FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI

SEJARAH DAN FALSAFAH SISTEM DUAL
1) 2) 3) 4) 5) Nama ahli Kumpulan: Norlia binti Abd Rashid – P39368 Nur Hayatei binti Ismail – P36912 Hazril Azmin bin Saari – P36980 Shurina Masira binti Abdul Rahim – P39024 Norbialhaiyu binti Ali – P39049

. • Amat popular di kalangan belia-belia Jerman di mana satu ketika dahulu (1992-70% belia lepasan sekolah mengikuti sistem latihan ini. Semasa di industri. pelatih dipanggil apprentis dan dibayar elaun oleh industri. • Tempoh latihan adalah 3 hingga 3 ½ tahun.) • Perlaksanaan sistem ini merangkumi dua tempat pembelajaran iaitu di industri dan di sekolah vokasional (Berufschulen).PENGENALAN • Sistem dual adalah salah satu cabang latihan dan pendidikan vokasional (VET) di Jerman.

dll) • Pelatih bekerja di industri 4 hari seminggu dan 1 hari di sekolah vokasional. ekonomi. 40% pendidikan umum (bahasa Jerman.Sambungan………. • Pengajaran di sekolah vokasional. • Industri dipaksa secara undang-undang membenarkan apprentis mengikuti pembelajaran di sekolah vokasional. • Di industri pembelajaran adalah dalam bentuk “learning through doing”. terdiri daripada 60% kemahiran. .

SEJARAH SISTEM DUAL Perkembangan sistem dual boleh di bahagikan kepada 3 fasa: i) Fasa penemuan sistem dual (Tahun 1870-1920) ii) Fasa pemantapan sistem dual (19201970) iii) Fasa pembangunan sistem dual (1970…………) .

i) Fasa Penemuan (1870-1920) • Sistem dual dibentuk pada tempoh tersebut disebabkan faktor iaitu: i) permintaan industri terhadap pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal (selepas revolusi industri selepas kurun ke 18) ii) untuk menjaga kepentingan (sosial dan ekonomi) masyarakat kelas pertengahan yang terdiri daripada “craftman”. “small merchant” dan “farmer”. .

. • Bertujuan untuk melindungi hak keistimewaan craftman dan menghadkan persaingan. • Tahun 1897.Sambungan……. “ Craft Regulation Act” diluluskan yang mana membenarkan “craft chamber” menentukan standard minima latihan vokasional dan sebagai “examining bodies” untuk journeyman dan master craftman. . undang-undang berkenaan “manual trade” diluluskan dan menggunakan kembali sistem latihan yang diamalkan oleh “craftman guild” pada zaman pertengahan dahulu iaitu “apprenticejourneyman-master craftman”. • Dalam tempoh ini.

beberapa sekolah berorientasikan kerjaya berjaya diwujudkan dan perlaksanaan secara seragam sebagai sekolah wajib akan dilaksanakan bagi memenuhi peraturan baru latihan kraf. • Tahun 1914. . • Tahun 1908.Sambungan…… • Pada 1900. undang-undang berkaitan latihan apprentice dibidang kraf digubal. Georg Kerschensteiner mencadangkan sekolah lanjutan (Sunday School) sebagai institusi yang berorientasikan ke arah kerjaya.

• Pada ketiga-tiga era tersebut. terdapat 3 polisi utama yang berkaitan dengan latihan. . pembangunan dibuat untuk memodenkan dan menjelaskan struktur latihan yang mana masih bercirikan struktur pra industri dan juga ketidakseragaman latihan di antara kelayakan di industri dan di sekolah • Proses pemantapan ini berlaku dalam masa 3 Era pemerintahan iaitu dipanggil Weimar Republic.ii) Fasa Pemantapan (1920-1970) • Dalam fasa ini. Nazi Era dan Federal Republic of Germany.

Percubaan oleh majikan. Percubaan oleh kesatuan kerja untuk mempengaruhi latihan vokasional melalui undang-undang yang meliputi hak-hak mewakili tenaga pekerja.Sambungan……. iii) . guru sekolah vokasional dan birokrasi kerajaan untuk membentuk “lower technical college” bagi memenuhi kelayakan yang diperlukan oleh pihak swasta. i) ii) Percubaan oleh industri untuk membangunkan model latihan vokasional berdasarkan kehendak industri.

. • Pada 1938.Sambungan……. • Pada 1937. “Craft Code” – latihan dalam bidang kraf dikuatkuasakan. kurikulum dan peraturan diseragamkan. sekolah vokasional diwujudkan tetapi kehadiran kepada apprentis tidak diwajibkan. • Pada 1953. • Pada 1921.. kehadiran ke sekolah vokasional diwajibkan bagi apprentis. nama sekolah vokasional. Peraturan yang dimaksudkan adalah dari segi pembiayaan dan dana sekolah.

.” The Christian Social Union” and “German Democratic Party” • VTA bertindak sebagai alat perundangan di peringkat kerajaan pusat untuk latihan awal di industri di Jerman. “Vocational Training Act” digubal setelah dipersetujui oleh “Grand Coalition” yang terdiri daripada “German Christian Democratic Union”.Sambungan…… • Pada 14 Ogos 1969. • VTA juga tidak mencampuri tanggungjawab kerajaan negeri untuk pendidikan vokasional di sekolah.

kesatuan sekerja dan guru sekolah vokasional adalah terjamin ke atas latihan vokasional melalui akta (VTA-Vocational Training Act). melaksanakan dan mengawal latihan vokasional. .iii) Fasa Pembangunan (1970-……) • Dalam fasa ini. penglibatan kerajaan pusat. “Federal Vocational Training Research” (BIBB) ditubuhkan untuk menjalankan kajian dan pembangunan ke atas latihan vokasional berdasarkan “Vocational Training Support Act” yang digubal pada 23.12. kerajaan negeri.1981. • Setiap agensi mempunyai peranan yang tersendiri dalam merancang. • Dalam fasa ini juga.

“Federal Training Regulation” untuk latihan di industri diselaraskan dengan kerangka kurikulum di sekolah vokasional (Lander).Sambungan……. .. • Penyelarasan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan kelayakan mengajar untuk “trainers” di industri. • Pada tahun 1972.

Melahirkan pekerja yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang tinggi supaya dapat membangunkan profession dan personaliti yang lebih baik.Falsafah Sistem Dual i) Melahirkan pekerja mahir yang memperolehi pengetahuan teknikal yang telah ditetapkan serta mempunyai pengalaman praktikal bagi memastikan kecemerlangan dalam profession masing-masing. Memastikan kelayakan dalam bidang tertentu diiktiraf masyarakat dan seterusnya berupaya mendapat prospek kerja yang lebih baik dan berpeluang untuk menyambung pelajaran atau meningkatkan kemahiran ke peringkat “master craftman”. ii) iii) .

apprentis berpeluang membuat analisa dan perbandingan pengalaman di industri seterusnya membuat rumusan untuk merancang.apprentis belajar teori berkaitan bidang pekerjaan dan subjek umum. . mengatur dan mengawal kerja.Falsafah ini adalah berdasarkan faktor-faktor berikut: Sistem dual menggunakan konsep dua tempat belajar: • Di industri – apprentis bekerja dan belajar “learning through working” • Di sekolah vokasional . .

. Ini bagi memastikan “standard latihan yang sama” bagi seluruh negeri. Penilaian di akhir latihan serta pemantauan program latihan adalah di bawah bidang kuasa “chambers”.Sambungan…… ii) “Public private partnership” di mana kerjasama antara kerajaan dan industri dengan “ social partners” (persatuan majikan dan kesatuan pekerja) telah menjaminkan pengiktirafan kelayakan dalam bidang tertentu.

berkomunikasi dengan berkesan dan bersedia untuk belajar juga diterapkan melalui tempoh selama 3 tahun dalam latihan sistem dual.Sambungan…… iii) Silibus bagi sekolah vokasional ditetapkan oleh kerajaan negeri dan ordinan latihan dalam VTA menggariskan kaedah arahan (didactical pattern) untuk latihan di industri. iv) Pembentukan “key capabilities” seperti berkeupayaan mengambil tanggungjawab untuk peningkatan kerjaya. bekerja berpasukan. . Peraturan ini bagi memastikan latihan yang diberikan dalam setiap pekerjaan adalah sama (comparable) antara pembekal latihan dan apprentis boleh mendapat kerja di syarikat lain.

“The dual system is a socialization process as much as a training program: an individual acquires the skills and knowledge necessary for employment. while developing people skills and the work ethic needed for future success in the workforce” . v) Peruntukan undang-undang (Vocational Training Act 1969) yang menjadi kerangka utama dalam pelaksanaan sistem dual.Sambungan…….

Sekian….. Terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful