You are on page 1of 21

2 Regi cap.

20 aceea,
1. ¶ În vremea
Ezechia a fost bolnav pe
moarte.
Proorocul Isaia, fiul lui
Amoţ,
a venit la el, şi i-a zis:
,,Aşa vorbeşte Domnul:
,Rînduieşte ce ai de rînduit

2. Ezechia s'a întors
cu faţa la părete,
şi a făcut Domnului
următoarea rugăciune:

.3. şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe ..Doamne. adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă.

Isaia. 4. care ieşise. cînd cuvîntul Domnului i-a vorbit astfel: . n'ajunsese încă în curtea din mijloc.

Iată că te voi face sănătos. căpetenia poporului Meu: .. şi ţi-am văzut lacrămile. Dumnezeul tatălui tău David: .Întoarce-te şi spune lui Ezechia. .Aşa vorbeşte Domnul.Ţi-am auzit rugăciunea. . 5.

din pricina Mea. 6. Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. pe tine şi cetatea aceasta. şi voi ocroti cetatea aceasta. din mîna împăratului Asiriei. . Te voi izbăvi.

Luaţi o turtă de smochine. . Şi Ezechia s'a vindecat.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Isaia a zis: .7..

. şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?” .8.După care semn voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul. Ezechia zisese lui Isaia: .

Iată. Şi Isaia a zis: .. din partea Domnului. semnul după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvîntul pe care l -a rostit: .9.Cum vrei: să treacă umbra .

Atunci. Isaia. . şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care se pogorîse pe cadranul soarelui lui Ahaz. proorocul.11. s'a rugat Domnului.

s'a rugat Domnului. proorocul.11. Atunci. . şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care se pogorîse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Isaia.

¶ În acelaş timp. . 12. fiul lui Baladan. împăratul Babilonului. a trimes o scrisoare şi un dar lui Ezechia. Berodac-Baladan. căci auzise de boala lui Ezechia.

mirodeniile şi untdelemnul cel scump. şi le -a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ. Ezechia a ascultat pe soli. casa lui cu arme şi tot ce se afla . argintul şi aurul. 13.

şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: .. 14.Ce au zis oamenii aceia. .Au venit dintr'o ţară depărtată. şi i-a zis: .. Proorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia.

Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: ..” . Isaia a mai zis: .. 15.Au văzut tot ce este în casa mea: n'a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.

Ascultă cuvîntul Domnului! . Atunci Isaia a zis lui Ezechia .6..

zice Domnul. Iată că vor veni vremuri cînd vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi ce au strîns părinţii tăi pînă în ziua de azi. .17. nu va rămînea nimic.

cari vor ieşi din tine. pe cari -i vei naşte. şi -i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. 18.” . Şi vor lua din fiii tăi.

Căci va fi pace . Ezechia a răspuns lui Isaia: .Cuvîntul Domnului.” Şi a adăugat: ... este bun.19. pe care l-ai rostit.

Celelalte fapte ale lui Ezechia. toate isprăvile lui. şi a adus apele în cetate. şi cum a făcut iazul şi canalui de apă. nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor . 20.

în locul lui. Şi. . 21. Ezechia a adormit cu părinţii săi. a domnit fiul său Manase.