R

xc RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA PREASFINTULUI SÂNGE A LUI ISUS – – – 7 Tatăl nostru 7 Născătoare 7 Mărire Tatălui

Sânge prea preţios al vieţii veşnice preţul şi răscumpărarea întregii lumii, băutura noastră şi baia sufletului nostru, ce continuu susţii cauza noastră a oamenilor înaintea tronului indurarii dumnezeieşti. Ne închinăm cu cea mai sfântă umilinţă înaintea Ta şi Te adorăm şi întrucât ne sta în putinţa, dorim să ispăşim jignirile şi insultele ce le suferi de la oameni, creaturile Tale , mai ales de la cei care îndrăznesc să Te înjure. – Cine nu va binecuvânta acest sânge preţios? Cine nu se va aprinde de dragoste faţa de Isus, care a vărsat acest sânge? – Ce am fi devenit noi dacă nu ne mântuia Sângele dumnezeiesc? Oare ce a stors acest sânge din Inima Domnului nostru până la ultima picătură? – Nu altceva decât dragostea Sa infinită, care ne-a dăruit balsamul mântuirii. - Tu balsam nepreţuit, care ai izvorât din dragoste nemărginită, ascultă că te implorăm ca toate inimile şi toate limbile de pretutindeni să-ţi fie recunoscătoare pe deplin, să Te laude, să Te glorifice azi şi totdeauna până la sfârşitul vremurilor. Amin.
PROMISIUNILE DATE DE SF BRIGITA ŞI BINEECUVÂNTARE DE SF PARINTE PAPA CLEMENTE AL XII-lea PENTRU CEI 7 Tatăl nostru, 7 Născători ÎN CINSTEA PREŢIOSULUI SÂNGE AL DOMNULUI NOSTRU ISUS-HRISTOS – CUVÂNTUL DOMNULUI – – cei care spun timp de 12 ani zilnic aceste rugăciuni cu cei 7 Tatăl nostru şi 7 Născători vor beneficia de următoarele 5 haruri 1. – Nu vor ajunge în purgator 2. – Vor fi primit în rai ca şi mucenici care şi-au vărsat sângele pentru Mine 3. – Vor păstra 3 suflete din Familia lor în harul sfinţitor 4. – Sufletele rudelor până la gradul al patrulea vor scăpa de iad 5. – Vor afla data morţii lor cu o lună înainte dacă vor muri înainte de a împlini cei 12 ani de rugăciune, vor beneficia de acelaşi avantaje Observaţie: în timpul rugăciunii se vor medita suferinţele respective.

RUGĂCIUNE Isuse vreau să spun acum de 7 ori Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu în compania dragostei cu care Tu ai spus şi ai sfinţit aceasta rugăciune. Ia-o de pe buzele mele, îmbunătăţeşte-o întru atât încât să bucur şi să cinstească pe preasfânta Treime, aşa cum a bucurat-o şi a cinstit-o aceasta rugăciune spusă de Tine când umblai pe pământ. – Această cinste să se reverse asupra Sfintelor tale răni şi a preţiosului Sânge ce s-a vărsat din ele.
1. – TĂIEREA ÎMPREJUR

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte prin Inima Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc primele răni şi prima vărsare de Sânge a lui Isus, pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi ale întregului tineret şi pentru iertarea păcatelor de moarte în viaţa tinerilor din familia mea.
2– SUDOAREA DE SÂNGE

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc groaznicele grădina Măslinilor şi fiecare picătură de sudoare păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi răspândirea dragostei câtre Dumnezeu şi aproapele.
3– BICIUIREA

Maicii Domnului şi Inima suferinte ale Domnului din de Sânge pentru iertarea ale lumii întregi şi pentru

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Inima
Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc miile de rani, chinurile groaznice şi preţiosul Sânge vărsat la biciuirea Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeul si Rascumparatorul nostru, al tuturor, pentru iertarea păcatelor trupului meu, ale trupului copilului meu Mihai-Emil şi ale lumii întregi şi în special în familia mea si in familiile noastre.

4. – ÎNCORONAREA CU SPINI

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Sângele vărsat la încoronarea cu spini şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc rănile, chinurile şi preţiosul Sânge vărsat la încoronarea cu spini pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu Mihai-Emil şi pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos pe pământ şi iubirea suferinţelor. 5. – PURTAREA CRUCII

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin

Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Dumnezeiasca Inima a lui Isus, îţi jertfesc suferinţele Mântuitorului pe Calea Crucii, dar mai ales Rana umarului drept şi preţiosul Sânge vărsat din ea, pentru iertarea lepădării mele si a copilului meu Mihai-Emil de cruce şi suferinţele şi răzvrătirea mea, a copilului meu Mihai-Emil şi a lumii întregi, împotriva hotărârilor Tale sfinte precum şi pentru iertarea limbii mele, a limbii copilului meu Mihai-Emil si a lumii intregi, pentru evitarea acestor păcate. 6. – RĂSTIGNIREA

Tatăl nostru, Născătoare
Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Dumnezeiasca Inimă a lui Isus, îţi jertfesc pe Fiul Tău, răstignit pe cruce, rănile din mâini şi din picioare şi cele trei şiroaie de Sânge care s-au scurs din ele pentru noi, sărăcia în care a trăit, ascultarea lui perfectă, toate chinurile Lui trupeşti şi sufleteşti a acestei jertfe pe toate altarele pământului, la Sf. Liturghie, pentru iertarea păcatelor lumii, pentru preoţi şi credincioşi, pentru intenţiile Sf. Părinte Papa Benedict, pentru întărirea familiilor creştine, pentru întărirea credinţei pentru patria noastră şi unitatea popoarelor în Cristos şi Biserica Sa. 7. – STRĂPUNGEREA SFINTEI INIMI

Tatăl nostru, Născătoare
- VEŞNICE PĂRINTE, PRIMEŞTE TE IMPLOR, CA JERTFA PENTRU NEVOILE SFINTEI BISERICI, ŞI PENTRU IERTAREA PĂCATELOR LUMII, PREŢIOSUL SÂNGE ŞI APA CARE S-A SCURS DIN INIMA LUI ISUS ŞI FII CU NOI BUN ŞI MILOSTIV. - SÂNGE, ULTIMUL CONŢINUT AL SFINTEI INIMI, SPALĂ VINA PĂCATELOR MELE, ALE PACATELOR COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI ALE TUTUROR OAMENILOR. - APA INIMII DOMNULUI, SPALĂ-MĂ SI PE MINE SI SPALA-L SI PE COPILUL MEU MIHAI-EMIL DE TOATE PEDEPSELE PĂCATELOR ŞI STINGE-MI MIE, COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI TUTUROR SUFLETELOR, FLĂCĂRILE IADULUI.

AMIN.

Nu văd 18.Explicaţii la cele 24 de cuvinte.” Explicaţii SUDALMA.aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Greul 13. De ce ai făcut ? 6. scrise mai jos. Amin. care nu trebuie rostite Aceste cuvinte. care alergăm la Tine. Am uitat 22. Nu ştiu 9. Ioan în Apocalipsă. Nu a trebuit să faci! 7. Nu fac 16. Nu aud 19. Nu înteleg 21. care va fi judecată după cele 24 de cuvinte. Nu pot 10. Sudalma 2. şi pentru cei. Baiul 12. Blestemul 3. Nu ai făcut bine 8. să se rostească următoarea rugăciune: “O. BLESTEMUL. Am pierdut 23. Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ .Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii: 1. Nu merg 15. Am stricat Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte. Dracul 4. DRACUIALA . Nu reuşesc 11. concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi. Fecioară Maria. Răul 5. Am spart 24. care nu aleargă. Masa din mijlocul scaunelor este lumea. Nu găsesc 20. sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Necazul 14. Nu vreau 17.

pentru a nu deveni neînţelegător AM UITAT . deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii.“Cedează ca să învingi”.observaţia redacţiei) NU MERG. se poate scrie. Certăreţii au faţa urâtă. luminoasă. că acelora este împărăţia cerurilor”. nu s-a certat cu ei. Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm. Cuvântul atinge sufletul. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. NU ÎNŢELEG -le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’. NU GĂSESC .chiar dacă există asupra noastră. “Nu “ am găsit”. RĂUL . “Nu trebuie a face” “Nu este bine”. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută.pentru persoana la care ne gândim. în mod contrar diavolii. “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”. neînţelegeri în familii. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune. pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie.acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”. Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu.aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună). care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită.trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”. Să vorbim puţin. se poate citi. cu fraţii.se poate spune în rugăciune. s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa. deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. “Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii . cu părinţii. NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC! . Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el. trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. iar cei buni. NU AUD. NECAZUL . NU VREAU . acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi. Luaţi aminte. căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”. să nu auzim ce este în jurul nostru. NU FAC. DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI NU AI FĂCUT BINE! . îl poate mângâia sau ucide. îngerii se apropie de noi. să fim răbdători şi gata de ajutor NU VĂD.aceste cuvinte sunt expresiile neascultării. Hristos a cedat răutăţii oamenilor. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu. curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. ci pentru totdeauna. există un judecător. pentru care s-a făcut iadul.se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte. “Nu am auzit”. “nu am reuşit”. brăzdată de riduri. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”. doar să nu ne certăm în familie. Înlocuiţi aceste cuvinte. “am să pot”. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). plăcută. “nu am putut”. . Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina. De aici izvorăsc cele mai multe certuri. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă.

locul nu rămâne gol (vid). De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi. Nici noaptea nu ne putem odihni. AM SPART . ’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’ Matei 12. Binele este cel care urcă. puteţi observa cum creşte puterea în voi.poate să urce de la a strica o jucărie. Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta. orgolioşi. nu mai putem mânca. este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire. edificatoare. Încercaţi să urmăriţi şi voi. comerţ. dărnicie. Dacă sunteţi toată ziua bine dispus. când faceţi un lucru bun. “Noroc AM STRICAT . ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte.a pierde ceva. Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă. Când ne certăm cu cineva. chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor. zgârciţi. respect.37 . Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu. etc. vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele.Când săvârşim un lucru ce nu este bun.Trăim într-o lume egoistă. Nu uitaţi: creştinul bun. iubire. Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic. ascultare. atingîndu-i totdeauna sufletul. Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru. Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat. o vor face şi ei pînă la urmă. deja pe creierul nostru se lasă nori grei. iar răul este cel care coboară. suntem nervoşi. răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu. nu de la aproapele său. Poate când aproape aţi uitat răul comis. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă. iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. la a strica o căsnicie şi altele. Dacă de la noi pleacă o faptă bună.se poate înlocui cu “A căzut”. nu ne putem odihni. direct sau indirect. renunţare.AM PIERDUT . Dumnezeu nu bate cu bâta.Adevărata fericire este doar în Dumnezeu. lipsiţi de dragoste. cu câteva zile înainte. Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele. că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”. speranţă. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”. la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate. care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi. cu oameni mândri. credinţă. împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet. deci suntem complet sub controlul satanei. vorbim şi facem. depind de cele ce gândim.

cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi. care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra imensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi. Bucură-TE(Mântuită să fii. Amin. Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară. felicitată să fii) TU plină de mană. vă rugăm pe Voi. Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu. TU rugule nepârjolit. Tu stea polară. felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi. TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. conducătorii puterilor cereşti. Aleluia. felicitată să fii) . noi păcătoşii.RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI (novenă) (se pot face în 9 zile. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MARŢI: Mărire… Ceea cea hotărât DUMNEZEU. care pe noi în ceruri ne duci. LUNI: Mărire… Sfinte Arhanghele Mihail. pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail. salvează. făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni) Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă. TU scară înaltă. Bucură-TE(Mântuită să fii. cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. slujitorii Divinei măriri. Doamne îndură-Te spre noi! Te voi mărturisi pe Tine Doamne. Voievozi ai oştirilor cereşti. felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat. cu aripile Voastre Preamărite acoperiţine pe noi. pe care L-a văzut Iacob. ca. felicitată să fii) TU podule sfânt. Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui. din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. păziţi-ne pe noi. acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. care luminezi în veci. unde virtutea Ta luminează. Bucură-TE(Mântuită să fii. Bucură-TE(Mântuită să fii. învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor. Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus: Bucură-TE(Mântuită să fii. începând din veci. Bucură-Te.ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii.

care de la Tatăl s-a născut. Oh. Bucură-TE(Mântuită să fii. Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului.TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. Arhanghele Rafael. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire JOI: Mărire… Puterile(înălţimi). scapa-l pe copilul meu Mihai-Emil de cel viclean şi condu calea mea de viaţă. ce nu este bun. indulgenţă). care TE-ai luptat cu Iacob. Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria. Heruvimi. care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac. însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun. încă-nainte de steaua Polară. după Voia Lui Dumnezeu. care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel. o. fi alături de mine si de copilul meu Mihai-Emil în toate împrejurările Vieţii. ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci. care străluciţi. ca şi părtaşi ai luminozităţii. care Născătoare vei fi pentru cel. ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun. ca să ajung la DUMNEZEU în Rai. felicitată să fii) cea plină de har(milă. să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău! Sfinte Arhanghele Zadkiel. serafimi şi heruvimi. Serafimi şi Sfinţi arhangheli. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… DUMINICA: Mărire… . Arhanghele Peliel. felicitată să fii) TU aleasa lui Adam. Vă rog pe Voi. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… VINERI: Mărire… Oh Voi Arhanghelii. calea de viata a copilului meu Mihai-Emil. Sfinte Arhanghele Maltkiel. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… SÂMBĂTĂ: Mărire… Oh. Oh. Serafimii. scapă-mă de cel viclean . condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot. Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU. Tu. Domnul este cu Tine. domnitorii. care ai însoţit pe Tobias. spunându-I: Bucură-TE(Mântuită să fii. rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MIERCURI: Mărire… Vă rog pe Voi.

Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune! . ca sigur să ajungem la DUMNEZEU.Femeile. dăruieşte-ne cu îndurarea TA. care erau cu Maria. cei care strigăm astfel: BucurăTE(Mântuită să fii. care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos.Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul. Un înger lea spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat. care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea ! Sfinte Arhanghele Uriel. ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat. Mărire… Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri. Cel care aşa de mult iubeşti oamenii. Amin.. când au ieşit au găsit piatra răsturnată. deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU. serafimilor şi sfinţilor arhangheli. felicitată să fii) Marie. îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase. Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat! Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput. Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti. prin mijlocirea heruvimilor.

cert este că ştia tot. Cristoase. http://www. unchiul MIHAI a fost un calugar care a vindecat milioane de oameni. 14 Ianuarie 2010 10:32 Doamne. auzi-ne. R. iar cuvintele lui se adeveresc şi se indeplinesc şi pănă în ziua de azi şi avem convingerea că şi în viitor şi referitor la viitor fiecare cuvânt al lui se va împlini şi în continuare. Tată din cer.rugaciunecatolica. ascultă-ne. (*) .ro/rugaciunile-familiei-crestine/rugaciuni-la-sacramente/229litania-preasfantului-sange-al-domnului-nostru-isus-cristos Litania preasfântulu i Sânge al Domnului nostru Isus Cristos Scris de ionutdamoc Joi. spre lauda mare a BUNULUI DUMNEZEU spre mântuirea oamenilor şi spre vindecarea sufletească trupească şi spirituală a lor. Doamne. a făcut totul. totul a făcut în conformitate cu regulile bisericii şi a spus totdeauna adevărul.Bine aţi venit pe pagina UNCHIULUI MIHAI. miluieşte-ne.ro/ro/page/rugaciuni/1136 http://www. miluieşte-ne pe noi. miluieşte-ne. unii l-au considerat ca fiind. miluieşte-ne. Dumnezeule. R. SFĂNTUL ARHANGHEL MIHAIL. R. Cristoase.unchiulmihai. Cristoase.

ascultă-ne. * Duhule Sfânt. scăparea sufletelor din focul purgatoriului. * Sângele lui Cristos. miluieşte-ne pe noi. Ne-ai răscumpărat. * Sângele lui Cristos. băutura şi spălarea sufletelor. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. Doamne.Fiule. Dumnezeule. * Sângele lui Cristos. care iei asupra ta păcatele lumii. învingătorul diavolului. Şi ne-ai făcut pe noi împărăţie Dumnezeului nostru. odihna celor osteniţi. al noului şi veşnicului testament. . * Sângele lui Cristos. R. al Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. * Mielul lui Dumnezeu. prin sângele tău. belşug de milă. * Sângele lui Cristos. tăria celor ce sunt în primejdie. preţul mântuirii noastre. * Sângele lui Cristos. iartă-ne. fără de care nu este iertare. R. al Fiului unul-născut al Tatălui veşnic. care iei asupra ta păcatele lumii. * Sângele lui Cristos. Dumnezeule. în sfânta Euharistie. R. * Sângele lui Cristos. curs la încoronarea cu spini. mângâierea celor ce plâng. Răscumpărătorul lumii. puterea mărturisitorilor. preavrednic de toată lauda. * Sângele lui Cristos. pacea şi fericirea inimilor. speranţa celor ce fac pocăinţă. * Sângele lui Cristos. R. * Sângele lui Cristos. tăria martirilor. * Sângele lui Cristos. mângâierea muribunzilor. Doamne. Doamne. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. chezăşia vieţii veşnice. un singur Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. * Sfântă Treime. * Sângele lui Cristos. Mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu. care iei asupra ta păcatele lumii. care creezi suflete feciorelnice. * Sângele lui Cristos. vărsat în agonie pe pământ. V. * Sângele lui Cristos.

îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Doamne Isuse Cristoase. dă-ne. care l-ai rânduit pe Fiul tău unul-născut ca Mântuitor al lumii şi ai voit să te îndupleci prin sângele lui. la fruntea ta dumnezeiască rănită de coroana de spini. deschisă larg de suliţa ostaşului roman. prin puterea lui. Amin. răstignit pe cruce. Rănile acestea sunt preţul scump al mântuirii noastre . încât să fim apăraţi pe pământ. cu adâncă evlavie. de relele vieţii acesteia şi să ne bucurăm în cer de roadele lui veşnice. Domnul nostru. Veşnice Părinte. recunoştinţă şi iubire. DEVOŢIUNE CĂTRE CELE CINCI RĂNI ALE LUI ISUS CRISTOS Scris de ionutdamoc Luni. harul ca astfel să cinstim preţul mântuirii noastre. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. 25 Ianuarie 2010 12:03 V. mă gândesc la trupul tău sfâşiat de biciul călăilor. Prin acelaşi Cristos. te rugăm. la mâinile şi picioarele tale străpunse de cuie şi la inima ta preaiubitoare. veşnice Dumnezeule.Să ne rugăm: Atotputernice.

iertare şi îndurare. iertare şi îndurare. Către rana de la mâna stângă V. pentru meritele rănilor tale sfinte! Către rana de la mâna dreaptă V. R. pentru meritele rănilor tale sfinte. strigăm către tine. mai ales. Te rog ca. Isuse. decât să fac vreun păcat de moarte”. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. să-mi dai o ură neîmpăcată contra păcatului. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Doamne. Veşnice Părinte. care duce cele mai multe suflete la pieirea veşnică. fă să înţeleg rostul suferinţelor tale şi să port cu resemnare şi bucurie suferinţele ce mi le vei trimite în viaţa aceasta. mă închin cu umilinţă rănii mâinii tale stângi. contra păcatului necurăţiei. Dă tuturor acelora care suferă cu răbdare şi umilinţă harul să poarte crucea împreună cu tine. Plin de umilinţă dar cu hotărâre sfântă. . mă închin plin de dragoste rănii mâinii tale drepte. Plini de încredere. Doamne Isuse Cristoase. prin durerile acestei răni. Isuse Cristoase. răstignit pe cruce.şi tot atâtea izvoare nesecate de binecuvântări şi haruri. zicând: R. Veşnice Părinte. Isuse. Prin durerile ce le-ai simţit la străpungerea acestei mâini. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. răstignit pe cruce. zic şi eu cu atâţia dintre sfinţii tăi: „Doamne. mai curând fă să mor.

Miluieşte-te de ei şi arată-le în curând lumina feţei tale. Către rana de la piciorul drept V. Doamne Isuse Cristoase. Isuse. Către rana de la piciorul stâng V. Prin durerile ce le-ai îndurat la pironirea piciorului tău stâng. R. iertare şi îndurare. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. ea să le fie spre mântuire. gândindu-mă la suferinţele ce le-ai răbdat pentru mântuirea noastră. plin de recunoştinţă. . pentru meritele rănilor tale sfinte. te rog ca sângele ce a curs din această rană să spele vina celor ce trăiesc încă în mrejele păcatului. R. pentru meritele rănilor tale sfinte. alină durerile acelora care mai suferă în locul curăţitor al purgatoriului. Veşnice Părinte. mă închin plin de recunoştinţă rănii de la piciorul stâng. mă închin rănii piciorului tău drept. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Doamne. că altfel vor pieri cu toţii R. răstignit pe cruce. iertare şi îndurare. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Deschide-le ochii. te rog. răstignit pe cruce. Doamne Isuse Cristoase. milostive Isuse. pentru meritele rănilor tale sfinte. Prin meritele acestei răni. Isuse. iertare şi îndurare. Isuse.şi astfel. te rog să-mi ierţi toate păcatele. Îmi pare nespus de rău că te-am supărat prin ele. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Veşnice Părinte. De asemenea.

dulce Isuse. Dumnezeule. Prin meritele acestei sfinte răni. şi astfel. iertare şi îndurare. precum şi pe capul ei. Acelaşi har ţi-l cer. te rog. pentru părinţii. Din iubire faţă de mine. care ai voit ca Fiul tău să sufere pentru noi chinurile crucii. răstignit pe cruce. Isuse. R. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. să binecuvântezi şi să ocroteşti Biserica ta. Isuse. rudele şi binefăcătorii mei. să ne mântuiască de puterea Celui Rău. Amin. Prin acelaşi Cristos. Domnul nostru. Veşnice Părinte. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. te rugăm să ne învredniceşti şi pe noi. fraţii.Către rana inimii preasfinte V. ai lăsat ca preasfânta ta inimă să fie străpunsă de o suliţă. robii tăi. . cu harul învierii. mă închin plin de iubire rănii de la inima ta sfântă. Doamne Isuse Cristoase. Sfântul Părinte N. pentru meritele rănilor tale sfinte.

Glorificat. Cu mare încredere te rog Isuse. Te implor întipãreşte adânc în inima mea Rãnile Sfântului Tãu Fiu. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Stângi a lui Isus! +În numele Tatãlui. vindecã-i pe cei bolnavi. Îţi ofer aceastã procesiune de ispãşire. pentru dobândirea harurilor …. Te implor întipãreşte adânc… 4. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Drepte a lui Isus! +În numele Tatãlui. converteşte pãcãtoşii. Te implor întipãreşte adânc… 3. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • Crezul.. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Inimii lui Isus! +În numele Tatãlui. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Drept al lui Isus! . Ţi-am adus inima mea aşa cum este. împreunã cu rugãciunile şi jertfele mele. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. bune Isuse ascultã-mã. bune Isuse ascultã-mã.Rugãciune introductivă Isuse Înviat. Te rog Isuse binecuvânteazã ispãşirea mea! Rugăciune de Ispăşire la Isus Îndurător La capela grotã a lui Isus cu Inima Îndurãtoare conştientizãm cã Isus este în noi! Ispãşim – rugându-ne rozarul celor cinci Rãni Sfinte ale lui Isus – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus care trãieşte în ei! ROZARUL CELOR CINCI RÃNI SFINTE ALE LUI ISUS: +În numele Tatãlui.… binecuvânteazã rezolvarea problemelor mele dupã Voia Ta cea Sfântã. şi în ea pe toţi aceia pentru care sunt rãspunzãtor. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. cu inima plinã de pocãinţã vin la Tine cerându-ţi ajutorul. Îndurãtor! Cu adâncã smerenie. • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie… (de trei ori) 1. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. bune Isuse ascultã-mã. 2.

arãtat de Tine. al Fiului şi al Sfântului Spirit. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Te rugãm sã ne ridici prin iubirea Ta iertãtoare. Te implor întipãreşte adânc… 5. ci sã ajutãm acolo unde este posibil. sã nu judecãm pe alţii. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. când cãdem în pãcat. bune Isuse ascultã-mã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care porţi crucea.+În numele Tatãlui. bune Isuse ascultã-mã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Stâng al lui Isus! +În numele Tatãlui. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a II-a: Isus ia crucea noastrã pe umerii Sãi! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Te implor întipãreşte adânc… +În numele Tatãlui. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. sã ne acceptãm crucea şi s-o purtãm ca ispãşire pentru pãcatele noastre. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. ajutã-ne. ca sã putem merge mai departe pe drumul nostru. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. Preot: Doamne Isuse Cristoase. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Amin! Ispăşire prin Calea Sfintei Cruci (facultativ) Staţiunea I: Isus este osândit la moarte! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! . rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IV-a: Isus se întâlneşte cu Preasfânta lui Mamã! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a III-a: Isus cade întâia oarã sub greutatea crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Învaţã-ne Isuse.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IX-a: Isus cade a treia oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. le ştergem cu spiritualitatea Veronicãi. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! ci sã . Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a X-a: Isus este despuiat de hainele sale! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase.Sfântã Fecioarã. sã nu aducem lacrimi. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VIII-a: Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse dã-ne putere sã consolãm pe alţii. rãstignit pe cruce. chiar şi atunci când suntem apãsaţi de povara crucilor noastre. ca din iubire şi nu doar din obligaţie sã-i ajutãm pe fraţii noştri pe calea crucii a vieţii lor. ajutã-ne. ci cãindu-ne sã putem întotdeauna sã începem din nou. ajutã-ne. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. Te rugãm. ridicã-ne şi atunci când iarã şi iarã recãdem în pãcatele noastre. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. sã nu rãmânem niciodatã în pãcatele noastre. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VI-a: Veronica şterge cu o maramã faţa însângeratã a lui Isus! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajutã pe Isus sã-şi ducã crucea! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ca prin prezenţa noastrã tãcutã sã-i încurajãm spre ţelul final pe fraţii noştri care îşi poartã crucile. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care suferi.

ci este începutul vieţii veşnice. rãstignit pe cruce. sã suferim şi sã murim astfel. ne aşezãm în Braţele Tale Sfinte împreunã cu familia noastrã. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XI-a: Isus este rãstignit pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIV-a: Sfântul Trup al lui Isus este aşezat în mormânt! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost aşezat în mormânt. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIII-a: Sfântul Trup al lui Isus este luat de pe cruce şi aşezat în braţele Sfintei Sale Mame! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. ajutã-ne. pentru convertirea pãcãtoşilor. Preot: Doamne Isuse Cristoase. fii alãturi de noi ca sã putem accepta şi oferi fiecare umilire. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase.Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost umilit. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost rãstignit. încât sã înviem pentru viaţa veşnicã împreunã cu Tine.… ştiind cã acolo suntem în cel mai sigur loc. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! . Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XV-a: Isus a înviat glorios! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. sã acceptãm neputinţa şi s-o oferim ca ispãşire Tatãlui Ceresc. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Sfântã Fecioarã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse înviat. cu spiritualitatea Ta. sã trãim. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ca zi de zi sã putem muri pentru propria noastrã voinţã şi sã putem face Voia Tatãlui Ceresc. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai acceptat chiar şi moartea. rãstignit pe cruce. noi credem cã pentru cei care-ţi aparţin moartea nu este un sfârşit.

mai ales pentru Pacea care o dai sufletului. recunoştinţã Ţie Tatã pentru toate. Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos. cea plinã de har… • Mãrire Ţie Isuse. Te ador. Preafericita Mamã a lui Isus Cristos. minunatul templu al Spiritului Sfânt. prezent în toate tabernacolele din lume. mai ales pentru Iubirea Ta nemãrginitã.II. (de zece ori) • Isuse Cristoase eu cred în Tine … Decada Spiritului Sfânt: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. cea plinã de har… (o datã) • Mãrire Ţie Tatã. Fiule şi Spirite Sfinte! Vã ador din adâncul inimii şi vã ofer prea Scumpul Trup. recunoştinţã Ţie Isuse pentru toate. Te rog. iartã-i pe toţi cei care nu cred în Tine. al Fiului şi al Sfântului Spirit. Decada Tatãlui Ceresc: • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie. nãdãjduiesc în Tine şi Te iubesc. prin meritele infinite ale Prea Sfintei Sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vã implor convertirea sãrmanilor pãcãtoşi. Sânge. cea plinã de har… . Tatã. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). şi. nu nãdãjduiesc în Tine şi nu Te iubesc. (o datã) ( ne putem ruga atingând pãmântul cu fruntea cu capul aplecat). sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. ca ispãşire pentru insultele. (de zece ori) • Tatã Ceresc. ISPÃŞIRE LA CRUCEA UNITÃŢII La Crucea Unitãţii conştientizãm cã Isus este prezent în Euharistie! Ispãşim – cu rugãciunea de la Fatima şi rozarul Sfintei Treimi – pentru cei care nu cred în Euharistie. Decada lui Isus Cristos: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. eu cred în Tine. nu Te adorã. cea mai frumoasã Creaturã a Tatãlui. • Crezul. RUGÃCIUNEA DE LA FATIMA: “Prea Sfântã Treime.” ROZARUL /SFINTEI TREIMI: La început: În numele Tatãlui.

Isus a asudat pentru noi sudori de sânge! Isuse care ai asudat sudori de sânge. Vã ador. (de zece ori) • Spirite Sfinte. Vã rog. ajutã-mã sã trãiesc conştient cã tot ce am. Fecioara Maria l-a prezentat pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. 4. ajutã-mã sã-l gãsesc şi sã-l slujesc pe Isus în aproapele meu. pentru noi! . ajutã-mã sã urmez numai vocea Spiritului Sfânt. cea plinã de har… • Mãrire Vouã Sfântã Treime. 3. iertaţi-i pe toţi cei care nu cred în Voi. mai ales pentru revãrsarea Puterii Tale. … Decada Sfintei Treimi: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. eu cred în Tine. (de zece ori) • Preasfântã Treime. Fecioara Maria l-a regãsit pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. vreau sã trãiesc conştient de faptul cã Isus este în mine. împreunã cu Tine vreau sã spun: nu voia mea ci voia Ta sã se împlineascã în mine. Fecioara Maria l-a nãscut pe Isus! Sfântã Fecioarã. nu nãdãjduiesc în Voi şi nu Vã iubesc. aparţine lui Dumnezeu. cea de o fiinţã în trei Persoane. 3. 2. Isus a fost încoronat cu spini. ISPĂŞIRE PRIN SFÂNTUL ROZAR MEDITAT (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE BUCURIE: 1. Fecioara Maria cu Isus în Inimã a vizitat-o pe Elisabeta! Sfântã Fecioarã. mai ales pentru Îndurarea Voastrã Nemãrginitã. recunoştinţã Vouã Sfântã Treime pentru toate. împreunã cu Tine vreau sã accept suferinţele trupeşti. nu Vã adorã. nãdãjduiesc în Voi şi Vã iubesc. 2. Fecioara Maria a zãmislit pe Isus de la Spiritul Sfânt! Sfântã Fecioarã. ajutã-mã sã dãruiesc aproapelui meu spiritualitatea lui Isus. 5. recunoştinţã Ţie Spirite Sfinte pentru toate. MISTERELE ROZARULUI DE DURERE: 1. La încheiere: În numele Tatãlui.• Mãrire Ţie Spirite Sfinte. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). Isus a fost biciuit pentru noi! Isuse care ai fost biciuit. eu cred în Voi. al Fiului şi al Sfântului Spirit. Încântarea Sfintei Treimi.

III. cred cã împreunã cu Sfântul Tãu Fiu mã veţi rãsplãti în Cer pentru fiecare faptã bunã.” ROZARUL DE LA MEDJUGORJE: • Crezul. mã aşez pe mine şi pe cei dragi mie în Rãnile Tale Sfinte. îţi mulţumim cã rãmâi cu noi pânã la sfârşitul lumii. 5. în ziua de pe urmã. ca sã vã putem sluji dupã Voia Voastrã Sfântã. 3. 5. trupul şi sufletul meu. RUGÃCIUNE PENTRU BOLNAVI: “Fecioarã Maria. Isus a ridicat-o pe Sfânta Fecioarã la cer! Sfântã Fecioarã. Isus a încoronat-o pe Sfânta Fecioarã în cer! Sfântã Fecioarã care ai fost încoronatã. 4. ajutã-mã sã-mi duc crucea în tãcere. Isus a fost rãstignit pe cruce pentru noi! Isuse care ai fost rãstignit. 2. pentru Tine accept chiar şi batjocura oamenilor. sub protecţia ta deplinã. ISPĂŞIRE ÎN CINSTEA FECIOAREI MARIA La capela Inimii Neprihãnite a Fecioarei Maria conştientizãm cã Isus este prezent şi în aproapele nostru! Ispãşim – cu rugãciunea bolnavilor şi cu rozarul de la Medjugorje – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus din aproapele lor. în urma Ta. Isus ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt! Spirite Sfinte Doamne. cu trup şi suflet sãnãtos. pe cei dragi mie. Isus a purtat crucea pentru noi! Isuse care ai purtat crucea. cu toatã încrederea te rog sã vindeci prin Sfântul Tãu Fiu. Isus a înviat din morţi! Isuse înviat. 4. . cred cã vei învia şi trupul meu la viaţa veşnicã.Isuse care ai fost încoronat cu spini. ajutã-mã sã trãiesc astfel ca în fiecare clipã sã fiu pregãtit pentru întâlnirea cu Tine. MISTERELE ROZARULUI DE MÃRIRE: 1. vreau sã trãiesc conştient cã şi locuinţa mea este în Împãrãţia Ta. Isus s-a înãlţat la cer! Isuse înãlţat la cer.

întreaga omenire sã dobândeascã iertarea pãcatelor! Amin! . ca prin acesta. 4. transformã tot ce este în mine omenesc. ca ispãşire. vãrsat din cele cinci Rãni Sfinte. Isus a vestit Împãrãţia lui Dumnezeu! Isuse învãţãtor. dã-mi curaj ca pretutindeni sã depun mãrturie despre Tine. 3. 2. Isus s-a schimbat la faţã pe muntele Tabor! Isuse strãlucitor. ajutã-mã sã mã plec în faţa fiecãrei rânduieli pe care o dai. Isus s-a botezat în Iordan! Isuse smerit. RUGÃCIUNEA ULTIMELOR TIMPURI (la încheiere) Tatã Ceresc! Îţi oferim prin Spiritul Sfânt.• Tatãl nostru … Bucurã-te Marie… Mãrire Tatãlui … (de şapte ori) ISPÃŞIRE PRIN ROZARUL DE LUMINÃ (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE LUMINÃ: 1. Isus ni s-a dãruit în Sfânta Euharistie! Isuse adorat ajutã-mã. sã mã împãrtãşesc astfel încât trupul meu sã se transforme în Sfântul Tãu Trup iar sângele meu sã se transforme în Sfântul Tãu Sânge. 5. Isus şi-a arãtat puterea dumnezeiascã la nunta din Cana! Isuse care ai fãcut minuni. Lacrimile vãrsate pentru noi de Sfânta Fecioarã sub cruce. sã fie dumnezeiesc. ajutã-mã sã mã rog astfel ca viaţa mea sã se schimbe într-un mod plãcut Ţie. care sã ne îndemne la pocãinţã. În mâinile Tale Pãrinteşti punem Sfântul Sânge al lui Isus.

CELE MAI IMPORTANTE RUGÃCIUNI: Crezul apostolic: Cred într-unul Dumnezeu. precum în Cer aşa şi pe pãmânt. precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. s-a nãscut din Maria Fecioarã. a treia zi a înviat din morţi. s-a suit la ceruri. învierea morţilor şi viaţa veşnicã. precum şi noi iertãm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispitã. Cred în Spiritul Sfânt. Isus Cristos! 3. Sfânta Bisericã Catolicã.” Pe bobiţele mici: . sã ajungem tot mai aproape de Sfântul tãu Fiu. şi în Isus Cristos. dã-ne-o nouã astãzi şi ne iartã nouã greşelile (pãcatele) noastre. sfinţeascã-se Numele Tãu. Tatãl nostru. Pâinea noastrã cea de toate zilele. Maica lui Dumnezeu. care s-a zãmislit de la Spiritul Sfânt. s-a rãstignit. s-a coborât în iad. care eşti în ceruri. Domnul nostru. Domnul este cu tine. a murit şi s-a îngropat. Amin. ca sã ne salvãm de cel Rãu! Spirite Sfinte! Ajutã-ne sã facem întotdeauna numai binele. Tatãl atotputernicul. Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tãu Preaiubit. Fiul Sãu unic. Mãrire Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Isus. Creatorul cerului şi al pãmântului. a pãtimit sub Ponţiu Pilat. Domnul nostru Isus Cristos.ANEXĂ 1. ROZARUL ÎNDURÃRII DIVINE: Introducere: • Tatãl nostru… • Bucurã-Te Marie… • Crezul. RUGÃCIUNI CÃTRE SFÂNTA TREIME ŞI CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: Tatã Ceresc! Prin Sfântul Tãu Fiu Rãstignit şi Înviat. 2. condu-ne la unitatea deplinã! Isuse îndurãtor! Dã-ne inimã plinã de pocãinţã. facã-se Voia Ta. de unde are sã vinã sã judece pe vii şi pe morţi. Amin. binecuvântatã eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului Tãu. cea plinã de Har. Bucurã-Te. Marie. şade de-a dreapta lui Dumnezeu. împãrtãşirea sfinţilor. Pe bobiţele mari: “Pãrinte Veşnic! Îţi oferim Trupul şi Sângele. Amin. ca ispãşire pentru pãcatele noastre şi ale întregii lumi. vie Împãrãţia Ta. Amin. acum şi-n ora morţii noastre. Tatãl atotputernicul. roagã-te pentru noi pãcãtoşii. iertarea pãcatelor. Sfântã Marie. ci ne mântuieşte de cel rãu. rãul niciodatã! Sfânta noastrã Mamã! Ajutã-ne.

Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea. ajutã-mã ca tot timpul vieţii mele sã dãruiesc Inimii Tale Neprihãnite trandafirii albi ai faptelor mele bune. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. RUGÃCIUNE CÃTRE CRISTOS REGE: “Isuse cu Inima Îndurãtoare! Îţi ofer trupul meu. aşa cum cere Inima Ta Neprihãnitã. Preasfintele Tale mâini. curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Sfinte fãrã de moarte. ajutã-mã sã trãiesc întotdeauna în prezenţa Ta plinã de iubire. (dupã cinci decade. cea trasă jos de diavoli. iartã-mã pe mine “sãrmanul pãcãtos”! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca Tu sã fii mereu Regele inimii mele” 5. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTUL SACRAMENT: “Isuse aflat în Sfântul Sacrament! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca inima mea sã fie permanent locuinţa Ta.” (de zece ori) La încheiere. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: “Maicã Sfântã cu Inima Neprihãnitã! Te rog. sufletul meu. Cu Sângele Tău. Te rog. Cu rănile Tale. tămăduiește rănile mele. Cu patimile Tale. se spune de trei ori): “Sfinte Dumnezeule. ajutã-mã ca sufletul meu sã fie curat în fiecare zi. primește lacrimile mele. alcătuită de Sfântul Isaac Sirul D oamne. Capul Tău. pironite . Maicã Sfântã.” 4. ai milã de noi şi de întreaga lume. Iisuse Hristoase.” 6.“Prin patima Sa dureroasã. pe care l-ai aplecat pe Cruce. Dumnezeul nostru.” Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos. voinţa şi toatã viaţa mea aşa cum sunt. vindecă patimile mele. Maria. Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul. Sfinte Tare. ai milã de noi şi de întreaga lume.

și nu poate să caute spre Tine cu durere. ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta.misiune.com/doc/41279423/Rug%C4%83ciune-c%C4%83tre-Sfin%C8%9BiiHeruvimi-Serafimi-Arhangheli-Ingeri-de-Lumin%C4%83-Sfintele-Scaune-Cere%C8%99tiDomnii-Puteri-Cere%C8%99ti-St%C4%83panii-Incep%C4%83torii http://www. să nu mă părăsești. să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării. să mă povățuiască spre Tine. Tatăl. Bunule. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. ieși în căutarea mea. să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Dă-mi așadar. Ci Tu. Vistierul bunătăților. căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine.htm Regimurile alimentare in bolile cardio-vasculare si hipertensiunea arteriala .scribd. http://www. dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Duhul Tău. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Amin.com/doc/24489840/Canon-de-rugaciune-catre-Sfintele-Puteri-Ceresti-siToti-Sfintii-2500-45 http://www. în vecii vecilor. precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Te-am părăsit.scribd. Doamne. Doamne Iisuse Hristoase. Nu am lacrimi mângâietoare.html http://www.ro/resurse-crestine/predici/11-mai-%E2%80%93-capeteniile-bineluiarhanghelii-serafimii-heruvimii. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Nu am pocăința. Fața Ta.ro/articole/9-tipuri-de-ingeri-1867.de cei fără de lege pe Cruce. cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări. Am ieșit de la Tine. harul Tău. Stăpâne. Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci.roportal. prin harul Tău. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. nevrednicul. Dumnezeule. cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor.

iaurt. de preferat veche de o zi. Carnea se va da fiarta. dar in cantitati limitate. nesarat. numai in preparate (4-5 oua/saptamana). telina. • supe: supe din legumele permise. ca si cele care au fost supuse unei pregatiri prea laborioase. margarina nesarata. Cardiologie • Prevenire • Afectiuni • Alimentatie • Exercitii fizice • Remedii naturiste Cauta in site mai multe informatii despre Colesterol Ghid Adrese · Cardiologie · Oftalmologie · Reumatologie · Aerobic · Sali de fitness · Adauga cabinet Top Sanatate iti recomanda ·Inima si rolul ei Caldura in exces face ca inima sa fie suprasolicitata. Cantitatea totala de grasimi din alimentatie va reprezenta cel mult 1/2 din cea a individului sanatos. mararul. mamaliguta pripita) fierte. fara sare. fasole verde. fiert ca rasol. branza de vaci. miere. stiuca. supe de fructe. se va evita monotonia alimentatiei. • dulciurile permise sunt numai cele preparate fara sare. • bauturi: in limitele lichidelor permise. fulgi de ovaz. dovlecei. urda dulce. gaina. • fainoasele. Se vor prefera mesele cu volum redus. cimbrul. orez. pui. salau. ardei. budinci de legume fierte "a la grecque". compoturi. asezonate din plin cu condimentele permise. ca salate. rase pe razatoare. cu sarea mult redusa. coapte. Legumele se vor da rase marunt. lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malt). sau fripta. • grasimi: unt nesarat. Sunt permise urmatoarele alimente: • • laptele degresat. tarhonul. sau cu sare redusa. sucuri de fructe. prezentandu-se o gama cat mai bogata de preparate. pentru a evita sau masca lipsa sarii. de ecler. • legumele permise vor fi cele sarace in sodiu si celuloza (morcovi. marmelade si gemuri preparate in casa (fara conservant). peltea. etc. spanacul. supe de cereale. lapte simplu. ca rasol. fierte ca soteuri. cu proteine limitate la 60-80 g/zi si cu continut redus de glucide (fainoase. soia.). • ouale se vor da in cantitate limitata. ulei vegetal (floarea soarelui. astfel apar si emotiile negative.5-3 g/zi) este greu de suportat. lapte batut. in special nerabdarea si ura. sifonul. Intrucat regimul hiposodat (1. . zeama de lamaie. dar mai dese si se vor evita alimentele greu digerabile. in cantitate limitata (gris. sucuri de fructe si legume. fript sau copt in pergament. curcan. salata verde. gelatine. leusteanul. degresat. gelatine. carnea de vita. in cantitate limitata (150-200 g/zi) si numai de 3-4 ori pe saptamana. mai ales cele de origine animala. frisca. sub forma de ceaiuri de plante. regimul alimentar va fi sarac in sare (hiposodat). dulciuri) si grasimi.In aceste afectiuni. smantana. leguminoasele uscate. vinete). telemea de vaca desarata. • pestele slab de rau (lin. crap de primavara. pireuri. ridichile de iarna. • condimentele permise sunt aromatele: patrunjelul. paste fainoase. sfecla. bicarbonat de sodiu sau praf de copt. • fructele sunt permise toate si sub orice forma: crude. casul slab. • painea alba sau intermediara. porumb). supe-creme ingrosate cu fainoase. evitand varza. dafinul. Sunt permise: aluatul de tarta.

cu aluat dospit.all. leguminoasele uscate. usturoiul. varza de Bruxelles. organe. maioneza cu mustar. Editura All. cu sare. 800 de retete culinare". piperul. ceapa. cu unt si cu galbenus de ou in cantitate crescuta. conopida. • dulciurile preparate cu bicarbonat. cu usturoi. sfecla. • se va interzice fumatul. • bauturile alcoolice sub orice forma. alune. • supele de carne. carne conservata cu sare. migdale etc. gasca. Informatiile au fost preluate din cartea "Dietoterapie. varza creata. Bucuresti. • legumele bogate in sodiu sau celuloza ca: telina. etc. 2002.ro ONTRAINDICAŢII ALE UNOR PLANTE. fainoasele preparate cu bicarbonat de sodiu sau sare. branzaturi topite. untul sarat. • grasimi: slanina. sos alb. cele cu rantasuri. fermentate. www. afumat sau gras (de mare). • condimentele iuti: boiaua. usturoiul. gogosarii murati. Masa de seara se va servi cu cel putin 2-3 ore inainte de culcare. sos de smantana. conservele de carne. untura. apele minerale. grasimi prajite sau in cantitati mari. carnea grasa de porc.• sosuri: cele preparate dietetic din legume. spanacul. vanat. hreanul. de Laurentiu Cernaianu. sarate (cascaval. Nu se vor consuma lichide in timpul mesei si nu se vor bea bauturi prea reci. varza murata cu sare. clorurosodice. ceaiul tare. cafeaua. pestele sarat. • sosurile preparate cu zeama de oase sau carne. rata. • fructele oleaginoase: nuci. ALIMENTE ŞI TRATAMENTE NATURALE Image via Wikipedia . Sunt interzise urmatoarele alimente: • • branzeturile grase. redicile. Practica. margarina sarata. telemea nesarata). mezeluri. • painea neagra. mustarul cu sare. sos de caramel.

cu boli de inima si de rinichi. duce la dureri de cap. beta-carotenul. diaree cronica. Cei cu afectiuni ale ficatului. . plantele actioneaza mai fin. ● Barba-ursului (multi o cunosc drept coada calului). pancreatita. ● Armurariul nu se foloseste in cazurile de: tromboflebita. in procesele inflamatorii acute. provoaca diaree. ● Imortela. rinichilor si vezicii biliare vor folosi cu prudenta aceasta planta. plantele medicinale au contraindicatii si efecte secundare. tuberculoza activa. Depasirea lor provoaca deseori diferite dereglari in functionarea echilibrata a organismului si anume : ● Aloea provoaca in unele cazuri inflamatia intestinului gros. eruptii. iar la femei mastopatie datorita continutului de fitohormoni. provoaca fenomene de incetinire a functiilor ficatului. stimuland functionarea glandelor endocrine. iritarea mucoasei tractului digestiv. tiroidoza. tromboflebita. de doua ori pe an. folosita in doze mari. imediat dupa un infarct miocardic. Trebuie folosita cu moderatie de catre bolnavii cu hipertensiune. folosit in cantitati mari. scleroza multipla. si administrarea plantelor necesita respectarea stricta a dozelor si termenilor. Din aceasta cauza unii oameni considera ca folosirea plantelor este complet inofensiva. in caz de supradozare. indiferent de modul lor de administrare. care se afla in cantitati mari in catina alba. folosite in ceai dau complicatii la inima daca se bea mai mult de o luna. ● Catina alba este contraindicata pentru bolnavii cu colecistita acuta. in doze mari provoaca crampe ale degetelor de la maini. afluxul de sange la organele bazinului mic. Pauza intre doua cure trebuie sa fie nu mai mica de 6 luni. ● Echinaceea nu se recomanda in cazuri de imbolnaviri progresive (evolutive) sistematice ca: tuberculoza. ameteala. greata. ● Florile de tei supradozate. ● Hameiul. apar dureri de rinichi. poate provoca alergie. ● Coada soricelului poate provoca. Ca si in cazul tratamentelor cu pastile. la fel ca si medicamentele. dureri de burta. Este contraindicat femeilor insarcinate si in cazuri de ulcer stomacal si duodenal. fibrilatie auriculara (atriala).Atunci cand nu se respecta doza (se supradozeaza). In caz de astm bronsic si in alte cazuri rare. pielonefrita. ● Cimbrisorul in cantitati foarte mari duce la hiperfunctia glandei tiroide. provoaca mai putine reactii adverse si complicatii. ● Iarba mare ridica tensiunea. ridica tensiunea arteriala. inhiba peristaltismul intestinal. colagenoza si in caz de sensibilitate ridicata fata de plante compozite. ● Castanul. in caz de supradozare. Nu se folosesc (chiar se interzic) in cazuri de: afectiuni oncologice. Comparativ cu preparatele medicinale chimice. hipertensiune si coagulabilitatea sangelui crescuta. aterioscleroza coronariana si cerebrala. ● Baile de namol (peloidoterapia. mioame. voma. catina alba poate provoaca prostatita adenomatoasa. dezvoltarea tumorilor. hepatita. in timpul sarcinii. ● Inul. fangoterapia) imbunatatesc metabolismul organismului in general. La barbati. Folosirea indelungata (mai mult de trei saptamani) actioneaza negativ in cazuri de colecistita si hepatita. supradozat folosit sub forma de flori in ceai. Nu asa stau lucrurile in realitate. diaree. scaderea potentei. sub forma de seminte. in zona de jos a spatelui.

convulsii. producand iritatii ale colonului. ● Matasea de porumb in cantitati mari inhiba centrul nervos care coordoneaza activitatea inimii. Cind utilizati pojarnita. Provoaca dureri abdominale. ● Stejarul – coaja lui se foloseste in medicina populara pentru tratarea diareei. crampe musculare. duce la osteoporoza. daca e folosit excesiv. ciocolata. dureri de cap. arsuri la stomac. ● Salvia nu se administreaza mai mult de 2 luni la rand deoarece poate provoca iritarea mucoaselor. icter. boabele de soc. stari febrile. provoaca distrugerea smaltului dentar. Menta proaspata are toxicitate redusa si este indicat a fi folosita in ceaiuri. iritarea gatului. bobul. in caz de supradozare. duc la intoxicarea organismului asociata cu stari de voma. provoaca stenozarea (ingustarea) vaselor sanguine. Uneori duce si la scaderea potentei. fotodermita. nu aveti voie sa folositi inhalatori pentru astm bronsic. . Folosirea indelungata a mentei duce la decontractarea sfincterului vezicii urinare. hernie. Este contraindicat persoanelor cu diaree cronica si acuta. Folosita timp indelungat pentru gargara duce la scaderea simtului olfactiv. inhibarea centrului respirator. Cu pojarnita nu sunt compatibile produse ca: berea. si ca rezultat la incontinenta urinara. hiperexcitabilitate. ● Rostopasca este o planta minune care a salvat multi oameni bolnavi. in cantitati foarte mari provoaca spasme. de inima. iaurtul. ● Melisanul se foloseste in caz de hipotensiune. ● Menta nu se recomanda pentru bolnavii cu hipotensiune. folosite in doze mari (peste 200 g pe zi). medicamente pentru raceala si febra de fan. Dupa folosirea ceaiului sau tincturilor cu paducel se interzice a se bea apa rece deoarece apar colici intestinale. spasme intestinale si voma daca este baut pe stomacul gol. diaree. tulburari psihice. Uneori apare insomnie. halucinatii. ● Laminaria (alge marine) – supradozata. ● Patlagina si semintele ei. dureri de cap. greata. dizenteriei. Supradozata provoaca de asemenea si tromboflebita. ● Pungulita de camp este contraindicata femeilor insarcinate. atat de cunoscut. ● Pojarnita (sunatoarea) ridica tensiunea arteriala. ● Macesul. patlagina se foloseste cu succes in tratarea acestor boli. cand sunt folosite ca ceai sunt contraindicate bolnavilor de ulcer si gastrita hiperacida. ● Socul. castravetii in otet. ● Patrunjelul agraveaza durerile de cap iar sucul este contraindicat femeilor insarcinate si mamelor care alapteaza. in doze mari.● Ginsengul nu se recomanda bolnavilor cu hipertensiune. paralizie spinala. ● Mustarul este contraindicat in tratarea bolilor de rinichi si a tuberculozei. depunerea pietrelor la rinichi. voma. provoaca scaderea brusca a tensiunii arteriale. scaderea potentei daca o folositi un timp indelungat. Consumarea lui duce la eliminari in exces de potasiu. cu diferite infectii. Dar folosirea indelungata a plantei provoaca greata. stomatitei. Femeilor insarcinate si bolnavilor de nefrita le este contraindicata folosirea interna. dar in doze mici il stimuleaza. ● Pelinul. cafeaua. Daca aciditatea este scazuta. dezvoltare sexuala prematura (mai ales la fete). ● Laptisorul de matca nu se foloseste in caz de boala Addison (boala a glandei suprarenale). ● Paducelul. dificultati in respiratie. care trebuie recuperat consumand alimente bogate in acest element. Supradozarea duce la scaderea potentei. ● Podbalul este interzis categoric celor cu afectiuni ale ficatului si alcoolicilor. aciditate scazuta a sucului gastric. folosita timp indelungat.

Folosirea sistematica a plantei talpa gastei la copii poate duce la oprirea cresterii si la caderea parului. ● Urzica. Pentru ca tratamentul cu plante sa va aduca numai sanatate si bucurie trebuie sa indepliniti cu strictete indicatiile medicului fitoterapeut. Trebuie consultat si medicul pediatru. propunandu-ne diferite solutii. duce la marirea coagulabilitatii sangelui. Am incercat sa arat ca tratamentul cu plante medicinale nu este atat de inofensiv cum ar parea la prima vedere. pentru bolnavii cu inflamatii acute ale rinichilor sau vezicii urinare. pot provoca dereglarea ritmului cardiac si edem cerebral. aterioscleroza. De pilda. Nu se recomanda pentru bolnavii cu hipertensiune arteriala. ● Stevia este contraindicata bolnavilor de tuberculoza. Nu se recomanda pentru femeile insarcinate. La varstnici poate agrava tromboflebita. scaderea capacitatii de munca.Folosit pentru uzul intern in doze mari provoaca scaderea apetitului. Uneori provoaca uremie.in caz de fibrom uterin este contraindicat medicamentul Raunatin. greata. adultii usor excitabili folosesc cu rezultate foarte bune talpa gastei si valeriana (odolean). ● Vetricea este contraindicata femeilor insarcinate si copiilor mici deoarece ridica tensiunea daca e folosita in cantitati mari. La unii copii. in cantitati mari. Natura este farmacia Domnului si nu putem sa nu apelam la ajutorul ei. Nu este indicat a se bea leacurile care scad tensiunea si cele pentru inima ca suc de grepfruit. voma. ● Valeriana (odoleanul). colica renala. Se interzice in caz de hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. Asta nu inseamna ca trebuie sa disperati si sa renuntati la fitoterapie. schimbari in functionarea inimii. poate fi consumat de copii de la 14 – 15 ani. . PRODUSE ALIMENTARE . Pentru copiii cu aceeasi problema. ea are leacuri pentru orice stadiu al maladiei si permanent ne intinde o mana de ajutor. intareste tonusul uterului. consumate un timp indelungat. sa nu depasiti dozele si termenele propuse in retete si sa faceti pauzele necesare intre seriile de tratamente. in nici un caz nu se folosesc plantele mentionate mai sus. folosita timp indelungat. in doze mari. daca nu sufera cu inima si nu au afectiuni renale sau distonie vegetativa vasculara. provoaca dureri de cap. . Natura insa niciodata nu spune “este tarziu”. ● Troscotul.Preparatele diuretice supradozate. polipi. ceaiul provoaca ridicarea brusca a tensiunii. coagula-bilitatea sangelui. duce la inhibarea functiilor organelor interne. Folosirea plantelor medicinale in vindecarea copiilor cere o atentie deosebita si cunostinte aprofundate de fitoterapie. Ceaiul din flori de tei cu miere de albine. Aceasta duce la intoxicarea organismului si la alte urmari grave. adenom testicular. Uneori medicii spun: “este tarziu”.

Este contraindicata celor cu afectiuni ale ficatului. consumat rece. ● Cartofii consumati in cantitati mari nu se recomanda barbatilor cu excitabilitate sexuala crescuta. cu inghitituri mici. Mucegaiul produce toxine. ● Berea este o bautura foarte apreciata si foarte consumata. in ulcerul stomacal. ● Laptele. ci si produsele care se folosesc in alimentatia naturista – fructele si legumele – contin compusi care pot avea un efect puternic asupra unui organism bolnav. si in formele grave de diabet zaharat. pentru functionarea normala a sistemului nervos si ca izvor de vitamine. tinandu-l cat mai mult timp in gura inainte de a-l inghiti. in special de barbati. tot cu 35% se inrautateste si vederea bolnavului. el trebuie incalzit putin. . ● Hreanul irita membrana mucoasa a tractului digestiv. conduc uneori la aparitia durerilor de picioare si uneori la periostita dentara. elimina anumite substante care ajung in mucoasa nazofaringiana si conduc la scaderea libidoului (apetitului sexual). Pentru a-si face efectul benefic asupra organismului. sub forma de ceai. Dar trebuie sa se stie ca. ● Bobul si fasolea consumate timp indelungat. ● Curmalele nu se recomanda bolnavilor care au afectiuni ale sistemului digestiv. pentru ca devine nociva. De asemenea. ● Compotul de caise uscate sau proaspete nu e bun in cazul celor cu afectiuni stomacale. pancreasului. ● Apa. ● Bauturile ambalate in cutii de aluminiu (bere. ● Apa fiarta nu se foloseste dupa mai mult de 24 de ore dupa ce a fost pregatita. in cantitati mari. deregleaza digestia. ● Ciocolata este contraindicata persoanelor cu afectiuni hepatice. iar folosirea indelungata a semintelor poate provoca uneori furunculoza. ● Bostanul si dovleceii contin alcaloizi care provoaca inflamarea amigdalelor. Amestecata cu clor – un element foarte activ si agresiv. Apa fiarta se consuma imediat dupa fierbere. Ele trebuie inlaturate din meniul bolnavilor de hipertensiune. ● Ceapa. De asemenea. Barbatii care beau mai mult de 5 cutii pe zi risca sa se aleaga nu numai cu o “burta mare” ci si cu impotenta si cu marirea sanilor. in timp ce ea se evapora. Evitati prepararea ceaiurilor folosind apa de la robinet. in formele acute de boli stomacale. Apa fiarta capata o structura nedorita. a celor cu afectiuni ale tractului digestiv. inclusiv de natura cancerigena. etc. dar daca se supradozeaza. duce la tahicardie si alte modificari in functionarea sistemului cardiovascular. pepsi si altele) contin un conservant care provoaca producerea hormonilor feminini in organismul barbatesc. rinichilor. bacterii si microorganisme. supa. trebuie consumat pe nemancate. reduce intr-adevar nivelul zaharului din sange cu 35%. ● Drojdiile sunt necesare organismului uman pentru reglarea metabolismului. consumul de bostan este contraindicat in gastritele cu aciditate scazuta. Dar trebuie folosite cu atentie. ● Branza de vaci se va consuma in cantitati cat mai reduse de catre cei cu afectiuni grave la rinichi. a carui folosire a fost interzisa in toate tarile civilizate – poate provoca niste combinatii chimice nedorite. care nu se distrug prin nici un fel de fierbere. recomandat mai ales celor bolnavi de diabet zaharat. este saraca in oxigen si absoarbe din aer multi virusi.Nu numai plantele medicinale. Folosirea permanenta poate provoca litiaza renala. ● Alimentele de orice fel care au mucegait trebuie aruncate. cu ulcer stomacal si duodenal. ceaiul din pastaile de fasole.

de asemenea. Se recomanda ca sucul de sfecla sa fie consumat la doua . ulcer stomacal. mai ales veninul de albina. consumate in cantitati mari. sau in cazuri de inflamatie intestinala. de tei. dar supradozata este contraindicata in cazurile de ulcer stomacal sau intestinal. ● Menta si mentolul consumate in exces. provoaca constipatie. Din aceste motive. ● Strugurii si stafidele. ● Rodiile – supradozate inrautatesc vederea. boli ginecologice. ● Sucul de sfecla rosie. care provoaca fluiditate sanguina (subtierea sangelui): flori de boz. Nu este indicat sa se manance mai mult de 10 nuci pe zi (4 nuci pe zi este doza optima). constituie un impediment pentru femeile care vor sa ramana insarcinate. duodenita. strica smaltul dentar. ● Sorbitolul (inlocuitor al zaharului) poate provoca balonare sau constipatie. se renunta la orice fel de alcool. motiv pentru care trebuie folosite concomitent ceaiuri sau preparate din plante. produc deranjamente ale functionarii stomacului. ● Pepenele galben nu se recomanda mamelor care alapteaza (uneori la copii apare alergia). irita membrana mucoasa a stomacului. de castan. diaree. consumat proaspat. sau dupa care se bea lapte sau apa minerala. ● Mararul. ● Morcovul poate fi o otrava pentru fumatori. radacini de dud sau de zmeura. litiaza renala. spasme ale vaselor sanguine din creier si dureri de cap. Ca rezultat. inclusiv berea. schimband si structura membranelor celulare. Intrand in reactie cu elementele cancerigene din fumul de tigara. nucile nu se mananca pe stomacul gol daca aciditatea sucului gastric este ridicata. ● Smantana are multiple calitati. menstre dureroase. betacarotenul provoaca aparitia cancerului. Dar graul se stropeste de cateva ori pe an cu substante chimice. creste nivelul colesterolului in sange. consumate impreuna cu alte fructe si legume in cantitati mari. obezitate. ● Margarina contine multe transizomere – acizi alifatici nesaturati – care deregleaza functionarea fermentilor. folosit indelungat si in cantitati mari. cu cateva zile inainte de folosirea veninului de la albina. ● Nucile. crampe musculare. ca si alte plante din familia lui. doar dupa masa fiind indicata consumarea lor. ● Painea graham este foarte buna pentru slabire. inclusiv smantana. provoaca in unele cazuri vertij. ● Scortisoara nu este indicata femeilor insarcinate. prevenirea constipatiei si vitaminizarea organismului.● Lactatele. care este prezent in graham. sunt contraindicate celor cu afectiuni hepatice. nu se recomanda celor care sufera de diabet zaharat. ● Semintele de floarea soarelui consumate in exces pot provoca leucoree. scade apetitul sexual la barbati. gastrita hiperacida. ridica tensiunea arteriala si poate provoca spasme ale vaselor sanguine. celor afectati de epuizare nervoasa. diateza urica. De asemenea. ● Rosiile nu se consuma atunci cand bolnavul foloseste preparate (medicamente) sulfamidice. Se va reduce la minim consumarea rosiilor in cazurile de: astm bronsic. precum si riscul imbolnavirii de diabet si infarct miocardic. precum si celor cu pielea foarte sensibila. Aproape toate toxinele se regasesc in invelisul graului. nu se combina cu alcoolul. ● Produsele apicole. Folosirea interna a preparatelor din nuci mareste cantitatea de protrombina din sange (factorul II de coagulare a sangelui). Este contraindicat femeilor insarcinate. dizenterie. slabiciune.

nu se foloseste categoric pana la varsta de 18 ani. gastrita cu hiperaciditate. Este contraindicat celor cu predispozitie la lipotimie. de asemenea. in prima faza tensiunea creste putin. de catre cei care sufera de tuberculoza acuta.ore dupa ce a fost stors. mai ales cele care contin cofeina. Vreau sa va povestesc cateva cuvinte despre ceaiul verde care. Creste. scade tonusul vaselor sanguine. incetineste procesele de imbatranire. Ceaiul verde previne cancerul. Este de dorit sa fie amestecat si cu alte sucuri (morcovi. cofeina actioneaza negativ asupra organelor interne.5 l din aceste bauturi. ce duce la dezvoltarea bolilor cardio-vasculare si scaderea capacitatilor mentale. Daca un copil bea mai mult de 1. ciroza hepatica. consumat in exces. scade colesterolul in sange. epilepsie. De asemenea. infarcturi de miocard si accidente vasculare cerebrale. dar in doze mici stimuleaza cresterea lui. La persoanele hipotensive care consuma cantitati mari de ceai verde foarte concentrat. hipertensiune grava si celor care au suferit de atacuri cardiace. inainte de preparare. nu poate fi de folos tuturor. inlatura oboseala si stresul. solanina. Daca mamele care alapteaza copii consuma mult ceai concentrat (inclusiv cel negru) seara. Unele dintre ele. Ceaiul verde. inca din antichitate. a capatat o raspandire tot mai mare moda “rabdarii de foame”. Ceaiul verde are foarte multe virtuti dar. tiroidoza pronuntata. ● Zaharul este contraindicat femeilor insarcinate. ● Uleiurile volatile (eterice) sunt substante medicinale puternice si se folosesc in medicina naturista de mai bine de 5000 de ani. o parte din cofeina trece in laptele matern provocand insomnii copiilor. ceea ce va conduce in viitor. dar peste cateva ore tensiunea scade accentuat. Mai mult decat atat. ulcer stomacal si duodenita. Pentru copii sunt contraindicate categoric bauturile de tip “Cola” si alte bauturi carbogazoase. diabet zaharat. apar dereglari ale somnului. Dupa aparitia cartii lui Paul Bragg. totusi. bolnavilor de alergie. dar are si contraindicatii. era folosit nu numai ca bautura ci si ca un medicament cu proprietati deosebit de puternice. Pentru a le consuma fara grija. Produce dureri in zona stomacului. deoarece scade nivelul calciului. Nu se foloseste. si toata ziua copilul nu se simte bine. inhiba centrul respirator si provoaca uneori diaree si voma. ● Vitamina A. ulcer stomacal sau duodenal cu hemoragii. la imbolnaviri mai serioase. diferite boli psihice si ale sistemului nervos. ● Usturoiul irita mucoasa tractului digestiv. varza). spasm bronsic. apare senzatia de slabiciune. Adevarul este ca. folosite in aromoterapie sunt contraindicate femeilor insarcinate. precum si in cazul batranilor. intareste peretii vaselor sanguine. ca metoda de tratament. in doze mari. mere. pe saptamana. scleroza renala. a persoanelor slabe si a celor care sufera de epuizare. metoda poate fi folositoare. de asemenea. starea lui de nervozitate ca si starea de stres. “Foamea terapeutica (Nestoterapie)”. ● Vinetele acumuleaza o substanta otravitoare (toxica). ele se tin cateva minute in apa clocotita. scade nivelul zaharului in sange. provoaca caderea parului. se amelioreaza starea fizica. in organism apare o lipsa de calciu considerabila. .

enterocolita: portocale. usturoi. Fiecare consumator de ceai (verde sau negru) trebuie sa aiba simtul masurii si dozele proprii. frunza de dafin. care sa nu-i afecteze starea sanatatii. hrean. grepfrut. fragi. paste fainoase. afectiuni renale: zmeura sub orice forma. ● Afectiunile sistemului cardiovascular cu edem: sare. Daca nici asta nu ajuta. ardei iute. ● Colita si diaree: nuci. lamaie. gastrita: portocale. pepenele galben. ● Coagulabilitatea sangelui marita: porumb. prune uscate. schimba-ti alimentatia. ridichi timpurii si de toamna. Se poate ajunge in timp si la scaderea auzului. Inteleptii anticii spuneau: “Daca te-ai imbolnavit. stevie. struguri. ceapa. suc de varza. hrean. ● Boli ale aparatului locomotor: bob. coada soricelului si urzica. Folosirea ceaiului verde este indicata. Iata cateva exemple de alimente al caror consum trebuie exclus sau redus din alimentatia zilnica: ● Afectiuni gastro-intestinale acute si inflamatorii: varza. Meniul omului bolnav depinde nu numai de maladia lui. usturoi.In cazul lor este mai indicata folosirea ceaiului negru care creste tensiunea arteriala si mareste tonusul vaselor capilare. ceapa si produse care provoaca balonarea: soia. nuci. palpitatii si alte simptomenedorite. vinete. Ardeiul gras se poate consuma numai in cantitati mici. struguri. lamaie. piper negru. usturoi. fasole. mazare. ceapa. pepene verde. stevie. ceapa. struguri. Cei care consuma zilnic aspirina trebuie sa stie ca ea uneori are efecte in organism ca si alcoolul. spanac.” Intr-adevar. curmale. usturoi. ducand la distrugerea ficatului. Depasirea masurilor duce uneori la insomnie. schimba-ti modul de viata. hrean. multe tratamente cer neaparat schimbarea regimului alimentar. ridiche de toamna (neagra). ardei capia. pepene verde. ● Aspirina. paine alba. pere. sau doar reduse la minimum. Aspirina poate fi inlocuita cu 4 rosii ecologice consumate in fiecare zi sau ceai din coaja de salcie. stevie. fasole. fasole. cand trebuie excluse. coarne. ridiche de toamna. . pepene verde. iar asociata cu antibiotice. ● Litiaza biliara: rosii. morcov. rodii. Consumul indelungat de aspirina duce la scaderea imunitatii organismului. patrunjel. struguri. unele alimente din meniul zilnic. ● Hipertonie vasculara: ginseng si alte plante energizante. deoarece acesta isi pierde proprietatile terapeutice. salvie si vetrice. muraturi. usturoi. sunatoare. dar in cantitati mici si in concentratie slaba. propolisul folosit la prepararea lor nu trebuie pastrat in congelator. struguri. spanac. ● Pancreatita. cartofi. ● Nefrita. ● Obezitate: piersici. ● Ulcer stomacal: castraveti murati. daca nu ajuta. orez. varza. stevie. sare. mirodenii. ● Preparatele pe baza de propolis facute in casa nu trebuie fierte sau incalzite la temperaturi peste 50 C. favorizeaza transformarea proceselor acute in procese cronice. muraturi. struguri. banane. incepe sa te tratezi. ridiche de toamna (neagra). ● Duodenita.

puneti in fiecare pahar 2-3 alune. ficat. Conform National Institutes of Health. ligamentelor si cartilajelor. Dar cand folositi vitaminele A. . alimentele grase sunt indicate. digitoxina). Nu se recomanda combinarea medicamentelor cu invelisul acidorezistent cu laptele. carne slaba. Acest tip de silicon este prezent in populara bautura sub forma solubila a acidului ortosilicic. K. cercetatorii stabilind ca intreaga cantitate de silicon din orz nu este afectata in urma proceselor tehnologice care duc la producerea berii. Asta se intampla cand bolnavul ia medicamente pentru scaderea tensiunii si mananca muraturi si carne sau peste afumat. etc. Marea parte a siliconului dietetic din samanta de orz este depozitat deopotriva in invelisul interior si coaja. folosind preparate care sunt asemanatoare proteinelor (clofelina. cafea. sau consuma antidepresive impreuna cu vin tare. anume aceea ca banala bere este probabil cel mai bun remediu impotriva osteoporozei. reprezinta un real pericol radioactiv. De exemplu. Important pentru persoanele care manifesta predispozitie pentru osteoporoza: Un nou studiu efectuat de cercetatorii din cadrul Department of Food Science & Technology afiliat Universitatii din California aduce o concluzie socanta pentru lumea medicinei. Combinatia nereusita de medicamente si alimente poate provoca si o criza de hipertensiune. care este responsabil de 50 % din pricipiile active si biologice. teofilina. cascaval afumat. tetraciclina. Si invers. Daca nu vreti sa le pastrati in cutii. pentru neutralizare. banane. incat medicamentele nu dau efectul de vindecare scontat. bere. seduxen. peste. fenilsalitilatului. anticoagulante. In plus. boabe de fasole sau o castana. D. trebuie sa renuntati la produse care contin proteine. afectiune in urma careia masa osoasa din organism degenereaza in ritm accelerat. ● Mancarea grasa scade efectul medicamentelor pentru vindecarea stomacului si intestinelor:antihelmitincelor.Trebuie sa se ia in considerare si ce medicamente foloseste. tendoanelor. cantitatea mare de vesela din cristal de pe rafturi. metronidazol. Calciul din lactate opreste absobtia preparatelor analoage tetraciclinei. Pe baza acestor descoperiri. sulfanilamidicilor. Dar nu va grabiti sa aruncati toate vasele de cristal. Totul a pornit de la studierea detaliata a proprietatilor siliconului organic dietetic descoperit in bere. facand astfel din bere o importanta sursa de silicon organic din dieta cetateanului occidental obisnuit. fasole. E. folosirea preparatelor hormonale presupune consumarea a cat mai multor alimente care contin proteine: branza de vaci. Interactiunea moleculara dintre ele este atat de puternica. consumul moderat de bere este un neasteptat aliat eficient impotriva avansarii osteoporozei.Cristalul focalizeaza emisia de unde electromagnetice si indreapta (reflecta) fascicolele daunatoare spre oamenii aflati in camera. siliconul dietetic este responsabil de cresterea si dezvoltarea oaselor.

htm .com/sfaturi-de-sanatate-pentru-copii-nepoti-si-stranepoti2/contraindicatii-ale-unor-plante-alimente-si-tratamente-naturale/ http://www.ro/produse/produse-chinezesti/tien-hsien-liquid-20-fiolesecom.wordpress.ymed.laurusmedical.http://prosanitas.ro/vein-defense/ http://www.ro/mbst-reumatologie/intrebati-frecvente-mbst/ http://www.plafarprodusenaturiste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful