Estetica unui magazin

I. INTRODUCERE Punctul de v? nzare se poate defini ca fiind locul de v? nzare permanent ? care p? n trunde clientul ? unde i el ? efectueaz? cump? turile. Acesta poate fi un centru de decizie autonom (comerciant independent), i r? sau numai una din entit? ile spa? aflate ? posesia unei firme comerciale, care poate s? exploateze ? iale n diferite forme de organizare a activit? ii de comer? magazin, magazin-depozit, depozit. ? : Magazinul este un sistem constructiv, proiectat a etala, a depozita ? a vinde m? i rfuri consumatorilor finali, respectiv clientelei sale. O asemenea defini? sugereaz?necesitatea existen? unui plan general ie ei al magazinului, ? care elementele sale definitorii s? ofere ? mod distinctiv de organizare ? n n i func? ionare. Un magazin trebuie s?prezinte o imagine proprie care s? individualizeze fa? de concuren? s? -l ? ii i. Imaginea magazinului poate fi definit?ca percep? consumatorilor asupra magazinului ? atributelor ia i sale, puse ? valoare de un pachet de caracteristici: amplasarea magazinului, m? n rimea ? structura i asortimentului de m? rfuri, ambian? ? organizarea interioar? mijloace promo? a i , ionale, amenajarea de ansamblu. Aceste caracteristici sunt percepute sinergetic de c? clien? ca fiind acele elemente care definesc tre i, personalitatea magazinului. ? ntreba? cum apreciaz?personalitatea magazinului, consumatorii vor i r? spunde folosind termeni ca: cinstit, corect, demn de ? ncredere, captivant, foarte interesant, etc. tot astfel descriind ? facilit? ile fizice oferite: cur? enie, u? de g? loc de parcare, etc. i ? ? or sit, O list?de atribute nu pot fi exhaustiv? Fiecare magazin, ? func? de politica sa comercial? de . n ie , particularit? ile zonei de atrac? poate avea ? alte atribute. ? ie, i Se apreciaz? c? reu? comercial?a unui magazin depinde de: ita a) amplasamentul s? u; b) alegerea sortimentului de m? rfuri ? servicii oferite spre v? i nzare; c) ambian? ? organizare (amenajarea) interioar? a i .

II. AMPLASAREA MAGAZINULUI Problema implant? unui magazin nu se pune pentru un comerciant deja instalat ? rii ntr-un loc care poate fi excelent sau mediocru. Ea se pune comerciantului care vrea s? creeze o nou? afacere fie prin cump? rarea unui spa? existent, fie prin construc? altuia. iu ia Fundamentarea deciziilor privind proiectarea noilor magazine, precum ? remodelarea celor existente i pentru a fi rentabilizate se sprijin? pe cunoa? terea riguroas? a factorilor care condi? ioneaz? volumul ? i structura cererii de m? rfuri, a popula? din perimetrul ariei de atrac? a magazinului respectiv. iei ie Delimitarea ariei de atrac? este punctul de plecare pentru determinarea dimensiunilor unui viitor ie magazin, c? ? pentru reproiectarea tehnologiei comerciale a unui magazin supus moderniz? ? t i rii. n acest top, pe baza unui studiu, se urm? te analiza valorii amplasamentului magazinului respectiv. Un re? asemenea studiu trebuie s? r? spund?la ? ntreb? de genul: ri ? Se afl? magazinul pe un amplasament cu largi c? de acces? i Exemplu: procentul persoanelor ce trec prin fa? magazinului; posibilit? ile de parcare ? fa? a ? n a magazinului. ? Care sunt caracteristicile geografice ale zonei de amplasare? Exemplu: zon?central? ultra-central? sau la periferie; zon?industrial? sau defavorizat? zon? , ; reziden? sau turistic? ial? . ? Cartierul are o atrac? mai deosebit? ie ? Exemplu: magazinul se afl? ? proxemitatea unei pie? publice, unei g? unui oficiu. n e ri, ? Zona este Punctul de v? nzare a magazinului, de barierele naturale;

Sunt bunuri pentru care consumatorul are o scal? de preferin? deja format?? e i . ia punct de v? nzare . : nz? ? o zon? ter? : care reprezint? diferen? p? la 100%. care desemneaz?un ansamblu de produse susceptibile s?r? spund? unei finalit? i ? globale identice. pe de alt?parte. . care reprezint?un bun c? utat ? ob? i inut de c? consumator ? vederea satisfacerii unei tre n nevoi.a doua etap? culegerea informa? : iilor necesare evalu? poten? rii ialului de v? ri (de la b? nz? ncile de date oficiale sau prin intermediul societ? ilor specializate) ? . n toarele zone: ? o zon? primar? delimitat? ? jurul centrului de greutate al ariei de atrac? de unde magazinul ? i : n ie. exist? o ele i serie de probleme legate de rentabilitatea suprafe? care nu pot fi rezolvate dec? prin cunoa? ei t terea structuri detaliate a ofertei. service-ul pentru care se angajeaz? practic? cote de adaos comercial convenabile. . respectiv acela? nevoi. adopt? o strategie ofensiv?sau de atrac? cu asigurarea asortimentului prin n ie. i i b) o politic? de diferen? iere care caut?s? consolideze o imagine specific?ac? ndu-se asupra modului ion? de organizare interioar? a pre? urilor ? politicilor promo? i ionale.ocup?un loc dominant ? politica comercial?a unui firme. permanent ? ntre cerin? clientelei ? limitele impuse de factori endogeni. comerciantul. scaune de buc? rie. ? asigur?cea mai mare parte a cifrei sale de afaceri (pentru un supermagazin procentul este de aproximativ 60-70%). Strategia sortimentului urm? te stabilirea marilor linii ale politicii comerciale. Produsul este v? ndut sub un nume care ? individualizeaz?starea ? i i/sau uneori calitatea. de exemplu: rochii clasice. care corespunde individualiz? unui produs ? func? de materia prim? de design-ul rii n ie . comerciantul stabile? un asortiment printr-o reunire de produse n a ? te particulare. ? o zon? secundar? care asigur? 15-25% din v? rile supermagazinului.. este i vorba de problemele politicii comerciale. ? acest caz. ? raport cu consumatorul. care const?? a cuceri acelea? pie? ? acelea? segmente ? ca ale n i e i i int? concuren? ilor. iar? a n? III. Metoda analogiei. Categoria de produs. nd B. un risc legat de decizia de cump? i rare. Se calculeaz?"puterea atrac? sau "cota de absorbire". i m? rba? t? Modelul. sau scaunele de buc? rie fabricate din lemn.? forma sa concret? de bunuri materiale puse la dispozi? clientelei unui n . ? a utiliza acelea? tehnici de v? n i nzare ? a promova acelea? servicii. i anumit model dintr-un produs. Piesa sau articolul. Sunt bunuri care. Bunuri comparative. ? fa? diversit? ii nevoilor clientelei. Urm? toarele bunuri de consum pot constitui asortimentul unui punct de v? nzare: A. iei" rui din fiecare zon? definit? ? acest sens se disting urm? . a. segmentul de utilizatori c? ruia i se adreseaz?? m? i sura activit? ii economice a punctului de v? ? nzare. folosit. se caracterizeaz?prin: eforturi de n alegere ? de informare. Asortimentul de m? rfuri . care pot fi rezolvate doar prin raportarea la pia? . Vocabularul curent folosit pentru descrierea subdiviziunilor unui asortiment cuprinde: Produsul. care r? spunde unit? ii de v? ? nzare dintr-o referin? particular? dat? ? . talia ? culoarea unui a. put? re? ndu-se accepta: a) o politic? de imitare. tre i n zonei comerciale ? apoi la estimarea penetra? concuren? pe pia? . Este o metod?empiric? dezvoltat?de c? Applebamm ? const? ? delimitarea . oferta ? punctului de v? nzare este rezultatul unui proces complex de c? ri pentru g? ut? sirea echilibrului dinamic. o frecven? de cump? ? rare slab? ? o i durat?de consum medie.a treia etap? analiza punctelor de v? : nzare din proxemitate (suprafa? cifra de afaceri). Bunuri specifice. a fiec? magazin. de exemplu: bluz? cravat? televizor. El ? define? prin n l te natura produselor din care este constituit. V? rile poten? se i iei ilor ? nz? iale evalueaz?prin analogie. t? Referin? care este veriga de analiz?cea mai mic? pentru c?ea identific? marca. de exemplu: c? i pentru b? i. ASORTIMENTUL DE M? RFURI Stabilirea asortimentului de m? rfuri ? servicii pune dou? mari tipuri de probleme: pe de o parte.

Ea trebuie s?fie rezistent? la traficul intens. Ea u ajut? oamenii s?g? seasc?magazinul. Comerciantul propune un asortiment profund ? practic? marje ridicate (o strategie ofensiv?de i atrac? ie). preocuparea consumatorului pentru compara? n ia "calitate/pre? este nesemnificativ? ceea ce determin? un tip de alegere limitat ? slab? cota de service. ? timpul campaniilor promo? n ionale. V. Vitrina. Design-ul magazinului se refer?la stilul acestuia pus ? valoare de c? caracteristicile fizice ale n tre cl? dirii ? care func? n ioneaz? Atributele magazinului care contribuie conjugat la crearea stilului s? . f? r? un efort deosebit ? alegere din partea consumatorului. " i c) colec? sezonier?cuprinz? al? de unele produse de baz? unele m? ia nd. ii Se cunosc trei configura? de baz? ale fa? ii adei: 1. AMBIAN? A Este o component? major?a imaginii magazinului ? poate fi definit?ca efectul senzorial creat de i design-ul s? u. s?cunoasc? ce vinde acesta. C. iluminarea. u? de cur? at. zii. rfuri cu destina? special? ie ce se vor comercializa. fa? ? linie dreapt? realizat?paralel cu axul str? ada n . or ? uscat?? f? obstacole pentru clien? ? personal. fa? arcad? av? la baza configura? fa? ada . a magazinului depinde de numero? factori: volumul ? structura i i . i b) colec? selectiv? constituit?din m? ia . a-zisul sortiment standard (obligatoriu ? permanent). vitrina. Accesul ? magazin. u particular sunt: pentru design-ul exterior . rfuri de impuls. pardoseala. teva ni? pentru intr? ? e ri i vitrine. firma.pere? interiori. ? contextul amenaj? unui punct de v? n rii nzare este util?? urm? i toarea clasificare a asortimentului de m? rfuri: a) colec? de baz? format?din a? ia . i ? cazul acestor bunuri. este parte integrant? a design-ului interior al unui magazin ? ? i ndepline? o mare te func? ionalitate ? asigurarea condi? n iilor de ? ntre? inere a cur? eniei ? de protec? a m? ? i ie rfurilor expuse ? i a echipamentului comercial existent. Firma sau emblema. sunt folosi? pentru a segmenta spa? magazinului departaj? zonele de v? ii i iul nd nzare de cele care sprijin? v? nzarea. este mijlocul de comunicare eficient? a magazinului cu mediul s? extern. Pere? interiori. 2. trebuie proiectat astfel ? t s?? ? n nc? i ncurajeze clien? s?intre ? interiorul s? i n u. turi . firma trebuie s?corespund? cu imaginea pe care comerciantul respectiv dore? s?o te comunice clien? s? ilor i. Stabilind numele ? tipul afacerii i comerciale. Pardoseala. Bunuri de comoditate. cre? astfel o atmosfer? atractiv?? relaxant? nd i . nc? La iluminarea unui magazin se utilizeaz? lumina incandescent?. ada n i 3. ? puncte de v? n nzare ? acest scop. fa? ? unghi care creeaz? un plus de atractivitate ? interes. este important?pentru a convinge clientul s?intre ? magazin prima oar? n . iar pentru designn ul interior . la atmosfera unei ? peri.fa? ada. " . ? lumina fluorescent? sau lumina de vapori metalici care dau o irizare i albastr?care confer? culorilor o nuan? nenatural? ? . n IV. plafonul. deoarece asigur? : n un ? ntreg spectru de culori. Sunt bunuri care se caracterizeaz? prin frecven? ridicat? de cump? a rare. de "mod? ? "speciale". nd ia adei ? linie dreapt? dar cu c? n .trebuie s?fac? un efort de alegere pentru a dob? produsele ? ndi nscrise ? aceast? scal? de preferin? n e. AMENAJAREA Amenajarea de ansamblu. contribuie. strategie de depanare. i r? i i Plafonul.folosit? ? general. comerciantul poate s? apeleze fie pentru o strategie defensiv? fie pentru o n . accesul ? magazin. de asemenea.

Dispunerea tip gril? ? care grupele de produse sunt expuse liniar. incit? clien? s? circule liber ? magazine ? s?efectueze cump? turile pentru produse de "impuls" ? ii n i r? n mai multe raioane. formele de v? nzare. c? ? ? remodelarea celor t n t i n existente. Ed. Tudose. Dispunerea flux liber. De aceea. Ioan-Franc . fiecare shop prezint?m? . copii. C. V. i de vedere al clientului poate deveni st? njenitoare. III. Bucure? " ti. zona de amplasare a magazinului ? particularit? ile sale constructive. cu propriul stil ? o ambian? i ? specific? Adesea. . Dispunerea tip bucl? raioanele posed? o fa? pe aceast? pia? circular? Acest tip de amenajare . De regul? supermagazinele folosesc . sortimente. rba? femei. subgrupe de m? rfuri. ? interdependen? cu tipul ? dimensiunile mobilierului n ? i utilizat. 2 "Tehnologia comercial? de Ana-Lucia Ristea. i ? Tipuri clasice de amenaj? interioare ? principiile ce stau la baza lor: ri i a) gruparea m? rfurilor ? func? de destina? utiliz? lor. ilor. Dispunerea tip boutique. C. 1999 3 "A fi sau a nu fi comerciant" de Ana-Lucia Ristea. se urm? te. Exemplu: articole de uz gospod? n ie ia rii resc.asortimentului de m? rfuri. rare. Expert. Bucure? 1995. articole. amenajare reclam?costuri de construc? ? de securitate mai ridicat? ie i . ? aceast? dispunere se utilizeaz?spa? mai n iul pu? eficient dec? dispunerea gril? in t . Organizarea interioar? a unui magazin reprezint? modul s? de prezentare. n ? ntrerupte de culuare a? ezate perpendiculare pe primele. etc. . rfuri de marc?de la un singur produc? Acest sistem de tor. dispunerea tip gril? Acest tip de amenajare asigur? o exploatare eficient? a magazinului de? din punct . ad? ? . Didactic? ? pedagogic? i . V. pe tipuri de culuare paralele. crearea unei ambian? care s? promoveze ? cel mai ? re? e n nalt grad v? rile ? nz? i realizarea unei leg? optime ? turi ntre componentele sistemului format ? ansamblul suprafe? de n ei v? nzare. at? ? proiectarea noilor magazine. u n dialogului cu clientela. frecven? cererii de m? a rfuri a popula? obiceiurile de cump? iei. confec? textile. Ioan-Franc. II. nou-n? i. Cunoa? tem patru principale tipuri de amenajare de ansamblu a unui magazin: I. ? care gruparea asortimentului de m? n rfuri se realizeaz?astfel ? t nc? fiecare familie de produse constituie un raion bine individualizat. IV. ii. p? ile perimetrale ale suprafe? de v? r? ei nzare fiind mult mai aglomerate. unde asortimentul de m? rfuri este grupat pe familii ? subfamilii de produse. BIBLIOGRAFIE: 1 "Meseria de comerciant" Colec? "Biblioteca comer? ia ului rom? nesc". scu? c) gruparea m? rfurilor ? raport cu natura cererii ? care se subdivid. exprimarea sa ? cadrul . la r? n n ndul lor pe grupe de m? rfuri. i pentru a facilita mi? carea liber? nestructural? a clien? . Ed. b) gruparea m? rfurilor ? raport cu categoriile de popula? c? n ie rora li se adreseaz? Exemplu: b? i. Tudose. ti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful