C U P R I N S- Tematica examen Sursa : Sinteza de pe net I.Cauzalitate şi motivaŃie în etologie. Cauze eficiente şi cauze declanşatoare.

MotivaŃia în contextul cauzalităŃii. Originile şi tipurile motivaŃiei. II.Finalitatea actelor comportamentale. Homeostazia la niveluri joase ale entropiei, ca parametru ce caracterizează starea globală (bio-psihologică) a fiinŃei animale şi starea globală (bio-psiho-socio-culturală) a fiinŃei raŃionale. III.Instinct şi învăŃare: continuitate şi discontinuitate în determinarea comportamentelor. IV. Bazele biologice ale instinctelor: pattern-uri preformate. V. ÎnvăŃare prin condiŃionare. VI. Factori ce condiŃionează comportamentul uman. VII.Categorii de comportamente umane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful