You are on page 1of 1

<p><data:post.

body/>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<p><a expr:href='data:post.url'><span style='font-
weight:bold;'>Đọc tiếp ... </span></a></p>
<b:else/>
<p><div style='font-style: italic; text-align: justify;'>Cám ơn bạn đã
ghé <a href='http://www.thuthuatblog.com' target='_blank'><span
style='font-weight: bold;'>ThuThuatBlog.com</span></a>. Bạn có ý
kiến thắc mắc hay bình luận gì về bài viết này vui lòng nhấn <span
style='font-weight: bold;'>Post a Comment</span> phía cuối. Nếu
muốn nhận bài viết mới qua email hãy đăng ký địa chỉ ở khung bên trái.
Để ghé thăm lại, bạn có thể nhấn vào thực đơn <span style='font-weight:
bold;'>Favorites</span> (Internet Explorer) hoặc <span style='font-
weight: bold;'>Bookmark</span> (Mozilla Firefox) lưu lên trình duyệt
hay <span style='font-weight: bold;'>Bookmark</span> kế dưới đây
lưu lên các trang chia sẻ trực tuyến. Ngoài ra bạn có thể đọc bài viết bằng
các công cụ đọc tin <a
href='http://www.thuthuatblog.com/feeds/posts/default'
target='_blank'><span style='font-weight: bold;'>Feed</span></a>.
Tôi hy vọng bạn tìm thấy những thủ thuật thú vị từ trang này.</div></p>
</b:if>
</p>