Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Corporate Design
Logos

Business Cards

~Oo DO"Q..
Dr Jens Rohrbeck

c9ElZ61dDnf6

~Tl.!sreatfv

=

[_

I' ~

ZbLDAU~
www.zoldauto.info

BME

M.<imL~Illenl Sl!akkoUcg[urn W\\,~I'_lru:l:o:.bm~_11111

iigyvezet6

Baroczi Levente

Somodi Ofga
B.\'lE KLirn~~~I.TI_~rnLlk

n..lly;ll(~

II j I F.llILbpL~I. R'~[1u""t,

M"L';!.!~~t~1n rILp. 9.

P.'~]Llb M"b:il: 0( Ji)...546-41'11 ...

TL!lL'l(m ;(I6...I .... 'k'i.';,18::i~ f~", :06.[.-463, 1095

E.1n",lI : .",,,,,,,.±;.,,l,s,,W.'m,,,L:..nn,,,,.nll

Innotransz Mern6ki Iroda Kft.
Informatikai rneqoldasok a kornyezetvedelernben

Dr. Hornhanyi Gabor

ADATOK.

ERTONK!
121 1118 8p. Harornszek u. 52 1111(06) /246-2141 1 (06) 30/964-2841

Ugyvezeto

igazgat6

t

@

innotransz@innotransz.hu

tr
~ COLLEGE
Acceptance

~
G£SSAY"WHIZ
is an essay away!

tr
COLLEGE

c=p
G£SSAYWHIZ
is an essay away! Acceptance

~

• •

Innotransz Mern6ki Iroda Kft.
Informatikai rneqoldasok a kornyezetvedelemben

Innotransz

Mer-nok!

Iroda Kft.

Informatikaimegoldiisokakornyezetvedelemben

Karhon Bolt
A kflmavedf aruhaz
!'I/c!i,(06)

Dr. Rornhanyi Gabor
uqyvezeto igazgat6

Dr. Rornhanyl Gabor
uqyvezeto Iqazqato

121 1118 Bp. Haromszek u. 52.

t

11246-2141

innotra

nszefrmotransz.hu

D
www.innotra-sz.hu

(06) 30/964·2841

www.innotransz.hu

Karbon bolt
aruhaz

A klimavedc

Innotransz Mern6ki Iroda Kft.
Informatikai

megoldasok

a kornyezetvedelemben

Dr. Hornhanyi Gabor
Ogyvezeto iqazqatc

Carbon shop
The climate friendly webshop

121 1118 8p. Harornszek u. 52 !'I11ll(06) 11246·2141 (06) 30/964-2841

t

@

innotransz@innotransz.hu

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Print Design
Informational posters
{fw,ZOldautO.infottechnOlogiak

v~:':~~.~':~~~:6k'I'I.lt.'iedt.bb.k,.,ek': ~ : ~:
legtobb.,.tben ol<>obbak,min' di",1 megf<!leloik. A ben,in· Li,em<l.u,oknemmegujulo.nergiaforr:l,ol<atha"n:lln.k.

@
A

£j'WW.ZOldautO.infottechnologiak (eNG)
natural ga,). bOnv.szott

£fw.zoldauto.info/technologiak

~Ww.zoldauto.info/technologiak

£fw.zoldauto.info/technologiak

SOritett foldqaz
,<l,;,."
foldg.l, leNG _ compressed

iii,

f;!, ..
\:!!9 ...

0/:

@

~. Autoqaz (LPG)

'o'mh,ote, foldla. ,(i,;tett valto,at., .,.rt a lo",ili, lii,0160nvolok kO,. tang,;k. Molor-hajt6anvagkent tiirten6
felh."nal.",.la"onvabbCO,kibo".,assalj:ir,mintaben,invagv di,.ltLi,.ldanyagall<alm.,,, .. " - ,00<

iIt

f. tb

'JI" ,~, "'""."' ."""'"m." '"moo",." , '.

~:~::!n-diO'idote'm.'k<l,o'.nV'IOk.tbOC$'t.n'k'

m(ikod~.(ik""'n.e5tipu5ukt6If(i116.nk(ilonb"'6m.nnyi

fulyekony h.lm... II.potli "enhid"'Ken. Kor.lbb.n. nyO(' ruldK;,bany;",lIe •• nye"ol.j·finom;I;!i melMktermel«! n@l<t@kint@nel<,.,e" oem nas>no';tona~, hanom ogy''''· ,u.n@legO~k.om.tet:,.a,'ono,.na,~"a'i,PBga,e.al

Ifl,,9 ,

iii,

Ill, ~ 0/: @ III

Elektromos aut6

iii,

r.

II,

~

~

"","mm'"''''m''',.'' ..,"''""'''"""',''''' luni.,eKyrenagyobb n~p".r(j.~gneka""'ndenek.Ezekela,
.uto..atvill.nymoto,h,jlja,.mely.,.kkumul;to,bClnyeri a,ono'll;;t.E,okaltalabann;kkol_'''mhid,id.agyl;t;um_;on akkul<,.m.'y.~otaram'orra,ra"atl.ko"at.atoltn.tunk'@'.

Ifl,,9 ,

f;!, .. III

0/:

@

Biodizel
~

r.

II,

.,.

ol,jokblil .llitj.k elii. jellemz6en repee-, n.pralo'lo- e, ,wj,babolajblil. A Ii.,.. na•• nyi ol.j mellett • ,.1" ::;~~~:~. ;:,~~~:,~~::~~~,7n:1te:,~~:on

, ...."... m.","" '''''''''', ..,,'","" ..,,""
.'1l'I ottnon
igv"I,"~jno, n",."""""""",,I15"''40'''n,",

Ifl,,9 ,

iii,

1lI,"

0/:

@

III 4'. II,

AOlO·,,<It n'I"'" n"''''nl.~ ,1I1, rt. " ...

"'kIl"""' .. a'."j~6h6""."'v"''"'"''~"",o;.tt
Mely autek m(fkodhetnek

n.~" ~,,,no~ "61.",, '''''~;'''c

Abiodk<,.., •._;,..rt""".,,,,",,,,,bb.

••,,

...,,,,<0.1,,,,",,,, fo,,,,,""'~bel6le,.tI'Ol'I.,.,a",

eNG uzemanyaggal?

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAT Aur6zAsONLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAr Aur6zAs ONLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAr AUT6zAs ONLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAr AUT6zAs ONLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAr AUT6zAs ONLINE MAGAZINJA

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

pW.ZOldauto.info/technOlogiak

pW.ZOldauto.info/technOlogiak

1'11
@ tb

pW.ZOldautO.info/technologiak

Tuzeloanyaq-cella

iii,

1;1, ..

0/:

@
A

Dizelmotor
dfzolautlik elto,jed"e.u!<et ;11"'''''n. m.,odik hely.. fug1"J.~ol"":lg"ln"'n.ben"n ... u'6kmiigo".E"ol'd,orb"" hateko"",aguknakl<Oszonhelil<,e,ek.j;lrm(j.ekugyani,;ltl. g<l,an,O%-k.lfoK'!a"'anakke",,,.bbet.mint,benz;ne,ek

iii,

1;1, ..
\1!!9 ..

--.~:i~~;~;'~i1Ei~1~~~~!~~[\i1~:~~~~Ifl,~":~~1II
4'. 0,

iIt

0/: t"

~

~
~

Bioetanol
~::::'::,;;,~,~:~'~::;:~':'~:::::,:"~,~;,;:'::,:
,a"Olik,hiSlenmOlCKaZd.,;iKite,mekekbii.I".,ma,jk.Minl lIyon, Mrnol 'ormo",not~. /i, jolent~'.n «ii~~on'l ., ol,jfJJggd,oge. Abl"",anol-amlala"ol,6,o,b>n.,E85';;" • v,gyi.85~-b,n etanolllart.lma,litu,eI5,nyagol ertjiikkeve.bekomyeret'<ennye,a,m;nl.ben,in

iii,

1lI,.. 0/: @ III

1fl,w.,,9

r.

II,

Ab;,."ooIjel,nl"";"gl"'I"'i,d"btl""du",m,,,,,,

..

H. h• ..,.,m;n"" "",",,,,,,,,, ..... ";1'". " ~.,m",.",,,,n;. "'0 .,<.. ,,,,,,,,, 'gvoIem"",.klo,,,O,,m,,,,_"",ut<l,,,,,,,.;o..nl""" .""""",,bb ~"""'t.W~rtl"''''',,,''',''''''''~ '.,,"'no! ,.... A"""""n.. " .... _het<l.h""'.h;"''''''nhajt.l''i''mO'''<O''' .. ""'I·h,t&n,>k.'" '"'1,",",O!Om.~ h.tIltn"'n'" """',,Ii" ~"".. ""'~""'~61e8 -.kol ,..,~, " """,,",,,,·r.'I>o,,,.OII","",Ot. A "
mOl;Odletb!h., . k.';boc"'ot!.m.·d;",,;d"m";"m.~ "';nt
;0.

oom h......

,.........

,"

"'"

",.",","n

.....

...,''',

......

'"

~

";''''"'....,.;d.;oornLl';'j''.nt"''''' ... r'(l.l __ ... '~''''" .. bb., O""''"~I;,.'''6Ic''''''~b,,,,",;,,.h~_,,,,,,,,,,,,,OOk"''

H._'iul" ' .....;Ot h",""u,',h'drng;' ""''' .....'''u.,'''''',''''''
""",",, klbo<!.\t.\, _1"","""". ",,,6.<0 ,",I ~""" """' ""',,...

Z6LDA~~
A KORNYEZETBARAT AUT6zAsoNLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAT AUT6zAs ONLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAT AUT6zAs ONLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAT AUT6zAs ONLINE MAGAZINJA

Z6LDAU~
A KORNYEZETBARAT AUT6zAs ONLINE MAGAZINJA

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

www.zoldauto.info

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Print Design

l.SZURE:S PiolY{!l:nokclb;nihba,on',nmunkakorialk;!im"",igvil>goiat;ihoz Z. KTVAL .. SZTAS Munkacr5felvctdsorana<nunka,arsakcsvc"et6kkcp"SSCIlCincke"zcrnclyi,egcnekv;z'gitbt"ho<

Tudja?

Posters
Motiv,ki6k. kcpos",gok,,'itaiit"s, 7, HLJE:SfTMENVERTEKH.ES tcrhelhctosogosszcftiggcsc inck"il£g:ilatahoz.alultcljcsil"sokainakfcltariisahoz Mu"kaero-atcsopot1osi{js 8. PALYAALKAUI.<\SSAGI VIZSGALAT illet"e munk"ero elbocs,tits sorilll. palya",ildosit;is c;;ljab6l komple~ szemelyisegvizsgitlmokhoz

~

•.•rni van a vizb.n?

... mi van a levegoben?
Az elfiadas 2006. februar Helye: idopcntja.
zj.

kedd 166ra

~
Egyctem

•..mi van a talaibanl

eloadas & tanfolyam

BudapcstiMrlszakles GB/dns!igtlldom~llyi
V2epiiletlI.emeiet2215. 1111 Budapest,

Goldmann Gyiirgy tel'S.

mnr

hulladek

"AzIrasod tudja, mi van a fejedben!"

ElOado: Csides Kata

www.adatokertunk.hu
Informacior

iinl(en!'ifatslOlgaltat61<' .. akik figyelnek Dnre
GallicoopPulykafeldol9"z6Zn BPW·Hungaria KIt. HLillad;,ke<jet6Kfl

~lerheI6segeink: D"nastyrPolisztirolgy;irtoZrl EMA·POWER EnenjJtorm.16';, E"a~·mJgyarors,"g; $"lg,;11J16 Kf! R,;b" F"tom,j Gy<ir!o.s Kore,kodelmi Kf! Ri\ba Janmlipari Alkatre.,gyarto Kft Szelekti,Hulladekha'''.15itoe,Kornyezetv",'''lmiKft Wgy;,ml""k KJt adatok@.mla.h"
7O{384·725b

1{322·8462

ELiroca,tlIJari.Kere<kedelmie,S,olgitltatoiKft.

lamogatoink:

Ne"",etiCivllAlapprogr<:Om

•!

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Print Design
GOVer

2.

~
S inc s rnms dolzod. mint cllonni a

foLoIeol

3-fold leaflet

'BMf- ManagcmclH SZakkollCgiUlll
felvetcliiere

es jbl aeerepelned'
li,,!ye' BME, R ~POlel, R-~Iu~ ('\Ifi.. ~y~,em r~l>.9,) ldeie: 2Q05_cktoboe ,l. 17

olAt.sLoie lAV\,foLoIeol

LV\,.sLoie
hCl Lf-foLoIeol

AS leaflets

~------~t.,
Fi at al o s , cs al adc entr ikus

Ifel'e.r.
I

outside
~Oo
00'" MY SERVICES
GAPS Group Meetings designed to inspire, support and create awareness about natural treatments based on Dr Campbell-McBride Book: Gut and Psychology Syndrome Join our free meetings to educate yourself andtlnd support andtnsplratlon!

lak6park keresi hasonl6 "\ tulajdonsaqu lakoit. Erezd otthon magad egyedi kialakitasu lakasainkban! ",\,
Az erkely alapfelszereltseq, \

Nem tudod elkepzelni, milyen lehet nalunk lakni?

Gyere el majus 5-en a Lakihegyi Lak6park nyilt napjara!

~"'O

~. f>~ ,~fa.~

.~

~~ ~ .~
'd

II

.~

~~ ~ .~
'd

~::l

II

.~

II

~~ ~
,~

~E
.~

'd

'~ '5' .~

II

~

'd

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Print Design

i
A Szeroezesi

..
A Szeroezcsi
mukodesenek

es

vezeitsi Tudomanuos Tarsasag elismeri,

es megkoszoni

es Vezetesi

Tudomanuos Tarsasag

40. eveben ez uion koszoni meg

'Dr. Kisfaivi. Ti60r
40 eves folyamatos tagsagat es a szervezet erdekeben

'Dr. Scliuszter 'Eae
ertekes es aldozaios munkaia),

vegzett aldozatos munkajat.

Program booklet
cover and inside page

Budapest,

--

2010. november

11.

dr. Svdb Peter
elnok

.....

--

- _. .. Budapest, 2010. november 11.

••

- _.

dr. Svdb Peter elnok


Certificates
2CJCJS

fflenerlzarnent

Projektmenedzsment
Els6 nap: Altalanos projektmenedzsment A strategia es projektmenedzsment

trening
trening

KEDVES

. Koszonjilk, hogy reezt vettet a BME Management Szakkotleqium altai szervezett Menedzsment Akademia 2005 taborban. es hogy ujonnan kotot: gazdag hetet toltottunk:

Vallalat, strategia es projektmenedzsment Projekt Portfolio Menedzsment A strategia a gyakorlatban A projektmenedzsment Kerdesek Masodik nap: Beveaetes a projektmenedzsmentbe Projektmenedzsment alapck A projektek behatarolasa A projektmenedzser szerepe Egy projekt kialakitasa A projektmenedzser kivalasztasa Kerdesek Harmadik nap: A projektmenedzsment A projektterv A projektek dokumentalasa A projektvezetes Elemzesek Ulicsak Bela sziiksegessege Keszthely, 2005. augusztus 27. A a gyakorlatban

Bizunk benne, hogy olyan enekee szakmai tapasztalatokra tettel szert, amelyeket a kes6bbiekben is kamatoztathatsz is elmenuekbeti ismeretseqeid egyben etetre sz616 baratsaqok: kezdete is.

Remeljuk, egy olyan, szamodra

egyiitt, amit a joooben is szivesen meqismetelnelt szerveziii csapat

Ilelelon

fflenedzsmenl flkaderrua • Lsepet • ~tmeny

i2'I:U3S

fleked

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Print Design

III. Orszagos Kornyezetgazdasagtani Phd Konferencia

Magazine ad

Tamogatok:

tfA'Golder 'Z'Associates

Szervezesi es Vezetesi Tudomanyos Tarsasag

Ilemere Sstuin

A fANTAIZTiKVI NMYNfNi
vege az iskolanak. Kezd6dik a vakacio, amit mar minden diak vert.

Ktveve kettot: Csabat es Hubat. Ok ugyanis a rossz jegyeik miatt nem mehetnek Corogorszagba nyaralni a szuleikkel, ezert ugy eraik tonkre
is ment a nyaruk. Egy boszorkaval, Amalia es nenivel kell majd ...

eltolteruuk. akit
Vagymegsem? Hiszen Tivadar olyan
a

raadasul

nem is ismernek,
aki varatlan ahol

ki tudja milyen

gonosz

milyen nevfi

egy

nagyneru,
autojan, €lhetnek
n e m

kirandulasra

viszi a fiukat,

oreg

aztan ........

;:=I==== .. __

kalandokat
o

mir

I

e

d

dlg

almodtak?

A vegere

az

"urficskak"

Book covers

Jlagylli;_ni!

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Print Design

Folders

"v"gy.rulnepesedestkellmegak.d;ilyoznunk.vagy

S,"",-Gyiifel'iA/be,,(189J-1986) N<>b<J.<I~_g"' .• ,.. ,

"H ••

nokelhetnenekalogamz',gad.".I.akkor

"'fenteleg.libb51millionemkiv;intterhe"eg 24miliiotitokb.nYOgze<t.boau,zesl.6miliii>

AcsalildterveleSBmberijogl Legyen ingyenes mindenkiszamara es eh~rhetlS a vllagon!

A".I.dt.rvez,;,ilehetii$«gekhi.nya al;iaS<3acelokele,heto,egetiIENSZ)

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Web Design
(www.afrika.csaladtervezes.eu)

.-------------------------------------~

Icons

Hogyan valtanad ki CO2 labnyornod?

±
ESEMENYEK LET()L TESEK MEDIA lINKEK KAPCSOLAT
A 80(5 ALapitvany Z010 eta az Afrika demogrMiai kihivasai (Africa " Demographic Challenges] nevf projektben vest. reszt. A projekt altatanos celja a szuo-szaharal Afrikaban uratkodo nyomor ellenl kuzdelern a poLitikai donteshozok, civil szervezetek, media es a kozveterneny tamogatasanak elnyeresevel, ramutatva arra, hogy a a gyor; ",'p"s>egnovekedes a Legnagyobb akadalyok egyike a szegenyseg megszuntetesenek utjaban. Szubszaharai Afrika a vilag legszegenyebb regioja, a nepesseg 74 szazaleka eL kevesebb mint napi Z dollarbol, A nepessegrobbanas egyre inkabb veszetyezten az amugy is tulterhelt oktatasi, egesz>egugyi es e.etrmszereuato rendszerek tenntart-iatosagat, Sok nonek van tobb gyereke, mint amennyit szeretett volna, rnivel nincs se tudasa, se joga, se eszkoze a csaladtervezeshez - holott az emberi jog. Magyarorszag nemzetkozl fejleszteseben prtoritassa keU tenni a csaladtervezes, a reproduktiv es szexuaus egeszsegugy teruteten vato befekteteseket, hogy a LeheW leghatekonyabban tudjunk fellepni az afrikai eletszinvonal ernelkedeseert, valamint hogy elkertithessiik a nepessegrobbanas minket is erinti, veszelyett. A tevekenysegek ket alappillere a 3 eves projekt 2. evere a vilaghini osztrak tudes, Wolfgang Lutz vezetesevet elkeszulo demogrMiai tanutmany es az azt bemutat6 nemzetkozi konf'erencia. A tanu.manyt magyarul is megjelentetjiik es eload.sok, medial szereplesek utjiin tesszuk tsrnertte Magyarorszagon, mivel a globalis megatrendek alapvetfien betotyasotjak itthoni mindennapi eletunket is. Erdekes video a temsban:

Megujulo energia

ta rnogatasava I

o o
0

Fasltassal

Energiahatekonvsag
MULTITARGET
TOOLKIT

tarnogatasaval

KONFERENCIA

KEPESLAP KULDES

World Poverty, Immigration
_
GI

&

Gumballs
'Is:'';'
'

.
-

Pr~:!ierrted B'I' i«J ... Beck

..
.'.

l.
('.

•.

~

~..

~ ,.. ....

-

© BOGS Alapitvany, 201'1 m@boes.hu,www.bocs.IDU Jobb ffilsei faro: © Cedilla Simonvi
L...

s;

.AhDn181l alEurnpaiu.:!~:::~e1I~~~f~~!~~~~:~u~:=~ek1k8r8L8tJ8nkErsrul

Graphic Design Portfolio - Regina Kosa

Web Design
Newsletter design
Top
KalD!;so'~attart6:

Bottom
SzOke' lsolia, IHOeS A1alDi"ilivaIilIY ,3,012,4!7 -,3M8, Z5<".Z. bo c ~@!lm aH_1:0 m
ilioviibbii

i'1il16: www.bol:s.e·1!J1 ill. www.'gtoba~-ge'lileratrj'orn.org/l!Jg

Meglhiv6 a G~aw~is Genleraci6 IlIIrojekt tapasztal t fel nlOtteknlek szO~6 mif~e~ym UJ nkajara Szekesfehervar, 2011. SZ€IlIItenn'b.er 1-10. 1

Let:Oltihet:O dokumentumok:
Meghl:vo J'8'~Emtikezesii lap

A kovdkezOalkato szakember
tartja,

maze~t. is I~esz I~EJ0 m,~ege'~, m ert.a ke~t 1 to lmacso'lassa~. IIEzIk'il,iete~~esl~e~!J.e tosegarra,
IlkE:nolil,QSernalrelil,!l2eN,a~to'za~

egy de~-afri kai
!Jog)' a glo b,ali:s

fo lyam alto Ikalt e'g)'s;z;am lJJ m'kr,a ismere+len, tavn'li nak tlti n02ems.;w,gboI meg, k idleievbern

ismerj iJj k

Mmajara

i6kwiSZll.twlilk. 13~dbilJs 13e.IleFid6 [proje.kt. az lEuro,p.ai unio pe:llIu~ h"",t3tn~, t Imziroo.~ " IBOCS M3;pitvi'l'f t..3.1TII05,at.riv~ vaJ&:U. trile:s. f8:e1& eo OEm t.em.rI1!tew az ,ElJjr6:p.i uni6

A program soran 1Uta26foMkii3!Hit.ill k~mt,
m eglte'ikj'mthet,

me!~Y8'tallkep,zeliern

A "'Civetkezo muhe~ymunllka idC\lIIontj'a: 2011. szeptember lHe~'fSZin:SzekesfeMrvar

8,-1Q.

k e'tfo~gadlo U ie!~enrkez.6kme'lI<; a reszvelel, ~Iti"'Qlts€get megtenitj:i.i k,

1lZ<i1 es eW3itas ingyene5, ez ~as

Amenlnyib.en szeretne ~apot [lnnen tQltheti

reszt venni a k€iIIlz.5eIll" to~tre ki a ielentkezesi ~e) es kiJ,~.:ijevissza a zs1lZ.i!Joc:s@gtllaril.ootill e-mail

Blogbanners

ci mre, ~egkes.Jlti[, 2011_ augllJsztUJs 10-ig! A fen"ohelyek 1lZ<inna ar~.itozott! k

{Felt (Prrnces~

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.