You are on page 1of 33

Vinohradnícke

a ovocinárske oblasti
Slovenska
Richard Turza
Štruktúra poľnohospodárskej
pôdy
Rozloha (v ha)
78 000
28 000
19 000 Orná Pôda
865 000 Trávnaté porasty
Záhrady
Vinice
Ovocné sady

1 450 000
Vinohradníctvo na Slovensku
► cca 20 000 ha rodiacich ► pedoklimatické
vinohradov podmienky podobné
ako v susedných
vinohradníckych
Vinohrady:
krajinách
► 80 % západné
► výraznejšia sezónna
Slovensko
amplitúda oproti
► 13 % stredné
Západnej a
Slovensko Juhozápadnej Európe
► 7 % východné (asi 20°C)
Slovensko ► v lete menej slnka a
tepla ako v
stredomorskej oblasti
Geologický substrát
veľmi variabilný:
► kryštalické horniny
► vápence
► sopečné horniny
► fluviálne a eolické sedimenty
Členenie vinohradníckych
území
►6 oblastí ► osobitá história
► 40 rajónov ► špecifické prírodné

► 603 obcí
podmienky
► výrobný proces
► hony
Vinohradnícke oblasti
1. Malokarpatská vinohradnícka oblasť
2. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
3. Nitrianska vinohradnícka oblasť
4. Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
5. Východoslovenská vinohradnícka
oblasť
6. Tokajská vinohradnícka oblasť
Vinohradnícke rajóny
► Slovensko - Zóna B (európske
členenie)
 B1 – najlepšie pôdne a
mikroklimatické vlastnosti (akostné
vína s označením pôvodu)
 B2 – chladnejšie mikroklimatické
podmienky
 B3 – polohy s nevhodnou
expozíciou a klímou
Vinohradnícke oblasti
Slovenska
Malokarpatská vinohradnícka
oblasť
►5 359,2 ha (najväčšia)
► 12 rajónov, 120 obcí

► rozsah pestovania 145–260 m n. m.


► veterná oblasť – severozápadné
prúdenie
► zrážky – 670 mm v období vegetácie
► priemerná teplota vzduchu v období
vegetácie 16,8 °C.
Malokarpatská vinohradnícka
oblasť
Vinohradnícke rajóny :
► Skalický
► Záhorský
► Stupavský
► Bratislavský
► Pezinský
► Modranský
► Doľanský
► Orešanský
► Senecký
► Trnavský
► Hlohovecký
► Vrbovský
Malokarpatská vinohradnícka
oblasť
► skeletové, ľahké pôdy
► slabo zadržujú vodu a dobre absorbujú
slnečné teplo
► podklad - hlbinné magmatity, pararuly,
a granity
► ideálne pôdy na pestovane viniča
Malokarpatská vinohradnícka
oblasť
Odrody:
► Rizling vlašský
► Rizling rýnsky
► Veltlínske zelené
► Burgundské biele
► Frankovka modrá
► Svätovavrinecké
Južnoslovenská vinohradnícka
oblasť
►5 345,6 ha
► 8 rajónov, 114 obcí

► pestovanie viniča do 140 m n. m.


► zrážky – 325 mm období vegetácie
► priemerná teplota vzduchu v období
vegetácie 16,9 °C
Južnoslovenská vinohradnícka
oblasť
Vinohradnícke rajóny : ► Šamorínsky
► Komárňanský ► Dunajskostredský
► Hurbanovský ► Galantský
► Strekovský ► Palárikovský
► Štúrovský
Južnoslovenská vinohradnícka
oblasť
Západnejšia časť: Výhodnejšia časť:
(okolie Dunajskej (okolie Štúrova)
Stredy) ► najlepšie
► fluviálne sedimenty podmienky pre
Dunaja pestovanie odrôd
► štrky a štrkopiesky náročných na teplo
► vína nižšej akosti a slnečný svit
► najteplejší kút
Slovenska
► sprašové
pahorkatiny
Južnoslovenská vinohradnícka
oblasť
Odrody:
► Rizling vlašský
► Rizling rýnsky
► Burgundské biele
► Chardonnay
► Cabernet Sauvignon
► Frankovka modrá
Nitrianska vinohradnícka
oblasť
►3 903 ha
► 9 rajónov, 159 obcí

► pestovanie viniča do 150 m n. m.


► zrážky – 333 mm období vegetácie
► priemerná teplota vzduchu v období
vegetácie 16,6 °C
Nitrianska vinohradnícka
oblasť
Vinohradnícke rajóny :
► Šintavský
► Nitriansky
► Radošinský
► Zlatomoravecký
► Vrábeľský
► Žitavský
► Želiezovský
► Tekovský
► Pukanecký
Nitrianska vinohradnícka
oblasť
► najvariabilnejšie prírodné podmienky
► pôdy s vysokým obsahom skeletu
► profil na báze vápencov, dolomitov,
kremencov a pieskovcov

Centrá:
► Nitra, Topoľčianky, Vráble a Sereď
► moderné vinárenské podniky
Nitrianska vinohradnícka
oblasť
Biele muštové odrody:
► Burgundské biele
► Burgundské sivé
► Chardonnay
► Cabernet Sauvignon
► Feteasca regala
Modré odrody:
► Tramín červený
► Cabernet Sauvignon
Stredoslovenská vinohradnícka
oblasť
►2 502 ha
► 7 rajónov, 107 obcí

► do nadmorskej výšky 180 m


► zrážky – 362 mm
► priemerná teplota vzduchu – 16,2 °C
Stredoslovenská vinohradnícka
oblasť
Vinohradnícke rajóny :
► Ipeľský
► Hontiansky
► Vinický
► Modrokamenský
► Fiľakovský
► Gemerský
► Tornaľský
Stredoslovenská vinohradnícka
oblasť
► geologicky prevažne vulkanicky
substrát (andezity)
► ílovitohlinité až hlinité - stredne ťažké
pôdy
► najkvalitnejšie plochy - južné svahy
Krupinskej planiny a v Ipeľskej kotline
► rozmanitá oblasť s veľkou
perspektívou
Stredoslovenská vinohradnícka
oblasť
Biele odrody:
► Müller–Thurgau
► Burgundské biele
► Rizling vlašský
► Chardonnay
Modré odrody:
► Frankovka modrá
► Svätovavrinecké
Východoslovenská
vinohradnícka oblasť
►1 074,1 ha
► 4 rajóny, 89 obcí

► do nadmorskej výšky 180 m


► zrážky – 373 mm počas vegetácie
► priemerné teploty – 16,6 °C.
Východoslovenská
vinohradnícka oblasť
Vinohradnícke rajóny:
► Moldavský
► Sobranský
► Michalovský
► Kráľovskochlmecký
Východoslovenská
vinohradnícka oblasť
► výraznejší stupeň kontinentality -
stabilnejší charakter počasia
Pod Vihorlatom:
► prevládajú ťažké, ílovito–hlinité pôdy
► vytvorené na neogénnych vulkanitoch
– pyroxénoch a andezitoch
Streda nad Bodrogom:
► ľahké piesočnaté pôdy
Východoslovenská
vinohradnícka oblasť
Biele muštové odrody:
► Müller–Thurgau
► Rizling vlašský
► Burgundské biele
Modré odrody:
► Burgundské modré
► Frankovka modrá
Tokajská vinohradnícka
oblasť
► 907 ha (súčasť veľkého tokajského
regiónu cca 5 000 ha)
► štatút osobitnej vinohradníckej oblasti

► zrážky– 336 mm
► priemerná teplota vzduchu cez
vegetáciu 16,8 °C
Tokajská vinohradnícka
oblasť
Vinohradnícke obce:
► Bara
► Čerhov
► Černochov
► Malá Tŕňa
► Slovenské Nové
Mesto
► Veľká Tŕňa
► Viničky
Tokajská vinohradnícka
oblasť
► najmenšia vinohradnícka oblasť na
Slovensku
► špecifické odrodové zloženie viniča
► osobitnou technológiou výroby vína
► teplé, mierne suché letá
► dlhá suchá jeseň
Pôdy:
► kamenisté, štrkovité, piesočnato–hlinité
► vyšší obsah skeletu
Tokajská vinohradnícka
oblasť
povolené pestovanie odrôd:
► Furmint
► Lipovina
► Muškát žltý
Koniec
Ďakujem za pozornosť

Zdroje:
► http://www.vinounia.sk/
► http://sk.wikipedia.org/
► http://www.vinoteka-vinaren.sk/