Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 37 orang : Patriotisme : Sumbangan tokoh¬tokoh negara : 9 Ogos 2008 : (60 minit) : Pada akhir pelajaran, murid dapat: i) Mendapatkan maklumat dan isi penting serta mencatat nota daripada artikel yang dibaca. ii) Murid dapat menceritakan perkara atau maklumat yang diperoleh dengan bahasa yang mudah difahami. iii) murid dapat membina ayat tunggal berdasarkan apa yang telah dibaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful