You are on page 1of 9

Denumirea programului

PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII

Institutia initiatoare

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala pentru Locuinte

Formularea problemei
Peste jumatate dintre tinerii din Romania, cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani, locuiesc sub acelasi acoperis cu parintii lor. Un studiu al Eurostat, care prezinta date din 2008, arata ca 46% dintre tinerii Uniunii Europene locuiesc cu cel putin unul dintre parinti, iar in Romania, procentul ajunge la 53%.

Scop si obiective
Scop: Construirea de locuinte cu chirie, destinate tinerilor carora sursele de venit nu le permit achizitionarea unei locuinte n proprietate sau nchirierea unei locuinte n conditiile pietei si asigurarea stabilitatii tinerilor specialisti, prin crearea unor conditii de locuit convenabile. Obiective: Continuarea lucrarilor de executie la obiectivele de investitii ncepute n anii anteriori si promovarea de obiective noi, si nceperea lucrarilor de executie.

Beneficiari

Tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, care nu isi permit sa cumpere sau sa inchirieze o locuinta de pe piata libera

Etape si conditii de derulare

Ministerul Dezvoltrii Regionale si Turismului si consiliile locale analizeaz si stabilesc, n functie de solicitrile de locuinte si terenurile de constructie disponibile, necesitatea si oportunitatea construirii de locuinte si elaboreaz mpreun programe anuale. Locuintele sunt construite pe terenuri puse la dispozitia Agentiei Nationale pentru Locuinte de catre consiliile locale, conform prevederilor legale si cu respectarea documentatiei de urbanism legal aprobate. Printr-o conventie incheiata cu ANL, autoritatile locale au obligatia de a asigura viabilizarea terenului (utilitatile) si dotarile edilitare ale caror costuri sunt suportate din bugetele locale. Investitiile privind constructia de locuinte in regim de inchiriere sunt finantate de la bugetul de stat si/sau bugete locale, precum si din credite interne/externe si din alte surse legal constituite. Autoritatile locale repartizeaza locuintele construite prin ANL pe baza cererilor depuse de catre solicitantii care indeplinesc criteriile stabilite prin lege. Cererile pentru locuintele in regim de inchiriere sunt analizate de catre comisiile sociale din cadrul consiliilor locale care stabilesc ordinea repartitiilor in functie de punctajul obtinut de fiecare solicitant in parte in urma verificarii dosarelor Promovarea si finantarea investitiilor privind constructiile de locuinte pentru tineri, destinate nchirierii, se face n conformitate cu prevederile legale referitoare la investitiile publice, prin Ministerul Dezvoltrii Regionale si Turismului n calitate de ordonator principal de credite si Agentia National pentru Locuinte, n calitate de autoritate de implementare. Locuintele pentru tineri, destinate nchirierii se pot vinde titularilor contractelor de nchiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum 1 an de nchiriere nentrerupta.

Sinteza rol actori


MDRT si consiliile locale analizeaza necesitatea si oportunitatea construirii de locuinte pentru tineri. ANL construieste locuintele pentru tineri pe terenuri vizbilizate si puse la dispozitie de catre consiliile locale. Dup finalizarea constructiilor, acestea trec n patrimoniul privat al statului si administrarea consiliilor locale, care repartizeaz locuintele solicitantilor, n regim de nchiriere, n ordinea depunerii cererilor si n baza unor criterii stabilite de lege.

Surse de finantare:
Bugetul de stat si credite externe: proiectarea la fazele de proiect tehnic si detalii de executie, precum si executia lucrrilor de constructii-montaj se finanteaz din surse ale bugetului de stat si/sau credite externe achizitionate si garantate de stat, prin Ministerul Dezvoltrii Regionale si Turismului si Agentia National pentru Locuinte; Bugetul local: proiectarea, la fazele studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate, care fundamenteaz necesitatea si oportunitatea, caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiilor; asigurarea utilittilor si dotrilor edilitare se finanteaz din surse ale bugetelor locale si din sursele agentilor economici care exploateaz retele de utilitti.

Surse de informare
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1102 http://www.anl.ro/locuinte-tineri.php?page=prezentare&lg=ro http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_10778/ANL-Criteriile-de-inscriere-in-programul-Locuintepentru-tineri.html http://www.ziare.com/social/romani/peste-jumatate-dintre-tinerii-romani-sub-acelasi-acoperis-cuparintii-1054911

Petrea Carmen-Daniela 56 A