ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.

) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Νλ1(ε)

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

1. Η µόδα «παρενοχλεί» τη σεξουαλικότητα

Το µίνι και το τζιν, νοµίζω, είναι η σηµαντικότερη και η σταθερότερη
παρέµβαση στη µόδα τις τελευταίες πέντε ή έξι δεκαετίες, εκφράζοντας διαφορετικές
τάσεις και ακολουθώντας ή παρακολουθώντας ουσιώδεις αλλαγές στη ζωή, στα ήθη
και στο σώµα. Κάθε νεότερη γενιά, τα τελευταία εξήντα χρόνια, ήταν δυνατότερη και
ωραιότερη από την προηγούµενη, µέχρι που εµφανίστηκε η…παχυσαρκία από
κορεσµό ευηµερίας. Είναι όπως τα απορρίµµατα που η ποσότητα τους είναι ακριβώς
ανάλογη µε το βαθµό ανάπτυξης και ευηµερίας.

Παρά τα όσα λέγονται για τη συµπεριφορά κάθε νεότερης γενιάς, πρέπει
µάλλον να θεωρηθεί βέβαιο ότι διατηρείται η τάση προς την απλότητα και τη
γνησιότητα, προς την απροκάλυπτη έκφραση των ενστίκτων και των συναισθηµάτων,
έστω και αν αυτήν την τάση τη συναντάµε συχνά σε συµπεριφορές παράλογες όπως
π.χ. η συνεχώς ευρύτερη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Έτσι, οι χίπις στη δεκαετία του
’60 και εν µέρει στη δεκαετία του ’70 πέταξαν από το πρόσωπό τους την ψιµυθίωση
(το µακιγιάζ), άφησαν τα µαλλιά να µεγαλώσουν ελεύθερα, κατάργησαν το
στηθόδεσµο στις γυναίκες, έφεραν τον φαρδύ και ποδήρη1 χιτώνα και, κυρίως, το
τζιν.

ÈÅ

Χρονικά είχε προηγηθεί κατά τι το µίνι, αν και τις καταβολές του τις
ανιχνεύουµε, έστω δειλά και συγκρατηµένα, στη δεκαετία του ’20. Το µίνι
ελευθέρωσε τα γυναικεία πόδια, αρχέγονη εστία και πηγή πρόκλησης και
σεξουαλικότητας, και έκανε το βάδισµα της γυναίκας ελεύθερο και δυνατό, γεµάτο
αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο νέο ρόλο που αναλάµβανε.
Πιστεύω ότι πίσω από αυτές τις µεγάλες παρεµβάσεις στη µόδα και γενικότερα
στη εµφάνιση και στις κινήσεις του σώµατος, υπάρχει η καταπιεσµένη επί αιώνες, σε
γυναίκες και άντρες, σεξουαλικότητα, που ήθελε µε κάθε τρόπο να απελευθερωθεί
από τον «καθωσπρεπισµό», την ηθικολογία και την συµβατικότητα, να κατακτήσει τα
δικαιώµατά της. Η τάση αυτή είναι γενικότερη, δεν περιορίζεται στη µόδα˙ είναι πολύ

1

Ποδήρη: µέχρι την άκρη των ποδιών.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ1(ε)

πιο δυνατή απ’ ότι φαίνεται και κλονίζει ήθη, συνήθειες και προκαταλήψεις αιώνων.
Η σεξουαλικότητα από αµάρτηµα γίνεται αρετή και, σταθερά και µε πείσµα,
αναζητάει την αποδέσµευσή της ακόµα και από το γάµο και απ’ όλη την κοινωνική
συµβατικότητα που τη συνοδεύει, έστω κι αν η τάση αυτή εκφράζεται µέσα από
οικογενειακά δράµατα και συναισθηµατικές τρικυµίες.

2

Η επανάσταση ήταν πολύ µεγάλη και επικίνδυνη για να µην συναντήσει, τόσο
την κρυφή και ύπουλη όσο και τη φανερή και οργισµένη, τη βίαιη αντίδραση.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Στην Ελλάδα, ξαφνικά, όλες οι γυναίκες, πάσης ηλικίας και χρώµατος, έγιναν
ξανθές του απώτατου Βορρά, παρόλα τα όσα λέγονται για τις ξανθιές. Η «ξανθιά» δεν
έχει να παρουσιάσει τίποτα το νέο, το αποκαλυπτικό ή το προκλητικό. Αντίθετα, είναι
η επιστροφή στο κοινότοπο, στο ψεύτικο και στην υποκρισία. Εξαφανίστηκε η
ποικιλία των φυσικών χρωµάτων και επιβλήθηκε η οµοιοµορφία, που µέσα της
εξαφανίζεται η προσωπικότητα της γυναίκας.
Η πασαρέλα και το µανεκέν είναι η άλλη ύπουλη αντίδραση του νέου (και
αρκετά παλαιού) συντηρητισµού. Έχει µεταβάλει την ενδυµασία σε αποκαλυπτικό
θέαµα και το σώµα σε αντικείµενο. Τα ρούχα που εµφανίζονται δεν είναι για να
φορεθούν. Μας τα δείχνουν για να τα δούµε ή να δούµε το «φτιαγµένο» σώµα µέσα
από αυτά και όχι για να τα φορέσουµε

Λυσσαλέα επανήλθε και η ψιµυθίωση, το µακιγιάζ, που στηρίζει µια τεράστια
βιοµηχανία προϊόντων. Τείνει να εξαφανίσει από το γυναικείο πρόσωπο την φυσική
έκφραση και ειλικρίνεια, να συντρίψει την ιδιαιτερότητα και να το κάνει οµοιόµορφο.
Ασφαλώς θα έχετε παρατηρήσει πόσο όµοιες, κοινές και τετριµµένες γίνονται
καθηµερινά οι «κούκλες» της τηλεόρασής µας.

ÈÅ

Υπάρχουν και πιο βίαιες αντιδράσεις. Ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός2 π.χ.
προσπαθεί να µας επαναφέρει στην ηθικολογούσα3 υποκρισία, να καταπιέσει τη
σεξουαλικότητα στο οµοιόµορφο ένδυµα και στη «σεµνή» εµφάνιση· θυµηθείτε τις
δικές µας «θεούσες» που θα έλεγε κανείς ότι βγήκαν από…βιοµηχανική πρέσα.
Υπάρχουν άπειρες ακόµα αντιδράσεις του νεοσυντηρητισµού, ύπουλες όταν
ανακατεύουν την αλήθεια µε το ψέµα, βίαιες και απροκάλυπτες, όταν εκδηλώνονται
ως επέµβαση στην ενδυµασία, στην εµφάνιση και στη συµπεριφορά.
(Κείµενο του Αντώνη Καρκαγιάννη,
δηµοσιευµένο στην Καθηµερινή, ελαφρά διασκευασµένο)

2

Φονταµενταλισµός: φανατισµός.

3

Ηθικολογούσα: που αναφέρεται στην ηθική επιφανειακά.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ1(ε)

2. Ο ρόλος της µόδας στην ψυχολογική διαµόρφωση του ατόµου

2

(Απόσπασµα από το κείµενο αυτό δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “Le Monde”.
Το άρθρο προέκυψε και οφείλεται στην ιστορική αναφορά του Ανατόλ Φρανς σχετικά
µε την µόδα και είναι αποτέλεσµα µικροσκοπικής µελέτης ενός και µόνο τεύχους της
“VOGUE”, 1984. Η «Βιβλιοθήκη-Καταφύγιο θηραµάτων» το καταχωρεί µε την
πρέπουσα τιµή.)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Λίγο καιρό πριν από το θάνατό του ο Ανατόλ Φρανς είχε πει: «Αν ήταν
δυνατόν -εκατό χρόνια µετά το θάνατό µου- να διαλέξω ένα βιβλίο, θα προτιµούσα να
διάλεγα ένα περιοδικό µόδας, για να δω πως ντύνονται οι γυναίκες. Γιατί αυτό
ακριβώς το ντύσιµο των γυναικών, θα µου πει περισσότερα πράγµατα για την
κοινωνία από όσα θα µου έλεγαν όλοι οι φιλόσοφοι και θεολόγοι».

Αυτό βέβαια µπορεί να µας φανεί εκκεντρικό, αλλά ο Ανατόλ Φρανς είχε
δίκιο, γιατί στην έννοια «ΚΟΣΤΟΥΜΙ» υπονοείται ένα σύνολο που εµπεριέχει όχι
µόνο το ρούχο, το χρώµα του, το στιλ του, αλλά και τις χειρονοµίες, το ύφος, τις
εκφράσεις, τις συµπεριφορές και τη σαγήνη που το συνοδεύουν.
Το «ΚΟΣΤΟΥΜΙ» λοιπόν είναι η αισθητική πανοπλία µέσα από την οποία
συντηρούνται και εξαπολύονται όλοι οι ηθικοί, κοινωνικοί, ιδεολογικοί κανόνες και
προτάσεις. Το «κοστούµι» είναι το τοτεµικό4 σύµβολο στο οποίο υπάρχει µια
υπονοούµενη αναφορά στους θεσµούς, στα ήθη, στα πάθη, στις δεισιδαιµονίες και
προκαταλήψεις, στις φαντασιώσεις και ενοράσεις, στις κατακτήσεις και πεποιθήσεις,
στα αποφθέγµατα, στις ιδιαιτερότητες, στην ηθική φύση, στην οικονοµική δοµή, στην
πολιτική φυσιογνωµία ενός προσώπου, ενός λαού µιας χώρας, του κόσµου όλου, µιας
ιστορικής στιγµής.
(Απόσπασµα από κείµενο της Ντένης Βαχλιώτη, δηµοσιευµένο στην Ελευθεροτυπία)

Α1.

4

ÈÅ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι δύο διαφορετικές στάσεις/συµπεριφορές, σχετικές µε την
ενδυµασία, που επισηµαίνει ο συγγραφέας του πρώτου κειµένου; Με ποιο
τρόπο γίνεται η µετάβαση από την παρουσίαση της µίας τάσης στην άλλη;
Μονάδες 10

Τοτεµικό: που δεν επιδέχεται καµία αµφισβήτηση, αποτελεί απόλυτη αρχή.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Β1.

2

«Η πασαρέλα και το µανεκέν […] έχουν µεταβάλει την ενδυµασία σε
αποκαλυπτικό θέαµα και το σώµα σε αντικείµενο». Να αναπτύξετε την
παραπάνω φράση σε µία παράγραφο (60-80 λέξεις).
Μονάδες 5
α)

β)

Β2.

B3.

Γ.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Α3.

Στην τέταρτη παράγραφο του δεύτερου κειµένου («Το «ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ»
λοιπόν…µιας ιστορικής στιγµής») δίνεται µία ερµηνεία για τη λειτουργία που
έχει το «ΚΟΣΤΟΥΜΙ» στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής. Ποια είναι η
ερµηνεία αυτή και µε ποια παραδείγµατα της τρίτης («Χρονικά είχε
προηγηθεί…ρόλο που αναλάµβανε») και της όγδοης παραγράφου («Λυσσαλέα
επανήλθε…της τηλεόρασής µας») του πρώτου κειµένου επαληθεύεται;
Μονάδες 5

«…η τάση αυτή εκφράζεται µέσα από οικογενειακά δράµατα και
συναισθηµατικές τρικυµίες»: Να µεταφέρετε το παραπάνω απόσπασµα
από την παθητική στην ενεργητική σύνταξη και να εξηγήσετε, γιατί ο
συντάκτης προτίµησε την παθητική στο συγκεκριµένο απόσπασµα.
Μονάδες 3
«Η «ξανθιά» δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα το νέο, το αποκαλυπτικό ή
το προκλητικό»: Να µεταφέρετε το παραπάνω απόσπασµα από την
ενεργητική στην παθητική σύνταξη και να εξηγήσετε γιατί ο συντάκτης
προτίµησε την ενεργητική στο συγκεκριµένο απόσπασµα.
Μονάδες 3

Το πρώτο κείµενο πραγµατεύεται το θέµα της µόδας. Να εντοπίσετε έξι λέξεις
µέσα σε αυτό που αναφέρονται στο συγκεκριµένο θέµα και αποτελούν ειδικό
λεξιλόγιο.
Μονάδες 6

Με τις λέξεις τρικυµία και πηγή να γράψετε τέσσερις προτάσεις, στις οποίες
να χρησιµοποιήσετε τις παραπάνω λέξεις, µια φορά µε την µεταφορική και µια
µε την κυριολεκτική τους σηµασία.
Μονάδες 8
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Σε µία επιστολή, η οποία θα απευθύνεται στο διευθυντή της εφηµερίδας που
δηµοσίευσε το πρώτο κείµενο, να προσδιορίσετε τις θετικές και αρνητικές
επιδράσεις της µόδας στη ζωή των ανθρώπων και να προτείνετε τη στάση που
πρέπει κατά τη γνώµη σας να τηρεί ένας νέος άνθρωπος απέναντι στις επιταγές
της (400 -500 λέξεις).
Μονάδες 60

ÈÅ

Α2.

Ε_3.Νλ1(ε)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Νλ1(α)

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α1.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Η πρώτη στάση/συµπεριφορά που επισηµαίνει ο συγγραφέας του πρώτου
κειµένου παρουσιάζει τις νεότερες γενιές να εκφράζονται µε τρόπο απλό και
γνήσιο σε όλες τους τις εκδηλώσεις. Κατά το συγγραφέα, οι εκδηλώσεις αυτές
ήταν, στο παρελθόν, απόρροια της ανάγκης των νέων ανθρώπων να
απελευθερώσουν την καταπιεσµένη, από τη συµβατικότητα και τον
«καθωσπρεπισµό», σεξουαλικότητά τους και αποτελούν σταθερό σηµείο
αναφοράς της συµπεριφοράς τους και στις µέρες µας. Μία από αυτές τις
εκδηλώσεις είναι βέβαια και η ενδυµασία, η οποία αντιµετωπίστηκε από τη νέα
γενιά στη δεκαετία του ’60 και του ’70 µε µια σειρά από αλλαγές που έτειναν
προς την απλότητα. Απαλλάχτηκαν από το µακιγιάζ, άφησαν τα µαλλιά τους
ελεύθερα, φόρεσαν φαρδιά και άνετα ρούχα, όπως τα τζιν παντελόνια. Κάτι
ανάλογο συνέβη και µε το µίνι σε προηγούµενες δεκαετίες, το οποίο
απελευθέρωσε τη γυναίκα και αντικατόπτρισε το νέο δυναµικό ρόλο της.

ÈÅ

Η δεύτερη στάση/συµπεριφορά αφορά τη «συντηρητική» αντίδραση σε αυτήν
τη στάση ανατροπής, η οποία εκδηλώθηκε κατά το συγγραφέα µε τέσσερις
διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα µε την κυριαρχία της «ξανθιάς» στη χώρα µας,
που εξαφανίζει το φυσικό και το διαφορετικό από την εµφάνιση της γυναίκας.
Στη συνέχεια µε την υπερβολή της πασαρέλας, που αποµακρύνει το µέσο
άνθρωπο από την πιθανότητα να φορέσει το ρούχο που του προτείνουν οι
διάφοροι οίκοι µόδας. Παράλληλα, το µακιγιάζ, µε τις ακρότητές του
εξαφανίζει κάθε φυσικότητα από το πρόσωπο και επιβάλλει την ψυχρή
οµοιοµορφία. Τέλος, η πιο ακραία αντίδραση είναι η σεµνότυφη,
ηθικολογούσα εµφάνιση που επιβάλλει ο θρησκευτικής προέλευσης
συντηρητισµός, που καταπνίγει κάθε έκφραση σεξουαλικότητας µε το
οµοιόµορφο ντύσιµο.
Η µετάβαση από την παρουσίαση της µίας στάσης στην άλλη, γίνεται µε τη
χρήση της µεταβατικής παραγράφου / περιόδου, «Η επανάσταση ήταν πολύ
µεγάλη…τη βίαιη αντίδραση», µε την οποία ο συγγραφέας προετοιµάζει τον
αναγνώστη για την παράθεση των συµπεριφορών που περιγράφουν τη δεύτερη
στάση απέναντι στην ενδυµασία.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Σύµφωνα µε το δεύτερο κείµενο, ο τρόπος ένδυσης, το «ΚΟΣΤΟΥΜΙ», όπως
αποκαλείται, συνιστά τον προστατευτικό µηχανισµό µέσω του οποίου
συντηρούνται κανόνες και θεσµοί και παράλληλα ένα µέσο απελευθέρωσης
του ατόµου από τις παρωχηµένες αξίες και αρχές. Στο ντύσιµο των ανθρώπων
κάθε εποχής απεικονίζονται από τη µια οι κατακτήσεις τους σε κοινωνικό
επίπεδο και από την άλλη η τάση τους για διατήρηση των κατεστηµένων
µορφών έκφρασης, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από την εµφάνιση των
γυναικών, µέσω της οποίας δηλώθηκε η αλλαγή του κοινωνικού τους ρόλου.
Αυτή η ερµηνεία-προσέγγιση επαληθεύεται µε συγκεκριµένα παραδείγµατα
του πρώτου κειµένου.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

A2.

Ε_3.Νλ1(α)

Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ένα στοιχείο που συνιστά ορόσηµο στην
ιστορία της µόδας, η επινόηση και η επικράτηση του µίνι. Αυτό εξέφρασε τη
χειραφέτηση της γυναίκας και την ανάγκη της για απελευθέρωση από τη
σεξουαλική καταπίεση. Στη συγκεκριµένη ενδυµατολογική, λοιπόν, αλλαγή
αποτυπώθηκε η γενικότερη αντισυµβατική διάθεση της εποχής.
Εχθρός των αλλαγών όµως, πάντα είναι η τάση για οπισθοδρόµηση που ίσως
δίνει την εντύπωση της σταθερότητας. Έτσι, η επάνοδος της χρήσης του
µακιγιάζ, όπως επισηµαίνεται στην όγδοη παράγραφο, στο πλαίσιο της
βιοµηχανοποίησης και στο όνοµα της οικονοµικής ανάπτυξης, ακύρωσε κάθε
στοιχείο της γυναικείας διαφορετικότητας. Οι ενδυµατολογικές επιλογές,
λοιπόν, κάθε εποχής αντικατοπτρίζουν και ενισχύουν τα ιδιαίτερα
φυσιογνωµικά της χαρακτηριστικά.

Α3.

«Η πασαρέλα και το µανεκέν έχουν µεταβάλει την ενδυµασία σε αποκαλυπτικό
θέαµα και το σώµα σε αντικείµενο».

Β1

α)

ÈÅ

Το ένδυµα δεν εξυπηρετεί πια λειτουργικές ανάγκες του ανθρώπου όπως την
προστασία του από τις καιρικές συνθήκες ή την εξυπηρέτηση του στο χώρο της
δουλειάς. Τα ρούχα πια είναι διακοσµητικά στοιχεία ενός γυµνού σώµατος το
οποίο πρέπει να «επιδεικνύεται» και να επιβάλλει τις αλλαγές που συµβαίνουν
στην κοινωνία, στους θεσµούς, στα ήθη και τις αξίες. Έτσι, η αποκαλυπτική
ενδυµασία διακηρύσσει την απελευθέρωση του ανθρώπου από τον µέχρι τώρα
πουριτανισµό και επιβάλλει την επικράτηση του ενστίκτου της
σεξουαλικότητας η οποία πια θεωρείται µέσο καταξίωσης και επιβεβαίωσης
Ενεργητική σύνταξη: Τα οικογενειακά δράµατα και οι
συναισθηµατικές τρικυµίες εκφράζουν αυτήν την τάση.
Ο συντάκτης προτίµησε την παθητική σύνταξη, για να τονίσει το
αποτέλεσµα της ενέργειας στην οποία αναφέρεται. (την έκφραση
οικογενειακών δραµάτων και συναισθηµατικών τρικυµιών). Το ύφος
που υιοθετεί µε την παθητική σύνταξη είναι περισσότερο απρόσωπο και
αντικειµενικό.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Παθητική σύνταξη: Από την «ξανθιά» δεν έχει να παρουσιαστεί
τίποτα το νέο, το αποκαλυπτικό ή το προκλητικό.
Ο συντάκτης προτίµησε την ενεργητική σύνταξη, για να τονίσει το
υποκείµενο που δρα (Η «ξανθιά»). Το ύφος που υιοθετεί µε την
ενεργητική σύνταξη είναι περισσότερο προσωπικό και παραστατικό.

2

β)

Ε_3.Νλ1(α)

χίπις, τζιν, µίνι, πασαρέλα, µανεκέν, µακιγιάζ. Μπορούν βέβαια να
αναφερθούν και άλλες λέξεις.

Β3.

Τρικυµία
Κυριολεκτική χρήση: Η τρικυµία εµπόδισε το κρουαζιερόπλοιο να προσεγγίσει
στο λιµάνι του νησιού.
Μεταφορική χρήση: Η κατάκτηση του πρωταθλήµατος προκάλεσε τρικυµία
συναισθηµάτων στους φιλάθλους της οµάδας.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β2.

Πηγή
Κυριολεκτική χρήση: Πολλές πηγές και ποταµοί µολύνονται από την
ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων.
Μεταφορική χρήση: Η φύση αποτελούσε ανέκαθεν πηγή καλλιτεχνικής
έµπνευσης και δηµιουργίας.
Γ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Ηµεροµηνία (π.χ. Ζάκυνθος, 18/3/2012)
Κύριε διευθυντά,
Στην εφηµερίδα σας δηµοσιεύθηκε πρόσφατα ένα κείµενο του κ. Καρκαγιάννη
µε τίτλο «Η µόδα «παρενοχλεί» τη σεξουαλικότητα», µε θέµα ανάλογο του
τίτλου. Θα ήθελα µε την επιστολή µου να σχολιάσω το περιεχόµενο του
κειµένου.

ÈÅ

Α: ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ενδυµασία αποτελεί για τον άνθρωπο βιοτική, καθηµερινή και αυτονόητη
ανάγκη. Η ανάγκη αυτή όµως, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της
βιοµηχανίας µόδας και της επιθυµίας των ανθρώπων να εκφραστούν και µέσω
του καλλωπισµού της εικόνας τους, έχει οδηγήσει στην κυριαρχία της µόδας
στις σύγχρονες κοινωνίες και στην πολυποίκιλη επιρροή της στην
καθηµερινότητα του ανθρώπου και ιδιαίτερα του νέου.
Β: ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
1. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ1(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Α) Είναι ένας σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης:
• Απασχολεί έναν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων.
• ∆ηµιουργεί νέες θέσεις εργασίες και νέα εξειδικευµένα επαγγέλµατα
που απαιτούνται στο χώρο της µόδας.
• Αυξάνει την κατανάλωση και διευρύνει τις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων (επέκταση αγορών).
• Βοηθά στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος µε τις εξαγωγές των
προϊόντων.
• ∆ιαφηµίζει τις πολιτισµικές συνήθειες µιας χώρας, αφού οι σχεδιαστές
µόδας ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και προβάλλουν τη δουλειά τους
στο εξωτερικό διατηρώντας µεγάλα ή µικρά καταστήµατα.
Β) Επιδρά ευεργετικά στην ψυχολογία του ανθρώπου:
• Απαλλάσσει τον άνθρωπο από την πλήξη και την ανία που δηµιουργεί
το παλιό και το συνηθισµένο.
• Ικανοποιεί την τάση των ανθρώπων για διάκριση από το κοινωνικό
σύνολο, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς, «ωραίοι», αισιόδοξοι,
δραστήριοι, γοητευτικοί, γεµάτοι αυτοπεποίθηση και αποδεκτοί από
τους άλλους.
• Ικανοποιεί την έµφυτη τάση του ανθρώπου για αλλαγή, µε εύκολο,
πρακτικό και λειτουργικό τρόπο.
• Προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να διαµορφώσει την
προσωπικότητα του και την κρίση του εφόσον του επιτρέπει να διαλέγει
αυτό που του αρέσει και του ταιριάζει µέσα από ένα µεγάλο αριθµό
προϊόντων (π.χ. υιοθετεί το «στιλ» του επιχειρηµατία, του καλλιτέχνη
κ.λπ.).
• Ιδιαίτερα ο νέος βρίσκει έναν τρόπο έκφρασης και συµπεριφοράς και
µάλιστα αντικοµφορµιστικό όπως ταιριάζει στην ηλικία του.
Γ) Αναβαθµίζει το αισθητικό κριτήριο του ανθρώπου µε νέα στοιχεία:
• Καλλιεργεί το αισθητικό κριτήριο του ανθρώπου.
• Αναπτύσσει την αίσθηση της κοµψότητας και της ωραίας εµφάνισης
παρακινώντας και άλλους να τον µιµηθούν.
∆) Έχει παγκόσµια επιρροή:
• Προωθεί διεθνικές τάσεις (ειρήνη, συναδέλφωση, σεβασµός των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ.).
• Παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις, τους νεωτερισµούς και τους
καθιστά γνωστούς σε όλο τον κόσµο µε εύκολο και πρακτικό τρόπο.
Ε) ∆ηµιουργεί πολιτισµό, γιατί αναγκάζει την επιστήµη και την τεχνολογία να
αναζητά νέα υλικά και νέα στοιχεία (π.χ. τα ρεύµατα της τέχνης).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ1(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

2. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ
Η άκριτη προσκόλληση στις επιταγές της µόδας:
A) Επιβαρύνει οικονοµικά τον καταναλωτή
• Αγορές υλικών αγαθών που καλύπτουν πλασµατικές ανάγκες.
• Οδηγείται στην υπερεργασία, γεγονός που συρρικνώνει τον ελεύθερο
χρόνο του και τον αποµακρύνει από την ενασχόληση µε δηµιουργικές
δραστηριότητες.
Β) ∆ηµιουργεί µια υλιστική αντίληψη για τη ζωή
• Τα υλικά αγαθά συνιστούν προτεραιότητα και το άτοµο αξιολογεί τα
πάντα µε γνώµονα το χρήµα.
• Εµπορευµατοποιείται
η
ανθρώπινη
επικοινωνία,
καθίσταται
επιφανειακή, επέρχεται η διάβρωση των ανθρώπινων σχέσεων.
• Καλλιεργεί µια αντίληψη σύµφωνα µε την οποία η εξωτερική εµφάνιση
ανάγεται σε παράγοντα επιτυχίας, ευτυχίας και καταξίωσης
• Το άτοµο αποµακρύνεται από την προσπάθεια για τη διαµόρφωση µιας
άρτιας προσωπικότητας.
• Ταυτίζει το «φαίνεσθαι» µε το «είναι», αδιαφορώντας για τα
πνευµατικά αγαθά.
• ∆εν καλλιεργεί τη σκέψη του και δεν ηθικοποιείται.
Γ) Αποξενώνει τον άνθρωπο από τον εαυτό του-αλλοτρίωση
• Υποχρεώνεται να ακολουθήσει έναν τρόπο ζωής (ενδυµασία,
διασκέδαση, γλώσσα, συµπεριφορά) ξένο προς την προσωπικότητά του
και τις ανάγκες του.
∆) Αµβλύνει το αισθητικό κριτήριο
• Το άτοµο δε σχηµατίζει προσωπική άποψη για το ωραίο.
• Περιορίζεται η αυτονοµία και η ελευθερία επιλογών.
• Οδηγείται στην παθητικοποίηση και τη µαζοποίηση, καταστρέφεται η
γόνιµη πολυµορφία.
Ε) Αποµακρύνει από τη γνήσια ψυχαγωγία
ΣΤ) Αναπτύσσει την ξενοµανία
• Ο καταναλωτής στρέφεται προς τα ξενικά προϊόντα, που του
επιβάλλονται από τη διαφήµιση, στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης
αγοράς.
Ζ) Επιφέρει αλλοίωση της πολιτιστικής ταυτότητας ενός λαού.
• Παραγκωνίζει την παράδοση
• Τα ήθη και τα έθιµα θεωρούνται ξεπερασµένα και απορρίπτονται
• Ο λαός οδηγείται στην τυποποίηση και την οµοιοµορφία του
κοσµοπολιτισµού.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ1(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

3: Η ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ.
• Οι νέοι να συνειδητοποιήσουν ότι η µόδα δεν αποτελεί αυτοσκοπό.
• Να θέτουν προσωπικά κριτήρια στην µόδα, ώστε να µην
γελοιοποιούνται µε επιλογές που δεν εναρµονίζονται µε την
προσωπικότητα τους.
• Να µη µονοπωλεί το ενδιαφέρον τους και να τους αποµακρύνει από τις
πνευµατικές τους αναζητήσεις.
• Να εφαρµόζουν και στη µόδα, όπως και σε κάθε εκδήλωση της ζωής
τους, τη θέση των αρχαίων «µέτρον άριστον».
• Να επιµένουν στο «είναι» και όχι στο «φαίνεσθαι», δηλαδή στην ουσία
και όχι στην εικόνα.
• Να αξιολογούν και να συναναστρέφονται τους ανθρώπους που τους
περιβάλλουν µε κριτήριο την αξία τους και όχι την εικόνα τους.
Γ: ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η καθηµερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου και ιδιαίτερα του νέου θέτει
συνεχώς προκλήσεις που αγγίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Ο νέος
άνθρωπος οφείλει να δρα µε ψυχραιµία και κριτική σκέψη και να επενδύει
στην ουσία των ανθρώπινων σχέσεων και της κοινωνικής ζωής, τα οποία
αποτελούν ισχυρό αντίβαρο στις υπερβολές της µόδας.

ÈÅ

Με εκτίµηση

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ2Γ(ε)

ΤΑΞΗ:
Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Η αξία της διαφορετικής άποψης

ÈÅ

Όσοι επιδιώκουν να εµποδίσουν τους άλλους να εκφράσουν το διαφορετικό και
είναι οπαδοί των προκαταλήψεων, είναι εχθροί της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.
Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών δεν αφορά τις πλειοψηφικές απόψεις. Αφορά
αποκλειστικά τις διαφορετικές απόψεις. Γιατί, όµως, χρειάζεται η διαφορετική
άποψη; Ποια είναι η αξία της; Τι έχουµε να φοβόµαστε αν οι ιδέες, οι απόψεις που
δηµοσιοποιούνται, είναι καλές; Αν οι ιδέες που ελεύθερα δηµοσιοποιούνται είναι
κακές, τότε εκτίθενται και θωρακίζουν τις καλές απόψεις που ήδη έχουµε. Γι’ αυτό
αφήστε τον κόσµο να εκτίθεται και στο τέλος θα έχουµε κέρδος, έτσι κι αλλιώς.
«Τι να κάνω;Tι να διαλέξω; Ποια η καλύτερη λύση;» Όλοι µας έχουµε βρεθεί
στην παραπάνω θέση, µπροστά σε µεγάλα ή µικρά διλήµµατα, σε µεγάλα ή µικρά
«ναι» και «όχι». Ο Χάγιεκ εξειδικεύει στην ελευθερία της πράξης και επισηµαίνει ότι
σε οποιαδήποτε στιγµή της ανθρωπότητας, σε κάθε κοινωνικό σύνολο υπάρχουν
χιλιάδες προβλήµατα προς επίλυση που επιδέχονται δισεκατοµµύρια συνδυασµούς.
Κανείς, µα κανείς, δεν ξέρει εκ των προτέρων την άριστη ή έστω την καλύτερη λύση.
Αυτή την αναγνωρίζουµε εκ των υστέρων, αφού υπάρξουν εκατοµµύρια προσπάθειες,
οι περισσότερες αποτυχηµένες, άλλες µερικώς αποτυχηµένες, άλλες µερικώς
επιτυχηµένες κι άλλες επιτυχηµένες. Σε συνθήκες ελευθερίας, δοκιµάζουν πολλοί την
λύση ενός προβλήµατος. Έχουµε θεωρητικά άπειρες προσπάθειες, από τις οποίες
κάποιες είναι επιτυχείς, αλλά πολύ περισσότερες αποτυγχάνουν. ∆εν ξέρουµε, όµως,
εκ των προτέρων ποιες θα πιάσουν. Και το χειρότερο: δεν ξέρουµε ποιες θέλουµε. Θα
εκτιµήσουµε αν µας κάνουν, αφού τις δοκιµάσουµε. Αν εγκλωβιστούµε στα βρόχια
της προκατάληψης, είναι δυσεπίτευκτη η αλήθεια.
Η διαφορετική άποψη έχει και µιαν άλλην αξία. Λειτουργεί ως παρακαταθήκη για
το µέλλον. Αν σήµερα είναι µειοψηφική, αύριο µπορεί να δικαιωθεί, αν και όταν η
πλειοψηφική άποψη χρεοκοπήσει. Για παράδειγµα, µε βάση την πλειοψηφική άποψη
της εποχής, ορθώς καταδικάστηκε σε θάνατο ο Σωκράτης. Όταν οι απόψεις αυτές
χρεοκόπησαν, ασπαστήκαµε τις απόψεις της τότε µειοψηφίας. Ως γνωστόν, η ηθική
και οι περισσότερες απόψεις λειτουργούν, όπως η µόδα, αλλάζουν συχνά. Και καλά
κάνουν...

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ2Γ(ε)

Λεξιλόγιο

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Ακόµη, η διαφορετική άποψη προάγει την κριτική σκέψη, ενώ η προκατάληψη
την περιχαρακώνει. Το διαφορετικό προκαλεί τον αποδέκτη είτε να συµφωνήσει, είτε
να προβληµατιστεί για ποιους λόγους διαφωνεί. Η παγκόσµιου κύρους αµερικανική
εφηµερίδα New York Times δεν δίστασε να δηµοσιεύσει στις 22 Ιανουαρίου - στην
αιχµή της κρίσης της Γάζας – δηκτικό άρθρο του Λίβυου δικτάτορα Μουαµάρ
Καντάφι για το Παλαιστινιακό, αφήνοντάς το, µάλιστα, ασχολίαστο. Η εφηµερίδα,
όµως, ήθελε να προσφέρει στους αναγνώστες της και την άλλη άποψη. Είτε για να
συµφωνήσουν, είτε για να γνωρίζουν γιατί διαφωνούν. Αν, όµως, η εφηµερίδα
αποδεχόταν τυφλά µια προκατασκευασµένη αντίληψη, οι σχέσεις θα
δηλητηριάζονταν και ο δογµατισµός θα κυριαρχούσε εύκολα…
Αντίθετα, στη χώρα µας καθένας ζυγίζει τις απόψεις ανάλογα µε τις πεποιθήσεις ή
τις ιδεοληψίες του. Άλλος µε το αριστερόµετρο, άλλος µε το ελληνόµετρο, άλλος µε
το ηθικόµετρο, άλλος µε το κοµµατόµετρο και κυρίως µε το µέτρο του στενού
προσωπικού συµφέροντος. Όποια άποψη αποδειχτεί λειψή στο ζύγι, εξοβελίζεται.
Όµως, για ποιους λόγους πολεµούν τη διαφορετική άποψη; Γιατί το διαφορετικό
ανάγεται σε ανόσιο και ποινικό αδίκηµα; Κυρίως φοβούνται την αντιπαράθεση.
Όποιος µπορεί να αντιπαρατεθεί σε µιαν άποψη, το κάνει και αυτόχρηµα την
αχρηστεύει. Όποιος δεν µπορεί, καταφεύγει σε µορφές λογοκρισίας ή φιµώµατος για
να την εξοβελίσει. Η επικράτηση των προκαταλήψεων συµφέρει…Άλλος λόγος είναι,
ότι κάποιοι θέλουν να κρατούν το κοινό στο σκοτάδι και στην ασφάλεια της
βεβαιότητας. Η έλλειψη βεβαιοτήτων είναι επικίνδυνη. Γι’ αυτό, καλά είναι τα άρθρα
που διαγωνίζονται ποιο θα πλειοδοτήσει στην υποστήριξη της οµοιόµορφης άποψης,
ενισχύοντας τη βεβαιότητα και την ηµιµάθεια, µαζί και την ψυχολογική ασφάλεια
που αυτές συνεπάγονται µε την ανελέητη αρωγή, βέβαια, της επικίνδυνης
προκατάληψης.
Το αποτέλεσµα είναι - σύµφωνα µε όλες τις ετήσιες εκθέσεις της µη κυβερνητικής
οργάνωσης «freedom house»- να έχουµε µετρηθεί συνεχώς τα τελευταία χρόνια
τελευταίοι στην Ευρώπη σε ελευθερία τύπου. Και, παραδόξως (;), έχουµε αναλογικά
πολλαπλάσιο αριθµό εφηµερίδων σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, εµείς που
καυχιόµαστε ότι γεννήσαµε τη ∆ηµοκρατία, ότι θυσιαστήκαµε στο βωµό της
ελευθερίας, στην πράξη φοβόµαστε την πραγµατική ελευθερία. Και για να ’µαστε
ελεύθεροι, έχουµε ανάγκη την Τόλµη και την Αρετή. Έχουµε ανάγκη τον Λόγο, αλλά
και τον Αντίλογο. Εποµένως, ορθά ο Albert Camus είπε: «Ο ελεύθερος τύπος µπορεί
να είναι καλός ή κακός. Ο ανελεύθερος τύπος δεν µπορεί να είναι παρά µόνο κακός».

βρόχια:
παρακαταθήκη:
δηκτικό:
εξοβελίζεται:
αυτόχρηµα:

Βασισµένο στο άρθρο του ∆ιονύση Γουσέτη

παγίδα, πλεκτάνη
κληρονοµιά
αιχµηρό, οξύ, καυστικό
αποβάλλεται, απορρίπτεται
πραγµατικά

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ2Γ(ε)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να συντάξετε την περίληψη του κειµένου σε 100 λέξεις περίπου.

Β1.

«Ακόµη, η διαφορετική άποψη προάγει την κριτική σκέψη, ενώ η
προκατάληψη την περιχαρακώνει». Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της
παραπάνω φράσης µε σύγκριση-αντίθεση σε µία παράγραφο 80-100 λέξεων.
Μονάδες 12
Να εντοπίσετε τα δοµικά µέρη της πρώτης παραγράφου του κειµένου («Όσοι
επιδιώκουν…έτσι κι αλλιώς»).
Μονάδες 6

Β3.
Β4.

Β5.
Β6.

2

«χρεοκοπήσει», «ζυγίζει», «κρατούν το κοινό στο σκοτάδι». Να αποδώσετε τις
παραπάνω φράσεις σε κυριολεκτικό λόγο.
Μονάδες 6
Να αναγνωρίσετε και να ερµηνεύσετε το είδος του σχολίου που εκφράζουν τα
σηµεία στίξης στις φράσεις που ακολουθούν:
«…παραδόξως (;)», «η επικράτηση των προκαταλήψεων συµφέρει…»
Μονάδες 4
«δυσεπίτευκτη», «ασπαστήκαµε», «έλλειψη»: Να δώσετε από ένα αντώνυµο
στις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 3

«ψυχολογική»: Να αποδώσετε δύο παράγωγες λέξεις (είτε σύνθετες είτε απλές)
για κάθε ένα από τα δύο συνθετικά της παραπάνω λέξης.
Μονάδες 4

Με αφορµή µία συζήτηση που διεξάγεται στην τάξη σας για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, και, συγκεκριµένα, για το άρθρο 19 της Οικουµενικής
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου («Καθένας έχει το δικαίωµα της
ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης, που σηµαίνει το δικαίωµα να µην
υφίσταται δυσµενείς συνέπειες για τις γνώµες του, και το δικαίωµα να
αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες µε οποιοδήποτε
µέσο έκφρασης, και από όλον τον κόσµο»), αποφασίζετε να συντάξετε ένα
άρθρο 400-500 λέξεων για την ιστοσελίδα του σχολείου σας, αναλύοντας τους
κινδύνους που προκύπτουν τόσο για το άτοµο όσο και για την κοινωνία από
την άκριτη υιοθέτηση οποιασδήποτε πληροφορίας και άποψης. Κατόπιν, να
παρουσιάσετε τους τρόπους µε τους οποίους ο άνθρωπος θα µπορούσε να
αξιολογήσει τη διαφορετική άποψη και να ωφεληθεί από αυτήν.
Μονάδες 40

ÈÅ

Γ.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β2.

Μονάδες 25

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ2Γ(α)

ΤΑΞΗ:
Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Περίληψη
Το άρθρο αναφέρεται στην αξία της ελεύθερης διακίνησης διαφορετικών
απόψεων. Πιο συγκεκριµένα, η ανακάλυψη της αλήθειας προϋποθέτει τον
πειραµατισµό του ατόµου σε συνθήκες ελευθερίας, µακριά, δηλαδή, από
προκαταλήψεις, που περιχαρακώνουν τη σκέψη, αλλά και από πλειοψηφικούς
περιορισµούς, καθώς ενδέχεται να ανατραπούν εξελικτικά. Επιπλέον, εκτός
από την προώθηση της κριτικής σκέψης µέσω του διαφορετικού, αποφεύγεται
ο δογµατισµός και η τάση, που, συχνά, σύµφωνα µε το κείµενο, χαρακτηρίζει
τον τύπο για προκατασκευασµένες αντιλήψεις µε βάση πολιτικά κριτήρια.
Αυτό παρατηρείται στην Ελλάδα, παρά την ενισχυµένη παρουσία του τύπου σε
σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η
ελευθερία του τύπου, όπως άλλωστε υποστηρίζεται κι από τον Albert Camus.

Β1.

Ιστορικά, έχει αποδειχθεί ότι η διαφορετική άποψη προάγει την κριτική σκέψη,
ενώ η προκατάληψη την περιχαρακώνει. Από τη µια, η ύπαρξη διαφορετικής
άποψης προσφέρει στο άτοµο τη δυνατότητα προβληµατισµού, εστίασης σε
νέα δεδοµένα, που ίσως αγνοούσε ή παρέλειπε. Παράλληλα, τροφοδοτεί το
διάλογο µε το συνάνθρωπο για την από κοινού αναζήτηση της αλήθειας. Από
την άλλη, η εδραίωση µονοδιάστατης λογικής περιορίζει τις λογικές
επεξεργασίες που κάνει το άτοµο. Κι αυτό γιατί του προσφέρει έτοιµη
πληροφορία και απάντηση στη δική του αναζήτηση, αλλά και τη δήθεν
ασφάλεια της βεβαιότητας. Συνεπώς, ο πλουραλισµός ιδεών είναι πιο γόνιµος
από τη µονοδιάστατη σκέψη.

Β2.

Θεµατική Περίοδος: «Όσοι επιδιώκουν…των ιδεών».
Σχόλια-Λεπτοµέρειες: «Η ελεύθερη διακίνηση…που ήδη έχουµε».
Κατακλείδα: «Γι’ αυτό αφήστε…έτσι κι αλλιώς».

Β3.

χρεοκοπήσει: εξαντληθεί, εκπέσει, υποβαθµιστεί, ευτελιστεί
Ζυγίζει: εκτιµά, υπολογίζει, λογαριάζει, αξιολογεί
Κρατούν το κοινό στο σκοτάδι: παραπληροφορούν, αποπροσανατολίζουν το
κοινό

ÈÅ

Α.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ2Γ(α)

Το σχόλιο και στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιείται µέσω σηµείων στίξης, που
υποδηλώνουν την προσωπική θέση του αρθρογράφου για το θέµα που
πραγµατεύεται:
παραδόξως (;): το ερωτηµατικό εντός της παρένθεσης δηλώνει ειρωνεία,
αµφισβήτηση
συµφέρει…: τα αποσιωπητικά δηλώνουν ειρωνεία, υπαινιγµό

Β5.

δυσεπίτευκτη:
ασπαστήκαµε:
έλλειψη:

Β6.

Ψυχολογική:
Ψυχή< ψυχικός, ψυχοµετρικός, ψυχοτεχνικός
Λόγος< παράλογος, λογικός, µονόλογος

Γ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ;

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

πραγµατοποιήσιµη, επιτεύξιµη, εφικτή
αρνηθήκαµε, αποποιηθήκαµε
πληθώρα, ποικιλία, αφθονία, επάρκεια

2

Β4.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
∆ιαβάζοντας κανείς το άρθρο 19 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, αντιλαµβάνεται ότι ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια
της ύπαρξής του στον πλανήτη Γη, δεν περιορίστηκε µόνο στην επεξεργασία
του λίθου ή του λόγου, αλλά και στην υπεράσπιση των δικαιωµάτων του,
άµεση απόρροια της πολιτισµικής εξέλιξης των λαών και της ανάγκης
οριοθέτησης των ατοµικών παθών σε σχέση µε την κοινωνική ευηµερία. Ένα
από αυτά είναι και εκείνο της ελευθερίας της γνώµης και έκφρασης, που, όπως
παρατηρείται σήµερα, κινδυνεύει σοβαρά.

ÈÅ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Η πληροφορία σήµερα εναλλάσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, ώστε ο τρόπος
διαχείρισής της από το άτοµο να είναι ευάλωτος. Οι οικονοµικές και πολιτικές
σκοπιµότητες που κρύβονται πίσω από την παρεχόµενη πληροφόρηση, αλλά
και οι υποκειµενικές προϊδεάσεις και αναπαραστάσεις καθιστούν ενίοτε
οποιαδήποτε πληροφορία και άποψη υπό άκριτη υιοθέτηση επιφέροντας
σοβαρούς κινδύνους τόσο για το άτοµο όσο και για την κοινωνία.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ (Αναλυτικό Σχεδιάγραµµα)
Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Κίνδυνοι που προκύπτουν από την άκριτη υιοθέτηση
οποιασδήποτε πληροφορίας και άποψης (Για το άτοµο)
Πνευµατικό επίπεδο
• Το άτοµο χάνει την υπόστασή του, η κρίση του ατροφεί και οι πράξεις του
διακατέχονται από φανατισµό, µισαλλοδοξία, προκαταλήψεις, δογµατισµό,
µε αποτέλεσµα να αποµακρύνεται από την αλήθεια και την ουσιαστική

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ2Γ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

γνώση. Η ιδιαιτερότητα ισοπεδώνεται από την οµοιογένεια, στην οποία
βασιλεύει η υποταγή στο υποσυνείδητο, ιδιαίτερα όταν υπακούει σε
µαζικές προκλήσεις.
• Το άτοµο συνηθίζει σ’ έναν εύσχηµο τρόπο για «φυγή» από τα αρνητικά
βιώµατα της κοινωνικής πραγµατικότητας σ’ ένα χώρο ψευδαίσθησης και
αυταπάτης, όταν οι απόψεις που υιοθετεί άκριτα στοχεύουν στη δήθεν
διαφοροποίησή του από το σύνολο.
Ψυχικό επίπεδο
• Η ψυχική επαφή τυποποιείται και παρεµποδίζεται η ουσιαστική
επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Αυξάνεται η ψυχική ανασφάλεια του
ατόµου.
• Το άτοµο βιώνει ψυχολογική σύγχυση εξαιτίας της αντίφασης µε την οποία
συχνά έρχεται αντιµέτωπο, όταν ανακαλύπτει την αλήθεια.
Ηθικό επίπεδο
• Η άκριτη υιοθέτηση ιδεών και απόψεων µπορεί να οδηγήσει το άτοµο στην
αποδοχή επικίνδυνων για την ηθική του υπόσταση πεποιθήσεων.
• Ενίοτε, η ανεξέλεγκτη αποδοχή πληροφοριών ωθεί σε συµπεριφορές που
αντιβαίνουν στις ηθικές αρχές και αξίες που προβλέπονται από την
κοινωνία για την πρόοδό της και την οµαλή συνύπαρξη των πολιτών της.
Συνήθως, µάλιστα, τέτοιες συµπεριφορές στηρίζονται στη στρεβλωµένη
άποψη του ατόµου για το τι είναι ηθικό.
Κίνδυνοι που προκύπτουν από την άκριτη υιοθέτηση οποιασδήποτε
πληροφορίας και άποψης (Για την κοινωνία)
• Η πιθανότητα προπαγάνδας ισοπεδώνει κάθε ιδιαιτερότητα και προωθεί τη
µαζική κοινωνία απρόσωπων και ετεροκατευθυνόµενων όντων.
• Η ενδεχόµενη αντικοινωνική συµπεριφορά των ατόµων µπορεί να φέρει
βαρύ πλήγµα στην κοινωνική συνοχή µε την εκδήλωση φαινοµένων
παθογένειας, όπως της εγκληµατικότητας, του ρατσισµού, του
χουλιγκανισµού και ευρύτερα των συγκρούσεων µεταξύ των πολιτών.
• Υπονοµεύεται ο δηµοκρατικός χαρακτήρας του πολιτεύµατος, εφόσον
επιτρέπει τη διάχυση ανεξέλεγκτων πληροφοριών και τον τρόπο που αυτές
διοχετεύονται-«επιβάλλονται» στον δέκτη.
• Η παραπληροφόρηση συνδέεται, επίσης, και µε τον αναχωρητισµό, την
ιδιώτευση του πολίτη, καθώς εκλείπει η εµπιστοσύνη προς την πολιτική
εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο, το άτοµο προβάλλει την αποδοκιµασία του.
Η απολιτικοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στους νέους µε κίνδυνο να
ενταχθούν σε οµάδες που θα καλύπτονται µε το προπέτασµα ενός σωτήρα.
• Το κύρος των θεσµών απειλείται δεδοµένου ότι η διάχυση πληροφοριών
από ποικίλα µέσα ενηµέρωσης δεν ελέγχεται, µε αποτέλεσµα να
υπονοµεύεται η ισχύς τους για την πρόοδο της κοινωνίας.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ2Γ(α)

2

• Η άκριτη υιοθέτηση απόψεων και πληροφοριών µπορεί να οξύνει τυχόν
διαφορές µεταξύ των λαών οδηγώντας ενίοτε σε πολιτικές και πολιτισµικές
ρήξεις.
• Η κοινωνία που βασίζεται σε άτοµα-έρµαια της διαχεόµενης
πληροφόρησης δεν έχει τα εχέγγυα να αναπτυχθεί οικονοµικά
αξιοποιώντας ένα «υγιές» πνευµατικά και ηθικά ανθρώπινο δυναµικό.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Όπως γίνεται αντιληπτό, εγείρεται η σηµασία της άσκησης της κριτικής
σκέψης του ατόµου κατά την πρόσληψη οποιασδήποτε πληροφορίας και
άποψης. Ωστόσο, µέσα από τον όγκο των προσφερόµενων απόψεων υπάρχουν
τρόποι να διακρίνει τη διαφορετική άποψη και να ωφεληθεί από αυτήν.
Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Τρόποι µε τους οποίους ο άνθρωπος θα µπορούσε να
αξιολογήσει τη διαφορετική άποψη και να ωφεληθεί από αυτήν.
• Καθοριστικός ο ρόλος του σχολείου, που χρειάζεται να παρέχει
πολύπλευρη γνώση και να προωθεί τον διάλογο, την έρευνα, την κριτική.
• Η ενίσχυση του διαλόγου και της γόνιµης επικοινωνίας στο οικογενειακό
περιβάλλον ενισχύουν την επαφή του ανθρώπου µε διαφορετικές ιδέες και
απόψεις ακόµη και µέσα σε έναν τόσο οικείο χώρο.
• Η συµµετοχή του ανθρώπου σε πολιτικές διαδικασίες θα ενεργοποιήσουν
την έµφυτη τάση για διεκδίκηση και υπεράσπιση των απόψεών του, αλλά
θα µάθει να σέβεται και εκείνες που δεν συµφωνούν µε τη δική του.
• Η ενεργοποίηση του ανθρώπου σε πολιτιστικό επίπεδο µέσω της
συµµετοχής του σε εκδηλώσεις ή δρώµενα θα του αποκαλύψουν
ενδεχοµένως αθέατες όψεις της πραγµατικότητας που πριν αγνοούσε.
• Ο εθελοντισµός υπέρ της λειτουργίας των θεσµών ή της υπεράσπισης των
ανθρώπινων δικαιωµάτων θα ενισχύσει την πνευµατική του «όραση» σε
θέµατα κοινωνικής και πολιτικής φύσεως.
• Η επιδίωξη της γόνιµης και ουσιαστικής επικοινωνίας του ανθρώπου µε το
περιβάλλον του θα το απαλλάξουν από προϊδεάσεις που του πρόσφεραν την
ψευδαίσθηση της ασφάλειας και θα νιώσει πραγµατικά ελεύθερο.

ÈÅ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συνεπώς, η ανάγκη ορθής διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου, αλλά και η υγιής
κοινωνική του εξέλιξη και ανάπτυξη καθορίζουν καίρια τον τρόπο που
αξιολογεί και αξιοποιεί την εκάστοτε πληροφορία και άποψη. Είναι
απαραίτητο, όµως, να συνειδητοποιεί την ανάγκη της διά βίου πνευµατικής
εγρήγορσης, δεδοµένου ότι η εποχή της πληροφορίας εξελίσσεται ραγδαία µε
αµφίβολες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες για την ποιότητα του
πολιτισµού που παράγεται. Η αναζήτηση του διαφορετικού δεν πρέπει να
σταµατά ποτέ!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
̖̄̑̊DZȱ 

Ȃȱ̗̆̈̐̌̍̒ȱ̗̗̎̍̈̌̒ȱ

̏̄̋̊̏̄DZȱ

̙̄̔̄̌̄ȱ

Ε_3.ΒΑλ2Κ(ε)

̖̗̗̍̄̈̋̐̊̕DZȱ ̛̖̋̈̔̊̌̍̊ȱ

ȱ
ȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

̊ΐΉΕΓΐ΋Αϟ΅DZȱ̍ΙΕ΍΅ΎφȱŘŘȱ̄ΔΕ΍ΏϟΓΙȱŘŖŗŘȱ
̛̘̈̍̐̊̈̌̕̕ȱ

̄ǯȱ̇̌̇̄̆̏̈̐̒ȱ̍̈̌̏̈̐̒ȱ
ȱ

̎ΙΗϟ΅ǰȱ̗ΔνΕȱ̏΅ΑΘ΍ΌνΓΙǰȱŗŞȱȬȱŗşȱ

̖ЗΑȱ ΘΓϟΑΙΑȱ ΩΏΏΝΑȱ ΗΘΕ΅ΘΉ΍ЗΑȱ Ύ΅Ϡȱ ΚΕΓΙΕЗΑȱ ΓЁΈΉΐ΍κΖȱ ΦΔΉΏΉϟΚΌ΋Αȱ
ΔЏΔΓΘΉǰȱ ΦΏΏΤȱΔΣΑΘ΅ȱ ΘϲΑȱ ΛΕϱΑΓΑȱ Έ΍΅ΘΉΘνΏΉΎ΅ȱ ΐΉΘΤȱ ΘЗΑȱ ΔΕЏΘΝΑȱ ΐξΑȱ ΘΤΖȱ
πΒϱΈΓΙΖȱΔΓ΍ΓϾΐΉΑΓΖǰȱΐΉΘΤȱΘЗΑȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟΝΑȱΈξȱΦΑ΅ΛΝΕЗΑǯȱ̍΅ϟΘΓ΍ȱΛΕχȱΘΓϿΖȱ
Κ΍ΏΓΘϟΐΝΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΎΓΗΐϟΝΖȱ ΔΓΏ΍ΘΉΙΓΐνΑΓΙΖȱ πΎȱ ΘЗΑȱ ΘΓ΍ΓϾΘΝΑȱ ΗΎΓΔΉϧΑǰȱ ΦΏΏȂȱ
ΓЁΎȱΉϥȱΘ΍ΖȱΎΓΐλǰȱΈ΍ΤȱΘΓІΘΓȱΐ΍ΗΉϧΑȉȱΘΤȱΐξΑȱ·ΤΕȱΘΓ΍΅ІΘ΅ȱπΔ΍Θ΋ΈΉϾΐ΅Θ΅ȱΓЄΘΉȱ
ΘΓϿΖȱ ϢΈ΍ЏΘ΅Ζȱ ΓЄΘΉȱ Θϲȱ ΎΓ΍ΑϲΑȱ ΘϛΖȱ ΔϱΏΉΝΖȱ ΆΏΣΔΘΉ΍ǰȱ πΎȱ Έξȱ ΘЗΑȱ Ύ΍ΑΈΙΑΉϾΉ΍Αȱ
πΌΉΏϱΑΘΝΑȱΔΕϲΖȱΘΓϿΖȱΔΓΏΉΐϟΓΙΖȱΧΔ΅ΑΘΉΖȱЀΐΉϧΖȱВΚΉΏΉϧΗΌΉǯȱȱ

ÈÅ

ͷΗΘΉȱΓЁΎȱΩΒ΍ΓΑȱΦΔвȱϷΜΉΝΖǰȱИȱΆΓΙΏφǰȱΓЄΘΉȱΚ΍ΏΉϧΑȱΓЄΘΉȱΐ΍ΗΉϧΑȱΓЁΈνΑ΅ǰȱ
ΦΏΏвȱ πΎȱ ΘЗΑȱ σΕ·ΝΑȱ ΗΎΓΔΉϧΑȉȱ ΔΓΏΏΓϠȱ ΐξΑȱ ·ΤΕȱ ΐ΍ΎΕϲΑȱ Έ΍΅ΏΉ·ϱΐΉΑΓ΍ȱ Ύ΅Ϡȱ
ΎΓΗΐϟΝΖȱ ΦΐΔΉΛϱΐΉΑΓ΍ȱ ΐΉ·ΣΏΝΑȱ Ύ΅ΎЗΑȱ ΅ϥΘ΍Γ΍ȱ ·Ή·ϱΑ΅Η΍Αǰȱ ρΘΉΕΓ΍ȱ Έξȱ ΘЗΑȱ
ΘΓ΍ΓϾΘΝΑȱΦΐΉΏΓІΑΘΉΖȱΔΓΏΏΤȱΎΦ·΅ΌΤȱЀΐκΖȱΉϢΗ΍ΑȱΉϢΕ·΅ΗΐνΑΓ΍ǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ

̅ǯȱ̖̓̄̔̄̊̔̊̈̌̕̕ȱ̗̇̌̇̄̆̏̈̐̒ȱ
ȱ
̄ǯȱ

̐΅ȱ ΅ΔΓΈЏΗΉΘΉȱ ΗΘ΋ȱ Αν΅ȱ ΉΏΏ΋Α΍Ύφȱ ΘΓȱ ΛΝΕϟΓDZȱ ȍΘЗΑȱ ΘΓϟΑΙΑȱ ΩΏΏΝΑȱ
ΗΘΕ΅ΘΉ΍ЗΑdzȱΗΎΓΔΉϧΑȎǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
̐΅ȱ΅Δ΅ΑΘφΗΉΘΉȱΗΘ΍Ζȱ΅ΎϱΏΓΙΌΉΖȱΉΕΝΘφΗΉ΍ΖDZȱȱ

̅ǯŗǯȱ ̒΍ȱ ΅ΑΘ΍ΈΕΣΗΉ΍Ζȱ ·΍΅ȱ Θ΋Αȱ ΉΒΝΘΉΕ΍Ύφȱ ΉΐΚΣΑ΍Η΋ȱ ΘΓΙȱ ̏΅ΑΘϟΌΉΓΙȱ
ΗΙΑΈνΓΑΘ΅΍ǰȱ Ύ΅ΘΣȱ Θ΋ȱ ·ΑЏΐ΋ȱ Η΅Ζǰȱ ΐΉȱ Θ΋ȱ ΗΙ·ΎΉΎΕ΍ΐνΑ΋ȱ ΉΔΓΛφȱ
Ύ΅΍ȱΘ΍ΖȱΔΓΏ΍Θ΍ΎνΖȱΉΒΉΏϟΒΉ΍ΖȱΗΘ΋Αȱ̄ΌφΑ΅Dzȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśȱ

2 

ǯȱ

Ε_3.ΒΑλ2Κ(ε)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̅ǯŘǯȱ ȍГΗΘΉȱΓЁΎȱΩΒ΍ΓΑȱΦΔȂȱϷΜΉΝΖdzȱπΎȱΘЗΑȱσΕ·ΝΑȱΗΎΓΔΉϧΑȎȱDZȱ̕ΉȱΔΓ΍Γȱ
ΗΙΐΔνΕ΅Ηΐ΅ȱ Ύ΅Θ΅Ώφ·Ή΍ȱ Γȱ ̏΅ΑΘϟΌΉΓΖȱ ΐΉȱ ΆΣΗ΋ȱ ΅ΙΘΣȱ Θ΅ȱ
ΏΉ·ϱΐΉΑ΅Dzȱ ̓΍ΗΘΉϾΉΘΉȱ ΔΝΖȱ ΋ȱ ΉΒΝΘΉΕ΍Ύφȱ ΉΐΚΣΑ΍Η΋ȱ ΉΑϱΖȱ
΅ΑΌΕЏΔΓΙȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΉΔ΋ΕΉΣΗΉ΍ȱΘ΋ΑȱΎΕϟΗ΋ȱΐ΅Ζȱ·΍Ȃȱ΅ΙΘϱΑDzȱ
̅ǯřǯȱ ΅Ǽȱ

̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśȱ

̐΅ȱ Λ΅Ε΅ΎΘ΋ΕϟΗΉΘΉȱ Θ΍Ζȱ ΔΕΓΘΣΗΉ΍Ζȱ ΔΓΙȱ ΅ΎΓΏΓΙΌΓϾΑȱ
Η΋ΐΉ΍ЏΑΓΑΘ΅Ζȱ̙ȱΗΘ΋ΑȱΎ΅ΘΣΏΏ΋Ώ΋ȱΗΘφΏ΋DZȱ

ȱ
̒΍ȱȍΏΓ·Γ·ΕΣΚΓ΍ȎȱφΘ΅ΑȱΈ΍Ύ΅Α΍ΎΓϟȱΕφΘΓΕΉΖǯȱ
̕΋ΐ΅ΑΘ΍ΎϱΘΉΕΓΖȱΉΎΔΕϱΗΝΔΓΖȱΘΝΑȱ
ΗΙΐΆΓΙΏΉΙΘ΍ΎЏΑȱΏϱ·ΝΑȱφΘ΅ΑȱΓȱ̌ΗΓΎΕΣΘ΋Ζǯȱ
̊ȱȍΔΕϱΌΉΗ΍ΖȎȱ΅ΔΓΘΉΏΉϟȱΐνΕΓΖȱΘΓΙȱΉΔ΍Ώϱ·ΓΙǯȱ
̒΍ȱȍ·ΑЏΐΉΖȎȱΉϟΑ΅΍ȱȍΣΘΉΛΑΉΖȱΔϟΗΘΉ΍ΖȎǯȱ
̏ΉȱΘΓΑȱΉΔϟΏΓ·ΓȱΉΔ΍Έ΍ЏΎΓΑΘ΅΍ȱΈϾΓȱΗΎΓΔΓϟǰȱȱ
΋ȱ΋ΌΓΔΓ΍ϟ΅ȱΎ΅΍ȱ΋ȱΔ΅ΌΓΔΓ΍ϟ΅ǯȱ

ΆǼȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

̄Α΅ΏϾΗΘΉȱΘΓȱΔΉΕ΍ΉΛϱΐΉΑΓȱΘΝΑȱϱΕΝΑDZȱ·ΑЏΐΉΖǰȱΔΣΌ΋ǯȱȱ

̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

̄Δϱȱ ΘΓΙΖȱ ΘϾΔΓΙΖȱ ΔΓΙȱ Η΅Ζȱ ΈϟΑΓΑΘ΅΍ǰȱ Α΅ȱ ·Ε΅ΚΉϟȱ ϱǰȱ Θ΍ȱ
Ί΋ΘΉϟΘ΅΍ȱΗΘ΋ΑȱΔ΅ΕνΑΌΉΗ΋DZȱ

ÈÅ

̅ǯŚǯȱ ΅ȱȱ

̕ΝΗΘϱȱ ̎ΣΌΓΖȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ΔΓ΍ΓϾΐΉΑΓΖȱǻΔΕϱΗΝΔΓȱΔΓΙȱΉΑΉΕ·ΉϟǼȱ
ΗΎΓΔΉϧΑȱǻΉΑνΕ·Ή΍΅ǰȱΎ΅ΘΣΗΘ΅Η΋Ǽȱ
ΐ΍ΗΉϧΑȱǻΕ΋ΐ΅Θ΍ΎϱȱΉΔϟΌΉΘΓȱΗΉȱȬΘϲΖǼȱ
ВΚΉΏΉϧΗΌΉȱǻΉΑνΕ·Ή΍΅ǰȱΎ΅ΘΣΗΘ΅Η΋Ǽȱ
ΉϢΕ·΅ΗΐνΑΓ΍ȱΉϢΗϟΑȱǻΘϱΔΓǼȱ

ȱ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ȱ

̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ Θ΅ȱ ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱ ǻ΅ΑΘЏΑΙΐ΅Ǽȱ ΘΝΑȱ ΏνΒΉΝΑȱ ΗΘ΋Αȱ
΅ΕΛ΅ϟ΅ȱ ΉΏΏ΋Α΍ΎφDZȱ ΩΒ΍ΓΑǰȱ ΓЁΈνΑ΅ǰȱ ΔΓΏΏΓϟǰȱ Φ·΅ΌΣǰȱ
ΎΓΗΐϟΝΖǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

̆ǯȱ̖̄̇̌̇̄̍̒ȱ̍̈̌̏̈̐̒ȱ
ȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̑ΉΑΓΚЏΑΘ΅ǰȱ̍ϾΕΓΙȱ̓΅΍ΈΉϟ΅ǰȱ̇ǰȱǰȱŘřȱȬȱŘśȱ

2

ΆǼȱȱ

Ε_3.ΒΑλ2Κ(ε)

̳ΔΉϠȱ Έξȱ Θ΅ІΘ΅ȱ ΔΓ΍φΗ΅Ζȱ ϳȱ ͩΕΎΣΑ΍ΓΖȱ ΔΕΓΗϛΏΌΉǰȱ Ών·Ή΍ȱ ϳȱ ̍ІΕΓΖǰȱ ̳·Џȱ
Ένǰȱ σΚ΋ǰȱ Иȱ ͩΕΎΣΑ΍Ήǰȱ ϊΈΓΐ΅΍ȱ ΅ϢΗΌ΅ΑϱΐΉΑΓΖȱ ϵΘ΍ȱ ΓЁȱ ΐϱΑΓΑȱ Κ΍Ώϟ΅Αȱ
πΔ΍ΈΉ΍ΎΑϾΐΉΑΓΖȱ ΔΣΕΉ΍ǰȱ ΦΏΏΤȱ Ύ΅Ϡȱ ΗϾΑΉΗ΍Αȱ Κ΅ϟΑΉ΍ȱ ΐΓ΍ȱ σΛΉ΍Αǯȱ ̍΅Ϡȱ ΑІΑȱ ϵΘ΍ȱ
ΗΙΐΚνΕΉ΍ȱ ψΐϧΑȱ Θ΅ЁΘΤȱ ΈϛΏΓΑаȱ πΐΓϟȱ ΘΉȱ ·ΤΕȱ ΔΓΏνΐ΍Γ΍ȱ ̝ΗΗϾΕ΍Γ΍ǰȱ ΗΓϟȱ ΘΉȱ ΑІΑȱ
πΛΌϟΓΑνΖȱ ΉϢΗ΍Αȱ ύȱ πΐΓϟаȱ ΓЂΘΝΖȱ ΓЇΑȱ ψΐϧΑȱ ΦΐΚΓΘνΕΓ΍Ζȱ ΆΓΙΏΉΙΘνΓΑȱ ϵΔΝΖȱ ΘЗΑȱ
ΐξΑȱ Δ΅ΕϱΑΘΝΑȱ ΐ΋ΈΉϠΖȱ ΦΔΓΗΘ΅ΘφΗΉ΍ȱ ψΐϧΑȱ ΗΙΐΐΣΛΝΑǰȱ ΩΏΏΓΙΖȱ Ένǰȱ πΤΑȱ
ΈΙΑЏΐΉΌ΅ǰȱ ΔΕΓΗΏ΋ΜϱΐΉΌ΅ǯȱ ̖ΓІȱ Έξȱ ̏φΈΓΙȱ όΎΓΙΉΖȱ ΦΔΓΎ΅ΏΓІΑΘΓΖȱ ΘΓϿΖȱ
ϡΔΔν΅ΖаȱΉϢȱΈȇȱΓЈΘΓ΍ȱΦΔϟ΅Η΍ΑǰȱψΐΉϧΖȱΐϱΑΓ΍ȱΓϡȱΔΉΊΓϠȱΐΉΑΓІΐΉΑǯȱ̒ЂΘΝΖȱΓЇΑȱΈΉϧȱ
ΔΓ΍ΉϧΑȱ πΐξȱ Ύ΅Ϡȱ Ηξȱ ϵΔΝΖȱ ϳȱ ΦΔΓΎ΅ΏЗΑȱ ΓЈΘΓΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΅ЁΘϲΖȱ ΐνΑΉ΍Αȱ Δ΅Εȇȱ ψΐϧΑȱ
ΆΓΙΏφΗΉΘ΅΍ǯȱȱ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ἥδοµαι + κατηγορ. µετοχή

:

ευχαριστιέµαι να ...

ÈÅ

αἰσθάνοµαι + ειδική πρόταση:
αντιλαµβάνοµαι,
πληροφορούµαι, νιώθω ότι...
ἀποκαλῶ:
ȱ
̆ǯȱ

καλώ πίσω.

̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈ΍ϱȱ Η΅Ζȱ Θ΋ȱ ΐΉΘΣΚΕ΅Η΋ȱ ΘΓΙȱ Δ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ
ΎΉ΍ΐνΑΓΙǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΒΑλ2Κ(ε)

̆ǯŗǯȱ ΅ǯȱ
̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈ΍ϱȱ Η΅Ζȱ ΘΓΑȱ ΘϾΔΓȱ ΔΓΙȱ Ί΋ΘΉϟΘ΅΍ȱ ·΍΅ȱ
Ύ΅ΌΉΐ΍Σȱ΅ΔϱȱΘ΍ΖȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝȱΏνΒΉ΍ΖDZȱȱ

̆ǯŘǯȱ ΅ǯȱ
Άǯȱ

·ǯȱ

ΔΕΓΗΏ΋ΜϱΐΉΌ΅DZȱΈΉϾΘΉΕΓȱΔΕϱΗΝΔΓȱΔΕΓΗΘ΅ΎΘ΍ΎφΖȱ̄ΓΕϟΗΘΓΙȱΆЮȱ
ΗΘ΋ȱΚΝΑφȱΔΓΙȱΆΕϟΗΎΉΘ΅΍ȱΘΓȱΕφΐ΅ǯȱ
όΎΓΙΉΖDZȱ ΅ΑΘϟΗΘΓ΍ΛΓȱ ΘϾΔΓȱ ΗΘΓȱ ̏νΏΏΓΑΘ΅ȱ ΗΘ΋ȱ ΚΝΑφȱ ΔΓΙȱ
ΆΕϟΗΎΉΘ΅΍ȱΘΓȱΕφΐ΅ǯȱ
Κ΅ϟΑΉ΍DZȱ ΅ΑΘϟΗΘΓ΍ΛΓȱ ΘϾΔΓȱ ΗΘΓΑȱ ̗ΔΉΕΗΙΑΘνΏ΍ΎΓȱ ΗΘ΋ȱ ΚΝΑφȱ ΔΓΙȱ
ΆΕϟΗΎΉΘ΅΍ȱΘΓȱΕφΐ΅ǯȱ
ΆΓΙΏφΗΉΘ΅΍DZȱ ΈΉϾΘΉΕΓȱ ΔΕϱΗΝΔΓȱ ΘΓΙȱ ΉΑ΍ΎΓϾȱ ΅Ε΍ΌΐΓϾȱ Θ΋Ζȱ
ΓΕ΍ΗΘ΍ΎφΖȱ̈ΑΉΗΘЏΘ΅ǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ
̐΅ȱ ΅Α΅·ΑΝΕ΍ΗΘΓϾΑȱ ΅Δϱȱ ΗΙΑΘ΅ΎΘ΍Ύφȱ ΣΔΓΜ΋ȱ Γ΍ȱ ΏνΒΉ΍Ζȱ Ύ΅΍ȱ Γ΍ȱ
ΚΕΣΗΉ΍ΖDZȱΐΓϠȱȬȱΗΓϠȱȬȱψΐϧΑȱȬȱΗΙΐΐΣΛΝΑȱȬȱΐϱΑΓ΍ǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗǯśȱ

ύȱ πΐΓϠDZȱ ̐΅ȱ ΅Α΅·ΑΝΕ΍ΗΘΉϟȱ ΅Δϱȱ ΗΙΑΘ΅ΎΘ΍Ύφȱ ΣΔΓΜ΋ȱ Γȱ ϱΕΓΖȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱ ŖǯśǼǯȱ ̐΅ȱ Έ΋ΏΝΌΉϟȱ ΋ȱ ϟΈ΍΅ȱ ΗΛνΗ΋ȱ ΐΉȱ ΣΏΏΓΑȱ ΘΕϱΔΓȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŖǯśǼǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗȱ

ÈÅ

̆ǯŗǯȱȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

ΗϾΑΉΗ΍ΑDZȱΈΓΘ΍ΎφȱΘΓΙȱΉΑ΍ΎΓϾȱ΅Ε΍ΌΐΓϾǯȱȱ
πΛΌϟΓΑΉΖDZȱ ΅΍Θ΍΅Θ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ ΔΏ΋ΌΙΑΘ΍ΎΓϾȱ ΅Ε΍ΌΐΓϾȱ ΗΘΓȱ ΓΙΈνΘΉΕΓȱ
·νΑΓΖȱΗΘΓΑȱϟΈ΍ΓȱΆ΅Όΐϱǯȱ
ϡΔΔν΅ΖDZȱΈΓΘ΍ΎφȱΘΓΙȱΔΏ΋ΌΙΑΘ΍ΎΓϾȱ΅Ε΍ΌΐΓϾǯȱ
ΐΓ΍DZȱ΅ΑΘϟΗΘΓ΍ΛΓȱΘϾΔΓȱΗΘΓȱΘΕϟΘΓȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘ΋Ζȱ΅ΑΘΝΑΙΐϟ΅Ζǯȱ
ΐ΋ΈΉϠΖDZȱ΅΍Θ΍΅Θ΍ΎφȱΔΏ΋ΌΙΑΘ΍ΎΓϾȱ΅Ε΍ΌΐΓϾǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ
Άǯȱ
ΔΣΕΉ΍DZȱ΅Δ΅ΕνΐΚ΅ΘΓȱ̏νΏΏΓΑΘ΅ǯȱ

ȍΓЂΘΝΖȱΓЇΑȱψΐϧΑȱΦΐΚΓΘνΕΓ΍ΖȱΆΓΙΏΉΙΘνΓΑȱϵΔΝΖȱdzȱΩΏΏΓΙΖǰȱπΤΑȱ
ΈΙΑЏΐΉΌ΅ǰȱ ΔΕΓΗΏ΋ΜϱΐΉΌ΅ȎDZȱ ̐΅ȱ ΅Α΅·ΑΝΕ΍ΗΘΉϟȱ Γȱ ΙΔΓΌΉΘ΍ΎϱΖȱ
Ώϱ·ΓΖȱ ΔΓΙȱ ΙΔΣΕΛΉ΍ȱ ΗΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱ ŘǯśǼǯȱ ̐΅ȱ
ΉΔ΍ΚνΕΉΘΉȱ ϱΔΓ΍ΉΖȱ ΅ΏΏ΅·νΖȱ ΎΕϟΑΉΘΉȱ ΅Δ΅Ε΅ϟΘ΋ΘΉΖǰȱ ЏΗΘΉȱ Α΅ȱ
Έ΋ΏЏΑΉ΍ȱΘ΋Αȱ΅ΔΏφȱΗΎνΜ΋ȱΘΓΙȱΏν·ΓΑΘΓΖȱǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŘǯśǼǯȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ

ȍ̖ΓІȱ ̏φΈΓΙȱ όΎΓΙΉΖȱ ΦΔΓΎ΅ΏΓІΑΘΓΖȱ ΘΓЅΖȱ ϡΔΔν΅ΖȎDZȱ ̐΅ȱ
Έ΍Ύ΅΍ΓΏΓ·΋ΌΉϟȱ ΋ȱ ΗϾΑΘ΅Β΋ȱ ΘΓΙȱ Εφΐ΅ΘΓΖȱ ǻΐΓΑΣΈΉΖȱ ŗǼǯȱ ̐΅ȱ
ΉΔ΍ΚνΕΉΘΉȱ ϱΔΓ΍ΉΖȱ ΅ΏΏ΅·νΖȱ ΎΕϟΑΉΘΉȱ ΅Α΅·Ύ΅ϟΉΖǰȱ ЏΗΘΉȱ Α΅ȱ
Έ΋ΏЏΑΉΘ΅΍ȱνΐΐΉΗ΋ȱ΅ΑΘϟΏ΋Μ΋ȱǻΐΓΑΣΈΉΖȱŗǯśǼǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘǯśȱ

2

Έȱ

Ε_3.ΒΑλ2Κ(ε)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
̖̄̑̊DZȱ 

Ȃȱ̗̆̈̐̌̍̒ȱ̗̗̎̍̈̌̒ȱ

̏̄̋̊̏̄DZȱ

̙̄̔̄̌̄ȱ

Ε_3.ΒΑλ2Κ(α)

̖̗̗̍̄̈̋̐̊̕DZȱ ̛̖̋̈̔̊̌̍̊ȱ

ȱ
̄ǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

̊ΐΉΕΓΐ΋Αϟ΅DZȱ̍ΙΕ΍΅ΎφȱŘŘȱ̄ΔΕ΍ΏϟΓΙȱŘŖŗŘȱ
̖̄̓̄̐̊̈̌̕̕ȱ

̄Δϱȱ Θ΍Ζȱ ΙΔϱΏΓ΍ΔΉΖȱ ΏΓ΍ΔϱΑȱ ΉΎΗΘΕ΅ΘΉϟΉΖȱ Ύ΅΍ȱ ΚΙΏΣΒΉ΍Ζȱ ΚΕΓΙΕϟΝΑȱ
Ύ΅ΐ΍Σȱ ΈΉΑȱ ΣΚ΋Η΅ȱ ΔΓΘνȱ ΝΖȱ ΘЏΕ΅ǰȱ ΅ΏΏΣȱ ΗΉȱ ϱΏΓȱ ΘΓȱ ΛΕϱΑΓȱ ǻΘ΋Ζȱ
ΗΘΕΣΘΉΙΗφΖȱ ΐΓΙǼȱ Έ΍΅ΕΎЏΖȱ ΐΉȱ ΘΓΙΖȱ ΔΕЏΘΓΙΖȱ ΉΎΗΘΕΣΘΉΙ΅ȱ Ύ΅΍ȱ ΅Δϱȱ Θ΋ȱ
ΐΣΛ΋ȱ΅ΔΓΛΝΕΓϾΗ΅ȱΐΉȱΘΓΙΖȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟΓΙΖǯȱ̓ΕνΔΉ΍ǰȱΏΓ΍ΔϱΑǰȱ΅ΙΘΓϾΖȱΔΓΙȱ
ΐΉȱΚ΍ΏΓΘ΍ΐϟ΅ȱΎ΅΍ȱΐΉȱΉΙΔΕνΔΉ΍΅ȱ΅Α΅ΐ΍·ΑϾΓΑΘ΅΍ȱΗΘ΅ȱΔΓΏ΍Θ΍ΎΣȱΑ΅ȱΘΓΙΖȱ
ΎΕϟΑΉΘΉȱ ΅Δϱȱ΅ΙΘΓϾȱ ΘΓΙȱ ΉϟΈΓΙΖȱ Θ΋ȱ ΗΙΐΔΉΕ΍ΚΓΕΣǰȱ Ύ΅΍ȱ ϱΛ΍ǰȱ ΅ΑȱΎΣΔΓ΍ΓΖȱ
ΘΕνΚΉ΍ȱΐ΅ΎΕ΍Σȱΐ΅ΏΏ΍Σǰȱ·΍вȱ΅ΙΘϱȱΘΓȱΏϱ·ΓȱΑ΅ȱΘΓΑȱΐ΍ΗΉϟΘΉɆȱ·΍΅Θϟȱ΅ΙΘΓϾȱ
ΘΓΙȱΉϟΈΓΙΖȱΓ΍ȱΗΙΑφΌΉ΍ΉΖȱΓϾΘΉȱΘΓΙΖȱΔΓΏϟΘΉΖȱΓϾΘΉȱΘΓȱΗϾΑΓΏΓȱΘ΋ΖȱΔϱΏ΋Ζȱ
ΆΏΣΔΘΓΙΑɆȱ ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱ ΅Δϱȱ ΉΎΉϟΑΓΙΖȱ ΔΓΙȱ ΌνΏΓΙΑȱ Α΅ȱ Ύ΍ΑΈΙΑΉϾΓΙΑȱ
ΉΑΣΑΘ΍΅ȱΗΘΓΙΖȱΉΛΌΕΓϾΖǰȱϱΏΓ΍ȱΉΗΉϟΖȱ·ΉΑ΍ΎΣȱΝΚΉΏΉϟΗΌΉǯȱ̈ΔΓΐνΑΝΖǰȱΈΉΑȱ
΅ΒϟΊΉ΍ȱ ΅Δϱȱ Θ΋Αȱ ΉΒΝΘΉΕ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ ΉΐΚΣΑ΍Η΋ǰȱ ΎϾΕ΍Γ΍ȱ ΆΓΙΏΉΙΘνΖǰȱ ΓϾΘΉȱ Α΅ȱ
΅·΅ΔΣΘΉȱ ΓϾΘΉȱ Α΅ȱ ΐ΍ΗΉϟΘΉȱ Ύ΅ΑνΑ΅Αǰȱ ΅ΏΏΣȱ ΅Δϱȱ Θ΍Ζȱ ΔΕΣΒΉ΍Ζȱ ǻΘΓΙǼȱ Α΅ȱ
ǻΘΓΑǼȱΎΕϟΑΉΘΉǯȱȱ

ÈÅ

ȱ
̅ǯŗǯȱ ̒ȱ ̏΅ΑΘϟΌΉΓΖȱ Ύ΅΍ȱ ΎΣΔΓ΍Γ΍ȱ ΑνΓ΍ȱ ΅Ε΍ΗΘΓΎΕ΅Θ΍ΎφΖȱ Ύ΅Θ΅·Ν·φΖǰȱ ΎΙΕϟΝΖȱ
΅Δϱȱ Θ΋Αȱ ΘΣΒ΋ȱ ΘΝΑȱ ΍ΔΔνΝΑǰȱ ΔΓΙȱ ΐ΍ΐΓϾΑΘ΅Αȱ ΘΓΙΖȱ ̎ΣΎΝΑΉΖǰȱ νΘΕΉΚ΅Αȱ
ΐ΅ΎΕ΍Σȱ Ύϱΐ΋ǯȱ ̄ΙΘϱȱ ϱΐΝΖȱ νΎ΅ΑΉȱ ΘΓΙΖȱ Έ΋ΐΓΎΕ΅Θ΍ΎΓϾΖȱ ΑνΓΙΖǰȱ ΔΓΙȱ
ΉϟΛ΅Αȱ Θ΅ȱ ΐ΅ΏΏ΍Σȱ ΘΓΙΖȱ ΅ΕΎΉΘΣȱ ΎΓΑΘΣǰȱ Α΅ȱ ΅ΑΘ΍Δ΅ΌΓϾΑȱ ΅ΙΘφȱ Θ΋ȱ
ΗΙΑφΌΉ΍΅ȱ ΘΝΑȱ ΅Ε΍ΗΘΓΎΕ΅Θ΍ΎЏΑȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΘΓΙΖȱ ΌΉΝΕΓϾΗ΅Αȱ ΚϟΏΓΙΖȱ ΘΓΙȱ
Ύ΅ΌΉΗΘЏΘΓΖȱ ΘΝΑȱ ̖Ε΍ΣΎΓΑΘ΅ȱ ΘΙΕΣΑΑΝΑǯȱ ̄Αǰȱ ΏΓ΍ΔϱΑǰȱ ΏΣΆΉ΍ȱ Ύ΅ΑΉϟΖȱ
ΙΔϱΜ΋ȱ Θ΋ȱ ΗΙ·ΎΉΎΕ΍ΐνΑ΋ȱ ΛΕΓΑ΍Ύφȱ ΔΉΕϟΓΈΓȱ Ύ΅ΘΣȱ Θ΋Αȱ ΓΔΓϟ΅ȱ
΅ΔΓΎ΅Θ΅ΗΘΣΌ΋ΎΉȱ΋ȱΈ΋ΐΓΎΕ΅Θϟ΅ȱϾΗΘΉΕ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΈϾΗΎΓΏ΅ȱΛΕϱΑ΍΅ȱΘ΋Ζȱ
ΘΙΕ΅ΑΑϟ΅Ζȱ ΘΝΑȱ ΘΕ΍ΣΎΓΑΘ΅ǰȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΉϾΏΓ·Γȱ Α΅ȱ ΙΔΣΕΛΉ΍ȱ ΐ΍΅ȱ ΎΣΔΓ΍΅ȱ
Ύ΅ΛΙΔΓΜϟ΅ȱ ΅ΔνΑ΅ΑΘ΍ȱ ΗΘΓΙΖȱ ΅Ε΍ΗΘΓΎΕ΅Θ΍ΎΓϾΖȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΒΙΔΑΓϾΑȱ
ΐΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘΓȱΎΓΑΘ΍ΑϱȱΔ΅ΕΉΏΌϱΑǯȱ
ȱ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΒΑλ2Κ(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

̅ǯŘǯȱ ̒ȱ̏΅ΑΘϟΌΉΓΖȱΙΔΓΗΘ΋ΕϟΊΉ΍ȱΔΝΖȱΓ΍ȱΣΑΌΕΝΔΓ΍ȱΈΉΑȱΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱΎΕϟΑΓΑΘ΅΍ȱ
ΐΉȱ ΆΣΗ΋ȱ Θ΋Αȱ ΉΒΝΘΉΕ΍Ύφȱ ΘΓΙΖȱ ΉΐΚΣΑ΍Η΋ǰȱ ΅ΏΏΣȱ ΐΉȱ ·ΑЏΐΓΑ΅ȱ Θ΋Αȱ
ΔΕΓΗΚΓΕΣȱ ΘΓΙΖȱ ΗΘΓȱ ΎΓ΍ΑΝΑ΍Ύϱȱ ΗϾΑΓΏΓǯȱ ̋ΉΝΕΉϟǰȱ ΉΔ΍ΔΏνΓΑǰȱ ΔΝΖȱ
ΔΓΏΏΓϟȱ ΔϟΗΝȱ ΅Δϱȱ ΐ΍΅ȱ ΎϱΗΐ΍΅ȱ Δ΅ΕΓΙΗϟ΅ȱ ΎΕϾΆΓΙΑȱ Θ΋Αȱ Ύ΅ΎϱΘ΋Θ΅ȱ Θ΋Ζȱ
ΜΙΛφΖȱΘΓΙΖȱΔΕΓΎ΅ΏЏΑΘ΅ΖȱΔΓΏΏΣȱΈΉ΍ΑΣȱΗΘΓΙΖȱΗΙΐΔΓΏϟΘΉΖȱΘΓΙΖǰȱΉΑЏȱ
ΙΔΣΕΛΓΙΑȱΎ΅΍ȱΣΏΏΓ΍ȱΓ΍ȱΓΔΓϟΓ΍ȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΔ΅Ε΅ΐΉΏΓϾΑȱΘ΋ΑȱΉΐΚΣΑ΍Ηφȱ
ΘΓΙΖȱ ϱΐΝΖȱ νΛΓΙΑȱ ΔΕΓΗΚνΕΉ΍ȱ ΔΓΏΏΣȱ Ύ΅ΏΣȱ ΗΉȱ ϱΏΓΙΖǯȱ ̰Ε΅ǰȱ ΉϟΑ΅΍ȱ
ΚΕϱΑ΍ΐΓȱ Α΅ȱ ΐ΋Αȱ ΅ΔΓΘΉΏΉϟȱ ΋ȱ ΉΒΝΘΉΕ΍Ύφȱ ΉΐΚΣΑ΍Η΋ȱ ΐνΘΕΓȱ ΎΕϟΗΉΝΖȱ Ȭ
ΣΏΏΝΗΘΉȱ ΋ȱ ΅΍ΗΌ΋Θ΍Ύφȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΎΣΘ΍ȱ ΙΔΓΎΉ΍ΐΉΑ΍ΎϱȬǰȱ ΅ΏΏΣȱ Θ΅ȱ Ύ΅ΏΣȱ ΘΓΙȱ
νΕ·΅ȱΎ΅΍ȱ΋ȱΔϟΗΘ΋ȱΔΓΙȱΈΉϟΛΑΉ΍ȱΗΉȱ΅ΒϟΉΖȱΎ΅΍ȱ΍Έ΅Α΍ΎΣǯȱ
̓ΓΏΏνΖȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Γ΍ȱ ΚΓΕνΖȱ Ύ΅ΘΣȱ Θ΍Ζȱ ΓΔΓϟΉΖȱ ΋ȱ ΎΕϟΗ΋ȱ ΐ΅Ζȱ ·΍΅ȱ νΑ΅Αȱ
ΣΑΌΕΝΔΓȱ ΉΔ΋ΕΉΣΊΉΘ΅΍ȱ ΅Δϱȱ Θ΋Αȱ ΉΒΝΘΉΕ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ ΉΐΚΣΑ΍Η΋ȱ Ύ΅΍ȱ
ΚΘΣΑΓΙΐΉȱ ΗΉȱ Ώ΅ΌΉΐνΑ΅ȱ ΗΙΐΔΉΕΣΗΐ΅Θ΅ǰȱ ΅Αȱ ΅ΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΐΉȱ Α΅ȱ
ΐΉϟΑΓΙΐΉȱΐϱΑΓȱΗΉȱ΅ΙΘϱȱΎ΅΍ȱΑ΅ȱΐ΋ȱΈ΍Ή΍ΗΈϾΗΓΙΐΉȱΆ΅ΌϾΘΉΕ΅ȱΗΘ΋ΑȱΜΙΛφȱ
ΘΓΙǰȱ ΗΘΓȱ ΔΓ΍ΓΖȱ ΔΕ΅·ΐ΅Θ΍ΎΣȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Ύ΅΍ȱ ϱΛ΍ȱ ΗΘΓȱ ΔΓ΍ΓΖȱ Κ΅ϟΑΉΘ΅΍ȱ ΔΝΖȱ
ΉϟΑ΅΍ǯȱ ̄Αȱ ΏΓ΍ΔϱΑȱ ΉΔ΍ΛΉ΍ΕφΗΓΙΐΉȱ Α΅ȱ ΘΓΑȱ ΔΏ΋Η΍ΣΗΓΙΐΉȱ ΔΉΕ΍ΗΗϱΘΉΕΓǰȱ
ΘϱΘΉȱ Ό΅ȱ ΅ΑΘ΍Ώ΋ΚΌΓϾΐΉȱ Ύ΅ΏϾΘΉΕ΅ȱ Θ΍ȱ ΔΕΉΗΆΉϾΉ΍ȱ Ύ΅΍ȱ ϟΗΝΖȱ
ΗΙΑΉ΍Έ΋ΘΓΔΓ΍φΗΓΙΐΉȱ ϱΘ΍ȱ ΈΉΑȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΏΓ·΍Ύϱȱ Α΅ȱ Έ΍΅ΘΙΔЏΑΓΙΐΉȱ
ΆΉΆ΍΅ΗΐνΑ΅ȱΘ΍ΖȱΎΕϟΗΉ΍Ζȱΐ΅Ζȱ΅ΔϱȱΘ΋ΑȱΔΕЏΘ΋ȱΉΑΘϾΔΝΗ΋ǰȱΎ΅ΌЏΖȱΔΓΏΏΓϟȱ
ΗΙΐΆ΅ϟΑΉ΍ȱΑ΅ȱΎΕϾΆΓΙΑȱΘ΍ΖȱΜΙΛ΍ΎνΖȱΘΓΙΖȱΎ΅ΎϟΉΖȱΔϟΗΝȱ΅Δϱȱΐ΍΅ȱΎϱΗΐ΍΅ȱ
Ύ΅΍ȱΉΙΔΕΉΔφȱΉΒΝΘΉΕ΍ΎφȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ǯȱ

ȱ
ȱ

ΆǼȱ

ȱ
̕ΝΗΘϱȱ ̎ΣΌΓΖȱ
̒΍ȱȍΏΓ·Γ·ΕΣΚΓ΍ȎȱφΘ΅ΑȱΈ΍Ύ΅Α΍ΎΓϟȱΕφΘΓΕΉΖǯȱ
̙ȱ
ȱ
̕΋ΐ΅ΑΘ΍ΎϱΘΉΕΓΖȱΉΎΔΕϱΗΝΔΓΖȱΘΝΑȱ
ȱ
̙ȱ
ΗΙΐΆΓΙΏΉΙΘ΍ΎЏΑȱΏϱ·ΝΑȱφΘ΅ΑȱΓȱ̌ΗΓΎΕΣΘ΋Ζǯȱ
̊ȱȍΔΕϱΌΉΗ΍ΖȎȱ΅ΔΓΘΉΏΉϟȱΐνΕΓΖȱΘΓΙȱΉΔ΍Ώϱ·ΓΙǯȱ
ȱ 
ȱ
̒΍ȱȍ·ΑЏΐΉΖȎȱΉϟΑ΅΍ȱȍΣΘΉΛΑΉΖȱΔϟΗΘΉ΍ΖȎǯȱ
ȱ 
ȱ
̏ΉȱΘΓΑȱΉΔϟΏΓ·ΓȱΉΔ΍Έ΍ЏΎΓΑΘ΅΍ȱΈϾΓȱΗΎΓΔΓϟǰȱȱ
ȱ 
ȱ
΋ȱ΋ΌΓΔΓ΍ϟ΅ȱΎ΅΍ȱ΋ȱΔ΅ΌΓΔΓ΍ϟ΅ǯȱ

ÈÅ

ȱ
̅ǯřǯȱ ΅Ǽȱ

̒΍ȱ΅Δ΅ΑΘφΗΉ΍ΖȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅΍ȱΗΘ΋ȱΗΉΏϟΈ΅ȱŘŖȱΘΓΙȱΗΛΓΏ΍ΎΓϾȱΆ΍ΆΏϟΓΙȱ
ǻȍ̒΍ȱ·ΑЏΐΉΖȱȬȱ̖΅ȱΔΣΌ΋ȎǼǯȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ȱ

̆ǯȱ

ȱ

ΆǼȱ

̖̘̏̈̄̔̄̊̕ȱ

ͥΘ΅ΑȱΓȱ̗ΕΎΣΑ΍ΓΖǰȱ΅ΚΓϾȱνΎ΅ΑΉȱ΅ΙΘΣǰȱΉΔνΗΘΕΉΜΉǰȱΓȱ̍ϾΕΓΖȱΉϟΔΉDZȱ
ȍ̗ΕΎΣΑ΍Ήǰȱ Ή·Џȱ Λ΅ϟΕΓΐ΅΍ȱ ΔΓΙȱ Α΍ЏΌΝȱ ϱΘ΍ȱ ϱΛ΍ȱ ΐϱΑΓȱ ΉϟΗ΅΍ȱ ΉΈЏȱ
ΈΉϟΛΑΓΑΘ΅ΖȱΘ΋ȱΚ΍Ώϟ΅ȱΗΓΙǰȱ΅ΏΏΣȱΐΓΙȱΈϟΑΉ΍ΖȱΘ΋ΑȱΉΑΘϾΔΝΗ΋ȱϱΘ΍ȱΉϟΗ΅΍ȱΎ΅΍ȱ
ΗΙΑΉΘϱΖǯȱ̍΅΍ȱΘЏΕ΅ȱΉϟΑ΅΍ȱΓΏΓΚΣΑΉΕΓȱϱΘ΍ȱνΛΓΙΐΉȱΘ΅ȱϟΈ΍΅ȱΗΙΐΚνΕΓΑΘ΅аȱ
·΍΅Θϟȱ Γ΍ȱ ̄ΗΗϾΕ΍Γ΍ȱ Ύ΅΍ȱ Έ΍ΎΓϟȱ ΐΓΙȱ ΉΛΌΕΓϟȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Ύ΅΍ȱ ΉΛΌΕΉϾΓΑΘ΅΍ȱ ΘЏΕ΅ȱ
ΔΉΕ΍ΗΗϱΘΉΕΓȱ ΉΗνΑ΅ȱ Δ΅ΕΣȱ ΉΐνΑ΅ǯȱ ̆΍΅ȱ ΘΓȱ Ώϱ·Γȱ ΅ΙΘϱȱ ΏΓ΍ΔϱΑȱ ΉΐΉϟΖȱ Γ΍ȱ
ΈϾΓȱ ΔΕνΔΉ΍ȱ Α΅ȱ ΗΎΉΚΘΓϾΐΉȱ ΐΉȱ ΔΓ΍ΓΑȱ ΘΕϱΔΓȱ ΈΉȱ Ό΅ȱ ΅ΔΓΗΘ΅ΗΘφΗΉ΍ȱ
Ύ΅ΑνΑ΅Ζȱ΅ΔϱȱΘΓΙΖȱΗΙΐΐΣΛΓΙΖȱΔΓΙȱνΛΓΙΐΉȱΘЏΕ΅ǰȱΎ΅΍ȱΐΉȱΔΓ΍ΓΑȱΘΕϱΔΓȱ
Ό΅ȱ ΅ΔΓΎΘφΗΓΙΐΉǰȱ ΅Αȱ ΐΔΓΕΓϾΐΉǰȱ ΣΏΏΓΙΖȱ ΗΙΐΐΣΛΓΙΖǯȱ ̰ΎΓΙΗΉΖȱ ϱΘ΍ȱ Γȱ
̏φΈΓΖȱ ΎΣΏΉΗΉȱ ΔϟΗΝȱ ΘΓΙΖȱ ΍ΔΔΉϟΖȱ ΘΓΙаȱ Ύ΅΍ǰȱ ΅Αȱ ΅ΙΘΓϟȱ ΚϾ·ΓΙΑǰȱ Ό΅ȱ
ΐΉϟΑΓΙΐΉȱ ΐϱΑΓΑȱ ΉΐΉϟΖȱ Γ΍ȱ ΔΉΊΓϟȱ ǻΉΐΉϟΖȱ Γ΍ȱ ΔΉΊΓϟȱ Ό΅ȱ ΐΉϟΑΓΙΐΉȱ ΐϱΑΓ΍ȱ
ΐ΅ΖǼǯȱ̆΍вȱ΅ΙΘϱȱΏΓ΍ΔϱΑȱΔΕνΔΉ΍ȱΉ·ЏȱΎ΅΍ȱΉΗϾȱΑ΅ȱΚΕΓΑΘϟΗΓΙΐΉȱΐΉȱΔΓ΍ΓΑȱ
ΘΕϱΔΓȱΌ΅ȱΌΉΏφΗΉ΍ȱ΅ΙΘϱΖȱΔΓΙȱΎ΅ΏΉϟȱΔϟΗΝȱΘΓΙΖȱ΍ΔΔΉϟΖȱΑ΅ȱΐΉϟΑΉ΍ȱΎ΅΍ȱΓȱ
ϟΈ΍ΓΖȱΎΓΑΘΣȱΐ΅Ζǯȱ

̆ǯŗǯȱ ΅ǯȱ

ȱ

ΩΒ΍ΓΑȱȬȱΦΑΣΒ΍ΓΑȱ
ΓЁΈνΑ΅ȱȬȱΔΣΑΘ΅ȱ
ΔΓΏΏΓϟȱȬȱϴΏϟ·Γ΍ȱ
Φ·΅ΌΣȱȬȱΎ΅ΎΤȱ
ΎΓΗΐϟΝΖȱȬȱΦΎϱΗΐΝΖȱ

Άǯȱ

ΘϜȱΗΙΑνΗΉ΍ȱ
ΘΤȱπΛΌϟΓΑ΅ȱȦȱπΛΌϟΝȱ
ΘΓϧΖȱϡΔΔΉІΗ΍ȱ
ΓϩȱȬΓϡȱ
ΐ΋ΈνΑ΅Ζȱ

ÈÅ

ȱ

ΔΓ΍ΓϾΐΉΑΓΖȱǀȱΔΓ΍΋ΘχΖȱ
ΗΎΓΔΉϧΑȱǀȱΗΎνΜ΍Ζȱ
ΐ΍ΗΉϧΑȱǀȱΐ΍Η΋ΘϲΖȱ
ВΚΉΏΉϧΗΌΉȱǀȱВΚνΏΉ΍΅ȱ
ΉϢΕ·΅ΗΐνΑΓ΍ȱΉϢΗϟΑȱǀȱπΕ·΅ΗΘφΕ΍ΓΑȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̅ǯŚǯȱ ΅Ǽȱ

Ε_3.ΒΑλ2Κ(α)

2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Δ΅ΕνΗΉΗΌ΅΍ȱ
ΔΕϱΗΏ΅ΆΉȱ
ΦΎΓϾΗΉ΍ȱȬΦΎΓϾΗϙȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΒΑλ2Κ(α)

πΔνΚ΅ΑΗΓȱ
ΆΓϾΏΉ΍ȱ

ȱ

ΐΓϠDZȱΈΓΘ΍ΎφȱΔΕΓΗΝΔ΍ΎφȱΘΓΙȱΎΕϟΑΓΑΘΓΖȱΔΕΓΗЏΔΓΙȱΗΉȱΉΒΣΕΘ΋Η΋ȱ
΅ΔϱȱΘΓȱΕφΐ΅ȱȍΚ΅ϟΑΉ΍Ȏǯȱ
ΗΓϟDZȱ ΈΓΘ΍Ύφȱ ΅ΑΘ΍ΎΉ΍ΐΉΑ΍Ύφȱ ΗΉȱ ΉΒΣΕΘ΋Η΋ȱ ΅Δϱȱ ΘΓΑȱ ϱΕΓȱ
ȍπΛΌϟΓΑΉΖȎǯȱ
ψΐϧΑDZȱ ΈΓΘ΍Ύφȱ ΔΕΓΗΝΔ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ ΉΑΉΕ·ΓϾΑΘΓΖȱ ΔΕΓΗЏΔΓΙȱ ΗΉȱ
ΉΒΣΕΘ΋Η΋ȱ΅ΔϱȱΘ΋ȱΕ΋ΐ΅Θ΍ΎφȱΚΕΣΗ΋ȱȍΆΓΙΏΉΙΘνΓΑȱπΗΘϠȎǯȱ
ΗΙΐΐΣΛΝΑDZȱ ·ΉΑ΍Ύφȱ Έ΍΅΍ΕΉΘ΍Ύφȱ ΗΉȱ ΉΒΣΕΘ΋Η΋ȱ ΅Δϱȱ ΘΓΑȱ ϱΕΓȱ
ȍΐ΋ΈΉϠΖȎǯȱ
ΐϱΑΓ΍DZȱ Ύ΅Θ΋·ΓΕ΋ΐ΅Θ΍ΎϱΖȱ ΔΕΓΗΈ΍ΓΕ΍ΗΐϱΖȱ ΗΘΓȱ ȍψΐΉϧΖȎȱ φȱ
ΉΔ΍ΕΕ΋ΐ΅Θ΍Ύϱȱ Ύ΅Θ΋·ΓΕΓϾΐΉΑΓȱ ΘΓΙȱ ΘΕϱΔΓΙǯȱ ̕ΙΑΣΔΘΉΘ΅΍ȱ ΐΉȱ ΘΓȱ
Εφΐ΅ȱȍΐΉΑΓІΐΉΑȎǯȱ

ȱ

ȱ

Άǯȱ

ΆЮȱ ϱΕΓΖȱ ΗϾ·ΎΕ΍Η΋Ζȱ ΗΉȱ ΉΒΣΕΘ΋Η΋ȱ ΅Δϱȱ ΘΓΑȱ ϱΕΓȱ ȍπΛΌϟΓΑΉΖȎǯȱ ǻ΅Юȱ
ϱΕΓΖDZȱΗΓϠǼǯȱ
̌ΗΓΈϾΑ΅ΐ΋ȱνΎΚΕ΅Η΋DZȱπΐΓІȱ

·ǯȱ

̗ΔϱΌΉΗ΋DZȱπΤΑȱΈΙΑЏΐΉΌ΅ȱ
̄ΔϱΈΓΗ΋DZȱϵΔΝΖȱdzȱΩΏΏΓΙΖȱΔΕΓΗΏ΋ΜϱΐΉΌ΅ǯȱ
̓ΕϱΎΉ΍Θ΅΍ȱ ·΍΅ȱ ΔΏ΅·΍ΝΐνΑΓȱ ΙΔΓΌΉΘ΍Ύϱȱ Ώϱ·Γǯȱ ̕ΘΓΑȱ ΉΙΌϾȱ Ώϱ·Γȱ
Ό΅ȱνΛΉ΍ȱΘ΋ȱΐΓΕΚφDZȱ
̗ΔϱΌΉΗ΋DZȱπΤΑȱΈΙΑЏΐΉΌ΅ȱ
̄ΔϱΈΓΗ΋DZȱ̓ЗΖȱdzȱΩΏΏΓΙΖȱΔΕΓΗΏ΋ΜϱΐΉΌ΅Dzȱ
̒ȱΙΔΓΌΉΘ΍ΎϱΖȱΏϱ·ΓΖȱΐΉȱπΤΑȱΎ΅΍ȱΙΔΓΘ΅ΎΘ΍ΎφȱΗΘ΋ΑȱΙΔϱΌΉΗ΋ȱΎ΅΍ȱ
ΓΕ΍ΗΘ΍Ύφȱ̏νΏΏΓΑΘ΅ȱΗΘ΋Αȱ΅ΔϱΈΓΗ΋ȱΈ΋ΏЏΑΉ΍ȱΘΓȱΔΕΓΗΈΓΎЏΐΉΑΓǯȱ
̄ΔΏφȱ ΗΎνΜ΋ȱ ΘΓΙȱ Ών·ΓΑΘΓΖDZȱ ΉϢȱ ΈΙΑ΅ϟΐΉΌ΅ǰȱ ΔЗΖȱ ΩΏΏΓΙΖȱ ΪΑȱ
ΔΕΓΗΏΣΆΓ΍ΐΉΑDzȱ

Έǯȱ

ÈÅ

ȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

̆ǯŘǯȱ ΅ǯȱ

̖Γȱ Εφΐ΅ȱ ȍόΎΓΙΉΖȎȱ ΗΙΑΘΣΗΗΉΘ΅΍ȱ ΐΉȱ ·ΉΑ΍Ύφȱ ǻΘΓІȱ ̏φΈΓΙȱ ƽȱ
΅ΑΘ΍ΎΉϟΐΉΑΓǼȱ Ύ΅΍ȱ Ύ΅Θ΋·ΓΕ΋ΐ΅Θ΍Ύφȱ ΐΉΘΓΛφȱ ΗΉȱ ·ΉΑ΍Ύφȱ
ǻΦΔΓΎ΅ΏΓІΑΘΓΖǼǰȱΉΔΉ΍ΈφȱΈ΋ΏЏΑΉΘ΅΍ȱΣΐΉΗ΋ȱ΅ΑΘϟΏ΋Μ΋ǯȱ
̺ΐΐΉΗ΋ȱ ΅ΑΘϟΏ΋Μ΋DZȱ ̖ϲΑȱ ̏ϛΈΓΑȱ όΎΓΙΉΖȱ ΦΔΓΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱ ΘΓϿΖȱ
ϡΔΔν΅Ζǯȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012

2

ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Λλ2K(ε)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit.
Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et
pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam
aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et
delictum punire parat.

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda.

Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem

effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire
cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum

ÈÅ

excitavit.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Λλ2K(ε)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα που δόθηκαν.

Β1.

α.

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

dolore magno:
species horrenda:
ingentis magnitudinis:

(µονάδες 6)

γενική ενικού και αφαιρετική ενικού για το
αρσενικό γένος
γενική ενικού και γενική πληθυντικού
δοτική ενικού και ονοµαστική πληθυντικού
αιτιατική ενικού και αφαιρετική ενικού

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ

(µονάδες 4)

Ι∆ΙΑ ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ
Ι∆ΙΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟ

ÈÅ

illis
ipsam
eius

δ.

ΓΕΝΟΣ

Να σχηµατίσετε τους τύπους που ζητούνται για τις ακόλουθες
συνεκφορές:
eam maestam:

γ.

ΚΛΙΣΗ

2

Να αναγνωρίσετε την κλίση, να ορίσετε το γένος και να γράψετε την
αιτιατική πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών:
imperium
pater
cultro
vulnere
animum
facie

β.

(µονάδες 40)

(µονάδες 3)

se (α΄ απόσπασµα): να κλιθεί ο ίδιος αριθµός στο α΄ και στο β΄
πρόσωπο.
(µονάδες 2)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
α.

Να σχηµατίσετε τους τύπους όπου σας ζητείται
περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείµενο):
perdit:
inveniunt:
interficit:

parat:
dederat:
aspexit:
audire:
β.

aperit:

cupivit:

β΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα στην ίδια φωνή
γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου στην ενεργητική
φωνή
β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα στην παθητική
φωνή
το ίδιο πρόσωπο στην ίδια φωνή στην οριστική στον
υπερσυντέλικο
α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου στην άλλη φωνή
γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή
το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθµό στην οριστική ενεστώτα
στην άλλη φωνή
γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα στην
ίδια φωνή
(µονάδες 9)

να γραφεί η µετοχή παθητικού παρακειµένου στην
αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους και το απαρέµφατο
παρακειµένου της ενεργητικής φωνής.
να γραφεί η γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους της
µετοχής του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής.
(µονάδες 3)

γ.

concepit:

α.

Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων:
regum:
pudicitiam:
maestam:
cultro:
punire:
repente:
eius:
se:
Orcum:
e somno:

να γραφούν τα απαρέµφατα όλων των χρόνων της
ενεργητικής φωνής (για τους περιφραστικούς τύπους να
λάβετε υπόψη το υποκείµενο).
(µονάδες 3)

ÈÅ

Β3.

τους

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

extrahit:

(για

2

Β2.

Ε_3.Λλ2K(ε)

είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________
είναι ______________ στο ______________

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

(µονάδες 10)

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

δ.

ε.
στ.

laedit: να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα µε το ρήµα
στον παρατατικό.
(µονάδες 3)
Να αναγνωριστεί συντακτικά η δευτερεύουσα πρόταση της περιόδου
που ακολουθεί και να δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής της: «Ibi vix
animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda».
(µονάδες 2)
Να εξαρτηθεί η παρακάτω πρόταση από τη φράση «Vergilius scribit…»
και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές: «Terror Cassium concussit».

(µονάδες 2)

Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις ακόλουθες
προτάσεις:

«Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt.»
«Quem simul aspexit Cassius…».
(µονάδες 5)

«cultro se ipsam interficit»: Να επιφέρετε τις αλλαγές που απαιτούνται
στην πρόταση προκειµένου να δηλώνεται η αυτοπάθεια, µεταφέροντας
το ρήµα στο α΄ και σε β΄ ενικό πρόσωπο (στον ίδιο χρόνο και µε
υποκείµενο στο ίδιο γένος).
(µονάδες 3)

ÈÅ

ζ.

2

γ.

Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους
οµοιόπτωτους ονοµατικούς προσδιορισµούς στο παρακάτω
απόσπασµα: «Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc
modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam
Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam
maestam inveniunt».
(µονάδες 5)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

β.

Ε_3.Λλ2K(ε)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012

2

ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Λλ2K(α)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Μετάφραση:

Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος, έβδοµος και τελευταίος από τους βασιλιάδες µε αυτό
τον τρόπο χάνει την εξουσία. Ο γιος του Σέξτος Ταρκύνιος προσβάλλει την τιµή της
Λουκρητίας, συζύγου του Κολλατίνου. Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος
Βρούτος βρίσκουν αυτήν περίλυπη. Η γυναίκα µε δάκρυα αποκαλύπτει σε εκείνους
την αδικία και µε µαχαίρι αυτοκτονεί. Ο Βρούτος µε µεγάλη οδύνη βγάζει το µαχαίρι
από το τραύµα και ετοιµάζεται να τιµωρήσει το έγκληµα.
Εκεί µόλις είχε παραδώσει στον ύπνο την ταραγµένη (του) ψυχή, όταν εµφανίστηκε
ξαφνικά σε αυτόν ένα φρικτό θέαµα. Νόµισε ότι ερχόταν προς το µέρος του ένας
άνθρωπος µε πελώριο µέγεθος και βρώµικο πρόσωπο, όµοιος µε εικόνα νεκρού.
Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε τρόµος και θέλησε να πληροφορηθεί το
όνοµά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόµος συντάραξε τον
Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο.
Β1.

α.

β.

ÈÅ

imperium
pater
cultro
vulnere
animum
facie

ΚΛΙΣΗ

ΓΕΝΟΣ

Β΄
Γ΄
Β΄
Γ΄
Β΄
Ε΄

ουδέτερο
αρσενικό
αρσενικό
ουδέτερο
αρσενικό
θηλυκό

eam maestam:
dolore magno:
species horrenda:
ingentis magnitudinis:

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
imperia
patres
cultros
vulnera
animos
facies

eius maesti, eo maesto
doloris magni, dolorum magnorum
speciei horrendae, species horrendae
ingentem magnitudinem, ingenti
magnitudine

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

δ.

δεικτική
δεικτική ως οριστική
δεικτική ως επαναληπτική

Ι∆ΙΑ ΠΤΩΣΗ
ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΟΝ
ΑΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟ
illi
ipsas
eorum

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

illis
ipsam
eius

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ

2

γ.

Ε_3.Λλ2K(α)

ego
mei
mihi
me
(a) me
tu
tui
tibi
te
(a) te

α.

β.
γ.

perdit:
inveniunt:
interficit:
extrahit:
parat:
dederat:
aspexit:
audire:

perdetis
invenerunt (-re)
interficeris (-re), interficieris (-re)
extraxerat
parati sumus
dabant
aspicitur
audiverint

aperit:
cupivit:

apertum, aperuisse
cupientium

concepit:

concipere (ενεστώτα), concepturum esse (µέλλοντα),
concepisse (παρακειµένου)

ÈÅ

2.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
α.

regum:

είναι ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική
διαιρετική στα septimus και ultimus
pudicitiam: είναι αντικείµενο στο ρήµα laedit
maestam:
είναι κατηγορούµενο στο αντικείµενο του ρήµατος eam
cultro:
είναι επιρρηµατικός προσδιορισµός, αφαιρετική του
οργάνου στο ρήµα interficit
punire:
είναι τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα parat
repente:
είναι επίρρηµα του τρόπου στο ρήµα apparuit
eius:
είναι ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική
κτητική στο nomen
se:
είναι υποκείµενο στο esse (ταυτοπροσωπία, λατινισµός
του ειδικού απαρεµφάτου)
Orcum:
είναι κατηγορούµενο στο υποκείµενο του απαρεµφάτου
se
e somno:
είναι εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός που
δηλώνει έξοδο από κατάσταση στο ρήµα excitavit

β.

septimus:

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

3.

Ε_3.Λλ2K(α)

ultimus:

hoc:

Sextus Tarquinius:

γ.

δ.

ÈÅ

uxoris:

οµοιόπτωτος
ονοµατικός
προσδιορισµός,
παράθεση στο Tarquinius Superbus (λειτουργεί
ουσιαστικοποιηµένα, κατά παράλειψη του όρου
rex, ο οποίος εύκολα δύναται να εννοηθεί από
τη γενική διαιρετική regum)
οµοιόπτωτος
ονοµατικός
προσδιορισµός,
παράθεση στο Tarquinius Superbus (λειτουργεί
ουσιαστικοποιηµένα, κατά παράλειψη του όρου
rex, ο οποίος εύκολα δύναται να εννοηθεί από
τη γενική διαιρετική regum)
οµοιόπτωτος
ονοµατικός
επιθετικός
προσδιορισµός στο modo
οµοιόπτωτος
ονοµατικός
προσδιορισµός,
επεξήγηση στο filius
οµοιόπτωτος
ονοµατικός
προσδιορισµός,
παράθεση στο Lucretiae

inter nos laedebamus
inter vos laedebatis
inter se laedebant
Είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση, λειτουργεί ως
επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα dederat,
εισάγεται µε τον αντίστροφο cum (cum inversum), δηλώνει το
αιφνίδιο γεγονός (υπάρχει το επίρρηµα repente), εκφέρεται µε

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Λλ2K(α)

οριστική παρακειµένου (ενώ στην κύρια πρόταση υπάρχει το
επίρρηµα vix και οριστική υπερσυντελίκου).
Vergilius scribit terrorem Cassium concussisse.

στ.

Ea maesta a marito et a patre et ab Iunio Bruto invenitur.

ζ.

Cultro me ipsam interficio (α΄ πρόσωπο).

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Qui simul aspectus est a Cassio.

2

ε.

ÈÅ

Cultro te ipsam interficis (β΄ πρόσωπο).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(ε)

ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Σεβασµός της διαφορετικότητας, ο µεγάλος στόχος

ÈÅ

Οι παλαιές και οι νέες µορφές διακρίσεων και µισαλλοδοξίας εξακολουθούν να
διαιρούν τις κοινωνίες σε όλο τον κόσµο.
Το αίσθηµα της ξενοφοβίας βρίσκεται σε άνοδο και συχνά γίνεται αντικείµενο
εκµετάλλευσης για δηµαγωγικούς ή σκοτεινούς πολιτικούς σκοπούς. Μέρα µε τη
µέρα η διαβρωτική επίδραση της ξενοφοβίας υπονοµεύει τα δικαιώµατα των
αµέτρητων θυµάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη φετινή Ηµέρα των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (10 ∆εκεµβρίου 2009), τα Ηνωµένα Έθνη ζήτησαν από
όλο τον κόσµο να αγκαλιάσει τη διαφορετικότητα και να δώσει τέλος στις διακρίσεις.
Οι διακρίσεις µπορούν να λάβουν πολλές µορφές, κρυφές ή ολοφάνερες, δηµόσιες
ή ιδιωτικές. Μπορεί να πάρουν τη µορφή του θεσµοθετηµένου ρατσισµού ή της
εθνοτικής διαµάχης και να εκδηλώνονται µε επεισόδια µισαλλοδοξίας και απόρριψης
πέρα από κάθε έλεγχο. Θύµατα των διακρίσεων είναι τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων
που θεωρούνται διαφορετικοί, λόγω της φυλής, του χρώµατος, του φύλου, της
γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή
κοινωνικής προέλευσης, της περιουσιακής κατάστασης, του τόπου γέννησης, της
αναπηρίας ή του σεξουαλικού τους προσανατολισµού.
Οι διακρίσεις έχουν πολλά επίπεδα. Τον µεγαλύτερο αποκλεισµό και τη
µεγαλύτερη περιστολή των δικαιωµάτων τους αντιµετωπίζουν τα περιθωριοποιηµένα
άτοµα όταν επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη στέγαση, την τροφή, την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την εκπαίδευση.
Τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν τη µεγαλύτερη και πιο µειονεκτούσα
µειονότητα του κόσµου. Για παράδειγµα, το 98% των παιδιών µε αναπηρίες στις
αναπτυσσόµενες χώρες δεν πηγαίνει στο σχολείο. Οι αυτόχθονες πληθυσµοί
αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά και το 15%
των φτωχότερων µελών του. Οι γυναίκες εργάζονται τα δύο τρίτα των ωρών εργασίας
και παράγουν τη µισή ποσότητα των τροφίµων παγκοσµίως. Ωστόσο, λόγω των
διακρίσεων και των στερεοτύπων σχετικά µε τον ρόλο των φύλων, κερδίζουν µόνο το
10% του παγκόσµιου εισοδήµατος ενώ κατέχουν λιγότερο από το 1% των
ιδιοκτησιών σε παγκόσµιο επίπεδο.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(ε)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Η Ιστορία έχει αποδείξει επανειληµµένως ότι όταν οι διακρίσεις, η ανισότητα και
η µισαλλοδοξία αποκτήσουν ρίζες, µπορούν να καταστρέψουν τα ίδια τα θεµέλια των
κοινωνιών, να περάσουν τα σύνορα και να δηλητηριάσουν τις σχέσεις µεταξύ των
εθνών. Η Ιστορία έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι αυτού του είδους οι αποτρόπαιες
πρακτικές δεν έχουν καµία απολύτως θετική πλευρά. Οι διακρίσεις υπονοµεύουν την
κοινωνική και οικονοµική συνοχή της κοινωνίας. Αποµυζούν τους πόρους της.
Σπαταλούν τα ταλέντα της. Περιθωριοποιούν τα παραγωγικά άτοµα και καταπιέζουν
τη δηµιουργικότητά τους.
Οφείλουµε να καταπολεµήσουµε τη µισαλλοδοξία και τα στενά συµφέροντα που
γεννούν τις διακρίσεις. Το πράττουµε ήδη. Το όραµα των υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η απόλυτη αποφασιστικότητα και η ενέργειά τους έχουν
αποδώσει καρπούς.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι έχουµε επιτύχει αξιοσηµείωτη πρόοδο, αλλά δεν θα
πρέπει να σταµατήσουµε εδώ. Οι διακρίσεις δεν εξαφανίζονται µόνες τους. Πρέπει να
τις καταπολεµούµε εκεί που εµφανίζονται. Πρέπει να προχωρήσουµε µπροστά και να
προχωρήσουµε γρήγορα.
∆εν πρέπει να παραβλέπουµε επίσης το γεγονός ότι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων µάς κάνει όλους πλουσιότερους. Αντίθετα, η υποβίβαση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας έχει συνέπειες για όλους µας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις σηµερινές
πολυεθνικές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες µας. Είναι επίσης εξαιρετικά επείγον να
καταπολεµήσουµε τις διακρίσεις σε περιόδους κρίσης, όπως στην τρέχουσα
οικονοµική ύφεση, η οποία έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους περισσότερο
ευάλωτους και τις ήδη περιθωριοποιηµένες οµάδες της κοινωνίας. Ο ανταγωνισµός
για τους λιγοστούς πλέον πόρους εκθέτει τις µειονότητες σε υπόνοιες και επιθέσεις.
Στις 10 ∆εκεµβρίου 1948, η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων διακήρυττε κατηγορηµατικά ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. Περισσότερα από εξήντα
χρόνια αργότερα, τα λόγια αυτά ηχούν µε αµείωτη ένταση. Ας κάνουµε τις αρχές της
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης πραγµατικότητα παντού. Η παγκόσµια ανεκτικότητα και ο
σεβασµός της διαφορετικότητας είναι ο µεγάλος µας στόχος.
Κείµενο της Navi Pillay
(Ύπατη Αρµοστής των Η.Ε. για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

(25 µονάδες)

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
α.

Να συµπληρώσετε το συµπέρασµα του συλλογισµού, να τον
χαρακτηρίσετε ως προς την πορεία της σκέψης.
Α.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β.
Γ.
β.

Β3.

«Τα άτοµα … σε παγκόσµιο επίπεδο»: ποια µέθοδο πειθούς χρησιµοποιεί η
συγγραφέας στην παράγραφο;
(5 µονάδες)

α.
β.

Β4.

α.
β.

Β5.

Γ.

Να αναγνωρίσετε το είδος του κειµένου µε βάση τα δοµικά, υφολογικά
και γλωσσικά χαρακτηριστικά του.
(3 µονάδες)

Να εντοπίσετε στο κείµενο τρεις (3) λέξεις, οι οποίες εξασφαλίζουν τη
συνοχή προτάσεων ή παραγράφων και να εξηγήσετε το διαρθρωτικό
ρόλο τους.
υπονοµεύει, µισαλλοδοξία, πολυπολιτισµικές: να γράψετε µία
πρόταση για κάθε λέξη, ώστε να αναδεικνύεται η σηµασία της.
(6 µονάδες)

«Οι διακρίσεις … κάθε έλεγχο»: ποιον τρόπο ανάπτυξης εντοπίζετε στο
απόσπασµα της παραγράφου;
«Οι διακρίσεις … προσανατολισµού»: ποια είναι τα δοµικά στοιχεία
της παραγράφου;
(7 µονάδες)

«∆εν πρέπει να παραβλέπουµε επίσης το γεγονός ότι η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων µάς κάνει όλους πλουσιότερους»: να αναπτύξετε
την πρόταση αυτή σε παράγραφο αιτιολόγησης 80 περίπου λέξεων.
(10 µονάδες)

ÈÅ

Β2.

Η Ιστορία έχει αποδείξει επανειληµµένως ότι όταν οι διακρίσεις,
η ανισότητα και η µισαλλοδοξία αποκτήσουν ρίζες, µπορούν να
περάσουν τα σύνορα και να δηλητηριάσουν τις σχέσεις µεταξύ
των εθνών.
Στις µέρες µας τα φαινόµενα αυτά δεν έχουν εκλείψει από τις
κοινωνίες.
Εποµένως . . . . . .
(4 µονάδες)

2

Β 1.

Ε_3.Νλ3Γ(ε)

«Η παγκόσµια ανεκτικότητα και ο σεβασµός της διαφορετικότητας είναι ο
µεγάλος µας στόχος». Η συγγραφέας διατυπώνει την άποψη αυτή ως
επιστέγασµα του προβληµατισµού της. Με αφετηρία αυτή την πρόταση να
συντάξετε ένα κείµενο 600 λέξεων, το οποίο θα διαβάσετε στην τάξη µε σκοπό
να καταδείξετε και να αιτιολογήσετε τους παράγοντες απόρριψης της
διαφορετικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και να εξηγήσετε τους
τρόπους µε τους οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος της συγγραφέως.
(40 µονάδες)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Β1.

α.

Η συγγραφέας του κειµένου µε αφορµή την Ηµέρα των Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων αναφέρεται στην αναγκαιότητα προάσπισης του δικαιώµατος της
διαφορετικότητας. Αρχικά επισηµαίνει τις πολλαπλές µορφές και τα επίπεδα
των διακρίσεων που είτε εκδηλώνονται µε επεισόδια µισαλλοδοξίας και
απόρριψης είτε µε περιστολή των δικαιωµάτων ατόµων ή κοινωνικών οµάδων.
Τα φαινόµενα αυτά υπονοµεύουν τις σχέσεις των κρατών και την κοινωνική
συνοχή, αλλά και καταπιέζουν τη δηµιουργικότητα ατόµων ικανών να
προσφέρουν. Χωρίς να παραγνωρίζει την αξιοσηµείωτη πρόοδο που έχει
συντελεστεί, κρίνει επιτακτική την ανάγκη της περαιτέρω καταπολέµησης της
µισαλλοδοξίας και των συµφερόντων που προκαλούν τις διακρίσεις ειδικά σε
περιόδους γενικότερης κρίσης, όπως η σηµερινή. Στόχος λοιπόν ήταν και
παραµένει η ανεκτικότητα και ο σεβασµός στη διαφορετικότητα.
Εποµένως και στις µέρες µας οι διακρίσεις, η ανισότητα και η
µισαλλοδοξία µπορούν να δηλητηριάσουν τις σχέσεις µεταξύ των
εθνών.

β.

ÈÅ

Ο συλλογισµός χαρακτηρίζεται παραγωγικός, επειδή από µία γενική
τεκµηριωµένη διαπίστωση στην πρώτη προκείµενη (Η ιστορία …
εθνών), καταλήγει στο ειδικότερο συµπέρασµα (Εποµένως … των
εθνών: αναφέρεται στη δηλητηρίαση των σχέσεων των εθνών και στις
µέρες µας), το οποίο αποτελεί επαλήθευση της αρχικής θέσης σήµερα.
Το κείµενο είναι άρθρο. ∆ιαθέτει τίτλο και το µέγεθός του είναι
ευσύνοπτο. Η συντάκτρια πραγµατεύεται ένα θέµα µε χαρακτήρα
επικαιρικό, δηλαδή το σεβασµό στη διαφορετικότητα.

Στην αρχή δίνεται η αφόρµηση του άρθρου (Παγκόσµια ηµέρα των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων). Στο κύριο µέρος του άρθρου αναπτύσσεται
ο σεβασµός της διαφορετικότητας, αλλά και αποτυπώνεται η σύγχρονη
πραγµατικότητα των διακρίσεων. Η συγγραφέας εκ µέρους των
Ηνωµένων Εθνών απευθύνει έκκληση στην παγκόσµια κοινότητα να
γίνει σεβαστή η διαφορετικότητα υπενθυµίζοντας ότι τελικός σκοπός

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

είναι η κατίσχυση των αρχών της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Το ύφος του κειµένου είναι σοβαρό και αντικειµενικό µε σαφείς θέσεις
και τεκµήρια, ώστε να εξασφαλιστεί η καθολικότητα των απόψεων. Η
χρήση α’ πληθυντικού (Οφείλουµε…, πράττουµε…, έχουµε επιτύχει…,
προχωρήσουµε…, ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε …, Ας κάνουµε…, ο
µεγάλος µας στόχος) εξασφαλίζει την αµεσότητα. Η συντάκτρια
απευθύνεται στους αναγνώστες της παροτρύνοντάς τους να οικειωθούν
και να υιοθετήσουν τις αρχές του ανθρωπισµού και της ισότητας.
Κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Ο ρηµατικός χρόνος
είναι παροντικός για να δοθεί έµφαση και να αποτυπωθεί η σηµερινή
εικόνα του φαινοµένου.
Β2.

Η συγγραφέας χρησιµοποιεί την επίκληση στη λογική. Στην αρχή της
παραγράφου παραθέτει τη θέση της (Τα άτοµα µε … του κόσµου). Στη
συνέχεια χρησιµοποιεί ως µέσα πειθούς τα τεκµήρια:
i.
ii.

παράδειγµα (Για παράδειγµα, το … στο σχολείο) και
στατιστικά στοιχεία (Οι αυτόχθονες … 5% του … και το 15% των
φτωχότερων µελών του./ Οι γυναίκες εργάζονται … παγκοσµίως.
/Ωστόσο … κερδίζουν µόνο το 10% … λιγότερο από το 1% των
ιδιοκτησιών σε παγκόσµιο επίπεδο.).

Με την επίκληση στη λογική η συγγραφέας πείθει για την ορθότητα της
άποψής της. Με τα τεκµήρια αποσαφηνίζει την αποδεικτέα θέση και ενισχύει
την αποδεικτική αξία µε αναντίρρητα στοιχεία.
Β3.

α.

λόγω (3η §): αιτιολογεί την προηγούµενη θέση (άτοµα που θεωρούνται
διαφορετικά).

ÈÅ

Για παράδειγµα (5η §): επεξηγεί, αποσαφηνίζει µε εισαγωγή
παραδείγµατος την αρχική αποδεικτέα θέση (Τα άτοµα µε αναπηρία
αποτελούν τη µεγαλύτερη και πιο µειονεκτούσα µειονότητα του κόσµου).
Ωστόσο (5η §): εισάγει αντίθεση προς τα προηγούµενα (παραγωγή της
µισής ποσότητας τροφίµων).
Εναλλακτικά: (Η Ιστορία έχει) επίσης (6η §): προσθήκη επιχειρήµατος
Αντίθετα (9η §): αντίθεση, εναντίωση προς την αρχική θέση (∆εν πρέπει
να παραβλέπουµε … πλουσιότερους).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
β.

Ε_3.Νλ3Γ(α)

Η έξαρση της εγκληµατικότητας υπονοµεύει την κοινωνική αρµονία.

Οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες είναι αποτέλεσµα της µετακίνησης
πληθυσµών και της συνύπαρξης ανθρώπων µε διαφορετικές καταβολές.

α.

Το απόσπασµα της παραγράφου αναπτύσσεται µε διαίρεση. Τα
συστατικά στοιχεία της διαίρεσης είναι:
Α. ∆ιαιρετέα έννοια: διακρίσεις
Β. ∆ιαιρετική βάση: µορφές
Γ. Μέλη της διαίρεσης: κρυφές ή ολοφάνερες, δηµόσιες ή ιδιωτικές,
θεσµοθετηµένου ρατσισµού ή της εθνοτικής διαµάχης (ως ειδικές
αποσαφηνίσεις της διαιρετικής βάσης)

β.

Θεµατική περίοδος: Οι διακρίσεις µπορούν να λάβουν πολλές µορφές,
κρυφές ή ολοφάνερες, δηµόσιες ή ιδιωτικές.
Λεπτοµέρειες ανάπτυξης: Μπορεί να πάρουν τη µορφή …
προσανατολισµού.
Επεξηγούνται οι µορφές διακρίσεων. Στην επόµενη φράση παρατίθενται
τα θύµατα των διακρίσεων και οι λόγοι για τους οποίους θεωρούνται
κάποιοι άνθρωποι διαφορετικοί.
Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β4

2

Ο πολιτικά φανατισµένος εκδηλώνει τη µισαλλοδοξία ως παραλήρηµα
µίσους και οργής προς κάθε άποψη διαφορετική από τη δική του.

Είναι γεγονός ότι η απόρριψη της διαφορετικότητας αναδεικνύει την ανάγκη
προστασίας των δικαιωµάτων µε ευεργετικά αποτελέσµατα για το άτοµο και
την κοινωνία. Ο άνθρωπος επιδεικνύοντας σεβασµό και ανοχή στο
συνάνθρωπο εµπλουτίζεται ως προσωπικότητα και καταξιώνεται ηθικά. Η
κοινωνία προοδεύει όχι µόνο υλικά, µα κυρίως ηθικά και πνευµατικά, επειδή
αναγνωρίζει ως ίσους και τους διαφορετικούς και µε άξονα τη συλλογική
δράση διαµορφώνει συνθήκες αρµονίας και ευηµερίας. Έτσι πραγµατώνονται
οι θεµελιώδεις αρχές της ∆ηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Συνεπώς ο
σεβασµός των δικαιωµάτων καθιστά πλουσιότερους άτοµα και λαούς.

Γ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

ÈÅ

Β5.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Συµµαθήτριες και συµµαθητές,
οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από τη συνύπαρξη ατόµων
διαφορετικών δυνατοτήτων και πεποιθήσεων. Αυτή η ποικιλία απαιτεί το
σεβασµό της προσωπικότητας όλων των ανθρώπων, την ανοχή στην
ποικιλοµορφία και την άρση των διακρίσεων, ώστε να µπορέσει ο νέος τύπος
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

2

συµβίωσης των ανθρώπων να λειτουργήσει. Ωστόσο, παρά το δηµοκρατικό και
φιλελεύθερο
χαρακτήρα
των
αναπτυγµένων
κοινωνιών
διαρκώς
παρουσιάζονται φαινόµενα απαξίωσης της διαφορετικότητας και προσβολής
της προσωπικότητας ατόµων που διαφοροποιούνται ως προς την καταγωγή, τις
αντιλήψεις, τις επιλογές ή τις ικανότητες από αυτό που θεωρείται «κανονικό»
σε κάθε κοινωνία.
(Παράγοντες απόρριψης της διαφορετικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

1η § Ειδικότερα ένα τµήµα του πληθυσµού που αρνείται το διαφορετικό
κατατρύχεται από ιδεοληψίες και συµπλεγµατικές αντιδράσεις.

• Η συνεχιζόµενη κρίση του αξιακού συστήµατος οδηγεί στην απουσία
γνήσιου πνεύµατος ανθρωπισµού ή στην υποκριτική µόνο παρουσία
του.
• Αναβιώνουν και ενισχύονται φοβικές αντιλήψεις και ιδεολογίες, οι
οποίες επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα µέσα από το στιγµατισµό του
διαφορετικού.
• Έτσι εντείνεται η προσπάθεια της κοινωνίας να κρατήσει το συµπαγή
της χαρακτήρα επισείοντας απειλές σε όποιον ανήκει στις
«διαφορετικές» κατηγορίες.

2η § Οι ανασφάλειες και οι φοβίες, οι οποίες τείνουν να εξελιχθούν σε
οµαδικές ψυχώσεις, οφείλονται στην κρίση φορέων αγωγής και κυρίως στην
απουσία διαλόγου.

ÈÅ

• Η έλλειψη διαλόγου στην οικογένεια συντηρεί την καχυποψία του
ατόµου απέναντι στο διαφορετικό. Πολλές φορές µάλιστα ενισχύεται,
όταν οι γονείς εµφορούνται από ακραίες ιδεολογίες.
• Στερεότυπα και προκαταλήψεις εµφυτεύονται από πολύ νωρίς στην
κοινωνική συνείδηση του ατόµου και γίνονται αιτίες απόρριψης του
διαφορετικού.
• Ειδικότερα στην εκπαίδευση απουσιάζει το ανθρωπιστικό περιεχόµενο
µε αποτέλεσµα να ευνοούνται οι κατηγοριοποιήσεις και οι διακρίσεις
των ανθρώπων.
• Ο αλλιώτικος λοιπόν εµπεριέχει εξ ορισµού το διαφορετικό και κατ’
επέκταση το επικίνδυνο. Έτσι χαρακτηρίζεται ως «ασθενής» από τα
«υγιή» µέλη της κοινωνίας.

3η § Η απορριπτική αυτή τάση του διαφορετικού ενισχύεται στον κοινωνικό
και οικονοµικό χώρο.

• Ο µεγάλος αριθµός των οικονοµικών µεταναστών και των πολιτικών
προσφύγων έχει προκαλέσει έξαρση των ρατσιστικών ιδεολογιών και
φορέων τους. Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες γίνονται θύµατα

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

εκµετάλλευσης και ρατσιστικών συµπεριφορών, οι οποίες αναβιώνουν
στις χώρες υποδοχής τους.
• Οι σύγχρονες απρόσωπες και µαζοποιηµένες κοινωνίες υιοθετούν τον
τυποποιηµένο και οµοιόµορφο τρόπο σκέψης και ζωής.
Εξοστρακίζονται, όµως, όσοι άνθρωποι, ιδέες ή εικόνες ταράζουν την
αποδεκτή ισορροπία.
• Η απόρριψη του ανθρώπου από άνθρωπο «ηθικοποιείται» µε την
υποτίµηση του θεωρούµενου ως «άλλου», διαφορετικού.

4η § Η άνιση κατανοµή πλούτου και δύναµης οδηγεί σε στέρηση βασικών
δικαιωµάτων σε άτοµα, τα οποία δεν έχουν είτε την οικονοµική δυνατότητα
είτε τη µόρφωση για να αντισταθούν και έτσι περιθωριοποιούνται.

• Η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, ο συγκεντρωτισµός της εξουσίας
και η γραφειοκρατία δηµιουργούν κατηγορίες ευνοηµένων και µη στα
πλαίσια της ίδιας κοινωνίας.
• Επιπλέον ο σύγχρονος άνθρωπος ναρκώθηκε από την υλική ευµάρεια
και περιχαρακώθηκε αυτιστικά στο µικρόκοσµο των απολαύσεων
αδιαφορώντας για το συνάνθρωπό του.

Για όλους αυτούς τους λόγους το διαφορετικό απορρίπτεται,
περιθωριοποιείται, ενώ οι διακρίσεις εξακολουθούν µε κάθε µορφή να
επιβιώνουν και να θέτουν υπό αµφισβήτηση το δηµοκρατικό και φιλελεύθερο
χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών.
Γι’ αυτό απαιτείται

(Τρόποι µε τους οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος της παγκόσµιας ανεκτικότητας
και ο σεβασµός της διαφορετικότητας)

1η § Να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των ηθικών αξιών απέναντι στις υλικές
και οι άνθρωποι να επιδιώξουν την ηθικοπνευµατική τους ολοκλήρωση.

ÈÅ

• ∆ιαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς στο εσωτερικό της οικογένειας µε
έµφαση στο σεβασµό της ετερότητας και στο πνεύµα ανεκτικότητας.
• Ανθρωπιστική παιδεία και διαπολιτισµική εκπαίδευση µέσα από
µαθήµατα ανθρωπιστικού κυρίως χαρακτήρα (ιστορία, γλώσσα,
θρησκευτικά), προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών και οµαδικές
εργασίες στις οποίες θα συµµετέχουν γηγενείς και αλλοδαποί µαθητές

2η § Η πολιτεία απαιτείται να πάρει πρωτοβουλίες µε σκοπό τον περιορισµό
των ανισοτήτων και τη διασφάλιση της δηµοκρατικής λειτουργίας των θεσµών.
• Η τήρηση και η διασφάλιση της αξιοκρατίας, της ισονοµίας και της
ισότητας πρέπει να αποτελέσουν πρωταρχικό µέληµα των αρχών κάθε
κράτους.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

• Αυτά θα οδηγήσουν στην ενσυνείδητη και κριτική αντιµετώπιση των
κοινωνικών αλλαγών που συντελούνται, καθώς και στην ανοχή της
κοινωνικής ποικιλοµορφίας.

2

3η § Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µπορούν µε τη
δράση τους να αµβλύνουν την αρνητική εικόνα για το διαφορετικό και να
δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την κοινωνική αποδοχή του.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

• Οφείλουν να αναλάβουν εθελοντικές πρωτοβουλίες στήριξης των
αδυνάτων και να προβούν αφενός σε εντατικότερη ενηµέρωση των
πολιτών για την αξία της διαφορετικότητας και αφετέρου σε
αυστηρότερη κριτική των ενεργειών της εκάστοτε κρατικής εξουσίας.
• Έτσι θα εφαρµοστούν γενικευµένα οι διεθνείς συνθήκες από τους
∆ιεθνείς Φορείς και όχι µε επιλεκτική ευαισθησία.

4η § Τα Μέσα Ενηµέρωσης, αφού απεγκλωβιστούν από οικονοµικά και
πολιτικά συµφέροντα, θα µπορέσουν να αφυπνίσουν τους πολίτες και να τους
ενηµερώσουν για τα δικαιώµατά τους.
• Ως ο ισχυρότερος ανώνυµος παιδαγωγός, οφείλουν µε παιδευτικά
προγράµµατα και εκποµπές να καταστήσουν το διαφορετικό οικείο, να
αποµυθοποιήσουν την αρνητική του επενέργεια στη συλλογική
συνείδηση.
• Με εµφανίσεις σε τηλεοπτικά προγράµµατα θα δραστηριοποιηθούν και
οι πνευµατικοί άνθρωποι, οι οποίοι θα αναδείξουν την ισότητα και την
ανθρώπινη αξία.
• Έτσι όσοι θεωρούν ότι ανήκουν στην οµάδα των «κανονικών» θα
κατανοήσουν ότι για απροσδιόριστους λόγους ίσως βρεθούν στη θέση
του στιγµατιζόµενου «διαφορετικού».

ÈÅ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Φίλοι µου,
κάθε άνθρωπος ως µοναδική προσωπικότητα έχει τη δική του
αναντικατάστατη συµµετοχή στο κοσµικό έργο. Η σύνθεση των διαφορών
δηµιουργεί την αρµονία στον κόσµο σα να πρόκειται για µια κοσµική
ορχήστρα, η οποία συνθέτει τον οικουµενικό ρυθµό. Έτσι καθίσταται οµορφιά
και αρετή η διαφορετικότητα, ενώ ο άνθρωπος υψώνεται ως αξία πάνω από
κατασκευασµένες διαφορές και διακρίσεις.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Αλ3Κ(ε)

̖̄̑̊DZȱ
̆Ȃȱ̗̆̈̐̌̍̒ȱ̗̗̎̍̈̌̒ȱ
̖̗̗̍̄̈̋̐̊̕DZȱ ̛̖̋̈̔̊̌̍̊ȱ
̏̄̋̊̏̄DZȱ
̙̄̔̄̌̄ȱ

ȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ
ȱ

̛̘̈̍̐̊̈̌̕̕ȱ

2

̊ΐΉΕΓΐ΋Αϟ΅DZȱ̏ǯȱ̖ΉΘΣΕΘ΋ȱŗŗȱ̄ΔΕ΍ΏϟΓΙȱŘŖŗŘȱ

̇̌̇̄̆̏̈̐̒ȱ̍̈̌̏̈̐̒ȱ

̄Ε΍ΗΘΓΘνΏΓΙΖǰȱ̊Ό΍ΎΣȱ̐΍ΎΓΐΣΛΉ΍΅ǰȱ̅ŜǰşȬŗřȱǻ̈ΑϱΘ΋ΘΉΖȱŞȱΎ΅΍ȱşǼȱ

ΉϢȱ Έχȱ ΔκΗ΅ȱ πΔ΍ΗΘφΐ΋ȱ ΓЂΘΝȱ Θϲȱ σΕ·ΓΑȱ ΉЇȱ πΔ΍ΘΉΏΉϧǰȱ ΔΕϲΖȱ Θϲȱ ΐνΗΓΑȱ
ΆΏνΔΓΙΗ΅ȱΎ΅ϠȱΉϢΖȱΘΓІΘΓȱΩ·ΓΙΗ΅ȱΘΤȱσΕ·΅ȱǻϵΌΉΑȱΉϢЏΌ΅Η΍ΑȱπΔ΍Ών·Ή΍ΑȱΘΓϧΖȱΉЇȱ
σΛΓΙΗ΍Αȱ σΕ·Γ΍Ζȱ ϵΘ΍ȱ ΓЄΘȂȱ ΦΚΉΏΉϧΑȱ σΗΘ΍Αȱ ΓЄΘΉȱ ΔΕΓΗΌΉϧΑ΅΍ǰȱ БΖȱ ΘϛΖȱ ΐξΑȱ
ЀΔΉΕΆΓΏϛΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΘϛΖȱ πΏΏΉϟΜΉΝΖȱ ΚΌΉ΍ΕΓϾΗ΋Ζȱ Θϲȱ ΉЇǰȱ ΘϛΖȱ Έξȱ ΐΉΗϱΘ΋ΘΓΖȱ
ΗУΊΓϾΗ΋Ζǰȱ Γϡȱ ΈȂȱ Φ·΅ΌΓϠȱ ΘΉΛΑϧΘ΅΍ǰȱ БΖȱ Ών·ΓΐΉΑǰȱ ΔΕϲΖȱ ΘΓІΘΓȱ ΆΏνΔΓΑΘΉΖȱ
πΕ·ΣΊΓΑΘ΅΍Ǽȉȱ ψȱ ΈȂȱ ΦΕΉΘχȱ ΔΣΗ΋Ζȱ ΘνΛΑ΋Ζȱ ΦΎΕ΍ΆΉΗΘνΕ΅ȱ Ύ΅Ϡȱ ΦΐΉϟΑΝΑȱ πΗΘϠΑȱ
ГΗΔΉΕȱ Ύ΅Ϡȱ ψȱ ΚϾΗ΍Ζǰȱ ΘΓІȱ ΐνΗΓΙȱ ΪΑȱ Ήϥ΋ȱ ΗΘΓΛ΅ΗΘ΍Ύφǯȱ Ών·Νȱ Έξȱ ΘχΑȱ ωΌ΍ΎφΑȉȱ
΅ЂΘ΋ȱ ·ΣΕȱ πΗΘ΍ȱ ΔΉΕϠȱ ΔΣΌ΋ȱ Ύ΅Ϡȱ ΔΕΣΒΉ΍Ζǰȱ πΑȱ Έξȱ ΘΓϾΘΓ΍Ζȱ σΗΘ΍Αȱ ЀΔΉΕΆΓΏχȱ Ύ΅Ϡȱ
σΏΏΉ΍Μ΍ΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱΐνΗΓΑǯȱȱ

ȱ

ÈÅ

ΓϩΓΑȱ Ύ΅Ϡȱ ΚΓΆ΋ΌϛΑ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ Ό΅ΕΕϛΗ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ πΔ΍ΌΙΐϛΗ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ ϴΕ·΍ΗΌϛΑ΅΍ȱ
Ύ΅ϠȱπΏΉϛΗ΅΍ȱΎ΅ϠȱϵΏΝΖȱψΗΌϛΑ΅΍ȱΎ΅ϠȱΏΙΔ΋ΌϛΑ΅΍ȱσΗΘ΍ȱΎ΅ϠȱΐκΏΏΓΑȱΎ΅ϠȱϏΘΘΓΑǰȱ
Ύ΅ϠȱΦΐΚϱΘΉΕ΅ȱΓЁΎȱΉЇȉȱΘϲȱΈȂȱϵΘΉȱΈΉϧȱΎ΅ϠȱπΚȂȱΓϩΖȱΎ΅ϠȱΔΕϲΖȱΓЃΖȱΎ΅ϠȱΓЈȱρΑΉΎ΅ȱΎ΅Ϡȱ
БΖȱΈΉϧǰȱΐνΗΓΑȱΘΉȱΎ΅ϠȱΩΕ΍ΗΘΓΑǰȱϵΔΉΕȱπΗΘϠȱΘϛΖȱΦΕΉΘϛΖǯȱϳΐΓϟΝΖȱΈξȱΎ΅ϠȱΔΉΕϠȱΘΤΖȱ
ΔΕΣΒΉ΍ΖȱσΗΘ΍Αȱ ЀΔΉΕΆΓΏχȱΎ΅ϠȱσΏΏΉ΍Μ΍ΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱΐνΗΓΑǯȱψȱΈȂȱΦΕΉΘχȱΔΉΕϠȱΔΣΌ΋ȱ
Ύ΅Ϡȱ ΔΕΣΒΉ΍Ζȱ πΗΘϟΑǰȱ πΑȱ ΓϩΖȱ ψȱ ΐξΑȱ ЀΔΉΕΆΓΏχȱ Υΐ΅ΕΘΣΑΉΘ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ ψȱ σΏΏΉ΍Μ΍Ζȱ
ǽΜν·ΉΘ΅΍Ǿǰȱ Θϲȱ Έξȱ ΐνΗΓΑȱ πΔ΅΍ΑΉϧΘ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ Ύ΅ΘΓΕΌΓІΘ΅΍ȉȱ Θ΅ІΘ΅ȱ ΈȂȱ ΩΐΚΝȱ ΘϛΖȱ
ΦΕΉΘϛΖǯȱΐΉΗϱΘ΋ΖȱΘ΍ΖȱΩΕ΅ȱπΗΘϠΑȱψȱΦΕΉΘφǰȱΗΘΓΛ΅ΗΘ΍Ύφȱ·ΉȱΓЇΗ΅ȱΘΓІȱΐνΗΓΙǯȱȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ȱ
̄ǯȱ

Ε_3.Αλ3Κ(ε)

̖̓̄̔̄̊̔̊̈̌̕̕ȱ̗̇̌̇̄̆̏̈̐̒ȱ̗̍̈̌̏̈̐̒ȱ
̄Δϱȱ ΘΓȱ ΎΉϟΐΉΑΓȱ ΔΓΙȱ Η΅Ζȱ ΈϱΌ΋ΎΉȱ Α΅ȱ ΐΉΘ΅ΚΕΣΗΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈ΍ϱȱ Η΅Ζȱ
ΘΓȱ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅DZȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ

̅ŗǯȱ

̅Řǯȱ

̅řǯȱ
̅Śǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈ΍ϱȱ Η΅Ζȱ Θ΍Ζȱ ΅Δ΅ΑΘφΗΉ΍Ζȱ ΘΝΑȱ Δ΅Ε΅ΎΣΘΝȱ
ΉΕΝΘφΗΉΝΑDZȱ

̒ȱ ̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋Ζȱ ΗΘ΋Αȱ ΔΕΓΗΔΣΌΉ΍Σȱ ΘΓΙȱ Α΅ȱ ΔΕΓΗΈ΍ΓΕϟΗΉ΍ȱ Θ΋ȱ
ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ȱ ΗΘ΋Αȱ ΋Ό΍Ύφȱ ΅ΕΉΘφȱ Ύ΅Θ΅Ώφ·Ή΍ȱ ΅ΕΛ΍ΎΣȱ ΗΉȱ νΑ΅ȱ
ΈΙΑ΋Θ΍Ύϱȱ ΗΙΐΔνΕ΅Ηΐ΅ȱ ȍΐΉΗϱΘ΋Ζȱ ΪΑȱ Ήϥ΋ȱ ψȱ ΦΕΉΘφȎǯȱ ̕Θ΋ȱ
ΗΙΑνΛΉ΍΅ȱϱΐΝΖǰȱΙΔΓΆΣΏΏΓΑΘΣΖȱΘΓȱΗΉȱΏΓ·΍ΎϱȱνΏΉ·ΛΓȱΓΈ΋·ΉϟΘ΅΍ȱ
ΗΘ΋Αȱ ΓΕ΍ΗΘ΍ΎΓΔΓϟ΋Η΋ȱ ΘΓΙȱ ΗΙΐΔΉΕΣΗΐ΅ΘϱΖȱ ΘΓΙȱ ΐΉȱ Θ΋ȱ ΛΕφΗ΋ȱ
ΓΕ΍ΗΘ΍ΎφΖȱν·ΎΏ΍Η΋ΖȱȍΐΉΗϱΘ΋ΖȱΘ΍ΖȱΩΕ΅ȱπΗΘϠΑȱψȱΦΕΉΘφȱdzȎǯȱ̐΅ȱ
Δ΅ΕΓΙΗ΍ΣΗΉΘΉȱΘ΋ΑȱΔΓΕΉϟ΅ȱΘ΋ΖȱΗΎνΜ΋ΖȱΘΓΙȱΚ΍ΏΓΗϱΚΓΙȱ΅ΔϱȱΘ΋Αȱ
ΉΒ΅·Ν·φȱ ΘΓΙȱ ΔΕЏΘΓΙȱ ΗΙΐΔΉΕΣΗΐ΅ΘΓΖȱ ΝΖȱ Θ΋Αȱ ΓΕ΍ΗΘ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ
Έ΍΅ΘϾΔΝΗ΋ǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ
ȍΘϲȱ ΈȂȱ ϵΘΉȱ ΈΉϧȱ dzȱ Ύ΅Ϡȱ БΖȱ ΈΉϧȎDZȱ ̒ȱ Κ΍ΏϱΗΓΚΓΖȱ ΗΘΓȱ ΛΝΕϟΓȱ ΅ΙΘϱȱ
ΔΕΓΗΈϟΈΉ΍ȱ
ΈΉΓΑΘΓΏΓ·΍Ύϱȱ
Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΅ȱ
ΐΉȱ
Θ΋Αȱ
ΉΔ΅Α΅Ώ΅ΐΆ΅ΑϱΐΉΑ΋ȱ ΛΕφΗ΋ȱ ΘΓΙȱ ȍΈΉϧȎǯȱ ̓Γ΍΅ȱ φΘ΅Αȱ Θ΅ȱ ΎΕ΍ΘφΕ΍΅ȱ
ΘΝΑȱ ΅ΕΛ΅ϟΝΑȱ ̈ΏΏφΑΝΑȱ ΔΓΙȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΍Ί΅Αȱ ΐ΍΅ȱ ΗΙΐΔΉΕ΍ΚΓΕΣȱ
΋Ό΍ΎΣȱΓΕΌφDzȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ

ȍdzΐνΗΓΑȱ ΘΉȱ Ύ΅Ϡȱ ΩΕ΍ΗΘΓΑǰȱ ϵΔΉΕȱ πΗΘϠȱ ΘϛΖȱ ΦΕΉΘϛΖǯȎǯȱ ̓ЏΖȱ
ΗΛΉΘϟΊΉΘ΅΍ȱΘΓȱΐνΗΓΑȱΎ΅΍ȱΘΓȱΣΕ΍ΗΘΓΑȱΐΉȱΘ΋Αȱ΅ΕΉΘφDzȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ

ÈÅ

̅ǯȱ

2

ȍΓϩΓΑȱΎ΅ϠȱΚΓΆ΋ΌϛΑ΅΍ȱdzǯȱΗΘΓΛ΅ΗΘ΍Ύφȱ·ΉȱΓЇΗ΅ȱΘΓІȱΐνΗΓΙǯȎȱ

̓Γ΍΅ȱφΘ΅Αȱ΋ȱ΅ΕΛ΍ΎφȱΗ΋ΐ΅Ηϟ΅ȱΘΓΙȱϱΕΓΙȱȍΉΙΈ΅΍ΐΓΑϟ΅ȎȱΎ΅΍ȱΔΓ΍΅ȱ
Η΋ΐ΅Ηϟ΅ȱ΅ΔΓΎΘΣȱΗΘΓȱΚ΍ΏΓΗΓΚ΍ΎϱȱΗϾΗΘ΋ΐ΅ȱΘΓΙȱ̇΋ΐϱΎΕ΍ΘΓΙȱΎ΅΍ȱ
ΘΓΙȱ̊ΕΣΎΏΉ΍ΘΓΙDzȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
΅ǯȱ

̆΍΅ȱ Ύ΅ΌΉΐ΍Σȱ ΅Δϱȱ Θ΍Ζȱ ΅ΎϱΏΓΙΌΉΖȱ ΏνΒΉ΍Ζȱ Α΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΐ΍΅ȱ
ΓΐϱΕΕ΍Ί΋ȱ ΗΘ΋ȱ Αν΅ȱ ΉΏΏ΋Α΍Ύφȱ ΐΉȱ Θ΍Ζȱ Ύ΅Θ΅ΏφΒΉ΍Ζȱ ΔΓΙȱ Η΅Ζȱ
ΈϟΑΓΑΘ΅΍DZȱ
Ȭΐ΅ȱ
Ȭΐ΅ȱ
Ȭ΍ΎϱΖȱ
Ȭ΍ΎϱΖȱ
ȬΘΓΖȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Υΐ΅ΕΘΣΑΓΑΘΉΖDZȱ
σΏΏΉ΍Μ΍ΖDZȱ ȱ
πΗΘϟΑDZȱ
ȱ
τΛΓΙΗ΍ΑDZȱ ȱ
ΦΕΉΘφDZȱ
ȱ

2 

śǯȱ

Ε_3.Αλ3Κ(ε)

Άǯȱ

̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΐ΍΅ȱ ΓΐϱΕΕ΍Ί΋ȱ ΏνΒ΋ȱ Θ΋Ζȱ Αν΅Ζȱ ΉΏΏ΋Α΍ΎφΖǰȱ
΅ΔΏφȱφȱΗϾΑΌΉΘ΋ǰȱ·΍΅ȱΎ΅ΌΉΐ΍Σȱ΅ΔϱȱΘ΍ΖȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝȱΏνΒΉ΍Ζȱ
ΘΓΙȱΎΉ΍ΐνΑΓΙDZȱ
ΦΚΉΏΉϧΑǰȱΎ΅ΘΓΕΌΓІΘ΅΍ǰȱΔΕΓΗΌΉϧΑ΅΍ǰȱψΗΌϛΑ΅΍ǰȱΜν·ΉΘ΅΍ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱȱ

̖̄̇̌̇̄̍̒ȱ̍̈̌̏̈̐̒ȱ

̇Ή΍ΑΣΕΛΓΙǰȱ̍΅ΘΣȱ̇΋ΐΓΗΌνΑΓΙΖȱśśȬśŜȱ

ÈÅ

̽ȱ ΆΓΙΏφȱ Иȱ ΩΑΈΕΉΖȱ Ί΋ΘΉϧȱ ΘΣȱ ΔΕΓΗΘ΅ΛΌνΑΘȂȱ ЀΚȂȱ ЀΐЗΑȱ Ύ΅ϟȱ ΦΔΓΚ΅ϟΑΉ΍ȱ ΘΣȱ
·Ή·ΉΑ΋ΐνΑ΅ȱΔ΅ΕȂȱ΅ЀΘΓϧΖȱΦΈ΍Ύφΐ΅Θ΅ȱΓЁΛȱБΖȱЀΐΉϧΖȱȬȱΎ΅ϟȱΐΓ΍ȱΐχȱϴΕ·΍ΗΌϛΘΉȱȬȱ
Έ΍ΎΣΊΉ΍Αȱ πΑϟΓΘȂȱ ΉϥΌ΍ΗΌΉǰȱ ΘϜȱ ΗΙ··ΑЏΐϙȱ ΔΏνΓΑȱ όȱ ΘХȱ Έ΍Ύ΅ϟУȱ ΦΔΓΑνΐΓΑΘΉΖǰȱ
ΦΏΏȂȱ ΥΔΏЗΖȱ ΘϱΑȱ σΑΓΛΓΑȱ ϷΑΘ΅ȱ ΘΓϧΖȱ Ί΋ΘΓΙΐνΑΓ΍Ζȱ Ύ΅ϟȱ ΘϱΑȱ ϳΔΓ΍ΓΑΓІΑȱ
ωΈ΍Ύ΋ΎϱΘ΅ȱΔ΅ΕΣȱΘΣȱΔΣΘΕ΍΅ǰȱΑΓΐϟΊΓΙΗ΅ȱΘϱΑȱπΑȱΘΓϧΖȱΐ΍ΎΕΓϧΖȱΗΙΑΉΌ΍ΊϱΐΉΑΓΑȱ
ΦΈ΍ΎΉϧΑǰȱΘΓІΘΓΑȱΘΣȱΐΉ·ΣΏ΅ȱΘЗΑȱΦΈ΍Ύ΋ΐΣΘΝΑȱΉЁΛΉΕνΗΘΉΕΓΑȱΔΕΓΗΈνΒΉΗΌ΅΍ǯȱ
̇΍ϱΔΉΕȱ ΘϱΑȱ Δ΅ΕȂȱ ΅ЀΘЗΑȱ ΦΔΓΗΘΉΕφΗ΅ΑΘ΅ȱ Θϱȱ Α΅ІΏΓΑȱ ΘϱΑȱ ΔΓΕΌΐν΅ȱ
Ί΋ΐ΍ЏΗ΅Η΅ȱΔΕϱΖȱЀΐκΖȱΦΔνΚ΋ΑΉȉȱΔΣΏ΍ΑȱΘϲΑȱΘχΑȱΔΉΑΘΉΈΕ΅Λΐϟ΅ΑȱπΔϠȱΘХȱΘΓІȱ
ΐχȱ Δ΅ΕϱΑΘΓΖȱ ϴΑϱΐ΅Θ΍ȱ Ώ΅ΆΉϧΑȱ ΦΒ΍ЏΗ΅ΑΘ΅ǰȱ Ύ΅Ϡȱ ΘΓІΘΓΑȱ ЀΐϧΑȱ ΦΔνΚ΋ΑΉǰȱ Ύ΅ϟȱ
ΘϱΑȱ ΘφΑȱ ΐΉΕϟΈ΅ȱ ΘφΑȱ πΒȱ ̝ΕΉϟΓΙȱ ΔΣ·ΓΙȱ ΘΓΏΐφΗ΅ΑΘȂȱ ΦΔΓΈϱΗΌ΅΍ȱ Δ΅ΕΣȱ ΘΣȱ
Αϱΐ΍ΐ΅ǰȱΘϱΑȱ΅ЁΘϱΑȱΘΕϱΔΓΑȱΊ΋ΐ΍ЏΗ΅ΗȂȱπΒνΆ΅ΏΉǯȱȱ
ȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȱ
πΔϠȱΘХȱϴΑϱΐ΅Θ΍DZȱΗΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ȱ

̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈ΍ϱȱ Η΅Ζȱ Θ΋ȱ ΐΉΘΣΚΕ΅Η΋ȱ ΘΓΙȱ Δ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ
ΎΉ΍ΐνΑΓΙǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖȱ

΅ǯȱ

2

̆Řȱ

̖̓̄̔̄̊̔̊̈̌̕̕ȱ̖̗̄̇̌̇̄̍̒ȱ̗̍̈̌̏̈̐̒ȱ

̐΅ȱ·ΕΣΜΉΘΉȱΗΘΓȱΘΉΘΕΣΈ΍ϱȱΗ΅ΖȱΘΓΑȱΘϾΔΓȱΔΓΙȱΊ΋ΘΉϟΘ΅΍ȱ·΍΅ȱ
Ύ΅ΌΉΐ΍Σȱ΅ΔϱȱΘ΍ΖȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝȱΏνΒΉ΍ΖȱΘΓΙȱΎΉ΍ΐνΑΓΙDZȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ
̆ŗǯȱ

΅ЀΘΓϧΖDZȱ
ΐΉ·ΣΏ΅DZȱ

ϳΔΓ΍ΓΑΓІΑDZȱ
ΘϱΑȱΔΓΕΌΐν΅DZȱ
ΘφΑȱΐΉΕϟΈ΅DZȱ
Άǯȱ

Θ΋ȱ·ΉΑ΍ΎφȱΉΑ΍ΎΓϾȱΘΓΙȱΌ΋ΏΙΎΓϾȱ
Θ΋Αȱ ΅΍Θ΍΅Θ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ ΔΏ΋ΌΙΑΘ΍ΎΓϾȱ ΘΓΙȱ
ΓΙΈΉΘνΕΓΙȱΘΓΙȱΗΙ·ΎΕ΍Θ΍ΎΓϾȱΆ΅ΌΐΓϾȱ
Θ΋ȱΈΓΘ΍ΎφȱΔΏ΋ΌΙΑΘ΍ΎΓϾȱΘΓΙȱϟΈ΍ΓΙȱ·νΑΓΙΖȱ
Θ΋ΑȱΎΏ΋Θ΍ΎφȱΉΑ΍ΎΓϾȱ
Θ΋ΑȱΓΑΓΐ΅ΗΘ΍ΎφȱΉΑ΍ΎΓϾȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

̐΅ȱ ·ΕΣΜΉΘΉȱ ΗΘΓȱ ΘΉΘΕΣΈ΍ϱȱ Η΅Ζȱ ΘΓΑȱ ΘϾΔΓȱ ΔΓΙȱ Ί΋ΘΉϟΘ΅΍ȱ ·΍΅ȱ
Ύ΅ΌΉΐ΍Σȱ΅ΔϱȱΘ΍ΖȱΔ΅Ε΅ΎΣΘΝȱΏνΒΉ΍ΖȱΘΓΙȱΎΉ΍ΐνΑΓΙDZȱ
ΘΣȱΔΕΓΗΘ΅ΛΌνΑΘ΅DZȱ
ΦΔΓΑνΐΓΑΘΉΖDZȱ
Ί΋ΐ΍ЏΗ΅Η΅DZȱ

΅ǯȱ

ÈÅ

ΦΔΓΈϱΗΌ΅΍DZȱ
πΒνΆ΅ΏΉDZȱ

̆řȱ

Ε_3.Αλ3Κ(ε)

ΘΓȱΆȂȱΉΑ΍ΎϱȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘ΋ΖȱΔΕΓΗΘ΅ΎΘ΍ΎφΖȱ
Δ΅Ε΅ΎΉ΍ΐνΑΓΙȱΘ΋ΖȱϟΈ΍΅ΖȱΚΝΑφΖȱ
ΘΓȱ ·Ȃȱ ΔΏ΋ΌΙΑΘ΍Ύϱȱ ΔΕϱΗΝΔΓȱ Θ΋Ζȱ
ΉΙΎΘ΍ΎφΖȱΘΓΙȱ΅ΓΕϟΗΘΓΙȱΘ΋ΖȱϟΈ΍΅ΖȱΚΝΑφΖȱ
ΘΓȱ ΆȂȱ ΉΑ΍Ύϱȱ ΔΕϱΗΝΔΓȱ Θ΋Ζȱ ΙΔΓΘ΅ΎΘ΍ΎφΖȱ
ΘΓΙȱΉΑΉΗΘЏΘ΅ȱΘ΋ΖȱΐνΗ΋ΖȱΚΝΑφΖȱ
ΘΓΑȱϟΈ΍ΓȱΘϾΔΓȱΘ΋ΖȱΉΑΉΕ·΋Θ΍ΎφΖȱΚΝΑφΖȱȱ
ΘΓȱΆȂȱΉΑ΍ΎϱȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘ΋ΖȱΔΕΓΗΘ΅ΎΘ΍ΎφΖȱ
ΘΓΙȱϟΈ΍ΓΙȱΛΕϱΑΓΙȱΎ΅΍ȱΚΝΑφΖȱ

̏ΓΑΣΈΉΖȱśȱ

̐΅ȱ ·ϟΑΉ΍ȱ ΔΏφΕ΋Ζȱ ΗΙΑΘ΅ΎΘ΍Ύφȱ ΅Α΅·ΑЏΕ΍Η΋ȱ ΘΝΑȱ Δ΅Ε΅ΎΣΘΝȱ
ΏνΒΉΝΑȱΎ΅΍ȱΚΕΣΗΉΝΑDZȱ
ΦΈ΍ΎΉϧΑǰȱΘЗΑȱΦΈ΍Ύ΋ΐΣΘΝΑǰȱЀΐϧΑǰȱΘϱΑȱ΅ЁΘϱΑȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŚȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Έǯȱ

dzΑΓΐϟΊΓΙΗ΅ȱ ΘϱΑȱ πΑȱ ΘΓϧΖȱ ΐ΍ΎΕΓϧΖȱ ΗΙΑΉΌ΍ΊϱΐΉΑΓΑȱ ΦΈ΍ΎΉϧΑǰȱ
ΘΓІΘΓΑȱ ΘΣȱ ΐΉ·ΣΏ΅ȱ ΘЗΑȱ ΦΈ΍Ύ΋ΐΣΘΝΑȱ ΔΕΓΗΈνΒΉΗΌ΅΍ǯDZȱ ̐΅ȱ
ΘΕνΜΉΘΉȱΘΓΑȱΔΏΣ·΍ΓȱΏϱ·ΓȱΗΉȱΉΙΌϾǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗǰśȱ

2

·ǯȱ

̽ȱ ΆΓΙΏφȱ Иȱ ΩΑΈΕΉΖȱ Ί΋ΘΉϧȱ ΘΣȱ ΔΕΓΗΘ΅ΛΌνΑΘȂȱ ЀΚȂȱ ЀΐЗΑDZȱ ̐΅ȱ
ΘΕνΜΉΘΉȱΘ΋ΑȱΉΑΉΕ·΋Θ΍ΎφȱΗϾΑΘ΅Β΋ȱΗΉȱΔ΅Ό΋Θ΍Ύφǯȱȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱŗǰśȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Άǯȱ

Ε_3.Αλ3Κ(ε)

Ί΋ΐ΍ЏΗ΅Η΅ȱ ǻΔΕϱΖȱ ЀΐκΖȱ ΦΔνΚ΋ΑΉǼǰȱ ΘϱΑȱ ΘΓΏΐφΗ΅ΑΘ΅DZȱ ̐΅ȱ
΅Α΅·ΑΝΕϟΗΉΘΉȱ ΗΙΑΘ΅ΎΘ΍ΎΣȱ Θ΍Ζȱ ΐΉΘΓΛνΖȱ Ύ΅΍ȱ Α΅ȱ Θ΍Ζȱ
΅ΑΘ΍Ύ΅Θ΅ΗΘφΗΉΘΉȱΐΉȱΈΉΙΘΉΕΉϾΓΙΗΉΖȱΔΕΓΘΣΗΉ΍Ζǯȱ
̏ΓΑΣΈΉΖȱřȱ

ÈÅ

ȱ
ȱ
̄̕̕ȱ̗̙̖̈̒̏̄̈̕ȱ̖̗̙̈̓̌̌̄ȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Αλ3Κ(α)

̖̄̑̊DZȱ
̆Ȃȱ̗̆̈̐̌̍̒ȱ̗̗̎̍̈̌̒ȱ
̖̗̗̍̄̈̋̐̊̕DZȱ ̛̖̋̈̔̊̌̍̊ȱ
̏̄̋̊̏̄DZȱ
̙̄̔̄̌̄ȱ

ȱ
̅ŗǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ
̄ǯȱ

̖̄̓̄̐̊̈̌̕̕ȱ̗̇̌̇̄̆̏̈̐̒ȱ̗̍̈̌̏̈̐̒ȱ

̆΍΅ȱΔ΅ΕΣΈΉ΍·ΐ΅ǰȱΉϟΑ΅΍ȱΈΙΑ΅ΘϱΑȱǻΎ΅ΑΉϟΖǼȱΎ΅΍ȱΑ΅ȱΚΓΆ΋ΌΉϟȱΎ΅΍ȱΑ΅ȱΈΉϟΒΉ΍ȱ
ΌΣΕΕΓΖȱΎ΅΍ȱΑ΅ȱΉΔ΍ΌΙΐφΗΉ΍ȱΎ΅΍ȱΑ΅ȱΓΕ·΍ΗΘΉϟȱΎ΅΍ȱΑ΅ȱΉΙΗΔΏ΅ΛΑ΍ΗΘΉϟȱΎ΅΍ȱ
·ΉΑ΍ΎΣȱΑ΅ȱΉΙΛ΅Ε΍ΗΘ΋ΌΉϟȱΎ΅΍ȱΑ΅ȱΈΙΗ΅ΕΉΗΘ΋ΌΉϟȱΎ΅΍ȱΗΉȱΐΉ·΅ΏϾΘΉΕΓȱΎ΅΍ȱ
ΗΉȱ ΐ΍ΎΕϱΘΉΕΓȱ Ά΅Όΐϱȱ ǻ΅Δϱȱ ΅ΙΘϱΑȱ ΔΓΙȱ ΔΕνΔΉ΍Ǽǰȱ Ύ΅΍ȱ Θ΅ȱ ΈϾΓȱ ΅ΙΘΣȱ ΈΉΑȱ
ΉϟΑ΅΍ȱΎ΅ΏΣȉȱϱΐΝΖȱΘΓȱΑ΅ȱ΅΍ΗΌ΅ΑΌΉϟȱΎ΅ΑΉϟΖȱ΅ΙΘΣȱΘ΋ȱΗΘ΍·ΐφȱΔΓΙȱΔΕνΔΉ΍ȱ
Ύ΅΍ȱ ΗΉȱ ΗΛνΗ΋ȱ ΐΉȱ Θ΅ȱ ΔΕΣ·ΐ΅Θ΅ȱ ΔΓΙȱ ΔΕνΔΉ΍ȱ Ύ΅΍ȱ ΗΉȱ ΗΛνΗ΋ȱ ΐΉȱ ΘΓΙΖȱ
΅ΑΌΕЏΔΓΙΖȱ ΔΓΙȱ ΔΕνΔΉ΍ȱ Ύ΅΍ȱ ·΍΅ȱ ΘΓΑȱ Ώϱ·Γȱ ΔΓΙȱ ΔΕνΔΉ΍ȱ Ύ΅΍ȱ ΐΉȱ ΘΓΑȱ
ΘΕϱΔΓȱ ΔΓΙȱ ΔΕνΔΉ΍ǰȱ ǻ΅ΙΘϱȱ ΉϟΑ΅΍Ǽȱ ΘΓȱ ΐνΗΓΑȱ Ύ΅΍ȱ ΘΓȱ ΣΕ΍ΗΘΓǰȱ ΘΓȱ ΓΔΓϟΓȱ
΅ΎΕ΍ΆЏΖȱ νΛΉ΍ȱ ΗΛνΗ΋ȱ ΐΉȱ Θ΋Αȱ ΅ΕΉΘφǯȱ ͥΐΓ΍΅ȱ Ύ΅΍ȱ ΗΘ΍Ζȱ ΔΕΣΒΉ΍Ζȱ ΙΔΣΕΛΉ΍ȱ
ΙΔΉΕΆΓΏφȱ Ύ΅΍ȱ νΏΏΉ΍Μ΋ȱ Ύ΅΍ȱ ΘΓȱ ΐνΗΓΑǯȱ ̊ȱ ΅ΕΉΘφȱ ΏΓ΍ΔϱΑȱ ΅Α΅ΚνΕΉΘ΅΍ȱ
ΗΘ΅ȱ ΗΙΑ΅΍ΗΌφΐ΅Θ΅ȱ Ύ΅΍ȱ ΗΘ΍Ζȱ ΔΕΣΒΉ΍Ζǰȱ ΗΘ΅ȱ ΓΔΓϟ΅ȱ ΋ȱ ΙΔΉΕΆΓΏφȱ
΅ΔΓΘΉΏΉϟȱ ΗΚΣΏΐ΅ȱ Ύ΅΍ȱ Ύ΅Θ΅ΎΕϟΑΉΘ΅΍ǰȱ ΘΓȱ ϟΈ΍Γȱ Ύ΅΍ȱ ΋ȱ νΏΏΉ΍Μ΋ǰȱ ΉΑЏȱ ΘΓȱ
ΐνΗΓΑȱ ΉΔ΅΍ΑΉϟΘ΅΍ȱ Ύ΅΍ȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΘΓȱ ΗΝΗΘϱȉȱ Ύ΅΍ȱ Θ΅ȱ ΈϾΓȱ ΅ΙΘΣȱ νΛΓΙΑȱ ΗΛνΗ΋ȱ
ΐΉȱ Θ΋Αȱ ΅ΕΉΘφǯȱ ̈ΔΓΐνΑΝΖǰȱ ΋ȱ ΅ΕΉΘφȱ ΉϟΑ΅΍ȱ νΑ΅ȱ ΉϟΈΓΖȱ ΐΉΗϱΘ΋Θ΅Ζǰȱ ΅ΚΓϾȱ
ΆνΆ΅΍΅ȱνΛΉ΍ȱ·΍΅ȱΗΘϱΛΓȱΘ΋ΖȱΘΓȱΐνΗΓΑǯȱ

ÈÅ

ȱ
ȱ

̖̄̓̄̐̊̈̌̕̕ȱ

2

̊ΐΉΕΓΐ΋Αϟ΅DZȱ̏ǯȱ̖ΉΘΣΕΘ΋ȱŗŗȱ̄ΔΕ΍ΏϟΓΙȱŘŖŗŘȱ

ȱ
̕ΘΓȱ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ΅ΙΘϱȱ΅ΕΛ΍ΎΣȱΓȱ̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋ΖȱΛΕ΋Η΍ΐΓΔΓ΍ЏΑΘ΅Ζȱ
ΙΔΓΌΉΘ΍Ύϱȱ ΗΙΏΏΓ·΍Ηΐϱȱ ϱΔΓΙȱ ΗΙΑνΎΕ΍ΑΉȱ Θ΋Αȱ ΘνΛΑ΋ȱ Ύ΅΍ȱ Θ΋ȱ ΚϾΗ΋ȱ ΐΉȱ
Θ΋Αȱ ΋Ό΍Ύφȱ ΅ΕΉΘφȱ Ύ΅ΘνΏ΋ΒΉȱ ΗΘΓȱ ΗΙΐΔνΕ΅Ηΐ΅ȱ ϱΘ΍ȱ ΋ȱ ΅ΕΉΘφȱ Ό΅ȱ
ΐΔΓΕΓϾΗΉȱ Α΅ȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ȱ ǻȍΐΉΗϱΘ΋Ζȱ ΪΑȱ Ήϥ΋ȱ ψȱ ΦΕΉΘφȎǼǯȱ
̇΍ΉΙΎΕϟΑ΍ΗΉȱΆνΆ΅΍΅ȱϱΘ΍ȱ΅Α΅ΚνΕΉΘ΅΍ȱΗΘ΋Αȱ΋Ό΍Ύφȱ΅ΕΉΘφǰȱ΅ΙΘφȱΈ΋Ώ΅Έφȱ
ΔΓΙȱ ΗΛΉΘϟΊΉΘ΅΍ȱ ΐΉȱ Θ΍Ζȱ ΔΕΣΒΉ΍Ζȱ Ύ΅΍ȱ Θ΍Ζȱ ΜΙΛ΍ΎνΖȱ ΉΑνΕ·Ή΍ΉΖǯȱ ̺ΕΛΉΘ΅΍ǰȱ
ΏΓ΍ΔϱΑǰȱ ΗΘ΋ȱ ΗΙΑνΛΉ΍΅ȱ Α΅ȱ ΅ΔΓΈΉϟΒΉ΍ȱ Θ΋Αȱ Δ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ ΌνΗ΋ȱ ΐΉȱ
ΉΔ΅·Ν·΍Ύϱȱ ΘΕϱΔΓȱ ΈϟΑΓΑΘ΅Ζȱ ΉΑΈΉ΍ΎΘ΍ΎΣȱ ΎΣΔΓ΍΅ȱ Δ΅Ε΅ΈΉϟ·ΐ΅Θ΅ȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Αλ3Κ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

ΗΙΑ΅΍ΗΌ΋ΐΣΘΝΑǰȱΘ΅ȱΓΔΓϟ΅ȱΈ΍΅ΎΕϟΑΓΑΘ΅΍ȱΗΉȱΉΙΛΣΕ΍ΗΘ΅ȱΎ΅΍ȱΈΙΗΣΕΉΗΘ΅ȱ
Ύ΅΍ȱ ΉΎΈ΋ΏЏΑΓΑΘ΅΍ȱ ΣΏΏΓΘΉȱ ΐΉȱ Ώ΍·ϱΘΉΕ΋ȱ Ύ΅΍ȱ ΣΏΏΓΘΉȱ ΐΉȱ ΔΉΕ΍ΗΗϱΘΉΕ΋ȱ
νΑΘ΅Η΋ȱ ΅Δϱȱ ΅ΙΘφȱ ΔΓΙȱ ΔΕνΔΉ΍ȱ ǻȍΚΓΆ΋ΌϛΑ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ Ό΅ΕΕϛΗ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ
πΔ΍ΌΙΐϛΗ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ ϴΕ·΍ΗΌϛΑ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ πΏΉϛΗ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ ϵΏΝΖȱ ψΗΌϛΑ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ
ΏΙΔ΋ΌϛΑ΅΍ȎǼǯȱ ̊ȱ ΙΔΉΕΆΓΏφȱ ϱΐΝΖȱ Ύ΅΍ȱ ΋ȱ νΏΏΉ΍Μ΋ȱ ΈΉΑȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Ύ΅Ώϱȱ Α΅ȱ
ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ ǻȍΓЁΎȱ ΉЇȎǼǰȱ ·΍΅Θϟȱ ΅ΔΓΐ΅ΎΕϾΑΓΙΑȱ ΘΓΑȱ ΣΑΌΕΝΔΓȱ ΅Δϱȱ Θ΋ȱ
ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ǰȱ ΋ȱ ΓΔΓϟ΅ȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΘΉΏΉ΍ϱΘ΋Θ΅ȱ ΗΙΑΣΐ΅ȱ Ύ΅΍ȱ ΅ΎΕϱΘ΋Θ΅ȱ Ύ΅΍ȱ
ΗΛΉΘϟΊΉΘ΅΍ȱΐΉȱΘ΋Αȱ΋Ό΍Ύφȱ΅ΕΉΘφȱǻȍ϶ΔΉΕȱπΗΘϟȱΘϛΖȱΦΕΉΘϛΖȎǼǯȱȱ
̍΅ΘϱΔ΍ΑǰȱΓȱ̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋ΖȱΌνΘΉ΍ȱΘΓΙΖȱΔΉΕ΍ΓΕ΍ΗΐΓϾΖǰȱΓ΍ȱΓΔΓϟΓ΍ȱΐΉȱ
Θ΋ΑȱΉΎΈφΏΝΗ΋ȱΘΝΑȱΈ΍΅ΚϱΕΝΑȱΜΙΛ΍ΎЏΑȱΈ΍΅ΌνΗΉΝΑȱΌ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘЏΗΓΙΑȱ
Θ΋Αȱ ΍Έν΅ȱ Θ΋Ζȱ ΅ΕΉΘφΖǯȱ ̄ΚΓΕΓϾΑȱ ΘΓΙΖȱ ΅ΑΌΕЏΔΓΙΖǰȱ Θ΅ȱ ΔΕΣ·ΐ΅Θ΅ǰȱ ΘΓȱ
ΛΕϱΑΓǰȱΘΓΑȱΘΕϱΔΓȱ΅ΏΏΣȱΎ΅΍ȱΘΓȱΏϱ·Γȱ·΍΅ȱΘΓΑȱΓΔΓϟΓȱΉΎΈ΋ΏЏΑΓΑΘ΅΍ǯȱ̒ȱ
ΣΑΌΕΝΔΓΖǰȱ ΏΓ΍ΔϱΑǰȱ ·΍΅ȱ Α΅ȱ Ύ΅Θ΅ΎΘφΗΉ΍ȱ ΘΓȱ ȍΐνΗΓΑȱ ΘΉȱ Ύ΅Ϡȱ ΩΕ΍ΗΘΓΑȎǰȱ
Έ΋Ώ΅Έφȱ Θ΋Αȱ ΅ΕΉΘφȱ ΛΕΉ΍ΣΊΉΘ΅΍ȱ Α΅ȱ Έ΍΅ΌνΘΉ΍ȱ ΉΎΉϟΑ΋ȱ Θ΋ȱ ΚΕϱΑ΋Η΋ǰȱ ЏΗΘΉȱ
Α΅ȱ ΅ΑΘ΅ΔΓΎΕϟΑΉΘ΅΍ȱ ΗΘ΍Ζȱ ΔνΑΘΉȱ ΅Δ΅΍ΘφΗΉ΍Ζȱ ΘΓΙȱ ΈνΓΑΘΓΖȱ Ύ΅΍ȱ Α΅ȱ
ΕΙΌΐϟΊΉ΍ȱ Θ΋Αȱ νΑΘ΅Η΋ȱ ΘΓΙȱ ΗΙΑ΅΍ΗΌφΐ΅ΘΓΖǯȱ ̍ΣΌΉȱ ΉΎΘΕΓΔφȱ ΔΕΓΖȱ Θ΋Αȱ
ΙΔΉΕΆΓΏφȱ Ύ΅΍ȱ Θ΋Αȱ νΏΏΉ΍Μ΋ȱ ΌΉΝΕΉϟΘ΅΍ȱ ΏΣΌΓΖȱ Ύ΅΍ȱ Ύ΅Θ΅ΎΕϟΑΉΘ΅΍ǰȱ ΉΑЏȱ
ΘΓȱ ΐνΗΓȱ ΌΉΝΕΉϟΘ΅΍ȱ ΗΝΗΘϱȱ Ύ΅΍ȱ ΉΔ΅΍ΑΉϟΘ΅΍ǯȱ ̒ȱ νΔ΅΍ΑΓΖȱ ϱΐΝΖȱ Ύ΅΍ȱ ΘΓȱ
ΐνΗΓȱ ΗΛΉΘϟΊΓΑΘ΅΍ȱ ΐΉȱ Θ΋Αȱ ΅ΕΉΘφǰȱ ΓΔϱΘΉȱ ΏΓ·΍ΎΣȱ ΋ȱ ΅ΕΉΘφȱ ΉϟΑ΅΍ȱ
ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ǯȱȱ
̒ȱ ΏΓ·΍ΎϱΖȱ νΏΉ·ΛΓΖȱ ΅ΙΘϱΖȱ ΘΓΑȱ ΓΈφ·΋ΗΉȱ ΗΘ΋Αȱ ΓΕ΍ΗΘ΍ΎΓΔΓϟ΋Η΋ȱ
ΘΓΙȱ ΗΙΐΔΉΕΣΗΐ΅ΘϱΖȱ ΘΓΙȱ Ύ΅΍ȱ ·΍Ȃȱ ΅ΙΘϱȱ ΛΕ΋Η΍ΐΓΔΓ΍Ήϟȱ Δ΍΅ȱ ΓΕ΍ΗΘ΍Ύφȱ
ν·ΎΏ΍Η΋ȱ ǻȍ̏ΉΗϱΘ΋Ζȱ Θ΍Ζȱ ΩΕ΅ȱ πΗΘϠΑȱ ψȱ ΦΕΉΘφdzȎǼǰȱ ΔΓΙȱ ΉΎΚΕΣΊΉ΍ȱ ΘΓȱ
ΔΕ΅·ΐ΅Θ΍ΎϱȱΎ΅΍ȱΘ΋ȱΆΉΆ΅΍ϱΘ΋Θ΅ǯȱ̒ȱΘΕϱΔΓΖȱ΅ΙΘϱΖȱΈ΍ΉΕΉϾΑ΋Η΋ΖȱΉϟΑ΅΍ȱ
΅ΔϱΏΙΘ΅ȱ ΉΔ΍ΗΘ΋ΐΓΑ΍ΎϱΖǰȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΙΔΓΈ΋ΏЏΑΉ΍ȱ ϱΘ΍ȱ Γȱ Κ΍ΏϱΗΓΚΓΖȱ ΉϟΑ΅΍ȱ
΅ΑΓ΍ΛΘϱΖȱ ΗΉȱ ΔΉΕ΅΍ΘνΕΝȱ Έ΍ΉΕΉϾΑ΋Η΋ǰȱ ΈΉΎΘ΍ΎϱΖȱ Ύ΅΍ȱ ΗΉȱ ΣΏΏΉΖȱ ΅ΔϱΜΉ΍Ζȱ
Ύ΅΍ȱ ΍ΈνΉΖǰȱ ΉΑЏȱ ΅ΔΓΐ΅ΎΕϾΑΉΘ΅΍ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ ΈΓ·ΐ΅Θ΍Ηΐϱȱ Ύ΅΍ȱ ΗνΆΉΘ΅΍ȱ Θ΋Αȱ
ΔΕΓΗΝΔ΍ΎϱΘ΋Θ΅ȱΘΓΙȱΣΏΏΓΙǯȱ̺ΘΗ΍ȱΔΕΓΣ·ΉΘ΅΍ȱ΋ȱΉΔ΍ΗΘ΋ΐΓΑ΍ΎφȱνΕΉΙΑ΅ȱ
Ύ΅΍ȱΓ΍ȱΉΔ΍ΗΘφΐΉΖȱΉΒΉΏϟΗΗΓΑΘ΅΍ǯȱ̈ΒΣΏΏΓΙȱΐ΋ΑȱΒΉΛΑΣΐΉȱϱΘ΍ȱΘ΅ȱ̊Ό΍ΎΣȱ
̐΍ΎΓΐΣΛΉ΍΅ȱ ΉϟΑ΅΍ȱ νΕ·Γȱ Θ΋Ζȱ ΝΕ΍ΐϱΘ΋Θ΅Ζȱ ΘΓΙȱ ̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋ǰȱ ΋ȱ ΓΔΓϟ΅ȱ
Λ΅Ε΅ΎΘ΋Ε΍ΊϱΘ΅Αȱ΅Δϱȱ΋ΕΉΐϟ΅ǰȱΑ΋Κ΅Ώ΍ϱΘ΋Θ΅ȱΎ΅΍ȱЏΕ΍ΐ΋ȱΗΎνΜ΋ǯȱ
ȱ
̇΍ΉΙΎΕϟΑ΍Η΋DZȱ ̍΅ΘȂȱ ΅ΑΘ΍ΗΘΓ΍Λϟ΅ȱ ΘΓΙȱ ΐνΗΓΙȱ ǻΪΑȱ Ήϥ΋ȱ ΗΘΓΛ΅ΗΘ΍ΎφǼȱ ΗΘΓȱ Şȱ
ΘϟΌΉΘ΅΍ȱΘΓȱΐΉΗϱΘ΋ΖȱΈΙΑ΋Θ΍ΎΣǰȱ΅ΚΓϾȱΐνΗΓȱȮȱΐΉΗϱΘ΋ΖȱΘ΅ΙΘϟΊΓΑΘ΅΍ȱϱΘ΅Αȱ
ΑΓ΋ΐ΅Θ΍ΎΣȱΔΕΓΗΈ΍ΓΕϟΊΉΘ΅΍ȱ΋ȱ΅ΕΉΘφǯȱȱ

ȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ȱ
̒ȱ
̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋Ζȱ
΅Α΅ΚνΕΌ΋ΎΉȱ
ΗΉȱ
Δ΅Ε΅ΈΉϟ·ΐ΅Θ΅ȱ
ΗΙΑ΅΍ΗΌ΋ΐΣΘΝΑȱ ΔΓΙȱ ΐΔΓΕΓϾΐΉȱ Α΅ȱ Θ΅ȱ Ά΍ЏΗΓΙΐΉȱ ΗΉȱ ΐΉ·΅ΏϾΘΉΕΓȱ Ύ΅΍ȱ
ΐ΍ΎΕϱΘΉΕΓȱ Ά΅Όΐϱǰȱ ΌΉΝΕЏΑΘ΅Ζȱ ΔΝΖȱ ΋ȱ ΙΔΉΕΆΓΏφȱ Ύ΅΍ȱ ΋ȱ νΏΏΉ΍Μ΋ȱ ΈΉΑȱ
ΉϟΑ΅΍ȱ Ύ΅Ώϱȱ Α΅ȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑǰȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΚΌΉϟΕΓΙΑȱ Θ΋ȱ ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ȱ Ύ΅΍ȱ
ΗΙΑ΅ΎϱΏΓΙΌ΅ȱ Θ΋Αȱ ΔΕ΅·ΐΣΘΝΗ΋ȱ Θ΋Ζȱ ΅ΕΉΘφΖǯȱ ̆΍΅ȱ Α΅ȱ ΐΔΓΕνΗΉ΍ȱ Α΅ȱ
Έ΍΅Θ΋Ε΋ΌΉϟȱ ΋ȱ ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ǰȱ ΔΕνΔΉ΍ȱ Α΅ȱ Θ΋ΕΓϾΑΘ΅΍ȱ ΓΕ΍ΗΐνΑΉΖȱ
ΔΕΓϼΔΓΌνΗΉ΍Ζȱ ΔΓΙȱ Δ΅ΕΓΙΗ΍ΣΊΓΑΘ΅΍ȱ ΐΉȱ ΔΓΏΙΗϾΑΈΉΘΓȱ ΗΛφΐ΅ǯȱ
̓ΕϱΎΉ΍Θ΅΍ȱ ·΍΅ȱ ΈΉΓΑΘΓΏΓ·΍ΎΓϾΖȱ Ύ΅ΑϱΑΉΖȱ ΔΓΙȱ ΓΈ΋·ΓϾΑȱ ΗΘ΋Αȱ ΋Ό΍ΎΣȱ
ΓΕΌφȱΔΕΣΒ΋ǯȱ̒΍ȱΎ΅ΑϱΑΉΖȱ΅ΙΘΓϟȱΉϟΑ΅΍DZȱȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

̅Řǯȱ

Ε_3.Αλ3Κ(α)

΅Ǽȱ ȍϵΘΉȱΈΉϧȎDZȱ΋ȱΛΕΓΑ΍ΎφȱΗΘ΍·ΐφȱΎ΅ΘΣȱΘ΋ΑȱΓΔΓϟ΅ȱΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱΑ΍ЏΌΓΙΐΉȱ
νΑ΅ȱΗΙΑ΅ϟΗΌ΋ΐ΅ǰȱ
ΆǼȱ ȍπΚȇȱΓϩΖȱǻΈΉϧǼȎDZȱΘ΅ȱΔΕΣ·ΐ΅Θ΅ǰȱΓ΍ȱΗΙΑΌφΎΉΖȱΗΉȱΗΛνΗ΋ȱΐΉȱΘ΍ΖȱΓΔΓϟΉΖȱ
ΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱΘΓȱΑ΍ЏΌΓΙΐΉǰȱ
·Ǽȱ ȍΔΕϲΖȱ ΓЃΖȱ ǻΈΉϧǼȎDZȱ Γ΍ȱ ΣΑΌΕΝΔΓ΍ȱ ΗΉȱ ΗΛνΗ΋ȱ ΐΉȱ ΘΓΙΖȱ ΓΔΓϟΓΙΖȱ ΔΕνΔΉ΍ȱ
Α΅ȱΘΓȱΑ΍ЏΌΓΙΐΉǰȱȱ
ΈǼȱ ȍΓЈȱρΑΉΎ΅ȱǻΈΉϧǼȎDZȱΓȱΏϱ·ΓΖȱ·΍΅ȱΘΓΑȱΓΔΓϟΓȱΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱΑ΍ЏΌΓΙΐΉȱνΑ΅ȱ
ΗΙΑ΅ϟΗΌ΋ΐ΅ȱΎ΅΍ȱȱ
ΉǼȱ ȍБΖȱΈΉϧȎDZȱΓȱΘΕϱΔΓΖȱΐΉȱΘΓΑȱΓΔΓϟΓȱΘΓȱΉΎΈ΋ΏЏΑΓΙΐΉǯȱȱ

ÈÅ

̊ȱ ΉΔ΅ΑΣΏ΋Μ΋ȱ ΘΓΙȱ Εφΐ΅ΘΓΖȱ ȍΈΉϧȎȱ ΔΕΓΗΈϟΈΉ΍ȱ ΈΉΓΑΘΓΏΓ·΍Ύϱȱ
Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΅ȱ ΗΘΓȱ ΎΉϟΐΉΑΓȱ Ύ΅΍ȱ ΉΒ΋·Ήϟȱ ΘΓΑȱ ΘΕϱΔΓȱ ΐΉȱ ΘΓΑȱ ΓΔΓϟΓȱ Γȱ
ΣΑΌΕΝΔΓΖȱ ΐΔΓΕΉϟȱ Α΅ȱ ΅ΔΓΎΘφΗΉ΍ȱ ΋Ό΍ΎΣȱ ΓΕΌφȱ ΗΙΐΔΉΕ΍ΚΓΕΣǯȱ ̕Θ΋Αȱ
̄ΕΛ΅ϟ΅ȱ ̈ΏΏΣΈ΅ȱ Γ΍ȱ ΔΕΓϼΔΓΌνΗΉ΍Ζȱ ΅ΙΘνΖȱ Έ΍΅ΐΓΕΚЏΑΓΑΘ΅Αȱ ΗΘ΅ȱ
ΔΏ΅ϟΗ΍΅ȱ Θ΋Ζȱ ΔϱΏ΋Ζȱ ΎΕΣΘΓΙΖǰȱ Ύ΅ΌЏΖȱ Γȱ ΅ΕΛ΅ϟΓΖȱ ̺ΏΏ΋Α΅Ζȱ φΘ΅Αȱ
ΔΓΏϟΘ΋Ζȱ Ύ΅΍ȱ ΈΉȱ ΐΔΓΕΓϾΗΉȱ Α΅ȱ ΉΑΑΓ΋ΌΉϟȱ νΒΝȱ ΅Δϱȱ Θ΅ȱ ΔΏ΅ϟΗ΍΅ȱ Θ΋Ζȱ
ΔϱΏ΋Ζǯȱ̓΍ΓȱΗΙ·ΎΉΎΕ΍ΐνΑ΅ȱΘΓȱΔΕЏΘΓȱΎ΅΍ȱΗ΋ΐ΅ΑΘ΍ΎϱΘΉΕΓȱϟΗΝΖȱΎΕ΍ΘφΕ΍Γȱ
φΘ΅Αȱ Γ΍ȱ ·Ε΅ΔΘΓϟȱ ΑϱΐΓ΍ȱ Θ΋Ζȱ ΔϱΏ΋Ζǯȱ ̒ȱ ̓ΏΣΘΝΑ΅Ζȱ ΗΘΓΑȱ ̍ΕϟΘΝΑ΅ȱ
Δ΅ΕΓΙΗ΍ΣΊΉ΍ȱ ΘΓΙΖȱ ΑϱΐΓΙΖȱ Θ΋Ζȱ ΔϱΏ΋Ζȱ ΔΕΓΗΝΔΓΔΓ΍΋ΐνΑΓΙΖȱ Α΅ȱ
ΙΔΓΈΉ΍ΎΑϾΓΙΑȱ ΗΘΓȱ ̕ΝΎΕΣΘ΋ȱ ΔΓ΍Γȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΘΓȱ ΓΕΌϱȱ ΔΓΙȱ ΓΚΉϟΏΉ΍ȱ Α΅ȱ
ΔΕΣΒΉ΍ǯȱ̆΍΅ȱΘΓΑȱ̺ΏΏ΋Α΅ȱΘΓΙȱśΓΙȱ΅΍ЏΑ΅ȱΔǯ̙ǯȱΎ΅΍ȱ·΍΅ȱΘΓΑȱ̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋ȱ΋ȱ
ΔϱΏ΍Ζȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΘΓȱ ΔΑΉϾΐ΅ȱ Θ΋Ζȱ ΎΓ΍ΑϱΘ΋Θ΅Ζǯȱ ̄ΎΓΏΓϾΌΝΖȱ Η΋ΐ΅ΑΘ΍Ύϱȱ
ΉΔϟΗ΋Ζȱ ΕϱΏΓȱ Έ΍΅ΈΕ΅ΐΣΘ΍Ί΅Αȱ Γ΍ȱ Σ·Ε΅ΚΓ΍ȱ Δ΅Ε΅ΈΓΗ΍΅ΎΓϟȱ Ύ΅ΑϱΑΉΖȱ
ΗΙΐΆϟΝΗ΋Ζǰȱ Θ΅ȱ ΔΕϱΘΙΔ΅ȱ Ύ΅΍ȱ Θ΅ȱ Δ΅Ε΅ΈΉϟ·ΐ΅Θ΅ȱ ΔΓΙȱ Ύ΅ΌϱΕ΍Ί΅Αȱ Θ΍ȱ
ΉϟΑ΅΍ȱΘΓȱȍΓΕΌϱȎȱΎ΅΍ȱΘ΍ȱΘΓȱΐ΋ȱȍΓΕΌϱȎȱΗΉȱΎΣΌΉȱΔΉΕϟΔΘΝΗ΋ǯȱ͍Θ΅ΑȱΉΎΉϟΑ΅ȱ
΅ΎΕ΍ΆЏΖȱ ΔΓΙȱ ΅Α΅ΚνΕΉ΍ȱ Γȱ ̕ΓΚΓΎΏφΖȱ ΗΘ΋Αȱ ̄ΑΘ΍·ϱΑ΋DZȱ ȍΦΉϟȱ ΔΓΘΉȱ Ίϛȱ
Θ΅ІΘ΅ǰȱΎΓЁΈΉϟΖȱΓϨΈΉΑȱπΒȱϵΘΓΙȱπΚΣΑ΋Ȏǯȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Αλ3Κ(α)

ȱ
̖ΓȱȍΐνΗΓΑȎȱΎ΅΍ȱΘΓȱȍΪΕ΍ΗΘΓΑȎȱΉϟΑ΅΍ȱΘΓȱΘνΏΉ΍Γȱ΅ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΔΓΙȱ
ΔΕΓΎϾΔΘΉ΍ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΔνΑΘΉȱȍΈΉϧȎȱΔΓΙȱΔ΅ΕΓΙΗ΍ΣΊΓΑΘ΅΍ȱφȱΉΑΑΓΓϾΑΘ΅΍ȱΗΘΓȱ
΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱΘΓΙȱΎΉ΍ΐνΑΓΙǯȱ̒ȱ̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋ΖȱΈΉΑȱΘ΅ΙΘϟΊΉ΍ȱΘ΋Αȱ΅ΕΉΘφȱΐΉȱ
ΘΓȱ ΗΙΑ΅ϟΗΌ΋ΐ΅ǰȱ ΌΉΝΕΉϟȱ ϱΐΝΖȱ ϱΘ΍ȱ ΔΕΓΎϾΔΘΉ΍ȱ ΅Δϱȱ ΘΓΑȱ ΘΕϱΔΓȱ ΐΉȱ ΘΓΑȱ
ΓΔΓϟΓȱ ΅ΑΘ΍ΐΉΘΝΔϟΊΓΙΐΉȱ νΑ΅ȱ ΗΙΑ΅ϟΗΌ΋ΐ΅ǯȱ ̏Ήȱ ΣΏΏ΅ȱ Ώϱ·΍΅ǰȱ ΋ȱ ΏΓ·΍Ύφȱ
ΉΔνΐΆ΅Η΋ȱΘΓΙȱ΅ΑΌΕЏΔΓΙȱΗΘΓȱΗΙΑ΅ϟΗΌ΋ΐ΅ǰȱ΋ȱΚΕϱΑ΋Η΋ȱΔΓΙȱΈ΍΅ΌνΘΉ΍ȱ
Ύ΅΍ȱ΅ΑΘ΅ΔΓΎΕϟΑΉΘ΅΍ȱΗΘ΍ΖȱΔνΑΘΉȱ΅Δ΅΍ΘφΗΉ΍ΖȱΘΓΙȱΈνΓΑΘΓΖȱΎ΅΍ȱΕΙΌΐϟΊΉ΍ȱ
Θ΋ΑȱνΑΘ΅ΗφȱΘΓΙΖȱΉϟΑ΅΍ȱ΅ΙΘφȱΔΓΙȱΌ΅ȱΘΓΑȱΆΓ΋ΌφΗΉ΍ȱΑ΅ȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗΉ΍ȱΘΓȱ
ΐνΗΓΑȱ Ύ΅΍ȱ ΘΓȱ ΪΕ΍ΗΘΓΑǰȱ Θ΋Αȱ ΅ΕΉΘφǯȱ ̊ȱ ΅ΕΉΘφǰȱ ΏΓ΍ΔϱΑǰȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ȱ
ǻȍΐνΗΓΑȎǼȱ ΗΙΑΣΐ΅ȱ ϱΐΝΖȱ Ύ΅΍ȱ ΅ΎΕϱΘ΋Θ΅ȱ ǻȍΪΕ΍ΗΘΓΑȎǼǯȱ ̍΍ȱ ΅ΙΘϱȱ
ΗΙΐΆ΅ϟΑΉ΍ǰȱ ΉΔΉ΍Έφȱ ΘΓȱ ȍΪΕ΍ΗΘΓΑȎǰȱ Δ΅ΕϱΏΓȱ ΔΓΙȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΅ΎΕϱΘ΋Θ΅ǰȱ
ΗΙΐΔϟΔΘΉ΍ȱ ΐΉȱ ΘΓȱ ȍΐνΗΓΑȎǰȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΅ΔΓΘΉΏΉϟȱ ΘΓΑȱ ΙΔνΕΘ΅ΘΓȱ Ά΅Όΐϱȱ
ΘΉΏΉ΍ϱΘ΋Θ΅Ζȉȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΉΎΉϟΑΓȱ ΔΓΙȱ ΈΉΑȱ ΐΔΓΕΉϟȱ Α΅ȱ ΒΉΔΉΕ΅ΗΘΉϟȱ ΅Δϱȱ ΎΣΘ΍ȱ
ΣΏΏΓȱΓϾΘΉȱϱΐΝΖȱΙΔΓΏΉϟΔΉΘ΅΍ȱΎ΅΍ȱΗΉȱΗΛνΗ΋ȱΐΉȱΎΣΘ΍ȱΣΏΏΓǯȱȱ
̋΅ȱΐΔΓΕΓϾΗΉȱΎΣΔΓ΍ΓΖȱϟΗΝΖȱΑ΅ȱ΍ΗΛΙΕ΍ΗΘΉϟȱϱΘ΍ȱΉϟΑ΅΍ȱΓΒϾΐΝΕΓȱΑ΅ȱ
Θ΅ΙΘϟΊΉ΍ȱ ΘΓȱΐνΗΓȱΐΉȱΘΓȱΣΕ΍ΗΘΓǰȱΎ΅ΌЏΖȱΎΣΘ΍ȱΘΓȱΓΔΓϟΓȱΉϟΑ΅΍ȱΐΉΗϱΘ΋Θ΅ȱ
ΈΉΑȱ ΐΔΓΕΉϟȱ Θ΋Αȱ ϟΈ΍΅ȱ ΗΘ΍·ΐφȱ Α΅ȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Ύ΅΍ȱ ΅ΎΕϱΘ΋Θ΅ǯȱ ̆΍΅ȱ ΘΓΑȱ
̄Ε΍ΗΘΓΘνΏ΋ȱϱΐΝΖȱȍΪΕ΍ΗΘΓΑȎȱΉϟΑ΅΍ȱ΋ȱΘΉΏΉ΍ϱΘ΋Θ΅ǰȱΘΓȱΘνΏΓΖǰȱ΋ȱ΅ΑЏΘΉΕ΋ȱ
΅Βϟ΅ȱ ΘΝΑȱ ϱΑΘΝΑȱ ΔΓΙȱ ΔΕΓΎϾΔΘΉ΍ȱ ΅Δϱȱ Θ΋ȱ ΐΉΗϱΘ΋Θ΅ǯȱ ̈ΐΔΉΕ΍νΛΉ΍ȱ Θ΋ȱ
Η΋ΐ΅Ηϟ΅ȱΘΓΙȱ΍Έ΅Α΍ΎΓϾǰȱΘ΋ΖȱΐΉΘΕ΋ΐνΑ΋ΖȱΗΙΐΔΉΕ΍ΚΓΕΣΖȱΔΓΙȱΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱ
΅ΎΓΏΓΙΌφΗΓΙΐΉȱ ·΍΅ȱ Α΅ȱ Ύ΅Θ΅ΎΘφΗΓΙΐΉȱ Θ΋Αȱ ΅ΕΉΘφǯȱ ̈ΔΓΐνΑΝΖǰȱ ΐνΗ΅ȱ
΅Δϱȱ Θ΋Αȱ Θ΅ϾΘ΍Η΋ȱ ΘΝΑȱ ΈϾΓȱ ΉΑΑΓ΍ЏΑȱ ΋ȱ ΅ΑΘϟΚ΅Η΋ȱ ΅ϟΕΉΘ΅΍ǯȱ
̄Β΍ΓΔΕϱΗΉΎΘΓȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΘΓȱ ·νΑΓΖȱ Θ΋Ζȱ ΅ΑΘΝΑΙΐϟ΅Ζȱ ȍ϶ΔΉΕȎǰȱ ΋ȱ ΓΔΓϟ΅ȱ
΅Α΅ΚνΕΉΘ΅΍ȱ ΗΘΓȱ ΪΕ΍ΗΘΓΑȱ Ύ΅΍ȱ νΘΗ΍ȱ ΗΙΗΛΉΘϟΊΉΘ΅΍ȱ Ύ΅΍ȱ ΉΘΙΐΓΏΓ·΍ΎΣȱ ΋ȱ
ΏνΒ΋ȱΪΕ΍ΗΘΓΑȱΐΉȱΘ΋ȱΏνΒ΋ȱȍΦΕΉΘϛΖȎȱǻΦΕ΅ΕϟΗΎΝǼǯȱ

ÈÅ

ȱ
̅řǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

̖νΏΓΖǰȱΘ΅ȱΎΕ΍ΘφΕ΍΅ȱΗΙΐΔΏ΋ΕЏΑΓΑΘ΅Αȱ΅ΔϱȱΘ΋ȱΏΓ·΍ΎφǰȱΘΓΑȱΓΕΌϱȱ
Ώϱ·Γȱ Ύ΅΍ȱ ΍Έ΍΅ϟΘΉΕ΅ȱ Θ΋ȱ ΏΓ·΍Ύφȱ ΘΓΙȱ ΚΕϱΑ΍ΐΓΙȱ ΅ΑΌΕЏΔΓΙȱ ǻȍСȱ ΪΑȱ ϳȱ
ΚΕϱΑ΍ΐΓΖȱ ϳΕϟΗΉ΍ΉΑȎǼȱ ΔΓΙȱ ΙΔΓΈΉϟΎΑΙΉȱ Θ΋Αȱ ΉΑΈΉΈΉ΍·ΐνΑ΋ȱ
ΗΙΐΔΉΕ΍ΚΓΕΣǯȱ ̕Ήȱ ΎΣΌΉȱ ΎΓ΍ΑΝΑϟ΅ȱ Θ΅ȱ ΎΕ΍ΘφΕ΍΅ȱ ΅ΙΘΣȱ ΐΉΘ΅ΆΣΏΏΓΑΘ΅΍ȱ
΅ΑΣΏΓ·΅ȱΐΉȱΘ΍Ζȱ΅ΑΣ·ΎΉΖȱΎ΅΍ȱΘ΋ΑȱΉΔΓΛφǯȱ̈ΔΓΐνΑΝΖǰȱΔΕΓΎϾΔΘΉ΍ȱΌνΐ΅ȱ
ΉΙΌϾΑ΋Ζȱ ΘΓΙȱ ΅ΑΌΕЏΔΓΙȱ ·΍΅ȱ Θ΋Αȱ Ύ΅ΘΣΎΘ΋Η΋ȱ Θ΋Ζȱ ΋Ό΍ΎφΖȱ ΅ΕΉΘφΖǰȱ Γȱ
ΓΔΓϟΓΖȱ ΓΚΉϟΏΉ΍ȱ ΗΉȱ ΎΣΌΉȱ ΔΉΕϟΔΘΝΗ΋ȱ Α΅ȱ Ύ΅Θ΅ΆΣΏΉ΍ȱ ΉΔϟΔΓΑ΋ȱ
ΔΕΓΗΔΣΌΉ΍΅ȱΎ΅΍ȱ΅·ЏΑ΅ǯȱ

ȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ȱ
̆ŗǯȱ

ȱ
̆Řȱ

ȱ

΅ΐΣΕΘ΋ΐ΅ǰȱνΏΏΉ΍ΐΐ΅ǰȱΓΙΗ΍΅ΗΘ΍ΎϱΖǰȱΎ΅ΛΉΎΘ΍ΎϱΖǰȱΉΑΣΕΉΘΓΖȱ

Άǯȱ

΅Κ΅ϟΕΉΗ΋ǰȱΎ΅ΘϱΕΌΝΐ΅ǰȱΔΕΓΗΌφΎ΋ǰȱ΋ΈΓΑφǰȱΜϱ·ΓΖȱ

2

ȱ

΅ǯȱ

ȱ
ȱ
̖̄̓̄̐̊̈̌̕̕ȱ̖̗̄̇̌̇̄̍̒ȱ̗̍̈̌̏̈̐̒ȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ
̅śȱ
ȱ

̕ΉΏϟΈΉΖȱ ΗΛΓΏ΍ΎΓϾȱ Ά΍ΆΏϟΓΙȱ ŗśŗȬŗśŘȱ ǻ̺Α΅Ζȱ ΏΓ΍ΔϱΑȱ ΅Δϱȱ ΘΓΙΖȱ ϱΕΓΙΖȱ dzȱ
΅ΑȱΌ΅ȱΚΘΣΗΓΙΑȱΎΣΔΓΘΉȱφȱϱΛ΍ȱΗΉȱ΅ΙΘφΑǯǼǯȱ

̊ȱ ΆΓΙΏφȱ ΣΑΈΕΉΖȱ ΉΕΉΙΑΣȱ ΅ΙΘΣȱ ·΍΅ȱ Θ΅ȱ ΓΔΓϟ΅ȱ Έ΍΅ΘΣΛΌ΋ΎΉȱ ΅Δϱȱ ΉΗΣΖȱ
Ύ΅΍ȱΎ΅Θ΅··νΏΏΉ΍ȱΘ΅ȱ΅Έ΍Ύφΐ΅Θ΅ǰȱΘ΅ȱΓΔΓϟ΅ȱνΛΓΙΑȱΗΙΐΆΉϟȱΗΉȱ΅ΙΘφΑȱǻφȱ
ΗΘΓΑȱ ΎϾΎΏΓȱ Θ΋ΖǼǰȱ ϱΛ΍ȱ ϱΔΝΖȱ ΉΗΉϟΖȱ Ȯȱ Ύ΅΍ȱ ΐ΋Αȱ ΓΕ·΍ΗΌΉϟΘΉȱ ΐȂȱ ΉΐνΑ΅ȱ Ȭȱ
ΗΙΑ΋ΌϟΊΉΘΉȱΐΉΕ΍ΎνΖȱΚΓΕνΖȱΑ΅ȱΈ΍ΎΣΊΉΘΉǰȱ΅ΔΓΈϟΈΓΑΘ΅ΖȱΔΉΕ΍ΗΗϱΘΉΕΓȱΘ΋ȱ
ΗΙ·ΛЏΕΉΗ΋ȱ Δ΅ΕΣȱ ΘΓȱ ΈϟΎ΅΍Γǰȱ ΅ΏΏΣȱ ǻΎ΅Θ΅··νΏΏΉ΍Ǽȱ ·ΉΑ΍ΎΣȱ ϱΔΓ΍ΓΑȱ
ΉϟΑ΅΍ȱνΑΓΛΓΖȱ·΍΅ȱΘ΅ȱΉΕΉΙΑЏΐΉΑ΅ȱǻ΅Έ΍Ύφΐ΅Θ΅ǼȱΎ΅΍ȱΓΔΓ΍ΓΑΈφΔΓΘΉȱνΛΉ΍ȱ
΅Έ΍ΎφΗΉ΍ȱ ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΓΙΖȱ Δ΅ΘΕΓΔ΅ΕΣΈΓΘΓΙΖȱ ΑϱΐΓΙΖǰȱ ΉΔΉ΍Έφȱ
ΎΕϟΑΉ΍ȱ ϱΘ΍ǰȱ ϱΔΓ΍ΓΖȱ ΗΙΑ΋ΌϟΊΉ΍ȱ Α΅ȱ ΅Έ΍ΎΉϟȱ ΗΉȱ ΅Ηφΐ΅ΑΘ΅ȱ Ί΋Θφΐ΅Θ΅ǰȱ
΅ΙΘϱΖȱΌ΅ȱ΅ΔΓΈΉΛΘΉϟȱΉΙΎΓΏϱΘΉΕ΅ȱΘ΅ȱΗΓΆ΅ΕΣȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱ΅Έ΍Ύφΐ΅Θ΅ǯȱ̆΍Ȃȱ
΅ΙΘϱȱ ΅ΎΕ΍ΆЏΖǰȱ ΅ΚΓϾȱ ΅Δϱȱ Θ΅ȱ ΐνΏ΋ȱ Θ΋Ζȱ Θ΍ΐЏΕ΋ΗΉȱ ΉΎΉϟΑΓΑǰȱ Γȱ ΓΔΓϟΓΖȱ
ΈΉΑȱ ΔΏφΕΝΗΉȱ ΗΘΓΑȱ ΔΓΕΌΐν΅ȱ ΘΓȱ Α΅ϾΏΓǰȱ ΘΓΑȱ Ύ΅Θφ··Ή΍ΏΉȱ ΗΉȱ ΉΗΣΖǯȱ
̓ΣΏ΍ȱ ΅ΙΘϱΑǰȱ Γȱ ΓΔΓϟΓΖȱ ΅Δ΅ϟΘ΋ΗΉȱ Α΅ȱ ΔΣΕΉ΍ȱ ΘΓȱ ΉΔϟΈΓΐ΅ȱ ΘΝΑȱ ΔνΑΘΉȱ
ΈΕ΅ΛΐЏΑȱΗΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱΎΣΔΓ΍ΓΙǰȱΓȱΓΔΓϟΓΖȱΈΉΑȱφΘ΅ΑȱΔ΅ΕЏΑǰȱΎ΅΍ȱ΅ΙΘϱΑȱ
Ύ΅Θφ··Ή΍ΏΉȱΗȂȱΉΗΣΖǰȱΎ΅΍ȱΎ΅ΘΣȱΘΓΑȱϟΈ΍ΓȱΘΕϱΔΓǰȱ΅ΚΓϾȱΘ΍ΐЏΕ΋ΗΉȱ΅ΙΘϱΑǰȱ
ΓȱΓΔΓϟΓΖȱΘϱΏΐ΋ΗΉȱΑ΅ȱΔΓΙΏφΗΉ΍ȱΘ΋ȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘΓΙȱ΅ΔϱȱΘΓΑȱ̰ΕΉ΍Γȱ̓Σ·Γȱ
΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱ΅ΔϱȱΘΓΙΖȱΑϱΐΓΙΖǰȱΘΓΑȱ΅ΔνΆ΅ΏΉǯȱȱ
΅ǯȱ

Άǯȱ

ÈÅ

̅Śǯȱ

Ε_3.Αλ3Κ(α)

ο΅ΙΘϛΖȱȬȱ΅ЀΘϛΖǰȱȱ
ΐΉϟΊΓΑ΅ȱȮȱΐΉϟΊΝǰȱȱ
ϳΔΓ΍Γ΍ΗΓІΑǰȱȱ
ИȱΔΓΕΌΐΉІǰȱȱ
ψȱΐΉΕϟΖȱȱ
ΔΕΓΗΘνΘ΅ΒΓǰȱȱ
ΦΔΓΑΉϟΐ΅΍ΉΑȱȬȱΦΔΓΑΉϟΐΉ΍΅Αǰȱȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ΦΈ΍ΎΉϧΑDZȱ ΘΉΏ΍Ύϱȱ ΅Δ΅ΕνΐΚ΅ΘΓǰȱ ΅ΑΘ΍ΎΉϟΐΉΑΓȱ ΗΘ΋ȱ ΐΉΘΓΛφȱ ΘϱΑȱ
ΗΙΑΉΌ΍ΊϱΐΉΑΓΑǰȱȱ
ΘЗΑȱΦΈ΍Ύ΋ΐΣΘΝΑDZȱ·ΉΑ΍ΎφȱΈ΍΅΍ΕΉΘ΍ΎφȱΗΘ΅ȱΐΉ·ΣΏ΅ǰȱȱ
ЀΐϧΑDZȱνΐΐΉΗΓȱ΅ΑΘ΍ΎΉϟΐΉΑΓȱΗΘΓȱΦΔΓΚ΅ϟΑΉ΍ǰȱȱ
ΘϱΑȱ΅ЁΘϱΑDZȱΉΔ΍ΌΉΘ΍ΎϱΖȱΔΕΓΗΈ΍ΓΕ΍ΗΐϱΖȱΗΘΓΑȱΘΕϱΔΓΑȱ

Άǯȱ

ǻ΅ǼͩΔϱȱΘϛΖȱΆΓΙΏϛΖȱИȱΩΑΈΕΉΖȱΊ΋ΘΉϧΘ΅΍ȱΘΣȱΔΕΓΗΘ΅ΛΌνΑΘȂȱЀΚȂȱ
ЀΐЗΑȱȱ
ǻ̊ȱ ΅ΔΣΑΘ΋Η΋ȱ ΐΔΓΕΉϟȱ Α΅ȱ ΅ΔΓΈΓΌΉϟȱ ΐΉȱ ΅ΘΘ΍Ύφȱ ΗϾΑΘ΅Β΋ȱ ǻ΅Ǽǰȱ
ΉΔΉ΍Έφǰȱ ϱΘ΅Αȱ ΘΓȱ ΙΔΓΎΉϟΐΉΑΓȱ ΘΓΙȱ Εφΐ΅ΘΓΖȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΓΙΈνΘΉΕΓȱ
ΔΏ΋ΌΙΑΘ΍ΎΓϾȱ ΅Ε΍ΌΐΓϾǰȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΈΙΑ΅Θϱȱ ΘΓȱ Εφΐ΅ȱ Α΅ȱ ΘΉΌΉϟȱ ΗΉȱ ·Ȃȱ
ΉΑ΍ΎϱȱΔΕϱΗΝΔΓǼǯȱ
ȱ
ǻΆǼȱ ̈Α΅ΏΏ΅ΎΘ΍ΎΣDZȱ ͩΔϱȱ ΘϛΖȱ ΆΓΙΏϛΖȱ Иȱ ΩΑΈΕΉΖȱ Ί΋ΘΓІΑΘ΅΍ȱ ΘΣȱ
ΔΕΓΗΘ΅ΛΌνΑΘȂȱЀΚȂȱЀΐЗΑǼǯȱ

·ǯȱ

dz͟ȱ πΑȱ ΘΓϧΖȱ ΐ΍ΎΕΓϧΖȱ ΗΙΑΉΌ΍ΊϱΐΉΑΓΖȱ ΦΈ΍ΎΉϧΑǰȱ ΓЈΘΓΖȱ ΘΣȱ
ΐΉ·ΣΏ΅ȱΘЗΑȱΦΈ΍Ύ΋ΐΣΘΝΑȱΔΕΓΗΈνΒΉΘ΅΍ǯȱ

Έǯȱ

Ί΋ΐ΍ЏΗ΅Η΅DZȱΛΕΓΑ΍ΎφȱΐΉΘΓΛφǰȱΗΙΑ΋ΐΐνΑ΋ȱΗΘΓȱΙΔΓΎΉϟΐΉΑΓȱΘΓΙȱ
Εφΐ΅ΘΓΖȱ ΦΔνΚ΋ΑΉǰȱ ψȱ ΆΓΙΏφȱ ǻΉΑΑΓΉϟΘ΅΍Ǽǯȱ ̇΋ΏЏΑΉ΍ȱ ΘΓȱ
ΔΕΓΘΉΕϱΛΕΓΑΓǯȱȱ
̄ΑΘ΍Ύ΅ΘΣΗΘ΅Η΋ȱ ΅Δϱȱ ΈΉΙΘΉΕΉϾΓΙΗ΅ȱ ΛΕΓΑ΍Ύφȱ ΔΕϱΘ΅Η΋DZȱ πΔΉϟȱ
πΊ΋ΐϟΝΗΉǯȱ

2

΅ǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ

Ί΋ΐ΍Γϧǰȱȱ
ΦΔΓΈΓІΑ΅΍ǰȱȱ
σΎΆ΅ΏΉȱ

ÈÅ

ȱ
̆řȱ

Ε_3.Αλ3Κ(α)

ΘϱΑȱ ΘΓΏΐφΗ΅ΑΘ΅DZȱ ΉΔ΍ΌΉΘ΍Ύφȱ ΐΉΘΓΛφȱ ΗΉȱ ΌνΗ΋ȱ ΅ΑΘ΍ΎΉ΍ΐνΑΓΙǰȱ
ΘϱΗΓȱΗΘΓȱΕφΐ΅ȱπΒνΆ΅ΏΉȱϱΗΓȱΎ΅΍ȱΗΘ΋ȱΐΉΘΓΛφȱΊ΋ΐ΍ЏΗ΅Η΅ǯȱȱ
̄ΑΘ΍Ύ΅ΘΣΗΘ΅Η΋ȱ ΅Δϱȱ ΈΉΙΘΉΕΉϾΓΙΗ΅ȱ ΅Α΅ΚΓΕ΍Ύφȱ ΔΕϱΘ΅Η΋DZȱ
πΎΉϧΑΓΑȱφȱΘΓІΘΓΑȱϵΖȱπΘϱΏΐ΋ΗΉǯȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Ιλ3Κ(ε)

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Να αποδώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω ιστορικών όρων:
α)
β)
γ)

Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης.
Ανόρθωση.
Γραφεία Ανταλλαγής.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2.1

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β (λάβετε υπόψη ότι
δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).

ÈÅ

ΣΤΗΛΗ Α
1. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ήταν
240.000.000 δραχµές.
2. Προσφορά 12.000 λιρών των Ελλήνων της
Σαµψούντας στο ελληνικό ναυτικό.
3. Ο Κωνσταντίνος για πρώτη φορά στο θρόνο.
4. Ο πρίγκιπας Γεώργιος απολύει το Βενιζέλο.
5. Πτώχευση της Ελλάδας.

ΣΤΗΛΗ Β
α. 1913
β. 1893

γ. 18 Μαρτίου 1901
δ. 1911
ε. 19 Μαΐου 1919
στ. 1912
ζ. 26 Φλεβάρη 1905

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Ιλ3Κ(ε)

ΘΕΜΑ Α2.2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

2.
3.
4.
5.
6.

2

Ο Βενιζέλος µετά την απόλυσή του από το Γεώργιο δηµοσίευσε στην
εφηµερίδα «Θέρισο» των Χανίων, την οποία εξέδιδε ο ίδιος, πέντε πολύκροτα
άρθρα µε το χαρακτηριστικό τίτλο «Γεννηθήτω φως».
Σε µια δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στην Ελλάδα
αυξήθηκαν περίπου κατά 50%.
Η βρετανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος στην πρωτεύουσα, αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου
δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
Η δεύτερη φάση του διωγµού των Ποντίων οργανώθηκε από τον ίδιο τον
Κεµάλ στη Σαµψούντα το Μάιο του 1919.
Μετά το 1870 εκφράστηκε η αναγκαιότητα διορισµού περισσότερων
υπαλλήλων στο δηµόσιο τοµέα.
Το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων ανήγειρε ξύλινα παραπήγµατα για τη
στέγαση των προσφύγων.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β1

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

1.

Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και το
εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β2

ÈÅ

Καταγράψετε τις σχετικές µε το προσφυγικό ζήτηµα διπλωµατικές πράξεις (συνθήκες,
συµφωνίες, σύµφωνα φιλίας), που υπέγραψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1924 –
1930. (Να µην αναφερθείτε στις συνέπειές τους στην εσωτερική και εξωτερική
πολιτική της χώρας.)
Μονάδες 12

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Ιλ3Κ(ε)

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Γ1

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Με βάση τα στοιχεία των παραθεµάτων, του πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να
καταγράψετε γιατί η Ελλάδα οδηγήθηκε σε οικονοµικό αδιέξοδο κατά το
Μικρασιατικό πόλεµο (µονάδες 12) και πώς αντιµετωπίστηκε αυτό από την ελληνική
κυβέρνηση (µονάδες 13).
(Η απάντηση των δύο ερωτηµάτων µπορεί να δοθεί σε ενιαίο κείµενο.)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

ȱ
̽ȱ ΦΑ΅ΘΕΓΔφȱ ΘϛΖȱ ΓϢΎΓΑΓΐ΍ΎϛΖȱ ΆΣΗΉΝΖȱ ΘϛΖȱ πΒΝΘΉΕ΍ΎϛΖȱ ΔΓΏ΍Θ΍ΎϛΖȱ ΘϛΖȱ
̴ΏΏΣΈΓΖǰȱ ΦΔΉ·ϾΐΑΝΗΉȱ Ύ΅ϟȱ ΘφΑȱ ΑΓΐ΍Ηΐ΅Θ΍ΎφΑȱ ΎΙΎΏΓΚΓΕϟ΅Αȱ ψΐЗΑȱ ΘΓІȱ
ΗΘ΋Εϟ·ΐ΅ΘϱΖȱΘ΋ΖǰȱΎ΅ΘνΗΘ΋ΗΉΑȱΈνȱ΅ЁΘφΑȱΦΔΓΘϱΐΝΖȱΦΎΣΏΙΔΘΓΑǯȱȱ

̝ΏνΒ΅ΑΈΕΓΖȱ̇΍ΓΐφΈ΋Ζǰȱ
̖ΣȱΓϢΎΓΑΓΐ΍ΎΣȱΘϛΖȱ̴ΏΏΣΈΓΖȱΔΕϱȱΎ΅ϟȱΐΉΘΣȱΘφΑȱŗ΋Αȱ̐ΓΉΐΆΕϟΓΙȱŗşŘŖǰȱ
̝ΌϛΑ΅΍ǰȱŗşŘŘǰȱΗǯŘŗǯȱ

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ÈÅ

Η πολιτειακή µεταβολή του Νοεµβρίου του 1920, δηλαδή η εκλογική ήττα του
Κόµµατος των Φιλελευθέρων, και ο συνεπαγόµενος οικονοµικός αποκλεισµός της
Ελλάδας από τις δυνάµεις της Entente1 σήµαναν την ακύρωση των συµµαχικών
πιστώσεων. Άρα τα τραπεζογραµµάτια της ΕΤΕ2 που κυκλοφόρησαν µε βάση αυτή τη
ρύθµιση έµειναν ακάλυπτα.[…]
Αν και η καταγραφή του συνολικού εσωτερικού χρέους που χρηµατοδότησε
τις πολεµικές επιχειρήσεις είναι έξω από τους στόχους αυτού του κειµένου, αξίζει να
αναφερθεί η σύναψη αναγκαστικού εσωτερικού δανείου µε διχοτόµηση του
χαρτονοµίσµατος, δηµοσιονοµική άλλωστε πρωτοτυπία του ελληνικού κράτους και
της κυβέρνησης Γούναρη. Η ιδιόρρυθµη αυτή χρηµατοδότηση της συνεχιζόµενης
Μικρασιατικής Εκστρατείας προκρίθηκε ως ταµειακό µέσο, καθώς η κυβέρνηση
αδυνατούσε να συνάψει εξωτερικό δάνειο, ενώ δεν επιθυµούσε την περαιτέρω έκδοση
τραπεζογραµµατίων. Σύµφωνα µε το Νόµο 2749 της 25ης Μαρτίου τα
χαρτονοµίσµατα της ΕΤΕ διχοτοµήθηκαν: το αριστερό τµήµα (οι «σταύροι») µε την
προσωπογραφία του πρώτου ∆ιοικητή Γ. Σταύρου κυκλοφορεί κανονικά, αλλά στη
µισή ονοµαστική αξία. Το δεξί τµήµα µε το θυρεό («τα στέµµατα») µεταβλήθηκε σε
προσωρινή οµολογία του αναγκαστικού δανείου. Με τον τρόπο αυτό η νοµισµατική
1

«Αντάντ», αναφέρεται η συµµαχία στο σχολικό βιβλίο.

2

Συντοµογραφία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Ιλ3Κ(ε)

2

κυκλοφορία, που ξεπερνούσε τα 3.100.000.000 δραχµές, µειώθηκε κατά το 50%, ενώ
το δάνειο εκδόθηκε στο άρτιο µε 6,5% τόκο και προθεσµία εξόφλησης την 1η
Απριλίου 1943.[…] Το αναγκαστικό δάνειο του 1922 επικρίθηκε ότι διασάλευε την
εµπιστοσύνη του κοινού προς τα τραπεζογραµµάτια και ότι έπληξε δυσανάλογα τα
περισσότερο φτωχά στρώµατα του πληθυσµού. Το ίδιο ταµειακό µέτρο εφαρµόστηκε
τον Ιανουάριο του 1926, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες δαπάνες για
την εγκατάσταση των προσφύγων.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Μπρέγιαννη Αικ., «Οικονοµικός εκσυγχρονισµός, πολεµική συγκυρία και
πολιτική µετάβαση 1910-1926», στο Νόµισµα και Νοµισµατικές Κρίσεις στην Ελλάδα,
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σ. 190-192.
Πίνακας

Έσοδα
(Άµεσοι – Έµµεσοι Φόροι)
σε εκατοµµύρια δραχµές
460
560
720
970
1.910

Έτος
1918
1919
1920
1921
1922

Έξοδα
(Αµυντικές – Υπόλοιπες δαπάνες)
σε εκατοµµύρια δραχµές
1.446
1.354
1.683
2.473
3.458

(O πίνακας στηρίζεται σε σχετικό πίνακα και σε γραφική παράσταση των στοιχείων
των εσόδων, που περιλαµβάνονται στο σχετικό άρθρο. Η αναγωγή από το γράφηµα
έγινε κατά προσέγγιση + /- 5% και αφορά το σύνολο των καταγραφοµένων εσόδων
του ελληνικού κράτους.)
Γιώργος Μητροφάνης, «Τα δηµόσια οικονοµικά - Οικονοµική ανόρθωση και πόλεµοι
1909-1922», Ιστορία Νέου Ελληνισµού 1770-2000.
Ελληνικά Γράµµατα, τ. 6, σ. 122 και 127.

ÈÅ

ΘΕΜΑ ∆1

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχολικού βιβλίου και του παραθέµατος να
απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα:
α)

τι γνωρίζετε για τις κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου;

β)

πώς διαµορφώθηκε η κίνηση του εµπορίου στον Πόντο µέχρι και τη δεύτερη
δεκαετία του 20ού αιώνα.
Μονάδες 10

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Μονάδες 15

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Ιλ3Κ(ε)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Η οικονοµία του Πόντου στηριζόταν περισσότερο στη γεωργική παραγωγή και
το εξαγωγικό και εισαγωγικό εµπόριο καθώς και στην έντονη συναλλακτική ζωή και
σαν συνέπεια, στις τραπεζικές εργασίες, παρά στη βιοµηχανία, της οποίας οι αρχές θα
αναφανούν πολύ αργότερα, όταν πια µια σκληρή και αδυσώπητη συγκυρία θα βάλει
την εφιαλτική της τελεία στην ελληνική µεγάλη τραγωδία του 1922 […].
Αντίθετα, παρά τη γεωργική µορφή της οικονοµίας της περιοχής (φυτική
παραγωγή) άκµαζε η βιοτεχνία, όπως η χρυσοχοΐα, η λειτουργία, η σιδηρουργική και
η ναυπηγική ιστιοφόρων, φυσικά.
Η δενδροκοµία είχε στην περιοχή του Πόντου εξαιρετική σπουδαιότητα, χάρη
στη µεγάλη γονιµότητα του εδάφους της. Γύρω από τη Ριζούντα παράγονταν
πορτοκάλια, πατάτες, κρεµµύδια. Η επαρχία Τραπεζούντας είχε σιτάρι, καλαµπόκι,
κριθάρι, βούτυρο, τυρί και όσπρια. Οι επαρχίες Κερασούντας, Τρίπολης και ένα
µέρος της Τραπεζούντας είχαν τεράστια παραγωγή φουντουκιών. Κέντρο εξαγωγής
των φουντουκιών ήταν η Κερασούντα, από την οποία εξάγονταν κάθε χρόνο γύρω
στις 20.000 τόνοι που προορίζονταν για τη Μασσαλία, το Αµβούργο, την Τεργέστη,
τη Νέα Υόρκη και τη Ρωσία.
Η περιοχή Αµισού και Πάφρας, εκτός από δηµητριακά, ήταν περίφηµη για τα
καπνά της, που η παραγωγή της ανερχόταν περίπου σε 7.000 τόνους. Καπνά
εξαιρετικά είχαν και τα Πλάτανα, κοντά στην Τραπεζούντα.
Γιώργος Λαµψίδης, Οι πρόσφυγες του 1922,
Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 32.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Η Τραπεζούντα ήταν κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου. Τα εισαγόµενα και
εξαγόµενα προϊόντα σε ετήσια βάση εκτιµούνται γύρω στα 48.000.000 γαλλικά
φράγκα ενώ 1.000 περίπου πλοία διαφόρων χωρών φιλοξενούνταν στο λιµάνι της
κάθε χρόνο.

ÈÅ

Παρθένας Τσοκτουρίδου, Η Τραπεζούντα - κέντρο ελληνισµού στον Πόντο (Ιστορική
Μελέτη
που απέσπασε τον έπαινο "ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ")
www.progoniki, Ιστολόγιο της Παρθένας Τσοκτουρίδου

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Ιλ3Κ(α)

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α)

Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης: µετά την ισχυροποίηση του κινήµατος του
Θερίσου, αφού «στο µεταξύ η επανάσταση είχε αποκτήσει ερείσµατα ...
εφηµερίδα «το Θέρισο», σχολικό βιβλίο σ. 213-214.

β)

Ανόρθωση: Πριν από τις εκλογές....ακτήµονες», σχολικό βιβλίο σ. 89.

γ)

Γραφεία Ανταλλαγής: «η σύµβαση ανταλλαγής των πληθυσµών µεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας... Γραφεία ανταλλαγής πληθυσµών», που αναλάµβαναν
την προσωρινή εκτίµηση των περιουσιών µε βάση τις δηλώσεις, τις οποίες οι
πρόσφυγες θα υπέβαλλαν σ’ αυτά. Σχολικό βιβλίο, σ. 160

ÈÅ

Μπορεί να επισηµανθεί ότι τον όρο τον χρησιµοποίησαν τόσο ο Στρατιωτικός
Σύνδεσµος στην προκήρυξή του όσο και τα επαγγελµατικά σωµατεία της
πρωτεύουσας στο ψήφισµά τους. Έτσι πέρασε και στις προσεχείς εκλογές και
στα κείµενα όλων των εκσυγχρονιστών της εποχής, (όπως βέβαια και στους
λόγους του Ελευθερίου Βενιζέλου). Επίσης καλό είναι να συµπληρωθεί ότι και
οι
αντιβενιζελικοί ακόµη και συγκεκριµένα ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης
υποστήριζαν την ανόρθωση, που, κατά την εκτίµησή τους, δεν µπόρεσαν να
υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί. Σχολικό βιβλίο σ.92.

ΘΕΜΑ Α2.1

1  δ / 2 στ / 3 α / 4 γ / 5 β
Περισσεύουν τα γράµµατα ε & ζ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Ιλ3Κ(α)

ΘΕΜΑ Α2.2
1 Λ / 2 Σ / 3 Λ / 4 Σ / 5 Λ / 6 Σ

ΘΕΜΑ Β1

ΘΕΜΑ Β2

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

«Για την επιλογή υποψηφίων βουλευτών... κατώτερα κοινωνικά στρώµατα» Σχολικό
Βιβλίο σ. 82 -84.
Μπορεί να γίνει µικρή εισαγωγή από τα προηγούµενα. Επίσης µπορούν να
καταγραφούν όλα µαζεµένα τα στοιχεία που αναφέρονται στους υποψήφιους
βουλευτές από τις σελίδες 82 και 84 και έπειτα να απαντηθούν τα περί εκλογικού
συστήµατος που περιλαµβάνονται στις σελίδες 82-83.

«Η σύµβαση της ανταλλαγής των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
προέβλεπε... Γραφεία ανταλλαγής πληθυσµών», σχολικό βιβλίο σ. 160, «Μετά την
υπογραφή της Σύµβασης... του άλλου κράτους» σ.161.
∆ιευκρίνιση:
Μπορεί να θεωρηθεί σωστή απάντηση και µόνο το καταγραφόµενο απόσπασµα της σελ. 161.
Το απόσπασµα της σελίδας 160 περιλήφθηκε αρχικά γιατί είναι στοιχείο σχετικό µε την
υλοποίηση διπλωµατικής πράξης, δηλαδή της σύµβασης για την ανταλλαγή των πληθυσµών
(30.1.1923), και το οποίο περιλαµβανόταν στα χρονικά όρια της ζητούµενης περιόδου 19241930. Ωστόσο επιλεκτικά οι διορθωτές µπορούν και να µην το θεωρήσουν αναγκαίο

ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Γ1

ÈÅ

Το κόµµα των Φιλελευθέρων οδήγησε το 1917 την Ελλάδα στον Α΄
Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ και µε την υπογραφή της Συνθήκης των
Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) δικαιώθηκε η τολµηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η
µικρή Ελλάδα των παραµονών των Βαλκανικών πολέµων έγινε µε την υπογραφή της
Συνθήκης αυτής «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών» και το
όραµα της Μεγάλης Ιδέας φαινόταν να αποτελεί απτή πραγµατικότητα.
Οι Φιλελεύθεροι θέλοντας να νοµιµοποιήσουν τις µέχρι τότε ενέργειές τους
προκήρυξαν εκλογές για την 1η Νοεµβρίου 1920, τις οποίες όµως απροσδόκητα η
συνασπισµένη αντιπολίτευση κέρδισε. Τα φιλοβασιλικά κόµµατα που ανέλαβαν την
εξουσία έσπευσαν να επαναφέρουν µε δηµοψήφισµα τον ανεπιθύµητο στους
Συµµάχους βασιλιά Κωνσταντίνο και οι τελευταίοι σε αντίποινα απέσυραν την
κάλυψη του χαρτονοµίσµατος από το θεωρητικό δανεισµό του 1917. Έτσι, καθώς ένα
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Ιλ3Κ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

µεγάλο µέρος της νοµισµατικής κυκλοφορίας είχε στηριχθεί από το 1917 και µετά
στη θεωρητική κάλυψη από τις δυνάµεις της Αντάντ, τότε βρέθηκε χωρίς αντίκρυσµα.
Έτσι, η µεν νοµισµατική κυκλοφορία ήταν ακάλυπτη, όπως επισηµαίνεται και
στο κείµενο Α, η δε ελληνική οικονοµία, άµεσα εξαρτηµένη από την εξωτερική της
πολιτική και τις µέχρι τότε καλές σχέσεις της µε τους Συµµάχους, οδηγήθηκε σε
αδιέξοδο. Επιπλέον, από το 1918 και µετά, ο κρατικός ισολογισµός έκλεινε µε
παθητικό, ενώ ταυτόχρονα η παρουσία στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε σκληρό και
δαπανηρό πόλεµο. Όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει και ο πίνακας, κατά την
τριετία 1918-1921, µολονότι κάθε χρόνο τα έσοδα του ελληνικού κράτους από
άµεσους και έµµεσους φόρους αυξάνονται συνεχώς, άρα είναι εµφανές ότι, για να
αντιµετωπιστούν οι νέες συνθήκες, νέοι φόροι επιβλήθηκαν και οι παλιοί αυξήθηκαν,
εντούτοις αθροιστικά στο τέλος του 1921 τα κρατικά έσοδα είναι 2,5 περίπου φορές
λιγότερα από ό, τι τα έξοδα για αµυντικές και λοιπές δαπάνες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι
αν και τα έσοδα του κράτους το 1921 έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση µε το 1918,
παρατηρείται αντίστοιχη διόγκωση και των εξόδων. Τα πράγµατα χειροτέρευαν όσο
παρατεινόταν ο µικρασιατικός πόλεµος και η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας
επιδεινωνόταν.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι απόλυτα δικαιολογηµένο πώς το Μάρτιο
του 1922 τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο, το οποίο και
αντιµετωπίστηκε µε έναν απρόσµενο τρόπο. Λίγους µήνες πριν από την κατάρρευση
του Ελληνικού Μετώπου στη Μικρά Ασία, η Κυβέρνηση αδυνατώντας να
χρηµατοδοτήσει τη Μικρασιατική Εκστρατεία µέσω εξωτερικού δανεισµού και καθώς
δεν επιθυµούσε να εκδώσει άλλα τραπεζογραµµάτια (χαρτονοµίσµατα) προέβει σε
ένα πρωτότυπο αναγκαστικό δάνειο µε διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος, η οποία
περιγράφεται αναλυτικά στο κείµενο Β. Το αριστερό τµήµα (οι «σταύροι», το τµήµα,
δηλαδή, µε την εικόνα του πρώτου ∆ιοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Γ. Σταύρου,)
εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης αξίας, ενώ το δεξιό
τµήµα µε το θυρεό («τα στέµµατα») ανταλλάχθηκε υποχρεωτικά µε οµολογίες του
δηµοσίου εικοσαετούς διάρκειας και µε επιτόκιο 6,5%.
Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το κράτος απέκτησε επιπλέον
1.200.000.000 δραχµές και όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από τον πίνακα, τα
κρατικά έσοδα για το 1922 ανέρχονταν σε 1.910.000.000, παρουσιάζοντας αύξηση
100% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Χωρίς αυτά τα επιπλέον έσοδα οι άµεσοι
και έµµεσοι φόροι για το 1922 θα κινούνταν στα ίδια επίπεδα µε το 1921, τα έξοδα,
όµως, εκείνης της κρίσιµης για τη Μικρασιατική Εκστρατεία χρονιάς ήταν εξαιρετικά
περισσότερα.
Μέσα από αυτή τη δηµοσιονοµική πρωτοτυπία του ελληνικού κράτους και της
κυβέρνησης Γούναρη οι Έλληνες πολίτες αναγκάστηκαν αιφνιδιαστικά να
αποποιηθούν ένα σηµαντικό µέρος της περιουσίας τους. Με δεδοµένο ότι η
διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος έθιξε αυτούς που κατείχαν ρευστό χρήµα κι όχι
ακίνητα ή άλλες αξίες δικαιολογηµένα επικρίθηκε ότι έπληξε την εµπιστοσύνη των
πολιτών προς το εθνικό νόµισµα και ότι ήταν δυσανάλογα άδικο µέτρο προς τα
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Ιλ3Κ(α)

2

περισσότερο φτωχά στρώµατα του πληθυσµού. Αν και ο νοµισµατικός αυτός ελιγµός
δεν στάθηκε ικανός να προλάβει τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες
συνέπειές της, το ίδιο πείραµα επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο του 1926, προκειµένου
να αντιµετωπιστούν τα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν από τον ερχοµό των
προσφύγων στη χώρα.

Κατά το 19ο αιώνα και µετά τις παραχωρήσεις των ειδικών προνοµίων
στην Οθωµανική Αυτοκρατορία για τον Πόντο το µέλλον προβλεπόταν
ευοίωνο, χάρη στην εύφορη χώρα µε την πλούσια βλάστηση, τις απέραντες
δασικές εκτάσεις µε έλατα, πλατάνια. πεύκα και άλλα δέντρα που κάλυπταν τις
περιοχές της Σινώπης, της Τρίπολης, της Κερασούντας, της Τραπεζούντας και
των Σουρµένων. Στην Κερασούντα είχαν ιδρυθεί εργοστάσια ατµοπριόνων για
την παραγωγή ξυλείας από έλατα. Μεγάλη σπουδαιότητα επίσης είχε η
λεπτοκαρυά (φουντουκιά), που καλλιεργούνταν τόσο στην Κερασούντα όσο
και στην Τρίπολη και εξαγόταν στο Αµβούργο, την Τεργέστη, τη Νέα Υόρκη
και τη Ρωσία, σύµφωνα µε το σχολικό βιβλίο, αλλά και προς τη Μασσαλία
σύµφωνα µε τον Γ. Λαµψίδη. Αυτός αναφέρει στο πρώτο παράθεµα ότι
εξάγονταν περίπου 20.000 τόνοι φουντουκιών από την περιοχή της
Κερασούντας.
Η ποντιακή γεωργική οικονοµία στηριζόταν κυρίως στο σιτάρι, το
καλαµπόκι, το κριθάρι, τα όσπρια, τα πορτοκάλια, τα γεώµηλα και τα εξαίρετα
καπνά, ιδιαίτερα των περιοχών της Αµισού και της Μπάφρας, όπως
επιβεβαιώνεται και από το πρώτο παράθεµα Η περιοχή της Αµισού και της
Μπάφρας παρήγε περίπου 7.000 τόνους καπνά. Ο Γ. Λαµψίδης συµπληρώνει
ότι εξαιρετικά καπνά είχαν και τα Πλάτανα, κοντά στην Τραπεζούντα.
Προσθέτει επίσης ότι και η Ριζούντα παρήγε πορτοκάλια, πατάτες και
κρεµµύδια, ενώ η Τραπεζούντα είχε σιτάρι, καλαµπόκι, κριθάρι, βούτυρο, τυρί
και όσπρια. Επίσης τα τυροκοµικά προϊόντα του Πόντου ήταν και είναι
ιδιαίτερα δηµοφιλή στις αγορές της Κωνσταντινούπολης και των άλλων
µεγαλουπόλεων.
Προς το βορά η οροσειρά Παρυάδρου, πλούσια σε µεταλλευτικά
κοιτάσµατα, έδωσε τη δυνατότητα δηµιουργίας µεταλλείων αργύρου, χαλκού
και µολύβδου στις περιφέρειες της Αργυρούπολης και της Τρίπολης. Εξίσου
αναπτυγµένη ήταν η βιοτεχνία στο χώρο της χρυσοχοΐας, της σιδηρουργίας,
και της χαλκουργίας, καθώς επίσης και η βιοµηχανία της ναυπηγικής.
Η κυρία πλουτοπαραγωγική πηγή στα παράλια του Ευξείνου Πόντου
ήταν το διαµετακοµιστικό εµπόριο, όπως επιβεβαιώνεται και στα δύο
παραθέµατα και αναλύεται στη συνέχεια.

ÈÅ

α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΘΕΜΑ ∆1

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ο Γ. Λαµψίδης αναφέρει ότι η οικονοµία του Πόντου στηριζόταν στο
εµπόριο (εισαγωγικό και εξαγωγικό) και προθέτει την αύξηση των τραπεζικών
εργασιών ως αποτέλεσµα της οικονοµικής δραστηριότητας και των σχετικών
συναλλαγών. Ότι η κυρία πλουτοπαραγωγική πηγή στα παράλια του Ευξείνου
Πόντου ήταν το διαµετακοµιστικό εµπόριο, επιβεβαιώνει και η Π.
Τσοκτουρίδου στο δεύτερο παράθεµα, ενώ στο σχολικό βιβλίο καταγράφονται
τα κυριότερα λιµάνια: η Αµισός, η Τραπεζούντα, η Κερασούντα, η Οδησσός, η
Βραΐλα, το Νοβοροσίσκι και η Σεβαστούπολη.
Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του πολέµου οι Νεότουρκοι µε
διάφορους τρόπους προσπαθούσαν να αποµακρύνουν και να περιορίσουν το
εµπόριο των Χριστιανών, οι οποίοι, για να επιβιώσουν, συνεργάστηκαν µε τις
τοπικές µουσουλµανικές εθνότητες. Η Τραπεζούντα µέχρι το 1869 έλεγχε το
40% του εµπορίου της Περσίας και το διαµετακοµιστικό εµπόριο απέφερε
κέρδος περίπου 200.000.000 φράγκα το χρόνο. Η Π. Τσοκτουρίδου
συµπληρώνει ότι η αξία των εισαγοµένων και εξαγοµένων προϊόντων σε
ετήσια βάση εκτιµάται γύρω στα 48.000.000 γαλλικά φράγκα, ενώ 1.000
περίπου πλοία διαφόρων χωρών φιλοξενούνταν στο λιµάνι της Τραπεζούντας
κάθε χρόνο.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις διέθεταν εµπορικά υποκαταστήµατα και
πρακτορεία µεταφορών στη Ρωσία, την Περσία, την Αγγλία, την
Κωνσταντινούπολη, τη Μασσαλία και σε άλλες µεγάλες πόλεις της Ευρώπης.
Η Τραπεζούντα αποτελούσε το σταυροδρόµι της εµπορικής κίνησης µεταξύ
∆ύσης και Ανατολής µέχρι το 1869, οπότε ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της
∆ιώρυγας του Σουέζ και άρχισε η σταδιακή παρακµή του λιµανιού της.
Ωστόσο, για µεγάλο διάστηµα και µετά το 1883, τέσσερις µεγάλοι ελληνικοί
τραπεζικοί και εµπορικοί οίκοι της Τραπεζούντας έλεγχαν µαζί µε το
υποκατάστηµα της Τράπεζας Αθηνών σχεδόν όλη την οικονοµία του
ανατολικού Πόντου.
Ανάλογη ήταν η οικονοµική κίνηση των Ελλήνων και στις άλλες πόλεις
του Πόντου: σύµφωνα µε τον Γ. Λαµψίδη, η Κερασούντα αποτέλεσε το κύριο
εξαγωγικό κέντρο φουντουκιών, όπως προαναφέρθηκε. Ταυτόχρονα, από το
εµπορικό λιµάνι της Αµισού εξάγονταν µεγάλες ποσότητες εξαιρετικού
καπνού και άλλων εγχώριων προϊόντων, ενώ το 1869 στην ίδια πόλη από τις
214 επιχειρήσεις της πόλης οι 156 ανήκαν στους Έλληνες. Στην Κερασούντα
οι εφοπλιστικοί και εµπορικοί οίκοι των Κωνσταντινίδη, Κακουλίδη,
Σούρµελη και Πισσάνη καταξιώθηκαν στα µεγάλα εµπορικά κέντρα του
Εύξεινου Πόντου αλλά και της Ευρώπης.

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

β)

Ε_3.Ιλ3Κ(α)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Λλ3Κ(ε)

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano
virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi
permotus, iniussu consulis in certamen ruit; Et fortior hoste, hasta eum transfixit et
armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra
revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

ÈÅ

Philosophi mundum censent regi numine deorum; Eum esse putant quasi communem
urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse
partem; Ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae
anteponamus.Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir
bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius
aut suae.
Μονάδες 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1.

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
singularis proelii:
eventu:
quanto:
viribus:
fortior:
cuius:
morte:

αιτιατική ενικού.
γενική ενικού.
ονοµαστική ενικού στο ίδιο γένος.
αφαιρετική ενικού.
το θετικό βαθµό του επιρρήµατος.
αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος.
κλητική ενικού.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

plus:
Β2.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

communem:
nostrae:
bonus:

αιτιατική πληθυντικού.
κλητική ενικού.
γενική ενικού.
γενική πληθυντικού. (να δηλωθεί η σηµασία στον
πληθυντικό).
αφαιρετική ενικού.
αιτιατική ενικού του ίδιου γένους στο β΄ πρόσωπο.
αιτιατική πληθυντικού, συγκριτικού βαθµού στο ουδέτερο
γένος.
τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος.
Μονάδες 15

2

numine:
deorum:
unum quemque:
partem:

Ε_3.Λλ3Κ(ε)

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το
υποκείµενο):
congrediamur:
cernatur:

confisus:
permotus:
ruit:

transfixit:
spoliavit:

petiverunt:

ÈÅ

revertisset:
fugati erant:

β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού στην
παθητική φωνή.
το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του υπερσυντελίκου στην
ίδια φωνή.
αφαιρετική ενικού της µετοχής ενεστώτα στο ίδιο γένος.
γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους του
γερουνδιακού.
ονοµαστική ενικού της µετοχής µέλλοντα στο ουδέτερο
γένος.
β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην
ενεργητική φωνή.
α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην
παθητική φωνή.
το ίδιο πρόσωπο, στον ίδιο χρόνο, έγκλιση και φωνή, στον
άλλο αριθµό.
γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα.
γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής µέλλοντα στην ίδια
φωνή.
β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου στη φωνή που
βρίσκεται
την αφαιρετική του σουπίνου.
β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειµένου
ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας.
απαρέµφατο µέλλοντα στην παθητική φωνή.
τη γενική του γερουνδίου.
Μονάδες 15

censent:

consequitur:
anteponamus:
parens:
consulit:

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

β.
γ.

«quanto miles Latinus……..antecellat», «ut communem utilitate….
anteponamus»: να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων (µονάδες 2),
να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία (µονάδες 2) και να
δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους (µονάδες 2).
Μονάδες 6
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
Viribus, pugnandi, fortior, hasta, regi, numine, ex quo, utilitati.
Μονάδες 4

2

α.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Γ1.

(Adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit.
Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

Philosophi mundum censent regi numine deorum.
Να µετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

α.

β.

γ.
δ.
ε.
στ.

Μονάδες 4

«sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera
hostes fugati erant, morte multavit»: να µεταφέρετε την πρόταση
στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση τη φράση «Scriptor narravit» (µονάδες
3).
«Unum quemque nostrum eius mundi esse partem».
«Quanto miles Latinus Romano virtute antecellat».
Να µετατρέψετε τις φράσεις από τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (µονάδες 4)
Μονάδες 7

Quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum: Να
αναλύσετε τη βραχυλογική έκφραση παραβολής στην αντίστοιχη
δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση.
Μονάδες 2

Hoste: Να εκφράσετε το β΄ όρο σύγκρισης µε τον εναλλακτικό τρόπο.
Μονάδες 2
Parens: Να αναλύσετε τη µετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας
πρότασης.
Μονάδες 2

ÈÅ

Γ2

Ε_3.Λλ3Κ(ε)

Cum revertisset: Να γίνει σύµπτυξη της δευτερεύουσας πρότασης σε
µετοχή.
Μονάδες 2

Cuius opera: Να γραφεί ο προσδιορισµός του µέσου µε άλλο
αντίστοιχο ισοδύναµο τρόπο.
Μονάδες 1

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Λλ3Κ(α)

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝIΚΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

«Ας µονοµαχήσουµε, για να φανεί από την έκβαση της µονοµαχίας, πόσο ο Λατίνος
στρατιώτης ξεπερνά σε ανδρεία το Ρωµαίο». Τότε ο νεαρός, έχοντας εµπιστοσύνη
στις δυνάµεις του και παρακινηµένος από την επιθυµία να πολεµήσει, όρµησε στον
αγώνα αντίθετα µε τη διαταγή του υπάτου· και δυνατότερος από τον εχθρό, τον
διαπέρασε µε το δόρυ και τον απογύµνωσε από τα όπλα. Αµέσως οι εχθροί ζήτησαν
τη σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, τιµώρησε µε
θάνατο το νεαρό, µε τις ενέργειες του οποίου οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή.

Οι φιλόσοφοι πιστεύουν ότι ο κόσµος κυβερνιέται από τη βούληση των θεών·
νοµίζουν ότι αυτός είναι κάτι σαν κοινή πόλη και πολιτεία ανθρώπων και θεών και ότι
ο καθένας ξεχωριστά από εµάς είναι µέρος αυτού του κόσµου· από αυτό το δεδοµένο
προκύπτει από τη φύση εκείνο, ώστε να βάζουµε δηλαδή το γενικό καλό πάνω από το
ατοµικό. Γιατί όπως οι νόµοι βάζουν τη γενική ευηµερία πάνω από την ευηµερία του
κάθε ατόµου ξεχωριστά, έτσι ο σωστός και σοφός άνδρας και αυτός που υπακούει
στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την
ευηµερία ενός οποιουδήποτε ατόµου ή τη δική του.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

singularis proelii:
eventu:
quanto:
viribus:
fortior:
cuius:
morte:
numine:
deorum:
unum quemque:
partem:

singulare proelium.
eventus.
quantum.
vi.
fortiter.
quam.
mors.
numina.
deus ή dive.
unius cuiusque.
partium (πολιτική παράταξη).

ÈÅ

Β1.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

communi.
vestram.
meliora.
plurimum.

Β2.

congrediamur:
cernatur:
confisus:
permotus
ruit:
transfixit:
spoliavit:
petiverunt:
revertisset:
fugati erant:
censent:
consequitur:
anteponamus:
parens:
consulit:

congredereris(-re).
conspectum erat.
confidente.
permovendarum.
ruiturum.
transfigite.
spoliemur.
petivit –petiit.
revertentur.
fugator.
censuisti.
consecutu.
anteposituri fueritis.
paritum iri.
consulendi.

Γ1

α.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

communem:
nostrae:
bonus:
plus:

Ε_3.Λλ3Κ(α)

2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Quanto miles Latinus …antecellat: δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια
ερωτηµατική πρόταση ως υποκείµενο στο απρόσωπο ρ. cernatur.
Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quanto (µερικής άγνοιας).
Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει
υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενό της. Συγκεκριµένα µε υποτακτική
ενεστώτα (antecellat) και επειδή εξαρτάται από αρκτικό χρόνο
(cernatur) δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.

ÈÅ

Ut communem utilitate…..anteponamus: δευτερεύουσα ουσιαστική
συµπερασµατική πρόταση. Έχει θέση επεξήγησης στο illud και δηλώνει
το αποτέλεσµα του ρήµατος consequitur. Εισάγεται µε τον σύνδεσµο ut
(γιατί είναι καταφατική). Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί στη λατινική
το αποτέλεσµα θεωρείται πάντοτε υποκειµενική κατάσταση.
Συγκεκριµένα µε υποτακτική ενεστώτα (anteponamus) και επειδή
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (consequitur) δηλώνει το σύγχρονο στο
παρόν. Ισχύει η ιδιοµορφία στην ακολουθία των χρόνων. Υπάρχει
συγχρονισµός µεταξύ κύριας και δευτερεύουσας πρότασης. Το
συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του
οµιλητή και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
Viribus:
Pugnandi:
Fortior:
Hasta:
Regi:

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Numine:
Ex quo:

Utilitati:

Γ2

είναι αφαιρετική οργανική του µέσου στο confisus.
γενική γερουνδίου ως γενική αντικειµενική στο cupiditate.
είναι επιρρηµατικό κατηγορούµενο στο adulescens που
εννοείται ως υποκείµενο στο transfixit και δηλώνει τρόπο.
είναι αφαιρετική του οργάνου στο transfixit.
είναι ειδικό απαρέµφατο ως αντικείµενο στο ρήµα
censent.
είναι απρόθετη αφαιρετική του ποιητικού αιτίου (γιατί
είναι άψυχο) στο regi.
είναι εµπρόθετος προσδιορισµός της αιτίας στο
consequitur (εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο).
είναι δοτική προσωπική χαριστική στο consulit.

2

β.

Ε_3.Λλ3Κ(α)

γ.

Is (ab adulescente) fortiore hoste, hasta transfixus est.

α.

Scriptor narravit consulem,cum in castra revertisset,adulescentem,cuius
opera hostes fugati essent, morte multavisse.

Philosophi numen deorum regere mundum censent.

Unusquisque nostrum eius mundi est pars.

Quanto miles Latinus Romano virtute antecellit?
β.

Quasi (is) communis civitas et urbs hominum et deorum sit.

γ.

Quam hostis.

δ.

Parens: είναι επιθετική µετοχή και αναλύεται σε δευτερεύουσα
αναφορική πρόταση:
Qui legibus paret.

Cum in castra revertisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση που
δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν και θα συµπτυχθεί σε χρονική
µετοχή που θα δηλώνει το προτερόχρονο.

ÈÅ

ε.

Reversus in castra.

στ.

Μπορεί να δηλωθεί µε:
Per quem.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

̖̄̑̊DZȱ

̆Ȃȱȱ̗̆̈̐̌̍̒ȱ̗̗̎̍̈̌̒ȱ

̏̄̋̊̏̄DZȱ

̐̈̒̈̎̎̊̐̌̍̊ȱ̖̙̎̒̆̒̈̐̌̄ȱ

̖̗̗̍̄̈̋̐̊̕DZȱ ̛̖̋̈̔̊̌̍̊ȱ

2

ȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̊ΐΉΕΓΐ΋Αϟ΅DZȱ̍ΙΕ΍΅ΎφȱŘŘȱ̄ΔΕ΍ΏϟΓΙȱŘŖŗŘȱ

ȱ

ȱ

̛̘̈̍̐̊̈̌̕̕ȱ

ȱ

̍̈̌̏̈̐̒ȱ
ȱ

̛̆̈̔̆̌̒̕ȱ̗̅̌̉̊̐̒̕ȱȱȃ̖̒ȱ̖̄̏̄̔̊̏̄ȱ̖̊̕ȱ̖̏̊̔̒̕ȱ̗̏̒Ȅȱ
ǻdzdzdzdzǯǯǼȱ

ΐΓΙǯȱ

̄«ΘϱȱΏΓ΍ΔϱΑȱΘϱȱïΏΉ·Ή∂ΓΑȱïΐΓ΍ΕΓΏϱ·Ή΍ȱΎ΅ΘȂȱïΎΉϟΑ΋ΑȱΘφΑȱΑϾΎΘ΅ȱûȱΐφΘ΋Εȱ

˘̈·Џȱ¢ΎΓΙΓΑǰȱΎ΅ϟȱÖΚ΋Α΅ȱΘΣȱΈΣΎΕΙΣȱΐΓΙȱΑΣȱΕνΝΗ΍ȱΗ΍·΅ΏΣǰȱÄΏΏΣȱΈνΑȱ
ïΘϱΏΐΝΑȱΑΣȱΎ΍Α΋Όÿǯȱ̄∑ΚΑ΋ΖȱZΗΌΣΑΌ΋ΑȱΉ«ΝΈϟ΅ΑȱΌΙΐ΍Σΐ΅ΘΓΖǷȱ
Ȱȱ ỪǷȱ ΉªΔΓΑǰȱ ÄΔνΌ΅ΑΉȱ Θϱȱ Ύ΅ϼΐνΑΓȱ Θϱȱ ˘̄ΑΑ΍Џȱ ΐ΅ΖǷȱ Ȱ̍΅ϟȱ ïΘ΍ΑΣΛΌ΋Αȱ
ÄΔϱȱΘϱȱΗΘΕÿΐΣȱΐΓΙǯȱ
̖ϱΘΉȱΉ»ΕνΌ΋ΑȱïΑЏΔ΍ΓΑȱΔ΅Ε΅ΈϱΒΓΙȱΗΎ΋Α°Ζǯȱ

ÈÅ

˙̊ȱ ÄΗΌΉΑφΖȱ ÄΑνΔΑΉΉȱ Ά΅ΕνΝΖǰȱ ≈ΔΝΖȱ ΔΣΑΘΓΘΉǯȱ ̓Ώ΋ΗϟΓΑȱ ΅«Θ°Ζȱ ¶ΘΓȱ
ΘΓΔΓΌΉΘ΋ΐνΑ΋ȱ ÄΑΈΕ΍Ύφȱ ïΑΈΙΐ΅Ηϟ΅ǰȱ Ύ΅ΌȂȱ §Αȱ ΘΣΒ΍Αȱ ΚΓΕΉ∂Θ΅΍ǯȱ ̇ΉΒ΍ϱΌΉΑȱ
ΗΎ΅ΐΑϟΓΑȱΗΎΉΔ΅ΗΐνΑΓΑȱΐνȱΐ΅ÀΕΓΑȱŒΚ΅Ηΐ΅ǰȱïΔϟȱΘΓÀȱ¿ΔΓϟΓΙȱ»Δ°ΕΛΉȱΗΎΉÀΓΖȱ
ΔΏ°ΕΉΖȱ ŒΈ΅ΘΓΖȱ Ύ΅ϟȱ ïΎ΅ΘνΕΝΌΉΑȱ ΈϾΓȱ Ώ΅ΐΔΣΈΉΖȱ ÄΑ΅ΐΐνΑ΅΍ǯȱ ˙̊ȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙȱ
·ΓΑΙΔΉΘφΖŜŚȱ ïΌΙΐϟ΅ΊΉȱ ΘȂȱ ÄΑΘ΍ΎΉϟΐΉΑ΅ȱ Θ΅ÀΘ΅ȱ ΔΕΓΗνΛΓΙΗ΅ȱ ïΔϟȱ Θ°Ζȱ
ïΔ΍Κ΅ΑΉϟ΅ΖȱΘΓÀȱŒΈ΅ΘΓΖǯȱ
̘΅ϟΑΉΘ΅΍ȱ ≈Θ΍ȱ ïΎ΍ΘΕϟΑ΍Η΅ȱ ÄΔϱȱ ΘϱΑȱ ΚϱΆΓΑȱ ΐΓΙǯȱ ̇΍ϱΘ΍ȱ ’Ζȱ ΐνȱ ΉªΈΉΑǰȱ
ôΗΔΉΙΗΉȱΑΣȱΐνȱΎ΅Ό΋ΗΙΛΣΗ®ǯȱ

. γονυπετής· γονατιστός.

64

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

Ȱȱ ̏φȱ ΚΓΆΉ∂Η΅΍ǰȱ Δ΅΍ΈΣΎ΍ȱ ΐΓΙǰȱ ΐνȱ ΉªΔΉȱ ΐΙΗΘ΋Ε΍ΝΈÿΖǰȱ ΉªΑ΅΍ȱ ΘΣȱ
ΚΓΕνΐ΅Θ΅ȱ ΘΓÀȱ Δ΅ΘΕϱΖȱ ΗΓΙǯȱ ˘̺Ώ΅ǰȱ Δ΅Ε΅ΎΣΏΉΗνȱ ΘΓΑȱ Ύ΅ϟȱ ΗϾȱ ΑΣȱ ôΏΌ®ȱ ΑΣȱ
·΍΅ΘΕνΜ®ȱΘϱȱ˘̄ΑΑ΍Џȱΐ΅Ζǯȱȱ
̍΅ϟȱΐνȱôΆ΅ΏΉȱΑΣȱ·ΓΑ΅ΘϟΗΝȱΔΏ΋ΗϟΓΑȱΘ΋Ζǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Ȱȱ˘̺Ώ΅ȱΔ΅ΘνΕ΅ȱȰȱΑΣȱΐνȱΔΣΕ®ΖȱïΐνΑ΅ȱȰȱ·΍ΣȱΑΣȱ·΍ΣΑ®ȱΘϱȱ˘̄ΑΑ΍ЏǷȱȰȱ
ÄΑΉΚЏΑ΋Η΅ȱï·Џȱ Έ΍΅ΎΓΔΘϱΐΉΑΓΖȱ»ΔϱȱΘÿΑȱΏΙ·ΐÿΑȱΐΓΙǯȱ̍΅ϟȱôΕΕ΍Μ΅ȱïΔϟȱΘ°Ζȱ
ΐ΋ΘΕϱΖȱ ΐΓΙȱ Δ΅Ε΅ΔΓΑΉΘ΍ΎϱΑȱ ΆΏνΐΐ΅ǰȱ Έ΍Σȱ ΑΣȱ Θ´ȱ ΈΉϟΒΝȱ ΔЏΖȱ ·ΑΝΕϟΊΝǰȱ ≈Θ΍ȱ
Δ΅Ε΅Ύ΅ΏΉ∂ȱ ΑȂȱ ÄΔΓΌΣΑΝȱ ï·Џȱ ÄΑΘϟȱ Θ°Ζȱ ÄΈΉΕΚ°Ζȱ ΐΓΙǯȱ ̇νΑȱ ZΗΌ΅Αϱΐ΋Αȱ ¿ȱ
ÄΑϱ΋ΘΓΖȱ≈Θ΍ȱΘΓ΍ΓΙΘΓΘΕϱΔΝΖȱïΎΓΕϾΚΝΑ΅ȱΘφΑȱÄΔΉΏΔ΍Ηϟ΅ΑȱΘ΋ΖǷȱ̓΍ΗΘΉϾΝȱΑΣȱΐȂȱ
ïΗΙ·ΛЏΗ΋ΗΉΑǯȱ˘͍ΐ΋ΑȱΔΓΏϾȱΐ΍ΎΕϱΖȱΘϱΘΉǰȱΎ΅ϟȱΈνΑȱùΈΙΑΣΐ΋ΑȱΑΣȱïΑΑΓφΗΝȱΘφΑȱ
Ύ΅ΕΈϟ΅ΑȱΘ΋Ζǯȱ
̏ΉΘΣȱΘ΍Α΅ΖȱΗΘ΍·ΐΣΖȱΆ΅ΌΉϟ΅ΖȱΗ΍·°ΖǰȱïΌΙΐϟ΅ΗΉΑȱïΎȱΑνΓΙȱΘΣȱΔΕϱȱûΐÿΑȱ
ÄΑΘ΍ΎΉϟΐΉΑ΅ǰȱ Ύ΅ϟȱ ïΔνΗΘ΋ΗΉΑȱ ≈Ώ΋Αȱ ΅»Θ°Ζȱ Θ°Ζȱ ΔΕΓΗΓΛφΑȱ ïΔϟȱ ΘΓÀȱ ŒΈ΅ΘΓΖǰȱ Θϱȱ
¿ΔΓ∂ΓΑȱΉ»ΕϟΗΎΉΘΓȱΉ≤ΖȱΘϱȱïΔϟȱΘΓÀȱΗΎ΅ΐΑϟΓΙȱΉ«ΕϾΛΝΕΓΑȱΗΎΉÀΓΖǯȱ
̄∑ΚΑ΋Ζȱ ΐ΍ΎΕΣȱ ΛΕΙΗ΅ΏϟΖǰŜśȱ ΔΉΘΣΒ΅Η΅ȱ ΎΙΎΏ΍ΎÿΖȱ ïΔȂȱ ΅«ΘΓϾǰȱ ¢··΍ΗΉȱ ΐνȱ
ΘΣȱΔΘΉΕΣȱΘ΋ΖǰȱΎ΅ϟȱïΘΣΕ΅ΒΉΑȱïΏ΅ΚΕÿΖȱΘφΑȱïΔ΍ΚΣΑΉ΍ΣΑȱΘΓΙǯȱ

˙̊ȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙȱ ôΎΙΜΉΑȱ Ή«Ώ΅ΆÿΖȱ Ύ΅ϟȱ ôΎ΅ΐΉȱ ΘϱΑȱ ΗΘ΅ΙΕϱΑȱ Θ΋Ζǰȱ ≈ΔΝΖȱ
≈Θ΅ΑȱΈ΍΅Ά΅ϟΑΓΙΑȱΘΣȱ˙̰·΍΅ȱïΑȱΘ°ȱïΎΎΏ΋Ηϟãǯȱ
Ȱȱ ̍ΣΐΉȱ Θϱȱ ΗΘ΅ΙΕϱȱ ΗΓΙǰȱ Δ΅΍Έϟȱ ΐΓΙǷȱ ïΜ΍ΌϾΕ΍ΗΉǰȱ Ά΅ΌνΝΖȱ

ΗΙ·ΎΉΎ΍Α΋ΐνΑ΋ȱΎ΅ϟȱΐφȱΘΓΏΐÿΗ΅ȱΑΣȱ»ΜЏΗ®ȱΘΣȱ√ΐΐ΅Θ΅ǯȱ
˘̈·Џȱ»ΔφΎΓΙΗ΅ȱΐ΋Λ΅Α΍ΎÿΖǯȱ

ÈÅ

˙ͥΘ΅Αȱûȱΐ΍ΎΕΣȱïΎΉϟΑ΋ȱΛΕΙΗ΅ΏϟΖȱïΛΣΌ΋ȱΉ≤ΖȱΘϱȱΆΣΌΓΖȱΘΓÀȱΈΝΐ΅ΘϟΓΙǰȱûȱ
ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙȱ ÄΑνΔΑΉΙΗΉΑǰȱ ïΗ΋ΎЏΌ΋ȱ ≥Ώ΅ΕΣŜŜȱ Ύ΅ϟȱ Ή«Λ΅Ε΍ΗΘ΋ΐνΑ΋ǰȱ Ύ΅ϟȱ Ȱȱ
˘̈ΔνΕ΅ΗΉΑȱ ûȱ ΜΙΛφȱ ΘΓÀȱ Δ΅ΘνΕ΅ȱ ΗΓΙǷȱ Ȱȱ ΉªΔΉǰȱ Δ΅Ε΅ΎΓΏΓΙΌΓÀΗ΅ȱ Ή≤ΗνΘ΍ȱ ΘφΑȱ
ΔΘ°Η΍ΑȱΘΓÀȱΛΕΙΗ΅Ώ΍ΈϟΓΙȱΐνȱΆΏνΐΐ΅Θ΅ȱΗΘΓΕ·°ΖȱΎ΅ϟȱΏ΅ΘΕΉϟ΅Ζǯȱ˘̺ΔΉ΍Θ΅ȱôΔ΍ΉΑȱ
ÄΔϱȱΘΓÀȱŒΈ΅ΘΓΖȱΎ΅ϟȱôΈΝΎΉȱΎ΅ϟȱΉ≤ΖȱïΐνȱΑΣȱΔϟΝǯȱ
̖ϱΘΉȱ ΐΓÀȱ ¶ΏΌΉΑȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ΑΓÀΑȱ ≈Θ΍ȱ Ύ΅ϟȱ ÖΏΏΓΘΉȱ ΐÑΖȱ ïΔϱΘ΍ΊΉΑȱ ÄΔϱȱ ΘΓÀȱ
΅«ΘΓÀȱ ΗΎΉϾΓΙΖǰȱ Ή«ΌϾΖȱ ’Ζȱ ïΒΙΔΑΓÀΐΉΑǯȱ ̍΅ϟȱ ïΑΌΙΐφΌ΋Αǰȱ ≈Θ΍ȱ ¿ΗΣΎ΍Ζȱ ôΎ΅ΐΑΉȱ
ΘΓÀΘΓȱ ûȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐ΅Ζǰȱ ¶ΘΓȱ Ύ΅ΌȂȱ ≈Ώ΋Αȱ ïΎΉϟΑ΋Αȱ ΘφΑȱ ûΐνΕ΅Αȱ ΊΝ΋ΕΣȱ Ύ΅ϟȱ

. χρυσαλίς· η χρυσαλίδα, αλλιώς ψυχή.
. ιλαρός –ά –όν· χαρωπός.

65
66

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

ΔΉΕ΍Λ΅ΕφΖǰȱ ’Ζȱ ïΣΑȱ ΉªΛΉΑȱ ÄΔΓΏ΅ϾΗΉ΍ȱ ΐΉ·ΣΏ΋Αȱ Θ΍ΑΣȱ ΔΏφΑȱ ΐΙΗΘ΍ΎφΑȱ
Ή«Έ΅΍ΐΓΑϟ΅Αǯȱ
˘̄ΚΓÀȱΐȂȱïΔϱΘ΍ΗΉΑȱïΐνǰȱïΔΏ΋Ηϟ΅ΗΉΑȱΉ≤ΖȱΘϱȱΗΘΕÿΐ΅ȱΘ°Ζȱ˘̄ΑΑ΍ÿΖȱΐνȱΘϱȱ
ΗΎΉÀΓΖȱÄΑΣȱΛΉ∂Ε΅Ζǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

˙̊ȱ ÄΗΌΉΑφΖȱ ΈνΑȱ ïΎΓ΍ΐÑΘΓǰȱ ÄΏΏΣȱ ΈνΑȱ ¶ΘΓȱ Ύ΅΍ȱ ≈ΏΝΖȱ Έ΍ϱΏΓΙȱ ôΒΙΔΑΓΖǯŜŝȱ
̖Σȱ ΆΏνΚ΅ΕΣȱ Θ΋Ζȱ ¶Η΅Αȱ ûΐϟΎΏΉ΍ΗΘ΅ȉȱ Γ≥ȱ Ένȱ øΚΌ΅ΏΐΓϟȱ Θ΋Ζǰȱ ïΚȂȱ ≈ΗΓΑȱ
Έ΍ΉΚ΅ϟΑΓΑΘΓǰȱ ïΒνΔΉΐΔΓΑȱ Δ΅ΕΣΈΓΒϱΑȱ Θ΍Α΅ȱ ΏΣΐΜ΍Αȱ Έ΍Σȱ ΐνΗΓΙȱ ΘÿΑȱ ΔΙΎΑÿΑȱ
Ύ΅ϟȱΐΉΏ΅ΑÿΑȱ΅«ΘÿΑȱΆΏΉΚ΅ΕϟΈΝΑǯȱȱ
˙̊ȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙȱ ÄΑΉΗφΎΝΗΉȱ Θϱȱ ≤ΗΛΑϱΑȱ ΘΓÀȱ ΎΓΕ΅ΗϟΓΙȱ Ηÿΐ΅ȱ ΐΉΘΣȱ
ΔΕΓΗΓΛ°Ζȉȱ Ύ΅ϟȱ ΉΑ‚ȱ Έ΍Σȱ Θ°Ζȱ ΐ΍ÑΖȱ ΛΉ΍ΕϱΖȱ »ΔΉΗΘφΕ΍ΊΉȱ ΘΣȱ ΑÿΘΣȱ ΘΓΙǰȱ Έ΍Σȱ Θ°Ζȱ
ÖΏΏ΋ΖȱΔΕΓΗνΚΉΕΉȱΘϱȱΗΎΉÀΓΖȱΉ≤ΖȱΘΣȱΐ΅Ε΅ΐνΑ΅ȱΘΓΙȱΛΉϟΏ΋ǯȱ

Ȱȱ˘̺Ώ΅ǰȱÄ·ΣΔ΋ȱΐΓΙǰȱΘ°ΖȱΉªΔΉǯȱ̓΍νȱÄΔȂȱ΅«ΘϱȱΘϱȱΑΉΕϱǰȱΑΣȱ·΍ΣΑ®ΖǯȱȰȱ˙̊ȱ
ÄΗΌΉΑφΖȱ ΈνΑȱ ¢ΑΓ΍ΒΉȱ ΘΓϾΖȱ øΚΌ΅ΏΐΓϾΖǰȱ ÄΏΏΣȱ Κ΅ϟΑΉΘ΅΍ǰȱ ≈Θ΍ȱ ¢ΎΓΙΗΉȱ ΘφΑȱ
ΚΝΑφΑȱ Ύ΅ϟȱ ïΑΑϱ΋ΗΉȱ ΘΣΖȱ ΏνΒΉ΍Ζǯȱ ̆ΏΙΎϾȱ Ύ΅ϟȱ ΗΙΐΔ΅Ό΋Θ΍ΎϱΑȱ ΐΉ΍Έϟ΅ΐ΅ȱ
Έ΍νΗΘΉ΍ΏΉȱ ΘΣȱ ΛΉϟΏ΋ȱ Θ΋Ζǯȱ ˘̺ΔΉ΍Θ΅ȱ ïΕΕϱΚ΋ΗΉΑȱ øΏϟ·΅Ζȱ ΗΘ΅·ϱΑ΅Ζȱ ÄΔϱȱ ΘΓÀȱ
ŒΈ΅ΘΓΖȱïΎΉϟΑΓΙǰȱΘϱȱ¿ΔΓ∂ΓΑȱôΐΉΏΏΉȱΘ‚ȱ√ΑΘ΍ŜŞȱΑΣȱΘφΑȱ≤΅ΘΕΉϾΗ®ǯȱ̇΍ϱΘ΍ȱΐϱΏ΍ΖȱΘϱȱ
ïΎ΅ΘΣΔ΍Ήȱ Ύ΅ϟȱ ¢ΑΓ΍ΒΉȱ ΘΓϾΖȱ øΚΌ΅ΏΐΓϾΖȱ Ύ΅ϟȱ ΔΕΓΗΉΔΣΌ΋ΗΉȱ ΑȂȱ ÄΑ΅ΔΑΉϾΗ®ǯȱ
˘̈Ώ΅ΚΕϱΖȱΗΘΉΑ΅·ΐϱΖȱΈ΍νΚΙ·ΉȱΘΣȱΛΉϟΏ΋ȱ Θ΋ΖǰȱΎ΅ϟȱïΔ΅ΑνΔΉΗΉȱΆ΅ΕΉ∂΅ȱïΔϟȱΘ°Ζȱ
‘ΏνΑ΋ΖŜşȱΘ°Ζȱΐ΋ΘΕϱΖȱΐΓΙǯȱ
̖ϱȱΎ΅ϼΐνΑΓȱΐ΅ΖȱΘϱȱ˘̄ΑΑ΍ЏǷȱï·ΏϾΘΝΗΉΑȱÄΔϱȱΘΣȱΆΣΗ΅ΑΣȱΘΓΙǷȱ
ǻdzdzdzdzǯǯǼȱ

ÈÅ

̖ϱȱΙ≥΍ΎϱΑȱΗνΆ΅Ζȱ¶ΘΓȱΔΓΏϾǰȱΎ΅ϟȱûȱ΅«ΌΉΑΘΉϟ΅ŞśȱΘ°Ζȱΐ΋ΘΕϱΖȱΐΉ·ΣΏ΋ǰȱÄΏΏȂȱ
Γ≥ȱ ΔΘΝΛΓϟȱ ÄΈΉΕΚΓϟȱ ΐΓΙȱ ¶Η΅Αȱ ΘϱΗΓΑȱ ÄΔΓ·Γ΋ΘΉΙΐνΑΓ΍ǰȱ ¤ΗΘΉȱ ΈνΑȱ ïΈϟΗΘ΅Η΅Αȱ
ΑΣȱ»ΔΓΈΉϟΒΓΙΑȱΉ«ΗΛφΐΝΖŞŜȱΔΝΖȱΉ≤ΖȱΘφΑȱΐ΋ΘνΕ΅ΑȱΘΝΑǰȱ≈Θ΍ȱΎ΅ΏϱΑȱΌΣȱ¶ΘΓȱΑΣȱ
Δ΅Ε΅΍Θ΋Ό´ȱ ΘΓÀȱ ΗΎΓΔΓÀȱ Θ΋Ζǯȱ ˘̄ΏΏΣȱ ΘφΑȱ Ή—ΕΓΑȱ ÄΐΉΘΣΔΉ΍ΗΘΓΑǯȱ ̖ϱΘΉȱ
ïΈφΏΝΗ΅Αȱ Κ΅ΑΉΕΣȱ ΘφΑȱ ΈΙΗ΅ΕνΗΎΉ΍ΣΑȱ ΘΝΑȱ Ύ΅ϟȱ Θ´ȱ ùΕΑφΌ΋Η΅Αȱ ΘφΑȱ
Έ΍΅ΛΉϟΕ΍Η΍ΑȱΘΓÀȱΆ΅Ώ΅ΑΘϟΓΙŞŝȱΘΝΑǯȱ˙ͥΏ΅ȱΉ≤ΖȱΐΣΘ΋Αǯȱ

. έξυπνος· ξυπνητός, αφυπνισµένος.
. τω όντι· πράγµατι
69
. ωλένη· το µέρος του χεριού από τον αγκώνα µέχρι τον καρπό.
85
. αυθεντεία· η εξουσιαστική δύναµη.
86
. εύσχηµος· ο επιφανειακά δικαιολογηµένος.
87
. βαλάντιο· χρηµατοφυλάκιο, πουγγί.
67
68

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

2

Ȱ̏φȱ ΐΓÀȱ ΚνΕΉΘΉȱ ΘϟΔΓΘΉǰȱ ôΏΉ·ΉΑȱ ùȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙǰȱ ï·Џȱ ΈΓΙΏΉϾΝȱ Ύ΅ϟȱ Θϱȱ
ΌΕνΚΝǰȱ ΗΣΑȱ ΔЏΖȱ ôΌΕΉΜ΅ȱ Ύ΅ϟȱ ΗÑΖǯȱ ̍΅ϟȱ ≈Θ΅Αȱ ôΏΌ®ȱ ¿ȱ ̆΍ΝΕ·φΖȱ ΐΓΙȱ ÄΔȂȱ Θφȱ
ΒΉΑ΍ΘΉ΍Σǰȱ ΌΣȱ ΘϱȱΔΕΓ΍ΎϟΗ®ȱ Ύ΅ϟȱ ΌΣȱ Θϱȱ Δ΅ΑΈΕνΜ®ǯȱ ˘̄ΐȂȱ Θϟȱ Ό΅ΕΕΉ∂ΘΉǷȱ ˘̈ΐνΑ΅ȱ Θϱȱ
Δ΅΍ΈϟȱΐΓΙȱΐνȱΘϱȱ»ΔΓΗΛνΌ΋ΎΉǯȱȰȱ˘̈·ЏǰȱΐΣΑ΅ǰȱΌΣȱΗνȱΌΕνΜΝȱΎ΅ϟȱΗνΑ΅ȱΎ΅ϟȱΘϱȱ
ΜΙΛΓΔ΅∂ΈϟȱΗΓΙǯȱȰȱ̐΅ϟǷȱôΘΗ΍ȱΐνȱΘϱȱΉªΔΉǰȱΔΓϾȱΑÖΛ®ȱΘφΑȱΉ«ΛφȱΐΓΙǷȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

˘̒ȱ ̆΍ΝΕ·φΖȱ ¢ΐ΋Αȱ ï·Џǯȱ ̍΅ϟȱ ΘφΑȱ »ΔϱΗΛΉΗ΍Αȱ Θ΅ϾΘ΋Αȱ ΘφΑȱ ΉªΛΓΑȱ ΈЏΗΉ΍ȱ
ÄΏ΋ΌÿΖǰȱÄΏΏΣȱΔΓΏϾȱΔΕΓΘϾΘΉΕ΅ǯȱ

˜̊ΘΓȱ Ύ΅ΌȂȱ §Αȱ ïΔΓΛφΑȱ ûȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐ΅Ζȱ Ή≤Ε·ΣΊΉΘΓȱ Έ΍Σȱ ΑΣȱ ΌΕνΜ®ȱ ΘφΑȱ
ΔΕЏΘ΋Αȱ ΐ΅Ζȱ ΌΉΘφΑȱ ÄΈΉΕΚφΑȱ Ύ΅ΌЏΖȱ Ύ΅ϟȱ ûΐÑΖǯȱ ˘̈·Џȱ ΘφΑȱ ΗΙΑЏΈΉΙΓΑȱ Ύ΅ΘΣȱ
ΘΣΖȱΈ΍΅ΎΓΔΣΖȱΘÿΑȱΐ΅Ό΋ΐΣΘΝΑǰȱΔ΅ϟΊΝΑȱ Δ΅ΕȂȱ΅«Θ´ǰȱïΑ‚ȱïΎΉϟΑ΋ȱôΗΎ΅ΔΘΉΑȱ¢ȱ
ïΒΉΆΓΘΣΑ΍ΊΉΑǯȱ̏ϟ΅ΑȱûΐνΕ΅ΑȱΈ΍΅ΎϱΜ΅ΑΘΉΖȱΘφΑȱïΕ·΅Ηϟ΅ΑȱïΔΉΗΘΕνΚΓΐΉΑȱÄΔϱȱ
ΘΓϾΖȱ Ä·ΕΓϾΖȱ ΚΉϾ·ΓΑΘΉΖȱ ΘϱΑȱ ÄΚϱΕ΋ΘΓΑȱ Ύ΅ϾΗΝΑ΅ǰȱ »ΚȂȱ Γ—ȱ øΏϟ·ΓΑȱ ôΏΉ΍ΜΉȱ ΑΣȱ
Ώ΍ΔΓΌΙΐφΗ®ȱ ûȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙǯȱ ̍΅ΌȂȱ ¿ΈϱΑȱ Ύ΅ΘΉΏφΚΌ΋ΐΉΑȱ »Δϱȱ Ε΅·Έ΅΍ΓΘΣΘ΋Ζȱ
ΆΕΓΛ°Ζǰȱ ïΒȱ ïΎΉϟΑΝΑǰȱ ΅πΘ΍ΑΉΖȱ ΗΙΐΆ΅ϟΑΓΙΗ΍ȱ Δ΅ΕȂȱ ûΐ∂Αȱ ΗΙΑφΌΝΖǰȱ ΐΉΘΣȱ
ΔΕΓ΋·΋ΌΉ∂Η΅Αȱ «ΔΉΕΆΓΏ΍ΎφΑȱ ΊνΗΘ΋Αȱ ¢ȱ Ώ΅ϾΕ΅Αǰȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ΘφΑȱ øΑΓΐΣΊΓΙΑȱ Γ≥ȱ
ΗΙΑΘΓΔ∂Θ΅ϟȱΐΓΙǯȱ̇νΑȱ¢ΐΉΌ΅ȱΔΏνΓΑȱΔΓΏϾȱΐ΅ΎΕΣΑȱΘΓÀȱΛΝΕϟΓΙǰȱÄΏΏȂȱôΔΕΉΔΉȱ
ΑΣȱ Έ΍΅ΆÿΐΉΑȱ õΑ΅ȱ ΛΉϟΐ΅ΕΕΓΑǰȱ ≈ΗΘ΍Ζȱ ΔΏ΋ΐΐΙΕφΗ΅Ζȱ ïΎ΅ΘνΆ΅΍ΑΉΑȱ
¿Εΐ΋Θ΍ΎЏΘ΅ΘΓΖǯȱ ˙̊ȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙȱ ùΌνΏ΋ΗΉȱ ΑΣȱ ΐνȱ Η΋ΎЏΗ®ȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ÁΐϱΑȱ Θ΋Ζǯȱ
˘̄ΏΏȂȱï·ЏȱÄΔΉΔΓ΍φΌ΋ΑǯŞŞȱȱ

Ȱȱ̈ªΗ΅΍ȱÄΈϾΑ΅Θ΋ȱÄΔϱȱΘφȱΏ΍ΔΓΌΙΐϟ΅ǰȱΘ´ȱΉªΔΓΑǯȱ̋ΣȱΐνȱΕϟΜ®ΖȱΐΉΗȂȱΗΘϱΑȱ
ΔΓΘ΅ΐϱǯȱ

ÈÅ

̍΅ϟȱïΗφΎΝΗ΅ȱΘΣȱΚΓΕνΐ΅ΘΣȱΐΓΙȱΎ΅ϟȱΉ≤Η°ΏΌΓΑȱΈΕΓΐ΅∂ΓΖŞşȱΉ≤ΖȱΘϱȱΕΉÀΐ΅ǰȱ
ΔΕϟΑȱïΎΉϟΑ΋ȱΔΕΓΚΌΣΗ®ȱΑΣȱΐνȱΎΕ΅ΘφΗ®ǯȱ̈ªΛΓΑȱïΐΔ΍ΗΘΉΙΌ°ȱΉ≤ΖȱΘΣΖȱΈΙΑΣΐΉ΍Ζȱ
ΐΓΙȱΔΏνΓΑȱ¢ȱ≈ǰΘ΍ȱôΔΕΉΔΉǯȱ̇΍ϱΘ΍ȱΔΕϟΑȱΗΎΉΚΌÿȱΑΣȱ»ΔΓΛΝΕφΗΝǰȱΓ≥ȱΔϱΈΉΖȱΐΓΙȱ
ôΛ΅Η΅ΑȱΘϱȱΗΘφΕ΍·ΐΣȱΘΝΑǰȱΎ΅ϟǰȱÄΑ΅ΘΕ΅ΔΉϟΖǰȱΔ΅ΕΉΗϾΕΌ΋Αȱ»ΔϱȱΘΓÀȱΛΉ΍ΐΣΕΕΓΙȱ
’ΖȱΎνΏΙΚΓΖȱΎ΅ΕϾΓΙǯȱ
̏ϟ΅ȱ ΗΔ΅Ε΅ΎΘ΍Ύφȱ ΎΕ΅Ι·φȱ ΚΕϟΎ΋Ζȱ ΉªΑ΅΍ȱ ΔÑΑȱ ≈ǰΘ΍ȱ ïΑΌΙΐΓÀΐ΅΍ȱ ïΎȱ ΘÿΑȱ
ΐΉΘΣȱΘ΅ÀΘ΅ǯȱ˜̊ΘΓΑȱûȱΚΝΑφȱΘ°Ζȱΐ΋ΘΕϱΖȱΐΓΙǰȱ§Θ΍ΖȱïΕΕϟΚΌ΋ȱΉ≤ΖȱΘΣȱΕΉϾΐ΅Θ΅ȱΈ΍Σȱ
ΑΣȱΐνȱΗЏΗ®ǯȱ

̓ÿΖȱ ΈνΑȱ ô·΍Α΅ȱ ΅≤Θϟ΅ȱ ΑΣȱ ΔΑ΍·´ȱ Ύ΅ϟȱ ïΎΉϟΑ΋ȱ ΐΉΘȂȱ ïΐΓÀǰȱ ΉªΑ΅΍ȱ Ό΅Àΐ΅ǯȱ
̇΍ϱΘ΍ȱ ¿ȱ ΛΉϟΐ΅ΕΕΓΖȱ ïΎΉ∂ΑΓΖȱ ôΛΉ΍ȱ Ύ΅ΎφΑȱ Κφΐ΋Αȱ Δ΅ΕȂȱ ûΐ∂Αǯȱ ̍΅ϟȱ ≈Θ΅Αȱ Ών·ΓΙΑȱ
. αποποιούµαι· αρνούµαι κάτι προσφερόµενο ή ζητούµενο.
. δροµαίος· τρεχάτος, ταχύς, γρήγορος.

88
89

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

ΔΉΕϟȱΘ΍ΑΓΖȱȍΘϱΑȱïΔ°ΕΉȱΘϱȱΔΓΘΣΐ΍ȎǰȱïΑΑΓΓÀΑȱ≈Θ΍ȱïΔΑϟ·΋ȱΉ≤Ζȱ΅«ΘϱΑȱΘΓÀΘΓΑȱΘϱΑȱ
ΛΉϟΐ΅ΕΕΓΑǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

̍΅ϟȱ ≈ΐΝΖȱ ûȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙȱ Ώ΍·ϱΌΙΐΓΖȱ Ύ΅ΌЏΖȱ ¶ΘΓǰȱ Ύ΅ΘΣΎΓΔΓΖǰȱ
ΆΉΆ΅ΕΙΐνΑ΋ȱ ÄΔϱȱ ïΔ΅ΕΛ΍΅ΎΣȱ ΚΓΕνΐ΅Θ΅ǰȱ ≥Ύ΅ΑΣȱ ΑΣȱ ΔΑϟΒΓΙΑȱ Ύ΅ϟȱ ΘϱΑȱ
ΈΉΒ΍ЏΘΉΕΓΑȱ ΎΓΏΙΐΆ΋ΘφΑǰȱ ΈνΑȱ ïΈϟΗΘ΅ΗΉȱ ΑΣȱ ïΎΌνΗ®ȱ ΘφΑȱ ΊΝφΑȱ ΅»Θ°Ζȱ Ή≤Ζȱ
ΎϟΑΈΙΑΓΑǯȱ ˘̈ΔΕϱΎΉ΍ΘΓȱ ΑΣȱ ΐνȱ ΗЏΗ®ǰȱ Ύ΅ϟȱ ÖΖȱ ¢ΐ΋Αȱ ïΎΉ∂Αϱȱ Θ΋Ζȱ Θϱȱ ΘνΎΑΓΑǰȱ Θϱȱ
¿ΔΓ∂ΓΑȱ ΔΕΓΗνΚΉΕΉΑȱ ÖΏΏΓΘΉȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ̋ΉϱΑȱ ’Ζȱ ÄΑΘΣΏΏ΅·ΐ΅ȱ ÄΑΘϟȱ Θ°Ζȱ
ΌΙ·΅ΘΕϱΖȱΘ΋Ζǯȱ

˙ͥΘ΅Αȱ ôΚΌ΅ΗΉΑȱ Ή≤Ζȱ ΘϱΑȱ ΓªΎΓΑȱ Ύ΅ϟȱ ΐνȱ ÄΔνΌΉΗΉȱ Λ΅ΐ΅ϟȱ ÄΔϱȱ ΘϱΑȱ ›ΐϱΑȱ
Θ΋Ζǰȱ ¢ΐ΋Αȱ ÄΎϱΐ΋ȱ Δ΅Ε΅Ί΅Ώ΍ΗΐνΑΓΖǯȱ ̇΍Σȱ ΘΓÀΘΓǰȱ ÄΑΘϟȱ ΑΣȱ ΅≤Θ΍΅Όÿȱ ΘφΑȱ
ÄΔΕΓΑΓ΋Ηϟ΅Αȱ ΐΓΙȱ Έ΍Σȱ Θϱȱ ΗΙΐΆΣΑǰȱ ÄΔνΈΝΎ΅ȱ ΅«Θϱȱ Ή≤Ζȱ ΘΣΖȱ ïΕ·΅Ηϟ΅Ζȱ Θ°Ζȱ
ΐ΋ΘΕϱΖȱΐΓΙǯȱ

Ȱȱ ̏φȱ ΈΓΙΏΉϾΉ΍Ζȱ Δ΍Σǰȱ ΐΣΑ΅ǰȱ Θ´ȱ ΉªΔΓΑǰȱ ïΑ‚ȱ ïΎΉϟΑ΋ȱ ΐȂȱ ïΑνΈΙΉȱ ΗΘΉ·ΑΣȱ
ΚΓΕνΐ΅Θ΅ǯȱ

Ȱȱ ˘̄ΐȂȱ ΔΓ΍ϱΖȱ ΌΣȱ ΐÑΖȱ ΌΕνΚ®ǰȱ Δ΅΍Έϟȱ ΐΓΙǰȱ ΗΣΑȱ ΈνΑȱ ΈΓΙΏΉϾΝȱ ï·ЏDzȱ Ȱȱ
˘̊ΕЏΘ΋ΗΉΑȱïΎΉϟΑ΋ȱΗΘΉΑΣΒ΅Η΅ǯȱ
Ȱȱ˘̈·ЏǰȱΐΣΑ΅Ƿȱï·ЏǷȱȰȱΘ´ȱÄΔφΑΘ΋Η΅ȱΘϱΘΉȱΐΉΘΣȱΔ΅΍Έ΍ΎΓÀȱΗΘϱΐΚΓΙǯȱ
Ȱȱ̍΅ϟȱΘϱȱΜΙΛΓΔ΅ϟΈ΍ȱΐ΅ΖDzȱ
Ȱȱ̍ȂȱïΎΉ∂ΑΓȱï·ЏǷȱ

˙̊ȱ ΐφΘ΋Εȱ ïΐΉ΍Έϟ΅ΗΉΑȱ ÄΎΓΙΗϟΝΖǰȱ Έ΍Σȱ ΘφΑȱ ïΔ΍ΆΏ΋Θ΍ΎφΑȱ ΗΘΣΗ΍Αǰȱ §Αȱ
ôΏ΅ΆΓΑȱΔΕΓΚνΕΝΑȱΘφΑȱΈ΍΅ΆΉΆ΅ϟΝΗ΍ΑȱΘ΅ϾΘ΋Αǯȱ˘̺ΔΉ΍Θ΅ȱΈ΍νΎΓΜΉȱΘφΑȱ¿ΐ΍Ώϟ΅Αȱ
ïΔΉ΍ΔΓÀΗ΅ȉȱȱ
Ȱȱ˘̄ΐȂȱΌΕνΜΉȱΈΣȱΔΕÿΘ΅ȱΘϱΑȱï΅ΙΘϱȱΗΓΙȱΎ΅ϟȱŒΗΘΉΕ΅ȱΆΏνΔΓΙΐΉǯȱ

ȱ
ȱ

ÈÅ

̇νΑȱΔ΅Ε°ΏΌΉȱΔΓΏϾΖȱΎ΅΍ΕϱΖȱΎ΅ϟȱÄΔ΋ΕΛϱΐ΋ΑȱΉ≤ΖȱΘΣȱΒνΑ΅ǯȱȱȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

̛̖̈̔̊̈̌̕̕ȱ
̅΅Η΍Ύφȱ ΅Κ΋·΋ΐ΅Θ΍Ύφȱ ΔΕϱΌΉΗ΋ȱ ΘΓΙȱ ̅΍ΊΙ΋ΑΓϾȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Α΅ȱ ΉΒ΋·φΗΉ΍ȱ Ύ΅΍ȱ
ϱΛ΍ȱ Α΅ȱ ΔΉΕ΍·ΕΣΜΉ΍ȱ ΅ΔΏЏΖȱ ΘΓΑȱ ΎϱΗΐΓȱ ΘΝΑȱ Έ΍΋·΋ΐΣΘΝΑȱ ΘΓΙǯȱ ̆΍Ȃȱ ΅ΙΘϱȱ
ΣΏΏΝΗΘΉȱ ΅Β΍ΓΔΓ΍Ήϟȱ ΓΕ·΅Α΍ΎΣȱ ΗΘΓȱ ΎΉϟΐΉΑϱȱ ΘΓΙȱ ΅Ǽȱ ΘΓȱ ΐ΅·΍Ύϱȱ Ȯȱ
ΌΕ΋ΗΎΉΙΘ΍Ύϱȱ ǻΏ΅ϞΎϱǼȱ ΔΓΏ΍Θ΍Ηΐϱǰȱ ΆǼȱ Θ΋Αȱ ΉΔ΍ΗΘ΋ΐΓΑ΍Ύφȱ ·ΑЏΗ΋ȱ ΐΉȱ ΘΓΑȱ
ΓΕΌΓΏΓ·΍Ηΐϱȱ Ύ΅΍ȱ ·Ǽȱ Θ΋ȱ ΕΉ΅Ώ΍ΗΘ΍Ύφȱ ΅Α΅Δ΅ΕΣΗΘ΅Η΋ȱ Θ΋Ζȱ
ΔΕ΅·ΐ΅Θ΍ΎϱΘ΋Θ΅Ζǯȱ 

Řǯȱ

̐΅ȱ ΉΑΘΓΔϟΗΉΘΉȱ Ύ΅΍ȱ Α΅ȱ ΗΛΓΏ΍ΣΗΉΘΉȱ ΈϾΓȱ Η΋ΐΉϟ΅ȱ ΗΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ ·΍΅ȱ
Ύ΅ΌνΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΘΕϟ΅ȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΛ΅Ε΅ΎΘ΋Ε΍ΗΘ΍ΎΣǯȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśǼȱ
̖΍ΖȱΔΉΕ΍·Ε΅ΚνΖȱΗΘΓȱ̅΍ΊΙ΋ΑϱǰȱΝΖȱΗΘΓ΍ΛΉϟ΅ȱ΅Κ΋·΋ΐ΅Θ΍ΎΓϾȱΏϱ·ΓΙȱνΛΉ΍ȱ
Ή΍ΔΝΌΉϟȱ ΔΝΖȱ ȍΌ΅ȱ φΘ΅Αȱ ΏΣΌΓΖȱ Α΅ȱ Θ΍Ζȱ ΅ΑΘ΍ΐΉΘΝΔϟΊΓΙΐΉȱ Η΅Αȱ
Έ΍΅ΎΓΗΐ΋Θ΍ΎνΖȱ Δ΅ΕΉΑΌνΗΉ΍Ζȱ φǰȱ ΘΓΙΏΣΛ΍ΗΘΓǰȱ Η΅Αȱ ΗΙΑΉ΍Έ΋ΘΣȱ
ΒΉΗΘΕ΅ΘϟΗΐ΅Θ΅ȱ ΔΕΓΓΕ΍ΗΐνΑ΅ȱ Α΅ȱ Ύ΅ΌΙΗΘΉΕφΗΓΙΑȱ ·΍΅ȱ Ώϟ·Γȱ Θ΋Αȱ
΅Κφ·΋Η΋ǯǯǯȱ ̺ΛΓΙΐΉȱ ΏΓ΍ΔϱΑȱ Α΅ȱ ΎΣΑΓΙΐΉȱ ϱΛ΍ȱ ΐΉȱ Δ΅ΕνΐΆΏ΋Θ΅ȱ ȍΒνΑ΅ȱ
ΗЏΐ΅Θ΅Ȏǰȱ΅ΏΏΣȱΐΉȱΓΕ·΅Α΍ΎΣȱΐνΕ΋ȱΘΓΙȱΎΉ΍ΐνΑΓΙȱΎ΅΍ȱΘ΋Ζȱ΅Κφ·΋Η΋ΖȎȱ
ǻ̈΍Η΅·Ν·φȱ ΗΘΓȱ ̆ǯȱ ̏ǯȱ ̅΍ΊΙ΋ΑϱΖǰȱ ̐ΉΓΉΏΏ΋Α΍ΎΣȱ ̇΍΋·φΐ΅Θ΅ǰȱ ΉΔ΍ΐνΏΉ΍΅ȱ
̓΅Αǯȱ̏ΓΙΏΏΣΖǰȱ̐̈̅ǰȱ̈ΕΐφΖǰȱ̄ΌφΑ΅ǰȱŗşŞŖǰȱΗǯȱ΍΋ǯǼǯȱ̕ΙΐΚΝΑΉϟΘΉȱΐΉȱΘ΋Αȱ
Δ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΈ΍΅ΘΙΔΝΌΉϟΗ΅ȱΣΔΓΜ΋Dzȱ̐΅ȱΗΛΓΏ΍ΣΗΉΘΉȱΘΓΙΖȱΗΘϱΛΓΙΖȱΔΓΙȱ
ΉΒΙΔ΋ΕΉΘΓϾΑȱΓ΍ȱΔΉΕ΍·Ε΅ΚνΖȱΗΘ΅ȱΗΙ·ΎΉΎΕ΍ΐνΑ΅ȱ΅ΔΓΗΔΣΗΐ΅Θ΅ǯȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖǼȱ

ȱȱ

΅Ǽȱ

ΆǼȱ

̋ΉΝΕЏΑΘ΅Ζȱ ΔΝΖȱ ΋ȱ ΅Κφ·΋Η΋ȱ ΘΓΙȱ ̅΍ΊΙ΋ΑΓϾȱ νΛΉ΍ȱ ΗΘΓ΍ΛΉϟ΅ȱ ΔΓΙȱ
Δ΅Ε΅ΔνΐΔΓΙΑȱ ΗΘΓȱ ΌΉ΅ΘΕ΍Ύϱȱ Ώϱ·Γǰȱ Α΅ȱ ΉΒ΋·φΗΉΘΉȱ Θ΋ȱ
ΏΉ΍ΘΓΙΕ·΍ΎϱΘ΋Θ΅ȱ ΔΓΙȱ νΛΉ΍ȱ Γȱ ΌΉ΅ΘΕ΍ΎϱΖȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΅Ζȱ ΗΘΓȱ
Έ΍φ·΋ΐ΅ȱΘΓΙȱ̅΍ΊΙ΋ΑΓϾǯȱȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱȱ

ÈÅ

̅ŗǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2 

ǯȱ

̄Αȱ΅Α΅Ί΋ΘφΗΓΙΐΉȱΌΉ΅ΘΕ΍ΎΣȱΗΘΓ΍ΛΉϟ΅ȱΗΘΓΑȱ΅Κ΋·΋ΐ΅Θ΍ΎϱȱΏϱ·Γȱ
ΘΓΙȱ ̅΍ΊΙ΋ΑΓϾǰȱ ΅ΙΘΣȱ Ό΅ȱ ΐΔΓΕΓϾΗ΅ΐΉȱ Α΅ȱ Θ΅ȱ ΉΑΘΓΔϟΗΓΙΐΉDZȱ ΅Ǽȱ
ΗΘ΋ΑȱΉΑ΅ΏΏ΅·φȱΗΎ΋ΑЏΑȱΎ΅΍ȱΉΔΉ΍ΗΓΈϟΝΑȱΐΉȱ΅ΙΘΓΘνΏΉ΍΅ȱǻΗ΅ΑȱΘ΍Ζȱ
ΌΉ΅ΘΕ΍ΎνΖȱ ΔΕΣΒΉ΍ΖǼǰȱ ΆǼȱ ΗΘ΋Αȱ ϾΔ΅ΕΒ΋ȱ Ύ΅΍ȱ ΗΎ΍΅·ΕΣΚ΋Η΋ȱ
ΓΏΓΎΏ΋ΕΝΐνΑΝΑȱ Ύ΅΍ȱ ΅ΑΌΕЏΔ΍ΑΝΑȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕΝΑȱ ΘΝΑȱ ΋ΕЏΝΑȱ
ǻ΋ΌΓΔΓ΍ϟ΅Ǽǰȱ ·Ǽȱ ΗΘ΋ȱ ΗΎ΋ΑΓ·Ε΅Κϟ΅ȱ Ύ΅΍ȱ Θ΍Ζȱ ΉΒΝ·ΏΝΗΗ΍ΎνΖȱ
ΔΏ΋ΕΓΚΓΕϟΉΖȱ ǻϾΚΓΖǰȱ ΗΘΣΗ΋ǰȱ ΛΉ΍ΕΓΑΓΐϟΉΖǼǰȱ ΐΉȱ Θ΋ȱ ΐΓΕΚφȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

̇ǯȱ

2

ȍȱ ̊ȱ ΗΎ΍΅·ΕΣΚ΋Η΋ȱ ΘΓΙȱ Λ΅Ε΅ΎΘφΕ΅ȱ Θ΋Ζȱ ΐΣΑ΅Ζȱ ̇ΉΗΔΓ΍Α΍ЏΖȱ ΗΘΓȱ
ȍ̄ΐΣΕΘ΋ΐ΅ȱΘ΋Ζȱΐ΋ΘΕϱΖȱΐΓΙȎȱΉϟΑ΅΍ȱΐΓΑ΅Έ΍Ύφǯȱ̆΍΅ȱΘ΅ȱΔ΅΍Έ΍ΣȱΘ΋ΖǰȱΔΓΙȱ
ΉϟΑ΅΍ȱΓȱΓΐΚ΅ΏϱΖȱΘΓΙȱΎϱΗΐΓΙǰȱΉϟΑ΅΍ȱΐ΍΅ȱΐΣΑ΅ȱΔ΅Ό΍΅ΗΐνΑ΋ǰȱ΅ΎϱΕΉΗΘ΋ǰȱ
ΔΏ΋ΌΝΕ΍Ύφǰȱ ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ ΅·ΕΣΐΐ΅Θ΋ǰȱ ΈΉ΍Η΍Έ΅΍ΐΓΑ΍Ύφȱ ΔΓΙȱ ΌνΏΉ΍ȱ Α΅ȱ
ΙΔΓΘΣΒΉ΍ȱ Ύ΅΍ȱ Θ΋ȱ ΐΓϟΕ΅ǰȱ ΅Αȱ ΉϟΑ΅΍ȱ ΈΙΑ΅ΘϱΑǰȱ Ύ΅΍ȱ ΐΣΛΉΘ΅΍ȱ ΉΑΣΑΘ΍΅ȱ ΗȂȱ
΅ΙΘφΑǯȱ̕ΉȱϱΏΓȱΘΓȱȍ̄ΐΣΕΘ΋ΐ΅ȎȱΊ΋ΘΣȱΑ΅ȱΉΔ΍ΆΣΏΏΉ΍ȱΘ΋ΑȱΔΕΓνΎΘ΅Η΋ȱΘ΋Ζȱ
ΐ΋ΘΕΓ·Ε΅ΐΐ΍ΎΣȱ Ύ΅ΌΓΕ΍ΗΐνΑ΋Ζȱ ϾΔ΅ΕΒφΖȱ Θ΋Ζȱ ΗΘΓȱ Ό΋ΏΙΎϱȱ Δ΅΍Έϟǰȱ ΔΓΙȱ
ΆΣΊΉ΍ȱ ΔΣΑΝȱ ΅ΔȂȱ ϱΏ΅ȱ Θ΅ȱ ΙΔϱΏΓ΍Δ΅ȱ Ύ΍ȱ ΅ΕΗΉΑ΍ΎΣȱ Δ΅΍Έ΍Σȱ Θ΋ΖȎȱ
ǽ̓ǯȱ ̍Ε΅Α΍Έ΍ЏΘ΋Ζǰȱ ȍ̅΍ΊΙ΋ΑϱΖȱ ΅ΙΘΓΎ΅Θ΅·Ε΅ΚϱΐΉΑΓΖȱ Ύ΅΍ȱ ΜΙΛΓΏΓ·ЏΑǰȱ
ΉΘΉΕΓ΅Α΅ΏΙϱΐΉΑΓΖȱΎ΅΍ȱΐ΋ȎȱΔΉΕǯȱ̇΍΅ΆΣΊΝǰȱΘΛǯȱŘŝŞǰȱΗǯŜŖȬŜŗǾȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̆Řǯȱ

ΗΎ΋ΑΓΌΉΘ΍ΎЏΑȱΓΈ΋·΍ЏΑǰȱΈǼȱΗΘ΅ȱΈ΍΅ΏΓ·΍ΎΣȱΐνΕ΋ǯȱ̈ΑΘΓΔϟΗΘΉȱΈϾΓȱ
΅Δϱȱ Θ΅ȱ ΘνΗΗΉΕ΅ȱ ΅ΙΘΣȱ ΗΘΓ΍ΛΉϟ΅ǰȱ ΅Α΅ΚνΕΓΑΘ΅Ζȱ ·΍΅ȱ ΘΓȱ Ύ΅ΌνΑ΅ȱ
Δ΅Ε΅ΈΉϟ·ΐ΅Θ΅ȱ ΐνΗ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ǰȱ Ύ΅΍ȱ ΉΒ΋·φΗΘΉȱ ΔЏΖȱ
ΉΔ΍ΆΉΆ΅΍ЏΑΓΙΑȱΘΓȱΌΉ΅ΘΕ΍ΎϱȱΛ΅Ε΅ΎΘφΕ΅ȱΘΓΙȱΎΉ΍ΐνΑΓΙǯȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱ

̏Ήȱ ΅ΚΓΕΐφȱ Θ΅ȱ Ώϱ·΍΅ȱ ΘΓΙȱ ̓ǯȱ ̍Ε΅Α΍Έ΍ЏΘ΋ȱ Α΅ȱ ΔΕΓΆΉϟΘΉǰȱ ΗΉȱ ΈϾΓȱ
Δ΅Ε΅·ΕΣΚΓΙΖǰȱ ΗΘΓȱ Λ΅Ε΅ΎΘ΋Ε΍Ηΐϱȱ Θ΋Ζȱ ΐΣΑ΅Ζǰȱ ϱΔΝΖȱ ΅ΙΘφȱ
Δ΅ΕΓΙΗ΍ΣΊΉΘ΅΍ȱΗΘΓȱ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱȍȬ̏φȱΐΓІȱΚνΕΉΘΉȱ ΘϟΔΓΘΉǰȱτΏΉ·ΉΑȱψȱ
ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙǰȱ dzȱ ̍΅ϟȱ ΘφΑȱ ЀΔϱΗΛΉΗ΍Αȱ Θ΅ϾΘ΋Αȱ ΘφΑȱ ΉϨΛΓΑȱ ΈЏΗΉ΍ȱ
ΦΏ΋ΌЗΖǰȱΦΏΏΣȱΔΓΏϾȱΔΕΓΘϾΘΉΕ΅ǯȎǯȱȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗśǼȱ

ȍȬ̏φȱ ΐΓІȱ ΚνΕΉΘΉȱ ΘϟΔΓΘΉǰȱ τΏΉ·ΉΑȱ ψȱ ΐφΘ΋Εȱ ΐΓΙǰdzȱ ̍΅ϟȱ ΘφΑȱ
ЀΔϱΗΛΉΗ΍Αȱ Θ΅ϾΘ΋Αȱ ΘφΑȱ ΉϨΛΓΑȱ ΈЏΗΉ΍ȱ ΦΏ΋ΌЗΖǰȱ ΦΏΏΣȱ ΔΓΏϾȱ
ΔΕΓΘϾΘΉΕ΅ǯȎǯȱȱ

̄ΔΓΘΙΔЏΗΘΉȱΘ΅ȱΘΕϟ΅ȱΛΕΓΑ΍ΎΣȱΉΔϟΔΉΈ΅ȱǻΔ΅ΕΉΏΌϱΑȱȬȱΔ΅ΕϱΑȱȬȱΐνΏΏΓΑǼȱ
Ύ΅΍ȱ Θ΋ȱ Έ΍΅ΔΏΓΎφȱ ΘΓΙȱ ΛΕϱΑΓΙȱ ΔΓΙȱ Δ΅Ε΅Θ΋ΕΉϟΘΉȱ ΗΘΓȱ ΅ΔϱΗΔ΅Ηΐ΅ȱ Ύ΅΍ȱ
ΉΒ΋·φΗΘΉȱ Θ΋ȱ ΈΓΐ΍Ύφȱ ΏΉ΍ΘΓΙΕ·ϟ΅ȱ ΔΓΙȱ νΛΉ΍ȱ ΋ȱ ΙΔϱΗΛΉΗ΋ȱ ΗΘ΋Αȱ ΉΒνΏ΍Β΋ȱ
Θ΋ΖȱΔΏΓΎφΖȱΎ΅΍ȱΘ΋ΑȱΓ΍ΎΓΑΓΐϟ΅ȱΘΓΙȱνΕ·ΓΙǯȱȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŗŖǼȱ

ÈÅ

̆ŗǯȱ

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

ȍ̒ȱ Βιζυηνός θέτει στο επίκεντρο της διηγηµατικής πλοκής τη σχέση της
µητέρας και του Γιωργή. Αντίστοιχα, ο Κατσικονούρης στο «Γάλα» εστιάζει
το ενδιαφέρον του στη σύγκρουση της µητέρας και του Αντώνη. Με βάση
αυτό το δεδοµένο και τα δύο κείµενα αναδεικνύουν ως πρωταγωνιστικές δύο
αρσενικές φιγούρες που από τη µια βιώνουν το συναίσθηµα της ενοχής και από
την άλλη την ανάγκη για επιβεβαίωση της µητρικής αγάπης. Να καταδείξετε

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 7 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

τις αναλογίες στον τρόπο µε τον οποίο ο Γιωργής και ο Αντώνης βιώνουν
αυτά τα δύο διαπλεκόµενα συναισθήµατα».ȱ
ǻ̏ΓΑΣΈΉΖȱŘŖǼȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

ȱ
ǽǻ̈΍Η΅·Ν·΍Ύϱȱ Ȯȱ ΉΑ΋ΐΉΕΝΘ΍Ύϱȱ Η΋ΐΉϟΝΐ΅Ǽȱ ̊ȱ ̔φΑ΅ǰȱ ΐΉΘ΅ΑΣΗΘΕ΍΅ȱ ΅Δϱȱ Θ΋Αȱ
ΔΕЏ΋Αȱ̕ΓΆ΍ΉΘ΍Ύφȱ̺ΑΝΗ΋ǰȱΐ΅ΊϟȱΐΉȱΘ΅ȱΈϾΓȱΘ΋Ζȱ΅·ϱΕ΍΅ǰȱΘΓΑȱ̄ΑΘЏΑ΋ȱΎ΅΍ȱΘΓΑȱ
̎ΉΙΘνΕ΋ǰȱ ΔΕΓΗΔ΅ΌΉϟȱ Α΅ȱ ΔΕΓΗ΅ΕΐΓΗΌΉϟȱ Ύ΅΍ȱ Α΅ȱ ΉΔ΍Ά΍ЏΗΉ΍ȱ ΗΘ΋Αȱ ̈ΏΏΣΈ΅ǯȱ ̒ȱ
̎ΉΙΘνΕ΋Ζȱ ΔΣΗΛΉ΍ȱ ΅Δϱȱ ΗΛ΍ΊΓΚΕνΑΉ΍΅ȱ Ύ΅΍ȱ ΈΉΑȱ ΈνΛΉΘ΅΍ȱ Ύ΅ΐϟ΅ȱ ΌΉΕ΅ΔΉΙΘ΍Ύφȱ
΅·Ν·φǯȱ ̊ȱ ΐ΋ΘνΕ΅ȱ ΈΉϟΛΑΉ΍ȱ ΅ΈΙΑ΅ΐϟ΅ȱ ΔΕΓΖȱ ΘΓΑȱ ̎ΉΙΘνΕ΋ȱ Ύ΅΍ȱ Ά΅Η΅ΑϟΊΉΘ΅΍ȱ
΅Δϱȱ ΉΑΓΛνΖǰȱ ΔΓΙȱ ΔΕΓνΕΛΓΑΘ΅΍ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ ·Ή·ΓΑϱΖȱ ϱΘ΍ȱ ΈΉΑȱ ·ΉϾΘ΋ΎΉȱ ΔΓΘνȱ ΘΓȱ
Δ΅΍ΈϟȱΘ΋ΖȱΘΓȱΐ΋ΘΕ΍Ύϱȱ·ΣΏ΅Ǿǯȱ

ÈÅ

̔̊̐̄DZȱǯǯǯ̈ϟΛΉȱȇΕΌΉ΍ȱΎ΍ȱ΋ȱΔΉΌΉΕΣȱΐΓΙȱΗΘΓȱΐ΅΍ΉΙΘφΕ΍ΓǰȱΗΘΓȱ̖ΐΔ΍ΏϟΗ΍ǰȱΘϱΘΉȱΔΓΙȱ
νΎ΅Α΅ȱ ΘΓȱ ̎ΉΙΘνΕ΋ȱ ΐΓΙǯȱ ͍Θ΅Αȱ ΈΉϾΘΉΕ΋ǰȱ ΘΕϟΘ΋ȱ ΐνΕ΅ȱ ΔΓΙȱ ΉϟΛ΅ȱ ·ΉΑΑφΗΉ΍ǯȱ
̰ΕΛ΍ΗΉȱ Ύ΅΍ȱ ΐΓΙȱ ΊΓϾΏ΅·Ήȱ ΘΓȱ ΗΘφΌΓΖǰȱ Α΅ȱ ΈΉ΍ȱ ΅Αȱ Ύ΅ΘΉΆΣΊΉ΍ȱ ·ΣΏ΅ǯȱ ̉ΓϾΏ΅Ήǰȱ
ΊΓϾΏ΅Ήǯǯǯȱ ̖ϟΔΓΘ΅ȱ Ή·Џǯȱ ȍ̐΍ΉΘȱ ΓΙǰȱ Α΍Ήȱ ΐ΅Ώ΅ΎΣȎǰȱ νΏΉ·Ήȱ Ύ΅΍ȱ Β΅ΑΣΏΉ·Ήǰȱ ȍΈΉΑȱ
νΛΉ΍ȱ·ΣΏ΅Ȏǯȱ̍΅΍ȱΑ΅ȱȇΑ΅΍ȱΎ΅΍ȱΎϱΗΐΓΖȱΐΔΕΓΗΘΣǰȱΗΙ··ΉΑΉϟΖȱΔΓΙȱΉϟΛ΅ΑȱνΕΌΉ΍ȱΑ΅ȱ
ΉΙΛ΋ΌΓϾΑǯȱ͍ΌΉΏ΅ȱΑȇȱ΅ΑΓϟΒΉ΍ȱ΋ȱ·΋ΖȱΎΣΘΝȱ΅ΔȇȱΘΓȱΎΕΉΆΣΘ΍ȱΐΓΙǯȱ̆΍΅ΘϟȱΉϟΛ΅ȱΎ΍ȱ
Ή·Џȱΐ΍΅ȱ΅·ΝΑϟ΅ǰȱΐ΍΅ȱΏ΅ΛΘΣΕ΅ȱΑ΅ȱȇΛΝȱ·ΣΏ΅ȱΑ΅ȱΌ΋ΏΣΗΝȱΘΓȱΐΝΕϱȱΐΓΙǯǯǯȱ̖ΓΑȱ
̄ΑΘЏΑ΋ȱ ΐΓΙȱ ΘΓΑȱ ΉϟΛ΅ȱ Ό΋ΏΣΗΉ΍ȱ Ύ΅ΏΣǰȱ ΆϾΊ΅ΒΉȱ ΅ΙΘϱΖȱ ΐΉȱ Θ΋Αȱ ΜΙΛφȱ ΘΓΙǰȱ ΘΓȱ
ȇΔ΍΅ΑΉȱ Ύ΅΍ȱ ΐΉȱ Θ΅ȱ ΈΙΓȱ ΘΓΙȱ ΛνΕ΍΅ȱ Ύ΅΍ȱ ΘΓΙȱ ȇΈ΍ΑΉȱ Α΅ȱ Ύ΅Θ΅ΏΣΆΉ΍ǯȱ ̍΍ȱ ΉϟΛ΅ȱ νΑ΅ȱ
΅ϟΗΌ΋ΐ΅ǰȱνΘΗ΍ǰȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΉϟΛΉȱΗΘΕ΅··ϟΒΉ΍ȱϱΏΓȱΘΓȱ·ΣΏ΅ȱΐΓΙȱ΅ΙΘϱΖȱΎ΅΍ȱ·΍΅ȱΘΓΑȱ
ΐ΍ΎΕϱȱ Α΅ȱ ΐ΋Αȱ ΉϟΛΉȱ ΐΉϟΑΉ΍ȱ ΘϟΔΓΘ΅ǯȱ ̍΍ȱ ϱΗΓȱ ΐΉȱ ΊΓϾΏ΅·Ήȱ ΋ȱ ΔΉΌΉΕΣǰȱ ΘϱΗΓȱ
ΐΉ·ΣΏΝΑΉȱ΋ȱ΅·ΝΑϟ΅ȱΐΓΙǯȱ̍΅΍ȱ΋ȱΑΘΕΓΔφȉȱΑ΅ȱΐ΋ΑȱΘ΅ȱΎ΅Θ΅ΚνΕΑΝȱΗ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱ
ΐΔΕΓΗΘΣȱ ΗΉȱ ΘϱΗΓȱ ΎϱΗΐΓǯȱ ǻ̓΅ϾΗ΋ǯǼȱ ͍Θ΅Αȱ Ύ΍ȱ Γȱ ΐ΅Ύ΅ΕϟΘ΋Ζȱ ΉΎΉϟǰȱ Γȱ ̄ΑΘΕν΍ǯȱ
ȍ̐΍ΘΗΉΆϱȱΗΘΕΣΗΑ΅Ά΅ȱΐ΅·΍Σǰȱ̌ΕϟΑΓΙΗΎ΅ȎǰȱΐΓΙȱȇΏΉ·Ήǰȱȍ̐΍ΘΗΉΆϱȱΗΘΕΣΗΑ΅Ά΅ȱȬȱ
ΈΉΑȱ ΔΉ΍ΕΣΊΉ΍ǰȱ ̌ΕϟΑ΅ȱ ΐΓΙǰȱ ΈΉΑȱ ΔΉ΍ΕΣΊΉ΍Ȏǯǯǯȱ ̈ǰȱ ΆνΆ΅΍΅ǰȱ ΅ΙΘϱΑȱ Θ΍ȱ ΘΓΑȱ ΔΉϟΕ΅ΊΉDzȱ
̐΅ȱΘΓΙȱȇΏΉ·ΉΖȱȍΑ΍ΉȱΆϱΘΎ΅ȎǰȱΌ΅ȱΘΓΑȱΔΉϟΕ΅ΊΉǰȱ΅ΏΏΣȱΔΓΙȱΈΉΑȱΉϟΛΉȱ΋ȱ·ΙΑ΅ϟΎ΅ȱ
ΘΓΙȱ ·ΣΏ΅ȱ ·΍΅ȱ ΘΓȱ Δ΅΍Έϟȱ ΘΓΙǰȱ Θ΍ȱ ΘΓΑȱ νΑΓ΍΅ΊΉǯȱ ǻ̓΅ϾΗ΋ǯǼȱ ̍΅΍ȱ ΐφΔΝΖȱ ΘΓȱ ȇΑ΍ЏΗΉȱ
Ύ΅΍ȱΔΓΘνȱΗ΅ΑȱΔ΅΍ΈϟȱΘΓΙDzȱǯǯǯ̆΍΅ΘϟȱΐΉΘΣȱ΅ΔϱȱΏϟ·ΓȱΎ΅΍ΕϱȱΔΓΙȱΔφ·΅ΐΉȱΗΔϟΘ΍ȱΘΓȱ
΅ΐϱΏ΋ΗΉDZȱ ȍ̖Γȱ Δ΅΍Έϟȱ ΈΉΑȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Έ΍Ύϱȱ ΐ΅Ζǰȱ ̌ΕϟΑ΅Ȏǰȱ ·ΙΕΑΣΉ΍ȱ Ύ΅΍ȱ ΐΓΙȱ ΏνΉ΍ȱ νΑ΅ȱ
ΆΕΣΈΙȱ ϱΔΝΖȱ νΔΏΉΑ΅ȱ ΗΘΓȱ ΑΉΕΓΛϾΘ΋ǯȱ ȍ̖΍ȱ ΉϟΔΉΖDzȎȱ ΘΓΙȱ ΏνΝǰȱ Ύ΅΍ȱ ΎΕΣΘ΅·΅ȱ Ύ΅΍ȱ
ΐ΍΅ȱΔ΍΅ΘνΏ΅ǰȱΎ΍ȱϱΔΝΖȱΘ΋ΑȱΉϟΈΉȱ΅ΙΘϱΖȱΐ΅ΊΉϾΘ΋ΎΉȱΎΣΔΝΖǯȱ̘ΓΆϱΘ΅ΑΉǰȱΆΏνΔΉ΍Ζǰȱ
Ύ΅΍ȱΏϟ·Γǰȱ·΍΅ΘϟȱΐΓΙȱȇΚΉϾ·ΉȱΎ΍ȱΉΐνΑ΅ȱΎ΅ΐ΍ΣȱΚΓΕΣȱΎΣΑ΅ȱΗΘ΅ΛΘΓΈΓΛΉϟΓǰȱΎΣΑ΅ȱ
ΔΓΘφΕ΍ȱϱΘ΅ΑȱνΏΉ·ΉȱφȱνΎ΅ΑΉȱΘ΅ȱΊ΅ΆΣȱΘΓΙȱȬȱ̍΅΍ȱΑ΅ȱΗΎΉΚΘΉϟΖȱΈΉΑȱνΔ΍ΑΉȱ΅Ύϱΐ΅ȱ
ΘϱΘΉȱ ΘϱΗΓȱ ΔΓΏϾǰȱ ΐΉΘΣȱ φΘ΅Αȱ ΔΓΙȱ ΎϾΏ΋ΗΉȱ ΘΉΏΉϟΝΖǰȱ ϱΘ΅Αȱ φΕΌ΅ΐΉȱ ΉΈЏǰȱ ΗΘ΋Αȱ
ȍΔ΅ΘΕϟΈ΅Ȏȱ ϱΔΝΖȱ Θ΋Αȱ νΏΉ·Ήǯȱ ̖νΏΓΖȱ ΔΣΑΘΝΑǰȱ ΐ΅ΊΉϾΘ΋ΎΉǰȱ ΒΉΐ΅ΊΉϾΘ΋ΎΉǰȱ Θ΋Αȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 8 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

ΎΓΙΆνΑΘ΅ȱ ΘΓΙȱ Θ΋Αȱ ΅ΔΓΘνΏΉ΍ΝΗΉDZȱ ȍ̇ΉΑȱ ΘΓȱ ΆΏνΔΉ΍Ζȱ ΔΓΙȱ ΈΉȱ ΐΓ΍ΣΊΉ΍ȱ ΗΉȱ
Ύ΅ΑνΑ΅Αȱ ΐ΅ΖDzȱ ̋΅ȱ ȇ·΍ΑΉȱ ΏΣΌΓΖȱ ΗΘΓȱ ΐ΅΍ΉΙΘφΕ΍Γȱ Ύ΅΍ȱ ΐ΅Ζȱ ΈЏΗ΅Αȱ ΅ΏΏΝΑЏΑȱ
Δ΅΍ΈϟȎǯȱ ǻ̓΅ϾΗ΋ǯǼȱ ̍΅΍ȱ ΘΓȱ ΔϟΗΘΉΙΉǷȱ ȍ̅ΕΉȱ Ύ΅Ώνȱ ΐΓΙǰȱ ΆΕΉȱ ΛΕΙΗνȱ ΐΓΙȎǰȱ ΘϟΔΓΘ΅ǯȱ
̖ΓΙȱ ȇΐΉ΍ΑΉǯȱ ̆΍΅ȱ ΐ΍΅ȱ ΊΝφǯȱ ̏΍΅ȱ ΊΝφȱ ΛνΕ΍ȱ Δ΅ΘΕ΍Ύϱǰȱ νΘΗ΍ǰȱ Α΅ȱ ΘΓΙȱ Λ΅ϞΈνΜΉ΍ȱ Θ΅ȱ
ΐ΅ΏΏΣΎ΍΅ȱ ΘΓΙȱ ΈΉΑȱ ΣΔΏΝΗΉǯȱ ̖Γȱ ΉϟΛΉȱ ΘΓȱ Δ΅΍Έϟǯǯǯȱ ΔΕ΅·ΐ΅Θ΍ΎΣȱ Η΅Αȱ ΒνΑΓǯȱ
ǻ̓΅ϾΗ΋ǯǼȱ̍΍ȱνΘΗ΍ǰȱΌνΏΝȱΑ΅ȱΔΝǰȱΈΉΗΔΓ΍ΑϟΖȱ̑νΑ΍΅ǰȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΔφ·΅ΑȱϱΏ΅ȱΗΘΕ΅ΆΣȱ
·΍΅ȱΘΓȱ̎ΉΙΘνΕ΋ȱΐΓΙȱ΅ΔȇȱΘ΋Αȱ΅ΕΛφǰȱ΅ΔϱȱΎΉϟΑΓȱΘΓȱΐ΅΍ΉΙΘφΕ΍Γȱ΅Ύϱΐ΅ǯȱ̍΅΍ȱΘΓȱ
·ΣΏ΅ȱΘΓȱΐ΋ΘΕ΍ΎϱȱΔΓΙȱΘΓΙȱȇΏΉ΍ΜΉȱȬȱΗΣΐΔΝΖǰȱΌ΅ȱΐΓΙȱΔΉ΍ΖǰȱΘΓȱΐϱΑΓȱΔ΅΍ΈϟȱφΘ΅Αȱ
ΔΓΙȱΈΉȱΆϾΊ΅ΒΉDzȱΉΈЏȱΣΏΏΉΖȱΎ΅΍ȱΎϱΆΓΙΑΉȱΘΓȱ·ΣΏ΅ȱΘΓΙΖȱΐϱΑΉΖȱΘΓΙΖȱΐ΋ΑȱΘΓΙΖȱ
ΎΕΉΐΣΗΉ΍ȱΘΓȱΆΙΊϟȱȬȱ΅ΏΏΣȱΑ΅ǰȱΏνΝǰȱΐΉȱΘΓȱΐΙ΅ΏϱȱΐΓΙȱΘЏΕ΅ǯǯǯȱΘ΍ȱΚΛ΅Ε΍ΗΘφΌ΋ΎΉȱ
ΐφΔΝΖȱΘΓȱΔ΅΍ΈΣΎ΍ȱΐΓΙȱΗΘ΋ȱΊΝφȱΘΓΙDzȱ̖ΓΙΏΣΛ΍ΗΘΓΑȱΑ΅ȱΉϟΛΉȱΔΣΕΉ΍ȱΏϟ·Γȱ·ΣΏ΅ȱ
΅ΔȇȱΘ΋ȱΐ΅ΑΓϾΏ΅ȱΘΓΙǯȱ̺ΘΗ΍ǰȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΐΔΓΕΓϾΗ΅ȱΑ΅ȱΘΓΙȱΉϟΛ΅ȱΈЏΗΉ΍ȱΉ·ЏȱΏϟ·΋ȱ
ΈϾΑ΅ΐ΋ǰȱνΑ΅ȱΎΓΙΕΣ·΍ΓǰȱΎΣΘ΍ȱΑ΅ȱΉϟΛΉȱΛ΅ΕΉϟȱΎ΍ȱ΅ΙΘϱȱΏ΍·ΣΎ΍ǯȱ̄ Ώ Ώ Σ ǯ ǯ ǯ ȱ̰ΘΙΛΓȱ
Δ΅΍Έϟǰȱ ΣΘΙΛΓǰȱ ΏΉΖȱ Ύ΍ȱ ΅ΙΘφȱ ΋ȱ ΅ΕΕЏΗΘ΍΅ȱ Ȭȱ ΘΓȱ ΐϱΑΓȱ ΔΓΙȱ ΘΓΙȱ ΔΕϱΗΚΉΕΉȱ Γȱ Δ΅Ȭ
ΘνΕ΅ΖȱΘΓΙȱΘΉΏ΍ΎΣȱȬȱΑ΅ȱφΘ΅ΑȱΗ΅ΑȱνΑ΅ȱΗΎΓΙΏφΎ΍ȱΐνΗ΅ȱΘΓΙȱΑ΅ȱΘΓΙȱ ΕΓΎ΅ΑϟΊΉ΍ȱ
ΎΣΌΉȱΛ΅ΕΣǯȱȱ
ǻdzdzdzdzǯǯǼȱ

̊ȱ̔φΑ΅ȱΔΉΕ΍ΚνΕΉΘ΅΍ȱΗΘΓȱΛЏΕΓȱΎΣΑΓΑΘ΅ΖȱΈ΍ΣΚΓΕΉΖȱΈΓΙΏΉ΍νΖȱΘΓΙȱΗΔ΍Θ΍ΓϾǯȱ̕Ήȱ
ΐ΍΅ȱΔΓΏΙΌΕϱΑ΅ȱΓȱ̄ΑΘЏΑ΋Ζǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̏ΉȱΘȇȱΣΏΏ΅ȱΘ΍ȱ·ϟΑΉΘ΅΍ǯȱ

̔̊̐̄DZȱ̏ΉȱΘ΅ȱΈ΍ΎΣȱΗΓΙȱΘ΍ȱ·ϟΑΉΘ΅΍ǯȱ̰ΗȇȱΘ΅ȱΘЏΕ΅ȱΘΓΙȱ̎ΉΙΘνΕ΋ǰȱΘΉΏΉ΍ΝΐϱȱΈΉΑȱ

νΛΓΙΑΉǯȱ̖΅ȱΈ΍ΎΣȱΗΓΙǯȱȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̏Δ΅ǰȱΔЏΖȱΎ΅΍ȱΘΓȱΉΑΈ΍΅ΚνΕΓΑDzȱȱ

̔̊̐̄DZȱ̄Λǰȱΐ΋ȱΐΉȱΗΘΉΑ΅ΛΝΕΉϟΖȱΎ΍ȱΉΗϾǰȱΆΕΉȱ̄ΑΘЏΑ΋ǯȱ̐΅ȱȇΒΉΕΉΖȱΘ΍ȱΘΕ΅ΆΣΝȱΉ·Џȱ

ÈÅ

ΉΈЏȱΐνΗ΅ǯǯǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̏΋Αȱ΅Α΋ΗΙΛΉϟΖǰȱΎ΅΍ȱΐΓΙȱΎΣΑΉ΍ΖȱΘ΋ΑȱΎ΅ΕΈ΍ΣȱΔΉΕ΍ΆϱΏ΍ȱΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱ

ΔΓΙȱνΕΛΓΐ΅΍ǯȱ

̔̊̐̄DZȱ̈ǰȱΗΉȱΔΓ΍ΓΑȱΑ΅ȱΘ΅ȱΏνΝȱΎ΍ȱΉ·ЏDzȱǯǯǯ̈ΗϾǰȱ̄ΑΘЏΑ΋ȱΐΓΙǰȱΗΘΓȱΎΣΘΝȱΎΣΘΝȱ
΅ΑΘνΛΉ΍Ζǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̄ΑΘνΛΝȱΉ·ЏǰȱΉDzȱ

̔̊̐̄DZȱ̺ΛΉ΍ΖȱΎΣΘ΍ȱΐνΗ΅ȱΗΓΙȱΉΗϾǯȱ̍ΣΘ΍ȱΗΎΏ΋ΕϱǰȱΈΉȱΗΔΣΉ΍ȱΐΉȱΘϟΔΓΘΉǰȱΘΓȱΒνΕΝǰȱ

Ή·ЏȱΗ΅Ζȱ·νΑΑ΋Η΅ǯȱǻ̓΅ϾΗ΋ǯǼȱ̍΅΍ȱΒνΕΉ΍ΖȱΘ΍ȱΗΎΉΚΘϱΐΓΙΑ΅Dzȱ̙ΌΉΖȱΘΓȱΆΕΣΈΙȱΘΓȱ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 9 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

̛̖̄̐̐̊̕DZơ̇̄Ε΅ϟ΅ǰȱΑ΅ȱȇΛΝȱΘϾΜΉ΍ΖȱΎ΅΍ȱ·΍ȇȱ΅ΙΘϱȱΈ΋Ώ΅Έφǯȱ
̔̊̐̄DZȱͥΛ΍ǰȱΉ·ЏǰȱΔ΅΍ΈϟȱΐΓΙǰȱΔΓΘνȱΈΉΑǯǯǯȱ

2

ΗΎΉΚΘϱΐΓΙΑ΅ǯǯǯȱ ͥΘ΍ȱ νΘΗ΍ȱ Ό΅ȱ ·΍ΑϱΘ΅ΑΉǰȱ ΈΉΑȱ ΐΔΓΕΓϾΗΉȱ ΅ΏΏ΍ЏΖDZȱ ͥΗΓȱ ΈΙΑ΅Θϱȱ
ΘΓȱΔΕЏΘΓȱΔ΅΍ΈϟǰȱΘϱΗΓȱ΅ΈϾΑ΅ΐΓȱΌ΅ȱȇΆ·΅΍ΑΉȱΘΓȱΣΏΏΓǯȱ̎ΉΖȱΎ΅΍ȱΘ΋ȱΈϾΑ΅ΐ΋ȱΘ΋Αȱ
ΔφΕΉΖȱϱΏ΋ȱΉΗϾȱΎ΅΍ȱΈΉΑȱνΐΉ΍ΑΉȱΘϟΔΓΘ΅ȱ·΍΅ȱΘΓΑȱΐ΍ΎΕϱǯȱǻ̓΅ϾΗ΋ǯǼȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ ̰ΗΉǰȱ ΕΉȱ ΎΙΕΣȱ Ȭȱ ̔φΑ΅ǯȱ ̄ΏΏΣȱ ΘΓȱ ΆΕφΎ΅ΐΉȱ ΘЏΕ΅DZȱ ȍ̄ΑΘνΛΉ΍ȱ Γȱ
̄ΑΘЏΑ΋ΖȎǷȱ
̔̊̐̄DZȱ̆΍΅ȱΎ΅ΏϱȱΘΓȱΏνΝǯȱ̈·ЏȱΔ΍ΗΘΉϾΝȱΗȇȱΉΗνΑ΅ǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̖΍ȱΔ΍ΗΘΉϾΉ΍ΖȱΈ΋Ώ΅ΈφDzȱ

̔̊̐̄DZȱͥΘ΍ǯǯǯȱϱΘ΍ȱΌ΅ȱΘ΅ȱΎ΅Θ΅ΚνΕΉ΍ΖȱΉΗϾǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱͥΔΝΖȱΐΓΙȱΘΓȱΏΉΖȱϱΐΝΖǯǯǯȱ̕ΎΉΚΘ΍ΎφȱΗΉȱΆΏνΔΝǯȱ

̔̊̐̄DZȱͥΛ΍ǰȱ΅ΔΏЏΖǯǯǯȱ̐΅ǰȱ΅ΙΘϱȱΘΓȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΔΓΙȱνΛΉ΍ΖȱΐνΗ΅ȱΗΓΙǯǯǯȱΗ΅ΑȱΗϟΈΉΕΓȱ
ΘΓȱΑ΍ЏΌΝȱЏΕΉΖȱЏΕΉΖǯǯǯȱΗ΅ΑȱΑ΅ȱΐΉȱΘΕΓΐΣΊΉ΍ȱΎΣΔΝΖǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̍΅Θ΅Ώ΅Ά΅ϟΑΝǯȱ̇ΉȱΌ΅ȱȇΌΉΏΉΖȱΑ΅ȱΘ΅ȱΎ΅Θ΅ΚνΕΝȱΎ΅΍ȱΔΓΏϾǰȱΉDzȱ
̔̊̐̄DZȱ̙Ε΍ΗΘϱΖȱΎ΍ȱ̄ΔϱΗΘΓΏΓΖǷȱ̈·ЏǰȱΔ΅΍ΈϟȱΐΓΙDzȱ̏΅ΎΣΕ΍ȱΉΗϾǯǯǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̏ΣΑ΅ǯǯǯȱ
̔̊̐̄DZȱ̈Dzȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̓΅ΑΘΕΉϾΓΐ΅΍ǯȱ

ǻ̍΅ΐ΍Σȱ΅ΑΘϟΈΕ΅Η΋ȱ΅ΔϱȱΘ΋ȱΐΣΑ΅ȱΘΓΙǯǼȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̍΅ΏΣǰȱΑΘΉǰȱΐ΋ΑȱΘΕΉΏ΅ϟΑΉΗ΅΍ȱΎ΍ϱΏ΅Ζǯȱ
̔̊̐̄ȱǻΎΕϾ΅ǼDZȱ̓ЏΖDzǯǯǯȱ̇΋Ώ΅ΈφǯǯǯȱΔЏΖȱ΅ΙΘϱDzȱ

ÈÅ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̏΋ΑȱΎΣΑΉ΍ΖȱνΘΗ΍ǰȱΗΓΙȱΏνΝǯȱ̑νΕΝȱΘ΍ȱΗΉȱΘΕЏΉ΍ȱΉΗνΑ΅ȱΘЏΕ΅ǯȱ

̔̊̐̄DZȱ̈ΐνΑ΅Dzȱ̖΍ȱΑ΅ȱΐΉȱΘΕЏΉ΍ȱΉΐνΑ΅ȱΘЏΕ΅Dzȱ̇ΉȱΌνΏΝȱΉ·ЏȱΘΓȱΎ΅ΏϱȱΘΓΙȱΔ΅΍Έ΍ΓϾȱ

ΐΓΙDzȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̐΅΍ȉȱΘΓΙȱ̎ΉΙΘνΕ΋ǯȱ

̔̊̐̄DZȱ ̍΅΍ȱ ΘΓȱ Έ΍Ύϱȱ ΗΓΙǰȱ ̄ΑΘЏΑ΋ȱ ΐΓΙǰȱ Ύ΅΍ȱ ΘΓȱ Έ΍Ύϱȱ ΗΓΙǯȱ ̄ΏΏΣȱ Α΅ǰȱ ΎΣΔΝΖȱ

Β΅ΚΑ΍ΎΣȱΐΓΙȱφΕΌΉǯȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̏΋Αȱ΅Α΋ΗΙΛΉϟΖȱΎ΅΍ȱΈΉȱΌ΅ȱΗ΅Ζȱ΅ΚφΗΝȱνΘΗ΍ȱΉ·Џǯȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 10 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(ε)

̔̊̐̄DZȱ̍΅ΏΣȱΉΐΉϟΖǯǯǯȱ̄ΗΉȱΐ΅ΖȱΉΐΣΖȱΘЏΕ΅ǯȱ̈ΗϾȱΑ΅ȱΎΓ΍ΘΣΒΉ΍Ζǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̍΅΍ȱΘ΅ȱΏΉΚΘΣȱΌ΅ȱΗ΅ΖȱΘ΅ȱΗΘνΏΑΝǯǯǯȱ
̛̖̄̐̐̊̕DZȱǯǯǯΎ΍ȱ΅ΔϱȱΈΝȱΌ΅ȱȇΕΛΓΐ΅΍ǯȱ

̔̊̐̄DZȱ̈ǰȱΔΓϾȱΑȇȱ΅ΚφΑΉ΍ΖȱΘ΋ΑȱΓ΍ΎΓ·νΑΉ΍ΣȱΗΓΙȱΘЏΕ΅ǯǯǯȱ

2

̔̊̐̄DZȱ̐΅ȱΘ΅ȱΎΕ΅ΘΣΖǰȱ΅·ϱΕ΍ȱΐΓΙǯȱ̗ΔΓΛΕΉЏΗΉ΍ΖȱΌ΅ȱȇΛΉ΍ΖȱΘЏΕ΅ǯȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̈ǰȱΎΣΘΗΉǰȱΕΉȱΐΣΑ΅ǰȱΑ΅ȱΘ΋ΑȱΎΣΑΓΙΐΉȱΔΕЏΘ΅ǯȱ̄ΐνΗΝΖǷǯǯǯȱ

̔̊̐̄DZȱ̈ǰȱΌ΅ȱΎΣΑΉ΍ΖǰȱΘ΍ǰȱΈΉȱΌ΅ȱΎΣΑΉ΍ΖDzȱ̖΍ȱΔ΅ΑΘΕΉϾΉΗ΅΍ȱΘϱΘΉDzȱ
̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̑νΕΝȱȇ·ЏDzȱ̆΍΅ΘϟȱΔ΅ΑΘΕΉϾΓΑΘ΅΍ȱΓ΍ȱΣΑΌΕΝΔΓ΍Dzȱ

̔̊̐̄DZȱͥǰΘ΍ȱΌνΏΉ΍ΖȱΑ΅ȱΎΣΑΉ΍Ζǰȱ΅·ϱΕ΍ȱΐΓΙǯȱͥǰΘ΍ȱΌνΏΉ΍ΖȱΉΗϾǯȱ̍΅΍ȱΘ΅ȱΏΉΚΘΣȱΑ΅ȱ

Θ΅ȱΎΕ΅ΘΣΖȱ·΍΅ȱΗνΑ΅ǰȱΘ΋ΑȱΓ΍ΎΓ·νΑΉ΍ΣȱΗΓΙǯȱ̋΅ȱΘ΅ȱΆΓΏνΜΓΙΐΉȱΉΐΉϟΖǯȱ̖ΓȱΔΓΏϾȱ
ΔΓΏϾȱΑȇȱ΅ΕΛϟΗΝȱΑ΅ȱΔ΋·΅ϟΑΝȱΗΘ΅ȱΗΔϟΘ΍΅ȱΒ΅ΑΣǯȱ̄ΙΘφȱ΋ȱΎΙΕϟ΅ȱΘΓΙȱΗΘΕ΅Θ΋·ΓϾȱ
ΐΉȱΊφΘ΅·ΉȱΔΣΏ΍ǯȱ̍΅΍ȱ΋ȱΣΏΏ΋ȱΔΓΙȱȇΛΉ΍ȱΘΓȱΊ΅Λ΅ΕΓΔΏ΅ΗΘΉϟΓǰȱΘΓȱ̐ΘΉΏϟΖǯȱ̆΍΅ȱΘΓȱ
ΐ΅·΅Ίϟǯȱ ̍΅΍ȱ Γȱ ΗΘΕ΅Θ΋·ϱΖȱ Ȭȱ ΒνΕΉ΍Ζȱ ΔϱΗΓȱ ΅ΑΣΔΓΈΓ΍ȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Γ΍ȱ Ύ΅Ε΅Ά΅ΑΣΈΉΖȱ Ȭȱ
νΛΉ΍ȱΑ΅ȱΘΓȱΏνΉ΍ǰȱ΅ΔȇȱϱΗΉΖȱΔνΕ΅Η΅Αȱ΅ΔϱȱΉΎΉϟȱΐνΗ΅ȱΐϱΑΓȱ΋ȱΎΙΕΣȱȬȱ̔φΑ΅ȱφΘ΅Αȱ
ΑΓ΍ΎΓΎΙΕΣǯȱ ̊ȱ Δ΍Γȱ ΗΆνΏΘ΋ǯȱ ̇Ήȱ ΐΉȱ ΒΉΛΑΣΑȱ ΉΐνΑ΅ǰȱ Θ΍ȱ ΑΓΐϟΊΉ΍Ζǯǯǯȱ ̍΅΍ȱ ΉϟΑ΅΍ȱ Ύ΍ȱ
ΣΏΏΉΖȱΎΙΕϟΉΖǰȱΌ΅ȱΆΕΝȱΎ΅΍ȱΣΏΏΉΖǯǯǯȱΉϟΑ΅΍ȱΎ΅΍ȱΘΓȱΆΓφΌ΋ΐ΅ȱ΅ΔȇȱΘ΋Αȱ̈ΎΎΏ΋Ηϟ΅ǯȱ
̈ΗϾǯǯǯȱ̈ΗϾȱΐϱΑΓȱΘΓȱ̎ΉΙΘνΕ΋ȱΑ΅ȱΐ΋Αȱ΅ΚφΗΉ΍ΖǯǯǯȱΘΓȱ̎ΉΙΘνΕ΋ȱΐ΅ΖǰȱΑ΅ȱȇΕΛΉΗ΅΍ȱ
Α΅ȱΘΓΙȱΎΣΑΉ΍ΖȱΏϟ·ΓȱΔ΅Εν΅ǰȱΑ΅ȱΘΓΙȱΐ΍ΏΣΖǰȱΑ΅ǯǯǯȱȱ
̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̄ȱΔ΅ΕΣΘ΅ȱΐΉȱΔ΍΅Ƿȱ

̔̊̐̄DZȱ̖ȇȱ΅ΈνΕΚ΍ȱΗΓΙǰȱΘΓȱ̎ΉΙΘΉΕΣΎ΋ȱΐ΅ΖȱΐϱΑΓǯǯǯȱǻ̍Ώ΅ϟΉ΍ǯǼȱȱ

̛̖̄̐̐̊̕DZȱ̈ΈЏȱΗΓΙȱΏνΝȱϱΘ΍ȱΔ΅ΑΘΕΉϾΓΐ΅΍ȱΎ΍ȱΉΗϾȱΓϾΘΉȱΕЏΘ΋ΗΉΖȱΔΓ΍΅ȱΔ΅ϟΕΑΝǯȱ

̏ϱΑΓȱȍΓȱ̎ΉΙΘνΕ΋ΖȎȱΎ΍ȱȍΓȱ̎ΉΙΘΉΕΣΎ΋ΖȎǷȱ̖Γȱ̎ΉΙΘνΕ΋ȱΌ΅ȱΔ΅ΑΘΕΉΙΘЏǰȱΕΉȱ·΅Ȭ
ΐЏΘΓȱΐΓΙDzȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ÈÅ

̔̊̐̄DZȱ̈·ЏDzȱ̓ϱΘΉȱΉϟΔ΅ȱΉ·Џȱ·΍΅ȱΘΓȱ̎ΉΙΘνΕ΋Dzȱ

̄ΔΓΗΔΣΗΐ΅Θ΅ȱ΅Δϱȱȍ̖Γȱ̆ΣΏ΅Ȏǰȱ̅΅ΗϟΏ΋Ζȱ̍΅ΘΗ΍ΎΓΑΓϾΕ΋ΖȱǻŘŖŖŜǼȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 11 ΑΠΟ 11

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

̖̄̑̊DZȱ

̆Ȃȱȱ̗̆̈̐̌̍̒ȱ̗̗̎̍̈̌̒ȱ

̏̄̋̊̏̄DZȱ

̐̈̒̈̎̎̊̐̌̍̊ȱ̖̙̎̒̆̒̈̐̌̄ȱ

̊ΐΉΕΓΐ΋Αϟ΅DZȱ̍ΙΕ΍΅ΎφȱŘŘȱ̄ΔΕ΍ΏϟΓΙȱŘŖŗŘȱ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ

2

̖̗̗̍̄̈̋̐̊̕DZȱ ̛̖̋̈̔̊̌̍̊ȱ

ȱ

ȱ

Ο Βιζυηνός έκανε αισθητή την παρουσία του σε µια εποχή στην οποία
καλλιεργήθηκε ευρύτατα η επιστήµη της λαογραφίας, καθώς αρκετοί
διηγηµατογράφοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην ύπαιθρο, στην περιγραφή
ηθών και εθίµων του λαού. Ο Βιζυηνός βέβαια προχωρά πιο µακριά καθώς
συνδυάζει την λαογραφία µε την ψυχολογία και ιδιαίτερα µε τη δύναµη του
ορθολογισµού, καθώς παρακολούθησε από κοντά στο εξωτερικό την πορεία
του θετικισµού, την εξέλιξη της πειραµατικής ψυχολογίας, και όλα αυτά υπό
το πρίσµα της πιστής ρεαλιστικής απόδοσης της πραγµατικότητας.
Όσον αφορά λοιπόν στα στοιχεία µαγικοθρησκευτικού - λαϊκού
πολιτισµού, αναφέρεται στις λαϊκές αντιλήψεις για την έκβαση της
αρρώστιας, στο τελετουργικό της επίκλησης της ψυχής ενός πεθαµένου
προσώπου, στην έκδηλη επίδραση της θρακιώτικης υπαίθρου, καθώς είναι
έντονο το θρακιώτικο ιδίωµα κυρίως στα διαλογικά µέρη. Το λαογραφικό
στοιχείο ενισχύεται µε την αναφορά στους τρόπους µε τους οποίους η µητέρα
προσπαθούσε να σώσει την κόρη της, καθώς δε δίστασε να συνδυάσει τα
µαγικά µε τα θρησκευτικά µέσα και τελικά να οδηγηθεί στην επίκληση
της ψυχής του νεκρού πατέρα, µέσα από την αναλυτική περιγραφή ενός
λαϊκού δρώµενου. Ενδεικτική η απλοϊκή πίστη των ανθρώπων στην ικανότητα
της ψυχής ενός νεκρού να επιστρέφει στη γη - λόγω της αδυναµίας
κατανόησης και αποδοχής του θανάτου ως πράξης οριστικού αποχαιρετισµού και να διαθέτει την ικανότητα να θεραπεύσει την ανίατη ασθένεια της
κλινήρους Αννιώς « Έλα, παρακάλεσέ τον και συ να έλθη να γιατρέψη το
Αννιώ µας». Το δρώµενο συνοδεύεται µε το χαµηλόφωνο µοιρολόι άλλα
πλαισιώνεται από αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για την τέλεση της
µυστικής τελετουργικής επίκλησης, µε έµµεση αναφορά σε στοιχεία για τον
τρόπο ένδυσης των ανδρών και σε σκεύη καθηµερινής χρήσης. «Πλησίον
αυτής ήτο τοποθετηµένη……δύο λαµπάδες αναµµέναι». Ιδιαίτερη σηµασία
αποκτά η σκηνή της χρυσαλίδας που σύµφωνα µε τη λαϊκή σοφία της

ÈÅ

ȱ
Α.

̖̄̓̄̐̊̈̌̕̕ȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

αγράµµατης µάνας ερµηνεύτηκε ως η έλευση της ψυχής του πεθαµένου
πατέρα.
∆εν θα πρέπει να παραλειφθεί και η απελευθερωτική δύναµη του
ορθολογισµού, η επιστηµονικότητα του Βιζυηνού που αναδύεται µέσα από
την ευρωπαϊκή του παιδευτική συγκρότηση µε ροπή προς το θετικισµό. Ο
ώριµος αφηγητής χαρακτηρίζεται από την πίστη στην ικανότητα του
ανθρώπινου µυαλού σε αντίθεση µε τη µάνα που ρέπει στη δεισιδαιµονία. Για
το λόγο αυτό παρεµβάλλει στην περιγραφή του θανάτου της Αννιώς και στις
απεγνωσµένες προσπάθειες της µάνας που µετέρχεται κάθε µαγικό και
θρησκευτικό µέσο, το ειρωνικό σχόλιο του ώριµου αφηγητή σχετικά µε το
θάνατο της Αννιώς ως πράξη έµµεσης ίασης, καθώς ο µορφωµένος
αφηγητής γνωρίζει ότι η ασθένεια είναι ανίατη «το οποίον έµελλε τω όντι να
την ιατρεύσει». Επίσης στην περιγραφή της άρρωστης Αννιώς σκιαγραφεί την
κλινήρη αδελφή του µε την ακρίβεια της ιατρικής παρατήρησης. «Η
ασθενής δεν εκοιµάτο,…. εξέπεµπον παράδοξον τινά λάµψιν..». Επίσης ο
ορθολογισµός του, διαπνέεται από την αίσθηση του µέτρου, µε
χαρακτηριστική τη µετρηµένη αντίδραση των µελών της οικογένειας τη
στιγµή του θανάτου της Αννιώς, µια αντίδραση λιτή, χωρίς σπαραξικάρδιους
θρήνους και υπερβολές. Ο αφηγητής στο διήγηµα δεν ξέρει τα πάντα, δεν
απορρίπτει, µόνο αποπειράται να κατανοήσει την ψυχή και το βίο των
συµπολιτών του.
Όσον αφορά τη ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγµατικότητας
στο έργο του χαρακτηριστική θεωρείται η αληθοφάνεια των χαρακτήρων και η
πειστικότητα του λόγου, καθώς οι ήρωές του θεωρούνται εκπρόσωποι της
κοινωνίας στην οποία κινούνται και ως εκ τούτου συµπεριφέρονται ανάλογα.
Ενδεικτική είναι η σκηνή στο ποτάµι όπου περιγράφεται η επίπονη εργασία
της µητέρας στους αγρούς, οι γεωργικές ασχολίες καθώς και οι δυσκολίες
που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι της υπαίθρου. Περιγράφεται το µέγεθος
του κινδύνου και τονίζεται η πράξη αυτοθυσίας της µάνας, µε δεδοµένο
πως τα ρούχα της ήταν βαριά και την εξέθεσαν σε κίνδυνο. Παρόλα αυτά
σώζει το παιδί της από βέβαιο πνιγµό. Συνεπώς ο ρεαλισµός του έγκειται στην
πραγµατολογική διάσταση του έργου του, δηλαδή στη θεµελίωση πάνω στη
βάση της αντικειµενικής πραγµατικότητας. Όσα περιγράφει φαίνονται ως
πραγµατικά γεγονότα και µάλιστα ως αυτοβιογραφικά στοιχεία. Παράλληλα,
χαρακτηριστική θεωρείται η σκιαγράφηση της κοινωνικής θέσης της
γυναίκας στη θρακιώτικη κοινωνία και η δυναµική έξοδος της ∆εσποινιώς
στην εργασία µε σκοπό να θρέψει τα παιδιά της
(Επίσης οι µαθητές εναλλακτικά µπορούν να αναφέρουν σχετικά µε τα λαογραφικά
στοιχεία την πίστη στη θεραπευτική ιδιότητα του νερού –αγιασµού, την αναφορά στην προϊστορία του
επικίνδυνου χειµάρρου. Στα πλαίσια της επιστηµονικότητας του Βιζυηνού κινείται και η στάση του
απέναντι στην επίκληση στη ψυχή του πατέρα, η ασυνείδητη συµµετοχή του στο τελετουργικό της
ανάκλησης του νεκρού και η µηχανική υπακοή του, η λογική θεώρηση ότι η µητρική σχέση και η ζωή
συνεχίζονται παρόλη την πίκρα από το θάνατο της Αννιώς. Στα στοιχεία της θετικιστικής σκέψης
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

αξίζει να αναφερθεί και η λογική εξήγηση του συµβάντος στο χείµαρρο από τη σκοπιά του ώριµου
αφηγητή. Στα ρεαλιστικά στοιχεία συγκαταλέγονται και ο θάνατος του πατέρα, η απώλεια της
Αννιώς µετά από µια αγωνιώδη προσπάθεια µιας αγράµµατης µάνας, η ρεαλιστική αντιµετώπιση του
θανάτου της Αννιώς από τον ώριµο αφηγητή, τα ταξίδια του Γιωργή, οι υιοθεσίες κοριτσιών.)

2

Οι περιγραφές στο έργο του Βιζυηνού είναι από τους αφηγηµατικούς
τρόπους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τον σχολιασµό τους.
Καταρχάς, όπως διαπιστώνει και ο Μουλλάς, οι περιγραφές στο Βιζυηνό δεν
είναι παρέµβλητα ξένα σώµατα αλλά οργανικά ενταγµένες στην αφήγηση.
Οι περιγραφές φωτίζουν τον ψυχισµό των ηρώων, ενισχύουν την πλοκή και,
συχνά, προωθούν τη δράση. ∆εν είναι λοιπόν ένα διακοσµητικό στοιχείο, ένα
καλολογικό στοιχείο, αλλά κοµµάτι του κειµένου και της αφήγησης.
Σχολιάζοντας τη λειτουργικότητα των περιγραφών στο διήγηµά
µας, εντοπίζουµε πως αποτελούν δοµικό µέρος της αφήγησης, συνδέοντας
τα γεγονότα µεταξύ τους, «συµπληρώνοντας κενά», όπως αναφέρει και ο
Μουλλάς. Στο πρώτο απόσπασµα κατά την περιγραφή του «µαγικού»
δρώµενου, ο Γιωργής σχεδόν διαισθάνεται το θάνατο της αδερφής του.
Παίρνοντας τη σκυτάλη από το µοιρολόι η περιγραφή προωθεί την
αφήγηση προοικονοµώντας τον επερχόµενο θάνατο. Έτσι η περιγραφή
λειτουργεί κυκλικά καθώς η σκηνή ανοίγει και κλείνει µε το θάνατο της
Αννιώς. Στο δεύτερο απόσπασµα η περιγραφή, λειτουργώντας πάλι κυκλικά,
αρχίζει και τελειώνει µε την υπόσχεση. Η συγκεκριµένη σκηνή «γεµίζει»
κενά της αφήγησης και λύνει απορίες. Επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις
ανάµεσα στη µητέρα και το Γιωργή µετά από την αυταπάρνησή της τη στιγµή
της διάσωσής του από τον ορµητικό χείµαρρο. Παράλληλα, εντάσσει στην
αφήγηση την υπόσχεση που αφενός γεννά αισθήµατα χρέους και ενοχής προς
τη µάνα και αφετέρου προωθεί νοηµατικά την εξέλιξη.
Μια ακόµη λειτουργία των περιγραφών που πρέπει να αναφερθεί
είναι η δηµιουργία αντιθέσεων. Πράγµατι, η µητέρα µετά την ανάκληση της
ψυχής του νεκρού πατέρα, διακατέχεται από ευλάβεια και ευφορία, γεγονός
που έρχεται σε αντίθεση µε το θάνατο της Αννιώς και την οδύνη που
συνεπάγεται. Στη σκηνή της διάσωσης στο ποτάµι, κυριαρχεί η αντίθεση
ανάµεσα στην «κατάκοπον» και «βεβαρυµένη από επαρχιακά φορέµατα»
µητέρα και την πράξη αυτοθυσίας, «ερρίφθη εις τα ρεύµατα», για να σώσει τον
Γιωργή.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως οι περιγραφές δηµιουργούν «µυστικές
γέφυρες ανάµεσα στους ανθρώπους και τα πράγµατα», δανειζόµενοι και
πάλι τη φράση του Μουλλά. Η µυστηριακή ατµόσφαιρα του δωµατίου
αποτυπώνεται µέσα από τη λεπτοµερή περιγραφή των αντικειµένων και
λειτουργεί σε συνάρτηση µε την ίδια την Αννιώ και το θάνατό της. Φαίνεται
πως τα απλά καθηµερινά αντικείµενα συνδέουν την Αννιώ µε τα δύο επίσης

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ȱ
Β1.

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

τραγικά πρόσωπα, τη ∆εσποινιώ και το Γιωργή εφόσον συνθέτουν το πένθιµο
σκηνικό και συνυποδηλώνουν το γεγονός του θανάτου.
Επιπλέον, οι περιγραφές εντείνουν τις δραµατικές καταστάσεις και
συµβάλουν στις συναισθηµατικές κορυφώσεις. Η περιγραφή του δωµατίου
µε τα ρούχα του πατέρα να είναι τοποθετηµένα στο κρεβάτι, τις λαµπάδες και
το σκεύος µε το νερό, δηµιουργούν στον αναγνώστη την ιδανική εκείνη
µυστηριακή αίσθηση που απαιτείται για την απόπειρα επικοινωνίας ανάµεσα
στο φυσικό και το µεταφυσικό κόσµο. Συγχρόνως, λειτουργεί αποτελεσµατικά
για την προετοιµασία του αναγνώστη να δεχτεί εντελώς φυσικά το χαµό του
µικρού παιδιού. Έτσι, δηµιουργείται µια έντονα υποβλητική και δραµατική
ατµόσφαιρα ώστε να δοθεί µε εντονότερο ύφος η κορύφωση του θανάτου
της Αννιώς.
Με ανθρωποκεντρική προσέγγιση ο Βιζυηνός παρουσιάζει
αυθεντικά τις ανθρώπινες ψυχικές καταστάσεις. Εστιάζει διαρκώς στους
ήρωές του και επιλέγει περιγραφές µε πολύπλευρη λειτουργικότητα. Για
παράδειγµα το πένθιµο σκηνικό στο δωµάτιο µε την ετοιµοθάνατη Αννιώ
επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία του µικρού Γιωργή, µετά και την προσευχή
της µητέρας του στην εκκλησία, µεγαλώνει τους φόβους του και επιτείνει τις
ενοχές του. Παράλληλα φαίνεται η στάση του ίδιου του αφηγητή προς τα
υπόλοιπα πρόσωπα. Η λεπτοµερής περιγραφή της Αννιώς φανερώνει την
αγάπη του για αυτήν και τη θλίψη για το χαµό της. Η αναφορά στην ενέργεια
της µάνας, στο χείµαρρο, αποτυπωµένη µε επιλεγµένα επίθετα καταδεικνύει το
θαυµασµό του και την ευγνωµοσύνη του για την ενέργειά της. Η επιλογή των
περιγραφών είναι προσεκτική και αναδεικνύει µόνο όσα πραγµατικά αξίζει
να σηµειωθούν ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί πληρέστερα το βάθος
του αφηγηµατικού µύθου.
Γενικά η λειτουργικότητα των περιγραφών υποστηρίζεται
αποτελεσµατικά από τα εκφραστικά µέσα που επιλέγονται. Χάρη στη
φωτογραφική απεικόνιση και στην ακριβολογία της περιγραφής, ο αναγνώστης
διαπιστώνει άµεσα και παραστατικά τη φύση των γεγονότων που ταλαιπωρούν
τους ήρωες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επηρεάζεται ο ψυχισµός
τους. Η γλωσσική ποικιλία ενισχύει την αλήθεια των περιγραφών, τα ρήµατα
κινητοποιούν τη δράση και η προσεκτική επιλογή επιθέτων αναδεικνύει το
συναισθηµατικό φορτίο των ηρώων και συµβάλλει στη διαγραφή
ολοκληρωµένων χαρακτήρων. Με την απλότητα των εκφραστικών µέσων, ο
Βιζυηνός κατορθώνει στις συγκεκριµένες σκηνές να αναδείξει, χωρίς
µελοδραµατισµό και µε λεπτή συγκινησιακή φόρτιση, τις βαθύτερες
εσωτερικές και νοηµατικές σχέσεις των γεγονότων του κειµένου.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

Β2.
α)

ÈÅ

β)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Έχει διατυπωθεί πως ο θεατρικός χαρακτήρας, ως προτέρηµα στον
αφηγηµατικό λόγο, αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της
διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού. Εξάλλου, η έντονη συσχέτιση του έργου του
µε την αρχαία τραγωδία τόσο ως προς τις κορυφώσεις του, όσο και ως προς τις
συγκρούσεις και την περιπέτεια έχουν τονιστεί από πολλούς µελετητές
(Παλαµάς, Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, Πέτρος Χάρης) και έχουν σταθεί αφορµή
για το «ανέβασµα» πολλών από τα έργα του στο θεατρικό σανίδι.
Οι αρετές του θεατρικού λόγου σε ένα διήγηµα αποτελούν µερικά από
τα βασικά του προτερήµατα. Αυτά τα χαρακτηριστικά χαρίζουν στο έργο
αναπαριστατική δύναµη και ζωντάνια καθιστώντας το ένα δράµα, µε την
αριστοτελική σηµασία, ένα δρώµενο δηλαδή µπροστά στα µάτια του
αναγνώστη µε εξέλιξη της πλοκής, δρώντα πρόσωπα, δραµατικές κορυφώσεις
ακόµα και κάθαρση για αφηγητή και αναγνώστη. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα
του έργου µέσα από τη «θεατρική» - δραµατική παρουσίασή τους − άµα τη
εµφανίσει − παρουσιάζονται ολοζώντανα, σε απόλυτα ανθρώπινες
διαστάσεις και µέσα από τις ενέργειές τους ο αναγνώστης σχηµατίζει την
προσωπογραφία τους. Αυτό ενισχύει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του
έργου και την αληθοφάνειά του. Ταυτόχρονα ο αναγνώστης, µε το θεατρικό
τρόπο παρουσίασης τόπων, προσώπων και συµβάντων ακολουθεί απόλυτα
την πορεία του έργου, συµµεριζόµενος το φόβο ή υποπίπτοντας στην πλάνη
των προσώπων, «µεταφέρεται» στα σκηνικά δράσης και ξεγελιέται από τη
στρέβλωση του χρόνου και της πορείας των γεγονότων. Ας µην παραβλέψουµε
επίσης πως όλα αυτά τα στοιχεία διευκολύνουν την πρόσληψη του έργου από
τους αναγνώστες και ενισχύουν την ενεργό συµµετοχή τους. Τέλος, µέσα από
τους διαλόγους, οι οποίοι − γραµµένοι στη ντοπιολαλιά της Βιζύης −
ανταποκρίνονται πλήρως στο ήθος και το µορφωτικό - κοινωνικό επίπεδο των
ηρώων, αποκαλύπτεται στον αναγνώστη ο χαρακτήρας των ηρώων και ο
παλµός µιας αληθινής θεατρικής πράξης σε πραγµατικό χρόνο.
Θα ξεκινήσουµε µε τις εναλλαγές των σκηνών και των επεισοδίων.
Στο απόσπασµα από το «αµάρτηµα», πράγµατι παρατηρούµε ξεχωριστές,
σχεδόν αυτοτελείς σκηνές, όπως και σε ένα θεατρικό έργο. Παρατηρούµε,
λοιπόν, πως στο δοσµένο απόσπασµα, τη σκηνή του θανάτου της άρρωστης
Αννιώς στο σπίτι, παρουσία της µάνας και του µικρού Γιωργή, διαδέχεται η
σκηνή της άρνησης των αγοριών να συνεισφέρουν οικονοµικά και έπειτα αυτή
της διάσωσης του Γιωργή στο χείµαρρο. Αυτές οι σκηνές, αν και έχουν στενή
συσχέτιση η µια µε την άλλη, ως προς την πλοκή, αποτελούν διακριτά
επεισόδια µε ξεχωριστή λειτουργικότητα το καθένα στην εξέλιξη του µύθου

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

αλλά προωθούν την υπόθεση µέσα από τη διαδοχή και τη σύνθεσή τους. Η
εναλλαγή αυτή ξαφνιάζει ευχάριστα τον αναγνώστη και κινητοποιεί το
ενδιαφέρον του, κρατώντας τον σε εγρήγορση και αγωνία. Κατά συνέπεια,
µε αυτόν τον τρόπο, αποδίδεται ο σπονδυλωτός χαρακτήρας ενός
θεατρικού έργου όπως ακριβώς τον ξέρουµε, µε τις σκηνές και τις πράξεις
του.
Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα θίξουµε είναι η ηθοποιία, η διαγραφή
χαρακτήρων. «Η ικανότητά του να πλάθει ζωντανούς χαρακτήρες» (Κώστας
Μπάλάσκας, Γεώργιος Βιζυηνός, Ο Μοσκώβ Σελήµ, Επικαιρότητα, 1997, βλ.
και Βιβλίο του Μαθητή) µε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και ανθρώπινα
πάθη, αποτελεί έντονο δραµατουργικό στοιχείο παραβαλλόµενο µε µεγάλα
θεατρικά έργα. Η µάνα, µε έντονο το στοιχείο της βαριάς ενοχής για ένα
τραγικό δυστύχηµα, φαίνεται να προσπαθεί να εξιλεωθεί µέσα από
σπασµωδικές δράσεις. ∆εν µπορεί να σηκώσει το ηθικό βάρος της πράξης της
και δεν αποβάλλει ποτέ τις τύψεις της. Ο Γιωργής, αβέβαιος, φοβισµένος και
επιφυλακτικός ως προς τα συναισθήµατα της µητέρας του, αναζητά την αγάπη
της. Θα φτάσει να ενηλικιωθεί, ώστε µέσα από τη γνώση να απαλύνει (;)
πληγές. Τα αδέλφια, τέλος, αγανακτισµένα από την ανεξήγητη τάση της µάνας
τους για υιοθεσίες κοριτσιών βιώνουν την απόρριψη και το διαχωρισµό και
αντιδρούν δικαιολογηµένα και έντονα. Το θαυµαστό είναι ότι σ’ αυτούς τους
ήρωες, τίποτα δε φαίνεται αφύσικο ή ανολοκλήρωτο. Όλα είναι
ανθρώπινα και λογικά. Κανείς από τους χαρακτήρες δε φαίνεται να δρα
αδικαιολόγητα ή χωρίς να εξηγείται από το µύθο κάθε τους αντίδραση.
Έτσι οι ήρωες µοιάζουν µε τα πρόσωπα ενός θεατρικού έργου που ασκούν
όλη τους την υποκριτική τέχνη πάνω στο σανίδι, «ενσαρκώνονται»
µπροστά στα µάτια του αναγνώστη και σε «πραγµατικές» διαστάσεις.
Το τρίτο στοιχείο στο οποίο εστιάζουµε είναι η σκηνογραφία και οι
«σκηνοθετικές οδηγίες» που είναι διάσπαρτες στο διήγηµα. Η σκηνογραφία,
αρχικά διαφαίνεται στην εναλλαγή των χώρων (κλειστός, ανοιχτός, εσωτερικό
σπιτιού, ποτάµι). Ο συγγραφέας στήνει το σκηνικό του δίνοντας, ως ισόβιος
σκηνοθέτης, τις βασικές οδηγίες σε σχέση µε το χώρο και τα πρόσωπα.
Βλέπουµε λοιπόν τον αφηγητή να περιγράφει µε λεπτοµέρεια τους χώρους
«Πλησίον αυτής ήτο τοποθετηµένη ανδρική ενδυµασία…αναµµέναι», τις
συνθήκες «…τον αφόρητον καύσωνα…κατελήφθηµεν υπό ραγδαιοτάτης
βροχής», ακόµα και τη στάση των προσώπων και την τοποθέτησή τους στο
χώρο «Η ασθενής ανέπνεε βαρέως…Η µήτηρ µου γονυπετής εθυµίαζε …
προσέχουσα επί της επιφανείας του ύδατος» και να αποδίδει εξωγλωσσικά
στοιχεία «Γλυκύ και συµπαθητικόν µειδίαµα…». Όλα αυτά τα δεδοµένα από
το συγγραφέα δίνουν εικόνα του χώρου, των προσώπων και των συνθηκών,
παρουσιάζοντας ξεκάθαρα θεατρικά στοιχεία που η γραφή δυσκολεύεται να
αποδώσει. Με τις προσθήκες αυτές αναδύεται η ατµόσφαιρα µιας
θεατρικής παράστασης, οι αναγνώστες «µυρίζουν», «βλέπουν», «αγγίζουν»
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

(Η ενδεικτική απάντηση στο σκέλος αυτό περιλαµβάνει και τα τέσσερα
στοιχεία, ενώ ζητείται να επιλεγούν δύο, ώστε να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί
συνδυασµοί απαντήσεων.)
Η παρουσίαση του χαρακτήρα της µάνας στο διήγηµα αυτό είναι
δυναµική, γίνεται δηλαδή µέσα από τις πράξεις της και όχι διά στόµατος
αφηγητή. Η ίδια παρουσιάζεται ως µια γυναίκα αποφασιστική, δυναµική και
παθιασµένη, που αναλαµβάνει δράση σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Έτσι, όταν εκείνη επιθυµεί να προβεί στην υιοθέτηση ενός
δεύτερου κοριτσιού, αν και µοιάζει να ζητά τη συγκατάθεση των λοιπών
αρσενικών της παιδιών, ουσιαστικά έχει ήδη λάβει την απόφασή της και είναι
έτοιµη να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε µέσο προκειµένου να επιτύχει το στόχο
της. Είναι, δηλαδή, µια γυναίκα φαινοµενικά υποταγµένη στους άγραφους
νόµους της ανδροκρατούµενης εποχής της, που επιβάλλουν η λήψη των
εκάστοτε αποφάσεων να γίνεται αποκλειστικά από τους άνδρες του σπιτιού και
επιφανειακά δηµοκρατική στους κόλπους της οικογένειάς της, αφού ζητά τη
συγκατάθεση των αγοριών της προκειµένου να πράξει κάτι που θα επηρεάσει
και τη δική τους ζωή. Ουσιαστικά, όµως, είναι ανυπότακτη, αφού, παρά την
αντίδραση των αρσενικών, εκείνη πράττει σύµφωνα µε τη δική της θέληση και
ίσως αυταρχική και ισχυρογνώµων, µιας και εµµένει στην απόφασή της
αδιαφορώντας πλήρως για τη δική τους θέση και επιβάλλοντας την στα
υπόλοιπα µέλη του σπιτιού, παρά τη ρητή δήλωση της άρνησής τους.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο πληθωρικό και πεισµατικά αρνούµενο να
υποταχτεί στη µοίρα του. ∆ε διστάζει η ∆εσποινιώ η Μηχαλιέσσα να
υιοθετήσει συγκρουσιακή συµπεριφορά, να έρθει σε ανοιχτή ρήξη µε τα
ίδια της τα παιδιά, αν έτσι πρόκειται να επιτύχει το στόχο της. Ανυποχώρητη
και ηγεµονική θέλει κάθε στιγµή να έχει τον έλεγχο. Αρνείται να φανεί
αδύναµη και εγκλωβισµένη στις επιλογές της. Αντίθετα, επιχειρηµατολογεί
µε αξιοζήλευτη δεινότητα και ευστοχία και επιτίθεται στην ψυχική

ÈÅ

ȱ
Γ1.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

λες και είναι παρόντες κοντά στο σκηνικό της δράσης ή της θεατρικής
απόδοσής της στο σανίδι.
Οι διάλογοι τέλος, φωνογραφικά πιστοί, αποκαλύπτουν το χαρακτήρα
των ηρώων και ανταποκρίνονται πλήρως στο ήθος και το µορφωτικό κοινωνικό επίπεδό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο διάλογος
µάνας Γιωργή µετά το επεισόδιο στο χείµαρρο. Μέσα από αυτόν διαφαίνεται
τόσο η παιδικότητα του Γιωργή και το ήθος του, όσο και η επιφυλακτικότητα
της ∆εσποινιώς. Ο διάλογος «ζωντανεύει» το κείµενο, του προσδίδει ρυθµό και
αποτυπώνει τις κορυφώσεις. Τα πρόσωπα µιλούν και ο αναγνώστης τα
«αφουγκράζεται», ακούγεται η ιδιαίτερη φωνή τους, «ζωντανεύουν»
µπροστά του και τα νιώθει οικεία.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 7 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

Σηµαντική θέση στην αφηγηµατογραφία του Βιζυηνού κατέχει η
εναλλαγή αλλά και η διαπλοκή των χρονικών επιπέδων. Με τις αναχρονίες
«φωτίζει» σκοτεινά σηµεία στο µύθο, καλύπτει νοηµατικά κενά, «δένει» την
αφήγησή του. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα παρατηρούµε µια ιδιαίτερη
αφηγηµατική επινόηση, τη συνύπαρξη και διαπλοκή των τριών χρονικών
επιπέδων που µάλιστα συνδυάζεται µε τον ευθύ λόγο και την προώθηση της
αφήγησης από τη µάνα.
Πιο συγκεκριµένα, η µητέρα αξιοποιεί στο αφηγηµατικό παρόν της
µια υπόσχεση που δόθηκε στο παρελθόν και τµήµατά της προοικονοµούν
στοιχεία του µέλλοντος. Ο Γιωργής, ηθικά υπόχρεος προς τη µητέρα του για

ÈÅ

Γ2.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

αδυναµία και το σεβασµό των παιδιών προς το πρόσωπό της. Εκβιάζει την
απάντησή τους µέσα από µια έµµεση προειδοποίηση για απώλεια της µητρικής
αγάπης. Φαίνεται µια µάνα σκληρή, ιδιοτελής και σχεδόν αδίστακτη, που
εξαιτίας της έντονης επιθυµίας της για εξασφάλιση συµπαράστασης στα σχέδιά
της, ωθείται για πολλοστή φορά σε διαχωρισµό µεταξύ των παιδιών της.
Η εµµονή της για υιοθεσίες κοριτσιών µάς εντυπωσιάζει, µας
εκπλήσσει και µας αγανακτεί. Ίσως, βέβαια, να πρόκειται και για µια γυναίκα
απελπισµένη, που βλέπει πως το µοναδικό για εκείνη σχέδιο εξιλέωσής της
από το, ανοµολόγητο µέχρι στιγµής, αµάρτηµά της ναυαγεί. Άλλωστε, ας µην
ξεχνάµε πως η µάνα εδώ είναι µια αγράµµατη, δεισιδαιµονική και
θεοφοβούµενη - θεοσεβούµενη γυναίκα που πιστεύει πως η εξιλέωσή της θα
επιτευχθεί µόνο µέσω της εκούσιας αυτοτιµωρίας της µε την ανάληψη της
ευθύνης ανατροφής κοριτσιών. Έτσι, φαίνεται να λειτουργεί, τουλάχιστον για
όσους δε γνωρίζουν τις βαθύτερες αιτίες αυτής της συµπεριφοράς,
συµφεροντολογικά και διαστρεβλώνει τα γεγονότα και την υπόσχεση του
Γιωργή. Μοιάζει, λοιπόν, η ∆εσποινιώ η Μηχαλιέσσα, µέσα από το
απόσπασµα αυτό, σαν ένα υστερόβουλο άτοµο που υπολογίζει κάθε φορά
αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες και πράττει ανάλογα αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις στους υπόλοιπους, ακόµη και στα ίδια της τα παιδιά. Όλες της οι
πράξεις, όµως, όσο αφύσικες κι αν φαίνονται, ερµηνεύονται και
δικαιολογούνται όταν αναλογιζόµαστε το έγκληµα. Υπάρχει µια συστοιχία,
µια ισορροπία µεταξύ πράξης και συµπεριφοράς, όπως σηµειώνει και ο
Κυρ. Πλήσης (Κυρ. Πλήσης, «Γεώργιος Βιζυηνός – µερικές απόψεις για το
έργο του» περ. Τετράδια Ευθύνης τ. 29, 1988, σ. 79). Αξίζει πράγµατι να
αναφέρουµε αλλά και να θαυµάσουµε τη διεισδυτική ικανότητα της
ψυχογραφικής πένας του Βιζυηνού, που ξέρει µε µοναδική µαεστρία όχι µόνο
να πλάθει αλλά και να αποκαλύπτει στους αναγνώστες του ρεαλιστικότατους
και ολοζώντανους χαρακτήρες – σύµβολα που πάσχουν από τις ενοχές και
τις επιλογές τους, αναζητώντας τη λύτρωση – κάθαρση.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 8 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

τη σωτηρία του στο χείµαρρο, υποσχέθηκε να αναλάβει τα έξοδα µητέρας και
θετής κόρης επιστρέφοντας από την ξενιτιά. Το χρονικό επίπεδο του
παρελθόντος, λοιπόν, εντοπίζεται στη στιγµή της διατύπωσης της
υπόσχεσης από το Γιωργή. Επιπλέον, στο απόσπασµα αυτό καταγράφεται
και το µέλλον µε την επίκληση της επανόδου του Γιωργή από την ξενιτιά
και µε την εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει κάποτε, σύµφωνα µε
τα λεγόµενα της µάνας. Μεταξύ των τριών χρονικών επιπέδων που
συµπλέκονται το µόνο έγκυρο και αληθινό είναι το αφηγηµατικό παρόν. Η
διαπλοκή των χρονικών επιπέδων καθιστά, στο παρόν, την υπόσχεση
διαπραγµατευτικό ατού της µάνας στη σύγκρουση µε τους γιους της, αφού
τους αποδυναµώνει συναισθηµατικά και τους αποκρύπτει την αλήθεια. Η
υπόσχεση όµως, και το γνωρίζει καλά αυτό η µάνα, είναι ηθικά έγκυρη αλλά
χρονικά άκυρη. Το παρελθόν, λοιπόν, είναι διαστρεβλωµένο συνειδητά
όπως και το µέλλον, αφού προεξοφλούνται τόσο η επιστροφή του Γιωργή,
στοιχείο το οποίο δεν είναι αυταπόδεικτο, όσο και η εκπλήρωση της
υπόσχεσής του, γεγονός στο οποίο δεν είναι πρόθυµος να συναινέσει ο
Γιωργής. Ο Βιζυηνός µε τη διαπλοκή του χρόνου συµπληρώνει την
ψυχογράφηση της µάνας και ταυτόχρονα προωθεί την αφήγησή του µε
άξονα την υπόσχεση.
Η υπόσχεση αποτελεί κοµβικό παράγοντα στη δοµή της αφήγησης.
Είναι το αφηγηµατικό στοιχείο που ενώνει τη µέχρι τώρα εξέλιξη του µύθου µε
τη συνέχειά του. Κοιτώντας προς το παρελθόν, η αναφορά στην υπόσχεση
καλύπτει αφηγηµατικά και χρονικά κενά που σχετίζονται µε την περίοδο
από την πρώτη υιοθεσία και µέχρι τη σύγκρουση για τη δεύτερη θετή κόρη,
χρονικό διάστηµα για το οποίο λείπουν εκτενείς πληροφορίες. Παράλληλα,
γίνεται και ένας αντικειµενικός δείκτης του ισχυρού δεσµού που είχε
δηµιουργηθεί ανάµεσα στον αφηγητή και στη µητέρα του µετά από το
περιστατικό στο ποτάµι, γεγονός που οδήγησε στην, µερική έστω,
αποκατάσταση των σχέσεών τους. Φανερώνονται έτσι και δικαιολογούνται
τα αισθήµατα ενοχής που ο Γιωργής έχει προς τη µητέρα. Επίσης, η
υπόσχεση επανακινητοποιεί την αφήγηση. Αυτό συµβαίνει γιατί έρχεται να
επαναπροσδιορίσει, τρόπον τινά, τη στόχευση του διηγήµατος. Το
ενδιαφέρον µας είχε απορροφήσει η στάση που τήρησε η µάνα και η υπόλοιπη
οικογένεια µετά από το θάνατο της Αννιώς. Τώρα, η υπόσχεση τροφοδοτεί
την αφήγηση µε νέα δεδοµένα και την προσανατολίζει εκ νέου προς το µέλλον
και το «ξεχασµένο» αµάρτηµα. Προσηµαίνει την επάνοδο του Γιωργή από
την ξενιτιά, καθώς εµφανίζεται ως κάτι σίγουρο που πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί στο άµεσο µέλλον. Επίσης, η αναφορά στην υπόσχεση, που
στο παρελθόν είχε δώσει ο γιος στη ∆εσποινιώ τη Μηχαλιέσσα, αιτιολογεί την
αναδροµή που ακολουθεί αµέσως µετά και σχετίζεται µε το περιστατικό στο
ποτάµι. Η υπόσχεση αποτελεί στο εξής τον καταλύτη στην εξέλιξη, και
µάλιστα ραγδαία, της πλοκής. Καθιστά καίριο ζήτηµα της αφήγησης την
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 9 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

Συγκρίνοντας τα δύο κείµενα, γίνεται εξαρχής φανερή η αδυναµία
αποκατάστασης της πραγµατικής επικοινωνίας ανάµεσα στα βασικά πρόσωπα,
αδυναµία που είναι αποτέλεσµα του γεγονότος πως οι χαρακτήρες έχουν
συνείδηση µια διαφορετικής ο καθένας πραγµατικότητας. Οι χαρακτήρες δεν
προσπαθούν να εξαπατήσουν ο ένας τον άλλο, αλλά είναι ειλικρινείς και
συνεπείς στις προθέσεις τους. Αυτή ακριβώς η ειλικρίνεια δίνει µια τραγική
προοπτική στην αδυναµία τους για πραγµατική επικοινωνία. Και στα δύο
κείµενα βλέπουµε έναν αδικηµένο γιο να αναζητά και να διεκδικεί τη µητρική
στοργή και µια ένοχη και στερητική µάνα να προσπαθεί για την ψυχική της
λύτρωση. Και στα δύο κείµενα οι πράξεις των µανάδων δηµιουργούν
αµφιβολίες, για τη µητρική αγάπη, στους γιους και αυτές οι αµφιβολίες
µεταπλάθονται σε αισθήµατα ενοχής που κατατρύχουν τους γιους. Ο Γιωργής
και ο Αντώνης είναι δύο αδικηµένα πρόσωπα που, µεγαλώνοντας δίπλα σε
δυο στερητικές µητέρες, βρέθηκαν παγιδευµένα σε µια δίνη ενοχών, που
προέκυψε, βέβαια, από τις αµαρτίες και τα αλλεπάλληλα λάθη των γυναικών
στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για απενοχοποίηση.
Πιο συγκεκριµένα, στο «Αµάρτηµα της µητρός µου» το συναίσθηµα
της ενοχής λανθάνει σε πολλές εκφάνσεις της ψυχικής ζωής του αφηγητή.
Υπάρχει στη βάση της εξιδανίκευσης της ζήλιας, στο γεγονός πως
απογοήτευσε τους γονείς του µε το να γεννηθεί αγόρι και όχι κορίτσι, στην
άρνησή του να υποκαταστήσει την αδελφή του στο θάνατο (φυγή από την
εκκλησία µετά την προσευχή της µητέρας), στις τύψεις που του δηµιούργησε η
έλλειψη κατανόησης του προβλήµατος της µητέρας και η στάση του απέναντί
της (τελετή επίκλησης στο πνεύµα του πατέρα). Αξιοσηµείωτο είναι ότι το
ενοχικό σύνδροµο του αφηγητή είναι άµεσο αποτέλεσµα της αβεβαιότητάς
του για τα µητρικά συναισθήµατα. Ο Γιωργής, µετά την προσευχή στην
εκκλησία, βρίσκεται εγκλωβισµένος σε µια επίπονη, ψυχολογικά,
διαδικασία εξακρίβωσης της µητρικής αγάπης. Αδυνατεί να κατανοήσει τη
συµπεριφορά της µητέρας και το αίτηµά της προς το Θεό, αντιδρά
συναισθηµατικά και έτσι στην τελετή επίκλησης της ψυχής του πατέρα
αποκαλύπτει στη µητέρα πως γνωρίζει τι εύχεται. Θα ακολουθήσει, όµως, ένα

ÈÅ

∆.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

επιστροφή του Γιωργή ενώ γίνεται το αντικείµενο της σύγκρουσής του µε τη
µάνα που εν συνεχεία θα οδηγήσει στην εκµυστήρευση του µυστικού αµαρτήµατός της και φυσικά στην κορύφωση και τη λύση του δράµατος. Η
προωθητική δύναµη της υπόσχεσης για την αφήγηση αποτυπώνεται και στο ότι
το έργο του Βιζυηνού αποκτά πλέον αµιγώς διηγηµατογραφικό
χαρακτήρα. Με την υπόσχεση, το διήγηµα αποτινάσσει τα «βαρίδια» του
παρελθόντος. Αναδεικνύει ξεκάθαρα τους δύο πρωταγωνιστές του και
οδηγείται ταχύτατα στο κεντρικό του επεισόδιο για να πετύχει την
κορύφωση.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 10 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

σχόλιο του ώριµου αφηγητή εκφράζοντας ένα µεταγενέστερο αίσθηµα ενοχής
για αυτήν την παιδική, παραπονιάρικη έως αγανακτισµένη αντίδραση («∆εν
ησθανόµην ο ανόητος…καρδίαν της»). Ο ώριµος Γιωργής θα θέσει ως στόχο
του την ψυχική λύτρωση της µητέρας, θέλοντας έτσι να απαλλαγεί από τη
δική του ενοχή για την αδυναµία συναίσθησης του προβλήµατός της. Η
εκπλήρωση του στόχου του εξαρτάται απόλυτα από την επίτευξη της
λύτρωσης της µητέρας. Όσο αυτή δεν απεγκλωβίζεται από τις ενοχές, τόσο
αυτός συνειδητοποιεί ότι δεν µπορεί να αποδεχτεί την αρσενική του φύση,
δεν µπορεί να συµβιβασθεί µε την ανικανότητα να προσφέρει στη µητέρα
λύτρωση, απλά και µόνο, µέσω της ύπαρξής του. Αξίζει να τονίσουµε ότι η
εναλλαγή βεβαιότητας και αµφιβολίας για την αγάπη της µάνας ισχύει µόνο
όταν ο αφηγητής µιλάει ως παιδί. Άλλωστε, µετά το επεισόδιο στο χείµαρρο, η
δυσάρεστη εµπειρία µε την προσευχή επισκιάζεται από την αυτοθυσία της
µάνας και έτσι το παιδί επιβεβαιώνει, έστω και σε µερικό επίπεδο, τη µητρική
αγάπη.
Με παρόµοιο τρόπο στο «Γάλα», ο Αντώνης βιώνει έντονα το
αίσθηµα της στέρησης της µητρικής αγάπης, εκφράζει το παράπονό του µε
δυναµισµό, επιθετικότητα, ειρωνεία και µε κατασταλαγµένο, πια, τρόπο.
∆εν φοβάται να συγκρουστεί µε τη µητέρα («Μπα, πως και το ενδιαφέρον; /
…και µου κάνεις την καρδιά περιβόλι…έρχοµαι / Καλά, ντε, µην τρελαίνεσαι
κιόλας / Εγώ σου λέω ότι παντρεύοµαι κι εσύ …ρε γαµώτο µου») σε αντίθεση
µε το Γιωργή που οι δραµατικές του συγκρούσεις είναι κυρίως εσωτερικές. Η
Ρήνα δε διστάζει να εκφράσει τις σκέψεις της για την αδικία της φύσης και της
µοίρας σε βάρος του µικρού γιου αδιαφορώντας για τα συναισθήµατα του
Αντώνη («Κι είχα ένα αίσθηµα, έτσι, σαν αν είχε στραγγίξει όλο το γάλα µου
αυτός και για το µικρό να µην είχε µείνει τίποτα»). Τον αποκαλεί «αυτός», λες
και τον θεωρεί υπεύθυνο για τη στέρηση του µητρικού γάλακτος, εντύπωση
που ενισχύεται και από τα ακόλουθα λόγια της: «όσο δυνατό το πρώτο παιδί,
τόσο αδύναµο θα ‘βγαινε το άλλο. Λες και τη δύναµη την πήρες όλη εσύ και
δεν έµεινε τίποτα για τον µικρό». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντώνης
αισθάνεται ένοχος που θήλασε το µητρικό γάλα, που είναι σωµατικά και
ψυχικά υγιής, που έχει εσωτερική δύναµη, που προσπαθεί να επιτύχει τους
στόχους του και το κυριότερο που δηµιουργεί την εντύπωση ότι θα τα
καταφέρει στην προσαρµογή του στην κοινωνική πραγµατικότητα. Αυτή η
ενοχή, όµως, τον οδηγεί σε µια µαχητική αντίδραση απέναντι στη µητέρα
που την κατηγορεί για τη στερητική της συµπεριφορά, αλλά την ίδια
στιγµή υπόσχεται ότι θα είναι κοντά της σε οικονοµικό και ψυχικό επίπεδο
(«Μην ανησυχείς και δε θα σας αφήσω έτσι εγώ / Και τα λεφτά θα σας τα
στέλνω / …κι από δω θα ρχοµαι»). Η στήριξη της οικογένειας είναι, ίσως, µια
αναγκαιότητα, για να ξεπληρώσει την αδικία της µοίρας σε βάρος του Λευτέρη
αλλά και να κερδίσει την αγάπη και την εκτίµηση της µητέρας. Άλλωστε,
µοναδική αγωνία της µητέρας είναι να µην εγκαταλείψει ο Αντώνης το ρόλο
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 11 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΛλ3Κ(α)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

του ως προστάτης του Λευτέρη. Προσπαθεί, µάλιστα, να επιβάλει το αδερφικό
ενδιαφέρον ως ηθικό χρέος, ως υποχρέωση ζωής («Εσύ…Εσύ µόνο το
Λευτέρη να µην αφήσεις…το Λευτέρη µας, να ‘ρχεσαι να του κάνεις λίγο
παρέα, να του µιλάς, να…»), γεγονός που προφανώς επηρεάζει τον τρόπο
σκέψης και συµπεριφοράς του Αντώνη.
Τελειώνοντας, γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι αυτός ο κύκλος της
ενοχής είναι ένα ψυχολογικό αδιέξοδο. «Πίσω από την επιφανειακή
οικογενειακή οµόνοια, αναγκαία µπροστά στην ασθένεια ή στο θάνατο,
ανικανοποίητες ατοµικές ανάγκες αναδεύουν θολές καταστάσεις,
καλύπτουν βουβές συγκρούσεις ή αποκαλύπτουν χρόνια παράπονα» (Παν.
Μουλλάς «Το νεοελληνικό διήγηµα και ο Γ. Μ. Βιζυηνός» στο Γ. Μ.
Βιζυηνός, «Νεοελληνικά ∆ιηγήµατα», Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ερµής,
Αθήνα 1980). Ο λόγος των προσώπων είναι ταυτόχρονα οµολογία και
απόκρυψη. Ο Γιωργής και ο Αντώνης επιδιώκουν αυτό που ήθελαν πάντα, να
είναι δηλαδή αρεστοί στη µητέρα τους. Το βέβαιο είναι ότι και τα δύο κείµενα
ενσαρκώνουν την ιστορία ενός ανθρώπου που από τη µια κατατρύχεται από
ένα συναίσθηµα ενοχής, από το οποίο δεν µπορεί να απαλλαγεί, και από την
άλλη αποζητά την αγάπη εκείνων που αγαπά.
ȱ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 12 ΑΠΟ 12

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΕλ3Γ(ε)

ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Από το 2006 (έρευνα ΕΚΚΕ) η σχολική βία στη χώρα µας περιλαµβάνει
καταστροφές σχολικού εξοπλισµού, βανδαλισµούς, πρόκληση σωµατικών βλαβών,
λεκτικές προσβολές, εκφοβισµούς και αποκλεισµούς από τις παρέες. Στα αστικά
κέντρα εµφανίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό. Μαθητές µε χαµηλή βαθµολογία
εµπλέκονται περισσότερο σε παρόµοια περιστατικά είτε ως θύτες είτε ως θύµατα. Τα
αγόρια είναι συχνότερα δράστες και θύµατα σχολικού εκφοβισµού µε εξαίρεση την
περίπτωση σεξουαλικής προσβολής, όπου θύµατα είναι κυρίως τα κορίτσια.

ÈÅ

Η σχολική βία ως βία «που εκφράζει αίτηµα» χρειάζεται πάνω απ’ όλα µία
απάντηση ανοχής, διαλόγου, στήριξης και διαθεσιµότητας και όχι εύκολες
ακυρωτικές λύσεις τύπου «αποδιοποµπαίου τράγου». Στόχος του κάθε σχολείου και
της εκπαίδευσης είναι η κοινωνικοποίηση των µαθητών και η ανάδειξη της
ατοµικότητας µέσα από τη συλλογικότητα, τη συνεργασία της οµάδας, την αποδοχή
του διαφορετικού. Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται, γιατί απλούστατα δεν έχει τεθεί
ποτέ. Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα αδυνατεί να κάνει την αυτοκριτική του και
να εκσυγχρονιστεί απαντώντας στην ανάγκη δηµιουργίας ενός οµαδο-συνεργατικού
συστήµατος εκπαίδευσης, όπου ο ρόλος του µαθητή θα µεταβληθεί από µία παθητική
στάση ατοµικής αποδοχής γνώσεων σε µία ενεργητική αναζήτηση και επεξεργασία
γνώσεων, έκφρασης ιδεών και συναισθηµάτων σε οµαδική βάση.

Το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα µε τη στείρα και άκριτη αποστήθιση της
διδακτέας ύλης οδηγεί στην τυποποίηση της γνώσης και στην αδυναµία να αναπτύξει
ο µαθητής µία προσωπική σχέση µε αυτή και µέσω αυτής µε τους συµµαθητές του.
Το γεγονός αυτό ακυρώνει τους νέους και τους οδηγεί σε σταδιακή συρρίκνωση της
εικόνας εκτίµησης του εαυτού τους, σε αδυναµία να εκφράσουν τη µαταίωση και το
θυµό τους. Η ανεπάρκεια και η κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος οδηγεί σε
διάφορα επεισόδια (βίαιες συµπεριφορές και συγκρούσεις) που αναδεικνύουν τις
δυσκολίες κοινωνικοποίησης και ενσωµάτωσης των µαθητών. Έτσι, η σχολική βία
αναγορεύεται σε αίτηµα-πρόφαση-αντίδραση.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΕλ3Γ(ε)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Το σχολικό περιβάλλον, για να αποκτήσει πρωτίστως σχέσεις συνοχής,
αλληλεγγύης και ανθρωπισµού, πρέπει να εκπαιδεύει στο πλαίσιο της οµάδας και όχι
να οδηγεί στην αναπαραγωγή ενός εκπαιδευτικού µονόδροµου µε στόχο τη
βαθµολογική αξιολόγηση του µαθητή από το δάσκαλο όπως γίνεται σήµερα. Ένα
οµαδο-συνεργατικό σύστηµα εκπαίδευσης αποβλέπει στο να κινητοποιήσει το
µαθητή µε την ενεργητική ισότιµη συµµετοχή του στο πλαίσιο της µαθητικής οµάδας
µε στόχο την κριτική επεξεργασία, κατανόηση, παρουσίαση και αφοµοίωση της
διδακτέας ύλης. Ο ρόλος του καθηγητή παραµένει το ίδιο αναγκαίος και σηµαντικός,
καθώς κατευθύνει και συντονίζει τις µαθητικές οµάδες στα νέα τους καθήκοντα,
αξιολογεί και εµπλουτίζει το έργο τους. Η ανάπτυξη δυναµικής στο πλαίσιο µιας
σχολικής οµάδας απαντά στις πρωταρχικές και επιτακτικές ανάγκες των νέων για
επικοινωνία, αυτοπραγµάτωση, δηµιουργική έκφραση και αυτοαξιολόγηση.

Ασφαλώς, η βία των µαθητών και των νέων έχει πολλές αιτίες πέραν της
µονοδιάστατης σχολικής φίµωσης που υφίστανται. Παράγοντες, όπως η
οικογενειακή αποξένωση, η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οι απρόσωπες
σχέσεις γειτονίας, το έλλειµµα φυσικού και κοινωνικού ζωτικού χώρου, η
αλλοτρίωση και παθητικοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, της τηλεόρασης και
των Η/Υ, η µαζική προβολή και η ηρωοποίηση της βίας, η αύξηση της φτώχειας, της
εγκληµατικότητας και του κοινωνικού ρατσισµού αποτελούν µερικές από τις
βασικότερες αιτίες της νεανικής και σχολικής βίας. Όµως, το σχολείο είναι το βασικό
εργαστήρι διάπλασης των νέων ανθρώπων και το ουσιαστικότερο µέσο παρέµβασης
που διαθέτει η κοινωνία για την ισορροπηµένη και υγιή ψυχοσωµατική ανάπτυξή
τους. Εάν δεν αξιοποιηθεί σωστά ο εργαλειακός του χαρακτήρας-κλειδί, τότε η
νεολαία και η κοινωνία δεν θα µπορέσουν να αναπτύξουν αντιστάσεις στην
κλιµακούµενη βία.

ÈÅ

(Μίτση Σχοινά,
κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, διασκευή, από το διαδίκτυο)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΕλ3Γ(ε)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 80-100 λέξεις.

Β1.

«Το σχολικό περιβάλλον, για να αποκτήσει πρωτίστως σχέσεις συνοχής,
αλληλεγγύης και ανθρωπισµού, πρέπει να εκπαιδεύει στο πλαίσιο της οµάδας και
όχι να οδηγεί στην αναπαραγωγή ενός εκπαιδευτικού µονόδροµου µε στόχο τη
βαθµολογική αξιολόγηση του µαθητή από το δάσκαλο όπως γίνεται σήµερα.»
Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της παραπάνω φράσης σε 80-100 λέξεις.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Μονάδες 25

Μονάδες 12

Β2.

α)
β)

Να βρεθούν τα δοµικά µέρη της τρίτης παραγράφου του κειµένου (Το
κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα…αίτηµα-πρόφαση-αντίδραση)
Να βρεθεί ο τρόπος ανάπτυξης της ίδιας παραγράφου.

Μονάδες 3
Μονάδες 3

Ποιος είναι ο τρόπος και το µέσο πειθούς της πρώτης παραγράφου του
κειµένου; (Από το 2006… είναι κυρίως τα κορίτσια.)
Μονάδες 7

Β4.

α)

Να γράψετε µία συνώνυµη λέξη για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις
του κειµένου: συλλογικότητα, µεταβληθεί, στείρα, αποβλέπει,
µονοδιάστατης.
Μονάδες 5

β)

Να γράψετε τη σηµασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων που
εξασφαλίζουν τη συνοχή του κειµένου που σας δίνεται: Γιατί, Έτσι,
Ασφαλώς, Όµως, Εάν
Μονάδες 5

Γ.

ÈÅ

Β3.

Σε ένα άρθρο που πρόκειται να δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα
αποφασίζετε να αναφερθείτε στα αίτια που ευθύνονται για την έξαρση της
ενδοσχολικής βίας αλλά και να προτείνετε τρόπους-δραστηριότητες µέσω των
οποίων το σχολείο µπορεί να καλλιεργήσει ένα πνεύµα οµαδικότητας και
συνεργασίας µεταξύ των µαθητών.
Μονάδες 40

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΕλ3Γ(α)

ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Η αρθρογράφος αναφέρεται στο πρόβληµα της ενδοσχολικής βίας, του οποίου
την έξαρση επιβεβαιώνουν έρευνες. Υποστηρίζει πως το παρωχηµένο
εκπαιδευτικό σύστηµα παθητικοποιεί το µαθητή και δεν ευνοεί τη συνεργασία.
Έτσι, οι νέοι, αδυνατώντας να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και έχοντας
χαµηλή αυτοεκτίµηση, καταφεύγουν στη βία. Στην άµβλυνση του
προβλήµατος αυτού θα µπορούσε να συµβάλει ένα «οµαδο-συνεργατικό»
µάθηµα κατά το οποίο ο καθηγητής, λειτουργώντας ως καθοδηγητής, θα
οδηγούσε το µαθητή στην αυτενέργεια. Τέλος, επισηµαίνει πως η κοινωνική
κρίση και η κρίση του θεσµού της οικογένειας ευνοούν την έξαρση της
ενδοσχολικής βίας, τονίζοντας την ανάγκη παρέµβασης του σχολείου για τον
περιορισµό της.

Β1.

Το εκπαιδευτικό σύστηµα χρειάζεται να αποσκοπεί στην εξέλιξη της
προσωπικότητας του µαθητή και όχι στη στείρα αποµνηµόνευση. Η αντίφαση
αυτή, που διαφαίνεται ανάµεσα στο σκοπό του σχολείου και την κακώς
εννοούµενη εφαρµογή του, δηµιουργεί µείζον πρόβληµα, καθώς η
κοινωνικοποίηση του µαθητή είναι προϋπόθεση για την ένταξή του στην
κοινωνία και για την εξασφάλιση της συνοχής στη µαθητική οµάδα.
Αποτρεπτικός παράγοντας για την οµαλή αυτή ενταξιακή διαδικασία είναι η
άγονη αξιολόγηση η οποία οδηγεί στη χρησιµοθηρική αντιµετώπιση των
γνώσεων. Συνεπώς, η ευγενής άµιλλα θα πρέπει να είναι παρωθητικό στοιχείο
για την εξάλειψη της βαθµοθηρικής στάσης του µαθητή.

Β2.

α)

β)

ÈÅ

Α.

Θεµατική Περίοδος: «Το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα…
συµµαθητές του.»
Λεπτοµέρειες: «Το γεγονός αυτό ακυρώνει τους νέους… των
µαθητών.»
Κατακλείδα: «Έτσι… αντίδραση.»
Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο του αιτίου-αποτελέσµατος.
Αίτιο
αποτελούν
τα
χαρακτηριστικά
του
εκπαιδευτικού

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΝΕλ3Γ(α)

2

συστήµατος:«στείρα και άκριτη αποστήθιση της διδακτέας ύλης».
Αποτέλεσµα αποτελεί η τυποποίηση της γνώσης, η αδυναµία
κοινωνικοποίησης του µαθητή και η ανάδειξη της σχολικής βίας:
«οδηγεί στην τυποποίηση… µε τους συµµαθητές του», «οδηγεί σε
διάφορα επεισόδια… µαθητών».
Ο τρόπος πειθούς που χρησιµοποιεί η αρθρογράφος στην πρώτη παράγραφο
προκειµένου να πείσει για την έξαρση της ενδοσχολικής βίας είναι η επίκληση
στη λογική. Ως µέσα πειθούς χρησιµοποιεί τεκµήρια µέσω παραδειγµάτων
«καταστροφές σχολικού εξοπλισµού, βανδαλισµούς… παρέες» και
ερευνητικών πορισµάτων «από το 2006 (έρευνα ΕΚΚΕ)».

Β4.

α)

συλλογικότητα:
µεταβληθεί:
στείρα:
αποβλέπει:
µονοδιάστατης:

οµαδικότητα, συνεργατικότητα
τροποποιηθεί, αλλάξει
άγονη, άκαρπη
αποσκοπεί, στοχεύει
µονοσήµαντης, µονόπλευρης

β)

γιατί:
έτσι:
ασφαλώς:
όµως:
εάν:

αιτιολόγηση
συµπέρασµα
επιβεβαίωση
αντίθεση
υπόθεση

Γ.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β3.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙ-ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αφόρµηση από ένα θέµα της επικαιρότητας
Πρώτο ζητούµενο: ΑΙΤΙΑΗ κρίση του θεσµού της οικογένειας (απουσία, ανοχή...) οδηγεί στην
εσφαλµένη κοινωνικοποίηση του νέου και στην ελλιπή αγωγή.
Τα συµπλέγµατα κατωτερότητας του ατόµου ωθούν στην έντονη
ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση µέσω της επίδειξης ισχύος.
Το ψυχολογικό κλίµα του σχολείου (εξετασιοκεντρικό σύστηµα,
βαθµοθηρία, ανταγωνιστικός χαρακτήρας) και οι κοινωνικές ανισότητες
στον χώρο ξεσηκώνουν τις βίαιες αντιδράσεις των νέων, οι οποίοι είναι
από τη φύση τους επαναστατικοί.
Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα προωθεί την τυποποίηση της
γνώσης έναντι της ουσιαστικής αγωγής.
Ο µιµητισµός λανθασµένων προτύπων και ξενόφερτου τρόπου ζωής.

ÈÅ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012


Τα ΜΜΕ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο οδηγούν σε µια
σταδιακή εξοικείωση µε σκηνές βίας.
Τα κοινωνικά προβλήµατα (φτώχεια, ανεργία…) µιας κοινωνίας που
δεν ανταποκρίνεται στις νεανικές προσδοκίες ενισχύουν τις
αντικοινωνικές συµπεριφορές.
Ο αστικός τρόπος ζωής, η αποκοπή από το φυσικό περιβάλλον, η
καταπίεση από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου.


ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

∆εύτερο ζητούµενο: ΤΡΟΠΟΙ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2

Ε_3.ΝΕλ3Γ(α)

Προώθηση του δηµοκρατικού χαρακτήρα του σχολείου που θα οπλίζει
τον νέο µε τις αρχές του ανθρωπισµού και θα αποσκοπεί στην
ουσιαστική διαπαιδαγώγηση και κοινωνική αγωγή. Όχι στείρα γνώση
αλλά υγιή πρότυπα ζωής.
∆ιαλεκτική σχέση εκπαιδευτικών-µαθητών.
Εκσυγχρονισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε βάση τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις
(οµαδοσυνεργατική
µέθοδος
διδασκαλίας…).
Ουσιαστική διδασκαλία των τεχνών (µουσική, εικαστικά…), ώστε να
χαλιναγωγούνται τα πάθη και να εξηµερώνονται τα ήθη.
Ίδρυση βιβλιοθηκών, αθλητικών χώρων µε στόχο τη δηµιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Οργάνωση πολιτιστικών δρώµενων (θεατρικές οµάδες, χορωδία,
εκθέσεις ζωγραφικής-φωτογραφίας…) και προώθηση της συνεργασίας
των µαθητών µέσα σε οµάδες, ώστε να αµβλύνονται οι αντιθέσεις.
∆ιοργάνωση ηµερίδων-προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση της
οικογένειας.

ÈÅ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συµπέρασµα, ανακεφαλαίωση.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(ε)

ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Σεβασµός της διαφορετικότητας, ο µεγάλος στόχος

ÈÅ

Οι παλαιές και οι νέες µορφές διακρίσεων και µισαλλοδοξίας εξακολουθούν να
διαιρούν τις κοινωνίες σε όλο τον κόσµο.
Το αίσθηµα της ξενοφοβίας βρίσκεται σε άνοδο και συχνά γίνεται αντικείµενο
εκµετάλλευσης για δηµαγωγικούς ή σκοτεινούς πολιτικούς σκοπούς. Μέρα µε τη
µέρα η διαβρωτική επίδραση της ξενοφοβίας υπονοµεύει τα δικαιώµατα των
αµέτρητων θυµάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη φετινή Ηµέρα των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (10 ∆εκεµβρίου 2009), τα Ηνωµένα Έθνη ζήτησαν από
όλο τον κόσµο να αγκαλιάσει τη διαφορετικότητα και να δώσει τέλος στις διακρίσεις.
Οι διακρίσεις µπορούν να λάβουν πολλές µορφές, κρυφές ή ολοφάνερες, δηµόσιες
ή ιδιωτικές. Μπορεί να πάρουν τη µορφή του θεσµοθετηµένου ρατσισµού ή της
εθνοτικής διαµάχης και να εκδηλώνονται µε επεισόδια µισαλλοδοξίας και απόρριψης
πέρα από κάθε έλεγχο. Θύµατα των διακρίσεων είναι τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων
που θεωρούνται διαφορετικοί, λόγω της φυλής, του χρώµατος, του φύλου, της
γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή
κοινωνικής προέλευσης, της περιουσιακής κατάστασης, του τόπου γέννησης, της
αναπηρίας ή του σεξουαλικού τους προσανατολισµού.
Οι διακρίσεις έχουν πολλά επίπεδα. Τον µεγαλύτερο αποκλεισµό και τη
µεγαλύτερη περιστολή των δικαιωµάτων τους αντιµετωπίζουν τα περιθωριοποιηµένα
άτοµα όταν επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη στέγαση, την τροφή, την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την εκπαίδευση.
Τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν τη µεγαλύτερη και πιο µειονεκτούσα
µειονότητα του κόσµου. Για παράδειγµα, το 98% των παιδιών µε αναπηρίες στις
αναπτυσσόµενες χώρες δεν πηγαίνει στο σχολείο. Οι αυτόχθονες πληθυσµοί
αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά και το 15%
των φτωχότερων µελών του. Οι γυναίκες εργάζονται τα δύο τρίτα των ωρών εργασίας
και παράγουν τη µισή ποσότητα των τροφίµων παγκοσµίως. Ωστόσο, λόγω των
διακρίσεων και των στερεοτύπων σχετικά µε τον ρόλο των φύλων, κερδίζουν µόνο το
10% του παγκόσµιου εισοδήµατος ενώ κατέχουν λιγότερο από το 1% των
ιδιοκτησιών σε παγκόσµιο επίπεδο.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(ε)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Η Ιστορία έχει αποδείξει επανειληµµένως ότι όταν οι διακρίσεις, η ανισότητα και
η µισαλλοδοξία αποκτήσουν ρίζες, µπορούν να καταστρέψουν τα ίδια τα θεµέλια των
κοινωνιών, να περάσουν τα σύνορα και να δηλητηριάσουν τις σχέσεις µεταξύ των
εθνών. Η Ιστορία έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι αυτού του είδους οι αποτρόπαιες
πρακτικές δεν έχουν καµία απολύτως θετική πλευρά. Οι διακρίσεις υπονοµεύουν την
κοινωνική και οικονοµική συνοχή της κοινωνίας. Αποµυζούν τους πόρους της.
Σπαταλούν τα ταλέντα της. Περιθωριοποιούν τα παραγωγικά άτοµα και καταπιέζουν
τη δηµιουργικότητά τους.
Οφείλουµε να καταπολεµήσουµε τη µισαλλοδοξία και τα στενά συµφέροντα που
γεννούν τις διακρίσεις. Το πράττουµε ήδη. Το όραµα των υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η απόλυτη αποφασιστικότητα και η ενέργειά τους έχουν
αποδώσει καρπούς.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι έχουµε επιτύχει αξιοσηµείωτη πρόοδο, αλλά δεν θα
πρέπει να σταµατήσουµε εδώ. Οι διακρίσεις δεν εξαφανίζονται µόνες τους. Πρέπει να
τις καταπολεµούµε εκεί που εµφανίζονται. Πρέπει να προχωρήσουµε µπροστά και να
προχωρήσουµε γρήγορα.
∆εν πρέπει να παραβλέπουµε επίσης το γεγονός ότι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων µάς κάνει όλους πλουσιότερους. Αντίθετα, η υποβίβαση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας έχει συνέπειες για όλους µας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις σηµερινές
πολυεθνικές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες µας. Είναι επίσης εξαιρετικά επείγον να
καταπολεµήσουµε τις διακρίσεις σε περιόδους κρίσης, όπως στην τρέχουσα
οικονοµική ύφεση, η οποία έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους περισσότερο
ευάλωτους και τις ήδη περιθωριοποιηµένες οµάδες της κοινωνίας. Ο ανταγωνισµός
για τους λιγοστούς πλέον πόρους εκθέτει τις µειονότητες σε υπόνοιες και επιθέσεις.
Στις 10 ∆εκεµβρίου 1948, η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων διακήρυττε κατηγορηµατικά ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. Περισσότερα από εξήντα
χρόνια αργότερα, τα λόγια αυτά ηχούν µε αµείωτη ένταση. Ας κάνουµε τις αρχές της
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης πραγµατικότητα παντού. Η παγκόσµια ανεκτικότητα και ο
σεβασµός της διαφορετικότητας είναι ο µεγάλος µας στόχος.
Κείµενο της Navi Pillay
(Ύπατη Αρµοστής των Η.Ε. για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

(25 µονάδες)

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
α.

Να συµπληρώσετε το συµπέρασµα του συλλογισµού, να τον
χαρακτηρίσετε ως προς την πορεία της σκέψης.
Α.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β.
Γ.
β.

Β3.

«Τα άτοµα … σε παγκόσµιο επίπεδο»: ποια µέθοδο πειθούς χρησιµοποιεί η
συγγραφέας στην παράγραφο;
(5 µονάδες)

α.
β.

Β4.

α.
β.

Β5.

Γ.

Να αναγνωρίσετε το είδος του κειµένου µε βάση τα δοµικά, υφολογικά
και γλωσσικά χαρακτηριστικά του.
(3 µονάδες)

Να εντοπίσετε στο κείµενο τρεις (3) λέξεις, οι οποίες εξασφαλίζουν τη
συνοχή προτάσεων ή παραγράφων και να εξηγήσετε το διαρθρωτικό
ρόλο τους.
υπονοµεύει, µισαλλοδοξία, πολυπολιτισµικές: να γράψετε µία
πρόταση για κάθε λέξη, ώστε να αναδεικνύεται η σηµασία της.
(6 µονάδες)

«Οι διακρίσεις … κάθε έλεγχο»: ποιον τρόπο ανάπτυξης εντοπίζετε στο
απόσπασµα της παραγράφου;
«Οι διακρίσεις … προσανατολισµού»: ποια είναι τα δοµικά στοιχεία
της παραγράφου;
(7 µονάδες)

«∆εν πρέπει να παραβλέπουµε επίσης το γεγονός ότι η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων µάς κάνει όλους πλουσιότερους»: να αναπτύξετε
την πρόταση αυτή σε παράγραφο αιτιολόγησης 80 περίπου λέξεων.
(10 µονάδες)

ÈÅ

Β2.

Η Ιστορία έχει αποδείξει επανειληµµένως ότι όταν οι διακρίσεις,
η ανισότητα και η µισαλλοδοξία αποκτήσουν ρίζες, µπορούν να
περάσουν τα σύνορα και να δηλητηριάσουν τις σχέσεις µεταξύ
των εθνών.
Στις µέρες µας τα φαινόµενα αυτά δεν έχουν εκλείψει από τις
κοινωνίες.
Εποµένως . . . . . .
(4 µονάδες)

2

Β 1.

Ε_3.Νλ3Γ(ε)

«Η παγκόσµια ανεκτικότητα και ο σεβασµός της διαφορετικότητας είναι ο
µεγάλος µας στόχος». Η συγγραφέας διατυπώνει την άποψη αυτή ως
επιστέγασµα του προβληµατισµού της. Με αφετηρία αυτή την πρόταση να
συντάξετε ένα κείµενο 600 λέξεων, το οποίο θα διαβάσετε στην τάξη µε σκοπό
να καταδείξετε και να αιτιολογήσετε τους παράγοντες απόρριψης της
διαφορετικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και να εξηγήσετε τους
τρόπους µε τους οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος της συγγραφέως.
(40 µονάδες)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2

Ηµεροµηνία: Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Β1.

α.

Η συγγραφέας του κειµένου µε αφορµή την Ηµέρα των Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων αναφέρεται στην αναγκαιότητα προάσπισης του δικαιώµατος της
διαφορετικότητας. Αρχικά επισηµαίνει τις πολλαπλές µορφές και τα επίπεδα
των διακρίσεων που είτε εκδηλώνονται µε επεισόδια µισαλλοδοξίας και
απόρριψης είτε µε περιστολή των δικαιωµάτων ατόµων ή κοινωνικών οµάδων.
Τα φαινόµενα αυτά υπονοµεύουν τις σχέσεις των κρατών και την κοινωνική
συνοχή, αλλά και καταπιέζουν τη δηµιουργικότητα ατόµων ικανών να
προσφέρουν. Χωρίς να παραγνωρίζει την αξιοσηµείωτη πρόοδο που έχει
συντελεστεί, κρίνει επιτακτική την ανάγκη της περαιτέρω καταπολέµησης της
µισαλλοδοξίας και των συµφερόντων που προκαλούν τις διακρίσεις ειδικά σε
περιόδους γενικότερης κρίσης, όπως η σηµερινή. Στόχος λοιπόν ήταν και
παραµένει η ανεκτικότητα και ο σεβασµός στη διαφορετικότητα.
Εποµένως και στις µέρες µας οι διακρίσεις, η ανισότητα και η
µισαλλοδοξία µπορούν να δηλητηριάσουν τις σχέσεις µεταξύ των
εθνών.

β.

ÈÅ

Ο συλλογισµός χαρακτηρίζεται παραγωγικός, επειδή από µία γενική
τεκµηριωµένη διαπίστωση στην πρώτη προκείµενη (Η ιστορία …
εθνών), καταλήγει στο ειδικότερο συµπέρασµα (Εποµένως … των
εθνών: αναφέρεται στη δηλητηρίαση των σχέσεων των εθνών και στις
µέρες µας), το οποίο αποτελεί επαλήθευση της αρχικής θέσης σήµερα.
Το κείµενο είναι άρθρο. ∆ιαθέτει τίτλο και το µέγεθός του είναι
ευσύνοπτο. Η συντάκτρια πραγµατεύεται ένα θέµα µε χαρακτήρα
επικαιρικό, δηλαδή το σεβασµό στη διαφορετικότητα.

Στην αρχή δίνεται η αφόρµηση του άρθρου (Παγκόσµια ηµέρα των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων). Στο κύριο µέρος του άρθρου αναπτύσσεται
ο σεβασµός της διαφορετικότητας, αλλά και αποτυπώνεται η σύγχρονη
πραγµατικότητα των διακρίσεων. Η συγγραφέας εκ µέρους των
Ηνωµένων Εθνών απευθύνει έκκληση στην παγκόσµια κοινότητα να
γίνει σεβαστή η διαφορετικότητα υπενθυµίζοντας ότι τελικός σκοπός

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

είναι η κατίσχυση των αρχών της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

Το ύφος του κειµένου είναι σοβαρό και αντικειµενικό µε σαφείς θέσεις
και τεκµήρια, ώστε να εξασφαλιστεί η καθολικότητα των απόψεων. Η
χρήση α’ πληθυντικού (Οφείλουµε…, πράττουµε…, έχουµε επιτύχει…,
προχωρήσουµε…, ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε …, Ας κάνουµε…, ο
µεγάλος µας στόχος) εξασφαλίζει την αµεσότητα. Η συντάκτρια
απευθύνεται στους αναγνώστες της παροτρύνοντάς τους να οικειωθούν
και να υιοθετήσουν τις αρχές του ανθρωπισµού και της ισότητας.
Κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Ο ρηµατικός χρόνος
είναι παροντικός για να δοθεί έµφαση και να αποτυπωθεί η σηµερινή
εικόνα του φαινοµένου.
Β2.

Η συγγραφέας χρησιµοποιεί την επίκληση στη λογική. Στην αρχή της
παραγράφου παραθέτει τη θέση της (Τα άτοµα µε … του κόσµου). Στη
συνέχεια χρησιµοποιεί ως µέσα πειθούς τα τεκµήρια:
i.
ii.

παράδειγµα (Για παράδειγµα, το … στο σχολείο) και
στατιστικά στοιχεία (Οι αυτόχθονες … 5% του … και το 15% των
φτωχότερων µελών του./ Οι γυναίκες εργάζονται … παγκοσµίως.
/Ωστόσο … κερδίζουν µόνο το 10% … λιγότερο από το 1% των
ιδιοκτησιών σε παγκόσµιο επίπεδο.).

Με την επίκληση στη λογική η συγγραφέας πείθει για την ορθότητα της
άποψής της. Με τα τεκµήρια αποσαφηνίζει την αποδεικτέα θέση και ενισχύει
την αποδεικτική αξία µε αναντίρρητα στοιχεία.
Β3.

α.

λόγω (3η §): αιτιολογεί την προηγούµενη θέση (άτοµα που θεωρούνται
διαφορετικά).

ÈÅ

Για παράδειγµα (5η §): επεξηγεί, αποσαφηνίζει µε εισαγωγή
παραδείγµατος την αρχική αποδεικτέα θέση (Τα άτοµα µε αναπηρία
αποτελούν τη µεγαλύτερη και πιο µειονεκτούσα µειονότητα του κόσµου).
Ωστόσο (5η §): εισάγει αντίθεση προς τα προηγούµενα (παραγωγή της
µισής ποσότητας τροφίµων).
Εναλλακτικά: (Η Ιστορία έχει) επίσης (6η §): προσθήκη επιχειρήµατος
Αντίθετα (9η §): αντίθεση, εναντίωση προς την αρχική θέση (∆εν πρέπει
να παραβλέπουµε … πλουσιότερους).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
β.

Ε_3.Νλ3Γ(α)

Η έξαρση της εγκληµατικότητας υπονοµεύει την κοινωνική αρµονία.

Οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες είναι αποτέλεσµα της µετακίνησης
πληθυσµών και της συνύπαρξης ανθρώπων µε διαφορετικές καταβολές.

α.

Το απόσπασµα της παραγράφου αναπτύσσεται µε διαίρεση. Τα
συστατικά στοιχεία της διαίρεσης είναι:
Α. ∆ιαιρετέα έννοια: διακρίσεις
Β. ∆ιαιρετική βάση: µορφές
Γ. Μέλη της διαίρεσης: κρυφές ή ολοφάνερες, δηµόσιες ή ιδιωτικές,
θεσµοθετηµένου ρατσισµού ή της εθνοτικής διαµάχης (ως ειδικές
αποσαφηνίσεις της διαιρετικής βάσης)

β.

Θεµατική περίοδος: Οι διακρίσεις µπορούν να λάβουν πολλές µορφές,
κρυφές ή ολοφάνερες, δηµόσιες ή ιδιωτικές.
Λεπτοµέρειες ανάπτυξης: Μπορεί να πάρουν τη µορφή …
προσανατολισµού.
Επεξηγούνται οι µορφές διακρίσεων. Στην επόµενη φράση παρατίθενται
τα θύµατα των διακρίσεων και οι λόγοι για τους οποίους θεωρούνται
κάποιοι άνθρωποι διαφορετικοί.
Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β4

2

Ο πολιτικά φανατισµένος εκδηλώνει τη µισαλλοδοξία ως παραλήρηµα
µίσους και οργής προς κάθε άποψη διαφορετική από τη δική του.

Είναι γεγονός ότι η απόρριψη της διαφορετικότητας αναδεικνύει την ανάγκη
προστασίας των δικαιωµάτων µε ευεργετικά αποτελέσµατα για το άτοµο και
την κοινωνία. Ο άνθρωπος επιδεικνύοντας σεβασµό και ανοχή στο
συνάνθρωπο εµπλουτίζεται ως προσωπικότητα και καταξιώνεται ηθικά. Η
κοινωνία προοδεύει όχι µόνο υλικά, µα κυρίως ηθικά και πνευµατικά, επειδή
αναγνωρίζει ως ίσους και τους διαφορετικούς και µε άξονα τη συλλογική
δράση διαµορφώνει συνθήκες αρµονίας και ευηµερίας. Έτσι πραγµατώνονται
οι θεµελιώδεις αρχές της ∆ηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Συνεπώς ο
σεβασµός των δικαιωµάτων καθιστά πλουσιότερους άτοµα και λαούς.

Γ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

ÈÅ

Β5.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Συµµαθήτριες και συµµαθητές,
οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από τη συνύπαρξη ατόµων
διαφορετικών δυνατοτήτων και πεποιθήσεων. Αυτή η ποικιλία απαιτεί το
σεβασµό της προσωπικότητας όλων των ανθρώπων, την ανοχή στην
ποικιλοµορφία και την άρση των διακρίσεων, ώστε να µπορέσει ο νέος τύπος
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

2

συµβίωσης των ανθρώπων να λειτουργήσει. Ωστόσο, παρά το δηµοκρατικό και
φιλελεύθερο
χαρακτήρα
των
αναπτυγµένων
κοινωνιών
διαρκώς
παρουσιάζονται φαινόµενα απαξίωσης της διαφορετικότητας και προσβολής
της προσωπικότητας ατόµων που διαφοροποιούνται ως προς την καταγωγή, τις
αντιλήψεις, τις επιλογές ή τις ικανότητες από αυτό που θεωρείται «κανονικό»
σε κάθε κοινωνία.
(Παράγοντες απόρριψης της διαφορετικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

1η § Ειδικότερα ένα τµήµα του πληθυσµού που αρνείται το διαφορετικό
κατατρύχεται από ιδεοληψίες και συµπλεγµατικές αντιδράσεις.

• Η συνεχιζόµενη κρίση του αξιακού συστήµατος οδηγεί στην απουσία
γνήσιου πνεύµατος ανθρωπισµού ή στην υποκριτική µόνο παρουσία
του.
• Αναβιώνουν και ενισχύονται φοβικές αντιλήψεις και ιδεολογίες, οι
οποίες επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα µέσα από το στιγµατισµό του
διαφορετικού.
• Έτσι εντείνεται η προσπάθεια της κοινωνίας να κρατήσει το συµπαγή
της χαρακτήρα επισείοντας απειλές σε όποιον ανήκει στις
«διαφορετικές» κατηγορίες.

2η § Οι ανασφάλειες και οι φοβίες, οι οποίες τείνουν να εξελιχθούν σε
οµαδικές ψυχώσεις, οφείλονται στην κρίση φορέων αγωγής και κυρίως στην
απουσία διαλόγου.

ÈÅ

• Η έλλειψη διαλόγου στην οικογένεια συντηρεί την καχυποψία του
ατόµου απέναντι στο διαφορετικό. Πολλές φορές µάλιστα ενισχύεται,
όταν οι γονείς εµφορούνται από ακραίες ιδεολογίες.
• Στερεότυπα και προκαταλήψεις εµφυτεύονται από πολύ νωρίς στην
κοινωνική συνείδηση του ατόµου και γίνονται αιτίες απόρριψης του
διαφορετικού.
• Ειδικότερα στην εκπαίδευση απουσιάζει το ανθρωπιστικό περιεχόµενο
µε αποτέλεσµα να ευνοούνται οι κατηγοριοποιήσεις και οι διακρίσεις
των ανθρώπων.
• Ο αλλιώτικος λοιπόν εµπεριέχει εξ ορισµού το διαφορετικό και κατ’
επέκταση το επικίνδυνο. Έτσι χαρακτηρίζεται ως «ασθενής» από τα
«υγιή» µέλη της κοινωνίας.

3η § Η απορριπτική αυτή τάση του διαφορετικού ενισχύεται στον κοινωνικό
και οικονοµικό χώρο.

• Ο µεγάλος αριθµός των οικονοµικών µεταναστών και των πολιτικών
προσφύγων έχει προκαλέσει έξαρση των ρατσιστικών ιδεολογιών και
φορέων τους. Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες γίνονται θύµατα

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

2

εκµετάλλευσης και ρατσιστικών συµπεριφορών, οι οποίες αναβιώνουν
στις χώρες υποδοχής τους.
• Οι σύγχρονες απρόσωπες και µαζοποιηµένες κοινωνίες υιοθετούν τον
τυποποιηµένο και οµοιόµορφο τρόπο σκέψης και ζωής.
Εξοστρακίζονται, όµως, όσοι άνθρωποι, ιδέες ή εικόνες ταράζουν την
αποδεκτή ισορροπία.
• Η απόρριψη του ανθρώπου από άνθρωπο «ηθικοποιείται» µε την
υποτίµηση του θεωρούµενου ως «άλλου», διαφορετικού.

4η § Η άνιση κατανοµή πλούτου και δύναµης οδηγεί σε στέρηση βασικών
δικαιωµάτων σε άτοµα, τα οποία δεν έχουν είτε την οικονοµική δυνατότητα
είτε τη µόρφωση για να αντισταθούν και έτσι περιθωριοποιούνται.

• Η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, ο συγκεντρωτισµός της εξουσίας
και η γραφειοκρατία δηµιουργούν κατηγορίες ευνοηµένων και µη στα
πλαίσια της ίδιας κοινωνίας.
• Επιπλέον ο σύγχρονος άνθρωπος ναρκώθηκε από την υλική ευµάρεια
και περιχαρακώθηκε αυτιστικά στο µικρόκοσµο των απολαύσεων
αδιαφορώντας για το συνάνθρωπό του.

Για όλους αυτούς τους λόγους το διαφορετικό απορρίπτεται,
περιθωριοποιείται, ενώ οι διακρίσεις εξακολουθούν µε κάθε µορφή να
επιβιώνουν και να θέτουν υπό αµφισβήτηση το δηµοκρατικό και φιλελεύθερο
χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών.
Γι’ αυτό απαιτείται

(Τρόποι µε τους οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος της παγκόσµιας ανεκτικότητας
και ο σεβασµός της διαφορετικότητας)

1η § Να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των ηθικών αξιών απέναντι στις υλικές
και οι άνθρωποι να επιδιώξουν την ηθικοπνευµατική τους ολοκλήρωση.

ÈÅ

• ∆ιαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς στο εσωτερικό της οικογένειας µε
έµφαση στο σεβασµό της ετερότητας και στο πνεύµα ανεκτικότητας.
• Ανθρωπιστική παιδεία και διαπολιτισµική εκπαίδευση µέσα από
µαθήµατα ανθρωπιστικού κυρίως χαρακτήρα (ιστορία, γλώσσα,
θρησκευτικά), προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών και οµαδικές
εργασίες στις οποίες θα συµµετέχουν γηγενείς και αλλοδαποί µαθητές

2η § Η πολιτεία απαιτείται να πάρει πρωτοβουλίες µε σκοπό τον περιορισµό
των ανισοτήτων και τη διασφάλιση της δηµοκρατικής λειτουργίας των θεσµών.
• Η τήρηση και η διασφάλιση της αξιοκρατίας, της ισονοµίας και της
ισότητας πρέπει να αποτελέσουν πρωταρχικό µέληµα των αρχών κάθε
κράτους.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.Νλ3Γ(α)

• Αυτά θα οδηγήσουν στην ενσυνείδητη και κριτική αντιµετώπιση των
κοινωνικών αλλαγών που συντελούνται, καθώς και στην ανοχή της
κοινωνικής ποικιλοµορφίας.

2

3η § Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µπορούν µε τη
δράση τους να αµβλύνουν την αρνητική εικόνα για το διαφορετικό και να
δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την κοινωνική αποδοχή του.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

• Οφείλουν να αναλάβουν εθελοντικές πρωτοβουλίες στήριξης των
αδυνάτων και να προβούν αφενός σε εντατικότερη ενηµέρωση των
πολιτών για την αξία της διαφορετικότητας και αφετέρου σε
αυστηρότερη κριτική των ενεργειών της εκάστοτε κρατικής εξουσίας.
• Έτσι θα εφαρµοστούν γενικευµένα οι διεθνείς συνθήκες από τους
∆ιεθνείς Φορείς και όχι µε επιλεκτική ευαισθησία.

4η § Τα Μέσα Ενηµέρωσης, αφού απεγκλωβιστούν από οικονοµικά και
πολιτικά συµφέροντα, θα µπορέσουν να αφυπνίσουν τους πολίτες και να τους
ενηµερώσουν για τα δικαιώµατά τους.
• Ως ο ισχυρότερος ανώνυµος παιδαγωγός, οφείλουν µε παιδευτικά
προγράµµατα και εκποµπές να καταστήσουν το διαφορετικό οικείο, να
αποµυθοποιήσουν την αρνητική του επενέργεια στη συλλογική
συνείδηση.
• Με εµφανίσεις σε τηλεοπτικά προγράµµατα θα δραστηριοποιηθούν και
οι πνευµατικοί άνθρωποι, οι οποίοι θα αναδείξουν την ισότητα και την
ανθρώπινη αξία.
• Έτσι όσοι θεωρούν ότι ανήκουν στην οµάδα των «κανονικών» θα
κατανοήσουν ότι για απροσδιόριστους λόγους ίσως βρεθούν στη θέση
του στιγµατιζόµενου «διαφορετικού».

ÈÅ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Φίλοι µου,
κάθε άνθρωπος ως µοναδική προσωπικότητα έχει τη δική του
αναντικατάστατη συµµετοχή στο κοσµικό έργο. Η σύνθεση των διαφορών
δηµιουργεί την αρµονία στον κόσµο σα να πρόκειται για µια κοσµική
ορχήστρα, η οποία συνθέτει τον οικουµενικό ρυθµό. Έτσι καθίσταται οµορφιά
και αρετή η διαφορετικότητα, ενώ ο άνθρωπος υψώνεται ως αξία πάνω από
κατασκευασµένες διαφορές και διακρίσεις.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6