De Super Promoter - Ambition

Superpromoter

“The power of enthusiasm”

Welkom!

Waar wordt ik nog meer enthusiast van?

microfinance sport familie

kerk werk

vriendin

Masterclass Superpromoter
1. 2. 3. 4. 5. enthousiasme Superpromoter Pauze Worshop Uitreiking prijs

De Superpromoter

Wat is enthousiasme?

Google enthousiasme:

Crocodile hunter – Steve Irwin

Wat is enthousiasme?
• Enthousiasme is meer dan smiling en springen en blij zijn. • Nederlandse synoniemen: − Gedrevenheid − Bezieling − Uitbundigheid − ...

Belangrijker nog is de vraag:
• Wat is de impact van enthousiasme? • Zijn er bedrijven met enthusiaste klanten?

• En wat betekenen enthousiaste klanten voor een bedrijf? • En wat betekend het voor jou als je ergens enthousiast van bent? • Wat als anderen enthousiast van jou worden?

Voorbeeld bedrijven

Tegenovergestelde enthousiasme

Helaas...

Ultieme strijd

Kenmerken van een Superpromoter

1. Enthousiast

2. Delen enthousiasme

3. Invloed

Waarom belangrijk?
• Superpromoters zorgen voor goede winst (besteden meer en brengen nieuwe klanten aan) • Criticaster (detractors) verantwoordelijk voor 80% van de negatieve mond tot mond reclame

Superpromoter

Superpromoter Verzekeringen en Energie

Detractor

Muziek band/artiest als voorbeeld
• Stel je voor...

Dat dit je uitzicht is

En dit je fans

Superpromoter blindheid

Waarom zijn we blind?
1. Focus op verbeteren 2. De enthousiaste klant blijft toch wel

3. Focus op aanwas nieuwe klanten

Onderzoek

Exponentiele groei: Elke superpromoter 5 nieuwe klanten
1. 2. 3. 4. .... .... .... .... .... 10. 5 nieuwe klanten 25 nieuwe klanten 125 nieuwe klanten 625 nieuwe klanten

9,765,625 nieuwe klanten

Superpromoter are relevant
… zorgen voor omzet groei en reputatie … werken motiverend en laten je sterke kanten zien … ideale “co-creators”

Interne Superpromoter

Wat doen we voor bedrijven?

Definieren & vinden

Luisteren & begrijpen

Assisteren

KPN - Voorbeeld

The Superpromoter – Case Study

Communication - snapshot

1st Teaser
Here comes the Superpromoter…

2nd Teaser
Superpromoters are not born but created....

Wie zijn jouw superpromoters?
• Als net afgestudeerde, wie gaat jou promoten? • Als young professional, wie beveelt jou aan?

Voorbeeld Case Heineken

Vragen

Bedankt

Opdracht
1. Neem een bedrijf, organisatie waar je superpromoter van bent en geef aan waarom. Geef ook aan hoe je je enthousiasme deelt met anderen.

2. Maak nu een Superpromoter plan voor dit bedrijf met als doel: − Nog meer superpromoters te creeren − Bestaande superpromoters te helpen hun enthousiasme te delen − Superpromoters te assisteren meer invloed te krijgen in hun omgeving.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful