Planul de afaceri al întreprinderii sociale

DATE DE IDENTIFICARE ALE INTREPRINDERII SOCIALE Tipul de organizare juridică (ONG,cooperativa, etc): Capitalul social/patrimoniu: Numele structurii economiei sociale care va derula afacerea membrii fondatori (minim 3 persoane) Scurta descriere a ideii de afacere ? Asociatia Autoluf infiinata in baza legii 26/2000 are ca oviectiv principal cresterea gainilor ouatoare si comercializarea lor si a produsului lor in speta ouale. Asociatia detine un patrimoniu social conform legii si anume un salariu minim pe economie 700 de lei. Afacerea propusa de catre organizatia noastra isi dorecte sa creeze locuri de munca in Comuna Gura Sutii, pentru a creea oportunitati pentru persoanele dezavantajate din comuna, in vederea integrarii lor pe piata muncii. Afacerea noastra se refera la cresterea unui numar de .....gaini ouatoare de rasa Isa Brow si comercializarea oualelor. Descrierea activitătii întreprinderii sociale 1. Analiza SWOT:
Puncte tari (strong points) Puncte slabe (weak points) - Lipsa de experianta a angajatilor -

− Imobil oferit de catre Consiliul Local Gura Sutii in -regim juridic
in folosinta gratuita; (utilitati publice). − Facilitati oferite de primaria locala (taxe si impozite reduse) − Forta de munca locala calificata − Lipsa locurilor de munca in localitate − Integrarea persoanelor defavorizate pe piata muncii. Oportunităţi (opportunities) - parteneriate cu centrele comerciale din apropierea localitatii( XXL, Kaufland, Carefure, Interex, Peny, LIDL, Plus, Red market) - subventii acordate de catre stat prin APIA - valorificarea oportunitatilor oferite de parteneriatul intre Consiliul Local si Grupul de Initiativa. - Oferta de oua este in crestere - Pretul gainilor este scazut -

− Asigurarea de catre Consiliul Local a altor resurse necesare

Ameninţări (threats) - Epidemii - Fluctuatia cursului valutar; - Masuri fiscale adoptate - Concurenta existenta pe piata( producatorii locali, altii) - Neseriozitatea colaboratorilor - Aparitia unor concurenti noi in piata;

. SC La Ghitu SRL..... SC Cornel SRL... Promovare Promovarea produselor noastre va fi facuta prin intermediul posturilor judetene TV . radio si nu in ultimul rand prin afise in locurile des populate( piete. Productia de oua va proveni de la specii de gaini de tip Isa Brawn..... etc) ... 2 .. oboare...... Potentialii nostri clienti sunt magazinele si angrouriele.PLANUL DE MARKETING 1... Intrerindrea noastra va produce oua din categoria a-II-a conform normelor Uniunii Europene in vigoare....Descrieti produsul/serviciul oferit: Produsul nostru de baza este oul... CONCURENTA Aprovizionare Aprovizionarea cu furaje va fi realizata de catre .. ......Aparitii in reviste de specialitate( gazeta de agricultura. PIAȚ A TINTĂ Piata tina este reprezentata de majoritatea intreprinzatorilor privati din comuna Gura Sutii dar si din afara acesteia.Carti postale . ce au capacitatea de a face un numar cuprins intre 2-3 oua pe zi. SC Aurora SRL. aceasta societate furnizeaza furaje simple dar si reteate.Website de promovare si vanzare online a produselor.... SC Zoica SRL... SC Pavcom SRL.. etc) ... precum: SC Raducanu Prod Com SRL. revista lumea satului...etc.....

PLANUL OPERATIONAL SI DE MANAGEMENT Dotări si echipamente Nr.5 15 62 1 900 1 Prêt /buc euro 100 240 21.4 5 0. Procesul de productie Personalul: Pentru infiintarea si desfasurarea activitatilor intreprinderii sunt necesare urmatoarele resurse umane : 1 MANAGER/ADMINISTRATOR 1 CONTABIL(angajat cu norma partiala) 2 MUNCITORI CALIFICATI IN DOMENIUL AGRICULTURII 1 DISTRIBUITOR 5 MUNCITORI NECALIFICATI 3 .25 620 Pret total euro Suprafata destinata desfausrarii activitatilor intreprinderii este de 1000 m2.24 25 0. Suprafata este acordata sub forma gratuita de catre Primaria Gura Sutii Asociatiei AUTOLUF.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea Materialului Mecanisme de aerisire Instalatie de irigat prin picurare Ingrasamant organic Substante insectofungicide Sarma pt.sustinere Ata palisat Rasad Motosapa+utilaje agricole Unitatea de masura buc buc tone kg kg kg fire buc Cantitate 2 1 3.

) . Diversificarea gamei de produse.. pentru firmele care faceau angajari.. La nivelul comunitatii locale exista resurse umane necesare tipului nostru de activitate iar selectia acestora va fi facuta din cadrul comunitatii( grupul tinta). studiile si responsabilitatile acestora(vezi anexa . RISCURI Planul de management al riscurilor Rsicurile incendiu Accidente de munca Declansarea unui Strategia Solutia la risc Evitare Furnizarea de cursuri periodice de securitate in Evitare munca.Pentru fiecare tip de resursa umana am elaborat fisa postului. Furnizarea de cursuri pentru personal in vederea prevenirii si stincerii incendiilo. Daca inceputul de an piata muncii debutase mai timid. Materiile prime Materiile prime de bază folosite ne sunt necesare doar la inceputul activitatii deoarece in restul timpului materia prima nu este necesara deoarece in cadrul afacerii vom produce prin resursele existente rasaduri si seminte de la produsele noastre. piata muncii este mai diversificata. Medode de Evitare Evitare folosire a instrumentelor ISU. Inserarea unor masuri pentru evitarea acestor - Scaderea cererii Nerespectarea termenelor platilor 4 . Materiile prime necesare pentru produsele propuse : Rasaduri Ingrasaminte pentru fertilizarea solului Pesticide Ingrasamant Altele Sistemul Financiar-contabil In cadrul organizatiei vom angaja un contabil cu jumtate de norma ( part-time) contabil ca va fi subordonat ierarhic administratorului si totodata grupului de initiativa. astfel stabilind care sunt obligatiile. astazi.

Atenuare Incadrarea intreprinderii in conditiile legislatiei fiscale in vigoare.de catre cumparatori Modificarea legislatiei fiscale Modificarea legislatiei riscuri in contractele de furnizare/cumparare. Atenuare Incadrarea intreprinderii in conditiile legislatiei in vigoare pentru IMM/ONG pentru IMM/ONG Riscurile se pot imparti in: • Riscuri Externe: o Vreme nefavorabila o Epidemii o Daunatori • Riscuri interne: o Depozitarea legumelor in conditii improprii o Sistem de irigare defect 5 .

Acest colectiv va fi format din persoane cu diferite abilitati de la muncitori necalificati pana la contabil. Pentru alcatuirea echipei de lucru se vor face selectii din intreaga comunitate.RESURSE UMANE Numarul total de angajati este de 10 persoane. manager si se vor subordona dupa cum urmeaza: Manager / administrator Contabil Muncitor necalificat Distribuitor Muncitor calificat in domeniul agriculturii In cadrul acestei firme vom avea nevoie de minim o persoana care sa fie calificata in domeniul agriculturii. in mod 6 .

in cazul in care acele persoane nu au calificarea necesara vom organiza cursuri de calificare in domeniu. 7 . Dupa stabilirea angajatilor se va semna un contract individual de munca cu fiecare agajat in parte si sa realiza fisa de post pentru fiecare functie in parte . Gura Sutii este o comuna care se reprezina in mod special prin prezenta fortei de munca.special persoane de etnie rroma. Localitatea in care dorim sa desfasuram proiectu.

PLANUL DE ACTIVITATI Cine implementeaza/ sprijin Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect ANR ANR ANR ANR ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect luna 11 luna 10 luna 12 luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 I 1 2 3 4 II Infiintarea ONG Rezervare denumire Realizare si legalizare acte constitutive Constituire patrimoniu initial Depunere documente si finalizare ONG ACHIZITII ECHIPAMENTE SI UTILAJE Inaintarea cereri de oferta Selectie oferta Efectuare plati RESURSE UMANE Anuntarea posturilor Depunerea dosarelor de candidatura Recrutarea personalului Semnarea contractelor de angajare PRODUCTIE Pregatirea solului Producere rasaduri Plantare Crestere si dezvoltare Recoltare III IV luna 9 ACTIVITATEA/ SUBACTIVITATEA .

BUGETUL investitiei în întreprinderea socială de insertie Bugetul previzionat de start-up a structurilor economiei sociale Categoria de cost Descrierea costului Cost total Utilaje/Echipamente Materii prime. etc.) Staff Personal productie ron euro 9500 4277 5000 700 6420 13000 38897 9004 9 . produse Resurse Umane Sera profesionala Echipamente Materii prime Materiale promoționale (broşuri. afişe.

1 2 Denumire achiziţie: Număr Preţ unitar fără TVA în Preţ total fără TVA: Perioada bucăţi euro estimativă de achiziţie de către ANR 1 7700 7700 25 ianuarie – 15 februarie 2012 1 4277 4277 15 februarie – 1 martie 2012 11977 11977 Transport şi recepţi echipamente/ utilaje: 15 februarie 15 martie 2012 - ex. recepţie şi punerea în 15 martie 2012 funcţiune a echipamentelor şi utilajelor de Responsabil/i Manager ANR ANR/Manager Achiziţii echipamente şi utilaje (până la 4500 euro): Nr. Achiziţii sere profesionale ex.PLANUL DE INVESTITII al întreprinderii sociale: DETALIERE ETAPE PLAN DE INVESTIŢII: Nr. 1 2 3 Detaliere etapă Termen limită finalizare etapă Înfiinţare ONG 15 februarie 2012 Realizare achiziţie 1 martie 2012 Transport. Achiziţii echipamente TOTAL . Crt. Crt.

ardei. varza si vindete. . castraveti. Sustenabilitatea investitiei va fi asigurata si de Guvernul Romaniei prin programele nationale de subventii pentru agricultura.PLANUL DE SUSTENABILITATE al întreprinderii sociale: Sustenabilitatea acestei investitii va fi asigurata de parteneriatele publice private incheiate si de oportunitatea de a accesa alte linii de finantare privind investitiile in agricultura domeniu ce se pare ca este in crestere. Preconizam ca dupa un an de productie intreprinderea sa isi diversifice gama de produse si sa cultive morcovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful