Logica Programarii

Nume si Prenume: _______________Tudose Andreea________

INTRODUCERE IN LOGICĂ
Până în 1850, demonstraţiile matematice s-au bazat pe experienţă şi intuiţie şi au fost acceptate în general în această formă. Leibniz a fost primul care a evidenţiat necesitatea unui limbaj formal, numit "caracteristică universală", care ar trebui creat şi utilizat în formulările matematice şi metodologia matematică. Începând cu anii '50, tehnologia calculatoarelor a arătat cum poate fi folosit calcuatorul pentru efectuarea prelucrărilor simbolice.

O soluţie a a fost oferită logică, pe au rezolvat probleme leexpresiilor permit autorealizării decedurilor de

acestei problme de programarea baza căreia snumeroase gate de forma logice care matizarea ducţiei şi a projudecată logică.

Pentru a înţelege logica trebuie să examinăm, în primul rând, cum sunt formalizate propoziţiile logice şi matematice. Conectorii logici formează elementele de bază ale unei astfel de formalizări.

Intuitiv, fiecare propoziţie are o anumită interpretare: aceasta poate exprima adevărul sau falsul. Dar pe ce criterii este o propoziţie adevărată? Care este relaţia între interpretarea unei propoziţii compuse şi interpretarea propoziţiilor care o compun? Ce rol
1

Logica propoziţiilor. a procedurilor de decizie şi pentru 2 .Logica Programarii joacă conectorii logici în această interpretare? Pentru a putea răspunde la aceste întrebări trebuie să examinăm sintaxa propoziţiilor şi regulile care determină când şi cum putem deduce concluzii valide din premise pe baza informaţiilor dispoonibile. la fel ca şi logica predicatelor . În capitolul de logica propoziţiilor (LP) vom examina propoziţiile atât din punctul de vedere al sintaxei cât şi din cel al semanticii. Vom studia de asemenea metode de deducere a concluziilor din premise şi vom stabili formele adecvate ale propoziţiilor pentru reprezentarea cunoştinţelor. care este mai complexă. se ocupă de aceste probleme.

Tabele de adevăr: 1.Logica Programarii demonstrarea automată a teoremelor în programarea logică. a f a a f f f f or a f a a a f a f Exerciţiu: a and f or a = ? În continuare vom studia:  Limbajul logicii propoziţiilor  Concepte semantice în logica propoziţiilor  Consecinţe şi interpretări  Demonstraţii axiomatice 3 . 3. and 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful