simulink-ile-kontrol

Birinci deredecen sistemin birim basamak cevabının Simulink’de incelenmesi

Sistemin modeli:

u (s )

2 s+2

y (s)

Simulink ikonu

Boş model sayfası
Boş model sayfası

1

Analiz için elemanların seçimi Elemanlar mouse ile taşınır Sources Continuous Sinks Sisteme ait parametreler u (s ) 2 s+2 y (s) Pay vektörü Payda vektörü 2 .

Simülasyonun gerçekleştirilmesi ‘Run’ butonu ile simülasyon gerçekleştirilir ‘Scope’ fare ile çift tıklanır Birim basamak zamanı 3 .

Simülasyon süresi Simülasyon süresi 4 .

Simülasyon verilerinin kullanımı Sinks kütüphanesinden “To Workspace” bloğu ile veriler matlab çalışma ortamına aktarılır. Değişken adı Sinks Değişken tipi Simülasyon verilerinin listelenmesi Simülasyon gerçekleştirildikten sonra whos yazılırsa çıkış sinyali Y ve zamanlama sinyali tout çalışma ortamına aktarılmış olur 5 .

Adım cevabının elde edilmesi “Step” ile karşılaştırma 6 .

5 0.8 0.5 1 1.Uygulama a s+a a=10 1 0.5 3 Faz değişimi blok diyagramı gösterimi Zaman boyutu Laplas boyutu U(s) && + 0.2 0.7 0.3s + 1 2 Y(s) && = −0.3 0.5 Time (sec) 2 2.9 0.3 y + y = u & y 1 s + 0.3 ∫ 1 U(s) + - 1 s 0.6 Amplitude 0.5 ve 10 değerleri için karşılaştırınız Step Response a=5 a=2 0 0.3sY ( s ) − Y ( s ) + U ( s ) s 2Y ( s ) y(t) & y sY (s) ∫ 0.4 0.3 1 s Y(s) 1 7 .3 y − y + u & y && y u(t) + - s 2Y ( s ) = −0.1 0 a= 2.

Simulink model Boş bir model sayfası açarak aşağıdaki gibi elemanlar model sayfasına taşınır Sources Continuous Sinks Math operations Kazanç bloklarının yönünün değiştirilmesi 8 .

Toplama elemanının giriş sayısının artırılması Girişlerden birini (+) diğer ikisini (-) olacak şekilde değiştirelim (+--) Bağlantıları tamamlanmış model Önceki simulasyonda olduğu gibi run butonu ile simulasyon gerçekleştirilir 9 .

Bunun için alt sistem üzerine mouse ile çift tıklanır 10 .Alt sistem oluşturulması Giriş ve çıkış kaynakları hariç elemanları kapsayacak bir dikdörtgen çizilerek sağ tuş ile ‘Create subsystem’ seçilir veya Edit menüsünden aynı seçenek seçilir. Oluşturulmuş alt model Alt model parametreleri tekrar değiştirilebilir veya model düzenlenebilir.

Sisteme sinüsoidal giriş uygulanması Birim basamak kaynağı ‘Step’ i kaldırıp yerine yine Source kütüphanesinden ‘Sine Wave’ ekleyelim Genlik Frekans Faz A. 2rad/s yaparak sonucu tekrar gözleyelim 11 . giriş frekansını 1 rad/s.Sin (ωt + θ ) Genlik Frekans Faz Scope üzerinde Giriş ve çıkış sinyalinin karşılaştırılması Giriş sinyalini aynı Scope üzerinde çizdirmek için Signal Routing kütüphanesinden Mux ekleyelim Simülasyon süresini 50sn.1 olarak ayarladıktan sonra. Max Step 0.

3 Faz farkı ≅ 90o F=2rad/s için elde edilen cevap Kazanç = VÇıkış VGiriş ≅ 0 .3 Faz farkı ≅ 180o 12 .F=1 rad/siçin elde edilen cevap Kazanç = VÇıkış VGiriş ≅ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful