FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2010/2011 Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Istoria

ideilor politice, sec. XVII-XIX Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoire x obligatoriu / compulsory / opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Raluca Alexandrescu Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asistent dr. Semestrul / Semester / Semestrul I II x Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours

Seminarul urmărește dezvoltarea câtorva concepte considerate esențiale pentru dezvoltarea gândirii politice moderne, începând cu sfârșitul secolului al Xvi-lea și începutul secolului al XVII: individul, statul supunerea, raporturile democrație-libertate, conceptul de revoluție, societatea civilă, raporturile Stat-societate civilă, libertatea presei, separația puterilor în stat, regimul reprezentativ. Identificarea tutror acestor concepte se va face pornind de la studiul unor texte fundamentale ale perioadei studiate.

Bibliografie secundara generală Bartelson Jens – A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, 1996 Burns, James Henderson -- Histoire de la pensée politique moderne 14501700, Paris, PUF, 1993; Israel, Jonathan -- Radical Enlightenment, Philosophy and the making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 2001 Manent, Pierre – Istoria intelectuală a liberalismului, trad. De Mona Antohi şi Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas, 1992 Manent, Pierre – Originile politicii moderne, Bucureşti, Nemira, 2000 Rials, Stéphane şi Raynaud, Philippe (coord.) -- Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1998 Strauss, Leo -- Qu’est-ce que la philosophie politique, Paris, PUF, 1992; Strauss, Leo şi Cropsey, Joseph -- (coord.), Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, 1999;

Statul îi atributele sale. Săptămâna 2 Noț inea de suveranitate la sfârș itul sec. Les Six Livres de la République. 1993 Livre premier. Studentii trebuie sa participe la minimum cinci seminarii 2.Droit naturel et histoire.000 semne. Notarea: Nota obţinuta pentru lucrarea scrisă. Leo -. Jonathan Israel. 1986. 1 (p 57-65). PUF. Oxford University Press. Champs. Radical Enlightenment. 91-103).. Jean Bodin. Examen oral NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. Jean-Fabien -. înşelătoria.000-15. pe tema Individ și putere în gândirea politică modernă. Gândirea antică și gândirea modernă. cu spații. Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne. copiatul. Studentii trebuie să redacteze un referat de 10. 2001. 3-22 Leo Strauss. multipla utilizare a unui referat. 6 (pp.John Locke et les fondements de la liberté moderne.2 Strauss. Paris. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : I. PUF. Legea și raportul cu suveranitatea. Săptămâna 1 Sensurile modernității. recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului. apariția noțiunii moderne de individ. 2001 Skinner.10 (151-177) . Flammarion. 1986 Spitz. 13-43 I. XVI. cu termen de predare în ultima săptămână a semestrului. Paris. pp. Champs. Autonomizarea politicului. 1999 Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation 1. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750. Paris. ch. Librairie Générale Française. Flammarion. Droit naturel et histoire. pp.

Dalloz. 331-348 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 5 Cours: Absolutism și revoluție în sec. Noțiunea de trust. 5-56) ch. ch.II – VI (PP. Scepticismul umaniștilor în Franța.3 Livre deuxième. ultramontanismul. Le second traité du gouvernement.128-143). Thomas Hobbes și fundamentele moderne ale filosofiei morale și politice. XVII-XIX (pp. pp. Hugo Grotius. XXI. 1999. Revoluția științifică. Definiția societății civile. introduction et notes par Jean-Fabien Spitz Ch. Prolegomene. Montaigne și La Boétie Săptămâna 4 Republicanismul olandez și legea naturală. Existența socială și funcționalitățile sale. (pp. Léviathan. Dreptul natural. Repercusiunile asupra explicației noțiunii moderne de societate civilă. traduction et note de François Tricaud. XIX (pp. Thomas Hobbes. introduction. 299-308. 12. 9. Le droit de la guerre et de la paix. Paris. XXX. Originile și fundamentele proprietății și ale celorlalte drepturi naturale.. XIV-XV (pp. Raporturile individ-stat. politique. 1994. 7-29 livre I. ch. Ch. (357-378) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 6 Cours: John Locke. traduction. Dreptul la rezistență. PUF.1 (179-199) I. 221-237). 173-206). PUF. ch. John Locke. Starea de natură și apariția societății politice. Puterea paternală și puterea politică. XVII. Liberalismul englez. 153-176) Disponibilă in traducere românească . pp. Arminismul și toleranța religioasă. pp. pp.VII –X (pp56-96) ch. ch. Săptămâna 3 Teoriile catolice ale rezistenței: galicanismul. Spritul dreptuluii comun și constituția. 1999. Paris.

XVII Immanuel Kant. Curentele de gandire generate de Revoluție în sec XIX. Traité théologico-politique. Bibliothèque de la Pléïade. Alfred Roulin. Individul la Spinoza: articularea ordinii eterne în ierarhia părților și întregului. Paris. sfârșitul contractului. Mille et une nuits. XVIII (pp. 1957 . Paris. Oeuvres. 431-435) Livre XIX. Benjamin Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes. ch. Evoluția conceptului de libertate și sensurile ei. PUF. Individul și statul. L’Esprit des Lois. I-X (pp. Liberalismul francez. Texte établi par Fokke Akkerman. traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau Ch. 1999. in De l’esprit de conquête et de l’usurpation. 181-207). ch. Oeuvres. édition établie et annotée par Roger Caillois Première partie. 250-261) Livre XII. Libertatea Anticilor și Modernilor. Gallimard. in Oeuvres complètes. 587-605). The Federalist Papers Săptămâna 10 Revoluția franceză. Bibliothèque de la Pléiade. Noul concept de libertate. Séminaire: Montesquieu. ch. 232-238) Livre III.. Séminaire: Spinoza. Definirea și originea legilor. Projet de paix perpetuelle. Paris. ch. I-V Disponibilă in traducere românească Săptămâna 9 Iluminism și universalism în sec. ed. III. 633-653) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 8 Montesquieu.4 Săptămâna 7 Spinoza. XX (pp. I-III (pp. II-IV (pp. 2001. Apărarea democrației. Justiția și legile. izolarea socializarea. Justul și injustul. livre premier. IV (pp. repercusiuni asupra istoriei ideilor. . Teoria separației puterilor.

première partie. Săptămâna 12 Pozitivismul și socialismul. cap. Despre libertate. Liberalismul continental versus liberalismul anglo-saxon. 1992.5 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 11 Democrația și pericolele sale. III-IV Deuxième partie. ch. Libertatea liberalilor și libertatea socialiștilor. Fabianiștii englezi.97-122. Eduardo Nolla. pp. Saint-Simon și Auguste Comte. modele europene pentru secolul XX. Paris. 1990 Introduction. Primele încercări doctrinare. Revoluția de la 1848 în Europa și implicațiile ei asupra conceptului de națiune. Introducerea votului universal în Franța. Individualism vs. IV. ch. Săptămîna 13 Inventarea națiunilor. București. Humanitas. Statul birocratic. Mill. Națiuni și naționalism la sfârșitul secolului XIX. Alexis de Tocqueville. Ernest -. pp. Individul și inițiativa liberală. VII Disponibilă in traducere românească J. – De la démocratie en Amérique. Guvernarea rațională versus guvernarea științifică. Presses Pocket. 1994. éd. Vrin.Qu’est-ce qu’une nation. 23--65 . S. Statul rațional al secolului XIX. RENAN. egoism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful