You are on page 1of 44

2 Regi

Cap. 4
1. O femeie dintre
nevestele
fiilor proorocilor a strigat
lui Elisei: ,,Robul tău,
bărbatul meu,
a murit, şi ştii că robul tău
se temea de Domnul; şi cel

2. Elisei i -a zis:
,,Ce pot să fac pentru tine?
Spune-mi ce ai acasă?”
Ea a răspuns: ,,Roaba ta
n'are acasă decît
un vas cu untdelemn.

3. Şi el a zis: ,,Du-te de cere
se de afară dela toţi vecinii tă
vase goale, şi nu cere puţine.

4. Cînd te vei întoarce,
închide uşa după tine
şi după copiii tăi; toarnă
din untdelemn în toate
aceste vase, şi pune
deoparte
pe cele pline.”

A închis uşa după ea şi după copiii ei. ei îi apropiau vasele.5. şi ea turna din untdelemn în ele. . Atunci ea a plecat dela el.

.. ea a zis fiului său: .Nu mai este niciun vas.Mai dă- mi un vas.” Şi n'a mai curs untdelemn.6. Cînd s'au umplut vasele.” Dar el i -a răspuns: ..

” . Şi el a zis: . vei trăi tu şi fiii tăi.. 7.Du-te de vinde untdelemnul. iar cu ce va rămînea. şi plăteşte-ţi datoria. Ea s'a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta.

Ea a stăruit de el să primească să mănînce la ea. Acolo era o femeie bogată. . se ducea să mănînce la ea. ¶ Intr'o zi Elisei trecea prin Sunem. 8. Şi ori de cîte ori trecea.

este un om sfînt al lui Dumnezeu. ştiu că omul acesta care trece totdeauna pela noi. 9.Iată. . Ea a zis bărbatului ei: ..

10. Să facem o mică odaie sus cu ziduri. şi să punem în ea un pat pentru el. o masă. un scaun şi un sfeşnic. ca să stea acolo cînd va veni la noi. .

11. s'a dus în odaia de sus şi s'a culcat acolo. . Elisei. întorcîndu-se la Sunem.

. El a zis slujitorului său Ghehazi: . şi ea a venit înaintea lui..12.Cheamă pe Sunamita aceasta!” Ghehazi a chemat-o.

13. pentru noi tu ţi-ai făcut toată turburarea aceasta. Şi Elisei a zis lui Ghehazi: .. noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oştirii?” Ea a .Spune-i: .Iată.

şi bărbatul ei este bătrîn.” ..Ea n'are fiu. Şi el a zis: .Ce să fac pentru ea? Ghehazi a răspuns: ..14.

Şi el a zis: .15.. şi ea a venit la uşă.Cheamă-o!” Ghehazi a chemat-o. .

16.Nu! domnul meu.La anul pe vremea aceasta. Elisei i -a zis: . omule al lui Dumnezeu.. nu amăgi pe roaba ta! ..” Şi ea a zis: . vei ţinea în braţe un fiu.

Femeia a rămas însărcinată. cum îi spusese Elisei. în anul următor. şi a născut un fiu chiar pe vremea aceea. 17. .

¶ Copilul s'a făcut mare. Şi într'o zi cînd se dusese pe la tatăl său la secerători.18. .

Capul meu! Capul meu!” Tatăl a zis slujitorului său: .Du-l la mamă-sa!” ... a zis tatălui său: . 19.

. Slujitorul l -a luat şi l -a dus la mamă-sa. 20. şi apoi a murit. Şi copilul a stat pe genunchii mamei sale pînă la amează.

Ea s'a suit. . şi a ieşit. a închis uşa după ea. l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu.21.

Trimite-mi. un slujitor şi o măgăriţă. te rog. 22.” . vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu. A chemat pe bărbatul ei. şi a zis: .. şi apoi mă voi întoarce.

Fii pe pace!” . 23.Pentruce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă..” Ea a răspuns: . Şi el a zis: .. nici Sabat.

să nu opreşti e drum decît cînd ţi-oi spune. .4. Apoi a pus şaua pe măgăriţă şi a zis slujitorului său: . şi pleacă.Mînă.

Ea a plecat deci şi s'a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut- o de departe şi a zis slujitorului său Ghehazi: . 25.

Acum. aleargă dar înaintea e şi spune -i: .Eşti bine? Bărbatul tău şi copilul sînt bine?’ Ea a răspuns: ...” .Bine.

Şi cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte. 27. i-a îmbrăţişat picioarele. şi Domnul mi- .. căci este tare amărîtă.Lasă-o. Ghehazi s'a apropiat s'o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis: .

Nu mă amăgi?” .28.. Atunci ea a zis: ..Am cerut eu oare domnului meu un fiu? N'am zis eu: .

ia toiagul meu în mînă. să nu-l întrebi de sănătate. şi pleacă. Şi Elisei a zis lui Ghehazi: .Încinge-ţi mijlocul. 29. şi dacă te va întreba cineva de sănătate. Dacă vei întîlni pe cineva. să nu-i ..

Viu este Domnul şi viu este ufletul tău că nu te voi părăsi.. Mama copilului a zis: . 30. el s'a sculat şi a mers după e .

Ghehazi le -o luase înainte. S'a întors înaintea lui Elisei. şi pusese toiagul pe faţa copilului. nici semn de simţire. i -a spus lucrul acesta. dar n'a dat nici glas. 31. .

culcat în patul lui.32. Cînd a ajuns Elisei în casă. iată că murise copilul. .

şi s'a rugat Domnului. . Elisei a intrat şi a închis uşa după ei amîndoi.33.

Şi trupul copilului s'a încălzit. ochii lui pe ochii lui. S'a suit. şi s'a întins peste el. şi s'a culcat pe copi şi -a pus gura pe gura lui.. . mînile lui pe mînile lui.

. Şi copilul a strănutat de şapte ori. Elisei a plecat. apoi s'a suit iarăş şi s'a întins peste copil. 35. a mers încoace şi încolo prin casă. şi a deschis ochii.

Cheamă pe Sunamita.Ia-ţi fiul!” ..” Ghehazi a chemat -o. care a zis: . Elisei a chemat pe Ghehazi.. şi ea a venit la Elisei. şi a zis: .36.

şi a ieşit afară.37. şi s'a închinat pînă la pamînt. Ea s'a dus şi s'a aruncat la picioarele lui. . Şi şi -a luat fiul.

Pe cînd fiii proorocilor şedeau înaintea lui. ¶ Elisei s'a întors la Ghilgal.Pune oala cea mare. şi în ţară bîntuia o foamete. a zis slujitorului său: . 38.. şi fierbe o ciorbă pentru fiii proorocilor!” .

le -a tăiat în bucăţi în oala cu ciorbă. . a găsit viţă sălbatică şi a cules din ea curcubeţe sălbatice. 39. Cînd s'a întors. Unul din ei a ieşit pe cîmp să culeagă verdeţuri. pînă şi -a umplut haina.

40. Au dat oamenilor acelora să mănînce. cum au mîncat din ciorba aceea.Omule al lui Dumnezeu. au strigat: . moartea este în oală!” . Dar..

” Şi nu mai era nimic vătămător în oală.Dă oamenilor acestora să mănînce. .Luaţi făină.” A aruncat făină în oală. Elisei a zis: .. 41. şi a zis: ..

şi anume douăzeci de pîni de orz. A venit un om din Baal- Şalişa.” . 42. A adus pîne din cele dintîi roade omului lui Dumnezeu. Elisei a zis: .Dă oamenilor acestora să mănînce.. şi spice noi în sac.

Cum pot să dau din ele la o sută de inşi?” Dar Elisei a zis: . şi va mai rămînea. căci aşa vorbeşte Domnul: .Vor mînca.Dă oamenilor să mănînce.43. Slujitorul său a răspuns: ...” .

după cuvîntul Domnului. 44. Atunci le-a pus pînile înainte. . şi au mîncat şi le -a mai şi rămas.