GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA

1

Rod imenica
A. IMENICE MUŠKOG RODA / DER
1. imenice godišnjih doba,mjeseci i dana: der Frühlong- proljeće Sommer- ljeto Herbst- jesen Winter- zima der Januar - siječanj Februar - veljača März - ožujak April - travanj Mai - svibanj Juni - lipanj Juli - srpanj August - kolovoz September - rujan Oktober - listopad November - studeni Dezember- prosinac

der Montag - ponedjeljak Dienstag - utorak Mittwoch - srijeda Donnerstag - četvrtak Freitag - petak Samstag - subota Sonntag - nedjelja 2. nazivi za strane svijeta: der Norden- sjever Süden – jug Osten- istok Westen – zapad

2

palača 8. -ich. -ist. većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad.djetelina Schnee . -an. strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee . padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 4. imenice koje završavaju na -ig. -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6.čaj Kaffee . imenice stranog porijekla na –al.3. -ing. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor 3 . -en. mnoge imenice na –ee der Tee . -ant. -ling. -er.drvo Lärum – galama Sturm – oluja 5. veliki dio višeložnih imanica na -el.snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast . -ier.kava 7. -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić Schmetterling – leptir Baum.

sveučilište Kultur – kultura.stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. širina 4 . Industrie – industrija.priroda 2.prijateljica. sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei. ponajviše drveće i cvijeće. Schülerin – učenica.pokrajna Űbung – vježba. kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga. Landschaft . Neuheit . Zeitung – novine Freundin. IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1.novost Dankbarkeit – zahvalnost. Polizei – policija Freiheit – sloboda. Nation – nacija Nationalität – narodnost. Nautr . Familie – obitelj Fabrik – tvornica.B. Musik – glazba Lektion – lekcija. većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari. Wirklickeit .štamparija. Universität . moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo.

das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. Tvoje otvoreno „da“ raduje me. naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2.najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich. vlastita imena mjesta. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica 5 . piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. većina imenica koje označuju materiju.C. jer stoje inače bez člana. ostale vrste riječi. 3.

većina imenica na –nis. velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge.djevojka Städtchen .Fräulein . od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 . -sal.stotina 2.gradić 1. grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3. razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel . -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman.gospođica Mädchen.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

zajedno sa članom.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti. . On je star. star. das Mittelmeer. die Ukraine. već nakakav nov. Ovo je (jedan) budilnik. Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom.) 8 .Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu.On je učitelj. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već (tačno) određen u predhodnom tekstu.On je Englez. die Alpen). predmetu ili pojmu. se može zamjeniti sa prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda. die Türkei. . Finska je zemlja hiljdu jezera.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. Der Wecker ist (Taj) budilnik je alt.On ima strpljenja. Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer..Berlin je glavni grad Njemačke. die Schweiz (Švajcarska). Er ist alt. U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. Imenica. Er ist Engländer .) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans. Primjer: Das ist ein Wecker. Anne. .

des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. den Herrn) der Knabe (des Knaben. U nominativu. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn.s. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. dem Knaben . den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda. dem Herrn. Nasavak –es umaju imenice:  na. der Schwanz-des Schwanzes)  i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. -z (das Haus-des Hauses . 9 .Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: TIP 1. TIP 3. das Buch. TIP 2.

10 .

s nastavkom –er. 11 .N G D A TIP 1 der Lehrer das Bild des Lehrers des Bildes dem Lehrer dem Bild den Lehrer das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. s nastavkom –s. bez nastavka. ali i mnoge imenice ženskog roda. das Ereignis – die Ereignisse. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n. nikada s prijeglasom. ponekad s prijeglasom 3. a u ostalim padežima nemaju nastavke.die Söhne. die Mutter. der Shon.die Omas.O. Postoje 5 tipova torbe množine: 1. das Hotel – die Hotels) . Imenice tipa 1. često s prijeglasom. Npr.Ű (prijeglas). das Glas.die Gläser. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda. uvijek s preglasom 4.Ö. nikada s prijeglasom. Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen. pri čemu se vokali: A. 2. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe.U često mijenjaju u: Ä.die Knaben) .die Mütter. ali i neke druge imenide: die Oma. 5. s nastavkom –e. ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams.

Ich weiß/kenne... Er kommt nicht in die On ne dolazi u školu. Nemam knjigu. Prevodi se sa NE. (Ne) Radujem se studentima. Kontext Das ist. Znam studenta.. Kontext Das ist. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student.. Prevodi se takođe sa NE.. Znam studente... 12 . Ich weiß/kenne.. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola. TIP 1 N G D A N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels PADEŽI Jednina Nr. Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. Nema studenata.. Schule.... (Ne) Radujem se studentu. Ich freue mich an/über/auf.Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke. Es gibt kein(e). 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti. Ich freue mich an/über/auf. Ich bin nicht zu Hause. Nema studenta. Ich habe kein Buch. Ja nisam kod kuće. Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.. Es gibt kein(e). Množina Nr.. Er hält keine Tasche. On ne drži torbu...

ONE. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN 13 . ali se trenutno ne koristi.Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema. Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. Negacija Nicht kad nečeg ima.

a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich . Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer Sie .Označvaju posjedovanje ili pripadnost.ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine 14 .mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Itd.

lice (ER. lice (DU) -st 3. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. sadašnje vrijeme. tj. lice (WIR) 2. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. lice (ICH) -e 2.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. SIE i ES) -t Množina 1. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Množina Wir mach-en Ja radi-m Mi radi-mo 15 . Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-. Npr: Glagol machen (mahen. lice (IHR) 3.

du sprichst. licu jednine glas –e od –eln . Nehmen (uzeti) – ich nehme.... ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü. er sieht. wir befehlen. du ißt .. licu jednine... wir sammeln – skupljamo 2. Sprachen (govoriti) – ich sprache... wir treten. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. du hältst. npr: Blasen (puhati) – ich blase.. wir fallen. er spricht. er ißt. Halten (držati) – ich halte. Schlafen (spavati) – ich schlafe. Stißen (gurati) – ich stoße... Sehen (vidjeti) – ich sehe. Fallen (pasti) ich falle.. du hilfst. er lässt. du läufst. du befiehst. wir sehen. Treffen (pogoditi) – ich treffe. er bläst. du lässt. du rufst. er sammelt – skuplja 1.... wir nehmen . dok ga u čitavoj množini zadržavaju. du siehst. sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2. wir sprachen. du trittst.. er trifft.... du gibst. er hält. er hilft.. du schläfst. wir geben. du fällast.. du stößt. er fällt. du sammelst – skupljaš 3. i 3. tj. Befehlen (narediti) – ich befehle. wir treffen. ich sammele – skupljam 2. wir blasen.. er gibt.Du mach-st Er* mach-t Ti radi-š On radi- Ihr mach-t Sie mach-en Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1. Geben (dati) – ich gebe.... 16 . sammeln(skupljati): 1. wir lassen. er tritt. ihr sammelt – skupljate 3.. Treten (stupiti) – ich trete. er läuft. Laufen (trčati) – ich laufe. npr rufen (pozvati): ich rufe.. wir schlafen. er nimmt. wir halten. i 3. du bläst. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. Helfen (pomagati) – ich helfe. du triffst. wir essen.. wir laufen. wir stoßen. wir helfen. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse. er befiehlt.. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas. npr. wir rufen. er stößt. a u ostalim licima glas –e iz nastavka.. er ruft.. du nimmst. Lassen (pustiti) – ich lasse... er schläft..

Ihr seid 6. Wir haben 5.! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1. wir tun 5. Wir sind 5. Er/sie/es ist 4. Ich habe 2. Ich werde 2. ich tue 2. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. Sie/sie haben PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka 17 . er tut 4. Du hast 3. Sie/sie werden haben (imati) 1. Er/sie/es hat 4. Er/sie/es wird 4. Sie/sie sind werden (postati) 1. Wir werden 5. Ich bin 2. Ihr werden 6. ihr tut 6. du tust 3. Du wirst 3. Ihr habt 6. Du bist 3.

Sie/sie sind haben (imati) 1. 2.A. Er/sie/es ist 4. du –(e) st 3. du –(e) test 3. imaju glagoli na –d. Ich habe 2. ihr –(e) tet 6. slabi glagoli: 1. etest. -t i na suglasnik + m. du hattest 3. du warst 3.. 4. wir –(e) ten 5. Wir haben 5.. ich –(e) te 2. Sie/sie haben 1. Er/sie/es hat 4. er –(e) te 4. ich –.. jaki glagoli 1. er –. Du bist 3. ihr –(e) t 6. Ihr seid 6. n B. ich war 2. Du hast 3. wir waren 5. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. ich hatte 2. Ihr habt 6. ihr hattet 6. Wir sind 5. ihr wart 6.. sie waren 18 ... wir –en 5. er hatte 4. Ich bin 2. sie –(e) ten Nastavke –ete. er war 4. sie hatten PRETERIT 1. wir hatten 5.

Du wirst 3. er wurde 4. sie sollen 5. sie müssen 5. er darf 4. du sollst 3. Ihr werden 6. ihr wurdet 6. ich mag . er mag durfte durfest durfen durfte durftet durften 4. du darfst 3. er kann 4. wir wurden 5. wir müssen Sollen 1. er muß 4. ich darf 2. er soll 4. wir sollen mochte 19 sollte solltest sollte sollten solltet sollten mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten mochtest mochte mochten mochtet mochten 2. ihr dürft 6. Ich werde 2. Sie/sie werden 1. sie dürfen 5. du magst 3. du wurdest 3. Du kannst 3. ich wurde 2. sie mögen 5. Wir können 5. ihr mögt 6. du mußt 3. ihr müßt 6. wir mögen Müssen 1. ich muß 2. Wir werden 5. ich soll 2. Ich kann konnte konntest konnte konnten konntet konnten PRETERIT 2. ihr sollt 6. wir düfren Können 1. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1.werden (postati) 1. sie können Mögen 1. Ihr könnt 6. Er/sie/es wird 4.

sich waschen) 2. sehen. a→ä (fahren): 1. sprechen. -(e) t (wir) (ihr) (sie) 1. er will wollte wolltest wollte 4. treffen. sie leben 1. er lebt b) Starke Verben 1. wir leben 2 . -(e) st 3.en 2. du nimmst 2. lenen → leb + nastavci (ich) (du) (er) 1 . ihr wollt 6. fallen. -en * takođe : (geben. essen) II) Trennbare Verben Einige trennbare Präfixe: 20 . ich will 2. du lebst 3 .Wollen 1. -(e) t 3. ich nehme 1. ihr lebt 3 . ihr fahrt 3. wir wollen wollten wolltet wollten PREZENT . wir fahren 2.e 2. tragen. sie fahren * auch: (schlafen. du fährst 2. ich lebe 2 . werfen. .PRÄSENS a) Schwache Verben npr. wir nehmen 2. ihr nehmt 3. e→i (nehmen) : 1. anfangen. sie wollen 5. . du willst 3. er nimmt 3. lesen. ich fahre 1. sie nehmen 1 . helfen. er fährt 3.

kommen 1. .:mitkommen (Der Schüler schreibt die Hausaufgabe ab.sie kam 1. herauf-. ihr sagtet 3. hinunter-. . . du sagtest arbeitetet 3.) (Morgens stehe ich früh auf.te 1.. sie sagten aber: 1. wir 2.) (Am Wochenende geht er mit seinen (Die Leute steigen in den Bus ein. er arbeitete 1. -t 3. -en 1.test 2.te 3. -/2. hinein-.ab .. .ten 1. -st 3. wir sagten 2. hinüber-. hinauf-. ich sagte arbeiteten 2. . herunter-. wir kamen 2.:ausgehen Freunden aus.:anfangen auf . ich kam 2.ten 2. . sie II) s t a r k e V e r b e n Endungen 1. PRÄTERITUM I) s c h w a c h e V e r b e n Endungen 1.) (Der Unterricht fängt um 8 Uhr an. herein-.:einsteigen mit . -en 2. -/NPR.) (Warum kommt er nicht mit?) * takođe: ° fern.du kamst 3.) ein . ihr kamt 3. hinaus-. sie kamen PRETERIT POMOČNIH I MODEALNIH GLAGOLA III) Hilfsverben HABEN und SEIN 21 . er sagte arbeiteten 1. du arbeitetest 3. heraus-.(fernsehen) ° hervor-.:aufstehen aus . ich arbeitete 2.tet 3.:abschreiben an . ihr 3.

wir waren 2..) habe HABEN oder SEIN als Hilfsverb? a) mit dem Hilfsverb HABEN: . -test.. er war 1. durftet 3.. an. -ten. sich ärgern. -te. vor. ge-. durfen 1. -tet.kaufen → ich gekauft ♣ Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben ● k a u f e n → ge + kauf + t → gekauft ● einkaufen → ein + ge + kauf + t → eingekauft ● verkaufen → verkauf + t → verkauft ♣ Das Partizip Perfekt von starken Verben ● stehen → ge + stand + en → gestanden ● aufstehen → auf + ge + stand + en → aufgestanden *(trennbar: auf-.) 22 .. er-.ha b e n 1. durften können konnte konntest konnte konnten konntet konnten mögen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten müssen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten sollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Das Perfekt ♣ Präsens von haben oder sein + Partizip Perfekt NPR. wir hatten 2. ent-. sie waren Modalverben (-te. durfte 2.ein. ihr wart 3.transitive Verben (Akkusativobjekt) . durfest 3.bei-. du warst 3. zu.reflexive Verben (sich freuen. ihr hattet 3.mit. ich hatte 2. durfte 2.) ● verstehen → verstand + en → verstanden *(untrennbar: be-. du hattest 3. -ten) dürfen 1.. zer-. ich war 2. ver-. emp-. sie hatten s ei n 1... er hatte IV) 1.

wir wurden 2. sie es wird 1. wir werden 2. sie wurden WERDEN + PARTIZIP PERFEKT Partizip Perfekt geprüft gesucht gebeten besucht + II) Passiv-Transformation: Aktiv: Subjekt Verb Objekt (Akk. werden und bleiben (ich bin gewesen / geworden / geblieben) DAS PASSIV (Präsens und Präteritum) I) Bildung des Passivs: werden Präsens 1.ich bin eingeschlafen. du wurdest 3.intransitive Verben. es wurde 1. sie.ich bin aufgestanden) . 23 . aufstehen .) Er schreibt einen Brief.ich bin gekommen) . ich werde 2. die eine Ortsveränderung ausdrücken (gehen . ich wurde 2. kommen . ihr werdet 3.b) mit dem Hilfsverb SEIN: . er. ihr wurdet 3.intransitive Verben. sie werden Präteritum 1. du wirst 3.die Verben sein. er. die eine Zustandsveränderung ausdrücken (einschlafen .ich bin gegangen.

Man tanzt in der Disco. (Vergangenheit. + Futur) *PRIMJER:  Als wir gestern ins Kino gingen.wenn . (Präsens)  Als Ulrike im Altenheim ihr Praktikum machte. 4. Hier wird viel gearbeitet. regnet es. Es wird gearbeitet.Passiv: Subjekt (Nom. In der Disco wird getanzt. Im Labor werden Filme entwickelt. PRIMJERI AKTIV 1. Hier arbeitet man viel.einmalige Handlung . Im Labor entwickelt man Filme. 4. Man entwickelt Filme. 3. regnete es. Filme werden entwickelt. wenn sie mit ihnen spazieren ging. TEMPORALSÄTZE – VREMENSKE REČENICE * Konjunktionen: wenn als * Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn": a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit) wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit. 2.als . Man arbeitet. Filme werden im Labor entwickelt. 2.wiederholte Handlung) 24 . einmalige Handlung)  Immer wenn ich am Wochenende ins Kino gehe. freuten sich ältere Leute. PASSIV 1. 3. + Präsens.) Verb Präpositionalobjekt Verb Ein Brief wird (von ihm) geschrieben. (Vergangenheit: .

) ući (u sobu i sl. gebacken h. beschrieben h. eingetreten h. eingestiegen b.) odlučiti se nastati saznati 25 . započeti nazvati (telefonom) ustati (se) izaći sići peći početi dobiti opisati moliti. erfahren BEDEUTUNG početi. mich entschlossen ist entstanden h.Starke Verben – NEPRAVILNI GLAGOLI ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ PRÄTERITUM fing an anfangen rief an anrufen stand auf aufstehen ging aus ausgehen stieg aus aussteigen backte backen begann beginnen bekam bekommen beschrieb beschreiben bat bitten blieb bleiben brachte bringen lud ein einladen schlief ein einschlafen stieg ein einsteigen trat ein eintreten entschließen sich entschloss mich entstand entstehen erfuhr erfahren INFINITIV PERFEKT h. aufgestanden b. ausgegangen b. zamoliti ostati donijeti pozvati zaspati ući (u bus i sl. eingeschlafen b. bekommen h. gebeten b. begonnen h. angerufen b. angefangen h. eingeladen b. geblieben h. gebracht h. ausgestiegen h.

pogoditi piti činiti. gesehen h. putovati pasti gledati televiziju naći letjeti dati ići uspjeti dogoditi se dobiti. geschlafen h. gelogen h. gelegen h. gelesen h. gehalten h. gegangen ist gelungen ist geschehen h. gefahren b. geschlossen h. gefunden b. pobijediti držati pomoći doći trčati čitati ležati lagati donijeti sa sobom ponijeti razmišljati uzeti trčati zvati pucati spavati udariti zatvoriti vidjeti pjevati sjediti govoriti skočiti stajati umrijeti svađati se sudjelovati susresti. gelaufen h. umgezogen h. gerufen h. unternommen h. gegeben b. gerannt h.∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ erkennen fahren fallen fernsehen finden fliegen geben gehen gelingen geschehen gewinnen halten helfen kommen laufen lesen liegen lügen mitbringen mitnehmen nachdenken nehmen rennen rufen schießen schlafen schlagen schließen sehen singen sitzen sprechen springen stehen sterben streiten teilnehmen treffen trinken tun umziehen umziehen sich unternehmen verbieten vergessen vergleichen erkannte fuhr fiel sah fern fand flog gab ging gelang geschah gewann hielt half kam lief las lag log brachte mit nahm mit dachte nach nahm rannte rief schoss schlief schlug schloss sah sang saß sprach sprang stand starb stritt nahm teil traf trank tat zog um zog mich um unternahm verbot vergaß verglich h. teilgenommen h. nachgedacht h. gekommen b. mich umgezogen h. gesprochen b. geschossen h. mitgebracht h. gestanden ist gestorben h. gesprungen h. mitgenommen h. verboten h. gesessen h. gesungen h. erkannt b. raditi preseliti se presvući se poduzeti zabraniti zaboraviti usporediti 26 . ferngesehen h. genommen b. getrunken h. geholfen b. gewonnen h. gefallen h. vergessen h. getan b. geflogen h. getroffen h. geschlagen h. gestritten h. verglichen prepoznati voziti se.

weggegangen h. versprochen h. verloren b.∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ verlassen verlieren verschwinden versprechen verstehen verzeihen waschen weggehen werfen wissen ziehen verließ verlor verschwand versprach verstand verzieh wusch ging weg warf wusste zog h. gewusst h. verziehen h. geworfen h. gezogen napustiti izgubiti nestati obećati razumjeti oprostiti prati otići baciti znati vući 27 . verstanden h. gewaschen b. verschwunden h. verlassen h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful