You are on page 1of 1

158-16

Cemil, cici kuş öttü.

Cici kuşa yem at. Güzel

güzel ötsün. Biber acıdır,

yeme. Ece yemek yerken acele

etme. Acı biberi yersen

canın yanar. Can gece

oldu. Bak gökte yıldızlar

görünüyor. Uyku zamanı

geldi. Gecelik giy. Güzel güzel

uyu. Uyu ki dinlen.

Cem cicili bicili ceketini

giydi. Ecelere gitti. Cemil

sen de acele buraya gel.