You are on page 1of 1

8.

1 Konsep Dan Jenis Peniagaan Runcit Di Kawasan Kajian
Melalui rujukan saya daripada kamus dewan, konsep perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit untuk kegunaan. Jenis perniagaan runcit yang terdapat di Negara kita ialah pasar malam, pasar sari, pasar minggu, pasar tani, pasar tamu dan pasar lambak. Perniagaan runcit yang saya pilih ialah pasar malam. Maksud pasar malam ialah perniagaan runcit yang menjual barangan makanan, minuman, barang keperluan dan lain-lain secara layan diri pada waktu malam sahaja. Perniagaan pasar malam biasanya dijalan secara individu dan dibantu oleh ahli keluarga.