3.4.2. Forcinguri radiative ?ntr-o stare neperturbat ? , radia ? ia solar ? incident ? net ? mediat ? peste ?ntreg globul pe o perioad ?

lung ? de timp, trebuie s ? fie echilibrat ? de radia ? ia infraro ? ie net ? , de und ? lung ? care p ? r ? se ? te atmosfera.Radia ? ia infraro ? ie este absorbit ? de gazele cu efect de ser ? ? i de nori, men ? in?nd astfelsuprafa ? a la o temperatur ? mai ridicat ? dec?t ar fi ?n mod normal.O schimbare ?n radia ?

s ? ?nc ? lzeasc ? suprafa ? a . Un forcing radiativ pozitiv tinde ?n medie. ?n timp. dincauza unei schimb ? ri fie ?n radia ? ia solar ? directa fie ?n cea de und ? lung ? . un forcing radiativnegativ tinde ?n medie s ? r ? ceasc ? suprafa .ia medie net ? la partea superioar ? a troposferei (la tropopauz ? ). Acest forcing radiativ perturb ? echilibrul dintre radia ? ia care intr ? ? i cea careiese din sistemul P ? m?nt. climatul r ? spunde la perturba ? ie ca s ? restabileasc ? echilibrulradiativ. este definit ? ca un forcing radiativ*.

.? a. radia ? ia solar ? nu este considerat ? unforcing radiativ.24). el reemite o parte din energie ?n spatiul extraterestru ? i o parte c ? tre suprafa ? a Pam?ntului (Fig. Forcingul radiativ determinat de nori C?nd un nor absoarbe radia ? ia de unda lung ? emis ? de suprafa ? a P ? m?ntului. dar o varia ? ie ?n radia ? ia solar ? incident ? este un forcing radiativ. cum ar fi grosimea norului ? i concentratia pic ? turilor de nor.Intensitatea emisiei de la nor variaz ? direct proportional cu temperatura lui ? i depinde deasemenea. de mai multi factori. 3. A ? adar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful