P. 1
III Pismena Rabota Po Matematika-sedmo odd

III Pismena Rabota Po Matematika-sedmo odd

|Views: 528|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Гордана Андонова on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

PISMENA RABOTA PO MATEMATIKA, tema-Plo{tina na mnoguagolnik II grupa A. 1.

Ako centralniot agol ima 132 toga{ soodvetniot periferen agol ima________stepeni. 2. Zapi{i ja formulata za presmetuvawe plo{tina na pravoagolnik so strain a i b.(_______________________). 3. Ako radiusot na eden krug e 4cm toga{ negovata plo{tina iznesuva___________. B. 1. Vo eden ~etiriagolnik zbirot na dva sprotivni agli e 115stepeni. Dali ~etiriagolnikot e tetiven? Odg:__________, zatoa {to:__________________________________________________________. 2. Pravoagolen triagolnik so kateti a i b ima hipotenuza c=_________ 3. Trapez so plo{tina 25cm i visina 5cm ima sredna linija_______cm. V. 1. Presmetaj ja plo{tinata na pravoagolen triagolnik so kateti 5sm i 12 sm. 2. Presmetaj ja plo{tinata na romb so dijagonali 8sm i 12sm i perimetar 60sm. 3. Dijametarot na krug vpi{an vo kvadrat e 20sm. Presmetaj go perimetarot i plo{tinata na kvadratot. G. 1. Presmetaj ja plo{tinata na {rafiraniot del od figurata na crte`ot: Zada~i:

2. Presmetaj ja plo{tinata na kru`en prsten, formiran od opi{anata i vpi{anata ku`nica na kvadrat so strana 6sm.

Napomena: Vreme za rabota 40 min.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->