P. 1
Curs 2 Institutii Si Autoritati Competente

Curs 2 Institutii Si Autoritati Competente

|Views: 49|Likes:
Published by Andreea Popa

More info:

Published by: Andreea Popa on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Lect. Univ. Dr.

Cosmin Enache [Universitatea de Vest din Timişoara]

Control fiscal

INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI COMPETENTE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI FISCAL
octombrie 2009

Curs 2

Cursul de azi – Instituţii şi autorităţi competente în domeniul controlului fiscal
Obiectivul cursului de azi este de a vă oferi o perspectivă asupra instituţiilor şi autorităţilor competente în domeniul fiscal din România. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Autoritatea Naţională a Vămilor Garda Financiară Direcţia Generală de Coordonare a Inspecţiei Fiscale Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice Judeţene

Autorităţile administraţiei publice locale
2

în condiţiile stabilite prin OG 92 / 2003 privind Codul de Procedură Fiscală (republicată în 2009)  Exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea. care au ca efect evaziunea fiscală  Exercită. activitatea de inspecţie vamală.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  Atribuţii în domeniul controlului fiscal (HG 109 / 2009):  Exercită exclusiv. descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic. financiar şi vamal. prin Autoritatea Naţională a Vămilor. activitatea de control vamal ulterior şi orice formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în domeniul vamal 3 . nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală.

precum şi accesoriile acestora  Stabileşte competenţa de exercitare. descoperirea şi combaterea evaziunii fiscale  Verifică bazele de impunere. legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiiloe de către contribuabili. metodelor şi mijloacelor utilizate de contribuabili în scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de ANAF şi pentru prevenirea. condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale 4 . precum şi modul în care aceştia respectă prevederile legislaţiei fiscale şi contabile. stabileşte diferenţele de plată.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  Acţionează pentru anticiparea căilor.

conform legislaţiei în vigoare 5 . măsuri de conformare pentru respectarea legii  Să aplice sancţiuni. ca urmare a controlului. prin ANV. controlul vamal  Să stabilească.Agenţia Naţională de Admnistrare Fiscală În exercitarea atribuţiilor sale. controlul financiar. controlul operativ şi inopinat  Să exercite. este autorizată:  Să exercite nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală. în sarcina operatorilor economici.

structurile cu atribuţii în domeniul controlului fiscal sunt reprezentate de: Autoritatea Naţională a Vămilor Direcţia Generală de Coordonare Inspecţie Fiscală Garda Financiară Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice 6 .Agenţia Naţională de Admnistrare Fiscală În organigrama ANAF.

în subordinea ANAF. cu competenţe limitate la legislaţia vamală naţională şi comunitară Acţionează prin intermediul direcţiilor regionale vamale Exercită acţiuni de control specific.Autoritatea Naţională a Vămilor Organ de specialitate al administraţiei centrale. al realităţii operaţiunii de import sau de export  Controlul scriptic – al documentelor ce însoţesc mărfurile importate sau exportate 7 . faptic sau scriptic  Controlul faptic – al mijloacelor de transport încărcate cu mărfuri.

Autoritatea Naţională a Vămilor Poate realiza un control iniţial – la data introducerii mărfurilor pe teritoriul naţional / comunitar Poate realiza un control ulterior – până la expirarea termenului de prescripţie de 5 ani Activitatea de control a ANV se limitează la: Agenţii economici care exercită activităţi cu element extrateritorial Domeniul taxelor vamale  Controlul vamal concomitent – birourile vamale de intrare sau de ieşire  Controlul vamal ulterior – organele de control 8 .

organizată ca instituţie publică de control  exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea.Garda financiară Organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea ANAF. descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic. depozitare. financiar şi vamal carea au ca efect evaziunea şi frauda fiscală Sfera de cuprindere a controlului exercitat: Respectarea actelor normative Respectarea normelor de comerţ Modul de producere. circulaţie şi valoarificare a bunurilor Depistarea activităţilor ilicite ce conduc la evaziune şi fraudă fiscală 9 .

tematica verificării. pe baza legitimaţiei de control. perioada supusă verificării şi durata controlului Controlul tematic se suprapune în totalitate cu domeniul de acţiune al altor organe de control (control fiscal – ANAF.Garda financiară Exercită un control curent – operativ şi inopinat. a insignei de împuternicire şi a ordinului de serviciu Exercită un control tematic – limitat prin dispoziţia de control cu privire la persoana verificată. control vamal – ANV) 10 .

circulaţiei şi comercializării alimentelor 11 .Garda financiară Sunt supuse controlului exercitate de către GF: OG 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare OUG 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale L 82/1991 a contabilităţii OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor OUG 97/2001 privind reglementarea producţiei.

care reprezintă doar o parte din contribuabili 12 . luând măsuri de conservare a documentelor şi a bunurilor descoperite cu prilejul controlului inopinat realizat. GF nu are atribuţii directe în domeniul controlului fiscal! În materia evaziunii fiscale.Garda financiară Practic. GF intervine limitat. cu scopul de a împiedica sustragerea contribuabilului de la urmărire penală sau fiscală GF controlează doar agenţii economici.

Direcţia Generală de Coordonare a Inspecţiei Fiscale are următoarele atribuţii: coordonarea activităţii de inspecţie fiscală desfăşurată de orice structură din subordinea Agenţiei cu atribuţii în acest sens. emiterea de proceduri de lucru în domeniul inspecţiei fiscale şi metodologii de control analizarea şi evaluarea informaţiilor fiscale pe care le deţine. elaborarea şi calcularea indicatorilor de performanţă. prin întocmirea şi urmărirea respectării programelor de activitate. precum şi obţinerea de informaţii noi în vederea identificării riscurilor fiscale anticiparea căilor şi metodelor utilizate de contribuabili pentru sustragerea de la plata obligaţiilor bugetare 13 .

precum şi cu cele cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele directe şi indirecte emiterea de acte administrative în vederea soluţionării cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare sau la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate preţurile de transfer 14 .Direcţia Generală de Coordonare a Inspecţiei Fiscale cooperarea administrativă şi efectuarea schimbului de informaţii între administraţia fiscală română şi administraţiile statelor membre ale Uniunii Europene.

cu privire la contribuabilii declaraţi inactivi 15 .Direcţia Generală de Coordonare a Inspecţiei Fiscale gestionarea schimbului de informaţii şi a cooperării administrative pe linie de TVA şi accize emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans întocmirea proiectelor de Ordin ale Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

care are în subordine: Serviciul de management al informaţiei Serviciul de analiză de risc 16 .Direcţia Generală de Coordonare a Inspecţiei Fiscale Direcţia de Inspecţie Fiscală. care are în subordine: Serviciul de coordonare a activităţii de inspecţie fiscală Serviciul de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală Serviciul central de legături Serviciul preţuri de transfer Direcţia de Informaţii Fiscale.

care cuprinde: activitatea de metodologie şi administrarea veniturilor statului activitatea de inspecţie fiscală 17 .Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană În structura organizatorică a fiecărei DGFPJ se regăseşte o structură de administrare fiscală.

Activitatea de inspecţie fiscală Structura organizatorică a inspecţiei fiscale la nivel judeţean cuprinde: Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene Inspecţia fiscală din cadrul Structurii de administrare a Administraţiei finanţelor publice municipale resedinţă de judeţ Inspecţia fiscală din cadrul Administraţiei finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii Activitatea de inspecţie fiscală se subordonează Direcţiei Generale de Coordonare a Inspecţiei Fiscale din ANAF 18 .

a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale.Activitatea de inspecţie fiscală Atribuţii. stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată. corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. precum şi a accesoriilor aferente acestora  constată şi investighează fiscal toate actele şi faptele ce rezultă din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale. competenţe şi responsabilităţi (selecţie – în total sunt 36! – vezi ROF DGFPJ)  efectuează inspecţii fiscale în vederea verificării bazelor de impunere. respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile. în vederea descoperirii de elemente noi relevante 19 pentru aplicarea legii fiscale . corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili.

faptele constatate şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale  verifică concordanţa dintre datele din declaraţiile fiscale şi cele din evidenţa contabilă a contribuabilului  stabileşte corect bazele de impunere.Activitatea de inspecţie fiscală  analizează şi evaluează informaţiile fiscale. diferenţele datorate în plus sau în minus faţa de creanţa fiscală declarată şi/sau stabilită  înscrie rezultatele inspecţiei fiscale într-un raport scris care va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei impozabile 20 . potrivit legii. în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse  sancţionează.

funcţionează un Serviciu de Inspecţie Fiscală Persoane Juridice şi un Serviciu de Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 21 . constatarea. care are atribuţii privind stabilirea. un serviciu. un compartiment sau un birou care are atribuţii în domeniul controlului fiscal De ex. urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale În cadrul Direcţiei Fiscale.Autorităţile administraţiei publice locale La nivelul fiecărei primării este organizată o direcţie. în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara funcţionează o Direcţie Fiscală. controlul.

constatarea. supuse inspecţiei fiscale Aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde au competenţă. în vederea încasării obligaţiilor fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale Verificarea concordanţei datelor din evidenţa serviciului de impozite şi taxe cu datele din evidenţa contabilă a contribuabililor persoane juridice. 22 .Atribuţiile Serviciului de Inspecţie Fiscală Persoane Juridice Verificarea. respectiv emiterea deciziei de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale. încasarea. stabilirea.

stabilind diferenţele nedeclarate de către contribuabil şi transmiterea către Serviciul Colectare şi Executare Silită a Dispoziţiei de urmărire însoţită de procesul .Atribuţiile Serviciului de Inspecţie Fiscală Persoane Juridice Verificarea pe teren a modului în care contribuabilii persoane juridice au constituit şi virat la bugetul local impozitele şi taxele datorate.verbal şi anexele aferente Întocmirea de referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului Întocmirea de referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului. achitate şi nedatorate de către persoanele juridice 23 .

respectiv emiterea notelor de plată în vederea încasării obligaţiilor fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale  Verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane fizice au constituit şi virat la bugetul local impozitele şi taxele datorate. stabilirea. încasarea. stabilind diferenţele nedeclarate de către contribuabil  Aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde au competenţă  Întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului  Întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului. achitate şi nedatorate de către persoanele fizice 24 .Atribuţiile Serviciului de Inspecţie Fiscală Persoane Fizice  Verificarea. constatarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->