1

,,
~

,J

I I
DIAGNOSTICAREA KARMEI

I ! I. J

Cartea a sasea ,
. !i I I I

TREPTE DIVINITATE

CATRE

/ '"

I I I! ,I

Editura

DHARANA
Bucure~ti

~

tJ
-

,. I
, ---

I I !.

,1

,,inainte de lectura acestei carti ar fi bine sa liisap deoparte orice supiirare pe Dumnezeu, pe parinp, pe lumea inconjuratoare, pe dumneavoastrii in~ivii ~i pe destin"
S. N. Lazarev

i

~
1---' ~.

..-J

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale LAZAREV, SERGHEJ NICOLAEVIC Diagnosticarea karmei: Trepte dUre divinitate I Serghei Nikolaevici Lazarev ; trad.: Viorica Odainic ~i Dorin Onofrei. - Bucu~ti :
Dharana, ZOO I

Serghei

Nikolaevici

Lazarev

I

p. ; em. - (Diagnosticarea karmei; 6) ISBN 973-85007-7-x l. Odainic. Viorica (trad.) II. Onofrei, Dorin (trOO.) 159.961

I I !.

DIAGNOSTICAREA

KARMEI

JlA3APEB C. H.
):\HarHoeTHKa KaPMbI. KHHra meeTa..CryneHH CaHKT-fieTepGypr 2000 K GOJICeCTBeHHoMY.

Copyright @ 1999 by S. N. Lazarev Copyright @ 2000 by ROVIMED TRADING S.R.L. Toate drepturile rezervate pentru Romania ~i Republica Moldova. Multipliearea ~i/ sau distribuirea prezentului volum sau a unor fragmente din acesta prin orice mijloace (prezente sau viitoare) este interzisa tarn aeeeptul seris ROVIMED TRADING S.R.L. Drepturile de distributie In sWinatate apartin In exclusivitate. Copyright @ 2000 by ROVIMED TRADING S.R.L.

TREPTE CATRE DIVINITATE
Traducere din limba rosa VIORICAODAINIC ~i DORIN ONOFREI

.A I

Editura DHARANA Bueuresti Departament distributie: Tel: 01-337 24 24; Fax: 01-6446377 e-mail: busuioe@pcnet.ro
Redactor: Dorin Onofrei Coperta colectiei: Mihai Marinescu
Ilustralie coperta I : Andrei Rublev

Tehnoredactare : Marian lrimia Editura Kannat Press Tel: 044-110139, 095-Q74395 e-mail: mi@fx.ro

-

-

Fragment

icoan! sec. XV

Editura

DHARANA Bucure~ti

.

.:.............

-

totul era deja limpede. Cu cat ma orientez mai bine in tot ceea ce se cheama fericire umana. ramanea doar cea practica. 7 In .. Sim\eam ca interesul meu fa\a de acest subiect incepe sa scada. A~adar. Clasificarea era pe deplin incheiata. 1997. nu banuisem niciodata ca procesul de gandire poate provoca dezgust ~i chiar suferintii fizica.~ . . ca. De acum inainte pot asigura atat propria-mi sanatate cat ~i pe cea a copiilor mei.-J INTRODUCERE \ I. cand am terminat de scris cea de-a patra carte. Oricine putea fi vindecat. in al doilea rand. de care am inceput sa depind. - . cu atat imi este mai u~or sa identific valorile pe care am inceput sa Ie divinizez. . A~adar. am terminat cu partea teoretica. Cu alte cuvinte.1 ~ .. Eram domic sa simt. gata cu cramponarile.I . in fine.. Era suficient sa se cerceteze cat mai amanun\it ce lIimpiedica sa scape de rela\ia de dependentii ~i sa se stabileasca modal itatea optima de ac\iune care sa-I ajute sa-~i schimbe caracterul. in primul rand. eram convins ca procesul descrierii valorilor umane a ajuns la final. sa inlatur aceasta dependentii. puteam pune punct cercetiirilor mele in domeniul karmei.

de aceea caracterul ~i starea fizica mi s-au schimbat mult. . Dependenta de ele genera trufia. nu i se cere decat sa-~i gaseasca un alt punct de sprijin. Sa zicem ca descopar la pacient 0 puternica dependenta de planul spiritual. asupra in!elegerii ~i a generalizarii. 0 intinerire a organismului. pragmatic ~i materialist este. Lucrurile au evoluat mai curand in directia opusa. omul aparent obsedat de bani.""'" . cum ar fi.1' . Atunci insa cand devin un scop in sine. mai exact. totul sa se dezintegreze ~i sa se prabu~easca. in subcon~tient. de a-~i largi posibilitatile ~i de a stapani lumea inconjuratoare ne trimite la tema aptitudinilor ~i a intelectului. De 0 parte se situau rela(iile interumane. A~adar. De cealalta parte se aflau aptitudinile ~i intelectul. deoarece. Intregul lant al valorilor umane fusese redus la cateva verigi. supararilor. pana atunci. am observat cum dependenta de valoarea "X" se converte~te in dependenta de valoarea "Y". Toate valorile spirituale se imparteau in doua ramuri. Apoi urmau straturile ce tin de valorile spirituale. moartea persoanei iubite. Apoi am constatat ca individul care ~i-a invins gelozia i~i deplaseaza. Cu cat este mai puternica in noi necesitatea iubirii Divine. in realitate. pentru a ma ocupa indeaproape de propria-mi persoana. Cu cat ma concentram mai mult asupra acestui obiectiv. in ceea ce Ie prive~te. de exemplu. Toate acestea sunt absolut necesare vietii. cum este cazul contlictelor. Dependenta de ele dadea na~tere geloziei. in final. tradarilor. punctul de sprijin pe aptitudini ~i intelect. motivat de un teribil idealism launtric. ca. necesitatea individului de a se dezvolta. pentru a inlatura aceasta dependenta. . Totu~i n-am constatat 0 revigorare. ~i nicidecum pe iubirea de Dumnezeu. Ele se inscriu in tema relatiilor. Spre exemplu. cu atat mai mult se accelera scurgerea timpului ~i. l- . In acest fel. $i doar intoarcerea la Dumnezeu ii scoate din impasul tara nici 0 sperantil. ele dau na~tere dependentei. Cu cat ma concentram mai mult asupra procesului mental. aceia~i psihologi ~i psihoterapeuti se arata a fi ei in~i~i depa~iti de situatie. Valorile materiale alcatuiau prima veriga. 8 Cand insa se ajunge la ~ocuri puternice.. totul este clar. individul putiindu-~i indrepta interesul spre alte zone. iar intensificarea ulterioara a dependentei de aspectele spirituale i-ar putea fi fatala. Psihologia moderna ii recomanda individului sa-~i largeasca sfera de interese. In to!i ace~ti ani a trebuit sa lucrez neintrerupt la propria mea armonizare. astfel incat in locul 9 :'1 ~ -- . apoi agresivitatii. Am hotarat sa ma retrag din activitatea de cercetator ~i vindecator. Totu~i aceasta schema functioneazil doar la un nivel superficial. . . Ceva mai tarziu intentionam sa ma ocup de problema imbatranirii. de acea zona care tine de relatii.~ sa revin din nou la pictura. valorile umane alcatuiesc un ansamblu al \ I.1 ~ ~ - ~ ". Imi propusesem sa obtin 0 eliberare cat mai rapida de valorile matel'iale ~i spirituale. In viziunea mea. Atunci ii explic ca. cu atat resimteam mai dureros orice stres ~i cu atat mai activ se desta~urau procesele de imbatranire. omul are in total doua functii de bazil: perpetuarea speciei ~i autoconservarea. la 0 anum ita etapa a acestei accelerari. nu dispusesem de timpul necesar pentru aceasta. cu atat mai mica ne este dependenta de iubirea umana ~i distrugerea sau zdruncinarea acesteia nu se mai transforma pentru noi intr-o tragedie. e~ecul suferit intr-un anumit domeniu provoaca mai putine traume. materialului ~i spiritualului. Pe de alta parte.

nu numai spiritual. pe langa aceste trepte ~i straturi ale umanului. cu atat mai puternica este tentatia de a i se lnchina ~i de a depinde de ea. acestea devenind mai variate ~i mai armonioase. iar tablou! imaginar al lumii nu se suprapune cu realitatea.4 .de viitor. \ i . Aceasta noua tema a spiritualitiitii. Apoi neacceptarea dureroasa a tluctuatiilor viitorului. Dar. Prirnele simptome ale dependentei se manifesta prin aparitia unui sentiment de frica pentru propriul viitor ~i pentru viitorul persoanelor apropiate. pe cand viitorul este spiritual. Tradarea ~i nedreptatea venite din partea semenilor ~i a societatii sunt un indiciu al puternicei dependente de vi itor.~ geloziei iese la suprafatii trufia. gelozia ~i trufia izbucneau simultan. La un moment dat am realizat ca. . iar destinul poate e~ua complet. care se situa la baza relatiilor ~i a aptitudinilor. Ele alcatuiau un strat mult mai subtil ~i mai amplu. Cu cat mai muM spiritualizare ~i noblete sala~luie~te In sutletul omului. mult mai ample ~i mai profunde. In cele din urma. In acel~i timp. cand proiectele ~i sperantele nu se realizeazii. mai existii ~i altele. este grav afectata sanatatea. nobletii. pentru ca. ~i tema contactu!ui cu viitorul. Dependenta de acest strat provoca. iar rntre ele vom a~eza. insa. cu atat mai mare va fi tezaurul. chiar ~i In cazulln care copiii ~i nepotii lnceteazii a mai fi spirituali ~i nobili. Astfel. Cu cat este mai ridicat nivelul spiritual al individului. de cealalta parte.1 ~ ~ "-'---"~-'~""-'-. Tot ce avem ne vine din viitor ~i se materializeazii In prezent. de obicei. atlat In posesia urma~ilor lui. cu atat mai mari Ii sunt posibilitiitile de a stiipani viitorul care i se dezvaluie. cu cat mai mult viseazii. Trebuie sa ne eliberiim de regretele pentru trecut ~i de temerile pentru viitor. atunci ciind dependenta era deosebit de puternica. cu cat este mai elevata spiritual itatea. relatiile umane ~i.. idealurilor ~i sperantelor era.. scoate la iveala incapacitatea de a accepta prabu~irea idealurilor ~i destramarea planurilor ~i a sperantelor. Drept urmare. acceptilnd umilirea tuturor acestor valori ca pe 0 modalitate de purificare. Atunci de ce se lntampla de atiltea ori ca urm~ii sa renunte la spiritualitate ~i noblete? Fiindca divinizarea viitorului da na~tere dependentei de el. episod cu episod. fie una de aptitudini. rezervele lor interioare Ie 10 vor permite... cu cat este mai nobil ~i mai elevat. Cu cat mai mult viitor este cuprins In sutletul nostru. deo parte. proiectele ~i visurile devin 0 adevarata obsesie. aptitudinile ~i intelectu!. constatam invariabil ca dependenta lor de idealuri ~i de viitor depa~ea de mai multe ori pragul fata!. cu atilt mai pline ne sunt prezentul ~i trecutul. E important sa retraim. lntreaga viata. planul material tine de trecut. nobletii. cu un viitor lnchis. de aceea gradul spiritualiziirii noastre interioare da masura posibilitatilor noastre In prezent. cu cat el este mai nobil ~i mai spiritualizat. ci ~i material. La un individ. A~adar. aptitudinile ~i intelectul se manifesta cu atilt mai activ. A~adar. . eel spiritual . Trecutul este material. Se poate lntilmpla ca aceste calitiiti sa se manifeste abia la nepotii lui. sa continue 0 viatii spirituala. fapt ce duce la pierderea acestui viitor. De fiecare datii cand examinam persoane bolnave de cancer sau afectate de sterilitate. 11 - . 0 perioada oarecare. sa descopar acest nou filon reprezentat de categoria idealurilor. fie 0 dependentii de relatii. spiritualitatii. pe om 11pa~te primejdia unei boli incurabi!e sau moartea. Aceea~i corelatie existii ~i lntre gradul de spiritualizare ~i relatii.

7

~
. -""
.'" -'_.w ~

.~

II cunoa~tem pe Dumnezeu prin sentimentul de iubire, care nu depinde de nimic. In acel~i timp, orice forma de agresivitate fatA de iubire ne Indeparteazil de Dumnezeu ~i ne cufunda, ~i mai mult, In cele umane. De aceea, primul \ucrn care se cere lacut, atunci cand ne analizam retrospectiv viata, este sa inlaturam orice manifestare de agresivitate la adresa iubirii, care se putea exprima printr-un refuz al vietii, prin nemultumire de sine ~i de propria soartJi, prin blamarea semenilor ~i suparari legate de ei. Aceasta schema, conceputa pentru a-i ajuta pe oameni, functiona irepro~abil, astfellncat acele nenoroeiri ~i tragedii, care se abiiteau asupra lor, acele situatii complicate, pe care speciali~tii se cazneau sa Ie solutioneze ani in ~ir, i~i gaseau rezolvarea, u~or ~i tiresc, in doar cateva ore. lata, spre exemplu, cazul unei paciente, care imi povestea: - Vad cum tiului meu i se intiimpla lucruri teribile ~i nu sunt in stare sa fac nimic ca sa-I ajut. A avut 0 iubita, dar, cu putin timp in urma, s-a despartit de ea. A suportat foarte greu aceasta ruptura. In momentul de fatA, toate proiectele ~i sperantele legate de serviciu, de afaceri ~i de viata personala i s-au dus de rapa. A pierdut absolut orice control asupra situatiei. Mai mult chiar, tiul meu este maestru In arte martiale ~i iata ca, in ultimele luni, a fost atacat de cateva ori in plina strada, dar n-a fost in stare nici macar sa se apere cum trebuie, de parca era legat, nu alta. EI simte ca a ajuns Intr-un punct mort ~i s-a apucat de bautura. Luneca tot mai mult in prapastie, iar eu sunt incapabila sa-I ajut cu ceva. lmi sunt suticiente doar cateva secunde pentru a vedea In plan subtil intreaga situatie. - Va sta In puteri sa-i schimbati in numai ciiteva ore 12

destinul, Ii spun doamnei. Toate necazurile enumerate de dumneavoastra pot disparea ca un fum. Vise cere insa sa lucrati serios cu propriul dumneavoastra suflet. Fiul dumneavoastra s-a a~at de idealuri. Inchiderea viitorului depa~e~te la el de 5 ori pragul fatal. In mare masura aceasta este consecinta propriei dumneavoastra atitudini fatA de viata, caci nu v-ati lasat calauzita de iubirea Divina, ei de idealuri, spiritualitate ~i noblete. Ii dispretuiati pe oamenii saraci cu duhul, adica pe cei lipsiti de aptitudini ~i pe cei nerozi, pe indivizii lara scrupule ~i pe cei necinstiti. lar atunci cand va erau calcate in picioare idealurile, cand erati tradata sau victima a unei atitudini nedrepte, simteati dorinta de a va pune capiit vietii. Pentru a Ie asigura viitorilor copii 0 cantitate cat mai mare de iubire Divina, este necesar ca, inainte de concepere, femeia sa se de~eze de toate cele umane. Dar, cu cat mai putemica este ata~area de valorile umane, cu atiit mai dureroasa este aceasta ruptura. Deta~area se poate produce prin intermediul unor nedreptati venite din partea oamenilor sau, daca nu suntem in stare sa Ie acceptam, prin intermediul bolilor, nenorocirilor ori chiar al mortii. Daca nu ne dam seama ca jignirea venita din partea altei persoane este, de fapt, 0 favoare oferita de Dumnezeu, problemele urmeaza sa tie transferate deja copiilor no~tri, care vor fi supu~i tratamentului prin boli ~i nenorociri. A~adar, retraiti-va de la capat intreaga viatA ~i patrundeti-va de sentimentul ca cele mai stinte valori spirituale nu inseamna nimic in comparatie cu iubirea fatA de Dumnezeu. Acceptati orice umilire sau nedreptate ca pe 0 ~ansa de a va salva copilul, ca pe 0 posibilitate de a realiza 0 schimbare launtrica

I I I !.

fi

13

...............

-

1

~
. _..-----

..". '._~--

".~..

..-J

prin indepartarea de uman ~i prin aspiratia catre Divin. ~i trebuie sa va rugati nu numai pentru fiu, ci ~i pentru nepoti. in plan subtil vi'id0 pata intunecata lipiti'i de fiul dumneavoastra. Este viitorul lui copil. Dar, pentru ca sortii sa-i fie favorabili, sufletullui trebuie sa se purifice. in acest moment, purificarea se realizeazi'i prin umilirea idealurilor ~i a spiritualitatii la tati'il lui. Daca yeti reu~i sa acceptati de bunavoie purificarea retroactiva a sufletului pentru ca, transformandu-va dumneavoastra in~iva, sa obtineti armonizarea Jauntrica a fiului ~i a nepotilor, procedura de purificare fortati'i va deveni inutila. Cu cat mai putin depinde sufletul nostru de valorile umane, cu atiit mai putin necesari'i ii este purificarea data sub forma de necazuri ~i nenorociri. lar cand parintii reu~esc sa-~i schimbe real mente atitudinea falii de trecut ~i prezent, ei pot asista la 0 transformare nu mai putin reala a prezentului ~i a viitorului, atat in propria lor soartA, cat ~i in cea a urma~ilor. Nu ma mai mir deloc cand, in doar cateva ore, firea ~i soarta copilului se schimbi'i. imi amintesc cum 0 avertizasem in repetate randuri pe 0 cuno~tinlii de-a mea ca fiul ei cel mai mare poate muri. Ea a inceput Sa se roage, sa lucreze la desavar~irea propriei persoane, insa nimic nu se schimba. - ~tii, imi spunea ea, am incercat sa-I familiarizez cum va cu toate astea. Dar, imediat ce-i puneam caseta video cu conferinlele tale, el 0 ~tergea din camera, lipand in gura mare, iar cand incercam sa-i citesc cartile tale, el refuza in ruptul capului sa asculte. - Nu vreau sa fii suparata pe mine maitiirziu, i-am zis, dar fiul tau are tot mai puline ~anse sa supravietuiasca. lar la intrebarea muta din ochii ei am ri'ispuns: 14

- Ori incepi realmente sa te schimbi ~i-ti convingi propriul suflet ca Divinul este mai important decat umanul ~i ca orice fericire umana nu este decat 0 modalitate de a acumula iubire pentru Dumnezeu, ori copilul tau se va imbolnavi ~i va muri, ~i asta in timpul cel mai apropiat. Un timp oarecare, ea n-a schitat nici 0 mi~care, apoi a zis: - Bine, am sa incerc. Seara, ea m-a sunat, dar la inceput nu a putut scoate nici un cuvant, vocea ii era gatuiti'i de lacrimi. Am crezut ca s-a intiimplat cine ~tie ce nenorocire. - ~tii, spunea ea plangand, cu 0 jumatate de ora in urma, fiul meu s-a apropiat de mine cu cartea ta in mana ~i m-a rugat sa-i citesc din ea. - Atunci de ce plangi? - m-am mirat eu. - Fiindca ma simt fericita. A~adar, cercetarile meIe au inceput Sa se contureze. Cu toate acestea, multe dintre afectiunile grave se vindecau anevoie. Sincer sa fiu, nu inlelegeam de ceo 0 explicatie acceptabila in cazul pacienlilor gray bolnavi ar putea fi urmatoarea: in vietile precedente, amploarea agresivitalii falii de iubire ~i amploarea nesocotirii legilor supreme a atins cote uria~e. De aceea schimbarile de caracter se produceau foarte lent. 0 a doua cauzii 0 constituia, dupa cat se pare, faptul ci'i, pe langa nivelul idealurilor ~i al spiritualitatii, mai existau ~i altele, mult mai profunde ~i mai ample. Mai tiirziu, dupa ce am analizat in repetate riinduri zeci ~i sute de variante posibile, am ajuns la concluzia ca dupa idealuri urmeazi'i nivelul vointei, iar dupa acesta cel al vielii ins~i. A~adar, lantul valorilor umane se prezenta in felul urmator. 15

I I f !.

IfI

..............

-

~

~
.~

La inceput veneau valorile materiale, dupa ele - relatiile ~i aptitudinile, apoi - spiritualitatea, nobletea, idealurile, iar ceva mai incolo - vointa, destinul ~i viata. Daca ma eliberez de ata~area de via\ii, atunci, ca intr-o reactie in lant mi se diminueazii ~i dependenta de celelalte valori: de vointii, de idealuri etc. Prin urrnare, rugaciunea poate fi forrnulatii astfel: - Doamne, intreaga mea via\ii ~i orice fericire umana este 0 modalitate de a acumula iubire pentru Tine. Det~area periodica de toate bucuriile vietii diminueazii, de asemenea, dependenta de cele umane ~i conf~ rugaciunii 0 mai mare greutate. Deci pot fi calculati parametrii a~iirii de fiecare valoare in parte, dar cele mai importante raman viata, soarta, vointa. De ele depind toate celelalte valori. Am.inteles ca diagnosticul care mi-a fost stabilit in 1991 ~i pregatirea pentru moarte nu au fost intamplatoare. in noiembrie '91 m-am intalnit cu viitorul redactor ~i editor al primei mele carti, pe care am finalizat-o in iunie 1993. Era necesar ca textul sa fie pur, intrucat in carte se vorbea despre Divin, iar informatia pe care 0 ofeream era de mare forta ~i gravitate. Astfel incat trairea experientei de plecare din via\ii, despiirtirea de tot ce mi-a fost drag ~i, in ultima instan\ii, de viata ins~i mi-au perrnis sa-mi pun in ordine ~i sa-mi purific sufletul. A~adar, ciclul valorilor umane a fost descris, iar sistemul putea fi considerat finalizat. in concluzie, cauzele oricarei

..00; ';00~ P""~ 0 -"'" -mAale iubirii umane ci la urmatoarele, niveluri

mult mai ample. Pornind de la sistem, nu mi-a ramas dedit sa-mi pun intr-o

""

~=:"l--' I.
' '
\

ordine perfecta sufletul. Ca sa fiu sincer, nu incercam senti- ,
mentul satisfactiei depline. Totu~i ~edintele mele cu pacientii continuau sa-mi furnizeze, cu fiecare caz mai complicat, noi date pentru meditatie, precum ~i posibilitatea de a merge mai departe cu cercetarile. Apropo, prietenii m-au intrebat odat'i: - Dar sufletul omului poate fi divinizat? - Sincer vorbind, nu ~iu, Ie-am raspuns. Totu~i, daca e sa judecam logic, cea mai mare parte din sufletul nostru, mai exact, cea care nu dainuie ve~nic, se afla in spatiu ~i timp, deci poate deveni obiect de divinizare. Sistemu\ meu insa nu continea notiunea in cauzii, astfel incat nu-mi ramanea decat sa ridic din umeri. Mai remarcam in cercetiirile mele ~i prezenta unui alt aspect ciudat. EI era legat de viitor. In mod inexplicabil, parametrul viitorului se arata a fi instabil. in principiu, daca a fost deja inlaturata dependenta de via\ii, destin fericit ~i voin\ii, cu atat mai mult n-ar fi trebuit sa existe cramponari de viitor (adica de principii, visuri, idealuri) ~i de celelalte verigi (relatii sau aptitudini), tara a mai vorbi de valorile materiale. Cu toate acestea, ma confruntam periodic cu cazuri problematice, cand toti parametrii pacientului erau normali, cu exceptia parametrului viitorului. A~adar, mai exista ~i altceva in legatura cu tema viitorului, ceva ce 0 alimenta intr-ascuns. Daca nu voi fi in stare sa inteleg de unde provine destabilizarea acestui parametru, inseamna ca nu voi reu~i sa vad nici alte cauze profunde care pot sta la originea afectiunii ~i, in cazuri grave, 17

I.

/ ~i

afectiuni puteau fi inlaturate, daca se obtinea eliberarea de .
intregul lant al dependentelor de valorile umane. lubirea umana poate avea diferite grade de amploare. Ceea ce ni se cere este sa inva\iim sa ne piistriim iubirea de Dumnezeu mai 16

,

..:............

....

in cazul dat.~ ma pot dovedi neputincios.. Ciind am terminat de scris prima carte. Oupa t~rminarea celei de-a doua carti intentionam sa fac 0 pauza de ciitiva ani.1 ~ . fiindca prima mea carte (precum.. de fapt. Nu banuisem inainte cata energie iti rapesc cumparaturile...""". Atunci s-a i I f ! A' - - 19 ~ . nimic. am realizat brusc ca sursa principala a bolii trebuie cautata altundeva deciit in divinizarea laturii materiale a vietii. Era. oricat am incercat sa sondez terenul. evident. ca sa fiu sincer. ajunsesem deja la capatul puterilor. in alte circumstante a~ fi scris fiecare carte in 5-7 ani. . de altfel. Constat insa la ace~tia un lucru ciudat: de~i restul parametrilor au fost stabiIizati la cote normale..cularea ei intr-un sistem coerent. Oar. Importantii este sintetizarea informatiei ~i arti. foarte important. chiar ~i cartile.. am realizat ca mai exista ~i un alt aspect. pc de alta parte... ml!teriale. care permitea explicarea multor probleme. Era yorba de divinizarea iubirii pentru 0 altii persoana. atunci ciind este umilit cel mai inalt nivel al fericirii umane iubirea umana reprezintii capacitatea de a ignora atractia umanului. Nu mai lucrasem niciodatii piina atunci intr-un asemenea regim.. in anumite puncte esentiale. Eram insa con~tient de faptul ca 0 informatie neechilibrata putea fi periculoasa. la un moment dat. in sine. Pe atunci insa era yorba de ceva nou. Capacitatea de a pastra iubirea de Oumnezeu ~i de a nu cauta vinovati. Caci nimeni nu ~tia cu exactitate care este sensu I vietii. n-am reu~it sa giisesc vreo explicatie pentru aceste situatii. ~i. A~adar. dar. informatia s-a dovedit a fi incompletii ~i. ~i acest lucru ma indemna sa-mi continuu cautarile febrile. ceea ce duce frecvent la aparitia sterilitiitii ~i a holilor canceroase.~". in ce fel comportamentul piirintilor se rasfriinge asupra sanatatii ~i a destinului copiilor. De fapt.". Acum acest subiect a devenit 0 moda ~i au aparut 0 multime de autori care il abordeazii. de 0 descoperire. Toate acestea necesitii un control permanent al situatiei. ~i din aptitudini ~i intelect. Prima carte a aparut ca 0 con~tientizare a faptului ca felulin care triiim ~i atitudinea noastra unii fata de altii sunt absolut gre~ite. 0 cauza mult mai serioasa 0 putea constitui tendinta de a face din familie ~i din relatiile cu persoanele apropiate. au fost scrise cu intentia de a indrepta situatii de acest gen.-"-. A~adar. ~i iata-ma lucriind deja cu pacienti care mi-au citit toate cele trei carti... fiecare in parte.. ~i. Oar s-a dovedit ca problema de capatiii a lumii moderne 0 constituie. sistemul meu nu Ie putea veni in ajutor suferinzilor. pe de 0 parte. efectul ei asupra cititorilor s-a dovedit a fi foarte puternic. . dependenta de aspectele spirituale superioare ~i de con~tiintii depa~e~te cu mult pragul critic. scopul ~i sensu I vietii. 0 suprasolicitare. Acest lucru cere foarte multii energie subtila. Eram con~tient de acest lucru. treburile gospodariei etc. popularitatea mea ~i sporirea bunastarii materiale ma expuneau unui pericol din ce in ce mai mare. divinizarea laturii spirituale a vietii.. care este originea bolilor. lar prin cea de-a doua carte am incereat sa echilibrez mecanismulinvingerii valorilor umane.. Actiunea cea mai importanta a fost insa impulsul desprinderii de cele materiale. -~. Caci toate variatiile pe care Ie vad in deformarea structurilor de camp nu inseamna. in prima carte scrisesem ca sursa principala a 18 bolilor este inchinarea la cele pamiinte~ti. ~i urmatoarele) s-a bazat pe propriile meIe cercetiiri ~i pe concluzii confirmate de nenumarate ori in practica."I~.

de bine.. care. Cu toate acestea. De aceea. Fiindca dupa terminarea celei de-a patra carti n-am fost supus unor purificari insemnate. in cele din urma. Pe acest subiect s-ar putea scrie 0 intreaga carte. Doar printr-un miracol am reu~it sa virez putin la dreapta. Ma voi limita doar la 0 descriere aproximativa ~i sumara a drumului parcurs. M-am intalnit la Moscova cu 0 cuno~tinta care mi-a povestit 0 intiimplare ciudata: . iubire umana. din cand in cand. Cu cat mai puternica este dependenta de fiinta iubita.? sursa de fericire... cu atat mai putin ata~ati yom fi de idealuri ~i moralitate. atunci cand nu reu~esc sa Ie educe corect simturile. inaintand incet ~i chinuitor. in plus.. Poti sa-mi explici ce-a fost asta? Timp de ciiteva secunde stau cu ochii inchi~i. cu cat mai iertatori ~i mai toleranti suntem cu persoana iubita. reconstituind 21 ... la procesele de imbiitranire. cu atiit mai puternice sunt zdruncinarile la care sunt supus. De obicei. A~adar... Caci. la insa~i notiunea de om. vad cum zboara in parbriz un pietroi zdravan. Geamul a fost facut zob. --- . a~a incat am inceput sa accelerez. EI ne trimite la notiunile de moralitate. Prin urmare. determina cramponarea de toate celelalte valori umane. Am constatat ca toate valorile umane se reduc.. ca din senin. am ajuns sa inteleg ca acest strat reprezinta de fapt sufletul omului. a principii lor ~i idealurilor are dedesubt un alt strat amplu. Aveam de-a face cu 0 informatie noua ~i n-o puteam dezvalui decM dupa ce aplicarea ei practica ~i efectele benefice asupra pacientilor i-ar fi demonstrat veridicitatea."-""--". Cu cat mai pretioasa este informatia pe care vreau s-o ofer. N-am sa povestesc aici pe larg despre felul cum am ajuns la acest nivel. in ultima instan(ii. am ajuns la concluzia ca tema viitorului. la conceptia religioasa ~i. precum ~i de valorile materiale. cu atat mai numeroase sunt pretentiile noastre fata de ea. tineam sa ma conving pe viu de eficienta noHor descoperiri. de aptitudini ~i relatii.Ma intorceam cu ma~ina de la vila. de rau. divinizarea persoanei iubite creeaza 0 dependenta de suflet. cartea poarta in sine informatia despre autor. Astfel. care ne ajuta sa ne apropiem de Dumnezeu ~i sa acumulam iubire Divina.1 .. Pe ~osea nici tipenie de om. Mi-am dat seama ca in cartile scrise pana acum am redus toate valorile umane la doua aspecte: material 20 ~i spiritual. spirit ~i suflet.( ~ . tot ~a ~i eu dau socoteala pentru fiecare carte scrisa. dar eu am reu~it sa scap teafar. consultatii.. Se cuvine sa vedem in ea un aliat. spirit ~i trup... in mod paradoxal. inainte de a ma a~eza sa scriu 0 carte ~i dupa finalizarea ei ma confrunt cu necazuri de proportii. adicii la trup. direct spre capul meu. care este mult mai subtil. persoana iubitii nu trebuie perceputa ca .! insa ~i un al treilea concept valorile 1ufl sufletului. confruntiind datele ~i diagnosticand. trebuia sa-mi revin ~i sa-mi continuu cercetarile. lucrurile au intrat pe un fiiga~ normal. Deci ma puteam odihni ~i ma puteam ocupa ~i de altceva. am inteles ca acum.''''~'' J I I I L conturat subiectul pentru cea de-a patra carte. lucrul cu pacientii ramanand sursa mea principala de informatii. Deodata. Mai exist. mai ofeream. la randul ei.. pentru a se putea obtine 0 armonizare interioara a cartii. lata ciiteva cazuri reprezentative pentru felul in care lucram cu noua informatie. A~a cum parintii raspund ~i ispa~esc pentru copiii lor.. aidoma unui prunc..

posedatul de diavol. Dezvoltarea sufletului 23 .. manifestiirile superioare ale sufletului uman. -- .Este absolut adevarat tot ce spui.. mai precis. am inceput sa-i explic eu. Te simti insa complexat din cauza diferentei de varsta.1 ~ . cat despre sotul meu. n-a~ putea sa-Ii spun daca el va veni pe lume acum sau in urmatoarea viala.. niciodatii. cum ii zicem noi.-.1' . II pot ajuta cu ceva? . EI apare in legatura cu 0 feme ie. lata toata mistica! . in loc de rinita alergica sau migrene. de parca intra un demon in el. Cu cat mai mult va inchinati sufletului uman. Ati incercat vreodatii sentimente de disprel ~i de dezaprobare falii de evreii ortodoc~i? Ea ~i-a mi~cat abia perceptibil umarul: I / !. Vreau sa zic ca trebuie. e~ti mereu linta propriului dispret ~i asta se leaga de tema sufletului.~ .~tili. In prima faza. programul este blocat in regiunea capului. Ridic din umeri: .. Dar de ce a fost nevoie de 0 avertizare atat de dura. mai cu seama pe plan emolional. nemernicul sau uciga~ul. este periculos pentru el.~i cum sa ma comport de acum incolo? .. incat.Cand e yorba de dragoste..Va mai intreb 0 data: a existat sau nu vreo nemullumire? Femeia cade pe ganduri. dar sa te la~i stapiinit de tot felul de complexe. sau cel ce refuza sa creada in Dumnezeu.I~" . este inadmisibil.~ Intreaga situatie. sau urat. In plus. - Nu. Sarac la trup zicem ca este infirmul sau cel cu 0 constitulie astenica.. iar dumneavoastra ati inceput sa divinizali. dar alta decat sOlia ta.. el nu este credincios.. .. in aceea~i masura ea urmeaza sa piarda lucrul respectiv. i-am zis eu. Sarac cu duhul este individullimitat. religia i-a permis sa atinga un nivel moral ~i spiritual inalt. Alt caz I-am avut cu 0 pacienta din Israel. apoi Ii zic: . cum de-ai reu~it sa-ti dai seama ~i sa vezi toate lucrurile astea? de propriul tau exterior. te-ai ales cu pericolul unui traumatism cranian gray.Nu pot sa inleleg. El ma prive~te uluit. desigur.. La tine insa el s-a declan~at cu 0 viteza atat de mare.. cu cat mai multe griji ili faei.. i-am raspuns.Cum sa va spun. cu atat mai intens ~i mai rapid se deruleaza programul de autodistrugere. programul de autodistrugere se apropie la tine de 500 de unitali. la care am ajuns nu demult. . Sarac la suflet este ticalosul. EI tot nu-~i poate stapani mirarea: ..Nimic mistic la mijloc. cat pe-aei sa ma trimita pe lumea cealalta? . la el ~i la dumneavoastra. ca e~ti sarac.In viala anterioara. dar in clipa de falii are loc formarea lui la nivelul campului. sotul meu se poartiiuneori ca un posedat.Fiindca in campul vostru apare un copil com un. . Dar. 0 atitudine critica a existat intotdeauna.Ai 0 amantiitanara de care e~tiindragostit. prost ~i incapabil. sau. de acea parte a ei care line de batranele. In ce masura divinizam ceva la persoana iubita.. . .Sigur ca da. sa te ingrije~ti ~i 22 . cu atat mai mutt ~i-I pierde sotul dumneavoastra. Ce este un om sarac la punga ~tim cu totii. uita de varsta ei ~i de felul cum arata ea. mi-a raspuns ea. sotul dumneavoastra a fost credincios ortodox. Momentan. sau batran. lar un comportament gre~it..

.'

,..-,...

'p -

1

nostru este, Intr-o masura foarte mare, conditionata de preceptele ~i de conceptia despre lume date de religie. De aceea blamarea oricarei religii sau a practicantilor unui cult religios intensifica ata~area de suflet, ce ne atrage, noua ~i apropiatilor no~tri, tot felul de nenorociri. Prin urmare, de la dumneavoastra se cere sa va revedeti de la capat Intreaga vialii, InlMurand toate pretentiile launtrice pe care le-ati avut falii de vreo religie. Rugati-va Sa vi se ierte intoleranta falii de cei ce v-au jignit sentimentele religioase. Nu se cuvine sa facem din respectarea preceptelor religioase un scop In vialii. Ca ~i toate celelalte lueruri, ele ne sunt date ca mijloace de acumulare a iubirii de Dumnezeu. Nu este Intiimplator ca Moise a spart tablitele din piatra pe care fusesera sapate cele zece porunci. Daca yeti reu~i sa Invingeti tendinta de a diviniza tot ce tine de religie, precum ~i manifestiirile superioare ale propriului suflet, dadi veli reu~i sa va sustrageti dependentei de aceste valori,
sOlul dumneavoastra I~i va recapata din nou sufletul.

nelmpacatii, orientata cu precizie, atunci ~i programul de autodistrugere soar fi Intors tintind cu precizie. Gelozia v-ar fi provocat 0 congestie cerebrala sau probleme cu pancreasul, izbucnirea de ura 'i-ar fi afectat vederea, supararea Indelung rumegata inima ~i plamanii, obi~nuinta de a critica ~i de a dezaproba de pe pozitiile logicii - ficatul. Supararea dumneavoastra Insa a fost Indreptatii Impotriva unor grupuri mari de oameni ~i chiar Impotriva lumii Intregi. De aceea, programul de autodistrugere s-a extins pe 0 scara uria~a, blocandu-va, Incetul eu Incetul, nu numai trupul ~i spiritul, ci ~i sufletul. Daca dorili sa traiti din nou bucuria sentimentelor, eliberati-va retroactiv de orice resentiment falii de lume In general, falii de stat ~i fata de grupuri de oameni.

-

\ !.

,1

Imi amintesc de un alt caz curios. 0 femeie tiinara a venit la mine cu 0 singura problema:

- Nu mai vreau nimic, a zis ea, parea mi-au disparut toate sentimentele. M-am abrutizat complet, pe toatii linia. - Sentimentele sunt legate de suflet, i-am zis, daca aveti
senzatia ca va pierdeli sufletul, atunci, probabil, v-ali cramponat rau de tot de el. lar cauza este urmiitoarea: n-ati Incetat niciodatii sa blamati societatea ~i statuI.

-

De ce atunci n-am fost afectatii de vreo boala? De ce

trebuie sa surar In felul acesta? - Daca v-ati fi suparat pe cineva de 0 manierii dura, 24

i

'~

~

.~

CUM LE PUTEM ACORDA SPRIJIN PSIHOLOGIC ELEVILOR DIN CLASELE SUPERIOARE

Pentru inceput, sa trecem in revistii acele probleme care pot aparea in fata elevilor din clasele superioare. Pentru a putea solutiona 0 anum ita problema, trebuie sa ~tim cum sa stiipiinim situatia. Cu ciit mai puternicii este dependenta individului de situatie, cu atiit mai red use ii sunt posibilitiitile de a se realiza ~i de a-~i rezolva chestiunile de importan(ii vitalii. Elevul din cursul superior nu s-a desprins incii din mediul familial, deci ii este necesarii ~i abilitatea de a solutiona acele probleme de comunicare care apar in familie. In pragul absolvirii, tinerii ~i tinerele se pregiitesc pentru 0 activitate independentii sau pentru 0 continuare a studiilor. A~adar, gama posibilitiitilor se diversificii mult, dar, in acela~i timp, cresc ~i responsabilitatile. Prima iubire, stabilirea unor relatii profunde cu persoane de sex opus, toate acestea, privite sub aspect emotional, sunt triiite la cote mult mai inalte deciit 26

in perioada de adolescentii. Multi dintre tineri vor fi chemati sa-~i satisfacii stagiul militar in armatii, unde volumul solicitiirilor fizice ~i psihice II dep~e~te cu mult pecel cu care s-au obi~nuit in viata civilii. A~dar, sintetiziind multitudinea problemelor care stau in fata elevilor din cursul superior, putem spune cii semnificatia schimbiirilor la care sunt supu~i ace~tia este urmiitoarea: primii pa~i fiicuti in viata independentii presupun deopotrivii posibilitiiti mult mai mari, dar ~i solicitari psihice pe miisura. Capacitatea tiiniirului de a se realiza in viitor depinde de felul in care el percepe lumea inconjuriitoare ~i reactioneazii la ea, de echilibrul siiu emotional. Prin urmare, este necesar sa clarificiim care este conditia principalii pentru formarea unei reactii corecte la lumea inconjuratoare, cum trebuie sii fim, pentru a nu depinde de situatie ~i pentru a avea posibilitatea de a depii~i problemele ~i a ne atinge obiectivele propuse? Sa apeliim la cercetiirile asupra sensibilitiitii ca atare. Care este natura emotiilor? Ce sunt simturile noastre? Este sau nu sensibilitatea 0 particularitate exclusivii a organismelor vii? Existii. zeci de teorii asupra originii sensibilitiitii ~i tentative de a-i explica natura. Sa ne formiim acum 0 noua idee despre natura sensibilitiitii, pomind de la cele mai importante descoperiri fiicute de savanti in ultimele secole. In ultim,ii ciitiva ani, omenirea a fost pusa in fata unei grave probleme de etica ~tiintificii. Este yorba de clonarea omului ~i, in general, a oricarei fiinte vii. Voi ream inti cum a fost descoperit mecanismul clonarii. La 0 celulii obi~nuita, spirala geneticii dublii nu se separii. Acest proces poate avea loc doar
27

,

}'
!

IIiio.

-

1

~
~ . -".,~ ~

.~

in celulele sexuale. Cromozomul din celula sexuaJa are posibilitatea de a se divide. Savantii au separat cromozomii din celula sexual a ~i au introdus in locullu; un cromozom luat de la 0 celula obi~nuita. Lichidul intracelular a fragmentat cromozomul, determinandu-I sa functioneze in regim de inmultire. Prin urmare, orice celula din organism poate produce un nou organism. Inainte se credea cii toate procesele care au loc in celula sunt conditionate de programul stocat in codul genetic al acesteia. Felul in care a actionat lichidul intracelular asupra cromozomului dovede~te insa existenta unui program de inmultire pe langa informatia genetica. Savantii n-au reu~it deocamdata sa explice rostul acestui mecamsm. Mai departe. La inceputul secolului a fost descoperit a~anumitul paradox Einstein-Podolski-Rosen. lata despre ce este yorba. S-a constatat ca doi fotoni care pornesc din acela~i punct pastreaza 0 anumita legatura reciproca. Actionand asupra unuia dintre ei,. constatam ca reactioneazii ~i celalalt. Altfel spus, se produce 0 conditionare energetica reciproca in spatiu ~i timp. Paradoxul propriu-zis consta in faptul ca aceasta conexiune este instantanee. Viteza acestui impuls poate depa~i de mii ~i milioane de ori viteza luminii. Singura explicatie posibila la care au ajuns savantii este urmatoarea: viteza infinita de interactiune a celor 2 fotoni se poate explica printr-un singur lucru: departiindu-se unul de celalalt in plan fizic, ei i~i piistreazii unitatea in plan subtil, informational, unde notiunea de spatiu ~i timp dispare sau, mai bine zis, se transforma intr-un punct, adica in ceva cu totul diferit. Urmatoarea descoperire. Atunci cand un obiect cosmic se
28

apropie de noi, liniile spectrului se deplaseaza spre zona violeta. Cand obiectul se indeparteazii, liniile spectrale se deplaseazii spre zona ro~ie a spectrului. In ) 930, astronomul Doppler a descoperit efectul deplasarii spectrale ro~ii. S-a constatat ca, observat de pe pamant, orice obiect cosmic se indeparteaza de noi cu 0 viteza mare. Totodata, nu exista un punct ,qi;ntralde la care Universul incepe sa se dilate. Dilatarea este uniforma in toate punctele acestuia. Curios lucru, cu cateva decenii inainte de aceasta descoperire, poetul american Walt Whitman a scris un poem, care se rezuma la urinatoarele idei: "Privesc prin geam ~i viid cerul, vad stele Ie ~i Galaxiile, care 0 iau la fuga, risipindu-se ~i departiindu-se tot mai mult ~i mai nmlt de mine". Acel~i Walt Whitman a zis odata: "A~a cum sunt, intreg, nu ma cuprinde spatiul dintre pantofi ~i palarie". Toata viata lui, el a fost un reporter de mana a doua, care nu compusese niciodata versuri. ~i iata ca a venit 0 zi, in care el a devenit poet, poet genial. Aceasta metamorfozii el 0 descrie astfel: "Intr-o buna zi m-am intins pe iarba, mi-am desfiicut bratele ~i am privit cerul. ~i dintr-o data m-am patruns de sentimentul ca sensu I existentei intregului Univers este iubirea" . In acest fel, prin intermediul simturilor noastre, noi putem primi informatii despre procesele care au loc in Univers, despre evenimentele trecute ~iviitoare. Vom ma; reveni la acest subiect.
29

rf

-

~i generalizarea lor treptata. dupa care se intore inapoi in nefiinra. Proeesul de pulsare se constatii la toate obiectele din Univers. dilatat in timp ~i spatiu. Fiecare situatie concretii ia n~tere dintr-un punct. A doua cale de cuno~tere este cea senzoriala. Fizicienii ~i-au schimbat punctul de vedere asupra materiei. Intruciit Universul este holografic nu numai in spatiu. tinzand sa Ie reduca la un punct. ~i 0 unda. fizicienii erau de parere ca descrierea tabloului fizic al lumii este. Modelarea poate fi realizata pe doua cdi. intrucat formeaza un intreg. Pe la inceputul secolului. aprecierea nu joaca nici un rol. in principiu. ci ~i in timp. Prima . A~adar.IfI 31 . pentru fiecare evenimentexistii ceva asemeni unui embrion. trebuie mai intiii sa Ie modelam. fiind reprezentat in filozofia indiana veche.. in cazul dat. Universul a capatat pentru savanti 0 inTati~are complet diferitii. Cu alte cuvinte. care au loe in planul fizic exterior. desr~uriindu-se apai in timp ~i spatiu. posediind 0 natura complet diferita. incheiatii ~i poate fi completatii door cu detalii minore. con~tiinta comprima spatiul. in locul tabloului static ~i imuabil aJ lumii a aparut modelul Universului in mi~care.1 ~ r . in acel~i timp. lar in 1906. Cu alte cuvinte. timpul ~i materia alcatuiesc un continuum unitar ~i. S-a descoperit ca orice particula este. Minkowski a ~uns la concluzia ca spatiul. rezultii cd in I I ! . comprimarea intr-un singur punct informational. Oamenii de ~tiinra au ajuns la concluzia ca Universul s-a nascut dintr-un punct. inainte de aparitia Universului. dau n~ere spatiului. ele pot fi 0 piedica in calea cunoa~terii. spatul. Acest proces a capatat denumirea de Big-Bang. dilatiindu-Ie tot mai mult. Ratiunea. Oar acest model ii era deja c~moscut omenirii cu ciiteva mii de ani in urma. substantei. Vidul da na~ere unor particule.nainte de descoperirea teoriei relativitiitii. timpul ~i materia erau comprimate intr-un singur punct. timpul ~i materia. la riindul lor. al Universului care pulseaza. l""I" ~ incepiind cu anii "30. ea i~i pastreaza unitatea originara. 0 situatie. Cum poate fi raportata ea la originea Universului ~i la procesele care au loc aici? Emotia oricarei fiinte vii reprezintii un program care se reveleaza in timp ~i spatiu. Aparitia mai tiirziu a fizicii cuantice a dat peste cap intreaga imagine a lumii. con~tiinta. la punctul initial. dintr-un germen. Ceea ce numeam mai inainte materie s-a dovedit a fi spatiu structurat intr-un anumit fel. cu ciitiva ani . Cu ciit este mai mare amploarea emotiilor. Fiecare noua descoperire din ultima suta de ani a discreditat mitul despre imuabilitatea reprezentiirilor noastre asupra lumii. dimpotriva. 30 Oar sa revenim la sensibilitate. Ciiteva decenii mai tiirziu a fost descoperitii notiunea de particula virtuala.confruntarea evenimentelor. in care este depozitat programul evolutiei ulterioare. ~i indiferent de scara la care evolueaza. in fiecare dintre noi au Joe in permanenta doua procese opuse. "marea explozie". analiza. Pentru a dirija un eveniment oarecare. timpului ~i materiei. care existii ciiteva miliardimi de secunda. cu atiit mai mari sunt posibilitiitile de care dispune obiectul de a schimba evenimentele din jur ~i de a se adapta lumii inconjuratoare. . A aparut 0 altii definitie a substantei. Ea reprezinta 0 interactiune nemij locitii cu germenu I informational primordial. ele pot trece ~i se pot transforma unul in celiUalt. A~adar. Simturile. rostul giindirii abstracte al sintetiziirii este de a intoarce evenimentul.

trebuie sa mai existe ~i un genotip al structurilor de camp. intregul Univers. Sa cuprindii ca amploare intregul Univers. <:.. semnalata la indivizi care au orbit. cea mai ampla este sentimentul de iubire. spatiu. Or. in plan subtil.. atunci putem admite posibilitatea perpetuarii personalita(ii umane dupa distrugerea completa a inveli~ului fizic. spatiala. Vorbim despre amploarea emotiilor umane. orice obiect ocupa ca volum. cu atat mai pu(ine emotii agresive ii sunt necesare pentru a dirija situatia. rezulta ca trebuie sa existe un sentiment de iubire absolut. Fiecare obiect din Univers poartii in sine acest sentiment ca pe I 33 ~ - . mitul despre sufletele celor mor(i devine 0 realitate. dovedesc ca sensibilitatea ~i emotiile noastre sunt. atunci cand s-a produs 0 dezintegrare a functiilor creierului etc. care sa cuprinda ca amploare intregul Univers ~i sa dea na~tere la tot ce este in Univers. Prin urmare. abia dupa aceea. intregul Univers. in ultima instant1\. A~adar. prin natura 32 . in primul rand. in plan subtil. deosebindu-se in mod esential unul de celalalt in exterior." "-T"'" fiecare secunda este incifrat intreg procesul de aparitie ~i disparitie a Universului. cand lichidul intracelular indepline~te un anum it program. ocupand. A~adar. atunci putem afirma ca orice obiect din Univers are 0 natura ondulatorie. Densitatea informationala a sentimentului poate cre~te ~i poate ajunge. Agresivitatea este 0 forma de aparare. mai intai de toate. in plan subtil. totodati\. sau comunicarea. Existii mii ~i mii de miirturii care dovedesc ca sensibilitatea omului ~i interactiunea lui informationala cu lumea inconjuriitoare continua ~i dupa incetarea functiilor fiziologice. cu atat mai amplu ii este sentimentul de iubire ~i cu atiit mai mare este volumlll de spatiu ~i timp pe care-I modeleazil ~i stapane~te. Prin urmare. respectiv. Cu cat mai inaltil este sensibilitatea omului.apacitatea de a vedea. Prin urmare. Rezulta cii fiecare obiect contine 0 informatie completil asupra intregului Univers ~i asupra evenimentelor care au loc in el. cu amt mai vasta este intinderea de spatiu ~i timp pe care 0 cuprind acestea. Doar in felul acesta poate fi explicata posibilitatea clonarii. in structurile lui de camp ~i. ni~te structuri de camp.1 ~ . cu cat este mai mare amploarea iubirii in sufletul omului. orice obiect ocupa tot Universul. putem presupune cii principalele programe informationale (dupa nivelul informational primordial unitar) sunt stocate. EI este in cea mai mica masura legat de inmmplarile de moment ~i are 0 dependen(il minima fa(il de lumea inconjllratoare. pe langa genotipul fizic. care cuprinde ~i dirijeazil un anum it volum de spa(iu ~i timp. sunt indisolubillegate intre ele in plan ondulatoriu. ai carui exponenti materiali nu sunt prezen(i. $i. Dintre toate emotiile.-J lor. daca existil un genotip al campului ~i 0 sensibilitate la nivelul campului. cu cat mai ample ~i mai profunde sunt simturile noastre. altfe\ spus. adica in timpul mortii clinice. Daca. dirijandu-I. toate obiectele din Univers. Ea apare atunci cand fiinta vie nu este in stare sa controleze situa(ia in care a fost antrenata. ~i 0 structura de camp. Daca fiecare particula este deopotriva ~i 0 uncia. al cromozomilor materiali. Astfel. cu amt mai mare poate fi amploarea posibilitiitilor lui intelectuale ~i spirituale. alcatuind un tot unitar absolut in planul informational primordial. intrucat omul este. in structurile lui fizice.

care decurg lent ~i inexpresiv. posibilitatile de a se dezvolta ~i de a se adapta la lumea inconjuratoare. un program absolut. logica. aptitudinile. va obtine mai multe in viitor. De aceea. nenorociri ~ideterminii inchiderea perspectivelor ~i a posibilitatilor. . el. care se nasc permanent.. fatii de oameni ~i fatA de lumea inconjuriitoare. Respectiv si amploarea actiunilor agresive este mai mare. Pe cat de bine vor reu~i ei sa modeleze evenimentele. sfera lui emotional a se ingusteaza. EI are din start 0 adaptabilitate scazuta la lumea inconjuratoare ~i. la obiectele inanimate. care va evolua la 0 scara mult mai larga decat cea de pana acum. indiferent de anvergura lor. Cu toate acestea. la fel ~i posibilitatile de cuno~tere. . precum ~i nivelul fericirii se situeazii la el cu 0 treapta mai sus. el i~i pastreaza caracterul unitar. De aceea.p". Un caracter gre~it duce la actiuni gre~ite. pe cale senzorialii. emotii agresive de lungii durata. Elevii din cursul superior se pregatesc pentru 0 noua viatA. 34 Conceptia despre lume poate fi rezumata la cateva principii de baza: in ce consta sensul vielii? Ce este fericirea? Cum safii fericit? Cum sa te comporli corect in societate ~i infamilie? Cum sa oblii mai multe in viala? Cum sa devii mai bun? Cand adolescentul identifica sensu I vietii cu valorile materiale. Pierzand pentru moment in fata celui dinmi.. Prin urmare.. in primul rand. capacitatea de adaptare a acestui individ nu poate fi mare ~i el este condamnat sii incerce. cat ~i con~tiinta se manifesta. spectrul lui emotional devine mult mai larg. sunt legate de stiipanirea ~i dirijarea unui volum redus de spatiu ~itimp.f 35 . Cand elevul din cursul superior vede scopul ~i sensul vietii in dezvoltarea aptitudinilor ~i a intelectului. ~i cu amt mai mult vor spori posibilitatile lui de a stapani lumea inconjuratoare ~i de a se dezvolta armonios. Adaptarea lor va decurge mult mai u~or dacii profesorul ii va ajuta in dezvoltarea metodei de cunoa~tere con~tient-senzoriala. - ". Universul s-a nascut dintr-un punct ~i. Actiunile gre~ite provoacii boli. atat natura vie. cu atat mai putin acest sentiment va depinde de circumstantele exterioare. rara indoiala.1 I ~ . In miisura in care profesorul va reu~i sa-i convingii pe elevi cii buniitatea sufleteascii ~i sentimentul iubirii sunt principalele conditii de adaptare la viata inconjuriitoare. cu atat mai apropiat va fi omul de cuno~terea primordiala. 0 conceptie eronatii despre lume da na~tere unui caracter gre~it.~ '_e. Astfel de persoane se pot alege cu I I !.. cat ~i cea moarta poseda sensibilitate. intelectul uman. intelegand desigur ca amt sensibilitatea. Cunoa~terea se realizeaza. in cazul unor procese ample. in acea masurii vor izbuti tinerii Sa depa~eascii in viitor situatiile dureroase ~i dificile. raspunde cu ganduri ~i actiuni agresive. la orice situatie ie~ita din comun. in pofida noilor forme de spatiu ~i timp. rezulta ca putem admite la ea prezenta unor anumite forme de con~tiintA. emotionala. la nivelul campului. pe atat de bine vor izbuti sa Ie dirijeze. Cu cat fiecare om i~i va mari posibilitatile de a pastra ~i de a spori sentimentul de iubire. iar consecintele acestora sunt ~i mai grave. De vreme ce natura moarta are sensibilitate. sa Ie inteleaga.

1

~
.".--"'.-- '_"'A"

.~

afectiuni cronice incurabile ~i cu 0 serie neintreruptA de necazuri ~i nenorociri. Orice emotie agresiva se va desfii~ura dupa aceea in spatiu ~i timp ca un program de distrugere ~i de nimicire a lumii inconjuratoare. Cu cat se mentine mai mult emotia agresiva, cu atAt mai mare ii este amploarea in timp ~i spatiu ~i cu atilt mai sporita ii este densitatea informationala. Ajungand la saturatie, programul trece de la obiectul fizic la structura lui de camp. Unitatea existentil la nivelul campului face ca programul de distrugere, adica emotia agresiva indreptata impotriva unei alte persoane, sa se intoarca cu 1800 ~i sa inceapa sa-~i distruga propria sursa, cu alte cuvinte, supararea indelung dospita, ura, blamarea, dorinta de razbunare se transforma, mai devreme sau mai tiirziu, intr-un program de autodistrugere, intr-o anihilare fizica lentil sau rapida. A~adar, 0 conceptie despre lume care se axeaza pe valorile materiale sau spirituale poarta in sine inca din f~ germenii agresivitAtii ~i ai viitoarelor probleme. Chiar ~i atunci cand individul i~i propune ca scop principal aspectele spirituale cele mai elevate. cum sunt idealurile, moralitatea, etica, iubirea pentru aproape sau pentru 0 comunitate de oameni, cunoa~terea emotionala a Universului ii ramane limitata, deci presupune agresivitate. in masura in care tanarul va intelege ca scopul ~i sensu I vietii constau, in primul rand, in atingerea acelui nivel de iubire din care a luat na~tere Universul, celelalte obiective secundare se vor putea conecta la scopul principal, iar capacitatea lui de adaptare ~i de cunoa~tere a lumii va putea atinge cote maxirne.
36

.

Cu cat mai ample sunt emotiile iubirii, cu atilt mai sporitA este densitatea informationala a acesteia ~i cu atilt mai subtil este planul la care accede iubirea, apropiindu-se tot mai mult de planul informalional primordial. A~adar, dupa distrugerea inveli~ului fizic al omului, sentimentul iubirii continua sa existe. Spre deosebire de aceasta, valorile materiale ~i spirituale se pierd 0 data cu imbatriinirea ~i moartea. De aceea, dorinta de a face din acumularea valorilor materiale sau spirituale scopul suprem al vietii poartil in sine, de la bun inceput, premisele unor traume psihice ~i ale unui stres imposibil de dep~it. in concluzie, dinamica valorilor noastre materiale ~i spirituale, cum sunt bunastarea materiala, aptitudinile, coeficientul intelectual, potenlialul spiritual ~i abilitatea de a dirija lumea inconjuratoare, este conditionata de proporliile sensibilitAlii noastre ~i, in primul rand, de capacitatea noastra de a simli iubirea. Cu cat este mai mare dependenta iubirii de aspectele materiale ~i spirituale, de situaliile de moment, cu atilt este mai redus volumul de spaliu ~i timp pe care ea 11poate cuprinde, indepartiindu-se, in consecinli\, tot mai mult de cauza primordiala. Dimpotriva, cand omul se axeaza pe iubire ~i blandete ~i nicidecum pe emotiile negative, eliberandu-se treptat de dependenta falil de lumea inconjuratoare, el se apropie de cauza primordiala, capatand astfel posibilitatea de a se dezvolta armonios. Prin urmare, cel ce inabu~a iubirea din considerente materiale sau din cauza principiilor ~i idealurilor, sau chiar dintr-un scrupul moral ~i etic, subordoneaza formele strategice de cunoa~tere a lumii celor tactice. De aceea, mai

\ !.

;f

37

.............

-

1
I

~
. ¥-.. - .." .~.

rdevreme sau mai tarziu, el va e~ua. A~adar, sentimentul de iubire, care ne umple sutletul, reprezintii 0 valoare in sine ~i reprimarea lui nu poate fi justificatii prin nimic. Individul razbunator ~i susceptibil incearca sa stiipaneasca lumea inconjuratoare pornind de la propriile sale principii, de la etica ~i moralitatea sa. Amploarea emotiilor lui se restrange, iar adaptarea la mediu scade. In consecin\li, urmeaza un nou val de emotii agresive. Insa, daca va renunta con~tient la dorinta de a se razbuna, de a condamna ~i de a se supara, el va constata ca posibilitiitile lui de cuno~tere ~i de stapiinire a mediului inconjurator devin tot mai mari. A~adar, in masura in care elevul din cursul superior tinde sa cultive bunatatea sutleteasca ~i se concentreaza asupra sporirii sentimentului de iubire, vor spori ~i posibilitatile lui de a controla situatia ~i de a dep~i dificultatile cu care se confrunta, indiferent de anvergura activitatilor sale ulterioare.

.

....

SITUATIA DE STRES , VIATA ADOLESCENTULUI.
DEFINITIE ~I TlPOLOGIE

IN

;i

Parintele conceptului de ,,sIres", Hans Selye, afirmase candva: "Stresul Inseamna moarte". Insa, dupa mai multi ani de investigatii, el a ajuf!s la 0 definitie total opusa celei dintiii: "Stresul Inseamna viata".. Prin urmare, nu mecanismul stresului ca atare prezinta un pericol, ci atitudinea gre~ita fata de ceea ce numim noi stres. Daca un eveniment oarecare amen inta sa ne puna In pericol, apare 0 stare de stres, care elibereaza rezervele interioare ale organismului, ajutandu-I sa supravietuiasca. Mai Intai de toate, stresullndeamna la actiuni energice, la transformari exterioare sau launtrice. Actiunile energice Intreprinse In plan exterior ne ajuta sa supravietuim pentru moment. Ele reprezinta conditia unei supravietuiri tact ice. Schimbarile launtrice Insa lucreaza In contul Supravieluirii strategice, de perspectiva. Studiind coloniile de microorganisme, biologii au observat un fenomen interesant. Intr-o colonie, mutanlii constituie In

39

1

~
. ., .. ."v~- ~ .~..

.~

medie 2-3% din numarul total. Oe regula, ei prezinta 0 capacitate vitala scazuta. Mai Inainte, ei erau considerati 0 abatere de la programul genetic al comunitiitii. Oar, atunci cand conditiile devin pregnant nefavorabile, numarul mutantilor cre~te pana la 30%. Apar specimene care manifesta capacitiiti complet diferite de ale celorlalte microorganisme. Jar cu ajutorullor colonia reu~e~te sa supravietuiasca. Acela~i mecanism poate fi aplicat destul de simplu ~i omului. 0 destabilizare periodica a planului exterior ~i launtric este necesara pentru adaptarea la mediul Inconjurator. Cercetarile antropologilor arata ca, In lipsa schimbarilor negative, care se produc periodic pe intinsul planetei, omul n-ar fi
evoluat. Dadi olnul ar inceta sa se hraneasca, ar muri, tnSa,

abtinandu-se periodic de la mancare, el I~i prelunge~te durata med ie de viata. A~adar, stresul este necesar nu numai adaptarii individului la mediul Inconjurator, ci ~i evolutiei lui. Ramane de vazut doar cand stresul este periculos ~i cand este benefic. Exista 3 tipuri de stres. Stresul ca situatie neplacuta In prezent. Stresul ca neacceptare sau regretare a trecutului. Stresul ca teama de viitor. Sa analiziim primul tip de stres. in evul mediul, Invatatul Ibn-Sina a efectuat urmiitorul experiment. EI a legat 0 oaie sanatoasa ~i bine hranita la 0 distanta de 5 metri de un lup. Peste trei zile, oaia a pierit. AI~exemplu. Oaia fata un mielut mort. Organismul Ii este infectat ~i nimic n-o mai poate salva. Atunci i se aduce un miel nou-nascut de la 0 alta oaie. Ea Incepe sa-I hraneasca, se pune pe picioare ~i supravietuie~te. AI treilea exemplu. 0 turma de maim ute este speriata de
40

urletul sirenei, declan~at brusc. Cuprinse de panic!, ele 0 rup la fuga. insa una dintre maimute este legatii ~i imobilizata. A~adar, ea nu poate nici sa fuga, nici sa faca vreo mi~care. Orept urmare, maimu(a sufera un infarct. Ce s-a intamplat in primul caz? Stresul elibereazii potentialul de apiirare ~i trece organismul pe un regim fOr(at. insa, cand stresul dureazii prea mult, se produce 0 epuizare energetica nervoasa, care poate duce la boala sau moarte. Prin urmare, capacitatea de a ne deconecta la timp Intr-o stare de stres ne permite sa ne piistriim sanatatea ~i forte Ie 1recesare dezvoltiirii ulterioare. Oricat ar piirea de ciudat, omul trece prin asemenea situatii mereu, atat doar ca lupul, ca sa zic a~a, se afla la 0 distantii ceva mai mare. Fiecare dintre noi trece prin situatii care amenintii direct sau indirect viata, sanatatea, cariera, bunastarea noastrii. Oaca yom schimba periodic ritrnul vietii, al situatiei in care ne aflam, stresul va Inceta sa mai fie continuu, devenind dozat, ~i din periculos se va transforma in benefic. Cei care sunt pasionati de mar~uri turistice, de plimbari in sanulnaturii, de sport Invatii, In primul rand, cum sa se deconecteze de la starile de stres, de la evenimentele neplacute, legate de familie ~i de locul de munca. Cu alte cuvinte, stresul poate fi dirijat, transformand veninuJ in medicament. Sa presupunem 0 altii situatie: lupul este legat ~i imobilizat, iar oaia este pusa deasupra lui sau este chiar legatii de el. Stresul va trece mult mai repede ~i oaia va supravietui, caci lupul va fi pentru ea nu doar un simbol al mortii, ci ~i 0 fiintii vie, cu blana, miros, mi~cari. La inceput, stresul va fi atat de puternic, Incat cuno~tinta i se va deconecta sau I~i va incetini

;I

,

41

~

-

La fel §i in cazul oii ingrozite: daca aceasta ar fi behait mereu. Atunci cand proportiile destabilizarii depii§esc capacitatea acestor functii. proportiile stresului devin surmontabile. a depii§it normele admisibile. Pe urma insa atitudinea fata de sursa de pericol se va schimba. Ce nu i-au putut oferi parintii? Imediat ce acest sentiment de caldura sufleteasca va deveni stabil. pastrarea bunatatii suflete§ti. Prin urmare. ati incercat sa stiipaniti situatia de stres. !. dar nici nu-i mai puteti suporta prezenta. 43 ~ - . fiind grupate dupa anumite functii. in care au loc permanent procese distructive §i modificari. Daca omul §i-a format 0 atitudine unilaterala fata de stres. Cu alte cuvinte. De ce s-a intamplat a§a? Explicatia este urmatoarea: v-ati transferat pretentiile de la nivelul de profunzime la cel de 42 suprafala. fie ca este vorba de oameni sau de lumea inconjuratoare. capacitatea de a intreziiri la orice individ §i calitiiti pozitive ne ajuta sa ne schimbam atitudinea fata de stres §i sa-I diminuam. apoi va apropiati §i intrati cu el in vorba.'""M-. omul poate vedea lupul chiar §i acolo unde acesta nu exista. Altfel spus. ceea ce determina 0 poten(are bruscii a mecanismului iubirii §i a afectiunii pentru 0 altii tiinta vie. . veti putea trece deja cu mai mult calm pe langa ea. insa aceste modificari sunt tinute sub control.'~. Daca aceasta situatie va continua mult. cat a starii lui interioare. Organismul animalelor este slabit dupa 0 na§tere dificila. In cazul dat. Atunci. sau. socotind ca trebuie sa evadeze sau sa-I anihileze cu orice pret. ar fi putut ramane in viala. Sa presupunem acum ca v-ati decis sa abordati problegia in felul urmator: stabiliti ce anume va displace la acest om. folosind terminologia noastra. . Se produce 0 destabilizare. de iubire §i caldura determina capacitatea noastra de a invinge stresu!. fixarea pe aspectele negative ale vietii se pot solda cu 0 stare de stres permanenta la nivelul subcon§tientului.~ activitatea. nu atilt a planului exterior. 0 permanentii apreciere negativa a situatiei poate duce la aparitia unor afectiuni grave §i la scaderea potentialului creator. De aici tragem concluzia ca rezervele suflete§ti de blandete interioara. in concluzie . Organismul viu reprezintii. Drept urmare. 0 atare abordare a situatiei poate genera probleme. 0 colonie de celule. stresul va disparea. Dar sa presupunem ca lucrurile au evoluat altfel: incercarea dumneavoastra de a stabili un contact cu persoana respectiva a determinat-o sa reactioneze brutal §i chiar sa va injure. Incercati sa aflati cat mai multe des pre el §i despre familia lui. oricat ar parea de ciudat. . Inchipuiti-va cum era el mic copi!. astfel incat. . EI este infectat cu toxine §i istovit de sarcina. organismul se imbolnave§te sau moare. a doua zi. caci nivelul modificiirilor care s-au produs in organismul ei a depa§it limitele admisibile. oaia era sortitii pieirii. Imaginati-va ca aveti la serviciu un coleg care va este nespus de antipatic. ea risca sa va afecteze sanatatea §i starea psihica. rigiditatea in aprecieri. Oii i se aduce un mielut abia filtat. iar mai mrziu cu afectiuni fizice §i cu diminuarea capacitiitilor spirituale. veti constata ca sufletul va este cuprins de un sentiment de blandete §i de seninatate. se poate realiza 0 schimbare de atitudine fata de stres §i 0 discreditare a importantei lui. Continuati in felul acesta pana dnd veti simti ca in sufletul dumneavoastra ia na§tere un sentiment cald. Sa trecem la cea de-a doua situatie.i " f . Nu va puteti da demisia. de fapt. Prin urmare. / .

diminuandu-Ie aptitudinile ~i potentialul creator. adica acei oameni. pot influenta negativ caracterul. agresivitatea interioara. Afectiunea fizica sau psihica destabilizeazA echilibrul organismului. drept urmare a efortului de armonizare interioara fiicut de parintii lor. in lagarele de concentrare. prietenoase. Cu alte cuvinte. urn ~i dorinta de a evada din viatii. fiind dep~it de mai mull. Ultimii mureau aristocratii ~i credincio~ii. ~i nu numai atal. Aceste emotii agresive. Pe fondul bolii. incercand sii modifice starea . stresul continuu ii provoacii emotii de frica.' fA~ . negative au provocat infarctul. Au fost examinate cateva mii de cazuri. daca maimuta nu poate face nici 0 mi~care. inveninate. sporirea bunatatii suflete~ti. in cazul unui stres de nedep~it. oamenii de ~tiinta americani s-au zbatut sa elucideze cauzele durerilor acute in zona abdomenului la copiii mici de numai cativa ani. Pentru a piistra starea de confort interior. stresul pe care nu au putut sa-I dep~easca parintii in intervalul de timp mai sus mentionat se transmit copiilor lor.f 45 ~ ---- .prin vorbe. retraind imaginar de zeci de ori toate situatiile de stres. fie negative. A~adar. insa.~ ~ . capacitatea de a invinge orice stres. Orice schimbare a mediului inconjurator ne provoaca emotii. Cum stau lucrurile intr-un mediu uman? Sa presupunem ca doi indivizi au fost jigniti pe nedrepl. cat ~i in eel al copilului se produc 44 schimbari benefice de profunzime. Fiinta vie se deosebe~te de obieetul inanimat prin reactia pe care 0 are fata de mediul inconjurator.~ Persoanele inraite. maimutele 0 iau la fuga. ne modeleazii caracterul. . Am asistat de multe ori la vindeearea copiilor bolnavi fizic sau psihic. boala functioneazA ca un adjuvant. rasuna urletul sirenei. care au mereu tendinta de a-~i inabu~i sentimentele calde. sporindu-Ie considerabil capacitatea de depa~ire a situatiilor de stres. acumulandu-se in subcon~tient. pastrarea rezervelor interioare de iubire constituiau un principiu de bazA. fie pozitive. emotiile negative. A~adar. grija fata de ei . amplificandu-se la ace~tia.". A fost descoperit un nou mecanism de autoreglare: daca individul se concentreaza asupra sentimentelor de iubire ~i blandete. Deei se produce 0 inlocuire a unui tip de stres cu altul. ajut8ndu-ne ulterior sa scapam de multe boli.. Aplicand acest mecanism. S-a constatat ca. sanatatea ~i soarta urma~ilor. unde oamenii erau supu~i unui stres permanent. disponibilitatea de a oferi celor din jur caldura sufleteasca . care n-au fost dep~ite. primii care piereau erau criminal ii. amenintiind ~i cu 0 destabilizare in plan fizic. Acesta destabilizeaza starea psihica a maimutei. In decursul mai multor ani. parintii i~i pot ajuta copiii. orice stres dispare. pentru care bunatatea sufleteasca. Mai devreme ori mai mrziu. viitorii parinti au manifestat nervozitate ~i ingrijorare excesiva. dar ~i oamenii inraiti ~i disperati. W mic~oreazA posibilitatile de adaptare ~i de cuno~tere a lumii inconjurntoare. Cercetarile intreprinse de autorul lucrarii de fata au demonstrat pe baza a sute de exemple ca pana ~i starile de stres din copilarie ~i adolescentii.toate acestea. comportament. reprimarea iubirii ~i bunatatii suflete~ti Ie va afecta nu numai sanatatea fizica. ci ~i pe cea psihica. atat in sufletul lui. in perioada sarcinii ~i in cea premergatoare ei. Sa trecem la eel de-al treilea caz. Primul i~i expune obieetiile. . Un anumit tip de stres elimina alt tip de Sires.

cu atat mai putine emotii negative se vor isca In sufletul lui.. Pe fondul unei stari suflete~ti de seniniitate ~i bucurie. Multe p~rsoane... naufragia!ii nu supravietuiau mai mult de cateva zile. Atunci cand. de capacitatea noastra de a transforma emotia negativa In actiune. pentru adaptarea noastra la mediu acestea sunt du~manul numarul unu). ma voi umple de necaz ~i ura. apa rece ca gheata.1 f . 50. Tocmai acestea sunt calitatile necesare depa~irii cu succes a starilor de sIres. Dad voi lua In calcul din timp toate variantele dezagreabile posibile. voi reu~i sa dep~esc mult mai u~or starea de stres. parizienii au crezut ca ei vor sa se sinucida. Intruciit ea devine daunatoare sanatatii. Ea Inceteazii sa mai fie 0 emotie agresiva periculoasa. s-au aruncat In apa prin sparturile Tacute In ghea!ii. Dac~ ~mul vine sa faca baie de aburi Intr-o dispozi!ie proasta. atunci.. Cu cat mai numeroase Ii vor fi tentative Ie ~i cu cat mai energic va cauta el sa stabileasca motivele celor Intiimplate. Daca individul va fi Invatat cum sa se apere.. cu alte cuvinte. refuzand sa actioneze.. Deseori . ca sa aflu cum se procedeazii Inasemenea cazuri. ciocnindu-se de 0 situatie insurmontabilii ~i Ineercand emo!ii agresive (iar. 70 de zile de abstinen!ii nu provoaca 0 epuizare excesiva. Astfel. actiona ca un leac. Irasclbtla. iar autopsia ulterioara ariita ca ei au murit de foame. 40. Dar daca ma familiarizez cu legislatia. omul Incepe sa se enerveze sau sa se Ingrijoreze. E ca 0 dorinta de a anihila obiectul stresului. - . el se poate alege cu 0 afectiune fizica. Mai exista ~i un alt aspect important. In timpul curei de foame. Incercand sii-mi cum par un apartament. chiar ~i In cazul aparitiei unei situatii neprevazute. supararea este 0 Incercare de autoaparare. una dintre premisele depa~irii stresului este pregatirea pentru el! 46 Vom fi pregati!i din timp sa Infruntam 0 situa!ie de stres ~i sa 0 ~~pa~im. Tara sa-~i dea maca.. cand oamenii au aflat ca abstinenta alimentara poate fi benefica ~i ca existii metode speciale p~ntru !inerea unel cure de foame.. depa~irea stresului depinde de cat de energici suntem. am fost tras pe sfoara. Celalalt nu face decat sa se supere. dadl 0 yom include In existenta noastra ca pe 0 condl!le necesara dezvoltiirii.. Incapacitatea de a depa~i 0 stare de stres are un efect de rezonan!ii asupra tuturor celorlalte situa!ii de stres. supararea ~i urmarile unui sIres nedep~it Ii vor afecta Intr-o miisura mai mica sufletul. seama de acest lucru. Incep sa manifeste emo!ii similare In orice altii situa!ie. Cercetarile de ultima ora ale oamenilor de ~tiinta americani In problema longevitiitii au aratat ca exista doi factori care se Intrunesc la indivizii cu 0 durata exceptionala a vietii: bunatatea sufleteasca ~i activitatea intensa. de piIda. A~adar. cura trebuie Intrerupta neintarziat. apararea mea se transforma Intr-un sistem de actiuni judicioase.. consult un jurist. Astiizi. in Rusia.. solda!ii lui Petru I. ~i-ajudecat aspru parin!ii.. el se poate Imbolnavi:' Cu un secol In urma. in consecinta.. Emotia agresiva.~ \ L lucrurilor. va mal1lfesta acee~i atitudine ~i fa!ii de alti oameni. dacii cineva. Incremene~te In aceasta stare. Infierbanta!i dupa 0 'baie de aburi. 0 tradi!ie bll1e statornicita interzice certurile~i Injuraturile In sauna. Sa presupunem ca. s-a constatat ca 20.f 47 . A~adar. S-a' remarcat u~l11atorullucru: daca. apelez la prieteni. la Paris.. Daca nu voi ~ti cum sa actionez. aparent periculoasa.

. insa cei mai putin miopi dintre istorici afirmau ca Stalin nu poam nici 0 vina. ~ _. a atras dupa sine urmari negative. Cauza rezida in imperfectiunea doctrinei comuniste insa~i. a actionat in conformitate cu programul trasat de Marx ~i Engels in operele lor. Imaginatia ne permite sa modelam viitorul. Omul se deosebe~te de animal prin capacitatea sa de a giindi abstract. Orept reactie. "Nu exista oameni.~. in principiu. Apoi s-a constatat ca Lenin. intreaga tara se afla intr-o stare de stres. spre exemplu. neacceptandu-I. maine se poate dovedi benefic. Trotki. beneficiind totodatii de foarte puline emolii pozitive. Oaca ne aflam mereu in cautare de vinovati. ura. exista idei " . Studierea inceputurilor filozofiei ~i religiei ne ajuta sa 48 invingem tendinta receptarii unilaterale a lumii ~i a situaliilor. ~i regretam trecutul. Atunci a pomit un val de invinuiri la adresa lui Lenin. Fixarea unui obiectiv imposibil de realizat ~i dorinta aprigii de a-I atinge due la distrugere . fapt ce ne va diminua adaptabilitatea.-. aceas!! stare de stres. fiira indoiala ca yom fi cople~iti tot timpul de emotii agresive. fusese un om mult mai crud. insii. putem totu~i sa incercam s-o modificam sau sa ne schimbam atitudinea fata de ea. ~_. daca aceastii situatie apartine trecutului.. apare 0 suprasolicitare psihica.. Memoria ne permite ca. nu s-a abatut intru nimic de la principiile elaborate de Lenin. Mai tArziu. Caci.". A~adar. in cazul in care trecem printr-o situalie neplacutii in prezent. putand duce la urmari grave. unul dintre liderii posibili. blamarea.~. Au izbucnit emotiile agresive. Ceea ce credem acum ca ar fi daunator. Atunci ciind omul munce~te mult timp in conditii de suprasolicitare fizicii sau psihicii. 0 atare abordare ne ajuta sa punem capat emoliilor negative ~i sa pastram in orice situalie blandelea sufleteascii. ne este deja imposibil sii mai schimbam ceva ~i atunci nu ne ramane altceva decat sa revenim asupra atitudinii noastre fata de ea. cu aliit mai bine ne orien!!m in timpul prezent ~i cu atat suntem mai pregatili pentru viitor. Abia in zilele noastre. sa facem generaliziiri. ~ . stiiruind in dorinla de a schimba situatia. Cu cat mai activ lucreazii imaginatia noastra.~ - sursa de stres 0 reprezin!! conceptia noastra despre lume. lar Stalin. dispretul. atat de necesara dep~irii starilor de stres. deci ~i a reprezentarilor noastre despre lume ~ioameni. analizii!ld evenimentele trecutului ~i urmarile lor prezente. Dacii ne menlinem emotiile.. stresul rezultat se poate dovedi imposibil de depa~it.spuneau vechii indieni. 0 conceptie coree!! despre lumea inconjuratoare ~i impulsul sustinut de a cunoa~te lumea constituie premisele depa~irii starilor de stres care se produc la scara mare.. care nu a putut fi dep~itA. multi incep sa inteleaga ca nu imperfectiunea unui individ sau a unui grup anum it de oameni este responsabiJa de nenorocirile prin care a trecut (ara. care ne dezvolta conceptia despre lume ~i sporesc adaptabilitatea noastra la ea. Uneori.f 49 .I r . dupa cum s-a dovedit. Oar stresul poate fi generat nu numai de intamplarile prezente. in epoca abolirii cultului personali!!tii. el se poate ascunde ~i in spateIe trecutului sau in viitor. cu cat cream mai multe modele imaginare. Informatia despre acesta s-a dovedit a fi ~i mai ~ocanta. oamenii au capatat acces la adevarul despre evenimentele dramatice din trecut. s-a incercat aruncarea tuturor vinilor asupra unui singur conducator al statului: Stalin.

au aparut dupa ce a fost observat urmatorul fenomen. de sintetizare.~ fizica sau spirituala. ca ~i ideea acestui experiment. Aceste concluzii.4 f _. De regula. Dar. atunci cand dispare factorul care Ie-a provocat. este necesar ca straturile care stau la baza . De~i starea lor psihica era normal!. iar volumul de spatiu ~i timp pe care 11 cuprind depa~e~te cu mult amploarea emotiilor de moment. ele se rezuma la emotiile care stau la baza instinctelor noastre. Exista emotii de suprafat!. adica procesul gandirii. efectele lor sunt resimtite 0 perioada mult mai indelungata de timp ~i se pot prelungi pentru ani ~i zeci de ani de zile. Pana la Sigmund Freud se credea ca emotiile dispar tara urma. Mainile unui voluntar au fost cufundate in ghips. Suprasolicitarile psihice sunt mult mai periculoase dedit cele fizice. De~i se acumuleaz! pe neobservate. cu ajutorul cilruia sa poata simula mi~carile din degete ~i pipai obiectele. Cand nu suntem in stare sa evaluam situatia. Din cele expuse mai sus se poate trage urmatoarea concluzie: mecanismul de baz! al memoriei se afla in sentimentele ~i emotiile noastre. n'~"'- . Ele se transmit din generatie in generatie. lar tara 0 memorie dezvoltatii este imposibil mecanismul gandirii. care reactioneaz! la evenimentele din jurul nostru. Prin urmare.. este indisolubillegat de proeesul emotional. de~i importanta lor poate fi mult mai mare decat a celor de suprafat!. Inertia emotiilor este necesara functionarii mecanismului memoriei. . in spitalele din spatele frontuIui erau adu~i geni~ii raniti. sa 0 analiziim ~i sa 0 comparam. Omul n-a fost in stare sa-i recunoasca. ace~tia i~i pierdeau in urma exploziei mainile ~i vederea. degeteIe mainilor omului 50 tresar de parca ar pipai fetele celor apropiati sau orice alt obiect pe care 11 prive~e el. a caror existent! n~i macar nu 0 banuim. Fara astfel de emotii de amploare ~i de foarte lunga duratii este imposibila adaptarea. pentru ca orice entitate vie sa se poata adapta. iar creierul nu Ie era afectat de traumatisme. dupa cateva zile la geni~ii raniti erau semnalate tulburari ale vorbirii. S-a constatat ca procesul de recuno~tere. Aceste tulburari erau destul de persistente.~. Freud a descoperit ca emotiile noastre au 0 inertie colosala. Cand are loe procesul recunoa~terii. Disparand la suprafata. Memoria rationala nu se poate dezvolta tara 0 memorie emotionala.~. permi(iindu-ne adaptarea la ea. Cercetarile efectuate de Freud. ele continua sa existe ani in ~ir in subcon~tientul nostru.f 51 ~ --- . ~i existii emotii de profunzime. in timpul celui de-al Doilea Ruboi Mondial. la mediul inconjurator. vorbirea i se restabilea destul de repede. in ultima instanta. -. Amploarea acestor emotii depa~e~te cu mult 0 singura viat!. are loc franarea proeesului de gandire. caci procesele momentane sunt 0 reflectare a proceselor de lunga durata. Toate emotiile noastre sunt legate de lumea inconjuratoare. daca pacientului i se modela din oasele radiale un fel de cle~te. apoi prin fata lui au trecut prietenii ~i rude Ie. Psihologii din Uniunea Sovietica au efectuat urmatorul experiment. La baza gandirii sta mecanismul compararii a doua sau mai multe marimi in spatiu ~i timp. care a fost lasat sa se intiireasca. lung ~i de altii au aratat ca emotiile umane au 0 structura complex! cu mai multe niveluri. atat de necesara.

Aprecierea critica agresiva a unei situatii de moment reprezinta un pericol.- .~ 1 ~ . principalul instinct este cel al agresiunii. iar activarea ei maxima trebuie sa aiba loc In momentul constituirii structurilor informationale ~i fizice ale entitatii vii. avem de-a face cu 0 emotie agresiva de scurta durata.. ~i a doua.~ I I !. in masura In care omul se axeazii pe un astfel de mecanism. dar ~i injurul nostru. in realitate.. In Metagalaxie. . importante. agresivitatea fata de iubire cre~te de sute ~i mii de ori. Dintre toate emotiile instinctuale. marindu-i inertia.. sentimentul de iritare. cand are loc formarea structurilor informationale ale viitoarei entitati. Trebuie sa existe. Cu alte cuvinte. emoti ile agresive Incep sa disloce ~i sa distruga sentimentul iubirii. la om ~i la celelalte fiinte vii. se produce 0 Intrernpere a contactului cu procesele informationale din Univers. Se deosebesc doar prin intervalele de timp diferite. Atunci ~i adaptarea la lumea Inconjuratoare decurge In mod firesc. Oamenii de ~tiin(ii au constatat un fapt paradoxa\.. . De aici. Cu dit omul resimte mai profund iubirea. 0 emotie prin intermediul careia orice entitate vie poate sa primeasca informatiaprivitoare la toate procesele care au loc In Univers. Cu alte cuvinte. comportamentul dur trebuie sa aiba 0 inertie cat mai mica. daca apreciem emotional negativ evenimentele trecutului. cand se formeazii structurile fizice ale acesteia. daca sentimentul de bliindete ~i iubire trebuie sa aiba 0 inertie maxima. Prima. Dacii apreciem negativ un grup de oameni.. De la aparitia tuturor forme lor vii ~i pana In prezent. memoriei emotionale sa reactioneze la Intregul Univers.. cele agresive se potolesc cel mai greu.. condamniim.. Atunci cand persistii prea mult timp. agresivitatea. statui sau Intreaga omenire. cu atiit mai mari Ii sunt posibilitiitile de a cunoa~te ~i de a se dezvolta In aceasta lume. totu~i unul nu prea mare. Sa revenim la trecut. sentirnentul iubirii poate fi numit principala sursa informationala pentru toate fiintele din Univers.. La animale. el i~i blocheazii accesul la adaptarea strategica. Aceasta emotie nu poate fi alta decat sentimentul iubirii. iar acest lucrn duce la boala ~i la moarte. in felul acesta. priviti din perspectiva unei ample desfii~uriiri temporale. aceasta emotie trebuie sa fie continua. pe 0 razii de numai ciitiva metri. indivizii care manifestii un grad sporit de agresivitate ~i lipsa de bunavoin(ii sunt neviabili. fiinta vie este pusa periodic in situatia de a se comporta agresiv. Daca individul apreciazii negativ situatia care se deruleaza In prezent.. Cu alte cuvinte. in egala miisura. Pentru a-~i asigura supravietuirea inveli~ului fizic sau pentru a-~i apiira teritoriul vital.. insa. agresivitatea este 0 modalitate de adaptare prin procese rapide.)i toate sun!. in viata oricarui organism viu existii doua perioade de manifestare a acestei emotii.. de scurta duratii. i. urmate apoi de Imperechere. in galaxia noastra.:.. psihologii au 52 tras concluzia ca. regretam.. Evenimentele se produc pe toate planurile: In Univers. perioadele respective poarta denumirea de jocuri nuptiale. ciici orice apreciere negativii conecteazii mecanismul agresivitatii. chiar ~i 0 scurta conectare a mecanismului agresivitatii poate fi periculoasa pentru siinatatea psihica ~i fizica.. adica dispre(uim. Respectiv scad ~i posibilitiitile noastre de adaptare ~i atunci orice stres devine imposibil de depa~it.1' 53 . cu cat 0 cultiva ~i 0 pastreazii mai mult.

Individul care se teme de viitor se distruge pe sine nu mai putin activ dedit cel care regreta ~i blestema propriul trecut.I 54 55 . Cand piirintele nu dore~te sa inteleaga ce i se intiimpla copilului. teama de viitor sunt sentimente agresive instantanee. el iI cufunda pe acesta intr-o stare de sires greu de depa~it. ea tine de procesele rapide ~i de scurt1i durata. fat1i de evenimentele trecutului ~i ale viitorului. din punct de vedere emotional. ci ~i de prietenie. acesta Ie va simti sprijinul. Majoritatea tinerilor urmeaza sa faca armata. Influenteaza oare aceste emotii starea noastra fizica ~i psihica? Sa luam ~i sa analizam separat sentimentul fricii.18 ani are loc. necesit1itile copilului. . Pedagogia inseamna efort permanent. Insa. sa depuna efort pentru a-~i atinge scopul propus. dezvoltand nu numai relatii parinte~ti. in acceptiunea lor. Este posibila despartirea de parinti. in orice situatie de stres. in vederea continuarii studiilor intr-o institutie de invat1imant superior sau a satisfacerii serviciului militar. fata de lumea inconjuratoare. de fapt.intAri sistemul nervos ~i-i va largi posibilitatile. crezand ca in felul acesta instituie ordinea. Leopardul se napuste~te asupra maimutei ca s-o s~ie ~i s-o devoreze. . el va trebui sa faca fat1i ~i conflictelor. A~adar. De regula. orice sentiment de frica ascunde in sine ura ~i dorinta de a nimici obiectul care a provocat frica. daca p1irintii incearca sa inabu~e cu asprime orice Ii se pare gre~it in comportamentul copilului. apropiindu-se de el ca de un egal. La maimuta apare sentimentul fricii. caci ii restrang considerabil capacitatea de adaptare. picatura cu picatura. poate sa ne diminueze considerabil capacitatea de adaptare in prezent.''A'' - . care. -" r De aceea emotiile negative legate de evenimentele trecutului. ajutiindu-~i copilul. schimbarea brusca a situatiei la facultate sau la locul de munca. una dintre conditiile principale pentru de~irea stresului 0 reprezint1i atitudinea corect1i. Regimului destul de calm ~i de masurat al vietii de ~colar ii ia locul " '''. ei nu fac dedit sa-i aduca acestuia un prejudiciu. aceasta compasiune ~i participare efectiva (care nu exclude catu~i de putin critica actiunilor gre~ite) se dovede~te a fi cu mul! mai salutar1i dedit orice predica rostita pe un ton moralizator. La ace~i varstA de 15 . De aceea. Aceasta este indisolubil legata de sentimentul urii ~i de dorinta de a nimici leopardul. neincredere provoaca stresul care de regula este legat de evenimentele ~i situatiile din viitor. In principiu. in unele cazuri. Cand parintele cauta sa inteleaga care sunt. care au crescut in proportii de 1000 de ori. Elevul din cursul superior se pregate~te pentru 0 viata de sine st1itAtoare.el va trebui sa-~i apere ~i sa-~i sustina propriile interese. unde suprasolicitarile fizice ~i morale sunt inevitabile. atunci. de obicei. Sentimentele de frica. oferindu-i doar un singur model de comportarnent. Primii care-i pot veni in ajutor in aceast1i perioada sunt parinti i.. in cazul in care nu ne schimbam atitudinea fat1i de respectivele situatii. ~i prima intiilnire cu dragostea. acest sentiment este legat de amenintarea directa a vietii. nicidecum 0 galeat1i dintr-o data. iar. adica. EI i~i ia ramas bun de la mediul ~colar. Daca parintii adopt1i 0 pozitie corect1i. ceea ce-i va . este corect. multumindu-se doar sa ridice intre ei doi un zid de exigente. Organismul elevului din cursu I superior se pregate~te pentru 0 schimbare deplina a ritmului de viat1i. ingrijorarea sporitA.1 I ~ .

Fiecare parinte simte dorinta de a-I face pe copil Sa depinda de el.ce Ie egoism ~i la eruzime falii de eeilalti oameni. Multi parinti vor sa vada in propriul lor copil no un prieten. el va reu~i sa-i cultive copilului. eeea ee se cuvine sa dezvoltiim in noi este capacitatea de a ne simti secundari ~i 57 ~ . slab ~i vu I nerabil. Prin urmare. ele nu reprezinta altceva decat propria foqa. elcauta un punet de sprijin doar in sine insu~i. in sufletul lui trebuie distrus obstacolul cel TImi mare. Oar. Atund cand te axezi pe propria ta voinlii ~i dorinlii. 56 CONTROLUL ASUPRA SITUATIEI . inteligenta ~i importanta. iscata din orice fleac. in loe de frica ~i i nveninare. trebuie deja sa tratezi cu el ca de 18 egalla egal. Umilirea copilului. Dupa 0 scurta analiza mi-am dat seama cii acest lucru nu poate fi decat salutar pentru mine. iubire ~i blandele. tara a-i fi tearna Sa apara in oehii copilului. Cand parintele line sa-~i demonstreze in toate situatiile superioritate a fata de eopil. latii de ce in budism una dintre eonditiile obligatorii pentru obtinerea iluminarii este renuntarea la dorinte. dorinta de a tine intreaga situalie sub control cre~tea ca 0 avalan~ii. precum ~i la dorinta de a face din el copia exacta a propriei personalitati. care este sentimentul iubirii ~i al bliindelii. .f in ultima vreme mi se intiimpla ceva ciudat: imi este zadarnicita orice tentativii de a dirija mersul evenimentelor. in loe de iubire ~i blandete. care-I vor ajuta mai tiirziu sa tina piept incercarilor ~i sa oblina cat mai multe in vialii. afi~area propriei superioritati nu sunt nici proeedee pedagogi~. el ii suprima aeestuia eea mai eficienta dintre posibilitalile de invingere a starii de stres. Acest lueru du. ci un sclav obligat sa depinda de ei.~ Copilul ineeteaza sa mai fie ghidat de sentimentul de iubire ~i prietenie falii de parinti. Caci. nici metode de 0() axare gre~ita pe educatie.i f . ~i atunci tot pr~sul educational se rezuma exclusiv la intarirea dependentei copilului fata de parinti. in masura in care va rezista acestei tentatii. cu atiit este mai greu de dirij at. care consta in rnentinerea bliindetii ~i a iubirii in sutlet. ei se aleg eu senzalia propriei superioritati ~i importante. caruia trebuie sa-i arati consideratie. uili de vointa Divina. pentru a se ob~:ine acest lucru. Nu-i mai poti porunci. Acum inteleg cii este yorba de dorinla exageratii de a-i dirija pe allii ~i de a nimici pe oricine nu se supune. avand 0 mar:e inertie a iubirii ~i blandetii. Cu cat copilul este mai protejat launtric fata de stres. in anumite momente. Pacientii imi miirturiseau deseori dorinta venita ca din senin de a lovi sau chiar de a baga cutitul in cineva (daca se intiimpla sa-I tinii in mana in acel moment). Urma neintarziat 0 explozie de iritare. Am trecut ~i eu prin asemenea stari. imediat ce ma angajam in eeva. dimpotriva.

Mai tiirziu el i~i pune capat zilelor sau se stinge de vreo boala grea. mai devreme sau mai tiirziu. energetice. voi ca~tiga timp suplimentar ~i voi reu~i sa supravietuiesc. aparute in unna contactului cu patru lumi. de rau.. Parametrul trufiei se afla. launtric provoaca boli ~i moarte. Discutam nu demult cu 0 cuno~tintii despre problemele cu care se confrunta un amic de-al nostru comun. Numarul doi era amicul nostru comun care avea 0 multime de probleme. totul pare sa fie in regula. am zis. ~i nu puterea de a stApani lumea. tara a mai apuca sa deslu~easca motivele celor intamplate. . propun sa alcatuim 0 listAde patru persoane. pe cand dorinta de a conduce lumea in plan subtil. L-am examinat ~i pe al patrulea.¥-. Omul nu reu~e~te sa controleze dorinta de a-i strivi pe ceilalli sau de a se nimici pe sine. vulnerabili.I-a crescut nivelul trufiei. . tar numarul trei m-am dovedit a fi chiar eu. Uneori. in timpul diagnosticarii se strecurau programe de nivelurile 7 .1 ~ .m-a intrebat amicul meu. Nivelul trufiei nu-i Iasa nici 0 ~sa de supravieluire. Aceasta va duce. Daca voi invata sa renunt pana la capat la detinerea oricarui control asupra situatiei. e~ti antrenat intr-un proces asemanator celui in care. sa ma tiirasc in continuare spre Divin. am zis. la un e~ec pe toatA linia. La al doilea era evident un nivel sporit al trufiei. simtindu-i tot mai mult prezenta in propriul meu suflet. pentru a ma elibera de cramponarile de spiritualitate.¥ ~ r . de bine.1 i .La acesta se anuntii un deznodamant fatal. ~i nicidecum de 0 interactiune. transfonnandu-se imediat intr-un program de autodistrugere. Mi-am dat seama ca am la dispozitie putin timp. . i s-a creat impresia ca Ie este superior celorlalti. Le explic adesea pacientilor mei ca dorinta de a dirija mersul evenimentelor in planul exterior stimuleazi'i dezvoltarea ~i largirea posibilitatilor. ~i sa Ie examinam pe rand nivelul trufiei. la acesta. in loe de 0 rubia. Pentru acuratetea eXperimentului. . [mediat am in(eles cum stau lucrurile. daca ma voi lepiida de dorinle. Incepusem sa abordez in subcon~tient palierele care tineau de alte lumi ~i care erau mult mai ample. a fost parerea mea. Nici nu realizezi ca nivelul trufiei tale a explodat. . ~ .J3. la cote acceptabile. Pe cand. proiecte ~i sperante. inclusiv noi doi. te alegi cu un milion. in cazul interactiunii nemijlocite.Primul. Un an intreg m-am tot rugat. cu toate ci\ nu era yorba decat de 0 diagnosticare superficiala. Unica ie~ire din situatie este sa fug. de 0 citire a infonnatiei de la aceste 58 niveluri.AI treilea ? .

san ale rectului. prin impotenta sau sterilitate.Toate sunt in voia Domnului. prin tumori sau leziuni In aceasta zona. AI treisprezecelea nivel de destabilizare. programul de autodistrugere este stopat la nivelul intestinelor. adica prin dereglarea functiilor sistemului urogenital.cheie de la care a lnceput totul. iar eu. de nemultumire. Un fapt interesant: iertarea. care adaposte~te principalul centru de dirijare informationala. programul de autodistrugere care a izbucnit este blocat in zona I-ei chakre. intr-un program de autodistrugere ~i sunt blocate in zona capului. am sa contramandez lansarea cartii. Derulez din 60 61 . nu alta. Am lacut guturai ~i bron~ita intr-o forma severa indata dupa lansarea celui de-al cincilea vol urn. sau iritarea. . adica pastrarea iubirii. mi s-a lacut rau. cu timpul. iubita. Crengile copacilor ~i peretii caselor sunt ro~ii de lumina soarelui. iar dumneavoastra incercati falii de ea senti mente de gelozie. Cu alte "cuvinte. ~ '''-1'''''' ~ ERORI DE DIAGNOSTICARE nou tot mersul prelegerii ~i imi amintesc momentele . Problemele legate de vedere ~i de sistemul urogenital se amplifica.Dacii v-ajignit 0 persoana apropiata. Astiizi e timp frumos. daca are sa mi se mai dea vreun semn. de aceasta data insa. in acest caz. Nu m-am simtit rau niciodata inaintea vreunei prelegeri. toate acestea se transforma. In cazul meu. ura sau dispret. far organismul poate provoca in subcon~tient 0 explozie de agresivitate. Ceva s-a umit din loe la prima conferinlii. cu 0 ora inainte de lansarea care a avut loc la 21 noiembrie.. ca agresiune impotriva iubirii. ci mocne~te mereu. se declan~eazii inde- I L I La 27 noiembrie ma trezesc lent ~i privesc prin geam. Simteam ca amploarea informatiei pe care vreau s-o ofer depa~~te posibilitatile mele de mentinere a situatiei sub control. .~ ~ r . inainte de inceputul prelegerii. sa-mi vina grealii. Imi vin In minte frazeJe pe care Ie-am rostit la conferinlii. sunt 10° sub zero. Nemultumirea nu izbucne~te. identificarea vinovatilor este un lucru mai dificil. Daca traiti lntr-o societate cople~ita de probleme. la~i am un acces de tuse. s-au pus in mi~care straturi importante. Daca insa constantele noastre se naruie nu din cauza unei anumite persoane sau a unui grup de persoane. ma gandesc 'eu. aceasta tema este in desla~urare de multa vreme ~i programul de autodistrugere se accelereaza. ca ~i pana acum. Dar. La sfii~itul prezentarii insa vocea mi-e deja ragu~it8. totul pare a se domoli. apoi programul de autodistrugere Ii va nimici I-a chakra. ci din cauza modificarii energeticii Pamantului sau a Soarelui. iar a doua zi ma simt bolnav. . Totul plutea. omul nu banuie~te ca a lnceput destabilizarea valorilor lui spirituale de profunzime. nu pot face nimic.

Comit erori de diagnosticare. Oscilarea celor treisprezece niveluri ale mele are loe chiar acum. nu vad ~i nu Inteleg nimic. va ceda In acela~i mod In orice situatie viitoare. atunci cand am un necaz sau 0 nenorocire mare. inclusiv prin catastrofe ~i riizboaie. Credeam ca iau informatia. respectiv. Pur ~i simplu va fi blocatii functia de reproducere ~i femeile vor Inceta sa aduca pe lume copii.. sociale ~i planetare. dependenta. 0 Indragostire nefericitii provoaca destabilizare pana la nivelurile nouiisprezece douiizeci ~i unu.. De pilda: e~ecul total pe linia destinului. In aceastii Imprejurare este posibil sa nu survina catastrofe cu caracter global. In cel mai bun caz Imi parvine informatie de mana a treia. Se amplifica programul de autodistrugere. In acest caz vor supravietui cei care au Invatat sa pastreze iubirea In conditiile unei destabiliziiri de proportii. atunci ciind sunt interesat de rezultate. "Energetica noastra coincide tot mai putin cu energetica Pamantului ~i a Soarelui.vei reu~i sa pastrezi iubirea ~i sa supravietuie~ti In pofida influentelor destabilizatoare care actionem la cea mai mare adancime. el a reu~it s-o pastreze pe cea Divina. Ai reu~it sa ierti persoana iubitii. structurile spirituale pot fi destabilizate pana la al treisprezecelea nivel. explic eu. prin cre~terea cantitatii de iubire la scara Intregii omeniri. nelnsemnata. prabu~irea financiarii au drept rezultat oscilatii pana la al treisprezecelea nivel.. . mai apoi. Dat fiind specificul muncii mele. cu atat mai mici sunt ~ansele de a obtine informatia exacta ~i esentiala. Jignirea primei iubiri. absolut independenta. Cu cat sunt mai interesat. aceasta I-a tradat. Capacitatea mea de a vedea informatia esentiala ~i de a Incadra totul Intrun sistem depinde tocmai de masura In care izbutesc sa faca fata acestei Incercari. Mie mi se Intampla acum ceea ce Ii se poate Intiimpla altora In viitor. ai urat ~i ai dispretuit. Am fost pus 63 . atoate-iertatoare." . Drept raspuns. In primul rand. fiindca avea mai multa iubire Divina. adica pana la un nivel care dep~e~te de trei ori posibilitiitile noastre. Apoi am Inteles ca dorinta de a fi invulnerabil reprezenta pentru mine principalul pericol. care te-a ofensat .f 62 ~ - . dar sunt determinate de experienta noastra anterioara. In viitorul cel mai apropiat. Daca ai fost gelos. De aceea. eu analizez structurile subtile In care sunt ascunse evenimentele viitoare. Un tiinar - s-a Indragostit pentru prima oara ~i a Incercat un sentiment de iubire de proportii uria~e fata de 0 fata. s-a dovedit Insa ca Imi este oferita. Daca Insa cineva a cedat de la prima iubire.~ ~ ~ ~~~. Am un singur obiectiv: sa pastrez iubirea ~i sa nu caut vinovati.. timorata ~i susceptibila. Acest tiinar va putea supravietui cataclismelor viitoare._* . agresivitatea ~i. iar revenirea la armonie se va produce prin destabilizarea valorilor umane ~i. in pofida umilirii iubirii umane. Este adevarat ca programul de autodistrugere poate ie~i la suprafa(ii. Mai Inainte credeam ca metoda ~i conceptia mea ma vor face invulnerabil. decat iubire umana. Sa prezentiim toate acestea Intr-un limbaj simplu. I-ajignit ~i a plecat cu altul." Azi omenirea poate pastra iubirea Divina In conditiiJe osciliirii valorilor de pana la al cincilea nivel. adica a valorilor care cuprind cinci lumi. iar eu nu pot face nimic. programul de autodistrugere te ucid In mod automat.~ pendent de vointa ~i con~tiinta noastra. Taraa banui macar lucrul acesta. iar tu nici nu banuie~ti macar lucrul acesta.

Ei mi-au interzis In general sa I I I. eu 64 sunt totu~i cauza.Vei avea suparari legate de alti oameni. Deocamdata. statui rus s-a comportat ~i se comportii ca un escroc ordinar. ci am ~i format oameni de afaceri serio~i.1 - 65 . Hlrlitul din pieptul meu nu mai contene~te. acele emotii profunde Incep acum sa iasa la suprafalii cu 0 vitezii ~i 0 amploare ameninliitoare. nu sunt de ajuns ca sa ma aduca la normal. Fiica mea tu~e~te de mai bine de doua luni. am zis In gluma: . de aici ~i tllsea.Odinioara. a ~i venit vremea aceea. Necazurile care s-au abatut. Imi amintesc de anul 1971. Cativa ani In urma.. situatia este extrem de simplii. problema Insa nu va disparea. dar tot n-am obtinut 0 claritate deplina. de un destin fericit. nimic nu functiona. nu rell~e~ti sa Ie faci fata de pe acum. In mod evident. Atunci de . de a analiza ~i Intregul meu sistem. Fiecare dintre ei ruleazii mari sume de bani. Se pare Insa ca suparari pe toata lumea ~i lipsa dorintei de vialii au existat. Nu pot ajunge la 0 Intelegere clara a fenomenului destabiliziirii de la primul pana la al treisprezecelea nivel. ~i iata-ma iar~i Intins In pat ~i privind cerul matinal. transmisa copiilor ~i nepotilor. dupa cat se pare. Va veni odata ~i vremea cand Yom visa sa ne jigneasca cineva. Intr-o buna zi. Din nou trebuia sa ma agat de sentimentul iubirii . Socoteam ca am acceptat acest lucru cu un calm desavar~it. Atunci Yom plati pentru lipsa noastra de perfectiune. adica stoparea supararii pana la aparitia ei. Tara vreun medicament. Poarta-te corect.. Probabil.. Inlaturand nemultumirea. manifestata atunci cand totul se prabu~ea. nu trece. Capitalul fix se afla In Occident. ~i Inca Intr-un grad destul de Inalt. Eram absolut lipsit de aparare. pentru a facilita activitatea. eu nu numai ca am condus aceasta firma. In ultimul timp. deodata. Incep sa se ocupe de mine baietii a~tia din Cosmos. pastrand iubirea. Ii spun. . schimba-te. el spunea: Am fost proprietarul unei firme cu capital mix!. iar prin intermediul ei mi se restabileau capacitatea de a vedea. ce au intervenit acestea din nou cu 0 asemenea fortii? In ultimele doua zile am Incercat de cateva sute de ori sa analizez ce se Intampla. Este yorba ~i de lipsa dorintei de vialii. eu Incep sa ma dezintegrez. Aceasta Ii poate lovi pe copii tai.. ca 0 avalan~a asupra mea. pe care soar putea sa nu fie In stare sa Ie depa~easca. Cred ca va dati seama. noi Ii dispretuiam ~i Ii uram pe cei care ne ofensau ~i ne Injoseau. Ei bine. acum Invaliim sa-i iertam pe cei care ne-au calcat In picioare sentimentele cele mai sfinte. cand mi se prabu~isera toate planurile ~i sperantele de a avea 0 cariera reu~ita. Privind concentrat drept Inaintea sa.i ') ~ . cu boli ~i moarte.. . una dintre principalele cauze este maturizarea copiilor mei ~i problemele lor viitoare. Acest fapt se afla In legatura cu sup1irarile din viitor falii de barbati. dar lucrul acesta nu se va Intiimpla.. Dar eu am trecut deja de atatea ori prin toate situatiile dificile ale vietii . din cine ~tie ce motive. Dar aceasta. Imi amintesc discutia cu un contactor. TlIsea trebllie sa treaca. El este legat de trufie. totul s-a prabu~it. Pentru mine. . ~i.-J In fata ciitorva situatii. ~tiu ca bron~ita aceasta poate trece In doua zile. Incepe 0 perioada foarte periculoasa. Nu ~tiu de ce.singura constanta. Fara motive vizibi Ie. Pentru mine.

de~i avea numai note de "zece". digerata Intr-o astfel de forma nu este periculoasa. Acum pe Pamant Incep procese ale caror proportii nu pot fi estimate la nivelul actual al giindirii. Pentru a va pastra viata. Mai mult. Daca e Sa reprezentiim acest lant cu mai multa precizie. boli ~i moarte.raspunsul a fost de aceea~i natura: "Sa piece la tara ~i sa stea acolo. Cu cat este mai mare scara la care suntem in stare sa facem conexiuni Intre cauza ~i efect. cele trei facultati pe care le-ati absolvit sunt un fir de prafin comparatie cu acea informatie pe care ati primit-o in ultimii trei ani. Daca pe Pamant nu vor aparea oameni cu giindire de amploare.. In \ I. $i nu 66 . pur ~i simplu. Daca procentul unor astfel de oameni nu va cre~te. Uneori 0 duceam greu... chiar daca la Inceput se va produce 0 vizibila ameliorare exterioara a situatiei. apoi frica de a 0 pierde. atunci ciind intram in contact cu nivelurile superioare ale altor lumi...Gandirea functioneazii pe baza compararii obiectelor ~i a proceselor In timp ~i spatiu. dependenta de valorile umane da na~tere mai Intai fricii. rabdiind de foame cu toata familia. Se declan~eaza procese spontane. iar noi nu ne dam seama intotdeauna de acest lucru. Afacerile durnneavoastra ~i alte treburi consumau 0 cantitate uria~ de energie subtila. Am examinat Intreaga situatie in plan subtil ~i i-am spus: . De aceea. apoi blocarea tuturor acestora prin nenorociri.~ este posibil nici un ajutor direct din partea altor civilizatii. cu atat mai mari sunt posibilitiitile gandirii noastre. Tara a face nimic". dependenta de nivelurile spirituale superioare cre~te brusc. poate pieri intreaga civilizatie. Noi avem sisteme imunitare nu numai In corpul fizic. fiicei me Ie i s-a interzis sa-~i continue studiile la liceu. peste un timp oarecare ne vom ciocni de procese pe care nu Ie vom mai putea controla. inteleg ca s-au pus de-a binelea pe capul meu ~i al sotiei mele.-"'~'- ~ . in viata cotidiana. ci ~i In cel informational.fac afaceri. va trebui sa accept un alt serviciu ~i sa muncesc foarte temeinic.. boala noastra ~i moartea copiilor no~tri. apoi aroganta ca manifestare a dorintei de a 0 apara.. depa~ind rezervele de iubire din suflet. tot lantul acesta se perinda vertiginos prin subcon~tientul nostru ~i noi vedem doar ultima veriga. apoi supararile pe sine. sa ucida Intreaga civilizatie. am prim it un raspuns simplu: "Du-te la ~coala sa lucrezi ca profesor de educatie fizica". vi s-a interzis sa va jrositi energia ~i v-au fost reduse la minimum contactele cu oamenii. apoi supariirile Impotriva Intregii lumi... Spuneti-mi totu~i. noi nu ne imaginam consecintele activitatii noastre din prezent. trebuie adaptata ~i. Ei bine. m-am dus ~i am lucrat acolo doi ani. Informatia straina poate. apoi proiectarea programului de autodistrugere asupra urma~ilor. Atunci ciind am Intrebat cu ce sa ma ocup.. Aceasta se va intiimpla oricum. apoi supararilor. $i Inca un detaliu. de ce au aparut asemenea cerinte ~i dad e coree! lucrul acesta din punct de vedere Divin? Ei m-au avertizat ca. M-a zapacit cu totul dandanaua asta.. Dar. N-am avut incotro. apoi bolii. problema care se pune acum este cea a procentajului. In curand. ~ . necontrolate.. Ciind i-am Intrebat: . mai inmi apare divinizarea umanului. Nivelul con~tiintei noastre indica gradul contactului cu alte lumi. if 67 ... Informatia necesara pentru salvarea civilizatiei trebuie filtrata prin reprezentantii acesteia. Cu alte cuvinte.. Daca nivelul contactului se ridica rapid.$i ce sa faca acum?" . - .

. sa eli!TIinsarurile. . -- .. au aparut semnele unei primejdii serioase.1 ~ . daca Incep sa lucrez la aceasm tema. Noptile Imi amortesc degetele de la maini. nu spre nimicirea. incat uneori nu pot merge.. Trupul meu va deveni bland ~i ascultator. raza de cuprindere ~i s-ar putea sa nu fac 11' fatiicre~teriinecontrolatea trufiei. dar m-am uitat ~i am vazut deja ce va urma dupa aceasta.. Aceasta va va permite sa Intreprindeti actiuni orientate. ati inceput sa primiti informatie ~i nivelul trufiei dumneavoastra a ureat brusc de zeci. daca nu chiar de sute de ori.~ PERSONALITATEA \ !. yeti fi desprins de grij ile omene~ti ~i vi se va deconecta logica umana. In ultima instantil. imi cre~te. iar dumneavoastra nici macar nu simtiti lucrul acesta. Mai intai de toate. nici pe fiica dumneavoastra.. Prind a ma durea genunchii.. In ce ma prive~te. ii spun eu contactorului.H<'''''' .. .... Cand.. yeti putea prelucra prin intermediul logicii Divine toatil informatia necesara noilor forme de gandire. a~ putea sa nu manaqc un timp oarecare. am Inceput sa ma interesez de tema personalimtii. ci spre salvarea oamenilor. Depuneri masive de saruri in tot corpu!. ~i Inca atat de tare.... -' _. care ajungeau pana la aluzii mistice. Nici chiar extratere~trii n-ar fi in stare sa va salveze de la moarte. in mod inevitabil.Ei bine. nici pe dumneavoastril.. In acest moment. mod obi~nuit. adicablocarea trufiei se poate deplasa de la corp spre functiile creierului. degradarea) a inceput cu mai bine de un an In urma. . Desigur. in ultimii treizeci 69 . Daca Insa. Prin urmare. Dimensiunea personalitatii este determinata de amploarea perceptiei altor lumi. Privesc mole~it pe geam ~i ma gandesc ce a~ putea face. Stau Intins In pat ~i privesc cerulazuriu al diminetii. in schimb poate ceda capul. cu 0 jumiltate de an in urma. contactorii de nivel inalt sunt sterili sau Ie mor copiii.~ -'-' ...

Pe omul acesta marea 11 iube~e. inviorati. amzis. Acum trebuie sa fac falil trufiei necontrolate. Mai Inainte a~ ti zis ca sufilr de tulburiiri nervoase ~i de neurastenie. La adancimi mai marl de 10 metri. care se numesc Adalar. apa era deja rece ~i de 0 puritate cristal ina. daca voi Incerca sa cobor la adancimea maxima. am zis. La adancimea de 1071 . Scaldatul este periculos pentru el. Primele ei sernne sunt deja vizibile. in golful Gurzuf. Falii de acela are 0 atitudine po~itiva. Puteam sa Inot In mare ore Intregi.. Adancimea apei Intre ele nu este prea mare.1' - .-" ¥. Care a fost oare acea gre~eala? Deodatii mi-am amintit. apa avea la suprafatii 0 temperatura de +27"C. pe orice timp. Imi pastram calmul. Cine dintre noi a fost ultimul? ~tiam ca nu puteam ti eu acela. adica sa uit de toote pentru un timp.. se produce imediat 0 puternica explozie de iritare ~i manie. in ultima jumatate de an. In s~it vor dispiirea toate problemele. odatii ce sunt pus Intr-o asemenea situatie. "''"'~. vreti sa aflati ce atitudine are marea falil de tiecare dintre noi? .J de ani. caci ~tiam ca ma voi tine la suprafalil In orice situatie. am sa Incere sa plonjez cat de adanc voi putea. el se teme de ea. reiese ca am ~anse sa supravietuiesc.~_. dar cu labe de Inot. Oeodatii. calatoriile..-. m-am gandit ca ~ putea ramane la fund. Sa-mi Intrerup conferintele. . lucrot acesta se poote dovedi periculos. pe acesta II trateazii cu 0 u~ra desconsiderare. Se spune ca 0 asemenea temperatura nici nu s-a mai pomenit In ultimii 0 sutii de ani. Mai demult puteam plonja filra labe de Inot pana la 0 adancime de aproximativ 20 de metri. in prezent sunt supus unor suprasolicitAri mari ~i capul Imi este mai necesar ca oricand. intelegeam ca am comis 0 gre~eala In relatia mea cu marea. ~i de tiecare datii vazusem blandete ~i iubire. ~i nu ma temeam niciodatii. limpede: "Cu atat mai bine. Dar iatii omului acesta marea Ii dore~te moartea.am Intrebat eu. In apropiere de muntele Ursul. In cap mi s-a iscat un gand lini~tit. De aceea. fua costum de scafandru ~i buteliile de oxigen.. Pe de altii parte. imi amintesc 0 m~apte de august In Crimeea. . . tie ~i In aspecte neesentiale. Chiar 70 daca ma apuca vreun carcella picior. toti ~i-au atintit privirile asupra mea. Existii Insa semne rele. EI are 0 atitudine absolut incorectii falil de mare. Aproape de fund. . in ziua aceea ma durea capul ~i nasul Imi era nitel Infundat. m-a cuprins 0 stare de ziipacealii. ~i asta In ultimele dou8zeci ~i patru de ore. Ei bine.. atunci cand un amic mi-a spus ca tocmai eu fusesem ultimul. Urmeazii desfii~urarea programului de autodistrugere ~i d durere de cap acutii. binelnteles. daca macar ceva difera de procesul planificat de mine. se Inaltii din mare doua stanci. mult mai ridicatii decat In anii precedenti. in august 1998. iar jos plescaie Marea Neagrii. cand am plonjat. Oar dincolo de cea de-a doua dintre stanci noi am miisurat adancimea cu tirul cu plumb ~i am numarat 28 de metri. Pana atunci ma uitasem de multe ori. ca sa v/ld ce atitudine are marea falii de mine. eu gandesc dou8zeci ~i patru de ore din douiizeci ~i patru. vreo 10-12 metri. Acum Imi dau seama ca trebuie sa fac acel~i lucru ca ~i contactorul aceta." Oupa asta m-am lasat la fund. Noi stiiteam pe 0 stanca langa un foc de tabara. . in acest an plonjasem pana la 20 de metri.Baieti.Baieti.i '~ ~ ~ .

I persoane pe care 0 va indica omul ce va depune banii la banca. nu mai are nici un rost. Fostul meu solieitator zambe~te larg: . de fapt. ziee. - Cuno~team (. L-am sunat pe solicitant. eu Incercasem. ~ r . In ultimul timp. In ultima vreme. frig. ~i sangele nu era Intunecat. la 0 adancime mai mare de 20 de metri. II privesc eu mirare ~i Incere sa ma dumiresc. Doream foarte mult sa-I ajut ~i am Inceput sa dau telefoane tuturor euno~tintelor. Eu am sa va Inmanez aici aceea~i suma de bani.n-am fost In stare sa obtin? ~i. Trebuie sa transfer 0 anum ita suma de bani Intr-un cont dintr-o banca din Occident. am dorit eeva ~i . iar dumneavoastra 0 veti transmite acelei ~ 72 - .Dar ati spus ea Ii veti Inapoia? Aveam In vedere cii Ii voi da peste un timp oarecare. Am vazut cu absolut alti ochi acele situatii In care m-am pomenit asta vara. am gas it 0 persoanA care va transfera banii. peste doua zile. imposibil sa seoata la suprafa(A un om care zace la fund. Cum ~a. Am sa va fac 0 vizitii peste douAzile. da el din cap a aprobare. a~ vrea ~i eu sa va rog sa-mi faceti un serviciu.N-am bani. dar tennenul real este peste trei luni. mai fae ciiteva Ineercari. . In primulrand. totu~i era un lucru placut. ~i Inca dezinteresat. . lata In ce a constat aceasta. DupAdoua zile ne Inmlnim ~i Ii spun: Astilzi a sosit 0 ruda a persoanei care v-a transferat banii. suma nu va fi transferatii. Eu Insa nu aveam lini~te din cauza acestei situatii. iar mai jos de 20 de metri am intrat Intr-un adevarat frigider. Trebuie sa-i dati lui aceastii suma. In ziua aceea. foarte subtil ~i pe neobservate.vom a~tepta. Chiar ~i pentru doi Inotatori cu experien(A este. sa-mi pun capat zilelor. 73 . Emu doar mici servicii.Ati avut noroc. i L If . .Ii raspund.Am sa ma striiduiesc s-{) fae cat mai euriind. a zis el.Dine. practic. S-a dovedit ca este vorba. apa era deja'destul de rece. a spus el. de atingerea unor noi niveluri ale con~tiintei ~i de interactiunea cu noile surse informationale. care ma ajutase In cateva Imprejurari.Minunat. persoana. Mi-a devenit clar de ce. zie. mi-a plesnit un vas capilar din nas.~titi. Daca a~ fi ramas mai mult sub apil. a~ fi putut avea probleme. ci ro~u-aprins.~titi. Una dintre ele a fost atat de absurda. . un program de autodistrugere.1 I ~ . Intuneric. Asta vara Insa eu socoteam ea I~i spun cuvantul oboseala ~i suprasolicitiirile nervoase mari. Cand veti putea Inapoia banii? . .15metri.na-ti-{) buna! . probabil nu vom mai reu~i. Am Inteles atunci ca. Daca. Pe~e 0 zi ma Intiilnesc eu eel care ma rugase. Incat m-a ajutat sa Incep sa ma adun. nici 0 placere. dar In a~ fel Incat nimeni sa nu banuiasea lucrul acesta. spre soare. Era totu~i vorba de 0 suma destul de mare ~i nimeni nu putea face transferul. In plus. din nou. De-abia acum am priceput ca.Dine. toate initiativele meIe comerciale ~i planurile de anvergura "au Inceput sa fie Inabu~ite cu blandete". Altfel m-~ fi descurcat ~i tara dumneavoastrA. In subcon~tientul meu se amplifica. A~a ca va multumese pentru ajutor ~i sa uitiim de discutia noastra. Am Inotat repede In sus.

Am observat ca e destul sa visez un pic la ceva. Acest eveniment ciudat s-a Intiimplat cu adevarat. inainte de aceasta II sunam In fiecare siimbata ~i el I~i confirma promisiunea. dar. m-am giindit. Potentialul sentimental de baza trebuie totu~i orientat mereu nu in exterior. ~i totul se destrama imediat. . in care. propun eu p~nic. 0 data cu ea. Banii au fost restituiti toti. in decursul acestei luni. Fire~te.II Intreb. Ciind mi-i yeti putea da ? . ~i tot merita sa pierzi orice suma de bani. Am Inteles ca sunt supus unui tratament. Peste zece zile Imi lansez cartea a cincia la Moscova. Peste doua saptamiini telefonez din Crimeea la Peterburg.Nu mai Inaintede trei luni. De azi. peste doua saptamiini. La dumneavoastra are sa vina 0 ruda Indepartatii de-a mea. ceva am sa cii~tig. . am incredere. nu numai In giind. ci spre Divin. 74 75 . Bine. In august 1998. EI Ie va trimite banii celor carora Ie sunt destinati. - Peste ciiteva zile luam legatura prin telefon.Haideti sa procedam In [elul urmator. Peste trei luni ea va fi mult mai mare ca acum. dar am sa incep sa inapoiez banii in timpul cel mai apropiat. nu spre uman. Va inapoia omul acela banii sau nu. spun eu. ~i Inca unuia cu mijloace destul de radicale. Prin urmare. puteti Imprumuta ~i de la altcineva. nu ~tiu de ce. . Ati Imprumutat suma asta de la mine? Ati Imprumutat-o. In ace~ti doi ani. "Va fi un lucru foarte ciudat.Am Incheiat 0 Intelegere In legatura cu un Imprumut ~i. restituiti suma. ci in interior. ~i m-am lini~tit Indata.1 I ~ ~ r . suma Incepe sa creasca.Peste 0 saptiimiina plec In Crimeea. eu unul ma oblig sa~i restitui treptat. nu sunt In stare sa ma calmez. mai cu seama acum. pentru Inceput . ii spun.cu 10 % pe luna. daca ruda mea va prirni banii". Fiindca ruda mea a fost un gura-casca. Povestea continua. Dupa trei luni vin la persoana care ceruse bani. s-a prabu~it sistemul bancar. Ma schimb In mai bine. lar peste Inca 0 luna. Toate celelalte sunt lipsite de importanlii. am sa va inapoiez suma necesara. eu n-am bani. obi~nuit pentru Rusia. Numai pentru aceasta. 0 puteti da flira dobiinda. toate afacerile mele. dar iatii ca a doua zi s-au confirmat presimtirile mele. Derulez flim graba evenimentele viitoare. Voi fi din nou Intrebat: .- Seara dau un telefon in America ~i incere sa ma justific in fata persoanei care a riscat sa se increada in mine: Ceva am sa imprumut. binelnteles. Simt ca trebuie sa apara probleme in legatura cu banii. Stau ~i privesc In tacere podeaua. EI ziimbe~te iar: - ~titi. apoi economia Rusiei ~i. ~i acest fapt reprezintii 0 adevarata fericire.Sunteti gata sa Inapoiati banii? . zice. Atunci sufletul mi s-a lini~tit cu totul. de restabilire a dreptiitii? Sau sa incerc sa recurg la posibilitiitile care-mi mai stau Inca la dispozitie? in aceastii situatie ma bucura foarte mult un singur lucru: nu simt nici un pic de suparare sau ura falii de omul asta. Dacii Insii.1 . ceva am sa vand. starea mea e de vina. ci impliciind ~i senti mente Ie. zice el. Ce-i de facut? Sa Incere sa rezolv problema prin procedeul. . Intreaga suma i-a fost furata din servieta.

. intr-o situatie noua ~i nea~teptatii. Materiei ~i spatiului Ie da na~tere timpul. Incet ~i chinuitor. Atunci energia distructiva se va transforma Intr-o energie creatoare ~i comprehensiva. Logica umana functioneazii In Rusia foarte prost. Se formeazii 0 noua ideologie. pana In prezent.. de aceea lor Ie este tot mai greu sa creeze noi forme de gandire. etica ~i moralitate. s-a prabu~it. purtam In subcon~tientuJ nostru aceasta orientare. de asemenea. trebuie sa ne deta~am de situatie ~i sa ne ridicam deasupra ei. ~i totu~i de ce deputatii. fiindca sistemul idolatriza omul. propriul destin. Cu cat suntem mai at~ati de principii ~i idealuri. # cu atdt mai pu/inii energie riimdne pentru in/elegerea situa/iei ~i pen/ru aC/iunile corecte care ar permite schimbarea acesteia Pentru a Intelege istoria ~i a aprecia just evenimentele care se Intampla. Nu exista vinovati. potrivit fizicii moderne. gradul de deta~are. Jar omul nu-i atat trup. totodata. indelungata perioada de stabilitate economica ~i politica schimba pe neobservate gandirea oamenilor care locuiesc In Occident. Invatii sa gandeasca. Ei nu pot face legatura dintre cauza ~i efect. altfel el nu va fi In stare sa Inteleaga noua situatie ~i sa pastreze controlul asupra ei.1 ~ . am vedea ca el este aproape nemi~cat. constau din timp. sa se orienteze tot mai mult spre cea Divina. Oameni lipsiti de principii ~i de moralitate primeau bani ~i putere. deta~are de timp. de bani ~i cariera. Pentru a Intelege 0 situatie. intr-o oarecare masura. cate putin. "Vitelul de aur". Cu cat mai mult ne deta~am de 0 situatie temporala concretii. Se creeazii impresia ca oamenii din tara s-au dezvatat sa gandeasca ~i sa conduca.-. ~ ce se Intampla cu Rusia? De ce oamenii care se afla la putere savar~esc fapte absurde. adicii. Materia consta din spatiu. Orice eveniment se produce In timp. de etica ~i moralitate. adica scopuri ~i principii. lucrul acesta poate fi explicat prin faptul ca In perioada socialismului a triumfat lipsa de profesionalism. In acela~i timp. 0 uluitoare lipsa de perspicacitate. trebuie sa repetlim de zeci de ori: Nu trebuie sa cautam vinovati. cu atilt mai mari sunt dimensiunile timpului pe care II cuprindem ~icu atat mai lent Incepe timpul sa curga. Dintr-o astfel de logica se vor forma mai apoi 0 11 76 77 . Daca am putea privi. a 0 tine sub control. cand statui sarace~te. la randul lui. iar demnitarul se Imbogate~te. Cu cdt este mai puternicii in sufletul jieciiruia dorin/a de a-i dispre/ui. tot Universul. daunand atat altora. - Sa judecam logic. cu atat mai putin yom fi In stare ~i sajudecam normal. cat spirit ~i suflet. de abstragere al omului trebuie sa fie cu cateva diviziuni mai Inalt. Rusia. . Toate valorile umane. ~i toti s-au aruncat de la valorile spirituale spre cele materiale. cand se saboteazii intentionat adoptarea unor legi normale. ilogice.". are loc revizuirea vechilor valori.. pe sine. cat ~i lor In~i~i? ~i la mijloc nu e pur ~i simplu coruptia. ~i noi. demnitarii ~i politicienii no~i nu sunt deloc In stare sa gandeasca ~i sa conducii? Ceva nu-i In ordine In relatiile lor cu timpul.. Toti sunt nevoiti. Deta~rea de situatie este. a-i uri # a-i blama pe demnitarii puterii. in Rusia a fost distrusa ideologia. cu cdt mai multii energie se risipe~te pen/ru ciiutarea celor vinova/i # pentru urafa/ii de ei. adica spiritualitatea ~i moralitatea. este spatiu curbat Intr-un anum it mod. Un om de treaba nu putea fi la putere.

la~itatea ~i tradarea. Mai bine zis. Ma duc la Berlin.inchipuili-va.000 de dolari.~i ce-i de Tacut? . cultura.i '!\ ~ . 0 constitutie ~i legi noi. iata de ce trebuie sa fie injositii personalitatea (iirii ~i a fiecarui locuitor al ei. A~adar. eticii ~i moralitAtii devine tot mai puternica. Lucru de mirare: dupa crizii. Ei bine. trebuie sa fie injosit sufletul (iirii. Rusia este eliberata foarte temeinic de toate cramponarile. Diagnostichez Rusia anului 1917. atat cele materiale. ca sa nu alerg de fiecare data la banca.circa 43.este un lucru absolut firesc .000 de marci. S-a modificat radical dependenta de valorile umane. deoarece eu am in cont doar 3.A.V.000 de marci. . intru la oficiul central ~i incerc sa ma lamuresc. de pilda. nu aveti mai multi bani. suflet ~i personalitate este enorma.ci amploarea purificarii. ridica ea din umeri. Daca e sa judecam dupa aceastA dinamica. exista speranta ca-~i va face aparitia noua giindire de anvergura. Ata~area de spirit. inainte de revolutie.Clarificati la oficiul central al bancii din Berlin. ceea ce inseamna mai bine de 30. Ma uit la alte (iiri ~i se dovede~te ca situatia nu e prea buna.. Eu fac ochii mari. continua el. trebuie sa fie injosit spiritul tarii. Diagnostichez Rusia inaintea crizei care a survenit in august 1998 ~i dupa aceasta. . ideologia.000 de marci.000 de marci. deschid un cont intr-o banca din Berlin. etica ~i moralitatea ei.in perioada socialista. incep sa inteleg intamplarea pe care mi-a povestit-o un 78 arnic. nemtoaica din fata computerului imi spune ca ei nu-mi pot elibera 0 carte de credit.~ \ cultura. a inmanat-o operatoarei. mi-a spus el. Olanda stA ~i mai prost. ale homosexualitAtii. in total . lata de ce trebuie sa invinga bol~evicii. in cont trebuiau sa mai ramana 35. Germania e intr-o situatie de impas. . M-am dus la filiala bancii. Altfel spus. altfel spus. aveau mai inainte ni~te parametri excelenti. concentrarea asupra valorilor spiritului este uria~. cat ~i cele spirituale. 0 ideologie. S. Ei poftim! ~i cica nemtii sunt ordonati ~i punctuali. lar operatoarea a declarat i 11' 79 - . ca aceasta s-o depuna in contul lor.Da. . Aceasta suma nu-mi ajungea ca sa cumpar ma~ina. au triumfat minciuna ~i lipsa de principii. Ma duc cu traducatoarea la banca ~i-mi exprim dorinta de a primi 0 carte de credit. Cu alte cuvinte. Un functionar al bancii cerceteazii totul ~i ma anunta calm ca nu am bani in cont.000 de marci. Acum e clar unde sunt bazele narcotnaniei. ~i nici prin gand nu le-a trecut sa ceara vreun act care sa confirme faptul ca au transmis banii. apoi transfer din America in contul meu 20. Fiindca veni yorba. energetica (iirii a devenit mult mai curatA. nu purificarea este cea care ma mira . Acum inteleg de ce. imi dau seama ca am pierdut.Vreti sa spuneli ca nu am mai multi bani in cont? . am spus numarul contului ~i am primit 7. M-am gandit sa-mi scot 0 carte de credit. acum insa energetica lor seamana tot mai mult cu energetica Rusiei inainte de revolutie. concentrarea asupra principiilor. cu mult peste nivelul mortal. mi s-a povestit cum un cuplu a adus la 0 banca germana 0 mare suma de bani. Depun acolo 10. Vroiam sa-mi cumpar 0 ma~ina in Frankfurt. adica legile ei.000 de marci.

~i punct. Prin urmare. se poate isca 0 rezonan(ii periculoasii pentru noi amandoi. daca doriti. in Rusia mi s-ar fi spus: . Din zi in zi . in procesul diagnostiearii. I-am lini~tit. Te uiti. imi trece prin minte ca trebuie sa ma duc in America ~i sa incerc sa gasesc documente care sa dovedeasca transferul bani lor in banca germana.. e ceva de-a-ndoaselea in capul lor in ultima vreme. Atunci ciind au mers sa se pliinga directorului bancii.pot. lar intlorirea sau degradarea rapida a omului depinde de modul de gandire cu care i~i va face el intrarea in mileniul al treilea. altfel nu e posibil. :. 80 . normal. Acolo rotita se opre~te intr-o singura pozitie. ideile devin tot mai materiale.Nu pot nici macar sa-mi inchipui. iar tara se transforma dintr-un de~ert intr-o gradina intloritoare. imi fac din nou socoteala: pot oare s-o vindee? Dupa toate probabilitiitile . el m-a sunat. pentru prima oarii in ultimii ciitiva ani.Nu-i nimic. in tara i~i fac aparitia 0 conceptie despre lume corectii ~i legi normale. Daca pe pilmant se va schimba radical situatia. culcat acasa ~i.000 de marci. Probabil. dar e de ajuns sa se ciocneasca de 0 situatie atipica ~i mecanismul nu se mai pune in functiune. ei pur ~i simplu nu considera dolarii drept bani. se vede ca asta este soarta. in situatii obi~nuite. Oar eu am mai facut transferuri de bani ~i prin alte banci. imi vine in minte aceastii discutie. in fiecare eveniment observ ace~i disfunctie. ~i perspicacitatea. Deocamdatii insa.ne apare ~i logica.de unde vin oare? . dupa cum imi planuisem. Oare in ee moment n-am faeut fa(ii probei? Ma deconectez in interior de la toate ~i incep sa-mi examinez evenimentele de pe parcursul vietii. in Germania insa lucrul acesta este imposibil. n-a~ fi reu~it sa merg la ea. acesta le-a spus ca 0 cunoa~te pe acea doamna de mult ~i ca ~a ceva pur ~i simplu nu se poate inmmpla. Trufie sporitii. din cine ~tie ce motive. pur ~i simplu.~ apoi ca n-a luat banii. 81 . Boala ei a ajuns la al patrulea stadiu. Pot oare acum sa-i stabilesc diagnosticul de la distan(ii? Nu se poate. ca mai inainte. creierul nu ne functioneazii. iar in contul in dolari. n-am sa fac nimic.Iidaca e pe-~a. . ~i eu prezint disfunetii asemaniitoare ~i. Azi am treaba . puteti vira banii din contul in valutii ~i primiti carte de credit.Itii. Clac! . in schimb in situatii critice ~i atipice .Aveti putini bani in contul in ruble.Iice crezi ca mi-a spus? Ridic din umeri: . Rusia ii echilibreazii pe toti. in ca" e vacuum. Peste doua saptamiini. Daca a~ fi plecat in Crimeea. ei. in unele banci. ei toti vor dispiirea ca mamutii. Timp de cateva zile am sa stau.000 de dolari. ~~"'--" "'~.Ei bine.f - . pentru orice eventualitate. :.i '-} ~ . valuta straina incasata este convertita pe loc in cea locala. omul pare inteligent. se atlau 20.trebuie sa vizitez 0 bolnava de cancer. Adica. I-am delegat prin procura sa-mi administreze contul pe un prieten care locuie~te in Berlin. ambitii sporite ~i eoncentrarea asupra propriului eu uman. s-a dovedit ca in contul meu sunt depuse doar 3. ea nu se mai poate ridica din pat. Las la 0 parte toate gandurile cu caracter general ~i ma gandesc la ziua pe care 0 am in fa(ii. atunci cand i-am intrebat: "Am eu bani in cont?". ~i mintea. :. . se refereau doar la marci. ca acesta sa incerce sa obtina vreo informatie noua. Ma ridic din pat ~i ma due la baie.

peste " un an m-a~ fj putut alege eu un cancer pulmonar ~i n-a~ fj izbutit sa-i depistez eauza. ma gandesc. dnd izbuene~te iubirea.ulare ~ Divinului Inlauntrul tau. De zeci ~i zeci de ori parcurg aeea situatie dind mi-a fost ofensatii iubirea. " ~ Nu mai sunt In eauzii banii ~i un destin ferieit. Na-ti-o buna. niei nu banuiam cata nemultumire de sine. Imi este interzis s-o diagnostiehez pe paeienta mea. ea ~i pana acum. $i. Rinita mea aeutii de aeum ~i bron~ita sunt. iar eonseeintele sunt mult mai grave. adiea Intreg Universul. Situatia se extinde pe 0 seara mult mai larga ~i este mult mai perieuloasa. avem ~ansa de a nu depinde de Intregul Univers ~i 82 . $i daea. In masura In care vel slmtl ea iubirea umana este doar un mijloe pentru iubirea Divinii. atunei eand prima iubire ne-a fost umilita. iertam ~i ne pastram iubirea de Dumnezeu. amploarea euprinderii valorilor umane ere~te de sute de ori. renuntare la iubire am acumulat cand mi-au fost umilite sentimentele luminoase. Este yorba de exploziile de Indragostire ale tineretii noastre. Imi este mult mai u~or Sa ma deta~ez de situatie ~i Imi apare 0 Intelegere eoreetii. if euprindem toate eele treizeei ~i trei de lumi. In eazul emotiilor noastre obi~nuite putem euprinde 0 lume doua. dar.Sufietul tiiu ~i trupul tau se pregatese de iubire ~i tu 0 vei Ineerea In eurand. eunoa~terea oriciirei fericiri umane nu-ti va aduce dependenta. cand vreau sa ajut pe altcineva. se poate Intiimpla sa de a simti realitatea propriului eu Divin. Dar. nll eautam vinovati.. lipsa a dorintei de viatii. Atunei eand ne Indragostim pentru prima oara.'I ~ . de asemenea. dar. care mai apoi Imi permite sa ma salvez ~i pe mine".~. Se pare ea. la prima iubire. Ii putem spune unui eopil: . dar eea mai minunatii ~i mai luminoasa prima iubire va fj Intotdeauna doar un mijloc de ae~m. iar un comportament corect este aici de sute de ori mai important dedit In alte situatii. legate de aeeasta. Ciit de interesant este oranduita viata.. ~ - . frica ~i suparari. A~adar. se produce 0 atingere a nivelurilor eelor mai Inalte ale valorilor spirituale. Este prima iubire.

din nou.. totul a Inceput sa se transforme Intr-o necontenita c~tigare a banilor. Acolo va trebui sa Intalnesc ~i sa ofer consultatii catorva persoane care au probleme de rezolvat. La Inceput a fost contemplarea minunii. este necesar sa transcendem limitele propriului eu. n-au reu~it sa obtina decat 0 deta~are de scurta durata. cand am V3zut ca 84 bioenergetica poate fi considerata 0 ~tiinti\. in cautarea unor astfel de schimbari am analizat logic chestiunea ~i am ajuns la singura solutie posibila: pentru a ne schimba pe noi In~ine. -:- ATITUDINEA FATA DE PRACTICA VINDECATOR DE t 2 decembrie 1998. fiindca eu unul nu pot trai rara 0 dezvoltare continua. imi treceam de cateva ori palmele deasupra locului afectat de erizipel ~i. unde nu mai patrunsese nimeni. Pentru aceasta Insa ei trebuie sa se schimbe. a doua zi. este dorinta de a-I ajuta pe pacient. se schimba mereu. La acest nivel. fizica. am apucat-o din nou pe aceea~i cale. Apoi voi tine 0 prelegere. din nou. Apoi a urmat concentrarea asupra aptitudinilor. Nu era yorba doar de dezvoltarea aptitudinilor.-" . Era de ajuns numai sa vreau ~i pacientul se Insanato~ea. La un moment dat. inclusiv substantele chimice.~. ci de posibilitatea de a-mi aprofunda conceptia despre lume. Apoi am intrat la cooperativa de pe langa Institutul de medicina N°I ~i.85 I . In seara asta plec la Moscova. caracterul nostru. cum e ~i firesc. Prin urmare. Zambind. Atunci dorinta de a-mi continua activitatea de vindecator a Inceput sa dispara. S-au deschis perspective uria~e pentru cunoa~terea lumii. sa fie franat. filozofia s-au dovedit a alcatui un tot indivizibil. ~edinte de tratament. Atunci m-am dedicat picturii ~i sutletul meu se odihnea. intlamatia disparea. Pentru mine. filozofia ~i aptitudinile mele au prins sa serveasca tot mai mult la ca~tigarea banilor. Toate tehnicile de inriiurire psihica ~i fizica. ~tiinta nu ne poate oferi mijloace adecvate In acest sens. pedagogia. in martie 1990 am descoperit pentru prima oara ceea ce mai tarziu am numit "Structuri karmice". posibilitatea de a ma perfectiona ~i de a merge mai departe. Am ajuns pana la un nivel de extrema adancime. eu trebuie sa-i ajut sa se vindece. Un timp oarecare. psihologia. . AI doilea meu impuls Insa oscila. Ma ciocnisem de un zid. Imi amintesc cum a evoluat atitudinea mea fata de consultatii. ~i-a racut loe Intelegerea: "Eu nu trebuie sa-i vindec pe oameni. Peste cativa ani. medicina. singura mea sursa de venit au constituit-o consultatiile.1 ~ . Ele n-au fost In stare sa produca in caracterul individului schimbari de profunzime. trebuie sa gasesc posibilitati ~i moduri de schimbare in profunzime a caracterului omului". Mai apoi. Primul meu impuls. lucrul acesta era ca un narcotic. Treptat. totul a Inceput.

Aceasta maniera de lucru Ie permite pacientilor mei sa obtina 0 schimbare reala ~i sa supravietuiasca situatiilor critice. . ~. m-a striifulgerat gandul: Inainte Ie spuneam oamenilor: "Va rugati nu pentru a ee~i ~i a obtine ceva. acumularea iubirii de Dumnezeu face ea acest lucru sa devina posibil. eu deseind din eauza primara. sunt conectat la ea. ~i doar atunci cand. atiita timp cat nu vad In mine decat 0 fiintii umana. Ineepe sa Intloreasea ~i sa se dezvolte umanul.! . punandu-ma In fata unor situatii Tara ie~ire. caei am constatat ca am 0 mo~tenire ereditara nu prea buna. Un aspect foarte important: m-am convins ca lozinca nu funC\ioneaza daea autorullnsu~i nu Indepline~te acel lucru spre care Indeamna.' e~. In timp ee ma pregateam de 0 ~edin\A. mai nou. Trebuie sa Ie ure. Nu demult. De fapt. simt 0 oarecare jena sa mai ofer consultatii. ma rugam pentru mantuirea eu-Iui uman. ~edintele mele cu pacientii s-au transformat Intr-o cautare a unei modalitati de schimbare a fiintei umane. Cu alte euvinte. In ultimul timp Insa ~edintele au devenit grele ~i istovitoare. Intre eu-I uman ~i eel Divin exista trepte intermediare. Pentru tine Insa ~edintele Inseamna aeeea~i posibilitate de a-ti spori Divinul din sutle\. Imi era permis sa Ie aduc la cuno~tinta ~i altora.Ii inviti pe oameni la ~edintele tale pentru a-i ajuta sa deseopere ~i sa simtii realitatea propriului eu Divin.~ I ~ -. ei. In masura In care ne axam viata pe pastrarea ~i sporirea Divinului din sutletele noastre. Soarta ma obi iga sa "rodez" pe propria-mi piele unele dintre solutii. a personalitatii ~i a conceptiei despre lume. 0 port In mine ~i eu-I meu adevarat este eel Divin. In ceea ce ma prive~te.. pe cand deta~area de cele omene~ti. iar. aeordandu-mi fortele la 0 noua zi de munea grea ~i chinuitoare Intru ajutorarea paeientilor. Am Inteles ca este necesar un grad mult mai mare de deta~are de eu-ILIman. pereepand tot mai clar realitatea eu-lui Divin 86 . ea prin rugaeiune ~i iubire de Dumnezeu. ~i toate treburile. Dar iata ca. r stabile. agatiindu-ma de logica Divina. de curand am reu~it s-o scot la capat cu "tema personalitiitii" ~i lumea a devenit din nou frumoasa In ochii mei. reu~eam sa Ie fae fata. ~edintele Cll pacientii Imi ofereau posibilitatea de a ma autoperfectiona ~i ~ansa de a ma salva pe mine ~i pe copiii mei.. EI este euprins In Dumnezell ~i In iubire. - ~i diminuand pas eu pas dependenta de eu-I uman. de cand au Inceput sa mi se duca de rapa ~i sanatatea fizica. sa va sehimbati voi In~iva". Mi-am zis atunei: . pe eand menirea rugaeiunii este de a salva eeea ee este Divin In noi. Cramponarile astea se vor strecura la nesfii~it.

fata slabea. onestitatea..Ce sa-ti spun? Ca ne-am trezit cu totii in mizerie nu este deloc intamplator. . astfel incat axarea pe con~tiinta ~i pe eu-I uman Ii s-a intensificat de cateva ori. In urma cu doua zile m-am intors de la Berlin. Oar imediat pun capat tentatiei de a duce mai departe aceste ganduri.. se face simtita primavara. Aici..De fapt. .m-amgandit. copiii lor sunt nevoiti sa devina narcomani.zambe~te interlocutorul meu. . Ora~ul a revenit la aspectul sau dintotdeauna: mizerie. tu nici de dragul copiilor liii n-ai vrea sa pleci din Rusia? Am ramas un timp liicut.~. deci urmeaza sa fim vindecati prin suferinta de aceasta tendinta.Auzi. sa sliim ~i mai departe in mizerie ~i sa preamarim iubirea de Dumnezeu? . Mai toti acei care au emigrat in Germania au faeut-o de dragul copiilor ~i aproape 80 % din copiii lor au devenit narcomani. ei au fost umiliti in fericirea lor umana.. nu fac decat sa constat faptele a~a cum sunt ele. ~i uite ~a. La 11. Vremea era frumoasa ~i raul sciinteia sub crusta de gheatii.. stabilindu-se acolo... sufletul i se umplea de bucurie.. iubirea umana sunt calcate aici in picioare ~i tara sufera.15. . Ne deplasam cu ma~ina unui amic spre Ermitaj de-a lungul 88 . Ne-am inchinat la cele omene~ti.i . am riispuns eu intr-un tarziu.. cat despre iubirea de Dumnezeu. careia ii promisesem 0 consultatie telefonicii. tocmai de dragul copiilor nu vreau sa plec de aici. Cum se intorcea in Germania. Afara. dincolo de geam. Nemtii 89 Stau la birou ~i privesc cadranul ceasului. ei au inceput sa se inchine acestei ferieiri ~i sa triiiasca numai pentru ea. peste tot se a~terne zapada. cu ochii atintiti spre geam. imediat adauga in greutate.. Recentele ninsori au dat la inceput farmec ora~ului...~i ce ne ramane de facut.. Straluce~te un soare cu adevarat primavaratic.. apoi troienele albe s-au topit ~i s-au transformat intr-o masa lichida de culoare bruna. incepea sa-i cada parul. Am avut 0 pacienta tiinara. in primul rand. lar goana dupa vinovati nu poate decat sa agraveze situatia. in tara asia. ea trebuie preamarilii oricand. pentru a supravietui. Pur ~i simplu. Imi amintesc ziimbind intamplarea de ieri.. iar simturile i se toceau.~ raului Neva. . eu nu incerc acum sa propoviiduiesc ceva.. dar telefonul nu suna. dar . Cand revenea pentru cateva luni in Armenia. . semafoare defecte. PURl Fl CAREA . ~i apoi. dincolo de care se perinda peisajul urban. Acum e 11. de~i nu e dedit 19 februarie. armeandi de origine. .00 trebuia sa ma sune 0 pacienta. se simtea minunat.. .. moralitatea.. .. ~osele proaste. "Tara semafoarelor defecte" . Toate aceste indicii vorbesc despre intensificarea brusca a programului de autodistrugere.I .

urmeaza ca ~i toate celelalte aspecte. ~i totu~i. Ca sa ajunga la destinatie. Dar cine ii va instrui ~i ce pot invata ei aici? Structurile de baza ale societati i au fost demolate. nu ma plictisesc.Cand Rusia se va insanato~i. dimpotriva. ceea ce se rasfrange pozitiv asupra copiilor tai: sufletullor devine mai cura!. spune-mi. Multi dintre ei. In tara asta este inutil Sa speri intr-o logica umana. continua el. lucrurile se prezintli astfel: democratia nu este posibila tara un sistem legislativ bine gandit. severa ~i pedanta Germanie reu~ea sa se echilibreze interior. Or noi nu suntem obi~nuiti cu ~a ceva ~i nici nu ne pricepem cum s-o facem. Barbatul conduce m~ina de-a lungul cheiului. Dar. este minunat Sa traie~ti dupa cea Divina. ~i. ~ . pe tot cuprinsul globului. ii raspund. imagineaza-ti cum sta I !. Acum insa ambele extreme au ajuns la 0 stare de suprasaturatie. La 0 analiza de suprafatA. eu cu tine Yom fi demult pe lumea cealalta. prin actiunile lor. de 0 foame de ordin spiritual ~i moral. Din cultura s-a ales praful. acum. atunci cand nu sunt in stare sa se achite de indatoririle lor sau cand. ea a trebuit sa se deplaseze mai intai cu trenul. am avut un caz curios. iar trufa~ul traia cu problemele de familie sau evada in arta. chiar iti place sa-ti duci zilele in tot balamucul acesta? . iar. Potentialul intelectual i-a fost distrus. Insotitorul meu observa cu raceala: . Dar n-ai ce-i face. tara libertatea presei. in Germania. opozitiile se atenueaza ~i se anunta probleme serioase. Sa fie asta garantia infloririi in viitor a Rusiei? Parerea mea este ca. ne confruntlim cu situatia in care starea interioara este mult mai importanta decat cea exterioara. in momentul de fatA. Mai inainte. gelosul se arunca in cealalta extrema. . Ne continuam drumul.\ . apoi sa coboare ~i sa mai parcurga cateva striizi pe jos. Astiizi Rusia sufera. 0 doamna s-a inscris la mine pentru 0 consultatie. inclusiv cele exterioare. . am continuat eu. Daca transformarile interioare se vor produce. sa se schimbe in mai bine.Nu ti se pare ca. Putin extenuat privesc prin geamul ma~inii la cladirile luminate de soare ~i la ora~ul sclipind sub albul zapezii. ceea ce conteaza este bunastarea ~i intelectul. ordinea se vindeca prin haos. sa ~tii ca absurditatea asta generalizata nu-mi face catu~i de putin placere. . de aceea pendularea de la 0 valoare umana la alta nu mai este de nici un folos. in al doilea rand. In schimb. sa zicem ca in Rusia energetica interioara este destul de buna. In Germania. Acum insa. tara exercitarea controlului asupra functionarilor de orice rang ~i destituirea acestora. pe seama reminiscentelor africane. in curand. In momentul de fatA trebuie Sa dam la 0 parte toate cele umane ~i sa ne indreptlim pa~ii spre Dumnezeu. dedicandu-se carierei ~i dezvoltandu-~i aptitudinile ~i intelectul. foame de iubire umana. If - 90 91 .Cu 0 saptamana in urma. dupa cum am constatat. prejudiciaza societatea ~i statuI. unde idolatrizarea iubirii umane ~i saracia lucie fac casa comuna. doar pe jumatate atent la ce-i spun. in poezie. toti oamenii cu mintea intreaga vor parasi aceasta tara? Bine. in primul rand. ~ care locuiesc pe teritoriul Germaniei poseda un fel de imu- nitate la bunastarea materiala sporita. Prin foame sunt vindecate multe boiL Insa 0 infometare permanenta duce la epuizare ~i la moarte. ~i-au trait vietile anterioare in Africa de Sud.In primul rand.

" -. Acum insa. riispunde Insotitorul meu. ma~ina 0 ia din loc. n-o sa mii surprinda cand. spre deosebire de Germania. - . in rest ma~ina n-a avut de suferit. i)i iata ca se apropie de ea 0 " doamna ~i-i arde una zdravana cu piciorul. . in doze mici. I I. nu pot decat sii ridic din lilneri. mii griibesc ~itrebuie sa plec. zice el. Dumneavoastra veniti la ~edinlii ~i toate procesele se accelereaza fulgerator. Ii zic amicului meII. daca e nevoie. Ii fac u~or semn cu mana.. Ne apropiem de intersectie ~i oprim la semafor. voi pe ro~lI. love~te In piin 0 alta ma~ina. rasucindu-se din mers la 180°. A~teptiim pana se aprinde lumina verde ~i 0 luiim din loc. Coboram din ma~ina ~i examinam pagubele produse de accident.Pretentiile dumneavoastrn launtrice falii de semeni.. mai parcurge Inca vreo 10 metri. apoi 0 prive~te alta naucita. sa ne punem mai Inmi ordine In suflete. ce-a fost asta? . . in ceea ce prive~te idealurile. . circuland pe ro~u. La urma urmelor.lar acum sa revenim. ea pe peron in Germania.( . . am cam Inghetat. .. Rusia bate toate recordurile nu numai in materie de coruptie. zice el.Vi s-a dat de inteles de sus ca ~edinta a ~i inceput.. hai sa 92 93 .. vei gasi de mii de ori mai multe posibilitati de acest gen care sa te purifice.nu se dumire~te ea. Daca vrem intr-adevar sa instauriim ordinea in societate. Agresivitatea indreptata Impotriva celor din jur vi se amplifica de sute ~i sute de ori.ma intreaba ea uluita. moralitatea. la problemele noastre. iar pe chipul ei frumos se cite~te stupoarea ~i confuzia. probleme de sanatate ~i necazuri in vialii. Dacii fIacaul asta are pile pe unde trebuie. ci ~i in biidiiranie. In sfiir~it. . noi am fost cei care all trecut pe ro~u. a~a u~urel. Parca 0 vad ~i acum cum sta in fata mea ~i-mi poveste~te acest incident. ati reu~it totu~i sa acceptati aceasta situatie earn 50 %.Deci a~a.Asculta. i)oferul Incearca sa franeze.Spuneti-mi. . "Mercedes"-ului nostru i-a fost retezata bara din fatii. cu trei martori In favoarea noastra.. Un domn de vreo 30 de ani se apropie de noi ~i ne Intinde cartea lui de vizitii. Cat timp se poarta aceasta discutie. generand disconfort in relatiile cu oamenii. ~i. i~i cere scuze ~i pleaca. etica ~i iubirea umana. dupa care. dar este prea mrziu: ne izbim cu putere de m~ina care zbura pe langa noi. cu IIn aer u~or banditesc. se opre~te. . . cu 0 smucitura.~-". De obicei. cu bara de protectie f1icutazob. acest tip de agresivitate se degaja lent. de fapt.Imediat vor sosi ~icei de la politia rutiera. cu ei vom sta de yorba. Deodata. . Aici.1 ~ . se va constata ca. sa fie clar: eu am trecut pe verde. Din ma~ina accidentatii coboara f1iragraba un individ mnar. vii rog sa ma scuzati. mii adresez amicului meu. ne aflam in Rusia. Victima atrage criminalul.Am fost martor cii ati trecut pe verde ~i pot s-o confirm.Cum a~a? . Vreau sa vii felicit: de~i cu chiu cu vai. tara in care pana ~i notiunea de biidaranie" este de neconceput. Aceasta 0 tine Intr-o goana nebuna mai departe. parcata langii trotuar. Amicul meu apasii pe acceleratie ~i. ne apare brusc In falii 0 alta ma~ina. . sunt enorme.

Traim intr-o tara de vis ~i zau daca n-o ducem minunat! . Intr-o zi cu soare lucrul merge mai cu spor. suferintele devin tot mai putin necesare indreptarii noastre interioare. ni se impune in mod fortat sa 0 facem: prin situatii jignitoare ~i conflictuale. Toate acestea mi Ie amintesc acum. pentru a trai exclusiv prin iubire ~i logica Divina.-' . In caracterul ei ~i in felul de a 94 95 - . ca situatia ar fi putut sa fie cu mult mai catastrofala. Dar problemele nu i-au disparut cu totul ~i ea dorea sa afle ce n-a reu~it sa inteleaga ~i sa duca pana la capat. deocamdata. Ne ocupiim locurile in ma~inii. chinurile indurate de dumneavoastra la na~tere i-ar putea coreeta Intrucatva structurile spirituale..exclama el printre sughituri. Daca nu suntem in stare sa Ie acceptam niei pe aeestea. in precedenta sa viata. n-o ducem ehiar ~a de rau. Campul ~i parametrii ii sunt suficient de armonio~i. vajniei.. Daca refuzam sa Ie acceptiim ~i pe acestea.20. aud suniind telefonu!.I . astfel incat urma~ii lui aratii destul de armonio~i. prin nedreptatiri ~i tradari.Campul primului dumneavoastrii copil. . Deci pot sa plec. lata de ce ni s-a dat de inteles de sus ca. Oricand ~i oriunde. ee erezi ea s-a intiimplat? Ne plimbam a~a. pe masura efortului. el beneficiazii de protectie suplimentara. Doamna de la eelalalt eapat (ma suna din altii tarn) mi-a studiat destul de atent cartile. Azi e frumos afara. Cu atat mai mult cu cat aeum era gravida ~i se punea problema na~terii prin cezariana. in acee~i clipa. Renuntand periodic ~i de buna voie la logica umana. atunci ne sunt trimise In ajutor bolile ~i nenorocirile. ~ ~ ~. EI se uitii mirat la mine: . [n exterior am reu~it. la tot ce ne este drag. Suferintele ne imping spre iubirea Divina. Telefonul tace. dar nici tu n-ai fi aratat prea grozav. Ma ridic de la birou ~i.Pai. Tocmai de aeeea. e [1. in ajutor ne vine moartea. A~ putea ie~i la iarba verde.. Incercasem sa-mi 'f inving cumva propriile pretentii fatil de Rusia.Care-i treaba? . ce zici. iar pe mine ma apuea rilsu\. exact in locul unde ~edeam eu. cealaltii ma~ina ne-ar fi izbit in'lateral.. n-o ducem chiar ~a de rau.Ei. Ma umfla din nou rasul: A percepe lumea s-au prod us schimbari considerabile. reu~im sa avem parte de 0 dezvoltare armonioasa. stiind in biroul meu ~i privind pe geam.~ mergem sa stiim in m~ina. M-ar fi filcut ~nitel... in el zace de pe aeum aeea educatie gre~ita. nu? Amicul meu riide in hohote: 'r'" .. Privesc la ceas. Pe masura ce ne concentram asupra aeestei iubiri. el a reu~it sa treaca de probele care-i puneau la incereare iubirea.'. Copilul pe care-I purtati acum are a situatie mai complicata. este yorba doar de ajutor. ea boierii . I-am examinat campul ~i am Inceput sa-i explic: . pe care I-ati nascut eu eativa ani in urma. dar e mai bine sa ma ocup de cartea a ~asea. Dumnezeu nu pedepse~te niciodata. nu arata rau. Daca refuzam sa indeplinim de bunavoie principala lege din Univers. pe care i-ati altoit-o in precedenta viatil~ De aceea. Multe din cate se . dar nu ~i in colturile cele mai ascunse ale sufletului.~ . Daca am fi ajuns in intersectie cu 0 jumatate de secunda mai devreme. eu ma<ina ~i injuram Rusia.

de rau. lar. noblete. ceea ce e foarte bine. Prabu~irea acestor idealuri. in ordine straturile superioare ale emotiilor. Cli alte cuvinte. Prin aceste structuri poate fi pompata iubirea din intreaga omen ire. Apoi ii aud vocea nedumerita in receptor: . ati reu~it sa va invingeti dependenta. cand sutletul nu se mai hrane~te cu iubire. dar am impresia ca nu mi-a mai ramas nici un dram de trufie.). in proportie de 80-90%.Scuzati-ma. Oar notiunea de "sutlet" este mult mai ampla decat cea de "spirit". aptitudini. orice spulberare a proiectelor ~i sperantelor. de bine. pastrandu-va totodata iubirea de Dumnezeu. nobletea. ii zic eu. A~adar.-. zice doamna. Ciudat. . principii. ajungand sa depinda in totalitate de eu-I omenesc.spune ea incurcata. Sutletul da n~tere spiritului. . intelect. dar m-am incurcat de-a binelea. etc. Oumneavoastra ati reu~it sa puneti in ordine straturile superioare. relatii interumane. yeti izbuti. La baza relatiilor stau idealurile. "'N-""- . Oeci Ie pot fi aduse prejudicii ~i acestora. dar nu inteleg. dar am muncit mult ca sa ma indrept. acolo unde intre emotiile dumneavoastra ~icele ale copiilor ~i nepotilor exista 0 comuniune. cat despre cele de profunzime. ~i asta fiindca in viata ne conducem doar dupa logica umana. Oaca tot veni yorba. . Cat despre tradare ~i ofensarea eticii ~i moralitiitii. in straturile de profunzime ale sutletlilui mai sunteti inca cramponata de valorile umane.Trufia se na~te din gelozie. etica. Cand sutletul inceteazii sa se mai "hraneasca" din iubire. orice conflict ~i 96 . Intervine un moment de tacere. parametrii dumneavoastra coboara mult sub zero: aproximativ 97 A -- . este necesar ca. De aceea cramponarea de sutlet genereaza in mod automat ~i 0 cramponare de spirit.. -. de rau. moralitate.La baza trufiei sta axarea pe spirit. avansarea continua a acestui proces devine tot mai periculoasa pentru toti locllitorii Pamantului. idealuri. ruptura in relatii. noi suntem conectati la toate civilizatiile din Univers.La copilul dumneavoastra prevaleazii insemnatatea eu-Iui uman: el i~i percepe eu-I uman ca fiind mai real decat cel Divin. sa treceti peste certuri ~i despartiri. Imediat am sa testez cat de puternic v-ati cramponat de diversele niveluri ale sutletului ~i 0 sa intelegeti mai bine ce vreau sa spun. Acest gen de axare cauzeazii cramponarea de voin\ii. in timpul na~terii.. Socot ca trufia ~i gelozia sunt pentru mine ni~te teme deja "inchise". Ma refer aici la cezariana ~i la problemele pe care Ie puteti avea dupa na~tere (poate aparea din senin 0 infectie grava. sa va fie pus in ordine sutletul prin umilirea eu-Iui lIman. \ i.Cer SCllze. ce legatura au toate lucrurile astea Cllmine ~i cu copilul meu? Atunci Ii explic mai departe: .1 ~ .Nu va sllparati. . lipsa de armonie inca mai persista.V-ati pus. se poate produce 0 dezintegrare a structllrilor subtile care sunt responsabile de viitorii no~tri lIrma~i ~i de existentele viitoare. scopuri. in clipa de fa\ii a~ fi in stare sa accept orice e~ec. nedreptatea Ie yeti putea accepta insa numai in proportie de 20%. . pierzand contactul cu eu-I superior.. Aici. Oar nu numai ace~tia pot fi goliti de energie. la un nivel mult mai subtil.J abat asupra noastra ni se par 0 pedeapsa. spiritualitatea. spune femeia. Pentru a indrepta aceasta situatie. Ce cuprinde sutletul? Iubire de oameni. de bine.

. asupra propriului eu Divin. Cu cat mai iubitori ~i mai bliinzi am fost In copilarie. orice embrion se dezvolta ca 0 fiinta de sex feminin..Acum se pare ci Incep sa Inteleg."'1-. daca e sa revenim la terminologia mea de inceput. Imi amintesc. sexul tatulu. De aceea trebuie sa va traiti viata. Vazuti In plan subtil. Ei bine. Dar. Indiferent de nivelul la care s-ar produce. Savantii au explicat acest mecanism In felul urmator.Ei bine. In primele zile ~i saptamani.intelectului ~i aptitudinilor. pe cand exterior sunt opu~i. L-ati putea examina ~i pe sotul meu? De ce are dureri de inima? . .!>i totu~i lamuriti-ma. Primiti-Ie ca pe 0 ~ansa de a va salva copiii ~i pe dumneavoastra In~iva. cu atat mai multe ni se vor dezvalui In procesul de cuno~tere a iubirii Divine. Nu numai ca nu veti reu~i sa pastrati iubirea. ci ~i pe cele ale barbatului. zic eu. .~ - 1 - Ati citit cu atentie cartile mele? I i. jignirea moralitatii ~i umilirea iubirii umane. un ajutor mult mai mare decat i-a~ putea oferi eu. de asemenea. Sexul copilului Incepe sa se defineasca abia dupa doua sapmmani. Indreptand : dumneavoastrr. Cat despre eticA.Sigur ca da. sa va diminuati dependenta de acesta. cand fetita se poate transforma In baiat sau poate ramane fetita. Iubirea omeneasca este materia prima pentru iubirea Divina. ci concentnindu-va la maximum asupra acestei iubiri. Filozofia chineza Imparte tot ceea ce exista in natura in "Yang" ~i "Yin". La el s-au acumulat multe suparari la adresa femeilor. pana la varsta de doua luni. Trebuie sa va ridicati deasupra umanului. exista Insa 0 solutie mult mai eficienta: scbimbiindu-va In profunzime. La Inceput. acum zece zile plecam cu avionulln Germania ~i mi-am cumparat un ziar. masculul ~i femela sunt unitari. . destabilizarea eu-Iui uman trebuie acceptata nu numai pasttind iubirea de Dumnezeu.Va aduceti aminte. dumneavoastra veti Incepe cbiar sa ucideti iubirea Divina. raspunde ea miram.. lar jignirea iubirii omene~ti n-o veti putea accepta sub nici 0 forma. Trebuie sa acceptati. tari Insa a va dezice de el. iubire umana. spiritualitatea . Moralitatea di na~tere spiritualitatii.N-ati putea sa stati de vorba cu ella telefon? Sigur ca a~ putea sta de vorba. S-a constatat ca. fiindca principiul feminin este primordial. - . Acestea. a nepotilor. Din iubirea de oameni se na~te etica ~i moralitatea. iar Inmultirea se tacea prin autofecundare. descriam acest proces In felul urmator: iubirea de Dumnezeu da na~tere iubirii fata de oameni ~i fala de lumea Inconjuratoare. se poate schimba? A~a este. 99 I 98 . Mai Inainte. Am gasit In el un articol despre 0 descoperire senzationala tacuta de medici. reiese ca starea launtrica a femeii determina In considerabila masura nu numai sanatatea ~i caracterul copiilor ei. . spiritul ~i sufletu!. acceptand ca 0 purificare a eu-Iui Divin ~i a iubirii Divine orice umilire a relatiilor ~i prabu~irea idealurilor.minus 500. Ii puteti acorda situatia copiilor ~. va rog. Masculii au aparut abia mai tarziu. sa ~iti ca In fiecare dintre noi este prezent atat principiul masculin. eu scriam acolo ca. . sa am ce citi In timpul calatoriei. cele doua contrarii: masculin ~i feminin. spune doamna. pe pamant au existat doar femele. el este cramponat mai tare decat dumneavoastrr. cat ~i cel feminin. de ce sanitatea ~i caracterul barbatului depind de starea launtrica a femeii? - .

Ciind scopul dumneavoastrii principal este sa fiti 100 nobila ~i sa va cultivati latura spirituala. Dar.Intreaba pacienta. dependenta de bani ~i aptitudini scade brusc ~i atunci va este permis sa Ie aveti. cu atilt mai curiind Ie pierdeti. va scaldati in ele ~i detinerea lor nu mai reprezintii un pericol pentru dumneavoastra. caci sensu I vietii II vedeti In iubirea umana. Dar iatii ca ati trecut printr-o serie de e~ecuri neprevazute ~i nu mai sunteti In stare sa stiipaniti situatia. zicand ca nu'mai crede In nimic.Spuneti-mi. ~i atunci va dati seama ca spiritualitatea ~i nobletea aduc 0 fericire ~i 0 stabilitate mai mare decat aptitudinile ~i intelectul. iar planurile vi s-au risipit ca fumul. ca ati fost nedreptiititii. va bucurati de ele. care se situeazii mai presus de toate acestea. Dar pe urma Incercati de 2-3 ori . Ei reprezintii pentru dumneavoastrii principala sursii de supravietuire ~i stabilitate. Intr-o masura oarecare. acolo sunt ~i bani. '" ~ . Intr-o buna zi. imaginati-va ca idealurile vi s-au prabu~it. Atunci. 0 Injose~te ~i 0 calca tara scrupule in picioare. 101 iio. Ei bine. mergeti mai departe. Pentru a putea simti mai profund iubirea Divina. va treziti ca ati pierdut totul. aptitudini. Ne ramane doar 0 singura solutie: sa renuntam la a ne mai sprijini pe eu-l uman ~i pe iubirea umana ~i sa Incercam a ne simti eu-l Divin ca fiind mai real dedit eel uman. cu cat mai mult va este frica.Uitati-va ~i dumneavoastrii. intelect ~i spiritualitate.i . atunci 0 sa va ie~iti din minti sau 0 sa va sinucideti. muncind atilt de mult. lar aceasta persoana va tradeazii iubirea. 0 sa va Imbolnaviti ~i 0 sa muriti. Moralitatea. Dumneavoastrii Insa ati reu~it Intre timp sa Intelegeti ca aptitudinile oferii 0 mai mare stabilitate ~i fericire decat banii. Axarea pe prima veriga asigurii existenta fericitii ~i evolutia favorabila a intregului ~ir. situatia. sau cadeti victima unei escrocherii. . Aveti multi bani ~i sunteti fericitii. Cand punctul de sprijin it reprezentau exclusiv resursele bane~ti ~i aptitudinile. triiati mereu cu griji ~i cu frica de a nu Ie pierde. se lepada de valorile spirituale ~i se arunca spre cele materiale. ca. de acum incolo. Dar. cu cat ne axam mai mult pe una dintre verigile secundare. sau da faliment banca In care v-ati depus banii ~i. Acum Insa acest mecanism nu mai functioneaza. trebuie sa incetinim pentru 0 perioada de timp activitatea eu-Iui uman. pentru a supravietui. Unde sunt aptitudini. . Daca nu yeti izbuti sa gasiti un nou punct de sprijin.~ la randul lor. Mai Inainte omul. contribuie la dezvoltarea bunastiirii materiale. Aveti deja bani. n-am reu~it totu~i sa obtin 0 purificare In profunzime? . sa zicem ca puneti accentul pe bani.tara successa investiti ace~ti bani. ~i iatii ca sunteti cuprinsa de un sentiment de iubire pentru 0 altii persoana. cu atilt mai iminentii este dezintegrarea Intregului lant. de ce.1 . Inhibarea functiilor con~tiintei se obtine prin eliberarea de regretele trecutului. sau simtiti ca ati Imbatranit ~i ca potentialul intelectual nu mai este cel de altiidatii. -' ~ . ceea ce salva. prin Inlaturarea fricii de viitor ~i a nemultumirii de prezent. Ii explic. -- . blestemand totul. Nici macar nu mai depindeti de ele. Atunci va simtiti eu-I uman umilit In toate aspectele lui. . va rog. pentru el conteaza doar banii ~i bunastarea materiala. iubirea de oameni devin sensul vietii dumneavoastra. Daca banii reprezintii pentru dumneavoastra unicul punct de sprijin.

Mai Inainte ma rugam pentru salvarea eu-Iui meu uman.\ ~ . Din pacate. AI doilea . In acest fel vetl bloca procesul de evaluare ~i control al situatiei. acesta servea eu-I uman. trebuie sa fac ca sa-mi ajut copilul? .~. In felul acesta. mai exact. Cred ca trebuie sa merg ~i sa fixez acum aceasta conversatie ~i comentariile mele. Primul . fericire. iar prin necazuri venite din partea semenilor minus 100 de unitati.1 .. pentru a Ie putea include mai apoi In cea de-a ~asea carte. talente. dar ce anume. foarte exact. In mare masura. acum ma rog pentru salvarea celui Divin. Intr-adevar. caci. Acum ma rog pentru a cunoa~te ~i mai mult iubirea Divina ~i pentru a depinde cat mai putin de fericirea umana. priviti cu iubire In viitor. Mai Inainte ma rugam sa am parte de mai multi bani. De afara riizbate aceea~i stralucire de Inceput de primavara. De ce munca depusa pana acum nu v-a adus rezultate deosebite? Fiindca dumneavoastra ati Inlaturat dependenta de straturile exterioare ale eu-Iui uman. sa va schimbati. atunci ce sa mai vorbim de el? Trebuie sa va aduceti aminte toate acele situatii In care ati fost jignita sau ati avut necazuri din cauza altora ~i sa Ie acceptati ca pe cea mai indulgentii forma de purificare. Prin urmare. - - .Nu va suparati.90%. Timida.Ei bine.circa 80%. care reprezintii una dintre functiile principale ale con~tiintei: Practicati pentru Inceput acest exercitiu.capacitatea de a accepta 102 purificarea prin suferinte fizice ~i nenorociri. Di~inea(a ~i sear~ repetati: "in toate ma bizui pe voin(a Divina". Doamna Imi multume~te ~i Inchide. Imi mut Incet privirea spre geam. suferintele fizice ~i nenorocirile din timpul na~terii ~i dupa aceasta nu vor mai fi necesare. femeia ma Intreaba din nou: . Prin aceasta vet' acorda copilului dumneavoastra un ajutor considerabil. Al treilea capacitatea de a accepta purificarea prin moarte. Impingand totul In interior ~i sporindu-va In felul acesta dependen(a de straturile de profunzime. In mod automat. ~ Acceptati-va trecutul cu iubire In sutlet ~i tot cu iubire traiti clipa prezenta. fiti atenta aici. copilul dumneavoastra va trebui vindecat prin boaJa: daca propria lui mama nu este In stare sa accepte purificarea prin supiirari din partea semenilor.. Le yeti accepta cu sentimentul de recuno~tintii ~i iubire fata de Dumnezeu.capacitatea de a accepta purificarea iubirii Divine prin umilinte ~i jigniri venite din partea semenilor. disponibilitatea dumneavoastra este apreciabila . trebuie sa recunosc ca 0 asemenea evolutie nu venea In contradictie cu sistemul meu. yeti reu~i. 0 sa va fac un bilant conform celor trei parametri. Daca yeti simti aceastii diferenta. In ceea ce prive~te purificarea prin moarte. pentru a-I atla ~i a-i percepe realitatea ca fiind cea adevaratii. . prin suferinte fizice .

lmi amintesc de un pacient pc cate I-am "ghidat" 0 perioada destul de lunga de timp. Am hotarat sa-i sondez subcon~tientul. noi incercam doua senti mente' diametral opuse: ingrijorare in legatura cu situatia noastra disperata. dar ~i bucuria de a avea. poate sa inchid~ . Atat doar ca nu trebuie sa ma opresc. ~i ISO de ani de acum incolo. infrunta cu mult curaj incercarile la care era supus. Acesta imi urma riguros sfaturile. in timp ce iubirii dezinteresate ii este mult mai u~or sa-~i croiasca drum spre inimile noastre. nu numai materiale. una dintre conditiile principale ale purificarii karmei este educarea eorecta a sufletului nostru in iubire pentru tot ce este Divin. iar altii au ajuns. ~i. de a cultiva ~i de a pastra iubirea in suflet. in varful piramidei. dar imediat dupa aceea urma "prabu~irea".-. ci sa merg mai departe. starea lui se ameliora. in toata viata mea n-a existat nici macar 0 singura intrebare in fata careia eu sa fi batut in retragere.j PURIFICAREA KARMEI Iubirea eterna este dincolo de limitele spatiului ~i ale timpului. raspunsul trebuie cautat in straturile mai ample. yom constat~5~pu mai suntem prizonierii fericirii ~i ca Dumnezeiescul n-a parasit sufletele noastre. traim 0 bucurie pur orne. pentru un timp oarecare. Este important sa-i explicam copilului nostru ca principalul scop in viatii 11constituie acumularea Divinului in suflet ~i ca toate actiunile noastre se subordoneaza acestui obiectiv. atunci cand 0 problema nu-~i gase~te rezolvarea la un anumit nivel. marturisindu-mi neputinta. ci ~i spirjtuale. Solutia a venit pc nea~teptate ~i intr-o maniera eleganta. yom impartl bucuro~i fericirea noastraell cei care. A" 105 . Daca insa. A~adar. calea spre Divin. \ ~ ~ . se ruga mult. 0 posibiIitate incomparabil mai mare de a ne apropia de cele Divine. traim un sentiment de unitate cu toti cei din jur. in acel moment. Atunci cand gandurile. Analizam sute de ipoteze ~i earn un an ~i jumiitate am lucrat asupra acestei probleme. sentimentele" ~i actiunile noastre izvorasc din aceasta iubire. care ne inunda. fie ca unii dintre ei se situeaza la limita de jos' a existentei. dar suntem in acela~i timp ingrijorati ca aceaSla fericire. ~i s-au dovedit a fi banii ~i un destin fericit. dupa standardele noastre umane. Dar una e tenacitatea ~i alta e necesitatea de a accelera solutionarea unei probleme. au Ilevoie de 104 ea. A~ fi fost in stare sa-mi continuu cercetarile ~i IS. in conditii de maxima umilire a umanului. . aflate la un nivel mai profund. Mai tarziu am inteles ca. intr-adevar.i!. neasca ~i 0 senzatie de fericire. Orice alta ratiune ar sta la baza actiunilor noastre n-ar fi dedit agresiva. Aruncati in prapastie. Dintr-o data mi-a devenit limpede intreaga situatie. departe de fericirea umana. Nimic nu parea sa-i fie de ajutor.. Atunci ciind posedam 0 multitudine de bogatii umane. pentru a vedea care-i sunt scopurile ~i sensul vietii la acest nivel.

Chiar ~i acum.jos". "Jeep"-ul ~i-a redus din nou viteza. ma deplasam cu ma~ina 106 de-a lungul insulei Vasilievski. aliati care se ajuta reciproc sa descopere iubirea Divina. Am reu~it totu~i sa parcurg In felul acesta 0 distanta de '1(1' aproximativ 50 m. Aici Insa segmentul pe care-I aveam de parcurs parea a fi mai suportabil. nu vei mai fi tentat sa Elispretuie~ti~i sa afi~ezi 0 atitudine de superioritate fatii de oamenii care se afla pe 0 treapta inferioara tie. pe carosabil. cu totul pe nea~teptate. Am hotarat sa-I dep~esc. continuandu-~i drumul cu scra~nete ~i scartaituri. insa. continuandu-mi drumulla vreo 30 m di. amplificat 107 ~~ r ~ '\ . fericirea umana nu va mai prezenta un pericol pentru tine. portiunea de drum era foarte proasta. Mi-am continuat drumul pe splaiul Nevei. spre stanga. Am sa dau cateva exemple. continui. Incercand sa analizez cele petrecute. Visai sa-i intreci pe altii in aptitudini ~i talente. acum 0 luna. Daca vei reu~i sa-ti convingi sufletul ~i sentimentele care tin de straturile cele mai profunde ca sensul vietii tale consta In cultivarea eu-Iui Divin. cand vei traversa perioade de mari succese. apoi peste podul Palatului. Ma~ina mea a intrat cu viteza Intr-un hop. Astfel. foarte aproape de trotuar. toemai aici. In sfiir~it. iar cei ce se iubesc devin.ca vrea sa ma lase sa trec". in fata inea era un . La un moment dat am crezut ca rolile Ii vor ramane blocate Intre liniile de tramvai. intre ~ine poti da peste gropi adanci de 30-40 cm. poate agrava considerabil consecintele comportamentului nostru ~i viceversa: obiectivele corecte determina un eomportament corec!. care a Inceput sa mearga pe dreapta. "Asta e". ~i ca~tigurile devin doar mijloace de acumulare a Dumnezeiescului In suflet. . 0 orientare gre~ita.jeep"-ul a Inceput sa vireze spre stanga. In adancul sufletului. trebuia s-o iau peste liniile de tramvai. Atunci nu va mai trebui sa stai in defensiva In fata iubiri i umane. Ma~ina mea s-a dovedit Insa a fi insuficient de puternica. a~ ca am ramas In urma . sa te rogi pentru cele lume~ti ~i sa vezi In ele scopul principal al vietii. lar cand vei avea parte de e~ecuri ~i caderi. Dar. Dar. pentru asta.I - lata cum stau lucrurile:te rogi. In ceea ce prive~te valorile. intr-o seara de iarna. iar orice actiune ne spore~te ~i ne consolideaza impulsul initial.jeep" nou ~i foarte luxos. Atunci ~i pierderile. care mergea cu 0 viteza destul de redusa. i-am zis. in adevarata iubire nu exista notiunile de "sus" ~i . de fapt. cand aproape ca ajunsesem In dreptul lui. tu. a~a ca I-am lasat In urma mea. atune. ineerci sa te eliberezi de ata~amente ~i sa treci peste incercari. dupa care am reu~it sa trec. m-am resemnat. c8nd I te adresezi lui Dumnezeu ~i te ragi cu gandul la iubire. "Probabil. Am apasat pe acceleratie ~i am Incercat sa-I depa~esc. la randul meu. Vei putea fi deschis ~i sincer ca un copil. Apoi am citit gandurile ~i emotiile celui care se afla la volanul .jeep"-ului. Nu-mi ramanea altceva de facut decat sa virez. unul pentru celalalt. Dar liniile de tramvai din Peterburg sunt Intr-o stare groaznica.jeep"-ului ~i am Inleles despre ce era yorba. cum nu exista nici victorii ~i nici / Infrangeri. peste liniile de tramvai.~!~ntade cealalta ma~ina. nu vei mai fi cuprins de invidie fatii de altii ~i nu te vei dispretui pe tine insuti. La aceasta persoana era In derulare un gand de moarte. blocandu-mi calea. dar in anii precedenti ti-ai concentrat eforturile ~i ai visat sa ajungi celebru ~i prosper. m-am gandit ~i am Inceput sa-I depa~esc.

lar sa regreti treclltlll. probabil. i-a accelerat procesele negative. nici mai putin. ceea ce. Mi se racuse foame ~i mi-am zis: "Sa risc ~i a treia oara". Cand am intrebat-o daca are ~i Cllvarza. dar nu vad decat 0 femeie care vinde chefir. Suntem eu totii obsedati sa ne prelungim durata vietii. nivelul cramponarii depa~ea deja nu de doua ori. 109 r J ~ . fiindca bucatarul se zgarcise cu lImpllitura. De obicei. Imboldit de curiozitate.yI de trei ori. daca nu ma in~el. care vindea pateuri. dar exact cu atata cat sa-Ii dea de inteles ca nu sllnt cu altceva. sa-~i bata joc de mine pentru tentativa mea de a-I depa~i. ca sa nu mai vorbim de sanatatea ~i viata copiilor ~i nepotilor no~tri. Trenul a oprit in statia Oriol. $i. am incercat sa Ie mananc. bem apa proven ita din topirea zapezii ~i nu ne dam seama ea exista 0 solutie mult mai efieientii: nu trebuie deeat sa fim amabili unii eu altii ~i sa nu ne mai jignim ~i umilim semenii din dorinta de a ne simti superiori. III . iar In campul lui se configura nu numai propria lui moarte. Am constatat la el multiple ganduri de moarte adresate semenilor pe motiv de idolatrie ~i aptitudini. scot capul pe geam ~i arunc 0 privire pe peron. Traducand cele spuse Intr-un limbaj mai accesibil. in compartimentul nostru a dat buzna 0 biitranica foarte agera. capabila. vai. pateurile erall Cll cartofi.banii. apoi a disparut. $i voi anihila pc oricine mi se va pune In cale. nu este perm is. Va voi da inca un exemplu. Cramponarea de destin. Dupa ce m-am instalat in compartimentul mell.destinul fericit. $i iata-ma in statia Oriol. Cu sigurantii ca un astfel de comportament ne va adauga 20-30 de ani de via\ii. ci ~i moartea copiilor ~i a nepotilor sai. Dad stau sa ma gandesc mai bine. IV . II . omul s-a distrus pe sine ~i a naruit saniitatea ~i soa~a copiilor ~i a nepotilor sai. cat de mult Imi doream patellri! Asta e. n-am reu~it sa inteleg bine cu ce erau. dllpa cllm ~tim. in campul lui se profila eventualitatea mortii. in ianuarie ma intorceam acasa din Crimeea. in urma incidentului. Am realizat deodata de ce japonezii sunt natiunea cea mai longeviva de pe Paman!: ei nu afi~eaza un 108 eomportament grosolan ~i nu se injosese unii pc altii. aptitudini ~i idealuri depa~ea la el de doua ori pragul periculos. Campul meu functioneaza ca un catalizator.aptitudinile ~i intelectul. Ei bine. La statia Kursk. Oar asta nu schimba miezul chestiunii. evaluez nivelul trufiei in functie de patru parametri: 1. inteligenta. Cand calatoream spre lalla. dar. am vrut sa atlu care este sensu I vietii lui." EI a hotarat. ea mia pus rara zabava pe masa doua pateuri. imi venise pofta de pateuri cu varza. Langa bazarul din lalta am cumparat de la 0 tarabii pateuri cu varza. in numai 5 minute. pozitia lui In viata era urmatoarea: "Trebuie sa fiu 0 persoana voluntara. sa-mi dea 0 lectie. Erall intr-adevar Cll varza. la adresa mea din cauza idolatriei ~i a aptitudinilor. ci de ~ase-~apte ori pragul fatal. nll am noroc.principii Ie ~i idealurile. nici mai mult. Am hotarat sa-i examinez starea interioara Inainte de Intamplarea cu pricina ~i dupa. trebuie sa fiu mai presus de toata lumea. dupa care a incercat sa-mi mai yanda inca vreo cinci. nu era nici urma de varza in ele. tinem tot felul de regimuri alimentare.

aveau 0 excelenta umplutura de varzii. . pur ~i simplu. pe sine. deci acum pot sa primesc ceea ce mi-am dorit". proba am trecut-o. Nu apuc bine sa pun punga pe masa. Sa vedem cum 0 fi de data asta". la nivelul subcon~tientului.f . . cand aud strigate de pe peron: Mai repede. in~fac banii ce mi-au mai ramas ~i alerg pe peron. . am ciizut pe ganduri: iatii cum se Intiimpla ca 110 - fiecare micro-situatie sa reflecte Intreaga noastra viata. Tractul intestinal nu este in regula. astfel Incat orice Intiimplare minora contine in plan subtil istoria intregului Univers. lipsea varza. . Ii multumesc ~i ma intorc In compartimen!. Cu gandul inca la pateuri. "In primul caz. Din acestea Insa lipsea aluatul. . ele. incetul cu Incetul. deci idealurile compromise au facut-o sa-i dispretuiasca pe barbati. imi iau chefirul ~i urc in compartimen!.Va multumesc foarte mull. Nu mai este un secret pentru noi ca Universul este holografic. ciind pacientii ma Intreaba: "Cum sa fac totu~i ca sa ma schimb. mi se topeau in gura. umanul sa dispara din ele.Alo. Gustoase foc. De asemenea. ~edeam cu fata numai zambet: "impotriva sortii n-am cracnit. din neatentie. insa Universul este holografic nu numai In spatiu. Sa vedem cei patru parametri ai trufiei: sectorul banilor . la-ti Inapoi cele cinci ruble.pragul critic dep~it de trei ori. fiecare particica de spatiu contine informatia despre intreg Universul. Cumpar pateurile. chemati-l inapoi pe barbatul acela tanar. pot aparea probleme cu inima! Multiple suparari pe barbati.Mi-ai dat 20 de ruble In loc de 15 . ramanand doar ceea ce este Divin. cateva clipe din viata noastra ne pot ajuta mai mult decat ani Indelungati de efort continuu. Privind absent prin geam. cu suparari pe sine ~i pe propria soarta. Cu mintea inca naucitii. destinul fericit . n-am nevoie de banii dumnitale. Tineam in mana ni~te pateuri de cartofi. care. Acum. agresivitatea fata de sine este de 300 de unitati. la ~i ni~te pateuri. imi cere ea autoritara. Intind mana ~i iau cele cinci ruble. ci ~i In timp.0 intreb pe vanziitoare. Rinichiul stang nu este in regula. ii zic. Toate acestea Ii pot provoca hipertensiune. Acolo stii vanziitoarea de chefir. deci avem de-a face cu un program de autodistrugere. cu alte cuvinte. ca trenul porne~te dintr-o clipa-n alta! Am crezut ca. ii intind ban ii. Uneori. pe soarta. in plus. eu Ie riispund: . ma gandesc.curat. se Invioreazii femeia de alaturi. Trei bucati fac exact cinci ruble. Stand a~a. care a cumparat adineaori chefir! Grabiti-va.Spune-mi "multumesc". i-am dat mai putini bani decat se cuvenea. astfel Incat. iar alaturi de ea a mai aparut 0 alta femeie.~ f ~ J }' - Cat costa 0 punga de chefir? .Alegeti doua-trei situatii mai importante din viata dumneavoastra ~i parcurgeti-Ie de sute de ori. Multe regrete legate de trecut. Sunt curios daca In ciimpul femeii care a renuntat la bani s-au produs schimbari. cu atat mai mult cu cat. Trenul 0 ia Incet din loc. zice ea. caci nu sunt In stare sa-mi aduc aminte absolut toate evenimentele marunte din viata mea?". culeg mecanic informatia pentru momentul ciind am viizut-o prima data. III . in acel loc poate aparea 0 afectiune grava. dragutule.15 ruble. in al doilea. din pateuri aproape ca lipsea umplutura de cartofi.

intestinul curat. campul arata foarte rau. Propun sa bem cate un pahar de vin ro~u sec. pana In 199t. J ~> A~a stilteau lucrurile cu 0 jumiltate de oril In urmil. sub aspect temporal. 0 cuno~tintil de-a mea a Inceput sa 113 fi . daca nu chiar mii. Daca admitem cil Universul. Pun mana pe pix ~i incep sa desenez campurile informationale. Sotia ~i copii lui aveau unele probleme. cramponarea de destinul fericit . inima . Am trecut prin toate.la fel de curat ca mai inainte . asta ca sa ma exprim in termeni mai bliinzi. indiciu ce depa~ea de douil ori pragul critic. pacientii mei obtin mai putine rezultate decat a reu~it aceasta femeie In numai cinci minute. a~a ceva este 0 raritate. se rasfrange asupra tuturor urma~ilor no~tri ~i asupra Intregului Univers. pe care am avut-o In Israel.in 1987 mi-am zis: "De acum Inainte Imi interzic sa mai vorbesc cu asprime sau cu intransigentil despre oameni sau sa judec pe cineva". au rilmas doar 20-30%. oarecum. In timp ce el se ocupa de friptura. I-am sustinut eu.curatil. . . cum 0 fi starea ei acum? Agresivitatea din subcon~tient . Apoi au urmat multe situatii dificile. Mi-am adus aminte de 0 alia discu(ie. Prin fereastra mare ~i patratil urmaream luminile Inziipezite ale Berlinului mocnind In amurg. este holografic. Crampon area de bani . In zilele noastre. Sil vedem cum starn cu idealurile. Bucataria era cufundatil in semiintuneric. Ca sa fiu mai exact. m-am gandit atunci. EI ma prive~te ziimbind: . iar in cei patru ani care au urmat. In cateva ore de ~edintil. recuperarea este deplinil. dumneata ai trecut cu succes prin toate Incercarile care ti-au fost date. - f ~. Deseori. Trec In revistil cei patru parametri. nu atat actiunea.zero. 112 Fantastic. peste care se lasa noaptea. Am turnat vinul In pahare ~i am Inchinat. Ma gandeam la aceasta discutie. Imi amintesc de recenta mea vizita la Berlin.I-ai ajutat sa-~i refaca sanatatea. "Nu se poate sa aiba un neam atat de curat .Excelenta idee. se observa doar 0 micil patil palida. orice actiune se repeta de cateva zeci ~i sute. . amicul meu trebaluia langa ma~ina de gatit. dar campul lui arata minunat. dumneata ai Inchis interior karma negativa a neamului. care se Incadreaza In normal. cauza din care a decurs aceasta actiune. eu stateam la geam cu paharul in mana ~i priveam Berlinul..300 de unitilti. !nteresant." L-am rugat sa-mi dea numele rudelor lui ~i am ramas frapat: la toti cei din neamul lui. acum este timpul sa te Ingrije~ti ~i de tine. cat ceea ce a stat la baza ei. Rinichiul stang este absolut cural. In plan fizic ~i subtil. In locul celor 200%. In plan subtil. Privesc Ingandurat prin geam. Situatia era urmatoarea. Bilrbatul despre care va fi yorba aici a venit la mine sa-mi cearil un sfat. de ori. stand In bucataria din apartamentullui berlinez dupa Incheierea orelor de consultatie. atunci orice actiune.In 1987. i-am zis. Intre timp. la dumneata s-au produs mari schimbari interioare. care indicil supiirari indreptate Impotriva propriei persoane. fiiril zdruncinari.

daca vrei sa ramanem la sublim. . obiectlll credintei este infailibil.! . cu cat credem mai mult In ceva uman. Medicii au Tacut toate pregatirile necesare. Imi citise toate cartile ~i totu~i era mereu 115 114 . Intr-adevar. m-au examinat ~i. Sa privim la toate cu 0 dOz3 de umor. mi-au spus ei.De acord. casetele au mers. atiita timp cat tinem sa credem In cineva ~i sa depindem de cineva. serio~i trebuie sa fim doar In fata lui Dumnezeu. Cand nu credem In Dumnezeu. . Incepem sa credem In om. Inca e~ti acolo. mi-au Tacut radiografia de verificare. 1ar In memorie Imi revine un episod legat de 0 cuno~tinta de-a mea. EI a cilzut pe giinduri ~i mi-a raspuns: . Ceea In ce crezi nu poate fi pus la Indoiala ~i nici verificat.Cum toastam? Cad pe ganduri. schimbarea cea mai importanta dupa vizionarea casetelor a fost ca am Inceput sa privesc cu mai mull calm la tot ce a fost ~i ce se Intampla acum cu mine. Stall inca la geam. cu paharul de vin In mana. cand colo. De aceea conducerea tarii s-a aflat. Inradacinata In sufletele noastre. . taiati". Incercand sa-i dau 0 forma de gand emotiei care m-a cuprins. Atunci sotia mi-a spus: "Ia casetele video".Ce ati simtit atunci? -I-am Intrebat.Genial. Hai sa . Cel In care crezi nu poate gre~i. dar n-a mers. ~i arata cu degetul In sus. de la bun Inceput. coboram pe pamant.Mai am un toast. zice interlocutorul meu. Totu~i. Veniti peste 0 saptamana sa va examinam Inca 0 data. cu atat mai mult Incepem sa depindem de el ~i cu atat mai dezastruoase sunt consecintele. . zic. Dar ei nu Taceau decat sa ridice din umeri. Urma sa fie operat peste doua saptamani. hai sa hem pentru ca nimic In viata asta sa nu fie luat de noi prea in serios. Dar. ~i.\ \ ~ f tu~easca cu eliminari de siinge. Nu puteam citi ~i basta. Aceasta credintfi In om ramane. dati-i drumul. Imi spun ca tllmora a disparut. Noi ne-am Inchinat omului. ~i.Am Incercat sa citesc cartile dumneavoastra. sa mergem spre ceva. iar tara putea fi ruinata ~i adusa la sapa de lemn. pana si acum. In guvern. umanul din noi trebuie sa fie In permanenta umili!.Nu mai Intelegem nimic. Plamanii sunt absolut cllrati. poftim. Imediat apare ~i amicul mell cllintrebarea: . Am stat vreo cinci zile ~i Ie-am urmarit Incontinuu. Le-am spus medicilor: "Daca tot trebuie sa taiati In carne vie.in primul rand. fiindca sta In firea noastra sa credem In ceva. . am crezut In partid. Vin peste 0 saptamana. iar peste cateva zile m-am prezentat la operatie. Ii zic. De aceea nu pot aparea nici legi care sa ne permita sa ne protejam demnitatea. Elma prive~te cu atentie. in afara oricarui control. ~i Inchinam paharele. Aceasta femeie asistase nu 0 singura data la prelegerile mele. S-a prezentat la control ~i medicii i-au gasit la plamani 0 tumora canceroasa destul de mare. m-au palpat. EI trebuia sa ne conduca spre comunism. Tara ca cineva sa poarte vreo raspundere. Ei bine. Sa bem pentru ca Increderea In om sa nu se transforme In credinta. deconectandu-ma de la lumea Inconjuratoare ~i uitand de toate. nu mi-a mai fost frica. Puteau fi exterminati milioane de oameni. mi-a marturisit el sincer. averea ~i fericirea umana.

stralucire. Daca va avea 0 atitudine nepasatoare.nceput. ~i nu cea Divinii.Nu mai . umilirea. Ma aflam deja .nu se vi\d schimbari launtrice ~i nu .ntampla. regrete sau insatisfactie. nu ati avut suficientii bunavointa falii de sine ~i falii de propria soartii. mi-a Nu ~tiu. doar ma rog tot timpul ~i lucrez mereu ca sa ma armonizez! - serios.ncepem sa depindem de tot ce este uman ~i. Dupa un timp. diagnosticul i-a fost anulat.n viata.n afaceri. Apoi a cazut la pat ~i i s-a stabilit diagnosticul: cancer. stand de yorba cu doamna. . indemnati-va fiica sa se roage cat mai des ~i sa-~i repete mereu ca fericirea suprema ~i sensu I vietii este acumularea Divinului . . campul fiicei dumnitale nu numai ca s-a purificat. . exterior. lar tot ce este uman serve~te If doar drept mijloc pentru aceasta sporire interioara. cu 0 doamna din New York. .n suflet. i-am spus. sa-I luam . din nou New York-ul ~i am ramas placut surprins cand. Dar au ramas stupefiati. sa-mi anuleze diagnosticu!. . ca urmare.nchizandu-se . nu va mai re. citeam . .n America. . ea a reluat lectura cartilor mele ~i vizionarea casetelor.n serios.Cu toate acestea. desigur. lumea trebuie abordata cu Oar.n legatura cu problemele ~i necazurile de la ~coala? Mi-am schimbat complet atitudinea fata de ele.n America. Ar fi bine. cand mi-am amintit de un alt caz. constituie punctul de sprijin ~i scopul nostru . . pentru .nteleg nimic. . Sa repete mereu: "Iubirea pentru 0 alta persoana ~i orice fericire terestra sunt pentru mine un mijloc de a spori Divinul din suflet". f ~ j ~' necajita din cauza insucceselor sale . Am ..mi aminte~te ea cu prudenta.ntrebat-o ce parere are .nsa stati mult mai bine.$tii.Dar traim . lar omul bland nu poate avea cancer. Era vocea unei persoane complet transformate. sa caute sa se deta~eze de tot ce-i este mai drag ~i mai apropiat. ea ma ruga s-o examinez pe fiica-sa ~i.Le-am spus medicilor ca sunt 0 persoana blanda. Ea m-a sunat de cateva ori . Ea nu este capabila sa accepte sub nici 0 forma e~ecul.n viata asta.ntr-adevar. Nici urma de deprimare. nu demult am . am examinat campul Am vizitat fetei.ncepe sa capete.Felicitarile mele.nteleg de ceoFata ia prea .n campul acesteia 0 moarte posibila.n avionul care ma ducea de la Berlin . iar acum nu tacea decat sa-~i mentina mereu in suflet senzatia de iubire ~i seninatate. nu se cuvine s-o luam . de fiecare data.n decufSul ultimei jumatati de an. putin cate putin.i raspundeam. Acum . Ea a reu~it sa se elibereze definitiv din captivitatea grijilor umane.n serios tot ce se . AtUllCj cand esenta noastra umana. ) 16 raspuns fata. cand a trebuit. De fiecare data cand soseam .n casa. .n sufletul nostru. Dar schimbarea cea mai importanta a urmat abia dupa aceea. pe care 0 cuno~team de mull timp. in seriozitate. Medicii de la un centru de cercetari de langa San Francisco 117 . jignirea. . ci . . Ce puteau sa-mi raspunda medicii? imi zambeau ~i atat. .mi spunea ea tulburata.n i-am zis.u~i sa obtina nimic .napoi la Peterburg.nceput sa am senzatia ca plutesc parca deasupra lor. Atunci.

cu toate acestea. mi-a~ fi pus toate sperantele in el. a~ fi murit. Caci. Apoi trebuie sa ne eliberam de toate supararile. Ei au vrut sa vada daca existil ceva comun tuturor acestor cazuri ~i sa descopere mecanismul prin care boala a fost invinsa. A~adar. 0 datil pentru totdeauna. Dar vreau sa ma intorc la evenimentele din 1991. S-a dovedit ca cei vindecati au avut in comun un singur lucru: schimbari radicale survenite in destin. m-a~ fi agatat cu disperare de ultimele procente. in acel moment. iar. in masura in care suntem capabili sa ne deta~am de eu-I uman. 0 luna mai tarziu. Daca. Mi se stabilise diagnosticul: cancer cu metastaze. pentru cele umane. Caci speranta in sine reprezinta deja un scop. percepand realitatea ell-Iui nostru Divin. alcatuit din iubire eterna.~ f ~ ~' au examinat cateva mii de cazuri de vindecare spontana la bolnavii de cancer. . Ea traie~te in spatiu ~i in timp. Caci nu yom fi lasati sa starn nici macar la portile celor Divine. structura lui interioara ramane neschimbatil. care este chirurg. ~i. atunci cand te rogi. probabil. in aceste conditii.Ai la dispozitie opt luni. dragi ~i apropiate. medicii mi-au stabilit un diagnostic complet diferit de cel initial. Apoi am inceput sa citesc Biblia. Acolo am dat peste cuvintele "Dumnezeu" ~i "iubire" ~i. omul sa se roage ~i sa-~i revada intreaga viat/i. Dar. devin posibile schimbarile benefice ample in corpul ~i sufletul 118 nostru. dar. concentrandu-ma tot mai mult asupra eu-Iui meu uman ~i lasandu-mi tot mai putine ~anse de a supravietui. Daca. am inceput sa traiesc doar cu aceste notiuni.A . ne rugam. De ce totu~i tindem spre Dumnezeu ~i spre iubire? Fiindca este 0 fericire incomparabil mai mare decat orice fericire umana. se cuvine sa lasam in urma tot ce tine de uman. de ace lea care ne sunt. de obicei. inainte de a pa~i in Divin. in adancul sufletului. nu facem decat sa agitam in van aerul. continuam. de fapt. fratele meu. sa ne regretilm trecutul sau sa tremuram in fata viitorului. din clipa aceea. nu ai nici 0 ~ansa sa supravietuie~ti. Timp de trei zile mi-am luat ramas bun. A~ fi tremurat tot timpul pentru viitorul meu. Sa ne deta~am de toate acele lucruri de care ne agatiim. in timp ce ne rugam. mi-a spus el atunci. in situatii critice. schimbarile benefice sa nu se produca. mi-ar fi spus ca exista totu~i 0 ~ansa de cinci la suta sa supravietuiesc. el nu se poate deta~a de ceea ce-i este drag. ca ~i pana acum. Se intampla deseori ca. . in primul rand. in cel mai inalt grad. este interzis sa speri la ceva. in viata ~i. De curand m-am convins inca 0 data cum refuzul de a ne desparti de eu-I uman blocheaza calea Divinului spre sufletele noastre. in adancul sufletului. daca ne rugam sperand la ceva. de la tot ce mi-a fost mai drag. Mi-am dat seama ca.

De aceea. Ma ocupam de sortarea bilelelelor. de a vorbi de rau ~i de a blama erau puternic accentuate. de un an ~i jumatate de eforturi. In subcon~tientul acelei femei. Automat. Tendinla de a jigni 120 cu gandul. schimbarile benefice nu vor intarzia sa apara. sa-~i revada de multiple ori viata ~i. problema coborand deci in straturile mult mai profunde ale sufletului. cand am dat. sehimbati-va. eu toate acestea. in perioada conceperii ~i na~terii lor se produc zdruncinari ale planului material. Deosebit de nefavorabil copiilor ~i nepotilor. date fiind condiliile. care scria ca mama ei are cancer la plamani. in profunzime. viata lui trecum ~i pe urm~ii lui. Dar. a~adar. prea multe suparari ~i pretentii acumulate in suflet. in unul din ele. Faceti un efort. iar aspectlll intelectual-volitiv era destlll de pronunlat. confruntandu-ma cu un astfel de caz. Acum va trebui sa se roage. pentru ca aeeste schimbari sa mearga mai departe. ~i atunci yeti fi sanatos. transformarile de profunzime avanseaz!i foarte lent ~i chinuitor. Acolo se cite~te 0 posibila moarte a fiului ei. este necesara 0 destabilizare a aspectelor spirituale." Totodata imi dau seama ea informatia oferim de mine poate armoniza eu succes structurile launtrice ale omului.~ f J STAREA LAuNTRICA De dimineata sunt scuturat de accese violente de tuse. ~i sa ineeapa purificarea sufletului copilului. s-a produs un transfer asupra copilului. atunci. pe cand tabloul general aram ca ea ar mai avea doar 0 jumatate de an. ea va avea nevoie. minima acceptabila fiind de SOia sum.axarea pe idealuri. Sistemul meu nu are 0 asemenea anvergura incat sa permita obtinerea armonizarii intr-un termen mai 121 . nedreptatea etc. Inchiderea viitorului este de 600 de unitali. ruga pentru urm~i nu are niei un efect. cand emotiile agresive cuprind doua sau trei vieti precedente. cu ochii de diagnosticul deja familiar. M-am convins de acest lucru in timpul orelor de consultatie. imbina rugaciunea pentru copii ~i nepoti cu efortul de armonizare interioara. Bilelelul venea din partea unei tinere. adenocarcinom. Insa. adica pierderea controlului asupra situaliei. gelozie ~i trufie. Tema . prabu~irea idealurilor ~i a speranlelor. Intrucat fetele sunt orientate Cll precadere spre aspectul material. sa depuna eforturi de armonizare. Mai inainte. m-~ fi multumit sa zic: "Aici totul e clar! 0 prea puternica axare pe eu-I uman. Pentru ca un baiat sanatos sa vina pe lume. Grafia ma ajuta sa ajung la biocampul mamei. Se poate. Aceasta femeie avea un caracter dur. Aceastil munca poate dura circa cinci ani.' . desigur. daca nu se inregistreaz!i schimbari de profunzime. agresivitatea indreptata impotriva oamenilor se ridica la 900 de unita!i. procedura de purificare a fost indeplinita doar in proportie de 10-15 la sum.

pe la mijlocul anilor 'SO. Atunci m-am Imbarbatat.. cu toate acestea In regiunea respectiva Incep deja sa apara dureri surde. e timpul sa te cauti de tuberculozii". tarziu. Partial. am fost bolnav de pneumonie de trei ori Intr-un singur an. 123 l~ . Speram totu~i sa descopar mecanismul depa~irii emotiilor de proporti i. cu felul meu de a fi. sputa. mai ales ca lucram pe un ~ntier. Am avut deseori bron~itii. . ca de altfel orice altii afectiune. Temperatura mi se ridicase pana aproape de 41"C. iar amploarea emotiilor agresive din subcon~tient este imensa. cea mai mare parte a timpului ma mi~cam ~i luptam pentru supravietuire. toate aceste simptome imi erau deja familiare. De~i urmam 0 facultate la seral. Tin minte cum. era destul de dificil sa evit accidentele sau sa n-o patese ~i mai rau."" - J scurt..or~ul era bantuit de 0 epidemie de gripa. - f ---~ .Vreau sa va spun ca am Inceput sa simt cu un an Inainte ca ceva nu e In regula. ci idealismul nelmpiicat pe care-I proiectam asupra celor apropiati ~i asupra lumii inconjurii- . De aici rezulta ca nu voi fi In stare sa Ie salvez viata unora dintre pacientii mei gray bolnavi. imi amintesc cum a venit la consultatie 0 doamna care avea cancer la san. imi amintesc bine momentul cand au aparut 122 pentru prima data. dragutule. Analizele n-au relevat nimic ~i am fost external. Atunci am cazut ~i eu la pat. se formeazii mai Intai la nivelul campului. problema este proiectata asupra straturilor de suprafalii. daca In acest rastimp nu se produc schimbari launtrice. incat incepusera sa ma paraseasca simturile. Ei bine. ~i. revenind din cand In cand. Daca ace~tia au la dispozitie mai putin de un an. Pe ~antier insa nu aveam timp de giindit. ca starea mea fizica este normala. s-a dovedit a fi prea . Imi spunea ~eful dispensarului medical. insa ace~tia Imi zambeau ~i-mi spuneau ca am inventat totul. sistemul meu nu este suficient pentru a-i ajuta sa-~i Invinga inertia emotiilor agresive. mi-am mai descretit fruntea. Nu reu~eam nicidecum sa-mi inving nemultumirea falii de lumea inconjuriitoare.. Mi s-a spus: "Daca situatia se Inrautate~te. datoritii ~antierului am ramas in vialii. am zacut doua luni cu bron~itii. Afectiunea fizica nici nu existii Inca. Daca tot veni yorba.eram deja casatorit ~i aveam ~i 0 fiica . Dar dind au Inceput adevaratele probleme ~i m-am adresat speciali~tilor. A trebuit sa ma opereze ~isa-mi extirpe un san. ma tin a~a de aproape 15 ani. Totu~i nu era un caz de gripa. Din nou ma duc cu gandul la vechile mele probleme. caci. te yom reforma pe motiv de boala".. Tusea. "N-ai ce-i face. am inceput sa ma mi~c ~i. Ele sunt ca ni~te semnale care ne avertizeazii ca ceva nu e In regula. probabil. . Aceste dureri. Pe atunci insii nu aveam de unde sa ~tiu cii nu riiceala era capul rautiitilor. caci aveam obiceiul de a ma liisa absorbit de lumea idei lor ~i a con~tiintei pana intr-atat. senzatia de strangere In piept. Le-am dat crezare ~i m-am lini~tit. care pot reveni periodic In decursul mai multor ani. Viitoarea tumoare. iar tratamentul nu dadea nici un rezultat. peste cateva zile. totul a dispiirut tara urma. De ciiteva ori am mers pe la medici sa ma vada. Cand lucram pe un ~antier de constructii din Leningrad. fiind elev la colegiul militar "Suvorov". in ultimul timp nu ma lasa ni~te dureri sacaitoare In partea dreapta a pieptului. atunci urmeazii sa se declan~eze adevarata boala.

starea mea se Inrautalea cu toate antibioticele. Aveam 0 u~oara stare febrila. am mai multe ~anse s-o scot la capat. La fiecare 2-3 ore venea infirmiera ~i-mi Tacea injectii cu antibiotice. daca a~ ajunge Intr-o stare critica. Eram In luna februarie. mai to\i baie\i tineri.~ f 4 _J ~. care m-a privit cu indiferen\a ~i mi-a spus: . Dar.Cum dori\i! De fapt.! . am Tacut guturai. m. Am hotariit totu~i sa-mi iau masuri de precau\ie ~i sa chern mediculla domiciliu. Pe de alta parte.Nu va putem da nimic Tara acordul medicilor. M-au instalat Intr-un salon. in Incapere era cam frig.-e tare frig. 41°C! . Mi-am Imbracat din nou pijamaua ~i m-am Invelit iar cu plapuma ~i. Acum Insa. Medicul m-a privit fix prin lentilele ochelarilor ~i mi-a spus: . externarile la no. Ceva mai tarziu a venit ~i medicul. fiindca suferearn de frig. cu toate ca peste noapte geamul a fost Inchis. Mai bine stau acasa. care mi-a dat un termometru. La Inceput mi-am scos pijarnaua ~i m-am bagat sub plapuma.Oho. cineva Imi va mai putea veni In ajutor. dorind sa afle motivele refuzului meu. ~i iatii-ma ~ezand In camera de garda a spitalului "Botkin". care se chinuiau cu probleme stomacale. se fac In alte zile. cand vin medicii. Febra a crescut din nou. toare. Peste doua zile. 125 M-am Imbracat supus. Intr-o situalie critica. am pneumonie. la cald. care ocupa un Intreg ~ir de barnci. Am Incercat sa ma vindec de unul singur. Nu e bine sa sta\i In aceelliji Incapere cu un copil mic.E un caz tipic de gripa. Baie\ii deschideau din cand In cand geamul. la sec\ia de boli infec\ioase. ca sa Improspateze aerul din Incapere. Era In seara zilei de vineri. febra a scazut la 37"C. Imi era frig ~i nu ma sim\eam In apele mele. Daca voi Inceta sa mai iau antibiotice. am tremurat de frig pana In zori. iar peste 0 jumatate de ora a sosit ambulan\a. starea mea nu Tacea decat sa se Inrautaleasca. nu m-am putut abline ~i i-am spus: . A venit 0 cucoana. Sambata seara m-am trezit In fa\a unei alegeri dificile.Aveli 0 atitudine inumana falii de bolnavi.~tili. Peste 0 jumatate de ora a aparut infirmiera. n-ali putea sa-mi mai dali 0 patura? . nici pomeneala de gripa. In care se mai aflau vreo 10-15 pacien\i. Incat nu reu~eam nicidecum sa ma Incalzesc. Dimineata. cand a aparut infirmiera. i-a zis el infirmierei. mi-a raspuns ea. Ma Indoiam daca. seara. cu atilt mai mult cu cat aveam nevoie ~i de un certificat medical. purtandu-mi palmele deasupra corpului. M-am Intors In salon. de~i n-am luat nici un medicament. Chern imediat ambulanta sa va ducem la spitalul "Botkin". din cauza frigului. Aceasta Insa era atilt de 124 . sub\ire. i-am spus ca renunl la tratament. M-am apropiat de infirmiera de garda: . Luni. cand medicul m-a chemat la el. In acest salon prost Incalzit. organismul I~i va mobiliza propriile resurse. Medicul m-a examinat In tacere.Tanarul asta are pneumonie. De aceea. Duce\i-l Intr-un salon cu bolnavi neinfec\io~i ~i Incepe\i sa-i administra\i antibiotice. Duminica am Incercat din nou sa ma tratez singur ~i am ajuns la concluzia ca acasa. 0 doza sporitii de antibiotice m-ar putea salva. apOl ml-a luat termometrul: . Incercali luni.

incepand cu timpul sa se destrame. dupa care am mers la lucru. dar srant la scara umana. Eram angajat ca pictor-decorator ~i aveam un program mai mult sau mai pulin lejer. imbracat deja. de aceea n-am fost concediat. . atunci cand. lar. sa-Ii iau vibramicina. i-am spus: . Am stat la pat inca trei zile. Pe atunci nu-mi dadeam seama ca ceea ce mi se intampla este condilionat de starea mea interioara.! . sa fi racut cam un sfert de ora pana acolo. Ma calauzisem in via(a asta dupa tot ce era mai sfant. Mi s-a dat un fel de scufie ~i 0 scurteica zdrenluita. Peste doua zile am chemat din nou mediculla domiciliu. Am sa trec chiar acum pe la farmacie. Cu totii am fost. Acum imi dau seama ca de vina erau supararile mele pe oameni ~i pe soarta.ceai fierbinte cu dulcealii de zmeura ~i comprese pe piept. Sa tot fi fost cam 15°C sub zero. cum era ~i de a~teptat. I-am ziirit pe fratele meu. Credeam ca nu sunt decat 126 f ~ j . . Simlurile incepusera sa Ii se atrofieze. De aceea n-o sa va prelungesc buletinul medical. Crezusem ca avem de parcurs doar vreo 150 de metri. etc.i sechele ale bolii. Va trebui sa mergeli singur sa vi Ie luali. mi-a spus doctorita ~i a plecat. dupa care yom intra intr-o incapere incalzita. Astazi am ajuns sa inteleg ca in sufletele lor ~i in sufletul meu au avut loc procese similare. umanul eclipsase Divinul. indiferen(a lor falii de suferintele ~i moartea semenilor. Nici nu-mi trecea prin minte ca. incepi sa Ii-I administrezi imediat. mai exact. Nu banuisem ca orice forma de fericire omeneasca nu este decat materie prima pentru edificarea Divinului in suflet. unde ma a~tepta sOlia. La aceste persoane. A~a ca. in decursul urmiitoarelor doua luni nu m-au lasat durerile din partea dreapta a cutiei toracice.in certificatul care v-a fost eliberat la spital scrie ca dumneavoastra ali dat dovada de un comportament agresiv ~i ca ati refuzat tratamentul. . prin aceste vicisitudini. E un antibiotic bun. Cel mai mult ma afecta atitudinea imorala a oamenilor. am ajuns la pOr(ilespitalului. sufia un vant rece ~i patrunziitor. ca sa-mi prelungeasca buletinul. fiindca ideile. a eu-Iui meu Divin. scopurile ~i planurile s-au dovedit a fi pentru ei mai importante decat orice altceva. Cand ne apropiam de casa. Pana la blocul cu pricina am mers ~i am tot mers. se urmarea vindecarea sufletului meu. victime ~i calai.Arati jalnic. Am constatat insa ca baracile spitalului "Botkin" sunt raspandite pe un teritoriu foarte intins. a remarcat el. deopotriva.Se pare ca n-am s-o mai intind prea mult. pana atunci . Am a~teptat pana cand s-a imbracat infirmiera ~i am urmat-o prin curtea inghelata.\ Hainele dumneavoastra au fost depozitate in alt bloc.

unde energetica spatiului nu este alterata de emotiile umane. Probabil. la Inceput mai pulin pronuntatii. In doar cateva zile s-a rezolvat totul. Socoteam Insa ca rugaciunea ~i reexaminarea propriei meIe vieli vor fi de ajuns pentru a scapa de aceasta problema. din subcon~tientul meu ie~ea la suprafala ~i agresivitatea falii de femei. nu cum 0 Iacusem Inainte. mancarimea ~i durerea din urechi au disparut. Ceva Inca nu este clar In cercetiirile mele. sa ma eliberez de pretenlii. ~i H:larugam. In interiorul urechii drepte Incepuse un proces inflamator ~i s-a format un burelet. Stateam Intins In pat. aceasta problema a disparut. m-am pregatit pentru un deznodamant tragic. apoi tot mai sacaitoare.'\ 'I _Jf J . De aici se poate trage 0 concluzie simpla: la nivelul subcon~tientului. lnflamalia progresa atat de rapid. nu ma supara nimic. eu Incercam sa descopar In propria mea existenlii anumite situalii ~i sa iert. In rest..' EDUCAREA SENTIMENTELOR In una din cartile precedente povesteam cum am avut de furca cu mancarimea din urechi. dar acum. sub forma de picaturi In urechi. deconectandu-ma de la lumea Inconjuratoare. Primavara trecuta Insa senzalia de mancarime din urechi 128 s-a transform at pe nea~teptate In durere. legiitura mea cu lumea Inconjuriitoare este prea puternica. lar treburile ~i grijile curente nu-mi permiteau sa ma ocup mai serios de problemele mele. Dar iatii ca. de asta data a~a cum trebuie. Spre diminealii au disparut ~i intlamalia. ma giindeam eu. De fiecare data. ar trebui schimbat ceva In ritmul meu de viala. un an de zile m-am rugat ~i nu am oblinut nici un rezultat. Pentru 0 vreme. la Inceputul verii. dupa aceea Insa totul pornea de la capat. iar noaptea a ajuns sa fie insuportabila. Incat. Dupa 0 siiptamana de tratament. pentru orice eventualitate. Nu mai palisem ~a ceva pana atunci. Ea se accentuase treptat. lasand totulln urma. au aparut probleme de ordin emolional. ~i durerea. Vrma sa mi-I administrez de 2-3 ori pe zi. al emoliilor. adica 0 migrare a problemei spre altii zona. M-am bucurat ~i in scurt timp am dat uitiirii aceastii Intamplare. Peste 0 saptiimana a aparut din nou senzalia de mancarime In urechi. Imi diideam seama ca am de-a face fie cu 0 continuare a 129 If . din pricina caruia nu eram In stare nici macar sa strang din maxilare. Medicul n-a descoperit nimic gray ~i mi-a prescris un medicament. pe care I-am cumparat de la farmacie. situalia se ameliora. am mers deci la el. Abia dupa ce am ajuns In de~ert. Mi-a fost recomandat un specialist bun. Incepusem sa ma cam satur de toatii povestea asta. Urechile Inseamna gelozie. Concomitent. Sau poate problema sunt eu? N-am observat vreun efect negativ.Ciudat. Urechile mi s-au vindecat. . poftim.

in mod constant. lipsit de corectitudine. el cauta barem 0 modalitate de a contrabalansa situatia.3 fi trecut prin ciur ~i prin dfumon. dar ~i la alte variante. N-a~ fi reu~it sa rezist cre~terii bru~te a interesului falii de persoana mea.. arogant. sau pierderea treptata a aptitudinilor. e~ecul total in viata personala. au ales sa-~i pastreze onestitatea ~i nobletea. Proverb Exista ~i 0 alta cale: det~area partiala de spiritualitate. dind incercam din rasputeri sa-I scot pe pacient la mal. Pentru a supravietui. nu asupra fizicului acesteia. putin cate putin. din punct de vedere energetic. Ma refer aici la alcoolism ~i narcomanie. Efectul ei uciga~. sa ma apese la pamant. Echivalentul romanesc al acestui proverb este: . asupra aspectelor spirituale supreme. Mi-am adus aminte cat de nedumerit am fost. sau bolile incurabile. lasandu-mi ceva timp in rezerva pentru a supravietui. iar cartile meIe s-au raspandit nu numai in Rusia. este sigur. Am inteles ce vrea sa spuna vechea zicala: "a nu trece proba trambitelor de arama". in conditiile in care dependenta de ele incepe sa creasca progresiv. Pentru astfel de transformari trebuie sa acumulezi energie.. f . cand toate tentativele mele de a edita cartea in strainatate au suferit un fiasco. rusesc. Atunci cand divinizam persoana iubita ~i ne ata~am de ea fara rezerve. bolii. Forma lui integrala este.. _J ~. Cu timpul.. totu~i evitam sa-mi pun aceasta problema. foarte important. Am realizat subit ca editarea car(ii me Ie intr-o tara occidentala m-ar fi impins ~i mai mult spre marginea prapastiei. homosexualitatea etc. Exista ~i 0 alta cale: sa ne lepadam de valorile spirituale. in primul rand. cum ar fi renuntarea la activitatea care aduce faima. Eu insa nu reu~am nicidecum sa ma desprind din ritmul vietii mele. Drept urmare. din ce in ce mai tensionat. lipsindu-ma treptat de aparare. ma simt mult mai bine atunci cand plec din Rusia. invizibile exterior. Se facea simtita atentia launtrica ~i devotamentul unui numar tot mai mare de cititori. Cu fiecare nou caz complieat. pentru a realiza 0 schimbare. in primii ani ma salvau numero~ii impostori ~i barfele care roiau in jurul persoanei mele. sau izolarea completa ~i refuzul comunicarii cu semenii. ca risc tot mai mult in timpul ~edintelor cu pacientii. ci ~i in fostele liiri socialiste. ne focalizam. ne putem imbolnavi sau c'hiar muri. pierdeam 0 mare cantitate de energie. dar care otravesc. Insa.. intensificandu-~i concentrarea asupra intereselor materiale. irascibil etc..8 treee foc.. in principiu. ajun~i la apogeul gloriei. cea mai sigura cale spre mormant. de~i greu de sesizat. in traducere literala-: . fapt ce Ie mai taia din entuziasm admiratorilor mei. Insa in ultimii 2-3 ani situatia s-a agravat brusc. falsurile au disparut de pe pialii. fie cu un avertisment ca felul meu de a privi lumea trebuie revizuit temeinic.' Faima este adorarea ~i ata~amentul din partea unei mari multimi de oameni. Am observat ca. Eram con~tient ca am devenit mai irascibil. Dar exista ~i un alt factor. trebuie sa te deta~ezi de realitate. Acum cativa ani am simtit cum atentia sporita a celor ce mi-au citit ciirtile incepe. lacom. sa rupi toate legaturile care te atrag spre ritmul obi~nuit al vietii. existenta.4. Era. Individul devine josnic. Multi oameni talentati ~i celebri s-au prapadit fiindca. prin apA ~i prin tevile/trimbitele de aramJi". nici unul dintre 131 . Pe de alta parte." prin . nu numai din partea unei singure persoane.! 130 .

el acopera cele mai periculoase perioade de apogeu al gloriei. A~adar. de~andu-se de cele umane. pentru a-i ajuta pe cei suferinzi ~i a primi informatia necesara scrierii celei de-a ~asea carti. trebuie. 0 doamna mi-a povestit odata cum cei de la conducerea hidrocentralei de la Bratsk au avut de rezolvat 0 situatie mai putin obi~nuita. pe amt erau de necesare. mai greu de realizat. Au apelat la medici ~i la psihologi. nici macar abstinenta alimentara totala nu-mi ofereau atata iubire. Cu 132 alte cuvinte. pe cat de periculoase erau ~edintele. s-a pus capat imbolnavirilor colective. pentru a primi. S-a constatat ca toate concediile medicale coincideau cu orele in care era difuzata emisiunea "Bumerang". nu m-ar fi salvat. Exista totu~i ~i personalitati renumite ~i respectate care nu au de suferit de pe urma atentiei ~i a interesului statomic falii de ei. la randul tau. sa-ti oferi iubirea omeneasca. U~or de zis. Administratia a dispus sa fie instalat un televizor la locul de munca ~i.~ f -. pe care natura i-a inzestrat cu 0 puritate profunda ~i care au acumulat in vietile anterioare rezerve de iubire. sa intelegi ~i sa schimbi lumea. tara a obtine 0 noua portie de iubire de la Dumnezeu. celebritatea nu-mi va mai fi fatala. Informatia continuta in carti era prea serioasa ~i prea importanta. America este tara in care m-am ciocnit de cele mai dificile 133 . Nu-mi ra!11aneadecat 0 singura cale de scapare: sa ma indepartez cat mai curand de eu-I uman. in felul acesta. Cand am inceput sa-mi scriu cartile. N ici nu se punea problema sa pot tine piept faimei. exista astfel de oameni. Toate sintezele de proportii ~i ideile noi imi veneau ca urmare a dorintei de a-i ajuta pe altii ~i de a ma sacrifica in numele iubirii pentru semeni. Imediat ce eu-I Divin va fi devenit mai real decat cel uman. Dar. rezerva mea abia imi ajungea pentru a ma putea mentine in vialii. ceea ce. Simteam ca aceste ~edinte devin tot mai periculoase pentru mine. nu reu~eam sa fac fata.-J procedeele de blocare a popularitatii crescande. Judecand dupa starea mea emotionala. avantandu-ma spre cel Divin. enumerate mai sus. caci in copilarie am fost mai tot timpul bolnav ~i mi-am riscat mereu viata. lntr-adevar. dar foarte profunda. Situatia se inrautatea ~i inca destul de rapid. Pe de alta parte insa salvarea imi putea veni numai prill intermediul lor ~i imediat voi explica de ceo Este imposibil sa avansezi. in noiembrie 1998 am sosi! cu avionul la New York. De doua ori pe luna. Efectiv. Mai inainte eram sigur ca oamenii vor remarca cercetiirile mele abia dupa moartea mea. nici postul. lnsa mijloacele de informare in masa au grabit considerabil aces! proces. nu e cazul meu. tot colectivul se imbolnavea.If . Ma confruntam din nou cu dilema: sa-mi continui ~edintele cu pacientii sau sa renunt. pe care 0 urmareau cu totii ~i in care se vorbea despre cercetarile mele. A~ fi fost condamnat la cea mai periculoasa forma a faimei: neobservata. Nici dieta riguroasa. altfel spus. lar cartile veneau in continuarea celor spuse la ~edinte. credeam ca popularitatea va veni peste vreo 10-I5 ani. Am reu~it totu~i sa gasesc 0 solutie de compromis: sa lucrez cu pacientii dincolo de hotarele Rusiei ~i sa ofer consultatii 2-3 zile. din nou. nu mai avea cine sa munceasca. catii izvora din dorinta de a-i ajuta ~i a-i salva pe altii. Acest potential Ie este de ajuns pentru 5-10 ani de celebritate. intr-o solidaritate deplina. 0 ~tiam.

devenim. nu deveneau sclavii lor. remarcam un fapt curios. Obiceiul de a se folosi de al(ii ~i refuzul de a se sim(i de importan(ii secundara ii costa scump pe locuitorii Americii. Cat despre dorin(ele noastre. din spate. Astfel. Atunci observam ca aceasta suparare devine superficiala ~i. a~a incat informa(ia de amploare patrunde la ea extrem de anevoios. acesta incepe sa se dezintegreze. rara sa primeasca un strop de apa. care ne va macina treptat su£letul. Orept urmare. valorificarii talentelor. iar noua ni se cere sa ne pastram bunavointa ~i sa nu staruim asupra supararii. sau putem luneca pe panta alcoolismului. cu cat mai mult inaintam. reu~im sa ne eliberam de orice dependen(a emo(ionala. in schimb (i se ofera posibilitatea de a investiga noi posibilitii(i de convingere ~i inraurire. mai luminoase. cu atat mai mult se generalizeazii dorin(ele noastre. Unicul lucru de care suntem capabili este sa ne suparam ~i sa ne umplem de ura. Oar. din ce in ce mai mult. carierei. Apare capacitatea de a-I domina pe adversar pur energetic ~i de a materializa propriile dorin(e. destinul ~i trupul. In cele din urma. Sim(urile sunt cele care ne conecteazii la realitatea inconjuratoare. acestea sunt legate intre ele ~i izvorasc din iubirea umana. Cand ii erau umilite iubirea ~i dorin(a de a intemeia 0 familie. cand in su£let nu ne-a mai ramas nici urma de necaz.~i potoli setea la rau. Nu ne mai stii in putere sa Ie stapanim ~i sa Ie dirijam. De aceea. Reu~im chiar sa ob(inem mult mai multe. pe care-I ob(inem cu atat mai u~or. ceva nou. migrarea noastra de la un sentiment la altul ne aduce intr-un punct mort. ~i. Ace~tia nu depindeau de dorin(e. Dar iata ca. dar pentru noi este important sa ne men(inem seniniitatea. Este foarte greu sa lucrezi cu asemenea pacien(i. Ii se oferea posibilitatea de a. Sa zicem ca trecem printr-o situa(ie umilitoare. Prima ~i cea mai importantii condi(ie pentru a obtine 134 f j 'i eliberarea de aceastii dependen(a este sa gasim un alt punct de sprijin. Nu intarzie sa apara necazurile. Caci se implinesc doar acele dorin(e de care nu depindem. in care ace~tia efectuasera un mar~ fOr(at prin pustiu. in aspectul lor de profunzime. narcomaniei ~i a dorin(elor perverse etc. intrucat nu mai A 135 . ne dam seama ca. ~i atunci in(elegem ca nici un transfer de la 0 dorin(ii la alta nu ne mai poate diminua dependen(a de sentimente ~i ca ne cufundam tot mai mult in uman. Atunci descoperim ca ne este oferit. bolile. Con~tiinta in(epene~te. iar schizofrenia nu mai este consideratii 0 boala. pas Cll pas. sprijinindu-ne pe blande(ea su£leteasca. pe masura ce ne lasam prin~i in servitutea sim(urilor. ~i asta nu numai intr-o confruntare deschisa. A~a procedau oamenii mai inainte. in schimb. manevrand in cateva ITac(iuni de secunda in ~a fel. in procesul acestor cautari.\ cazuri. Ooar aceia dintre ei care 0 raceau cu demnitate ~i calm erau ale~i ca fii!1d cei mai buni. depinziind in totalitate de ele. Imi amintesc cum erau selecta(i cei mai buni riizboinici. Nu intamplator fiecare al doilea sufera aici de depresii psihice. in curand. Alte situa(ii ne fac sa regretam pierderea unui lucru oarecare. iar noi incepem sa observam ca. ele devin mai u~oare. el este capabil sa controleze din subcon~tient mersul luptei. Ciind riizboinicul nu este sclavul propriilor sim(uri. individul se dedica cu trup ~i su£let muncii sale. Oupa trei zile. incat sa-~i salveze viata. cu cat regretam mai pu(in pierderea. dispare. ci ~i din £lancuri. sclavii situa(iilor exterioare.

ar trebui sa ma eliberez de atractia exercitata de emotiile de supra-profunzime. fericirea suprema ~i scopul nostru principal vor ramane totu~i pastrarea ~i sporirea iubirii Divine ~i a blandetii. dar s-a supus. les la suprafalii straturile de profunzime ale emotiilor subcon~tiente.. cu alte cuvinte. in cel mai bun caz. . dispretuindu-~i ~i urandu-~i semenii. actionand corect. dar va incepe sa se urasca ~i sa se macine pe sine. deocamdata. Mergem mai departe. atunci.Lini~te~te-te.4 ~' .J depindem de ele. Intamplarea urmatoare a avut loc inca pe timpul puterii sovietice. nu-mi reu~e~te. Ei bine. Ei bine. lar un al treilea i~i va pastra caldura sufleteasca. Persoana despre care va fi yorba aici se saturase sa se tot bucure de "progresele" socialismului ~i a hotarat sa emigreze in Occident. Acum 11inteleg. voi merge in pantofii tai. concentrandu-ne asupra stratului Divin al sentimentelor noastre. Ne dam deci seama di este 0 mare fericire sa fii bun la suflet ~i socotim ca la baza acestui sentiment sta iubirea de oameni. deocamdata. in tot ce ne inconjoara 0 manifestare a Divinului. blandetea ~i bunatatea. voi reu~i in 1O. va trebui sa muncesc ~i sa acumulez material in continuare. Imi dau seama ca. lar acest lucru. Incep sa-mi amintesc ~i sa analize.Gata. i-a spus fiul. ma voi vedea nevoit sa pornesc in calatoria mea spre alte lumi mai devreme decat mi-a~ fi dorit. periodic imi cre~te agresivitatea din subcon~tient. tata. n-am mai auzit sa-i cerceteze cuiva tocurile de la pantofi. tatal azis: . sau daca vreo situatie oarecare ma va cufunda ~i mai mult in uman. In ultimul timp. Citisem undeva ca razboinicul cel mai puternic este bland la suflet. partea cea mai frumoasa urmeaza abia acum. carora nu reu~esc sa Ie fac falii. lar eu . De tata s-a apropiat un vame~ in . N-am ce face. pot face falii vietii actuale ~i celei precedente. nu-mi reu~e~te. 50 de ani sa depa~esc acest aspect negativ. el a cumparat un pumn de diamante mari ~i le-a ascuns in tocurile pantofilor. Altul va incerca sa-~i pastreze blandetea fata de oameni. daca se va intiimpla ca aceste emotii sa iasa la suprafata concomitent. Nici n-o sa-i treaca prin minte cuiva ca acolo ai diamante. dar nu-mi puteam explica mecanismul. cineva i~i va renega bunatatea sufleteasca. Fiul a monnait ceva. fiule. Dar. echivalente ca profunzime ~i amploare cu ~apte vieti 136 anterioare. f -. tatall-a rugat din nou sa opreascii: Nu pot ~i basta. Blandetea sufleteasca statomica ~i profunda ne aduce sanatate ~i fericire. cu putin inainte de a ajunge la aeroport.l toate cazurile in care emotiile neechilibrate au stat la originea unor probleme. La aeroport 11ducea cu ma~ina fiul sau. Prin urmare. Deodata. Dar iata ca iubirea ne este batjocorita ~itradata. ~i.20. ~i. acestea se implinesc u~or. Totu~i.1"' - 137 . Simteam ca este adevarat. Mai mult chiar. atunci cand ii este umilita iubirea umana. a zis el. 0 data cu ea ar trebui sa piara ~i blandetea noastra. incercam sa intreziirim in toate situatiile. Oridt de mult ar oscila umanul din noi. Cu banii agonisiti. va comite un act de tradare mascata falii de blandete. aceasta trecere de la uman la Divin. intr-adevar. opre~te ma~ina! Nu mai pot! Hai sa ne schimbiim pantofii. In acel moment ne dam seama ca blandetea nu este de sorginte umana. Viid cum ies la suprafalii momente de gelozie ~i suparare. Prin urmare. Ea izvora~te din iubirea Divina.

schimbul s-a Tacut Tariiprobleme. peste doua luni.Feciora~ule. ciind a hotiiriit sa se mute de la Leningrad la Soci. Maica-mea ramiisese la Soci. . Toate Incerciirile ei de a gasi vreo posibilitate de schimb de apartamente Leningrad Soci nu au dat nici un rezultat. Era pe la sfiil1itul anilor '70. Impreuna cu posesorullor. dupa care au smuls tocurile. Cativa ani am locuit Intr-un camin de constructori. Protagonistul celei de-a doua situatii am fost chiar eu. . La Inceputul anilor '70 am plecat din Soci la Leningrad. I-a privit cu blandete drept In ochi ~i I-a batut pe umar: .~i cum credeti cii 0 sa merg mai departe? intrebarea era cat se poate de rezonabila. au taiat pielea pantofilor cu cutitul. Raspunsul primit era cat se poate de interesant. ea I-a expediat la redactia ziarului "Pravda". . Lucram pe un ~antier ~i eram student la seral la facultatea de arhitecturii. Ce sa fac? Va trebui sa zbor In ei. cat ~i clipa de clipa. anexat propriei ei scrisori. organul de presA cu cea mai mare autoritate. Intrucat In cartea de imobil figura 0 singurii persoanii. ia da Incoace pantofii liii. Pentru Inceput. Fiul i-a cedat pantofii cu placere. Mii duc la rectorat. In care se mentiona cii a fost adoptatii 0 hotarare. cu atilt mai multe Incerciiri va Intreprinde pentru a 0 schimba. actionand conform paragrafului cutare. Vii voi da alte doua exemple. In acele vremuri. i-au cercetat pe toate partile. la sectia de zi. In spatele carora stiiteau ni~te dudui care se ocupau de hartii. Sora bunicii me1e avea cam 70 de ani. atunci cand situatia pare a-i fi potrivnicii. Intrucat nu se face referire la nici 0 lege. La biroul respectiv i s-a spus cii pensionarilor nu Ii se acorda vizii de re~dintii In Soci ~i ca schimbul cu Soci este interzis. lar diamantele. centimetru cu centimetru. Intr-un apartament cu douii camere.imprumutati Inciiltiiminte de la rudele dumneavoastra. in perete erau douii sau trei ghi~e. de aceea stabilirea domiciliului In acest ora~ nu este posibila. Acest refuz oficial. Mii aplec spre una dintre ferestruici ~i dau 139 If - 138 . Apoi au scos branturile. I-a venit chiar ~i un riispuns oficial cu semnatura pre~intelui comitetului executiv ora~enesc. suntem nevoiti sa dam un raspuns negativ cererii dumneavoastra etc". Aveam nevoie de 0 adeverintii care sii demonstreze cii sunt student la facultate. i-a aruncat vame~ul iritat. . Cel care-~i pastreazii blandetea launtrica nu se da batut de la prima Incercare.Scoateti-vii pantofii. au luat drumul Belgiei. atilt strategic. adicii de 0 dovada cii ma pot Intoarce oricand la vechiulloc de trai. pe urma liilpile. nu poate fi socotit drept un refuz. potrivit careia pensionarilor nu Ii se acorda vizii de re~edintii In Soci. Biitranica a expediat administratiei ora~ului Soci raspunsul primit de la redactia ziarului ~i. "Ceea ce dumneavoastrii considera ti a fi un refuz scria acolo In realitate.~ _J varstii. . Un riispuns oficial ar trebui sa sune astfel: "in baza legii cutare. Cu cat depindem mai putin de emotiile noastre. Cu cat el va depinde mai putin de situatie. Exista Insii pericolul de a pierde acest apartament. a zis taliil. cu aliit mai ascutilii ne este intuitia ~i avem astfel posibilitatea de a dirija situatia. apoi.

Mii apropii de gbi~eu.-. cand deodatii se opre~te ~i ma intreaba miratii: . . Trei secunde mai tiirziu. il1cearca sa explice ceva unui grup de studenti. ziimbindu-i cat mai prietenos: . frilmantat in continuare de giinduri. in(elegeti. .. la sectia de zi.ma intreabil ea cu asprime. Insa un grup de studenti galagio~i. I' - . am nevoie de 0 asemenea adeverintJi. . Intre timp. tot eu sunt.Domni~ari\. Intre timp. Strilbat coridorul.Daca rectorul ar veni personal ~i ar dispune sa-mi eliberati 0 adeverinta ca sunt student la sectia de zi. arborand acela~i zambet cordial: . cu 0 voce obosita. ati face-o? Ea ridica din umeri: . Strilbat coridoarele. zic ~i ma strecor iniluntru. Situa(ia se agraveazil vilziind cu ochii. in mintea mea incepe sa se contureze solutia. pe un ton ridicat. .Bun. $i e musai sa obtin certificatul cu pricina. Pe nea~teptate.N-o sa v-o eliberez nici pentru un milion. gandindu-ma ce-a~ putea face. duduia de la cancelarie. .intreaba el mirat. Privirea ei devine dintr-o datii circumspectii: .Pai. Pot sil vii pliltesc pentru ea 100 de ruble.Dar. . la seral. Ma indrept intr-acolo ~i-i zaresc din nou chipul in spate Ie 140 ferestruicii. rectorul apare langa ghi~eul cancelariei. Eu ii arat carnetul de student ~i-i spun: "Dati-mi 0 adeverinta ca sunt student la zi". de ce imi cereti 0 adeverintJi pentru sectia de zi? Fac ochii mari ~i-mi desfac bratele: ..Ce doriti? .$titi.N-o sa va eliberez nici 0 adeverintJi.A~ face-o. Incepuse deja sa completeze adeverinta. .Elibereaza-i imediat 0 adeverintJi ca este student la zi. f .Igor Sergheevici. am foarte mare nevoie de adeverintJi.Cine nu vrea? .. II in~fac din fuga de manecil pe un student: Cum il cheama pe rector? .Dar dumneavoastra invatat. Viid cum iese respectiva domni~ara. mil impiedicil sa ma concentrez. . Am foarte mare nevoie de ea. Mil scarpin la ceata. Poftim carnetul dumneavoastra.Domni~oara.Igor Sergheevici. speriatii: . adunati in dreapta ghi~eului. j ~' cu ochii de 0 domni~oara drilgutJi. ii strig din u~a. fata a revenit.Da. am nevoie de 0 adeverintJi ca sunt student la facultate. Asta insemna pe atunci cam un salariu mediu. nici 0 problema.ea nu vrea sa-mi elibereze 0 adeverintJi. rectorul. Zice: "Numai cu acordul rectorului". . Alaturi se aflil intrarea in biroul rectorului. Cineva a intrat deja in biroul rectorului ~i dinauntru se aude zarva. ii 141 . Fata se indepilrteazii de mine. Studentii au de rezolvat 0 problema ~i discuta ceva cu insufletire. Ma reped spre biroul rectorului. ea insa se opune. mil apropii de ea. Mil hotiiriisc sil ~tept pauza de priinz. Am nevoie de aceastii adeverintJi. mi-o taie ea categoric ~i pleaca. Imi iau carnetul ~i mil retrag din fata ghi~ului. zice fata. dati-mi carnetul dumneavoastril de student.

inclusiv cea ~tiintifica. "Lumea e a~a cum 0 retlecta senti mente Ie noastre. Bagam mana in apa clocotita . cat ~i lumea inconj uratoare ~i evenimentele din ea. ne putem schimba atat pe noi in~ine.secundare. lumea este aidoma unui caleidoscop compus din mii de cioburi multicolore scanteind de nuante. ~tiinta ~i logica umana postuleaza urmatoarele: "Sentimentele nu pot constitui 0 cauza. parasi sau va Imbatrani.-- J variata ~i plina de Intelesuri. sentimentul de iubire este mai important decat omul iubit. Aceasta pare a fi ordinea fireasca a lucrurilor. Atunci.. zice fata. . . Pe masura ce sutletul se axeaza tot mai mult pe iubire. dumneavoastra yeti reu~i sa pastrati sentimentul de iubire. i-am spus numal 0 parte din adevar. . Ne in~eala sotia . sclipind In toate culorile.lubire Oivina este atunci cand. cu cat ne concentram mai mult atentia asupra lumii Inconjuratoare. ~i cand te gande~ti ca diferenta consta doar In punctul de sprijin. Semnificatia launtrica a lumii este infima. Cand cre~te importanta celei de-a treia verigi. meditam eu mai tarziu. iar situatiile concrete . sau va muri. dar nu este decat logica umana. In exterior. Exista veriga A. In exterior. La Inceput apare situatia. sentimentele depind dintru Inceput de lumea Inconjuratoare ~i sunt legate de ea. Fata da din cap supusa. care a sala~luit In sutletele noastre dintotdeauna. lumea capata stralucire. emotiile noastre de profunzime determina evenimentele viitoare. . ca 0 posibilitate de a ne deschide spre iubire. una dintre paciente. abia dupa aceea noi reactionam prin senti mente.ma Intrebase.. zambesc eu. cu atat mai mult palesc sentimentele noastre. reprezentata de simturile noastre.devenim gelo~i. Lumea este variata ~i minunata.Sa minti nu e un lucru frumos. Astfel. orice situatie nepliicuta ne provoaca iritare.simtim durere. ea este 142 f . lubirea umana nu este decat un sprijin pentru dezvoltarea sentimentului de iubire Divina. locul se acopera cu ba~ici ~i arsuri.\ arunca el iritat. ~i exista veriga C . Ne tradeaza un prietensuntem cuprin~i de amaraciune. Exista veriga B.Oar nu I-am minti!.. cu cat mai mult ne depind dorintele de ea. de aceea. A~adar. ele pot fi doar 0 consecintii". . Ne-am obi~nuit sa ne calauzim In viata asta dupa logica umana. lumea din jurul nostru devine ~iea banala ~i monotona. fi 143 . Oar." In copiliirie. agresivitate sau ne deprima. Peste cateva minute tin In mana adeverinta mult ravnita. Oar.Ce Inseamna iubire Oivina? . daca omul iubit va va trada. Exista insa ~i logica Oivina. De aceea.reprezentata prin obiectele ~i evenimentele din lumea Inconjuratoare. atunci cand sentimentele noastre sunt variate ~i minunate. pe masura ce sentimentele ne Ingheatii ~i Intepenesc. . In adancul sutletului. jigni. lumea Ii apare ca fiind opaca ~i incolora. Atunci cand ne axam pe prima veriga. rostogolim un singur ciob cenu~iu dintr-o compozitie In alta. de aceea. Ea a existat In noi pana a fi fost conceputi ~i va dainui dincolo de moarte. orice situatie dificila este perceputa de noi ca 0 ocazie de a lucra la propria arn10nizare interioara. potrivit careia sentiment~le sunt primare. dirijandu-ne sentimentele de profunzime. Pentru un batran. din care I~i trage izvorul iubirea. pentru a nu ~tiu cata oara. La batranete. semnificatia launtrica de profunzime a lumii este enorma.

daca apare un sentiment de gelozie. Sentimentul de ura care se manifesta la nivelul straturilor de suprafata ale con~tiintei este. ies la suprafata situatiile cu care va trebui sa se confrunte in viitor. pe viitorii nepo\i. inseamna ca evenimentul s-a produs deja. dar 145 . La nivelul straturilor de profunzime va atla\i in conexiune emotional a cu propriii dumneavoastra copii ~i cu urma~ii acestora. inofensiv pentru cei din jur. .Nu mai fi\i atat de geloasa. Oar am intrat deja in subiectul unei alte discutii. care venise sa ma consulte. ele pot proveni ~i din vietile anterioare. a inceput ea rar. Caci acolo sim\urile merg inaintea evenimentelor.Va inteleg. lara a-~i provoca vreo vatamare fizica. sentimentele care tin de nivelurile profunde ne intluen\eaza deopotriva trecutu\ ~i viitoru\. atat lui. Daca. $i ca. Daca sentimentul a aparut. ~ putea opri acest proces. Ce se intiimpla in cazul dumneavoastra? Copilul dumneavoastra trece acum prin perioada maturizarii sexuale. 0 avertizasem candva pe 0 doamna.. Aceste emotii se intorc pe urma la dumneavoastra. i-am spus. yeti reu~i treptat sa-l depa~i\i ~i. atiit dumneavoastra. Fiecare dintre emotiile noastre contine 0 reactie la even imente Ie trecutului. Uitati-va 144 ce se intampla in realitate. $i acum constat ca trecutu\ poate fi schimbat. privirea ramanandu-i mult timp atintita in alta parte.-- } $tiinta n-a reu~it pana acum sa se lamureasca deplin ~i sa explice ce este hipnoza. cat ~i celor care sunt legati de dumneavoastra. $i mai adanc. Acesta va este transmis dumneavoastra.Nu mai tin minte unde am citit. Apoi s-a intors spre mine ~i m-a privit cu aten\ie. Patruns mai adanc insa el devine periculos. in felul acesta.-. se poate teleporta prin spatiu.. Vreme este sa arunci pietrele ~i vreme sa Ie aduni. dimpotriva. Va este greu sa credeti ca lucrurile pot sta tocmai invers. De aceea. Organismul reactioneaza mai puternic la simturi decat la obiectul rea\. care a fost fixata in emotiile dumneavoastra agresive. . ca atitudinea ei fata de sot Ie poate crea probleme. cu ajutorul carora se poate obtine ca realitatea simturilor sa fie mai importanta decat realitatea obiectului fizic ~i. . neacceptarea \ui duce la boaIa ~i moarte. inabu~ind blandetea launtrica. nu e fum tara foc. 0 sa va lasa\i cuprinsa ~i calauzita de gelozie.-". exista tehnici speciale. intotdeauna am socotit ca regretarea trecutului.I' . atunci. prezentului ~i viitorului concomitent. i-am spus. sacaindu-I cu gelozia mea. iese sentimentul de gelozie. pe sine ~i pe sot. Ba mai mult chiar. inseamna ca sotul m-a in~lat deja sau are de giind s-o faca. Femeia taoea. etc. Daca yeti depune eforturi sa nu depindeti de acest sentiment. . ~i nu neaparat numai din viata actuala. De aceea. in plan subtil. CR.. in felul acesta Ie transmite\i copiilor atitudinea gre~ita fata de lume. yeti aduce un mare prejudiciu.. Individul atlat sub hipnoza i~i inchipuie ca mana ii este cufundata in apa clocotita ~i pe piele ii apar arsuri ~i b~ici. poate materializa obiectele ~i modifica structura materiei. practic. Sa revenim la sentimentele noastre.. cat ~i ei. poate deveni fata\. dispare dependenta de obiectele lumii materiale ~i apare posibilitatea de a Ie manevra dupa bunul plac: individul W poate turna pe corp acid sulfuric. Nu banuiam ca emotiile pot exercita 0 inraurire asupra trecutului. ii yeti vindeca pe copii.

ati inceput sii va schimbati in profunzime ~i. Indicii copiilor ajung aproximativ la nivelul dumneavoastrii. Sa vedem ce schimbari s-au produs in urma ~edintei. ei se ridica deasupra liniei drepte. Tot ce se situeazii deasupra acestei linii este pozitiv. adica avem in falii toate semnele stingerii neamului. nepotii.I' modificiitabIouI initial: . in centrul ciireia se aflii celula dumneavoastrii.de asemenea. prezentul ~i viitorul. Sii vedem acum care era situatia parintilor pana a veni dumneavoastra la ~edinlii. Sentimente Ie se contopesc treptat ~i se transforma in izvorul primordial. simtind de unde izvoriise toate ~i ineotro se due. Iubirea devine spirit. dar Ii s-a oferit deja ~ansa de a veni pe lume. tot ce coboarii sub ea este negative Desenez 0 altii linie cu 5-7 centimetri mai jos. 146 .. iubirea Divinii. na~terea lor nici macar nu este previizuta. Universul este holografic nu numai in spatiu. generaliziindu-se. Curba care indicii situatia dumneavoastrii coboarii sub zero. lar situatia copiilor dumneavoastra se prezinta deja ca 0 parabolii care coboara mult mai jos. ~i. Sentimentele dau na~tere situatiei ~i se nasc din situatie. adicii actioniim asupra lui prin noi in~ine. spatiul da na~tere materiei. f T"" ~~ J numai atunci cand ne schimbiim atitudinea fatii de el. sub pragul mortal.Aceastii linie indicii pragul fatal. 0 sii desenez diagrama evolutiei neamului dumneavoastrii. primind mereu iubire ~i intorcand-o inapoi. Indicii dumneavoastra. de la aparitia acestuia panii la clipa in care-~i va fi incheiat existenta. ci ~i in timp. Purtiim in noi evolutia completii a Universului. Schimbandu-vii. ci ~i pe cea a striimo~ilor. Sentimentele determina structura spatiului. Cat despre nepoti. Ideile. apoi materie. Din zona "negativa".itul a toata fiinta. Stau de vorbii cu un pacient ~i ii explic: . La stanga sunt piirintii. Cu alte cuvinte. dumneavoastra purificati nu numai karma urma~ilor. in jumatatea "pozitiva". in acela~i timp.urea. striinepotii. la dreapta . Punctul care indicii nivelul la care se aflii parintii s-a deplasat in sus. lata linia dreaptii.Ca sii mii intelegeti mai bine. Situatia nepotilor este inca grava. in miisura in care ne piitrundem de inceputul ~i sffu1. acumulandu-se. adica mai jos de acest nivel. Sentimentul iubirii Divine dii na~tere tuturor celorlalte sentimente. dorintele noastre de suprafatii eapiitii puterea de a ne aduee inflorirea ~i dezvoltarea. Universul respirii. incep sii diagnostichez ~i observ cu surprindere cum se incepe sa vi se schimbe trecutul. Dezvoltandu-se.copiii. Materia se spiritualizeazii tot mai mult ~i tinde spre iubire. lumea materialii produce idei. . Noi descindem din iubire ~i plecam in iubire. Tot ce au acumulat ei se situeazii undeva pe linia dreaptii. se condenseazii ~i devin sentimente. .

Ceva nu mergea. f . pentru a-I sacrifica lui Dumnezeu. Dumneavoastra spuneti ca nu se cuvine s ucidem iubirea sau sa ne lepadam de ea. a zis el. un fel Ie mole~eala. cu privire atintita Inainte. prin aeeasta formula..5. sotia. a reu~it a marcheze de cinci ori ~i am pierdut meciul cu 3 . . 1. iar astiiz spunem: "Cunoa~terea viitorului poate fi periculoasa".p nan.-v J LOGICA laina pe care 0 Imbraca aceasta idee eorespunde mentalitatii lcelor timpuri. - ci III. Eu marcasem un gol ~i echipa condueea cu :corul 3 0..rlll . :atal. Astazi ne dam seama ca ~iditorul nu poate fi localizat undeva cu exactitate. Odata m-a sunat un jucator de hochei pe care-I cuno~team.1' . " n". Dupa aceea. Intr-un interval de numai cateva minute. de fapt.Nu pot Intelege nicidecum un pasaj din Biblie..Tatal nostru.. a fost cat pe-aci sa-~i ucida propriu fiu. Ma ntereseaza ce a putut sa se Inmmple oare? Cercetez situatia In plan subtil ~i Incep sa Inteleg ce s-a If . Eu n-a~ fi In stare sa-m omor fiulln numele Domului. cand deodata m-a cuprins 0 stare ciudata. 0 viid cum sta concentratii. Care e~ti In ceruri". 1m marturise~te 0 pacientii. in Vechiul Testament scri. acela~i lucru: se :uvine sa-I iubim pe Dumnezeu mai mult decat pe mama. pe cand Avraarr daca-mi aduc bine aminte. pe cand forma se schimbii mereu. Hristos a vrut sa se Inteleaga ca )umnezeu se afla dincolo de limitele eon~tiin!ei ~i ale :apacitati i noastre de a vedea. omu n()~tp ("_pn~ c. Ideea acestu episod biblic este ca.. echipa adversa s-a nobilizat ~i.. fratele ~i sora noastra.Am trecut printr-o Intamplare ciudata ~i te-a~ ruga sa ni-o explici. . conceptul de "sacrificiu" simboliz: renuntarea la tot ce este mai drag ~i mai apropiat.. ca ghicitoarele ~i astrologii trebuie ar~i pe rug.. cae astfel am Incerca sa ne dirijam soarta apeland la con~tiintii ~ nu la iubire. Atunci nsa..~I rno:1l. Eram In plin meci ~i totul se desIa~ura lestul de bine. Hristos a dat lumii rugaciunea . Mai Inainte. Ii spun. evolutie la care au ajuns oamenii.Vedeti dumneavoastra cum stau lucrurile..:i~~rrifi('~ nri. Iisus Hristos spune. Ia felul In care este oferita informatia depinde de treapta d. In numele iubirii de Dumnezeu. conti nutul ramane acela~i. Doua mii de ani In urma.

Un jucator slab launtric. . poti provoca prin aceasta e~ecul Intregii echipe. Dar. Anul trecut ai avut 0 evolu\ie mai pu\in reu~itii ~i baie\ii din echipa ziceau cii au pierdut din cauza ta. abia dupa aceea victoria se produce efectiv. sagetile tii~nesc din prima ceakra. po\i. Aceasta ura te va strapunge doar In cazul In care e~ti purtiitorul unui program similar Indreptat Impotriva ei. A~ vrea totu~i sa ~tiu de ce au luat lucrurile 0 asemenea Intorsatura. este In stare sa absoarba toatii energia din echipa. daca femeia te adora la nebunie. echipa pierde. campul se deformeazii. Ciind urii~te ~i este necajit din cauza iubirii umilite. Este unica modalitate de a te salva. Daca 0 femeie este nebuna dupa tine. Sa zicem ca 0 femeie te ura~te. cu femeile ne-am lamurit.0. . Intrucat fortele nu-ti sunt consumate nemijlocit In cadrul jocului. de exemplu. Insa. se produce 0 prabu~ire totala. AstfeJ. In cazulln care impulsul spirituallauntric se destrama. f ~ J liderului energetic. nu ti-ai mai dorit sa traie~ti. sagetile pomesc de la baza picioarelor! Cand sagetile tii~nesc de peste tot. 0 perioada oarecare de timp. sagetile ies din piept. e~ti amenintat de nenorociri ~i boli. ~i In celalalt. men\inerea unei stari interioare corecte. Ai trecut atunci printr-o perioada In care ai fost supiirat pe toatii echipa. ~i nu numai atilt. In plan subtil. dar e foarte simplu. Profesionalismullnseamna. . In plan fizic. chiar daca joaca putin. Remarcasem mai demult urmatorul fenomen: atunci cand individul este cuprins de ura. pardi i-ar tii~ni sage\i din cap ~i. In consecintii. sa Ie luam pe rand. daca nu vei avea supiiriiri . extinsa la scara cea mai larga. Insa.I launtricela adresa femeilor. Acest lucru se Intilmpla atunci cand echipa nu are un lider energetic putemic. cu mai mult succes In absenta ta decat cu participarea ta directii. am ramas ~ocat. Ei bine. gelozie etc. sa lucrezi la armonizarea ta interioara. posibilita\ile energetice ale echipei cresc de cateva ori. Asta te-a daramat. . pentru a te putea apropia de Dumnezeu. adica daca simti ura.Nu Inteleg. s-a "cramponat" de tine. In primul rand. In adancul sutletului. acum Inteleg ce s-a Intilmplat cu echipa. ~i Intrun caz. sa fii accidentat ~i sa stai acasa ~i. Ei bine. sa continui sa-\i sus\ii echipa In plan energetic. Ai Inceput sa joci foarte bine ~i echipa a recut din tine un "idol". . echipa poate evoJua. zice hocheistul dupa un riistimp de gandire. daca e~ti daramat launtric. Acum sa revenim la echipa. iara~i. daca 15\ . ajutorul pe care-l vei oferi din umbra echipei tale va fi de cateva ori mai mare. cu toate acestea.. Insa. suparare. din punct de vedere energetic. ea te distruge cu 0 fortii ~i mai mare ~i. absolut identic cu ata~mentul putemic fatii de ceva. In aceastii zona. \50 Mergem mai departe. te-ai dispretuit pe tine Insuti. te-ai putea Imbolnavi ~i muri. cand am remarcat pentru prima data ca agresivitatea generalizatii. In acel~i timp. Prin urmare. . lar daca vei Incepe. 0 echipa c~tiga. ai fost necajit pe soartii ~i. chiar daca are 0 componentii stralucita. Cand se supara. mai Intili. Cand dore~te moarte. Cand e~ti bine echilibrat launtric.vei fi protejat. Bun. altfel spus. Ii zic.Bine. primul lucru pe care trebuie sa-I faci este sa te Indrepti spre Dumnezeu. Intrucat tu e~ti liderul din umbra al echipei. este necesar sa te eliberezi pana ~i de cele mai mici pretentii fatii de EI. arata.

. daca mi s-ar fi Incredintat 0 echipa de hochei ~i mi s-ar fi cerut s-o pun In ordine sub aspectul structurilor karmice. am manifestat In viata anterioara pretenlii sporite fali! de America. Daca e~ti mereu obsedat sa marchezi ~i te enervezi pe allii. EI mi-a mullumit ~i a inchis.. celebritatea te va ucide. orice nemullumire. In consecinla. Cu potenlialul tau. daca n-a~ fi inceput la timp Sa ma rog. Agresivitatea falil de intreaga omen ire mi se trage din patru vieli precedente. iar fali! de Italia ~i Israel . supararile de profunzime m-au expus ~i m-au mcut dependent. Le-a~ fi spus: . ori vei incepe sa joci mai prost. . - - A-a. intelect ~i spiritualitate. ~ echipa va incepe acum sa te idolatrizeze.-. Mi-am inchipuit cum a~ fi procedat eu. iar numarul goluri!or marcate de tine sa fie redus.Baieli.$i ce e rau In asta? . pana ~i pe cea mai mica. -In legatura cu ce anume? . . nu numai fala de allii. ai putea ajunge celebru in intreaga lara. In adancul sutJetului lor. care au aparut in legatura cu echipa. subcon~tientul va activa un program de blocare. vei fi strapuns ca intr-o relalie cu 0 femeie care te adora. ori vei suferi traumatisme. Sau. cel mai mic sentiment de iritare falil de allii sau fala de sine te pune intr-o relalie de dependenla falil de obiectul iritarii. unde te-ai nascut ~i ai crescut. atilt in Israel. .Cum adica. Am Inleles de ce. Din motive pe care nu Ie cunosc . Imi pare ca acum incep Sa inleleg de ce orice posibilitate de a-mi publica carlile In Occident era imediat ~i in mod inexplicabil blocata. nu veli reu~i sa oblineli nimic sau veli fi nevoili sa platili fiecare succes. In aceste condilii s-a produs 0 rezonanli! cu propriile mele ata~ari ~i. Am vrut sa atJu care sunt IiIrile fala de care am pastrat inca pretenlii launtrice sporite. ori te vei imbolnavi sau chiar vei muri. ci ~i fala de sine.. In caz contrar. cred ca acum tale pe teren sa fie diminuat. falil de Rusia. daca te dispreluie~ti pe tine. mai ales cu privire la moralitate ~i etica. de asemenea pretenliile fala de sine ~i fala de propria soarta.. in cel mai bun caz. in egala masurii. prin care nivelul evoluliei 152 .toate acestea IIi sporesc brusc dependenla fala de golul marcat. Acum lucrurile pot £i indreptate.Pai. Foarte mulli oameni talentali s-au Imbolnavit ~i au murit din cauzi! ca.. ~i pe mine. cine ~tie cu ce s-ar fi terminat Intreaga poveste. au fost nemullumili de lara In care s-au nilscut ~i au devenit celebri.Nici pe departe.\ ~. foarte bine. Totodata. atunci cand nu reu~e~ti .Atunci cum sa procedez? Sa inlaturi retroactiv pretenliile falil de toate echipele in care ai jucat. primul lucru pe care trebuie sa-I faceli este Sa Invatali Sa fili binevoitori in orice situalie. a rasutJat el u~urat. ciit ~i in Italia.1 153 . ii zic.. am avut probleme. In viitorul tau se vede un perico! de moarte. mai ales. atunci cand e~ti impiedicat Sa 0 faci. fala de IiIrile in care ai trait ~i.din doua vieli precedente. acest lucru ili este luat. . In masura In care depinzi de ceva. Altfel. . uite. In aceea~i clipa m-a stri\fulgerat un gand ciudat: tot ce am spus pana acum ma prive~te. in legatura cu ce? In legatura cu activitatea ta.$i atunci ce-i de mcut? -Inlatura retroactiv orice dezaprobare. Adevarul e ca la Roma m-am atJat la un pas de demenla ~i asta fiindca Italia este ata~ata de aptitudini.

. de la care. de fapt. iar de noi se pare ca au ~i uitat. Ii zambesc: .Imposibil. vedeti.Sigur.f' . Intelegeam destul de profund modul 155 .A aparut 0 problema. Dupa ce am depus actele. a zis ea. Ii raspund: . Trece 0 ora. am fost chemati la ghi~eu. Nu mi-o doream. care vorbe~te 0 rusa putin mai buna decat engleza mea. de abia ajunsesem undeva pe la mijlocul randului. Sotia ma prive~te intrebator. era yorba de dorinta exprimata indirect. semnale de alarma. Acum putem merge acasa cu con~tiinta Impacata. Ma apropii de ghi~eu..Nici 0 problema. Oar iata ca au plecat ~i ultimii solicitanti. ii zic.Nu face nimic. doamna lipse~te In momentul de fa(ii. ~i eu.. .Cei de acolo au trecut. e cu totullipsit de sens. Apoi am revenit langa sotie. ne-ar fi respins de la bun inceput dosaru!. pentru a obtine alta. Oupa un alt interval de a~teptare. Randul nostru a trecut demult. probabil. ~i sotia. Nu ma pot abtine sa nu povestesc mai pe larg Intreaga Intiimplare. Am luat toate actele posibile. . Mi-am dat seama ca toate aceste situatii sunt. Sunteti foarte amabi!. care ma avertizeaza ca inca sunt dependent de valorile umane supreme. Viza deschisa pentru trei ani expira.Va cer scuze ca v-am retinut. ni se ofera 0 ~nsii splendida de a ne pune la punct in ceea ce prive~te pretentiile fa(ii de un alt stat. In mod inexplicabil.~ f """'--' f'" . in spatele caruia sta un barbat tanar. In sala au mai ramas doar cateva persoane. mi-a spus cu raceala cucoana de la ghi~eu. spune e!. . . ziimbindu-i in " continuare. Oupa care ies afara. a~a ca ne-am prezentat. inca din copilarie imi era frica de celebritate. la consulat.Oar. va rugam sa veniti alta data.Procesul de inlaturare a cramponarilor de etica ~i moralitate continua. trec doua. Bine macar ca nu consulii". spune el. Am stat la coada obi~nuitele cateva ore. . In realitate. Baietii de la ghi~eu ~i-au dat toata silinta.Punem rama~ag ca yom fi chemati ultimii ~i ca nu Yom obtine vizele? .J lmi amintesc cu bucurie de dragii mei americani de la consulat.Nu pierde timpul degeaba. Oe~i am stat 0 ora ~ijumatate in strada. de a ma mantui. Ii zambesc ~i dau din cap: .Va lipsesc din dosar adeverinta de la locul de munca. dupa care am depus dosaru!. ~i iata-ne deci stand la coada ~i a~teptiind sa ne ajunga randu!. pe cale intuitiva. Incercam sa obtin 0 villi pentru America. unde ma a~teapta sotia. . Oar a~a. ii zic. sa ne accepte actele ~i inca sa ne lase la urma. Ooamna care s-a ocupat de dumneavoastra data trecuta vrea sa va vorbeasca. statutul firmei dumneavoastra ~i alte cateva hartii. la cafele. Mai trece un timp oarecare pana cand sunt strigat pe nume. Am venit peste cateva zile. Sunt gata sa discut cu dansa. cu doua saptamani In urma. Intorcandu-mi zambetu!. m-am vanturat timp de vreo ora pe coridor ~i prin camera destinata vizitatorilor. mi-am zis ~i. Am ramas doar 154 noi doi In sala. Imi spune politicos tanarul. Veniti alta data. .

'-( J in care poate fi distrus caracterul. totul a revenit la normal. Am incercat sa lupt cu sentimentul tot mai accentuat de iritare. am mers la vestiar. iar pe de alta parte. cand ace~tia sunt nearmonio~i. Langa dulapul in care imi lasasem hainele era 0 banca nu prea lunga. ~ . pC: podea. fiicand loc pentru lucrurile mele. emotiile noastre sunt conectate la emotiile urma~ilor no~tri. am inotat ~i. tara a se sinchisi de necesitiitile altora.. EI n-a spus nimic. dar situatia urma~ilor ramane inca nefavorabila. dar nu reu~am nicidecum sa-I inving. Inainte ma chinuia. este practic imposibil sa duci 0 viatii dupa tiparele normale. nu e deloc u~or sa fim blanzi ~i iubitori in interior. Am sa va povestesc ce mi s-a intiimplat odatii. Simt ca devin iara~i irascibil ~i intolerant. fie sa incerc. reflex. se deconecteazii cea umana. dupa ce am citit cea de-a doua carte. lara a scoate macar un 157 . trebuie s-o traduci in actiuni concrete. atunci cand cantitatea de fericire ~i celebritate depa~e~te cu mult rezerva de iubire din suflet. $i nu atilt faptul ca i-am mutat gentile era umilitor. astfel incat iubirea de Dumnezeu ~i blandetea sa patrunda tot mai adanc In straturile de profunzime. Sunt surprins ca pacientul care sta acum in fata mea are campul curat.'. sa fii aspru.r . cand situatia 0 cere. Nu vad la el probleme deosebite. dupa ce am tacut un du~. pe de 0 parte. destinul ~i saniltatea. Acum. $i. logica Divina ~i logica umana. enervat in sinea mea ca individul ocupase toatii banca. A~ ca mi-am ridicat in tacere geanta de pe podea ~i am inceput sa imping bagajele barbatului. in paralel. Cum sa impac una cu alta. Trebuie sa incerci sa traie~ti in doua regimuri diferite. M-am dus la bazin. Cu putin timp in urma eu am fost eel umilit. adicii.. fiindca nu e bine sa reprimi iritarea. Am inceput sa ma imbrac lini~tit. deta~area de lume ~i prezen(a efectiva in ea? . A aparut 0 senzatie de puritate ~i sfintenie interioara. sa va rugati pentru generatiile viitoare. pe cand cea Divina in interior. Mi-au trecut toate bolile. Logica Divina se poate manifesta <i in exterior ". De aceea. Logica umana se manifesta in exterior. zice el. lar in interior. Problema mea insa este urmatoarea: cand ies din aceasta stare. E mult mai periculos sa-i umile~ti pe altii decat sa fii tu insuti umilit. lar 0 emotie inabu~itii in prezent inseamna 0 boala in viitor. starea launtrica mi s-a schimbat complet. Mi-am scos din dulap geanta ~i m-am gandi!: "Unde oare s-o mai pun ~i pe asta?" Apoi. Curios lucru. hernia de disc. ce I-a determinat sa apeleze la mine? Am doar 0 singura problema. mai cu seama. cat felulin care am actionat.'. Dumneavoastra ati reu~it sa va armonizati launtric. pe care un biirbat 0 ocupase In intregime cu genti ~i pachete.Este yorba de capacitatea de a lucra concomitent in doua regimuri logice distincte. Prin urmare. traind doar cu cea Divina ~i acceptiind tot ce mi se intilmpla. Imi vine greu sa comunic cu lumea inconjuratoare. Simteam totu~i ca ma deranjeazii ceva. acurn este urnilit el. am procedat a~a cum procedasem ~i alteori. Mi-am pus geanta alaturi. sa fii absolut iubitor ~i sa nu ai nici 0 pretentie. M-am decis sa pastrez ~i logica umana. Trebuia fie Sa renunt la logica umana. se cere sa munciti in continuare la propria armonizare interioara. la nivelul celor mai profunde straturi. sa conectez logica umana.dar daca 'f 156 totodatii.

Pare-mi-se ca Incep sa InteIeg ce Inseamna sa Imbini logica umana cu cea Divina. Sunt de parere ca ar trebui sa primesc de cinci ori mai mult. Negociasem Inchirierea unui cabinet pentru consultatii. nu v-ati suparat ca v-am mutat bagajele? .m-a Intrebat el. privindu-ma.5 ori. . In aceste conditii.Chiar nu va mustra con~tiinta sa-mi platiti atat de putin? . Am Tacut deci a a treia Incercare de a controIa situalia ~i m-am adresat barbatului: .Nu ne va fi de lac u~or sa cadem la Invoiala.Daca tot dorili sa discutam ca doi oameni de afaceri.Atunci sa stam de yorba ca doi oameni de afaceri. A~adar. Cu a zi Inainte de prima ~edinta. daca ma voi gandi. a spus el. Am sa va comunic hotararea mea. EI a ramas In expectativa. Una dintre reguliIe de bazii In afaceri este sanu schimbi niciodatii conditiile jocului. In una din (iirile pe care Ie-am vizitat am trecut printr-o Inmmplare foarte amuzanta. . el mi-a Tacut a noua vizita. ~i asta fiindca ati porn it de la pretentii ~i ofense. In primul rand. yom reu~i sa ne Intelegem Tara probleme ~i la nivelul logicii umane. Acest principiu functioneazii. . dar ~i dintre civilizatiile din Univers. . nici In relatiile dintre oameni. Trebuie sa aveti ~i dumneavoastra unde va pune lucrurile. la celalalt. ajutandu-I sa-~i urmeze acest scop. In relatiile dintre state. Va rag sa a~teptati 10 minute. iata hotiirarea mea: ori acceptati pentru 159 - / . A~a ca. Peste 10 minute I-am chemat In camera alaturatii. Individul era amabil ~i plin de solicitudine. dis-dedimineala. nu-i a~a? Abia dupa aceasta am simtit cum mi se face lini~te ~i pace In sutlet. In egala masura. In primul rand. adica sa dam dovada. Din vorbele dumneavoastra Inleleg ca ma considerati Tarascrupule.T i J proprietarul mi-a marit chiria de 1. nu? . Am remarcat ca proprietarul nu e tocmai In apele lui ~i ca Incearca sa ghiceascii dupa InTati~areamea ce hotarare am luat. totodatii. Intrucat In sutletul meu nu exista ura. transmi(iindu-i un impuls de iubire ~i bunavoin(ii. a zis el. A doua zi.Asta mai lipse~te! . Ii voi arata ca-I respect ~i ca tin cant de interesele lui. In afaceri. Logica umana esle capacilalea de a-Ii apara dreplurile. comportamentuI meu aspru nu-i va smrni un sentiment de ura. i-am zis. Intr-o situatie minora ( cum a fast cea cu banca prea scurta). abia dupa aceea sa ne Inaintam pretentiile. . pe viitor n-am sa mai schimb conditiile. doresc sa-mi apar interesele proprii.i-am replicat. I-am Intins mana ~i i-am multumit. cea Divina esle paslrarea iubirii # a bIonde/ii. Eu am ridicat din umeri: Catu~i de putin. De aceea. Doar am convenit asupra pretului. sa ~titi ca nu va Inteleg delac. ca pacienlii sa nu asiste la disculia noastra. Am fast de acord. dar ca.\ cuvant. Scopul principal al oricarui om esle sa-# paslreze in sujlel iubirea ~i blonde/ea. A~a nu se procedeazii nici In afaceri. sigur ca nu. de iubire ~i respect. voi reu~i sa-i reprezint mai bine interesele ~i sentimentele. a~a ca puteli sta lini~tit.Scuzali.Tin la reputatia mea. Cat despre ziua de azi.Vai de mine.Va multumesc foarte mult ca ati binevoit sa-mi puneli ieri la dispozitie aceasta Incapere ~i ca ati fast atat de amabil. 158 f . orice situatie trebuie abordatii la Inceput din perspectiva logicii Divine ~i nu a celei umane. . a raspuns barbatul.

de serviciu. m-am apropiat de el ~i i-am dat banii.J ea suma stabilitii initial. De fapt. . i-am spus.~i de ce. Din privirea mea. lar faptul ca i-am oferit bani in plus era important nu atat pentru el. in primul rand. De maine insa yeti inchiria la pretul pe care I-am spus astiizi. Eu-I uman. Am porn it de la divinizarea laturii materiale. sunt ata~at launtric de eticii.Bine. Eu am atras acest comportarnent din partea proprietarului. Apoi toate valorile lumii inconjuriitoare s-au redus. la omul insu~i ~i la componentele de bazii ale eu-Iui uman. de familie. a inveli~ului siiu fizic ~i spiritual. spirit ~i . Prin urmare.0 forma inchegatii. pentru ziua de azi este valabila intelegerea anterioarii. ori imi intrerup imediat consultatiile ~i plec impreunii cu pacienti i. cat pentru mine. 16\ . i-ai oferit 0 prima? . dependenta sporita falii de corp.m-au intrebat prietenii. in ultima instanlii. Cand mi-am incheiat ~edintele. apoi am trecut la divinizarea aspectelor spirituale. definitivii. iar pacientii se apropiau pe rand. Doar n-ai de gand sa riimai ~i maine aici. Ie-am riispuns eu. apoi se plimbau prin pare ~i se rugau. pe la finele verii lui 1998. Eliberandu-se de agresivitatea fatii de iubire. percepandu-~i tot mai distinct eu-! Divin. Pas cu pas.Sunteti cramponati de bani. ~edeam pe 0 bancii. suflet. am crezut cii sistemul meu a ciipiitat. mi s-a intamplat sii-mi tin ~edintele ~i intr-un pare. chiar eu. in sTar~it. .lIllct. EGIPTUL I Mai inainte Ie spuneam pacientilor: . individul illvillgc lreplat forta de atractie exercitatii de trup. ca sii fiu sinceI'. ma rog.Este mai bine sii promiti putin ~i apoi sii mai adaugi decat sa promiti mult ~i sa dai mai putin. lar cand. spirit. nu? . am ajuns la ceea ce alciituie~te temelia tuturor acestora: divinizarea omului insu~i.lata 0 primii pentru dumneavoastra. Apropo. biirbatul a inteles cii sunt hotiirat sa actionez a~a cum am prom is. cauza eram. Dar. . de implinirea favorabila a destinului. altfe! spus. de moralitate. falii de personalitatea umanii ca ansamblu al tuturor acestor componente duce treptat la dependenta de valorile lumii inconjuriitoare. s-a grab it el sa-mi spuna. Apoi am mai adaugat inca pe amt. s-au conturat ciaI' notiunile de eu Divin ~i eu uman.

Performanlele se oblin cu ajutorul energiei subtile. Oare care sa fie cauzele? Prima ar fi ca am avansat pe calea cunoa~terii ~i Inlelegerii. ~i nu prin sporirea densitalii energiei exterioare. devine transparent ~i imponderabil. caci ea Ii asigura viitorul. a muncii ~i a carierei Ii se trage pe linia neamului. Ei bine. Acest tip de energie 11percepem ca pe 0 senzalie de bucurie launtrica. expliciindu-i sportivului meu cauzele insucceselor. Este mai u~'or sa dai sfaturi decat sa Ie urmezi. sistemul funcliona rara gre~. Insa urmarile divinizarii valorilor spirituale s-au dovedit a fi Intotdeauna mult mai funeste decat cele ale Inchinarii la valorile materiale. cand nesocotim regimul ~i urmarirea unui leI. organismul l~i elibereaza rezervele interioare. Totu~i ceea ce sta la baza sentimentelor ~i retlexelor mele. de fapt. rezultatele lor nu mai sunt atat de bune. depresiune.~ f ~' de~i l~i piistreaza In continuare caracterul real. In perioada sovietica. . Inabu~ita dintr-un siml exagerat al datoriei sau din raliuni de cariera etc. In cazul meu. Aplicat pacienlilor. de obiceiul de a-i judeca. . In primul rand. La Inceput am verificat aceasta informalie pe mine Insumi. sa rada ~i sa glumeasca. fetele trebuiau sa avorteze. A doua ar fi ca am adoptat un regim de munca suprasolicitant.. Energia comprimata se acumuleaza prin disciplina. prin respectarea regimului ~i a logicii umane. aceste schimbari. nimeni nici nu-~i batea capul cu asemenea probleme. tot timpul munce~ti din greu.Divinizarea aptitudinilor. probleme grave de sanatate. Drept urmare. Mi-am dat seama de acest lucru cand ajutam 0 cuno~tinla de-a mea. ~i eu care credeam ca fac un I f ! / 163 . pentru a putea obline rezultate Inalte. practic. atunci cand tinerii sportivi sunt pu~i pe glume ~i rad In timpul antrenamentelor. pentru a acumula energie subtila. blocajul era total. atunci un salt apreciabil In plan exterior poate fi urmat de 0 cadere nervoasa.Nu ~tii sa chiule~ti. Te antrenezi chiar ~i atunci cand ar trebui sa te odihne~ti. eforturi volitive continue. prin aCliuni ~i comportament. fericire ~i seninatate 162 _1 sutleteasca. In primul rand. sanatatea urma~ilor. i-am zis. sraramarea destinului. Cand totul se sfiir~ea. dar nimeni nu ~i-a dat osteneala sa observe cum s-au rasfrant toate acestea asupra sanatalii ~i destinului sportivilor. Ideologia comunista aborda viata individului ca pe un subiect de importanla secundara. abia dupa aCeea am introdus-o In lucrul meu cu pacienlii. care line de spirit ~i de iubire. Suprimarea iubirii ~i a vielii In numele unui scop suprem era postulatul de bazii al ideologiei comuniste. Pe primul plan erau puse scopurile ~i rezultatele. nu s-a schimbat. Cand bucuria launtrica este reprimata. 0 condilie fizica buna ~i un destin favorabil. rezultatele au crescut. antrenorii au remarcat ca. Omul munce~te. tinerele sportive erau constranse sa ramana gravide. De aceea. Dupa atalia ani de cercetare am devenit cu totul alt om.m-a Intrebat el mirat. Intr-adevar. Nici pana In momentul de falii nu am reu~it sa ma debarasez de atitudinea critica falii de oameni. la propria mea persoana. Ii s-a interzis sa se bucure. In primele luni de sarcina. dar nu am confirmat efectiv. sportiv de performanla. am real izat deodata ca toate cele spuse se refera.Ce vrei sa spui? . Pe Cea subtila Insa 0 sporim atunci cand ne neglijam Indatoririle. pe cand. ~i. Intrucat. .

Pentru Inceput. ne neglijam indatoririle umane. Prima veriga ~i treaptii. murind pentru salvarea aproapelui. ca trebuie sa dam la 0 parte propriile interese.-. am hotarat sa ma abtin 0 vreme de la hrana ~i sa plec undeva In altii parte. ne in~eala. sa-I Inabu~im. mai intai. de~i ne ofem senzatia de fericire ~i bucurie. atunci cand la baza egoismului nostru sta fericirea materiala ~i spirituala. Un singur lucru ma stiinjenea: dependenta de verigile intermediare. in dorinta de a ne piistra iubirea Oivina din sufiet. egoismul este totu~i necesar. sa ai tu insuli. In primul caz. Intr-un alt cJimat 165 r I I . este Imparta~it de cea mai mare parte a omenirii. dependenta de ele. cu cine sa ne identificam. sentimentele. incotro sa ne Indreptam. Credeam ca m-am eliberat de atractia exercitatii de eu-l uman. era tocmai inertia sentimentelor mele. hrana ~i sexul. mai devreme sau mai tarziu. fie cel spiritual. cum sa determinam exact proportia sanatoasa a egoismului? Sa analizam cateva situatii. Ciici.-~. in primul rand. din aceasta cauza inertia sentimentelor meIe. pe care nu reu~eam s-o depa~esc. cu atat reu~im mai bine sa ne stiipanim sentimentele. in acest caz. Este un punct de vedere occidental ~i. insa. iar In al 164 ~ . refuza sa-~i ajute vecinul muritor de foame. A doua variantii: Incercand sa-~i pastreze sentimentul de bucurie ~i fericire. Ideologia comunista ~i I-a Insu~it. Atunci cand. inainte se credea cii egoismul este 0 triisatura prin excelen(ii negativa. este yorba exact de acel tip de egoism care ne este necesar.. ajutandu-i pe allii. Emotiile noastre sunt legate. 0 nenorocire. Acestea devin. I-a tradat sau I-a jignit. era necesar sa-mi modific regimul obi~nuit de via(ii. inca din copilarie am manifestat dorinta de a avansa mereu. Daca. Toata viata mea. individul se sacrifica. de fapt.\ bine muncind pe branci ca sa-i ajut pe oameni. i-a prejudiciat fericirea launtrica. Oar s-a dovedit ca lucrurile nu stau tocmai a~a. nu ne mai pasa nici cat negru sub unghie de iubirea ~i viata altor oameni. sursa bucuriei 0 constituie bunastarea materiala. Este yorba de verigile care unesc eu-I uman cu cel Divin. citind carti. iubirea ~i bunatatea sujleteasca. J treilea . cu alte cuvinte. sa ne Invingem ego-ul.principiile spirituale. A treia varianta: in dorinta de a-~i pastra sentimentul de bucurie ~i fericire. s-a dovedit a fi mult mai mare decat nivelul mediu. este necesar. de ritmul ei.iubirea Oivina. secundare.f . Faptul in sine nu inseamna nicidecum renuntarea la cele umane. Ne urmam sentimentele ~i ele nu se in~eala. pentru a putea oleri ceva. Apoi oamenii ~i-au dat seama ca. care ma ata~au de cele umane. Este un punct de vedere specific Orientului. ili reprimi eu-I Divin.. . in cel de-al doi lea . m-am autoeducat in spiritul ideii ca la originea fericirii ~i a bucuriei sta fie principiul material. pentru a nu 0 ~tirbi. pur ~i simplu. Sesizarea acestei diferente vine uneori prea tarziu. individul cauta sa se razbune pe cel ce I-a tras pe sfoara. vizionand filme. Prima variantii: individul dore~te sa pastreze In sufiet senzatia de fericire ~i bucurie ~i. folosindu-I ca pe 0 arma. acest ajutor al tau va atrage. Cu cat mai mult ne deta~am de ele. Intr-o anumitii proportie. de cele trei functii vitale: respiratia.. intrucat sentimente Ie sunt legate nemijlocit de intiimplarile vietii.. la ora actuala.

-. Accesele lncep In timp ce Inca dorm. a con~tiintei ~i a emotiilor. ciilatoria In Egipt ar fi trebuit sami fumizeze numai emotii pozitive. Multe persoane au sf'ar~itIn clinicile de psihiatrie sau au murit. l~i fac simtita prezenta emotiile agresive de profunzime.. proportia dintre agresivitatea. Atunci cand individul se margine~te la a-~i lnsu~i arta stiipanirii sentimentelor ~i a subcon~tientului. nici In urmatoarea.. . in ultima vreme lnsa aceasta nu ma ajuta. Raman lntins In pat cu ochii lnchi~i ~i ma rog.0-. care oscileazii In functie de stari Ie concrete ale umanului. lncepe sa se produca 0 dezintegrare. care este liberii de orice servituti. care sa ma scuteasca de obi~nuitele declan~ari ale emotiilor. niei In ziua aceea. de suparare. tusea a disparut subit ~i n-a mai revenit. sa-mi rostesc rugaciunile. continuand sa urmareasca scopuri ce tin de sfera umanului. pe de 0 parte. ori ba.. A~adar. Dimineata ma trezesc din cauza acceselor de tuse cu care m-am obi~nuit deja. pe de altii parte. nefiind Inca pe deplin treaz. este 0 etapa sine qua non in evolutia individuala. Nu este un lucru lntiimplator ca vechii greci considerau tragedia drept 0 culme a artei dramatice. Pentru a nu depinde de senti mente ~i emotii. ori renunt definitiv la atitudinea critica. pe jumatate adormit. Deocamdatii lnsa trebuie sa urmiiresc de~at orice manifestare a emotiilor. j percepi caracterul real al eu-Iui Divin. lncerc sa descopar cauza tusei ~i a supararilor mele.. ~' . Schema lnsa nu functioneaza ~i nu-mi pot explica de ceoTusea ma sufoca. atinge cote maxime.Doamne. dar continuu. ctind incepi sa 166 f . pe parinti. lncercand sa sondez terenul In cautarea sursei. Aici.. ~i In iubirea. Am reu~it sa ma desprind de sentimentul de desconsiderare ~i superioritate fata de alti oameni. Pentru a putea experimenta ce line de uman. lentii sau rapida. sprijinindu-ma totodatii pe sentimentul de iubire Divina. iertandu-i pe toti cei ce m-au necaj it. ma voi striidui sa nu-i mai judec niciodata pe oameni ~i sa nu gandesc despre ei In termeni negativi. Deosebit de fructuoasa In acest sens este de~area de emotiile agresive. In acea dimineatii. mi-am dat seama ca nu are rost sa scormonesc dupa episoade disparate. Mi-am reluat rugaciunea: . Problema se cere solutionata lntr-o maniera tran~anta: ori da. trebuie sa ne lnva(iirn sa traim permanent In doua dimensiuni emotionale diferite: In iubirea Divina. ori continuu sa-i judec pe oameni. fericirea ~i bucuria umana. fara a se concentra asupra celor Divine. I I I I I . dand apa la moara gandirii negative. impreuna cu prietenii. ~i seniniitatea ~i fericirea launtrica. A~ cum mi-am pliinuit-o. ~i iata ca. am ales ca tinta a calatoriei Egiptul. pe sine ~i pe propria soarta. pentru a nu luneca In sclavia lor. in aceea~i clipa. Ele depa~esc ca amploare cadrul con~tiintei me Ie ~i cadrul actualei mele vieti. lar ~i iar. In special pe femei. furia ~i disperarea din planul exterior. emotional. ci dimpotriva. ea lmi oferea posibilitatea de a ma sustrage tensiunii pennanente In care ma tinea activitatea mea ~i de a lnvinge inertia sentimentului cii hrana lnseamna viatii: cu cat este mai multii hrana ~i mai 167 . trebuie mai inttii sa acumulezi in tine ceea ce este Divin. in con~tiinta mea toropita de somn se perinda din nou franturi de programe: suparari pe femei. dupa ce au trecut de la yoga trupului la yoga spiritului. in orice caz. Staptinirea sentimentelor.

Am sosit la AI-Ghurdaqah impreunil cu doi prieteni. Speram sa-mi diminuez in timpul acestei cilliltorii dependenta falil de sentimentele care mil tineau legat de eu-I uman in manifestilrile lui materiale ~i spirituale. Pur ralional. intregul Univers s-a nilscut din iubire. care ducea spre mare. lucru pe care aveam sil-I regret mai tiirziu. Calculatorul refuza sil-I afi~eze. situat in apropierea milrii. Tot din considerente de economie am renuntat la asigurarea medicalil. atiit insufletite. Este yorba despre un domn. Mai nou. Pe milsura dilatiirii Universului cre~te tendinta revenirii lui la un singur punct. cu alte cuvinte. Mai tarziu s-a constatat cil persoana in cauza era in viatil. pe 0 potecil neingrij itil ~i intesatii de gunoaie. Preturile aici cre~teau absolut incontrolabil ~i aceastil nesfiir~itii galopare era obositoare. timp ~i materie. care era ~i asfaltatil. Giindul este ~i el 0 totalitate de spatiu. spatiu ~i timp. cu atiit mai multil viatil ar da. ci iubire eliberata de orice servitute. Unul dintre nume Ii scapa mereu. a trebuit sil cotim. Eram con~tient de faptul cil hotelul nu va fi tocmai unul de lux.\\ ~ ~ ~ J aleasil. alergiind dupil taximetri~ti ~i tocmindu-ne cu ei la tot pasul. in timp ce in con~tiinlil noi separam cu precizie notiuni ca spatiul. nici urmil de asfalt. Cum era ~i firesc. Obiectele neinsufletite i~i intensificil sensibilitatea. in sentimente este mai activ timpul. Obiectele neinsufletite incep tot mai mult sil semene cu cele vii. numai noroi ~i grilmezi de gunoaie. Cu bicicletele insil ne-am putea deplasa dupil voia inimii. de aceea sensibil itatea este 0 insu~ire comuna tuturor obiectelor. dar cu 0 dinamicil mai sporitii a componentei spatiu. Am hotilriit sil filmez toate acestea. spatiul. Ca sil nu mai spun cil oril~elul arilta cam dilrilpilnat. am inleles demult ca viala nu inseamna hrana §i nici macar cunoO§tere. el se dedicase universului cunoa~terii energiilor ~i lucrului cu informatia. Universul devine tot mai senzitiv. Data trecutii am tras la un hotel destul de curat. care practicase in mod strillucit avocatura ~i cii~tigase 0 avere frumoasil. asta ca sil nu ne stricilm dispozitia. imi amintesc de intiimplarea cuiva care introducea in calculator 0 listii cu persoane decedate. din pilcate. in contact cu oamenii. Am ales un hotel ceva mai ieftin. Am luat cu mine aparatul de filmat. Ne-am Iilsat bicicletele in camera hotelului ~i am mers sil vedem marea. el a inceput sil comunice cu obiectele neinsu169 I 168 . Cu timpul. A~a cil m-am trezit cu aparatul de filmat defect. senti mente Ie noastre nasc permanent materie. materia. ciit ~i neinsufletite. nu pe litoral. Am luat cu noi bicicletele. De jur imprejur. Acum insil aveam impresia cil ne-am cufundat intr-o adevilrata cloacil. mai cu seamil in sentimentul iubirii. Hotelul nostru se afla parcil pe un ~antier. timpul. ca sil imortalizez primele impresii. pe liingil maghemite co~covite. sentimente Ie. in sentimentele noastre aceste trei notiuni formeazil un intreg. timpul ~i materia manifestii 0 tendintil sporitii de a se contopi. in timpul ~ederii mele in Germania nu am reu~it. n-am putut scilpa de sentimentul de dezgust ~i insatisfactie falil de cele din jur. realitatea insil mi-a intrecut toate a~teptilrile. in plus. ar fi ~i un exercitiu fizic excelent. Totodatil. sil stau de vorbil cu un personaj foarte interesant. Dupil ce am traversat strada principalil a ora~ului. Pe aproape 0 treime din teritoriul lui se in~iruiau carcase de beton Iilsate de izbeli~te.

Am mers la un hotel de lux. cand lncercam sa ma deplasez de-a lungul recifului cu intentia de a efectua 0 scufundare.Va costa ~asedolari. de altfel.\ fletite. pe deasupra. Situatia In care m-am pomenit devenea din ce In ce mai dificila. Ma~ina lui ramanea mereu In pana. Valurile ma aruncau lnapoi spre recif. La scurt timp a cedat ~i dictafonul. .Cum a~a? . daca-mi va fi smulsa ~i masca pentru scufundari. ca nu cumva sa-mi lunece ~i sa fie dus de ape. nu voi mai fi In stare sa vad sub apa coralii ascutiti ca briciul. ma~ina nu i-a mai creat probleme. Acest lucru se lntampla. zic ~i. ~i asta deoarece coralii secreta 0 substan(ii mucoasa otravitoare. Eram deci indispus. de~i beculetele continuau sa-i palpaie. dupa care n-a~ mai fi avut nici 0 ~ansa sa supravietuiesc. m-am ranit la picioare.iiata ce i s-a lnrnmplat odata. Am stat la telefon doar patruzeci de secunde. in care. Atunci m-am gandit sa-i trag pe sfoara pe toti. in ciuda acestui fapt. Izbiturile de corali amenintau sa ma lase cu pantecele sfiirtecat. ::. Dupa ce i-a ales ~i i-a pus un nume. Am incercat s-o recuperez. E adevarat ca. lasand numarul de telefon.Va costa ~ase dolari.Cat costa un minut de convorbire? Trei dolari.Foarte bine. mai tarziu. el a hotarat sa lntrebe ma~ina care sunt cauzele. printre corali. A urmat aparatul de fotografiat subacvatic. A doua zi m-am apropiat de receptionerul hotelului In care eram cazat. Apele furioase mi-au smuls de pe piciorul stang sandaua de plastic. izbindu-ma. Mi s-a spus ca minutul costa patru dolari ~i ca se poate vorbi un minut. privindu-ma ca pe 0 insecta. tocmai atunci cand ma~ina ajungea la intersectii. . Totul s-a lntamplat In timpul unei furtuni pe mare. dupa care ies din cabina ~i ma apropii de tejghea. Am lnteles imediat ca. iar dispozitivul de derulare a peliculei mergea ca ceasul.i ea s-a defectat imediat. dar un nou val. . M-am obi~nuit demult cu aceste manifestiiri. Lumea inanimata reactioneazii cu intensitate tot mai mare la emotiile oamenilor. tilmand ceea ce-mi provocase dezgust. cu regularitate. Am reu~it totu~i sa ma strecor printre corali ~i sa ajung la un loc mai putin adanc. dar trebuie sa vorbiti cel putin trei minute. . intru In cabina telefonica. aparatul de fotografiat n-a mai functionat.~ ~' j s-au vindecat multa vreme dupa aceea. Dezamagirea ~i iritarea pe care Ie-am lncercat in Egipt eu Ie-am transmis camerei de luat vederi. unde serviciile oferite sunt net superioare ca nivel. in spatele ei sta 0 egipteana masiva cu 0 mina imperturbabila ~i privirea grea. lmi Iaceam mai multe griji pentru aparatul de fotografiat. Ea ridica din umeri. . Raspunsul care i-a venit a fost "Vreau sa-mi pui un nume". mi-a spus calm individul de la receptie. 171 /I - . Egiptul lmi oferea un cadru excelent. Vorbesc 0 jumatate de minut. eram lngrijorat In legatura cu ceea ce mi s-ar fi putut lntampla acolo. fiindca nu reu~isem sa fotografiez bancurile de pe~ti.nu-mi pot stapani nedumerirea.Va costa opt dolari. lntorcandu-ma la mal. Mecanicii nu reu~eau nicidecum sa gaseasca sursa acestor defectiuni. ::. lmi pusesem mari sperante. mi-a smuls-o ~i pe cealalta. M-am dus lntr-o zi la statia telefonica sa fac comanda pentru 0 convorbire cu Rusia. Dupa aceasta patanie.Patru dolari. . Cat despre exercitiile de stapanire a emotiilor. ma anunta ea.Cat costa un minut de convorbire cu Rusia? . Mai tarziu mi s-a explicat ca trebuia sa vorbesc cel putin doua minute. Atunci. Ranile nu 170 ~ .

Va plimba cu taxiul un ceas. Caci ordinea se vindeca prin haos. . Daca yeti incerca sa protestati. Turi~tii ru~i sunt tratati peste hotare cu 0 totala !ipsa de consideratie. trebuie deci sa platiti pentru doua minute. cei de la postul de politie i-au oprit ~i Ie-au cerut sa-~i lase bicicletele acolo. A trebuit sa-mi car singur bag:yelepana la autobuz. mi-a raspuns el. Nu avea nici un rost sa-I contrazic.m-am I'( . pe de allii parte. Se pare ca nici macar nu era vina lui. Ie-au disparut farurile de import. Am auzit ca. de vina e nivelul sciizut al culturii comunicarii ~i comportamentului compatriotilor no~tri. Ei ~i-au continuat drumul pe jos. i-a fost fixata 0 amendA de cateva sute de mii de dolari. lacand semn spre calculatorul inchis. Ba mai mult chiar. daca v-ati decis sa va informati din timp ~i cat mai temeinic asupra masurilor de protectie personala ~i sa fiti pregatit pentru orice surpriza. au avut mare bafta: bicicletele nu Ie-au fost furate. De aceea. Mi s-a povestit cum. patria n-o Sa Va deplanga absenta ~i nici n-o Sa va ia apararea. Am stat cu sotia la un hotel de cinci stele. Apoi m-au ajutat sa-mi duc bagajele pana Ia punctul de control. Ei au mers sa ma conduca pana la aeroport cu bicicletele. a incheiat el pe un ton categoric. este mai bine 0 parte din sentimentele mele erau intru totul de aeord eu el. sunt prea putin preocupate de soarta calatorilor care apelem la serviciile lor. - Inainte de imbarcare. babuinii a~tia n-o sa ma mai vada pe aici. in plus. In Egipt. care au pretins un pret exagerat.Ati vorbit un minut ~i zece secunde.Pai. au plecat dupa bag:ye ~i du~i au fost. Ce-i drept. ati putea foarte bine sa nu mai ie~iti viu de acolo. daca nu i-ar fi sarit in ajutor un prieten. Inainte de plecare trebuia sa-mi duc bagajele la ma~ina. dupa care omul a fost bagat la inchisoare. un calator. taximetri~tii. Au venit hamalii. ~i. au zis ei. 172 173 . In Tunisia.\ f ~ . pana la slar~itul zilelor sale. ~i ar fi zacut acolo mult ~i bine. E de preferat totu~i sa va bizuiti mai mult pe fOr/ele proprii. Aia au pus mana pe bani. sta un ofiter de politie aeoIo.N u va temeti c-o sa va fure cineva bicicletele? aratat eu curios. Pe de 0 parte. inchiriind 0 ma~ina. Rusia e intesata de tot soiul de agentii de turism cu existenta efemera. n-ar prea avea cum. cu toate acestea.Cum a~a? . in Thailanda. sa vizitati 0 tara mai putin civilizata. . va puteti trezi la sectia de politie. discutiile de acest gen pot aduce numai necazuri. lata computerul. Unul dintre ele n-a putut fi de~urubat ~i hotii au fost nevoiti sa-I taie cu cutitul. N-am avut incotro ~i Ie-am dat suma cerulii. dupa care va pretind 0 suma fabuloasa. adauga el. 0 mina sumbra. hotarat lucru. toti ~tiu ca turistul rus este complet lipsit de aparare. in loe de cinci minute. credeti-ma pe cuvant. a lovit din intamplare 0 camila.am intalnit 0 vechecuno~tinta. Jar dad! yeti fi aruncat intr-o inchisoare thailandeza. Am parasit Egiptul inaintea prietenilor mei. La intrarea In zona aeroportului. Nu. lar politi~tii din partea locului nu ~tiu nici 0 boaba de engleza. care. Astiizi. care a cumparat in Asia Mijlocie 0 camila la pret redus ~i a expediat-o cu avionuI in Tunisia. aceste nesfiir~ite escrocherii ~i lipsa de respect mau ajutat sa-mi revin. povestea el cu . Intr-adevar.

Nimic nu e sigur in lumea asta plina de pacate. iar cea fatala de 200 de unitati. Banuiesc totu~i ca ele sunt legate de activitatea mea. pe cand demnitarii ru~i te-au pagubit de 0 mie de ori mai mull. pe urmii. mi-am amintit de 0 Intamplare interesantA. limita periculoasa este de 100. Nu m-am abatut intm nimic de la ele. Nu vezi ca. Deseori constat ca nivelul meu nu este suficient pentru a-I scoate pe pacient la liman. cealaltA. el 0 punea pe seama climei. De la aceste meditatii ma abate tusea chinuitA care-I scutura pe unul dintre prietenii mei. lar. la doi aproximativ 200.Haideti sa verificAm starea de stres a fiecAruia. . ei i~i duc traiul in corturi? ~i. La Petersburg. nu lua lucrurile in serios. oricum ar evolua situatia. pana nu demult. Reactia cmotionala care a urmat acestei descoperiri m-a impiedicat sa intrevad imediat cauzele. Durata medie a vietii unui chirurg cardiolog este de aproximativ 42 de ani. pe de altA parte insa cre~te nivelul suprasolicitarilor nervoase la care sunt supus. dar deznodamantul a fost acel~i". intrucat sunt inca puternic dependent de eu-I meu uman. - La numarul unu am constatat 30 de unitAti. Totu~i orice informatie sau situatie dezagreabila Imi ofera ~ansa de a merge inainte. Cat despre mine. Prietenii Imi numeau. Inainte de a parasi Egiptul.Am folosit tehnologiile de ultima ora ~i am urmat cu strictete toate instructiunile. rand pe rand.300 de unitati. Am incercat sa-i transmit ~i lui aceastA a doua parte a sentimentelor mele: . ea era oranduita prea riguros. Intrucat excludea orice atitudine emotionala. Pe de 0 parte. Aceasta codare Imi permitea sa citesc informatia In forma ei cea mai purii.. Ie-am propus. Acest ultim numar eram chiar eu. el Ie poate spune rudelor cu con~tiinta impacatA: . cand e yorba de intors datoriile. Insa. iar / 174 175 .. Foarte multi dintre ei sufera de cancer ~i nu fiecaruia dintre ei ii pot da 0 mana de ajutor. incep sa-mi macine organismul. EI a oftat: A~a este. iar la numarul trei . ~edeam cu totii In camera de hotel ~i. omul se poate atla intr-o stare de stres maxim ~i nici macar sa nu-~i dea seama. nu tot din buzunarul nostm se ia? In schimb. hamalii te-au fentat de cinci dolari. care ascundeau diverse persoane. fiindca tot n-aveam ce face. hamalii no~tri sunt ni~te tipi de treaba. Am citit prin ziare ca Rusia. Ziarele scriu ca din orice imprumut raman doar 15%. mai sanatoasa. nu am la dispozitie nici un fel de instructiuni ~i unicullucru pe care-I pot spune in apararea mea este: "Am mcut tot ce mi-a stat in putere". in scurt timp. La mine vin pacienti la care medicii au renuntat. cred ca nu are rost sa ne pripim cu concluziile. ne amuzam cu un joe. de fapt. ~i nu intamplator: de el depinde daca ~i cat va trai pacientul. lncredibil. asemenea cazuri ma impulsioneaza sa-mi continuu cautarile.~ contribuind la sporirea pretentiilor. ~i cand te gande~ti ca.sistem trebuie sa existe ~i elemente de autodistrugere. toate acestea se acumuleazi'i ~i.~tii. altfel sistemul nu poate supravietni. In cadrul oricarui . nu avea nevoie de acel credit de mai multe milioane care i-a fost acordat in 1998. Starea normala are 0 limita de aproximativ 20 de unitati. receptiind informatia cu mai mult calm. Afara e canicula. pana in ziua de azi. lar. Am cAzut pe ganduri: "Rusia e cufundatA In haos ~i acest fapt ameninlii sa-i ruineze economia ~i sa distruga Intreaga tara. cifre conventionale. dar acum ne atlam in Egipt.

fie astm. Accesele i-au disparut cu desavar~ire ~i n-au mai revenit nici pe parcursul zilelor urmatoare. in vietile precedente. cat ~i caucazienii sunt deosebit de respectuo~i ~i de binevoitori falii de parinti. tu extragi maximum de placeri senzuale. pe atat de logica: atitudinea ~i comportamentul pe care Ie ai fata de persoana iubitii aratil cum te vei comporta ~i fata de ceilalti oameni. japonezii sunt cea mai longeviva natiune de pe glob. Astmul. te prive~te.. De aceea. Locuitorii muntilor Caucaz.asemenea.\ accesele is-au intensificat. omul reactioneazii printr-un comportament obi~nuit. Aveai obiceiul.Ai in camp semnele unei posibile morti. Dar ce sa mai vorbim? . in dimineata urmatQare nu puteam intelege: de unde vine senzatia asta ciudata. el trebuie sa se asemene tot mai / 177 . Nivelul cramponarii de suflet.Mi-ai citit cea de-a cincia carte? . ~i cu lumea inconjuratoare in general. Savantii n-au reu~it inca sa gaseasca explicatia acestui fenomen. II privesc ganditor cum se chinuie sa tu~easca. ~i povestea se repetii in fiecare zi. cu cat mai mult ne iubim ~j respectiim parintii. in subcon~tient. . . Astfel. iar 0 datil cu ea se inradacineazii ~i un anumit tip de comportament ~i conceptia ta 176 f ~' _J - despre lume. Insa atat japonezii. pe masura ce se apropie de Dumnezeu. ii zic.~i? Ai lucrat la armonizarea ta dupa aceea? EI ridica din umeri. Planul subtil dezvaluia la suferindul nostru un potential sexual remarcabil.il intreb. fie tuberculozii.~tii de ce ai avut probleme in relatiile cu femeile? I-am intrebat. Dar.0 durata exceptionala a vietii. Din relatia cu 0 femeie. Fiindca. individul care-~i respecta parintii ~i da dovada de noblew in relatia cu femeia iubita se poate a~tepta la 0 vialii lunga. daca 0 folose~ti ca pe 0 unealta.. . Fa cum ~tii. sa calci in picioare orice femeie care-ti iese in cale. de parca mi-ar lipsi ceva? Apoi mi-am dat seama: nu se mai auzea tusea matinala a amicului nostru. mai cu seama diminetile. nici mai putin . adica de iubirea de oameni.de a te folosi de ele. depa~e~te la tine de cateva ori pragul fatal. cu atat mai armonip~i launtric suntem in raporturile noastre cu lumea inconjuratoare: La ora actuala. daca 0 tratezi pe femeia iubitii cu superioritate. De aici putem trage 0 concIuzie. . Informatia s-a dovedit a fi absolut surprinziitoare. se bucura de . Capacitatea de a atrage 0 femeie ~i de a 0 cuceri era ie~itiidin comun. ~i in viata actuala continui.de simpla. Dar. pe cat. horcaie el. cu aliit mai adanc patrunde aceasta in subcon~tient. ceea ce inseamna fie cancer la pJamani. La care el bombane~e ragu~it: Ai face mai bine sa ma examinezi in plan subtil. cu cat mai aproape de iubirea Divina este emotia pe care 0 traie~ti. La un sentiment care nu are nimic ie~it din comun. . tara sa-ti dai seama. de . oricum ar fi ace~tia.nici mai mult. Parintii no~tri sunt primii oameni pe care ii iubim.dau a lehamite din mana. A~adar. Faci acest lucru incon~tient. femeile iti cadeau la picioare.Citit. vei proceda la feJ ~i cu toti ceilalti oameni. cancerul pulmonar au disparut din campul lui tara sa se fi manifestat in exterior. Cu atentie. de moralitate ~i idealuri.

In timpul zborului. Inva(iitorul Incepe sa se roage: .. raspunde Invatiitorlll. cu cat simtim mai multa iubire. analiza sau evalua. nici paine. iar in jurul lor urla ~acalii. Yisul meu este sa petrec In Intuneric In subsolul vilei cateva zile. ca sa revin la starea mea normala. nici nu I-au cazat. Avionul este ca 0 celula mobila. imi pot Indrepta atentia ~i eforturile asupra propriei persoane. zborul pana In Rusia dureaza cinci ore. Odata un inva(iitor a venit Impreuna cu discipolii sai intr-un sat. ~i iata-i noaptea in de~ertul rece. In acest moment. TREAPTA A PATRA /' Ma allu intr-un avion care se intoarce din Egipt.J mult unui Inger. Mai Inainte nu-mi placeau zborurile lungi.Allah. Discipolii comenteaza: . ~i vOlla Dumnezeu ne-a dat tocmai ceea de ce aveal11 179 .Eu ~tiu una. cu atat trebuie sa fim mai blanzi ~i mai genero~i sullete~te. cu atat mai deschi~i iertarii ~i compasiuni i trebuie sa ne aratam fa(ii de semeni. Caci. ~i asta tara a cantiiri. ~i mie. Iti multumesc pentru faptul ca mi-ai oferit aceasta situatie. Pentru ce ii multume~ti? . Stau In fotoliu ~i imi amintesc 0 pilda sufista. apoi mi-am dat seama ca.Dumnezeu nu ne-a dat nici adapost. unde insa nu Ii s-a dat nici de mancare.

Nu se ~tie de ce au prins a se ridica la suprafatii valuri de frica 1n fata viitorului probabil. Prima veriga e 1n ordine. cu atilt mai mult trebuie sa nazuim la Divin ~i sa sporim legatura cu Dumnezeu in sufletul nostru. vreme 1ndelungata. Treptat. De aceea. sufletului era foarte 1nalta. va trebui sa ne intoarcem la Divin. multe valori ~i situatii au cu totul alt aspect. Fiindca veni yorba. daea ma aflu 1n contact eu anumite entita!i.\ '\ ~ nevoie. aroganta ~i problemele legate de caracter 1mi vin din a patra mea viatii. N-am deciit sa a~tept. astiizi s-a dovedit a fi saracie. oricum ne-ar parea ea noua. tottll se va limpezi. Noi toti pornim din Dumnezeu ~i 11purtam in noi. altfel spus. Aici eo oprire. apoi. Cu cat mai mult se dezvolta umanul. "De ce sa ma striiduiesc tara rost?" . judecatile noastre nu mai au acela~i caracter categoric. pentru prima oara 1n ultima jumatate de an au 1ncetat sa-mi 180 amorteasca degetele mici de la maini. dibuisem 0 structura ~i nu reu~eam nicidecum sa-i gasesc 0 denumire.de asemenea. Treptat se precizeazii denumirea ~i interconexiunile dintre diferite elemente. 1ncercand sa patrund. eredeam ca. Ce fel de veriga e aceasta? Cum se nume~te? De ce tocmai aici e 0 asemenea concentrare? Nu ~tiu. capacitatea de acceptare a umilirii trupului. Ceea ce astiizi consideram ca este fericire. pentru a 0 depa~i. incep sa conturez literele. vin de acolo. "Lucru curios. Suriid cand 1mi amintesc cum. ma gandesc eu. indata ce liirgim hotarele temporale ale existentei noastre. adica atunci cand aceastii lume se va pierde 1n Divin. Abia acum am realizat cii fusesem preot. Yom cunoa~te aceastii lume atunci cand ea se va comprima pentru noi pana la dimensiunile unui punct. in mod obi~nuit. dependenta de eu-l uman era minima. Stop. A patra. din a patra viatii. in 1mprejurari critice informa!ia mi se transmite sub forma de text." Oenumirea am gasit-o singur. toate ambitiile me Ie. sa clasific ~i sa a~ez totul 1ntr-un sistem unic. maine se poate dovedi nefericirea noastra. situatiile care se creem 1n plan subtil. Ceea ce socoteam mai ieri bogatie. mai tarziu. "L-e-n-e-~-i-i n-u t-r-e-b-u-i-e s-a ~-t-i-e I-u-c-r-u-I a-c-e-s-t-a. Informa!ia a porn it spre mine. Am incercat ~i de aceasta data sa ob!in informatia: cum sa numesc aceasta entitate. iar timpul se va opri. Curios. Curios lucru. Locuisem in Egipt. ~i orice situatie. apoi trec treptat la verigile ce duc spre Divin. Nu ~tiu nici cum sa numesc aceastii structura. eu vad modificarea campului. cu cateva luni in urma.m-am gandit. A doua ~i a treia . ne impinge 1ntotdeauna spre Divin. Daca incepem sa simtim acest lucru. spiritului. ma dau de ceasul mortii. lar atunci cand proportiile umanului vor atinge 0 anumita limita. conceptiile noastre despre lumea 1nconjuratoare n-au fost nicicand ~i nici nu pot fi exacte. Cu fiecare noua amplificare a capacitatii de cuprindere a realitatii se schimba sistemul nostru de conceptii despre lume. Cu totii am ie~it din Dumnezeu ~i in El ne yom intoarce. dar nu reu~eam nicidecum sa ob!in 0 informatie concreta: care a fost ocupatia mea. acestea 181 / . Ma uit sa vad de ce ma ata~asem acolo. De unde vin atunci 0 asemenea rigiditate ~i ambitiile? incep sa analizez cu atentie eu-l uman 1n plan subtil.

I II~ I ii . /' W schimba altitudinea ~i trepidatia inceteazii treptaL Imediat dupa aterizare eu simt. De aceea. Asprimea mea falii de pacienti e cu totul alta discutie. nici pe departe! 0 conectare directa este un lucru extrem de rar.un ~ir de intrebari pe care vor sa mi Ie puna ziari~tii. totu~i imi notez unele momente importante. La 3 aprilie urmeaza sa tin 0 prelegere. ci pot fi chiar periculoase. Singura exceptie a constituit-o ora~ul Peterburg. Numai ca putini vad ~iinteleg lucrul acesta. La conferintii va trebui sa raspund la aceste intrebiiri. I se poate oare repro~a chirurgului ca este aspru pentru faptul ca lucreaza cu scalpelul? M-am convins ca alintarile ~i consolarile nu numai ca nu aduc nimic bun. in general imi vin sugestii indirecte. Eu nu-mi alcatuiesc niciodata un plan al discursului ~i nu folosesc un text dinainte scris. daca ei mi-au citit cartile". . ~i situa!ia se agraveazii progresiv. pentru orice eventualitate.Un nivel uria~ al trufiei. lata in fata mea 0 femeie cu lacrimi in ochi. Intrebarile difera de cele care mi se pun de obicei in timpul conferintelor. campul avionului. "Vant lateral puternic. Parin!ii nu vor. ce s-a intamplat? . Mi-am contramandat toate conferintele ~i orele de consultatii. yom ajunge la Peterburg cu intarziere. 0 greutate insuportabila: este fie bionergia Rusiei.Va este oare cunoscut sentimentul milei? "Ar fi interesant sa aflu. fie a mea. . Chiar in seara sosirii incep sa primesc apeluri telefonice de la cuno~tinte ~i pacienti. bombane~te cineva de langa mine.Este adevarat ca sunteti un om toarte aspru. . Da de unde. Avionul incepe sa vibreze puternic. ci de 220 km/ora". ajutati-ma sa inteleg. care nu-~i crulii pacientii? . Dupa cum am aflat mai apoi. eu am oferit consultatii catorva persoane. dar totul pare a fi in ordine. Cu 0 jumatate de an in urma m-am confruntat cu 0 situatie care a demonstrat inca 0 data lucrul acesta. unde. Observ ca starea mea de impacare . Oamenii nu se aratau prea dornici sa vina la el ~i atunci el a hotarat sa profite de conferinta ~i consultatiile mele. Cercetez. Individul se credea clarviiziitor ~i pretindea ca intelege Biblia in esenta ei. ca sa nu Ie trec cu vederea in decursul conferintei. Am in fata mea un chestionar expediat prin fax de la un 182 183 .Cu a~a vitezii zboara avioanele ce stropesc campurile. in fiecare toamna ~i primavara. Intrebarea referitoare la calitatea mea de ales este ridicola. viteza noastra de zbor este acum nu de 900. ma gandesc. "Dupa toate probabilitatile. Avionul ~ j ~' ziar . ma gandesc.\ urmeazii sa ma sustina mereu din spate ~i aproape ca trebuie sa ma duca de mana. fiica dumneavoastra nu ~tia sa accepte situa!iile traumatiz<1nte. Am inteles ca astfel este ghidat fiecare dintre noi. pe care nu pot nicidecum s-o depa~esc. in interior. dispare undeva ~i apare 0 stare de irascibilitate ~i nervozitate. concursul domnului in cauzii s-a datorat dorintei de a-~i face publicitate lui ~i cursurilor sale. La consultatii am fost intrucatva ajutat de 0 anumita persoana. i-am spus. prezint un fel de dare de seama asupra rezultatelor cercetarilor. cu 0 vitezii de aproximativ 170 km/ora. iar copiii nu mai sunt in stare. anunlii comandantul aeronavei.Va considerati cumva un ales? . Intr-un ora~.Fiica mea s-a sinucis.

fiindca aceasta Inseamna lipsa de aparare. Pe acest plan. a exclamat dezamagita: - Am venit la dumneavoastra ca sa ma eliberez de rautatea ~i agresivitatea pe care Ie-am acumulat. . Acceptarea noii informatii este ceva complicat pentru oamenii ce au un nivel sporit al trutiei. Nu veti obtine nimic cu Intrebarile dumneavoastra. situatia a avut un deznodamant tragic. doamna revine. lar daca veti Incepe sa lucrati la armonizarea propriei persoane. Candva am avut la New York 0 pacientii. sa Ie simtiti. comportamentul ~i caracterul dumneavoastra au influen!at. ~i veti renun!a la autoflagelare. M-a chinuit vreo doua ore ~i. In America. eu Ie arunc asupra dumneavoastra. Duceti-va ~i reflectati 0 vreme. 0 astfel de atitudine consumista intra In sange ~i da na~tere mai apoi unor probleme serioase.Moartea fiecarui om este determinata de sus. Sufletul tiicei dumneavoastra nu poate intra In lumea de dincolo ~i continua sa se chinuiasca. In primul rand. dar tocmai acesta este lucrul pe care ei nu vor sa-I faca. Insa. Pe urma. veti ajuta In felul acesta ~i sufletul fiicei. Intr-o anum ita masura.Logica dumneavoastra va blocheazii posibilitatea de a recepta informatia care vine de la mine. vad ce se va Intiimpla pe urma. Nu va veti ajuta nici tiica ~i nici dumneavoastra nu va veti putea salva. .Lucrurile pe care Ie spun eu trebuie. Daca va veti Invinge disperarea. ea este determinatii de karma personala. va veti puritica nu numai dumneavoastra. Peste un timp oarecare. este incurabila. Abia In al treilea rand ea este determinatii de caracterul ~i comportamentul altor oameni. Atunci am Inteles de ce Imi punea ea Intrebarile. Ochii femeii exprima lipsa de Intelegere. De aceea sunt nevoit sa spun adevarul. Daca 0 asemenea persoana nu-~i schimbii atitudinea falii de lume. peste vreun an ~i jumatate v-ati putea Imbolnavi de cancer. In plan subti] multe pot ti schimbate. Pentru aceasta ei ar trebui sa se schimbe. i-am zis. la nivelul exterior. Pentru ca omul sa ajunga la Dumnezeu ~i sa se sprijine pe eu-I sau Divin. ci ~i sufletul tiicei. In timp ce. Ea a insistat ~i eu am consimtit: eram curios daca voi fi In 184 stare sa rezisl. caracterul ~i soarta tiecarui om. insii arice prace. iar dumneavoastrii mi Ie Intoarceti Inapoi. cum se naruie / 185 . conceptia incorecta despre lume. multe evenimente se produc In mod ireversibil. Dumneavoastra Insa nu doriti sa va schimbati. trebuie sii i se arate cum Ii fuge umanul de sub picioare. uneori absurde. care Imi punea Intrebari neesentiale. tiindca dumneavoastrii va framantati. ~i propriul dumneavoastra suflel. Daca nu va schimbati atitudinea falii de cele Intiimplate. Ea a~tepta cu totul altceva din partea mea. In cele din urma.') fnceput din exterior continua in interior. $i In momentul de falii Imi dau seama ca aceasta femeie ~i-a pierdut ti ica ~i ca are nevoie de compasiune. oamenii s-au obi~nuit sa foloseasca totulln scopurile lor personale. soarta tiicei ~i continua s-o influenteze ~i acum. in plunul subti!. . pur ~i simplu. Tipul acesta de oameni Imi este cunoscul. regretati ~i va Invinovatiti prea mull.\ ~ Fiica dumneavoastra putea ti salvata de sinucidere printr-o boala grea sau prin necazuri ~i nenorociri necontenite. Intrucat lucrul acesta nu s-a Intiimplat. ci Incercati sa va folositi de mine. i-am spus femeii.

nu dati prea multii importantii celor ce v-au fost spuse.\ 1 . pe loe. e~ti atat de obosit.. ii zice ~ a inceput sa strige ca sunt un ~arlatan ~i sa ceara sa fie restabilitii dreptatea. cu atat mai violent izbucnea. Poate ca era compasiune umana. depa~e~te de trei ori nivelul mortal. Doamna a ie~it de la mine cu ochii scaldati in lacrimi. el izbute~te sa traverseze aceasta etapa grea. J ~i dispare. nu va mai intra deloc. Vedeam dupa ochii femeii ca este pregatita. de cand mi-am inceput cercetiirile.. Din punctul meu de vedere. cu cat depindea mai mult de el. ca ei sa vada in mine 0 treapta catre Divinitate. Ea a lacut ceva absolut incorect ~i i s-a intamplat ceva "Ce mai ~edintii! . omul ~tie incotro sa mearga. invartesc in maini foaia.. il depa~ea acum de ~apte ori. lmaginati-va urmatoarea situatie. Pentru mine. totul se va aranja.. Ea a venit a doua zi impreuna cu sora ei. ii examinez campul ~i vad ca situatia e mult mai grava. care vede cat de greu ii vine unui calugar sa se roage ~i cat de istovit este acesta din cauza postului. ~i iatii ca 0 iau de mana. Nu mai inteleg nimic. Dad ar avea informatii complete despre mine. ma gandesc eu agasat. Ea sea agatat interior de acest tanar ca de 0 portitii de scapare ~i. ci asupra mea. De ea sa apropiat in graba tanarul pe care I-am mentionat mai sus. eu ma straduiesc sa ma "acopar" in fata pacientilor. Prietene.Nu va framantati. chelnerii ii aduc de la restaurant 0 cina copioasa. 0 u~a care se deschide pentru ca omul sa intre in alta lume. Daca omul s-a incle~tat de u~a. De-abia in ultimul timp. Faptul ca pe durata ~edintelor ma cuprinde uneori 0 stare de irascibilitate. trebuie s-o readuc macar la starea initiala. "N-au alta treaba a~tia decat sa caute ale~i". citesc intrebarea cu privire la calitatea mea de ales. determinata de pacienti. este 0 alta problema. Numai ca ea varsa aceastii 186 staretul calugarului. tanarul a lacut acela~i lucru. Daca.ma gandesc eu. Aceasta dovede~te dependentii ~i ata~are sporita fatii de unele aspecte ale umanului.. de doua ori peste nivelullimitii pana in acel moment. Probabil. care agresivitate nu asupra lui. in cartile mele insa eu comunic numai lucrurile care nu I-ar ~oea pe cititor ~i care ofera 0 imagine a cercetarilor mele. aparuta cine ~tie de pe unde. iar la caderea noptii staretul ii aduce cateva femei. Dar gre~eam. Nivelul trufiei. in anii de copilarie ~i de tinerete am fost mereu urmarit de sentimentul ca sunt un ales. va trebui sa dau un raspuns in concordantii cu realitatea. nu mi-ar pune asemenea intrebari. Agresivitatea subcon~tientii fata de barbati." incerc din nou sa-i explic ceva ~i cred ca am reu~it oarecum s-o redresez. despre felul in care s-a rUuit soarta cu mine. in acest moment. Un staret. agresivitatea ei fata de barbati. numai ca nu-~i dadea seama de asta. Cand dau consultatii.. ma 187 / . pentru ca oamenii sa vina la cursurile lui. ii aduce in chi lie muzicanti. poate dorinta de a produce 0 impresie buna. Eram curios sa ~tiu ce anume i s-a intiimplat in decursul ~edintei ~i am aflat urmatoarele lucruri. deoarece imi strapunge apararea. odihne~te-te putin. lucrul acesta este periculos. EI a inceput s-o lini~teasca: . ~i subcon~tientul doamnei s-a aruncat iar de la Divin spre uman.

la catva timp dupa aceasta i-am imprumutat unei prietene cinci mii de dolari. Durerea din zona inghinala IIi umile~te trufia ~i.Nu. spune el. am pierdut banii ace~tia. zic eu. cu alte cuvinte. 0 cuno~tinti! de-a mea se intereseaza de starea sa. dar ficatul reactioneazil deja la acestea. la nivelul subcon~tientului. de aceea ea este prima care reactioneazil la starea ta interioara periculoasa. au apilrut planuri de viitor. Ca sa faci aprecieri dure ~i sa critici. ~i In celalalt cauza 0 reprezintil starea ta interioara nu prea strillucitil. ba chiar platesc ~i dobanda. in ultimele zile simt In gura un gust amar care nu dispare. lar suna telefonul. Am 0 multitudine de probleme pe care nu Ie pot solutiona ~i ci\rora nu Ie pot face fati!. Apoi cad pe ganduri ~i privesc 0 vreme drept Inainte. Desconsiderarea ~i asprimea fata de oameni se afla. . trebuie sa te simti mai presus fata de ceilalli. riide ea. probabil. dep~esc puterea ta de rezistentil. ~i ce sa fac? . afacerile merg bine. A~a ca pune osulla treaba. dar care este cauza durerilor care au aparut In zona inghinala? Acestea sunt legate de 0 femeie. ~i iatil ciI.Cu ea vei avea.Ei bine. ca nu voi mai fi In stare sa Imi revin. .Prietena mea vrei sa zici? . pentru a putea suporta 0 dozil mare de fericire umana. Caracterul a Inceput Indata sa se deformeze.Mult mai adesea eu sunt nu mai sus.Ei bine. 0 voi introduce In carte. A fi "ales" este 0 astfel de situatie In care te afli parca deasupra 101oror. Ne luam ramas bun ~i Incerc sa-mi amintesc la ce ma 189 188 . Ce fel de ales mai sunt ~i eu? Telefonul ma distrage de la gandurile mele: ma suna 0 cuno~tintil din alt or~. Eu suriid: . . in interiorul meu am acceptat toate acestea. Amortirea mainilor Inseamna teama de viitor.Bani. A crescut posibilitatea Imbunatiltirii situatiei atat In ceea ce prive~te banii. Nu ai suficientil inertie a iubirii. deocamdata. bunastare. . Intr-o oarecare miisura. tu Inca n-o cuno~ti. Se produce 0 disfunctie a vezicii biliare ~i acest fapt este resimtit. ca un gust amar In gura. care ar putea fi cauza? f ~' j . de fapt.\ consider un om normal. la Inceput. am aflat ci\ persoanele care mi-au In~elat prietena nu se eschiveaza de la plata datoriei ~i prom it sa restituie banii. ci mai jos de nivelul situatiei. e yorba de altcineva. A~a ca ~i Intr-un caz.Bine.N-am Inteles. i~i face loc un sentiment de superioritate In raport cu oamenii. ciit ~i soarta.(" . eu. Puteti descrie aceastil Intamplare In cartea dumneavoastril.Va mai amintiti. Aceasta i-a investit Intr-o afacere care a e~uat. . . te echilibreaza. de curand. iar mainile nu-mi mai amortesc. ce~ind cu mana Intinsil. v-am telefonat cu 0 jumatate de an In urma ~i v-am Intrebat de ce Imi amortesc mainile . ~i-atunci ce treaba are ea cu asta? .Imi spune ea rwnd. imi imaginam ci\ hoinaresc.Bine. pe cat se pare. Ea Incepe sa te preseze. 0 relatie mai serioasa decat cu actuala ta prietena.Bunurile pe care Ie poti dobiindi In viitor.

este provocata parca de intreaga omen ire. idealurilor. Mi se pare ca Incep sa Inteleg despre ce este yorba. Ofensa.\ oprisem. cu atilt subcon~tientul functioneazii mai activ ~i la 0 scam tot mai mare. Intre ea ~i destinul meu mai sunt trei verigi. alcatuind 0 formatiune unitara. moartea din cauza umilirii idealurilor ~i a moralitiitii. Cu cat sunt mai mari proportiile umanului. lau pixul ~i Incep sa desenez. sa vad ~i sa simt ceva. A patra veriga este destinul meu. pare-mi-se. legat de centrul Galaxiei ~i de 0 jumatate a acesteia. care reprezintii principiul spiritual. De care aspect ar putea ti totu~i legata aceasta entitate? Deodatii. A~amentul de veriga a treia. i/ 191 . statuI. 190 f j La prima veriga. America de Nord ~i America de Sud. cauza tiind idolatrizarea contactului cu centro I Galaxiei. Estul. destinului. ci ca un reprezentant al intregii omeniri. Lucrul eel mai curios este ca eu ma ocupasem de inlaturarea pretentiilor la adresa liirii. In privinta destinului. totodatii. Dispret de sine din cauza umilirii In raport cu banii ~i cu soarta. Ele vin. Tin minte bine ce s-a intamplat mai apoi. ~i Inca unele destul de mari. Mai departe. in repetate randuri. dispare doar stratul de suprafalii al supararilor. daca nu descoperi sursa profunda din care au aparut acestea. Vestul este fariimitat In cateva Parti: Africa. cu alte cuvinte. Este prezentii 0 multipla dorinlii de moarte adresatii oamenilor din jur ~i altor lumi. Probabil. destinul emisferei de est a Pamantului. A treia veriga 0 reprezintii destinul meu. cu preponderenlii. In acela~i timp. Acum. Aceasta inseamna pretentii la adresa intregii omeniri. Atunci mi-am dorit. La veriga a patra. Insa. at~area este de 20 %. Europa. probabil. Este in desIa~urare un program de autodistrugere din cauza umilirii in domeniul banilor. La asta chiar nu m-am a~teptat. ceva se schimba ~i eu Incep. zdruncinarea treptei a patra. Aceasta este prima veriga a lantului pe care I-am viizut. Mai Intai e destinul meu ~i. Mi-am amintit de anul 1971. situatia nu e mai buna. In cazul dat este yorba de Rusia. eu-I nostru uman este inclus In formatiuni tot mai ample. cand imi Iaceam studiile la Academia de medicina militara. Aha. cramponarea depa~e~te de cateva on nivelul mortal. din cine ~tie ce motive. nivelul meu spiritual era destul de Inalt ~i tiecare om era perceput de mine nu ca individ. Vreau sa aftu In ce masura sunt ata~at de aceste patru niveluri. supiirari la adresa regimului ~i a intregi i liiri. A doua veriga constii din destinul meu ~i. societatea. legat de Intreaga omenire ~i de Inca doua civilizatii Inrudite din Galaxie. Imi aparusera. Incep sa Inteleg despre ce este yorba. Aceastii entitate se leaga cumva de destinul meu. ca prin cealii. Na-ti0 buna! Inseamna ca destinul meu este Inca imbibat cu toate astea. 0 celula a ticatului este. 0 celula a organismului. Probabil ca acolo se afta civilizatiile sau entitatea informationala care a servit drept sursa a aparitiei vietii In Galaxia noastra. al unor mari grupuri de oameni: poporul. doua. din viata a. totodatii. Destinul meu se leaga de corpul meu ~i de corpurile copiilor mei. este unitar. lmi exprimasem nedumerirea in legiitura cu atirmatia ca sistemul socialist ar ti de multe ori mai bun ~i mai eticient decat cel capitalist. latii de ce cea 0 celebritate cat de mica ma afecteazii atilt de mult.

n-a fost suficientil ca sa ma puna in ordine. mai cu seama a nivelului patm. era necesara participarea activa a verigilor superioare ale eu-Iui uman. S-a dovedit ca toate insuccesele ~i e~urile mele in diagnosticarea ~i tratarea bolilor imi amplificau dependenta de verigile superioare ale predestinarii umane. ~' DIAGNOSTICAREA Ca sa pot stabili diagnostice ~i sa-i ajut pe oameni. cat ~i in cercetiiri. Orice insucces sau neplacere legata de persoanele apropiate era perceputa de mine ca un e~ al muncii me Ie ~i. Curios lucru. Fiecare om are 0 anumita predestinare. SentimentuJ ca efti ales in Jata lui Dumnezeu indica atQiarea de nivelurile inalte ale predestinarii. cu cat erau mai importante cercetarile mele ~i '\iutoml acordat oamenilor. totu~i cum am fost in stare sa fac cercetare. 0 data ce nu eram in stare sa Ie dep~esc. in mod evident. acest sentiment putea fi mortal. cu atilt mai periculoasa devenea dependenta de predestinarea ~i munca mea.1 ~ Privesc cu melancolie foita cu rezultatele diagnosticarii. Ceea ce ma salva era faptul ca acest sentiment. teama de viitor ~i parestezia (amortirea mainilor). ducea imediat la e~ecuri atilt in tratarea bolilor. Acum inteleg de unde se trag stresul enorm din subcon~tient. precum ~i la mari necazuri in viata personala. chiar daca aparea numai in subcon~ient. Pentru mine. / 193 . avand parametrii atilt de ingrijoratori? Scuturarea constanta careia i-am fost supus de-a lungul intregii meIe vieti. un eu uman des~urat in timp. cu alte cuvinte.

careia Ii face fata cu greu. De ce nu s-a limitat la propria persoana? De ce au primit lovitura ~i urma~ii? La un nivel mai profund. sa-~i puna cap!it zilelor. degradare economica ~i politica etc. A~ stau lucrurile In ceea ce prive~te eutanasia. S-a dovedit ca este 0 incalcare.~ti\i. ele Imi veneau u~or. Cu cateva luni Inainte de a-I concepe. Nu mai aveam nici dorinta. mi-am pus sterilet ~i. Daca un om s-a decis. m-am gandit eu. ei au urmat toate recomandarile medicilor." 0 doamna care venise pentru consultatie m-a rugat sa ma uit ~i sa vad ce Ii s-a Intamplat unor prieteni de-ai ei. ei sau nepo\ii pot fi deja loviti de sterilitate. Programul de autodistrugere la scara societa\ii poate duce la catastrofe ecologice. acum Insa el se confrunta in mod periodic cu 0 lipsa acuta a dorin\ei de viata. Diagnosticul a aratat ca exista. dupa noua zile. 0 doamna mi-a relatat un caz foarte curios. nici inspiratie. mecanismul de autodistrugere se va pune In mi~care la nivelul societa\ii Insa~i ~i va ac\iona In interiorul omului independent de con~tiinta acestuia. Pe atunci nici macar n-am Iacut legatura Intre aceste doua fapte. despre tragedia unei singure persoane. distrugand mai apoi sanatatea ~i destinul urma~ilor. . ca un cantec. cum planurile. punandu-mi steriletul e ca ~i cum a~ fi renuntat la iubirea fa\a de viitorii mei copii. Cu cat este mai mare inertia emo\iilor noastre. eu Incepusem sa scriu versuri. Ace~tia se decisesera sa aduca pe lume un copil. atunci. gandurile noastre'ne storc pe neobservate iubirea din suflet. emo\iile noastre sunt una cu emo\iile copiilor. cu atat mai profund patrunde ea. nepo\ilor ~i stranepo\ilor. adica dep~ea cota mortala de noua ori. a murit. iar ~i mai In profunzime . Cauza 0 constituiau parintii ~i bunica pe 195 /' . cutremure de pamant. deodata. Totul s-a destramat ca fumul. cu cat se concentreaza mai mult asupra acestei dorin\e. Ea a fost ajutata sa-~i realizeze dorinta. Aici insa este yorba despre un caz izolat. Deoarece nu mai voiam sa nasc. scopurile. acum Insa inleleg ca. "Adesea nu observam. sterilitate. mi-a spus ea. In plus. adica a mortii de bunavoie.cu ale nepo\ilor ~i stranepo\ilor. 194 De curand am fost rugat sa cercetez daca vasectomia la barbali ~i ligatura trompelor uterine la femei este 0 Incalcare a legilor. Dorinta de a muri a marnei s-a extins ~i asupra copiilor. In timpul sarcinii. Copilul s-a nascut cu 0 grava afec\iune cardiaca ~i. ei s-au lasat de fumat ~i tineau 0 dieta riguroasa. Am diagnosticat copilul. Cel care I-a trimis scria ca mama lui suferise de 0 boala grea ~i hotarase sa piece de bunavoie din aceasta lume. in cazul In care copiii mentin acest program. In momentul de fata. am simtit cu uimire ca nu mai sunt In stare sa compun versuri. ~i erau considerate pline de talent. Daca morala ~i legile statului vor permite aceasta.J La una dintre conferin\ele meIe am primit un bile\el interesant. Barbatul Intreba daca exista vreo legatura Intre starea lui ~imoartea mamei. la sentimentul iubirii in general. cu atat mai putemic Ii influenteaza acestea pe urma~i. multa lume lupta pentru legalizarea eutanasiei. afec\iuni psihice ~i sinucideri. ~i destul de bune. prin urmare. in mod con~tient. In plan subtil. aceasta reprezinta un program de distrugere a viitorilor copii. Lucl1ll acesta poate duce la deprimare. A~area lui de idealuri era de circa 900 de unitati.

daca. petrecerea timpului in sanul naturii.aceasta inhiba con~tiinta.Pai este exact cazul meu. deta~area de problemele trupului trebuie sa fie insolitii de 0 deta~are de problemele spiritului.Fire~te. du~urile . Omul nu este ca 0 galeata murdara. Am viizut ca cei doi fii ai ei ar putea muri.La dumneavoastra sentimenteIe mor . i~i regreta trecutul sau se teme de viitor. Organismul se curalA dezintoxica singur incontinuu. apoi insa poate fi ~i mai rau. va inabu~iti sentimentele cu principiile ~i logica dumneavoastra ~i. yeti inlatura bolile. nu mai faceti aprecieri.Dar nici nu trebuie sa faceti du~ rece chiar in fiecare zi. Acumularea reziduurilor este un rezultat al dizarmoniei interioare. . Mergeti mai mult pe jos.i-am spus eu incetati sa mai ganditi. cu atat mai mare va fi lipsa armoniei interioare. calindu-va trupul. 0 astfel de cura ii poate dauna. pe care 0 poli spala ca sa fie curata. dar nu va yeti schimba in interior. a rostit cu prudenlA femeia. Din ce cauza procentul sinuciderilor la nordici este mult mai ridicat? Fiindca ei sunt mai putin emotivi decat meridionalii ~i i~i inabu~a mai repede sentimentele. capatati 0 boala grea ~i indelungata. dar ma fortez. Odata a venit la mine pentru consultatie 0 femeie cu probleme serioase de sanatate. in primul rand. Din acest punct de vedere. Daca insa. Fiica ei a mentinut aceastii tendinta ~i copilul i s-a nascut tara ~anse de supravietuire. dar are ~i ea 0 particularitate interesanta. . terapia prin infometare se deosebe~te in mod avantajos de purificarile obi~nuite. Boala trupului este 0 incercare de a va ajuta sa va schimbati atitudinea incorecta falA de lume. De multe ori nici nu vreau sa fac du~ rece. . ~ J linie materna. i-am spus. ~i-a trait intreaga vialA conform unor principii ~i idealuri rigide. 1 . incetati sa analizati situatia. Mama femeii. . 196 . trupul.Atunci reiese. comparatii. I / . ca toate sistemele de tratament ~i purificarile sunt periculoase? Eu ridic din umeri: . . incurabile. a spus femeia. omul gande~te intens ~i se agitii. Purificarea fizica tara purificare spirituala este la fel ca 0 pastila: ili acorda 0 pasuire. Fredonati un cantec .\.Eu fac du~uri reci in fiecare zi. a spus femeia cu 0 voce domoala.judecand dupa energetica ei. Cu cat ne yom curata organismul mai energic. Atunci este mai u~or sa invingi atraclia eu-Iui uman ~i sa te concentrezi asupra Divinului. Daca scopul terapia prin infometare este numai insanato~irea fizica.Cu alte cuvinte. . deoarece va antrenati ~i va fortificati. de scurta durata.toate acestea inhiba con~tiinta. De ce iubim femeile capricioase? Fiindca ele traiesc prin sentimente ~i sunt mai aproape de iubire decat cele care traiesc prin con~tiinta. scaldatul. i~i pot face aparitia boli fizice sau psihice ~i mai grave. in timpul curei. vindecandu-va de 0 maladie u~oara. cu alte cuvinte. Munca fizica.

noi am loeuit intr-un hotel nou.. doar de~ert ~i munti. cu 0 mitraliera in partea de sus a caroseriei. ai 0 perceptie total diferita. Lucrul acesta iti oferii 0 placere mult mai mare fata de 0 excursie cu autocarul. cat ~i energetica unor astfel de incaperi ne ancoreazii in / 199 . trebuie sa mergi prin de~ert cinci ore. intensitatea ~i profunzimea impresiilor pe care mi le-a produs acelloc au fost comparabile doar cu cele din frageda copiliirie. Apoi te obi~nuie~ti ~i incepi sa tii cont de realitate. Am porn it la ora cinci dimineata in componenta unei coloane de autocare ~i autoturisme.. Aceste cinci ore in care te apropii lent de tinta iti creeazii 0 dispozitie sufleteasca ie~ita din comun ~i. Cand te afli in autoear. intelegi de ce pelerinii mergeau pe jos la locurile sfinte. ~ J EGIPTUL. constructiile ciclopice de la Luxor ~i de la Karnak m-au impresionat cu adeviirat. 198 Piramidele egiptene semanau mai curand cu un bazar. Locuind in apartamente modeme. cu atat mai profunde sunt sentimentele pe care Ie incerci. vacannul. tot ce vezi dincolo de geamuri este doar un tablou care a capatat viata. Plaja de langa el fusese amenajata de curand. Excursia la Cairo costa 10 de dolari de persoana. Cu cat te apropii mai incet de un loe sfiint. KALA WI in timpul primei calatorii in Egipt. Loc de trai. nu se poate sa te apropii de el cu ma~ina. atunci cand am intrat in muzeul din Cairo. cand de un galben aprins.\ f . Buldozerele nivelasera ~i impinseserii in mare monnane uria~e de nisip. ele sunt fotografiate atunci cand in jurul lor nu este nimeni. taxiul poate fi oprit oriunde. Cand mergi intr-un autoturism. Am incercat sa gasesc alte posibilitati. Spre deosebire de piramide. la AI-Ghurdaqah nu era nimic deosebit ~i noi am hotarat sa facem 0 excursie la Cairo ~i la Luxor. .. poti opri ma~ina ca sa ie~i afara. loc de luat masa. intr-un astfel de grup calatoria il costa pe tiecare cam 30 de dolan. ~i atunci ai 0 perceptie absolut diferita.. Tara teama de a intarzia. iar cand vezi forfota. M-am convins personal de urm1itorul lucru: daca dore~i sa simti frumusetea unui edificiu sau a unui loc. in afara de mare. Poti deschide geamul. Pe~tii despre care citisem atat de mult ~i pe care ii admirasem pe cartile po~tale nu i-am vazut in zona acestei plaje. loc de distractie. se produce 0 prabu~ire dureroasa a iluziei. intrucat taxiul avea ~ase locuri. noi ne obi~nuim eu faptul ca orice cliidire are functii pur utilitare. Ca sa ajungi la Cairo. in fruntea coloanei se afla un automobil blindat. larma ~i un mare numar de oameni. Aliit arhitectura. De obicei. Contactul emotional este mult mai profund. acoperind astfel insulitele de corali. Un taximetrist egiptean s-a invoit sa mearga pentru 0 zi intreaga in schimbul sumei de 200 de dolari. lasand ma~ina in departare. Trebuie sa ajungi la el pe jos. Nu se ziire~te nici un porn. cand de 0 culoare aproape neagra. cand de un ro~u-caramiziu. In plus.

Propria noastrii membrana fizica.mi-a propus pe nea~teptate unul dintre prieteni. am avut deodata senzatia uimitoare ca trupul meu. ~oferul nostru era foarte bine educat ~i stingea de tot orice lumina. ~i Intelegi ca au fost Inaltate cu cateva mii de ani In urma. Impreuna cu problemele ei de supravietuire ~i confort. imi aminteam de cocioabele de piatra In care multi egipteni locuiesc pana In prezent. . Atunci cand rasuna 0 voce solitara. mai Intai. Soarele asfin(ea Incet. In Rusia. noi mergeam de-a lungul unui canal de irigare. Mai apoi. patrunziind totul In jur. 0 lume enigmatica. dincolo de hotarele a tot ce este pamantesc. ~i. m-am . In felul acesta goneam cam un kilometru prin de~ertul noctum Intr-o bezn~ totala. de ce nu ne-ai canta un cantec? . 0 inexplicabila lumina auriutranda~rie radia. in negura roz-violeta se Inaltau \I1suh(e de palmieri salbatici. parca s-ar fi mic~orat ~i ar fi devenit insignifiant. apoi Insii ne-am obi~nuit ~i chiar a Inceput sa ne placa. 201 . cand circuli pe autostrada ~i vezi la distanta de 1-1. ajuns pana la noi din milenii apuse. Atunci cand intri Intr-o biserica. Incepe treptat sa ne izoleze de lumea Inconjuratoare. Eu-( meu uman nu disparuse. fan~s!lca. Impacata adormea lin sub ochii no~tri. La Inceput ne-a fost teamma. Aveam senza(ia dispari(iei a tot ce este pamantesc ~i a unui zbor nea~teptat In cosmos. unite Intre ele prin anumite functii supreme. ~i eu am vazut lumea In cu totul alte culori. Prin aer pluteau lene~ 200 / Peste cateva zile dupa intoarcerea de la Luxor. p~ste lu~i ~i ani. La Intoarcere. ci spatial. ci a(ipise. Cantam un cantec popular. iata acest neverosimil avant spre Inalt.5 km 0 ma~ina care vine din sens opus. Tacand sa ne creasca dependenta de ele. ci un complex Intreg de constructii. deodatii. lar atu'lci cand vezi nu un singur edificiu. iar automobilul nos!rlv plutea domol printre stele prin de~ertul nemargini!. adormise.\ J starc~ albi nu prea mari. cufundand localitatea toropita Intr-o pacla ro~iatica. starea interioarii ti se amelioreazii datorita simplului fapt ca spatiul ~i energetica laca~ului nu sunt concepute de noi ca functii utilitare. cu problemele lui cu to!. noi ne schimbam mai u~or ~i cunoa~tem lumea mai In profunzime. Dupa aceasta am avut sentimentul ca trupul Imi dispare. Am Inceput sa cant ~i ne-am cufundat In infinit. functiile umane. ~i ca Imi apare 0 reala perceptie a cosmosului ~i a etemita(ii. lIl(eles Intr-o engleza stiiJcita cu ~oferul taxiului In privinta altei calatorii. Etemitatea ne acoperea periodic cu aripa sa ~i numai conturul mun(ilor pe fundalul cerului ~i panglica drumului ne despar(eau de ea. Pentru supravietuirea unei civilizatii este necesar simtul etemitatii. ca eu-I meu nu mai este fizic. Acela~i lucru 11 Tacea ~i conducatorul automobilului care ne venea In Intampinare. Simtul clipei este necesar pentru supravietuirea unui singur om. stingi luminile de departare. Plimbandu-ma printre coloanele uria~e de la Luxor. de posibilitatea de a-i Intelege maretia ~i frumusetea. Cand ne pomenim Intr-un alt mediu. lucrul acesta te impresioneaza putemic.la ascultii. ne aduceam aminte de aceasta noapte ~i tralam dm nou senza(ia unei lumi infinite ~i a eu-Iui nostru con top it cu ea. . iar In jur nu e nimeni sunetul devine un mijloc de cOl11unicarecu alte lumi ~i cu'intreaga fiiptura.

EI ridica din umeri ~i-~idesface mainile: . Trecem pe langa gramezi de gunoi ~i pietri~. care e. aceasta a fost. La vreun kilometru de locul 203 202 ~. noi am hotarat sa ajungem iara~i acolo. Intelegi.Unde ne-ai adus? . Kalawi. Dar acesta nn era golfnlnostru. A doua zi diminea(a ne adunam un grup nu prea mare ~i pomim spre locul jinduit. ~i muzeu. ~ida din mana spre sud. Dupa ce am examinat totul. E drept ca. trebuie sa mai Incercam 0 data. dune de jur Imprejur ~i. una dintre cele mai memorabile zile din viata mea. Ne apropiem de 0 enorma carcasa de beton In parasire. .11Intreb eu ruse~te. . imaginati-va. pur ~i simplu. sa nu fie oameni deloc. Mergem 40-50 de minute spre nord. Ii explicam eu. . no people.OK. ne decidem noi. Apoi Imi spune ca ~tie un loc la vreo 50 de kilometri spre nord de AI-Ghurdaqah.Yes.Baieti. eu merg acolo la pescuit Impreuna cu familia. explica el. totodatii. ~oferul. . ie~im dinmuzeu. Totul este semanat cu stide de plastic ~i pungi de polietilena. Nici pomeneala de '~orali pe aici. Un golf nn prea mare la 0 oarecare departare de drum. totul e In regula. Dam ocol darapanaturi i de beton ~i ne oprim langa un morman de gunoi de vreo douazeci de metri. raspunde ea. aici. intr-adevar. fiindca dinspre nord batea un vant putemic. Fie ce-o fi. Diversitatea pe~tilor ~i a coralilor era. acvariul local. iar In celelalte Inoata niscaiva pe~ti~ori pestriti.0 Intreb pe ghida. in unul dintre ele se afla 0 morena slabanoaga. no people. absolut salbatic.Exista undeva pe aici vreun loc frumos cu recifuri ~i Tara oameni? .. fantastica. Intelegi? No people. nu sunt oameni. A doua zi diminea(a pomim din nou la drum ~i. apoi ~oferul pariise~te autostrada. In ceea ce prive~te puterea impresiilor. probabil. am Inteles de ce domni~oara ne-a trimis aici.in zilele de odihna. Dupa socotelile mele Insa Kalawi se afla cu vreo 70-80 de kilometri mai spre sud ~i apa ar fi trebuit sa fie mai calda. care tocmai se apropiase. apoi pomim Incet In directia opusa. . Taximetristul da din cap cu Intelegere: . se Invioreazii: .Exista. apa era rece. Ma uit nedumerit la taximetrist: . nu sunt oameni prin preajma. Un muzeu destul de sarac.No people. Peisajul parca ar fi In urma unui riizboi nuclear. conchide sumbru cineva din grupnl nostru. N-am mai gasit locul nostru. spun eu visator.Am nevoie de un loc absolut salbatic. In curand yom ajunge Intr-un loc absolut salbatic. insule de corali. pentru prima oara In ultimii ani. mai rece decat In ianuarie. n-am mai vazut golful nostru._J . Intr-adevar. in stanga se zare~te marea. In anul acesta. Vreo zece acvarii. Eu dau din cap aprobator: . peste 0 ora. Dupa vreo doi kilometri 11rugam pe ~ofer sa opreasca langa - Kalawi este aici.Are dreptate.' Eu dau din mana Tara a mai zice ceva ~i ne Indreptiim spre ma~ina. 0 cantitate uria~a de pe~ti ~i nici un om prin preajma. Am petrecut acolo toatii ziua ~i. Cand am intrat In apa. in anul 1999. ~oferul arata cu degetul: . ajungem Intr-un loc nou. Dupa ce am parcurs distan(a cuvenitii.

dar scopul suprem nu este ca ele sa existe ve~nic. cand am simtit realitatea ~i materialitatea sentimentului iubirii. Tot timpul cat am hoinarit pe tarmurile celor doua golfuri Imi spuneam ca. am simtit ceea ce mai tarziu am numit inertia iubirii. ~i atunci poate fi calificat drept comportament incorect tot ce Impiedica amplificarea acestui sentiment. proportiile lui. Nu In degeaba se spune ca nu merita sa te Intorci acolo unde ti-a fost bine. am Inteles ca trebuie sa marim In fiecare 204 zi inertia acestui sentiment. de senzatia ca ne atlam Intr-o situatie Taraie~ire. Sa trecem acum la ceea ce este mai important. disparea Indata. marile vor disparea. sentimentele pe care Ie aveam erau tristetea ~ijalea. Pamantulnostru va muri. Pentru prima oara In viata izbuteam sa ma deta~ez de senti mente Ie triste. care nu se diminua din aceasta cauza catu~i de putin. In adancul fiintei noaste. pentru prima oara In ultimii ani.Sa nu renunti la iubire. "Cand mergi undeva pentru prima oara ~i Inca Intr-o companie placuta. Acest sentiment al iubirii era plapand. ci ca noi sa transformam. am gasit un golfulet asemanator. "Fie ca pe~tii ~i coralii ace~tia vor trai mai mult sau mai putin. sa n-o Inabu~i. dar frumusetea nu mai era aceea~i. lipsit de aparare.~\ f ~ j acesta. Soarele se va stinge. . Un comportament corect contribuie la cre~terea inertiei iubirii In sutletele noastre ~i In sutletele altor oameni. [mediat mi s-a limpezit totu\. In sutletul meu domnea totu~i un sentiment de fericire. Perceptia interioara a unu i loc rareori se repeta. dad Incetam sa-I sustin. / . In cele din urma. clipele trecatoare de ferieire umana In eternul Divin.m-am gandit eu. Acum Insa. ma gandeam eu ~i. sentimentul iubirii din sutlet trebuie sa creasca mereu". pe~tii ~i coralii vor pieri. iar una dintre conditiile de bazii ale tranzitiei de la eu-I uman spre cel Divin consta tocmai In cre~terea inertiei sentimentului iubirii. imponderabil ~i. La suprafatii. Mai Inainte ziceam: . 80 la suta din frumusetea locului este data de starea ta interioara". Apa era cam tulbure ~i rece.

Cand Incepem sa depindem de ceva. sa ne sllparam. sa regretiim. func\ioneaza In regim de purificare. totul se termina Cll extirparea rinichiului sall Cll moartea. j sA UN FII SANATOS E LUCRU SIMPLU in ultimul timp. Daca suprasolicita\i un mu~chi. mai apoi Insa ne agraveaza atitudinea incoreclii falii de lume ~i. Organismlll se Imbacse~te necontenit ~i. inainte de a 0 concepe pe fiica-sa au Inceput sa i se formeze pietre la rinichi. diminuarea func\iilor tuturor organelor ~i. din inertie. sport ~i 0 atitudine corectii fa\a de lumea Inconjuratoare. unui comportament corect. pe deasupra. Suprasolicitarea psihica duce la diminuarea func\iilor glandelor ~i Incepe Imbacsirea organismului cu reziduuri. pietrele au Inceput sa se resoarba tara ajutorul vreunui medicament. catva timp. NlI demult am avut 0 pacienta interesanta.nem schimbarile intervenite In corp prin schimbari launtrice. daca nu calatoresc. Cand i-a consllitat pe speciali~ti. Dupa ce am cercetat-o cu mai multa aten\ie. mu~chii lucreaza. care mi-a relatat un caz extrem de curios. peste catva timp. eu ma straduiesc sa merg cat mai des la un bazin de Inot. atunci purificarea are. spirituale. Cel mai bun sistem de purificare este totu~i terapia prin Infometare. lInlli caracter integru. Doamna s-a interesat ce s-a Intamplat de fapt. organismul ajunge la 0 stare care corespunde unei concep\ii corecte despre lume. Acum rinichii ei sunt absolut cura\i. In ciuda tuturor avertismentelor medicilor. acumularea de saruri. concomitent. Ea a ramas Insarcinata. inviorarea de care are parte organismul se men\ine. ne mi~cam pu\in. ne Intiparim In memorie senza\ia de lumina ~i puritate din sutlet ~i ne straduim s-o men(inem.. iar. a atlat ca are calcllii de forma coralica. ale creierului. am Inceput sa-i explic: . Daca Inss ne cura\am numai truplll. el Inceteaza sa mai raspunda. Ii iertam pe to\i ~i ne rugam. creierul era numit glanda principala a omului. mai demult. Nu degeaba. la Inceput.. a nascut cu bine. tire~te. Daca 206 sus\. un efect pozitiv. de regula. cu aliit mai repede ne putem alege cu vreo boala. atunci purificarea fizica exercita asupra noastra 0 intluenlii benefica. indata ce am vazllt-o. mi-a fost clar ca totul este legat de copiii ei. cu ciit perseveram mai mult In a n~ cura\a corpul.inainte de conceperea fiicei era necesar sa va fie 207 If . Astfel de pietre nu pot fi eliminate ~i. imediat Incepe supraconsumul de energie. Atunci cand ne curiiliim organismul recurgand la diverse procedee. ~i. iar gradul de purificare este determinat de starea interioara a fiecarui om. continuand sa ne framantam. ca sa vad cum stau lllcrurile. Nervii se odihnesc.

ca sa claritic Ullele detali i referitoare la cartea a ~asea. cu cat tindem mai mult sa Ie dezvoltam sentimentele ~i nll gandurile. ci ~i pc cel al fiicei. Inainte de concepere. Pedagogia. Pe masura ce se formeaza con~tiinta ~i apare aspiratia spre valorile umane. De fapt. la randlll ei.N. dupa na~terea fiicei. incepem parca sa pipaim Cll tot Corpll\. Este putin probabil ca ati fi obtinut 0 asemenea purificare pan a la nivelul cuvenit prin intermediul oamenilor. daca ne pierdem mainile sall daca ele ne sllnt imobilizate. va dati seama cu ce s-ar fi soldat totu\. Copilul traie~te din senti mente ~i iubire. ~i avem posibilitati tot mai mici de purificare.~ J imblanzit caracterul ~i sa fiti impinsa nitel spre iubirea Divina. De aceea. 208 Am inteles dintr-o data un adevar simplu: de la copii nu trebuie sa pretinzi niciodata nimic. pentrll a recllnoa~te pe cineva. cu atat mai lent vor decurge la ei procesele de ofilire. logica Divina ajllta. sulletul omlilui. apoi fllnctiile mainilor incep sa fie preillate de cap: clatinandll-I Intr-o parte ~i in alta. incepe de la autoedllcarea pedagogului ~i a parintelui. iar biitranetea se face simtita din ce in ce mai repede.Vreall sa va sp"n ca rlldele mele all citit despre experimentele psihologllilli A. nll prin ordine ~i exigente. tot mai mult. omlll pipaie conturllrile fetei Cll mainile? De aceea. sa se roage in fiecare zi. cre~te. proceslll de recunoa~tere se intrerllpe pentrll un timp oarecare. de aceea vi s-a dat 0 purificare prin boala. de aceea posibilitatile \ui de purificare sunt mult mai mari decat cele ale unui adult. ci logica Divina. acumuleaza 0 mare cantitate de iubire. apoi interloclltorlll mell continlla: . Copilul trebuie tratal ca 0 fiinta Divina. Daca ati fi intrat in panica ~i v-ati fi inver~unat impotriva propriei persoane ~i impotriva altora. Nli mi-a\i plltea spune titllli car\ii? Mi se comllnica titllli cartii pe care vreall s-o eitesc.~tiati ca. ati devenit mai blanda. 0 data cu trecerea anilor. recllnoa~tem mai lI~or oamenii ~i obiectele cllnoscllte. ati lasat la 0 parte toate problemele. franarea con~tiintei este un bine pentru copil. Dumneavoastra ati procedat corect. ma apropii de telefon ~i slln in alt ora~. sa aiba 0 atitudine blanda fata de sine ~i falii de oameni. Alid ca cineva a ridicat receptorlll. permi(iindu-i sa se concentreze mai indelung asupra iubirii ~i a cunoa~terii senzoriale a lumii. ei pot fi doar ajutati sa-~i formeze 0 atitudine corecta fata de lume. organismul dumneavoastra s-a purificat rapid. / 209 . Edllcam prin iubire ~i ajlltor. Daca sulletul s-a purificat. il saillt.Leontiev. cu cat mai mult Ie aplicam copiilor nu logica umana. Orice iritare ~i nemultllmire fata de copil este lIn indicill al atitlldinii noastre incorecte fata de Ilime. allandu-se vreme indelungata intr-o stare de deta~are. in pofida istetimii ~i a marii lor sensibilitati. Logica lImana cere. la proceslll gandirii participa tot corpll\. Multi parinti sunt framantati de inceperea tarzie a vorbirii la copiii lor. de aceea. inainte dc a pleca la bazin. dependenta de ceea ce este uman. cel ce urmeaza este corpul. ati inceput a va concentra asupra iubirii ~i ati reu~it sa va pllrificati nu numai propriul sullet. ~i incep convorbirea: . Cli alte cllvinte. Daca este imobilizat capll!.

Cand a reu~it sa-~i ierte mama. In ciuda tuturor vitregiilor. lucrul acesta se rasfrange ~i asupra gandirii? . m-am gandit eu. Aceasta a crescut. care a dat peste acela~i lucru ca ~i dumneavoastra ~i dorea sa faca experimente la institutul nostru. Dar. astmul i-a trecut." rand. ies din apartament ~i merg sa-mi iau ma~ina. In ordine ~i iata-ma aproape de Podul Palatului. sportulnu mai e de mare ajutor". Pe bulevardul Nevei se formeaza periodic ambuteiaje.intreb eu. cand corpul imbiitrane~te. Cand a fost convinsa ca trebuie sa-~i ierte sotul. Eu Insa nu sunt prea grabit. Ma gandesc ca trebuie sa ma oeup In mod serios de educarea emotiilor mele. incuviinteazii interlocutorul meu. Imi adue aminte eum un paeient Imi povestea despre / 211 . ne putem vindeca de 0 boala ~ grava. Daca functiile glandelor se reduc de cateva ori. care nu putea fi tratat eu nici un medicament. la mine la institut a venit un american. pun receptorul In furca. trebuie sa-ti cultivi In sullet bunatatea ~i sa vezi In toate vointa Divina. probabil. . Sotul a cumparat pe ascuns narcotice ~i tot pe ascuns le-a strecurat In val iza 210 f ~ sotiei. Trebuie sa renunt la toata agitatia ~i sa aeumulez energie pentru a reu~i sa ma ridic la un nou nive!. dupa cat se pare. . apoi a plecat. apoi s-a Imbolnavit de astm.Care era ideea cercetarilor lui? . racirea timpului din aceastii primavara Inca se resimte. La semafor s-a aprins semnalul ro~u ~i ~uvoiul de ma~ini sa oprit Ineet. In prim. de aceea mi~carea activa. cancerul a disparut.~titi. eu m-am all at Intr-o stare de singuratate interioara deplina. Se aprinde lumina verde ~i. AI doilea caz: 0 femeie ~i-a alungat fiica de acasa. de vreo cineisprezece ori mai mare. Bazinul se alla pe insula Vasilievski ~i. Intr-o jumatate de ora. deoareee ma confrunt eu prea multe suprasolicitari. Apoi a ie~it din Inchisoare ~i a tacut cancer la san. Ma~inile merg Ineet. De~i e deja] 8 mai. Prima regula a aeumularii energiei este Sa Inveti Sa n-o irose~ti. Pana la varsta de treizeei de ani. ma~inile pornesc. Aeum Insa nu sunt In stare niei macar sa tin 0 terapie prin Infometare. apoi insula Vasilievski. EI a mentionat doua cazuri. Am ajuns deja la Ineeputul bulevardului Nevei. este yorba de starea hormonala. Ei plecasera cu avionul din America sa-~i petreaca vacanta In Brazilia. NarcoticeJe au fost gasite ~i femeia s-a pomenit la Inchisoare.Aveti perfecta dreptate. m-am gandit eu. sperand sa Ie poata trece de vama. el n-a reu~it sa Inteleaga sensul acestui fenomen. . ora~ul a ramas frumos. imi amintesc de 0 discutie cu un profesor de la institutul Behterev. se zbarce~te. . Ne luam ramas bun.Cat este de simplu sa fii sanatos.Prin urmare. Ineet. logica umana 0 depa~e~te pe eea Divina ~i eu simt aeest lucru. Primul: 0 femeie care s-a vindecat de un cancer la san. in eeea ee ma prive~te.\ . solicitarile fizice ne ajuta sa ne pastram mai multa vreme limpezimea gandirii ~i sa diminuam pierderea capacitatilor la biitranete. Totu~i. iar potentialulmeu ereator era. reu~esc sa ajung acolo. iertiind un om.Aceea ca. Mai departe va urma Podul Palatului. functioneaza mai prost. Eu II Intrebam daca n-a auzit cumva despre alte cercetiiri asemanatoare cu ale mele.

luand loc in ma~ina. Ce se intampla?" Eu una am inleles. pacienlii mei incep deja sa gaseasca singuri raspunsuri la intrebarile lor. Nu demult m-am indragostit. Mi-ali putea expl ica ce s-a intamplat de fapt? . ~ansele de na~tere ale copilului erau. ea simlea cu exactitate ce este cel mai dureros pentru mine ~i lovea drept la linta. Apoi insa mi-am luat avant ~i nu ma mai puteam opri. la inceput.ii zic eu. zice el. de asemenea. continuand sa inaintam pe bulevardul Bol~oi. Mi-au mai ramas 2-3 capitole. Daca vad 0 femeie frumoasa. ci a~a cum este necesar pentru maxima purificare a viitorilor copii.Pur ~i simplu. apoi aceasta calitate se duce ~i iubirea se duce 0 data cu ea. Dupa bazin am sa mai lucrez. De altfel. Dumneavoastra de-abia ali facut fala acestei incercari cu 50%. E de ajuns sa visez la ceva ~i. Indata ce a inleles ca sunt in puterea ei.nici 0 picatura. Cum mai stai cu cartea? . Al doilea 213 . ne intalnim ~i ma ciocnesc de 0 ~i mai mare ba1jocura. m-am trezit cu 0 hemoragie. imediat. Ma ridic de pe scaunul closetului ~i vad ca e plin de sange. apoi a divortat. Dumneavoastra insa nu sunteli destul de pur 2t2 f ~ f pentru aparitia lui. . Peste 0 ora iau hotararea sa ne desparlim ~i. in campul dumneavoastra ~i al acestei doamne exista un copil comun. Parca a~ fi simlit ceva ~i./ La interseclia bulevardului Bol~oi cu alta strada am observat silueta unui amic.Din carlile dumneavoastra am inleles ca am un ata~ament puternic fala de con~tiinla ~i falii de femei. totul se destrama. am 0 hemoragie abundenta. daca ali fi incercat-o. Acesta nu are ma~ina. De aceea. incep sa am incredere in oameni ~i. oamenii intreaba adesea: "S-a maritat din dragoste. ea se comporta nu a~a cum ati dori. Am hotarat sa rabd cu orice prel ~i astfel a durat inca jumatate de an. Fiindca. in viitor va a~teapta 0 mare iubire. indata ce am luat decizia sa ma despart de ea. Ea este tanara ~i dragulii ~i a inceput prima sa-mi acorde atenlie. il iubea pentru ceva anume. n-am reaclionat. In plus. sunt tradat. i-am spus. din nou. a inceput. In cele din urma am hotarat sa nu mai indur aceste ba1jocuri rafinate. Daca situalia mea devine un pic mai buna decat a altora. Dar. sa ma umileasca. A~a ca puteti socoti ca ati avut noroc. 0 cuno~tinta de-a mea imi spune: "Uite. imediat.\ problemele sale: . Peste cinci minute ma dccid sa continuu relatia cu ea. Intru pe bulevardul Bol~oi al insulei Vasilievski ~i ma gandesc: "Oare in ce mod voi fi eu chemat la ordine? Poate ca e mai bine sa nu a~tept ~i sa-mi concentrez din timp eforturile asupra mea?" . cu multa iscusinta. imediat i~i fac aparilia ambiliile.Bine. . A divorlat de unul. Merg la ea. de aceea trec pe la el atunci cand mergem la bazin. dar dumneavoastra n-ali fi supravieluit. faptul acesta are consecinle deplorabile ~i pentru copii. s-a casatorit cu altu!. SOia 50. De aceea a trebuit sa fili pregatit in felul acesta. leri. el a plecat in viala urmatoare ~i nimeni n-a avut de suferit in mod deosebit. Apoi ea s-a maritat cu altul ~i i-a nascut un copi!. ma duc ~i ma a~ez inadins la closet . Pornim.Salut. uit de toate. Daca nu vedeti in comportamentul ei 0 semnificatie suprema.~tii ceva? . ~i pentru dumneavoastra. Chiar daca 0 femeie este indragostita de dumneavoastra. atunci cand s-a maritat.

dar nu un filozof." Eu ziimbesc. cei invatati nu sunt intelepti" . puterea-mi pot sa 0 sporesc. de aceea. Dupa care ma conduc ~i pe care Ie pastrez cu grija: Primul este "sentimentul iubirii" profunde. sa traiasca . intrebarile ~i raspunsurile lor ~i Ie voi tipari. Daca un filozof incepe procesul cuno~terii de la ganduri. Sunt plin de iubire ~i pot. incepeau sa imbatraneasca rapid ~i traversau 0 perioada de douazeci de ani in ciiteva luni. rara a te gandi ~i rara a tine seama de nimic. in principiu. ci de problema imbatranirii. spatiu ~i timp. "Cei intelepti nu sunt invatati. Doar bland fiind ~i ingaduitor poti reu~i . de con~tiinta ~i de lumea inconjuratoare. ciind te mariti pur ~i simplu pentru ca iube~ti. Atunci cand se trezeau . din ce in ce mai mare.zicea Lao Zi. Imi vine in minte 0 poezie. treptat. AI treilea se nume~te "Iipsa niizuintei de a fi lider". Ei au continuat sa manance in somn. dar con~tiinta lor dormea ~i ei nu imbatraneau de loc. it vei ajuta la toate ~i"1 vei ierta mai u~or ~i vei ti fericita mereu. de aceea pot atinge suprema pliniitate a guvernarii esentei lucrurilor. Al doilea il reprezinta "increderea". tiindca am mancat ~i am aseara: "Doar cedand ~i renuntiind te poti schimba. Probabil. pe care Ie-am citit aseara: "Am trei lucruri de mare pret."Fericirea umana. care refuza ocarmuitor sa fie ~i dezvoltarii f j f lumii deta~andu-te de materie. ar ti trebuit sa ma ocup nu de problema bolilor. ~i abia mai apoi : . toate lucrurile neinsemnate se dau la 0 parte. imi amintesc versetele lui. actiona cu barbatia unui adevarat o~tean. de aceea.' baut CLI aslIrii". intorcandu"ma spre insotitorul meu: . ma gandesc ell. Yoi aduna scrisorile de la cititori. din el poate ie~i un doctor in filozofie. batranetea e ca 0 boala. pe care am citit-o 214 215 . in loc sa"i repro~ezi toate cele. inot prin apa azurie ~i. trebuie sa gase~ti un alt punct de sprijin ~i sa te deta~ezi de toate lucrurile de care ne leaga con~tiinta. devine nefericire". de~i. care se leapada de cumpatare pentru bel~ugul fastuos.in curand nu va mai ti nevoie sa scriu carti. Pentru a invinge dependenta de con~tiintii.\ are ceva ce nu avea primul. care de nimic nu depinde. Dar. Prin urmare . Cauza ei este dependenta. Nu nazuiesc in Lumea de sub Cer sa fiu primul. Am citit adesea despre cazuri cand unii oameni au cazut intr-un somn letargic. daca i te m inchini multa vreme. atunci." Mai intai trebuie sa simti bazele formarii sa incepi sa cugeti. . A trait un timp cu al doilea ~i s"a dovedit ca acestuia ii lipsesc multe in comparatie cu cel dintai. Sunt strangator ~i. mecanismul imbatranirii este legat intr-o masura considerabila de con~tiintii. Cel care azi pentru razboi lasa iubirea. Pe mormantul unui grec din antichitate sunt gravate cuvintcle: "Am trait 0 viata lunga.

orice placere umana.Intreaba interlocutorul meu." Toate acestea au fost spuse cu mii de ani In urma.Din punct de vedere karmic. izolare. pentru azi ne e de ajuns. gandim ~i simtim cu ochii. mai Inainte Imi amortea degetul mic. aceasta Inseamna dependenlii sporita falii de tot ce este uman. Cu dt este mai sporita activitatea corpului nostru temporal ~i spatial.Sa vorbe~ti. cu atiit mai Incet Imbatrane~te corpul fizic. Noi vedem. gandim ~i simtim cu campul. devine mult mai lenl. ca sa ies din bazin. " Maestrullupmtor nu este crud. iar acum Incepe sa-mi amorteascii aproape toam palma." Continuam sa inot In apa racoroasa ~i toate cuvintele ~i gandurile se estompau treptal. se stinge un dicton de-al lui LaoZi: Riizboinicul adevarat nu e riizboinic. Totodata. Cerulli vine In ajutor. transmisa copiilor : ~i nepotilor.~i degetul In cle~te.~i daca eu gandesc chiar ~i atunci dnd ma rog? . adicii cu materia. inclusiv cea sexual a. Undeva.\ doar pentru a ajunge cel mai important. stapanire dobandind asupra simturilor sale. . ce lupm ~i Invinge. Amicul Imi face cu mana ~i eu plonjez spre scara. apoi Incepi sa te rogi. separat. Acestea au 0 viata mult mai lunga ~i de aceea procesul de Imbatranire.~i ce sa fac? . rugandu-te. 11rogi pe un prieten sa-ti stranga degetul cu patentul.Un pacient de-al meu era puternic ata~at de ratiune ~i femei. este un mijloc de acumulare a iubirii de Dumnezeu. Cu alte cuvinte. sa gande~ti mai putin. Pot sa-ti dau acela~i sfat ca ~i lui. noi vedem. Daca vei Invata sa te rogi cand te doare. ~i filmul porno sa fie In acela~i timp? f ~ _J / . noi vedem. Nu mai Inotam. In acela~i timp. . evitarea atractiei sexuale. Ne Indreptam spre du~uri. trebuie sa limitezi cantitatea de energie pe care 0 consuma corpul ~i s-o Indrepti spre activarea structurilor spiritual-spatiale. sa te rogi mai mull. dar ideile noastre. Atunci dnd calugarii erau cople~iti de imaginile sexuale plasmuite de mintea lor. te vei elibera u~or de toate. Cu siguranta. .~tii ceva. pana In clipa de falii. atunci ~i In restul timpului. n-au depa~it limitele celor spuse de acest om. Aici ar trebui pus In functiune mecanismul det~arii de tot ce ne tine legati: aceasta Inseamna cura de 216 . devine mai putemic. . adica cu spatiul. apoi ies la suprafalii ~i Inot alene de-a lungul bazmulUl. ei simteau acela~i lucru ca ~i 217 . brusc. Pe urma Iti pui un film porno ~i repeti ca. El I~i prive~te mirat mana.Nu. gandim ~i simtim cu timpul. las toate probl~mele. strangand ~idesIacand pumnul. pentru tine. . pictorii. nu vei avea nici un gand In cap. creierul ~i corpul nostru. apoi ne Imbracam. grijindu-se de el cu rabdare ~i iubire. Plonjez. Ii spun. In adancul con~tiintei. tehnici respiratorii. Care ar fi remediul pentru aceasta? foame. sa comunici mai putin. oamenii de creatie Imbatranesc mai Incel. inevitabil va pieri! Oar cel ce plin e de iubire. lata de ce actorii.

pana seara. preocuparea de a pastra controlul asupra situaliei. Regretarea trecutului. dar dispozitia mea sutleteasca este buna. problemele materiale ~i spirituale. nemullumirea de sine. resentimentele. intensifica activitatea con~tiinlei. de un model senzorial. religia se adreseazii sentimentelor. Pe masura ce lumea simte tot mai mult necesitatea iubirii Divine. ideile trebuie sa se intoarca in sfera sentimentelor. pot sa ma ocup in voie de scrierea cartii. ~i nu numai atat. Apoi urcam in ma~ina ~i plecam acasa. daca nu sunt date la 0 parte. Atunci ciind individul se roaga.\ _J omul ce prive~te un film porno. E aproape unsprezece dimineata ~i. stau la originea ideilor. Insa. ~tiinla se intoarce inapoi la Dumnezeu. Aidoma fiului risipitor. la randul lor. frica de viitor. te rogi. anuland eficacitatea rugaciunii. lubirea Divina da na~tere sentimentelor. le~im de la bazin ~i coboram pe scari. analiza ~i trage concluzii. $T11NTA $1 REL1G1A ~tiinta s-a desprins din perceptia religioasa ~i mistica a lumii. Azi e 0 zi cam posomorata. toate acestea. pentru a nu se dezintegra ~i a nu involua. iar dependenta ta de fericirea umana se diminueazii. tinzand spre Divinitate. Dadi. Pentru a putea compara. acestea. energia sexuala care a izbucnit se transforma in energie Divina. cuvintele ~i con~tiinta ii servesc drept mijloace pentru a accede la Dumnezeu. in acest moment. intre ~tiinla ~i religie incepe sa se lege un dialog. Atunci cand ne 219 / . trebuie sa dispui. pentru inceput. ~tiinla apeleaza la gandire.

Dar sil vii explic despre ce este vorba. de aceea procesul de revenire la Divin este armonios. din moment ce ati inceput sa practicati rugilciunea intensa. a fost dusa la ospiciu cu tulburari psihice extrem de grave. dependenta noastra de ea se intensifica brusc. scopuri.M-am adresat lui Dumnezeu. Cu cat mai adanc lunecam in sclavia valorilor umane. Aha mi-a relatat cum fiica-sa. Ata~area de idealuri ~i con~tiint1ii-a creseut de aproximativ 10 ori. femeia a reu~it sa scape cu viat1i. ceea ce ne poate provoca necazuri. Oar. cota de 600 de unitati. iar pentru aceasta se cere sa inliiturati tot ce se opune acestui proces. i s-a accentuat ~i ego-u!. ci pentru a ne elibera de uman. De la fo~tii lui stilpani i s-a transmis axarea sporita pe con~tiinlil. fata n-a mai fost in stare sa-~i continue studiile.Nu e deloc exclus. Primu!. principii ~i idealuri. Atunci cand va rugati numai ocazional. . nu mai asculta de nimeni. in momentul de falil. se produce 0 accelerare a tuturor proceselor. de aceea.~ \ f J adresam Domnului. boli ~inenorociri. pentru a-i diminua valoarea ~i a-i invinge forta de atractie. cainele nostru parca a capiat.Nu-mi amintesc sa fi filcut ceva deosebit. . Aia erau ni~te oameni foarte duri de felul lor. latra la toatil lumea. Nu demult am fost solicitat sa solutionez doua cazuri mai putin obi~nuite. chiar ~i numele i I-am schimbat ~i nu ~tim cum sil procedilm mai departe. Am impresia ca aceasta izbucnire are legatura cu stapiinii lui anteriori. copacul se usuca. Respectiv. ~ide atunci au inceput toate necazurile mele. este obligatoriu sa se produca ~i 0 blocare puternicil a activitiltii con~tiintei. face doar ce vrea el. chiar in ajunul botezului. Femeia a cazut pe giinduri: . Alta doamna mi-a povestit cum hotarase sa se boteze. La fel ~i omul care ~i-a pierdut legatura interioaril cu Divinul este condamnat sa piara. Am pierdut tot ce aveam. adica acei oameni care au p~it pe calea 221 / . dupa ce vizitase 0 biserica. doar ca m-am rugat intens.S-a intamplat ceva in ultimele ciiteva zile? Credeti ca acest lueru se putea rasfriinge asupra comportamentului lui? - . cu atat mai putine ~anse de supravietuire Ie raman urma~ilor no~tri ~i cu atat mai dureros este procesul de revenire la Dumnezeu. . ceva ce i-a declan~t mecanismul ascuns. Ramas lara radacini. M-a sunat 0 cuno~tinta: 220 ~titi. Am inteles imediat cum stau lucrurile. Dar iatil de ce va sun: acum tinem cainele inch is in balcon. Vitati-va cum procedau calugarii. Dupa externare. Tin sa subliniez inca 0 data: noi ne rugam nu pentru descoperirea umanului ~i sporirea lui. daca nu este st1ivilit1iactivitatea con~tiintei. mi-a marturisit 0 feme ie.Sunteti cramponatil de idealuri ~i aceasta cramponare a atins. care absolvise ~coala cu cele mai inalte calificative ~i urma cu mult succes 0 facultate. Dar. Numai printr-un miracol. gandurile adresate Domnului se transforma treptat in senti mente. Tendinta aceasta zace in el ca 0 bombil cu efect intarziat. atata tot. Dumneavoastril ati inceput sa faceti ceva in ultimele cateva zile. patul in care se odihnea a luat foc.

\
rugaciunii intense. I) anihilarea sentimentului propriei importante; 2) renuntarea la bunurile materia Ie; 3) refuzul obligatiilor socia Ie; 4) renuntarea la vestimentatia luxoasa, la bucatele alese ~i la placerile sexuale. Cu alte cuvinte, pentm a dinamiza eu-I Oivin, este necesar sa blocati pentru un timp oarecare va ajuta con~ti inta sa se transforme de valorile umane cre~te exploziv. ego-ul personal ~i pe cel In sentimente, dependenta

f
_J

Intamplare la vreo doi-trei amici... E ciudat Insa ca m-a sunat din nou, de~i problemele lui au Inceput 0 data cu vizionarea casetelor mele. - Oare nu v-am avertizat, i-am spus, ca, dupa Incheierea ~edintei, timp de cateva zile, trebuie sa evitati orice activitate mentala. orice evaluare sau analiza? Informatia oferita In cadrul ~cdintelor este mult mai densa deciit cea imprimata pe casetc. lar dumneavoastra ce-ati Tacut? Sunteti doctor In ~tiinlc. v-ali obi~nuit sa cerneli totul prin sita con~tiinlei. in timpul ~edinlei, la dumneavoastra s-au prod us anumite restructurari launtrice, au demarat procesele de transformare In profunzime. lar dumneavoastra v-ati Intors acasa ~i, In loc sa continuali acest proces, ati pus caseta ~i v-ali apucat sa cantarili ~i sa analizati totul. Informatia conlinuta In carti ~i casete este sa ? pereche de carje. Cand ali Invalat sa mergeli, dali-Ie la 0 parte ~i uitali de ele. Oaca vedeti ca ali Inceput iara~i sa ~chiopatali, apelati din nou la ele. Oar dumneavoastra ce-ali obtinut? Ali Invins dependenla de con~tiinla, v-ali activat sentimentele ~i ali pa~it prin ele spre Oumnezeu, apoi ali Tacut un salt Inapoi, spre con~tiin!ii. Oar tocmai axarea pe Ulnan, pe con~tiinla ne determina sa renuntam la ~ivino A doua zi cei doi m-au sunat ~i mi-au confirmat ca situalia lor s-a ameliorat. Mi-am amintit de disculia pe care am avut-o acum un an cu un profesor de la institutul "Behterev". II contactasem In legatura cu un articol pe care mi-I adusesera pacienlii mei ~i In care scria ca doi savanli din Petersburg au descoperi! 0 noua stare a con~tienlei. in S.U A., la Universitatea Arizona ~i-a desTa~urat lucrarile 0 conferinla internationala cu tema: "Realizarile de ultima ora

social. in cazulln care Incepeti sa va rugati intens, rara Insa a

I

Cel de-a I doilea telefon era din Germania. Ma suna un fost pacient. Cu vreo trei sau patru ani In urma, 0 conversatie de acest gen m-ar fi dat gata. Acum Insa Incep sa mai Inteleg cate ceva. Barbatull~i deapana povestea cu 0 voce chinuita: - V-am citit cartile ~i am Inceput sa cred In Oumnezeu. Dupa ce am fost la dumneavoastra la consultatie, am Tacut rost de Inregistrarile video ale seminarului dumneavoastra de cinci zile. Oar, de dind am Inceput sa Ie vizionez ~i, In para lei, sa lucrez la armonizarea mea, sunt asaltat de un singur gand:
"Dumnezeu nu exisHi, Dumnezeu nu exisrn". Simt ca-mi ies

din minti. Cu adevarat Ingrozitor Insa este altceva: nu ma simt deloc In stare sa remediez aceastii situatie ~i nici sa ma rog nu mai pot. Tac ~i Incerc sa Inteleg ce s-a Intamplat. Curioasa rasturnare de situatie. Daca mi-ar fi aruncat casetele la gunoi din convingerea ca Lazarev este un ~arlatan, acest om soar fi simtit acum mult mai bine. Apoi le-ar fi povestit aceastii
222

223

\
ale $tiin{ei in domeniul con$tien{ei". Potrivit celor expuse la conferinta, in lume au fost intreprinse nu 0 singura data cercetari asupra activitatii creierului in stare de veghe ~i de somn, precum ~i in timpul meditatiei. De altfel, meditatia s-a dovedit a fi destul de eficienta in vindecarea nevrozelor. Cercetatorii de la Institutul "Behterev" au examinat encefalogramele subiectilor cufundati in meditatie ~i au constatat ca, la nivelul scoartei cerebrale, la ace~tia se declan~eazii mecanismele excitatiei, mai exact, la inceput subiectul parca adoanne, toate procesele sunt incetinite, apoi urmeazii faza de activare. Adeptii diferitelor ~coli de yoga sunt de parere ca meditatia echivaleaza cu rugaciunea, ca ~i ea inseamna comunicare cu Dumnezeu. ~i iata ca intr-o buna zi savantii ~i-au pus intrebarea: "Ce procese au loc in creier in timpul
rugaciunii?"

f
_J
~'

Pentru acuratetea experimentului a fost invitat un calugar, care era staret la 0 manastire ortodoxa, ~i i s-a Iacut 0 encefalografie in timp ce se ruga. Rezultatul i-a uluit pe cercetiitori. Encefalograma calugarului cufundat in rugaciune, dar pe deplin con~tient, arata 0 deconectare completa a scoartei cerebrale. Omul sta ~i se ruga, dar impulsul electric care ar fi trebuit sa dovedeasca existenta unei activitati la , nivelul scoartei cerebrale lipsea cu desavar~ire. Savantii au numit acest fenomen "a patra stare a subiectului uman". Pana in acel moment erau cunoscute doar trei stari ale con~tientei: starea de veghe, starea de somn prelungit ~i starea de somn rapid, care se deosebesc intre ele prin impulsuri electrice specifice la nivelul scoartei cerebrale. In timpul adevaratei rugaciuni are loc 0 evadare din lumea
224

reala, ceea ce duce la distrugerea conexiunilor patologice. Evadand din lume, de la imaginile patologiei, individul contribuie la propria vindecare. Coordonatorul acestui experiment a numit cea de a patra stare "calea spre armonie". Apropo, savanlii au constatat ca deprimarea, muzica rock 11 indeparteazii pe individ de .Ia starea de annonie, suscitiind la nivelul cortexului impulsuri electrice similare celor ce insolesc crizele epileptice. Deoarece rezultatele experimentelor oamenilor de ~tiintii au coincis Intru totul cu propriile mele cercetiiri ~i cu felul meu de a percepe lumea, m-am gandit sa-I contactez pe profesorul de la Institutul "Behterev". Am stabilit sa ne Intalnim a doua zi. Profesorul s-a dovedit a fi 0 persoana foarte inteligenta ~i plina de farmec. Am Intrelinut 0 disculie deosebit de interesantii. - Impulsului electric cerebral Ii sunt caracteristice trei ritmuri, Imi explica interlocutorul meu. Ritmul D (delta) ne trimite la starea fiziologica, de profunzime a individului. Ritmul Q(theta) este ego-ul individului, personalitatea lui. Acest ritm tine de relaliile intrafamiliale. Abia la varsta de 5-6 ani apare ~i ritmul A alfa), legat de ego-ul social. Atunci se activeazii stratul social. Ei bine, atunci cand calugarul se roaga, ritmurile theta ~i alfa dispar. - Din punctul meu de vedere, am intervenit eu, singura explicatie posibila este urmatoarea: con~tiinla ~i sentimentele noastre nu sunt de natura fizica, ele i~i au originea in campul nostru, altfel spus, vedem, gandim ~i simtim, mai Intai de toate, cu structurile de camp, spatiale ~i, abia dupa aceea, cu trupul, materia. Adresandu-se lui Dumnezeu, omul se desprinde ~i se Inalla deasupra materiei ~i a spatiului, de aceea

!

.

225

\
trecerea con~tien\ei de la regimul trupului la regimul campului se realizeazii u~or ~i rara suferin\e. in situa\ii obi~nuite, fenomene similare se produc In timpul mOr\ii sau In urma unui traumatism gray, iar uneori ~i In urma administrarii unor substan\e halucinogene etc. - Se prea poate, a zis profesorul ~i a continuat: apropo, calugarul nu a fost singurul care a luat parte la experiment. Cu aceasta ocazie a ie~it la iveala un fapt curios. De piIda, la un seminarist, inhibarea func\iilor con~tiin\ei In timpul rugaciunii este mai puternica decat la dascalul lui. A~adar, cu cat mai profund se implica 0 falii bisericeasca In activita\i intelectuale, In func\ii administrative sau In probleme de politica, cu atilt mai mult Ii slabe~te puterea rugaciunii. De altfel, la preotul catolic pe care I-am invitat, de asemenea, sa participe la experimentul nostru n-am constatat 0 deconectare totala a scoar\ei cerebrale, de~i, In mare, tendinta se pastrase. Cand i-am adus la cuno~tin\a acest fapt, el a replicat: "De ce nu invita\i un preot american, sa vede\i ce surprize va a~teapta acolo?" Totu~i a recunoscu( ca ortodoqii sunt mai asidui In rugaciuni. Ortodoxia este singura care a piistrat tradi\ia monahala a rugaciunii nelntrerupte catre Hristos. - Ce rugaciuni a\i folosit In cadrul experimentului? - I-am Intrebat.
"Ta/lil nos/ru" ~i "Rugliciunea lui lsus
",

f
~

Inregistrat descarcari electrice caracteristice crizelor de epilepsie. Am fost nevoi\i sa Intrerupem experimentul. Rugaciunea nu i-a adus pacea interioara, intrand, dupa cat se pare, In contradiclie cu altceva. Profesorul a tacut 0 vreme, lasandu-se purtat de ganduri. Era primavara lui 1998. De la fereastra se zareau acoperi~urile troienite ale caselor, pe care ziipada Incepuse deja sa se topeasca. Omatul se a~temea peste tot. Cu toate acestea, In aer se sim(ea adierea primaverii. - Ritmurile alfa ~i theta, ~i-a reluat savantul expunerea, ne trimit la doua dintre nivelurile con~ienlei. Acestea sunt responsabile de dezvoltarea personalita\ii ~i de existenta ei In cadrul societalii. Totu~i 0 dezvoltare armonioasa se realizeaza atunci cand sunt active toate palierele con~tien(ei. lar eel mai important nivel este acela pe care-I putem observa in timpul rugaciunii, cand se deconecteazii ego-ul social ~i eel personal. Gandirea ira\ionala este mult mai ampla decat cea ra(ionala. Cultura occidentala a ajuns astazi In pragul unei crize extrem de grave, ~i asta pentru ca filozofia ~i psihologia omului occidental lasa din ce In ce mai pu\in loc gandirii ira\ionale ~i sentimentelor, fiind tot mai mult secatuita de logica. Daca odinioara, Intr-o casnicie, so\ii se sprijineau reciproc, iubirea fiindu-Ie liantul pl:incipal, ~i Incercau sa-~i rezolve problemele ~i conflictele prin bunavoinlii, astazi contractu I matrimonial a Inlocuit sentimentele. Totul este negociat, stabilit ~i pus la punct. A disparut dorin\a de a-I In\elege ~i a-I ierta pc partenerlll care se comporta jignitor. Dimpotriva, se apeleazii -imediat la poli(ie. in loc sa depllna efort, sa Incerce 0 schimbare In bine, pentru ca via\a de familie sa rell~easca, se

II ; ! I

./

mi-a raspuns el

~i a urmat: a venit ~i un domn care practica de mul(i ani yoga ~i era vindecator ~i guru cu cercullui de discipoli. EI a vrut sa vada cum Ii va reac(iona creierul, daca, In loc de medita\ie, se va cufunda In rugaciune. inainte de experiment, el a ziibovit mult timp, rugiindu-se. Dar, de la bun Inceput, aparatul a
226

227

ignorandu-ma total. dar una mai mare. Mi-am amintit din nou de barbatul care practica yoga. Primul ~i celmai important strat al con~tiinlei. Ne-am uitat surprin~i unulla altul. Am intrat in birou ~i ne-am 228 f j pomenit fala-n fa!a cu 0 doamna de varsta a treia. Eram cu un jeep mare ~i splendid. statele dezvoltate nu observa cum i~i pierd radacinile. Cel de-al doilea. Iar dnd structurile de adancime ale ego-ului individual sunt deformate. cu 0 cautatura severa in spatele ochelarilor. se intamplase de fapt? Probabil. . urmatorul lucru. . este pe jumatate distrus. Exact ce ne trebuia. practic. Mi-am adus aminte ce-mi povestea un amic de-al meu. Ce . spuse atunci prietenul meu. I se parea absolut firesc sa se comporte a~a. procentul cel mai ridicat al copiilor cu probleme psihice este inregistrat in Suedia ~i in Elvelia. . dar ~i acolo m-am ciocnit de 0 totala lipsa de interes. a~ putea sa particip ~i eu la experimentul dumneavoastra? . lata de ce. a tot pipait-o ~i examinat-o pe toate partile timp de 0 jumatate de ora.na!.Oar cel mai mult ma surprinde altceva. ~i situalia continua sa se agraveze. revistele ~i ziarele refuzii sa publice aceasta informalie. I-am intrebat. Rugaciunile cre~tine poarta in ele informalia ca pe Dumnezeu 11cunoa~tem prin iubire. . axandu-se pe sentimentul viu al iubirii de Dumnezeu. In parcarea din fala biroului de inchirieri am remarcat un pick-up Opel Omega. compromise. tipa a dat fuga la ea ~i. . ne-a replicat ea cu asprime. pe blandele ~i pe iertare. Fascinate de propria coroana luxurianta.Scuzali. care evolueaza in America. va rog.In America filcusem cuno~tinla cu 0 tipa. cand mi-a vazut lna~ina.Ma~ina aceea a fost de curand returnata ~i n-a fost inca spa lata. putem a~tepta. cel iralional. deta~andu-ne treptat de toate cele umane. Am apelat la reprezentanlii bisericii. raspunse ea imperturbabila. Am vrut sa inchiriem 0 ma~ina. in liga nalionala de hochei: .\ recurge imediat la divorl. Ei bine. a continuat profesorul.Nu avem a~a ceva.Cum sa nu. venili peste 20 de minute. ~i cand te gande~ti ca sensibilizarea oamenilor de ~tiinla din intreaga lume in aceasta problema ne-ar putea salva copiii ~i lumea in general. responsabi I de viala de familie ~i de formarea personalitalii. nu mai funclioneazii. dar ce lineli acolo in parcare? . care sa aiba un portbagaj cat mai incapMor. ea a lasat balta ma~ina ~i a dat buzna peste mine. Venili pe la noi ~i va vom supune testului. a raspuns el.Nici o'problema.Am dori sa inchiriem un Opel Omega. Ma intorceam acasa cu ma~ina ~i ma gandeam la ceea ce mi s-a intamplat in Germania. In Occident. nu mai poate fi vorba de un ego social sanatos. efectiv. . Iar cand i-am spus ca sunt hocheist. atunci 0 veli putea lua in primire. Urmatoarea jumatate de ora eu am fost cel pipait ~i exam. Omul se agala de propriile stereotipuri ~i ar prefera mai curand sa-~i piarda banii dedt sa se lipseasca de ele.Spuneli-mi. A~a am ~i filcu!. ariitand cu degetul spre fereastra. structurile fundamentale ale familiei sunt. . Imediat ce aspectele \ I I / 229 . Cre~tinismul acorda mai pulina importan(1i aspectelor tehnice ale deta~arii de uman.Daca-i a~a.

Dar. eu am fost ocupat cu scrierea celei de-a cincia carti. Cu cateva mii de ani in urma. in ziua respectiva. meditatia poate fi periculoasa pentru 230 el. ne yom intalni ~i vom demara experimentul nostru cornun.sioparea metabolismului. Acum insa mi-am amintit de discutia noastra ~i ii dau un telefon la institut. dupa care sunt liber ca pasarea cerului. acest lucru era vilzut ca 0 binecuvantare. reactii la cercetarile dumneavoastra? I I ! ' I ! I - . . Yom spune despre el ca este cramponat de aspectele spirituale superioare ~i. deocamdata nici una.Buna ziua. remodelarea con~tiintei. inchiziind ochii ~i eliberandu-se de ganduri obtin deconectarea primului nivel al con~tiintei. in acest caz.Siava Domnului! . Doar in aceste conditii. Informatia cu care lucrez acum s-a dovedit a fi atat de importanta. imediat ce am terminat de scris volumul cinci. caci. ea 11indeparteaza de Divinitate. m-am interesat eu.I. nici forte sa ma implic in altceva.oprirea respiratiei ~i a inimii. . in consecinta.rostesc eu. sunt de acord sa Ie publice. mult mai salutara ar fi cultivarea unei atitudini binevoitoare. din partea oamenilor de ~tiinta. munca fizica ~i pocainta. in realitate. raspunde el. dezvoltarea aptitudinilor. de aceea. De aceea. Prin urmare. I-am inceput pe al ~aselea.Apropo. in septembrie urmeaza sa scot volumul ~ase. religia dispare. . Eu zic sa ne intelegem in felul urmator. aspiratia catre Creator.Ce sa zic. la a treia . De acord. . cu aliit mai benefica pentru el este meditatia. insa. Se pare insa ca gheata a fost sparta.Sigur ca-mi amintesc. Am stabilit cu profesorul sa ne intalnim peste 0 saptamana. nu mai am nici timp. Jar atunci cand lucrez la 0 carte. este destul de greu sa te intorci inapoi. a vederii ~i a gandirii. catre cauza primara avea 0 pondere mai mare dedit axarea pe diverse tehnici. mi-a raspuns profesorul. locul ei fiind ocupat de magie ~i ocultism. suspendarea tensiunii musculare. dupa urcarea acestor trepte. cand individul este cramponat de spiritualitate. ii spun. ca 0 cre~tere a nivelului spiritual. intarirea sanaliitii devin un scop in sine. in cadrul acestui sistem. Cat despre adevarata meditatie. Dupa aceea. mai intai de toate este necesara formarea unei aspiratii statornice catre Creator. daca va mai amintiti de mine. insa. insa. ~i atunci. cu ciit individul este mai putin cramponat de aspectele spirituale superioare. Cateva reviste de specialitate s-au aratat interesate de informatiile noastre ~i. dansul n-a fost disponibil. Va deranjeazii Lazarev. daca se poate. daca am inteles eu bine. Yoga il ajuta pe individ Sa se deta~eze de con~tiintii ~i de ata~amentele umane. scara ce duce spre Divin nu se va prabu~i. ~ ~ tehnice ale auto-armoniziirii. Acum e sIar~itul lui mai. occidentalii care practica meditatia relaxandu-se. meditatia poate fi periculoasa pentru el. 231 .Vedeti care-i problema. daca individul scoate mereu la iveala defectele celor din jur ~i are numai pareri negative despre oameni. daca este nemultumit de sine ~i de propria soarta sau este gelos ~i se supara pe cei apropiati. Initial. exista. a~a ca dadusem la 0 parte toate celelalte preocupari. unde ati disparut? . dupa ce-i aud vocea in receptor. inciit nu voiam s-o lungesc prea mult cu punerea ei pe hartie. La prima treapta se obtine imobilitatea fizica. se produce 0 axare pe nivelurile spirituale superioare. La cea de-a doua .

~i procesul de autointoxicare se blocheaza. Am avut odinioara 0 perioada in care am lucrat mai mult cu IIna dintre cauzele care stau la originea afectiunilor fizice. Pe la sfiir~itul ani lor '80 am auzit de la cIarvazatori urmiitoarea previziune: incepand cu anul 2000. in linii mari. dupa toate semnele.I Ne luam ramas bun. iar eu ma gandesc la cele ce se intiimpla astiizi cu lumea. La nivelul campului exista matrita omului din viitor. este yorba de atitudinile de dispret ~i de dezaprobare fata de oameni. in ultima jumatate din an. pentru a ma redresa. dar ~i de copiii no~tri. doar cei ce vor gasi calea cea buna. Scriam in cartile anterioare ca actuala viata a omenirii a inceput cu doua mii de ani in urma ~i va lua sflir~it in anul 2000. Acestea sunt datele de care dispun personal. ma rog permanent... putem presupune. intrucat medicamentele nu vindeca boala. iar lncepand cu 2030 se va putea vorbi despre a noua omen ire.. cu 0 energetica ~i a can~tiinta calitativ naua. nu e nici 0 indoiala. Este yorba de nepotrivirea energeticii individului cu societatea viitorului. ci doar 0 imping inauntru. avand la suprafata pete murdare. arice medicament i~i va pierde efectul. Ei bine. Ele semnaleaza existenta unui program de agresiune indreptat impotriva iubirii. de nemultumirea de sine ~i de rcspingerea vietii. Oaca matrita noastra interioara nu-i corespunde. iar eu m-am lasat absorbit de alte probleme. Nu ma indoiesc ca fiecare dintre noi are un viitor. Urmiitoarea viata. de rauri. . Atunci matrita noastra incepe sa se dezintegreze. exact acela~i lucru mi I-au spus ~i medicii de la un laborator dotat cu aparatura de diagnosticare de ultima ora. cea mai intensa. ~i nu numai pentru a-mi ispa~i acele gre~eli care pot fi transmise copiilor ~i nepotilor mei. in ultimii 2-3 ani. medicamentele. J ' iI I ~ i'j " I I . Petele sunt rezultatul comportamentului ~i al atitudinii noastre gre~ite fata de lume. .. ca pe un basm de adonnit copiii. peste aproximativ zece ani vor incepe brusc sa se accelereze toate procesele karmice. noi intram in contlict cu matrita viitorului. de mari. Atunci ciind incerc sa descopar de unde vine un element negativ. alteori un singur cocon luminos. ci ~i pentru acelea care pot afecta societatea viitorului. ca s-a produs 0 supraincarcare cu de~euri karmice a structurilor noastre spirituale de importanta vitala. Din 2024 va aparea 0 generatie de copii de tip nou.( . Din anul 2001 232 va incepe sa se schimbe conceptia despre lume la nivelul intregii omeniri. va dura aproximativ 300 de ani. Nu demult insa. mi se intampla uneori sa vad coconii structurilor de camp ale copiilor mei. Apropa. chiar ~i cele mai puternice (inclusiv preparatele hormonale) inceteaza sa mai actioneze asupra bolnavilor. probabil. Atat doar ca mi-a~ dori sa pa~im in acest viitor lnconjurati de 0 natura nealteratii. Ca sa fiu sincer. sclipitor. Apoi aceasta tema mi-a disparut din vizor. am tratat acest pronostic cu scepticism. Ca omenirea va supravietui. Vor supravietui. Con~tiinta se va ridica pe 0 treapta superioara.

atunci cand adoptam un comportament corect? De ce Serafim Sorovski se desprindea de pamant in timpul rugaciunii ~i levita? Probabil. la pomparea energiei cu ajutoruI mainilor.1tiaca ceva te apasa spre paman!. atitudinea iti este corecta. ai sen:z. caci. simti cum iti apare in suflet senzatia zborului. Simti 0 greutate pe suflet ~i in trup. orientandu-se in directia corecta. nu e a~. trupul iti devine u~or. gravitatia terestra ne transforma in sclavi. Pe atunci insa se credea ca firea omului nu poate fi schimbata. de asemenea. daca stau sa ma gandesc mai bine. este ~i intermediarul dintre eu-l uman ~i cel Divin. Dependenta de sentimente da na~tere dependentei de timp ~i. de asemenea. Forta de atractie a pamantului actioneaza nu numai asupra corpului. Sunt zile in care ma trezesc cu senzatia zborului ~i a propriei imponderabilitati. Atunci cand atitudinea fata de lume ~i comportamentul iti sunt gre~ite. dupa aceea urmeazii trupul. nimic mai mul!." ~ J «LA INCEPUT A CUV ANTUL. Credeam ca toate incercarile mele de a 235 234 . ~i nu solicitarea unei sanatati infloritoare. in realitate. fiindca gravitatia interactioneazii cu timpul. in principiu. in fata caruia trebuie. Timpul este intermediarul dintre aceasta lume ~i Creator. Doar cautarea cauzelor bolii ~i rugaciunea. Stau intins in pat ~i nu am nici cea mai mica dorinta de a ma ridica. FOST / E diminea\i\. Sufletu\ este primul care invinge forta gravita\iei terestre. imi simt fata umflata ~i trupul amortit. Unde oare am gre~it din nou? De unde vine senza\ia aceasta de sfiir~eala? Probabil. dimpotriva. astfel. logica umana se apropie de cea Divina. Sa fie oare semnele imbatranirii? De~i. Daca.I" i informatiei. m-am apropiat de un nou prag. Dar ea nici nu-mi este prea necesara in acest moment. a~a cum. imi aduc aminte cat de dureros a fost sa renun\ pentru prima data la aplicarea puterilor mele. Cu cat mai mult depindem de propriile sentimente. lar menirea rugaciunii este transformarea propriei persoane prin comunicarea cu Dumnezeu. judecam cu sentimentele ~i nu cu gandurilc. ~i sentimente Ie noastre interactioneazii cu timpul ~i sunt alcatuite din timp. in masura in care ne axam pe iubirea Divina. De ce totu~i avem senzatia de zbor. ~a cum. caracterul ~i comportamentu\ individu\ui. Transformiirile trebuie sa vizeze concep\ia despre lume. in consecin\i\ se schimba ~i modul nostru de a percepe lumea. Acestea nu fac decat sa faciliteze transmiterea . e foarte u~or sa determini daca te comporti corect ori nu. ci ~i asupra sufletului. ~i comportamentul nostru. iar dependenta de forta de gravitatie dispare treptat. Gare de ce? Con~tiin\3 inca nu ~i-a revenit pe deplin din starea de somn. cu atat mai mult depindem de spirit ~i de trup. Acest obiectiv parea de neatins. din nou. sa dispara filozofia aplicarii puterilor ~i a voin\ei.

Unul cate unul. atat cele corecte. Dar lucrurile au evoluat exact invers. pe masura ce ne apropiem de Durnnezeu. in timp ce Ie vorbeam pacientilor mei despre Divin. cu cat suntem mai aproape de Dumnezeu. lubirea de Dumnezeu da na~tere iubirii pentru aceasta lume ~i Intregului spectru al sentimentelor noastre. nu Incetam sa gandesc. Imi Intrerupsesem ~edinlele. Un singur pas tacut in plan subtil echivaleazii cu mii de pa~i in planul exterior. tara sa dai uitarii cele omene~ti. care determina starea fizica ~i destinul. trebuia sa renunt la actiunea energetica. Chiar ~i noaptea. suntem mai aproape de paradis. Acest 236 proces se amplifica din ce In ce mai mult. j vindeca sunt sortite e~ecului. insa tocmai impasul este cel care ne determina sa ne ridiciim la un nou nive!. Gandurile noastre se sprijina pe obiectele lumii materiale. concentrarea asupra gandurilor ~i a con~tiintei In timpul ~edintelor prezenta pentru mine un pericol tot mai mare. ar trebui sa acord cercemrilor ~i scrierii cartilor mai mult timp decM 237 . sa explic.ntregului volum de informatie obtinut In ultimul timp. explicatiile nil vor mai fi necesare. nimic mai mult. Imi Indreptam. Eram convins ca cele mai importante transformari se pot realiza exclusiv prin aplicarea puterilor. pacientii spre con~tiinta. Practic . imi era din ce in ce mai greu sa-mi tin ~edintele cu pacientii. in acest scop. de fapt. La un anumit stadiu al acestui proces de condensare. referindu-ma la Dumnezeu. cat ~i cele gre~ite. mu~ci\ndu-mi limba pana la sange. in timpul ~edinlelor se accelereaza de mii de ori toate procesele. Cu toate ca . sa analizez. Am constatat doar 0 u~oara Incetinire a procesului. voi da uimrii tot ce a fost ~ima voi ocupa de altceva». Asta tine de uman. f r" P' _4. toate sunt in mainile Domnului. Din punctul meu de vedere. pentru a fi mai bine Inteles. in realitate. A~a ca. situatia nu se schimba. A~adar. Da pentru un timp la 0 parte umanul ~i dedica-te Divinului. atunci. 0 atare situatie nu mai putea dura prea mult.. Mai inainte socoteam ca. Dupa cat se pare. care demonstrau preocuparea mea pentru aspectele verbale ale tratamentului. Situatia parea tara ie~ire. asta tine de Divin. energia mi se consuma uimitor de repede. Pentru a ajunge la straturile mai subtile. Pe de alta parte.pe propria vulne- rabilitate. Incepusera sa apara simptome curioase. ~i 0 taceam cat mai amanuntit. De aceea e bine sa vorbesc cat mai putin In timpul ~edintelor. Luasem chiar ~i 0 decizie: «Fie ce-o fi. incearca sa simti ceea ce este Divin In tine ~i pastreaza mereu acest sentiment In sllfletul tau. ca apoi sa se transforme In iubire Divina. con~tiinciozitatea mea Incepuse sa se transforme In stupiditate. in acela~i timp. lubirea s-a dovedit a fi mult mai puternica ~i mai eficienm decat orice alta putere.f" . am nevoie de 0 maxima condensare a . Nu taceam nimic altceva decat sa-i ofer omului din fata mea explicatii care sa-i indice cauzele ce au dus la aparitia problemelor. n-ar fi fost corect sa nu-i explic nimic pacientului. Cu toate acestea. Sentimente Ie dau na~tere gandurilor. trebuie sa ne axam . Din cand In cand Imi mi~cam gre~it mandibula ~i Imi mu~cam dureros limba. gandul va Incepe sa se transforme In sentiment ~i.~i nu pe forta. cu atilt mai aspru suntem "Ioviti" pentru fiecare gre~eala comisa. mi se Intiimpla sa scra~nesc din dinti. in ultimul timp remarcasem 0 particularitate ciudata. energetic. Gandurile trebuie sa se condenseze din nou In senti mente. toti pacientii vor pleca. Pentru a nu gre~i. In timpul somnului.

de acum .l..Pai.Carecromozomi? ma frec eu la ochi.nca nu te-ai trezit. exista ~ialte avantaje.I 239 .n ceea ce prive~te preparatul. Ea se bazeaza pe metoda lui Fohl. numai . cu ajutorul carora poate fi citita informalia referitoare fa biocampul individului. In S. nu exercita 0 acliune toxica asupra celulelor. . .nu pricep eu.nsa~i ma .J ~edinlelor cu pacienlii. In al treilea rand: stopeaza diviziunea celulelor canceroase. Aud sunand teJefonul.1 f . De fapt. Apoi informalia este introdusa . Apoi .n serios. zi-i acum.n memoria calculatorului ~i confruntata cu anumite date standard. Acum.Care toasturi? .mi zice el..mpiedica diviziunea celulelor deformate.i zic: . Nu .ntr-atat de efieient. favorizand . Zic ca bine taceai ca luai toasturile . apa.nmullirea cefulelor sanatoase. eu am reu~it sa sintetizez un preparat medical. . eu ajutorul sistemului de senzori. . Sa ~tii ca ai avut dreplate. Drept urmare.ncat nu rareori . In al patrulea rand: mare~te permeabilitatea membranelor cefulare. a~tia au ramas ~ocali.n S.A. Mai bine revin mai tarziu. soar cuveni sa luam . dar. ~i Europa Occidentala. . Pe corp se fixeaza ni~te senzori speciali. .U. mai apoi. In ultimul timp. . de exemplu..Bun. EI conIine doar J0-12 din substanla de baza.ndoiala ca aceste copii sunt de mare perspectiva: pe langa cheltuielile relativ mici. voiam sa-Ii spun ceva ce cred ca te-ar putea interesa.ncolo. medicina fofose~te pe scara tot mai larga diagnosticarea cu ajutorul calculatorului. ~tii ca. Un astfel de produs se nume~te copie informalional-energetica a medicamentului ~i este . Ei spun ca. determinand astfel . toasturile.U. luica sau granulele homeopatiee. . Asta .ncape nici 0 . Eu taco Incerc sa prind fin. ea. De aceea te-am ~i suna!. In al doilea rand: contribuie la regenerarea cromozomilor 238 afectali de radialie.~i . E un amic de-a I meu din Moscova.n interiorul celulei se accelereaza. eum este.ntrece originaJul.nainte pe calea cunoa~terii. pentru a evalua starea sanatalii celui examina!.A. Ma ridic ~i merg sa raspund.n ultimul an. ma.Lasa. referitor la medicina informalionala. toate procesele chimice care au loc . se corecteaza biocampul individului. casc eu. aceasta informalie sa fie transferata asupra unui purtator potrivit. dar aCliunea pe care 0 exercita este extrem de puternica. aeestecopii informalionale au tot mai mare cautare (. .n serios toasturile. atunci.. ~tii tu. volumld vanzarilor a crescut mai mult de 3 ori). Procesul poate fi inversat ~i. Ce Ii-a venit? - - Oar viid ca . In primld rand: el. necesare prepararii lor.mpinge . Situalia . . Tot ce spunem se transmite vinufui.ntinerirea eJ. - .Hai sa Ie fuam pe rand. ar trebui modificate radical toate reprezentarile noastre asupra lumii. aClionand chiar ~i asupra cromozomilor.n urma cu caliva ani. Prin aeela~i procedeu poate fi oblinuta informalia referitoare la structurile de camp ale preparatelor medicale.mpreuna cu coi de la fnstitutul de genetica.n acela~i timp. Ei bine. .ncepe el pe un ton vioi.Am efectuat 0 serie de experimente .

iar efectul este acela~i. aceasta se rasfrange ~i asupra genotipului nostro. un astfel de preparat nu va actiona asupra celulelor luate separat sau asupra unei culturi de tesuturi. dorinta noastra ne formeazli genotipul. Cu toate acestea. cand ridicam paharul ~i rostim un toast. obiectivele valorice ale individului ii intluenteazli nu numai starea sanaUitii ~i destinul. . Insa.AceasUi informatie. mecanice. TotodaUi. Teoria selectiei naturale nu este in stare sa explice 0 serie intreaga de fenomene care tin de lumea animalii ~i de cea vegetala. dai peste cap un pahar cu apa ~i gata. .1\ f I" . ar fi extrem de utilii multor savanti geneticieni. spun eu. scoasii la calculator. . aa preparatului meu. 0 simpla autosugestie. spre ceea ce tindem. poti sa-ti vezi de treaba. Genotipul campului este legat de cel fizic. Multe procese se deruleazli de mii de ori mai rapid decat este posibil in cazul unei selectii accidentale.Deci. care leaga procesul. nu s-a constatat nici 0 deosebire. A~dar.-- _J Informatia despre medicament poate fi transferaUi ~i partial. Sa-ti spun acum lucrul cel mai important. ceea ce inseamnii ca 0 simpla informatie poate actiona asupra genotipului mult mai puternic decat radiatiile ~i substantele chimice. Prin unnare. . calculatorul cite~te informatia de pe medicamentul initial ~i 0 stocheazli in memorie. ca mai apoi sa expedieze copia ei informationala in toate colturile lumii prin Internet. Preparatul actioneaza asupra cromozomilor din celula.De acord. de aceea sustin urmiitorul punct de vedere: este vorba de efectul placebo. iar pe celalalt drajeurile pe care urmeazli sa Ie ia pacientul. Diagnosticarea dupa metoda lui Fohl folose~te traditia acupuncturii. a fost folosita in locnl preparatului propriu-zis. raspunde interlocutorol meu. ci ~i copiii. continuu eu. industria farmaceutica se va limita sa produca pastile il1tr-un singur exemplar. in viitor vom fi mai precauti cu . Acupunctura chineza clasica are la bazli ideea prioritatii structurilor energetice in raport cu cele fizice: structura spatial-temporala 0 determina pe cea fizicii. Acela~i efect asupra cromozomilor il are ~i informatia 240 . daca un om reu~e~te sa se convinga pe sine insu~i cii are de-a face cu un medicament. aceea suntem. obtii medicamentul. conchide el. . . Dar ~i actiunea inversa este posibila. zic eu.Cu alte cuvinte. de evolutie exclusiv de selectia naturala. Este exact ceea ce scriai in ciirtile tale. Ape~i tasta calculatorului. Ce parere are despre toate acestea medicina traditionala? Medicii nu pot oferi nici 0 explicatie.' . selectandu-se doar acele componente care ii sunt necesare organismului dat ~i eviUindu-se cele care au efecte secundare. Pacientul inghite copia informationala. toasturile. atunci cand copia informational purii. Pui pe un taler al balantei preparatul.Am inteles. In curfutd.

ea este atrasa de el in mod irezistibil. Asistam la 0 intensificare exploziva a dependenlei de idealuri. el este urmarit mereu de dorinta de a muri. de viitor era de 500 de unitali. s-a produs 0 accelerare putemica a tuturor proceselor. El sufera de un cancer al ganglionilor limfatici. cu doua zile in urmii. de iubirea de oameni este la el foarte sporitii. Ei bine. Nici refuzul pe un ton civilizat. ~ DIVINIZAREA SENTIMENTELOR UMANE astfel incat orice comportament sau atitudine incorectA falii de altii I-ar fi putut darama. nu s-a rugat cum trebuie. dar cat de multe se ascund In spatele lor. . incercand sa calculez parametrii ~i sa inteleg ce s-a intamplat. de moralitate. A existat cumva vreun factor traumatizant? 0 intreb. Starea lui actuala este legata de dublul energetic al destinului fiului sau. Ganglionii limfatici s-au marit de cateva ori. cade de acord doamna. . la fosta lui solie. care pretinde ca este indragostitii de el. acum s-a ridicat la aproximativ 2000 de unitAli. EI a fugit in alt ora~. Din cauza umilirii idealurilor ~i a sentimentelor care stau la baza acestora..Victima atrage criminalul. A doua variantii: pacientul a lucrat la armonizarea sa doar la nivelul gandurilor ~i s-a rugat Tara a inceta nici un moment sa gandeasca ~i sa analizeze sau. Situatia este foarte grava. spun eu. Prima explicatie - . catastrofale.1' Cat de simplu aratii aceste cuvinte a~temute pe hiirtie: «divinizarea sentimentelor umane». Parea ca totul merge spre bine. Acestuia ii este adus In acest moment un imens prejudiciu. insa. II suna intruna 0 tipii. A~a soar piirea. pur ~i simplu. Cand i-am explicat originea problemelor lui.1 \ f . cu - posibila: s-a produs 0 descarcare dinspre urma~i. 242 . Autorul este tatAl copilului. raspunde ea. De fiecare data cand it suna se jura ca-I iube~te ~i-i cere s-o ia de nevastA. Insa interesul ei este mai curand de ordin material decat spiritual. - 243 . Cateva minute in urma vorbeam cu mama unuia dintre pacientii mei. Privesc foaia de hartie din fata mea. Are un fiu cu ea. adica pacientul insu~i.ExistA ~i acum. . lucrurile evoluau multumitor. Cramponarea de idealuri. EI se confi'unta cu 0 putemica stare de stres legatA de umilirea sentimentelor ~i acest stres vine simultan din doua pArti. s-a produs 0 agravare fulgeratoare. nici injuriile n-au folosit la nimic.Voi incerca acum sa citesc informalia referitoare la sursa acestei agravari. zic eu... i-am spus ca dependenta de idealuri. pur ~i simplu. Ii impa~esc mamei acestuia opinia mea. A treia variantii: intrucat m-a consultat de cateva ori la telefon. ii spun doamnei. Acum am inteles totul. Configuratiile campului erau. tipa a inceput sa-I sune ~iacolo. .

I' . iubirea. s-o ajut. ie~ita din comun. Acceptali umilinta ca pe 0 posibilitate de a va apropia de Dumnezeu. in acest moment sunteli stapanita de un disprel teribil fala de acest individ. . . Apoi. cu vocea sugrumata de lacrimi. Situatia era. Convingeli-va propriul suflet ca in tot ce se Intampla nu exista vinovati. incat. .Comportamentul ei este determinat de starea lui launtrica. Ii explica ea fiieei. ori de cate ori va erau umilite sentimentele ~i iubirea. plangea ea. pe cand dumneavoastra Ie incalcali. ca este cramponat de spirit ~i de suflet. atunci cand ne sunt umilite sentimente Ie. Mai tiirziu. Oar ~i de a dumneavoastra. . arabul rostise acele~i juraminte ~i 0 ceruse in casatorie ~i pe prietena fetei.m-a intrebat ea.Cum adica? . eu am ajuns la concluzia ca unul dintre principalii intermediari intre eu-I Divin ~i eel uman sunt sentimentele noastre. i-am spus.~i ce-mi propuneti. nici 0 ~ansa sa aiba un sol ~i copii: ar muri fie sotul ~i copiii. suspina femeia. Acesta s-a jurat ca 0 iube~te ~i a rugat-o sa se miirite cu el. . idealurile.Atunci cum sa procedez? .Sa faca ce vrea cu mine.Oricat ar parea de ciudat. fie ea. 244 Oare chiar nu poate fi ajutata in nici un fel? . dupa cum vad. sa stau ~i sa privesc lini~tita cum Imi piere copilul? - in primul rand. ~i niei macar nu e~ti prima careia Ii cere mana. la fiica dumneavoastra. in al doilea rand. fie toti impreuna. Oar. Rugali-va sa va fie iertate chiar ~i cele mai mici pretentii la 245 . in imprejurari obi~nuite. dumneavoastra va lasati cople~ita de disprel fala de barbali ~i Ii condamnati cu atata asprime. i-am spus. haremul ar putea fi pentru ea unica ~ansa de a-~i salva viala. ace~ti indici au Inceput sa revina la normal. incapacitatea de a pastra iubirea de Dumnezeu ~i de a nu cauta vinovati. M-a sunat 0 femeie din Ucraina. ea nu mai are.ma Intreaba doamna. .1 f ~ J alte cuvinte. ea a aflat motivele purtarii acestuia. ~i asta Tara a construi din emolii un zid de aparare pentru a va proteja eu-I uman. Ingrijorata. il iubesc ~i-I voi urma oriunde ar vrea sa ma duca.nu se dumere~te ea. . intr-adeviir. suspinand. fiica dumneavoastra nu incalca legile supreme. plangand in hohote.imi spune inima ca se va priipadi acolo. practic. . Mersul evenimentelor poate fi schimbat numai ape land la logica Divina. 11va lasa In pace ori nu? . Dependenta fiului dumneavoastrii de sentimente era extrem de putemica ~ieu i-am spus acest lucru. Tot ce se intampla cu fiica dumneavoastra este conceput conform legilor Divine.Sa va impacali cu aceasta situatie. Fiica-sa se Indragostise de un arab. . De aceea. Ea a fost de acord. i-a raspuns fiica.~i cu femeia aceea cum ramane. situatia a Inceput sa-i dep~easca posibilitatile. Astfel. ne spore~te dependenta de verigile urmatoare ale umanului.EI vrea sa se Insoare cu tine numai ca sa te yanda dupa aceea intr-un harem.Retraili de mai multe ori acele momente din viata dumneavoastra in care barbalii v-au umilit sentimentele. Cu 0 saptiimana In urma. Cu jumatate de an In urma am avut de rezolvat un caz ciudat. care ma implora. . incercarea de a schimba situalia recurgand la logica umana nu va duce la nimic. 0 saptamana mai devreme. spun eu. maica-sa a aflat ca. Treptat. acest mecanism a ajuns sa depa~easca de cateva ori pragul fatal.

schema arata in felul urmator. In trecutul nostru nu exista logica umana. In cele din urma am ajuns sa realizez 0 sinteza a tuturor tipurilor de dependentii. In America. timpul ~i energetica difera de cele din Rusia ~i trecerea la alt regim de viata se realizeaza u~or. Pana in vara lui 1998. Speram sa gasesc acolo raspunsul la una din intrebarile cele mai importante pentru mine: din ce cauza mi s-a inrautatit starea sanatatii? Sa fie oare la mijloc gre~elile comise in vindecare sau concluziile eronate provenite dintr-o reprezentare inexacta a lumii.1 f _J adresa barbatilor ~i obtineti. purificarea fiicei ~i a nepotilor. idealuri. Daca parintii nu vor sa solutioneze 0 anumita problema. prin purificarea propriului suflet. Ii se va permite ~i nepotilor dumneavoastra sa se nasca intr-o familie normala ~i nu intr-un harem. dependenta de suflet dadea na~tere geloziei. scopuri. nemultumire sau tentative de a-I indrepta. care adesea nu sunt in stare s-o rezolve. situatia s-a rezolvat favorabil. de aceea trecutul poate fi revizuit doar de pe pozitiile logicii Divine. sratuind-o sa-~i reinvie in memorie situatii similare de violare a sentimentelor prin care a trecut ea. In mare masura. aceasta Ie este transmisa copiilor. Ma aflam in cautare de raspunsuri. principii. sau de vina sunt schimbarile inerente varstei. care se suprapun suprasolicitiirilor permanente? Intrebarile erau numeroase.( 247 . In linii mari. Este aspectul ce tine de logica. . probabil. Spirit inseamna aptitudini. CONEXIUNILE In decembrie 1998 am hotanit sa fac 0 calatorie in America. Peste un timp oarecare. adica rara cea mai mica umbra de condamnare. eram motivat de dorinta de a ma rupe de toate. I-am povestit toate acestea doamnei al carei fiu era bolnav de cancer. Atunci. Suflet inseamna relatii interumane. eu m-am ocupat de inlaturarea cramponarilor. Dependenta de spirit alimenta trufia. intelect. etica. vointa.

In realitate. care afecteazii cateva generatii. 248 Apar boli. Gelozia crescanda. putem fi fericiti. echilibrul. dependenta de fericirea umana cre~tea vertiginos. iar societatea se putea dezvolta armonios ~i dispunea de perspective de viitor. ideologia. sa ma ciocnesc de eu-l uman ca de un zid insurmontabil. material. Oricat de mult ma rugam ~i Incercam sa-mi revizuiesc conceptiile. dezvoltiindu-~i principiul ferninin. in felul acesta. Pana la urma. ~i dacii. duce la homosexualitate. drept urmare a axarii Indelungate pe spirit. deopotriva. trans-sexualitate. Cand unul dintre vase se umplea pana la refuz. diminuata. Pe masura ce individul se cramponeazii. Cand ambele vase se umpleau. Ii era potentat principiul masculin. Dupa iubirea de Dumnezeu. in principiu.1 J moralitate. dependenta de spirit ~i de suflet nu se diminua. Acum se putea vorbi despre 0 conexiune tot mai striinsa ~i despre caracterul din ce In ce mai real al eu-lui Divin. caci. Spiritul ~i sufletul s-au dovedit a fi ca doua vase comunicante. cea mai mare fericire este iubirea pentru 0 alta fiinlii umana. fiind convins sutii la suta ca p~e~te pe calea evolutiei. Cu cat este mai putemica dependenta de fericirea umana. care se afla In sufletul nostru ~i In jurul nostru. cu aliit mai deficiente devin filozofia. iubire pentru lume ~i oameni. narcomanie ~i la Intreruperea relatiilor umane fire~ti. transmisa din generatie In generatie. Judecand dupa toate semnele. Acest principiu de functionare era valabil. s-a 249 I . dependenta de valorile umane era. in Biblie. din ce In ce mai mult de eu-I sau uman. Se Inliimpla uneori ca mecanismul de autoreglare spontana sa nu functioneze. Acest aspect tine de sentimente. pentru a se cufunda In senzual. nu se ~tie de ce. pe panta degradarii ~i a autodistrugerii. eliberarea deplina de aceste dependente nu putea fi obtinutii. Mi-am Inceput activitatea de cercetiitor cu ani In urma. Au existat totu~i ~i exceptii. lar el. In fiecare om ~i In tot ce ne Inconjoara. am mers mereu Inainte. periodic.. pentru un timp oarecare.cea deschisa spre Dumnezeu. Unica portilii de salvare era . Intensificarea brusca a dependentei de iubirea umana duce la pierderea ~i dezintegrarea acesteia. civilizatia umana a urmat In evolutia sa aceea~i schema. in cele din urma am Inteles ca existii 0 singura cale de a-ti Invinge dependenta de eu-l uman: sa ajungi sa-ti simti eu-I Divin ca mnd mai real decat cel uman. in acest caz. Indepartat ~i inaccesibil. pentru medicamente ~i pentru actiunea energetica. acum se putea vorbi de Dumnezeu care sala~luie~te In noi. dar i se intensifica brusc axarea pe suflet. Omul Inlatura dependenta de spirit. Trebuie Inlaturata dependenta de spirit ~i de suflet ~i. cum sunt cele de prietenie ~i cele familiale. individul se na~tea In Occident. luneca. Dupa un numar de relncamari In Orient. era vorba de pastrarea iubirii falii de un Dumnezeu prealnalt. In final. revarsarea nu mai putea fi de nici un ajutor. atunci. 0 anumita cantitate era deversata In celiilalt vas ~iomul I~i gasea. unde. pentru ca. con~tiinta ~i sentimentele Incep sa-I In~ele. politica ~i economia statului. mai Inainte. insa modul meu de abordare s-a dovedit a fi unul mecanicist. De atunci nu m-am oprit niciodatii din drumul meu. omenirea se afla astiizi Intr-o situatie similara. acest fenomen este reprezentat prin istoria ora~elor Sodoma ~i Gomora. Sau se Intampla ca ambele vase sa se umple prea repede.

in momentul de fa(ii. tocmai femeile au fost cele care m-au lovit In punctul eel mai vulnerabil. dar. Toate aceste lucruri Ie-am In(eles demult. pentru a ne putea patrunde de acest eu suprem. Dependenta dumneavoastra de trup ~i de spirit este 251 . Programul de autodistrugere este imens. Mai bine zis. ci caracterullimitat ~i nedesavar~it al cercetarilor me Ie nu le-a permis multora dintre pacien(ii mei sa treaca de la eu-I uman la eel Divin. ajutand pe cineva. acolo scrie ca to(i pacien(ii se Insanato~esc. din cine ~tie ce motive. Poate ca In America ma a~teapta un caz complicat ~i. ceea ce Inseamna. exista deja metastaze ~i dureri In tot corpul. este valabila ~i situatia inversa. Ma suna 0 tanara doamna din Israel. In primul rand. In decursul ultimei luni mi-am verificat. Constat posibilitatea mortii copiilor ~i nepo(ilor. n-am reu~it nici pana acum sa-mi Inving inertia emo(iilor negative fa(a de femei. nici nu eu. Comportamentul gre~it al unui barbat se Intoarce ~i 11love~te. de moralitate. idealuri. . ne Incapatiinam sa nu acceptam aceasta purificare completa ~i plina de Indurare. la anumite intervale de timp. Autorul este chiar ea. Cu toate acestea. In acela~i timp.1' . sa fie salvat eu-I Divin. via(a m-a pus In fata unor situatii In care. Ramane deci de vazut ce deznodamant va avea aceastii situa(ie. Oar. la patm.Perso~na iubita nu trebuie condamnatii In nici un caz. In timp ce dictez aceste randuri. care s-a dovedit a fi de aproximativ 300 de unitii(i. Compor250 tamentul ei este determinat de Dumnezeu ~i este orientat spre salvarea eu-Iui dumneavoastra Divin. In primul rand. astfellncat barbatul este primul care ispa~e~te. ar trebui sa pastram iubirea chiar ~i atunci cand se clatina ~i se prabu~e~te eu-I uman In oricare dintre manifestarile sale. boala s-a extins. Totodata. in consecin(ii. emo(ia agresiva Imi Intrece de doua ori posibilita(ile. iubire umana. Acum. eel mult. dupa aceea Ii este mai dificil sa iasa dinlncurcatura. spune ea. adresandu-ne lui Dumnezeu. in schimb. Respectiv. Acum Imi dau seama ca prima ~i cea mai blanda modalitate de purificare vine prin mijlocirea altei persoane ~i ca purificarea ce se realizeaza prin intermediul unei femei este cu mult mai ampla decat purificarea prin boala sau moarte. aud telefonul sunand.Am citit toate car(ile. cand soar fi cuvenit. m-am straduit sa Ie salvez eu-I uman.1 f ~ dovedit ca. mai ales. pe care 0 repet tuturor pacien(ilor: . pe cand puterea mea de Inraurire se limiteaza. 0 boala grava. asupra copiilor ~i a nepo(ilor. Femeia Insa I~i arunca mai Intai toate problemele. Aceasta agresivitate era Indreptata Impotriva femeilor. cu toate acestea. Am elaborat deja 0 formula verbala. Se ridicau din profunzime ~i ie~eau la suprafa(a straturi de suparari ~i preten(ii. oricum ar fi procedat ea fa(a de dumneavoastra. cel pu(in. Ea cuprinde ~apte vie(i. in to(i ace~ti ani. noua In~ine. care (ineau. Ea sufera de cancer pulmonar. ajutiindu-i pe oameni. Am avut cu ea 0 ~edintii acum 0 jumatate de an. De ce atunci eu nu reu~esc sa ma vindec? ii examinez campul. nivelul agresivitatii din subcon~tient. ne adresam. voi reu~i sa ma ajut pc mine. incerc sa evaluez amploarea preten(iilor acumulate In straturile de profunzime ale sufletului. pe acesta.

In cazul acestei femei insa nu putea fi yorba nici de receptare emotiva. ea n-a inteles nimic. Intrucat energetica mea este masculina. cu necazurile aduse de destin.spusese candva 0 doamna. ne este destul de u~or sa-I iertam ~i sa inlaturam supararea. 0 tacea sa nu mai vrea sa traiasca. imi comunica ea indispusa.ii raspund. spirit. cu jignirea iubirii umane. . nici macar de intelegere. . putea oare eu sa incerc sa-i lamuresc ce are de tacut? Ii explic: . spune ea. In al doilea rand.Uitati pentru moment de notiuni ca: sufiet. a~a ca ei ii este mult mai greu sa inteleaga ~i sa simtii ceea ce-i spun. Primullucru care ar fi de spus este ca ea inca n-a depa~it supararile la adresa barbatilor ~i. Orice suparare sau necaz ii provoca deprimare. in copii ~i in nepoti refuzul de a trai. la un moment dat. ii spun. lertati-i pe cei ce v-au tacut sa suferiti. De aceea este necesar ca ea sa-~i ierte tatal ~i sotul ~i sa restabileasca. Ea trebuie sa-i ierte pe altii ~i sa se ierte pe sine. Banuiesc ca explicatia trebuie cautatii atat in firea ei. Ace~tia inving orice boala.. m-au tradat. dar ~i simt ceea ce Ie spun. nu reu~im sa detectam vinovatii. Cateva minute mai tarziu ma suna 0 cuno~tinlii de-a pacientei: . Chiar ~i acum.ma intreaba ea. ~ 252 . la adresa sotului sau. Pe cand.Bine. totodata.sa ma rog ~i atat? . sentimentul de iubire pe care I-a reprimat vreme indelungatii. astfel. ea a fost mereu nemultumita de sine ~i de situatie. falii de ei.~ \ f . avem de-a face nemijlocit cu cel ce ne-a ranit sau jignit ~i.Cum a~a. dar sunt respinse inapoi. Ea ar trebui sa se schimbe. Inchid telefonul ~i-mi dau seama ca cele spuse de mine n-au gasit calea spre inima ei. schimbarile sunt destul de neinsemnate. ce trebuie sa fac? . de regula. voi incerca.Faceti ce v-am spus. Dumneavoastrava rugati tara a va schimba atitudinea faliide lume. De aceea. ea nu inceta sa fie nemultumita de sine ~i de propria soarta.ma intreaba ea din nou. cand vorbea cu mine la telefon. «Tangoul se danseazii in doi» . in cazul proceselor lente ~i de durata. iar asta nu este altceva decat 0 continua agresivitate falii de Dumnezeu. refuzand. acumulate in adancul sufietului ei. Toate acestea vi Ie-am spus ~i data trecuta.. supararile neiertate se indreapta spre mine. Problema e ca procesele rapide gene m-au jignit. ~i atunci se vor putea schimba ~i toate 253 / . . m-au imbrancit. Asta inseamna ca nici pana acum nu ati reu~it sa va impacati. in schimb. cat ~i in mine. cramponare etc. au 0 intindere temporala de 2-3%. refuzul vietii au 0 amploare de 30-40 de ori mai mare decat supararile pe altii.~titi. cu umilirea simtului moral ~i a sentimentelor dumneavoastra. . nu se ~tie de ce. In aceste cazuri. in special. In aceste conditii. ata~area de sufiet este foarte puternica. Sa ma rog pentru a inlatura cramponarea de moralitate ~i de idealuri? Poate imi recomandati altceva? Chimioterapia ~i iradierea nu dau nici un rezultat. I' ~ _J relativ mica.Pai. in adancul sutletului. Ele patrund mai adanc in campurile copiilor ~i ale nepotilor. trup. Unii pacienti nu numai ca inteleg. Rugati-va pentru a isp~i in dumneavoastra. sustinerea din partea mea se diminueazii considerabil. totu~i.Vi se cere sa realizati prin aceste rugaciuni 0 transformare interioara. in decursul vietii. sa va schimbati ~i dumneavoastra in~iva. nemultumirea de sine.

Metodele noastre de lucru sunt. mijlocul plamanului ept.astra in patru sectoare ~i yom determina in care dintre ele se la posibila tumoare. daca este nociv. teti puternic axat pe aptitudini. degetele vor desface cu greu ~i invers. sa vedem daca exista vreo tumoare in plan btil sau fizic. la randul meu. avionul spre New York. in situatii mai Jmplicate. Exista trei categorii de pacienti. Cu cat sunt mai dificile situatiile pe care Ie raversez. ace~tia nu intotdeauna reu~esc sa-~i dep~eascii roblemele. Pe cei din a treia categorie ii impiedica sa se :himbe cu adevarat ~i sa iasii din impas inertia agresivitiitii ItAde iubire.rie am luat. apoi cu cel mijlociu. am acceptat eu. Oar sa revenim la America. mi se punea gratis 1dispozitie un spatiu pentru aceasta. ca pe ni~te instructiuni. iar eu am mas sa-mi duc gandul mai departe. simtind de la bun ceput care este directia. :imteam ca aceastii calatorie imi va aduce ceva nou in ceea ce Irive~te informatia. exista 0 tumoare sau stare precanceroasa. iar degetele :ilalte maini Ie uniti consecutiv a~a incat sa formeze un :.. Pentru inceput. in !eneral insa lucrurile se desfii~urau ~a cum ma obi~nuisem Jeja. Spre sfiir~itul celei de-a doua zile a venit ~i stiipanul )iroului care-mi fusese pus la dispozitie. inainteazA rapid. Am inceput sa dis:utiim ~i el m-a intrebat care ar fi problemele cu care soar putea confrunta el in viitor? I zis. 254 in ceea ce prive~te sanatatea. . cu atat mai importante se dovedesc a fi descoperirile Ie care Ie fac. intr-adeviir. ma ocup de localizarea tumorilor Iceroase. in plus. la inceput degetul mare cu indexul. Oaca obiectul este benefic pentru dumneavoastra. .~tiu ~i singur unde se afla. se vor face cu u~urinta. pe cand eu 0 obtin determinand gradul de incordare a etelor.. daca. evaluarea dului de utilitate sau nocivitate se poate face dupa sistemul cinci puncte. in afara de aceasta.. Acum yom imparti corpul dumnea.I lelalte. umai ca acest lucru nu s-a intiimplat in timpul ~edintelor. Judecand dupa informatii. nu intrevad nimic gray. intrucat avem cinci degete. lilsiind in urma stemu\.Oar ce-ati zice. A~adar. in schimb pot aparea prom erne pe lima U"':SlIllUIUI. a zis e\. impreuna cu sotia. Acesta nu Ie mai este necesar. Pe la mijlocullui decem. Oumneavoastra cititi informatia prin mi~carea nii. n pacientii veneau cu diverse probleme. intrucat sunt medic oncolog. Luati in mana un obiect oarecare. metoda mea serve~te la detectarea norilor canceroase existente sau care se afUi doar intr-un diu incipient. timp de cateva ile. am zis. . Mi-am notat cateva >bservatii ~i concluzii care mi se paruserii mai interesante. asemana'e. sa incepem. Prietenii mei din New York I-au asigurat ca exista posibilitatea sa dau. . cu alte cuvinte. totu~i. Ea a inchis telefonul. v-a~ diagnostica? opus el. . intrucatva.inute informatii prin raspunsurile «da» sau «nu». Unii. consultatii pacientilor de acolo. Am incheiat convorbirea. am descoperit ceva IOU. . pot fi puse intrebiiri ~i .Cu placere. Altii urmeazA sistemul J rigurozitate. deci nu sunt excluse nite e~ecuri ~i necazuri. Oe aceastii data.

In aceste mici eprubete. tumoarea nu apare. EI apropie de pieptul meu eprubete care contin mostre de tesuturi prelevate din diverse tipuri de tumori. pe care Ie-am procurat din Japonia. sii vedem care este concentratia mercurului la dumneavoastrii. Dumneavoastrii ati putea? . mii anun(ii el multumit. . viru~ii din zona respectivii sunt distru~i. ca sii determiniim In care zonii se aflii tumoarea. . In realitate Insii cauza nu se aflii nici In interiorul organismului. Acum Yom aplica pe pieptul dumneavoastrii 0 foaie de staniol. Cand indicele este de patru sau chiar de cinci ori mai ridicat. . Impiiturind staniolul. In materie de diagnosticiiri. zice el peste cateva minute. se restrange treptat raza ciiutiirilor.Explicatia e simplii. Informatia care vine ne spune cii In cea de jos. emotiile. de pieptul meu riimane lipit un piitrat nu prea mare de staniol. Rezultii cii. Dacii acestea sunt readuse la normal. vreau sii verific totul singur.Ayeti un adenocarcinom pulmonar localizat In partea dreapta. . de sus sau de jos. cea din stanga sau cea din dreapta? Mai activii e cea din dreapta. poate fi prevenitii aparitia tumorii. de camp. cauzele aparitiei tumorii canceroase se aflii la nivelul Inveli~urilor epiteliale. De~i emotiile noastre sunt nemijlocit legate de trup. Cu ajutorul antibioticelor. Cu tratamentul Insa stau mult mai prost. In 257 .Nu vii amestecati. substantele ~i microorganismele de care v-am vorbit. conform schemei dumneavoastra. cea de-a doua etapii a examenului a ariitat cii starea dumneavoastra este departe de a fi satisfaciitoare. La cea de-a cincia ofteazii nemultumit: Apoi mii testeazii cu celelalte eprubete. spune el. In tesuturile care Inconjoarii tumoarea. fie ea posibilii sau realii. In jumiitatea de sus a corpului. concentratia de mercur. Rezultatele nu sunt mai Imbucuriitoare. A~adar. avem de-a face cu 0 stare precanceroasii.I f ~' j Medicullmi zambe~te. nici la suprafata lui. este 0 tumoare care va afecteazii alveolele pulmonare.A~adar. Adica se Imbolniivesc mai Intiii sentimentele noastre. Apoi el deseneazii In locul acela cu 0 carioca un oval de acelea~i dimensiuni. EI apropie. tabloul initial se restabile~te. Cu mult Inaintea formiirii tumorii cre~te cantitatea de substante nocive din pieIe. se aflii. nu gre~esc niciodatii. nu pot explica acest Jucru. subtilii. Deocamdatii. Indoim foia ~i ne uitiim care zonii este mai activii. La cea de-a doua eprubetii se opre~te. In cele din urmii. Imi explicii el.A~adar. roste~te el pe un ton solemn. ~i sii ~titi ca. .1' 256 De cinci ori mai mare dedit e normal. ele au totu~i 0 origine spatialii. ci In campul care-llnconjoarii pe om. viru~i ~i microbi nocivi 0 depii~e~tecu mult pe cea din alte seetoare ale organismului. Intr-adeviir. Ii spun. putem vorbi deja de un proces avansat. inclusiv In cele de la nivelul pielii. una cate una. dar. toxine. am ~i localizat tumoarea. Sa identificam acum tumoarea propriu-zisa. S-a constatat Insii un fapt ciudat. eprubetele de pieptul meu. ochelarii Ii sclipesc: . indicii de concentratie a metalelor grele sunt normalizati. ~i cand te gande~ti ca metoda de tratare pare atat de simp Iii ~i. Dacii indicele normal al concentratiei este depii~it de douii-trei ori. peste 0 perioadii oarecare de timp. A~adar. In diverse grade de concentratie. prin Inliiturarea acestora. In felul acesta. Sii trecem acum la cea de-a doua etapii a cercetiirilor noastre. afectiunea se aflii. totodatii. In partea dreaptii.

Exact a~ s-a inmmplat ~i acum. fiind mereu impiedicat de tot felul de treburi. Totodatii. La fiecare zece ani se produc schimbari bru~te in destinul meu. in loc de odihna. neapiirat intervine ceva ~i. lucru ciudat. In ciuda eforturilor depuse. Schimbarile vizeaza. Am 0 singura ie~ire din situatie: sa ma schimb cu adevarat in ceea ce prive~te sentimentele. Dupa ce omul sufera 0 fractum la picior. Omul sufera. Presupun ca in vietile anterioare n-am dus-o rau. ~tiam deja prin cine urma sa se produca jignirea sentimentelor meIe. Starea mea precanceroasa era 0 reactie la evenimentele care urmau sa se inmmple peste doi ani. a~ fi putut vedea multe. daca omul are in locul respectiv 0 rana sau 0 eczema. Inca 0 data. . Prima schimbare radicala a destinului a avut loc in 1971. De aceea. medicii executa 0 craniotomie ~i boala se vindeca mult mai repede. tumoarea poate apiirea deja in interior. organismul de imbolnavire. . caei in actuala. ori de cate ori imi propun sa ma odihnesc. incep sa se produca modificari ale inveli~urilor epiteliale. Cu alte cuvinte. A doua oara s-a intamplat in 1981 ~i din nou mi-au fost rav~ite destinul ~i sentimentele. schimbiirile fizice sunt insuflCiente. iata ca acum aveam intrunite 258 toate conditiile pentru a examina amanuntit situatia creata. lucrul acesta reduce intruditva deformarea structurilor lui de camp. dupa care a urmat un diagnostic implacabil. de asemenea. nu inregistram nici 0 schimbare pozitiva. Atunci am trait ~i experienta primei iubiri nefericite. Eram sigur ca voi depa~i aceasta problema tot amt de u~or ca ~i pe cele dinainte. jignire care viza / 259 . Odihna s-a transformat in munca. A doua zi am zburat cu prietenii la Miami. incepusem deja sa mi se depoziteze suparari pe toata lumea ~i pe mine insumi. Dupa asta. In dreptullocului respectiv. daca mi-a~ fi propus.\\ f j acela~i timp are loc 0 deformare a structurilor de camp. de exemplu. intr-o oarecare masura. Cu atat mai mult cu cat. Acolo unde acestea se apropie de corp. In ] 99 J. Un altul are la picior 0 boala de piele incurabila. nu obi~nuiesc sa ma uit in viitor.Pai. atunci poate ca e mai bine sa vi se faca ~i dumneavoastra acolo vreo incizie.Cred ca nu va folosi la nimic. am fost zguduit emotional. revista <<$/iinlii religie» mi-a publicat un artico1 # despre structurile karmice. ma vad antrenat in tot soiul de harababuri. boala ii trece. In cazul meu. Nu va fi 0 destabilizare a planului material ~i spiritual. de~i. ar trebui sa depa~asca mult zdruncinarile anterioare. Inca in timpul discutiei mele cu oncologul simtisem ca problema imi vine din viitor ~i nu din trecut. Am auzit ca medicii au stabilit deja 0 conexiune intre urmatoarele fapte. ii explic. peste un timp oarecare. Inca nu eram pregatit sa fac falii viitoarelor incercari ~i. Dar m-am convins ca viitorul este mai greu de abordat'decat trecutul. Urmatoarea destabilizare a eu-Iui meu uman va surveni in 200] ~i. ca amploare. daca mai inainte intuiam vag originea problemelor mele. deformarea epiteliului protejeaza. suprasolicitari energetice. Am constatat ca viata mea evolueaza pe 0 traiectorie strict ciclica. Imi vor fi zguduite sufletul ~i sentimentele. planul spiritual ~i pe eel afectiv. ceva? se intereseaza interlocutorul meu. in straturile de profunzime. un accident vascular cerebral.

n-am reu~it sa-mi pun in ordine lumea interioara. vanzatorul mi le-a dat sa Ie miros pe toate. timp de atatia ani in care am lucrat la armonizarea mea. Schema generala arata earn in felul urmator. De aceea. mi-a spus insotitorul meu. dupa care ne-am dus sa cautiim 0 easeta speciala pentru pastrarea lor. Unul avea un parfum imbatator.I purificarea mea la 0 scara mult mai ampla. au constatat ca s-a ales praful de ele. In situatii critice este mai u~or sa lucrezi. Acestea imi erau momentele de destindere. in ce luna ~i in ce ora~ urmeazii sa se inmmple totul. propunandu-ne zeci de varietati de trabucuri bune. 260 Atunci vanzatorul a dat disperat din mana ~i s-a bagat sa cotrobaiasca pe sub un dulap. dar vanzarea lor pe teritoriul S. Vanzatorul a inceput sa-~i etaleze marfa.Cele mai bune se considera trabucurile cubaneze. Ambele miroseau ~a cum trebuie. Multi ru~i care au vizitat Cuba ~i-au adus de acolo havane. miros fiecare trabuc ~i-ti comunic impresiile mele. este interzisa. Pe fundul stidei vei vedea un viermi~or ceva mai deosebit. nimic nu se schimba. este putin probabil ca a~ fi reu~it 26] . dar la fel de minunat. putem merge la un magazin de vinuri sa ne luam 0 tequila pe cinste. am zis. . dar nici unul dintre ele nu avea aroma cautata. astfel incat temperatura aerului a sciizut de la 25-300C la 100C. Atunci. imi explica prietenul meu pe un ton povatuitor. calitatea trabucului cre~te la fel ca la vinurile bune. . Am inceput sa miros pe rand trabucurile pe care mi Ie intindea el. Dupa ce facem rost de caseta aia. . S-au dovedit a fi havane de contrabanda de sorturile cele mai bune: «Cajiba» ~i «Romeo ~i Julieta». te la~i mai putin distras de treburile cotidiene. Cea mai buna tequila are 0 aroma care aduce putin cu a trabucurilor. Amicului meu i-a venit cheful sa-~i cumpere trabucuri. trabucurile care se gasesc in vanzare sunt fie de productie locala. dupa vreo cateva luni. in plus. Cu toate acestea. in rest incercam din rasputeri sa inteleg de ce. Nu-mi ramanea decat sa ma vantur prin or~ ~i sa case gura la curiozitiitile locale. cu 0 notii ceva mai suava. Vrei sa ma ajuti sa aleg sorturile cele mai bune? mi-a propus el. Ei bine. Treizeci de ani in urma mirosisem trabucuri cubaneze veritabile ~iaroma lor mi se inti parise foarte bine in memorie.f . de ce m-am pomenit complet nepregatit pentru ceea ce urmeazii sa mi se intiimple. Acest viermi~or vietuie~te in cactusul din care se obtine tequila.U. La Miami am hotiirat sa ma expun cat mai mult la soare. eu inchid ochii. De~i manifestasem inca din copilarie 0 atractie deosebit de puternica pentru cunoa~tere.I 1 \ f ~ -. Vantul ~i-a schimbat directia. Amicul meu ~i-a cumparat 0 IMita intreaga din astea. A scos doua trabucuri ~i mi le-a dat sa Ie miros. Cateva zile mai tarziu ne aflam in centro I statiunii Miami Beach. fie de orice altii provenientii decat cubaneza.Hai sa procedam in felul urmator. sufland acum dinspre nord. Am intrat la 0 tutungerie. celalalt avea un mlros aspru. Ayea slabiciune pentru ele. pentru a determina aparitia ~i evolutia tumorii canceroase. . caseta trebuie sa fie din lemn bun. mai pregnant. Insa vremea s-a inrautiitit brusc. 0 data cu trecerea timpului. dar eu tot nu mi-am putut opri alegerea asupra vreunuia dintre ele. Acum ~tiu in ce an.A.Trabucurile trebuie pastrate la 0 umiditate de 75% ~i la temperatura de 600 Fahrenheit. dar.

cu atat mai mult se accentueaza sentimentul propriei superioritati ~i importante. nici fata de al(ii. am incercat sa ma ocup de analiza eventualelor probleme. anul curent.~titi. cu alte cuvinte.1 dimpului avea loc formarea viitorilor lor copii. nu-mi puteam permite sa ma relaxez. cercetilnd problemele care puteau aparea la propriii mei copii. pe care inca nu Ie puteam depa~i in acel moment. supararea. lata ca ~i acum ~tiam di nu am dedit aproximativ un an in rezerva. Insa 262 aceasta tentativa este una falsa. ocupandu-ma de copiii altora. Totodatii. Dar situatia ramanea neschimbata ~i dansa era complet dezorientata. Or. intrucat mama lucra doar la armonizarea sa. cu cat mai increzuti ne simtim. cu cat mai mult lucrez la armonizarea mea. De aceea mi-au fost date sarcini din ce in ce mai grele. acest efort se dovedea a fi insuficient. fie era yorba de problemele pe care. imediat ce acordam prioritate umanului fata de Divin. . Ie ignorasem ~i care s-au acumulat. Aici apiirarea vine de la Dumnezeu. cu atilt mai rau imi merge. Ace~tia tocmai implinisera 13 ~i 15 ani. Intrucat noul nivel imi crea dificultiiti. crezandu-ne superiori celorlalti. nu Ie-am dat prea mare aten(ie. cu toate acestea. Intr-una din seri. ura. eram con~tient de faptul ca trebuia s-o fac. pentru foarte multi' oameni. lubirea Divina e dincolo de limitele spatiului ~i ale timpului. Candva ma consultase 0 doamna. Simteam cum. intrucat eu-I uman poate fi aparat doar in plan fizic. dupa aceea. Cea mai mica mi~care 263 . pana acum. Totodata. Cat prive~te planul emotional. Prin urmare. Aveam de-a face fie cu un nou nivel. dezaprobarea nu reprezintii nicidecum un mod de aparare. umarul a inceput sa ma doara rau de tot. ~i atunci se explica de ce nu putea fi remediatii cu mijloace vechi situa(ia prin care treceam. Am examinat atent inca 0 data campul ei ~i pe cel al copiilor ei. nici fata de noi in~ine. care. cu cat mai mult dispre(uim ~i dezaprobam. la orice efort fizic. fiindca imi diideam seama ca mi-ar fi ramas pu(ine ~anse sa supravie(uiesc. Un alt aspect foarte important mi s-a revelat cu totul pe nea~teptate. Dar. am realizat cii.\ f _J sa rezist pe drumul pe care I-am parcurs. mi-a citit toate carlile ~i mi-a vizionat ~i conferintele video. La nivelul . Nu se poate sa recurgem la ele. cu atat mai u~or cedam tentatiei de a-i judeca ~i dispre(ui pe altii. daca pornim de la iubirea Divina. Mai tiirziu. nu yom fi cople~i(i niciodata de dispret. Inca in martie. ne simtim mai in siguranta. uitasem de ai mei. oriciit de jos am ciidea sau oricat de sus am ajunge. ceva in umarul drept trosnea ~i mi se disloca. ~i invers. apare conceptul de sus ~ijos. Imediat a ie~it la iveala unul dintre cele mai alarmante indicii: irascibilitatea mea. lar semnalele de alarma incepusera deja sa-mi parvina intr-un mod explicit. permanenta dispozitie critica ~i tendinta de a vedea in lumea inconjuratoare doar neajunsuri nu este altceva decat 0 tentativa de aparare ~i de redobandire a increderii in sine. caci acolo ne vedem la adapost ~i invulnerabili. Aceste disfunc(ii ma avertizau asupra unor eventuale necazuri cu copiii. mi-a marturisit femeia. De aceea. Cea mai accesibila varianta este inlocuirea emotiei agresive cu 0 energica actiune de apiirare. Am constatat ca este extrem de dificil sa invat sa nu ma apar emotional. Dar. Apare numaidecat ~i dorin(a de a 1\iungecat mai sus. in Egipt imi apilruse din senin 0 problema la articulatia umarului. Eram con~tient de inerlia emo(iilor agresive. Acolo alcatuim cu toti i un intreg.

Cu toate acestea. din cand in cand. ne yom putea pune intrebarea ce trebuie sa facem pentru a invinge atractia umanului. sau imi pricinuiau necazuri. atunci ciind va fi delimitata definitiv sfera umanului. /' Toate cartile mele vorbesc despre ceea ce nu trebuie Tacut. cu alte cuvinte. Curios lucru. personalitatea ~i organismul nostru sunt tot mai putin expuse schimbarilor permanente. Apoi. Cu cat suntern mai aproape de Dumnezeu. provocand demolarea moralitiitii. axarea pe moralitate ~i idealuri a avut drept consecinta conservatorismul rigid ~i frica de orice inovatie reformatoare. Atunci am inteles ca fiecare om trebuie. in soare sau in om? Presupun ca in soare. Dupa aceasta. adica umilirea sutletului uman. Ele figurasera ~i mai inainte in cadrul cercetiirilor mele. de aceea nu eram in stare sa accept umilirea. cand mam trezit. sau majefuiau. In Rusia. rezultatele aratau ca pot sa accept umilirea iubirii. ~iarticulatia incetase sa se mai stram ute. daca mai inainte Ie spuneam exact pentru ce sa se roage. toate au revenit la normal. Catre seara. Era totu~i yorba de ceva nou. -. dar au parte ~i de mai putina iubire. situatia s-a mai ameliorat. pentru a se adresa lui Dumnezeu. Atunci mi-am mobilizat intreaga familie ~i am inceput cu totii sa ne rugam. iar dimineata. sentimente de care continuam inca sa depind. Pe langa cele doua puncte de stabilitate. acum ne rugam doar ca orice fericire umana sa nu fie decat un mij loc de acumulare a iubirii de Dumnezeu. VIITORUL $1 NOI La batranete. totul a explodat. am inceput sa intrevad inca doua. sa-~i lase la 0 parte grijile curente. Insa. fiind 264 265 . Cat timp sunt inca in faza de elaborare. eu Ie numesc conventional viala ~i imbiitranire. Interesant. ca. moralitiitii ~i idealurilor umane. iubirii umane ~i a vietii ins~i. cu atat este mai intens procesul de schimbare. Ori de cate ori ma testam. pentru a comunica cu EI. Presupun ca. in cine este mai mult Divinul. Apropo de via(ii. sentimentele meIe n-au incetat Sa se impotriveasca in ascuns. Am cercetat cauzele ~i am descoperit ca la unul dintre copii se prefigura posibilitatea mortii. Capacitatea de a ierta este capacitatea de a vedea in toate vointa Divina. Mai erau insa ~i alte sentimente ascunse in straturile mai profunde ale sutletului. Taraa cauta vinovati. A~a ca acum nu Taceam decat sa zambesc celor care ma tratau cu lipsa de onestitate. sa vedem vointa Divina. durerea s-a mai potolit. ceva ce-mi scapa.1 \ \ f ~J. nici nu mi-am amintit la inceput ca ma duruse umarul.I a mainii drepte imi provoca 0 durere insuportabila. in tot ce se intampla.

eu consideram cii astmul semnificii 0 dependenlii sporitii falii de aptitudini. EI mi-a spus cii mai fusese la mine cu 0 jumatate de an in urma. dar i s-a mai luat povara de pe suflet. ./ . cu tot ce implica ea. noi 267 . zic. Imi Intrerup reflectiile. de~i continuu sa ma exprim cu acelea~i cuvinte ca ~i pana acum.» L-am rugat sa treaca pe la mine pentru verificare peste 0 saptiimana. Este necesar sa acceptati destabilizarea acestora ca pe 0 modalitate de eliberare a eu-lui Divin. timpului ~i materiei. Notiunea de destin se Incadreaza deocamdatii In conceptul de via/ii. Cand sunt distruse structurile materiale ~i spatiale. In vietile anterioare ati divinizat iubirea umana. In decursul acestei saptiimani nu mai avuse accese de astm. Ce ~tiu eu In momentul de falii? Omul este un sistem ordonat. rezultatul poate fi: distrugerea completa. In plan subtil.Ce probleme aveti .atat in primul caz. idealuri. ora~ mare" . scopuri. Pe masura ce Inaintez In cercetarile meIe. Pentru ca acest sistem sa-~i sporeasca amploarea. atunci cand era vindecat prin umilirea idealurilor ~i a aptitudinilor. Cand se produc schimbari In structurile materiale. mult mai profunde. Destabilizarea atinge fundamentele spatiale. idealuri. Acum Insa izbutisem sa Intrevad alte cauze. cat ~i in al doilea. De aceea se cere sa va parcurgeti din nou viata.~ \ f _J dispuse In alta ordine In arhitectura sistemului. a~a-zisa tema a trufiei. . asigurand astfel regenerarea ulterioara. Cu 0 luna In urma am avut un pacient pe care 11adusese pana aici prietenul lui. nu se putea deplasa de unul singur. A~a ca pacientul a Inceput sa-~i reexamineze Intreaga viata. trebuie sa se produca mai Intai 0 destabilizare. informatia necesara reconstituirii se poate pastra In cadrul structurilor temporale. apar tot mai multe posibilitati de a Invinge atractia exercitata de uman. nici scopuri. cantitatea de iubire Divina ~i gradul de ordonare a omului considerat ca sistem constituie. <<IubireaDivina nu cunoa~te nici dorinte. haideti sa Ie luam pe rand. dar n-am Inregistrat nici un fel de progrese. care stau la originea problemelor lui. Exista 0 matrice informationala a viitorului. ii explicam. sa zicem. privind In gol. In plan fizic nu s-a schimbat nimic. De fapt. am constatat ca arata mult mai bine.Cred ca am SlDA. apoi continua: ~titi.1IIntreb. fiindca. el cade pe ganduri. adica sentimentele ~i dorintele personale. ceea ce nu se poate spune despre iubirea umana. a trecut un an de cand v-am citit cartile ~i am Inceput sa lucrez dupa sistemul dumneavoastra. 100%. una dintre notiuni este mai ampla decat cealalta. In cadrul acesteia. "Casulii mica. Mai Inainte. ideea este redatii printr-un grup de doua cuvinte. ati divinizat. suferind de astm Intr-o forma grava. materiale ~i temporale. refacerea lor va fi posibila prin ceea ce se afla dincolo de limitele spatiului. adici principii. matricea informationalii se poate conserva In interiorul structurilor de camp. Daca schimbarile ating ~i structurile temporale. Cu toate acestea. urmata apoi de restabilire. Bun. Sa ne imaginam acum urmatoarea situatie. Cand a venit. eliberandu-se de pretentiile pe care Ie ridicase falii de altii ~i fata de sin~. sau. Inlaturand dependenta de aceste aspecte 266 - superioare ce tin de fericirea umana. intelect. fiindca u~a se deschide ~i intra urmatorul pacient. de asemenea. nici certitudini. ~i moralitatea umana.

Abia dupa aceea observam ca s-a instaurat 0 ordine superioara. 268 Sa trecem la postulate. Ei bine.. Cand regretam ca Imbiitranim. nenorociri sau moarte. se Incurca cu holii ~i cu prostituatele ~i toate acestea In numele iubirii? Recitili Evanghelia. Ne axam pe ordine. Pentru a va putea integra In societatea viitorului. Iii aduc In dar iubirea. sa redAmin romana retlectiile etimoJogice ale autorului pc marginea formulelor de multumire ruse~ti: blagodariu . cand uram pe cel care ne ucide. yeti gasi acolo tot ce vreau sa va spun acum. Ce avem aici? Avem fiinta vie care se nume~te om. De ce aveli 0 capacitate mai scazuta decat cea normala? Fiindca. ceea ce a fost candva distrugere se transforma In creatie. vine un om care sfideaza brutal toate canoanele ~i obiceiurile. Virusul SIDA stimuleaza 0 cre~tere a capacitiilii de pana la 90%. a diviniza stabilitatea umana ~i atunci ne sunt trimise In ajutor jignirile. Uitati-va cum vine treaba. am zis: "Doamne. totodata. In aceea~i masura va putea cre~te In dumneavoastra capacitatea umanului. cu atilt mai putin yom depinde de sentimentele ~i dorintele noastre.. A~adar. In aceasta viatii. este necesar sa va induceti 0 astfel de stare. De aceea este necesar sa va retraiti viata ~i sa acceptati zdruncinarea postulatelor umane ca pe 0 ~ansa de a dobandi ~i de a simti iubirea Divina. de pilda. la Incheierea mesei. 1 \ f -. caci.f . va trebui sa fim stimulati. Iti aduc In dar toata placerea ~i desratarea prilejuite de aceste bucate". prin relatia etimologica: (La) mull. bolile ~i nenorocirile. Va aduceli aminte. ne cramponam de tinerete ~i de viatii. fericirea ~i desratarea pe care mi Ie ofera viata". De va este bine . capacitatea dumneavoastra este. el are doua valori: viata ~i tineretea. . de va este rau . Batranelea Inseamna sporirea ordinii ~i diminuarea iubirii. Cand nu gasim In noi puterea de a accepta umilirea iubirii ~i moralitalii umane. intelegeti odata ca or ice Intamplare din viata dumneavoastra are menirea de a va ajuta sa va Intoarceti cu fata spre Dumnezeu. spasi Bog . pentru a putea suplini aceasta deficientii. care sa va permita. v-ati axat pe ordine ~i stabilitate. se cuvine sa-! aduc In dar iubirea mea. Intorcand spatele Divinului. ani a mulfani. pentru a va putea integra In lumea viitorului. de 20%. Am renuntat Insa la formulele uzuale de exprimare a recuno~tintei. aveli nevoie de 0 capacitate de ] 00%. inainte Ii multumeam lui Dumnezeu pentru ceea ce este pe masa.. in masura In care yeti reu~i sa pastrati iubirea.pa~ili spre iubire. Cu cat mai mult ne axam pe ea. ordinea superioara din Univers. a mullumi.cu atat mai mult. adresandu-ma lui Dumnezeu. resimtind-o In noi. cand ne pare rau ca viala n-a fost a~a cum ne-am dorit-o. atunci cand se naruie temeliile umanului. sa va vindecati de SIDA. Ca fiintii vie. Doamne". man/uielte. de asemenea. J interactionam de pe acum cu societatea viitorului. prin boli. iubirea Divina reprezintii. Odata. in acest - 269 . ca ~i In cele anterioare. Tineretea Inseamna iubire ~i destabilizare."darniesc binele" ~i spasibo. morala societatii. Incepem. La Inceput. de scopuri ~i de principii. avantati-va spre iubire. nicidecum urarea de viatii lunga "La multi ani!'" De aceea am Inceput sa zic In felul urmator: "Doamne. de fapt. Divinul se manifestii ca haos ~i distrugere. Daca Insa capacitatea noastra este de 4-5 ori mai sciizuta dedit cea necesara. Am simtit imediat 0 durere acuta In stomac ~i mi-am dat pasaj am incercat. Atunci.

se vad ceva schimbiiri. In acela~i timp. biirbatul afi~eazii un calm ~i 0 blandete desavar~ite. Ei bine. iubire umana. . De obicei. ciiinele prime~te 0 bucatii de carne ~i lncepe sa saliveze. Uitati-va. yeti irosi. trebuie sa va formati deprinderea de a privi cu respect ~i bunavoinlii femeile.Trebuie sa va schimbati reflexele. yeti ca~tiga in schimb de sute de ori mai mult dupa aceea. Pot fi cultivate sentimente noi ~i pot fi create noi forme de sensibilitate. Dupa aceasta nu mai e nevoie sa va dirijati copilul. . De atunci am lnceput a spune: "Doamne. Daca uitii s-o faca. lar sentimentul lnseamna spatiu. narcomani sau alcoolici. EI are cancer la plamani. 11 fortati. precum ~i obi~nuinta de a Ie ierta ~i de a Ie trata cu 271 / lui aratii. ma adresez eu pacientului. . Intreaga fiinlii va este impregnatii de 270 " . De exemplu. Cea mai neinsemnata jignire venita din partea unei femei treze~te la dumneavoastra un reflex de ura.ma lntreaba el. Cu alte cuvinte. Cu cat mai mult lunecati In servitutea valorilor umane.\ 1 \ f .in continuare. la inceput. Peste un timp oarecare revine pacientul bolnav de SIDA.Atunci ce sa fac? . Se pare ca ~i-a reprimat indelung supararile.Dar cum? . Urmatorul este un domn de varsta a treia. . in astfel de cazuri. campul aceastii ura falii de femei. lar acum. Ata~area dumneavoastra de relatii se ' ridica la cifra de 1300 de unitiiti. experimentul lui Pavlov demonstreazii ca simturile pot fi dirijate. ati urat-o. EI ma prive~te cu 0 expresie chinuitii pe chipul lui pamiintiu.orice zdruncinarea planului uman nu face decat sa sporeascii iubirea din sufletul dumneavoastrii. Cam tot atat de ridicatii era ~i cramponarea de idealuri. Ii explic care sunt cauzele bolii lui. ii zic. 0 mare cantitate de energie. timp ~i materie stranse lntr-un singur nod.Va aduceti aminte de experimentul lui Pavlov: suna soneria.Atunci cand simtiti Divinul In toate.J seama ca nu se cuvine sa-[ dai chiar totul. ~i atunci nu mai vedeti in ea un aliat in dobandirea iubirii Divine. Intr-adevar. noua deprindere 0 va face In locul dumneavoastra. Daca procedura este repetata de zeci de ori.nesatisfacator. mergeti ~i incercati sa va depa~iti problemele. ~i totul a revenit la normal. Cu alte cuvinte. cu atat mai dependenta devine ~i iubirea dumneavoastra pentru femeie. fiira a liisa sa se vada ceva din toate acestea. In vietile dumneavoastra anterioare ati idolatrizat femeia iubita ~i. Dar puteti proceda ~i altfel. . lti aduc In dar placerea ~i desfiitarea prilejuite de aceastii masa". ciiinele ajunge sa saliveze doar la auzul soneriei. puteti recurge la metodele obi~nuite: ridicati vocea. moralitate. vreti sa va deprindeti odrasla sa-~i striinga singura patul. Ea se transforma pentru dumneavoastra in izvorul principal de fericire ~i desfiitare. In exterior. biirbatii devin homosexuali. cu toate acestea. Ce este reflexul? Un sentiment. Axarea lui pe principalele puncte ale stabilitiitii umane este imensa.nu pricepe el. 11 pedepsiti. ceva trebui~ sa la~i ~i pentru tine. oricare ar fi acestea. Pacientul pleaca. daca yeti ajuta copilul sa-~i formeze un sistem corect de deprinderi. ajutandu-I sa-~i formeze un nou obicei. cat inca va aflati in contact cu mine.

Pacientii mei se descurca din ce In ce mai bine. Imi zic eu. Acela~i lucru se poate spune ~i despre lastarii tineri ~i copiii mici: toate fortele lor se consuma In procesele de transformare interioara. Totu~i procesele menite sa pregateasca omenirea pentru 0 noua logica. iar acestea ma storc de puteri. Cu totii ne pregatim sa pa~im In ziua de maine ~i depinde de noi cum va fi aceasta. anul 1999. el ramane cu desavar~ire lipsit de aparare. cea Divina. viata In Rusia este grea. Cand ~arpele I~i schimba pielea. transformarea este necesara ori de dite ori sose~te un flux informational nou. la noi. Cele mai reu~ite productii cinematografice occidentale de astazi nu mai sunt pove~ti despre putere. "lata unde se poate vedea cel mai bine ce Inseamna instabilitatea umanului.-J marinimie. anumite situatii. acolo". despre iubire. iertare. Azi am program de ~edinte cu pacientii. 273 . Prima varianta ar fi urmiitoarea: prea m-am lasat antrenat In problemele lume~ti. se fac deja simtite In Intreaga lume.. De aceea. a-i cere femeii sa se supuna ~i sa respecte ordinea poate fi periculos pentru saniitate. si cum yom fi noi. indiferent de ce fac ele. In decursul catorva luni puteti acumula iubire. A~adar. . prin comportamentul dumneavoastra. iar eu raman cu privirea ratacind dincolo de geam. parcurgeti mental acele situatii In care v-ati ridicat In apararea umanului ~i nu a Divinului. EI pleaca. aici. Concentrandu-va asupra acestui obiectiv. exersati ~i rezultatele nu se vor lasa a~teptate. Ca sa fiu pregiitit sa-I primesc. fiindca aspiratia ei spre iubire este mai mare. in plus. nu pretentii. Din perspectiva logicii umane. Intelegere. mai curand.. A doua varianta: am neglijat sa ma ocup de mine. redirectionati-va reflexele. pe cand problemele mele nu fac dedit sa se Inmulteasca. Trec Inca 0 data In revista ~i analizez Tara graba toate variantele posibile care mi-ar permite sa ma lamuresc In situatia creata. Lucrurile au luat 0 Intorsatura ciudata. ura ~i razbunare. daca nu chiar imposibila. CELE DouA FERICIRII REPERE ALE CON STANTE I Sfiir~it de mai.- . in cazul meu.". altfel ceea ce vine ma poate darama. unde verdeata Inca frageda de iunie se Infioara sub adierile de vanl. Femeia este mult mai haotica decat barbatul. In Rusia.. Cautati sa atrageti. In care sa va puteti manifesta efectiv noua atitudine fatii de femei. ele vorbesc. trebuie sa ma deta~ez de toate ~i sa ma concentrez asupra mea.

Cu fiecare carte scrisa. Scopul creeazii Intotdeauna un raport de dependenlii. Inainte de a ajunge sa simtim Divinul din noi? Ce sa zic? Raman deocamdata cufundat pana peste cap In cele umane. Mai tarziu. ar trebui sa depind tot mai putin de valorile umane. Atunci cand Incerci sa te apropii de cele Divine.Am Inceput sa cred In Dumnezeu. Ar trebui deci sa 275 I . incercati sa simtiti In interior eu-I Divin ca pe 0 nesecata iubire Divina §i traversati toate momentele dificile din viata pastrand nealterat acest sentiment. 274 fericirea ramane de neclintit §i formeaza baza valorilor umane.1 f ~ j r'" A treia varianta: starea mea fizica §i spirituala nesatisTacatoare ar trebui privitii In primul rand nu ca 0 consecinlii a ratiirilor mele. ~i iata-ne straduindu-ne sa urcam treptele ce duc spre Dumnezeu. ~i deseori ne Indreptam spre Dumnezeu doar cu partea con§tienta a fiintei noastre. Dupa ce-§i Inalta rugile catre Dumnezeu. cu atat mai dureros decurge revenirea la Creator. cum arata acest eu Divin? Ce n-ar trebui sa contina el? Cum sa identificam componentele umane care se cuvin Inlaturate.Noi nici macar nu banuim ce se Intampla In adancul sutletului nostru. lar noi 0 percepem ca pe 0 pedeapsa §i Incepem sa ne macinam In interior. iar In subcon§tientul nostru. Dupa iubirea de Dumnezeu. iar dependenta da na§tere agresivitatii.am Intrebat-o. in cadrul acestui ritual. i-am spus. dureri in dreapta stemului. . Apoi era scos la suprafalii §i readus la vialii. Acest lucru va deveni posibi/ doar atunci dind voi Incepe sa-mi percep eu-I Divin tot mai real. 0 atitudine gre§ita falii de lume §i un comportament incorect devin mult mai dureroase §i mai periculoase. 0 alta femeie mi-a marturisit: . In ochii no§tri. Tot ce transformam In scop devine. aceasta procedurii a fost Inlocuita cu simpla cufundare In apa sau cu stropirea cu apa. ci ca 0 pregatire pentru 0 etapa §i 0 stare cu desavar§ire noi. Pacientilor mei Ie spun: . de neclintit. Vreau sa ma apropii de Dumnezeu §i iata ca sunt pedepsita pentru aceasta.f . crezand ca yom gasi astfel fericirea. Imaginati-va toate pierderile posibile §i imposibile ale umanului §i mentineti sentimentul de iubire. Se proceda In felul urmator. Oar nu mai sunt cramponat de ea. . Indreptiindu-se neabatut spre Dumnezeu. omul era cufundat In apa §i tinut a§a pana Incepea sa se sufoce. iar EI mi-a luat tot ce aveam. ma dor genunchii. individull§i lua ramas bun de la vialii §i de la toate valorile umane. . strat cu strat. mi-am Indreptat rugaciunile spre EI. Oar cum putem merge spre Dumnezeu urand iubirea? De aceea §i osci/eazii fericirea noastra umana. ~i totu§i. cea care se identifica cu fericirea suprema este iubirea de oameni. periodic.Oar §titi cum erau botezati oamenii mai Inainte? . spunea ea. ~i se Intampla ca unii sa nu supravietuiasca.Ciudat.Deta§ati-va de tot ce este uman. Am. supariirii §i a dezgustului de vialii. In ajunul evenimentului. s-a atlat la un pas de moarte. Totu§i ceva esentiallmi scapa. Incheieturile Imi trosnesc. In loc sa tindem §i mai mult catre iubire. 0 femeie Imi povestea cum hotarase sa primeasca botezul §i cum. carand In sutletele noastre povara urii. Cu cat suntem mai adanc cufundafi in cele umane.

urmeaza ca purificarea sa se infiiptuiasca prin boli ~i nenorociri. in asemenea cazuri. care nu esle altceva decat 0 forma ascunsa de respingere a vietii. Parametrul viitorului. Am inceput aceastii ~edinta colectiva cu 0 mica prelegere improvizata. _J fiu IiOOr ~ide toate celelalte cramponari. altfel spus. in acela~i lImp. care urmeaza dupa vointii ~i viata. peste un an ~ijumatate. Pe cand cele lente (suntem nemultumiti de soarta. este necesar sa intelegeti cateva lucruri . nemultumirea . cum ar fi imbatranirea . in timp ce tema divinizarii sutletului uman n-a fost atinsa deloc. ~J. urmeaza sa se inmmple un eveniment care-mi va of ensa simtul etic ~i moral? Nu voi reu~i sa-i tin piept. e aceea incepe sa-~i faca loc nemultumirea de sine ~i D depnmarea. Am reu~it s-o identific in iubirea de oameni. Daca n-o acceptiim. deruland de sute de ori situatiile cele mai traumalizante trebuie sa va formati deprinderi. f I"" .ste e. Pornind de la instincte. ci ~i in sutlet. De ce atunci. retlex. Instinctul orientiirii. am ajuns la domeniul personalitatii ca un ansamblu al eu-Iui uman. cand cineva ne jigne~te. cat ~i in alte lumi. s-a dovedit a fi. munca nu ne of era nici 0 satisfactie sau viata In ansambl. Am hotarat sa programez cativa pacienti deodatii. Era evident ca mai depindea ~i de altceva. spirit ~i sutlet au urmat cele din domeniul instinctelor. eticii ~i al idealurilor. sentiment atunci ciind este repetat de multiple ~rl.u ni se pare un e~ec) sunt de zeci de ori mai ample. ' Mai departe. Toate procesele rapide (sa zicem. cea care sta la baza tuturor celorlalte. care este alcatuitii din mai multe coordonate. in al doilea rand. se cuvine sa iertam nu numai in gand.-. dupa cercetarile legate de trup. ~i am 276 reu~it.vldent ca. instinctul de conservare ~i de perpetuare a speciei. de aceea in masura in care reu~im sa-i iertam. dupa framantari dureroase~ ca toate cele patru carti trateaza tema trupului ~i a spiritului.am inceput eu. concentrandu-va asupra iubirii ~i. in primul rand. poate voi reu~i sa strapung bariera necunoscutului. pretentii fata de Dumnezeu sub forma pretentiilor fata de sine. ceea ce nu se producea nicidecum in cazul moralitatii. De ac~ea. Abia mai tarziu am realizat. Apoi m-am intors la tema iubirii umane ~i a sentimentelor umane. E. forma maxima de purificare ne este data prin II1termedml celor apropiati. instabil. in aceea~i masura sunt posibile schimbari interioare de profunzime.I" 277 . Era necesar sa gasesc prima veriga. inseamna oare asta ca moralitatea nu rezulta din iubirea umana? Mi-am amintit ce s-a intamplat pe cand finisam cea de-a patra carte. Totodatii. . sistemul era definitivat! Apoi. cand cineva ne jigne~te. Tocmai de aceea. Ma confruntam cu 0 enigma irezolvabila. in mod inexplicabil. ea vine prin moarte. aceastii jignire este un dar de la Dumnezeu. ne Imbrance~te sau ne tradeaza) au 0 durata temporala de 2-3%. A~a ca am inceput sa explorez aceastii tema. atat in lumea aceasta. Nu numai sa intelegem. Din nou am trait un moment de euforie: in sfar~it. Toate sentimentele trebuiau sa se comprime in unul singur. nu putem da vina pe I1Im~l1I. morala religioasa ~i iubirea de oameni.Pentru ca la aceasta ~edintii sa reu~iti sa va invingeti.1 . retlexe de iertare ~i blandete. iar daca nu suntem pregiititi nici pentru aceasta. Cine ~tie. ci ~i sa simtim ca am iertat. Gandul se transforma in e~otie. 0 astfel de purificare 0 depa~e~te ca grad pe cea care ne este data prin moarte.

Omul percepe eu-I Divin ca pe ceva cu desavar~ire amorf ~i haotic. 0 societate imorala este lipsita de suport vital ~i. reprezentant al unei colectivitati. sa ne inmultim ~i sa luptam pentru supravietuire. Eu-Iui Divin trebuie. caci scopul presupune realizarea lui in spatiu sau timp. scopuri ~i ordine. cu cat mai multa iubire Divina avem in noi. ~i se vor pierde in Divinitate. fiindca dorinta are legatura cu notiunea de timp. La baza oricarei societati stau notiunile de etica ~i moralitate. Dorintele deservesc mecanismul de perpetuare a speciei: ele ne determina sa cautam hrana. ~i. ~i cu atilt mai mult vor deveni posibile schimbarile benefice. incluzand aici ~i structurile de camp. limp ~i malerie. principiile ~i idealurile noastre. omul ar fi ramas la stadiul de animal. Fericirea colectiva se realizeaza prin etica. inlrucal forma reprezinla un camp/ex a/caluil din spa{iu. dorintele ~i scopurile lui capata 0 anvergura tot mai mare. inseamna stabilitate ~i siguranta a vietii ~i a destinului. idealurile. de asemenea. ele urmeaza sa se contopeasca intr-un tot. in manifestarile lor supreme. in interiorul nostru pierdem legatura cu Divinul. inainte de rugaciune trebuie sa ne purificam sufletul.! 279 . mult mai importanta decat fericirea ego-ului personal. pierderea increderii in sine. Lui trebuie sa-i lipseasca ~i dorintele. cand incepem sa percepem iubirea Divina. Totu~i. Cat despre forma. Cu cat yom percepe mai real eu-I nostru Divin. sa-i fie straine scopurile. ea reprezinta corpul nostru fizic. Nu putem cunoa~te vointa Divina ~i nu putem prezice ce va cere de la noi iubirea. Acestea sunt doua la numar: fericirea personaJa a individului ca fiinta vie ~i fericirea lui ca fiin(ii sociaJa. Ce n-ar Irebui sa aiM eu-/ nostru Divin? E/ n-ar trebui sa aiM fiJrma. moralitatea. cu atat mai intens ni se realizeaza dorintele. j de sine ~i de soarta. Fiecare individ are 0 componenta de bazii a fericirii umane. Fericirea personala inseamna iubirea pe care 0 traim alaturi de 0 alta persoana. De aceea. De la eu-l uman la cel Divin se poate ajunge doar prin iubire. la anumite intervale de timp. ca atare. este condamnata la disparitie. avem impresia ca suntem aruncati in haos. acest 278 proces de transformare a formei in scopuri lipsite de forma ~i de transformare a scopuri lor ~i dorintelor in opusul lor are loc permanent. Scopurile noastre reprezinta etica. in masura in care ne eliberam de orice forma de agresivitate fa(ii de iubire. ca este distrusa ordinea pe care se sprijina intreaga noastra existen(ii. Cu cat este mai ridicat nivelul moralitatii.\ 1 f -. in masura in care divinizam ordinea ~i respingem haosul. iubire ce nu cunoa~te dorinte. Or. De aceea. in lipsa organizarii sociale. moralitatea. De aceea. scopurile ~i forme Ie. cu atilt mai mari sunt perspectivele de dezvoltare ~i de supravietuire a societatii. deseori. cu atat mai putin yom depinde de eu-I uman. Pe masura ce omul se dezvolta. pentru individ. deprimarea ~i refuzul vietii trebuiesc ispa~ite prin rugaciuni de 30-40 de ori mai indelungate decat in cazul supararilor pe altii. Dar etica ~i moralitatea umana . in aceea~i masura. intrucat Universul este holografic in timp. in aceea~i masura va avea efect rugaciunea. stabilitatea societatii. rara de care este de neconceput dezvoltarea unei societati. fericirea egoului colectiv este. iar forma tinde tot mai mult spre perfectiune. Ce sunt dorintele noastre? Ele sunt iubirea pe care 0 purtam cuiva.

280 Predictibilitatea absoluta ~i Intelegerea deplina a lumii Inseamna sistematizare absoluta. cre~tinismul s-a divizat In doua ramuri: catolicismul. moralitatea se transforma adesea Intr-o cama~a de forjii pentru iubire. putem fi siguri ca este yorba de 0 biruinlii a con~tiintei asupra iubirii. sa ne deschidem sufletele spre Dumnezeu ~i iubire. falii de sentimente ~i dorinte. dorintelor ~i formelor noastre. lumea va pa~i Intr-o noua fm a dezvoltarii sale ~i Yom primi cu totii 0 cantitate mult mai mare de iubire Divina. Imediat ce apare senzatia Intelegerii ~i stapanirii depline a lumii. In cre~tinism. principala conditie a eliberarii din sclavia scopurilor ~i a dorintelor 0 constituie sporirea nelntrerupta a iubirii de Dumnezeu. 0 data cu Imbatranirea ~i moartea. Civilizatia occidentala. pentru dezvoltare. Moralitatea. cu puternica lui orientare spre etica. De aceea. lubirea pune In mi~care Universul. distrugerii. De aceea. Atunci cand moralitatea se ridica deasupra iubirii. In masura In care suntem capabili. judecata ~icon~tiinta ne sunt supuse. insa. Lumea este imprevizibila. la ora actuala. Intrucat teritoriul ocupat de ramura occidentala a cre~tinismului s-a dovedit a fi mult mai vast decat cel al ortodoxiei. care stau la baza acestei civilizatii ~i In care exprimarea energica a scopurilor ~i a dorintelor alterna cu abstinenta ~i privatiunea. Civilizatia occidentala a ales directia opusa: cultivarea unui spirit Intreprinzator ~i axarea pe scopuri. drept contrapondere a ramurii occidentale a api'irut islamul. la scopuri ~i la manifestarile tuturor functiilor vitale. care. ~i ortodoxia.J izvorasc din religie. Drept urmare. Universul nu poate fi patruns cu puterea mintii. trebuiesc zdruncinate structurile fundamentale ale fericirii umane. insa acestei orientari Ii era sortit sa ajunga Intr-un punct mort.: 281 . Aceasta formula scoate In evidenta primordialitatea iubirii ~i caracterul secundar al con~tiintei. Totu~i In primele secole ale erei noastre n-au existat suficiente rezerve de iubire necesare depa~irii eu-Iui uman. permite eu-Iui nostfu uman sa se apropie de Divinitate. In acest moment. onestitatea. ordinea sunt necesare bunului mers al societatii. in Orient s-a Incercat apropierea de eu-I Divin prin renuntarea la dorinte. atunci cand asistam la prabu~irea dorintelor. periodic. Oar. mai cu seama In cel timpuriu. lubirea Divina reprezinta ordinea suprema din Univers. Acest fapt a determinat un puternic avant al spiritualitatii ~i a dat un imbold dezvoltarii unei forme fizice desavar~ite. care Insa are drept rezultat dezintegrarea con~tiintei. principii ~i idealuri. tinde sa cuprinda Intreaga omen ire. incomensurabil mai presus de ceea ce Inseamna fiinta umana. principii ~i . in curand. ~i. apare inchizitia ~i orice forma de exterminare a semenilor devine ceva normal. scopurilor ~i a formei.I f . Este imposibil sa prezicem In totalitate evolutia lumii. atunci. ca expresie a dependentei sporite falii de iubirea umana. daca In iudaism accentul era pus pe un sistem minutios elaborat ~i ramificat de restrictii ~i interdictii. moralitate. cu accentul pc moralitate. In aceea~i masura are loc relnnoirea scopurilor. se sprijina pe cele zece porunci revelate lui Moise. insa. Ea a reu~it sa avanseze atat de mult datorita iudaismului ~i cre~tinismului. dorinte ~i dezvoltarea formei. mentinerea In suflet a sentimentului iubirii. Pentru aceasta trebuie sa ne Intoarcem la Dumnezeu ~i sa devenim Dumnezeu. ea are nevoie de iubire ~i. Tocmai de aceea.

atlat in stare de a~teptare. cu cat mai rapid se deruleaza toate procesele In timpul ~edin\elor. Imi amintesc de 0 discu\ie recenta. .chiar daca ~tii ca nu e bine. Intr-o buna zi. Rolul meu se va rezuma la a va ajuta sa atinge\i acest obiectiv. sa va concentra\i asupra eu-lui vostru Oivin in momentul destabilizarii sau distrugerii dorin\elor. Am Inceput sa-i explic ideile de bazii din cartile tale. scopurilor ~i a formei.If . nu mai e atilt de gray ca inainte. nu yom reu~i sa acumulam In sutlet suficienta iubire Divina. . . Semaiintamplasateiavalul~isanulefacifata. pe care am avut-o cu 0 cuno~tinta de-a mea.Nu-i u~or sa-Ii Invingi inertia sentimentelor. Cu pu\in timp in urma am primit un telefon de la 0 doamna: 283 .Ei bine. dintre cele doua sisteme religioase morale poote fi depa~it ~a cum a fost el depa~it de cre~inismul timpuriu. in felul acesta se amplifica dependenta de eu-l uman. inseamna ca nu a\i reu~it sa va deta~a\i deplin.J idealuri. rezultatele se vor face sim\ite. lucreazii la armomzarea sa. Contlictul dintre cele doua principii. . cand iubirea a fost pusa mai presus de sutlet. Acum va rog 282 ' sa lua\i Joe. Dar. este necesar sa fie acceptata orice forma de destabilizare a temeiurilor fericiri i umane. adica a timpului. Daca aceasta dependenta se va accentua ~i In continuare. pacientul. cu atilt mai mult i se inhiba con~tiinta. . \inand sub observa\ie transformarile care se produc in voi. Cu cat mai mult 11fac pe pacient sa a~tepte. ~i ce crezi. Nu ~tiu ce-or fi crezut medicii despre asta. i-am zis. spa\iului ~i materiei. I-am vorbit pe Indelete ~i tara sa fortez prea tare nota. fapt care ma expune unui pericol din ce In ce mai mare.~ f ~. care sufera de 0 forma grava de diabet. Daca va trece prin minte macar 0 umbra de gand. pastrand intacta In sutlet iubirea de Dumnezeu. Prin urmare. cu atat mai pregnant mi se contureazii dorinta de a va ajuta ~i scopul de a va vindeca. peste cateva zile a mai fiicut 0 serie de analize ~i i-a ie~it totul curat. Ii enumeram cramponarile ~i Ii calculam parametrii. timp de 10-15 minute. are rost sa continui.~tii ceva? Nu demult am stat de yorba cu 0 femeie. Din aceastii cauza am ales sa alternez ~edin\ele individuale cu cele colective: timp de 2-3 ore. Am sa las sa treaca ceva timp. spirit ~i trup. Lasa\i la 0 parte toate grijile. civilizatia occidentala depinde de dorinte. voi ave\i un singur obiectiv: sa va pastra\i iubirea de Dumnezeu. cu atilt mai pu\in ar trebui sa vorbesc. sa vorbi\i sau sa gandi\i. in ceea ce va prive~te. ma redresez. mai Inainte. dupa care am sa Incep sa va invit pe rand la mine pentru ~edin\e individuale. oricum. dar zau daca nu arata ca 0 minune! Dupa aceea insa au inceput supararile ~i enervarile ~i rezultatele analizelor au luat-o iara~i razna. iar cea orientala de scopuri. Ma retrag in camera de alaturi ~i. in prezent. Cu cat mai mult vorbesc In timpul ~edin\ei. pentru Infiiptuirea acestui lucru. lar acum nu este de dorit sa comunica\i. Acum Insa yom lasa la 0 parte toate acestea. Voi lua In calcul doar doi parametri: dependenta de scopuri ~i dependenta de dorinte. Oar. sa perseverezi ~i. eu Ii explicam pe larg ~i Indelung fieciirui pacient care au fost cauzele ce au stat la originea problemelor lui. Analizele au dat ni~te rezultate de speriat. ma adresez eu auditoriului. In orice caz.

-4- _J aduc cartile dumneavoastra ~i a inceput sa Ie reciteasca. Or numai cu cele ramase de pe urma ~edin(ei nu te po\i a~tepta ca aceasta pelicula pura de la suprafa(a con~tiin(ei sa piitrunda in straturile de profunzime ~i sa inceapa sa purifice sentimentele.?oct~rul a ramas surprins. ml-a comunicat femeia. Fiica-mea afost de curiind la dumneavoastra la consul... " . . ajuta\i-ma macar cu yorba.~ f . Spune\i-mi ceva. De aceea. .Foarte bine. ea m-a rugat sa 284 ~ 285 l . a spus femeia. important este sa nu te opre~ti.f - . "Parca a\i fi ni~te extratere~trn. Am sunat-o peste 20 de zile. legile nestriimutate ale eticii ~i moralitii\ii. A. mi-a spus ea ~i mi-a dat numele ~i prenumele fetei. a aparut ~i dorinta de a distruge ~~ pe oflcme mcalca brutal. Nu-mi er~ deloc u~or sa comunic cu semenii. Mi se pare ca mcep sa m(eleg de unde provine irascibilitatea mea ~i de ce apa~ aceastii dispozi\ie in timpul ~edin\elor. eu visam sa-I aJut pe oameni. a reu~it sa scape cu via\a. dar ~ansele lui de a fi sanatos ~i de a supravie(ui sunt infime.Va explic imediat cum stau lucrurile.~a ca imi continuu ~irul gandurilor.Fiica dumneavoastraa murit?. Se cere 0 munca interioara constanta. . ea avusese vreun necaz mai recent? . Unica . Spune\i-i sa se roage in continuare. I-am spus. axarea mea pe ordine moralitate ~i idealuri era deosebit de putemica. ~i nu numai' pentru ea. Apoi am descoperit ca axarea. dac fata a reu~it sa supravie(uiasca tentativei de sinucidere inseamna ca acumulase deja 0 anum ita rezerva de iubire.Fiica-mea s-a aruncat sub tren. visam la 0 lume guvernatii de cele mai frumoase sentimente umane. Pana ~i cea mai mica abat~re de la idealuri. . m-am dus la spital s-o vad. Fractura s-a vindecat in numai 20 de zil e.Oa.POI durerea s-a preschimbat in nemul(umire ~i intoleran\il. inca nu-i simt pregati\i pe pacien\ii care ~teapta in camera ~Iatura~. cand.Nu. lar cand d:venit mai putemic. Doream ca fiecare om de pe pamant sa fie inzestrat cu ele. in orice caz. Maica-sa a izbucnit in plans: . . scurt timp iluzia ca iubirea ei de Oumnezeu va rezista in fata umilirii umanului. Mainile. ea a avut pentru . Acum e primavara ~i in campul ei a intrat sufletul viitorului ei copil.~Iava Domnului. am incuviintat eu. Dupa ~edin\a. ci ~i pentru copiii ~i nepo\ii ei. sa nu renun\l. . . Mi-am amintit despre cine era yorba. in viziunea mea.Spune\i-mi. lar acum constat ca idealurile spiritualitatea ~i noble\ea se intemeiazil pe no\iunea d~ moralitate.Sa va mai spun ceva. etica ~i moralitate ma ranea profund. Fata era deosebit de puternic cramponata de iubirea umana ~i de moralitate. ap~ltudmlle au la temelie un strat mult mai subtil. aflase ca iubitul 0 in~elase cu prietena ei. picioarele i-au ramas intregi.am intrebat-o. modalitate de a-I purifica este de a 0 pune pe viitoarea lui mama intr-o situa\ie care sa-i umileasca in mod considerabil moralitatea ~i iubirea umana. s-a ales doar cu doua vertebre fracturate. La baza con~tiI~\el cole:ti:e sta moralitatea. . inainte credeam ca la baza trufiei stii aptitudini ~i intelect. dupa tot s-a intamplat. ta\ie. cel al splritualita\ii ~i noble\ii. a ZISel. in vocea ei nu mai strabatea disperarea: . inca de pe cand eram copil.

Daca societatea este oarba la aceasta iubire §i-I condamna pe cel ce a incalcat legile umane. cu atat mai mult depindem de ele. !ncep sa-i chern pe rand la mine. Mi se pare ca incep deja sa inteleg in ce constii problema. sfidand toate canoanele umane. manifestat in giinduri §i in cuvinte. asta inseamna ca noi incercam sa-l dirijam pe Dumnezeu prin poruncile Divine. Azi dimineatii m-a sunat 0 cuno§tintii §i mi-a spus ca in ora§ a inceput din nou sa circule zvonul ca a§ fi muri!. cu cat mai mult dispretuim cele umane... al buniistarii sau al gloriei. "Ar fi interesant de viizut daca existii vreo abatere in a §asea mea carte. Din nou schitez cu pixul scheme pe hartie. dar 0 asemenea idee tine deja de magie. / - Ce probleme are fiul dumneavoastrii? . dar 0 poate face §i in numele unor principii sau idei plasmuite. Ciimpullui nu aratii bine deloc. astfel de marne obi§nuiesc sa planifice riguros cand urmeazii sa vina pe lume copilul. !nsa divinizarea acestor structuri duce la anchilozarea §i pieirea societatii. ma confruntam cu atatea probleme. totala. Ba chiar e mai bine a§a. dupa cat se pare. bazandu-ne pe moralitate. Caci. m-am gandi!. Omul poate renunta la moralitate de dragul banilor.~ \ f . Ele n-au de unde sa 287 . 0 urmaresc cu coada ochiului. atunci cand m-am referit la propria mea persoana. 0 rog sa-mi dea numele acestuia §i incep diagnosticarea. ce sex sa aiba acesta §i ce dietii sa adopte ele in perioada sarcinii.acesta §i este indiciul divinizarii eu-Iui uman. Oar cred ca a sosit momentul sa ma ocup de pacientii mei. inca n-a di~parut cu totul. dupa aparitia fiecarei ciir\i.0 intreb. Are un chip sever §i autoritar. securitap §i al unui control deplin asupra lumii fnconjuratoare. se sprijina pe cele mai importante postulate religioase. Acestea constituie structurile de temelie care reglementeazii existenta societiitii umane. Scriind aceastii carte. indata ce-mi aparea sentimentul unei absolute invulnerabilitafi. I" ~ Societatea moderna. Da. Oar. fncepea un proces de dezintegrare'. distrugerea temeliilor societiitii se produce deja ca 0 consecinta a scopurilor §i dorintelor umane. incerciind sa inteleg ce se intampla. constat 0 teribila autoidolatrizare §i divinizarea propriei meIe persoane". Oar iatii ca apare iubirea Divina §i omul 0 urmeazii. A§adar. aceasta dorintii a mea de a dirija destinele altor oameni §i propriul meu destin. La originea autodiviniziirii se afla dispretul accentuat falii de sine. care are probleme cu fiul ei. Este imposibil sa de{ii un control absolut asupra propriului destin. Din 286 nou am incercat sa vin in atingere cu cele Divine. Ar trebui scoase din carte toate expresiile de tipul "mi-a venit gandul". Aroganlii afi§atii falii de altii §i falii de sine . de ce a§ face-o? E suficient ca am constatat acest lucru. sprijinindu-ma pe resursele eu-Iui uman. in totalitatea ei. piistriind ve§mintele umanului. Primul pacient este 0 doamna in etate. ~i. Am inteles de ce. Cand noi incercam sa dirijam iubirea. dorinta mea de ordine iar a incercat s-o ia inaintea iubirii. am recurs adesea la un ton dispretuitor. bazandu-ne pe dorintele noastre umane. Lasasem sa trans para clar ideea ca ne putem dirija destinul. Ciudat. de fapt.

Nici aici situatia nu e rozii. . lar mai tiirziu copiii lor platesc scump aceasta obsesie a stabilitatii umane. Ma uit cat de cramponat de moralitate ~i corectitudine este fiul ei. retramd chpele de maxima fericire ~i placere ~i repetandu-va ca toate acestea nu sunt decat mijloace de acumulare a iubirii de Dumnezeu. pastrand totodata. Indicele de inchidere a viitorului este de 900 de unitati. Cu asemenea parametri. etica. A .A~adar.Cu cateva luni in urma. V-ati dezvoltat vointa. ce probleme are fiica dumneavoastra in I de fata? - il intreb. este depa~it de 5 ori nivelul mortal.Ce meserie aveti? . Am fost sa-i controlam sistemul imunitar ~i s-au constatat asemanari cu SIDA. ati petrecut mult timp concentrandu-va sa obtineti 0 stapanire perfecta a situatiei. S-a vindecat de pneumonie. ne-am decis sa apelam la cartile dumneavoastra ca la un ultim remediu. ea s-a imbolnavit de bron~itii.ln regiunea pieptului.I-am intrebat. lar atunci cand s-a incercat vindecarea dumneavoastra prin tradare ~i atitudine imorala. nu iubirea. idealurile. Axarea dumneavoastra pe ordine. momentu I . mi-a raspuns el. n-ati fost in 289 . Repetati-va acest lucru pana cand iI yeti simti ca pe 0 certitudine. dar ~i iubirea umana. I-am pus casetele video ~i starea i s-a ameliorat simtitor. Barbatul imi spune numele ei ~i eu incep s-o diagnostichez. scopuri ~i principii este enonna. .lUblrea Dlvma ~i eliberandu-va de orice pretentii. ~i iata ca am venit acum la dumneavoastra ca sa aflu ce-i de mcut mai departe. Observ in campul ei aceea~i hieroglim a mortii ca ~i la tatal ei. cantarindu-i din ochi fizicul robust. Fata n-a mai vrut sa se atinga de mancare. pragul fatal este depa~it de 3 ori.. in zona pieptului ~i a sistemului urogenital. Staruiti mai cu seama asupra perioadeipremergatoare conceperii ~i a celei de sarcina. Rau de tot. Intra urmatorul pacient.Am practicat multa vreme artele martiale. EI a venit pentru problemele fiicei sale. A inceput din nou sa manance. vointa. dar s-a imbolnavit imediat de astm. se vede 0 pata cu deforman 288 prevestitoare de moarte. Deoseblt profund d~. Cand ~ansele ei au ajuns aproape de zero.Trebuie sa va parcurgeti viata din nou. care a trecut dupa aceea in pneumonie. . trebuiesc prelucrate situatiile in care v-au fost umlhte moraIitatea. e limpede ca nu va reu~i sa se descurce de unul singur. Nu mai ~tiam ce sa facem. bine cladit. i I Spuneti-mi. campul prezinta deformari puternice ~i. structurile energetice sunt complet distruse. un barbat inalt. acolo unde se situeazii centrul energetic imunitar. Medicii ne-au recomandat sa facem testul de depistare a virusului HIV. Femeia da din cap in semn de aprobare ~i pleaca. Pe urma va trebui sa retraiti toate momentele de suparare ~i toate necazurile aduse de soarta ~i sa ~eaccep~ti. Starea ei se agrava. care se dovede~te a fi campul fiicei lui.ln campullui se cite~te 0 posibila moarte. Sa vedem cum starn cu sufletul ~i cu iubirea de oameni. Agresivitatea falii de sine la nivelul subcon~tientului se ridica la circa 1000 de unitati. incep sa-i explic mamei lui: . ~o~ acolo. Oar ~i serviciul meu actual are legatura cu acestea.\. aproape de piept. f ~ ~tie dl un copil se na~te in haos ~i nu in ordine. incep prin a examina parametrii lui. . dar rezultatul a fost negativ. c~ pe 0 purificare a eu-Iui Divin.

descopar la pacientii mei similitudini cu propria mea situatie.0 Intreb. Acum. In ultimul timp. . lata ca.J stare sa acceptati un asemenea ajutor.20. s-a produs 0 ameliorare. de asemenea. Daca Imi propuneam ceva. In aceea~i masura.Ambii aveti de depus 0 munca serioasa. Barbatul clatina din cap. care aveau probleme. lar. ma confrunt cu aceea~i tema.Da. 50 sau 100. Mi-am dat seama ca trebuie sa renunt la a ma autodiagnostica Inainte de rugaciune. daca In cetate exista macar un singur srant. de regula. viteza de depa~ire a umanului ramane In urma celei de cufundare In uman.Sotia mea . cine ~tie daca nu cumva m-am bagat unde nu trebuia? . Insa lumea nu i se supune. dar. el poate salva 291 . De aici provine iritarea ~i nemultumirea falii de lumea Inconjuratoare. Dupa cum se vede. . rugaciunea a devenit pentru mine un mijloc de redresare a starii sanatatii. care se transforma Intr-un program de autodistrugere.A~a? ~i s-au produs ceva schimbari de atunci? . Acum plecati ~i apucati-va imediat de treaba. De cand m-am dedicat activitatii de vindecator. revine cntristarea. probabil. totu~i tema idealurilor ~i a moralitatii Inca nu e dep~ita. puritatea morala ~i onestitatea nu-Ilmping pe om spre tristete. Cel onest ~i inteligent este trist ~i abatut. pare-mi-se. Formula e valabila atunci cand lipse~te iubirea. nu va mai aduceti aminte. a crescut ~i dependenta mea de ele. dar atunci va Intrebasem daca-i pot ajuta pe fratii mei. ce rost are sa ma dau cu capul de pereti?" Imi vin In minte versurile lui Esenin: Facula-i bucuria penlru brule. . i-ati dispretuit ~i i-ati condamnat pe altii ~i pe sine. In consecinta. Altfel spus. Campul ei arata mult mai bine decat al celorlalti pacienti. Am constatat cu surprindere ca. Apelez la Divin. pentru a obtine cat mai mult din ceea ce tine de uman. iar tristetea a devenit tovara~ul meu de fiecare zi. cand iubirea exista. Dar. Ii zic. Duiosu/ui-. aceasta dorinta de a dirija lumea prin intermediul unor situatii ~i persoane diverse este ~i mai mare. Imi declara ea pe nea~teptate. lar dumneavoastra mi-ati spus sa ma rog pentru mine ~i pentru copiii mei ~i ati mai spus ca. Dar. ~i ar fi bine sa nu Ie mai 290 vorbesc pacientilor mei despre parametri. Dimpotriva. vesel ~i plin de vialii.I 1 f ~ .mi-a strafulgerat dintr-o data prin minte. Pana pe la varsta de doisprezece ani.Sa ~titi ca am mai fost la dumneavoastra cu 0 jumatate de an In urma. din nou. Are 0 fire foarte intransigenta. eu am fost un copil incredibil de dinamic ~i de activo Apoi parca mi s-a pus 0 povara pe sutlet. iar eu cad pe ganduri." . . N-am renuntat niciodata la scopuri. la copilul dumneavoastra. este maestru In sport. Se aude 0 bataie In u~a ~i intra urmatoarea pacientii. . Individul imoral ~i insolent este. . am cam exagerat cu generaliziirile. apar bolile ~i sciiderea imunitatii. Poate ca a venit timpul s-o sfar~esc cu clasificarile ~i cu tot sistemul asta al meu? Daca problema ma depa~e~te. Nu conta cati ani ar fi trecut pana sa-mi ating scopul: 10. EI pleaca. am remarcat ca toate calitiitile umane mi s-au amplificat brusc. "De fapt. pentru mine nu mai exista notiunea timpului.

Pe toate. ori face un efort ~i i~i infrange firea.. uite ~a. raspunde ea. Banii are sa ~i-i ca~tige el ~i singur.Cum a~a ? . eu fac maximum din ce-mi sta in puteri. E limpede ca procesul de transformare interioara este dificil pentru ea.Oumneavoastra nu aveti. din nou. in orice caz. A~adar. N-am de gand sa vii explic ~i a treia oara. daca din sufletullui va lipsi iubirea.Siava Oomnului. ca sa-~i faca studiile. va rog. de fapt? . fericirea umana are doua puncte de stabilitate suprema. V-am explicat deja de doua ori ce trebuie sa faceti.Sa ma marit deci cu cel de care ma simt atrasa? Ridic din umeri ~i ma intorc spre geam. in timpul ~edintelor. ii raspund. Schimbarile sunt destul de neinsemnate. . atilt la ea. care e mult mai bogat. Mai exista un pretendent. In scurt timp trebuie sa intre urmatorul pacient. aflati ca propriile dumneavoastra schimbari in profunzime II pot ajuta incomparabil mai mult decat orice aim metoda de tratament. . atunci cand revine pentru a treia oara. Ii zic. In schimb. Fericirea eu-Iui personal. Tiinara i~i da seama ca ~edinta a luat sfiir~it ~i se retrage tacuta. .N-o sa va repet nimic. in timpul prelegerii ~i la prima ~edint3.$i cum a fost? ..1. . cat ~i la fiul ei. f I" . fiul meu mai poate fi ajutat ~i 292 altcumva? . . $i iam la ce ma gandesc: copilul meu va avea totu~i nevoie de bani. Ma las obosit pe spatarul scaunului: . Prima intrebare pe care mi-o adreseazii este: . poate ca e mai bine sa ma marit cu cel bogat? . Pacientii revin pe rand pentru 0 a doua ~edint3.0 intreb. Oar a trecut deja 0 jumiitate de an de cand ei nu se mai drogheazii deloc. dar elnu este suficient de instarit.$titi. Urmatoarea pacienta are 0 singura intrebare: . ma simt atrasa de un barbat. deocamdata. In fata mea sta.. atunci mai repetati-mi 0 data ce trebuie sa fac. ii zic.Poate ca nu va dati seama.Cum adica? Ce inseamna "ajutat ~ialtcumva"? . pe langa faptul ca eu stau ~i ma rog? . dumneavoastra personal II puteti ajuta ~i cu altceva. Spuneti-mi.ma prive~te ea uluim. dar aici. viitorul dumneavoastra copil va avea nevoie ?e iubire ~i nu de bani.Fratii mei aveau probleme cu drogurile. Acum duceti-va ~i continuati sa lucrati la propria armonizare. Piina atunci incerc sa-mi revin ~i sa fac 0 sinteza a cuno~tintelor de care dispun.Spuneti-mi. Ea da plictisita din mana: . constat schimbari considerabile . doamna al carei fiu sufera de cancer la plamani. Ii zic.Ei bine. nici un fel de bogatie nu-i va putea aduce fericirea. Ajunsesera sa-~i administreze cate 5-6 doze pe zi. La ce va referiti. $i. Ea se uita la mine ~i i~i da seama ca trebuie sa aleaga: ori pleaca. care se realizeazii in cadrul raporturilor interumane ~i in iubirea pe care 0 simtim pentru 293 / . nici un copil. .Pai. cate din cartile mele ati citit? . $i. ~ _J intreaga cetate. Atunci.Pai.Bine. sa se dezvolte..

Acum insa privesc in urma ~i nu vad nici pierderi. pc cand Divinul este adesea perceput ca haos. desigur. mij\ocul lui august. in adolescen(ii. stabilitatea ~i siguranta vietii. Ci e/. cautd furtund. 295 . daca ceea ce imi adusese bucurie ~i placere trecea. ~i fericirea eu-Iui coleetiv. umanu\ inseamna stabilitate. simturile mele refuzau sa creada in aceasta. Daca omu\ viseazii mereu la siguran(ii ~i stabilitate. Destabilizarea tuturor acestor valori ne apropie de Dumnezeu. care inseamna moralitate. de aceea iubirea se revarsa neeontenit in sufletele noastre. 294 . daca ceva nu-mi ie~ea bjne.. Atunci cand am ajuns la concluzia ca iubirea de Dumnezeu reprezinta 0 bucurie ~i 0 fericire mult mai mare. in schimb ce delectare e sa vezi lumea intr-o lumina noua. PERCEPTIA VUMII A' E sTar~itul verii. in cazul in care avem 0 orientare corecta. venirea pe lume a copiilor ~i continuarea neamului. Ii sunt furtunile limon?' in opinia generala. Vor fi oare anul acesta ciuperci sau nu? imi amintesc de lunile care au trecut ~i incerc 0 senzatie de vioiciune ~i pace sufleteasca. sau sa-mi cumpar un iaht. imi sporea siguranta. el se inchide in fata Divinului. Lermontov (1814. Priveam inapoi ~i ma bucuram de fiecare cumparatura care imi consolida pozitia. nici achizilii. organismul nostru este supus incontinuu schimbarilor. l.( \ 1 _J cineva. Acestea suot ultimele douA versuri din poezia Vela a poetului ros M. sau sa am un cont rotunjor in banca. intelect ~i aptitudini. Perceptia lumii se modifica lent. Regretam. Mai bine zis. rebe/u/. De vreo doua zi\e. idealuri. intreaga mea via(ii am considerat ca placerea suprema este bucuria alaturi de persoana iubitii. aeru\ a inceput sa miroasa a toamna. Mai inainte visam sa cumpar un lot de pamant ~i sa-mi construiesc 0 casa.1841).

Orice situatie nu devine un scop. Omul inseamna. Viitorul copil se formeaza la nivel de camp in decursul mai multor vieti. Ce este omul? Este corp. W face aparitia desflitarea. cu casa ta ~i cu pozitia ta in societate. Principiile. Dependenta de relatii da na~tere geloziei. intelectul. Durerea vine mai apoi. ci iubirea. aptitudinile. sentimentele noastre. Tesiitura care s-a prins de rana nu-ti provoaca durere. sa regretam trecutul ~i sa ne temem de viitor. pe care Ie dau pacientilor care 11eclipseaza treptat. sperantele. visurile. dorintele noastre. Sa-ti pastrezi iubirea cand ai pierdut bani este destul de greu. \ f ~. Lucrul cel mai important sunt incercarile mele de a simti din ce in ce mai mult realitatea propriului eu Divin. planurile ~i sperantele tale. Timpul da na~tere spatiului tot ~a cum spatiul da na~tere materiei. visurile sau principiile. 0 pacla. Atunci cand se naruie sentimentele ~i dorintele. Incetul cu incetul. componente ale acestuia. De corp se leaga aspectul material. Procesul de abstractizare a evolutiei este un proces chinuitor de desprindere senzoriala de lucrurile de care suntem at~ati. in momentul desprinderii. in primul rand. Explicatiile cele de mai inainte. lar. intelectul. Ne obi~nuim sa consideram ca principala fericire ne vine prin intermediul corpului. Atunci insa cand ~tii incotro sa mergi. Intrucat materia ~i spatiul sunt functii ale timpului. atunci ciind incercam sa ne schimbam deprinderile. s-au risipit idealurile este mult mai greu. Atunci rostul vietii omului nu mai sunt banii. Mai inainte nu-mi imaginam cat de dureros se produce deta~area de cele omene~ti. Apoi. planurile. Trecand prin viata. zic eu. de asemenea. noi invatiim cu mare chin sa ne reducem dependenta de fericirea materiala. sunt parti ale sutletului. Sutletul inseamna sentimentele. Sutletul este mai subtil ~i mai amplu decat spiritu!. ci 0 ocazie de a simti Divinul in sutletul meu. Inca mai greu este sa nu te identifici cu planurile ~i cu sentimentele. in legatura cu esenta problemei sunt deja intrucatva diferite de . relatiile. Este destul de u~or sa inveti sa nu te identifici cu banii. Stratul spiritual este mai subtil ~i mai amplu ~i determina starea fizica. alaturi de chin . Ceea ce noi numim deprinderi sunt. Sa-ti pastrezi iubirea cand ti-au fost jignite ~i umilite sentimentele este posibil atunci dnd niizuie~ti cu adevarat spre Divin. intelectu!.1 _J toate acestea parca ar fi un fundal cetos. Educarea sentimentelor se desfli~oara intotdeauna intr-un mod chinuitor. Mult mai greu este sa nu te identifici cu aptitudinile. atunci cand nazuie~ti spre Divin. toate valorile se reduc la omul insu~i. Cand se naruie aptitudinile. Spatiul da n~tere materiei. spirit ~i sutlet. Sa-ti pastrezi iubirea dnd ti s-au ruinat sperantele. Spiritul da n~tere corpului.lata. atunci corpul ~i spiritul. 296 La inceput. ne dam treptat seama ca trebuie sa invingem dependenta de spiritul nostru ~i intelegem ca lucrul acesta necesitii mai multa iubire dedit pana acum. sperantele ~i idealurile ne leaga de viitor. cand se niiruie con~tiinta. de [apt. dependenta de aptitudini ~i de intelect da na~tere trufiei. noi ne obi~nuim sa ne suparam ~i sa uram. el continua sa existe. cand socotim ca am invins lumea inconjuratoare ~i pe noi in~ine. lucrul acesta nu ne poate intluenta iubirea. lucrul 297 If . EI este compus numai din iubire.I "'. sentimente. lucrul acesta incepe sa-mi reu~easca. Eu-I adevarat este Divin.

AI doilea este fericirea fiintei vii numite om. Atunci cand iubiti 0 feme ie. obi~nuinta de a iubi neconditionat. Primul este fericirea noastra ca fiinte vii. Intregul Univers s-a n1\scut din iubirea Divina. dorinte ~i con~tiin(ii. Intruciit noi imb1\tranim ~i murim. lucrul acesta reprezinta parca 0 amenintare acesta se dovede~te a fi peste puterile multora dintre noi. Daca ea va parase~te. iubirea noastra fata de altii persoan1\. este deja un indiciu periculos. spatiul ~i materia. viata mea. sa va prelungiti viata. in m1\sura In care sunt umilite dorintele ~i pastram iubirea atunci cand ne este umilitii viata. acest fapt va amplifica dependenta de via(ii. fericirea ~i desfatarea suprema va fi pentru mine mereu nazuinta spre Dumnezeu. se afla etica ~i moralitatea. Ii explic unuia dintre pacientii mei: . simbolul conservarii vietii este. eel mai profund. Multi se gandesc: "Am sa ma rog. AI treilea este fericirea noastr1\ ca entitate colectiv1\. prin urmare. Zdruncinarea eu-Iui uman reprezintii 0 posibilitate de a-ti simti mai bine eu-I Divin. omul ar fi fost un animal. obi~nuinta de a nu regreta ~i a nu te teme. Ce Inseamna umilirea vietii? Dac1\ va l1\sati prada tristetii din cauza faptului ca imbatraniti. - ~i ce este spiritul. iar1\~iva cufundati In omenesc. In m1\sura In care pastr1lm sentimentul iubirii atunci cand se naruie ideile noastre despre etica ~i moralitate. Daca 11 dispretuiti pe cel care v-a otravit viata. spirit ~i sufle!. atunci cand sunteti bolnav. Con~tiintei colective Ii d1\ n~tere societatea.Omul inseamna corp. ~i a con~tiintei colective. Sa vedem ee este sufletul. ~i nu inteleg de ee nimic nu se schimba. ~titi ce este corpul /. pentru noi. treptat. obi~nuinta de a nu cauta razbunare. nu exista cale de mijloc. aceasta constii din dorintele noastre. apare obi~nuinta de a ierta. Daca sunteti mahnit ~i nu doriti sa traiti. sentimentele mele. In m1\sura In care pastr1\m iubirea atunci cand ne sentimentele. in afar1lde nivelul material exterior 298 .J ~i cel spiritual. Universul este. Aceste trei principale puncte de sprijin ale fericirii noastre nu pot exista far1I iubire. nu existii 0 altii posibilitate. Schimbari reale Incep sa se produca la cei care Wspun: Din clipa aceasta nu voi mai fi nicicand eel dinainte. Ciind mergi spre Dumnezeu. ~i atunci inflore~te ~i se dezvolta umanul. 0 formatiune senzoriala. De acum Inainte. ori te Indepartezi de ea. Sufletul include urmatoarele notiuni: via(1l. La baza existentei oric1lrei societAti. Noi 0 numim via(ii. continuarea vietii prin copiii no~tri. Cu alte cuvinte. Numai cei care au inteles ca nu existii cale de intoarcere incep sa-~i formeze noi deprinderi ~i. acest fapt v1\ amplifica dependenta de viata. iubirea mea fata de Dumnezeu doar va spori. mai adanc. In aceea~i masura se intensific1\ relatia cu eu-I nostru Divin. Din senti mente se n~te timpul. F1\r1I con~tiint1\colee0 tiv1\. trei puncte de sprijin. am sa ma insanato~esc ~i voi putea din nou sa traiesc ca mai inainte". Daca 11 urati pe cel care va ucide. obi~nuinta de a trai pentru iubire. prin aceasta. Oricum soar zdruncina ~i soar nami fericirea mea umana. doriti In subcon~tient sa aveti cu ea copii ~i. acumularea iubirii fata de EI. Ori mergi spre iubire. noi avem la nivelul principal. cu alte cuvinte. In primul rand. con~tiinta mea. corpul meu.

inainte de a demara. stabil. in acest moment. in ultima instantii.La dumneavoastra nu s-a schimbat nimic. Ii spun. Cartile ~i casetele meIe video n-au convins-o. Umanul n-a fost ~i nu va fi nicicand absolut. . perfect. Legile morale ale acelei epoci prevedeau pentru aceasta pedeapsa cu moartea: uciderea eu pietre. Siguranta suta la suta ca ai dreptate. Ciind de aces! grup s-a apropiat Isus Hristos. prin urmare. 0 umilire a vielii dumneavoastra. care voia sa aduca la Indeplinire sentinta. iar ei au absoluta dreptate. S-a adunat 0 gloata. Ace~ti oameni ucideau In sutletul lor iubirea. Insa divinizarea eticii ~i moralitatii religioase ~i umane duce la distrugerea treptata a sutletului nostru ~i al urma~ilor no~tri. Amintiti-va urmatorul episod biblic. ma gandesc eu. AI doilea pas: apasati pe pedala ambreiajului. Daca. Atunci cand citim in Biblie despre rastignirea lui Isus Hristos. nu demult. in diteva secunde." J . Ei 0 vedeau doar pe criminala care trebuia dispretuita ~i condamnata. Trebuie sa Incerc sa fac lucrul acesta acum. adica. Acum sa facem bilantul. Mai Inainte socoteam ca la baza trufiei sta dependenta de aptitudini ~i intelect. AI treilea pas: rasuciti cheia ~i porniti motorul. Ma uit In ochii ei ~i continuu: 300 .tocmai aceasta este divinizarea con~tiintei. fiindca nu vedeau In aceasta femeie Divinul. Imi amintesc cum. ambreiati lent. a celor care pot fi nimiciti. .prima dintre acestea: nu v-ati urcat In ma~ina.Imaginati-va ca trebuie sa urcati In ma~ina ~i sa plecali undeva. a raspuns ea. AI cincilea pas: puneti ma~ina In viteza. Invatiind sa pastram iubirea cand suntem uci~i. Apoi s-a dovedit ca exista un strat ~i mai profund: etica ~i moralitatea. AI patrulea pas: priviti In parti. eticii ~i 1l10ralitatii. De aceea nu trebuie sa uitam niciodata ca iubirea este mai presus de toate. 0 societate evoluata are la baza eticii ~i a moralitatii ideile religioase. idealurile. Era Insa In pregat ire un omor ~i mai Ingrozitor. 1/ 301 . De unde aparuse posibilitatea de a 0 dispretui? Ei considerau ca ea nu are absolut deloc dreptate. 0 tanara femeie a fost dovedita vinovata de adulter. spiritualitatea. zic. "E 0 situatie complicata.Atunci cand Hristos a propus sa arunce piatra cel Tara de pacat. chiar daca nu Intelegem nimic. vorbeam cu 0 doamna: .~tili. dorintele ~i con~tiinta. ca sa nu creali impedimente altora ~i dumneavoastra. Dumneavoastra ati Indeplinit patru dintre ele ~i n-ati efectuat doar una . Numai iubirea poate fi absoluta ~i depIina. Pe urma am vazut ca ea este alimentata de un strat ~i mai subtil: principiile. ci ~i sutletele acestor oameni. acest fapt va permite sa reduceti brusc dependenta de tot ce este uman ~i sa va simtiti mai clar propriul eu Divin. cautarea vinovatilor.~titi ca trutia Inseamna neacceptarea unei situatii traumatizante.~\ f ~ pentru supravieluirea dumneavoastra. el 0 salva nu numai pe neferici!a femeie. iubindu-I pe Dumnezeu in fiecare om ~i in propria dumneavoastra persoana. cand ni se destrama viata. nici pana acum n-o pot ierta pe soacra-mea. toti au simlit caracterul relativ al dreptalii lor. trebuie sa efectuati cinci actiuni. . noi parcurgem in subcon~tient aceasLi cale Impreuna cu EI. am anuntat-o. vedeli In cele intamplate voinla Divina ~i pastrati iubirea Divina. Primul pas: va apropiati de ma~ina ~i va a~ezati la volan. apasati pe accelerator ~i demarati.

oricat s-ar fi straduit. . i-am spus. intelegand ca.Imaginati-va cii aveti in falii noua u~i deschise ~i vreti sa intrati pe toate simultan. . Noi avem dreptul sa ne aparam numai in exterior. mai importanta decat iubirea. dar nu de dispret ~i de blamare._J Zdruncinand omenescul. Ea s-a indispus ~i a Inceput sa-mi demonstreze cu staruinlii ca ea depune eforturi spre a se schimba in mai bine. cu atat mai inalt este nivelul purificarii careia ii sunteti supusa. Pentru noi. el este pasibil de pedeapsa. de aceea distrugerea nu va ameninlii pe dumneavoastra in primul rand.. atitudinea dumneavoastra incorectii faliide lume incepe sa distruga structurile subtile ~ipoate duce 302 303 . trebuie sa uiti de toate ~i sa te deta~ezi de toate. in camera. Siguranta v-a extrageti din logica umana. atunci.L-am citit ~i pe autorul acesta. ~i pe acesta. dandu-vi-se umilirea fericirii umane prin intermediul altor oameni. nu ajungea la nici un rezultat. Aveti doar doua optiuni. apoi priviti cum copilul dumneavoastra sufera din cauza bolilor. ~i la aceasta. prin intermediul ei. Organismul dumneavoastra este deja format. pentru di sunteti sigura ca ea nu are dreptate. De judecata lui Dumnezeu nu te poti ascunde. ci spre Dumnezeu. schimbarile sunt egale cu zero. apoi ~i in fata oamenilor. Pot condamna pe cineva atonci cand sunt sigur ca am absoluta dreptate. in afara de morala umana. A doua: n-o iertati. Dumneavoastrii insa nu va ganditi la nimic 11' . Atonci de ce oare nu mi-a reu~it nimic? . in ceea ce va prive~te. Cad pe ganduri ~iIi mai examinez 0 data campu!. Nu luati asupra dumneavoastra rolul judecatorului supremo Este periculos. la ruinarea ulterioara a sanatatii ~i a destinului. Imi aduc aminte cum a venit la mine la consultatie 0 doamna care. mai intai in fata lui Dumnezeu. intr-un fel. incapacitatea de a 0 ierta duce la cre~terea dependentei de con~tiin\A. intrucat etica ~i moralitatea sunt produse ale societatii. In interior. Ea pleaca sa lucreze la propria sa armonizare. Insa. pentru noi. dorinta de a restabili echitatea suprema.~i inca ceva.. dorinte ~i viata ~i duce la destramarea lor ulterioara. i-am zis. intelegand ca aceasta nu poarta nici 0 vina. mai exista ~i morala Divina. sete de riizbunare. ~i cartile dumneavoastrii Ie-am citit.I \ \ f .Dumneavoastra nu va puteti ierta soacra. Prima: iertati persoana care v-a nedreptatit. Hristos i-a ajutat pe toti sa simta Divinul din sufletele lor. Ca sa mergi spre Dumnezeu. vi s-a oferit posibilitatea de a-i salva viata copilului dumneavoastra. supararea inseamna. ci de Dumnezeu ~i. i-am spus eu doamnei. ne transformam noi in~ine in criminali. ci pe copilul dumneavoastra. i~i indoia ea degetele. 0 mai privesc 0 data pe doamna. ii zic. Cu cat mai multe necazuri aveti in legatura cu copiii dumneavoastra. iar dumneavoastra aveti. . am recurs ~i la aceasta metoda de tratament. Daca pedeapsa este. dar. Prin urmare. societatea trebuie sa aplice pedepse pentru incalcari prin intermediul aparatului judiciar.. ura ~i supararile noastre se Indreapta nu spre oameni. A~a yeti ~i ramane. noi ne aparam nu de oameni. Daca un om incalca normele general umane.Nu inteleg de ce.-. de asemenea. condamnarea emotionala interioara a unei alte persoane.

In loc de compasiune. Dupa 0 vreme.I \\ ~ J ~' altceva dedit la metode. Abia nu demult mi-am dat seama ca tocmai rugaciunea este cea care. Cea mai periculoasa agresiune Impotriva lui Dumnezeu se produce prin nemultumirea de sine. trebuie educat ~i ajutat sa se dezvolte. remedii. eu ma oprisem la urmatoarea formula: Intelegerea este mai presus de rugaciune. giindurile ~i comportamentul nostru. De~area de eu-\ uman se poate produce atunci ciind simti tot mai mult realitatea Divinului. eu socoteam. In sinea mea. oriciite defecte ar avea. Apoi Insa. La Inceput.Nu mai vad nici 0 amenintare pentru viata copilului. dupa aura ei vad ca acum ea se poate ajuta ~i pe sine. adica falii de iubire. pacienta mea a revenit ~i am viizut Indata ca a reu~it sa-~i Invinga supararea. Suntem sortiti la sporirea. se Imbolnave~te ~i incepe sa se dezintegreze. con~tiinta noastra. De aceea. ca boala este 0 rasp lata pentru pacatele din trecut. Atunci ciind ea a Inteles despre ce este yorba. dispretul de sine. Stau In biroul meu ~i privesc Ingiindurat prin geam. a proportiilor valorilor umane. etc. educiindu-ne sentimentele. Ca sa-ti simti eu-l Divin. ati reu~it sa va puneti la punct. Eu-I nostru uman trebuie tratat ca un copil. dezvoltarea ei 305 I" . De multe ori am viizut cum oamenii se roaga ma~inal. daca doriti nu numai sa-i protejati sanatatea fiului. trebuie sa dispara cea mai mica urma de agresivitate falii de el. ceriind ceva. copilul se transforma Intr-un tiran ~i poate muri. Chiar daca 0 civilizatie dispare. Deoarece simteam ca un asemenea mod de tratare a problemei este incorect. omul gray bolnav a fost In trecut un criminal ~i. 304 pe parcursul vietii. lucrurile au Inceput. nelntelegerea faptului ca eu-l nostru superior este parte din Divin. Ne putem lua ramas bun. Daca ai Inteles ca nu trebuie sa te dai cu capul de pereti. Dar. Daca parintele Indepline~te toate capriciile copilului ~i Incepe sa depinda de acesta. Dupa expresia fetei femeii. sa se amelioreze. atunci ciind devenim dependenti de sentimentele. caci orice pierdere este un avans pentru 0 achizitie viitoare. drept urmare. ca nu se poate sa te dispretuie~ti ~i sa giinde~ti uriit despre tine. Incercam un sentiment de ostilitate fatA de el. de asemenea. a nemultumirii de sine ~i de propriul destin. De aceea. Atunci totul se schimba. orice e~ec se transforma pentru mine Intr-o etapa de pregatire pentru 0 situatie viitoare. Mai Inainte. ~i nimic nu se schimba. In fiecare zi trebuie sa educ!im In noi nlizuinta spre iubire ~i sentimentele. la un moment dat. Profunzimea transformarii eu-lui dumneavoastra uman depinde de masura In care va yeti deta~a de el. trebuie sa ne rugam pentru iertarea miihnirii. trebuie iubit. Reiese atunci ca infirmul. ci ~i sa-i oferiti posibilitatea sa dobiindeasca fericirea omeneasca. i-am spus. Din acest motiv. ~i pe fiul sau. eu avansam tot mai departe pe calea Intelegerii adevaratelor cauze ale bolii. a lipsei dorintei de viatA. ei simt ~i Inteleg ca nu trebuie sa-i prive~ti pe altii cu superioritate. . duce la Intelegere. lipsa Increderii In sine. ca lucrul acesta e lipsit de rost. In conformitate cu traditia clasica indiana. scopurile. Intr-adevar. cu fiecare viata. trans formarile din persoana dumneavoastra trebuie sa fie mai profunde ~i mai stabile. eu-I nostru uman. n-ai sa-I mai faci. cu alte cuvinte.

al sufletului nostru. . Mi-a venit in cap un gand interesant.In ce masura este daunator computerul pentru fiul meu? Pur §i simplu. in vederea dobandirii unei portii mai mari de iubire. Poate incepe prabu§irea sistemului imunitar la scara intregii omeniri. boli §i nenorociri. Pentru a se schimba. poate accelera procesele de instruire §i de dezvoltare a aptitudinilor de zeci §i mii de ori. In clipa de falii sunt doar vreo 10 unitiiti. slabirea vederii. a memoriei. atunci cand sufletul 0 ia razna. nu se poate desprinde de el. . Noi toti insa suferim de pe urma deficitului de iubire. Prin urmare. principiile.Fiindca din axarea pe con§tiinlii rezultii trufia. Pur §i simplu. el se pregate§te de aceasta prin pierderi.j. se poate presupune ca §i dependenta fiului dumneavoastra falii de con§tiinlii a scazut. dar deja in alte locuri. umplandu-ne sufletul cu iubire. diminuarea aptitudinilor etc. la nivelul campului. s-a ridicat in picioare 0 doamna §i m-a intrebat: j . a sistemului imunitar aI spiritului nostru. sufletul are nevoie de mai multa iubire decat spiritul §i corpul. In ultimul timp.aceasta este pieirea. sa va ajutati fiul. trufia este blocatii prin scaderea generala a imunitatii. de ce persoanele care lucreazii cu computerul au dureri in zona pieptului? . nu suntem pregatiti pentru acele posibilitiiti care sunt din ce in ce mai aproape de noi. de asemenea. 306 .In primul rand. abia mai apoi. de pilda. de fapt.! .Computerul dezvolta con§tiin(a omului. principala problema 0 constituie nu computerul. Cu cat mai activ ne pregatim de evenimentele viitoare. cum ar fi etica. moralitatea. Atunci cand sufletul nostru presimte dobiindirea unei mai mari fericiri in viitor. Am sa diagnostichez acum gradul de nocivitate al jocurilor la calculator pentru fiul dumneavoastra in doua momente diferite: azi dimineata. ci starea persoanei care lucreazii cu el. scopurile. §i in clipa de fata. lar. patrunzand mai adanc. A§a cum a spus un preot: "A ramas mult mai putin timp decat credem noi". ca de un narcotic./'. cu atat mai mult ni se echilibreazii destinul. pericoIullegat de jocurile la calculator. poate duce la diverse boli. adica inainte de pre legere. relatia copilului dumneavoastra cu computerul nu va fi periculoasa. A§a ca este mai bine sa incepem sa lucram la armonizarea noastra chiar acum. Toate aceste pierderi sunt. daca nu sunteti ata§ata de temeiurile con§tiintei. Cu cat este mai multa iubire.~i ce se poate face? . dar ceea ce depa§e§te cota de 70 de unitati este deja periculos. Tot ce a purees din Dumnezeu se va intoaree in Dumnezeu. Am Iacut odatii in Finlanda 0 observatie interesantii. Centrul imunitar se afla. nu mai este yorba de boala . Intrucat asprimea §i ostilitatea dumneavoastra falii de cei apropiati s-au diminuat in mod considerabil. vointa. am raspuns eu. prin intermediul dumneavoastra. din acest moment. . tinuta pentru cei care se interesau de cartile me Ie. cu care ne permit computerele sa lucram in prezent. 307 . Deformarea structurilor campului in apropierea corpului provoaca mai intai durerea fizica a corpului insu§i §i. Realitatea virtuala. Dupa 0 prelegere nu prea lunga. A§adar.a intrebat doamna. sa va puneti dumneavoastra in ordine §i.~\ f 4 continua. deta§ari de scurta durata de eu-I uman. cu atat mai putine sunt pierderile §i nenorocirile. §i. in zona pieptului. azi diminealii gradul de nocivitate era de aproximativ 300 de unitati. Prin urmare. Spuneti-mi. poate fi mai mic.

ci de bunavoie.Pot ierta orice. inceteazi\ sa te mai preocupe vilele ~i ma~inile. nu v-ati pregatit Intr-o masura suficientil sau daca fericirea viitoare este prea mare. caci sutletele viitorilor mei nepoti se atlau Intr-o stare cu totul deplorabila..u ~. Cu cat triiim 0 via(ii mai Indelungata. adata 0 doamna mi-a spus: . parea 0 bagatela nevinovatii devine 0 amenintare ~i un perieol pentru via(ii. Cel natang ~i lipsit de principii vrea sa fie de~tept ~i principia!. Mai Inainte Imi aminteam mereu zicala: "Triiie~e ca In sanul lui Dumnezeu". Pe urma i~i pierd importanta 309 /1. Dar. nemernicii. umanul nu se lini~e~te ~i nu se retrage. Mai Intai Incep sa se estompeze formele ~i sa-~i piarda importanta dimensiunile apartamentului in care loCuie~ti. Nici nu-mi imaginam macar cat de legate intre ele sunt toate acestea. aried! m-a~ striidui. i-am spus. a raspuns el domo!. ci se revoltii. cu cat depindem mai mult de fericirea umana. Apropo. Oar este mai greu sa schimbi sutletul decat corpul ~i. Cel bolnav fizic vrea sa fie sanatos. f ""'. daca e~ti nepregatit. cand i-am cercetat serios pe copiii ~i pe nepotii mei. Exista ~i oameni cu sutletul bolnav. nu sunt In stare sa-mi Inlatur dispretul fata de lichele ~i nemernici. Ceea ce. pregatirea noastra este efectuata prin mijloace mai aspre. Toate acestea devin. Ei bine. lucrul cel mai important este ca. va trebui sa mai fac destul de multe In viitor ~i.Trebuie sa ma mai gandesc.lar acum imagineazii-ti un om naliing. nemernicii ~i uciga~ii vor sa fie blanzi ~i afectuo~i. atat In ceea ce priv~te starea fizica. sunt semne ale apropierii batranetii. cu aliit mai adanc ne cufundam In con~tiin(ii. imediat. incapabil. 308 - tradatorii. daca vrem sa Invingem batranetea. Acum insa am Inteles ca batranetea Inseamna pregatire pentru 0 viata noua. Prin urmare. II vei dispretui? . Lichelele. Afara de asta. mai Inainte eu consideram batranetea drept uzura a organismului. . probabil. Exista aici un aspect caracteristic. Am urmiirit ce schimbari interesante se petrec In starea ta.Incep sa ma supar ~i. ca de jucarie. . II vei dispretui? EI a ridicat din umeri a nedumerire: Binelnteles ca nu. am Inteles ca nu este yorba de trecut ci de viitor. Daca. Ma Intorc cu gandul la problemele mele. . atunci cand Incepi sa-ti simti eu-I Divin. un infirm. anterior. cat ~i pe plan moral. ! Privesc prin geam verdeata de august a verii. trebuie sa ne pregatim nu fiind constran~i. e mult mai bine sa ai un corp infirm decat un sutlet infirm. Boala Inseamna pregatire pentru viitor. apoi semitransparente.lmagineazii-ti. Tradatorii. consecinte ale suprasolicitarilor ~i ale marilor gre~eli din trecut. afara de tradare. nu demult. am zis eu. a cuno~tinta de-a mea zice: . . S-a dovedit ca dobandirea eu-Iui Divin este un proces foarte chinuitor ~i poate duce la moarte. un om bolnav fizic. Credeam ca zguduirile mele de vreun an Incoace.~i e yorba doar de un om cu spiritul bolnav. ~i trecutullnsa are aici rolul sau. lipsit de principii. In apropierea Divinului. la inceput. se Impotrive~te ~i doare. prin purtarea dumneavoastra din trecut. Incep sa Imbatranesc cu rapiditate. cu atat mai greu se desfil~oara procesele de schimbare.

Ea devine tot mai ging~a ~i mai Iipsitii de aparare. Unor pacienli lucrul acesta Ie reu~e~te mai bine. el incepe sa dea dovada de frica. 310 Daca puteti ajuta 0 persoana apropiatii in detrimentul dumneavoastrii. care nu depinde de nimic ~i doar ofera. Dar. televiziunea. Intrucat acum ia na~tere 0 societate absolut noua. Daca exersati in fiecare zi oferirea iubirii $i a caldurii suflete~ti ~i aveli grija de allii. tara a a~tepta mai apoi 0 riisplata ~i avand drept motivalie doar sentimentul iubirii ~i dorinta de a-I pune in valoare. adica ei sunt in stare sa pastreze 0 anumitii perioada pereeplia eu-Iui Divin ca pe singura realitate. Piina sa avem 311 I 'f. Prin urmare. Acel~i lucru este valabil ~i in ceea ce prive~te valorile spirituale. lumea inceteaza sa-Ii mai para brutala ~i cruda. gasind cu greu legitiitile tranzitiei de la uman la Divin. ::Oi. capacitatea ~i dorinta de a avea grija de altii.::Oi totu~i. sunt intrebat: "Cum poate fi i simtita iubirea Divina? Ce trebuie sa faci ca iubirea omeneasca sa nu duca la tragedi i?" Incerc sa explic: . omul n-ar fi putut exista. lumea aceasta este totu~i mai reala deeM eu-l meu Divin. peste 20-30 de ani este de ~teptat aparitia unor oameni de un tip absolut nou. Ciind oferiti. in interiorul tau. a cata oara deja. Eu insa.pe masura ce se mic~reaza dependenta de lumea inconjuratoare. noi ii pregatim sa simta iubirea Divina. Dacii 0 persoana cu un grad sporit al trufiei este inzestratii cu mari aptitudini. daca in prezent banii inseamna prea mult pentru acest om ~i. omenirea se contope~te intr-o singura inteligenta colectiva. deocamdata. in masura in care ii invatiim pe copiii no~tri sa of ere. Atunci ciind incercati sa acumulati bunuri. invidie. dependenta interioara de valorile umane scade. Fiira societate. nu-i va primi sau ii va pierde. Deocamdatii.Cu cat sunteti mai legat de lumea inconjuratoare prin sentimentele ~i con~tiinta dumneavoastra. important e ceea ce ti se intiimpla acum in suflet. chiar din cauza unei sume neinsemnate. dependenta cre~te. radioul. atunci iubirea pe care ati dobandit-o va face fericit. tunci cand. eu ma pot afla doar in una dintre cele doua stari: fie ruperea deplina de lume. ea se va imbolnavi ~i va muri. dependenta scade. Daca omul trebuie sa primeasca in viitor 0 suma imensa de bani. Atunci se ~i intiimpla acele lucruri pe care medicina Ie nume~te miracole. internetul. chiar inainte de a-i primi sau. fie cufundarea in ea ~i sporirea dependentei.1 \ ~ ~ toate planurile ~i scopurile. ::Oi atii ca. Deocamdatii insa. in cel mai bun caz. intreaba doamna. cunoa~terea limbilor straine . . Ie educam altruismul. ura ~i regret. pentru mine. de ce sunt atat de periculoase computerele? . incepe sa a dispara importanta sentimentelor ~i a dorinlelor. Ie luati in mainile dumneavoastra. tara sa-~i dea seama ca ceea ce considera drept fericire se transforma pentru ea in moarte. Omul calculat ~i lacom este intotdeauna nefericit in dragoste. pregatirea pentru aceasta incepe in planul subtil din timp. cu atat 0 mai mare tortura pentru dumneavoastra va fi sentimentul iubirii. incere sa-i ajut pe allii.' . Nu Ii se pare important daca Ii se vor implini dorintele sau nu. po~ta electronica. ce se intensifica. EI poate sa moara. raspund eu.toate acestea fac sa apara noi forme de con~tiintii colectiva.In prezent. 0 suma mare 11va ucide. incepe parca sa apara 0 lumina. ::Oi.

haotic. Atunci. Prin urmare. ~i ierburile. am visat la fericirea umana ca la stabilitate. f . Primeam pacienti intr-o incapere micutll ~i veneau foarte multi. Ceva s-a pierdut. in subcon~ient. atunci. Am obtinut toate certificate Ie posibile ~i acum stau cu diplomele Intr-un cabinet luxos. La pacientele mele care aveau chisturi ovariene. Cu ciit simtim mai real eu-I Divin. ~i doar mi-a citit toate cartile ~i a depus efort pentru a se armoniza! Din cine ~tie ce motive a sporit brusc axarea pe con~iintll: etica. scopuri. In subcon~tient. Se produce 0 cre~tere a dependentei de punctele esentiale ale fericirii omene~ti. Incep sa-mi daunez mie. care este absolut imprevizibil. nu te vei ucide pe tine. Incepuse sa aiba succes ~i i-a sporit brusc concentrarea asupra 312 scopurilor ~i a dorintelor. ci la armonie. ca sa va salvati viata.". Dar in timpul consultatiilor are loc 0 puternica accelerare. . de dorinte. pentru a-mi salva viata. Mi se pare ca am inteles de unde imi vine iritarea in timpul ~dintelor. protectie. spatios. cu ciit mai stabila ~i mai confortabila este viata dumneavoastrii. iar dobiindirea fericirii omene~ti nu duce la tragedie. noi nu putem face fatll pregatirii pentru fericirea viitoare. de scopuri ~i. . moralitate. Totul s-a dovedit a fi foarte simplu. Trebuia descoperit factorul care a generat aceastii situatie. Cu ciit aveti mai multi bani. Multi vindecatori i~i folosesc darul primit de la natura ~i.Metoda mea de vindecare cuprinde ~i rugaciunea. L-am Intillnit nu demult ~i am vazut cu uimire ca situatia lui se apropie de indicele mortal. Acum trebuie sa intre in biroul meu urmatorul pacient. Chiar daca ~tiu ca pot Sa vindec la fer de bine ca Inainte. trebuie sa uit in timpul consultatiilor de tot ce este uman. Am absolvit la Moscova cursurile superioare pentru vindecatori. vointll. scopuri ~i dorinte ~i.In decursul tratamentului nu se poate sa-i dore~ti sanatate pacientului. avem mai intiii parte de zdruncinarea ~i distrugerea lor.. i-am spus. ci asupra iubirii din suflet. chisturile se resorbeau In ciiteva zile.~. i-am zis. pentru a-~i pastra capacitiitile. ne asemanam nu cu un batran care ~hioapata la deal. faima ~i dip lome. cu atiit mai intens trebuie sa lucrati pentru a dep~i fericirea omeneasca ~i a va concentra asupra Divinului din dumneavoastra. invulnerabilitate.". Imi amintesc de problemele mele. J parte de fericire umana ~i stabilitate. EI folosea diverse metode de tratare a pacientilor. principiul omenesc II acoperii pe cel Divin. In masura in care. Am un amic medic. Nu tu e~ti cel care decide. Am beneficiat de sprijinulunor sponsori ~i am capatat un cabinet mare.Dumneavoastrii in~ivii. Trebuie sa te concentrezi nu asupra scopurilor ~i a dorintelor. ajutiindu-i pe altii. Am hotiiriit sa trec la alt nivel. decizia vine de sus. ~i conversatiile cu pacientii.. 0 cale 313 /'. cu atiit mai putin depindem de forma. aleg pentru sine. ci cu un copil care alearga cu bucurie pe 0 poteca de munte. Eu vreau foarte mult sa-i ajut pe oameni ~i imi propun ca scop sa vindec pe oricine. ajutiindu-i pe pacienti. dar oamenii nu vin. va alungati pacientii. Imi amintesc de 0 situatie despre care mi-a povestit 0 vindecatoare: .. Eu incep sa ma cramponez de viatll. in decursul vietii noastre. nu se poate sa-ti propui ca scop vindecarea lui. . Pentru dumneavoastra.

. \ 1 f "".Lucram ca asistentii a unuia dintre cei mai renumiti medici din Uniunea Sovietica. Atunci vindecatorul se imbolnave~te sau poate muri. Atunci am pus capat activitatii de vindecator. orice neplacere scoasa in cale de destin reprezinta 0 posibilitate de a va deta~a de uman. m-am gandit eu. Apoi m-am stabilit in Germania. Descanta. teama de viitor §i nemul\umirea falil de prezent. renun(&nd la mari pOr(iuni de fericire omeneasca. Mai intai revedeti-va viata ~i rugati-va pentru iertarea celei mai mici nemul\umiri de sine ~i de destinul dumneavoastra. ca sa nu ramana martori. Uneori iti este oferita de sus posibilitatea de a te desprinde de importanta umanului. in clipa mortii. ei au plecat. cu atat sunt mai periculoase pentru el gre§elile lui. eu am inceput sa-i tratez pe 314 oameni ca vindecatoare ~i ob\ineam rezultate stralucite. atunci dnd in ora~ul nostru au venit in vizitil cativa speciali§ti din Orient. I~.Trebuia sa plecam din Kazahstan in Germania ~i. incat. . cu doua zile inainte de aceasta. . apoi a inceput sa manifeste simptome de nebunie. aveti nevoie de mult mai multa nilzuinlil spre Divin decat orice altii persoana. se gande~te numai la iubire i se poate elibera diploma de vindecator. racea farmece etc. inlaturati de la inceput cele mai mici pretentii falil de parinti. ei m-au rugat chiar sa continuu sa ma ocup cu aceasta. falil de copii. Lasa\i sa se stinga toate regretele in legatura cu trecutul. pentru a invinge fOrla lui de atractie. ei au fost re\inu\i in aceea~i zi ~i s-a atlat ca ei au tras cu pistolul in noi de patru ori ~i de toate cele patru ori arma n-a luat foc.Cu cat este mai inalt nivelul vindecatorului. in casa noastra au patruns noaptea ni~te tineri jefuitori. Ei bine. daca ei ne vor ucide acum. Atat ca nu se ~tie daca are nevoie de a~a ceva". Cu timpul am inceput sa vad ce ~i unde ii doare pe oameni ~i sa simt ce medicament trebuie prescris. nu lasa sa se verse sange!" ::. Foarte mult depinde de modul in care va trece el prin aceastii purificare. Nu mai practic nici macar presupunctura. Orice suparare din partea sotului. Simteam ca vor sa ne ucida. "Celui care. _J plina de privatiuni ~i de pierderi. falil de sine. a prins a alerga pe strilzi cu mintea ratiicita.(' I . Mi-am amintit istoria altei doamne. V-ati impovarat in a§a milsura eu-I dumneavoastra uman. Opri\i cu totullogica omeneasca 315 . Incepeti cu concepti a despre lume §i cu caracterul dumneavoastra.i ceva s-a intamplat. lertati intreaga lume ~i iertati-va pe dumneavoastra in§iva. care mi-a spus povestea ei: . de~i. de a simti mai intens Divinul. salveaza-Ie sutletele. Am hotarat s-o vindec ~i am vindecat-o. i~i vor pierde sutletele. iar so\ul ~i fiica mea au inceput sa se confrunte cu prableme de sanatate psihica ~i fizica. La mine la consultatie a venit 0 vindecatoare.. Peste catva timp insa a inceput brusc sa-mi slabeasca memoria. precum §i ~efectele caracterului ~i ale concep\iei sale despre lume. lucrez acolo ca sora de caritate ~i ii tratez pe oameni ca vindecatoare. cu alte cuvinte.. fata de sot. Doamne. Profesorullasa chiar in foile de observatie clinica ale bolnavilor loc pentru avizul meu. am spus eu. Soacra mea practica magia tiiraneasca. nu tineam minte nici numarul meu de telefon. ~i am inceput sa ma rag: "Doamne. ne-au amenintat cu un pistol ~i au cerut sa Ie dam toate lucrurile de pret.

. aprilie ~i august. con~tiinta noastra. toate 317 . Nu va ganditi. nu functioneaza. Exista insa IncA un remediu. in primul rand. scopurile. In clipa in care ati fost ofensat. Cu cat mai adanc suntem cufundati In ea. Deosebit de importanta este prima jumatate a lunii aprilie. pur ~i simplu. " . Este yorba de prima jumatate a lui februarie. In acest moment./(. iulie. martie ~i mai sunt luni cu un grad mediu de de~are. ce este mai bine. atunci. Sentimentele sunt ascunse.Pentru a-ti Invinge ~i a-ti educa un sentiment. cu atat mai dureroasa pentru noi este pierderea ei. este dificil. cand eu insumi am Inceput sa ma confrunt cu probleme de sanatate. Spuneti-mi. poti depa~i multe probleme. Toate acestea Inseamna pierderea temporara a fericirii omene~ti. Dar sentimentele reactioneazii putin la situatiile imaginare. noiembrie ~i decembrie. DacA vA imaginati suparari ~i pierderi posibile ~i vArugati pentru pAstrarea iubirii. Totu~i. efectul poate fi minimal. in aceasta perioada sunt recomandabile un efort maxim indreptat spre propria armonizare ~i 0 minima orientare spre placerile omene~ti. Se poate renunta la placerile sexuale pe 0 316 durata Indelungata. Atunci insA cand vA amintiti evenimente reale din trecut ~i Ie parcurgeti de zeci ~i sute de ori. Ianuarie. prima jumatate a lui aprilie. nu faceti aprecieri. Tradarea. umilinta. Nu demult. octombrie. schimbArile reale pot Incepe destul de repede. concentrarea asupra pastrarii ~i sporirii iubirii. deta~area de uman ~i avantarea spre Divin va pot transforma In cateva zile. dar eficienta rugaciunii cre~te.. ~i atunci rugaciunea va deveni mai eficienta. Conform datelor mele. Afarn de aceasta. trMat. mai radicala. plus dorintele noastre. plAcerea sexuala. Se poate renunta la hrana pentru 0 vreme. apoi te rogi Intr-un regim de respiratie minimala. dar efortul e foarte mare. rezulta urmatoarele: trei luni pe an se produce 0 accelerare a tuturor proceselor la nivel subtil ~i cre~te responsabilitatea noastra pentru sentimentele. hrana. Este mai greu. ~ase luni pe an. pe care am sa Ie mai verific. sA-ti aminte~ti necazurile din trecut sau sA ti Ie imaginezi in viitor ~i sA Ie strAbati pastrand iubirea? - . continuu eu.~ \ ~ J pentru un timp. In schimb. daca poste~ti cateva zile. trebuie puse In ordine conceptia despre lume ~i sentimentele ~i.cand el simte In ce directie este mai bine sa meargii. Care sunt lucrurile care ne leaga de viata? Respiratia. Sa renunti la respiratie. Pe langa acestea. Este yorba de lunile februarie. am spus eu. det~andu-va de uman ~i avantandu-va spre Divin.Ce v-ar mai putea ajuta in efortul de armonizare a propriei persoane. va fi ceva mai bine. chiar pentru un timp scurt. gandurile ~i comportamentulnostru. rugaciunea poate avea un efect de amploare In profunzime. este necesar ca acesta sA ia amploare ~i sa fie activ. Cufundarea In plAceri se produce In lunile iunie. De aceea. Din cele ~ase luni de det~are. adica vointa. trei luni sunt caracterizate printr-o de~are profunda. of ens a. omul se poate cufunda In placeri. septembrie. In clipa in care ati pierdut ceva. fiecare om are regimul sAu. am Incercat sa descopiir ceea ce face ca rugaciunea sa fie mai eficienta. mult mai eficient: sA lucrezi cu sentimentele in momentul izbucnirii lor. Daca va rugati. prima jumatate a lui august. nu visati. ca supArArile pe oameni ~i divinizarea umanului sA piece din sutletul dumneavoastrn. iar 0 jumatate de an se poate deta~a de ele.

al doilea copil ar putea muri. va este mai u~or sa va de~ti de scopuri. Mai cu seama asupra vietii. Pur ~i simplu. . . ma chinuie~e teama pennanenta pentru viata fiicei mele. dorinte.. Ii propun. De~i campul exterior al femeii Insa~i e Intr-o stare destul de buna. La prima vedere. de unde i-ar putea veni 0 atilt de puternica dependentii? La un moment dat. dar eu am refuza!. Acestea sunt boli karmice ~i este mai bine sa te tii la distantii de ele. Eu-I Divin nici nu se maculeazii.1 \ ~ J ~ celelalte vor merge mai u~r. atunci oricine ar pulea deveni maestru Reiki. con~tiintei ~i vietii depa~~te de cateva ori cota mortaJa. lipsind de energie ~i iubire vietile dumneavoastra viitoare ~i pe urma~ii dumneavoastra. Daca insa nu simtiti eu-I Divin ~i va apucati de vindecat bolnavii cu eu-I uman. Nu demult mi s-a propus sa tree prima treapm de initiere. . eu nu acceptam sa-i tratez pe bolnavii de cancer ~i de psoriazis. am zis eu. 319 /. ~i achizitiile reprezinm un mijloc de acumulare a iubirii Divine. . Apoi Ie yom 318 . De vindecat Insa vindecati totu~i cu energia dumneavoastra. ~i atunci am prins a-i accepta pe toti bolnavii. dupa ce a luat locoVoi confrunta ceea ce are sa-mi povesteasca ea cu ceea ce am vazut dintr-o privire. de eu-J uman. incepeti rapid sa-I epuizati. Apoi yom cauta Impreuna 0 ie~ire din situatia creata. poti spune orice. Am impresia ca exista 0 legatura cu faptul ca m-am ocupat cu vindecarile. iar lucrul acesta face ca energia dumneavoastra sa fie mai purn. atunci ciind va giinditi ca aceasta nu este energia dumneavoastra. ea a pus viata . Mi s-a spus Insa ca eu sunt doar un intermediar ~i ca vindecarile nu se datoreazii energiei mele. In timp ce ma gandeam la problemele mele. iar cu trei ani In unna am Inceput sa-i tratez pe pacienti dupa sistemul Reiki. In plus. . ca pe 0 treapta spre Divin. ori cu ajulorul eu-Iui uman. dar 0 tendintii negativa generala.exista deja de opt ani.mai presus de iubire.. Ciudat lucru. Daca examinezi orice situatie complicata ca pe 0 posibilitate de a te Invinge pe tine Insuti. a zis doamna Ingandurata.Care sunt problemele dumneavoastra? .Sa facem unnatorul lucru. Primul copil ar putea sa nu aiba urma~i. nici nu se epuizeazii. Femeia Incepe sa povesteasca despre sine. am sa examinez vietile copiilor dumneavoastra ~i am sa mentionez perioadele In care se produceau agravari ale starii lor.0 Intreb.Cu opt ani In unna a Inceput activitatea mea de vindecatoare. dar tratamentul prin eu-I Divin actioneazii numai atunci ciind vindecatorul este pregatit sa-I simta In interiorul saU. atunci ~i pierderile. daca de dumneavoastra n-ar depinde nimic. situatia ei nu e prea strnlucita..a ei sau a altcuiva . ca pe un prilej pentru 0 mai putemica nazuintii spre iubire. Mi-am amintit de aceasta discutie. ~i aici exism doar doua posibilitati: vindecati ori cu ajutorul eu-lui Divin. Inainte de a Incepe sa practic sistj:mul Reiki. Se aude 0 bataie la u~a ~i intra 0 doamna.Fiul meu are probleme legate de capacitalea de procreare. . . compara cu data la care ati Inceput sa practicati vindecarile. concentrarea asupra aptitudinilor.Pai. Examenul a aratat ca modificarile periculoase au Inecput cu trei ani In urma.

Ciind trecusem deja de douazeci de ani ~i spuneam c~ inca n-am inteles care este sensul vietii. pacientul i~i schimba atitudinea falii de lume ~i falii de sine ~i renunlii pentru totdeauna la agresivitatea impotriva iubirii in sufletul sau. ci educarea sentimentelor sale. . cu ajutorul mainilor? . ~i-a abandonat serviciul. dorinta. cei din jur clatinau din cap cu compatimire. Femeia iese din camera. el invalii sa-~i pastreze iubirea.Duceti-va sa lucrati la propria armonizare. sa ma perfectionez in acest domeniu. reduciind astfel actiunea nociva a computerului. dad!.0 intreb. nu simtim eu-I nostru Divin. Rezultatele vindecarii erau excelente. . de aceea. Indati! ce am inceput sa tratez ca vindecatoare. soar putea sa va fi fost date situaiii care sa va ajute sa simtiti mai intens eu-I dumneavoastra Divin. trebuie sa faca mult mai multe ca sii-~i salyeze sufletul.~ \ ~ ~ ! Adevarata vindecare se produce astfel: mai intai. atunci cand ati inceput sa va ocupati de vindecari. De fapt. atunci cand se naruie fericirea omeneasca ~i se zguduie temeiurile eu-Iui uman. Ma giindesc inca 0 data cat este de important sa intelegi sensul vietii. inchiziind u~ain urma sa. cautarea sensului vietii ar trebui sa ia sfiir~it pe la 18-19 ani. con~tiinta. ma giindesc eu. Ma gandesc la faptul ca toti ne apropiem de un anumit moment. Usturoiul umile~te con~tiinta ~i friineaza cre~terea trufiei. de aceea nu m-am ata~at de nici 0 forma a fericirii omene~ti ~i ea nu l11i-abarat calea 321 . Doream sa continuu. a zis femeia. . pentru a rezista mai apoi acestei poveri. dorintele ~i con~tiinta noastra. ciind nu Yom mai fi in stare sa supravietuim. rara a aduce vreun prejudiciu deosebit sie~i ~i pacientului. Pentru un vindecator. doar ma rugam ~i urmaream cu deta~are ce fac ei in plamd subtil. eu nu raceam nimic. la a treia etapa. In general insa vindeditorul este 0 persoana care ia multe asupra sa ~i. esentialul il reprezintii nu tehnicile de vindecare variate. sotul meu a inceput sa se poarte cu mine mult mai rau ca inainte.p~rca 1jIiazice Biblia. Bagandu-se de bunavoie intr-o situatie dificili!. .Spuneti-mi cum ati inceput sa vindecati. ~i iata ca. "Toti oamenii yor fi precum ingerii" . ma adresez eu doamnei.Dupa ce am racut cursuri de bioenergetica. peste 0 ora vom vedea ce perspective aveti. Eu nu intelegeam ca aceasta de fapt era purificarea mea ~i ma suparam.Ati inceput sa va perfectionati latura umana ~i ati prins a uita de latura Divina.If"" : . vindecatorul se apropie de momentul in care nu mai are nici 0 scapare. In timpul ~edintelor. Apoi. mi-au aparut in vis ni~te entitati ~i mi-au spus ca-i vor vindeca pe oameni prin intermediul meu. am mers la 0 ~coala Reiki. . . invingerea 320 dependentei de ete.Cum vine asta: treneaza periculos? Timp de vreo douazeci ~i cinci de ani dupa aceasta am tot Incercat sa inteleg pentru ce traiesc. "Apropo. la tine insa procesul acesta treneaza periculos. trebuie sa pun 0 capatana de usturoi pe computerul fiului meu". Diavolul apare atunci ciind uitam de originea noastra Divina ~i incepem sa consideram drept valori supreme viata. adica viata. .Am primit un astfel de semn. peste cativa ani. vindecatorul 11poate ajuta pe un astfel de om.In general. dad nu va simti eu-I sau Diyin mai real decat pe cel uman.

e~g ' - - totalitate lumea inconjuratoare. Starea ei e mult mai buna. component e.De fapt. Atunci Ie va fi mai u~or sa simta ~i sa pastreze iubirea din sufie!.pastrezi iubirea cand se clatina temelUnle el. ~ l lmp ede ca omul reprezinta suma a trel componel ' ~ '~ corpu I. La inceputul secolulUl XX.~ceasta ' ' deta~are este pOStb Ila atunci cand punctul. Abia acum iAcep sa in(eleg ca orice fericire sau nefericire omeneasca nu este altceva dedit inca un pas spre descoperirea in sine a Divinului. aceasta trebuie sa te ridici deasupra eu-Iul uman.. ramanan.Spune(i-mi. . . Pacienta mea revine. in decurs de ciiteva IUI1l. I 323 .1. in timpul sarcinii ~i in copilarie. Pentru a ajunge la Dlvll1.tie 111 cat de naiva era convingerea mea ca a~ putea lI1. trebuie sa inlaturi dependenta. autand " I bolii nu voi da peste nimic nou.. Ma uit inca 0 data la campul femeii ~i al urma~ilor ei. ' " '. trebule sa treci I I'd sa lI1~e( I 01.' ' Ca sa suprimi toate ata~arile. dupa cat se pare. de spnJII1 este . ceea ce-mi ramane este doar practica". inlatura(i ceea ce le-a(i dat pana la concepere.Spirt"tul 0'1 sutletul Nu se putea sa mal eXIste ~I a e . . rara 0 schimbare cardinala a propriei persoane: incerca(i sa sim(i(i ca. comportamentul dumneavoastra incorect va va afecta doar pe dumneavoastra. fizicienii erau siguri ca tabloul lumii va ra~ane eter~ -~~. mai intai. descoperirea propriului eu Divin ~i con~tientizarea eu-Iui Divin ca singura realitate.dar la copiii ei nu se observa practic nici 0 schimbare. din acest moment.d~ t 'I nec 111t A poi a a parut fizica cuantica. . Daca . Pentru sa te e IIberezl de Ceea ce sta la baza fericirii . Nu ~tla~ .a ~ma~u g.cauze Ie c . .. teona relatlvlta(n ~I . f _1 spre Divin. Oar. .Daca se vor ruga ~i vor tinde spre Divin. tot ce yeti inraptui in viata dumneavoastra ~i spre ce yeti tinde va avea un singur sens: sim(irea tot mai profunda a iubirii din sufiet. ce trebuie sa fac pentro a mic~ora dependen(a copiilor mei de mine? PERSONALlTATEA $11NST1NCTELE . Pentru mll1e . " " . Este pu(in probabil sa-i ajuta(i in mod real pe copiii dumneavoastra ~i pe viitorii nepo(i. dumneavoastra a(i ajuns deja la limita. printr-un proces dureros de desprindere .1(" I omene~tl. intreaba ea.d umea a deve nit tluctuanta ~i imprevizlblla. '-' depasa t S pre Divin. pot socoti ca Ststemu ~ste oi de fi~itiv .

Fluturam furios 0 carps. Acolo am hotiirat sa gatim un pilaf. cu atat mai rapid se produce purificarea. iar lucrul acesta se Intampla. Odata am diagnosticat campul unei femei ~i am vazut In aura ei 0 pata lucitoare. un camp luminos este semnul unei mari armonii interioare. Am umplut un ceaun cu carne. cat timp deta~area mea de eu-I uman era insuficienta. Cu cat mai profund Intelegi ce nu trebuie sa faci. In sistemul meu. nu catadicseam sa am 0 atitudine mai serioasa fala de pronosticurile meIe. Imi amintesc de un caz. pe cand diagnosticam problemele unei persoane. Eu Insa m-am enervat alungand mu~tele care ma impiedicau la gatit ~i Incercand sa Ie plesnesc. dar nu folosea la nimic. oare poate fi ceva ~i mai vast 324 decat sufletul?" Trebuia sa cercetez cateva zeci de situalii In care aparea aceasta entitate. au Inceput necazurile ~i zguduirile. ~i ma convingeam de fiecare data ca lumea este imprevizibila. Apoi am viizut ca 0 multime de mu~te intrasera in pachetulln care pana atunci se aflase carnea. "Ciudat lucru. Cat timp programul nu fusese Inca absorbit de subcon~tient. sa strang ambalajele ~i gunoiul ~i sa curat totul cu apa. Fiind de la bun Inceput umilit In latura lui umana. Era a~itii ~i In jurul ceaunului roiau nori de mu~te atrase de mirosul carnii. m-am gandit. totul s-a petrecut mult mai repede. sufletului ~i destinului. un infirm dispune de mari posibilitali de aflare a Divinului.a~fipututvedeanuefectul. Daca vederea mea ar fi avut cuprinderemailarga. dar. Apoi ea a ramas Insarcinata. cu atat mai pulin vedem cauza unei situatii nefavorabile ~i ducem 0 luptii zadarnica Impotriva efectului.1 \ ~ ~ j totodata. Dupa vreo doua luni. Ar fi trebuit sa ma ocup de pregatirea carnii mai departe de locul unde gateam pilaful. aparent stabila. dobandind 0 Incredere absoluta In mine. De obicei. Cu cat mai mult depindem de lumea Inconjuratoare. legume ~i orez. Am viizut astfel de oameni. Cauza 0 constituia ata~area de aceea~i entitate enigmatica care se afla dincolo de suflet. 325 . atunci cand diagnostichez campul unei persoane. Cu alte cuvinte. Campurile multor infirmi lumineaza precum campurile celor mai armonio~i oameni. Ei se distingeau printr-o sanatate de invidiat a corpului. puteam repeta oricat de mult: "Corpul. dar copilul s-a nascut cu deficiente fizice. datorita e~ecurilor meIe In diagnosticare. de atatea ori ucisesem mu~e mai Inainte ~i nu Incercam nici 0 senzatie de disconfort. Era viitorul ei copil. am dat peste 0 entitate dincolo de suflet. . Incercand sa Ie alung. Intr-o buna zi am mers Impreuna cu prietenii la tara. nepolilor ~i stranepotilor. De data aceasta. Indata ce mi-a aparut certitudinea ca am inleles totul. apoi s-o cataloghez ~i sa-i giisesc un nume. trebuia sa-mi dau seama ce am tacut incorect. De aceasta data Insa ~i-a tacut aparitia un sentiment neplacut. Situalia era agravata de faptul ca. Am Inchis pachetul ~i I-am aruncat In foe. M-am examinat ~i am viizut ca Ie-am provocat mari daune copiilor. Prin boala corpului se purifica sufletul. In primul rand. amploarea viziunii mele era limitata. Peste un timp oarecare am simtit In corp 0 durere fizica pulsatiHi. spiritul ~i sufletul". Reiese ca am viizut straturile de suprafala ale sufletului. Lucru ciudat.If' i .ci cauza.

Mai apoi. proportiile personalitatii lui crese brusc ~i el poate realiza multe In via(ii. Oaca Insa yom uita ca iubirea fa(ii de 327 /'" . cercetand notiunea de "om". Oaca nu ~tie sa modeleze lumea Inconjuratoare ~i n-o Intelege. suparare ~i ura. la randul sau. Oaca al doilea este legat de creare. Oar omul este. razbatand prin animal ~i uman. Oupa un timp n~-am slmtlt mal bme. hrana. din ce In ce mai des. exista personalitatea ca parte a Intregii omeniri. 326 ~ -. Oe el se leaga cele doua urmatoare. Etica ~i moralitatea personala sunt destul de limitate. Morala sociala este mult mai ampla. doar la trei instincte. Ce Ie punea In ml~care pe mu~te atunci cand roiau In jurul meu? Instinctul perpetu. Pana la acest moment. In primul rand. La baza geloziei se afla ata~area de instinctul perpetuarii vietii ~i specIe!. un animal ~i. mseamna ca ata~area mea de acest instinct a crescut. incerc. cu toata complexitatea comportamentului sau In spatiu ~i timp. ori dezvoltarea lui este Insotita de un mare numar de boli ~i necazuri. al treilea este legat ~e. sex. Atunci. frica.a~d cu aceasta ocazie un sentiment de ura ~i dorinta de a mmlCI 0 fim(ii vie. aparitiei ~i mentinerii vietii. este 0 personalitate. ajungem la Univers. Ca sa nu s~mt~ura fata de un alt om. Intregul sistem se rezuma numai la valorile umane. Existii personalitatea ca totalitate a civilizatiilor din galaxia noastrii. sociala. religioasa. In masura In care omul. Exista "eu" ca personalitate care este fonnata din corpul meu fizic. Totodata. Oaca 11 educam pe copil Invatiindu-I sa se limiteze la propriile lui interese. Daca orientam copilul mai mult spre moralitate decat spre aptitudini. a iubirii omene~tl ~i a relatiilor. dist~ugere.I~i pastreaza iubirea fata de Oumnezeu. este ~i mai ampla. perpetuiirii speciei. Cand simti ca e~ti UI~acu el.arii vietii. apoi din lumea noastra.\ Prima jumatate de ora n-a adus nici un rezultat. 0 fim(ii vie. nu va surveni Intelegerea. lar valorile oricarei fiinte vii se reduc cum am Inteles eu.-J . EI este legat de respiratie. am fost nevoit sa fonnulez notiunea de "personalitate". atiita timp cat mai pastrez rama~ite de iritare ~i ura Impotfl:a . in cele din unna. EI sta la baza familiei. In general. care. In mod proportional. Exista personalitatea mea ca parte a societatii In care traiese: nationala. In acee~i masura. Oaca am simtit ura ~i IfItare. Al doilea este instinctul perpetuarii vietii. iar posibilitiitile lui de modelare a lumii Inconjuratoare cresc brusc. trebuie sa te pui In locul lui ~i sa sllntl acele motive care II fac sa actioneze. AI treilea instinct este instinctul conducerii. cople~it de toate trei II1stmctele. EI sta la baza vointei. copilul va simti. eu raceam sa sporeasca de multe ori sentimentul de gelozie la urma~ii mei ~i Ii lipseam de vitalitate. Incepe sa iasa la iveala Oivinu\. iritare. Oaca 11Inva(iim pe copil sa tina cont In actiunile sale de interesele altor oameni ~i Ii atragem atentia la problemele de ordin general uman. Primul este instinctu.' Nu voi descrie acum In detaliu aceste investigatii. Cred ca nu e necesar. din alte lumi etc. eJ se conecteaza la campul infonnational al omenirii. ceva Insa ma mai stingherea. agresivitatea interioara dispare. ori survine 0 Intrerupere In dezvoltarea lui ~i 0 restrangere brusca a intereselor. comunicarea lui informationala se restrange brusc ~i dezvoltarea lui se Incetine~e. intelectului ~i aptltudmJlor.~u~telo~. Morala general umana. Am Inteles ~tuncl ca.

aptitudinile ~i inteleetul.. Atunei ne avantam intuitiv spre luerurile care stau la baza aptitudinilor. SensuI vietii noastre il eonstituie deja etiea. paeientilor eu privire la esenta evenimentelor erau deja intrueatva diferite de eele anterioare. in primul rand. iubirea de oameni ea suprema eomponenta a eu-Iui nostru uman. sperantele. in general. . 328 . are loe 0 purifieare rapida a sufletului. Dupa aeeste investigatii. ~i stabilitate. de aeeea ridiearea deasupra lor duee. Ce inseamna pentru noi ferieirea omeneasea? Stabilitate ~i siguran(a. I ! I( . ~i iatA cii eu-l uman este umilit sub toate aspeetele sale. poate avea loe 0 ere~tere a dependentei de aeestea ~i. de a-i ajuta pe toti oamenii de pe pamant inseamna eoneetarea personalitatii la nivelul omenirii. ea sursa de siguran(ii. ulterior. Noi simtim eu-I nostru Divin nu atunci eand pierdem banii sau suferim e~eeuri. dezintegrarea lor. banii dispar.. prin eontaetul eu nivelurile superioare. idealurile. Atunei deplasam punetul nostru de sprijin ~i mai adane. visurile. eu cat este mai dezvoltat prineipalul nostru instinct. aptitudinile noastre raman mereu eu noi. dependenta omului se realizeaza prin divinizarea valorilor personale sau sociale. eu atat ne este mai u~or sa invingem instinetele omene~ti. Banii ne ofera posibilitatea sa maneam. Apoi eu-I nostru uman este umilit.. Apoi are loe prabu~irea idealurilor ~i a speran(elor. iar noi intelegem ea aeesta este un punet de sprijin prea ~ubred ~i observam ea banii vin atunei eand ai aptitudini. la armonie. explieatiile pe care Ie diideam . In aeest moment survine fie 0 explozie de agresivitate ea ultima tentativa de aparare. suferim e~eeuri.~\ f . Aeestea sunt spiritualitatea. Deodata. ii transformam. iar noi ineercam sa gasim un ultim punet de sprijin in eomponentele superioare ale personalitiitii noastre: eea socialii. intr-un seop. eel al transform!rii umanului in Divin. Eu am deseoperit un remediu exeelent pentru a-ti pune in ordine propria persoana. lar orientarea spre Dumnezeu permite pastrarea aeestei armonii. sa avem 0 loeuin(ii. Apoi poti ineepe sa te rogi. AeeastA trecere reprezintii procesul eel mai difieil ~i mai dureros.~ _J Dumnezeu este mai presus de oriee personalitate ~i oriee moralitate. eea general umana etc. vei avea bani. nobletea.~i noi ne fixam pe ei punetul de sprijin. ei atunei cand ne pastriim iubirea in eonditiile injosirii eelor mai sfinte ~i mai fundamenta1e valori umane. moralitatea. ineepem sa ne inehinam banilor. Daea stai noaptea 0 ora eulcat pe spate ~i prive~ti eerul instelat. fie treeerea de la eu-l uman la eu-I Divin. suntem in~ela(i ~i ne dam seama ea niei aeestea nu sunt ve~niee. Dorinta de a salva omenirea. Daea vei avea ~ minte ~i aptitudini. Deodatii insa treburile noastre se fae praf ~i pulbere. ~i. urmata de dezintegrare. Atunei ineepem sa ' aeumulam ~i sa dezvoltam. Daea banii ne pot fi luati.

nu-mi puteam Invinge irascibilitatea. te poli ata~a de eu-I uman mult mai strans decat concentrandu-te asupra spiritualului ~i a materialului. Dorinta repetata de a muri din cauza neacceptarii evenimentelor Intamplate In trecut. adica sentimentele. aceasta dependenla nu se va diminua. ~i a~a ceva am avut. pamantesc. pentru mine. Am ni~te senzalii vagi In legatura cu existenla unui Univers paralel. nemullumirea falii de prezent. Atunci cand am Inceput sa scriu prima carte. era. Mai departe. In ceea ce ma prive~te. era unul material. nu am senzalia ca Invingerea timpului ar putea epuiza definitiv tema eu-Iui uman ~i a valorilor umane. 0 data ce sunt dependent de timp. acesta era doar un parametru spiritual. La mij loc nu e nimic altceva decat neacceptarea intransigenta a evenimentelor Intamplate. cat timp nu Ie voi Inliitura. Pe urma. Am 330 ~i "om care regreta trecutul" Inseamna acel~i lucru ~i ca. Cu caliva ani In urma. nici nu-mi imaginasem macar ca "om Acum. In realitate Insa el era. A~adar. AIMuri de el era mereu prezenta 0 informalie noua. modelul lumii. mi se pare ca Incep sa dibui acel element nou tara de care nu voi putea soluliona problema dependenlei de senti mente. Nu ~tiu de ce. eu am suspendat experimentele asupra timpului. Dependenla mea de sentimente ~i incapacitatea de a depa~i inertia emoliilor agresive aratii ca dependenla mea de timp era foarte sporita. Acum a venit timpul cand modelul lumii a Inceput sa se transforme In unul temporal. in cartile a doua ~i a patra. In primul rand. Cartile mele anterioare tratau tema Invingerii dependenjei de valorile materiale ~i spirituale. fiindca am simlit ca este un lucru periculos. In acel~i timp. nemullumire falii de trecut ~i fala de viitor. In care timpul 331 . Mai Inainte nu puteam Inlelege de ce tema viitorului. Acum Insa Invingerea dependenlei de timp devine 0 condilie a supravieluirii mele. Parametrul viitorului era instabil. eu nu sunt In stare sa accept destabilizarea valorilor umane legate de timp. de asemenea. Pentru mine. In felul acesta. teama de viitor. Corpul este legat de materie. disprejul falii de cei care mi-au distrus planurile de viitor ~i idealurile duc. planuri. Nu puteam Inlelege nicidecum cauza aces!ei instabilitali. deocamdata. falii de situalia In care te atli Inseamna. destul de mult. Ne uitam deci care este prima: este regretul pentru trecut. Sulletul. speranle ~i idealuri. rezulta ca am multe pretenlii falii de el ~i. mai Inainte. care aparea sub forma de visuri. irascibil" Ca sa vezi.J(" I . se leaga de timp. Acum am Inleles. modelului lumii materiale i s-a substituit modelul lumii spirituale. cand dictez aceste randuri. iar dependenla de aceasta lume bloca posibilitatea de a ajunge la Dumnezeu. la cre~terea dependenlei de timp. Spiritul este legat de spaliu. imprevizibilii.\ \ I ~ iNCHEIERE Inleles de ce. un parametru temporal.

cartile citite. ea lucrul eel mai important este sa vada vointa Divina In toate ~i salnteleaga ea In fata lui Dumnezeu nu exista vinovati. mai exista trepte. Cum va fi lumea. Inca Inainte de a eiti carti. Copiilor trebuie sa Ii se aminteasea mai des ea se euvine 333 . Prin urmare. educatia se stratifica In noi. J(" . Ca prillcipalul semll al purerii IlU este llljosirea $i oprimarea cuiva.j curge invers. despre faptul ea sensu I vietii noastre 1\reprezinta apropierea de Dumnezeu. daca timpul se va opri? :" RAsPUNSURI LA iNTREBARI . ~i am zambit In sinea mea. Am vrut acum sa rostesc: "Toate la timpullor". Dumneavoastra ati scris ca exista straturi informationale. eopilul trebuie sa aiba idee despre lumea Ineonjuriitoare ~i despre legile Divine. Toate acestea Impreuna formeaza caracterul ~i conceptia noastra despre lume ~i ne influenteazii caracterul ~i destinuL Ce fel de carti este mai bine sa citeasca copiii no~tri? Eu cred ca. cu alte cuvinte. ci pastrarea iubirii $i bliillde{ii atullci ciind e$li oprimat $i llljosit. filmele viizute.

' nehotiiriit ~Islab. ce-i drept. Oar. 0 vointii de fier ~i 0 eulturii striilueitii. Imperfeetiunea interioara a autorului trece la eititor. ci pentru fericirea altora. 335 A" . ei. nici fapte eroice. EI insa a avut noroc. s-a naruit in mod inexplicabil. pe care eandva I-a piiriisit 0 femeie atunci eiind. Dupa aeeasta urmeazii ~i illfriingerea fiziea deplina. Aceasta sinucidere nu contine nici 0 sciinteie de speran(A. au aruneat pe ~ine 0 vergea de fier. foarte inzestrat ~i cu voin(A puternica. Cel mai bine este sa ineeapa de la eartile sfinte fiindea. Aparea 0 senzatie de ineredere imensa in sine. mari meridionale. dimpotriva. Insotitori i de vagon. Apoi am eitit romanul Lupul de mare. ban ii. din intiimplare. nu se ~tie de ce. nu se ~tie de ee. eand propriul lui eehipaj i~i parase~te eapitanul rara vreo urma de regret. Au urmat depresiunea. gloria. apoi pe plan spiritual. frumo~i se dovedeau a fi adesea destul de aroganti ~i riizbunatori. ea suseeptibilitatea duee la boli.al doilea erou al romanului . doi oameni i~i risca viata ~i urmarese pe eineva mai multe zile prin de~rtul de gheatii? Apoi il ueid totu~i ~i se intore aeasii satisfacuti ~i fericiti. eu atat mai perieuloase sunt riitiieirile lui. partieipa la aetivitati revolutionare. din cine ~tie ee motive. De ee un barbat. de~i treburile ii merg bine ~i se bucura de 0 sanatate de fier. EI se sinucide. 0 intiilne~te iar. Din ce cauza eroii lui Jack London au tendinte depresive ~i sinueiga~e? Din ce cauza ~i Jack London insu~i a trait 0 viata asemanatoare? Om de 0 extrema cutezan(A. $i el insa. Imi amintese cum m-a frapat 0 intamplare din viata lui. In tinerete ma eaptivau serierile lui Jack London. ea Dumnezeu e in toate ~i ca in fiecare clipa trebuie sa eaute un prilej pentru iubire ~i blandete. eand boala ii imobilizeaza eorpJlI ~i mistuie lent ceea ce a mai ramas din el. sufera un e~ec pe plan spiritual. Oar acest vis frumos. Cu cat este mai talentat un seriitor. pentru a se riizbuna. cand nu aveau bani. ii ucidea sau ii sehilodea pe cei ce incercau sa calatoreasca astfel. ea nu se poate sa gandeasea mereu urat despre oameni ~i despre lumea ineonjuriitoare. EI nu vrea sa traiasca. De ee. frumo~i. Unele aspecte nu Ie intelegeam. dar eartile lor amplifiea dependenta de uman. EI traie~te deja nu pentru sine. Existii multi autori talentati. suparati.~ \ ~ j sa-I iubeasea pe Dumnezeu mai mult decat pe parinti. care. eopilul va fi protejat impotriv~ orientiirii gre~ite pe care ar putea s-o intiilneasea in alte eiirti. ~i nu pentru supariiri ~i pretentii. nu-i aeeep~ iubirea. Un om obi~nuit. Mai apoi au venit celebritatea. Jack London a riscat in repetate riinduri ~i povestirile lui stralucesc de vitalitate. Soar ziee ea i\ reprezintii pe barbatul ideal: 0 fortii neverosimila. eautii s-o ofenseze ~i s-o umileasea la maximum? Oamenii putemiei. Mai apoi am eitit romanul Martin Eden. n-o diminueazii. lar alaturi de el . ii este greu sa descrie bucuria vietii. saltand. fortiindu-se sa se cufunde in adancul marii. dupa lectura lor. Daca seriitorul nu trece prin preajma mortii. in eapaeitatea de a sava~i minuni. doze tot mai mari de somnifere ~i moartea. Oameni putemiei. el ~i prietenii sai calatoreau agata\i sub un vagon. $i supermanul suferii 0 infriingere deplina 334 ill dragoste. Aici nu mai erau oameni frumo~i sub razele soarelui stralueitor. pe care i-a cheltuit ca sa-~i cumpere un iaht ~i sa piece intr-o calatorie. situatii limita. Omul poate totul. Odata. el a cutreierat toata America. femeia i\ iube~te tocmai pe al doilea. 0 minte elevatii.

apoi este cuprinsa de deprimare.U. se imbolnavesc ~i mor. Din acest motiv. Acolo se adunau cei mai inteligenti. demonul sunt tocmai forta ~i con~tiinta care s-au 336 f -. mai energici ~i mai plini de viata oameni. lar cu actorii care joaca in filme rolurile unor superman-i ~i ale unor personalitati puternice incep sa se inmmple lucruri ciudate. Ei devin aIcoolici ~i incep sa consume droguri. Din cine ~tie ce motive. ajung infirmi. asemanatoare unui vultur. dar care. demonul suferind. fiindca este imposibil sa invingi umanul rara ajutorul Divinului. subcon~tientul percepe timpul ca pe 0 pasare. ca un singur organism. idolatrizarea frumusetii. in schimb. Aceasm fOr(ii. Apropo. erau 0 tara cu oameni energici. la distrugerea lor. cat ~i in via(ii. se dezvolta dupa acelea~i legi. Amta timp cat scriitoruI a trait cu prezentul ~i se simtea slab ~i necunoscut. cu atat mai clar vede el ceea ce este inaccesibil unui ochi obi~nuit ~iintelegerii obi~nuite. umanul acopera Divinul ~i acesta incepe sa se destrame. De aceea pe tablourile lui Vrubel este reprezentat demonul intristat. ~i in ambele cazuri finalul a fost tragic. arta americana a inceput sa se schimbe din punct de vedere calitativ. i~i devora copiii. dar un oracol gliisuia ca fiullui il va invinge. Timpul oricarui om talentat este mai comprimat decat al celorlalti. Apoi vine faima. Dar diavolul. EI a incercat sa-~i invinga ratacirea. la inceput. De la divinizarea frumusetii ~i puterii umane. caci divinizarea indelungata a umanului nu trece rara urma. mintii ~i puterii omene~ti. spatiul ~i timpul la pictorii ~i scriitorii talentati au caracteristici diferite de cele obi~nuite. Nimeni nici nu se gandea macar la 0 depresie. puterea. ~i iam ca in film femeia 11parase~te pe miliardarul puternic. este capabil de mai multa iubire. demonul cazut. Zeus. adesea au de suferit copiii lor.\ De-abia acum am descoperit secretul operelor acestui om talentat. Filmele de actiune americane. Tablourile ~i operele pictorilor reflecta parca intr-o singura clipa intreaga lor via(ii. in care clocotea viata. care au inundat intreaga lume in ultimii patruzeci de ani. Cu cat mai mult se dezvolta omul. sentimentele lui clocoteau ~i prin pacla umanului se intrezarea Divinul. sentimentul puterii ~i al sigurantei. in creatia sa. autorul a ajuns. de asemenea. A luat na~tere cultul omului puternic. plin de vointa ~i se reintoarce la cel pe care-I parasise fiindca nu avea bani. slabe~te. Sentimentele profunde ale pictorului divinizau umanul. care I-a invins pe Cronos. in mod firesc. amt in carti. Tara. La inceputul secolului XX. Dar. Daca e sa folosim un limbaj mai simplu. aceasm entitate mi-a aparut ca 0 pasare neobi~nuita. in srar~it se dezintegreaza ~i moare. in ultimii zece ani. mintea. cu atat mai puternic comprima el timpul. a adus pe lume neamul omenesc. Cronos. omul trebuie sa invinga timpul. Din ce cauza? Fiindca America se afla intr-o stare de depresie. S.A _J considerat pe sine mai presus de iubire. Nivelul de generalizare a lumii inconjuratoare este la ei cu 0 treapm mai sus.( . atunci cand m-am uitat cum arata timpul in plan subtil.A. inteligenti. impuneau admirarea ~i venerarea oamenilor puternici ~i frumo~i. concentrandu-I intr-un singur punct impreuna cu spatiul ~i materia. inteligent. el zugrave~te calea pe care omenirea de abia incepe sa pa~easca. in legendele Greciei ant ice se spune ca primul dintre zei. Cu cat este mai mare talentul pictorului. in politica intregii (iiri ~i in gandirea majoritatii america337 . adica forta.

Ma mobilizez la maximum ~i incerc sa Inteleg ce s-a intiimpla!. in caz contrar se va imbolnavi sau va avea necazuri. Pentru ca omenirea sa nu simta pe propria piele faza de depresie ~i autodistrugere care se apropie. puniindu-I pe liderul comunitatii mondiale pe aceea~i treapta pe care a stat unul dintre eroii filmului Apocalipsa. . comportamentul incorect devine periculos.. Testez bancnota ~itotul devine limpede.aceasta cu boli ~i necazuri. am fost cuprinsa de frisoane ~i de convulsii ~i. . va obtine ce dore~te Tara sa aiba probleme mai tiirziu. al doilea pe sperante ~i visuri. timp de ciiteva zile. ce ne leaga de evenimentele cele mai recente.V-am spus ca.~\ ~ . dar depresia. Doamna Imi poveste~te singura totul: . ~i numai al treilea este motivat de mentinerea ~i sporirea sentimentului iubirii. imediat. ~ J nilor mai e inca prezent cultul fortei. in ochii tuturor. v-am dat telefon. se transforma tot mai adesea intr-un program de autodistrugere. in masura in care depindem de sentimetUele noastre de moment. deoarece nu este insufletit nici de principii. pe urma insa va trebui sa plateasca pentru 338 If'" . AI treilea. Tara sa urmeze intotdeauna calea logica. pe care I-am primit In Germania a doua zi dupa consultatii.Am acum In fata mea 0 bancnotii de 0 suta de marci. orice am face.la Dumnezeu nu treciind prin destramarea ~i pieirea umanului.Nu ~tiu de ce. Atunci civilizatia umana va ajunge. Nu e un lucru intiimplator ca. Corpul ~i mintea acestui om sunt absolut sanatoase. dupa consultatie.~~. mi-a venit ideea sa-mi fac 0 pieptiinatura ca a femei i de pe bancnotii. AI doilea i~i poate realiza scopul. facem corec!. sentimentele noastre ne pot in~ela ~i obtinem altceva deciit am dori!. nici de ideea de buniistare. in acea masura orice imperfectiune a lumii se depune in sufletul nostru. ci prin invingerea lui. in pove~ti. Viata ne pune la incercare in fiecare clipa ~i noi suntem nevoiti sa pa~im mereu. fie indepartiindu-ne de ea. determinate de sentimentul de fericire ~i bunastare. Pot fi oare banii purtiitorii nnei informatii negative? Imi amintesc de un telefon curios. cel care ii invinge pe toti este Priislea cel prostut. care a luat amploare. fie in intiimpinarea iubirii. Ce au a face banii ~i bunastarea? Nu Inteleg nimic. se amplifica nu numai plusurile. sau principiile. indatii ce am Tacut acest lucru. el apare ca un prostu\. inabu~indu-I ~i impiediciindu-i dezvoltarea. Suna 0 tiinara doamna ~i imi comunica tulburat1i: . Daca la baza impulsului nostru se afla iubirea. fiecare om trebuie acum sa invete cum se face trecerea de la uman la Divin. sau supararea. Structurile ei energetice vorbesc despre 0 cre~tere brusca a at~arii de bani ~i de bunastare. Primul se bizuie doar pe principii ~i logica. ci 339 . se produce 0 puternica accelerare a proceselor. dar nu-~i va atinge scopul. Tremur toata ~i sunt cuprinsa de ameteala. Momentul-cheie al filmului iI reprezinta caracterizarea omului care se crede Dumnezeu printre oameni. Trei oameni incearca stiiruitor sa-~i indeplineasca scopul. Daca la baza impulsului nostru se afla speranta. Primul se va friinge imediat. Cel care a innebunit este sufletullui.

. Cel care prive~te banii cu aviditate absoarbe in el toatii murdiiria energetica. totul a trecut. purificat. este un semn ci ati f. atunci cand ati inceput sii vii asemiinati cu chipul tipiirit. cu un nivel de agresivitate zero.N. Imaginati-viicii v-a necajit ~i v-a ofensat pe nedrept 0 persoana apropiatii. N-am descoperit la ea nici un fel de ata~iiri. scopurilor ~i principii lor. Agresivitatea subcon~tientii continutii circa 360 de unitiiti. . impotriva oamenilor ~i unor grupuri de oameni.. rara sa-~i imagineze macar de ce sunt legate acestea. hartia de 0 sutii de dolari care circul1i acum s-a dovedit a fi nea~teptat de curatii. Agresivitatea subcon~tientii continutii era de circa] 00 de unitati. respectiv. dumneavoastra scrieti ca te poti ruga pentru urm~i numai atunci cand tu ins uti te-a. in plus. scopuri ~i idealuri. in cartea a patra.. dar eu sunt curios. Hartia de 0 sutii de miirci poartii in sine un program de ata~are sporitii de bani ~i de un destin fericit ~i.. Agresivitatea subcon~tientii continutii de bancnota de 0 sutii de ruble care e acum in circulatie s-a dovedit a fi de 200 de unitiiti. din cauza idolatriziirii idealurilor. ata~area de bani ~i de buniistare. S. Mi s-a trezit interesul ~i a~ vrea sii ~tiu ce energeticii au banii sovietici cu imaginea lui Lenin. 0 agresivitate sporitii falii de oameni. ~ ~ J F ~i minusurile. 0 dorinlii de moarte amplificatii de trei ori impotriva oamenilor. Din ce cauza toti barbatii pe care i-am iubit au ajuns peste catva timp impotenti? 341 . Daca va pastrati in continuare iubirea fat1i de Dumnezeu ~i acest sentiment al iubirii luminoase ~i nesfiir~ite n-a fost zdruncinat in sufletul dumneavoastra. V-a sporit agresivitatea falii de oameni. aceea~i cauza: principiile ~i idealurile. Ace~tia nu mai circula. Dupii aceastii discutie am cuut pe ganduri: "Ar fi interesant sii viid ce informatie poarta dolarul american." ./ . apoi se imbolnave~te sau prime~te lovituri din partea destinului. sa va puneti la punct. Imaginati-va ca v-a murit 0 ruda apropiatii. a spus femeia miratii. . inchipuiti-va ca tot ce ati sperat ~i la ce ati visat s-a niruit dintr-o data. ati inceput sii vii contopiti in plan subtil cu informatia pe care 0 poartii bancnota. din acelea~i motive: principii.~ \ ~ . Din aceastii cauzii.indatii ce mi-ati explicat. Agresivitatea subcon~tientii continutii este de 300 de unitiiti. Cum pot. ca v-ati pierdut 0 mana sau un picior... incepu!. Ea continea 0 dorinlii de moarte amplificatii de douii ori. Daca v-ati pastrat blandetea interioara. determina dadi purificarea e deplini? Imaginati-vii cii ati convenit sa va intalniti cu cineva ~i cii pentru dumneavoastra este foarte important ca aceastii persoana sa vina la timp. De aceea ati ~i fost scuturatii astfel. ea insa a intarziat cu 0 jumatate de ora. cat de cat. inseamna ca v-ati pus in ordine ~i va puteti ruga pentru urma~i." S-a dovedit cii bancnota de 0 suta de dolari care a circulat mai inainte purta in sine 0 agresivitate sporitii... 340 Biletul de banca rusesc cu valoarea de cinci sute de ruble s-a dovedit a fi ~i mai rau. in schimb. 0 dorinlii de lnoarte amplificatii de patru ori impotriva oamenilor ~i intregii omeniri din cauza idolatriziirii idealurilor.

Ca iubirea falii de Dumnezeu este pentru noi scopul suprem ~i fericirea suprema. . pe eare singur Ie inventam. ci s-o ajuta(i. idealurile. adicii viitorul este pe eale sa se inchida. a spus el. Nu trebuie sa va impotrivili naturii. in sinea dumneavoastra la ceea ce va este scump. Mai apoi. Dar impotenta a~ a riimas.I II I I Odata m-a consultat un fost taximetrist. 0 ab(inere periodica de la toate acestea este foarte folositoare. . noi ne ata~am foarte mult de fericirea umana. Oar el nu citise ciirJile mele ~i nu ma prea inlelegea. auda pe Dumnezeu ~i aude doar poruncile femeii iubite. repetand ~i induplecandu-va mereu sufletul ca iubirea falii de Dumnezeu este mai importantii decat pJacerea sexuala ~i iubirea omeneasca.. in astfel de situa(ii. ~i aceastii agresivitate este rezultatul ata~mentului sporit falii de cele umane. In fiecare zi fiiceam exercilii fizice. campul incepuse sa se contorsioneze. dupa ce imi schimbasem serviciul ~i conduceam un autocar. Este un semn mai rau chiar decat hieroglifa mor(ii. sa nu regreta(i cele intiimplate. eu i-am diagnosticat ~i segmentul de via(a anterior.Sentimentul iubirii trebuie sa fie pentru dumneavoastra mai important decat femeia iubitii.\ Odata a venit la mine la consulta(ie un tank in jurul lui. am avut mai multe femei decat fire de par in cap. pentru so(ia Jui. Incerea(i sa-I invinge(i. Oupa 0 jumatate de an m-am pus pe picioore. Am scuipat pe medici ~i m-am apucat ~u de treaM. Sufletul dumneavoastrii a acumulat prea multii energie in ata~mentul lui falii de tot ce este uman. hranei ~i sexului. iubirea omeneasca au devenit pentru el scopuri in sine. Posibilitatea de a ramiine in vialii este oferita numai printr-o boala incurabilii sau prin infirmitate. Eu ii intreb: . Odata. Dupa aceasta mi-au paralizat picioarele ~i mi-a disparut complet potenta. . sa nu Ie percepe(i ea pe 0 nenorocire. Inainte de a primi inca 0 portie de fericire umana. acest program se amplifica la el de zece ori ~i nu-i lasa ~anse de supravie(uire.~ti(i. Vedeam ca a~ea de idealuri atinge la el 700 de unitiili. Vedeam ca agresivitatea falii de sine din subcon~tient ajunge la el la circa 900 de unita(i. intrucat.~i de ce atunci nu mi se mi~ca nimic mai jos de briiu?". din cand in ciind. Este necesar sa renunta(i. cu alte cuvinte. Sufletul lui a incetat parca sa-I mai. I I If '(. in aproape toate cazurile. Ata~area extrem de putemicii de idealuri er~ rezultatul diviniziirii placerilor sexuale ~i a iubirii omene~ti. placerea sexuala. m-am sucit cam neindemanatic ~i mi-a pocnit ceva in spate.In primul rand. orice fericire umana este un mij loc de acumulare a iubirii falii de Oumnezeu. 342 343 . La el e in desfii~urare un program de umilire a sinelui din cauza diviniziirii femeii iubite. sa acceptam eventuala ei pierdere. iar ei door i~i desfac bra(ele a neputinlii. un lucru ma intereseazii: pot oare sa-mi recapat potenta? Pe atunci simteam ca nu pot descurca pana la capat aceastii situa(ie. omul moare. noi trebuie sa renunliim in giind la ea.~i ce sa fac? . . umanul este mult mai important decat Divinul. de aceea . pentru noi. repetiind ca. f M-au examinat to(i medicii ~i au zis ca nu vad nici 0 patologie ~i ca ar trebui sa fiu sanatos. Am depistat cum ~i cand l11ain~eala nevasta. Ei bine. De curand am divor(at.intreaba descumpiinit tiinarul. ridicandu-ma de la volan. Prin intermediuJ respira(iei.

deoarece. care ne sunt cu adevarat necesare.Este Dare cu putintS ca toate acestea sa fie din cauza faptului ca nu mil rugam Inainte sa ptese? . El se plictisea de 0 femeie ~i i~i punea in gand sa cucereasca alta. Atunci incepe tocirea tuturor sentimentelor. intransigente.in camera asta se aflli suplirarile dumneavoastra reciproce. din cauza divinizArii corpului omenesc. campul de acolo coniine 0 multiplicatli dorintS de moarte adresatli oamenilor. Prin urmare. nici nu se poate sa gAtiti. In sufletele lor mai raman Inca suplirari care a~teaptil sa fie iertate.inleleg. Atunci cand iubirea Divina a inceput sa se stinga in sufletullui. Fostul taximetrist nu ~tia de acest mecanism. care m-au rugat sa Ie diagnostichez locuinta. a spus femeia. sa pierdem 0 parte din ea. dar sufletul lui continua. am hotarat sa calculez cate procente trebuie sa cedezi de bunavoie. ne contopim cu ele. sa se prinda de tot ce e omenesc. ca. depindem de ele ~i. a inceput salvarea lui prin umilirea eu-lui uman. . Principala lui problema consta in faptul ca el n-a inleles ca e yorba de salvare. Fiecare om a observat ca. lar In camera de colo energetica e ingrozitoare. . . am continuat eu. trebuie sa cedam 0 parte din ea. indicand spre cea mai mare Inclipere de pe planul din fata mea. am zis. inainte de a-Ii realiza orice dorinlil. nu-li vor fi luate toate cele 100 de procente. Odata a venit la mine un cuplu de soli. in timpul bolii. cuprins de curiozitate. Oho. in ceea ce prive~te iubirea omeneasca ~i placerile sexuale. . aveti 0 atitudine serioasa fatS de mancare. Atunci.Acoloe salonul. cinci-~apte pot disparea ~i vor ramane trei. ofense. E dormitorul dumneavoastril? Nu. am zis eU. cat pe-aci sa ajungA la blesteme. Fara sa ~tim acest lucru. Altminteri mancarea. am zis. acest proces arata in felul urmator: daca ai prim it fericire umana datorita relaliei cu 0 feme ie. Acesta este dormitorul copiilor. Noi trebuie sa cedam intotdeauna ceva din fericirea umana. El pusese deja capat aventurilor sale ~i incetase sa se mai gandeasca la ele. Planul fusese desenat de sOlie. Daca vei reu~i sa cedezi de bunavoie 10-15 % din fericirea umana. cu 0 acceleralie din ce in ce mai mare. Fiica s-a suparat. intr-o buna zi. de pilda. . in aceastii perioadli. DacA aveti 0 dispozitie proasta. 0 mare suma de bani sa nu-li facii rau. e buciltaria noastra.\ 1 ~ Atunci cand primim 0 portie din aceastii fericire. iart1\ dinainte eventualele infidelitiili. bolile ~i dezintegrarea corpului. Maica-sa a Inceput pe toc sa bombaneascii nemultumitil. a spus ea. pur ~i simplu. Nu demult. in cele din urmii. dependenta de eu-I nostru uman se diminueaza. .a Intrebat doamna uimitA. trebuie sa te opre~ti in fala ei ~i sa te gande~ti la iubirea falil de Dumnezeu. ne transformam definitiv in sclavi ai dorinlelor noastre. noi ne aruncam spre dorinlele noastre. de aceea ea reacliona mai rapid. nedreptiili din partea femeilor. din zece dorinle. Supli era multi\. devine otravil.Nu numai atat. Ambele sunt ni~te firi foarte tran~ante. 0 pacientli mi-a povestit ca gAtise 0 supli ~i pusese In ea zarzavat. acel~i lucru se intampla cand Iii post sau 344 cura de foame. impreuna cu sanatatea ~i cu viala. jumatate i-au dat-o unei vecine de fa - I'"~ - - 345 .Camera aceasta e curatli. toate simlurile devin mai asculite.

lipsind de energie structurile spirituale. Se va sehimba oare starea noastri. ci ~i l~i amphfica ata~area de valorile umane. Ii ajutiim. fie sa piarda banii. nu Ii ucidem pe cei pe 346 care Ii iubim. noi . el are doua cAide salvare: fie sa renunte la valorile spirituale . fie sufera de 0 boala grea. barbatullncepe sa se p~arte ca un huligan. nu se roaga lnainte ~e ~~sa.i nu s-a dus la servieiu. barbatul iubit de 0 femeie pierde ceea ce aceasta adora la el. dimpotriva. EI nu mai trebuie sa renun!e la manifestArilespirituale ale 347 . da:a ~mul a devenit deja sclavul emo!iilor sale. dad yom legaliza din nou relatia noastri . mal mta. literaturi . 111aracterullui. ~ ascunzifuri. Invingiind sentimentele omene. Daca.ti in nAzuinta sa spre Divin. drept rezultat. Daca dependenta barbatului de ce/e umane este mica.i relatii de~e"e de ~pte ori' cota mortala. Daca el ~epmde mai pu!in de sentimentele sale."' Ati pomi! pe calea Divina . cea care se poate 1mbolnavi ~i muri este femeia care se agalii de el.i pornografiee noi. probabil. c Sa ne lntoarcem la autorul bile!eluJui. Cisnieia noastri dureazA de nouB ani. Aceasta s-a chinuit toatii noaptea din cauza durerilor de burta. benefice In emo!iile de profunzimeale sotului dumneavoastrii. Conform aetelor suntem divortati. De obicei. Atunci ciind un om se a~eazi de valorile spirituale superioare. In rJeCare zi gAsese.!1t~xme energetice prin intermediul miincarii.i.\ ~ etajul de sus. ~ccese de gelozie.i sori. ci. din partea lui. '~. Daca ei Ii aduce 0 adeviiratii desratare faptul ca ~cesta este bogat. ar muri.e. fie sa se Imbo~naveasca. idealuri . de fericirea umana ~'.i voi purta numele sotului? . Daca sotul dumneavoastra soar aprinde de dorinli sexuala . salviindu-se astfel pe sme ~I pe ea.'. sa se lntiilneasca mai rar cu ea. el. el nu-~i poat~ '~~~nge ata~amentul sporit ~i lncep schimbari patologice. At~area dumneavoastrade iubirea mnani. Pe urma. Axarea mortalA pe iubirea omeneascii a dispiirut. Triim de parcii am fi frate . cat . calea celui sarae cu duhul. nu line post ~i nu face foame. cu alte cuvinte. rara nici un ~otiv. in divene ]" I . fie sa inceree sa lnvinga aliit valorile spirituale. campul dumneavoastra e lntr-o stare mult mai buna ca lnainte. imediat. dupa un timp oarecare. Nu avem relatii intime. el nu numai ca poate mgh'. prin starea noastrii interioara. el poate fie sa moara. atunci. fie devine impotent. Ciind omul maniinca hrana cu liicomie. s-o napastuiasca ~j s-o lnjoseasca pe feme.qoram dependenta de emotiile noastre.nuitA.i pe cele materiale. apoi In sanatate ~i destin.i sa se arunee spre cele materia Ie. 0 lacomie inexplicabila sau aroganlii ~'. barbatul foarte dependent de emo!iile sale fie moare.i de iubire omeneaseA fali de dumneavoastrii. '~I fac apari!ia infidelita!ile. Acum. In subcon~tientul ei. . Sotul meu are 40 de ani. Prin descoperirea Divinului In sufietele noastre. atunci. lntr-o situa!ie obi. bolile venerice. el manifestii. au .i Inceput sehimbiiri. iar astizi sotul meu s-a imholnBvit . leri am fost la eonferinta dumneavoastri.i easete video super-erotiee . Nu avem eopii. ceea ce echilibreazA situatia pentru 0 vreme. prlnc'pala fericire pe care i-o aduce un barbat constii In placerea sexuala.

Luati aminte: erati studentii la medicina. In procesul conducerii. Atunci vor fi posibile atat 0 ciisnicie armonioasa. agresivitatea dumneavoastrii fa(ii de oameni este de circa 800 de unitiiti. ci se face prin noi. f J iubirii omene~ti~i sa se arunce spre manifestiirileei materiale. Oaca umanul acoperii Divinul. cu atat mai greu ~i mai chinuitor se realizeazii ele in via(ii ~i cu aliit mai mari sunt Indarjirea ~i problemele cu care se confrunta omul mai apoi. Aceasta tendin(ii nu humai ca nu este periculoasii. cu atiit mai mari sunt posibilitiitile care se deschid In fata eu-Iui meu uman.lui meu Divin. dumneavoastrii Incercati sa conduceti Universul ~i pe Oumnezeu. oici mai putin decat sa ajuog mioistrul ocrotirii sanitipi. Schimbati-va interior ~i se va schimb. in masura In care yeti continua sa avansali pe calea spre Oumnezeu.a situatia ~i lumea In jurul dumneavoastra. . Am suferit 0 leziune grava. va yeti pune treptat la punct pe dumneavoastrii ~i pe sotul dumneavoastrii. Acum Ou ma mai frimanta asemeoea gaoduri. cat ~i venirea pe lume a copiilor.. Cu cat mai mult Oivin este cuprins in mine ~i cu cat mai mult corespund 348 349 ~' dorintele mele eu.. incercati sa renuntati 0 vreme la toate formele de conducere a altor oameni. cu atat mai u~or ~i fira efort se realizeazii ele. este un semn ca Incercati sa conduceti nu numai din exterior. dar visati sa ajungeti ~i medic ~i functionar. scopurile. de aceea el s-a imbolnavit.~tii ceva. cu alte cuvinte. ca franare a unui proces nefiresc. In primul rand. Concentrarea spre un destin fericit. principii ~i idealuri depa~e~te de zece ori nivelul periculos. Sunt boloavi de psoriazis de la varsta de 22 de ani. Cu ciit este mai mare concentrarea asupra umanului In sentimentele dumneavoastrii. Nu conducem noi. Nu demult m-a sunat un prieten. dimpotriva. Oumneavoastrii Incercati sii controlati orice situatie mult mai mult decat este admisibil. pentru Inceput. ci ~i In interior. Incercand sa conduceti un om. Pe planul interior. Cu cat mai mult loc ocupii Oivinul In dorintele dumneavoastrii. ieri a fost cat pe-aei sa-mi pierd viata. £u-I uman poate fi condus numai la nivelul cel mai superficial. Oaca. ne vom realiza u~or tOate dorintele. prin starea noastra interioarii. Noi conducem lumea. apoi pe copii ~i pe nepoli. incepeti cu lucruri marunte ~i Incercati sa Ie faceti fa(ii. sa respectati 0 regula simpla: nu va justificati niciodatii in fata nimanui ~i niciodatii nu invinuiti pe nimeni de nimic. ci. sii vii realizati. Ce si fac? in sUbcon~tient. Psoriazisul iosi oU'mi trece. Nu facem noi. Cat timp nu apar senti mente noi. Aceasta Inseamna boli ~i moarte. Cind eram studeoti la medicioi. incercati. ei se conduce Prin noi. simtiti nemultumire. Concentriindu-ne asupra iubirii Divine. ca sa simtiti ~i mai mult importanta eu-Iui dumneavoastrii uman. prin intermediul lor. ou voiam oici mai mult. Incercati sa conduceti lumea numai prin iubire. am fost fira cuno~tintii 0 ora If"'" . intelegeti odatii cii este imposibil sa-i conduci pe oameni. orice dorin(ii de-a noastra i~i va croi drum prin ura ~i sange. a spus el. A inceput inchiderea orientarii lui spre placerile trupe~ti. iritare sau sunteti tentat sii condamnati. este 0 necesitate. sa conduceti oamenii.

de iubirea fa(i\ de Dumnezeu. mai rar. Atiirna-ti pe perete trei lozinci. n-a~ fi inceput sa lucrez la propria mea armonizare ~i puteam fi acum infirm sau mort. A doua: fiecare om are destinul sau. in profunzime. situatia ~i lumea din 350 jurul nostru sa fie minunate. de~i vreau? Toti iI purtam in noi pe Dumnezeu. Eu-I nostru Divin este etem. .A~a. in masura in care ne straduin1 sa avem 0 atitudine mai lejera fa(i\ de oricare dintre problemele noastre. in aceea~i masura ne este mai u~or sa transformam iubirea omeneasca in iubire Divina. Pe om iI poti conduce din exterior. dorindu-Ie binele. sprijinindu-ne pe iubire ~i blandete. in masura in care.Tu nu intelegi un lucru. Cand lucrul acesta nu-ti reu~e~te. periodic. ! f ~. Umanul evolueazii atiita timp cat prin el transpare Divinul. repetati: "Doamne. i-am spus.Daca ati dat de necaz. Cum sa iubesc. blocam logica umana. In masura in care yeti considera orice necaz drept 0 posibilitate de autoarmonizare. chipurile. . a~a. sa-ti ameliorezi starea interioara. aud in receptor. in interior insa nu se poate. Con~tiinta trece pe locul al doilea. ii ierti pe toti. In primul rand. de nilzuin(a de a spori aceasta iubire. in primul rand. toate sunt dupil voia Ta". e~ti gata in orice moment Sa dai ce ai. Intre eu-I uman ~i eu-I Divin exista verigi intermediare ~i. . Indata ce vi se isca vreun gand. adicil evaluarea ~i analiza situatiilor. Daca nu m-ai fi sunat cu cateva ziIe in urma ~i nu mi-ai fi spus care sunt problemele meIe. J J intreagiL Inca 0 data mi-ai salvat viata. dar. pastrand iubirea ~i Tarila cauta vinovati. vreau sa notez. iar starea interioara a omului decide daca aceasta parghie iI va strivi sau iI va ajuta sa urce mal sus. A treia: fiecare om este condus de Dumnezeu. Ai in subordine cateva mii de oameni ~i vrei sa-i refaci dupa chipul ~i asemanarea ta. dar s-o faci corect. In masura in care incetilm sa regretilm trecutul ~i sa ne facem griji in legatura cu yiitorul. incerci. . In masura in care actiunile noastre sunt determinate.~i ce sa fac atunci? .\. Conducand. Pe masura ce ne deta~am de uman. Orice actiune este 0 parghie. iar importan!a treburilor noastre cotidiene scade. te simti intotdeauna iritat ~i nemultumit de "actiunile lor incorecte ~i proste~ti".Prima: fiecare om are dreptul sa nu-mi fie asemanator. pe parcursul vietii. in acela~i timp. Te rogi. noi incercam mereu sa ajungem pe aceste verigi ~i trepte de la eu-I uman la eu-I Divin. ci ~i de emotiile noastre. vii va fi mai u~or sa va deta~ati de importanta eu-Iui uman.Sa-i conduci. Pe masura ce ne mi~cam mai departe.m-a intrebat el. daca nu-L simt ~i nu-L inteleg pe Dumnezeu. Prin urmare. 351 / . Starea interioara a conducatorului este mult mai importanta deciit orice actiuni ale lui. el este cuprins in Dumnezeu ~i in iubire. sa-i conduci pe alti oameni. logica umana slabe~te. Sa nu-i conduc pe oameni? . Odata i-am spus unei paciente: . nu trebuie sa-i faci pe oameni dependenti de tine. importanta tuturor emotiilor ~i sentimentelor noastre scade ~i noi incetam treptat sa depindem nu numai de con~tiinta. noi facem corpul nostru. fixati timpul ~i nu dati nici 0 apreciere situatiei macar in primele trei ore.

Copilul care. in locul urii ~i al cautarii celor vinovati. Daca Ie repetam adesea copiilor no~tri ca ii iubim. eu 0 iubesc". sotiile vor incepe sa-~i ierte sotii ~i din iubirea Divina se va na~te 0 iubire umana armonioasa ~i frumoasa. n-a avut parte de suficientii iubire ~i n-a fost invatat sa creada in Dumnezeu incepe sa se inchine acelor 352 f . . atunci cand. Ziarul cita cuvintele lui: "Cand 0 sa-I ucideti pe tata. 0 tragedie a intregii noastre societati ~ia tarii noastre. ne-am dezvatat sa iubim ~i sa iertam ~i am Incetat sa-i Invaliim aceste lucruri pe copii no~tri. noi am invatat ura de clasa ~i dispretul falii de du~mani.(' . nu yom invinge atractia eu-Iui uman. Daca va Indragostiti de cineva. . Mai exista un aspect. in acest moment sunteti alcatuit numai din iubire.. cu atilt mai putin depindem de ea. Ne-am inchinat unui viitor luminos ~i satul ~i. Imi amintesc aceste cuvinte ale lui Hristos de fiecare datii cand citesc statisticile. slabiciunii. cu alte cuvinte. trebuie sa renuntati la pretentii. EI voia foarte mult sa devina posesorul ma~inii tatalui sau ~i. noi ajutam sufletele lor sa simtii impulsurile de raspuns ale iubirii. daca ii mangaiem ~i ii sarutam. Dependenta de valorile umane se amplifica. ~i. cu cat mai multii iubire ~i blandete oferim lumii lnconjuratoare. care impiedica manifestarea ei I~i transforma rauletul intr-o baltii. cu atat mai multa iubire Divina primim In sufletele noastre. Atunci va va fi mai u~or sa simtiti ~i sa pastrati iubirea in suflet. ai carui parinti erau oameni de afaceri. Oricate ata~ari am inliitura. lubirea fata de Dumnezeu este izvorul care alimenteaza raule\ul iubirii falii de oameni ~i este un izvor nesecat. lubirea omeneasca stagneaza ~ivine tot mai putina iubire Divina. Tragedia care s-a petrecut in aceasta familie este. ~i pe mama. Timp de decenii. fiti absolut sincer ~i lipsit de aparare. pentru a 0 obtine. Cu cat mai multa iubire omeneasca oferim. treptat. Concentrati-va asupra sinceritiitii. el este gata sa comita crime.. regrete ~itemeri. Cel caruia ii este ru~ine sa-~i manifeste iubirea. se va lntoarce in sufletele noastre tot ce trebuia sa fie in ele dintotdeauna. totodata. atunci cand slabe~te manifestarea iubirii din suflet. in ziar era relatat cazul unui adolescent. in copilarie. lubirea fata de Dumnezeu da na~tere iubirii falii de oameni ~i falii de lume. Pisica sa n-o ucideti.\ Imaginati-va cele mai mari suparari pe care Ie puteti avea in vialii ~i imaginati-va ca sunteti un nou-nascut. Pentru ca iubirea omeneasca sa se transforme in iubire Divina. Ne tot punem intrebarea: "Oare cand va lua sta~it haosul din Rusia?" Probabil. s-o ucideti. Acum 0 luna ma intorceam din lalta la Petersburg cu trenul ~i citeam un ziar din Voronej. in primul rand. ~i lipsei dumneavoastra de aparare. sunteti lipsit de importanta: parcurgeti toate situatiile ramanand In aceasta stare.~i inca din pricina calcarii multor legi in oameni se race~te iubirea". conditii. Atunci. cat timp nu yom incepe sa oferim iubire. J lucruri omene~ti care Ii sunt apropiate. a angajat ni~te uciga~i. pentru a Ie avea in proprietatea sa.

... Sa fii sanatos e un lucru simplu ~tiinta ~i religia «La Inceput a fost cuvantu\>.................... . Divinizarea sentimentelor umane Conexiuni Ie Viitorul ~i noi Cele doua repere ale fericirii constante Perceptia lumii Personalitatea ~i instinctele Incheiere Raspunsuri la Intrebari " 7 26 39 57 60 69 84 f J 206 219 234 242 247 265 273 295 323 330 333 /' CUPRINS 88 104 120 128 148 ] 61 Tn:::ipta a patra ...... Definitie ~i tipologie Controlul asupra situatiei Erori de diagnosticare Personalitatea '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Atitudinea fat3 de practica de vindeciitor Purificarea Purificarea karmei Starea liiuntricii Educarea sentimentelor Logica Egiptul.......................................................... Kalawi ................... ]98 354 Introducere """"'''''''''''''''''' '''' Cum Ie putem acorda sprijin psihologic elevilor din clasele superioare Situatia de stres In viata adolescentului........................ 193 """"""'''''''''''''''''' Egiptul........ 179 !) iagnosticarea .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful