DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN (1971

)

MAKSUD KEBUDAYAAN
KESELURUHAN CARA HIDUP MANUSIA
CARA BERFIKIR SERTA DAYA CIPTAAN KEHENDAK BIOLOGI KEMASYARAKATAN SERTA ALAM SEKELILING SESUAI DENGAN JASMANI ROHANI

BIDANG-BIDANG BUDAYA
-

FIKIRAN/IDEA
KEBENDAAN KESENIAN

-

NILAI DAN NORMA

PRINSIP-PRINSIP
BERTERASKAN KEPADA KEBUDAYAAN RAKYAT ASAL RANTAU INI

-

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN LAIN
ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

OBJEKTIF
1. MENGUKUHKAN PERPADUAN BANGSA DAN NEGARA MELALUI KEBUDAYAAN 2. MEMUPUK DAN MEMELIHARA KEPERIBADIAN KEBANGSAAN YANG TUMBUH DARIPADA KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

3. MEMPERKAYA DAN MEMPERTINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN KEMANUSIAAN DAN KEROHANIAN YANG SEIMBANG DENGAN PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI.

STRATEGI
1. PEMULIHAN DAN PEMULIHARAAN DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN KE ARAH MENGUATKAN ASAS-ASAS KEBUDAYAAN KEBANGSAAN MELALUI USAHASAMA PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN BUDAYA. 2. MENINGKAT DAN MENGUKUHKAN KEPIMPINAN BUDAYA MELALUI USAHA-USAHA MEMBIMBING DAN MELATIH PEMINAT, MENDOKONG DAN MENGERAK KEBUDAYAAN SELUAS-LUASNYA SEBAGAI JENTERA PEMBANGUNAN YANG BERKESAN. 3. MEWUJUDKAN KOMUNIKASI YANG BERKESAN KE ARAH KESEDARAN KEBANGSAAN, KENEGARAAN DAN NASIONALISMA MALAYSIA 4. MEMENUHI KEPERLUAN SOSIO-BUDAYA. 5. MENINGGIKAN TARAF DAN MUTU KESENIAN.

MEKANISMA/ORGANISASI
-

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN & PELANCONGAN DAN AGENSINYA
KEMENTERIAN LAIN

-

KERAJAAN NEGERI
SWASTA DAN PERTUBUHAN KEBUDAYAAN

-

PERTUBUHAN SUKARELA

PENUTUP
DASAR INI MENJADI GARIS PANDUAN MEMBENTUK SERTA MENGUJUDKAN SATU BANGSA YANG BERSATU-PADU SERTA MENGEKALKAN IDENTITI NEGARA DIKALANGAN DUNIA ANTARABANGSA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful