P. 1
KEMAHIRAN MEMBACA

KEMAHIRAN MEMBACA

|Views: 23|Likes:
Published by Loker Pecah

More info:

Published by: Loker Pecah on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

KEMAHIRAN MEMBACA DAN PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN

PISMP 3.14 MOHD QHAIRIL ANWAR BIN AZHAR MUHD HAFIZ EZANI BIN MUHD BAKRI FIKRI HANAFI BIN MOHAMAD ARIFIN

seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalaman-pengalaman biasa yang lain. Tujuan utama kemahiran membaca supaya murid-murid dapat mengenal dan membezakan setiap huruf dan perkataan seterusnya dapat membaca serta . Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Melalui pembacaan.memahami pelbagai bahan bacaan yang dikehendaki .PENGENALAN: Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.

. kemahiran membaca tidak akan dimiliki oleh seseorang pelajar melainkan setelah beliau mampu melakukan proses-proses: mengenali dan membezakan fonem-fonem yang terdapat dalam sesuatu bahasa.KONSEP MEMBACA: Terdapat pelbagai definisi tentang membaca. Secara ringkasnya. Zulkifley Hamid (1994: 57). menggabungkan simbolsimbol fonem untuk membentuk perkataan dan memindahkan lambanglambang yang dibacanya itu kepada sistem saraf untuk diterjemahkan kepada bunyi-bunyi bahasa yang diwakili oleh simbol-simbol fonem dan difahami apa yang dibaca. seseorang yang boleh membaca tetapi tidak memahami isi bacaan itu serta tidak mampu menterjemahkannya secara tepat dan betul sama ada secara lisan mahupun bertulis bolehlah dikategorikan sebagai tidak pandai membaca.

Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) 3. Bacaan intensif (mendalam) 4. Bacaan ekstensif (meluas) . Bacaan mekanis (bersuara) 2.Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu: 1.

. guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar belum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. dalam mengajarkan ketrampilan ini. Bacaan Mekanis: Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks. Ia menuntut pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan memproduksi suara yang tepat dan bermakna. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.1. membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman. Oleh sebab itu.

Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis. . Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman.2. Membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman): Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara. Membaca mentalis merupakan aktiviti membaca yang dapat menguasai sebahagian besar hidup kita.

aspek-aspek yang menyangkut bahasa ditegaskan. Dalam membaca telaah isi ini. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. . Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Di samping itu ia memberi tekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Bacaan Intensif (mendalam): Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Sementara dalam membaca telaah bahasa. membaca teliti.3. membaca kritis dan membaca idea adalah ditekankan. membaca pemahaman. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan.

melalui bacaan ekstensif ini murid akan dapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. meningkatkan kepantasan membaca. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Bacaan ekstensif biasanya memberi tumpuan kepada beberapa aspek terutamanya menitikberatkan aspek pengukuhan asas bacaan. Mengikut kebiasaannya. Bacaan ekstensif (meluas): Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. .4.

PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Terdapat 3 pendekatan pengajaran bacaan iaitu: 1. Pendekatan Tematif 2. Pendekatan Elektif 3. Pendekatan Induktif .

Pendekatan Tematif: .1. Pendekatan Elektif: . .Merupakan gabungan pendekatan yang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan P & P di dalam kelas. Contohnya: Guru menggunakan pendekatan strategi pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kumpulan yang menjalankan pemulihan. .Berkait rapat dengan aktiviti pengajaran & pembelajaran secara kumpulan. 2.Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan.

.3.Murid membuat kesimpulan.Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contohcontoh yang sesuai.Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan Bahan Bantu Belajar harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan. . Pendekatan Induktif: . pendengaran dan sentuhan. .Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat.Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->