Editura Fidelia

Page 1 of 1

vă oferă:

Cursurile de Numerologie
Teoria - Metode practice - Program de calcul
Recomandarea noastra este sa parcurgeti materialul in ordinea fireasca: prima data teoria, citita ca si orice carte, incepand cu primul capitol si continuind pana la final, dupa aceea puteti studia metodele in orice ordine doriti si sa utilizati programul de calcul de cate ori simtiti nevoia.

Bine ati venit la cursul de numerologie!
Pachetul de baza al cursului contine trei module:

1) Teoria - cartea electronica "Numerele vii" scrisa de Firicel Ciarnau, o carte de referinta pentru numerologia romaneasca. 2) Metode practice de numerologie - pe lânga cele oferite în pachetul teoretic aici puteti face cunostinta cu aproape toate metodele de baza din numerologie cunoscute in lume. 3) Un mic program ce va ajuta la calcularea mai rapida a numerelor de baza. Chiar daca este de preferat cel putin la început sa faceti calcule manuale, pentru a intra în rezonanta cu numerologia, totusi în vremuri moderne apelam si la asa ceva.

Modul suplimentar:

Un modul suplimentar este alcatuit din exemple de numerograme in format PDF. Am ales mai multe tipuri, tocmai pentru a nu crea sabloane. Modulul este accesabil din meniul extern. Conceptia si tehnoredactarea: Firicel Ciarnău

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului

Editura Fidelia J20 / 940 / 1995 CUI: 7950261 http://www.fidelia.ro

Editura Fidelia

http://ebook/index.htm

09.11.2010

Numerele vii

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
  

Firicel Ciarnău 
   

Numerele vii
  
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

      Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită    Editura Fidelia  ISBN 973-97597-2-6  2004 

 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului    Coperta şi tehnoredactarea:  Firicel Ciarnău    Editura Fidelia  str. Avram Iancu  bl. 8, sc. G, ap. 70  335900 Simeria  jud. Hunedoara  tel. 0254-260739  http://www.fidelia.ro 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

"Tot ce poate fi cunoscut are număr şi fără număr nu cunoaştem nimic" -  Philolaus  "Adevărul matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte aceste adevăruri prin contemplare" - Platon   

Un scurt "cuvânt înainte" la ediţia a doua 

  Succesul pe care l-a avut prima ediţie a acestei lucrări (epuizată în mii de  exemplare doar în câteva luni) dar mai ales impactul pe care l-a avut din  punct de vedere spiritual, în a ajuta oamenii să se cunoască pe sine, m-a  determinat să fiu de acord cu apariţia celei de a doua ediţii. Este o ediţie  1. Nivele de acţiune   revăzută şi adăugită, dar foarte puţin. Am fost tentat să aduc multe  2. Caracterizare  îmbunătăţiri, conforme cu experienţa dobândită în ultimii ani, dar mi-am dat 

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

Numerele vii
astrologică  

Page 2 of 3 seama că s-ar schimba inclusiv "vibraţia" acestei lucrări. Ori, vibraţia ei este  una extraordinară şi atunci adăugirile am preferat să fie minime. Adăugirile,  mai ales tehnice, am preferat să le fac în cursul practic de numerologie (vezi  anexele) iar această lucrare să o las, pe cât posibil, la vibraţia iniţială. Aşa  cum spunea un prieten, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, prof.  univ. dr. Dan Seracu: "a fost, este, şi va rămâne, o lucrare de referinţă  pentru numerologia românească şi mondială". Iar marea mea bucurie este  ca această lucrare să ajute la evoluţia spirituală a semenilor mei.  Cu mult drag,  prof. Firicel Ciarnău       

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Prefaţă 

(la prima ediţie)      Omul este de esenţă divină. El are datoria de a se cunoaşte pe sine însuşi,  în acest fel cunoscând originea sa spirituală şi implicit originea spirituală a  Cap. VI - Numere tuturor lucrurilor. În eforturile sale în acest sens, pe drumul desăvârşirii sale,  speciale. Diverse  el trebuie să ajungă la un înalt grad de cunoaştere; şi această cunoaştere  trebuie să o obţină prin orice mijloace.  1. Numere speciale.  Ştiinţa numerelor, numerologia, a fost cunoscută din vechime, dar nefiind  Spaţiu   uşor abordabilă, a fost ocolită de cei mai mulţi cercetători în ştiinţele  2. Timpul   spirituale, sau ţinută ca secretă faţă de cei mulţi, care ar fi denaturat-o,  3. Cristalele   folosind-o în sens negativ. Dar, în acelaşi timp, au apărut tot felul de  speculaţii pe marginea ei, mai mult sau mai puţin veritabile, care riscau să-i  Cap. VII - Horoscop deturneze sensurile spirituale.  numerologic  Prezenta lucrare se doreşte a fi o abordare unitară a numerologiei, ca parte  integrantă a metafizicii, a ştiinţei spirituale şi, totodată, o încercare de  1. Spicuiri din  revigorare a sa. Chiar pentru a nu-i fi deturnate sensurile, aici numerologia  horoscopul  este prezentă în strânsă legătură cu metafizica, ştiinţele oculte, astrologia,  egiptean   antroposofia, ştiinţele moderne şi viaţa practică de zi cu zi. În acest fel,  2. Horoscopul  ştiinţa numerelor se dovedeşte a fi un liant între toate acestea, dar şi o cale  numerologic  de autocunoaştere.  modern   Este scrisă pe scurt, concentrată, fiecare paragraf al ei putând constitui  3. Încheiere   subiectul unei lucrări de sine stătătoare.  Pentru mine, este o mică sinteză a studiului astrologiei, numerologiei,  Anexe  metafizicii, elementelor de Yoga şi a religiilor, toate acestea adaptate la  epoca pe care o traversăm. Aceste studii particulare au fost completate şi  ordonate apoi într-un cadru organizat, prin participarea mea la cursurile  Asociaţiei de metafizică Elta Universitate. Când am început să scriu o serie  de articole apărute în spaţiul oferit de revista de metafizică Elta, nu ştiam că  voi ajunge să scriu o asemenea lucrare. Dar, astfel, am intrat în rezonanţă  cu aceste informaţii şi, cum nimic nu este întâmplător, a sosit momentul să  mi fac una din micile mele datorii pentru care am venit de această dată în  Planul Fizic; acum urmează altele şi altele...  Viaţa este un drum, fără început şi fără sfârşit; cel mai important este  drumul, iar dacă se întâmplă să cazi, trebuie să te ridici şi să mergi înainte.  Asemenea păsării Phoenix, omul trebuie să renască din propria cenuşă.  A venit momentul ca omul să se trezească la realitatea spirituală, să spună  lucrurilor pe nume, tot ce a fost ascuns să se dezvăluie. A sosit momentul ca  omul să se ridice, să se cunoască pe sine, să se elibereze de tot ce-l face  din creator o creatură, să devină OM. Mult curaj, pentru că moarte nu există!  Dorinţa mea este ca această lucrare să-şi aducă contribuţia la o mai bună 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

htm 09.Numerele vii Page 3 of 3 cunoaştere de sine a semenilor mei.2010 . Tuturor.Metode practice .Program de calcul    http://ebook/NV/intro.11.    Autorul  Teoria . le doresc Pace şi Iubire.

 deci număr ordinal.Teoria .  Trebuie. pe când metafizica reprezintă  realitatea vieţii. fie numărul  Caracterizarea de ordine al unui element dintr-un şir liniar.  Cap. Ar fi inutil să ne învârtim  “în jurul degetului” şi să plictisim pe cititor cu speculaţii care mai de care mai  trăznite.    Cuprins  Cap. chiar dacă foloseau numerele fără unitate. II . poate. nu este nici cardinal. ci una globală.1.htm 09. fie raport. ei  Copyrigth © Editura Fidelia  fiind foarte mulţumiţi cu faptul că pe acest fundament. să facem distincţie între cantitativ şi calitativ. 12. Nefiind o ştiinţă materialistă. Pe când filozofia este o speculaţie. 2. Introducere    Matematicienii ar da din umeri. care sunt numerele.1 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  I . Demonstraţia o  face fiecare prin sine şi pentru sine.Numerele baza a tot ce există  Număr concret avem atunci când se arată natura unităţilor ce-l compun.11. Cu acestea lucrau  oamenii cu mult timp în urmă. III etc). metafizica este o realitate. Dar. întrebându-se     la ce le-ar putea folosi să afle despre numere atâtea lucruri metafizice. într-un mod materialist. să  Cap.  Astfel avem: 1 metru.  numerelor  1. 2 mere. el  astrologică a însuşi. ne-am putea şi noi întreba cum de a fost  posibilă construirea unei asemenea lucrări monumentale. Geneza continuă   imediat unitatea.2010 . între  număr concret şi număr abstract. dar apoi. 5 degete. care  nu se ştie cât de logice sunt şi cărei logici aparţin. La un  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  asemenea gest sau întrebare. Ei se fereau. Kabbala   http://ebook/NV/num11.  3.Geneza  folosească numerele fără să le specifice unitatea de măsură sau obiectele  ce le reprezintă.  Trebuie să recunosc că citirea acestei lucrări necesită unele cunoştinţe de  metafizică. I .  fără a-i cunoaşte temelia?  Nu ne vom pierde în considerente filozofice sau în demonstraţii logice.  Pitagora   3. şi nici ordinal. fără să depună vreun efort.  Toate drepturile rezervate  s-a construit o întreagă ştiinţă cu care ei operează netulburaţi. ci Realitatea în  ansamblul ei. poate dintr-un impuls interior. De asemenea. citind această lucrare. realităţile subtile  nu pot fi demonstrate în laborator. Omul   Numărul abstract este numărul care se exprimă pe el însuşi ( 1. gigantice chiar.  Materialiştii nu ar deosebi poate metafizica de filozofie. El reprezintă fie numărul cardinal al unei mulţimi.  1. 5. Corpurile   nu le foloseau decât la numărare. la rezultatul numărării adăugau  2.1  Capitolul I Numerele – baza a tot ce există    §1. 12 cuvinte etc. nu numai a celei văzute - a Planului Fizic -. Antichitatea. pentru început. Filozofie poate să  facă oricine. Introducere   2.

 în lumea interioară. Cum spunea Platon că: “Adevărul  matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte  aceste adevăruri prin contemplare”. descriindu-le cu lux de amănunte. nu se foloseau de numerele abstracte pentru că nu le ştiau  mânui (sau poate ştiau?).  Aici ne vom ocupa doar de numărul abstract.1 Page 2 of 3 1.  3. Cauza cauzelor se află în lumea noastră interioară. cu vibraţiile respective specifice. Neverificabilitatea  logicii binare   Spuneam înainte despre inexistenţa reală. Încheiere   limitează. la fel şi adevărurile metafizice de care  ne vom ocupa în această lucrare nu pot fi cunoscute şi demonstrate decât  prin sine şi pentru sine.  exemplu. În  acest fel au apărut numerele în istoria omenirii. Matematicienii. care nu ar  Anexe  constitui decât o limită.  modern   chiar dacă nu reuşim nici să ni-l închipuim. chiar dacă noi ni-l imaginăm nelimitat.… Ele sunt numai o parte a numerelor naturale.  “mai mic”. care este planul de manifestare cu vibraţiile cele mai  joase. Spre o  matematică a  binelui   3.1. unde numerele au o stare vibraţională înaltă. 1. are o  întreagă istorie dar. se ocupă oamenii de ştiinţă materialişti. fără să elimine  cauzele subtile ele bolilor.  2. decât tot efecte ale unor cauze mai subtile. De numărul concret. fizicienii  şi alţii.  A le expune şi demonstra în exterior înseamnă a le coborî vibraţiile şi. alef 0). numerele concrete fiind manifestarea vibraţională cea mai joasă. este semnul logic care exprimă relaţia  noetică dintre conştiinţă şi realitate. Cristalele   cauzelor. Şi nu trebuie să ne gândim la  ceea ce ştim noi despre numere prin educaţia ce am primit-o. Muzica   Cap.htm 09. ele se  1.Triada  1.  horoscopul  până ajung la planul de manifestare. De aceea oamenii de demult. probabil. infinitul. subtilă.  dar ca număr abstract nu au început şi nici sfârşit. V . deci un ceva care. unde ni se prezintă aşa cum  egiptean   le ştim. dar şi oamenii  simpli. Dacă acestor efecte le găsesc  Cap. a noţiunilor de cantitate. Numere speciale. care lucrează cu numere fără să specifice unitatea. la fel ca cele de spaţiu şi timp. ca stare vibraţională. Logica triadei   spaţiu şi timp. conceptul de cantitate. “codiţa” celorlalte planuri superioare. Atributele “egal”. Deci. feriţi de “ceva” sau cineva. Calitatea este specifică planurilor subtile. ca principiu  metafizic. deci cel  privit cantitativ. iar consecinţele pot fi benefice sau malefice. studiind efectele. dar o  parte infinită a unei mulţimi infinite. Erau. nu sunt aplicabile mulţimilor infinite.  http://ebook/NV/num11. pe care iam dat exemplu. prin el însuşi. Ori. care nu sunt preocupaţi de a înţelege lumea interioară sau aspectele  subtile ale manifestărilor din jurul lor. evident. VII . Atunci putem  spune că mulţimea infinită este mulţimea în care o parte a ei este egală cu  întregul (mulţimi cu aceeaşi putere. Sănătatea   Oamenii de ştiinţă. iar numărul abstract. Putem să ne gândim la şirul numerelor pătrate  perfecte: 0.  Numărul concret trebuie privit ca şi cantitate. cel fizic. gândurile noastre sunt cauza reală. Caracterizare  astrologică   3. Infinitul este “ceva”. Adevăratele cauze se găsesc în planurile subtile  Spaţiu   ale existenţei. cel privit calitativ.    Probabil matematicienii (şi eu sunt matemetician) vor fi indignaţi şi vor veni  cu argumente logice şi filozofice. ca simbol. nu fac decât să inventarieze aceste  fenomene. Nivele de acţiune   2. IV .Horoscop numerologic  gândim la numere ca principii metafizice. Spicuiri din  reflectă în fiecare plan mai inferior.Numere cauzele. ele se găsesc tot în Planul Fizic. de  asemenea şi planurile subtile. medicii nu fac altceva decât să repare efectele. 4. Diverse  sunt. VI . Acestea nu există decât ca manifestare în Planul Fizic. Timpul   Aş îndrăzni să merg mai departe în a spune că în numere stau atât cauza  3. Chakrele şi  evoluţia omului   2. “mai mare”.  2. Numărul.Prezenţa subtilă a numerelor  1. cât şi manifestările acestor cauze. Horoscopul  numerologic  Tot numai în Planul Fizic mai există noţiunea de infinit. la rândul lor. ca şi  calitate.Teoria . ci să ne  Cap. De la  planurile superioare. 9. la început ca număr concret. pun în mişcare  puterea subtilă a numerelor. Universul este nelimitat. cea a numerelor naturale.  3.  aşa cum vom vedea în alt capitol.11.2010 . în esenţă.  2. Spre  1. Operaţii  numerologice   Cap. nebănuind că aceste cauze nu  speciale. 16. nu există  decât în Planul Fizic. ci numai celor finite. deci nu există acel “ceva”.

 Chiar şi cu riscul pierderii esenţei şi a unei părţi  mari din sensul lor adevărat. noi vom încerca să parcurgem câteva aspecte  ale prezenţei subtile a numerelor. ar fi necesară înlocuirea gândirii analitice cu gândirea sintetică. Pentru a  putea să cuprinzi mai mult.11. a le pierde esenţa.2010 . pentru a putea înţelege mai bine prezenţa şi  acţiunea subtilă a numerelor în tot ce există.1 Page 3 of 3 astfel.Teoria . privite ca principii metafizice.  În acest prim capitol urmează doar să trecem în revistă câteva aspecte ale  numerologiei în antichitate.Metode practice .htm 09.1. Mintea umană nu ar reuşi să cuprindă toate sensurile.Program de calcul    http://ebook/NV/num11. De  asemenea. fără a avea pretenţia că am epuizat  subiectul. deja ar fi necesară o altfel de gândire.  Teoria . deci numerele ca bază a  Universului.

 Teozofia era o întreagă enciclopedie. iar în lumea fizică - omul. Antichitatea.  realizarea principiilor eterne în spaţiu şi timp. Astfel. unde    sub fiecare pictură era câte o literă şi un număr. Celelalte nouă erau grupate câte  2. ca realităţi ultime. Ele reprezentau cele 22 de  taine şi erau alfabetul ştiinţei oculte. I . cu acţiune în lumea divină. la fel şi spiritul care contemplă esenţa unui număr în  semnificaţia sa şi vocea care pronunţă litera respectivă. II . din  care emană toate celelalte fiinţe. Pitagora    Începuturile studiului calitativ al numerelor se află în timpurile îndepărtate. cu proprietăţile lor. prin rezonanţă.1.Numerele baza a tot ce există  1. care ajungeau să studieze învăţăturile sale superioare. Introducere   2.Teoria . cei care doreau iniţierea trebuiau să treacă diferite probe pentru a  putea fi consideraţi apţi de a deţine înaltele învăţături. alţii egiptenilor. apoi era pus să contemple pe rând semnificaţia numerelor până    când ajungea la esenţa lor. perioadele lumii. unde  Caracterizarea cele nouă muze simbolizau cele nouă numere elementare de bază. împărţită de obicei în  patru categorii:   Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6 Cuprins  Cap.2  §2. Şi când sosea ziua mult  Cap. Maeştri  Spirituali veniţi de pe alte planete pentru a ajuta omenirea să-şi găsească  drumul firesc. pe care trebuiau să o merite. în lumea intelectuală - unitatea şi sinteza  numerelor.). dacă treceau  primele încercări.11. conştiinţă a focului sacru. iar alţii  sumerienilor. I se dădeau câteva lecţii  teoretice.htm 09.   . Corpurile    2.  Unii atribuie acest studiu lui Pitagora (580-500 î. vibrează alte  corzi secundare. ca Ştiinţă Divină. Astfel.Geneza    1.  Pitagora   3. atunci  candidatul era pus să depună un jurământ care-l obliga să nu dezvăluie  aceste secrete şi apoi trecea la studiul efectiv. La fel cum vibrează o coardă şi.  simbol al Ştiinţei Divine sau Theogoniei.2 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  I . Peste toate trona Vesta. Dacă toate probele erau trecute. a existat şi  mai demult. ajungeau într-un coridor cu picturi sacre. III aşteptată. evocă o putere care  se răsfrânge în cele trei lumi amintite.  1. Omul   Discipolii lui Pitagora.   - Psihologia - organizarea omului şi evoluţia sufletului prin lanţul  existenţelor.  studiau mai întâi numerele.  astrologică a numerelor  Erau grupate într-un anumit mod simbolic. ştiinţa numerelor în raport cu  Universul sau ştiinţa principiilor absolute. adusă de acei “zei civilizatori” ai vechilor civilizaţii.2010 - Theogonia - matematicile sacre. reflecta în cele trei lumi: în lumea divină - Fiinţa absolută. Geneza continuă   3.   - Cosmogonia - involuţia spiritului în materie.  În antichitate. ca o culme a tuturor fiinţelor pământeşti. având asociat  numărul “1”. Adevărul este că ştiinţa numerelor. de exemplu litera “A”. Caracterizare  trei.  Fiecare literă şi număr reprezentau o lege ternară cu acţiune la diferite nivele  de vibraţie.     În Egipt.   - Fizica - ştiinţa regnurilor pământeşti. lumea intelectuală şi  lumea fizică. în cazul acesta. principiile absolute. Nivele de acţiune   păzitoarea principiului divin prezent în orice lucru.Ch. Kabbala   Cap. în total 22. Primele trei reprezentau Cosmogonia sau fizica cerească: Urania (muza  astrologică   http://ebook/NV/num12. Antichitatea. cheile Universului. intrau în sanctuarul lui Pitagora.

 Următoarele trei reprezentau Psihologia sau  ştiinţa omului: Caliope (muza poeziei epice. Polymnia (muza poeziei  lirice şi pantomimei) reprezenta ştiinţa sufletelor în viaţa de dincolo şi  Melpomene (muza tragediei) care reprezenta ştiinţa vieţii şi a morţii. VI . ca fiind unică şi indivizibilă.Teoria . Timpul   admite falsitatea. VII .  printr-un autoimpuls.1. Se  cunosc în algebră operaţiile fără sens 0Ą sau 0xĄ. cum ar fi Philolaus din Tarent. Horoscopul  se atribuiau numărului şi posibilităţi magice.  3. Toată învăţătura a  Cap. se găseşte în fiecare lucru.  Platon considera că “Unitatea este aceea potrivit căreia fiecare lucru se  numeşte unu” şi râdea de calculatorii care socoteau pe “1” ca număr. Spre o  matematică a  binelui   3. reprezintă “nimic”. a liricii corale şi a elegiei) şi Thalia (muza  comediei). identică cu ea  însăşi şi totuşi întreagă. deci cu acţiune în cele trei lumi. El nu reprezintă nimic. El nu  cunoaşte decât manifestările acestei lumi în care finitul se combină cu  Cap.Triada  1. În ordinul ideilor absolute  “0” înseamnă Veşnicul. Sau: “ Esenţa lucrurilor îi scapă omului. paralela care se poate face între aceste muze şi  arborele sefirotic. Pe lângă acest rol fundamental. ca şi ‘EnSof în Kabbala. Unicul. Sănătatea   organizarea socială şi politică din oraşul Crotona (Italia). Acest punct de vedere a încercat să-l aplice şi la  3. i  2.2 3. Muzica   Cap. iar din mişcarea  acestuia se nasc şi celelalte numere.  unică. în matematica obişnuită. Vedeau acţiunea numerelor ca  numerologic  fiind ternară. Neverificabilitatea  logicii binare   Pitagora considera că lucrurile sunt numere. IV . Deci. unde a avut ca elevi doi foşti  1. unde era şcoala. Din acest  autoimpuls se naşte “1” care reprezintă Totul. Numere speciale. Logica triadei   să fie legile lucrurilor. sau cel puţin  simbolul locului gol lăsat de o cifră. când vom  vorbi despre Kabbala. Încheiere   Anexe    Numărul “0”. în schimb în matematicile  transcendente “0” multiplicat la infinit dă cifra “1”. el fiind primul care a confirmat în scrieri  Spaţiu   teoria heliocentrică.  În acest fel ne putem întreba: dacă eu sunt unul şi tu eşti unul.Horoscop numerologic  infinitul. Din  păcate.htm 09. toate întrebările ce ni le punem au răspunsul în lumea noastră  http://ebook/NV/num12. cu elementele primordiale şi  regnurile mineral. detaşau noţiunea  horoscopul  abstractă de număr. de realitatea materială pe care o considerau ca produs  egiptean   al realităţii subtile exprimate prin numere.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 3 astronomiei) reprezenta astronomia şi astrologia. Toată  ştiinţa.  Clio (muza istoriei) reprezenta magia şi Euterpe (muza flautului şi corurilor  din tragedii) – morala.Numere fost transmisă de câţiva discipoli iluştri ai săi. perfect întreagă şi indivizibilă. Acestea nouă împreună cu Vesta formau decada sacră. fiind la îndemână. un raport. atunci acolo trebuie să căutăm.” Atribuiau numărului  1. deci ceva viu. Philolaus a  continuat învăţăturile lui Pitagora. Chakrele şi  evoluţia omului   2. vegetal şi animal: Terpsihore (poezia uşoară şi dansul).  atunci ce căutăm în exteriorul nostru? Dacă Totul se găseşte în lumea  noastră interioară. “1” reprezintă Divinitatea.2010 .  speciale. în fiecare. Pe pereţii templelor din antichitate el este  reprezentat ca un şarpe care se muşcă de coadă.  elevi ai lui Socrate. nu  2. Diverse  care după aceea a înfiinţat o şcoală în Egipt. Inexprimabilul. Operaţii  numerologice   Cap. după moartea acestuia: Simmias şi Cebes. Şi în ce măsură poate el să le cunoască? Numai când între el şi  lucruri există armonie. deci şi în noi. el spunea: “Numărul ca şi armonia.  Erato (muza poeziei erotice. a  transformării şi reîncarnării.  Am enumerat aceste muze pentru a vedea în paragraful următor. aceasta le este lor cu totul străină… adevărul este înnăscut  3. nu au ajuns până la noi cărţile scrise de Pitagora. Printre altele. Spicuiri din  rolul principiului unic din care decurg toate fenomenele.  spunând despre ei că schimbă monada (originea numerelor) în bani mărunţi. atunci ce rost  mai au celelalte numere?  Fiinţa Supremă. V .11. ci “ceva”. şi în fiecare pe nivele diferite de  modern   acţiune.  1. Cristalele   şi specific naturii numărului”. deci legile numerelor urmează  2. prezentă în tot. filozofiei şi retoricii) – medicina. În acest fel ne vom da seama de modul de acţiune al  numerelor în construcţia tuturor lucrurilor. dacă Totul se găseşte în noi. Fizica pământească. care se mişcă prin sine. un principiu comun.

1. Omul.  Teoria . avem numărul  “4”. evident mai simplist. manifestarea gândurilor  noastre. totalitatea sau armonia. şi în acelaşi timp  dualul. În acest fel ajungem la întregul  univers. peste tot întâlnim triada. fiecare îşi  caută jumătatea. “Cunoaşteţi Adevărul şi el vă va elibera!”. decada sacră. sau Triada cu perechea bărbatfemeie.  reprezintă toate principiile Divinităţii evoluate şi apoi reunite într-o unitate  (dacă adunăm cifrele componente. “1” reprezenta Creaţia şi. Acestea  din urmă erau obţinute din înmulţirea unui număr par cu unul impar (6=2×3). “3” era trinitatea. Aşa cum spunea Isus  acum două mii de ani.  evoluţia în şapte trepte.2 Page 3 of 3 interioară. Fiul.2010 . cunoscându-se pe sine. Sau numărul “10” considerat numărul perfect. “înţelegerea”.11. cunoaşte Universul.Teoria . impare şi par-impare. Iată de exemplu. cunoaşte  totul. iar “8” forţele materiale. Numărul “5” era “căsătoria”.  Discipolii săi au îndrăznit şi să adauge mai mult: par-par (8=2×4). Iată Omul!  Aceste prime patru numere sunt importante. Noi  suntem cauza efectelor de ale căror consecinţe ne bucurăm sau suferim. reprezintă astfel uniunea omului cu Divinitatea. etc.  Deja numărul “2”.  Spiritul Sfânt.Metode practice . Deci. Imaginea desăvârşită a  Omului nu este bărbatul singur şi femeia singură. Amin (Aum). “cunoaşterea Adevărului”. De  aceea adagiul socratic: “Cunoaşte-te pe tine însuţi” este un îndemn plin de  înţelepciune. trinitatea umană se concentrează în conştiinţa Eului şi în  voinţă.  Astfel. deci cauza cauzelor se află în noi. primul  număr cu un început. juxtapuse. pătrate.  Triada formează piatra fundamentală a ştiinţei esoterice.  El împărţea numerele în trei categorii: pare. pentru că adunându-le sau  înmulţindu-le.  care este suma primelor patru numere de bază (1+2+3+4).  Numerele erau reprezentate spaţial prin puncte care. pe de altă parte. Despre triadă vom  avea un capitol aparte. a marilor iniţiaţi. altfel spus masculinul activ animator  şi femininul pasiv este materia plastică însufleţită. deoarece  este imobilă. este dublu:  esenţa indivizibilă şi substanţa divizibilă. numărul “7”.  Pitagora mai reprezenta numerele şi la un alt nivel. un mijloc şi un sfârşit. etc. ci Omul ca bărbat-femeie.  privit ca întreg. dacă la primele trei numere adăugăm şi voinţa.Program de calcul    http://ebook/NV/num12. ca fiind Divinitatea manifestată în acţiune.  Este cifra adepţilor. din unirea  primului număr par cu primul număr impar.  Numărul “3” domneşte pretutindeni în Univers. desăvârşirea unităţii. O veche legendă grecească spune că omul a fost la început  ca o sferă. astfel avem şapte legi ale Kybalionului. Exteriorul nu este decât lumea efectelor.htm 09. Dar nu ar avea rost să mergem mai departe. Noi suntem ceea ce gândim. formează  figuri plane: triunghiuri. imparimpar (15=3×5).  respectiv a primului număr impar cu el însusi ( “1” nu era considerat număr) şi  implica reciprocitatea remuneraţiei. Trinitatea universală se concentrează în Dumnezeu  sau în Monadă. pe care-l  obţinem adunând “3” şi “4”. are totul. “2” este “ părerea” pentru că este şovăitoare. Nu trebuie să ne gândim mai departe decât la simbolul crucii: Tatăl. 1+0=1). De atunci. A fost rupt în două şi aruncat pe Pământ. Numerele “4” şi “9” reprezentau  justiţia pentru că rezultau din înmulţirea primului număr par cu el însusi. “7” era considerat prilejul favorabil. numerele stând la baza a tot ce există. le găsim pe celelalte. omul devine OM şi asta în alte cuvinte se numeşte  “reîntoarcerea la Tatăl”.

 literele şi cuvintele evocă armoniile ascunse ale structurii  Cap. II . Aceste căi apar simbolizate  grafic în Arborele Sefirotic. Kabbala   Referire la cele zece sefirot (numere. pierd chiar esenţa ei şi atunci se cheamă că fac orice dar nu astrologie. I . Kabbala    Kabbala nu poate fi considerată o singură carte. în care acţionează acestea.  Caracterizarea astrologică a numerelor  1. este nevoie pur şi simplu de un alt mod de a  Cap. Pentru a o  3. lume şi  Dumnezeu. Ea va deveni la un moment dat chiar o teosofie.  Cap. acţionează în şapte dimensiuni. Cine reuşeşte să pătrundă aceste înţelesuri. Operaţii  numerologice   Cele 22 de consoane care formează alfabetul ebraic joacă rolul elementelor  primordiale.11. care se află la îndemâna oricui. Aici cifrele.  iar partea a doua tratează despre cele 22 de consoane. Omul   putea înţelege cât de cât.    A înţelege Kabbala doar prin simplul studiu este imposibil. Are o parte  teoretică.Teoria .  3. Pentru un comentariu mai uşor. Antichitatea.  Cuprins  Cap. este nevoie de mult mai mult  decât studiul sec materialist. Abia atunci încep să se întrevadă  celelalte dimensiuni. Kabbala cuprinde mai  multe cărţi.3 Page 1 of 6       I . Corpurile   suport fizic şi stăpânirea tuturor fenomenelor naturale sau sociale. deci stăpânirea  2. Geneza continuă   planului fizic. cea mai metafizică. primul nivel ar fi înţelegerea  sensului brut al cuvintelor. esoterism în  sensul că tratează adevărurile esenţiale cele mai ascunse privitoare la om. IV . Ea este o doctrină mistică în măsura  în care vizează o înţelegere a divinului şi a creaţiei dincolo de limitele experienţei  obişnuite. cifre) se găseşte în prima parte a Sefer Yetsira. Vom observa că s-a folosit termenul de sefirot în loc de  2. adică o descriere a vieţii  ascunse a lui Dumnezeu în raport cu viaţa omului şi a întregii creaţii.Prezenţa subtilă a numerelor  lumii. Astfel. fixată prin texte scrise ce cuprinde două învăţături. iar dimensiunea a şaptea. Caracterizare  cel uzual “misparim”. chiar pentru a indica faptul că nu este vorba de cifre obişnuite ci  astrologică   de numere ca principii metafizice ale Creaţiei. cea a Creaţiei şi a     misterioaselor sale legi şi.  Pitagora   3.htm 09.2010 . Astfel. numerologia şi manipularea energiilor subtile ţin de a cincea şi a şasea  dimensiune. despre figura demiurgului (Yotser Bereshit) şi Cartea  Facerii (Sefer Yetsira). De aceea înţelegerea acestora este deosebit de complexă. deci în total “cele 32 de căi  1. Introducere   2. cum ar fi Claviculele lui Solomon. sensurile profunde descoperindu-se în  spatele metaforelor respective. vă prezint transpunerea grafică a  Arborelui Sefirotic.3  - Firicel Ciarnău - Numerele vii §3. De fapt puntul de plecare al întregii Kabbale este alfabetul ebraic (prezentat în  http://ebook/NV/num13. învăţăturile  despre car (Ma’aseh Merkabah) din viziunile lui Ezechiel (Re’uyot Yehezquel). şi o tradiţie esoterică transmisă unui număr restrâns de iniţiaţi. iar cei care se ocupă doar de tehnologia  astrologiei (calcule seci sau învăţarea aproape pe de rost a unor interpretări făcute  de alţii).Geneza  Alchimia. Nu ne propunem în această  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  lucrare să analizăm Kabbala nici din punct de vedere istoric şi nici literar. III gândi. este materializarea fără  1. astrologia este o ştiinţă ce ţine de dimensiunea a patra şi de aceea nu  este înţeleasă de către materialişti. Dar Biblia şi implicit  Kabbala. şi o parte practică ce poate fi cu greu găsită în câteva manuscrise  Toate drepturile rezervate  risipite prin colecţii. sunt scrise mai mult metaforic. Ceea ce  facem acum nu este decât să ne formăm o imagine despre ceea ce înseamnă  Kabbala şi doar atât cât este necesar studiului nostru. Nivele de acţiune   miraculoase prin care Dumnezeu a înfăptuit Creaţia”. superioare. pe scurt. cunoscut şi sub numele de Pomul Cunoaşterii.1. la care ajung iniţiaţii.  descoperă cu uimire că aceste texte vechi sunt ceva cu totul extraordinar şi că  ascund în ele neînchipuit de multă înţelepciune. din care: învăţăturile despre Geneză (Ma’aseh Bereshit). a esenţei divine şi a modurilor sale de  Copyrigth © Editura Fidelia  manifestare.Numerele baza a tot ce există  Spre exemplu. pentru că are mai multe  înţelesuri. Cele mai multe comentarii vor fi din Viziunile lui Ezechiel şi  Cartea Facerii.  despre palate (Heykhalot). pentru a ne forma o imagine.

 format din cele 12 consoane simple. Neverificabilitatea  logicii binare   Literele sunt grupate după cum urmează:  2. reprezintă semnele  2.11. VII . Spre o  matematică a  binelui   3. A combina literele înseamnă a acţiona asupra  Universului însuşi şi de aceea în ceremoniile magice se folosesc de multe ori cuvinte  ebraice. Sănătatea    - primul grup format din trei litere: aleph. în care fiecare cuvânt ne apare plin de semnificaţii  şi parcă având o putere ce cu greu o înţelegem.Horoscop numerologic  1. Cristalele   Cap. Timpul   zodiacale.   În cadrul lor. simbolizate  în cele şase zile de creaţie).  Vom distinge trei domenii în sânul divinităţii.   3.1. mem.  Cele zece sefirot (numere. trei trepte de manifestare:       - ‘EnSof – Nesfârşitul. Un exemplu elocvent este  Biblia.Triada  Page 2 of 6 Anexe). chiar dincolo de gândirea divină.  planete de bază. alcătuieşte Arborele  sefirotic.   Spaţiu    - al treilea grup. fiecare având circa 12 grade. ultimele şase sefirot reprezintă cele şase direcţii ale spaţiului. transcendenţă absolută. mai ales capitolul Geneza. se numesc temelia sau Mame (un poet modern  Cap. Deci a combina literele ebraice  pentru a obţine cuvinte înseamnă a combina numere şi idei. la fel cum totalitatea formelor sfinte se reuneşte în imaginea omului perfect.  Fiecare literă ne apare în acest fel ca o forţă legată strâns cu puterile creatoare ale  Universului. ipostaze sau forme sfinte. lumini. Tradiţiile astrologice se referă la faptul că  fiecare domiciliu lunar este stăpânit de câte una din cele 22 de litere ale alfabetului  sacru (alfabetul ebraic) la care se adaugă cele cinci Litere Finale şi Semnul Terminal.  1. al puterilor divine.3 1.Teoria .   - Gândirea – reprezentată prin primele trei sefirot. VI . desemnează o zonă a divinului situată dincolo de orice  contemplaţie.Numere l-a determinat pe Faust să coboare la Mame pentru a-i reda viaţa Elenei). horoscopul Lunar este compus din 28 de domicilii (case). Fericit cel ce înţelege adevărurile  ascunse în spatele cuvintelor! Chiar şi “a citi printre rânduri” este puţin. astrală şi fizică.   speciale. Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2. conferind imaginea unei  balanţe (două talere şi o limbă). Diverse   - al doilea grup format din şapte consoane cu pronunţie dublă. Fiecare dintre literele alfabetului reprezintă trei lucruri: un semn grafic. shin. ele formează esenţa divină şi totodată instrumentele activităţii  divine. reprezintă cele  şase direcţii ale spaţiului împreună cu Templul din centrul lumii sau cele şapte  1. fiecare literă realizează  corespondenţe între toate forţele vieţii. cifre) constituie cele zece puteri ale emanaţiei sau ale  manifestării divine. Horoscopul  numerologic  modern   3. însemnate  prin şase permutări ale numelui divin YHW. îndeplinind  fiecare o funcţie în creaţie. Acţionând în trei lumi: mentală. puteri. un  număr de ordine (şi valoare numerologică) şi o idee.2010 . Muzica   Cap. este de domeniul inefabilului. V . În acest fel fiecare  cuvânt din scrierile vechi ebraice este plin de semnificaţii. deasupra a tot ce apare în  arborele sefirotic. Recomand  cititorilor să lectureze cărţile lui Éliphas Lévi şi “Misterul biblic al Genezei” a lui Rudolf  Steiner.  http://ebook/NV/num13. Ansamblul lor. Numere speciale. Logica triadei   3. fiecare în  corespondenţă cu cele 28 de zile ale ciclului lunar şi cu cercul zodiacal împărţit în 28  de sectoare.  Întreaga realitate este construită la cele trei niveluri ale cosmosului prin combinarea  binară a celor 22 de litere cu ajutorul cărora se face geneza lumii (combinaţii de 22  luate câte 2 ne dau cele 231 de porţi de manifestare). Chakrele şi  evoluţia omului   2. Sefiroturile se schimbă în eoni (modalităţi particulare ale divinului. Încheiere   Anexe  Spre exemplu.   - Cuvântul – ultimele şapte sefirot care formează lumea construcţiei. care în acest fel articulează  sfera intelectualităţii.htm 09.

3 Page 3 of 6   Să vedem ce reprezintă sefiroturile:   1.1.Teoria . este voinţa divină  http://ebook/NV/num13.2010 .htm 09. Kether – este gândirea al cărui principiu este nelimitarea.11.

   2. Al nouălea cor de îngeri prin care Dumnezeu  trimite Îngerii păzitori. Tipheret – prezidează ordinea etică şi este o sinteză între Hesed şi Geburah. Domneşte peste îngerii numiţi de evrei Haioth-Hakkadosch. fundamentul.  Desemnează Forţele. Prin ei s-a creat regnul vegetal.  începând de la ideea de Creaţie şi terminând cu cel mai mic amănunt. pneuma Dumnezeului viu. Desemnează al doilea cor angelic numiţi Ophanim care  înseamnă forme sau roţi.   Acestea au fost cele nouă numere de bază. Yesod – temelia. sau Domniile. Hokmah – este “apa care alimentează arborele”. Ordinea ascunsă în Hokmah se  manifestă în Binah. Altfel spus.htm 09. Malkut este făcut “după chipul şi  asemănarea” lui Kether ( cifra 10 reprezintă manifestarea lui 1.  Desemnează îngerii Malachim. Aici  influenţa este exercitată prin eroi. 1 2 3 4 5 6 7 Sefiroturi hinduse Brahma Vishnu Shiva Maia Oum Haranguerbehah Porsch http://ebook/NV/num13. adică mari şi tari. considerând  operaţia numerologică 1+0=1).  Principatele sau Arheii. Desemnează îngerii Hasmalim. de la formele deja  imprimate în Binah. corul Arhanghelilor. corul angelic al Virtuţilor. este rădăcina celorlalte şapte forţe  ce acţionează. cele din lumea construcţiei. Malkut – primeşte influxul celorlalte nouă. se  formează Hokmah.   Şi la hinduşi există aşa ceva. reprezintă focul primordial din care provine tronul Slavei şi întreaga  ierarhie a îngerilor. Desemnează al optulea ordin de îngeri Bene  Elohim. compasiunea în care se relevă bunătatea lui  Dumnezeu. este gândirea divină în  sânul căreia rezidă tot ce va urma să fie. deci de la primele trei sefirot. Tronurile. Ei sunt Heruvimii prin care Dumnezeu a pus ordine în  haos. Desemnează al şaptelea ordin de îngeri.   6. primele trei sefirot alcătuiesc un fel de “plan divin” concret. spiritul din care.   3. ce va să vină. La nivelul său.  Sefiroturi kabbalistice Kether Hokmah Binah Hesed Geburah Tipheret Hod Nr. Hesed (Gedulla) – este măreţia.11.   Următoarele trei sunt ca nişte vlăstare ale celor trei amintite acum. Desemnează îngerii  Aralim.   9. esenţele devin distincte.     7.     Pornind de la lumea mentală. este planul de manifestare.   5.2010 .   8. mărirea şi gloria.     4.3 Page 4 of 6 primordială. este instrumentul  justiţiei divine. reprezintă forţa. Prin ei s-a creat regnul  mineral. care urmează să  manifeste acest plan. şi prin ei s-a creat regnul animal. sunt emanate cele şapte sefirot inferioare care reprezintă lumea  construcţiei. plan ce este  dat apoi spre aplicare celorlalte sefirot. Geburah – este polul opus lui Hesed. Netsah – îndurarea şi victoria.Teoria .  care înseamnă animale de sfinţenie şi corespund primului cor de îngeri numiţi  Serafimi.   10. prin condensare. Hod – slava. Se spune că din acestea două se naşte binele şi răul. Binah – lumina primordială. reprezintă o totalitate în care se  exprimă unitatea divină sub formă dinamică.1.

 şi este consuderată ca  făcând parte din lumea dorinţei. ne facem o imagine şi despre ce sunt de fapt Astrologia  şi Numerologia. Eu consider că a pătruns în esenţa tuturor  http://ebook/NV/num13. Ei nu mai ţin practic de vreo sferă planetară. intermediari între Divinitate şi oameni. folosindu-se pluralul Elohim.htm 09. În  ordine inversă.2010 . În textul ebraic al Bibliei. de mărimi corespunzătoare orbitelor  planetelor. dar sunt inspiratori ai marilor comunităţi. aşa cum pentru noi corpul cel mai grosier este corpul  fizic.   Aceste trei regnuri reprezintă a doua ierarhie în sens direct. totodată.   4 – Dominările - spiritele înţelepciunii. şi care se  ocupa în acea perioadă de destinele omenirii.   7 - Arheii sau Principii - sunt spiritele personalităţii şi.  Se cunosc 9 Coruri Angelice. Ezechiel. Fiecare cor are o funcţie determinată  în raport cu una dintre planete. Ei nu se pot încarna ca oameni. Sfera lor planetară este cea  atribuită lui Venus. Astfel. Am putea spune că sunt patru heruvimi principali. sunt delimitaţi de sfera  corespunzătoare Lunii.  Planetele şi semnele zodiacale sunt entităţi superioare omului. Scorpion (Vultur). dar influenţează  oamenii prin corpul eteric al acestora. Reprezintă  activitatea pură. ale activităţii. în total deci 72 de Mesageri de Lumină.   2 – Heruvimii - Spiritele armoniei. sunt pătrunse de o energie care tinde să apară  ca formă în lumea manifestată.    3 – Tronurile - spiritele voinţei. deci a  Ierarhiilor Spirituale. Ei pun de acord între ele  mişcările planetelor. în viziunile sale - aşa cum consideră unii autori - poate  că a văzut şi nave extraterestre. nu influenţează direct pe oameni. lumea astrală. ci numai prin intermediul  îngerilor. care ajută şi  supraveghează bunul mers al vieţii acestuia în Planul Fizic.     6 – Puterile - Spirite ale formei.  Contrapartea lor fizică sunt semnele zadiacale. spiritele timpului. aşa cum le-a văzut Ezechiel în  viziunile sale.Teoria . iar funcţia lor  depinde de locul pe care îl ocupă în ierarhia celestă.   8 – Arhanghelii - se exprimă în sfera planetară atribuită lui Mercur. care  locuiesc în lumi invizibile. care sunt  consideraţi şi purtători ai influenţelor planetare. au sfera planetară atribuită lui Saturn. Aceste coruri cuprind  fiecare câte 8 mesageri (genii). îşi au sfera pe Marte. Dumnezeu reprezintă  în acest caz Puterile. iar planetele fizice nu reprezintă decât partea lor manifestată fizic.1. Spaţial.  Vărsător). corpul eteric reprezentând pentru îngeri  corpul cel mai grosier. având  corespondenţe în semnele zodiacale fixe (Taur.  ei guvernând epocile de evoluţie ale omenirii. Leu.11. celelalte fiind “aripi” ale acestora. au sfera planetară atribuită lui Jupiter. ar fi următoarele:     9 – Îngerii - sunt regnul imediat superior nouă ierarhic.3 Netsah Yesod Malkut 8 9 10 Pradiapat Prakrat Pran Page 5 of 6   În toate civilizaţiile trecute şi prezente se regăseşte credinţa în Fiinţe de Lumină. ele se situează  pe nişte sfere în jurul planetei noastre.   5 – Virtuţile - spiritele mişcării. fiecare dominat de un Prinţ.   Aceste trei regnuri sunt a treia ierarhie în ordine directă şi este considerată ca făcând  parte din lumea eterică.  Arborele Sefirotic mai prezintă şi o succesiune a regnurilor superioare omului. Ei sunt  spiritele focului. Iehova este unul din cei  şapte elohimi care au domiciliul în sfera planetară atribuită Soarelui.

 nu au putut să redea  măreţia imaginii şi a trăirii pe care a avut-o în acele clipe.   1 – Serafimii - Spiritele dragostei universale. Ei sunt cel mai aproape  de Trinitate.  Atrologia este o ştiinţă ce ţine de lumea interioară.2010 . dar trebuie a discerne cu multă atenţie.Teoria .Metode practice .3 Page 6 of 6 lucrurilor. descrise prin Arborele Sefirotic. dar o corespondenţă la un alt nivel. La fel şi numerologia.Program de calcul    http://ebook/NV/num13.11. deoarece exteriorul este reflectarea lumii  noastre interioare şi invers. De aceea sunt puţini cei care se apleacă asupra numerologiei pentru  a-i studia profunzimile.htm 09. ceea ce este greşit.1. Dar  cuvintele prin care a reuşit să descrie ceea ce a văzut.  Vom vedea în următorul capitol corespondenţa dintre numere ca principii metafizice  şi corpurile din care este alcătuită fiinţa umană. Cred că a fost şi o  variantă şi cealaltă. ei fac legătura de la un sistem  cosmic la altul. Ne putem  da seama că de fapt numerologia stă la baza astrologiei şi este mult mai subtilă  decât aceasta. contemplând Ierarhiile Spirituale.  Teoria . ceea ce ne duce cu gândul la galaxii. iar imaginea manifestată sunt planetele fizice şi constelaţiile zodiacale.    Toate acestea ar putea să ne ducă la concluzia că aceste realităţi sunt numai  exterioare nouă. Toate acestea se găsesc de fapt în lumea noastră  interioară.

Chakrele şi  evoluţia omului   2. Iată de ce trebuie să înţelegem  foaret bine prima din Legile Kybalionului. este cât se poate de elocvent. Geneza continuă   3. Spre o  matematică a  http://ebook/NV/num21.Prezenţa subtilă a numerelor    Tabelul alăturat. Inexprimabilul.Teoria . dincolo de orice gândire  manifestată.2010 . pentru că sunt şi acestea tot atribute. o proiecţie ca  într-o oglindă a lumii noastre interioare.1  - Firicel Ciarnău - Numerele vii Capitolul II Geneza      §1.1 Page 1 of 3       II .Numerele baza a tot ce există  Pentru a veni în ajutor. III Caracterizarea astrologică a numerelor  1. universul este mental”. iar a înţelege acţiunea numerelor ca principii metafizice necesită un efort al  Toate drepturile rezervate  imaginaţiei.htm 09.  1. pentru o mai bună înţelegere a acţiunii şi existenţei reale a  numerelor ca principii metafizice.    Cuprins  Cap. şi anume Legea Mentalismului.  Pitagora   3. în lumea noastră interioară. o  proiecţie a realităţii. şi totuşi peste tot.  În afara acestui tabel. Antichitatea. Brahman la hinduşi). Introducere   2. ( ‘EnSof în Kabbala. adevărata  lume reală? Pentru că lumea exterioară nu este altceva decât o manifestare. Operaţii  numerologice   Cap. în afara oricărui atribut se află Fiinţa Supremă.  Absolutul. Dar dacă acest efort este îndreptat înspre lumea exterioară. iar omul riscă să trăiască numai cu această iluzie. A o înţelege necesită o altfel de gândire decât gândirea  Copyrigth © Editura Fidelia  analogică. vom face o paralelă între arborele sefirotic şi corpurile ce  alcătuiesc natura umană. fără să pună pe  primul plan obiectul real al cărui proiecţie apare reflectată. Nivele de acţiune   2. O imagine în oglindă nu este decât o iluzie. aşa încât nu vom face decât  câteva comentarii ajutătoare.  Omul este un microcosmos. I . Corpurile       Kabbala este scrisă metaforic. dincolo de existenţă sau nonexistenţă. Şi unde  putem găsi mai lesne adevărul dacă nu în noi înşine. Corpurile   2. riscăm să o  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  înţelegem doar într-un mod superficial. sintetizează în el Universul şi de aceea cunoaşterea de sine  este o condiţie atât necesară cât şi suficientă pentru cunoaşterea a tot ce există. înţeles bine. care spune că  “Totul este spirit. II .  Tăcerea singură poate exprima inexprimabilul. Omul   Cap. Kabbala   Cap.11. Caracterizare  astrologică   3.2.  1.Geneza  1. IV .

  2. Evident.    http://ebook/NV/num21. Fiul. Vom vedea mai  încolo că acestui număr îi corespunde planeta Saturn.  Trebuie să ne identificăm cu Christ-ul din noi. În momentul în care omul se trezeşte  spiritual sau. trei în unul şi unul în trei. atunci  cele două triunghiuri se suprapun şi se formează Steaua lui David. dispar atributele de bărbat şi femeie. spiritul este o trinitate: Tatăl. doar această Scânteie Divină rămâne aceeaşi până la un anumit nivel. Acum. Este singurul martor neschimbat al evoluţiei noastre.  Aceeaşi idee există şi în tradiţia Yoga. Neptun şi Uranus. genul se manifestă pe toate planurile”.  logicii binare   2. altfel spus. Timpul   reprezentată de octavele lor superioare. unul cu vârful în sus şi celălalt cu vârful  în jos. nu putem avea pretenţii…  Din tabel observăm că la corpurile inferioare avem câte trei numere. fără  început şi fără sfârşit.  Cap. Încheiere   Anexe  Observăm că cele două triunghiuri au în poziţie centrală Soarele şi Luna. indiferent dacă este bărbat sau  femeie. Delimitarea lor numerologică nu este foarte clară. afirmă că: “Ceea ce este Sus este  3. “7“ este legătura cu  corpul imediat superior şi ar fi şi o parte din dorinţele superioare. deci prima şi  respectiv ultima. “4” face legătura cu Spiritul şi reprezintă voinţa prin care acţionează. V . adevăratul şi singurul subiect în sine.htm 09.  când vine în inima noastră. fiecare dintre corpurile inferioare  având câte un dublu eteric.  Astfel. Logica triadei   A doua din Legile Kybalionului. ci sunt nouă.  Cap. şi anume colţurile. Spicuiri din  totul are principiile sale. Eul  omului. Să  încercăm să dăm o explicaţie.  În realitate nu sunt numai şase corpuri. “se întoarce la Tatăl”. acţionând ca o unitate în trinitate. Yang şi. Toate celelalte corpuri se schimbă de la o  1. deci dublul său eteric şi împreună cu “4” am  putea spune că face parte din subconştient. respectiv.Horoscop numerologic  Cele două triunghiuri. mai avem centrul. deci al şaptelea element. iar natura superioară este  2.Numere reprezentată prin celelalte numere de bază şi triunghiul cu vârful în jos (Yin) din Steaua lui  speciale. VI . fiecare din cele trei numere grupate.  egiptean   mentală sau spirituală nu este posibilă. şi ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este Sus” (precum în Cer aşa  şi pe Pământ). Neverificabilitatea  încarnare la alta. Aceasta ne dă  3.  1. “5” ar  reprezenta partea mai subtilă a intelectului. până ajunge în  Sahasrara. Prin trezirea energiei Kundalini ce-şi află sediul în Muladhara. Atunci toată istoria omenirii. respectiv Pluto. vin să confirme chiar dacă nu este necesar. dar joacă şi rolul de  Document Akashic. Orice  horoscopul  lucru. masculin şi feminin. Legea Corespondenţei. fără de care nici o creaţie fizică. Sănătatea   ca şi ceea ce este Jos. care oricum nu sunt decât nişte atribute. o tri-unitate.  Sfântul Duh. VII .2010 . Numere speciale. Venus şi Mercur. Aşa încât ca o reflexie în oglindă avem natura inferioară a omului. nu ne apare decât ca o perioadă de gestaţie.Teoria . printre care şi iubirea  universală. spiritul fiind supraconştientul. ca simbol al  masculinului. el se eliberează din ciclul încarnărilor. orice entitate conţine cele două genuri Yin şi Yang. cei trei Logos. Numărul “6” ar  corespunde mentalului inferior propriu-zis şi de aici începe conştientul. Este Scânteia Divină. iar proiecţia plană a acestora este Steaua lui David. La rândul său. Chakrele Muladhara şi Sahasrara. din fiecare. Numărul “8” ar reprezenta dublul eteric al corpului astral. cel care strânge faptele. 2 şi 3 şi triunghiul cu vârful în sus  Cap. sexele fiind rezultatul manifestării mai  pregnante a unei anumite energii din cele două. Diverse  David. dar dacă îl scoatem din inima noastră şi-l  exteriorizăm. a  şaptea dintre Legile Kybalionului şi anume Legea Genului: “Este un gen în toate lucrurile. începând cu apariţia vieţii pe  planetă. iar entitatea devine OM. o  corespondenţă numerologică la un alt nivel decât cel prezentat în capitolul anterior. reprezentată prin numerele 1. Yin. Muzica   Page 2 of 3 Omul este o trinitate: spirit-suflet-trup.  Să nu credem că această stea are doar şase elemente. Horoscopul  numerologic  modern   3. totul se  întrepătrunde. A doua venire sau a doua naştere este când acest Christ se trezeşte. cele două conuri se pot reprezenta  ca întrepătrunse.  Vom observa în tabel că aceeaşi imagine în oglindă este prezentă şi la planete: natura  Spaţiu   inferioară este reperzentată de planetele Marte. aceasta urcă de-a  lungul nadisurilor. care este CHRIST al  nostru. sunt reprezentate ca două conuri. întreagă… În acel  moment “cei doi devin unul”.1 binelui   3.11.  1.Triada  (Yang) din Steaua lui David. Cristalele   încă o imagine despre simetria existentă. respectiv simbol al femininului (“Soarele şi Luna / mi-au ţinut cununa”-  Mioriţa). despre corespondenţa dintre diferitele corpuri ce  alcătuiesc fiinţa umană. a doua naştere fiind cea reală. Aceste două genuri se găsesc împreună în om. activând toate celelalte chakre întâlnite în drumul său. “procurorul”. în acest fel obţinându-se Eliberarea.2. înregistratorul tuturor faptelor şi gândurilor noastre. Simbolizat prin  unirea Soarelui şi Lunii.

  Dar ce este cu acest “0”? Pe de o parte. trcând astfel  printr-un ciclu ocult.Metode practice . existentă în acest ciclu. partea pur materială.1 Page 3 of 3 “9” ar fi corpul astral propriu-zis.  Teoria . numerologic. Individualizarea şi conştientizarea esenţei sale divine este absolut necesară. În cazul corpului fizic.11. viziunea lumii exterioare. iar ciclul Lunii ca “000”. el reprezintă Planul Fizic. Spre exemplu.  “4” este numărul iluziei.  ciclul Soarelui ca “00”.2. împreună formând “10”.2010 . După Rudolf Steiner. fiecare mare perioadă care a fost  terminată fiind simbolizată de numărul respectiv de zerouri înscrise la sfârşitul numărului. De câte ori apare în Biblie acest număr urmat de zero.Program de calcul    http://ebook/NV/num21. Dar în ocultism mai are şi alte semnificaţii.  lăsând la o parte gândirea pur raţională (6 şi o parte din 5). iubirea a tot ce există (prin 7) şi spiritualizând corpul fizic (prin 1- dublul eteric). marile perioade de evoluţie ale umanităţii).htm 09. Maya. Şi exemplele ar putea continua. “1” ar fi dublul său eteric. altfel spus prin credinţă neclintită în puterea Divinităţii dinlăuntrul său (1-2-3  prin 4). spre exemplu să posteşti 40 de zile. cu subperioada “1”. Dacă scriem 1000. depăşindu-şi păcatele  acumulate (8). deci prin voinţă.Teoria . deci  inversarea oricărei viziuni. iubire universală şi având grijă de dublul eteric al  corpului fizic. deci. reprezentate prin celelalte numere.  Omul trebuie să-şi spiritualizeze corpurile inferioare. ar putea fi desemnată ca “0”. “0”  mai înseamnă terminarea unui ciclu cosmic. iar “0”  corpul fizic. pe de altă parte are  legătură cu Absolutul. înseamnă  că acest număr a fost învins în Maya. stăpânindu-şi dorinţele (9) şi neconsiderând că el nu ar fi decât un corp  material (0). să lucreze cu  numerele: 4. Fiecare mare perioadă are  subperioade. 7 şi 1. înseamnă că s-au  terminat trei cicluri şi începe al patrulea. terminarea ciclului lui Saturn  (din antroposofie.

 diferite obiecte aparente. mişcată cu o anumită  Copyrigth © Editura Fidelia  viteză. Universul este mental”. Face şi el parte din Planul Fizic.Numerele baza a tot ce există  Să luăm un alt exemplu. fără să aibă simţul  adevăratei realităţi a propriei lor fiinţe.Geneza  frecvenţă inimaginabilă. Kabbala   . În acest caz putem spune că acest cerc este o iluzie. Geneza continuă    Spuneam că Spiritul. sunt cei  care. Să vedem de ce. cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Evident. Spiritul. II . frecvenţei.  astrologică a putem spune că tot ce este în jurul nostru este viu. Trecerea de la o stare la alta se face cu o  Cap. Pentru a fi  mai concreţi.2 Page 1 of 2       - Firicel Ciarnău - Numerele vii II . Şi  mai făceam afirmaţia că Geneza este continuă. Caracterizare  ar fi aşa. obţinem diferite forme de  manifestare. am obţine o sferă luminoasă care. noi nu percepem caracterul  3.  Planul Fizic şi nu numai el. Omul   vibraţional al corpului nostru fizic. o     peliculă cinematografică formată din imagini statice. Să nu credem că nu se întâmplă la fel  cu propriul nostru corp fizic.  numerelor  1. având cele şapte culori  fundamentale. nu va mai da impresia de punct ci de un  cerc luminos.  în care este doar un focar. Eul este etern. Această afirmaţie este un adevăr. Dacă nu  2. face parte dintr-o conştiinţă colectivă. singura  realitate fiind acel punct luminos. culorile nu se mai  disting separat. deci este tot o  iluzie. este o iluzie. se poate merge şi mai  departe.  astrologică   http://ebook/NV/num22. dacă este rotit cu o viteză suficient de mare.2  §2. Dacă cercul l-am roti în jurul unui diametru al  său. I . a  Caracterizarea treia dintre Legile Kybalionului: “Nimic nu stă. Acum poate  înţelegem cu ajutorul acestor exemple prima Lege. este tot o iluzie.2.  2. III condensat care este materie solidă. În acelaşi timp.  Un disc colorat diferit în sectoare diferite. să  luăm câteva exemple banale. dă impresia unei imagini continue mobile. Datorită vitezei. chiar şi o piatră.  Omul este ca o celulă dintr-un organism mai mare. după cum sm mai spus-o. chiar dacă acest corp fizic reprezintă  manifestarea vibraţiilor celor mai joase.2010 1.Teoria .  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6     Cuprins  Cap. Astfel trebuie înţeleasă Legea Vibraţiei. Cei care nu înţeleg acest lucru.11. Introducere   2. ci toate împreună dau impresia de lumină albă. evident. totul vibrează”. Un obiect luminos punctiform rotit cu o viteză  suficient de mare în jurul altui punct. Scânteia Divină este unică ca realitate. aşa cum am mai spus. Dacă viteza cu care mişcăm acest  punct în diferite poziţii este suficient de mare. Scânteia noastră Divină generează vibraţii în  1.htm 09. deci arborele sefirotic este într-o dinamică permanentă. numerele ca principii metafizice sunt într-o acţiune  permanentă. cea a Mentalismului:  “Totul este spirit.  Pitagora   3. concretizate în eterul cel mai  Cap. Nivele de acţiune   Geneza este continuă. care  nu reuşesc să pătrundă cu mintea şi să conştientizeze acest adevăr. Geneza continuă   sau cum vrem să o numim. Mai întâi. totul ar dispărea. La fel. De aceea. extraordinar de mare. imaginându-ne astfel formarea unui întreg univers. Corpurile   permanenţă. Antichitatea. Omul există de fapt în două moduri aproape  simultane: ca şi celulă individuală într-o conştiinţă colectivă şi ca  individualitate în manifestare. singura  realitate fiind punctul luminos originar. trăiesc într-o iluzie deplină. pe care am putea să-l  numim Fiinţă Supremă. generând astfel corpuri inferioare.

 în acest fel numerele ca principii metafizice stau la baza a tot ce  există. Încheiere   Anexe    Teoria .  1.Metode practice . Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2. atunci am spune că şi  Scânteia Divină. V . Logica triadei   3. Diferitele planuri de  existenţă sunt vibraţii la grade diferite. Muzica   Cap.Triada  1.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 2 Universul fiind mental.2 3. Horoscopul  numerologic  modern   3. Numere speciale.htm 09. în acest fel trebuie privit arborele sefirotic şi tabelul din paragraful  precedent. Şi cum totul este viu. Chakrele şi  evoluţia omului   2. iar Planul Fizic este manifestarea  vibraţiilor celor mai joase. dar chiar şi aşa ele sunt cu o viteză atât de mare  încât practic pare că este în repaus.Horoscop numerologic  1. în acest fel acţionează ele. Timpul   3.. Dar să ne oprim aici.Program de calcul    http://ebook/NV/num22. IV . Cristalele   Cap. Neverificabilitatea  logicii binare   2. iar aceste numere  sunt chiar la baza viului.Teoria .Numere speciale. Diverse  1. atunci cum să nu putem face afirmaţia că numerele  sunt vii? Cred că nici nu aş fi putut să dau un alt titlu acestei cărţi.2010 . VII . Sănătatea   Cap.  Iată. el se manifestă prin vibraţie. la rândul ei.  Spaţiu   2. VI .. Operaţii  numerologice   Cap. altfel riscăm să ne  blocăm.11.  Dacă ne-am prinde mintea să mergem mai departe.2. Spre o  matematică a  binelui   3.

  omul. Toate aceste trei regnuri nu au o individualitate.2. familism exagerat. care reprezintă focul primordial  2.Teoria . cu care  observăm că se face legătura între natura superioară şi natura inferioară. nu aş reuşi să spun câte  s-ar putea spune. În timpuri mai vechi. nevăzut din Planul Fizic.  Unde vreau să ajung? Să spun câteva cuvinte despre această fiinţă minunată. Nivele de acţiune   Fizic este creaţia omului pentru a avea unde să experimenteze. spiritul grup care le coordonează. care coordonează toată viaţa lor. omul. el creează corpurile inferioare până  ajunge la corpul fizic. Kabbala   Cap. iar regnul animal mai are  pe lângă acestea un corp al dorinţelor (astral. ele sunt  Copyrigth © Editura Fidelia  coordonate de către un spirit-grup.  Cuprins  Cap. Coborând din ce în ce mai mult vibraţiile. care este o comunicare prin imagini. În  acest fel nemaiavând nevoie de un spirit-grup. I . III un corp din ce în ce mai inferior.    Din inerţie. Corpurile   care la primele trei numere se adaugă şi “4”. Geneza continuă   (vezi tabelul din acest capitol).Numerele baza a tot ce există  1. dar tot este ceva decât nimic. Este ca şi  Toate drepturile rezervate  cum între planurile subtile şi Planul Fizic ar fi pusă o perdea prin găurile căreia  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  cineva şi-ar trece degetele. pentru a le oferi  astrologică a planuri de manifestare.  Regnul mineral nu are decât corp fizic bine determinat.  animal şi uman.2010 . ba chiar mai rău.3  §3.11. Odată cu crearea acestor corpuri inferioare. Antichitatea.  plantele şi mineralele au corp fizic individual. sectarism. Chiar şi ierarhiile sociale  sunt tot o iluzie. În acest fel. nu există ierarhii. Prin “4”. astăzi omul mai păstrează rămăşiţe ale ideii de spirit-grup. pentru a oferi un plan de manifestare pentru corpul fizic. încă depindea de un spirit-grup. Planul Fizic tot el l-a  numerelor  creat. Omul     Noi cunoaştem cele patru regnuri manifestate în Planul Fizic: mineral. dar în spatele acestei perdele se  găseşte. Omul ar trebui să revină la  limbajul universal.Geneza  Şi acum să corelăm o idee din al doilea paragraf al primului capitol - că dacă la  primele numere se adaugă şi voinţa (4). deci animalele. creează câte  Cap. Ori omul este  o fiinţă divină. şi  http://ebook/NV/num23. mult mai  completă decât cuvintele. toţi suntem egali.  Pitagora   3. să înveţe. În Planul Fizic se văd “degetele”. etc. Primele trei numere reprezintă spiritul care are  3. vegetal. De fapt. dar impropriu numit astfel) bine     determinat.  manifestate prin naţionalism.3 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  II . Planul  1. în  1. Dar îmi dau seama că oricâte cuvinte aş folosi. este singura fiinţă din Planul  Fizic care are sentimentul individualităţii. avem omul - cu al treilea paragraf. II . o iluzie a iluziei.  Caracterizarea el creează şi planuri subtile corespunzătoare acestor corpuri. prin coborârea ideii la nivelul cuvintelor. se poate  pierde chiar esenţa.  Omul mai are încă un corp numit mental inferior sau intelect. Introducere   2. Să ne orientăm după tabelul din primul paragraf al acestui  capitol.  înainte de perioada simbolizată prin Turnul Babel. omul este un creator. la limbajul pe care îl folosea cu mult timp în urmă. înainte de  individualizarea sa clară. Omul   imprimate în “3” formele mentale. Deci.htm 09. telepatia. regnul vegetal mai are  pe lângă corp fizic şi un dublu eteric bine determinat.

  Trebuie să spiritualizeze Planul Fizic. Încheiere   Anexe  http://ebook/NV/num23. Bogat sau cerşetor. noi ne  matematică a  autopedepsim în momentul în care ne vedem “filmul” în totală conştienţă în  binelui   planurile superioare. un nemuritor.  În planurile superioare el nu avea posibilitatea să cerceteze consecinţele  produse de propriile gânduri. Viaţa în Planul Fizic este foarte comică. sănătos sau invalid.  Aceasta nu este blasfemie. Ultraserioşii sunt pur şi  simplu demni de milă. Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2. V . De ce a spus Isus  că Împărăţia Cerurilor va fi a celor ca ei? Trebuie să fim asemeni copiilor. Logica triadei   influenţa ei. Horoscopul  numerologic  modern   3. Caracterizare  astrologică   3. Aceste păcate aduc cu sine “repetenţia”. El însă era conştient. ar gusta şi din  pomul vieţii şi şi-ar da seama că este asemeni zeilor. ca “notă” a  1. punându-ne în alte şi alte situaţii pentru  experienţă. VI . Timpul   lucru.Triada  putem închide în mod concret. Sănătatea   Cap.2. cu zâmbetul pe buze. lucrurile se vor  3. Nu peste mult timp intrăm în Epoca Vărsătorului. Din păcate. Blasfemie este a scoate  Principiul. fericit sau nefericit.  Dacă omul ar muta înapoi în lumea interioară punctul său de referinţă. Dacă acest lucru se petrece după moartea corpului fizic. buni. a scoate pe Dumnezeu din noi undeva în afara noastră şi a-l  personifica. dar trebuie să  fie conştient de acest lucru. Atrag şi voi atrage atenţia în această lucrare:  Biblia se citeşte la persoana întâi!  Cap. care nu există în această formă decât aici.  chiar atât de mult în materie până la uitarea de sine. să-l  transforme într-un rai. deşi ei vin de curând din planurile subtile şi încă nu au uitat ce este  acolo. noi suntem cauza cauzelor. omul este un creator. Neverificabilitatea  sau urât.  3. deoarece acolo gândurile se manifestau imediat  şi nu exista în acest fel posibilitatea să experimenteze pentru a-şi îndrepta  propriile greşeli. Deci omul este un creator. Nimeni nu ne pedepseşte din exterior. De ce nu suntem conştienţi de aceasta? Pentru că  din ignoranţă am transferat punctul de referinţă din lumea noastră interioară în  lumea exterioară. veseli. Operaţii  numerologice   Page 2 of 3 nu greşesc dacă spun că şi-a creat propriul loc de joacă şi propria sa şcoală. ci este purul adevăr.htm 09. pentru a nu cădea şi mai mult în materie. cu  gânduri curate. Planul Fizic oferă această posibilitate. Acest lucru este  valabil pentru toţi oamenii. prin el să-i ridice vibraţiile.3 2.Prezenţa prin existenţa timpului. Altfel spus. Planul Fizic este şcoala noastră şi în acelaşi timp  terenul nostru de joacă. A greşi este omeneşte. deci este tot  subtilă a numerelor  o iluzie.  3.Numere speciale. Numere speciale. frumos  1. Legea  logicii binare   Cauzei şi a Efectului este cât se poate de dreaptă. dar au “grijă” oamenii maturi şi serioşi ca aceşti  copii neprihăniţi să-şi mute punctul de referinţă din lumea interioară în lumea  exterioară. Cristalele   schimba într-un mod pe care nici nu reuşim să ni-l imaginăm. mai ales când  vezi atâţia oameni care îşi fac griji. Am mâncat din fructul oprit. omul a  coborât prea mult. el este totul. Eu şi cu Tatăl una suntem”. totul are o cauză. Totul se plăteşte până la ultimul bănuţ. omul învăţând chiar datorită acestor greşeli.  evoluţia omului   adică repetarea scenei respective cu primirea pedepsei cuvenite până când  2. IV . altfel nu  ar fi putut face nici o minune. riscă să se confunde pur şi simplu cu materia prin acest  Spaţiu   materialism nesăbuit. tocmai  Cap.2010 . Muzica   pentru următoarea încarnare ne vom alege astrologic un mediu şi o viaţă care  să ne pună din nou în situaţia respectivă. nimeni nu scapă de sub  2. atunci  el şi-ar da seama că este o divinitate. Diverse  Deci.Horoscop numerologic  1. a ajuns la punctul inferior. Chakrele şi  neînvăţării bine a lecţiei respective. deci să înveţe.  dar repetarea greşelii este deja ceea ce se numeşte păcat. VII . ca fiind un moş cu barbă stând pe nori. Acestea sunt poveşti pe  care nu le mai cred nici copiii. pentru ca un cerc odată deschis să-l  Cap. Dar în seriozitata noastră nu le ascultăm “poveştile”. Dar oare pentru ce?    Omul trebuie să-şi ridice vibraţiile. Nu ar fi fost nevoie să coborâm  1. noi suntem începutul şi sfârşitul.Teoria . Dar nu va mai dura mult acest  2. un creator. nu numai pentru el. Isus s-a dat de exemplu pe sine când a spus: “ Eu  sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine.11. Spre o  lecţia este învăţată.

2010 .2.htm 09. conştientizează  esenţa sa divină şi nu mai poate spune decât: “EU SUNT!”.Program de calcul    http://ebook/NV/num23.  Teoria . fiecare poate spune atunci că este un OM. Restul este  poezie.11.Teoria .3 Page 3 of 3 Odată mutat punctul nostru de referinţă în lumea noastră interioară şi s-a trezit  Christ-ul din noi.Metode practice .

Omul   Astfel.3.  La fel se întâmplă şi cu numerele. sau o situaţie.    Cuprins  Cap. pe când într-un plan inferior acţionează într-un anumit  mod şi caracterizează un lucru la nivelul corespunzător. Nivele de acţiune   “palpabile”.Numerele baza a tot ce există  1.Teoria .  astrologică a Particularizând acţiunea şi esenţa numerelor elementare.2010 . III obiect. trebuie să  Caracterizarea ne coborâm la nivelul corespunzător acestui plan de manifestare. I .d.m. Kabbala   Cap. ne vom ocupa acum de numerologie într-un  Toate drepturile rezervate  mod mai palpabil.  2. Corpurile   2.11. trecând în revistă câteva aspecte interesante. la rândul său. evident. Iniţiatul tibetan Lobsang Rampa  încerca să-şi închipuie că el este o mică fiinţă ce trăieşte pe un electron  (planeta) al unui atom ce intră în componenţa corpului fizic al unei fiinţe  uriaşe. dar.  Un exemplu concludent este asemănarea dintre un sistem planetar şi  electronii din jurul nucleului unui atom. Legea Corespondenţei. este şi el o fiinţă uriaşă pentru fiinţele ce trăiesc pe  electronii atomilor ce-i compun corpul fizic. ele sunt aceleaşi indiferent de planul în  care acţionează. un  Cap.  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  care ne-ar putea fi utile în procesul cunoaşterii de sine. ne îndreptăţeşte să credem că un acelaşi lucru în  planuri diferite are valenţe diferite. ele devin operante  numerelor  în Planul Fizic. mai concret. superioare. Antichitatea.  deja pentru a caracteriza o entitate încarnată în planul Fizic.1 Page 1 of 2       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  III . şi ceea ce este sus  este ca şi ceea ce este jos”. ale Universului şi ale vieţii. şi mai  1. Chiar  şi astronomii şi chimiştii recunosc faptul că există un raport armonios între  Univers. sau pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie. II .1  Capitolul III Caracterizarea astrologică a numerelor    §1. dar. care  spune că “Ceea ce este jos este ca şi ceea ce este sus. materie şi numerele elementare. Introducere   2. la valenţe diferite. Caracterizare  http://ebook/NV/num31. deja în planurile  superioare acelaşi lucru are alte valenţe şi este normal ca şi caracterizarea lui  şi acţiunea aceloraşi numere să capete alte dimensiuni şi înţelesuri mult mai  subtile şi. Întotdeauna există un raport constant între legile şi fenomenele diferitelor  planuri ale fiinţei.  Pitagora   3.  Ne-am obişnuit deja cu Legile Kybalionului. devin mai dinamice în ceea ce priveşte acest plan.  Diferitele nivele ale vieţii respectă şi ele această lege. între molecule şi roiurile stelare.Geneza  1. ş. dacă în primele capitole am vorbit despre numere la un anumit nivel.a.htm 09. Nivele de acţiune       După aceste două capitole în care am încercat să ne explicăm natura umană  Copyrigth © Editura Fidelia  şi modul de acţiune al numerelor. Acest “ca” din lege este cât se poate de  clar. Geneza continuă   3.

Chakrele şi  evoluţia omului   2. ar fi o  caracterizare mai mult decât parţială şi simplistă. Nici un efort îndreptat spre cunoaştere nu este prea  2. prin reducerea numerelor mari formate din mai multe cifre.  3. înălţimea  măsurată în metri. într-o zi. dar bună şi aceea decât  nimic. De exemplu. Încheiere   Anexe    Teoria . o entitate sau o situaţie.3. Neverificabilitatea  Trebuie să cunoaştem ceea ce este în jurul nostru şi mai ales să ne  logicii binare   cunoaştem pe noi înşine. sau numărul anilor pe care-i are.  numai să vrem şi să credem.  matricol.  1. La o maşină – numărul  1. Operaţii  numerologice   Cap.1 astrologică   3.  2. sau semnificaţia numelui prin reducerea la o singură cifră a  Spaţiu   sumei valorilor kabbalistice a fiecărei litere. prin  adunarea cifrelor componente până la reducerea la una din cele nouă cifre de  bază.2010 . VII . la un copac numărul crengilor principale.11. prin combinarea lor pentru a ajunge la o singură cifră. să nu mai vorbim de planurile  superioare.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 2 Fiecare părticică dintr-un obiect sau corp fizic. vor fi răsplătite.Program de calcul    http://ebook/NV/num31.Teoria . Pentru aşa ceva ar fi nevoie de o altfel de gândire. VI . Diverse  În numerologie trebuie să ne legăm de orice amănunt ce ne-ar putea da o  informaţie. La un om cifrele care alcătuiesc data naşterii adunate şi reduse la o  cifră de bază. de o gândire  sintetizatoare. astfel încât o astfel de caracterizare  numerologică a unui obiect sau a unei entităţi prin toate numerele care  “participă” la alcătuirea ei. Timpul   3.  Şi totuşi. Să nu uităm că suntem totul.Horoscop numerologic  1. fiecare însuşire a unei fiinţe  este caracterizată de cel puţin un număr. Logica triadei   mare. Muzica   Cap. Numere speciale. Desigur.Metode practice . Şi exemplele ar putea continua. IV .Triada  1. pe care omul o deţine totuşi. Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2. iar eforturile. Spre o  matematică a  binelui   3. Cristalele   Cap. Gândirea analitică nu poate cuprinde complexitatea şi măreţia nici  măcar a Planului Fizic în care ne aflăm. se poate  caracteriza numerologic un obiect. Horoscopul  numerologic  modern   3.htm 09. Sănătatea   Cap.Numere speciale. V . ar fi deosebit de complexă.

 copac.2  - Firicel Ciarnău - Numerele vii §2.  ascendent). european. Corpurile   despre acestea în ultimul capitol.  ca să spunem aşa. unde vom încerca să dăm şi un model de horoscop  2. semn. 2+7=9. Acest “0” ne     indică faptul că de aici încolo este vorba de Planul Fizic. semn zodiacal. unde folosim trei zodiacuri de bază  (chinezesc. Este un lucru obişnuit în numerologie ca lucrurile din Planul Fizic să  se considere caracterizate de unul din cele nouă numere de bază. Să luăm vibraţia dată de numărul ce rezultă din data naşterii.2010 .  Cap.Teoria . una  numerelor  completând-o excelent pe cealaltă. omul perfect. Acest număr variază însă la o aceeaşi  Toate drepturile rezervate  entitate. element şi încă o  caracteristică dată de un cuvânt.    Cuprins  Cap. Kabbala   http://ebook/NV/num32.  astrologică a Eu consider că astrologia şi numerologia nu ar trebui să fie separate. atunci foarte posibil  ca numărul ce ne caracterizează să fie dacă nu chiar acela.Numerele baza a tot ce există  Acest număr specific poate fi aflat prin una din metodele descrise la paragraful  anterior. iar numerele prime sunt  şi mai potrivite. Omul este caracterizat de un  Copyrigth © Editura Fidelia  număr cuprins aproximativ între 10 şi 30. etc. pentru caracterizarea unui număr ca şi entitate.  Pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie. ele sunt rezervate.  Este drept că ne vine mai uşor să reducem totul la una din cifrele de bază. Dacă între aceste numere avem vreunul preferat. Cele nouă numere de bază reprezintă principiile din om. Caracterizare astrologică    Informaţia din acest paragraf ne este necesară studiului nostru asupra numerelor din  această lucrare.  începând cu “10” care reprezintă planul de manifestare. planurilor subtile şi nicidecum manifestărilor în Planul Fizic. care pot şi ei să fie  Caracterizarea caracterizaţi numerologic.  Pitagora   3. va trebui să ţinem cont de  cel puţin patru elemente. II . Deci. nu sunt supuse dualităţii (nu sunt divizibile cu 2).htm 09. ne vom ocupa de acestea.  1. evident ţinând cont de aspectele planetelor din astrologie. Prin combinarea lor putem să ne dăm seama de  calităţile unei entităţi caracterizate de un anumit număr specific. influenţat şi de alţi factori. jurnal. Acest număr nu prea se poate afla prin calcule. ci  prin meditaţie.1962. druidic). I .  Manifestările din Planul Fizic sunt caracterizate de numere formate din două cifre. Avem: 1+6+0+2+1+9+6+2=27. La fel ca în astrologie. cel puţin prin apropiere. folosim tot patru elemente: planetă.2 Page 1 of 5       III . Şi pentru  că există o tradiţie şi în numerologie şi pentru că raportarea la unul din cele nouă  numere de bază ne este mai la îndemână. în funcţie de perioada din viaţă pe care o are de parcurs.Geneza  Exemplu: 16. III vibraţiile negative inferioare. Geneza continuă   numerologic. Antichitatea. Sunt preferabile numerele impare pentru că reprezintă  stabilitate. Omul   Orice entitate poate să răspundă la vibraţiile pozitive superioare le unui număr sau la  Cap. din care scoatem patru elemente (an.  3. avem de-a face  cu o entitate ce a primit la naştere vibraţia numărului “9”. fiind foarte  aproape de adevăr. de gradul vibraţiilor  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  ce-i sunt specifice în acel interval de timp. Mai amănunţit vom vorbi  1. pentru că şi numerele  sunt vii.3.02. Introducere   2.11. deşi nu este  corect. pentru acea perioadă el va fi caracterizat de un număr potrivit  pentru îndeplinirea acelei misiuni. Dacă spre exemplu el are de îndeplinit o  misiune importantă.

 diplomaţia. Spicuiri din  Este tipul mental. VI . Încheiere   încredere în forţele proprii. încercând să facem o paralelă cu personalitatea pe  care o dă unui om vibraţia numărului respectiv. considerându-se dacă nu perfect.Teoria . datorită faptului că  încetează unitatea şi începe dualitatea. S-ar mai putea adăuga câte ceva din toate semnele mutabile. Dinamic. zodiile Leu şi Capricorn. iar pe de altă parte reprezintă  desăvârşirea unităţii văzută ca întreg. tipicar şi cu tendinţa sigură de a se îndoi de capacităţile  proprii. atragerea contrariilor.  3. de calm. Logica triadei   3.2010 . dar este autoritar cu alţii. Deja aici se manifestă  dorinţa de colaborare. Este conducătorul. Element Cuvânt Conducere Asociere Sociabilitate Realizare Mobilitate Armonie Interiorizare Materialism Altruism (Capricorn) foc (Balanţa) (Gemeni) (Taur) (Gemeni) (Taur) apă aer pământ foc apă 1. îndoctrinat.    - Numărul “2”- Este considerat pe de o parte ca origine a răului. cel puţin superior altuia.11.htm 09. Cristalele   Astrologic este caracterizat prin Soare.2 Page 2 of 5 1. sau poate să nu aibă suficientă  3. Timpul   conţine totul şi din care decurge totul. dinamic şi entuziast. armonia. dar  Cap. Horoscopul  numerologic  cu efect întârziat. Totuşi. reprezintă Creaţia. tabelul alăturat ar fi suficient. având un început. Sănătatea   Cap. credulitate. astrologică   3. preferând întotdeauna să aibă ultimul cuvânt.  Este numărul femeii. Muzica   Cap. Numere speciale.  Spaţiu   - Numărul “1”- Principiul şi sinteza numerelor. Diverse  foc 1. arogant. să ajungă  numerologic  la discuţii contradictorii. antagonismul. V .  apreciază fineţea.  Anexe   Pentru cei care cunosc astrologie. Neverificabilitatea  logicii binare   2. un mijloc şi un  sfârşit.  - Numărul “3”- Caracterizat ca număr perfect.3. independent. În cazul în care răspunde la vibraţiile  medii ale numărului poate fi un blajin. Chakrele şi  evoluţia omului   2. să punctăm  câteva idei despre fiecare număr. poate  modern   fi un duşman de temut. Caracterizare  Nr. În cazul în care este receptiv la vibraţiile joase ale numărului. tactul. este simbolul Trinităţii.  Vibraţiile interioare ale numărului dau un caracter ezitant. individualistul. dar dacă este stârnit. începuturile şi originea. impulsul primar. timid.Horoscop în acelaşi timp şi polemic. IV . nehotărât. Se împotriveşte oricărui tip de  horoscopul  egiptean   autoritate din exterior. Spre o  matematică a  binelui   3. Persoanele caracterizate prin acest număr sunt pline  http://ebook/NV/num32. VII . Operaţii  numerologice   Cap. care  2. Nu cunoaşte  complexe de inferioritate. Este plin de amabilitate.Numere speciale. dă dovada a fi o bombă  2.  influenţabil. extremist. Mare atracţie spre viaţa de familie şi artele plastice.  1. elementul “foc” şi  “conducere”. intolerant. Nivele de acţiune   2.Prezenţa subtilă a numerelor  Caracteristici date de: Planetă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Soare) (Luna) (Jupiter) (Marte) (Mercur) (Venus) (Neptun) (Saturn) (Uranus) Semn zodiacal bază (Leu) (Rac) (Săgetător) (Fecioara) (Berbec) (Balanţa) (Peşti) (Capricorn) (Vărsător) sec.Triada  (Fecioara) aer / toate (Scorpion) pământ (Berbec) 1. îi face o plăcere deosebită să-şi expună părerile. al mamei. Divinitatea. inovator prin excelenţă.

 cumpătare.  http://ebook/NV/num32.11.  armoniei. sociabile. Critici şi firi închise. se cufundă în  propriul ocean de vise şi mai ales în probleme uneori ireale. de a conduce şi  a organiza. Au o mare  emotivitate. aerul. pătrunzătoare şi fină. deci diviziunea întregului  este şi mai pregnantă. deşi le place să creadă acest lucru. aşa ceva o fac doar cei  care nu au ce scrie. perseverenţi. nu acceptă jumătăţi de măsură. oscilanţi. dârze. trândăvie şi complacerea într-o stare de repaus dăunător. Zodia Fecioarei îi caracterizează aproape perfect pe cei  influenţaţi de acest număr. sunt idealişti. ambiţioasă. Foarte conservatori şi  tradiţionalişti în idei şi opinii. este  marele număr biblic. O persoană  caracterizată de acest număr este capabilă. tind excesiv spre perfecţiune. pot fi enumerate superficialitatea. pline de  farmec. romantici. practică şi eficientă. caritabili. create de ei înşişi. serioşi. sensibili. independenţă. progresişti. emotivi. nu le scapă nimic. Altminteri sunt rezervaţi. reprezentând uniunea omului cu Divinitatea. este vibraţia cea mai  puternică încât cu greu te poţi sustrage ei. călătoriile. Posedă o gândire logică. le plac  schimbările. un temperament plăcut. dar nu  înseamnă că au întotdeauna dreptate. Sunt vioaie. au un  spirit ales. visători. Nutreşte dorinţa de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale. neliniştite. responsabili. sunt ingenioase. Este drept că se enervează rar.2 Page 3 of 5 de jovialitate.  - Numărul “6”- Primul număr cu caracter par-impar.3. Sunt profunzi.  - Numărul “5”- După pitagoricieni acest număr simbolizează perfecţiunea umană şi  căsătoria. sunt generoşi. dar tot ele sunt cele care promit mai mult decât pot face. În idei sunt conservatori.  - Numărul “4”- Acest număr este deja o putere a lui “2”. Cei caracterizaţi prin acest număr dau dovadă de nobleţe şi  sensibilitate. prefăcătoria şi  ostentaţia. dar  atunci când nu se mai controlează pot să facă lucruri necugetate.  - Numărul “8”- Simbolizează forţele materiale. dă dovadă de curiozitate. realistă  şi concretă. dăruiesc dragoste. mândrie exagerată. aventurieri.  spontani. tandre. cel responsabil cu probele.  harnici. impulsivitate şi  autoritate dusă până la dictatorialism. Aici se regăsesc cei deschişi. Entitatea caracterizată prin acest număr are un  spirit de observaţie accentuat. Ei sunt cei care despică firul în patru.  Cei cu “7” în semn sunt introvertiţi. puterile lor psihice sunt  accentuate.  - Numărul “9” – Despre acesta am putea spune că este un număr “7” extrovertit. tranzacţiile de orice fel. senini. Posedă o imensă sete de cunoaştere.Teoria . au o vitalitate contagioasă şi  uneori sunt vorbăreţe până la exasperare.  - Numărul “7”- Număr spiritual. dar în realitate adună în el influenţa tuturor celor patru elemente şi în  acest fel este deosebit de echilibrat. omeniei. dau dovadă de tenacitate. sunt  buni observatori. sunt  harnice şi întreprinzătoare. de multe ori dând dovadă de  duritate şi inflexibilitate. cu spirit practic. Doresc să  se realizeze în general pe plan material şi social. veşnic optimiste şi încrezătoare. Am putea considera ca fiind caracterizat doar de un singur  element. Persoanele caracterizate de acest număr au o inteligenţă dinamică. raţionali. Pot să dea dovadă de încăpăţânare. nu au timp să se gândească la  himere. bulversează aproape toate pronosticurile. este numărul reacţiei şi al justiţiei  echilibrante. enigmatici.  reflectată prin setea de cunoaştere caracteristică. Latura negativă a acestei vibraţii aduce lipsa  idealurilor.2010 . Nu ar avea rost să menţionăm multitudinea semnificaţiilor sale şi  să enumerăm toate pasajele în care apare în vechile scrieri. fară complexe de inferioritate. dar pot fi şi irascibili.htm 09. Caracterizat de Saturn.  Ca eventuale aspecte negative. Orice apariţie a acestui număr într-o  analiză numerologică. este simbol al echilibrului.

2010 . entuziaşti. cu un mic comentariu:  “10”- este numărul considerat ca fiind perfect. Dacă am avea  http://ebook/NV/num32. Astfel.htm 09. nonconformişti. iar cele pare sunt Yin. 22. activi. fiind caracterizat de toate elementele . 6. putând fi obţinut prin  produsul unui număr par şi al unui număr impar 6=2×3. sunt progresişti. 44.3. extravaganţi. Numerele “6” şi “7” sunt cele mai  echilibrate. având de fapt un caracter par-impar. De ce sunt considerate iniţial Yin? Ele sunt puteri ale lui “2”. fiind totuşi  un echilibrat. având mai degrabă un  caracter Yang. au o vitalitate accentuată. La fel şi “4” se găseşte tot la limita dintre  Yin şi Yang. nobili. iar cele pare de elementele apă sau pământ. au avut afinitate cu acest număr. Ridicarea la putere este o exagerare şi cum extremele se ating. mai ales când sunt şi numere pare. amândouă numere prime. Persoane deosebit de senzitive. Primul. El este un  maxim Yang. au  primit un caracter Yang.  Folosind tabelul dat anterior. fiind octavele lor superioare. dar cu o forţă mai mare şi mult înnobilate.  Altruismul lor poate să meargă până la uitarea de sine.  Observăm că numerele prime îşi păstrează cel mai bine caracterul pe care îl au. Se caracterizează prin aceleaşi lucruri ca şi numerele de  bază. pe când “8” este deja  23 şi trecerea peste limita maximă este evidentă. din descrierile  respective observăm că numerele “4” şi “8” fac excepţie.Teoria .11.  care au ca bază 2.    Şi numărul “9” este tot o putere. 8. Poate mulţi dintre “zăpăciţii” care au făcut invenţii  revoluţionare sau curajoşii care au schimbat istoria. Reprezentanţii săi sunt  altruişti. deci la fel poate să treacă de la o extremă la alta. o inteligenţă clară.  intuitive. Ar mai exista numerele maestre: 11. meditaţie. după chipul şi asemănarea lui “1”. clarvăzătoare.  Vom trece în revistă şi câteva numere compuse din două cifre. Cele impare sunt Yang. trecând de la manifestări energetice  la stări de contemplare. dau dovadă de o  anumită instabilitate. revoluţionari. 4.  “11”- numărul forţei.  “12”- numărul ciclic. În acest fel  suntem îndreptăţiţi să considerăm că şi numerele se împart în numere Yang şi  numere Yin. dar cu o energie debordantă. al simbolului universal şi al pietrei filosofale. reprezentând şi cele zece sefirot din  Kabbala. observăm că numerele impare sunt caracterizate de  elementele foc sau aer. aflat la limita dintre cele două extreme. Acestea sunt caracteristice  entităţilor care vor pune bazele epocii în care intrăm curând.2 Page 4 of 5 deci este tot un număr spiritual. visare. 33. “3”. iar  celelalte fiind combinaţii ale celor prime sau ridicări la putere.  Numărul “7”. caracterizaţi prin  mare sete de cunoaştere. de data aceasta a unui număr Yang. al luptei şi al martiriului. o entitate caracterizată  de acest număr are o personalitate a extremelor. el nu este foarte Yang. Şi totuşi.  Acestea au fost numerele de bază. Sunt tipul de oameni ce aduc  noul. care este  un număr Yin.

  “14”- numărul contopirii.3.  “18”- numărul dogmei religioase.  Teoria .  “15”- simbol al antagonismului şi al ascensiunii spirituale.htm 09. număr al prezicerilor. societăţii şi familiei.2 Page 5 of 5 douăsprezece sfere.  “17”- numărul stelei.2010 .Program de calcul    http://ebook/NV/num32.Teoria . Existenţa lui Dumnezeu probată chiar de ideea de Dumnezeu.  Exemplele ar putea continua. Este nefast sau nu.  “19”- numărul luminii. ele ar putea forma o sferă care să ascundă şi să o protejeze pe  cea de-a treisprezecea. al unităţii universale şi asocierii. folosit de pitagoreici pentru calităţile sale de pătrat perfect.Metode practice . al  războiului şi tratatelor. avem zece planete în astrologie şi douăsprezece  semne zodiacale. proprietăţii şi moştenirii.  “16”- numărul templului.  “20”- reînnoire prin sacrificiu. Să nu uităm că  suntem ceea ce gândim.  “13”- numărul naşterii şi al morţii.  “22”- numărul literelor ebraice. al inteligenţei şi iubirii.  “21”- produsul dintre 3 şi 7.11. după cum este privit. asemeni apostolilor lui Isus.

 Expresia “nu pot” trebuie scoasă din vorbirea curentă.  Să luăm spre exemplu numărul “17”. un  maestru sau un învăţător.  Cea mai potrivită este cea care lasă nealterat caracterul numărului respectiv. Geneza continuă   spunem că “17” este numărul inteligenţei şi al iubirii. Principiul.Numerele baza a tot ce există  1. Omul   urmează o cale spirituală. Corpurile   de Neptun care reprezintă Iubirea Divină. prin adunarea de mai sus.  nici măcar gemenii. conducerea. iar această entitate. II . Asociindu-le. dar putem spune că au  1. atunci adunarea cifrelor  componente constituie o alterare a caracterului acestora.  Cap.  Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6   Simpla asociere este o operaţie specifică doar numerologiei. ceva îi va deosebi  nu numai astrologic (chiar şi fracţiuni de secundă). III având astfel o înfăţişare saturniană. Ce  am putea spune despre o entitate care este legată într-un fel sau altul de  numărul “17”? Obţinând 8.htm 09. acest număr nu ar mai reflecta adevărata sa valoare.3 Page 1 of 2       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  III . este suficientă pentru cei care consideră că ei sunt doar acest  astrologică a corp fizic împreună cu personalitatea şi o serie de griji şi probleme sociale.  numerelor  Aceşti materialişti nu numai că nu cunosc adevărul. De altfel. Introducere   2. gradul evolutiv. Dar cele mai utilizate sunt în ordine crescătoare: ridicarea la  putere. mai aproape de adevăr. dar dacă această entitate este înaintată  evolutiv.11. având în vedere că  împreună alcătuiesc un acelaşi număr compus. Ea constă în interpretarea numerologică a fiecărei cifre ce intră în  componenţa unui număr compus. acest lucru. I .  şirurile de încarnări din spatele său. adunarea şi simpla asociere.2010 . Kabbala   Cap. Eventual ca aspect fizic. Dacă am face adunarea cifrelor  componente. Deci nu există două entităţi identice. ar putea fi influenţat de “8”. Numărul “1” reprezintă  inteligenţa.Geneza  Pentru a reveni la numărul nostru. Este posibil. interpretare unitară. este un virtual conducător spiritual. cifrele având şi  dependenţă şi independenţă unele faţă de celelalte. aşa cum aste descris la paragraful  anterior. Operaţii numerologice      Orice operaţie din matematică este potrivită şi se poate utiliza şi în  numerologie.Teoria . dar şi bagajul karmic. mai curată. putem pe drept să  2. am fi tentaţi să credem  că este vorba despre un materialist. 1+7=8. iar “7” este un număr spiritual caracterizat  1.    Cuprins  Cap. Caracterizare  cum trebuie. Antichitatea. îşi anulează posibilitatea de a le putea folosi aşa  2. nespecifică  matematicii. dacă  3.3  §3. dacă vine la încarnare de pe un strat superior în astral şi răspunde la  vibraţiile înalte şi mai subtile ale acestui număr. un guru. Nivele de acţiune   despre ei o foarte proastă părere. adunarea cifrelor  Caracterizarea componente. înmulţirea. în cazul în care este vorba de o entitate nu prea  înaintată pe scara evoluţiei spirituale.  două entităţi încarnate aproape în acelaşi moment şi loc. Cei care îşi neagă esenţa divină sau  existenţa corpurilor subtile. Să nu  http://ebook/NV/num33.  fiind considerată cea mai corectă şi cea mai puternică operaţie în     numerologie: simpla asociere. simpla asociere a numerelor 1 şi 7 este  mult mai corectă.3. Chiar şi astrologic. reflectate mai târziu în  modul în care-şi va îndeplini misiunea. De aceea astrograma trebuie completată cu  numerograma.  Pitagora   3.

Numere speciale.  unde n este un număr natural - este operaţia cea mai folosită în numerologie.  Adunarea cifrelor componente ale unui număr până la reducerea la una din  cifrele de bază - operaţie pe care o vom nota pentru mai multă uşurinţă cu (n).htm 09.Metode practice . ridicarea la putere şi. Operaţii  numerologice   Cap. Încheiere   Anexe    Teoria . Adunarea şi scăderea.2010 . VII .11. Neverificabilitatea  a adunării şi a scăderii. Numere speciale.Teoria .  dar nu este atât de subtilă ca simpla asociere. mai rar. Deja alte operaţii  din matematica superioară îşi pierd mult din subtilitate şi aparţin efectiv  matematicilor superioare cunoscute.  Spaţiu   2. Sănătatea   Cap. Horoscopul  numerologic  modern   3.Horoscop numerologic  1. V .3 astrologică   3. Cristalele   Cap. Diverse  1.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 2 uităm că suntem ceea ce gândim. înmulţirea şi  împărţirea (raportul). Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2.  1. Noi o vom folosi totuşi în  continuare.  Cifrele care nu fac parte din acelaşi număr. Timpul   3. radicalul.Triada  În următorul capitol vom avea un exemplu de interpretare ceva mai esoterică  1.3. Spre o  matematică a  binelui   3.Program de calcul    http://ebook/NV/num33.  logicii binare   2. sau numerele individuale între ele  folosesc operaţii matematice uzuale. Chakrele şi  evoluţia omului   2. Logica triadei   3. Muzica   Cap. VI . IV .

 nu l-am mai pus în  2. în care  fiecărui număr i se ataşează o planetă. Nimic nu este întâmplător.htm .  Folosindu-ne de tabelul din al doilea paragraf al capitolului precedent. III Caracterizarea astrologică a numerelor  Să observăm că la planetele Venus şi Mercur am pus şi octavele lor  1.2010 http://ebook/NV/num41. lovirea unui deget. Se poate pune la Muladhara şi octava  superioară a planetei Marte. I . Geneza continuă   3. Omul   Cap. Kabbala   Cap. aşa cum reiese din tabelul următor:    Chakre  inferioare Chakra Muladhara Swadhistana Manipura Anahata Vishudda Chakre  superioare Ajna Sahasrara Culoare Roşu Portocaliu Verde Galben Albastru Indigo Violet Planeta Marte Soare Luna Venus  Neptun Jupiter Saturn Mercur  Uranus Nr. Eul nostru ne dă  informaţii pe toate căile posibile. spunea: “Tot ce poate fi cunoscut are număr  Copyrigth © Editura Fidelia  şi fără de număr nu cunoaştem nimic”. respectiv Neptun şi Uranus.1  Capitolul IV Prezenţa subtilă a numerelor    §1. creşterea preţurilor la alimentele de care omul  nu are nevoie în mod real etc. făcând o corespondenţă între culoarea  fiecărei planete şi culorile chakrelor.11.     Philolaos. Chiar şi în mod superficial putem găsi  Toate drepturile rezervate  corespondenţe numerologice în tot ceea ce ne înconjoară.1 Page 1 of 4       - Firicel Ciarnău - Numerele vii IV . Caracterizare  acest tabel. Chiar şi poziţia unei frunze căzută pe trotuar în  faţa noastră. vocea  noastră interioară. 4 1 2 6 7 3 8 5 9 Cuprins  Cap. Corpurile   2. hazardul este  numele dat de noi unor legi pe care nu le cunoaştem. II . putem ataşa fiecărei chakre câte un  număr.  09. Nivele de acţiune   superioare. reflectarea Universului se află în noi. Pluto.Teoria .Numerele baza a tot ce există  1. să nu trecem nepăsători pe lângă atâtea informaţii pe care natura ni le  oferă cu atâta generozitate.  Pitagora   3. dacă noi nu reuşim să-i auzim glasul. în lumea  noastră interioară.Geneza  1. dar neavând un număr.    Însăşi alcătuirea omului şi drumul parcurs în evoluţia sa are baze  numerologice bine definite.4. Chakrele şi evoluţia omului    Afirmaţia că numerele stau la baza Universului este perfect adevărată. Totul este să fim  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  atenţi. discipolul lui Pitagora. Trebuie să cunoaştem tot ce este în jurul nostru şi mai ales  să ne cunoaştem pe noi înşine. Antichitatea. Introducere   2.

1 astrologică   Page 2 of 4 Culorile chakrelor şi numărul de petale ale fiecărui lotus sunt cele conform  cunoştinţelor hinduse. (20)=2  logicii binare   Observăm că de fiecare dată am obţinut numărul atribuit la început fiecărei  2. 10-(2)=10-2=8  Cap. Operaţii  numerologice   Cap.4. numind de fapt aceleaşi lucruri. IV . Spre o  matematică a  binelui   3.  2. chiar dacă ar mai exista păreri contrarii în ceea ce  priveşte schimbarea culorilor între chakrele Manipura şi Anahata sau numărul  exact de petale ale Sahasrarei. sau sub formă de  germene.  speciale. Venus. Sănătatea   avem alt tip de legături numerice. Dar omul  are acum tot ce a dobândit în aceste perioade. Timpul   - Vishudda cu 16 petale. VI .  Swadhistana - perioada Vechiului Soare în care a dobândit corpul vital şi  Manipura - perioada Vechii Lune în care a dobândit corpul dorinţelor. 10-(12)=10-3=7  2. Muzica   Cap. Horoscopul  numerologic  modern   3. Denumirile diferă de la  cultură la cultură sau în diferitele scrieri de specialitate. respectiv superioare. o confirmă şi regula de calcul stabilită: din manifestare (“10”) se scade  ceea ce este abia primit şi nefinalizat.11. care acum se manifestă şi se va manifesta mai ales în  această perioadă prin care trece omenirea.  Am putea face o paranteză spunând că. Chakrele şi  evoluţia omului   2. Numere speciale.  Aceste atribuiri corespunzătoare culorilor nu sunt întâmplătoare şi să vedem  de ce.Prezenţa subtilă a numerelor  1. V . Astfel  1. Încheiere   Anexe  Prima parte este perioada trecută. (4)=4  - Swadhistana cu şase petale 4+6=10. Faptul că aceste perioade  (Geea.  A doua parte este perioada viitoare corespunzătoare chakrelor superioare. lucru confirmat şi de tipul  cumulativ de legătură numerică (adunarea) între chakrele inferioare.  planul de manifestare ce are corespondent numărul “10”.Teoria . fiecare cu câte 48 raze. Vulcan) sunt în curs de desfăşurare (nefinalizate) sau  în viitor. Astfel avem:  3.  avem:  Spaţiu   - Anahata cu 12 petale. aşa cum am scris în    http://ebook/NV/num41. Spiritul Vital şi Spiritul Divin. Dacă din acest  Cap. dar aceste denumiri  importă mai puţin. Spiritul Uman. deci individualizarea. nedinamizat. Neverificabilitatea  - Manipura cu zece petale 4+6+10=20. În ceea ce priveşte chakrele superioare  3.Horoscop - Sahasrara - “Lotusul cu o mie de petale”. a  corpurilor care sunt în curs de formare sau existente doar ca germene:  Intelectul.2010 . Diverse  vom obţine numărul atribuit la început corespunzător culorilor planetare. legătura numerică este de tipul  următor: fiecărei chakre inferioare i se atribuie numărul redus la o cifră a sumei  dintre numărul de petale proprii şi a chakrelor inferioare ei. VII . Jupiter.Numere număr scădem numărul redus la o cifră a petalelor fiecărei chakre superioare.  În ceea ce priveşte chakrele inferioare. una trecută şi una viitoare sau în curs de desfăşurare. Cristalele   - Ajna cu 2 petale. 10-(16)=10-7=3  3.  egiptean   vom distinge două părţi. Isus a adus  principiul christic. corespunzătoare chakrelor inferioare:  Muladhara - perioada Vechiului Saturn (denumirile nu au importanţă şi nici  legătură cu planetele fizice) în care omul a dobândit germenele corpului fizic.htm 09.Triada  - Muladhara cu patru petale 0+4=4. Să ne amintim că Malkut este “Regatul”. Spicuiri din  horoscopul  Dacă facem o legătură între chakre şi perioadele mari de evoluţie ale omenirii. 10-(1000)=10-1=9  numerologic  Ce semnificaţii ar putea avea cele două tipuri de legături numerice?  1. Logica triadei   chakre conform culorilor planetare. prin care se  face legătura între corpurile inferioare şi cele superioare. acum două mii de ani. Vom observa că există două tipuri de legături numerice  corespunzătoare chakrelor inferioare. (10)=1  1.

4.11. deci un simbol al omenirii în faza actuală. observăm că:  6+6+6=18. şi planeta noastră. Adam este simbolul  întregii umanităţi şi nu a unei singure entităţi. când ar fi trebuit să se materializeze  acolo Isus. care este cel metafizic.  Să revenim la numerele noastre.  Apoi.  În aceeaşi scriere apare o undă de speranţă ştiind că numărul celor salvaţi  este de 144000. şi ştiind că în curând se încheie un mare ciclu de 26000 de  ani. având ca axă de simetrie  acest Intelect.  Întrebând odată pe cineva ce înţelege din expresia “un produs nenul”. Să  vedem câteva interpretări.  Page 3 of 4 Şi dacă tot a venit vorba de chakre. Manipura  Geei s-a activat atunci.  asemenea nouă. Vom observa din calculul  următor că suma cifrelor corespunzătoare chakrelor simetrice ne dă unul din  numerele ataşate chakrei Sahasrara. este o fiinţă vie.  ne aşteptăm ca Anahata Geei să se activeze. care este  şi ea un punct de simetrie ale celorlalte şase chakre. Geea.  Am făcut imediat legătura cu învăţăturile biblice. în Galileea. cele trei corpuri inferioare vor fi  spiritualizate şi tranformate în corpuri superioare. Muladhara ar putea fi undeva în zona  ecuatorială a Africii.Teoria . Adunând  valoarea kabbalistică a literelor obţinem: 1+4+4=9. 666 din Apocalipsa lui Ioan. corespunzător Intelectului avem chakra Anahata. Astfel: 4+5=9.  De altfel. care corespunde cu  micile apocalipse.  Biblia este scrisă într-un sens metaforic. dar planul a eşuat şi s-a amânat cu două mii de ani când Isus a  ales o cale mai pământeană de a veni în Planul Fizic. dacă cercetăm numărul fiarei. Dar (144000)=9. care sunt luate efectiv la  http://ebook/NV/num41. Swadhistana Geei s-a activat acum aproximativ patru mii  de ani în zona oraşului Teba (Egipt). Observând ciclicitatea de două mii de ani. prin intermediul Eului (Intelectul).htm 09. 1+8=9. naşterea.  Chiar şi inversând culorile planetare corespunzătoare chakrelor III şi IV vom  obţine acelaşi lucru: 6+3=9. Ori. în timpul lui Isus. În ce sens?  Ştim din Antroposofia lui Rudolf Steiner că în perioadele viitoare de evoluţie  ale omenirii. din care să nu  putem învăţa aproape nimic despre adevărurile universale. omul însuşi. Dacă nu reuşim să percepem ceea ce  se ascunde în spatele metaforei. să dezlegăm înţelesurile din ea. (18)=9. ”Adam” se scrie ADM. cea a Vărsătorului). care este un  adevărat tratat de metafizică şi nicidecum un roman de groază.2010 .1 capitolul anterior.  Calculele precedente ne îndreptăţesc să spunem că “9” este numărul specific  al fazei noastre de evoluţie. este cauza care se opune  progresului propriu. deci umanitatea.  Numărul celor incapabili să progreseze este neglijabil faţă de total. nu a  putut decât să-mi repete cuvânt cu cuvânt această expresie fără să-şi dea  seama că din ea se deduce că fiecare factor al produsului trebuie să fie nenul. după venirea primului din  următorul ciclu de şapte învăţători cosmici. când are loc Marea Apocalipsă (trecerea în noua eră. să nu-i percepem  adevăratul sens. în zona Lacului  Tiberiada. Deci. deci va fi salvată omenirea în ansamblul ei. observăm că în calculele aritmetice numărul “9” are o calitate  deosebită. Un indiciu deosebit ne va da chakra  Sahasrara. În ebraică. şi are şi ea chakre. riscăm să o  vedem ca pe o scriere interesantă. fascinantă dar totuşi ireală. 2+3=5.

 poate să-l considere un adevărat iad.4.Teoria . Trecerea acestui examen depinde de fiecare din noi. pe care dacă  nu şi-l transformă într-un rai prin spiritualizare şi adaptarea corectă la vieţuirea  în el. Despre numere spunea şi Sf. Examenul nostru constă în adaptarea la epoca ce urmează.htm 09.  Teoria .11.  Acest curs al evoluţiei este valabil pentru omenire în ansamblul ei. dar omul ca  şi individualitate poate să aleagă între a progresa mai repede pe scara  evolutivă ajungând mai repede la eliberarea de ciclul încarnărilor.  Dar sunt momente când soarta te împinge de la spate.  Augustin: “Necunoaşterea ştiinţei numerelor împiedică înţelegerea multor  pasaje metaforice şi mistice ale scripturilor”.2010 . iar în realitatea metafizică nu există deloc. inclusiv de viaţă pur  materialistă.Program de calcul    http://ebook/NV/num41. pentru că  timp există destul în Planul Fizic. cum sunt perioadele de  apocalips (în sensul de schimbare de civilizaţie) în care noi ne dăm examenul  fără să ne dăm seama.1 Page 4 of 4 propriu. fără a li se înţelege într-adevăr sensul. Aceasta în mod normal. care  va fi spirituală. sau să o  tărăgăneze mult şi bine dintr-o viaţă în alta în acest Plan Fizic. Nu mai avem timp de nimicuri.Metode practice .

Introducere   chakrele inferioare operaţia de bază este adunarea.2 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  IV . se pune întrebarea dacă nu pot să apară erori.2  §2. Spre o matematică a binelui      Apare o întrebare. să ne învârtim într-un cerc vicios.11. cum ar fi spre  exemplu depistarea eventualelor numere câştigătoare la Loto.  ceva trecut care poate s-a manifestat deja. aş fi bănuit că există o explicaţie a faptului că la  1. ci aş fi mers mai departe cu acest sfânt “de ce?”.2010 http://ebook/NV/num42.    Să spunem că nu aş fi ştiut de perioadele mari de evoluţie ale omenirii. iar la chakrele superioare operaţia  Pitagora   de scădere. ea există ca formă şi riscăm să verificăm chiar existenţa formei şi. Corpurile   cercetarea mai departe sau verificarea exactităţii celor aflate sau a detaliilor s2. nu prin ea însăşi ci prin  consecinţe. aceasta nu constituie decât o prostituare a omului vizavi de numerologie. Fiind  vorba despre centri energetici ai corpului eteric uman. Kabbala   manifestat sau finalizat. I .  Mergând mai departe. Chiar dacă este  drept. nu aş fi rămas doar la  Cap. Geneza continuă   ar face tot prin numerologie dacă mai existau informaţii-sursă. există şi alte metode mai simple. nu numai în constatare. II . Acesta ar fi unul din efectele distructive  amintite anterior. mi-ar fi apărut până la  Cap. în acest fel. la tot ce ne-ar putea oferi o informaţie utilă şi faptul că se pot  găsi corespondenţe numerologice peste tot. Caracterizare  practică o astfel de metodă. ea poate să genereze efecte distructive. în  acest fel. diferenţa între manifestare şi germene. Dar deja asta depinde de gradul de cunoaştere al celui ce  2. odată ideea formată. prost  înţeleasă. deci ceva ce încă nu s-a  3. dar  astrologică   09.  Pentru moment ar fi fost suficient să apară ideea.  La fel şi numerologia poate fi folosită în descoperire. Şi mai ales să susţinem cu  1.Numerele baza a tot ce există  aspectul de constatare.Geneza  urmă ideea existenţei unor perioade de evoluţie trecute.Teoria . dar în  joacă aş fi făcut legătura între chakre şi numere prin intermediul culorilor  Cuprins  planetare şi văzând toate aceste corespondenţe aritmetice între chakre. care este în curs de desfăşurare sau în viitor.htm . Important este faptul că am  aflat că trebuie căutat ceva.  Cap. sau prin alte  3. numerologia devine dinamică. În toate  Copyrigth © Editura Fidelia  cărţile de numerologie se tratează aproape numai calitatea constatatoare a  Toate drepturile rezervate  numerologiei şi nu este prezentată şi ca instrument de cercetare. În mod sigur.4. Evident. Să luăm ca exemplu de cercetare  chiar ce am scris în paragraful precedent.  despre faptul că foarte multe lucruri s-au descoperit prima dată pe hârtie şi apoi  s-a obţinut confirmarea în realitate. ceva ce s-a acumulat. Mai rău este  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  când numerologia este văzută numai ca instrument de câştig. Odată ideea  lansată.  Ca instrument de cercetare. prin meditaţie sau prin altceva. respectiv viitoare. Antichitatea. m-aş fi  întrebat ce semnificaţie au şi de unde provin. deci  2. Omul   metode. III Caracterizarea astrologică a numerelor  Bineînţeles.     Ea poate fi folosită în descoperirea adevărurilor subtile şi nu numai. Ne putem juca mult şi bine cu numerele dar la ce ar putea  folosi? Nu are rost să amintesc despre importanţa matematicii în cercetare. Nivele de acţiune   încăpăţânare că avem dreptate. prin jurnal.  Spuneam în paragraful precedent că trebuie să fim atenţi la tot ce este în noi şi  în jurul nostru.  1. Dar atenţie.

  Nu cred că Einstein în momentul în care a ajuns la celebra formulă E=mc2. de fapt.Numere speciale. din aceste greşeli învăţând ce este bine şi ce este  rău. nu este “nimic nou sub  Soare”. exagerată şi. el având multe cercetări pe care nu le-a dezvăluit.  centralele nucleare care vehiculează energii greu de stăpânit? Nu trebuie decât  Cap. o situaţie care aşteaptă ocazia de a se  manifesta în Planul Fizic şi. înlocuind literele ei cu valorile  kabbalistice.  Şi atunci ne mirăm că această formulă a stat la baza construirii bombei atomice  sau la baza unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice. să  experimenteze. Marte nu are nimic distructiv în sine. iar dacă valoarea lui “c” o ridicăm la pătrat  aşa cum este ea în formulă. Acum să ne ocupăm puţin de matematicieni. Operaţii  numerologice   Cap. să-şi ofere probe.  3. De multe ori experimentează şi. energiile subtile date de numerele pe  carele foloseşte. dar cum aici cifra “4” se repetă. VI . Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2.2 3. mânuiesc forţe pe care nu ştiu să le stăpânească. dar care. Se ştie că el cerceta teoria forţelor  unificate. în acest mod. În acest fel îi  este permis să şi greşească. fără să-şi dea seama de acest lucru. în acest fel. Spre o  matematică a  binelui   3.4. Interpretată în acest  fel. dar prin această “nouă” teorie el nu a făcut decât să descopere  Spaţiu   această lume sau să ia contact cu situaţia respectivă ori cu imaginea mentală a  2. să rezulte în lanţ multe alte  consecinţe?  1. în acest fel distructivă. ca să spunem aşa. o lume sau un obiect. Horoscopul  numerologic  modern   3. dar în momentul în care şi-a dat seama că este  vorba de forţa mentală. creează din joacă. cel  puţin mental.  Omul. c=2. apoi. dacă vrea să construiască o casă. astfel pregătind manifestarea casei în Planul Fizic.2010 . să creeze condiţiile manifestării sale în Planul Fizic. VII . Dacă nu învaţă din greşeli. Sănătatea   Cap.Teoria . mai întâi o  imaginează.  Cine se gândeşte că în momentul în care face chiar şi un simplu calcul  aritmetic. Timpul   obiectului şi.  Să analizăm puţin formula de mai sus. prin calculele pe care le  face. care ne duce cu gândul la mişcarea şi  energia particulelor atomice. ca şi copil al Unicului Tată.  mai ales. IV . poate într-un  1. se gândesc că. acumulează cunoştinţe.  Acesta a fost un mic exemplu de folosire a numerologiei ca instrument de  cercetare. Muzica   Cap. Numere speciale. m=4. Încheiere   Anexe  http://ebook/NV/num42. a trecut totul sub tăcere. Neverificabilitatea  logicii binare   2. A găsit ce căuta. în momentul în care descoperă o nouă teorie  matematică. Chakrele şi  evoluţia omului   2. “mânuieşte”. Numărului “5” îi  corespunde Mercur şi “mobilitatea”. Logica triadei   3. s-a  gândit la faptul că el a şi produs germenele nefizic al bombei atomice sau al  unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice. Cristalele   Un arhitect. Diverse  Nu cred că matematicienii. V . vine în Planul Fizic să înveţe. el pune în mişcare forţe subtile şi.11. Astfel. planeta  războiului. E=5. care sunt oameni  admirabili. construieşte mental casa respectivă.  univers paralel.htm 09. în acest fel.  considerând că omenirea nu este pregătită. din necunoaşterea adevărurilor subtile şi în particular a  numerologiei. Adevărul este că totul exista înainte. se spune că păcătuieşte. au creat în acest fel o lume.  ea devine dominantă. să se desăvârşească.Triada  1. iar numărului “4” îi corespunde Marte.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 3 este şi aceasta o metodă. folosind tabelul din capitolul anterior. în miile de  încarnări. evoluează. formula va arăta în felul următor:    2 <==> “5 = 4 x 4” E = mc   Să analizăm acest lucru.Horoscop numerologic  1. Cred totuşi că  această formulă “i-a scăpat”. perfectibilă totuşi. formula ne spune că mobilitatea şi energia particulelor atomice este folosită  în sens distructiv. Şi astfel. creează de fapt. să spunem.

 atunci  această formulă “i-a scăpat”. dar dacă a cunoscut. Primul lucrează cu  numerele la nivel mult mai subtil. iar inginerul este cel care lucrează la  manifestarea lor. să  fie conştient de aspectele subtile ale muncii lor. De aici încolo  doar implicarea metafizicii ar mai putea crea un progres. Greşelile au rostul lor. Dacă fiecare om în munca sa ar fi conştient că este o verigă  importantă.  dar cum nimic nu este întâmplător. Nu voi da alte exemple. S-ar părea că omenirea a ajuns la punctul  maxim în care a putut progresa tehnologic doar prin materie. În acest fel s-ar evita multe  neajunsuri.  Avem de-a face aici cu triada matematician-fizician-inginer.  Această formulă ne mai spune ceva deosebit de important. cred  că sunt suficiente acestea. Fieca re dintre ei ar trebui să fie conştient de ceea ce face. nu le observăm  efectele imediat. care pot să creeze sau să distrugă. Nefăcând parte din planul de manifestare. fără ele nu învăţăm. Şi aceasta nu în mod  facultativ. Este o confirmare a Legilor Kybalionului.  Cu puterea subtilă a numerelor nu te poţi juca dacă nu le cunoşti şi nu înveţi să  le stăpâneşti. El s-a născut cu mult înaintea epocii sale. ar putea decide ca tot ce este negativ să nu treacă mai departe şi  atunci nu s-ar mai crea fizic nimic negativ.  Fizicianul particularizează aceste abstracţiuni la un plan mai inferior.Metode practice . “Totul este  energie”. ele îşi fac efectul în momentul în care sunt create condiţiile  necesare.Teoria .  Matematicienii mânuiesc energii deosebite.2010 .4. asigurând  condiţiile de manifestare ala acestor idei.11.  Teoria . Nu  ştiu dacă Einstein a cunoscut sau nu numerologie. mai ales când ai un mental dezechilibrat şi gândeşti aproape tot  timpul negativ.  Este momentul ca metafizica să pătrundă în toate domeniile. în care generează cauze subtile. poate că omenirea a avut nevoie de  această experienţă pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a se opri din a mai  face tâmpenii.2 Page 3 of 3 să ne gândim pe de o parte la Hiroshima şi pe de altă parte la Cernobâl. ci în mod necesar.Program de calcul    http://ebook/NV/num42. altfel şi-ar fi dat seama că omenirea nu este încă  pregătită să utilizeze aceste energii. abstract. dar s-ar părea că  omul încă nu a reuşit să înveţe din propriile-i greşeli şi greşind mai departe  poate să se autodistrugă prin consecinţele ce decurg din repetarea greşelilor.htm 09. să facă parte  efectiv din viaţa noastră conştientă.

III lungimea de două treimi din cele două treimi de dinainte. Observăm că aceleaşi numere spirituale au peste tot o  1. S-a făcut încă din vechime o paralelă între notele  muzicale şi numere. Celelalte  sunete muzicale ale gamei vor avea valori cuprinse între aceste două. şi aşa  mai departe.Numerele baza a tot ce există  1. deci un sunet la o cvintă superioară faţă de sunetul  produs de o coardă întreagă. Introducere   2. şirul notelor muzicale de mai sus se  prezintă astfel:  do 1 re 2m2 mi 4m4 fa 1 / 2m sol m la 2m3 si 4m5 do 1 / 2 Cuprins  Cap. care nu este altceva decât media armonică  dintre do_de_jos şi do_de_sus:  2 / 3 = (2 x 1 x 1 / 2) / (1 + 1 / 2) = m.  Astfel.2010 . I . dacă înmulţim primele patru cu  m. octava are  Caracterizarea astrologică a 12 clape ( 7 albe.Geneza  Observăm că în acest şir de opt note muzicale.3  §3. numărul 3 / 4  asociat ei reprezintă cvarta. se obţine cu ea un sunet. avem 12 cvinte şi 7  octave. Geneza continuă   Nota “fa” este media aritmetică dintre do de jos şi do de sus. având un total de 88 de clape.  1.4. Omul   treimi. Muzica    Totul are o bază matematică.    deci    m = [2 x (do_de_jos) x  (do_de_sus)] / [(do_de_jos) + (do_de_sus)]  Exprimate cu ajutorul mediei armonice.     Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6   Dacă notăm cu “1” lungimea corzii şi sunetul obţinut.Teoria . Caracterizare  astrologică   http://ebook/NV/num43. Antichitatea. plus încă ceva.  atunci la 1 / 2 din lungimea corzii vom avea sunetul “do de sus”. Cu jumătatea jumătăţii obţinem un sunet cu o octavă şi mai sus.  Pitagora   3. Dacă la această coardă am face să vibreze două  3.3 Page 1 of 4       - Firicel Ciarnău - Numerele vii IV . Kabbala   Cap.  iar cu jumătatea lungimii acestei coarde vom obţine un sunet cu o octavă mai  sus. obţinem următoarele patru. O cvintă superioară acesteia se obţine la  Cap. am obţine cvinta. Nivele de acţiune   mare importanţă.htm 09. În acest fel. Corpurile   2.  2. La pian. În acest  mod obţinem următorul şir:  do 1 re 23 / 32 mi 26 / 34 fa 3 / 22 sol 2 / 3 la 24 / 33 si 27 / 35 do 1 / 2     Vom observa prin calcul că toate celelalte sunete ale gamei se pot exprima  matematic în funcţie de nota “sol”. dacă luăm o coardă de o lungime oarecare. dintre care 84 de  numerelor  clape reprezintă octave întregi (12x7=84).11. 5 negre). astfel va fi “do de jos”. II .

   B  care. Dacă o plantă este în  creştere în prezenţa unei muzici mai armonioase. muzica  numerologic  este peste tot şi modelul unificator este acustico-matematic. în orice plan  de existenţă. sau o notă care lipseşte. Logica triadei   acolo unde nu-i este locul.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 4 Pitagora folosea media armonică în studiul armoniei muzicale. De  altfel. De fapt. muzica  este considerată - din această privinţă - un mod de a simţi numerele în  Cap. VI . Am mai putea adăuga că există o  3. muzică pe care ei au recepţionat-o mental ca venind din alte  dimensiuni. ea nu este numai ordonarea ritmurilor ci a întregului  sistem şi în muzică se află compatibilitate numerelor. formată din şirul:  A   .Teoria . Din combinarea lor am obţine acordurile muzicale. în particular la crearea Planului Fizic. ci doar să scoatem în  2. Ce alt exemplu mai concludent al prezenţei subtile a numerelor  speciale. Muzica   Cap. muzica  Anexe  este într-adevăr un produs cultural. În spitale ar trebui să existe  multă veselie. Acţionând la nivel  superior.   (2 x A x B) / (A + B)  . Mulţi compozitori au declarat că au fost inspiraţi de muzica  sferelor. A ajuns astfel la proporţia perfectă sau muzicală. Exemple cunoaştem chiar şi din lumea plantelor. Numere speciale.  modern   astfel. Mi-am  egiptean   dat seama că muzica este peste tot. iar operaţiile chirurgicale nu ar mai trebui decât în caz de  necesitate. ea este instrumentul prin care numerele  2. cum ar fi pentagonul regulat sau  Cap. V . fizica atomică. Chakrele şi  evoluţia omului   2.2010   http://ebook/NV/num43. chiar şi în terapeutică. ea  se dezvoltă mult mai repede şi mai armonios.Horoscop poliedrele regulate. precum şi cu numerele transcendente p şi e.4.  1. VII .  Spaţiu   Nu un studiu muzical ne-am propus în această lucrare.11. dar ea se găseşte peste tot. ne dăm seama că armonia muzicii constă în cele din urmă în chiar  logicii binare   combinarea armonioasă a numerelor. Am vrut să enumăr mai departe şi alte domenii. transpusă în note muzicale ar avea forma    (do_de_jos) / fa = sol / (do_de_sus)  dar vom observa că mai există şi o altă proporţie:  re / mi = la / si  1. geometria.Numere armonia lor. În  acest fel. dar mi-am dat seama că  horoscopul  ar trebui să le enumăr pe toate cele cunoscute şi încă nu ar fi de-ajuns. strică armonia numerică a  3. Pitagoricienii afirmă că muzica este  3. cosmografia. multă muzică bună şi atunci nu ar mai fi nevoie de tratamente  chimice distructive. dacă aromoterapia şi cromoterapia ajung până la nivelul  corpului emoţional. meloterapia este cea mai subtilă. deja meloterapia are efect până la corpul spiritual. Diverse  am putea să dăm?  1. IV . Noetica armoniei integrează astfel  interdisciplinar aritmetica. cum ar fi muzica lui Bach. Operaţii  numerologice   Cap. simţind frumuseţea inexplicabilă a acestei  muzici.Triada  Dacă am merge mai departe.  Muzica este cea care face legătura cu planurile mai subtile de existenţă. dar şi atunci refacerile post operatorii ar fi mult mai rapide. sau cu  numerologic  tăietura de aur a unui segment. Sănătatea   pasajului respectiv şi în acest fel ceva “ne zgârie la urechi”. se pot obţine efecte la nivele inferioare mult mai puternice şi mai  stabile. omul însuşi ca individualitate. Neverificabilitatea  între notele muzicale.htm . O notă muzicală plasată într-o melodie  2. antropologia. Încheiere   armonizarea contrariilor.    (A + B) / 2    . Privită ca artă. Horoscopul  stau la baza a tot ce există. de unde şi  numele ei. Spicuiri din  etc. etc. Cristalele   strânsă legătură între studiul numerologic al muzicii şi proporţiile segmentelor  mai importante din diferitele figuri geometrice. psihoterapia şi homeoterapia până la nivelul corpului  mental. alte planuri de existenţă. am observa că există multe legături numerice  1. Dacă  09. Dacă  medicamentele alopate acţionează asupra corpului fizic şi prin intermediul lui  asupra corpului eteric. Muzica este.3 3. Timpul   evidenţă prezenţa subtilă a numerelor. Spre o  matematică a  binelui   3. Deci.

 dar o  muzică înaltă nu poate fi distructivă nici pentru un om cu vibraţii joase. parcă “îl zgârie la urechi”. se simte în largul său. făcând legătura cu astralul inferior. se situează la nivelul respectiv.  Nu doresc să jignesc pe nimeni în încercarea de a face o clasificare a genurilor  muzicale. ea este spiritual şi sufletesc în rezonanţă cu acea muzică. hard-rock-ul. muzica imprimă prin rezonanţă şi starea  sufletească. manifestându-se într-un mod isteric. atunci are un efect benefic.  Muzica electronică din ultimii ani este deosebit de subtilă. De altfel. Un exemplu  ar fi “Ciocârlia”. se situează şi muzica populară bănăţeană.  Desigur. de audiţie  sau simfonică. îi face  rău. atunci randamentul ar fi mult mai mare. nu numai nivelul de evoluţie spirituală poate să determine preferinţa  pentru un anumit gen muzical. îl înalţă  sufleteşte. în funcţie de armonia  sunetelor folosite. dar din păcate prea puţine. face ca şi omul să aibă vibraţiile respective. prea subtil faţă de nivelul său. dar nu mă pot abţine de a nu face două  comparaţii. În  funcţie de starea sufletească. în funcţie de starea sufletească pe care o  dorim. se situează la nivelul cel mai  inferior.11. cea cântată de Enya. este cea a lui Vangelis.3 Page 3 of 4 medicina tradiţională nu ar considera omul doar ca “ceea ce se vede”. ne putem da seama  aproximativ de gradul evoluţiei sale spirituale. Undeva la mijloc. ce apare totuşi la televiziune. mai ales când şi asişti la spectacolele respective.Teoria . vizavi de gradul de evoluţie al fiecăruia. trebuie luate în considerare şi particularităţile  astrologice. Trebuie să ştim să ne  alegem muzica pe care o ascultăm. Muzica rock-metalic.  Aproape tot aici. Dacă ascultă o muzică sub nivelul său. între Yin şi Yang. ţin să precizez că respect  preferinţele muzicale ale fiecăruia. Cei care sunt adânc  impresionaţi.  http://ebook/NV/num43. la nivelul chakrei Muladhara. adică un  morman de materie în care nu au loc decât reacţii chimice şi procese fizice. O muzică mai liniştită i-ar echilibra.  care nu poate să acţioneze decât. se află muzica heavy-metal. se află la înalte  grade de vibraţie. vibraţional. ar fi mult mai benefică pentru  ei.htm 09. mai  armonioasă.  Nu vom vedea niciodată un om beat ascultând muzică electronică.  nu o mai înţelege. Îi  face bine. în funcţie de genul muzical preferat de o entitate.  La polul opus. Nu vom vedea un om certat cu nevasta ascultând muzică fină. Dacă muzica are un nivel prea înalt.4. Ei nu rezistă nici măcar la intensitatea vibraţiilor  specifice lor. ca să fim sinceri. Este mai bine să se ştie. deci poate avea un efect distructiv. Aş  da aici exemplu muzica lui Jean-Michel Jarre. până la lacrimi. o muzică mai poate avea un efect bun sau nu.  dar nu cea de calitate. cât şi necesitatea unei anumite vibraţii în momentul respectiv. O muzică grosolană  poate fi distructivă pentru un om cu vibraţii înalte.  Muzica are efecte constructive. Dacă ascultă  o muzică cu puţin deasupra nivelul său. o muzică Yang bine concepută  şi dinamizată. chiar dacă  ei. Există şi în muzica populară românească melodii  corespunzătoare unui nivel mai ridicat. eventual.  Astfel.Dacă o entitate preferă o muzică  de un anumit gen. cu suflet sensibil. şi o muzică Yin.  deşi ar fi indicat pentru a ieşi din starea respectivă. face legătura între Planul Fizic şi planul astral superior. Ea face legătura omului cu astralul.2010 .  dacă şi-ar da seama că orice tratament trebuie să pornească de la eliminarea  cauzelor (care oricum nu sunt unde cred medicii) şi nu de la “cârpirea”  efectelor. atât cel inferior căt şi cel  superior în funcţie de genul muzical şi de armonia muzicală. dar şi distructive. dau dovadă totuşi de un psihic  insuficient de echilibrat. ci cea mai răspândită şi  iubită de mulţi. El poate  să rămână cel puţin indiferent.

 trebuie să o  simţim cum ne pătrunde peste tot.  Teoria . Muzica nu-şi schimbă vibraţiile şi armonia după noi. cum rezonăm cu ea. prin legea rezonanţei. în  funcţie de armonia ei.2010 . intrând în rezonanţă cu ea. inclusiv corpurile mai  subtile. care.Teoria .  manifestate în consecinţele pe care le generează. Ea este bazată pe studiile  privind efectele muzicii asupra corpurilor subtile.Program de calcul    http://ebook/NV/num43. Aceasta este  metoda cea mai la îndemână de utilizare a puterii numerelor: muzica. îşi fac simţite efectele.  Când ascultăm o muzică mai armonioasă. ca o recomandare.  Iată prezenţa cea mai subtilă a numerelor pe care o putem noi percepe. cu ajutorul muzicii  ca suport. Toată  armonia muzicală are ca şi cauză armonia numerelor.3 Page 4 of 4 Cer scuze celor pentru care am devenit prea critic. este comandată de fapt tot  de noi. Muzica face ca noi să ne ricicăm sau să ne coborâm vibraţiile. Deci a aculta o muzică armonioasă înseamnă  a utiliza mental în mod armonios puterea subtilă a numerelor. mai subtilă.4. Ea este tot o creaţie a lumii noastre interioare. dar toată această critică aş  vrea să fie luată ca un sfat.11. ce tinde să trăiască în rezonanţă cu  muzica sferelor şi să fie în armonie cu legile universale. mai fină. Noi suntem cei care decidem dacă o ascultăm sau  nu. el este o fiinţă divină.htm 09. Fiecare celulă din  corpul nostru fizic trebuie să intre în rezonanţă cu ea. Omul nu face parte din  regnul animal. ci noi trebuie să  intrăm în rezonanţă cu ea.Metode practice .

htm 09. I . atunci conform  conţinutului ar trebui să fie adevărată negaţia sa.  Pitagora   3. în special în studiul infinitului. acastă logică s-a dovedit a fi  Copyrigth © Editura Fidelia  insuficientă.Teoria . Corpurile   manifestă prin această libertate. Astfel.1 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  V . Introducere   2. ci numai se  1. care  Toate drepturile rezervate  să fie deasupra logicii spontane. unde este încălcat  principiul necontradicţiei. modificarea unei singure  2. Caracterizare  http://ebook/NV/num51. După logica binară o propoziţie poate fi adevărată  sau falsă.     Cuprins  Cap.Geneza  Dar au apărut situaţii în care aceste principii nu se mai verificau. III universul direct perceptibil.  Vom observa că avem o singură aritmetică şi mai multe geometrii. Antichitatea. chiar şi în  matematică.  Logica aristotelică are la bază trei principii:     -principiul identităţii: “A=A”.1  Capitolul V Triada    §1. Ei au simţit tot mai mult nevoia de a lucra cu mai multe valori. Între matematicieni există mari discuţii pe această temă. atunci conform conţinutului acestui  enunţ. Cauza acestor  pluralităţi a geometriei se află în faptul că infinitul are o altă geometrie decât  Cap. a treia posibilitate nu  există”.2010 . în mecanica cuantică. dar apărând descoperiri noi.5. Neverificarea logicii binare    Până nu demult oamenii de ştiinţă lucrau bazându-se pe logica binară a lui     Aristotel.11.  Caracterizarea astrologică a numerelor  Au apărut deci situaţii noi în care logica binară aristotelică era pusă sub  semnul înrebării.Numerele baza a tot ce există  1. ştiinţe noi. logica viului şi  logica multor aspecte sistemice ale universului se sustrag de la logica binară  2. un exemplu  de propoziţie care este adevărată şi falsă în acelaşi timp este: “Acest enunţ  este fals”. Dacă enunţul ar fi adevărat.   -principiul terţului exclus: “avem sau A sau non A. Kabbala   Cap. Ele nu se datorează libertăţii axiomatice. Deci ne aflăm în faţa unei propoziţii adevărate şi false în acelaşi  timp. el ar rezulta că este fals. a simţului comun şi mai ales să nu prezinte  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  contradicţii.   -principiul necontradicţiei: “nu este posibil să avem în acelaşi timp A şi  non A”. spre exemplu în antinomiile teoriei mulţimilor. De asemenea. II . statutul particulei elementare  1. deci enunţul ar trebui să fie  adevărat. Nivele de acţiune   devenea incompatibil cu principiul identităţii.  O serie de peobleme au apărut în matematică. Dacă enunţul ar fi fals. Omul   construirea geometriei neeuclidiene folosită în teoria relativităţii. Spre exemplu. Toate aceste enunţuri care încalcă principiul necontradicţiei se numesc  paradoxuri. Geneza continuă   axiome din cele cinci care stau la baza geometriei euclidiene a dus la  3. precum şi  mai multe logici.

 crezând că-i cunoaştem soarta mai bine decât el?  Fiecare să se judece pe sine. Ori o situaţie X. a băga pe  toţi în acelaşi şablon este o adevărată crimă spirituală. V . Dacă logica binară nu este cu totul valabilă în Planul Fizic. Numere speciale. La fel ca şi noţiunea de cald şi  frig. sistemil său de valori. să o apropie de  sistemul de valori care este în armonie cu Legile Universale.1 astrologică   Page 2 of 3 aristotelică. Cristalele     Să luăm două entităţi A şi B. când pentru cealaltă este negativă.Triada  1. Pentru A tot ce este în dreapta este pozitiv. Spre o  matematică a  binelui   3.Numere speciale. Prin aceasta era pusă sub semnul întrebării  metoda reducerii la absurd. nu se poate spune unde începe caldul şi unde începe frigul. în acest fel. De aceea fiecare om  trebuie să fie propriul său stăpân. Încheiere   Anexe    http://ebook/NV/num51. care nu admitea folosirea terţului exclus atunci  când era vorba de mulţimi infinite. iar  pentru B tot ce este în stânga este negativ. nici ele nu vor putea fi convingătoare. Operaţii  numerologice   Cap. Timpul   3. atât de mult folosită în matematică. trebuie să i se respecte individualitatea. De aceea nu  este bine să judecăm pe altul. pentru altul poate fi rău. ceea ce este rău pentru mine. A uniformiza.Prezenţa subtilă a numerelor  1.   - duşmanul duşmanului meu este prietenul meu (- × - = +). Omul este dator ca sistemul său de valori.  pentru altul poate fi bun. Logica triadei   3. Nimic nu se  încadrează numai în două condiţii: bine sau rău. Ceea ce este important este sistemul de referinţă. VI . atunci  cum ar putea fi valabilă în alte planuri de existenţă?  Pentru a putea lucra mai uşor în matematică sau în ştiinţele materialiste. a  apărut intuiţionismul filosofic. Aşa.  Dacă notăm “+ = prietenul” şi “ - = duşmanul”.  Spaţiu   2. o explicaţie veche arabă. Diverse  - prietenul prietenului meu este prietenul meu (+ × + = +). această logică să nu mai  folosească principii de excludere. să-şi aleagă singur  calea prin care să pună de acord sistemul său de valori cu sistemul real de  valori universale.  mine.11.   - duşmanul prietenului meu este duşmanul meu (- × + = -). Muzica   Cap.  Fiecare are soarta lui.  Este nevoie de o altă logică decât cea binară. să se autodetermine. sau invers.htm 09. dar nu ar fi decât o lucrare de cosmetică şi nu  una de esenţă.  Avem în regula semnelor de la operaţia de înmulţire.Teoria .   Ori aici trebuie elucidate situaţiile de duşman şi prieten.2010 . Deci aceeaşi situaţie este pozitivă  sau negativă în funcţie de sistemul de referinţă.   - prietenul duşmanului meu este duşmanul meu (+ × - = -). IV . Ori. să o armonizeze. sau în general principii asemănătoare cu ale  logicii aristotelice.Horoscop numerologic  1. VII . pentru una este  pozitivă. Dacă face ceva. Avem  noi căderea să-l judecăm. Orice entitate prin individualitatea sa este un univers în sine. Chakrele şi  evoluţia omului   2. bazându-se pe logica aristotelică. rezultatul nu poate fi corect. fiecare să fie pentru el cel mai aspru şi drept  judecător.  sau altfel spus ordinea în lista sa de valori. spre exemplu. Sănătatea   Cap. Până la a reuşi  acest lucru. noi nu avem dreptul să-l judecăm  pentru că fiecare îşi urmează soarta. Fiecăruia trebuie să i se respecte individualitatea.5. pentru că îl judecăm după sistemul nostru de  referinţă.  Cap. am  putea modifica sau înlocui sistemele axiomatice existente cu altele arbitrare  sau să născocim cu totul altele.  care poate fi pusă sub semnul întrebării. ignorându-l pe al său. atunci regula semnelor ar putea  fi scrisă astfel:      3. Neverificabilitatea  logicii binare   2.  Poate nici el nu-şi cunoaşte soarta şi nu ştie de ce face un anumit lucru. ci o logică care să privească orice în mod unitar. Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Ceea ce este bun pentru  1. fiecare  are logica sa.

  De fapt. deci judecat după cele 12 semne     zodiacale.  Orice lucru abordat prin logica triadei va trebui să ţină seama de cele trei  elemente în simultaneitatea lor. Numărul 12 reprezintă astrologia. sentimentele. Caracterizare  specifice cum ar fi de exemplu legea rezonanţei şi legea necesităţii. Tatăl este reprezentat prin cele şapte legi ale Kybalionului: Legea  Mentalismului. Cel exterior este corpul fizic.  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  Să ne imaginăm omul ca o trinitate - trup. Să consideri că tu nu eşti decât corpul fizic împreună cu o suită de  probleme sociale şi sufleteşti. să ia  în considerare doar lumea exterioară. În acest fel apropie al doilea cerc. Singur vinovat de  tot. dorinţe. de cel exterior. Omul   vorba de triada senzorial-raţional-mental. deci judecat din punctul de vedere al celor  Copyrigth © Editura Fidelia  şapte legi ale Kybalionului. Fiul are  corespondenţă în cele şapte corpuri care alcătuiesc fiinţa umană. Legea Corespondenţei. Scânteia  Divină.  Fiul. de unde şi logica duală pe care o foloseşte astăzi omenirea. deşi o urmă de intuiţie îi anunţă existenţa celui de-al treilea  cerc. Adevărul se găseşte în  cercul din centru. trupul. apoi judecat totul prin prisma a trei elemente şi  Toate drepturile rezervate  apoi văzut ca o unitate. stomac.2010 http://ebook/NV/num52.  Pitagora   3. Antichitatea. prin  gândirea raţională. ce dă aceea primeşte. Unitatea poate fi privită ca o triadă: Tatăl. este  3. vede că Dumnezeu este multiplu şi infinit.htm . II . Spiritul Sfânt şi fiecare la rândul său este reprezentat prin şapte legi. deşi Principiul este unic. şi este înclinat să creadă că  acela este el.  Astfel. Nivele de acţiune   Legea Ritmului. I . Iată necesitatea folosirii logicii triadei. Legea Vibraţiei. suflet şi spirit - trei cercuri  concentrice.  inimă etc. Altfel spus. numărul 7 metafizica. Legea Cauzei şi Efectului şi Legea Genului. prin emoţii.5. Dacă omul ar şti că Totul.11. este un act de autolimitare.  Omul obişnuieşte să gândească: să-şi asculte sentimentele şi dorinţele. spiritul. Sufletul îl vede dual. Introducere   2.Teoria . deci cauza  cauzelor a tot ce se întâmplă în exteriorul său este tot el.  1. tocmai  2. atunci ar apropia al doilea cerc de acesta. Corpurile   îl vede ternar spirit-suflet-trup.Numerele baza a tot ce există  Fiecare cerc privind în exterior se vede pe el însuşi şi pe cel exterior lui.). Nu este aşa. prin simţuri.  Cap. ţinând cont de şirul 13-7-12. că lumea  exterioară nu este decât manifestarea lumii sale interioare.  Asfel. pe atât de dăunător  pe cât de neadevărat. s-ar reîntoarce la Tatăl şi îşi va fi dat seama că are totul. să fie cele două  de la logica duală la care să se mai adauge încă un element. emoţiile. iar cercul din centru. pasiuni.2 Page 1 of 2       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  V . judecând  Cap. ar pune pe  primul plan lumea sa interioară (să fim siguri că nu ne referim la ficat. Geneza continuă   pentru a ne apropia în gândire şi pentru a putea fi una cu El. III Caracterizarea astrologică a numerelor  1. ca un întreg în ansamblul său. deci să pună pe primul plan  senzorialitatea.Geneza  după manifestările sale. Spiritului  09. trupsuflet. Iar spiritul  1. al doilea este sufletul care cuprinde  şi raţiunea. orice lucru trebuie judecat în mai multe moduri. dar şi legi  2. Logica triadei    Mulţi s-ar fi aşteptat ca folosind în logica triadei trei elemente. Kabbala   Am amintit înainte de şirul 1-3-7-12.    Cuprins  Cap. Legea Polarităţii.2  §2.

Diverse  1. triadă pe  care o vom discuta ceva mai în detaliu în paragraful următor.  3. triada  care marchează întreaga noastră viaţă. În acest sens triada  de bază rămâne senzorial-raţional-mental.5. unde triada are şi ea  corespondenţe: informaţia. Logica triadei   3.  Constantin Brâncuşi ne-a lăsat în România un exemplu de triadă: Coloana  Infinită (informaţia).  reflectarea planului cauzal este planul de manifestare.  Această triadă luată ca unitate ar putea fi considerată ca simbol al omului în  planul de manifestare. Celelalte nu sunt decât octave superioare a  trei din cele de bază.Horoscop printre altele că “orice adevăr este un semiadevăr”. Fiecare lucru va avea o triadă a sa  specifică care să răspundă cerinţelor ei particulare. Încheiere   Anexe    Teoria .  horoscopul  egiptean   2.Triada  1. Nu este îndeajuns să privim un enunţ doar prin prisma logicii  3.htm 09. VII . Spre o  matematică a  binelui   3. Luna.  Acesta ar fi planul cauzal. Neverificabilitatea  logicii binare   2. pentru a putea fi sănătoşi şi fericiţi.  Orice lucru trebuie privit ca o triadă. Mercur.  Venus. cele trei elemente  ale triadei trebuie realizate şi privite în simultaneitatea lor. Sănătatea   Cap. Jupiter şi Saturn. V . alimentaţia (corpul fizic) şi sexul (energia). dar amintesc din nou.11.  numerologic  Nu avem pretenţia de a fi dezvăluit toate aspectele logicii triadei.Program de calcul    http://ebook/NV/num52.  care trebuie realizată simultan şi fiecare în parte în mod corect. Prin Legea Corespondenţei. Muzica   Cap.Teoria .Prezenţa subtilă a numerelor  1. VI . Masa Tăcerii (alimentaţia) şi Poarta Sărutului (sexul).2010 .Metode practice . Ca un exemplu pentru  viaţa de toate zilele a fost triada mai sus amintită: informaţie-alimentaţie-sex. Horoscopul  numerologic  modern   3. gândindu-ne că una din legile Kybalionului spune  Cap. IV . Timpul   consecinţă. Marte.  Pentru a da un alt exemplu de triadă. care în rugăciunea  Tatăl Nostru are un enunţ aproximativ “precum în cer aşa şi pe pământ”.Numere speciale. acestea trebuiesc privite prin triada: afirmaţie-argument2. Chakrele şi  evoluţia omului   2. ţinând seama  de armonia cu Legile Universale.2 astrologică   Page 2 of 2 Sfânt îi corespund cele şapte planete din astrologie: Soarele. dacă tot am vorbit în paragraful anterior  Spaţiu   despre enunţuri. Spicuiri din  comentarii pot fi luate ca un început. Cristalele   duale (adevărat sau fals). Operaţii  numerologice   Cap. dar aceste  1. Numere speciale.

5. Antichitatea.  De refacerea energetică se ocupă bioterapeutica şi alte metode cunoscute  provenite din Orient. aceste mici fiinţe  care nu sunt acolo degeaba.Teoria . Omul   Cap. cele pe care le consideră cauze (viruşi. nu da vina pe el ci întreabă-te de ce ai  meritat aşa ceva. III Caracterizarea astrologică a numerelor  1.3 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  V . De ce l-ar vrea fără un motiv  care vine tot de la noi? Pe o creangă sănătoasă a unui copac nu vom observa  ciuperci sau viruşi. microbi . şi  dând exemplu cele trei cercuri concentrice.  Pitagora   3.Geneza  1. ele fiind atrase de gândurile noastre negative sau  ca urmare a unor implicaţii karmice tot a gândurilor sau faptelor noastre. Sănătatea    Vorbind despre triadă. am făcut şi un mic comentariu. atât a îmbolnăvirii cât şi a  vindecării. dau vina pe cine găsesc acolo. Nivele de acţiune   2. Kabbala   Cap. Noi suntem cauza cauzelor. iar refacerea energetică vine de la sine.  Tratarea cauzelor nu o putem face decât noi înşine. Introducere   2. Aceste metode nu tratează de fapt boala ci ajută  organismul prin stimulare energetică să se autovindece. În momentul în care dispare cauza. Caracterizare  astrologică   http://ebook/NV/num53. nu puteam să nu abordăm acest  subiect. cârpind într-un loc şi stricându-se în altul dacă nu  tratează cauzele. dar pe una uscată sau bolnavă. deci tot o triadă: tratarea efectelor - eliminarea     cauzelor - refacerea energetică.  Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6   De prima se ocupă în general medicina tradiţională materialistă. Cel care tratează boala este bolnavul însuşi.    Cuprins  Cap. Geneza continuă   3. De fapt cititorul a observat că la fiecare informaţie şi interpretare  despre numere. dar ei nemergând mai departe  decât studiul la microscop. mai ales despre triada informaţie - alimentaţie - sex. chiar dacă ei  consideră că tratează boala. deşi  aceste fiinţe nu ne vor nouă răul în mod neapărat. da.3  §3.Numerele baza a tot ce există  1. Ori. etc.) nu  sunt decât tot efecte ale unor cauze mai subtile. II . se reface tot lanţul. în acest fel lucrarea  constituindu-se într-un curs de metafizică văzută prin prisma numerologiei.  Vindecarea are trei părţi. dacă  vecinul îţi pune gunoiul în faţa uşii.htm 09. dar nu  tratează decât efectele. deci dispare  efectul. deci fiecare este pentru el  cel mai perfect medic. I .11. Corpurile   2. Sau altfel spus.2010 .

Diverse  1. Spre o  matematică a  binelui   3. Al doilea cerc.11. înţelegând cauza bolii.Numere speciale. trimite în exterior numai şi numai impulsuri şi idei  pozitive. ci în prezent. Logica triadei   3. Acestea pe care noi le numim cauze nu sunt decât  condiţiile oferite pentru apariţia bolii. Cum spunea şi Isus: ”Fiţi desăvârşiţi. nu ar trebui niciodată să se îmbolnăvească). Noi. mai ales pentru a afla cauzele spirituale ale  bolilor. Supraeul.  conştientizând aceasta.Triada  1. VI . putem să o controlăm.3 3. prin  modern   îmbolnăvire. precum  Tatăl desăvârşit este”.5.Teoria . Astrologia medicală ne-ar  Anexe  fi fost foarte utilă în acest sens. ci abia în momentul în care sunt create  numerologic  condiţiile manifestării bolii. ar trebui să ne dăm seama că ceva nu este în regulă. vindecarea poate fi  mentală şi rapidă. că am  3. Sănătatea   Cap. neavând nevoie de stimulente exterioare pe care le-am  amintit mai sus. eu sunt  http://ebook/NV/num53. Apoi trebuie să avem credinţa că suntem  sănătoşi. nu s-ar schimba nimic în  horoscopul  polaritatea lor. Neverificabilitatea  logicii binare   2.htm 09. prilejuri prin care ceva din noi ne dă de  înţeles că am greşit cu ceva. corpul fizic. Orice boală trebuie să ne  dea de gândit asupra cauzelor. nu imediat.  hotărându-ne de a nu o mai repeta.  sau “nota proastă” ce am luat-o în urma unei probe. atunci  1. preia aceste impulsuri şi le  numerologic  transmite celui de-al treilea cerc. aşa cum în creştinism se spune că Dumnezeu este bun.  3. chiar dacă ni se pare la început  greu. Dar gândurile noastre negative schimbă polaritatea impulsurilor  egiptean   pozitive transformându-le în negative. Cristalele   Scânteia Divină. fără să fie nevoie de intervenţia medicului. boala nefiind decât un semnal al prezenţei greşelilor noastre. Încheiere   greşit cu ceva. sau    altele de acest gen.    Spaţiu   2. iubitor şi  Cap. Şi să facem  cu toată convingerea şi credinţa numai afirmaţii pozitive:”sunt sănătos. V . Muzica   Cap. Operaţii  numerologice   Cap.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 3 1. Ce trebuie să facem? Să  eliminăm total gândurile şi sugestiile negative. să ne armonizăm mentalul. să  o eliminăm tot cu ajutorul mentalului. Numere speciale. Hotărându-ne să nu mai repetăm greşeala. Chiar dacă apare totuşi boala (deşi Omul este o fiinţă  divină. deci gândirea noastră. conştientizând. sau “mă doare stomacul din cauza condimentelor”.2010 . condiţii pe care le confundăm cu cauzele. boala nu mai apare. Dar aici poate să intervină o  schimbare de polaritate. IV . bineînţeles în  cazurile care nu sunt grave şi nu este prea târziu. Chakrele şi  evoluţia omului   2. VII . În momentul în care ne dăm seama de cauze. Spicuiri din  impulsurile trimise spre corpul fizic ar fi şi ele pozitive. Timpul   Să reluăm exemplul din paragraful anterior cu cele trei cercuri concentrice. şi asta nu la timpul viitor.Horoscop drept. suntem perfecţi. Dacă gândurile noastre nu ar fi decât pozitive. Horoscopul  îmbolnăvirea corpului fizic. care-şi fac simţită prezenţa prin  2. Nu mă refer la cauze precum: “am răcit pentru  că a fost frig afară”.

 Orice hrană trecută prin foc. vie. oferind  condiţii optime pentru apariţia bolilor. Noi spunem că-L iubim pe Tatăl. aţi spune muntelui acesta să  se arunce în mare şi s-ar face după cum vă este voia”. indiferent dacă este crudă sau prelucrată. am dat acest exemplu de triadă pentru că este cea  mai importantă pentru viaţa noastră. Cu puterea credinţei  poţi muta munţii din loc. rafinată. cel puţin un regim lacto-vegetarian este absolut necesar pentru  asigurarea sănătăţii. Să nu uităm principiul: Sunt ceea ce gândesc. sunt totul”.Program de calcul    http://ebook/NV/num53.  Vorbind despre sănătate. Ea nu este nici măcar  un aliment.Metode practice . Pe scurt.  arta iubirii. Dacă unora le este greu să mănânce numai  crudităţi. Mai reamintesc încă o dată: toate  elementele unei triade trebuie realizate împreună. deci  mâncarea gătită nu conţine enzimele. Un om întradevăr credincios nu poate fi bolnav. iar în  bucătărie ne permitem să-L contrazicem. a fi sigur că  ceea ce gândeşti se şi întâmplă imediat şi necondiţionat. Enzimele sunt distruse la cald.  Cel de-al treilea element al triadei este sexul. neconsumând-o  aşa cum ne-a fost dată de natură.. cea mai mică urmă  de îndoială ştirbeşte credinţa. dar nu la tehnicile unirii sexuale.Teoria . Ori.  pasteurizată. este o hrană moartă. suportul sănătăţii corpului fizic.  Acesta nu este decât un element al triadei informaţie - alimentaţie - sex.. este cu totul altceva. Tot Isus spunea:”  Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar. În acest sens mă refer la Tao.htm 09. o cauză a apariţiei bolilor. naturală.  (vezi tabelul cauzelor subtile din anexe )  Teoria .  este o invitaţie la hrana naturistă. gătind mâncarea.11. care se manifestă doar în întregul ei.5. Şi mai  ales carnea. şi  anume informaţia. ci la ideea încărcării cu energie  prin sex şi la reţinerea ei pentru a fi folosită în alte scopuri.3 Page 3 of 3 sănătatea. privite în simultaneitatea lor. Ce înseamnă credinţa? Înseamnă a crede.2010 . nefericit şi sărac. chiar dacă nu omoară imediat.  Alimentaţia. dar o face totuşi lent.

  Numerele desăvârşite - egale cu suma divizorilor lor. Ele sunt: 1. etc. I . 78. Astfel este seria  http://ebook/NV/num61. toate exprimate prin formula N = n(n+1)(n+2)/ (2x3). cele care. 4. dreptunghiulare. II . avem de exemplu numerele  figurate.Geneza  1. 21.1 Page 1 of 5       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  VI . 15. matematicienii au găsit numere sau serii de numere cu  1.  Numere piramidale - formate din suma numerelor triunghiulare: 1.htm 09. 21. Introducere   2. 91. 1+2+3=6. ce ne trimite cu gândul la formula volumului piramidei.  “1” se consideră că poate fi aşezat sub orice formă.11. 1+2=3. 55. 6. 33550336. în  care fiecare număr din şir se obţine însumând pe cele două de dinainte. III Caracterizarea astrologică a numerelor  Un lucru foarte curios se găseşte în natură: numărul de petale ale diferitelor  flori este invariabil unul dintre numerele şirului: 3. 1+2+3+4=10 etc.. Astfel. 3. 34.. 45.Teoria .    Cuprins  Cap.6. 496..  În căutările lor.2010 . Astfel de numere mai mici  decât 100 sunt: 1. 28 = 1+2+4+7+14.. 28. Nivele de acţiune   anumite proprietăţi (pe care şi le conştientizau). 89. cantitativ. aşa cum la  numerele triunghiulare ne ducem cu gândul la formula ariei triunghiului.  Toate se calculează după formula n= n(n+1)/2. Antichitatea.  1+3+6=10. Kabbala   Cap. 8128. Diverse    §1. şi se  pot exprima prin N = 1+2+3+. Caracterizare  templelor sau în studiul armoniilor ce există în natură.  Pitagora   3. Spaţiu    Vom trece în revistă în acest capitol câteva din numerele speciale folosite în     antichitate. o  Toate drepturile rezervate  invitaţie pentru cei pasionaţi de a cerceta acest domeniu mai departe. 5.+(2n-1) = n2. Cele mai mici ar fi: 6 =  1+2+3. Omul   Cap. 8. pentagonale. 1+3=4. 66. matematicienii încercau să clasifice numerele după diferite  criterii şi apoi să le observe proprietăţile.1  Capitolul VI Numere speciale. 25. ca număr  desăvârşit vom vorbi mai pe larg în următorul paragraf.  3. 16.  Numerele pătrate - puteau fi aşezate sub formă de pătrat şi sunt puteri ale lui  2. Regula de calcul este  simplă:  1. folosite apoi în construcţia  2.. 13. sau aveau alte proprietăţi. 36. de unde şi denumirea de “ridicare la pătrat”. 10. Numere speciale. De fapt acest capitol este un îndemn. 9.  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  În antichitate. 1+3+6+10=20. Geneza continuă   Ar mai fi numerele poligonale. Despre numărul 6. 55.Numerele baza a tot ce există  1. puteau fi aşezate sub forma unor figuri  geometrice regulate. Corpurile   2. cât şi numere speciale care au avut de-a lungul timpului o  Copyrigth © Editura Fidelia  importanţă mare în matematică...  Numerele triunghiulare - puteau fi aşezate sub formă de triunghi echilateral.

 ochiurile de pe coada unui păun.  Numărul de aur se poate aproxima în diferite moduri. 12. Eu consider  că unul din secretele rezistenţei în timp a unor construcţii din antichitate este  folosirea acestor proporţii cu proprietăţi deosebite.htm 09.Prezenţa subtilă a numerelor  1.1 astrologică   Page 2 of 5 armonică formată din numerele 6. ca dovadă a valorilor lucrărilor lor în timp. 9. Sănătatea   F2 - F - 1 = 0 (nota redactorului: am notat aici cu F litera grecească specială "fi"). în care fiecare termen al şirului este suma a doi termeni precedenţi:  1. ca raport între înălţimea totală a corpului omenesc şi  distanţa de la pământ la ombilic. formele lor să fie în armonie.  Deci la Marea Piramidă nu este vorba de implicarea numărului p.2010 . Cristalele   Cap. 12. deci . Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2.  1.11. confuzia vine din valorile apropiate dintre p şi un raport în care  este prezent numărul de aur: 4 / radical(F) = 3.  ajungem la următorul rezultat: înălţimea piramidei este medie proporţională  între apotema unei feţe laterale şi jumătatea laturei bazei. în care 9 este media aritmetică  a celorlalte două.  Cap.  să rezoneze cu vibraţiile numerelor. secţiunea meridiană a Marii Piramide  este dată aproximativ de raportul 8/5.61803. etc.618. inclusiv cu energiile telurice şi. folosită în construcţia unor temple greceşti.. Ca un exemplu. cu ajutorul căruia au ajuns la proporţia 12/6 = (12-8)/(8-6). raport care se întâlneşte şi în proporţiile  corpului omenesc. VI . odată cu folosirea  armonioasă a numerelor utilizate în construirea lor. AC = b. 1.14. V . Proporţiile respective au fost şi sunt folosite  şi de marii pictori. VII . 3.Numere speciale. Prin combinarea lor au ajuns la proporţia aritmetică  discontinuă 12/8=9/6. 5. să reziste timpului. IV . un exemplu ar fi şirul lui  Fibonacci. 8. 2. Neverificabilitatea  Raportul 8/5=1.  3. tăietura sa de aur se determină  din câtul a/1.6.Triada  1. Diverse  a cărei soluţie pozitivă este (1 + radical(5)) / 2 = 1.  Secretul maiestuoasei armonii ce se degajă din forma Marii Piramide se  datorează faptului că aria triunghiului unei feţe laterale este egală cu aria  pătratului cu latura egală cu înălţimea piramidei.. în acest  fel.  1. Operaţii  numerologice   Cap. Rezolvând această poblemă. Spre o  matematică a  binelui   3.. Limita dintre raportul a două elemente consecutive ale  şirului este chiar numărul de aur. 8.).. iar raportul dintre  apotema feţei laterale şi jumătatea bazei este numărul de aur. Chakrele şi  evoluţia omului   2.  Spaţiu   2.Teoria . care duce la  2. în care 8 este media armonică a  celorlalte două. 13.. Încheiere   Anexe    AB = a.. suntem nevoiţi să folosim şi alte notaţii în locul celor cunoscute .totul este cititorul să înţeleagă despre ce este vorba)  Când se cunoaşte un segment de lungimea a.6. Muzica   Cap. Timpul   3. Prin aceasta ei tindeau săşi armonizeze construcţiile cu Legile Universale. Horoscopul  numerologic  modern   3. BC = c. aşa cum  cred unii autori. este o aproximaţie a numărului de aur f care are  logicii binare   proprietatea că diferă de inversul său prin unitate. Numere speciale. sau  seria aritmetică formată din numerele 6.  Şi în creşterile organice din lumea plantelor şi animalelor se observă tăietura  de aur (cochilia melcului. obţinem proporţia a/b = b/c.Horoscop numerologic  (nota redactorului: din cauza lipsei posibilităţii de notare sau de editare de ecuaţii din programele cu care se face prezentul eBook. Logica triadei   rezolvarea ecuaţiei  3. = Pi (nota redactorului: litera grecească "pi")    http://ebook/NV/num61.

. Această formulă împreună cu E=mc2. nimic nu este  întâmplător. o stea cu trei colţuri. înseamnă  că există). în termeni mai metafizici. acelaşi lucru cunoscut de foarte mult timp dar sub altă formă: Legea  Mentalismului - Totul este spirit..  ar fi imensă. La fel cineva din tridimensional.  Cu privire la spaţiu.   - isosaedrul (douăzeci feţe triunghiuri echilaterale) este simbolul apei. Pitagora şi Platon spuneau că cele cinci poliedre regulate  sunt figuri cosmice şi simboluri ale elementelor:       - tetraedrul (patru feţe triunghiuri echilaterale) este simbolul focului.  dar atinge exact esenţialul. Acea entitate ar fi numită în lumea sa un iniţiat. în care aria unui cerc trebuie să fie egală cu aria unui  pătrat.. Universul este mental. trecând prin unul din colţuri la 584.2010 .62×1034 J×s care. nu am avea cum. abia atunci ar  observa figura completă.Teoria . o analiză completă. ne dă expresia  energiei undei luminoase. în mişcarea sa în Zodiac. Şi acest număr are o deosebită importanţă.   Pentagonul îl simbolizează pe om ( capul şi patru membre). Să ne facem mai întâi o imagine mai simplă.   - octaedrul (opt feţe triunghiuri echilaterale) este simbolul aerului. De aici vine denumirea de  quintesenţă. amândouă. Mercur.1 Page 3 of 5 Povestea numărului Pi = 3. ne dau o informaţie extraordinară: “totul este  energie”. energia  este mai mare. Deci.  Dacă cineva de acolo ar reuşi să se ridice în tridimensional.141592. 210 Rac.  Nici Planetele nu sunt aşezate întâmplător. este legată de rezolvarea problemei  cuadraturii cercului.. este  simbolul geometric al Cosmosului.htm 09. planeta  Venus. Ceea ce numim noi hazard este o lege pe care nu o cunoaştem. nu încercăm aici să le  comentăm pe toate. apoi C = 0. înmulţită cu frecvenţa undei luminoase.11.718281. gândindu-ne la prezenţa lui  în cadrul unor figuri geometrice perfecte.  Proporţiile numerelor se găsesc şi în diferite figuri geometrice. forţa reunită  pe care o caută fizicienii este forţa mentală. chiar şi numerologică.577215. De altfel.  altfel spus. Să ne ocupăm de fiecare amănunt în mod conştient n-am  reuşi. descrie un pentagon pe care-l parcurge  complet în 2921. o problemă deosebit de interesantă o constituie lumile ndimensionale. 30 Balanţă. Totul are o  bază numerologică.. Cine  din lumea sa l-ar crede? Nu poate să demonstreze decât fiecare prin el însuşi. de asemenea.  De amintit aici ar fi legea depărtării Planetelor a lui Titius-Bode. cum suntem noi.   - pentagonul-dodecaedrul ( douăsprezece pentagoane regulate ca feţe)  cuprinde cele patru elemente din care s-a format Universul. de altfel. dacă ar reuşi să  http://ebook/NV/num61.5 zile.  constanta lui Euler.  Multe sunt constantele cu o deosebită importanţă. nu ar avea comparaţie în lumea sa pentru a descrie ce a  văzut..  Dacă ar exista o lume cu două dimensiuni (dacă mi-am imaginat-o. sau cuanta de acţiune h =  6. cu mari implicaţii spirituale: cercul şi  sfera.   - cubul (şase feţe pătrate) este simbolul pământului. Colţurile în  Zodiac sunt situate la: 270 în Vărsător.  Dar chiar şi aşa.  descoperite de Einstein. nu mi-ar ajunge viaţa nici să analizez cerneala cu care scriu. desenează în Zodiac. Astfel.3 zile. mai ales în cele  regulate. care stă la baza calculului logaritmic.6. deci plană. 150  Săgetător. De aceea şi această lucrare atinge doar la suprafaţă anumite lucruri. un cerc ar fi văzut de către cineva de acolo ca o linie. Astfel. energia este direct proporţională cu frecvenţa. Demne de amintit aici ar fi numărul e =  2. de altfel. cu cât vibraţiile sunt mai înalte. 90 Taur. De altfel.  O informaţie deosebită ne dă constanta lui Planck.

 deci numai cu ele poate  pătrunde acolo - cu fiecare corp în lumea specifică. dar  realitatea este alta. Cel mai bun exemplu este visul. Să vedem ce a vrut să spună. problema este rezolvată eronat. imaginea mentală a corpului  respectiv noi o avem. Şi nici nu ar putea pătrunde acolo cu instrumente de laborator  sau cu corpul fizic pentru că ele sunt specifice lumii tridimensionale. Ne-am obişnuit aşa. Neexistând spaţiu. nivelul vibraţional.  Matematicianul Dan Barbilian (alias poetul Ion Barbu) spunea că “desenul  corupe raţionamentul”. ar  observa doar că există mai multă pace. O lume cu patru dimensiuni nu înseamnă neapărat cele  trei cunoscute plus încă una. Dar. Chiar dacă persoanele pe care le întâlnim ne apar sub  chipuri din această viaţă. totul  ar funcţiona perfect. Corpurile superioare ale  omului sunt adaptate fiecare pentru o anumită lume superioară. toate aceste  demonstraţii nu se pot face decât prin sine şi pentru sine. Deci. deci o desenăm pe hârtie. noi nu le sesizăm prezenţa.  vom ajunge în astralul inferior sau superior. nu este decât o traducere a noţiunii de  “casa noastră”. fiecare şi-ar continua preocupările.  Aceste exemple sunt doar pentru a ne edifica în anumite privinţe. nu prea ar  reuşi să descrie ce a văzut. în funcţie de gradul nostru de evoluţie spirituală.  incompletă faţă de realitate. Nu poţi cere altuia  să-ţi demonstreze existenţa lumilor superioare. Şi atunci copiem imaginea sa în  bidimensional. din  tridimensional. să o poată judeca mai bine. De fapt. De asemenea. Dacă noi avem de  rezolvat o problemă de geometrie în spaţiu. ci total alte patru.2010 . Fiecare plan  superior are nivelul său vibraţional caracteristic. chiar şi aici cu noi. Doar prin teorie. Chiar  dacă visăm casa noastră de acum. putem să trăim o imagine din trecut  sau din alte vieţi.  pe moment nimeni nu ar sesiza nimic. ne întâlnim de multe ori cu ghizii noştri spirituali. mai ales. dar bună şi aceea decât chiar nimic. Ceillţi au nevoie de desen.  “materializăm” chipul pe care îl cunoaştem în forma cea mai recentă. deci coboară  problema într-o lume cu o dimensiune inferioară. dar şi cu un gând frumos. Mai precis.htm 09. noi simţim doar vibraţia persoanei respective şi. Dacă desenul nu este completat de imaginea sa mentală din  tridimensional. materializată acolo  sub forma vreunui monstruleţ. Cei care reuşesc să rezolve  problema doar cu imaginea mentală. Planul  Fizic este manifestarea vibraţiilor cu frecvenţa cea mai mică. Neexistând corp  fizic. dar neavând aceleaşi caracteristici dimensionale  nu se interferează cu noi.Teoria . recunoscându-i vibraţia. care este  aproape nimic. scena poate să fie din altă viaţă. lumea  corespunzătoare corpului respectiv. aşa cum îl cunoaştem noi. deci vibraţiile  cele mai joase. după cum vibraţiile noastre sunt  coborâte sau ridicate. pentru ca ei.  Dacă s-ar întâmpla ca tot Planul Fizic să treacă într-o dimensiune superioară. astfel că ne putem  întâlni şi cu o înjurătură pe care am scăpat-o în timpul zilei. Aici termenul  de superior trebuie înţeles prin nivelul de frecvenţă. dar de multe ori nu o putem rezolva având doar  imaginea mentală chiar şi tridimensională specifică planului nostru. nu poate  exista aşa ceva în lumi cu mai multe dimensiuni. linişte. dar rămâne o copie mai săracă.6. iar de  construit efectiv obiectul nu prea putem. nu se întâmplă accidente. dar deja se  pierde din esenţă. vom  sesiza mai greu că spaţiul respactiv ni-l creem noi mental.  neexistând timp aşa cum îl cunoaştem. Dar omul are corpurile sale  superioare corespunzătoare lumilor respective. Ne părăsim corpul  fizic şi cu ajutorul celorlalte corpuri superioare ne plimbăm în Astral.11.  http://ebook/NV/num61.  sunt mai multe lumi paralele.1 Page 4 of 5 treacă (numai mental) într-un Univers cu mai multe dimensiuni. În funcţie de starea noastră sufletească şi  de ceea ce ne propunem. este o copie nefidelă şi de aici pot interveni erori de  interpretare. pentru că nu ar avea termeni de comparaţie în  tridimensional. etc. înseamnă că stăpânesc foarte bine  lumea tridimensională în care se află.

 Astralul.  neexistând timp.  Teoria . de scris cărţi întregi. În Astral ne dăm seama mai bine că Universul este mental.Metode practice . toate gândurile noastre se “materializează” imediat.11. ei neputând să se  coboare în Planul Fizic. când se întâmplă lucruri care nu se pot întâmpla în mod  normal.1 Page 5 of 5 care au foarte multe să ne spună cu această ocazie. De multe ori ei ne transmit mesaje în vis.Teoria . cu mai mult de trei dimensiuni. despre care vom vorbi în paragraful următor. dar cel  mai bun lucru este de a le trăi în mod conştient.  Ar fi multe de spus pe marginea acestui subiect.htm 09. Visul l-am dat doar ca  exemplu de activitate a noastră conştientă sau mai puţin conştientă într-o  lume imediat superioară.6. În Planul  Fizic avem timpul. sub forma  visurilor absurde.Program de calcul    http://ebook/NV/num61.2010 .

  De remarcat ar fi încă 2 perioade mari: 200 milioane ani în care Soarele face  o rotaţie completă în jurul centrului galactic.2 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  VI . Timpul    Corespondenţele numerologice se întâlnesc peste tot. Spre exemplu. O dată la 1000 de ani vine o  păsărică şi îşi freacă ciocul de această stâncă.  Pitagora   3. dar deja în măsurarea  timpului ele abundă. de la măsurarea timpului până la alcătuirea calendarelor.  Discutarea lor ar necesita un spaţiu mult prea mare.  6×6×6! = 36×720 = 25920 – anul platonic. De remarcat faptul  că omul are în medie 18 respiraţii pe minut.Geneza  1. Caracterizare  astrologică   09. dar este şi un număr triunghiular. deci în 24 de ore are 18×60×24 =  25920 respiraţii. 24 de ore. Geneza continuă   norvegiană.  6×6×10 = 360 grade pe cercul zodiacal. şi în acest fel 25920 : 360 = 72. 6 este un număr desăvârşit.2  §2.htm . etc). deci  se parcurge 1 grad la 72 de ani.Numerele baza a tot ce există  1. îmi amintesc de o veche legendă  2.2010 http://ebook/NV/num62. aproximativ egale cu precesia luni-solară. Omul   uriaşă înaltă de 100 km şi lată tot de 100 km. în antichitate 36 era considerat “tetractis”. această perioadă se numeşte an  galactic.  1. Antichitatea. suma divizorilor este egală cu el  Copyrigth © Editura Fidelia  însuşi. dacă în  paragraful precedent am vorbit de legea depărtării planetelor a lui Titus-Bode. deci 1 oră a anului platonic.11. Aşa cum am văzut în     primul paragraf.  1×2×3×4×5×6 = 720 = 6! (factorial) - diametrul Soarelui este a 720-a parte din  ecliptică. Astfel. exprimate prin numere.Teoria . şi cifra de 220 miliarde ani în care galaxia noastră face o rotaţie  completă în jurul unui centru al roiului de galaxii din care face parte. care spune că undeva departe. Corpurile   Şi pentru a încheia frumos aceste date. 12 luni.  Caracterizarea astrologică a numerelor  Peste tot în Univers găsim proporţii. există o stâncă  3. Kabbala   Cap. Să ne “jucăm “ puţin cu acest număr  Toate drepturile rezervate  şi să vedem ce obţinem:  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  6 × 6 = 36 - anul este împărţit în 36 de decani. la miază-noapte. aşa că ne vom ocupa de  aspecte mai puţin uzuale.  Observăm că în măsurarea timpului se pune mare accent pe cifra 6 şi multiplii  ei (60 sec. Nivele de acţiune   putem spune că şi perioadele lor de revoluţie pot fi exprimate cu ajutorul unor  proporţii. Introducere   2.    Cuprins  Cap. II . 30 de zile. Atunci când stânca va fi  Cap.  suma dintre primele patru numere neperechi (infinitul) şi primele patru numere  (finitul) 36 = (1+3+5+7)+(2+4+6+8). durata dintre două mari  apocalipsuri. Zamolxe a stat în locuinţa sa  subterană 3 ani. timpul în care punctul  vernal (echinocţiul de primăvară) parcurge întregul Zodiac. III complet tocită. 60 min. I .6. avem proporţia:  2. putem spune că a trecut o zi din veşnicie. iar 3 ani este 1 oră a zilei cosmice. fiecare decan corespunzând  unui arbore în Zodiacul druidic. În acest fel 72 de ani reprezintă o zi a anului  lumii.

 degeaba caută oamenii de ştiinţă fiinţe în  corp de carne pe alte Planete ale Sistemului nostru solar care să fie  asemenea nouă. Timpul   Saturn/Uranus=Pi / 9 + e. raport ce se încadrează între 1/3 şi 3/8. dar numai pare.  Acelaşi caracter vibraţional se manifestă şi în cazul încarnărilor noastre. Diverse  Neptun/Pluto = 2/3 + e  Cap. Planeta noastră emite în domeniul undelor  horoscopul  kilometrice. Fără a trece  toate valorile.01. VII .  Pe celelalte sisteme solare fiinţele din Planul Fizic sunt asemenea nouă. deci  căutarea unor fiinţe care să trăiască în Planul Fizic în sistemul nostru este  zadarnică. Spicuiri din  centimetrice şi decimetrice. în alte nivele vibraţionale. Logica triadei   Neptun/Saturn = 6/1 + e  3. deci  ar fi bine ca oamenii să înceteze de a umple cu monştri imaginaţi alte planete. Chakrele şi  evoluţia omului   2. Muzica   Mercur/Venus = 2/5 + e  Mercur/Marte = 1/8 + e  Venus/Marte = 1/3 + e  1.Teoria . În cadrul aceluiaşi sistem. Încheiere   Anexe    Îndrăznesc să spun că aceste frecvenţe mici sunt specifice vieţii în Planul  Fizic. Fiecare Sistem Solar are o singură  Planetă pe care fiinţele au corp fizic. Termenul pare dur.Horoscop şi rezonanţa apare atunci când există comensurabilitate între perioadele  numerologic  mişcărilor orbitale. Să trăim în armonie cu  Legile Universale. iar “e” este un indice de eroare mai mic în valoare absolută decât  0.  Vorbeam despre caracterul vibraţional al Universului (al doilea capitol). Horoscopul  numerologic  modern   3. Numere speciale.2 3. deci în corp de carne. fiecare  Planetă are civilizaţii în alte dimensiuni. deci pe frecvenţe mai mici. de la  o viaţă la alta.  Aici ar fi bine de a adăuga. V .Numere speciale.11. i şi j. numerele de ordine ale  Planetelor. civilizaţii există peste tot sub nasul nostru. în care  Spaţiu   unul dintre numerele naturale este înlocuit cu un număr special Pi:  2. se păstrează şi pentru Planete mai îndepărtate. Toate acestea şi inclusiv gândurile noastre  negative au vibraţii foarte joase. Sănătatea   Uranus/Neptun = 1/2+ e  Uranus/Pluto = 1/3 + e  Cap. În momentul aşa-zisei morţi.Triada  1. deci un număr din cele de bază. Spre o  matematică a  binelui   3. altfel spus: vibraţii mai joase. Cristalele   Astrofizicienii au constatat că fiecare Planetă este un emiţător de unde radio  Cap.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 3 Pi / Pj = Ni / Nj + e  unde P este perioada de revoluţie a unei Planete.6.htm 09. faptul că gândurile noastre negative  “poluează” întreg Universul şi nu numai gândurile cât şi toate prostioarele fără  importanţă pentru alte civilizaţii mai avansate transmise prin intermediul  undelor radio şi de televiziune. în care numele Planetei se  subînţelege cu perioada sa de revoluţie:  1. am folosit un termen încă  destul de civilizat faţă de realitate. VI . ca un final. să renunţăm la a mai gândi negativ şi a ne mai ocupa de prostii.  care în faţa Realităţii Absolute nu au nici o valoare.  dar atunci nu se mai pot folosi numere mai mici sau egale cu 9.2010 .  3. dar în alte dimensiuni. N este un număr mai mic  sau egal cu 9.  egiptean   2. Trebuie să menţionăm că această proporţie se verifică atunci când este  vorba de planete apropiate. Operaţii  numerologice   Cap. IV . aşa încât “mirosim urât” pentru alte civilizaţii  mai avansate. noi ne părăsim corpul fizic şi  http://ebook/NV/num62. Aşadar. Neverificabilitatea  Marte/Jupiter = 1/6 + e  Jupiter/Saturn = 2/5 + e  logicii binare   Jupiter/Uranus = 1/7 + e  2. Cel mai bun lucru ar fi pentru noi să ne  autoeducăm. pentru că nu vor găsi. deci unde  1. vom da câteva exemple.  Interesant este la raportul perioadelor Planetelor Saturn şi Uranus. dacă Planetele  mari emit unde radio cu frecvenţe de ordinul megaherţilor. Astfel. în genul celor prezentate mai sus.

. deoarece acolo nu există timp. caracterul vibraţional se manifestă şi în acest sens.Metode practice . ne vedem filmul vieţii.. prezentul şi  viitorul.6. Totul este un  întreg. Putem alege orice  moment temporal din planul fizic.2010 . Atunci suntem la gradul maxim de conştienţă.atât.2 Page 3 of 3 trecem în Astral. Ne alegem o anumită  situaţie astrologică şi pornim din nou în Planul Fizic. suntem  şi nu suntem în acelaşi timp încarnaţi în Planul Fizic. în care nu există timp. totul este un  continuum.  ne autopedepsim. pentru a repara ce se mai poate repara.Teoria .  Teoria . într-un continum spaţio-temporal. Totul este. Acea clipă reuneşte în ea trecutul.htm 09. Vieţile noastre apar  astfel ca o viaţă continuă. mai metaforic spus. Totul este o continuitate. şi. cel  puţin nu cum îl cunoaştem noi. fiecare din vieţile noastre sunt  o zi sau o clipă dintr-o viaţă mai lungă.Program de calcul    http://ebook/NV/num62. Deci.11. ne autojudecăm şi ne trimitem înapoi în Planul Fizic pentru  a ispăşi.

 deci şi gândurile negative.  Pitagora   3. armoniile existente în  Toate drepturile rezervate  formele lor şi inclusiv în formele de cristalizare le dau aceste proprietăţi. din care 27 astfel de clase cu direcţii unice şi 5  fără direcţii unice.   2.   - hexagonal - cu şapte clase de simetrie - exemple Cuarţ. iar sub 575  grade cristalizează în sistem trigonal ca Betha-Cuarţ. Jasp. iar în sistem hexagonal. care. Întâlnim 6 grupe:  2.   1.   - cubic - cu cinci clase de simetrie - exemplu Diamantul.  Un exemplu concludent este Carbonul. chiar aceste proporţii numerice. dar încetul cu încetul mânuirea lor a fost aproape  uitată. Nivele de acţiune   onix. Acvamarin. citrin. Un alt criteriu ar fi grupele chimice din care fac  1. acelaşi  element chimic poate să-şi schimbe total proprietăţile.htm 09. alexandrid. II .  Acesta ar fi un prim criteriu. Cristalele    Cristalele.3  §3. Le-au  folosit de foarte mult timp. care la peste 575  grade Celsius cristalizează în sistem hexagonal ca Alpha-Cuarţ. III  - minerale metalice - hematite. mai ales în ceea ce priveşte proprietăţile metafizice de amplificare  şi stocare a energiilor subtile. topaz. fumuriu.   Caracterizarea  - fosfaţi - Turcoaza. Forma de cristalizare are o deosebită importanţă.  Amintim aici de ele pentru că formele geometrice sub care cristalizează sunt o     încântare pentru un matematician.    - grupa Cuarţului - Cuarţ roz.    - grupa Corindon - Rubin. Adular  numerelor  (piatra Lunii).           Cuprins  Cap. Jad. prin proprietăţile lor fizice şi metafizice şi nu numai prin formă şi  colorit. Geneza continuă   3. Lazurit. agat. astfel că astăzi se constituie mai mult ca obiecte de podoabă. Beril. Crisolit etc.Geneza  În total 32 de clase de simetrie. calcedonie. apare  ca Diamant.   - trigonal - cu cinci clase de simetrie. Antichitatea. pentru că ele amplifică orice fel de energie. proporţiile numerice găsindu-se aici din  Copyrigth © Editura Fidelia  abundenţă. Zircon. Ori proprietăţile lor sunt  total diferite.   - tetragonal - cu şapte clase de simetrie - exemplu Zircon. Introducere   2. Safir. Omul    - grupa Carbonului - Diamant. în funcţie de aceasta. malahite.3 Page 1 of 4       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  VI . Sau Cuarţul. Smarald.   astrologică a  - silicate - Topaz.  1. Beril. fiecare sistem cuprinzând mai multe clase de simetrie. Opal.2010 . ca grafit. Corpurile   parte.   - rombic - cu trei clase de simetrie - exemplu Topazul. Şi nici nu  ar fi bine ca oricine să le ştie folosi atâta timp cât oamenii mai gândesc  negativ. Granat.Teoria .Numerele baza a tot ce există  - triclinic - cu două clase de simetrie - exemplu Turcoaza.  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  După formele de cristalizare şi simetriile existente. au constituit întotdeauna un motiv de fascinaţie pentru oameni. De fapt. pot fi împărţite în 7 sisteme  de cristalizare. Caracterizare  http://ebook/NV/num63. ametist.  Acvamarin.   - monoclinic - cu trei clase de simetrie - exemplu Malahitul.   Cap.6. cristalizat în sistem cubic. etc. I . Smarald (dublă  piramidă hexagonală cu 12 feţe). crisopaz. sardonix. Kabbala   Cap. Chihlimbar etc.11.

  2. Acvamarin.” Temeliile Noului Ierusalim erau în  egiptean   număr de 12. Beril - grupe de doi tetraedri SiO4. pentru trăirile afective de  care sunt răspunzătoare chakrele inferioare. a corpurilor din  Cap. etc. Crisopaz. Safir. mai ales  logicii binare   cele metafizice.  Cuarţul transparent este considerat energizant general. la fel se pot  studia cristalele. un Onix şi un Jaspis.6.Numere natură.Teoria . manifestată în  formele geometrice ale piramidelor. Muzica   Cap. Diverse  armonia proporţiilor numerice manifestate în formele geometrice ale cristalelor. am mai  putea adăuga o a şaptea grupă. V .3 astrologică   Page 2 of 4 Ca pietre preţioase sau semipreţioase.   - galben-roz - pentru corpul afectiv - Citrinul. iar pietrle verzi- pentru glandele endocrine. Aşa cum s-a constatat efectul de piramidă.   - albastru - pentru corpul mental - Safir. Beril. Cristalele   cred că ar fi suficientă.Horoscop numerologic  Cristalele sunt menţionate şi în Biblie.  Un alt criteriu important ar fi culoarea. Neverificabilitatea  cristalelor şi. Ametist. Cuarţul fumuriu  te face mai “pământean”. deci apare ca  SiO2.   pământ - Smarald. Cuarţ.  modern   3. un Agat şi un Ametist.   - violet - pentru corpul spiritual - Ametistul este considerat piatră  spirituală. Să luăm ca exemplu SiO4 -  tetraedri regulaţi. în al patrulea  horoscopul  rând un Crisolit. Numere speciale. Cuarţul roz pentru trăirile  afective corespunzătoare chakrelor superioare. Consider că proprietăţile lor. Calcedoniu. un Topaz şi un Smarald. Pieptarul lui Aaron cuprindea: “în rândul  întâi un Sardonix. Hiacint. În funcţie de  culorile pietrelor se selectează pentru activarea chakrelor. Turcoaz. VII .   http://ebook/NV/num63.  Şi legăturile între molecule au o mare importanţă. Smarald. transformă energiile joase în energii înalte. în al treilea rând un Opal. VI . Smarald. Malahit. Sănătatea   capitol. Spre o  matematică a  binelui   3.  încât acest paragraf nu se constituie decât ca un exemplu-aplicaţie a ceea ce  Spaţiu   am scris în primul. Încheiere   Elementele au câte un corespondent în cristale. împodobite în ordine cu: Jaspis. în general. Aşa cum am văzut în primul paragraf al acestui  3.2010 . Şi acesta ar fi un punct de plecare în studierea paralelă a  2.  3. Topaz. se datorează tuturor acestor criterii. templelor şi. coralul. Cuarţul - reţele  tridimensionale de tetraedri SiO4 legaţi prin atomi de Oxigen.11. un Safir  1. iar în centru atomul de Siliciu. Logica triadei   geometrice de cristalizare. aceste armonii se manifestă şi în domeniul cristalelor. cea a produselor naturale: perla. deci şi a proprietăţilor lor.   Culorile sunt folosite şi în cristaloterapie:        - verde - pentru corpul fizic - Jad. Crisolit. în colţurile căruia sunt atomii  de Oxigen. care este dată de multe ori de compuşii  chimici în prezenţa cărora se produce cristalizarea. Aşa  1.  face ca acestea să aibă uimitoarele proprietăţi pe care le cunoaştem. 4 feţe triunghiuri echilaterale.   apă - Diamant. Sardiu. unde am vorbit despre armonia proporţiilor numerice. Spicuiri din  şi un Diamant. Horoscopul  numerologic  Sardonix. Timpul   acţiunii armoniilor numerice şi a acţiunii cristalelor.Prezenţa subtilă a numerelor  1. în al doilea rând un Rubin. Chakrele şi  evoluţia omului   2. conform  culorilor acestora. Şi însăşi  speciale. dar şi cu proprietăţi deosebite. Este o invitaţie pentru viitor.Triada  Am enumerat toate aceste criterii pentru că ele stau la baza diferenţierii  1.  Cap. Operaţii  numerologice   Cap. în funcţie şi de culoarea lor:  Anexe      foc - Rubin.htm 09. Lazurit. Granatul - unităţi tetraedrice de SiO4  independente.   aer - Safir. IV . dar în special formelor  2. Simpla geometrie în spaţiu  3.

 Folosindu-ne de tabelul din capitolul al treilea.   Rac: bază - Smarald. Onix alb. Granat. Ţinând cont  că ne ocupăm de numerologie.   Aceste pietre se pot purta respectând toată tehnologia de purificare şi  încărcare. Piatra Lunii. Opal. Rubin. secundar - Piatra Lunii.   Capră - Jad.   Cocoş - Diamant.   Probabil va apare întrebarea de ce am enumerat toate acestea.2010 .   Marte: bază - Rubin. Safir. secundar - Rubin. Lazurit. Jad.   Cal - Ametist. secundar - Diamant.  Planetele:           Soare: bază - Crisolit. dar atrag atenţia.   Peşti: bază - Crisolit. neexistând o unitate de opinii. grupând cristalele în funcţie  de criteriile prezentate la începutul acestui paragraf.   Câine - Agat. fiecărui număr trebuie să  i se ataşeze un cristal.htm 09. păstrând părerile care erau convergente.  În Zodiacul chinezesc avem:              Page 3 of 4 Şobolan - Ametist.   Vărsător: bază - Safir. am alcătuit corespondenţele de  mai jos. în funcţie de Ascendentul zodiacal şi nu de Zodia  natală (de naştere).   Neptun: bază - Ametist.   Saturn: bază - Onix. secundar - Opal şi Piatra Lunii. Onix.   Mistreţ - Alabastru. secundar - Smarald şi Safir.   Pisica - Onix. cu  http://ebook/NV/num63. secundar - Crisolit.  Pentru Semnele zodiacale avem:              Berbec: bază - Ametist. Hiacint. Diamant.   Dragon - Jad.   Uranus: bază - Alexandrid. secundar - Opal. secundar - Ametist şi Hematit. Rubin.6.   Scorpion: bază - Topaz. Coral. Rubin. secundar - Diamant şi Citrin. secundar - Perla şi Onixul. secundar - Turcoaz. secundar - Piatra Lunii. Opaz. Rubin. secundar - Granat şi Safir. Piatra Lunii. Semnele zodiacale şi Planetele au atribuite cristale.   Venus: bază - Smarald.   Gemeni: bază - Acvamarin. secundar - Smarald. secundar - Jasp.   Tigru - Diamant.   Capricorn: bază - Onix. secundar - Beril şi Malahit.   Săgetător: bază - Turcoaz. la fel ca în astrologie.   Luna: bază - Diamant.   Taur: bază - Agat. Rubin.   Bivol - Smarald. Piatra Lunii. secundar - Ametist şi Chihlimbar.   Balanţă: bază - Opal. Din studiul pe care l-am făcut mi-am dat seama că părerile  diferă. secundar - Sardonix şi Hiacint. Astfel.   Şarpe - Malahit. Topaz.   Semnelor Zodiacului European şi Planetelor le-au fost atribuite fel de fel de  cristale şi pietre.11. Perlă.   Leu: bază - Rubin.   Jupiter: bază - Safir. secundar - Diamant. secundar - Obsidian şi Granat.   Maimuţă - Ametist. Marmură. Smarald.   Fecioară: bază - Jasp.   Mercur: bază - Sardonix. secundar - Diamant.3 În astrologie.Teoria . Topaz.

 secundar - Agat.htm 09.   9—bază - Alexandrid.   7—bază - Ametist.11. secundar - Topaz.  armonios. perfect. secundar - Turcoaz. avem:           1—bază - Rubin.   Omul poate să folosească cristalele pentru a se ajuta.6.Program de calcul    http://ebook/NV/num63.Metode practice . Dar aceste cristale sunt  obiecte exterioare nouă.   8—bază - Onix. Cel mai perfect cristal.   3—bază - Safir. secundar - Diamant. ţinând cont şi de  criteriile enumerate la începutul acestui paragraf. secundar - Crisolit.   6—bază - Smarald. Astfel.3 Page 4 of 4 caracterizarea astrologică a numerelor şi de cele două liste pe care le-am scris  mai sus.   5—bază - Acvamarin.   2—bază - Opal.  Teoria . secundar - Ametist.   4—bază - Jasp. secundar - Diamant. secundar - Opal. secundar - Jasp. am ataşat fiecărui număr cristalele corespunzătoare. Omul trebuie să fie el însuşi un cristal: frumos.Teoria .2010 .

1  Capitolul VII Horoscop numerologic    §1. III Caracterizarea acelaşi grad 1.7. care este mult mai vast. numărul de ordine al Zodiei natale (de la Berbec-1. sunt consideraţi născuţi astrologic cu o zi în urmă. Spicuiri din horoscopul egiptean    Aceste spicuiri din horoscopul egiptean.  lamele acestuia aflându-se prin metodele ce urmează a fi descrise. Nivele de acţiune   9.  Datele necesare sunt: anul. Cei născuţi de la miază-zi până la miază-noapte sunt  consideraţi născuţi astrologic în acea zi. zilele 30 şi 31 au acelaşi grad 10.    Preziceri generale  Se alcătuieşte horoscopul astrologic clasic- cu anul naşterii (după Horoscopul  chinezesc).Numerele baza a tot ce există  1. Fiecare Zodie are 30 de grade. iar cei născuţi de la miază-noapte  până la miezul zilei. dar cel mai bine este să fie  integrate în horoscopul astrologic. Gradul solar etc. Kabbala   Cap.  numerelor  -Leu: grad 1= 22 iulie.11. acestor predicţii  generale li se aduc corecţii numerologice interpretate cu ajutorul Tarotului. o completare la horoscopul astrologic individual. gradul solar al zilei găsit prin metoda dată mai jos. Observaţie: 21 şi 22 au grad 1. numerologia aducându-şi în acest fel aportul.2010 .htm 09. Introducere   2. II . zilele de 20 şi 21 au  Cap. Decanul (după  Horoscopul druidic- arboricol). dând informaţii necesare. Observaţie: 22 şi 23 au grad 1 .  http://ebook/NV/num71. la  Peşti- 12). făcându-le  astfel mai complete. Avem  nevoie de anul naşterii.  Pitagora   3. Aceste spicuiri pot fi  ISBN 973-97597-2-6  folosite şi ca atare.  -Gemeni: grad 1= 20 mai. ştiind că Soarel parcurge într-o  zi aproximativ un grad pe Cercul zodiacal. date de către Planete. Este. Geneza continuă   -Berbec: grad 1= 21 martie. se iau în  considerare toate. ziua şi ora naşterii. Observaţie: 31 august şi 1 septembrie au grad  1. Antichitatea. Ascendentul zodiacal. numele şi  prenumele persoanei (dacă are mai multe nume şi prenume. luna. Observaţie: La Gemeni.  astrologică a -Rac: grad 1= 21 iunie. gradele solare ale zilelor căutate.Teoria . Înainte  de a trece la aspectele particulare. vin în     ajutorul celor care alcătuiesc horoscoape astrologice individuale.  astrologică   -Scorpion: grad 1= 23 octombrie. La ora naşterii (poate fi  şi cu aproximaţie) va trebui să ţinem cont de faptul că ziua astrologică începe  la ora 12 (miază-zi). Corpurile   2.  Cuprins  Cap.  cunoscând prima zi a Zodiei. Pentru interpretarea rezultatelor avem  nevoie de Tarot. prin  numărare. Zodia natală (după Horoscopul european). în  Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  acest fel. Caracterizare  -Balanţă: grad 1= 23 septembrie. făcându-l mai  Volumul tipărit:  complet. I .1 Page 1 of 3       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  VII .  3. Omul   -Taur: grad 1 = 20 aprilie. se pot găsi.  2.  -Fecioară: grad 1= 23 august.Geneza  1. corectând în mod particular predicţiile acestuia. ca nume separate). corespunzând primului grad.

htm 09.  2-B. V . IV .N.2010 .X. VII . Zodii. Y=400. Gradul solar”. necesare calculelor.Q. nu numai incluse într-un  Cap. Valorile extinse ar fi:  A=1. B=2.  După toate acestea.Numere speciale.K. ci rămâne aşa. Dacă sunt mai multe nume şi prenume. Numere speciale. S=90. V=700.  4-D. L=20.  Până acum avem grupul de numere “nume. şi se obţine iarăşi un număr corespunzător unei  cifre din Tarot. N=40. Cristalele   8-F. în continuare. I=9.V.  -Peşti: grad 1= 20 februarie. VI . Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2. Chakrele şi  evoluţia omului   2. se pun şi  numerele corespunzătoare lor în acest şir. Încheiere   Anexe  http://ebook/NV/num71. deci le particularizează. Se adună cifrele  componente ale numărului obţinut (fără a reduce.H.11.Y.  2. numit număr fatidic.S.  Numărul fatidic  1.  logicii binare   2.I. G=7. pentru  1.  T=100. U=200.  Toate cifrele acestui şir se adună şi se obţine un număr (care nu se reduce la  o cifră). nu va  exista grad 10. nu în cea descrisă aici. număr de ordine al  Zodiei. Spre o  matematică a  binelui   3.  3-G. Diverse  1-A.Z. Rezultatele obţinute se adună.J. X=300. J=600.Horoscop numerologic  1. una din cele care aduc corecţii la predicţiile generale.  Cele scrise în acest paragraf pot fi luate şi ca atare. Q=70.  Aceste valori sunt valorile reduse. Logica triadei   Valorile kabbalistice ale literelor:  3.R. Muzica   La fiecare nume şi prenume separat se numerotează literele de la dreapta la  stânga. Horoscopul  numerologic  modern   3. până la  obţinerea unei singure cifre).P. Operaţii  numerologice   Cap.C.  5-E. D=4. Observaţie: dacă nu există 29 februarie. separat şi se obţine câte un număr care nu se  reduce la o cifră.  -Vărsător: grad 1= 21 ianuarie. Aceste numere se înmulţesc fiecare cu valoarea kabbalistică a literei  Cap.M. R=80.Triada  corespunzătoare (din tabelul următor). prenume.  Această lamă împreună cu cea dată de gradul zilei corectează predicţiile  generale şi sunt cele care guvernează soarta persoanei respective. Acest număr corespunde altei lame din Tarot. P=60.  K=10.  3.1 3.T. Z=500  dar se folosesc în alte metode. atât predicţiilor date de către  celelalte două lame.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 3 -Săgetător: grad 1= 22 noiembrie. O=50. cu aspectele  particulare date de către Planete în Case. interaspecte planetare. Sănătatea   Cap. Timpul   7-O.7.    Vârful horoscopului  La anul naşterii se adună numărul fatidic calculat anterior.  Gradul zilei astfel obţinut este un număr care corespunde unei lamele din  Tarot. aducând  în acest fel o imagine generală mai completă asupra persoanei.Teoria .  Spaţiu   6-U.  -Capricorn: grad 1= 22 decembrie. se continuă horoscopul natal clasic. C=3. F=6. H=8.L.V. M=30. Neverificabilitatea  fiecare nume sau prenume.  1. E=5. Această lamă aduce corecţii. etc.

11.  Avem lamele din Tarot date de numărul fatidic şi de Gradul solar. Ele nu sunt de neclintit. adunând la anul naşterii numărul  fatidic şi adunând toate cifrele componente ale rezultatului: 1964+44=2008. se  înmulţeşte cu valoarea sa kabbalistică şi se face totalul la fiecare.  R      5X2=10        V    4X6=24        A    5X1=5  O     4X7=28         L    3X3=9          U    4X6=24  M    3X4=12         A    2X1=2          R    3X2=6  A     2X1=2           D    1X4=4          E    2X5=10  N    1X5=5            total=39               L    1x3=3  total=57                                             total=48  Până aici avem grupul nume. omul are puterea.7.48. se procedează ca şi la  calcularea vârfului horoscopului. de la coadă la cap. Un proverb spune: “Înţeleptul îşi conduce  steaua. se ia cu un grad în urmă sau cu o zi în urmă.Program de calcul    http://ebook/NV/num71. prin gândirea sa. prenume. deci lama VII din Tarot îi va furniza informaţii  despre acel an.2010 . deci lama X din Tarot. singuri ne facem sorta. 2+0+4+1=7.  Teoria . deci lamele  XLIV şi XV.11. 1964.  Exemplu de calcul:  Roman Vlad Aurel.  numerologia trebuie să fie deterministă. deci inclusiv acţiunea numerelor ce-l  caracterizează. în funcţie de  gândirea omului. la acest  nivel de acţiune.Metode practice .  rezultatului obţinut i se adaugă cifrele componentele şi se obţine numărul  unei lamele din Tarot. Numărul de ordine al fiecărei litere. Numărul de ordine al Zodiei Vărsător este 11. care aduc corecţii la informaţiile raportate la soarta persoanei.htm 09. ora 9. ţinând cont şi de Planeta care guvernează anul respectiv.  deci avem gradul solar 15. pentru că numerele însele. Se adună la anul cercetat numărul fatidic. februarie 5. iar  astrele predispun şi nu impun. pe când ignorantul este condus de ea”.  2+0+0+8=10. se calculează ca şi  vârful horoscopului:  1997+44=2041. număr de ordine al Zodiei.39. din care calculăm numărul fatidic  5+7+3+9+4+8+1+1+1+5=44.  Acum urmează să calculăm valorile kabbalistice ale numelui şi ale celor două  prenume. Dar la  toate acestea se va ţine cont şi de Planeta care guvernează acel an.  Dacă solicitantul doreşte informaţii despre anul 1997.  Trebuie să reţinem că noi suntem ceea ce gândim.15).30  Fiind născut înainte de ora 12. înţelese bine.  să tulbure orice factor de cauzalitate.  Revoluţiile anuale  Page 3 of 3 Dacă ne interesează predicţiile unui anumit an. nu au decât o semnificaţie şi o valoare relativă.1 horoscop astrologic. Grad  solar= (57. care ne va da informaţii despre anul în cauză.  Acum se calculează vârful horoscopului.Teoria . Toate acestea.

Teoria .  numerologia trebuie să fie deterministă. şi culmea este că sunt dispuşi să dezvăluie  aceste secrete pe bani şi mai cer respectivilor să nu sufle o vorbă.2010 . Corpurile   2. dar consider că o astfel  de lucrare nu se pretează la astfel de nimicuri. Omule.2 Page 1 of 7       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  VII . Un iniţiat nu  strigă în gura mare că deţine un secret şi mai ales nu profită materialiceşte  de pe urma deţinerii lui.  să tulbure orice factor de cauzalitate.  1. Caracterizare  Caracterizarea astrologică a numerelor.  2. sunt  adevăraţi impostori.Numerele baza a tot ce există  În căutările mele am dat şi peste aşa-zisele metode de a găsi numerele  câştigătoare la Loto sau alte şmecherii de acest gen. Au intervenit tot felul de speculaţii care  aproape au deturnat sensurile iniţiale.htm 09. Introducere   2. la acest  nivel de acţiune. dar la ce v-ar folosi?  “Căutaţi împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra”. cu cuceririle ştiinţifice  ale vremurilor moderne. nimic. Este o sarcină nu prea uşoară  de a corela adevărurile precise ale vechii numerologii. Geneza continuă   3. Antichitatea. înţelese bine. Nici măcar  moralitate. chiar dacă a mai pierdut din esenţă.Geneza  1. Kabbala   Cap.  Pitagora   3.  Dacă tu crezi că poţi să câştigi la Loto atunci îţi scrii singur numerele. deci inclusiv acţiunea numerelor ce-l     caracterizează. Dar au făcut-o mai practică şi. Toate acestea. pe când ignorantul este condus de ea”.2  §2. Ele nu sunt de neclintit. ai totul  dar trebuie să fii conştient de acest lucru!  Studiul numerologiei a avansat cu timpul. nu au decât o semnificaţie şi o valoare relativă.  Cred că nu are rost să mai spun cine a rostit aceste cuvinte. Nivele de acţiune   A) Vibraţia naşterii - se calculează după metoda dată în al treilea capitol. Şi mai  ales este Legea Necesităţii: orice este posibil dacă este necesar.  1.11. după care se calculează 9  numere importante. III probleme ale personalităţii pe care o abordează. de fapt.  Caracterizarea astrologică a numerelor  Este nevoie de data naşterii şi de numele complet. pentru că numerele însele. omul are puterea.  a câştigat în uşurinţa abordării.  iar astrele predispun şi nu impun.7. singuri ne facem soarta. Probabil că cei care practică  astfel de lucruri şi mai ales îşi dau nume pompoase şi se declară deţinătorii  unor mari secrete numerologice. În primul rând. atât prin simplitatea abordării cât şi prin multitudinea de  Cap. II . Ori credinţa este totul. care  ni se pare potrivită. prin gândirea sa. Un proverb spune: “Înţeleptul îşi conduce  steaua. mai  ales.  Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6     Cuprins  Cap. Omul   Dăm în continuare o metodă de alcătuire a unui horoscop numerologic. Respectivele numere pretinse a fi câştigătoare la Loto nu fac  decât să întărească în om credinţa că poate câştiga. Dar nu putem spune că are acelaşi farmec şi  exactitate ca în vremurile de demult. I . şi de a discerne pentru eliminarea speculaţiilor fără o  prea mare valoare. Horoscopul numerologic modern    Trebuie să reţinem că noi suntem ceea ce gândim. Înseamnă că nu deţine. Şi eu aş  putea să vă dau indicaţii asupra numerelor câştigătoare. în funcţie de  gândirea omului. nu au habar de metafizică. au îmbinat-o cu noile teorii matematice. deci însumarea tuturor cifrelor ce  astrologică   http://ebook/NV/num72. Şi  numerologie sau astrologie fără metafizică este egal cu zero.

 el va avea o influenţă hotărâtoare în  caracterizarea personalităţii.  C) Numărul karmic – este numărul care nu apare deloc în cifrarea numelui  sau a prenumelui şi reprezintă lecţii care au rămas neînvăţate dintr-o altă  viaţă şi care acum urmează să fie absolvite şi realizate. luna. Muzica   Cap. În exemplul nostru: 9+4+5+4+3+4+9+3=41.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 7 alcătuiesc data naşterii completă: ziua. iar după şapte ani  este obligatoriu.htm 09. Aşa cum ne cunosc  ceilalţi. dacă aveţi un nume pe care-l iubiţi mai mult decât pe primul.  F) Numărul de expresie – suma redusă la o cifră dintre interior şi exterior.Horoscop numerologic  Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL  1. se va  speciale. Îi trebuie un oarecare timp sufletului să se  Spaţiu   obişnuiască cu noul nume.7. Persoanele care şi-au schimbat  numele de familie prin căsătorie vor folosi numele nou dacă a trecut suficient  1.  2.Triada  1. manifestările exterioare. Un număr este considerat  în exces dacă numărul apariţiilor sale este cu cel puţin 2 mai mare decât al  următorului. 1+7=8.  până la obţinerea unei singure cifre. Ne arată proiecţia externă a  personalităţii.  se produce o supralicitare a calităţilor respective.  http://ebook/NV/num72. Prezentarea făcută în  acel capitol împreună cu tabelul respectiv sunt suficiente pentru a intui  caracterul dat de vibraţia numerelor şi a putea prezenta şi alte detalii. Logica triadei   3. În  2. Prezintă personalitatea. Încheiere   Anexe  B) Numărul dominant – este numărul care apare de cele mai multe ori în  cifrarea numelui sau prenumelui.Numere naştere. care se reduce succesiv.  numerele 2. Operaţii  numerologice   Cap. Numărul de interior semnifică  personalitatea ascunsă.2010 . Chakrele şi  evoluţia omului   2. anul.Teoria . Pot fi mai multe iar dacă vreunul apare în exces. 7 şi 8. Spicuiri din  9 6 4 1 5 4 3 1 4 1 3 9 5 3  horoscopul  egiptean   După care se calculează următoarele numere importante. V . Spre o  matematică a  binelui   3.  În continuare. Sănătatea     Cu ajutorul acestui tabel va fi cifrat numele (obligatoriu numele avut la  Cap. Timpul   acest interval. IV . ale căror litere vor primi  valoarea numerologică conform tabelului:  1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H Q Z 9 I R   1. Neverificabilitatea  logicii binare   2.11.  Cap. În acest exemplu.  E) Numărul de exterior – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare  consoanelor numelui şi prenumelui. Este singura vibraţie dată la naştere şi  care nu se poate modifica. relaţiile cu ceilalţi. Numere speciale.2 3. dacă persoana s-a obişnuit suficient cu noul nume. VII . poate să-l  3. Înainte de şapte luni nu este recomandabil. înclinaţii şi motivaţii interioare. Diverse  face un comentariu separat şi cu acesta).  timp de la schimbarea numelui. forţa internă. Horoscopul  numerologic  modern   3. Toate  celelalte numere care urmează a fi date sunt particularizări specifice  acestora.    D) Vibraţia de interior – este suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor ce  reprezintă vocale din nume şi prenume. Cristalele   folosească. 4+1=5. avem nevoie de nume şi prenume. începând de la şapte luni până la şapte ani. VI . În  exemplul nostru: 6+1+1+1+3+5=17.

 7. cât şi împărţirea  următoare pe grupe:          -mentale: 1. Dacă în  locul prenumelui este preferat un diminutiv sau o poreclă.11. 9. Se poate analiza. Acest număr influenţează puternic numărul  de expresie.2010 . De menţionat că anul numerologic începe şi se termină la echinoxul  de toamnă. Toate acestea  ţinând cont de împărţirea numerelor în Yin şi Yang. ca o  încununare a studiului de până acum. 3.  Acum dăm câteva sugestii de interpretare ale numerelor care sunt  particularizări ale descrierii generale de la al treilea capitol.  H) Numărul ereditar – specific membrilor unei aceeaşi familii. 3+3=6. Exemplul nostru: 9+6+4+1=25. 5. cum ar fi de exemplu ziua naşterii din data  naşterii. care  va fi caracterizat de către însuşirile generale ale cifrei. scopurile din  subconştient. 8. 7.  numărul de înmatriculare al maşinii. 8. 5. numărul apartamentului etc.   -fizice: 4. În acest caz se ia  în considerare caracterizarea cifrelor mai mari decât 9 de la acelaşi capitol. 9. la una singură. 3. anul. 9.  Pentru a aprofunda şi mai mult studiul unei persoane. Prenumele primit la naştere are o deosebită importanţă. în fond. 9. 2+5=7. 5. semnătura (singura vibraţie pe care o  alegem deliberat). suma tuturor cifrelor corespunzătoare numelui. ci la un număr mai mic sau egal cu 22.   -ştiinţifice: 1.  Alte numere ar fi: iniţialele numelui. se va stabili  clasificarea ca importanţă.7. mai putem lua în  considerare şi alte numere.   -artistice: 3. 7.2 Page 3 of 7 Ne dă relaţii despre rolul pe care doreşte să-l joace. 7.  Se obţine din suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor corespunzătoare  numelui de familie.   G) Numărul activ – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare tuturor  literelor ce compun prenumele. reducem totul la o  cifră şi am aflat al câtelea an al unui ciclu este anul care ne interesează..  Ciclurile numerologice din viaţă durează 9 ani – se însumează vibraţia  naşterii cu cea a anului respectiv (care ne interesează). 6.Teoria . Numerele care nu  http://ebook/NV/num72. numărul de telefon.   -intuitive: 2.   -emoţionale: 2. 6.htm 09. Este şi o altă imagine despre noi.  Numerele de interior şi exterior se discută atât separat ca şi combinaţii între  ele. se va lua şi acesta  în consideraţie şi în funcţie de atracţia exercitată de acesta. cât şi ca suma lor sub forma numărului de expresie. dar obligatoriu şi prenumele primit la naştere. date în capitolul al  treilea. pentru că  nu întâmplător le avem. 9. prin adunare. 5. influenţează  numărul de expresie dar nu în aşa mare măsură cum o face numărul activ. numărul destinului (suma dintre semnătura şi vibraţia  naşterii).   -afaceriste: 4. O altă variantă ar fi ca acest număr să nu  se reducă la o cifră. dacă este sau nu mai importantă decât  prenumele. 4.  prenumelui şi a datei naşterii. Se discută tot după aceleaşi descrieri  ale numerelor din al treilea capitol. În exemplul nostru:  4+3+1+4+1+3+9+5+3=33.  I) Numărul cosmic – este suma redusă la o cifră a numerelor activ. 8. orice: luna. 9.   -spirituale: 1. dacă este de două cifre se reduce. ereditar  şi vibraţia naşterii. practic.

 disciplină. originalitate  H – creativitate    Numărul “4”  B – conservatorism. nervos. preocupat să placă  G – generozitate  H – justiţie    Numărul “7”  B – fanatism  http://ebook/NV/num72. nu fii neglijent şi împrăştiat  D – dorinţă de realizare prin muncă  E – răbdare. timiditate  C – învăţarea prieteniei şi colaborării  D – dorinţă de asociere şi colaborare  E – relaţii şi prietenii  F – nevoie de dragoste. carieră artistică. relaţii diverse  F – gust pentru schimbare. posturi de conducere  G – inventiv. disciplină    Numărul “5”  B – impulsivitate. echilibru    Numărul “3”  B – dispreţuitor. contacte sociale  H – sociabilitate. inteligenţă activă  C – respectă pe altul.htm 09. romantism exagerat  C – fii conciliant. se discută direct din descrierile de la capitolul al treilea. caută armonia  F – spirit conciliant.7. căutarea dragostei unice şi profunde  G – inteligenţă. echilibru. călătorii. colaborare  G – calm aparent. muncă  H – metodă. mai multă autoritate  D – dorinţă de reuşită şi realizarea prin sine  E – dorinţă de strălucire şi conducere  F – voinţă. egoism. evită situaţiile conflictuale  D – dorinţă de echilibru şi armonie  E – relaţii cu publicul.2010 . dorinţa de a conduce  C – realizaţi-vă prin voi înşivă. exagerat de vesel  C – nu vă închideţi în sine  D – dorinţă de afirmare şi exprimare  E – reuşită socială  F – dorinţă de reuşită.11. oportunist  H – siguranţă de sine. mobil  D – dorinţă de libertate  E – schimbări.Teoria . afaceri  G – curiozitate dinamică  H – combativitate    Numărul “6”  B – spirit de complezenţă. curaj    Numărul “2”  B – supunere. autoritate.2 Page 4 of 7 apar în aceste liste. agresivitate  C – fii activ. căutarea sensibilităţii  F – să fie considerat un om de bază şi cinstit  G – ordine.    Numărul “1”  B – exces de zel. mediator. ambiţie. fii adaptabil.

 idealuri înalte  E – devotament.  folosind şi tabelul existent acolo. Mergeţi  înainte călăuziţi de spirit. Particularizările la interior. iubirea banilor  C – evită extremismul.2010 . melancolie  H – înţelepciune    Numărul “8”  B – materialism excesiv. eu  recomand ca toate numerele găsite să fie discutate şi particularizate după  descrierea generală făcută în al treilea paragraf al celui de-al doilea capitol. poate îl intuiţi. omenos  D – umanitarism. poate vă place.Teoria . altruism  F – idealuri măreţe. totul sau nimic  H – autoritate    Numărul “9”  B – altruism până la uitarea de sine  C – fii tolerant. Nu căutaţi cu tot dinadinsul să vă aflaţi teoretic  misiunea de îndeplinit. pentru că veţi rămâne doar cu teoria. nu are importanţă.htm 09. autoritate  F – realizare socială şi materială  G – încăpăţânare.  cât şi numărul rezultat din adunarea celor două cifre. Eu am dat aceste  liste-sugestii. un număr  care nu se poate afla prin calculele clasice. Nu se poate afla decât prin meditaţie  sau jurnal. trecându-le prin filtrul meu. devotat.  rezonând cu situaţia momentului. oricine va putea face o analiză numerologică  mult mai corectă decât folosind listele date anterior. El se poate schimba în timp. ţinând cont şi de semnificaţia ocultă a numerelor alcătuite din  două cifre dată în al treilea capitol. le va  face fiecare trecându-le prin filtrul propriu. deci nefiind “literă de lege”. umanitare  G – emotivitate. se foloseşte mai mult simpla asociere. bazaţi-vă pe intuiţie şi vă veţi da seama poate mai  târziu că v-aţi realizat destinul. exterior. care are o mult mai mare valoare.  eu nu voi da decât câteva idei directoare în ceea ce priveşte analizarea zilei  de naştere alcătuită din două cifre. original  F – căutarea adevărului  G – mister. aşa cum am  descris-o în paragraful despre operaţiile numerologice. Nu vă  chinuiţi să-l găsiţi.2 Page 5 of 7 C – încredere în viaţă. Lucrurile mari se  http://ebook/NV/num72. Să nu uităm că în cazul unei entităţi aflată  pe o cale spirituală. Acela  este adevăratul număr ce ne caracterizează. există. De altfel. are libertatea şi în acelaşi timp datoria.  Înţelegând caracteristicile fiecărui număr şi lăsând intuiţia să lucreze pentru  acel moment şi acea situaţie. interes pentru alţii  D – independenţă. care este  adevăratul număr ce ne caracterizează.  Repet ce spuneam într-un capitol anterior.11. pentru fiecare. etc.  Se analizează fiecare cifră în parte care intră în corespondenţa numărului. Acela este adevăratul număr. în  funcţie de etapa din viaţă pe care o parcurgem sau misiunea pe care o avem  de îndeplinit. comentariile fiind cele  cunoscute. altruism  H – demnitate    Numerele A şi I se găsesc caracterizate în capitolul al treilea. cine doreşte să  facă horoscoape numerologice. fiecare îl găseşte prin sine. de a fi  creativ şi responsabil. ocupă-te şi de problemele sociale  D – dorinţă de câştig şi realizare concretă  E – reuşită materială. Este de preferat să las libertatea de opinie  celui ce se încumetă să comenteze sau să facă horoscoape numerologice. interiorizare  E – inventiv. Deci. cuprins între 10 şi 30.7. de multe ori îl intuim şi îl îndrăgim fără să ne dăm seama.

 iar ignorantul este condus de ea. în special dacă ajung la un numitor comun în ceea ce  privesc unele probleme. Un prieten spunea că după şapte ani  este bine să schimbi ceva în viaţa ta: dacă nu partenera sau casa.  “+1” – îmţelegere bună. Toate informaţiile  necesare vor veni la timpul lor. un număr 9 trebuie adus mai  cu picioarele pe pământ de un 4.Teoria . folosind caracteristicile de la capitolul al treilea. o legătură în care  vor să conducă amândoi. chiar dacă există numerologic afinitate maximă. “+2”. Sau. pentru că riscaţi să vă blocaţi pe această temă.        Gradele de afinitate sunt prezentate aici de la cel mai bine.  Dar. “Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate  celelalte vi se vor da pe deasupra”. cel puţin  schimbă mobila în casă.  Ar fi poate util. care prin altruismul lor s-ar trezi la un  moment dat că au dat totul şi ei nu mai au nimic material etc. să dăm şi un  tabel al afinităţilor.2010 . Şapte ani este totuşi o viaţă.  Dar în toate. Spre exemplu. Întotdeauna  este bine să menţii echilibru în viaţă. să faci totul cu măsură.  “—2” – legătură nerecomandabilă.  “—1” – legături în care pot să apară probleme. cifra “7” este o cifră  ciclică. o legătură între doi de 8. Prin dragoste  depăşeşti orice predicţii negative date de astrologie sau numerologie.2 Page 6 of 7 realizează în fiecare zi câte puţin. mai ales în ceea ce priveşte numărul corespunzător  vibraţiei naşterii.  De multe ori. Nu căutaţi neapărat să vă găsiţi vieţile  anterioare. cel mai important lucru într-un cuplu este dragostea.7. sau doi de 1.  nu va face nici unul dintre ei concesii celuilalt. să nu uităm câteva lucruri:  - Astrologia şi numerologia predispun şi nu impun. Un  număr Yin poate fi fascinat de unul Yang. Astfel avem:  “+2” – înţelegere perfectă. spre exemplu.  http://ebook/NV/num72. te  situezi deasupra oricărei influenţe.11.htm 09.  - Înţeleptul îşi conduce steaua. sau doi de 9.  problemele nu vor apărea între ei. De exemplu.  “0” – legături ce necesită unele concesii pentru a ajunge la un echilibru. “-2”. Vorbind despre numerologie. în special dacă folosesc amândoi partea bună a  vibraţiilor numărului respectiv. Observăm că există numere care nu se  înţeleg bine cu numere de acelaşi fel. doi  de 6 ar fi un cuplu de “zăpăciţi”. doi melancolici care ar uita că trebuie să-şi  plătească telefonul. Aceasta atâta timp cât dragostea nu  slăbeşte din intensitate. într-un cuplu. ci între ei şi societate. la cel mai  puţin recomandabil. dar va trebui să suporte exuberanţa  sau nestatornicia acestuia.

Kabbala   tine te distrugi. chiar dacă nu ştii aceasta în mod  Cuprins  conştient. Nu te lăsa dus în eroare de forme. ea nu are limite.7. Corpurile   pentru că divinitatea din tine nu are limite.11.  Iată că am ajuns la finalul acestei lucrări. Faţă de cine? Faţă de cel căruia îi este dedicată  această lucrare: Omul. deci ele trebuie să-ţi fie ţie supuse şi nu tu supuse lor. fiind vorba de  numere ca principii metafizice. Nu uita că şi semenii tăi sunt Fii ai aceluiaşi Tată.  Omule.Teoria . fii desăvârşit precum Tatăl desăvârşit  este. Exteriorul este proiecţia lumii tale interioare. Nu aş fi  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  putut să scriu o lucrare seacă. alcătuită din şapte capitole. Dumnezeu este  1. nu aş fi terminat lucrarea în două mii de ani . fiecare  cu câte trei paragrafe. numere spirituale. Nu uita.  3.3 Page 1 of 2       - Firicel Ciarnău - Numerele vii  VII . Adevărul şi Viaţa sunt în tine. Trebuia să o termin odată. în Christul din tine. Omul   Eşti Fiu al Luminii. Dăruieşte fără să aştepţi  Cap. deci lumea ta interioară  este singura realitate.Numerele baza a tot ce există  răsplată de la alţii. eşti cauza cauzelor. Introducere   Iubire.  Copyrigth © Editura Fidelia  Este scrisă pe scurt. dăruieşte iubire pentru că tot ţie îţi dăruieşti. iar tu eşti creat după chipul şi asemănarea Lui. Este astfel şi o invitaţie pentru alţii de a cerceta mai departe. Îndoiala şi teama te fac din creator o creatură. de manifestările  exterioare. eşti Fiul ei. Încheiere    “Omul este copilul răsfăţat al Divinităţii”.Geneza  că îndoiala este opusul credinţei în puterile tale şi prin îndoială îţi impui  propriile limite..  Omule. este însăşi esenţa divină.  “Omul este o stea înlănţuită în trup”.. Fii un creator al frumosului. fii demn de ea în gânduri şi fapte. fără limite.  Calea. este  Pitagora   unealta ta de creaţie.  Cap. astfel că această lucrare s-a  constituit până la urmă într-un curs de metafizică.  Forţa mentală este cea mai mare forţă din Univers. Nu  mi-am făcut decât datoria. Îndoiala şi teama sunt cei mai mari duşmani ai tăi. de numerologie. eşti Fiu al Luminii. trebuie să afli cine eşti. Singurele limite sunt cele pe care  2. pentru că eşti ceea ce  gândeşti. nici nu se putea altfel.3  §3. Dăruieşte iubire. Nu-ţi crea limite  1. care este esenţa ta. Am scris-o cu plăcere. Geneza continuă   singur ţi le impui.2010 .  Lumina se află în tine. Caracterizare     astrologică   http://ebook/NV/num73. în lumea ta interioară. I . Fii bun şi  înţelept. Antichitatea. Fără limite. Nu te îndoi pentru  Cap. Gândeşte numai şi numai pozitiv. altfel intrând în     rezonanţă cu această informaţie. nu fii distructiv pentru că pe  3. eu nereuşind să fiu sec nici la  orele de matematică pe care le predau elevilor. eşti începutul şi sfârşitul. Omule. III Caracterizarea astrologică a numerelor     1. Eşti un creator. Nivele de acţiune      2. manifestat în multiple    forme. tu le-ai creat. II .htm 09.  2.  adu-ţi aminte că eşti de esenţă divină.  izvorul ei nu poate seca niciodată. fiecare di paragrafele ei putând constitui un volum  Toate drepturile rezervate  separat. răsplata o vei primi la momentul potrivit.

 Ed. IV . 1994  speciale. Muzica   Ghyka M. – Filosofia esoterică a Indiei. Safire. Ed. Paris.3 3. 1984  1. 1993  1. 1995  Spaţiu   Ureche V. Încheiere   Anexe  Anexe    Teoria .C. Logica triadei   Lévi É. 1992  matematică a  Ciupercă D.Triada  Goetschel R. 1995  logicii binare   Lévi É. Prelipceanu D. Numere speciale.  Steiner R. Ed. – Autocontrol pentru avansaţi. 1994  3. - Chei pentru Univers. Sănătatea   Lobos G. – Povestiri despre numere măiestre. – Kabbala. Payot. 1952  Cap. Ed. – Astrologia în Noua Eră.Teoria . Ed.Numere Schuré E.Metode practice . 1981  evoluţia omului   Câmpan F.T. – Numerologia magică. 1994  binelui   Constantinescu A. Ed. 1993  Star E. – Cer şi destin. - Marii iniţiaţi. Cristalele   *** - Elta – Revista de metafizică (serii de articole)  Cap. Ed. Spicuiri din  horoscopul  egiptean   2. - Philosophie et mystique du nombre. Excelsior. Litera. Albatros. Timpul   *** - Biblia  3.A. Univers enciclopedic.2010 . Ed.. Elit Comentator. Ed. tradiţia secretă a occidentului. Operaţii  numerologice   Cap. Horoscopul  numerologic  modern   3. Dacia. 1994  2.Prezenţa subtilă a numerelor  Page 2 of 2 Bibliografie selectivă  Alexandrina C. V .htm 09.  Dacia. 1992  Inoan A.Program de calcul    http://ebook/NV/num73. 1992  1. – Numerele în destinul dumneavoastră. Ed. de Vest. – Cartea ştiinţelor oculte. – Numerologia tantrică. 1984  2. Spre o  Chatterji J.7. Ed. Antet. – Curs de filosofie ocultă. 1987  2. Porto Franco. Neverificabilitatea  Johari H. 1941  3. Ed. Ed. Tineretul liber. Orizonturi. Diverse  Seracu D.11. - Universul. Albatros. Ed. Lotus. Ed. Ed. – Povestiri despre probleme celebre.T. Antet. Safire. – Misterul biblic al genezei. 1993  Azariel – Commentary on the Doctrine of the Sephirot. – Misterele horoscopului egiptean. – Cheia marilor mistere. 1993  Papus – Kabbala. 1798 (FIL)  Boiu A.Horoscop numerologic     1. Herald  Cap. VII . Ed. Chakrele şi  Câmpan F. VI . Ed. Varsau.

Numerele baza a tot ce există   Semnele zodiacale (sinteze)    Culoare  roşu  galben   violet  verde  portoc. voinţă. finanţe  justiţie.2010 . sociabilitate  regenerare. ocult. Introducere   2. superficialitate. IV . diplomaţie. lider  analiză. autoritate. idealism. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  astrologică   3. armonie. generozitate  posesiune. optimism.    Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  Caracteristici date de: Semn zodiacal Planetă bază sec. Antichitatea. sensibilitate  strălucire.htm 09. Omul   Cap.Anexa Page 1 of 9          - Firicel Ciarnău - Numerele vii Anexe     Caracterizarea astrologică a numerelor Nr. Geneza continuă   3.  Pitagora   3. sexualitate. impulsivitate.  violet  Element  foc   pământ  aer  apă  foc   pământ  aer  apă  foc   Verb  a fi  a avea  a gândi  a simţi  a voi  a analiza  a echilibra  a dori  a înţelege  Cuvinte cheie  acţiune.Geneza  1. versatilitate  familie. Operaţii  numerologice   Cap. critică. meticulozitate.Prezenţa subtilă a numerelor  galben   roşu  bleu  http://ebook/NV/anexa.Teoria . ataşament. Corpurile   2.11. stabilitate. Kabbala   Cap. 1 2 3 4 5 6 7 (Soare) (Luna) (Jupiter) (Marte) (Mercur) (Venus) (Neptun) (Saturn) (Uranus) (Leu) (Rac) (Săgetător) (Fecioara) (Berbec) (Balanţa) (Peşti) (Capricorn) (Vărsător) (Capricorn) (Balanţa) (Gemeni) (Taur) (Gemeni) (Taur) (Fecioara) (Scorpion) (Berbec) Element foc apă aer pământ foc apă aer / toate pământ foc Cuvânt Conducere Asociere Sociabilitate Realizare Mobilitate Armonie Interiorizare Materialism Altruism   8 9 Cuprins  Cap. religie  1. materialism  comunicare. III Caracterizarea astrologică a numerelor  1. I . II . pasiune  credinţă.

V . Spicuiri din  2.2010 . prietenie. 3. conducere.Numere speciale. partea masculină  personalitate. energie   jovialitate. Logica triadei   Planeta  Culoare  3. evoluţia omului   Spre o  matematică a  binelui   Muzica   indigo   indigo   bleu  pământ  aer  apă  a folosi  a cunoaşte  a crede  Page 2 of 9 perseverenţă. intuiţie. intelect  atracţie. materialism  altruism.11. compasiune. 3. Timpul   3. superstiţie  Cap. Numere speciale. horoscopul  egiptean   Horoscopul  numerologic  modern   Încheiere   Jupiter  Saturn  Uranus  Neptun   Pluto  Anexe   Cuvinte cheie  Simbol  Cuvinte cheie  personalitate. VII . Neverificabilitatea  Planetele (sinteze)  logicii binare   2. înţelepciune  invenţie. forţă. medicină  procuror.Anexa 1.Triada  1. Cristalele   Cap. altruism    Planeta  Soare  Luna   Mercur  Venus  Marte  Jupiter  Saturn  Uranus  http://ebook/NV/anexa.  Spaţiu   2. necomformism. artă  acţiune.Horoscop numerologic  1.htm 09. Chakrele şi  2. Sănătatea   Cap. justiţie. răbdare. VI . partea feminină  comunicare. Diverse  Soare  Luna   Mercur  Venus  Marte  portocaliu  verde  violet  galben  roşu  bleu  indigo  bleu-ciel  bleumarin  roşu închis  Metal  aur  argint  mercur  cupru  fier  staniu  plumb  uranium  neptunium  plutonium  Nr.Teoria . senzualitate.  1  2  5  6  4  3  8  9  7  0  Semn guvernat  Anatomie   inima   stomac  sistem nervos  gât  muşchi  ficat   schelet  magnetism   picioare  sex                      1. progres  sacrificiu.

 iluminare  karma. nu a realizat nici jumătate din scopul încarnării   teama de noutate  fractura: nu şi-a ascultat fiinţa interioară  rigiditate sentimentală. reîncarnare.Anexa Neptun   Pluto  spiritualitate. spirit prea critic  temere de a întreba sau de a se exprima  îndepărtare de la scopul încarnării. tratarea cu asprime a vieţii  fuga de ceva sau cineva   mânie neexprimată  posesivitate. gripă  Hepatita  Herpes  Hipo şi  iubire limitată.11. acum probe care nu sunt  rezolvate bine. transformare  Page 3 of 9  Cauzele Anemia  Angina  Artrita  subtile ale bolilor  refuz de a utiliza talentele în folosul aproapelui  teama de a se exprima sau de a cere   rigiditate. în viaţa anterioară nu a dorit să vadă nişte evidenţe. la maturitate:  probleme relaţionale  teamă. în viaţa anterioară nu a crezut în iubire  Hipertensiunea  Infecţie urinară  Inima  Insomnie  Miopia şi  hipermetropia  mânie faţă de partenerul sexual  nu exprimă deschis sentimentele  culpabilitate sau idei obsesive  teama de viitor. la copii  stresul provocat de părinţi poate să faciliteze miopia  http://ebook/NV/anexa. la schimbare sau la scopul încarnării  ură. justiţie. mânie. ideal. ruptură între suflet şi personalitate  confuzie sufletească.2010 .  Hemoroizi  Dinţii  Dureri de cap  Ficatul  Gâtul   Genunchi   Guturai. refuzul de a slăbi încordarea   dificultate în a lua decizii   rezistenţă la cursul vieţii. refuzul de a se debarasa de scheme vechi  în tinereţe: persoană care în viaţa anterioară nu şi-a refuzat nimic. lipsă de compasiune. hipnoză. spirit critic  în viaţa anterioară gânduri negative. utilizare necorespunzătoare a calităţilor  intelectuale şi a cunoştinţelor  culpabilitate sexuală  refuză evoluţia. culpabilitate  în viaţa anterioară dezacord între suflet şi mental.Teoria . necredinţă  culpabilitate sexuală  Boli nervoase  Boli venerice  Cancer  Ceafa  Coapsele  Colesterol  Coma  Conjunctivită  Constipaţie  Diabetul   Diaree.htm 09. de obicei îndreptate împotriva propriei persoane.

 totul se întâmplă  conform  Legii.  balansul  pendulei  se  manifestă  în  toate  şi  măsura  oscilaţiei  sale  la  dreapta  este  asemănătoare cu măsura oscilaţiei sale la stânga. Universul este mental”  Legea Corespondenţei: “Ceea ce este Sus este ca şi ceea ce este Jos şi ceea ce este Jos este ca şi  ceea ce este Sus”  Legea Vibraţiei: “Nimic nu stă. faţă de bărbat  (dreapta). mijloc: culpabilitate faţă de femeie (stânga).Teoria . masculin şi feminin. într-o viaţă  anterioară cruzime faţă de animale (în special psoriazisul)  culpabilitate sexuală. refulare  simbolizează emoţiile şi sentimentele  Sistem digestiv  neasimilarea experienţelor de viaţă  Spatele  Splina  Şolduri  Tiroida   Tuberculoza  Urechile   Vărsături  Vezica biliară     jos: teama de viitor.Anexa Organe  sexuale  Picioare  Pielea  Prostata  Rău în  transport   Respiraţia  Reumatism  Rinichii  Sângele   proasta utilizare a sexualităţii acum sau în viaţa anterioară  refuz de a avansa  teama de a fi tu însuţi.2010 . rigiditate  neexprimarea talentelor. sus: neînţeles de alţii.  polii  opuşi  au  o  natură  identică.  orice  lucru  are  doi  poli. neascultarea vocii interioare  respingerea unei idei. totul se mişcă. genul se  manifestă pe toate planurile”  http://ebook/NV/anexa. toate paradoxurile pot fi conciliate”  Legea Ritmului: “Totul se scurge înăuntru sau în afară.  hazardul  nu  este  decât  un  nume  dat  unei  Legi  necunoscute.  extremele se ating.  însă  de  grade  diferite. totul are principiile sale. umilinţă   anterior a fost supermaterialist   refuzul de a înţelege ceva sau pe cineva. toate adevărurile nu sunt decât semiadevăruri. dorinţelor. de a te exprima total. de deschidere. impresia unei responsabilităţi prea mari  obsesie. neexprimarea iubirii   lipsa de utilizare a propriului arbitru  neputinţa de exprimare după dorinţă.11. ritmul este constant”  Legea Cauzei şi Efectului:  “Orice cauză are efectul său şi orice efect are cauza sa. teama de bătrâneţe  teama de a nu pierde controlul  Page 4 of 9 refuzul de a accepta viaţa să decurgă normal. capacităţilor sau a credinţei sale.  totul  are  două  extreme. totul evoluează apoi  degenerează.  asemănătorul  şi  neasemănătorul  au  aceeaşi  semnificaţie. însă nimic nu scapă Legii”  Legea Genului:  “Este un gen în toate lucrurile. într-o viaţă anterioară folosirea  defectuoasă a energiilor  gelozie. orice lucru are durata sa. a cuiva sau ceva (la femeile însărcinate sarcina nedorită  cu adevărat)  îngustime de spirit   Legile Kybalionului  Legea Mentalismului: “Totul este spirit.htm 09.  sunt  numeroase  planuri  ale cauzalităţii. totul vibrează”  Legea Polarităţii:  “Totul  este  dublu.

Prinţi. Soare  V. Vulcan        Epoca  Polară  Hiperboreană  Lemuriană  Atlanteană  Actuală  ?  ?       Perioada   Vechea Indie   Vechea Persie   Vechiul Egipt  Greco-romană  Era  Biserica                Efes  Smirna  Pergam  Tiatira  Sardes  Philadelphia  Laodicea                 {   {   Actuală  ?  ?   Cele 9 Coruri angelice. Saturn  V.htm 09.2010 .11.Teoria . Lună  Pământul  N. planete şi Genii  Serafimi  (Neptun)  Prinţ:  Metatron  Vehuiah   Yeliel  Sitael  Elemiah   Mahasiah  Lelahel   Achaiah   Cahetel  Dominări  (Jupiter)  Prinţ:  Tsadkiel  Nith-haiah  Haaiah  Yeratel  Seheiah   Reiyel  Omael   Lecabel   Yasariah   Principate  (Venus)  Prinţ:  Vehuel  Daniel  Hahasiah   Arhangheli   (Mercur)  Prinţ:  Puteri  (Marte)  Prinţ:  Camael  Heruvimi  (Uranus)  Prinţ:  Raziel  Haziel  Aladiah   Lauviah   Hahaiah  Yezalel   Mebahel   Hariel   Hekamiah   Yehuiah   Lehahiah  Khavakiah  Menadel   Aniel  Haamiah   Rehael  Yeiazel   Memamiah   Îngeri  Yeyalel   Harael   (Luna)  Prinţ:  Virtuţi  (Soare)  Prinţ:  Raphael  Tronuri  (Saturn)  Prinţ:  Lauviah   Caliel  Lauviah   Tsaphkiel  Pahaliah   Nelchael   Yeliayel   Maelhael  Haheuiah   Hahahel  Mikhael  Veuliah   Yelaiah   Sealiah   Ariel   Asaliah   Mihael   Damabiah   Manakel  Ayael  http://ebook/NV/anexa. Ierarhii. Jupiter  N. Venus  N.Anexa    Page 5 of 9 Perioadele omenirii  Globul  V.

  Gabriel  II  6. Lumea astrologică ce primeşte  influenţe de la Dumnezeu Fiul    http://ebook/NV/anexa. Adriel  11.  Azariel  5. Inteligenţe supreme ce primesc influenţe de  la Dumnezeu Tatăl  1  2  3  4  5  6  7  8  9                    Aleph  Beth   Ghimel  Daleth   He  Vau   Zain   Heth   Teth   Yod   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  A  B  G  D  H  W  Z  Serafimi   Heruvimi  Tronuri  Domnii  Forţe  Virtuţi  Principate  Neptun  Uranus  Saturn  Jupiter  Marte  Soare  Mercur  Venus  Luna  Pământ    Literele  mame  Aleph  Mem  Shin  duble  Beth  Ghimel  Daleth  Caph  Phe  Resch  Thau   11     Caph   20  C  Methatron    Saturn   Jupiter  Marte  Soare  Venus  Mercur  Luna  simple  aer  apă  pământ                      Ch  Arhangheli  T  Y  Îngeri    10     Lumea arhanghelică. Barbiel  15.  Egibiel  19.  Abdizuel  13.  Amixiel I  4. Requiel  24.  Ergediel  18. Amixiel II  Alfabetul ebraic Lumea angelică. Tagriel  27. Ataliel  16.Teoria .  Azervel  Mikael  Mitzrael  Umabel  Iah-hel  Anavel  Mehiel   Gabriel  Page 6 of 9 Habuiah  Rahael  Yabamiah   Haiiael  Mumiah   22.  Dirachiel   7. Aziel  10.Anexa Haniel  Imamiah   Nanael  Nithael  Mebahiah  Poyel    Îngerii lunari guvernatori ai domiciliilor lunare    1.11.  Bethnael  26.  Manediel  9.  Seheliel   8.  Amutiel  20. Jazeriel  14. Barinael  25. Kyriel  21. Ardefiel  17. Alheniel   28.htm 09.  Enediel   3.2010 .  Geniel   2. Geliel   23. Neciel  12.

 maj.  Pământ            He  Vau  Zain  Heth  Teth  Yod  Lamed  Nun  Samech  Hain  Tsade  Coph  Berbec  Taur  Gemeni  Rac  Leu  Fecioara  Balanţa  Scorpion  Săgetător  Capricorn  Vărsător  Peşti  12     13         600    50  N  14         700    60  70  S  -  15     16     Lumea elementală - influenţe de la Sfântul Duh  17       Phe   Phe*  Tsade  Tsade*  Coph   Resch  Shin   Thau   80  P  Seraphim   Cherubim  Tharsis    800    90  Tz   18         900    100  K  200  R    Ariel                        19     20     21     22                 300  Sh    400  T  Omul   Corespondenţe  Tarot  Arc.2010 .  IV  V  VI  VII  XI  IX  VIII  XIII  XIV  Kabbala  Sefira  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Calea  28  16  17  18  19  20  22  24  25  Dragon  Şarpe  Cal  Capră  Maimuţă  Cocoş  Câine  Mistreţ  Şobolan  Zodiac  chinezesc  Alchimia  Operaţie  alchimică  calcinare  congelare  fixare  solvire  digerare  distilare  sublimare  separare  creaţie  Ruben  Beniamin  Simeon  Gad  Iuda  Aşer  Isahar  Dan  Levi  Triburile lui  Israel                    http://ebook/NV/anexa.Anexa   Page 7 of 9   Caph*  Lamed   Mem  Mem*  Nun  Nun*  Samech   Hain   500    30  40  L  M  Raziel  Tsaphkiel   Tsadkiel  Samael  Raphael  Haniel  Michael  Gabriel  Zodiac   Saturn  Jupiter  Marte  Soare  Venus  Mercur  Luna                    Foc  Aer  Apa   Elem.Teoria .htm 09.11.

.)  Apă  Spade  (planeta în  semnul. Tarot şi elemente astrologice    Sefira  1  2  3  4  5  6  7  8  Tarot   Arcane  minore   As  2  3  4  5  6  7  8  Bastoane  (planeta în  semnul..htm 09.11.)  Foc  Cupe  (planeta în  semnul.)  Pământ                                                                  http://ebook/NV/anexa..Anexa XV  XVII  XVIII  -  -  -  26  15  29  Bivol  Tigru  Pisica  Trigrama  30  19  12  14  27  21  32  31  25  11  10  -  Kun  Li  Kan  Xun  Gen  Zhen  Dui  - -  Qian  ---  fermentaţie  multiplicare  proiecţie  Metale  aur  argint  mercur  cupru  fier  staniu  plumb  uraniu  neptuniu  plutoniu  aluminiu  Page 8 of 9 Neftali  Iosif  Zabulon  Numero  1  2  5  6  4  3  8  9  7  0  10                                    XIX  II  I  III  XVI  X  XXI  XX  XII    6  9  8  7  5  4  3  2  1    O      Corespondenţe între Sefire....Teoria ..)  Aer  Monede  (planeta în  semnul.2010 ..

2010 .Anexa Page 9 of 9   9  10  9  10                                   Teoria .11.htm 09.Metode practice .Program de calcul    http://ebook/NV/anexa.Teoria .

2010 .   Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Acest program au dreptul să-l folosească doar cursanţii şi foştii  cursanţi ai Editurii Fidelia.     Concepţie şi realizare:  Firicel Ciarnău     Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  http://ebook/Curs/intro.htm 09.11.Metode practice de numerologie Page 1 of 2       - Curs - Metode practice de numerologie         Principale     Metode practice de numerologie        Copyright © Editura Fidelia - Toate drepturile rezervate.  Orice altă utilizare se poate face doar cu acordul Editurii Fidelia.

Program de calcul    http://ebook/Curs/intro.Metode practice de numerologie Page 2 of 2 profesională   Proprietăţi numere        Teoria .htm 09.2010 .Metode practice .11.

Metode - Numerele principale

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numerele principale pentru alcătuirea a unui horoscop numerologic 
  Principale 

 

  Este nevoie de data naşterii şi de numele complet, după care se calculează 9  numere importante.  Exemplu: Roman Vlad-Aurel, data naşterii: 15.02.1961  A) Vibraţia naşterii - se calculează prin însumarea tuturor cifrelor ce  alcătuiesc data naşterii completă: ziua, luna, anul, care se reduce succesiv,  până la obţinerea unei singure cifre (se numeşte adunare fadică).  Este singura vibraţie dată la naştere şi care nu se poate modifica. Prezintă  personalitatea.  În exemplul nostru: 1+5+0+2+1+9+6+1=25; 2+5=7.  În continuare, avem nevoie de nume şi prenume, ale căror litere vor primi  valoarea numerologică conform tabelului:  A J S 1 B K T 2 C L U 3 D M V 4 E N W 5 F O X 6 G P Y 7 H Q Z 8 I R 9

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

  Cu ajutorul acestui tabel va fi cifrat numele întreg (obligatoriu numele avut la  naştere; dacă persoana are un nume pe care-l iubeşte mai mult decât pe  primul, se va face un comentariu separat şi cu acesta). Persoanele care şi-au  schimbat numele de familie prin căsătorie vor folosi numele nou dacă a trecut  suficient timp de la schimbarea numelui. Îi trebuie un oarecare timp sufletului  să se obişnuiască cu noul nume, începând de la şapte luni până la şapte ani.  În acest interval, dacă persoana s-a obişnuit suficient cu noul nume, poate să-l  folosească. Înainte de şapte luni nu este recomandabil, iar după şapte ani este  obligatoriu.  Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL  9 6 4 1 5 4 3 1 4 1 3 9 5 3  După care se calculează următoarele numere importante.  B) Numărul dominant – este numărul care apare de cele mai multe ori în  cifrarea numelui sau prenumelui.  El va avea o influenţă hotărâtoare în caracterizarea personalităţii. Pot fi mai  multe iar dacă vreunul apare în exces, se produce o supralicitare a calităţilor  respective.  Un număr este considerat în exces, de preferinţă, dacă numărul apariţiilor sale  este cu cel puţin 2 mai mare decât al următorului.  În acest exemplu am putea considera totuşi numerele 1 şi 3, chiar dacă  09.11.2010

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/principale.htm

Metode - Numerele principale

Page 2 of 2

     

numărul apariţiilor nu este decât cu 1 mai mare. Se poate lua în considerare  totuşi ca fiind numere dominante.  C) Numărul karmic – este numărul care nu apare deloc în cifrarea numelui  sau a prenumelui.  Reprezintă lecţii care au rămas neînvăţate dintr-o altă viaţă şi care acum  urmează să fie absolvite şi realizate.  În acest exemplu, numerele 2, 7 şi 8.  D) Vibraţia de interior – este suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor ce  reprezintă vocale din nume şi prenume.  Numărul de interior semnifică personalitatea ascunsă, forţa internă, înclinaţii şi  motivaţii interioare.  În exemplul nostru: 6+1+1+1+3+5=17; 1+7=8.  E) Numărul de exterior – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare  consoanelor numelui şi prenumelui.  Ne arată proiecţia externă a personalităţii, manifestările exterioare, relaţiile cu  ceilalţi. Aşa cum ne cunosc ceilalţi.  În exemplul nostru: 9+4+5+4+3+4+9+3=41, 4+1=5.  F) Numărul de expresie – suma redusă la o cifră dintre interior şi exterior.  Ne dă relaţii despre rolul pe care doreşte să-l joace, scopurile din subconştient.  În exemplul nostru: 8+5=13; 1+3=4.    G) Numărul activ – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare tuturor  literelor ce compun prenumele.  Acest număr influenţează puternic numărul de expresie. Prenumele primit la  naştere are o deosebită importanţă. Dacă în locul prenumelui este preferat un  diminutiv sau o poreclă, se va lua şi acesta în consideraţie şi în funcţie de  atracţia exercitată de acesta, se va stabili clasificarea ca importanţă, dacă este  sau nu mai importantă decât prenumele, dar obligatoriu şi prenumele primit la  naştere.  În exemplul nostru: 4+3+1+4+1+3+9+5+3=33; 3+3=6.  H) Numărul ereditar – se obţine din suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor  corespunzătoare numelui de familie.   Specific membrilor unei aceeaşi familii, deci ne arată mediul dar şi moştenirea  genetică. Influenţează numărul de expresie dar nu în aşa mare măsură cum o  face numărul activ.  Exemplul nostru: 9+6+4+1=25; 2+5=7;  I) Numărul cosmic – este suma redusă la o cifră a numerelor activ, ereditar şi  vibraţia naşterii, în fond, suma tuturor cifrelor corespunzătoare numelui,  prenumelui şi a datei naşterii.  Este şi o altă imagine despre noi, ca o încununare a studiului de până acum.  Exemplul nostru: 6+7+7=20; 2+0=2. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/principale.htm

09.11.2010

Metode - Sugestii

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Sugestii pentru interpretare 
  Principale 

 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

  Numerele A şi I se caracterizează exact conform proprietăţilor numerelor. De  altfel, se recomandă ca toate numerele găsite să fie discutate şi particularizate  după descrierea generală a numerelor  (folosind şi tabelul de corespondenţă cu  astrologia pentru cei care cunosc astrologie). Particularizările la interior,  exterior, etc. le va face fiecare trecându-le prin filtrul propriu, care are o mult  mai mare valoare, rezonând cu situaţia momentului.  Aici sunt doar sugestii de particularizări, doar cuvinte-cheie. La un comentariu  fiecare numerolog trebuie să treacă prin filtrul propriu informaţia şi să-şi  folosească intuiţia. 

  Numărul “1”  B – exces de zel   Pătratul vibraţiei  C – realizaţi-vă prin voi înşivă, mai multă autoritate  naşterii   D – dorinţă de reuşită şi realizarea prin sine   Pătratul numelui  E – dorinţă de strălucire şi conducere  cifrat   F – voinţă, ambiţie, egoism, autoritate, posturi de conducere   Literele numelui   G – inventiv, nervos, oportunist   Pătratul  H – siguranţă de sine, curaj  inforenergetic     Numărul “2”  Predispoziţii  B – supunere  C – învăţarea prieteniei şi colaborării   Graficul evoluţiei  D – dorinţă de asociere şi colaborare  realizărilor unei  E – relaţii şi prietenii  persoane   F – nevoie de dragoste, echilibru, colaborare   Metoda  G – calm aparent, contacte sociale  egipteană   H – sociabilitate, echilibru   Ciclurile      Predispoziţii   Numărul “3”  B – dispreţuitor  Diverse  C – nu vă închideţi în sine  D – dorinţă de afirmare şi exprimare   Compatibilităţi   E – reuşită socială   Clasificări   F – dorinţă de reuşită, căutarea dragostei unice şi profunde   Alegerea  G – inteligenţă, originalitate  numelui unei  H – creativitate  firme      Numerele    norocoase   Numărul “4”   Numerograma   B – conservatorism   Etica  C – fii activ, nu fii neglijent şi împrăştiat  profesională   D – dorinţă de realizare prin muncă  E – răbdare, căutarea sensibilităţii  Proprietăţi F – să fie considerat un om de bază şi cinstit  numere  G – ordine, disciplină, muncă  H – metodă, disciplină  Pătratele 

http://ebook/Curs/sugestii.htm

09.11.2010

Metode - Sugestii     Numărul “5”  B – impulsivitate  C – respectă pe altul, fii adaptabil, mobil  D – dorinţă de libertate  E – schimbări, călătorii, relaţii diverse  F – gust pentru schimbare, mediator, afaceri  G – curiozitate dinamică  H – combativitate      Numărul “6”  B – spirit de complezenţă  C – fii conciliant, evită situaţiile conflictuale  D – dorinţă de echilibru şi armonie  E – relaţii cu publicul, carieră artistică, caută armonia  F – spirit conciliant, preocupat să placă  G – generozitate  H – justiţie      Numărul “7”  B – fanatism  C – încredere în viaţă, interes pentru alţii  D – independenţă, interiorizare  E – inventiv, original  F – căutarea adevărului  G – mister, melancolie  H – înţelepciune      Numărul “8”  B – materialism excesiv, iubirea banilor  C – evită extremismul, ocupă-te şi de problemele sociale  D – dorinţă de câştig şi realizare concretă  E – reuşită materială, autoritate  F – realizare socială şi materială  G – încăpăţânare, totul sau nimic  H – autoritate      Numărul “9”  B – altruism până la uitarea de sine  C – fii tolerant, devotat, omenos  D – umanitarism, idealuri înalte  E – devotament, altruism  F – idealuri măreţe, umanitare  G – emotivitate, altruism  H – demnitate 

Page 2 of 2

     

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/sugestii.htm

09.11.2010

 asemenea astrologiei. şi cei care sunt născuţi  începând cu anul 2000.2010 .  Exemplu: 24. Pentru  aceasta vom face un tabel al cifrelor componente a datei de naştere. personalitatea oamenilor este nuanţată şi de celelalte  cifre din data naşterii. Dar luată ca o singură cifră ar însemna că toţi oamenii pot fi  împărţiţi în doar 9 tipuri. este inexact şi mai  ales prea puţin.Patratul vibratiei Page 1 of 3          - Curs - Metode practice de numerologie Pătratul vibraţiei naşterii    Principale      Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale     Vibraţia naşterii este cifra care caracterizează cel mai mult persoana  respectivă. unde oamenii ar urma să fie  împărţiţi doar în 12 tipuri. El trebuie comentat doar ca un supliment al  comantariului vibraţiei naşterii.1992  3  6  9  Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   3  2     5  8     7  99  22  1     4  1  4     Proprietăţi numere  Evident.Metode . În acest fel. Dar în  mod direct. dar în care  http://ebook/Curs/patrat1. cifrele ce compun data naşterii pot fi comentate şi altfel. Ori. din tabelul cărora nu vor lipsi cifrele 1 şi 9. în funcţie de semnul nativ.03. vom observa că există o diferenţă între cei născuţi înainte de anul  2000. tabel ce  va întregi comentariul respectiv. există şi alte numere  calculate pentru a ajuta la o mai bună cunoaştere a entităţii respective. aşa cum am văzut.htm 09.11.  Faţă de vibraţia naşterii.  Tabelul va arăta în felul următor:  3     2     1     6     5     4     9     8     7     Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Toate cifrele componente ale datei naşterii se aşează în tabel. fiecare în celula  corespunzătoare. din tabelul cărora pot lipsi cifrele 1 şi 9.

 dar munceau  pentru era următoare prin cifra 9. puternici. caracteristici date de cifra 2. dar asta depinde de la caz la caz. Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a inerţiei. Lipsa numerelor pe această linie o transformă într-o linie a frustrării. dar  care sunt strâns legate: pe de o parte acel număr îşi exercită influenţa  într-un mod mai puternic.  dar cu nuanţe de 1+1+1=3. sigure pe sine. avem două moduri de interpretare. noile generaţii vor simţi nevoia de a lucra în  colaborare.htm 09. debordând energie.   - dacă apare de mai multe ori.   Orizontale:  http://ebook/Curs/patrat1. ritm  alert.   Linia 4-5-6 - linia voinţei - au o voinţă puternică. atunci vor fi un număr 1 foarte puternic. adică Jupiterieni. etc. etc. veseli. el îşi exercită influenţa în mod normal. atunci caracteristicile de mai sus se simt  cu o mai mare forţă. împreună. atunci trebuie să luăm în considerare  şi eventualitatea "căderii" în extrema cealaltă. se exprimă uşor. îşi fac planuri. adică  indică lecţii de învăţat în acel domeniu. acţionează conform caracteristicilor  cunoscute: persoane puternice.Metode .   - dacă lipseşte din tabel.  Liniile complete  Verticale:     Linia 1-2-3 - linia planificatorului - au tendinţa de a reflecta înainte de a  face ceva. glumeţi. dar au mare nevoie de odihnă. Astfel:           - dacă apare o singură dată. vorbăreţi. care ştim că sunt caracterizate ca simbol al unei  personalităţi puternice:       - dacă apare o singură dată. atunci se comportă ca un număr karmic.   - dacă cifra 1 apare de două ori. amplificat.  Ponderea numerelor în tabel  Un număr poate să apară de mai multe ori în tabel sau deloc. atunci au de muncit la personalitatea lor.11. Nu este nici o greşeală.   Linia 7-8-9 - linia acţiunii - ocupaţi. dar cu nuanţe date de 1+1=2.   - dacă cifra 1 lipseşte. trebuie  să-şi dezvolte încrederea în sine.   Acest mod de interpretare este valabil pentru orice alt număr. aşa  cum ştim din caracteristicile numărului respectiv. sunt deosebit de  ambiţioşi. în asociere. schimbare de mentalitate.  până la a fi gură-spartă. direct proporţional cu numărul de  apariţii. Dacă generaţiile mai  vechi luptau pentru a-şi impune personalitatea prin cifra 1.   - dacă sunt mai mult de trei apariţii. iar pe de altă parteacţionează ca număr de bază dar în maniera  caracteristică numărului obţinut prin adunarea lor şi reducerea la o cifră.2010 . se ghidează după principiul "măsoară de cinci  ori şi taie o dată".Patratul vibratiei Page 2 of 3 există în mod sigur cifra 2. pur şi simplu este vorba de  o schimbare de generaţie. deci vor fi ceva mai  melancolici. vor şti să menţină un echilibru. Lipsa numerelor pe această linie o transformă într-o  linie a atenţiei mărite.   - dacă cifra 1 apare de trei ori. ca şi când acest număr ar  lipsi.   Luăm ca exemplu cifra 1.

  minte echilibrată.htm 09.Metode practice . Lipsa numerelor pe această linie o transformă într-o  linie a excentricităţii.Patratul vibratiei  Page 3 of 3 Linia 3-6-9 - linia intelectului - gândire logică. spiritualitate.   Linia 3-5-7 - linia compasiunii - linişte sufletească. memorie bună. acceptarea vieţii aşa  cum este. veseli.   Linia 2-5-8 - linia sentimentelor - dragoste. latură artistică.  sensibilitate.     Diagonale:    Linia 1-5-9 - linia hotărârii - au ambiţia de a se realiza în viaţă. de a nu  trece fără să lase ceva în urma lor.Program de calcul    http://ebook/Curs/patrat1. inteligenţă.11.Metode . oameni de viaţă. carieră. putere  de a învinge obstacole. robusteţe.   Teoria . Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a scepticismului. Lipsa numerelor pe această linie o transformă  într-o linie a amăgirii şi complexelor de inferioritate. Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a sensibilităţii exagerate. totul în mod echilibrat.   Linia 1-4-7 - linia fizicului - condiţie fizică bună.2010 . Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a resemnării.

Metode .  Tabelul numelui cifrat  Cifrarea numelui se obţine aşa cum ştim.Patratul numelui Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Pătratul numelui cifrat    Principale     La fel ca în cazul vibraţiei naşterii. cu ajutorul valorilor numerologice  ale literelor alfabetuuli:  1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H Q Z 9 I R    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Se cifrează numele şi se completează tabelul exact ca tabelul vibraţiei  naşterii:  3     2     1     6     5     4     9     8     7     Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL  9 6 4 1 5 4 3 1 4 1 3 9 5 3  3  6  9  333  2     1  4  5  6  8  99  55     7  Proprietăţi numere  111  444     Acest tabel se comentează la fel ca cel pentru vibraţia naşterii. în momentul în care comentăm numerele rezultate  din cifrarea numelui.11. unde aveam un tabel ajutător pentru  comentariu mai nuanţat. putem să completăm şi să nuanţăm comentariul cu  tabele ajutătoare specifice. aici prezentăm  primul tip. Avem două tipuri de tabele.2010 .htm 09.  http://ebook/Curs/patrat2.

2010 .Metode .Program de calcul    http://ebook/Curs/patrat2.Patratul numelui Page 2 of 2       Teoria .11.Metode practice .htm 09.

 grupate după tipul literelor.      Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Literele mentale. Avem  două tipuri de tabele. sunt pragmatici şi folosesc ideile  altora. astfel:    Iniţiatoare  Mentale Fizice Emoţionale Intuitive  Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Total   Pătratele   A    Continuatoare  E W DM   IORZ BSTX     K FQUY CV      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   HJNP    Finalizatoare    GL        Predispoziţii   Total Tipuri de litere:        Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii     Diverse     - Iniţiatoare - se mobilizează singuri.  fiecare pe locul său. se trec într-un tabel.2010 . temperamentul sau domeniul ocupaţional.Metode .   - Finalizatoare - duc la bun sfârşit proiectele.  putem să completăm şi să nuanţăm comentariul cu tabele ajutătoare specifice. reflectă exact ceea ce descriu  aceste cuvinte. fizice. gândesc şi crează proiecte. aduc îmbunătăţiri  dar pot fi nehotărâţi.htm 09. unde aveam un tabel ajutător pentru comentariu  mai nuanţat. emoţionale sau intuitive.   - Continuatoare - promovează ideile deja puse în practică. iniţiază şi  construiesc idei adesea revoluţionare.11. în momentul în care comentăm numerele rezultate din cifrarea numelui.Literele numelui Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Literele numelui    Principale     La fel ca în cazul vibraţiei naşterii. dar de data aceasta necifrate.  Tabelul literelor  Literele ce compun nuleme.  Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL    Iniţiatoare  A A A    Continuatoare  N    Finalizatoare      U 2 E R O R   7 Mentale Fizice Emoţionale Intuitive Total Proprietăţi numere      L L    Total 6 M D 3   3 V 2 7   http://ebook/Curs/patrat3. aici avem al doilea tip de tabel.

htm 09. care ne ajută să vedem  ponderea tipurilor de litere în domeniile şi caracteristicile mai sus amintite.Metode practice .  Comentariile sunt cele corespunzătoare ponderii anumitor categorii de litere.2010 .11.  Teoria .Literele numelui   Page 2 of 2 Observăm că pe fiecare coloană şi rând putem face un total.Program de calcul    http://ebook/Curs/patrat3.Metode .

 instinctul.1962.  Avem nevoie de un şir de numere alcătuit din:  a) ziua de naştere (exemplu: 16)  b) luna de naştere (exemplu: 02)  c) anul naşterii (exemplu: 1962)  d) suma celor de mai sus. relaţia  cu lumea înconjurătoare     Proprietăţi numere    http://ebook/Curs/patrat4. este destul de des vehiculată.  psihoemoţionalul   3 - intelect.htm 09.9.Metode . calitatea  energiilor şi forţele psihice   2 - bioenergiile.25.  folosirea informaţiilor   4 - sănătatea.11. urmând  cursantul să experimenteze şi să decidă asupra aplicării sau corectitudinii  metodei.2010 .7) pe care le vom  pune cifră cu cifră într-un pătrat ca cel de mai jos (l-am completat deja cu  exemplul nostru):  1  4  7  Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   11  2     5  8  77  2222  3     6  5     9  Diverse     66  99     Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Celulele pătratului reprezintă:   1 - individualitatea. vocea interioară. a pătratului inforenergetic.  Chiar dacă personal am reţineri în ceea ce priveşte această metodă (pentru că  apar situaţii în care nu se poate aplica regula aşa cum este ea scrisă şi în plus  metoda nu are o logică foarte clară). deci vibraţia naşterii (exemplu: 9)  f) din suma de la punctul d) se scade dublul primei cifre de la punctul a)  (exemplu: 27-2=25)  g) reduceti la o cifră numărul de la punctul f) (exemplu: 2+5=7)  Se obţine un şir de numere (exemplu: 16. eu o redau aici în câteva cuvinte. memorie. comunicarea. neredusă la o cifră (exemplu: 1+6+2+1+9+6+2=27)  e) suma redusă fadic.27. autocunoaştere. capacitatea de sinteză a informaţiilor. corelarea între exterior şi interior.2. energiile primite de la natură. puterea subtilă a corpului energetic. energiile fizice   5 - intuiţia.Patratul inforenergetic Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Pătratul inforenergetic    Principale      Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Metoda următoare.

Metode .Patratul inforenergetic  Page 2 of 2 6 - simţul practic. înţelepciunea. se comentează asemănător cu regulile de la pătratul vibraţiei  naşterii. acumulare de cunoştinţe            Comentariile în funcţie de ponderea numerelor. dar fără liniile importante. responsabilitatea.2010 . planurile concrete. materialul.11.Program de calcul    http://ebook/Curs/patrat4.htm 09. utilitatea. logică.  Teoria . comunicarea cu nivelele superioare   8 - simţul datoriei. punerea în practică   7 - raţiunea.Metode practice . a existenţei mai multor numere  sau a lipsei lor.  libertatea   9 - intelect.

  deci se adaugă în faţa numărului atâţia de  0 (zero) cât este nevoie până la  şapte cifre. Vă rugăm să-l citiţi. pe atât este de delicată.htm 09. va reprezenta un punct. 20. 70. Pentru metoda noastră este nevoie întotdeauna de 7 cifre. vom avea numărul: 0388476   Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii   Cu acest număr alcătuim un grafic. . inserăm în cadrul cursului de  numerologie un curs special de la cursurile de astrologie. Fiecare cifră din numărul  persoane   calculat anterior. Numerologul poartă o mare  răspundere faţă de persoana căruia îi comentează evoluţia. în care pe verticală vom pune cele 9 cifre  Graficul evoluţiei  din numerologie. dar pot fi şi cinci ba chiar şi  4 cifre componente. .Metode . despre etica  profesională.Graficul Page 1 of 3          - Curs - Metode practice de numerologie Graficul evoluţiei realizărilor unei persoane    Principale       Există o metodă grafică de studiu a evoluţiei unui om de-a lungul vieţii.  Exemplu:  Pentru o persoană născută în data de 22.09. deci numerele 10. o valoare în acest grafic.  Metoda  Se ia data naşterii şi se înmulţesc numerele ce o alcătuiesc: ziua x luna x anul  şi se obţine un număr format de obicei din 6-7 cifre.2010 .11.1962 vom avea:  22 x 9 x 1962 = 388476  iar completând până la 7 cifre.  Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii    Astfel. numărul nostru 0388476 va genera graficul:    Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/prev1. Dar pe  cât este de simplă.. iar pe orizontală vom pune decanii vieţii persoanei respective  realizărilor unei  (anii din 10 în 10)..  Pentru a înţelege mai bine despre ce este vorba.

  Vârsta majoră  Dacă în anul naşterii adunăm cifrele componente dar fără să reducem totul la o  cifră. Recitiţi cursul de etică  profesională.11.  3) Cifra 0. pentru a  nu sugestiona negativ persoana respectivă.  Valorile obţinute ne dau o idee despre activitatea şi realizările persoanei  respective la diferite vârste.Graficul Page 2 of 3         După cum se observă. chiar în cel mai simplu mod.  2) Multă atenţie la modul în care numerologul foloseşte acest grafic. acest grafic  reprezintă evoluţia realizărilor unei persoane în viaţa sa.  4) "Astrologia şi numerologia predispun şi nu impun". Omul este dator. deci coborârea graficului la valoarea zero nu înseamnă în nici un  caz moartea individului ci faptul că realizările sale sunt minime. De fapt.htm 09. Ele pot fi  desenate oricum.Metode . pentru  evoluţia sa. apoi acest număr îl adunăm cu ziua şi luna naşterii. Unii autori au ascuns acest lucru din faţa  novicilor şi celor neiniţiaţi în numerologie. iar alţi autori au preluat metoda fără  să înţeleagă ce se ascunde în spatele acestui grafic. dar să ne ofere o idee despre  evoluţia în timp a persoanei respective.  Atenţie! Avertizăm asupra câtorva aspecte:  1) În majoritatea cărţilor de numerologie care prezintă o astfel de metodă pe  orizontală nu apar anii vieţii ci efectiv numerele calculate sau altfel şi nu se  specifică clar ce reprezintă graficul. să-şi depăşească astrograma şi numerograma. vom obţine un număr  http://ebook/Curs/prev1. am prezentat două modele de grafic.2010 .

Metode .  Teoria .11.Graficul Page 3 of 3 care se spune că este vârsta majoră.  În exemplul nostru: 22.Program de calcul    http://ebook/Curs/prev1. deci vârsta la care acea persoană ajunge  la maturitate maximă.htm 09. chiar dacă nu coincide cu un maxim al realizărilor.09.Metode practice .1962  1+9+6+2=18  22+9+18=49  deci 49 de ani ar fi vârsta majoră.2010 .

 gradul solar al zilei găsit prin metoda dată mai jos. numărul de ordine al Zodiei natale (de la  Berbec-1. nu va  exista grad 10. pentru  fiecare nume sau prenume. se iau  naşterii   în considerare toate. se pot găsi.  Diverse  -Vărsător: grad 1= 21 ianuarie.   Ciclurile   -Scorpion: grad 1= 23 octombrie. Fiecare Zodie are 30 de grade. la Peşti- 12). Observaţie: 31 august şi 1 septembrie au grad   Metoda  9. zilele de 20 şi 21 au  acelaşi grad 1. dar care oferă informaţii preţioase celui ce o  aprofundează.   Pătratul numelui  cunoscând prima zi a Zodiei. La ora naşterii (poate fi  şi cu aproximaţie) va trebui să ţinem cont de faptul că ziua astrologică începe  la ora 12 (miază-zi). este metoda  prezentată în primul paragraf al ultimului capitol din cartea "Numerele vii". sunt consideraţi născuţi astrologic cu o zi în urmă. Rezultatele obţinute se adună.Metoda egipteana Page 1 of 3          - Curs - Metode practice de numerologie Metoda egipteană    Principale     Această metodă presupune integrarea cu tarotul şi astrologia.  Predispoziţii  -Gemeni: grad 1= 20 mai.  Este o metodă ceva mai greoaie.  persoane   -Fecioară: grad 1= 23 august. Observaţie: 22 şi 23 au grad 1 .  Valorile kabbalistice ale literelor:  Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/prev2. gradele solare ale zilelor căutate. Observaţie: dacă nu există 29 februarie. Aceste numere se înmulţesc fiecare cu valoarea kabbalistică a literei  corespunzătoare (din tabelul următor). una din cele care aduc corecţii la predicţiile generale.   Pătratul vibraţiei  numele şi prenumele persoanei (dacă are mai multe nume şi prenume.2010 .  Preziceri generale  Datele necesare sunt: anul. corespunzând primului grad. Observaţie: La Gemeni.   Clasificări       Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Gradul zilei astfel obţinut este un număr care corespunde unei lamele din  Tarot.  Numărul fatidic  La fiecare nume şi prenume separat se numerotează literele de la dreapta la  stânga.Metode .   Predispoziţii   -Săgetător: grad 1= 22 noiembrie. ca nume separate). ştiind că Soarele parcurge într-o   Literele numelui   zi aproximativ un grad pe Cercul zodiacal.  realizărilor unei  -Leu: grad 1= 22 iulie. zilele 30 şi 31 au acelaşi grad 10.   Graficul evoluţiei  -Rac: grad 1= 21 iunie.  -Capricorn: grad 1= 22 decembrie. separat şi se obţine câte un număr care nu se  reduce la o cifră.   Compatibilităţi   -Peşti: grad 1= 20 februarie.  egipteană   -Balanţă: grad 1= 23 septembrie.  -Taur: grad 1 = 20 aprilie.   Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele  Avem nevoie de anul naşterii.htm 09. prin  cifrat   numărare. iar cei născuţi de la miază-noapte  până la miezul zilei. luna. ci rămâne aşa.   Pătratul  inforenergetic   -Berbec: grad 1= 21 martie.11. ziua şi ora naşterii. Cei născuţi de la miază-zi până la miază-noapte sunt  consideraţi născuţi astrologic în acea zi. Observaţie: 21 şi 22 au grad 1.

 de la coadă la cap.htm 09. Acest număr corespunde altei lame din Tarot.  După toate acestea. Numărul de ordine al Zodiei Vărsător este 11. februarie 5.  R      5X2=10        V    4X6=24        A    5X1=5  O     4X7=28         L    3X3=9          U    4X6=24  M    3X4=12         A    2X1=2          R    3X2=6  A     2X1=2           D    1X4=4          E    2X5=10  N    1X5=5            total=39               L    1x3=3  total=57                                             total=48  Până aici avem grupul nume.30  Fiind născut înainte de ora 12.2010 . se pun şi  numerele corespunzătoare lor în acest şir. se ia cu un grad în urmă sau cu o zi în urmă. aducând  în acest fel o imagine generală mai completă asupra persoanei. etc.  Vârful horoscopului  La anul naşterii se adună numărul fatidic calculat anterior. deci le particularizează. interaspecte planetare. cu aspectele  particulare date de către Planete în Case. şi se obţine iarăşi un număr corespunzător unei  cifre din Tarot.  Acum urmează să calculăm valorile kabbalistice ale numelui şi ale celor două  prenume. Se adună la anul cercetat numărul fatidic. se continuă horoscopul natal clasic.  deci avem gradul solar 15. prenume.  Revoluţiile anuale  Dacă ne interesează predicţiile unui anumit an.Metoda egipteana 1 A I J Q V Y 2 B C K R     3 G L S       4 D M T       5 E N         6 U V X       7 O Z         8 F P H       Page 2 of 3       Până acum avem grupul de numere “nume. în continuare. Grad  http://ebook/Curs/prev2. 1964.  Exemplu de calcul:  Roman Vlad Aurel. se  înmulţeşte cu valoarea sa kabbalistică şi se face totalul la fiecare. atât predicţiilor date de către  celelalte două lame. număr de ordine al  Zodiei. care ne va da informaţii despre anul în cauză.  Toate cifrele acestui şir se adună şi se obţine un număr (care nu se reduce la  o cifră). numit număr fatidic. ora 9. Numărul de ordine al fiecărei litere. Această lamă aduce corecţii.  rezultatului obţinut i se adaugă cifrele componentele şi se obţine numărul unei  lamele din Tarot.Metode . până la  obţinerea unei singure cifre). Dar la toate  acestea se va ţine cont şi de Planeta care guvernează acel an. Gradul solar”. Dacă sunt mai multe nume şi prenume.  Această lamă împreună cu cea dată de gradul zilei corectează predicţiile  generale şi sunt cele care guvernează soarta persoanei respective.11. se procedează ca şi la  calcularea vârfului horoscopului. Se adună cifrele  componente ale numărului obţinut (fără a reduce. prenume. Zodii. număr de ordine al Zodiei.

 deci lamele  XLIV şi XV.  Teoria . 2+0+4+1=7.  Acum se calculează vârful horoscopului. ţinând cont şi de Planeta care guvernează anul respectiv. din care calculăm numărul fatidic  5+7+3+9+4+8+1+1+1+5=44.2010 .39. deci lama X din Tarot.Metoda egipteana Page 3 of 3 solar= (57.11.15).Program de calcul    http://ebook/Curs/prev2. care aduc corecţii la informaţiile raportate la soarta persoanei. se calculează ca şi  vârful horoscopului:  1997+44=2041.Metode practice .  Avem lamele din Tarot date de numărul fatidic şi de Gradul solar. adunând la anul naşterii numărul  fatidic şi adunând toate cifrele componente ale rezultatului: 1964+44=2008. deci lama VII din Tarot îi va furniza informaţii  despre acel an.11.  Dacă solicitantul doreşte informaţii despre anul 1997.48.  2+0+0+8=10.Metode .htm 09.

Metode - Ciclurile

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Ciclurile 
  Principale 

 

Ciclul lui 9  Este un ciclu al preocupărilor dominante. Fiecare an din acest ciclu are un rost  al său, o dominantă în preocupările omului, o caracteristică.  Se începe de la naştere cu primul an. La fiecare cilcu primul şi ultimul an sunt  foarte importanţi. În primul an se conturează idei şi se pornesc acţiuni, iar în  ultimul an se face un bilanţ şi se trag concluzii pentru îmbunătăţirea situaţiei. 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 
 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

 

   

Anul 1 - (Soare) - se fac planuri şi se încep acţiuni. Atenţie la acţiunile  începute, pentru că ele vor marca un întreg ciclu de 9 ani.   Anul 2 - (Luna) - este o perioadă de adunare a forţelor, de linişte  dinaintea furtunii, adică pregătirea pentru punerea în aplicare   Anul 3 - (Mercur) - activităţi intense, relaţii de afaceri, realizarea  colaborărilor   Anul 4 - (Marte) - munca încordată, brută   Anul 5 - (Mercur) - deplasări şi călătorii, idei mai inteligente după  experienţa muncii încordate   Anul 6 - (Venus) - căsătorii, relaţii începute sau destrămări de relaţii   Anul 7 - (Neptun) - activitate spirituală, întoarcere spre sine   Anul 8 - (Saturn) - împlinirea dorinţelor, realizarea, puterea   Anul 9 - (Uranus) - bilanţul şi începutul unor schimbări calitative  

Predispoziţii 

Ciclul lui 7  Anii care compun ciclul de 7 ani nu au o caracteristică fiecare, dar se observă  că după 7 ani nimic nu mai este aşa cum a fost, deci se produc schimbări  aproape radicale. Aşa cum spunem în glumă că "orice minune ţine 3 zile",  acest lucru nu mai este o glumă când este vorba despre ciclicitatea lui 7. Este  unul din ciclurile pentru care este perfect adevărată zicala: "Never say  never" (Niciodată să nu spui "niciodată").  În cartea "Numerele vii" spuneam că după 7 ani omul este bine să schimbe  ceva. Dacă nu poate să facă schimbări mari, cel puţin să le facă pe cele  mărunte. Cele trei cicluri: fizic, emoţional şi intelectual cu care operează cei  care se ocupă de bioritm au primul lor moment "de zero" după aproximativ 7  ani, după care omul parcă începe o altă viaţă. Astrologic acest ciclu  corespunde cu un sfert din ciclul lui Saturn, cel care monitorizează viaţa  noastră. Un sfert din cilul lui Saturn înseamnă, altfel, trecerea prin punctele de  cuadratură.  Singura dată când cele două cicluri (7 şi 9) coincid este la vârsta de 63 de ani,  vârstă care marchează o schimbare cu adevărat radicală.  Ciclurile fadice 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

Există trei cicluri, particulare, dar de mai mică importanţă. 

http://ebook/Curs/prev3.htm

09.11.2010

Metode - Ciclurile

Page 2 of 2 - ciclul reprezentat de adunarea fadică a zilei de naştere (ziua de naştere  redusă la o singură cifră)   - ciclul reprezentat de adunarea fadică a lunii de naştere (luna de  naştere redusă la o cifră, dar este cel mai slab ciclu)   - ciclul reprezentat de adunarea fadică a anului de naştere (anul naşterii  redus la o cifră)  

 

 

 

Cele trei etape  Viaţa are trei mari etape. În această privinţă numărul 36 are un puternic simbol  ocult şi un impact deosebit. Prima etapă începe de la 0 ani şi se termină la  numărul de ani reprezentat de diferenţa dintre 36 şi vibraţia naşterii. A doua  etapă ţine 36 de ani, iar ultima etapă până la trecerea în alte dimensiuni.  Astfel, pentru o vibraţie a naşterii, avem: 
        

- 1 - prima etapă ţine până la 35 de ani, a treia etapă începe la 62 de ani   - 2 - prima etapă ţine până la 34 de ani, a treia etapă începe la 61 de ani   - 3 - prima etapă ţine până la 33 de ani, a treia etapă începe la 60 de ani   - 4 - prima etapă ţine până la 32 de ani, a treia etapă începe la 59 de ani   - 5 - prima etapă ţine până la 31 de ani, a treia etapă începe la 58 de ani   - 6 - prima etapă ţine până la 30 de ani, a treia etapă începe la 57 de ani   - 7 - prima etapă ţine până la 29 de ani, a treia etapă începe la 56 de ani   - 8 - prima etapă ţine până la 28 de ani, a treia etapă începe la 55 de ani   - 9 - prima etapă ţine până la 27 de ani, a treia etapă începe la 54 de ani  

Alte cicluri din domeniile înrudite cu numerologia 
   

  

- ciclul zi-noapte ce durează 24 de ore;   - ciclul săptămânii ce durează 7 zile;   - ciclul predispoziţiilor fizice ce durează 23 de zile (bioritm);   - ciclul lunar ce durează 28 de zile. Cei care lucrează cu bioritmuri îl  numesc ciclu emotiv. Astrologic este vorba de ciclul Lunii, iar Luna este  cea care răspunde de stările emotive. De altfel Luna are o influenţă  deosebit de mare asupra vieţii noastre, ne amintind altceva ca exemplu  decât ciclul menstrual care durează 28 de zile şi în cazurile normale  respectă fazele Lunii.   - ciclul intelectual ce durează 33 de zile (bioritm);   - ciclul anual care este suprapus cu ciclicitatea anotimpurilor;   - ciclul de 12 ani care corespunde unui ciclu al planetei Jupiter. Are  corespondent zodiacul chinezesc ce are această ciclicitate de 12 ani. De  remarcat că cele două cicluri de 7 respectiv 12 ani au cel mai mic  multiplu comun 84 de ani, o vârstă care se prezintă de la sine.  

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/prev3.htm

09.11.2010

Metode - Predispozitii

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Predispoziţii 
  Principale 

 

Se pot face predispoziţii personale pentru o anumită perioadă sau pentru o zi  anume. Această metodă simplă o poate practica cel care este deja foarte  obişnuit cu proprietăţile celor 9 numere de bază şi le pot interpreta în diverse  ipostaze. Cel mai important număr ce se ia în considerare este vibraţia  naşterii.  Vibraţia naşterii se adună cu ziua (luna sau anul) care ne interesează şi se  reduce la o cifră. Cunoscând caracteristicile acelei cifre, ne vom putea da  seama de predispoziţiile persoanei respective în acea zi (lună sau an). Se  comentează ca o combinaţie între vibraţia naşterii şi cifra obţinută.  Exemple: 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 
 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

- o persoană cu vibraţia naşterii 6 (romantic, timid) cum se va comporta  în ziua de 13 a unei luni? Facem adunarea fadică 1+3=4, obţinem  caracteristica generală a zilei valabilă pentru oricine, deci acest număr 6  va deveni mai dinamic, mai îndrăzneţ. Şi particularizând (adunând  vibraţia naşterii cu numărul fadic al zilei 6+4=10; 1+0=1), vom constata  că a rezultat cifra 1, deci timidul nostru se va comporta asemenea unuia  cu vibraţia 1, plin de personalitate, îndrăzneţ, etc.   - o persoană cu vibraţia naşterii 3, deci plină de veselie şi optimism, va  deveni foarte serioasă în luna a 5-a, deoarece 3+5=8, şi proprietăţile  numărului 8 le cunoaştem.  

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Dacă vrem să comentăm pe domenii de activitate sau sufleteşti (stare fizică,  emotivitate, dragoste, afaceri, etc.), atunci vom face compatibilitatea  numărului obţinut mai sus cu vibraţia naşterii. De exemplu, acel număr 3 se va  comporta în domeniul dragostei foarte rece în luna a 5-a, pentru că rezultanta  este numărul 8. Dar în domeniul afacerilor va excela, pentru că 8 este un  număr al afacerilor.  Am dat doar modul cum trebuie gândite aceste previziuni, comentariile şi  detalierea lor rămân la latitudinea şi talentul fiecăruia. 

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/prev4.htm

09.11.2010

  “+1” – îmţelegere bună.  Diverse  nu va face nici unul dintre ei concesii celuilalt. un număr 9  egipteană   trebuie adus mai cu picioarele pe pământ de un 4. Un  persoane   număr Yin poate fi fascinat de unul Yang. “-2”. în special dacă ajung la un numitor comun în ceea   Graficul evoluţiei  ce privesc unele probleme. o legătură între doi de 8. la cel mai  puţin recomandabil.   Predispoziţii   “—2” – legătură nerecomandabilă.Compatibilitati Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Tabelul afinităţilor dintre numere    Principale       Dăm un tabel al afinităţilor (compatibilităţilor). sau doi de 1.htm 09.  realizărilor unei  “0” – legături ce necesită unele concesii pentru a ajunge la un echilibru.   Compatibilităţi    Clasificări     Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic      Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/compatibilitati. De exemplu. o legătură în  care vor să conducă amândoi. Observăm că există numere care nu se  înţeleg bine cu numere de acelaşi fel. Sau.   Ciclurile   “—1” – legături în care pot să apară probleme. spre exemplu. dar va trebui să suporte   Metoda  exuberanţa sau nestatornicia acestuia.Metode . mai ales în ceea ce priveşte  numărul corespunzător vibraţiei naşterii. “+2”. în special dacă folosesc amândoi partea bună a  Predispoziţii  vibraţiilor numărului respectiv.   Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele         Gradele de afinitate sunt prezentate aici de la cel mai bine.11.2010 . Astfel avem:  “+2” – înţelegere perfectă.

 9. 1 2 Numerele principale    Sugestii de  comentarii ale  numerelor principale    Element foc apă aer pământ foc apă aer / toate pământ foc Cuvânt Conducere Asociere Sociabilitate Realizare Mobilitate Armonie Interiorizare Materialism Altruism Pătratele   3 4 5 6 7 8 9   Clasificări ale numerelor  -mentale: 1.     Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat    Literele numelui    Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane    Metoda egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea numelui  unei firme    Numerele  norocoase    Numerograma    Etica profesională   Proprietăţi numere          Teoria . 9. 9. 9.  -fizice: 4. 9. 8. 5. 5.  -spirituale: 1.htm 09.  -afaceriste: 4.2010 . 8.Metode practice . 5.11. 7. 5. 7. 7.Program de calcul    http://ebook/Curs/clasificari. 6.  -ştiinţifice: 1.Clasificari Page 1 of 1          - Curs - Metode practice de numerologie Clasificări şi corespondenţe    Principale  Nr. 7. 4. 8.  -emoţionale: 2. 3.  -intuitive: 2.  -artistice: 3.       Corespondenţe astrologice  Caracteristici date de: Semne zodiacale Planetă bază sec. 9.Metode . 6. 3.

 numerele dominante şi numerele lipsă.11.  Exemplu de comentariu:   Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere        http://ebook/Curs/diverse1.  Se analizează şirul de caractere ce compun numele firmei respective şi din cifrarea  numelui se vor calcula adunarea fadică.  De exemplu. etc. pentru lucrări inteligente 3.Metode . 5 sau 9.htm 09. pentru o firmă matrimonială  2 sau 6. se va alege o  valoare generală 7 sau 9. pentru o firmă sau asociaţie cu scopuri altruiste sau spirituale.2010 .Alegerea numelui Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Alegerea numelui unei firme    Principale     Se poate analiza numele unei firme sau a unei persoane pentru a determina cele mai bune  proprietăţi pe care am vrea să le aibă.

 fricos.  Teoria .Metode . serios. mai mult munca  fizica lipsa de finete. egocentrism. binevoitor. fara ambitii  personale nu va cunoaste monotonia. a calca peste cadavre afaceri normale. urcare în ierarhii. afaceri bune. bun  afacerist harnic. insensibilitate.Metode practice . studiu. afaceri cu profit  modest afaceri pe picior mare.11. depinde de celelalte numere zgârcenie. arte. fara  ambitii vesel.2010 .  diplomatie spiritualitate. în cazul unei firme  angajatii sufera fara ambitii deosebite. afaceri pe picior  mare totul numai pentru bani. sufletist. se impune usor conservator.Program de calcul    http://ebook/Curs/diverse1. mai populare.  succes financiar altruism.Alegerea numelui Numarul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valoare generala sau numar dominant conducator. munci  grele inteligenta. elegante.htm 09. ambitios. pus pe glume. nu-l da harnicia afara  din casa afaceri mici. plin de activitate prea multa sobrietate. plin de activitate. cultura. lider. condus de altii. afaceri la nivel mare. a unei instituţii sau chiar  numărul maşinii. dar  nebanoase Page 2 of 2 Numar lipsa lenes. dragoste. introversiune. risc de faliment Pe baza acestui model se poate alege şi numele unui copil. diplomat. lent.  cercetare romantism.

Metode .  dacă nu va pune numerele sale. cum ar fi investirea într-o afacere).  2) trebuie să ţinem cont de Legea necesităţii: "Orice lucru este posibil dacă  Pătratele  este cu adevărat necesar". pentru că  întâmplare nu există).  3) câştigarea sau necâştigarea la Loto ar putea fi condiţionată karmic de vreo   Pătratul vibraţiei  lecţie de învăţat sau examen pe care trebuie să-l trecem acum.  inforenergetic   Predispoziţii   Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   La ultimele două numerologia nu este foarte implicată. aşa că la acest curs  de numerologie dăm doar ce este legat de primul punct. Nu există reguli  prestabilite. dar aici trebuie să  ţinem cont de trei lucruri:   1) degeaba cineva va pune numere la întâmplare (aşa-zisă.  Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/diverse2. ceva de  naşterii   genul: "ce vom face cu banii?" sau de genul: "cât de mult va schimba   Pătratul numelui  personalitatea şi cât va afecta sufletul?". iar cele obţinute se pot folosi mai departe în  adunare. în ordine descrescătoare a importanţei lor în ceea ce  priveşte problema noastră.Numere norocoase Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numerele norocoase    Principale     Cu o oarecare reţinere (din motive etice şi spirituale) dăm mai jos o metodă  de aflare a numerelor norocoase.2010 .htm 09. chiar dacă soarta va considera că trebuie să câştige. deci în trecerea în revistă a  diverselor metode numerologice. Dacă vreo sumă trece de intervalul permis de joc. celelalte se pot găsi adunând câte două  (fără reducere la o cifră). decât să folosiţi aceste numere de bază. La prima întrebare rezolvarea nu  cifrat   constă neapărat în a face donaţii sau acte caritabile ci efectiv trecerea unui   Literele numelui   examen (poate că în viaţa trecută entitatea şi-a risipit averea iar acum   Pătratul  examenul constă chiar în simţ practic. din suma  respectivă se scade cel mai mare număr permis (de exemplu.  Se pot calcula numerele câştigătoare la Loto sau la altele.11. dacă obţinem  52 la jocul "6 din 49". Lăsaţi intuiţia şi  inspiraţia de moment să se manifeste.  Numerele de pornire. vom face scăderea 52-49=3). sunt:         Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   - numărul cosmic   - vibraţia naşterii   - ziua calendaristică a naşterii   - vibraţia de interior   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Pornind de la aceste patru numere. probabilitatea de a  câştiga va fi mică. nu putem ocoli pe aceasta. pentru a ne face datoria şi a instrui viitorul  numerolog că există şi astfel de metode. Dar "căutaţi mai  întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra". care rezonează cu el.

   Pătratul vibraţiei    naşterii   Recomandări tehnice   Pătratul numelui    cifrat   Nu trebuie să uităm să fim ordonaţi în tot ceea ce facem. nu numai din punct de vedere comercial prin "prezentarea mărfii" ci   Graficul evoluţiei  şi câştigarea încrederii persoanei respective în informaţia pe care o conţine  realizărilor unei  comentariul. în cele din  Pătratele  urmă şi în cazul ultimei metode obişnuinţa va crea automat. nu numai pentru a face o impresie bună ci mai ales pentru noi. evident. Numerologia fiind şi o ştiinţă mentală. inclusiv calcularea numerelor. în timp.PDF. a unui fişier .  firme   numerologul este liber să conceapă comentariul unui aşa cum consideră şi   Numerele  mai ales cum simte. poate fi făcută manual sau cu ajutorul  unui program pe calculator. O prezentare neîngrijită a lucrării poate să atragă după sine  persoane   semne de întrebare asupra credibilităţii numerologului şi indirect asupra   Metoda  numerologiei.  împărţirea textului şi aşezarea lui trebuie să aibă un aspect plăcut.   Compatibilităţi      Clasificări   Conţinutul unui comentariu numerologic   Alegerea    numelui unei  Nu dorim să impunem şabloane. cea care implică calculatorul.Numerograma Page 1 of 3       - Curs - Metode practice de numerologie Alcătuirea comentariului unei numerograme     Alcătuirea propriu-zisă        Numerograma. dar sub o formă mai voalată.   Numerograma   sau pur şi simplu este un individ obişnuit.  inforenergetic   Dacă va trebui comentariul scos la imprimantă sau chiar şi scris de mână.htm 09. dar necesită câteva minute de concentrare.  Proprietăţi Asta înseamnă că există informaţii care nu pot fi date oricui. De multe ori conţinutul comentariului depinde şi de modul  norocoase   cum îl simte pe individ: cunoaşte câte ceva şi este pornit pe o cale spirituală. în sensul de înşirare a numerelor importante şi alcătuirii  tabelelor. totuşi trebuie  dată. mai pe înţelesul respectivului. pentru   Pătratul  că: "cine este mic în lucruri mici va fi mic şi în lucruri mari". dar permite intrarea mai bine în contact cu   Numerele  informaţia şi nu în ultimul rând un contact mai atent cu Eu-l persoanei  principale   respective   Sugestii de  - metoda alcătuirii datelor şi a calculării numerelor cu calculatorul este mult mai  comentarii ale  rapidă. să fim atenţi la toate   Literele numelui   detaliile. Alte  amănunte tehnice sunt cele generale. trebuie pus într-un fişier uşor accesibil. aranjat.2010 .      http://ebook/Curs/numerograma. sub forma unei cărţi   Predispoziţii   electronice.11. fără probleme tehnice şi poate fi scos la imprimantă. pentru a intra în armonie  numerelor  cu vibraţiile persoanei   principale   Metoda folosită mai des va fi. în orice caz ceva ce poate fi deschis  uşor. pentru că  totuşi trăim vremuri în care tehnica are un cuvânt de spus.Metode .DOC sau . pentru că nu  numere  oricine le va aprecia. intrarea în  legătură cu vibraţiile necesare. Oricum. Să nu uităm că inclusiv acest aspect are impact asupra persoanei  respective. dacă materialul trebuie trimis prin mail sau pe un suport cum ar fi   Ciclurile   un CD.  Predispoziţii  îngrijit. Dar atunci când o informaţie este necesară. În nici un caz nu se  Diverse  va trimite ca text în conţinutul mesajului sau în altă formă greu accesibilă. deci şi horoscopul trebuie să fie unul   Etica  obişnuit? Numerologul nu trebuie să rişte să dezvăluie lucruri extraordinare  profesională   unui individ care nu le-ar înţelege sau care ar spune că numerologul este "dus  cu pluta".  Principale  Fiecare dintre aceste două metode are avantajul său:   - metoda manuală este mai lentă. Un citat din Biblie spune: "nu aruncaţi mărgăritare înaintea porcilor".  egipteană   În acest fel.

  - un tabel sau o înşirare ordonată a numerelor principale. de a sta pe picioarele proprii. pentru întregirea  informaţiei:  - numărul ereditar pentru a vedea moştenirea cu care vine din familie se  compară cu numărul activ pentru a arăta particularitatea pe care o are faţă de  familia din care provine.  - datele pot fi completate şi cu cele astrologice dacă numerologul cunoaşte şi  astrologie. câteva sfaturi pe care ar fi bine respectivul  individ să le urmeze. etc.   B) Generalităţi   - o parte introductivă.  - personalitatea sa dată de vibraţia de interior şi comparată cu vibraţia de  exterior pentru a sublinia eventualele asemănări sau diferenţe dintre cum  apare el în faţa oamenilor şi ce gândeşte el în adâncul sufletului  - o comparaţie între numerele karmice şi numerele ce dau o direcţie destinului.  Bineînţeles.  lipsit de suflet şi să pară a fi scris sau alcătuit de un program de calculator.Metode .  - alte informaţii numerologice importante (spre exemplu: tabelul cifrării numelui  şi prenumelui).  Totul trebuie scris ca o poveste.11.2010 . În felul acesta vom evita cele două extreme: una de a fi prea  tehnicist-matematică iar cealaltă de a da impresia de "burtologie".  sunt necesare câteva îndrumări. dar cu justificările necesare. ele nu trebuie reluate.   D) Încheierea   - trebuie să cuprindă obligatoriu câteva concluzii. Dacă aceste concluzii au fost  prea evidente pe parcursul comentariului.  etc.Numerograma Page 2 of 3 Care ar fi părţile ce alcătuiesc un astfel de comentariu? Haideţi să punctăm:    A) Informaţiile numerologice de bază   - datele celui căruia i se alcătuieşte horoscopul.htm 09. şi clientul va fi mulţumit. întrebări. pentru că nu este plăcut să citeşti ceva care abordează  direct analiza astrogramei. pentru evoluţia sa. comentariul nu trebuie să fie sec.  Evident că numerologul va folosi ce tehnici consideră că îi sunt de mai mult  folos. La final. pentru binele său. trebuie evitat ca clientul să devină unul permanent: el trebuie  îndreptat către o atitudine responsabilă pentru viaţă. Trebuie să fie simplă şi prietenoasă – a se evita banalităţile.   C) Analiza efectivă a numerogramei   - se începe cu o privire generală asupra numerelor dominante şi mai ales a  vibraţiei naşterii care dau nota generală a personalităţii.  Este bine să se facă nişte comentarii şi comparative. etc. către capacitatea de a-şi  rezolva problemele singur.  - se comentează fiecare număr în parte apoi se trece la analiza efectivă a  fiecărui sector: personalitate.      http://ebook/Curs/numerograma. ci eventual  punctate. fiindcă acesta din urmă poate avea nelămuriri. sentimente. Nu este necesar  să justificăm fiecare afirmaţie. Am mai  spus.  - este indicat să lăsăm deschisă poarta comunicării ulterioare dintre numerolog  şi client. le consideră mai corecte sau pe care le stăpâneşte mai bine.  - toate aceste informaţii vor fi completate cu ajutorul pătratului vibraţiei naşterii  şi eventual a pătratului cifrării numelui.  Numerologul trebuie să fie atent la sentimentele proprii în legătură cu analiza  redactată: dacă el este mulţumit de calitatea textului. ci doar să punctăm ici şi colo câte ceva mai  important. nu vrem să impunem şabloane. fără câteva cuvinte introductive  - chiar dacă este vorba despre numerologie.

 este  indicat să revizuiască textul.htm 09. Cel mai  indicat este să facem revizuirea după o zi/noapte de odihnă: eventualele  imperfecţiuni (de redactare. Criteriile  de îndeplinit sunt: utilitatea lui. Fiecare mânuitor al acestei arte subtile  are dreptul să-şi dezvolte propria variantă şi să o ducă la desăvârşire. şi evident.2010 . va  invitam sa le studiati ]  Teoria . cele legate de capacitatea “simţirii”  sufletului persoanei studiate) ies mai bine la iveală. să nu  ne contrazicem singuri pe parcursul lui.    [ Pachetul de curs contine si exemple de numerograme. de înţelegere.Metode practice .Numerograma Page 3 of 3 Dacă numerologul va avea dubii în legătură cu ceea ce a determinat. chiar cu riscul întârzierii predării analizei.    Acest mod de a concepe un comentariu este o variantă posibilă.Metode . una din  multele posibile folosite de numerologi.Program de calcul    http://ebook/Curs/numerograma. din punct de vedere spiritual. in format pdf.11.

 Profită de credibilitatea  naşterii   sau de dorinţa unora de a se delecta cu o ştiinţă pe care ei o consideră "de   Pătratul numelui  salon" pentru a câştiga bani frumoşi. pentru el. Aşa cum unui profesor. i se cere să cunoască psihologie. decaloage sau legi pe care să le impunem. pentru ca  norocoase   dumneavoastră să vă formaţi o idee proprie şi apoi depinde de fiecare. dar subconştientul   Graficul evoluţiei  înregistrează toate informaţiile respective şi în timp le afectează viaţa de la  realizărilor unei  simple stări inexplicabile şi până la a pune în practică. Şi apoi ne mirăm de  persoane   ce în lume există atâtea grozăvii?   Metoda    egipteană   Cei care se ocupă de astrologie trebuie să cunoască şi ceva psihologie şi   Ciclurile   mai ales metafizică. Pe moment lor li se pare că  au fost impasibili. Se lucrează cu oameni. De asemenea. pentru că lucrează cu oameni şi modifică destine. şi în acest fel tot ce spunem se înregistrează acolo.htm 09. pentru a impresiona pe cei cărora le   Sugestii de  descifrează astrograma. de   Numerograma   gradul de responsabilitate pe care-l are faţă de sine şi care se reflectă prin   Etica  seriozitatea şi grija faţă de celălalt.  cifrat      Literele numelui   Astrologia este o ştiinţă extraordinară. ei nu ştiu ce vorbesc. Le era de ajuns că au prins  "mişcarea" şi că ştiu să se exprime frumos. câteva   Clasificări   reguli de etică profesională. cu subconştientul lor. Chiar dacă nu  Diverse  cunosc psihologie.  profesională     Cred că o formă potrivită pentru prezentarea acestor idei este şi  Proprietăţi exemplificarea din experienţele proprii (Firicel Ciarnău). care nu ştie  inforenergetic   de glumă. fără să-şi dea seama că au  comentarii ale  schimbat destine. fără să ştie deloc astrologie. cel puţin să cunoască noţiunile de sugestie şi  autosugestie. un instrument teribil de cunoaştere şi   Pătratul  autocunoaştere. Mulţi sunt cei cărora nu le pasă   Pătratul vibraţiei  de efecte şi văd în astrologie doar o sursă de câştig.2010 .Metode . Şi pe lângă toate acestea.  numere    http://ebook/Curs/etica. fac imprudenţe. pentru că nu avem  firme   pretenţia de a creea reguli stricte. şi îşi  va face efectul la un moment dat. undeva.   Alegerea    numelui unei  Nu vom puncta efectiv regulile de etică profesională. am  întâlnit redactori la ziare sau la posturi de televiziune care se ocupau de  Pătratele  "Horoscopul zilei". care lucrează cu oameni şi îi   Predispoziţii   formează.Etica profesionala Page 1 of 4          - Curs - Metode practice de numerologie Etica profesională    Principale      (Este un curs de la Şcoala de Astrologie Fidelia. trebuie să-şi formeze. evident cu adaptarea respectivă)   Numerele    principale   Mulţi astrologi. Ei nu ştiu că subconştientul nu ştie de glumă şi că  principale   tot ce au spus ei îşi va face la un moment dat efectul. mai ales începători.   Numerele  De aceea acest paragraf este mai mult sub formă de "poveste". să ştie care este diferenţa dintre o sugestie pozitivă şi una   Compatibilităţi   negativă. doar "nu era decât un film".11. Nu-şi  numerelor  dau seama cu ce se joacă. că au sugestionat poate negativ anumite persoane. Chiar şi cei care se laudă cu faptul că nici  Predispoziţii  nu clipesc la un film horror. aşa ar trebui să li se ceară şi  astrologilor. Provine din paragraful cu acelaşi nume al cărţii "Bazele astrologiei" scrisă de Firicel Ciarnău)  (Considerăm că este perfect valabil şi pentru numerologie.

 De multe ori am preferat să spun  "nu ştiu". Spre exemplu. ci doar sugestie puternic  negativă. Dacă. prin faptele şi  prin gândurile sale bune nu merită să păţească acel lucru. trebuie abordate  într-un mod mai special. Viitorul este asemenea ramurilor. tocmai prin faptul că individul  respectiv a fost sugestionat de către "ghicitor". Predicţie corectă? Nu. care după orele de conferinţă a  ţinut cu tot dinadinsul să-mi dovedească ce bine a învăţat astrologie. De multe ori tăcerea e de aur. ţinându-se de mână şi  plini de iubire în suflet unul pentru celălalt: "Nu-i aşa că noi ne-am iubit şi în  altă viaţă?". pe când ignorantul este condus de ea". dar oricum era prea târziu. Când  am auzit aşa ceva mi-a venit "să-l arunc pe geam".Etica profesionala Page 2 of 4       La una din conferinţele pe care le ţin în oraşele mari ale ţării. atunci indiferent de fapte. dar după cele două luni a intrat în spital. După ce le-am văzut astrogramele. Şi mai ales  astrologii nu trebuie să uite maximele: "Astrologia predispune şi nu impune"  şi "Înţeleptul îşi conduce steaua. în acest fel toate celelalte căi virtuale  dispărând. De ce spun asta? Timpul scurs în viaţa noastră este  asemenea unui copac în care prezentul şi trecutul constituie trunchiul. echilibrat. Care astrolog sau ghicitor sau oricine ar fi el poate să prevadă cu  exactitate pe ce ramură va merge un individ? Nu poate şti nimeni. cunoştea tehnica de bază destul de bine. nu-l va păţi. ori aşa ceva îl consider un  păcat şi un amestec grosolan în liberul arbitru al omului.    Dacă un astrolog observă că un om este predispus să păţească ceva într-o  anumită perioadă. De aceea. iar astrologia nu este un  instrument pentru ghicit. previziunile spre exemplu. Niciodată nu am vorbit mai mult decât trebuia numai  pentru a-i impresiona pe alţii cu ştiinţa mea. decât să spun  ceea ce nu trebuie spus. iar  adevăratele motive să rămână doar în mintea astrologului. cum le-aş fi putut spune că  http://ebook/Curs/etica.    Altă dată s-au prezentat în faţa mea doi îndrăgostiţi. nici măcar  el. Dacă omul.2010 . În funcţie de faptele şi gândurile  noastre. pentru că astrologia  predispune şi nu impune. nu trebuie să spună decât "În perioada X trebuie mai  mult decât de obicei să fii calm. subconştientul nu ştie de glume. să dăruieşti tuturor Iubire". în funcţie de deciziile pe care le luăm în fiecare clipă. Nu este bătută în cuie. noi ne putem  plasa pe o "creangă" sau alta. Să spună individului nu ce anume îl aşteaptă ci comportamentul  pozitiv pe care trebuie să-l aibă. atunci  să fie cu mare băgare de seamă pentru a nu sugestiona în nici un fel  individul.11. pentru a se cunoaşte mai bine. cineva doreşte să practice corect aşa ceva. Dar  dacă i se spune. Astrologia în general este un instrument deosebit de  benefic pentru cunoaşterea de sine a omului. În acest fel evident  că pot apărea predicţii care să se confirme. Apoi l-am invitat să nu se mai  apropie de astrologie decât când va fi copt la minte. nu are voie să spună acest lucru. Întradevăr. am întâlnit un  astrolog începător. deci să fiu considerat un novice în ale astrologiei. Bătrânul domn nu a  murit după două luni. Cei care practică totuşi acest lucru nu fac decât  să-l sugestioneze pe individ pe ce cale să meargă. deci astrologia  previzională nu trebuie să ne spună ce se va întâmpla ci să identifice  predispoziţiile şi să arate căile de rezolvare sau de ocolire a problemelor ce  pot să apară. totuşi. Dar când a ajuns la un  domn în vârstă şi i-a văzut astrograma a declarat că nu mai are rost să-i  comenteze nimic pentru că oricum nu mai are decât două luni de trăit. în loc de "În perioada X te vei  certa cu cei apropiaţi". Pentru aceasta cuvântul "predispoziţie" să nu lipsească din  exprimare.    Pe de altă parte astrologia ne prezintă predispoziţii şi nu lucruri ce se vor  întâmpla în mod sigur.  astfel încercând să-şi îndrepte greşelile şi a nu le mai repeta. o va păţi. A murit acolo  după alte două săptămâni.htm 09.Metode . care  este unic. care nu era elevul meu. pentru că aşa cum am  mai spus. L-am oprit să mai  comenteze ceva. "Numai singur Tatăl ştie".

 important este ceea ce faci  acum.Etica profesionala Page 3 of 4 au fost mari duşmani? Le-aş fi schimbat destinul imediat. Locul său în astrogramă. să fie constructiv şi nu  distructiv. astrologul trebuie să ajute. a trebuit să calmez şi o adolescentă îndrăgostită "la  comandă". pe care a numit-o. îi spune persoanei din faţa sa că este  încarnarea cine ştie cărei personalităţi din istorie. O asemenea declaraţie  necugetată nu face decât să blocheze poate pentru multă vreme persoana în  cauză. Lai nenorocit poate pentru toată viaţa. nu se sugerează dependenţe.  astrologul sau pretinsul clarvizionar. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă eu  nu eram un om responsabil? De asemenea.    Prin toate mijloacele.  Dacă doi se duşmănesc într-o viaţă. să-şi schimbe personalitatea până la a nu  mai fi de recunoscut.". ce  http://ebook/Curs/etica. pentru că de obicei venim la  încarnare în acelaşi grup de oameni dragi. pentru că lucrând cu destine el îşi adaugă la bagajul karmic propriu  puncte pozitive sau negative. cel mai rău. pentru a întregi şi a înţelege  mai bine prezenta încarnare şi a contura mai clar scopul prezentei vieţi. Dacă nici aşa nu merge bine. iar unei  adolescente i-a spus ca a fost soţia mea.    O altă greşeală destul de frecventă este cea în care cel care vorbeşte. soarta îi face fraţi. nu o va înţelege. unde se spune despre doi fraţi că s-au duşmănit încă din pântece  (metaforic. pentru că.    Cu mulţi ani în urmă o clarvăzătoare cu renume (dar stând prost la alte  capitole).htm 09. ci trebuie să i se sugereze care ar fi  lecţia de învăţat şi ce trebuie să facă pentru asta. ne indică domeniul şi tipul de lecţie pe care cu încăpăţânare nu o  învăţăm pe parcursul multor vieţi. ceea ce este mult mai de preţ decât  declaraţiile altuia.11. în funcţie de ceea ce face. Şi mai rău este când declari aşa ceva unui om care nu este pregătit. Cel căruia i se comentează astrograma nu  trebuie dojenit. Există exemplu şi în  Biblie. pentru că  orice relaţie trebuie să se termine pozitiv.  Vreau să atrag atenţia că acestea sunt cazuri speciale şi nicidecum o regulă. Să vedem de ce. a declarat despre mine (în gura mare – altă greşeală) că aş fi fost  în altă încarnare o mare personalitate. ar fi iarăşi o greşeală. Şi câţi nu se duşmănesc chiar şi aşa? Mai departe nu ştiu ce  se întâmplă. sau mai bine spus la sugestie. Şi ce s-a realizat cu aceasta? Oamenii trebuie să  înţeleagă că tot ce contează este "aici şi acum". soarta are  răbdare şi le oferă şanse până la realizarea unei relaţii pozitive..  pentru că de obicei venim la încarnare în grupurile în care ne simţim bine.. Dacă nu reuşesc. După ce că m-a bulversat pe mine. Şi ce afli singur nu-ţi poate lua nimeni.    Dacă se dau informaţii despre vieţile anterioare. Şi câte familii nu se  despart? Dacă nu merge nici aşa. să se iubească sau să fie prieteni. nu face decât să se gândească  la vremuri trecute sau. Chiar dacă într-adevăr ai  fost altădată cineva. În loc să-şi vadă de destinul de acum. În momentul în  care va fi pregătit va afla singur. de fapt din altă viaţă). precum şi aspectele cu celelalte  planete. se dau doar pentru a  descoperi greşelile din trecut.Metode .  cum ar fi "tu eşti dator lui din altă viaţă. Dacă se  amână prea mult.2010 . este de domeniul trecutului. la un moment dat se căsătoresc.  nu a fost de ajuns. pentru că mi-a fost jenă şi să cercetez. Orice lucru şi orice informaţie vine în  momentul în care omul este pregătit să o primească. chiar dacă  dă din greşeală peste o astfel de informaţie. Până atunci. Vreau să mai atrag încă  o dată atenţia că astfel de cazuri sunt puţine.    Unele dintre greşelile pe care le repetăm frecvent sunt indicate în special de  Saturn retrograd. În acest fel îl ajutăm cu  adevărat. lecţiile neînvăţate. pe unul îl face  copilul celuilalt. soarta le dă posibilitatea ca în viaţa  următoare să se împace bine.

Metode practice . chiar dacă  se cunosc noţiunile de bază care ar permite ajungerea la asemenea  informaţii.Program de calcul    http://ebook/Curs/etica.Etica profesionala Page 4 of 4 are de învăţat şi de ce anume să se ferească.htm 09.  Teoria . Poate cea  mai mare.2010 . Dar aceste metode vin de la sine după chiar foarte multă  experienţă în munca cu oamenii. mai ales în domeniul astrologiei. nu au  ce căuta iresponsabilii. Nu se dau nume de  personalităţi din trecut.Metode .    Nu sunt decât câteva exemple ce ne pot pune pe gânduri. să lucrezi cu oamenii este o responsabilitate foarte mare. ci doar se încearcă reconstituirea eventual a profilului  personalităţii.11. În  general. Iar în ştiinţele esoterice. precum astrologia şi numerologia. La fel cum nu au ce căuta cei care nu cunosc  metafizică sau măcar ABC-ul în esoterism. Nu poţi să fii un  maestru în astrologie dacă nu cunoşti şi nişte reguli de etică profesională.

 Clasificări    Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic       Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria1. impulsul primar. independent. începuturile si originea. pneuma Dumnezeului viu. dar daca este stârnit. Se împotriveste oricarui tip de autoritate din exterior.1 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 1    Principale        Corespondenţe   Planeta: Soarele   Zodiile: Leu - Capricorn   Element: foc   Caracteristica: conducere   Culoare: portocaliu   Piatra: rubin.    Diverse  Ierarhiile spirituale - Serafimii - Spiritele dragostei universale. Divinitatea. În cazul în care raspunde la vibratiile medii ale numarului  poate fi un blajin. arogant. intolerant.   realizărilor unei  persoane    Metoda  Corespondenţe esoterice  egipteană    Ciclurile   Arborele sefirotic - Kether – este gândirea al carui principiu este   Predispoziţii   nelimitarea. este vointa divina primordiala. individualistul. dar în  acelasi timp si polemic. îi face o placere deosebita sa-si expuna parerile. Dinamic. Este  conducatorul. considerându-se daca nu   perfect.   sa ajunga la discutii contradictorii. extremist.htm 09. În cazul în care este receptiv la vibratiile joase ale numarului. cel putin superior altuia. inovator prin excelenta.  poate fi un dusman de temut. dar este  autoritar cu altii.2010 . se formeaza Hokmah.  spiritul din care. care contine  totul si din care decurge totul. diamant  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele  Principiul si sinteza numerelor.Metode . prin condensare. da dovada a fi o bomba cu efect  Predispoziţii  întârziat. reprezinta Creatia. Este tipul mental. sau poate sa   Graficul evoluţiei  nu aiba suficienta încredere în fortele proprii. dinamic si   entuziast. Nu cunoaste complexe de inferioritate. Ei sunt cel mai aproape de  Trinitate. preferând întotdeauna sa aiba ultimul  cuvânt.11. ei fac   Compatibilităţi   legatura de la un sistem cosmic la altul.

 diamant  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Este considerat pe de o parte ca origine a raului.htm 09. Este numarul femeii. antagonismul. Ei sunt Heruvimii prin care Dumnezeu a pus ordine  în haos. al mamei. tipicar si cu  tendinta sigura de a se îndoi de capacitatile proprii.2010 . S-ar mai putea adauga  câte ceva din toate semnele mutabile. datorita faptului ca  înceteaza unitatea si începe dualitatea. Desemneaza al doilea cor angelic numiti Ophanim care  înseamna forme sau roti. Deja  aici se manifesta dorinta de colaborare. armonia.Metode . nehotarât. Mare atractie spre  viata de familie si artele plastice. Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria2. Ei pun de acord între ele miscarile planetelor. credulitate. de calm. timid.   Ierarhiile spirituale - Heruvimii - Spiritele armoniei. iar pe de alta parte  reprezinta desavârsirea unitatii vazuta ca întreg. atragerea contrariilor. diplomatia.2 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 2    Principale        Corespondente   Planeta: Luna   Zodiile: Cancer - Balanta   Element: apa   Caracteristica: asociere   Culoare: verde   Piatra: opal.  Corespondenţe esoterice  Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Arborele sefirotic – Hokmah – este gândirea divina în sânul careia rezida tot  ce va urma sa fie. apreciaza finetea. Contrapartea lor fizica  sunt semnele zodiacale. tactul. îndoctrinat. Vibratiile interioare ale numarului dau  un caracter ezitant. influentabil.11. Este plin  de amabilitate.

 La nivelul sau.htm 09. un mijloc si un sfârsit.11. esentele devin distincte. tandre. pline de  farmec. este radacina  celorlalte sapte forte ce actioneaza. sunt ingenioase.Metode . Poseda o imensa  sete de cunoastere. Ca eventuale aspecte negative. turcoaza  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Caracterizat ca numar perfect. ce va sa vina. pot fi  enumerate superficialitatea. au sfera planetara atribuita lui  Saturn. dârze. având un început. sociabile. adica mari si tari.   Ierarhiile spirituale - Tronurile - spiritele vointei. fara complexe de inferioritate. prefacatoria si ostentatia.2010 .  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Binah – lumina primordiala. dar tot ele sunt cele  care promit mai mult decât pot face.3 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 3    Principale        Corespondente   Planeta: Jupiter   Zodiile: Sagetator - Gemeni   Element: aer   Caracteristica: sociabilitate   Culoare: bleu   Piatra: safir. Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria3. Persoanele caracterizate prin acest numar sunt pline de  jovialitate. vesnic optimiste si încrezatoare. Tronurile. au o vitalitate  contagioasa si uneori sunt vorbarete pâna la exasperare. sunt harnice si întreprinzatoare. este  simbolul Trinitatii.  Desemneaza îngerii Aralim.

  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Hesed (Gedulla) – este maretia.11. sunt  buni observatori. reprezinta focul primordial din care provine  tronul Slavei si întreaga ierarhie a îngerilor.Metode .2010 .  Este drept ca se enerveaza rar. Sunt profunzi. În idei sunt conservatori. seriosi. Zodia Fecioarei îi caracterizeaza aproape perfect pe cei influentati  de acest numar. perseverenti.  Doresc sa se realizeze în general pe plan material si social. Ei sunt cei care despica firul în patru.  rationali. Poseda o gândire logica. compasiunea în care se  releva bunatatea lui Dumnezeu. agat  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii   Acest numar este deja o putere a lui “2”.4 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 4    Principale        Corespondente   Planeta: Marte   Zodiile: Fecioara - Taur   Element: pamânt   Caracteristica: realizare   Culoare: rosu   Piatra: jasp. cu spirit practic.    Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria4. desi le place sa creada acest lucru.htm 09. dar  nu înseamna ca au întotdeauna dreptate.   Ierarhiile spirituale - Dominarile - spiritele întelepciunii. harnici. Desemneaza îngerii Hasmalim. de  multe ori dând dovada de duritate si inflexibilitate. nu le scapa nimic. Critici si firi închise. patrunzatoare si fina. responsabili. dau dovada de tenacitate. au sfera planetara  atribuita lui Jupiter.  sau Domniile. deci diviziunea întregului este si mai  pregnanta. dar atunci când nu se mai controleaza pot sa  faca lucruri necugetate. nu au timp sa se  gândeasca la himere.

 Reprezinta activitatea pura. Sunt vioaie. le plac  schimbarile. reflectata  prin setea de cunoastere caracteristica.  Persoanele caracterizate de acest numar au o inteligenta dinamica.5 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 5    Principale        Corespondente   Planeta: Mercur   Zodiile: Berbec - Gemeni   Element: foc   Caracteristica: mobilitate   Culoare: violet   Piatra: acvamarin.11. calatoriile. nelinistite. Desemneaza Fortele. jasp  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Dupa pitagoricieni acest numar simbolizeaza perfectiunea umana si casatoria. îsi au sfera pe  Marte. este  instrumentul justitiei divine. aventurieri.  spontani. progresisti. Se spune ca din acestea doua se naste binele si  raul.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Geburah – este polul opus lui Hesed. Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria5.htm 09.Metode . reprezinta forta. dar pot fi si irascibili.2010 . ale activitatii. tranzactiile de orice fel. Aici se regasesc cei deschisi.   Ierarhiile spirituale - Virtutile - spiritele miscarii.

 sunt generosi. opal  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Primul numar cu caracter par-impar. oscilanti. trândavie si complacerea într-o stare de repaus  daunator. Desemneaza îngerii Malachim.  Prin ei s-a creat regnul mineral. este simbol al echilibrului.11. Foarte  conservatori si traditionalisti în idei si opinii. senini. sunt patrunse de o energie  care tinde sa apara ca forma în lumea manifestata. create de ei însisi. Au o mare  emotivitate. sunt idealisti. romantici.Metode . caritabili.htm 09.   Ierarhiile spirituale - Puterile - Spirite ale formei. Cei caracterizati prin acest numar dau dovada de noblete si  sensibilitate.  omeniei.2010 . un temperament placut. corul angelic al Virtutilor.6 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 6    Principale        Corespondente   Planeta: Venus   Zodiile: Balanta - Taur   Element: apa   Caracteristica: armonie   Culoare: galben   Piatra: smarald. Latura negativa a acestei  vibratii aduce lipsa idealurilor. daruiesc dragoste.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Tipheret – prezideaza ordinea etica si este o sinteza între  Hesed si Geburah. se cufunda în propriul ocean de vise si mai ales în probleme uneori  ireale. armoniei.     Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria6.

 spiritele timpului. au un spirit ales.  emotivi.2010 .  Corespondenţe esoterice  Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Arborele sefirotic – Netsah – îndurarea si victoria.  Sfera lor planetara este cea atribuita lui Venus. nu accepta jumatati  de masura. Altminteri sunt rezervati. aerul. sensibili. Am putea considera ca fiind caracterizat doar de un singur  element. visatori. Prin ei s-a creat regnul vegetal. tind excesiv spre perfectiune. Desemneaza al saptelea  ordin de îngeri. dar în realitate aduna în el influenta tuturor celor patru  elemente si în acest fel este deosebit de echilibrat. reprezentând uniunea omului cu Divinitatea. da dovada de  curiozitate. ei guvernând epocile de evolutie ale omenirii. cumpatare. crisolit  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Numar spiritual. este marele  numar biblic.  totodata. Principatele sau Arheii. Sunt introvertiti. Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria7.   Ierarhiile spirituale - Arheii sau Principii - sunt spiritele personalitatii si. puterile lor psihice sunt accentuate.7 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 7    Principale        Corespondente   Planeta: Neptun   Zodiile: Pesti - Fecioara   Element: aer   Caracteristica: interiorizare   Culoare: galben auriu   Piatra: ametist.htm 09. independenta.Metode .11. Entitatea caracterizata  prin acest numar are un spirit de observatie accentuat.  enigmatici.

  cifrat   Literele numelui   realista si concreta.8 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 8    Principale        Corespondente   Planeta: Saturn   Zodiile: Capricorn - Scorpion   Element: pamânt   Caracteristica: materialism   Culoare: indigo   Piatra: onix. practica si eficienta.  Pătratul vibraţiei  Caracterizat de Saturn. dar sunt inspiratori ai marilor comunitati. este numarul reactiei si al justitiei echilibrante. Nutreste dorinta de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale. si prin ei s-a creat regnul  animal. ci numai prin  intermediul îngerilor. Ei sunt spiritele focului.  inforenergetic   Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Hod – slava. Predispoziţii      Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria8.Metode . marirea si gloria.htm 09. Orice aparitie a acestui numar într-o  naşterii   Pătratul numelui  analiza numerologica. mândrie  Pătratul  exagerata.2010 . ambitioasa. nu influenteaza direct pe oameni.11. impulsivitate si autoritate dusa pâna la dictatorialism.  de a conduce si a organiza. Pot sa dea dovada de încapatânare. bulverseaza aproape toate pronosticurile. cel responsabil cu probele. topaz  Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Simbolizeaza fortele materiale. O persoana  caracterizata de acest numar este capabila. este vibratia cea mai  puternica încât cu greu te poti sustrage ei.   Ierarhiile spirituale - Arhanghelii - se exprima în sfera planetara atribuita lui  Mercur. corul Arhanghelilor. Desemneaza al optulea  ordin de îngeri Bene Elohim.

 ametist   Caracterizare    Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale   Pătratele      Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic   Predispoziţii   Despre acesta am putea spune ca este un numar “7” extrovertit. Acestea sunt caracteristice entitatilor care vor pune bazele  epocii în care intram curând. entuziasti. au avut afinitate cu acest numar. Sunt  tipul de oameni ce aduc noul. Persoane deosebit de senzitive.   Ierarhiile spirituale - Îngerii - sunt regnul imediat superior noua ierarhic.htm 09. dar cu o energie debordanta. fundamentul. Ei nu se pot încarna ca oameni.11. deci este tot  un numar spiritual.  clarvazatoare.  revolutionari. nonconformisti. activi. o inteligenta clara.2010 . Reprezentantii sai sunt  altruisti. au o vitalitate accentuata. Al noualea cor de îngeri  prin care Dumnezeu trimite Îngerii pazitori. extravaganti. caracterizati prin mare sete de cunoastere. Poate multi dintre  “zapacitii” care au facut inventii revolutionare sau curajosii care au schimbat  istoria. nobili. intuitive. Altruismul lor poate sa mearga pâna  la uitarea de sine. dar  influenteaza oamenii prin corpul eteric al acestora. sunt  delimitati de sfera corespunzatoare Lunii. asa cum pentru noi corpul cel mai grosier  este corpul fizic.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Yesod – temelia. corpul eteric reprezentând  pentru îngeri corpul cel mai grosier. sunt progresisti.Metode .    Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii   Diverse        Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională   Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria9.9 Page 1 of 2          - Curs - Metode practice de numerologie Numărul 9    Principale        Corespondente   Planeta: Uranus   Zodiile: Varsator - Berbec   Element: foc   Caracteristica: altruism   Culoare: alb-violet   Piatra: alexandrid.