Revista de informare pentru farmacisti

Anul V • nr. 121 • septembrie 2008

Atuurile Ruxandrei Sendreanu sunt increderea in ea ~i inprofesiunea defarmacist

Stu diu
Beaetta leinamieinei eu ADN
pagina

Biochimie

o speranta din
eutiaPandorei
pagina 36

Dosar
Riseurile eardiovaseulare
pagina

34

40

www.pulsmedia.ro

:.(!l t i!'t' .~... M I.1 It:!Ifl!l :w li ~~~'110!r.·IIJ.o " ~1!!I.li!'.h:r~I.m!lo:"ll~ ~~~l..Ai PO.~.!.:UnIri....rt't.:iIIl! flliU UI~I~l!'i1.l J.u.=r~~ln II!!'.l.i-f\.t l.!.~iIHU..lk..l{ftlG I i!ATl ~I ·IJ~ Ii! A :I"'~~R ~ lit rJ.JL'rLIlJ'l 011p.~'III(Lelflll!i.lIi [hllJlt::lllW!Jl6~ J1~Pt!l "r~ .Il:l.QtJI m:tIt .j.I (.'I!1·lllrl '''IJj~i.-tl.~3Ie'.~. C"JltI"J 1.z·I1I_ir.t~U ~T1Y_.Fi!Jb ~tI~" ~.1.11ll I_I~~ ~II .t1-1iID'. r:. • anestezic • analgezic • antimicrobian' locale: ~~O~/\ OI!lhklr..~~ ""'rein.MlllI1iIlJ'I'llll.·cllm. ... MU"""':!.!"" _"OhM.kI d. tiilli:"11 !ii ~ prcdmll1ilJ 11·..:'I] tit.~I~.'!t1 b:'t11'1":'~ .." u ~ !:J·1J'.(Illf~e!f(t~ ."'t}4.tlI·I'\nA C~J::i!.r.-'f~LJlf"pt'f1rn~-:'iil~ Il}!!' ~~ Irio. acpuni terapeutice • antiinflamator .1.~.!i ..lllIIJ 1• ..r ~.i..il.]1~.:illtiia.~1[U"'iI t-.lll!!! u 11[J'..l!l.1(:1 Pi".?"I. ~ .1 !f.)...~ 'I.I~.l o.ltr.1< ~~B.flki']ll...ll'-. t....'I~~.J!.ff~l'?-lt £i.:L!Dl:rqt. ...il3 (" QILt~ii Ikli '-"'ii4 i~.nli fl .Z'f.u:·III~fii(..~lnJIuL .idIlKt".1"ll. .r !.a:L'.!'-. .J= l~i~'~"!I'..~~ 1Mr:..:I hnu ~ h.I.II Nu :tj.~lII)1 bi t:!~~~1 d ...OZ:ln\ ...t:l-li.RS 11100j..ll~lm)· ~111"'" ~11'!'~fi 1IJ~~:p Ii!!'! jJ!tlI!.jllllt~·~LI.!:illl~~Iti"II!!'i'l~P..~ ' thlll~I~..lfiIL .c1!. /1I.!~ ~..A'W!.Il1IIrHII.. '~~U'~~i[ll'ill! OL S"a~i '0.~ Si'IIt..'I.::t(!.liIIllll.. d~ 1_It.(i [1i'i}Iit5lt1l1111 flVf!'!lmfIl~ m a•• ""~dt rt'~.ln Iff'll!?'I! .:i!:jIIl"lllic~Df>:.t.IIil'l. ITJ!!Ir~ s.. ..~I~I!q~l:Ii~:ll~II?I~!~ltjl*_. Eko.!llllr.ti:l. ~H::: !i:rgill.!i~I~."IJlIllUlIII"l'Jj.~ 11.nr.\l..'i-. ~~.iL..oj.·.'rJI.JTr .>'F1~~IIIIII).rt'!l: .l.:ill1~II['.1111q.d::IJIlIIr.1.:t 11I~~~ uatarnera . f.:!I:.tilp.daii 1~. (:~:J:I.Irl~ 1. "1~IXT 1M TOI. a..'l D'!.t~ (I~'tl:iCl.Tt ~.!{il..!lltJtIl!'I:l.iE!'!' ~ "dlit~ Ibm-Iii e.='1(1iJl ttlm~ 1G1J."p. ca I~ r ~~E'JTI-::.1I!1JT1a1"1lllfllumWiY.':lt.i>.l ~:i'.L ..~~ J1I1filrll_l (I .:t~~1r I!~.. kloJ-I".' ~ll'tIIJI ~ 111.r~l rl~.ilicLIk.I..:«il.I~~.~·'iII' UII rnrcllk..l1~rll9il~('~ .-.}II~.·J>'ttl ~ }'U1'r...rl"'111 :1-tI~_::.~J.m ~IIo:tJulI.1J&qjll.~~~ ~ M~IiI_.tL'\ II:! l!'IlI~ir~'lI. ~'1 ~~ di! ~~ ~~~~JI~ Pr~~"]..:lIU~J!~:lfII~ibrrl.1lJrot~i~ &"r:u:It.Ub l~nl~ 16.~~~~~II~.(!'~' Co.f ~I't'.:iill ~~~ J~JlIf1I1 .JI.or.H. _I hI(lii1..i'.p.I).p r.J1 p-lil.2 Arneuoreaza In' 10 de rrunure: I' ~Q.i.'wLiilll. ik' i"I~II~~ i U~lil :R:U J'l1~ ~il:i.1 '1'Ii'Wld" ~.t.]I 0:0 .11.i""i.:...(~~N'UM [IIi"E {:~E~~_.". ll~fi1.r. activd.~rI("'k[~n\ibH~it¥J1JiL.bl!~II~. ! k~~ Voi(f.:I_5111!lir~i:r.I'. IUlIIl r:1t..~"".t'-~l:lK'5ll!1jJll!I"j~r ill itk"i.H •.$ M ~ r.t.li.[~n·CVfIlT."'.!t ..""'CSCI'Ii:.~~ ~1Ii IlIllid. H -HJi.~l!!' ~~...H._ ..ll...• !rol LW.'t~ih~:rI~.I.1.J I!'f.I'IOlI~lll!"di.t Jii'l11l'l11 pLIO fml'l!..·IJ:lllrn~ ~ '1[JI:I.o:tllt'{IIIlIIL~~IOII r}. pr}'J mlH·ri.llr.:r lin sceu rumm....·rl!i" r. 1rt iIrt~I:"r.I~1-. ""'II~I{ ~L41) I dri~ll! ~·. d~Ir"'!!'!"'"~~Irillo .jWl~'~I[il':ru:'''.!. ~11J11~ [fit' Lillr1l':..tt.i I¢ l..lIfi!..J(.~~\J:J. '\It' ~'iilr til .rrt'l ~.t~1~ !:i~[J1YiII 1JI:..i. DiJlJ.:!InCIIILJJi..:t r. ~1!Il.rIP.i.~~ l.riin i I"J'itI!'JlI}oi ~ ~rir'l. :!!I.lImll.OERlSTlGlbC!~ P.":lh.Ll~~. ltJ! 1~ II.....J.'IIdJ.". Wi'd~1ffL.:.EI.•.Il 11'11.Dillltnll"i(lk:t!lW!'(!IIo:llLi'l~1rJr-r'tt1CL""\d'~ "1'1.R'_ ~ ....pr:i-~~'fi.~ :wu4o "~1Fr #Ia ...:lrru.-~.!l1!"1 ifJI!Ol'ie ~ b-Jt:j!II-I!"/I·II}I~:'. illl:1: ~irt-" '!'fill iL 1.II'I~'lrn-:r" J.i!ouIili itlll'!...i:~ih)I~U TIl I!rln-[~J '1-. IA.il..:! ...ib ~t:cil=i~ iktru Claim. 1001 l''f\! I!J LiJN 1l[1.ft'r.it!::mi"'di~rtr.rli~."'m.i"kllr.:.1 ~ !i1~tbiH"lltjn N~J·hilll r.. .DtJi i .!$..lld M tl i)!I t"l!Mlr.' MIIj~liTmblul klllli.Jfull:i1. ..rfibi rII:f]1 ta."ir rn.!llihJ~IIIn!~~II'!!:I~I.l i)'rlu if..~ OO·z.'t::t')p..[a!l~~it.:r..r'lKt~"I!TAJI.J I}ft..J~p.U:~nl~ri\'l1 s..r.""I ~..r~I~11r.~II"~~lII. It A r·ultlJ-n'~ ~ Intii~~ii ~r:l~ii:jjr.~r:j.]~.~IMJiJ'~~lidi!ttl.~:. I{I~r~~'JI.~~ Iftt" fll[-r .i'l~Jh.bfj ~1.h.CU..!i'l~...~ll.911i'~IIH .fLJ:~.j'l! dt.1 ..tt].5rei'O Lj ..1 Ii pr~il.t:fit. :."..]·HlflI:I:Ii'~~I'~h.~:1.i:r-~It.c:J.jq. .I)..~~ . kl~i:cuI.lll "li+ruUd.'jl.{:E(.. .li h~ ~II ~1:I~1.IIUjLilIIW-lI!"" d= I iI"'f"il~ IIj C .II~.~li'i r'~~ir . f.1..ll!'wlt.... l:.'!I!!m...J\~:.Ak.I5:i.:pa..JJJ tlpl~lullj1D .i 1'~JtIl!:IIL"I.cLIIlt...I '...b.!t Llup.J:.t..::!5111..JIl-!l..l~ .:Ij ~i ~ '1II1Jo1..H e.jI~ t I..'llfI..i\fU:I~AOOI.:II i.I~~jiF..IrI'I!k ~lipIJ'dI}_r. i~~~"r&I:o!"'l t.bnf:t:.a-1'Li!..'i iJeo 'In i-elM V. In1'1Jjia..tl!l?.JI"Il~. J ~ I toll ~1!!fi!!.:1. ·a:a.l:I<I= F'1.lt..u) ~~ ~ It' ~lj'9 i"l t"f1.rj.tflJld ~t iul~ p:r. ~~L..'\""[ Uf I.lao 06. C:utr aJ.:LiLtn cop..I£iL~:tt'I" 1lC'~~Wil!lL~..'I.r. C"II_.'lormll1.plldtr.p~ 11'01. lid..\~Iu I flt!:f:..:. Ilrn~.lUpiI piC'Ciil~ IHf.:lli1IX1I.. ~lll!~~~iU·"!I:'ll~I~~~. . nrool·I{". ~in.:..~t.\l:t. rj~~Ii:nK.1!II~~ ~.r.lilll!lic!JI •.J!~lIt..TANTUM Clorhidrat de benzidarnlna o singurd 4 substantd.~~it!?G!!I.·SI'.1 ...I !1i"'II!t .i.!_.llll Nu jj.II*-"t"oIjl ij:.'l1.:.I ~/im!I.!II!!'ooln III .:r.r1ilITti.I ~'~~I~I.IO pITiClJ'd . ·C"'.t. .iL 1 1~1..ldl!'.td~:i::I~mL. p..::.lI.iiiit..'ik.tIlLii"AlL ~~1n iIIillbill'll:IIRQI.l Lilt ""ilIIliliL.:w1~hl.Fir In ~Ihl). 1 'ut.lm < 1W"Ti1ll((i! ~k!r~Sll !..~cl:Lw 100(1:..I'['" t ~~t'O IUiltlli.(IKiI. ~11?"31..k.!llkJ.Wlm ~fi.ib I)..i.r.wL~.i! ~~i~trll' ' 1Q..i)' er 1r.~::t·~I.:Ilitir.~ !!1i(l.r.[ 'Ij":u...I~iJdIi:.'t ~ ("'Ij' H i) ...~~. [(._I'1'~..hj.r.:! QJJ1lmi:" d:.J ~.utl de tift I~ i~inj H ~r b (IIi~~·il il 111 cl..In~tt.WRl~i rJt1i11"In.[~km.rtlnW~I!1Q .i)" ~.ll':'J.:tlrlt:"c I"'"~I~~ ann ali.11I! durerea senzatia de arsura pruritul H CII~ II(it '''I"II-.rtlII'rNll'.liflI:orl. ~f"r. !rI1I-\K!:IcirJiJfl oJ IJlIIJJD~ t~I...«JII:::t d. !._i ~:ilr'lJ It li'N~1 .!il': . VI. ~!Jr~rfttt~llift] 1tr1 W:n !Jllii.lli'llrlll!'i !..lIIllp..t."I~II·ni ~ijLIil:lalliC"nILlhJi _'.LI r.m~ 1Ili~l.'I~L rl~II~IL p!(!(1ll'J1:.LI ~:...':l\1ulj! ~ .i:l ~r'~llIl~R.]I'I~l:!il ~1~'I.II~i.:1t~_ 1.~ let..~~IIDII'.·~ ~~~) ~1112M1fGil~i.tMJ Dbi.!I.1'1 .."O.~ rl!'l' f"'-:~""I{I.:iirF hi~I.1J n ~iI"~il .'il!\.I .::ltitll'lFijl§"I:'I~!'.:R.I1.:...JC~IIIII!.i!'l~i I.-.t . m':t!i-r':lrm....Ilrr:-..U~ 1~1~:ric.dl/lAt:'I1'I.hr.~Ir.! '~f.n f ik .pe.:-i "It pt.j .!I~ii!. fdr'fl~Ii"!.

. inainte de toate. primulloc prin gravitate si desfiisurare. iar deficitul de responsabilitate detine. farmacist. iar implica rea Comisiei de sdnatate a Camerei Deputatilor se impunea de multo Farmacii fara farmacisti. cii operatiunile de control au un caracter confidential.Cristina ION redactor-sef Deficit de responsabilitate Totfelul de ciudiitenii legate de farmacii si farmacisti raman de neexplicat pentru pacienti. ~ ca reteaua farmaceuticii este dezechilibratii teritorial. 121 • septembrie 2008 . incontestabil. Toatd lumea constatii cii avem de-a face cu un domeniu la care sunt extrem de multe de pus la punct. ceea ce favorizeazii cotuptia si multe _ ~ altele. ceea ce inseamnii cii in unele din acestea nu lucreaza nici o persoanii care sa detinii calificarea de . Cum se intamplii de obicei. Mai ales ciind este vorba despre sdniitatea publica. Aceasta este inca 0 situatie care ne atrage foarte serios atetuia asupra consecinielor amtiniirii un or decizii obligatorii. tiirdgiiniirile se reflectii direct in indicatorii specifici de la natalitate la morbiditate si.. Revista de informare pentru farmacisti • r -0 OJ • I O) Anul V • nr. fie ca avem de-a face cu un vid de reglemen tiiri. nu se consumii medicamentele strict necesare pentru vindecarea un or boli. acestea fiind "reactivate" de informatiile apdrute in presii dupii dezbaterile legate de proiectul de lege afarmaciei. se invocii. Lumea a aflat ca existii mai multe farmacii deciit farmacisti. direct. fie cii aces tea sunt in exces. legea ca principalii sursii a asa-numitelor disfunctionalitiiti. in prea multe institutii care ar trebui sii fie factor de decizie. de aici. Se pare cii. la mortalitate.

23-60. utilizate in afectiuni alergice Clase terapeutlce Responsabilitatea asupra coniinutului original al materialelor apartine in intregime autorilor. 266-268. Fax: (031) 425. Gorp 60. Nela VILCEANU Farm. Toate drepturile sunt rezervate. Andreea ARSENE Dr.ro Miidiilina MlijALTIANU loanaDAIAN Farm.40. axele A -B.pulsmedia. Sector 5. o speranta din Cutia Pandorei Bogdan LABER Cristian CONSTANTINESCU Mihai GIUVELEA abonamente@pulsmedia. maria BESCIU Anca BUCUR-BEJENARU Laura FRATILESCU Director evenimente Director vanzari Director marketing Echipa redactionala Redactor-seC 1 1 Primariat 2008 341 Studluantibioticului Heactia 36 40 46 Blochlmle 1 antitumoral leinamldna cu ADN MarialACOB Director de productie Terapia genica. 10 ani de activitate Congresul Federatiei Internationale a Studennlor Farmacisti i--"iiiillI:iI!!I Dlstribultori Evenlment Examene a SZERAC Alexandra MANAILA Cristina ION cristina.ro. 121 • septembrie 2008 Redactia ~i administratia: Puls Media Network Electromagnetica Business Park Galea Rahovei nr. Bucuresti Tel.ion@pulsmedia. bir. iar utilizatorii spatiului publicitar. Doru SELAGEA Prof.ro. 541 EvaTuarea'medicamentelor 581 Asistent de farmacle Grad principal Leglslatle mC'dl" ISSN: 1584-6539 62 641 Cosmetlci"organic" De la clasicla publicatie auditata ~ir~ . Tipar executat la DURAS. eta} 1.drd.41 e-mail: office@pulsmedia.ro 121ANM 1 ~~~tele nerecomandate prescolarilor ~iscolarilor ~!~ctUI de lege a farmaciei 1 Pacientul este acela care 1 Intervlu farmacistul Maria Mihae Director ~eneral Publisher 26 28 30 ADM Farm.ro Director difuzare Director artistic Dosar Riscurile cardiovasculare Interactiuril ale Iinteractluni blocantelor canalelor de calciu 1 48 5211stOria farmaclel Paracelsus Antihistaminicele H1 de generatia a doua. de informatiile incluse in machete Articolele public ate in aceastd eduie sunt copyright © 2008 Farmacist.40.40. Persoanele intervievate rdspund de continutul declaratiilor lor. www. Corina MACAVEl Farm.: (031) 425.sumar 6 16 20 24 1 Flash ••••••••••••••••••••• Anul V • nr.

E. 1 pu erizare In iecare nara de . ~gumer de siguranta. Practic • eenceput • • nou-nascuti sugar.iti I'or.x.ate de: atmosfera inchisa..e ORL.pa de mare bO.Qata in saruti mirne!l'aJle Clii:!Joele:meunemail'~r:lJe .i rilnosinuzite . pentru igiena pre. fumat aciiv.i Ad1m~nistrafedin orlce pozi!ie SacUilet special. special penrtru utlllzarea de catre intlle1aga famine. CUi $Qlu~ie Natural. pedoada utmzari~ .fi postoperatorie. Jara conserv'anti taate St1edl.?i uscata (biirou. club! aer condi:tionm).estslirant.crodifuziune' A. iMlterventUlechiruligical.prin uthlzarea intregului vo~um de solulie.valva antireflux.acute .zit.r.i cronloe: al'ternativ. a nevoie SODIMED .artarea m uoo. Sig:ura!l1ta inadmin'istrare Steril ps • so'lu1'ie in saculet spec:ial . cura\area ~.a la decongestionantel'e nazate: adjuvant in tratame'ntulinfectWor . sustinerea 'capaciti\i~ naturale de aparare prln refacerea mueoasel nazale.mic" 300 de doze .4 ori pe zl.conlo. valvaaniireflu. . .iumidi'ficarea mucoasei naz·ale agres.~ lPaslv~ponrare. inde'p..• • Mi. copU adulti t Marimer® rinite .I a~ergiilor din sfera ORL.ilhert.

Viorel Vasile. de vaccinare a 50% din populatia peste 65 de ani. sa nu mai existe bIoeaje in aprovizionarea eu medieamente ~i pacientul sa nu mai fie plimbat. prevenind cornplicatiile gripei ~i decesul in cazul persoanelor cu rise crescut. Federatia Romana a Medicamentului devine acel partener social al statului menit sa sprijine accesul bolnavilor din Romania la medicamente. Pentru 2010. iar banii Sanatatii sa nu • mai fie eheltuiti• in alte seopuri. presedintele ADMR . Ei recomanda vaccinarea indiferent de previziunile meteorologice. cardiologie. Federatia Romana a Medicamentului si-a planificat sa determine autoritatile sa asigure accesul persoanelor bolnave la medicamente. Noua In sistem. din care in primii doi ani ar urma sa fie vizate mai mult de jumatate din cele 216 farmacii ale retelei. In Romania. administrarea acestuia putandu-se prelungi pana in ianuarie. Viorel Vasile. !iderul pietei mondiale a medicamentelor generice. Ministerul Siinatiipi Publice a finalizat Iicitatia nationala pentru vaccinul antigripal pentru sezonul2008-2009 ~i va achizitiona pentru acest an. campania de vaccinare din 2007 a atins tinta recomandata de OMS. Vaccinurile sunt inactive ~idau reactii usoare locale. iar in unele situatii putina febra. Cantacuzino' au declarat pentru Agerpress eli toate vaccinurile care se giisesc pe piata sunt aprobate de Agentia Nationala a Medicamentului ~irespectii normele europene ~i internationale. schimbare de look Schimbarea centrului de greutate dinspre produsele medicale spre cosmetice inseamna un colac de salvare pentru afacerile farmaciilor. Teva are 0 pozitie puternica in special in arii precum oncologie. Presedintele ADMR. La Camera Deputatilor s-a cerut modificarea legislativa pentru a impiedica farmaciile sa se transforme in simple centre comerciale. ca parte a ofensivei pe care gigantul israe!ian 0 pregateste pentru Romania.6 • a persoanelor cu rise crescut. Zentiva. Claudiu Opran. inclusiv in lupta cu concurenta hipermarketurilor. Virusologii precizeaza ca vaccinul contine microbi inactivati ~i determina formarea anticorpilor. 0 piata pe care printre cei mai importanti jucatori se numiira Terapia Ranbaxy. intrucat peste 20% din acestea functioneaza fara a avea nici macar un farmacist angajat. declara ca procesul de schimbare a look-ului farmaciilor se va intinde pe 0 perioada de cinci ani. informeaza Agerpress. Speeialistii Centrului National de Beferinta pentru Gripa de la Institutul National . pag. in contextul in care in Ungaria conditiile pe plata farmaceutica se vor mentine dificile in urmatorii ani. CEO al retelei Sensiblu. a declarat ca partenerii sociali ~i economici implicati In circuitul medicamentelor au decis sa infiinteze 0 organizatie pentru a-i reprezenta in relatia cu institutiile statului. business de succes in Romfuria Producatorul maghiar de medicamente Richter Gedeon anticipeaza ca dezvoltarea sa va fi alimentata de operatiunile pe care Ie desfa~oara in Europa Centrals ~i de Est. ~i-a stabilit pentru anul2008 0 crestere de 60% a afacerilor pe piata locala pana la 16 milioane de euro ~i de 25% in 2009. Actavis. OMS recomanda vaccinarea a 70% din acest segment de varstiL • nr. In luna noiembrie se recomanda vaccinarea celorlalte categorii ~i a copiilor.FRAM . In interesul direct al bolnavilor. pentru prevenirea unei epidemii. diabet ~i sistem nervos central. intr-o prima faza.3. in funetie de resursele financiare. Avem in vedere sa negociem listele de medieamente ~i preturile aeestora. 3.000 de doze. precum ~i a personalului sanitar. un nou partener la CES Richter Gedeon. La nivel international. cand este mai cald ~i virusurile nu cireula. In aceastii luna se recomanda vaccinarea in principal Controale drastice Reprezentantii Colegiului Farmacistilor cer controale mai drastice pentru centrele comerciale care vand medicamente. Obiectivul Teva pentru urmatorii cinci ani il reprezinta un loc intre primele trei-cinci companii de generice. Priorita. in decembrie a persoanelor carora nu Ii s-a putut face vaccinul din diferite motive. dr. dr.8 milioane doze de vaccin antigripal Sensiblu. Richter a inregistrat 0 scadere de 41% a vanziirilorin Ungaria ~i un avans al business-ului in Romania.tile Teva Teva. In primul semestru din 2008. 12l/septembrie 2008 . Sandoz sau Antibiotice.J. alte 700. in special pe fondul afacerilor din distributie. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC).care va action a pentru ca deciziile referitoare la politicile de sanatate In privinta medicamentelor sa fie luate In conditii de transparenta ~i profesionalism. inclusiv in Romania. Specialistii Centrului sunt de piirere ca vaccinul este recomandat sa se faca in luna octombrie.1 milioane doze de vaccin antigripal ~i ulterior. Asociatia Distribuitorilor de Medicamente din Romania (ADMR) ~i Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) au hotarat sa se constituie intr-u federatie .flash • FRAM.

preluat de compania islandeza Actavis in 2006. conform rezultatelor publicate de companii pe site-ul Ministerului Finantelor. mizand pe produsele cardiovasculare. • "Vaccin pe viata" Oamenii de ~tiinta britanici lucreaza la un vaccin care ar oferi protectie "pe viata" impotriva gripei. avand in vedere prevalenta din ce in ce mai mare a acestui tip de afectiuni in ultimii cinci ani. la afaceri de 294 milioane de lei. fostul producator de medicamente oncologice Sindan. Pentru 2008. ceea ce tnseamna 0 marja de pierdere de 5.6 milioane de lei.9 milioane euro pe plata locala in anul2oo7. importanta pentru Egis Pharmaceuticals Vanziirile grupului ungar Egis Pharmaceuticals in Romania au crescut cu 21%. In Top Five Producatorul francez de medicamente Servier a inregistrat vanzari de 73. spun specialistii. facand in acelasi timp economii substantiale. fata de avansul de 49% consernnat in ianuarie-martie 2008. a caror reteta a devenit publica in urma expirarii patentului detinut de companiile producatoare de medicamente originale.2%. a inregistrat 0 scadere a ritmului de crestere. seful echipei de cercetare de la Oxford. avand patru noi produse pe noua lista de medicamente compensate cu 50%. Sarah Gilbert.2 milioane de lei. la afaceri de 62. dar va putea fi folosit cu succes.38 milioane de lei. la 15 milioane dolari. evaluata de compania de cercetare a pietei Cegedim la 1.2 milioane dolari. a raportat 0 marja de profit de 35% pentru anu12007.iunie 2008. Divizia de productie a Gedeon Richter a raportat pentru 2007 o pierdere de 3. in aceste conditii. Astfel. Este liderul pietei locale de cardiologie. Egis a avut in Romania afaceri de 12. doctorii fiind convinsi ca vaccinul ar putea salva sute nr. scapandu-ne de chinul vaccinarii anuale.4%. Antibiotice Iasi a raportat 0 marja de profit net de 14%.8%.Compania a ajuns in top cinci companii farmaceutice pe plata locala. .iunie 2007.respectiv 4.Cegedim estimeaza 0 crestere de 8%. precum gripa aviara. iar formula va fi identica. eel mai bine vandut produs din portofoliu este Preductal. GlaxoSmithKline a inregistrat 0 marja de profit net de 3. ~i impotriva unor tipuri mai periculoase. . Vaccinarile vor fi repetate 0 data la cinci sau chiar zece ani. In perioada octombrie 2006 . realizand un profit net de 4. cea mai mare dintre cele ale producatorilor autohtoni de medicamente.121/septembrie 2008 • de mii de vieti.in Romania se produc doar generice. la afaceri de 229 milioane de lei. Zentiva a raportat pentru anul trecut o marja de profit de 2. scrie cotidianul britanic "The Daily Mail': Beneficiile ar fi enorme. cu 0 com de plata de 23%..85miliarde euro. potrivit raportului financiar al companiei.vaccinul pe vtata" va fi o arma redutabila nu doar in cazul gripei comune. ritm superior nivelului de 8% din intervalul corespunzator anului anterior. cred specialistii. Plata farmaceutica locala.4 milioane dolari. in acest moment. Romania ocupa locul patru ca importanta pentru producatorul maghiar pe plata din Europa de Est. • Servier. in primele noua luni ale anului fiscal 2007/2008 incheiate la 30 iunie. • Romania.• Rezultatele financiare pe anul 2007 Productia de medicamente oncologice a oferit cele mai mari marje de profit in plata locala de productie de medicamente. crede ca vaccinul ar putea fi folosit pe scara larga peste numai cinci ani. cu vanziiri de peste 25milioane de euro in intervalul iunie 2007 . Pe de alta parte. Dr. dupa finalizarea procesului obligatoriu de testare a sigurantei ~i eficientei. Terapia Ranbaxy a raportat pentru productia de medicamente 0 marja de profit de 13% ~i un profit net de 38.9 milioane de lei. vanzarile pe piata romaneasca in al treilea trimestru si-au incetinit rata de crestere la 16%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.