Argument

ARGUMENT Contabilitatea trebuie sa ofere o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului.

Uneori, insa, pot aparea discrepante intre datele din contabilitate si realitate, cauzate de anumite fenomene economice, naturale, neglijente, greseli, delapidari etc. Concordanta dintre informatiile scriptice si cele reale se poate verifica cu ajutorul procedeului numit inventariere. Inventarierea reprezinta ansamblul operatiilor de verificare faptica a existentei elementelor patrimoniale sub aspect cantitativ, calitativ si valoric. Invetarierea se afla in stransa legatura cu celelalte procedee ale contabilitatii. Astfel, toate operatiile economice se consemneaza in documente, iar datele din documente se inregistreaza in conturi. Informatiile din conturi sunt verificate cu ajutorul balantei si se confrunta cu realitatea prin intermediul inventarierii. Inventarierea sta la baza intocmirii unui bilant real, contribuind la asigurarea imaginii fidele si la aplicarea principiului prudentei.

Argument Pentru a-si realiza obiectul de activitate in vederea obtinerii de profit, orice intreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii sau de alta natura, efectueaza in mod curent tranzactii de cumparari si vanzari de bunuri si servicii. Operatiile curente de cumparari si vanzari de bunuri si servicii dau continut functiei comerciale a unei firme si se efectueaza pe baza politicilor de cumparari si vanzari stabilite de managerii firmei. In capul societatilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea marfurilor la pret cu amanuntul numarul tranzactiilor de cumparari si vanzari este nelimitat in cursul unei perioade de gestiune luata in considerare, deoarece marfurile sunt acele elemente de stocuri care se achizitioneaza in vederea revanzarii fara a suferi modificari sau cu modificari neesentiale .

I n v e t a r i e r e a s e a f l a i n s t r a n s a l e g a t u r a c u c e l e l a l t e p r o c e d e e a l e c o n t a b i l i t a t i i . insa.In cazul in care se constata lipsa din gestiune din vina angajatului. adica pretul definitiv negociat intre vanzator si cumparator. clara si completa a patrimoniului.Informatiile din conturi sunt verificate cu ajutorul balantei si se confrunta cu realitatea prin intermediulinventarierii. cauzate de anumite fenomene economice.Daca se produce o calamitate naturala.Inventarierea se desfasoara in cadrul firmei de catre organele competente. contribuind la asigurarea imaginii fidelesi la aplicarea principiului prudentei.m i i m b o g a t e s c c u n o s t i n t e l e l e g a t e d e inventarierea patrimoniului iar prin prezenta . acestea fiind membrii aicomisiei de inventariere sau cei numiti de Ministerul Finantelor.Inventarierea reprezinta ansamblul operatiilor de verificare faptica a existentei elementelor patrimoniale sub aspect cantitativ.Derularea operatiunilor de cumparari si vanzari de marfuri se face de regula plecand de la pretul de vanzare din care se exclud reducerile comerciale operate. A s t f e l . Uneori. ontabilitatea trebuie sa ofere o imagine fidela. ajungandu-se la valoarea pretului cu amanuntul prin aplicarea marjei brute. Cu aceasta ocazie se testeaza angajatul si se recurge la masurice trebuiesc luate cu privire la actiunile sale in cadrul firmei.I n u r m a i n t o c m i r i i a c e s t e i l u c r a r i a m a v u t o c a z i a s a . Concordanta dintre informatiile scriptice si cele reale se poateverifica cu ajutorul procedeului numit inventariere. calitativ si valoric. Marfurile la pret de vanzare cu amanuntul presupun o evaluare initiala la pret de vanzare .A m a l e s t e m a “ I n v e n t a r i e r e a p a t r i m o n i u l u i ” d a t o r i t a i m p o r t a n t e i d e o s e b i t e p e c a r e o a r e inventarierea in procesul de fundamentare al unei intreprinderi. deoarece asa se potdetermina costurile calamitatii si ceea ce ramane neafectat si poate fi folosit in continuare. greseli.naturale.se imputa acestuia lipsa si serecupereaza suma aferenta proceselor lipsa. inventarierea joaca un rol important. t o a t e operatiile economice se consemneaza in documente. Inventarierea sta la baza intocmirii unui bilant real. potaparea discrepante intre datele din contabilitate si realitate. iar datele din documente se inregistreaza in conturi. neglijente. delapidari etc.La schimbarile de pret este necesara inventarierea pentru a determina stocurile ramase la pretulvechi si a stocurilor noi care intra in gestiune.

82/1993 modificata si completarile ulterioare”  „Ordinul Ministrului Finantelor nr. ”Bazele contabilitatii” Autor: Octavian BOJIAEditura: EficientAnul: 1997 5. Marinel MANOLACHEEditura: NiculescuAnul: 2004 3. Mirela DINESCU.Alina DANCESCU.” Contabilitatea financiara” Coordonator: Mihai RISTEAEditura: UniversitaraAnul: 2004  „ Legea contabilitatii nr. ”Contabilitate-manual pentru clasa a-XII-a” Autori: Valentina CAPOTA.lucrare si prin studiul contabilitatii timp de patru ani dorescsa-mi certific competentele mele profesionale . Daniela HANGAN. ”Control financiar” Autori: Mircea BOULESCUMarcel GHITAEditura: EficientAnul: 1997 6. Florin LIXANDRU. Va multumesc BIBLIOGRAFIA 1 .306/2002” . ”Tratatul de contabilitate financiara” Autori: Nicolae FELEAGAIon IONASCUEditura: Economica 2. ”Contabilitate-monografii contabile” Autori: Valentina CAPOTAAlina DANCESCUMirela DINESCUDaniela HANGANRoxana IONESCUFlorin LIXANDRUMarinel MANOLACHEEditura: NiculescuAnul: 2004 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful