RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Subtajuk Tarikh Masa : : : : : : : : KajianTempatan

5 Bestari 30 orang Mengenal Negara Kita Identiti Negara Lagu, bendera, jata, mercu dan lambang lain 12 Januari 2012 60 minit

Objektif: Pada akhir pelajaran murid dapat; i) Menyatakan lambang-lambang yang terdapat pada bendera Malaysia secara individu. ii) Menghasilkan bendera Malaysia menggunakan Microsoft Word secara berkumpulan. iii) Memadankan jalur, warna dan lambang dengan maksudnya pada Microsoft Powerpoint secara individu.

Nilai : Kerjasama, Semangat patriotik, Bertolak-ansur Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, Visual-ruang, Interpersonal, Muzik, Intrapersonal KemahiranTeknologi Maklumat dan Komunikasi Pengetahuan Sedia Ada : Murid – murid mempunyai pengetahuan tentang bendera Malaysia dan mengetahui cara menggunakan Microsoft Word.

bagi menambahkan pengetahuan murid visual-ruang. Nilai: Kerjasama. 7. 6. KP : iii) Maklumat tambahan diberikan oleh guru Interpersonal.Bahan Bantu Mengajar : Bil. berkenaan tajuk. Powerpoint berkaitan dengan lembaran kerja Lembaran kerja Komputer Video lagu “Jalur Gemilang” LCD Projektor 1 30 11 1 1 1 Langkah/ Masa Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Kemahiran Set Induksi (5 minit) ii) i) Murid ditayangkan dengan video lagu “Negaraku” Teknologi Maklumat Guru bersoal jawab dengan murid tentang dan Jalur Gemilang dan menerangkan perkaitan Komunikasi video dengan isi pembelajaran iaitu identiti negara. Bahan Video lagu “Negaraku” Powerpoint Malaysia berkaitan dengan bendera Kuantiti 1 1 3. 1. Semangat patriotik . 8. 5. 4. 2.

ii) Murid-murid diminta menyatakan lambang. setiap kumpulan diminta untuk . tiga orang murid.Intrapersonal lambang Malaysia. warnanya. Bertolakyang betul. iii) Nilai: Kerjasama. Interpersonal Pada mulanya. kumpulan yang kecil yang dianggotai oleh Visual-ruang. BBM: Powerpoint berkaitan dengan bendera Malaysia Langkah 2 (20 minit) i) Murid dibahagikan kepada sepuluh KP: Kinestetik. Murid dan guru akan membuat ansur perbincangan ringkas. Bertolakmurid ansur iii) Guru menerangkan yang lambang Malaysia terdapat berdasarkan dengan menggunakan Powerpoint. iv) Kemudian. tentang pada jawapan lambang.Semangat bendera patriotik. ii) Guru melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan. yang terdapat pada bendera Nilai: Kerjasama. Interpersonal. guru akan memaparkan Semangat slaid yang menunjukkan susunan bendera patriotik.BBM: Video lagu “Negaraku” Langkah 1 (10 minit) i) Guru menunjukkan Powerpoint mengenai KP : Visualbendera Malaysia dan maksud jalur serta ruang.

lambang Kinestetik. ii) Guru akan mengemukakan tahap kefahaman soalan berdasarkan jalur. yang telah BBM: Powerpoint berkaitan dengan lembaran Kertas kerja kerja. mengandungi soalan tugasan. Visual-ruang. guru menayangkan slaid yang KP: Kinestetik. setiap kumpulan Projektor. dan Visual-ruang. vi) Guru akan menayangkan hasil kerja setiap kumpulan menggunakan LCD dan Projektor. ii) Soalan tugasan seperti yang ditayangkan Interpersonal diedarkan kepada murid-murid dalam bentuk lembaran kerja. v) Selepas tamat 10 minit. lembaran Penutup (5 minit) i) Murid membuat rumusan mengenai bendera KP: Malaysia warnanya. LCD. vii) Guru menilai hasil kerja setiap kumpulan. murid untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Langkah 3 (15 minit) i) Pada mulanya. menggunakan Microsoft dalam masa 10 minit. bagi Muzik.menghasilkan dengan satu bendera Malaysia BBM: Powerpoint Word berkaitan bendera Malaysia. diminta menghantar tugasan mereka secara Komputer. e-mail kepada guru. Bertolakpada lembaran kerja yang diberikan. iii) Masa selama 10 minit diberikan kepada setiap Nilai: Kerjasama. beberapa ansur orang murid dipilih secara rawak untuk mengisi jawapan pada slaid disediakan. Semangat iv) Setelah murid –murid menyiapkan tugasan patriotik. Interpersonal. mengetahui murid-murid Intrapersonal .

BBM: video lagu “Jalur Gemilang” .mengenai tajuk pengajaran.Murid-murid menyanyikan lagu “Jalur Semangat patriotik Gemilang” bersama-sama. iii) Guru menayangkan video lagu “Jalur Gemilang” Nilai: Kerjasama. .