P. 1
Asirienii

Asirienii

|Views: 17|Likes:
Published by Geo

More info:

Published by: Geo on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2012

pdf

text

original

rlenll

Dintre popoarele antice din Orientul Apropiat, asirienii au fost cei mai vestifi pentru cruzimea lor prin care au devenit stapinii unui imperiu uria~, de~i acesta i-a costat insa~i propria existenfa. Ei au ramas in istorie ca primii utilizatori ai cavaleriei ~i ai carelor de razboi

O O Asirienii erau un popor crud ~i razboinic (sus: se escorta prizonierii), care a intemeiat un imperiu uria~ (dreapta).

A!,

irienii, unul dintre popoarele cele mai razboinice din istorie, au luptat de-a ungul secolelor pentru a subjuga popoarele vecine. La apogeul puterii, imperiul lor se intindea p1ruI la Golful Persic ~i cuprindea chiar ~i Egiptul. Agresiv~tatea lor se putea datora intt-o oarecare Irulsura pozitiei lor geografice. P~m1ntul Asiriei era In partea nordic~ a Mesopotamiei, pe linga Valea Tigrului, la nord de Babilon. Deoarece nu aveau hotare naturale,

tarn1uri sau lanturi muntoase, erau vu1nerabili din orice direqie. Din aceastacauz~era nevoie de o annata putemicl ~i mobilizata 1n orice moment, pentru mentinereain1periului.Asirienii erau comercianli 1ndrnzneli. Mai mult, principalele cli comerciale ale Mesopotamiei au trecut prin tara lor, aceasta reprezentat1n sine a O Asirienii au fost printre primii care au folosit cavaleria in razboi. Erau expe~i ~i in utilizarea carelor de razboi.

j
'~ "5 ~

11

Berbecul era suspendatin interior de o funie.ltia acestui imperiu u~ a f.n. Tukultiapil-EsanoaI. Inceplnd din secolul IX. Aceasta era propaganda regilor despre vitejiile lor ca militari. armat:l. ie~ind din Arabia au subjugat o~le Surner ~i Akkad. aceasta a 1nsemnat de fapt mentinerea puterii asiriene. adica: u~ii popoarelor semitice care In mileniul trei l.easta perioada un comandant plin de succes. El a fost urinat de numero~i regi talentati ~i nemilo~i.lcut posibil 12 .n. Pe Ilnga rnacelarirea soldatilor inamici. ~i anurne Sarrukin al n-lea ~i Sin-ahheereba. Aceasta politica ~ireata. Bog. dar a continuat s~ fie sub dorninatia regatului barbar Mitanni.e. ei au fast primii care au introdus unit:ltile de cavalerie In armat:l.e. iar In locul inamicilor vechi au ap~rut altii noi. Inscriptiile col.n. in scurt timp au trecut la utilizarea annelor de fier In locul celor din bronz ~i au utilizat carute trase de cai. lemn ~i m~tale pretioase. Nici inamicul Invins care se ascundea In ora~ nu mai avea sca:pare.. In secolul XIV l. care a cuprins Mesopotamia In cea mai mare parte ~i Siria de Nord. Expansionismul continuu a epuizat 1nsa puterea Asiriei. s-au fonnat ~i au disp~rutstate. Kalhu. un rege ai secolului ai XII-lea a extins imperiul Asirian pin~ la Marea lI!1editeran~.. pe care le-au utilizat la 1mpodobirea ora~elor A. importul de piatra. In 745 l.l ce au Inceput sil creasc.irul stabil Imperiul Asirian prin secole de razboi. ornamentat cu statui 1nfati~lnd tauri cu aripi ~i cap de om.5ur . acestea cazlnd In anul 6I21. care era impodobit cu basoreliefuri uria~e.l cai care puteau duce omul pe spate. conducatori sau vinatori. O putere atlt de agresiva nu-~i putea permite nici un moment de slabiciune. Existenta statului depindea de fapt de me~terii artizani). este atirnat intr-un copac. asirienii n1:1 numai c~au l'eu~it s~-~i p~streze identitatea.n. Ataculmezilor dinspre est ~i cel al babilonienilor dinspre sud au culminat cu caderea capitalei Af}ur In anul 614 l. A luat ~tere Imperiul Asirian.n.e. O "Le-arn taiat capul ~i dincolo de zidul ora~elor lor le-arn adunat ca ni~te teancuri de cereale" -se rnindrea Tukulti-apil-Esarra cel dintii. ceea ce a condus de multe ori la lovitljri de stat ~i atentate. au putut lansa o campania expansionista. O Puterea principala a infanteriei o reprezentau arca~ii. In a<. Dur-Sarrukin (Horsabad) ~i Ninive. Aparitia Asiriei ca stat independent a fost In jurul anului 1900 l.dar au dezvoltat ~i o traditie militarn puternica:. Dup. 1mpreurul cu armata ~i sistemul administrativ bine organizate au reu~it sa menJ. iar inarnicii lor au dat dovada de atlt de mult zel lnclt Asiria ~i poporul asirian au disparut pur ~i simplu din istorie. O armata brutala Au f~cut incursiuni In toate direcr.umnelor ridicate pentru comemorarea victoriilor se mindreau cu numele inamicului lnvins ~i cu numarul persoanelor decapitate sau trase In teapa.ia din partea stinga a basoreliefului este dovada puterii infrico~atoare a imparatului.e. Fiecare lmparat rnare care a contribuit la extinderea irnperiului ~i-a construit palatul propriu.n... care a fost ~i cea mai nes~buita. periclitind de multe ori securitatea statljlui. apoi s-au protejat prin intermediul scuturilor lungi din lemn.e. O Fiecare imparat expansionist ~i-a construit propriul palat. De data aceasta victimele macelurilor au fost asirienii. a fondat o dinastie nou~. ~i anume . apoi au m:lcel:lrit toat:l populatia. O Primele ma~ini de asediere erau aparate de turnuri din care se tragea. tOtlj~i acesta a aparut In jurul anului 630 l. O lIustra.Asirienii au asediat o1"a$elecuajutorul berbecilor de lupt:l ~i al tumurilor mobile. La inceput au purtat veste metalice. ~i asirienii erau amoriti. Imperiul era slabit ~i de setea de . Astfel. Dup~ o perioada de dec~dere. De~i au pierdut controlul asupra Egiptljlui.) Asiria era la apogeul puterii sale ~i a nimicit popoarele asociate 1mpotriva sa. A Sfi~itul imperiului In timpul domniei lui Assur-ban-apli (668 -627 l. Succesul lor era schimb~tor deoarece au p~truns popoare in Orientul Apropiat. Asiria ~i-a lnceput campania de expansiune final~. astfel asirienii au fost pionieri ai lnnoirilor militare. Asiria era dezbinata de razboaie civile pentru putere ~i lncetljl cu lncetljl imperiul s-a destramat. astfel poporul rnmas f:lra conducatori se supunea cu umilinta. Ca ~i vecinii lor babilonieni.Sjlnd armata fara rezerve In timp ce trebuia sa faca fata unor adversari noi.n.putere a unor membri ai familiei regale. Capul domnitorului Tueman din regatul Elamit. apoi au fost asediate Ninive ~i Ka1hu. functionarii..ASIRIENII posibilitatea de Imbog~tire a orica:rei puteri ce detinea controlul asupra lor. In decursul acestei lungi ~i grele perioade. asirienii au utilizat tactica depo1tlrii In rnasa a conducatorilor acestora (aristocratii. care vegheau simbolic constructia. Tukultiapil-Esarra ai III-lea.e. militarismul asirian a deveiiit din ce in ce mai crud.n.e. araffi1elli1.e. la.iile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->