UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CURATE

........ 7 Bibliografie...............2 Obiective………………………………………………………………………………….. 9 1 ................................ 2 1........................................5 Reutilizare........................................................................................................................ Reciclare ........................................................2 1....... 2 1........................................................7 Top 10 ţări care folosesc tehnologii curate ........4 Tehnologii generatoare de energie…………………………………………………………3 1.................... Reducere..............6 Ştiaţi că? .......3 Biotehnologiile ................................... 6 1..........................................................................................................1 Noţiune ........................................................CUPRINS 1.................... 5 1...........................................................................

iar pentru asigurarea unor tehnologii sustenabile în viitor procesele actuale vor trebui înlocuite cu altele care să folosească materii prime reînnoibile sau reciclate şi să nu polueze mediul.2 Obiective Principalele obiective pe care trebuie să le îndeplinească tehnologiile curate sunt:    consum redus de materii prime consum redus de energie producerea de cantităţi reduse de emisii poluante şi deşeuri 1. Biotehnologiile vor constitui baza unor tehnologii mai curate în special în urmatoarele domenii:     obtinerea de compuşi chimici de tonaj mare şi de sinteză fină realizarea de procese industriale mai curate obţinerea de energie tratarea apelor reziduale şi bioremedierea 2 . 1. Ulterior în această definiţie au fost incluse şi tehnologiile care folosesc materii prime reînnoibile (în primul rînd de origine agricolă) care permit economisirea resurselor fosile şi nu duc la creşterea efectului de seră. este necesar ca de la exploatarea zăcămintelor fosile să se treacă la utilizarea de resurse naturale reînnoibile şi surse de energie nepoluante. Pentru aceasta.1 Noţiune Conform definiţiei oficiale din anul 1979 tehnologiile curate sunt tehnologii care permit reciclarea substanţelor. un rol esenţial le va reveni biotehnologiilor.1.3 Biotehnologiile Dezvoltarea tehnologică şi obţinerea energiei trebuie realizate astfel încât să nu compromită şansele generaţiilor viitoare de a trăi într-un mediu urât. împreună cu reciclarea cît mai avansată a deşeurilor. gazelor naturale şi zăcămintelor minerale. deşeurilor sau valorificarea poluanţilor ca materii prime secundare. Industria chimică se bazează aproape în întregime pe prelucrarea petrolului. În această direcţie.

este o sursa nelimitată de energie. acest procent crescând iarna. Valoarea subterană a rezervelor de petrol. este necesar să aibă loc o transformare în mentalitatea societaţii. curată şi o modalitate de a produce electricitate. care există în exploatare pe planeta. Aceasta implică o schimbare în producţia de larg consum care distruge mediul la nivel global.5 m/s sau 20 de kilometri pe oră. când vânturile sunt mai puternice. Chiar dacă noi depozite de petrol şi gaze naturale sunt descoperite în viitor. a emisiilor de dioxid de carbon se va înrăutăţi. va mai dura 40 de ani. înlocuind astfel petrolul şi gazele naturale ca materii prime. Vânturile sunt formate din cauză că soarele nu încălzeşte Pamântul uniform. creşterea anuală a fost de 25%-30%. 3 . Oamenii vor conştientiza apoi beneficiile şi nevoia utilizării energiei solare. Pentru obţinerea energiei eoliene. Puterea solară. Energia cinetica din vânt poate fi folosită pentru a roti nişte turbine. amidon. Ţările încurajează răspândirea sistemelor solare pentru a ajuta la rezolvarea problemei de încălzire globală. chiar dacă aceasta înseamnă a face mici sacrificii. La ora actuală. începând cu anul 2000. şi cu peste 80% în perioada 1997-2000. Ţările dezvoltate trebuie să preia initiaţiva în abrogarea consumului masiv şi prioritatea trebuie să fie “economisirea” mediului. Puţine zone pe Pământ au aceste viteze ale vântului. 1. care sunt capabile de a genera electricitate. peste 70 de milioane tone de produse chimice se obţin anual pe bază de plante. fapt care creează mişcări de aer. celuloză şi trigliceride.4 Tehnologii generatoare de energie Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. rezultă că toţi aceşti compuşi vor putea constitui baza pentru a obţine o mare varietate de compuşi chimici. la o acceptare ca avem suficiente bunuri materiale de a trăi în armonie cu natura. dar vânturi mai puternice se pot găsi la altitudini mai mari şi în zone oceanice. deci constituie resurse reînnoibile. problema încălzirii globale. pentru gazele naturale aproximativ 60 de ani. Unele turbine pot produce 5 MW. deşi aceasta necesită o viteză a vântului de aproximativ 5. Pentru ca alimentarea cu energie solară să se răspandească. Cum toate plantele conţin zaharuri. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp. pe de altă parte. ceea ce va duce la noi dezvoltari spectaculoase a celulelor solare.  monitorizarea mediului agricultura Plantele au avantajul că utilizează bioxid de carbon din atmosferă ca material pentru construcţia celulelor şi lumina solară ca sursă de energie.

Centralele care captează energia geotermală pot afecta solul din jur (când apa fierbinte este injectat în rocă pentru obţinerea aburului) şi emit cantităţi mici (5% faţă de o centrală cu combustibil fosil) de CO2 şi sulfuri. Printre avantajele energiei geotermale se numară indepedenţa de vreme şi ciclul zi/noapte.Energia geotermala este acea energie stocată de Pământ din atmosfera şi oceane sau care provine din adâncurile Pământului. este curata şi nu influenţează negativ mediul înconjurator. Pentru ca puterea mareelor sa genereze electricitate e necesară o diferenţă minimă de 8 m între flux şi reflux şi de un golf îngust sau un estuar care să maximizeze forţa apei. ceea ce va asigura:        protecţie transparentă împotriva radiaţiilor şi intemperiilor legături electrice robuste protecţia celulelor solare rigide de acţiuni mecanice protecţia celulelor solare şi a legăturilor electrice de umiditate asigurare unei răciri corespunzătoare a celulelor solare protecţia împotriva atingerii a elementelor componente conducătoare de electricitate posibilitatea manipulării şi montării uşoare Mişcarea continuă a suprafeţei mărilor şi oceanelor constituie o forma de energie regenerabilă care în ultimii ani începe să fie captată de diverse dispozitive. Pentru a îndeplini condiţiile impuse de producerea de energie electrică. Mai există şi alte uzine experimentale în Canada. în Franţa. Energia valurilor constă în mişcarea de suprafaţă a valurilor şi din fluctuaţiile de presiune de sub suprafaţa apei. Principiul de funcţionare este simplu: se injectează prin crăpături apă sub presiune la câţiva kilometri adâncime. în departare sau în 4 . Panourile solare se utilizează separat sau legate în baterii pentru alimentarea consumatorilor independenţi sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în reţeaua publică. Curentul puternic al mareelor pune în mişcare turbinele montane într-un baraj ridicat de-a curmezişul golfului sau estuarului. Puterea mareelor e inepuizabilă. Dispozitivele pentru captarea energiei valurilor se instalează lângă mal. apa iese pe altă parte încălzită sub formă de aburi. Energia geotermală reprezinta în 2008 aproximativ 1% din totalul de energie produsă şi captată. Rusia şi China. în zonele calde ale scoarţei terestre. Cea mai mare centrală bazată pe maree se afla pe râul Rance. care produce majoritatea energiei consumate în Britania şi alte câteva regiuni. Centralele geotermale au ca scop unic captarea energiei geotermale emisă de Pământ. care sunt apoi transformaţi în electricitate. celulele solare se vor asambla în panouri solare utilizând diverse materiale. dar dezechilibrează habitatul estuarului şi prea puţine coaste oferă condiţiile ideale.

benzină şi cărbune. fie înalţimi mari de cădere (în regiuni muntoase). acest lucru se poate face cu ajutorul containerelor speciale amplasate în multe zone ale oraşului. Reducere. datorată în primul rând numărului mare de PET-uri folosit ca recipient pentru băuturi. Recuperarea ambalajelor de plastic reprezintă o mare provocare. În natură însă. 5 . de cele mai multe ori există fie cantităţi mari de apă (la fluvii).larg. dat fiind numărul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. 1. Centralele hidroeletrice sunt nişte mecanisme folosite la uzinele electrice unde sunt învartite de turbine sau motoare puternice şi folosesc puterea apelor pentru producerea electricităţii. care altfel ar fi arse sau irosite. Capacitatea unei centrale hidroelectrice depinde de cantitatea de apă care trece pe secundă prin turbine precum şi de înălţimea de cădere a apei (în general nu este vorba de o cădere în sensul propriu-zis ci de o curgere).    PET-urile pot fi foarte uşor colectate şi reciclate. depozitarea sau incinerarea deşeurilor Cu cât se reciclează mai mult cu atât scad şi costurile Reciclarea ajută la scăderea costurilor în gospodăriile unde rulează programe de colectare a deşeurilor plătite în funcţie de cantitatea şi tipul lor Reciclarea creează locuri de muncă Reciclarea scade costurile companiilor. Reciclare Pe lângă beneficiile pe care le are reciclarea asupra planetei există şi beneficii de natură economică:      Programele de reciclare bine puse la punct sunt mai ieftine decât colectarea. Pe lângă avantajele evidente. Avantajul reciclării ambalajelor PET este enorm. captarea energiei valurilor are şi unele dezavantaje precum impactul vizual şi fizic asupra habitatului marin.5 Reutilizare. efortul de reciclare fiind acoperit de economiile realizate Reciclarea plasticului:  Plasticul este fabricat din petrol. scurgerile toxice ale lichidelor folosite în construcţia dispozitivelor de captare şi conflictul cu navele comerciale. Putem spune că prin fabricarea plasticului nu facem altceva decât să utilizăm nişte resurse pe care în mod normal le-am risipi. Cea mai mare parte din materialele folosite pentru fabricarea plasticului provin din reziduurile rafinării petrolului.

până în 2020. Europa ar putea economisi circa 60 de miliarde de Euro? Dacă presiunea din cauciucurile maşinii tale este prea scăzută. 6 . consumi mai mult combustibil şi deci cauzezi o mai mare poluare a aerului? Dacă cele 6 miliarde de oameni de pe glob ar trăi şi ar consuma la fel ca europenii. 24 de copaci maturi reprezintă 400 de topuri de hârtie pentru imprimantă sau copiator iar pentru a obţine o tonă de hârtie de ziar sunt tăiaţi 12 copaci. petrolul şi gazele – reprezintă în continuare 80% din energia utilizată în întreaga lume? Dacă am economisi 20% din consumul individual de energie. Durata de degradare naturală a diferitelor categorii de deşeuri se prezintă astfel :            cotor măr – 3 luni deşeuri de hârtie – 3 luni ziare – 3-12 luni chibrituri – 6 luni filtru de ţigară – 1-2 ani guma de mestecat – 5 ani cutii de aluminiu – 10-100 ani sticle din plastic – 100-1000 ani pungi din plastic – 100-1000 ani cărţi de credit – 1000 ani recipiente din sticlă – 4000 ani 1. o tonă de hârtie reciclată salvează 30.6 Ştiaţi că? Un european foloseşte cam de zece ori mai mult combustibil şi mai multă energie decât un locuitor dintr-o ţară în curs de dezvoltare şi produce de trei ori mai multe deşeuri? Combustibilii fosili – cărbunele. am avea nevoie de trei planete pentru a trăi? Un monitor PC lăsat aprins toată noaptea foloseşte energia electricaâă suficientă pentru a imprima cu laser 800 de pagini A4.În România într-un an se produc aproximativ 260 mii tone de celuloză şi 457 mii tone hârtie ceea ce reprezintă 9 milioane de arbori tăiaţi.000 litri de apă şi fiecare dintre noi aruncă 55-70kg/an.

000 în 2008. 7 . Industria eoliană daneză deţine aproximativ o treime din piata mondială. Germania este capitala solară a lumii. dar ar putea fi unul dintre cele mai importante centre ale inovaţiei în tehnologia curată. Acesta are scopul de a realiza o reducere de 60% a emisiilor de carbon din Marea Britanie până în 2050 şi neutralitatea carbonului pentru imobilele birourilor guvernamentale până în 2012. cum ar fi programul tarifar de alimentare. cu 383 milioane de dolari în capitalul anual. a crescut cu 217% din 2007. cu 43. 7. 5.3% din totalul de energie consumată provenind din surse regenerabile. Preşedintele Obama a trimis de asemenea un semnal puternic: energia regenerabilă va juca un rol central în energia mediului şi în redresarea economică. „valea siliciului” a tehnologiei cu apă. Marea Britanie are ca obiectiv să aibă 15% energie din regenerabile până în 2020. 10% din energia consumată în Germania a fost produsă de resurse regenerabile în 2008. Condusă de iniţiative guvernamentale puternice. 4. 2. Germania este de asemenea. Mai mult de jumatate din totalul mondial al energiei solare este produs în Germania. Marea Britanie are un angajament oficial. Elveţia s-a poziţionat în aşa fel încât să profite de revoluţia tehnologiei curate. în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 9%. în topul tărilor europene pentru investiţii în tehnologia curată în 2008. Danezii sunt cei mai mari exportatori de tehnologii energetice precum şi locul de naştere al tehnologiei eoliene. Israelul reciclează 75% din apele sale uzate.7 Top 10 ţări care folosesc tehnologii curate 1. Suedia este o ţară care îmbrăţişează pe deplin tehnologia ecologică. Israel. cu aproximativ 5. a inventat irigarea prin picurare. Oraşul Malmo este un adevarat exemplu de a trăi curat.1. Între 1990 şi 2007 PIB-ul Suediei a crescut cu 48%. devine rapid incubatorul mondial al tehnologiei curate.9 miliarde de dolari de investiţii noi în tehnologia curată în 2008.000 în 2007 la 280. Strategia „high tech” a guvernului german a dedicat mai mult de 15 miliarde de euro tehnologiei şi inovaţiei între 2006-2009 şi a contribuit la creşterea ocupării forţei de muncă în industria tehnologiei curate de la 250. cu 39. este lider mondial cu 70% din investiţiile totale globale. cu scopul naţional de a avea 100% combustibil fosil liber.9% din consumul de energie acoperit de energia regenerabilă. SUA. puternic şi în creştere pentru tehnologia curată. Israel cu siguranţă nu este cea mai mare piaţă mondială a tehnologiei curate. 3. 6. Danemarca. Elveţia împletită cu o cultură istorică pentru durabilitate şi 56% din totalul energiei electrice provenite din hidroenergie.

Canada rulează pe hidroenergie. Canada este al doilea mare producator al lumii de hidroelectricitate. cu o dezvoltare de 15 miliarde de dolari. Condusă de sultanul CEO Al Jaber în 2006. biocombustibil. 8 . eoliene. se aşteaptă sa devină primul oraş din lume cu zero emisii de carbon. China este un lider mondial în producţia de tehnologie solară fotovoltaică. Manitoba. 10.8. Newfoundland & Labrador şi Yukon produc mai mult de 90% din energia lor electrică din hidro. solare. ca viitorul este dincolo de petrol. Emiratele Arabe Unite nu pot fi cea mai verde naţiune din lume astăzi. Unele provincii cum ar fi Quebec. cu cele mai mari 6 companii solare având o valoare combinată mai mare de 15 miliarde de dolari. China are un potenţial incredibil atunci când vine vorba de tehnologia curată. Are resurse abundente în hidroputere. Atunci când un producator lider în petrol spune lumii că vrea să devină noul centru al energiei regenerabile. geotermală şi energia mareelor. dar se iau măsuri îndrazneţe pentru a se poziţiona ca un centru mondial de energie regenerabilă. 9. se transmite un mesaj puternic. Abu Dhabi a stabilit că oraşul Masdar.

com 5.scribd.inma. www.imnr. www. www.ro 2.ro 7.com 6. www.org 9 .BIBLIOGRAFIE 1.lefo.ro 3. www.com 4. www.solar-magazin.scritube. www.wikipedia.