Em chào cô ạ, Em là Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp tài chính tiền tệ sáng thứ 2, tiết 4-6.

Em đã nhận được điểm chuyên cần và giữa kì mà cô gửi cho lớp. Điểm giữa kì của em là 6. Em được biết là điểm giữa kì là tổng hợp giữa hai điểm, điểm kiểm tra bài viết trên lớp và điểm làm việc nhóm, thuyết trình. Trong làm việc nhóm, em đã hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và là một trong ba thành viên đại diện nhóm lên thuyết trình. Trong buổi thuyết trình, cô cũng nhận xét về bài thuyết trình ( về nội dung, cách trình bày ... ) của bọn em là khá tốt. Hơn nữa, sau buổi kiểm tra giữa kì, em cũng có trao đổi với các bạn thành viên trong nhóm mình thì thấy kết quả phần bài tập và lí thuyết của mình so với các bạn là giống nhau. Điểm giữa kì của các bạn trong nhóm đều rất cao ( >9,3), và em thấy rất xứng đáng với phần trình bày của các bạn. Em đã rất cố gắng ở môn TCTT, em hi vọng cô xem xét lại. Một lí do nữa khiến em mong cô kiểm tra lại điểm, đó là trong hồ sơ em apply thì có chuyên ngành đăng kí là Finance, và sau khi có điểm thì có thể sẽ phải tiếp tục gửi transcipt sang cho họ để tiến hành xét học bổng. Và việc bị điểm GPA thấp ở môn TCTT sẽ bị đánh giá thấp khi xem xét học bổng. Em cảm ơn cô, Mong sớm nhận được hồi âm từ cô,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful