PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: CU CLASELE I-VIII, NR. 12, TIMIŞOARA CLASA: a II-a PROPUNATORI: ARIA CURRICULARA: Matematica şi Ştiinţe DISCIPLINA: Matematica UNITATEA DE INVATARE: Adunarea şi scăderea SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin cu numere naturale de la 0 la 100 TIPUL LECTIEI: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi SCOPUL: • însuşirea algaritmului de calcul al adunării şi scăderii numerelor formate din zeci şi unităţi cu numere formate din zeci şi unităţi; • formarea deprinderii de calcul oral şi în scris (operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 100); • formarea gândirii logico-matematice; • dezvoltarea atenţiei voluntare, a operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea) şi calităţilor gândirii (flexibilitate, fluiditate, mobilitate), prin rezolvarea diverselor exerciţii; • stimularea interesului pentru studiul activităţilor matematice.

Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de exerciţii şi probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

1

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii. 2.1. – să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a numerelor.1.6. O2: să aplice procedee rapide de calcul mintal. O3: să calculeze corect operaţii de adunare şi scădere de la 0 la100.8. oral şi în scris.3. 2. etape ale rezolvării unor probleme. în cuvinte proprii. 2. – să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la 100. O7: să compună probleme după exerciţii date. O9: să rezolve fişa de evaluare în întregime în timp limitat. cu trecere peste ordin. OM2 : să utilizeze corect şi cu uşurinţă materialele şi instrumentele de lucru. să manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor şi a calculelor în viaţa cotidiană. exerciţii şi probleme cu numere. care se rezolvă printr-o singură operaţie sau mai multe operaţii. O8 : să intuiască răspunsul corect la problemele de perspicacitate. 3. – să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unei operaţii pentru a limita erorile de calcul. – să formuleze. 2. două operaţii din cele învăţate. O6: să rezolve corect probleme. cu trecere peste ordin.Obiective de referinţă: 1. – să exprime oral. – să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme. O10: să exprime oral cu cuvinte proprii etapele rezolvării unor probleme.4. 2. elevii vor fi capabili : OBIECTIVE OPERAŢIONALE: A.Cognitive O1: să reactualizeze cunoştinţele teoretice referitoare la cele două operaţii – adunare şi scădere – cu numere naturale de la 0 la 100. – să sesizeze asocierea dintre elementele a două categorii de obiecte (şiruri.5. 2 . O4: să utilizeze un limbaj matematic adecvat. numere mai mici ca 100) pe baza unor reguli date.7. – să rezolve probleme care presupun o singură operaţie din cele învăţate. B. Motrice OM1 : să-şi dirijeze activitatea oculomotorie spre centrul de interes propus de profesor . * să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii de adunare sau de scădere. O5: să completeze termenul necunoscut dintr-o operaţie dată. 4.

Editura C.Bacău 2004 4. Ştiinţifice : Aron Ioan .Bibliografice : 1. forme de organizare : frontal. Metodico-didactice : « Metodica predării matematicii în ciclul primar » Dumitru Săvulescu. Metodologice : 1. mijloace didactice : fişe de lucru. exerciţiul. « Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar” . jocul didactic. Resurse I. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1993.C. Mihai Stanciu. Rodica Leonte.Programa şcolară pentru clasa a-II-a. Gheorghe – “Aritmetica pentru învăţători”.Afective Elevii : OA1 : vor manifesta interes faţă de oferta didactică . OA2 : se vor mobiliza pentru rezolvarea fiecărei sarcini. OA3 : să relaţioneze pozitiv cu ceilalţi membrii din echipă. munca în echipă. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2002. OA4 : vor fi capabili să se autoevalueze.2005-2006 2. planşe. 3. învăţarea prin cooperare.D..C. Oficiale: « Curriculum Naţional ». 3. explicaţia. pe grupe. problematizarea . strategia didactică : inductivă. videoproiector 4. individual Durata : 50 minute 3 . creioane colorate. Gheorghe Alexandru. Editura. laptop. « Teoria şi metodica instruirii ».. diplome. Pedagogice : Venera Mihaela Cojocariu. Craiova 2006. metode şi procedee : conversaţia. Herescu I. semialgoritmică: 2. II.

crt 1. fişa tema ) Metode si procedee conversaţia Mijloace didactice Modalitati de evaluare MOMENT OM 1Asigur climatul necesar bunei desfăşuORGANIZATOrări a orei de matematica . 10 raţe stau la masş Şi niciuna nu e grasă . câţi au ramas ? fişe observarea caiete. instrumente de scris .. orală 11+ 9 – 1 =19 ( şoricei ) Observă planşa .se scot 10 degete din manuăi . dar înoată . câţi au rămas ? . Etapele lectiei Ob. Fiind linişte în casă Şoricei încep sa iasă : 11 mai micuţi Şi-ncă 9 mai mărunţi. DESFĂŞURA1. Le cer eleviRIC lor să-si pregătească cele necesare orei 2‘ şi le distribui fişele de activitate independentă ( vezi Anexa). comportamentului instrumente de elevilor scris 2. Încă 10 stau ţn baltă Şi sunt grase . Şoricei . 10+ 7 = 17 ( raţe slabe ) Observă planşa.ntorc acasă Şi numai una e grasă . observaţia problematizarea planşa evaluare frontala ..Nr . planşa 3. Cum poţi scoate 10 din 10 şi să REA LECŢIEI OC rămână tot 10 ? Calcul mintal 1 . CAPTAREA ATENTIEI 3’ Poezii-ghicitori : OC Câte raţe slabe sunt ? 1 . Prinde unul dintr-un pas . Socotiţi iute în gând Câte raţe slabe sunt ?” Şoricei . Alte 8 se. Stă motanul de-i pândeşte Şi la toţi lacom pofteşte. Activitatea propunatorului Activitatea elevilor Elevii îşi verificş materialele necesare lecţiei ( caiete . observaţia exerciţiul planşa observarea sistematică 4 .

conform codului dat şi după ce au rezolvat exerciţiile (anexa) conversaţia euristica fişe evaluare frontală 5. are nevoie de ajutor. Elevii arată fisele colorate . cu care trebuie să plece în excursie la munte. Ovidiu e mai mare decât Bianca . in echipă noi lucrăm ! ‘’ Le voi arăta fişa de muncă independentă şi le voi spune că. În cadrul acestui concurs : vom compune exerciţii . Gândim . explicaţia fişa de muncă independentă 6. Calculează vârsta persoanei .Va fi mai mare tot cu 12 ani. cu 12 ani . vom descoperi numerele care lipsesc .. RETENŢIA ŞI OC Joc didactic : Compun cât mai multe TRANSFERUL 1 • Exerciţiul 1 de pe fisă (anexa 1 ) exerciţii. vom însemna figurile identice vom folosi un cod şi vom descoperi numele unor fructe. Scooby.31+ 1+21=53 1? 3. Elevii asculta si observa fisaobservaţia de munca independenta . VERIFICAREA OC Verific modul in care a fost realizata CANTITATIVĂ 4 tema. Cu câţi ani va fi mai mare Ovidiu . Cât fac 31 şi cu 1 şi cu 2 legat de . cu trecere peste ordin . El îi roagă să-l ajute să rezolve toate sarcinile din fişă . . prietenul lor.2+ 8+ 3+ 5+ 7+ 1=26 adunând numerele o singură dată ! 4. VELOR în cadrul unui concurs pe grupe . ŞI CALITATIVĂ A TEMEI 2‘ ANUNŢAREA Astăzi vom rezolva exerciţii şi probleme SUBIECTULUI cu numere naturale cuprinse între 0 şi ŞI A OBIECTI100 . pentru a putea ajunge la prietenii lui. peste 10 ani ? 4. vom rezolva şi vom compune probleme .2. 2‘ intitulat : . rezolvăm . Scrie cât mai multe adunari şi scăderi . 5‘ folosind o singură dată cifrele din desen : jocul didactic exerciţiul munca independentş fişa aprecieri individuale şi pe grupe panou centralizare 5 .

3 de pe fişă . 5‘ OC 8 Compune o problemă . rezolvă şi scrie rezolvarea intr-un singur exercitiu. după exerciţiul dat ! ( exerciţiul 7 de pe fişă) Compun câte o problemă .2 puncte grupa de pe locul al III – lea şi 1 punct pentru grupa de pe locul al IV – lea 3’ OC 2 • Ce număr se ascunde sub fiecare Calculează şi descoperă figură geometrică ? ( ex .2. 8. vei ajunge ţn CAMARĂ . OC 3 • Află termenii necunoscuti si descopera ce jucarii prefera copiii din imagine .1 . Explică. care va rezolva un exerciţiu . 6. pentru dulceaţă . 7. Câstigă :4 puncte grupa care a compus cele mai multe exerciţii . rezolvând 4 exerciţiile.care au şi exerciţii cu acelaşi rezultat . jocul didactic lucrul pe grupe fişa observaţia conversaţia fişă euristică culori exerciţiul lucrul pe grupe jocul didactic munca independenta fişa rezultate aprecieri verbale şi şi puncte 3’ 5‘ • Însemnează ( x ) cei patru purceluşi identici-ex. 3 puncte grupa de pe locul al II. lucrul pe nivele fişa de efort ( clopoţeii – probleme cu două operaţii . 2 de pe fişă ) numerele şi rezultatul lucrul pe pefişa rechi ( pe nivele de efort) exerciţiul . observarea sistematică 5‘ 5‘ Fiecare grupă îşi va desemna câte un reprezentant. problematizarea lucrul pe nivelefişă de efort observaţia sistematică jocul didactic problematizarea aprecieri verbale. 0 . fulgii – probleme cu o operaţie ) . 5.lea . puncte 6 . 4. OC • Dacă vei cobori scările. apoi desenează coşul cu caise . 6 OC 5 OC 7 Însemnează purcelusii identici Rezolvă exerciţiile şi descoperă mesajul . OC • Rezolvă problema 6 de pe fişă .Foloseşte CODUL şi vei descoperi numele lor (exerciţiul 4 de pe fişă ) . Acolo vei găsi un coş cu fructe culese de mama . 3.

Teste de evaluare de tip A1.calificative . premierea evaluarea orală 7 . premii . calificative De colorat desenul – cadou de pe fişă. Observă desenul şi fişa . A2.7. Elevii spun câteva cuvinte e conversaţia de apreciere sau dezaprobare despre lecţie . B2 Aprecieri generale şi individuale Realizarea clasamentului Diplome. Repetă subiectul lecţiei şi tema pentru acasă . diplome recompense fişa-temă . De rezolvat cerintele de pe fisa . EVALUAREA 10 ‘ TEMA PENTRU ACASĂ 8.temă . B1.

......temă ( adunări şi scăderi 0 .........55=... .......................... 8 + 29=.........................Fişa.. e) Adaugă la diferenţa dintre numărul 51 şi răsturnatul său numărul aflat între 34 şi 36 ....................... ..7=.................. . .. 24 + 16 + 36=...... 3............................................ 80 ........................ 35 + 25 ...... ................ 44 ...... cu trecere peste ordin ) 1...... 90 ............18=.Calculează.......... ………..................... 8 ...... 42 + 48=......... 37 + 45=....... 73 .....................65=......................36=.................. b) Află numărul cu 18 mai mic decât suma numerelor 37 şi 65 ............. Calculează: 46 + 7=.....20=...... ............................................................... apoi efectuează proba prin toate modurile cunoscute: 45 + 45=.................................... ..5=.............. 81 .. . c) Află cu cât este mai mic 18 decât 72 d) Află cu cât este mai mare 41 decât 16 ..... ... 2................. a) Află numărul cu 33 mai mare decât diferenţa numerelor 88 şi 79 ..... . ........... 84 – 31 + 27=.............100 ........... 62 – 37 .............

9 .

.... .1 .................. vei ajunge în CĂMARĂ.ADUNĂRI ŞI SCĂDERI 0 – 100 CU TRECERE PESTE ORDIN Ajută-l pe Scooby să rezolve la “mate” pentru a putea să plece în tabară la munte! 1.......................................... coborând scările................. ................... 2......... Acolo vei găsi un coş cu fructe culese de mama pentru 10 . .....................15 = ..... .................... 1 7 5 6 9 8 4 0 3 .. Dacă vei rezolva exerciţiile......... Scrie cât mai multe adunări şi scăderi ......................................... .......... .......................................................................................................................................... ...................... + 21= 4. Ce număr se ascunde sub fiecare figură? 806= 3... folosind cifrele din desen: ...............................

Câte persoane sunt pe stadion? ( Scrie rezolvarea ţntr-un singur exerciţiu!) REZOLVARE: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ E: ____________________________________________________ 6.. Compune şi tu o problemă după următorul exerciţiu: 87 kg .) 89-18 (…) 67-18 (…) 47+26 (…) 76-28 (.s =19 d -48=32 54+ t =90 s =_____________ s =_____________ ________________ d =_____________ d =_____________ ________________ t =_____________ t =_____________ ________________ 6. Desenează aici coşul cu fructe! 25+25 (….. I = 49. Acum rezolvă şi o problemă! La un concurs de atletism s-au înscris 33 fete şi cu 14 mai puţini băieţi.dulceaţă. Ce jucării preferă copiii din imagine? Calculează şi vei afla! 80 42 36 61. E = 48 . C = 50.28 kg + 31 kg = ? kg _______________ _______________ _______________ R: _____________ 11 .) Cămara 5.. Ei au venit însoţiţi de 40 adulţi. A = 71. Vrei să ştii ce dulceaţă va face mama? Foloseşte următorul COD şi vei descoperi numele lor ! S = 73..

Eşti un şcolar silitor.Te răsplăteşte dăruindu-ţi acest desen! Colorează-l! ajutorul 12 ._________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Mulţumim pentru ajutor! Scooby îţi multumeşte pentru acordat.

13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful