You are on page 1of 44

CONTOH FORMAT SMS

FORMAT SMS UNTUK MENYEMAK STATUS TAWARAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH DI SEKOLAH MENENGAH BANTUAN PENUH KERAJAAN (SEKOLAH HARIAN BIASA)
1. Mesej yang dihantar

T6<jarak>KP<jarak>NOKP hantar ke 15888


Contoh 1:
T6 KP 880402015068

atau T6<jarak>AG<jarak>AGILIRAN hantar ke 15888


Contoh 2:
T6 AG JD017A146

2. Mesej yang diterima i. Format mesej jika layak/berjaya ke Tingkatan Enam Bawah (data ada) Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space. reserve 45 huruf untuk nama dan 11 huruf untuk jurusan ditawarkan. RM0.20<JARAK>MOE<JARAK>T6<JARAK>TAHNIAH!<JARAK>NAMA MURID,<JARAK>ANDA LAYAK KE TING 6 BAWAH JURUSAN <JARAK>. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my Contoh 1 : RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! AHMAD MUSTAQIM BIN AZMI, ANDA LAYAK KE TING 6 BWH JURUSAN SAINS. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my Contoh 2 : RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! MONIQA A/P A SAIMAN, ANDA LAYAK KE TING 6 BWH JURUSAN KEMANUSIAAN. Contoh 3 : MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.myBT ZAKARIA, ANDA RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! NUR ATIQAH LAYAK KE TING 6 BWH JURUSAN AGAMA. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my

ii.

Format mesej jika tidak layak/gagal (data tiada) Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space Contoh : RM0.20_MOE_T6 HARAP MAAF. NAMA ANDA TIADA DALAM SENARAI LAYAK KE TING 6 BWH. TERIMA KASIH.

3. Format Data i. Susunatur fail seperti berikut : BIL 1 2 3 4 ii. KOD Agiliran Nokp Nama Aliran SIZE Char(9) Char(12) Char(40) Char(1) KETERANGAN Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Nama Murid Jurusan

Keterangan Jurusan S : Sains A : Kemanusiaan U: Agama

4. Contoh Data ( Seperti dalam lampiran, dataSMS09.txt )


Agiliran WL052A047 WL055A015 WL047A007 WL049A052 WL043A115 WL043A119 Nokp 911126146468 910923145797 910819145770 910330025781 910407045298 910113875069 Nama SITI FAIRUZ BINTI SHIKH NASIR MUHAMMAD AIMAN BIN AHMAD KAMAL NUR HAZELIN BINTI ZULKIPLI SYAHRIZ IZZAD BIN SHARIFUDDIN AINUL HAFIZAH BINTI BAHAROM FARID AZIZ BIN ABD RAHIM Aliran S S A A U U

Lampiran A SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2012 SYARAT AM a) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu b) Berumur di antara 17 hingga 20 Tahun. ( 21 Tahun bagi calon mengulang ) pada 1 Januari tahun 2012

SYARAT KHAS i) JURUSAN SAINS Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: Matematik / Matematik Tambahan Fizik Kimia Biologi Lukisan Kejuruteraan / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Awam /Elektrik & Elektronik / Rekacipta / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Pengajian Agroteknologi / Pengurusan Makanan / Pengajian Pakaian tidak

ii)

JURUSAN KEMANUSIAAN

i.

(Sekolah Menengah Harian) Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
3

Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual/Komunikasi Visual/Seni Halus/Teater/Rekabentuk/Muzik/Tarian Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Sains / Sains Tambahan / Applied Science Salah satu M/Pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Iban/ Bahasa Kadazan Dusun Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Sains Sukan

ii.

Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Mendapat sekurang-kurangnya Gred D (lulus) bagi mata pelajaran: Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Inggeris

Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Salah satu m/pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Sains / Sains Tambahan / Applied Science Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan

b) Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Abd. Aziz Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah

Geografi / Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Salah satu m/pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Sains / Sains Tambahan / Applied Science Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan

Lampiran B

GARIS PANDUAN PENEMPATAN MURID TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 TINDAKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. Jabatan Pelajaran Negeri akan menerima CD salinan dan satu salinan bercetak senarai murid yang layak untuk masuk Tingkatan Enam Bawah 2012 bagi negeri masing-masing.
6

2.

Seberapa boleh, calon hendaklah di tempatkan ke sekolah pusat Tingkatan Enam yang berhampiran dengan alamat kediaman masing-masing, tertakluk kepada jurusan pengajian dan kekosongan tempat belajar, kecuali bagi sekolah yang mempunyai kemudahan asrama. Murid hendaklah melapor diri pada hari pertama persekolahan Tingkatan Enam Bawah 2012. Jika terdapat juga murid yang lewat melapor diri (7 hari bekerja), terpulang kepada budi bicara pihak Jabatan Pelajaran Negeri untuk menerima murid berkenaan sekiranya sebab-sebab kelewatan adalah munasabah. Calon yang sedang menunggu tawaran masuk ke program-program tertentu di bawah rancangan bersama kerajaan seperti program Matrikulasi, Persiapan ke Seberang Laut dan sebagainya, mesti melapor diri dahulu ke Tingkatan Enam Bawah sehingga mendapat pengesahan tawaran berkenaan. Jabatan Pelajaran Negeri dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua-p engetua Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik / Sekolah Menengah Kebangsaan Agama / Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Maktab Rendah Sains MARA dan Maktab Tentera Diraja supaya menyediakan senarai nama murid (Lampiran T6SBP) berdasarkan alamat tempat tinggal dan negeri masing-masing. Senarai nama calon yang layak ke Tingkatan Enam hendaklah dihantar ke Jabatan-Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan untuk tujuan penempatan. Kerjasama pihak Jabatan Pelajaran Negeri dipohon agar data Tingkatan Enam Bawah/ Atas yang mutakhir pada tarikh 31 Mei 2012 dan seperti dikehendaki dalam Borang KPT6 dapat dikembalikan semula ke Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Sekolah selewat- lewatnya pada 16 Jun 2012. Pelajar yang telah mendaftar ke Tingkatan Enam tetapi terpilih ke Program Latihan Khidmat Negera (PLKN) diminta menangguhkan mengikuti program tersebut sehingga tamat STPM 2013. Pelajar dinasihatkan membuat permohonan penangguhan kepada pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) melalui pengetua sekolah masingmasing.

3.

4.

5.

6.

7.

Lampiran C

RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 BERDASARKAN KELONGGARAN ATAS PENGLIBATAN KOKURIKULUM KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Calon sekolah yang tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah 2012 boleh
7

membuat rayuan ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan melalui pengetua sekolah asal murid dengan menggunakan borang T6BKK mulai 7 Mei 2012 dan borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri selewatlewatnya 16 Jun 2012 . 2. Pertimbangan kelonggaran akan hanya mengambilkira penglibatan kegiatan kokurikulum pemohon dalam bentuk rekod bertulis seperti dalam Jadual pada Lampiran C 1 dan C 2. Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2012 Mendapat sokongan penuh daripada pengetua sekolah di mana murid mengambil peperiksaan SPM, termasuk perakuan rekod disiplin yang baik. Kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri tertakluk dalam jurusan yang dipohon. Semua rayuan dipertimbangkan . yang diterima lewat kepada kekosongan tempat belajar daripada 16 Jun 2012 tidak akan

3. 4. 5. 6.

Lampiran C 1

KRITERIA KELAYAKAN KEMASUKAN TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 BERDASARKAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK A 13 / S 17

JAWATAN 1 Kod 3 3 Kod 4 1 Kod 4 2 Kod 4 ATAU ATAU DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN

PERWAKILAN
1 Sekolah 3 Rumah Sukan 2 Rumah Sukan 1 Rumah Sukan 1 Daerah 3 Sekolah 2 Sekolah 1 Sekolah 2 Sekolah 1 Negeri 3 Daerah 2 Daerah 1 Daerah 2 Daerah 3 Daerah 1 Negara 2 Negeri 1 Sekolah 1 Negeri

A 14 / S 18

1 Kod 2 3 Kod 3 1 Kod 3 2 Kod 3 3 Kod 4

A 15 / S 19

1 Kod 1 3 Kod 2 1 Kod 2 2 Kod 2 3 Kod 3 2 Kod 3

A 16 / S 20

1 Kod 0 1 Kod 0 1 Kod 1 1 Kod 2

Lampiran C 2

KOD JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 9

JAWATAN Pengawas Sekolah Pengawas Asrama Pengawas Perpustakaan Pengawas Sukan Sidang Redaksi Majalah Sekolah Pasukan Pakaian Seragam Rumah Sukan Persatuan/Kelab J/K Ad Hoc Hari Perayaan Kelas

JAWATANKUASA PUSAT KP TN S B PS PB 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 7

JAWATANKUASA KECIL KP TN S B PS PB 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 5 5 5 8 8

AHLI BIASA 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9

PETUNJUK: KP TN S B PS PB = = = = = = Ketua/Pengerusi Timbalan Ketua/Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Penolong Setiausaha Penolong Bendahari/Pemeriksa Kira-Kira

Lampiran D KRITERIA PENGAMBILAN CALON PERSENDIRIAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 SEKOLAH KERAJAAN KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI
10

1.

Calon persendirian/swasta SPM 2011 yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah 2012 hendaklah menggunakan Borang T6BCP dan mengemukakannya ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. Permohonan yang diluluskan seperti di Lampiran A. hendaklah memenuhi syarat-syarat kelayakan

2. 3. 4.

Masih terdapat kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon. Borang permohonan hendaklah disertakan bersama satu salinan dokumen yang telah disahkan ; a. b. c. d. e. f. Keputusan peperiksaan SPM 2011; Sijil kelahiran; Kad pengenalan; Sijil Tamat Sekolah; Rendah dan Menengah Perakuan dan sokongan pengetua sekolah/pegawai kerajaan, perakuan rekod disiplin yang baik dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum. Jurusan dan pakej mata pelajaran yang diikuti di sekolah asal.

Lampiran E

PENGAMBILAN CALON STPM 2011 SEKOLAH BANTUAN PENUH KERAJAAN UNTUK MENGULANG BELAJAR DI TINGKATAN ENAM ATAS 2012
11

KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Calon sekolah kerajaan yang telah menduduki peperiksaan STPM 2011 tetapi ingin mengulang belajar di Tingkatan Enam Atas hendaklah membu at permohonan melalui pengetua sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan hendaklah mempertimbangkan permohonan berdasarkan syarat-syarat berikut:1.1 1.2 Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2012; Memperoleh keputusan STPM 2011 b a g i dua ( 2 ) mata pelajaran d e n g a n k e p u t u s a n Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja atau mendapat satu mata pelajaran Lulus Penuh (Gred A, A-, B+, B, B-, C+ dan C) dan satu mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja; Masih berkesempatan untuk mendaftarkan diri bagi peperiksaan STPM 2012 sebagai calon sekolah; mengambil mempunyai

1.3 1.4 1.5 2.

Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah yang Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan; dan

Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid.

Kelulusan bolehlah diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi semua syarat di atas. selewat-lewatnya dua (2) minggu

3. Tarikh tutup permohonan adalah selepas Tarikh keputusan STPM diumumkan.

Lampiran F

12

PENGAMBILAN CALON SPM ULANGAN 2011 KE TINGKATAN ENAM ATAS 2012 KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Calon yang telah memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu SPM Ulangan 2011 bolehlah memohon masuk ke Tingkatan Enam Bawah 2012 dengan memohon terus ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. Kelulusan permohonan hendaklah memenuhi semua syarat berikut : 2.1. 2.2. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2012. a. Memenuhi syarat kelayakan akademik seperti di Lampiran A : ATAU b. Bagi calon sekolah kerajaan yang memohon atas kelonggaran syarat dengan rekod kegiatan kokurikulum yang cemerlang, permohonan perlu dihantar melalui pengetua sekolah di mana calon mengambil peperiksaan SPM.

2.

2.3

Masih terdapat kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon berdasarkan pakej mata pelajaran yang diikuti di sekolah asal. Calon-calon hendaklah mengemukakan rekod persekolahan bahawa mereka telah belajar di Tingkatan 6 Bawah 2011 di sekolah persendirian / swasta / pusat tusyen berdaftar. (1) minggu selepas pengumuman

2.4.

3.

Tarikh tutup permohonan adalah satu keputusan peperiksaan SPM Ulangan 2011.

Lampiran G
13

GARIS PANDUAN MEMPROSES BORANG T6BKK & T6BCP TINDAKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. 2. 3. 4. Setiap borang yang diterima hendaklah dicop tarikh penerimaannya. Pastikan dahulu salinan keputusan SPM 2011 dan pemohon telah disahkan oleh pihak berkenaan. dokumen-dokumen lain

Semak data umur pemohon dan gred mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2011 Garis Panduan yang diperoleh. Tentukan jurusan (Sains atau Kemanusiaan) yang diminta oleh pemohon. Jika tidak dinyatakan oleh pemohon, pihak Jabatan Pelajaran Negeri berhak menentukan jurusan yang sesuai berdasarkan kelayakan akademik dan kekosongan tempat belajar yang masih ada. Tentukan mata gred / mata kognat yang diperolehinya. Tuliskan tarikh serta keputusan kelulusan dan ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa. Senaraikan pemohon-pemohon yang layak mengikut keutamaan mata gred dan tentukan jumlah penempatan maksimum berdasarkan kekosongan tempat belajar yang masih ada di sekolah pusat Tingkatan Enam. Keutamaan hendaklah diberikan kepada pemohon yang terbaik mata gred / mata kognat dan calon sekolah. Bagi permohonan yang membabitkan orang kenamaan, keputusan sama ada berjaya atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada pemohon dengan surat rasmi yang ditandatangani oleh Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan satu salinan kepada orang kenamaan berkenaan.

5. 6. 7.

8.

BORANG T6RU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 BAGI CALON SEKOLAH : T TOLAK TAWARAN MATRIKULASI/IPTA/IPTS TIADA P PENEMPATANLAIN-LAIN : NYATAKAN................................. L KEGUNAAN JABATAN N NO.RUJUKAN :GRED B.M :DILULUSKANTIDAK L LULUSKEMANUSIAANSAINS K
K

T TARIKH TERIMA: ..

14

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR ALAMAT RUMAH: JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI:

2.

MAKLUMAT SEKOLAH & AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) : TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) : TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN : 3 MATA PELAJARAN TERBAIK MATA PELAJARAN GRED SILA SERTAKAN 1. __________________ ______ 1. SALINAN SLIP SPM 2. __________________ ______ 2. KAD PENGENALAN 3. __________________ ______ 3. SIJIL BERHENTI SEKOLAH (CATATAN : PENEMPATAN ADALAH BERDASARKAN SEKOLAH PUSAT YANG TELAH DITETAPKAN.) Tandatangan calon : .. ( )

Lampiran H

RAYUAN U M U M UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2012

15

1.

Calon sekolah yang tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah 2012 boleh membuat rayuan ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan menggunakan borang T6RU mulai 8 Mei 2012 dan borang permohonan ynag lengkap hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri selewat-lewatnya 16 Jun 2012. Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2012 Jabatan Pelajaran Negeri tertakluk jurusan yang dipohon. Semua rayuan yang dipertimbangkan . diterima kepada kekosongan tempat belajar dalam

2. 3.

4.

lewat

daripada 16 Jun

2012 tidak

akan

JADUAL KERJA PROSES KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TARIKH PERKARA TINDAKAN

16

1 - 31 Januari 2012

Pengumpulan Data Maklumat Asas SBP, SMT, MTD, MRSM, SMKA, SABK, Sekolah Seni, Sekolah Sukan dan Sekolah pendidikan Khas Penyelarasan Sekolah Berpusat dan Sekolah Saluran serta Proses Penempatan Murid SBP, SMT, MTD, MRSM, SMKA, SABK, Sekolah Seni, Sekolah Sukan dan Sekolah Pendidikan Khas secara online PENGUMUMAN 2011 KEPUTUSAN SPM

BPSH/BPM/JPN/ BPI/BPTV/BPKhas

14 Februari 31 Mac 2012

BPSH/BPM/JPN

21 Mac 2012 23 31 Mac 2012

MAKLUMAN BPSH/LPM/BPM

Penerimaan data FIK dari Lembaga Peperiksaan Memproses calon-calon SPM 2011 bagi menentukan kelayakan Tingkatan Enam Bawah Semakan hasil proses yang dilakukan BPM Penyediaan padanan data pusat untuk murid Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan (Sekolah Harian)

31 Mac 1 April 2012

BPM

5 April 2012

BPSH/BPM/JPN

BPM

6 - 20 April 2012

Proses padanan/pemilihan Sekolah pusat bagi murid SBP, SMT, MTD, MRSM, SMKA, SABK, Sekolah Seni, Sekolah Sukan dan Sekolah Pendidikan Khas yang belum ada penempatan Penerimaan senarai calon Matrikulasi sesi 2012 dan proses padanan data untuk dikeluarkan calon yang mendapat tempat di Matrikulasi. User Acceptance Test (UAT) untuk SMS dan semakan online

BPM

11 14 April 2012

BPM/BMKPM

21 23 April 2012

BPSH/BPM

TARIKH 23 April 2012

PERKARA Mesyuarat Penyelarasan Kemasukan Ting Enam Bawah dan penyerahan CD senarai calon Layak ke Tingkatan Enam Bawah 2012 kepada JPN

TINDAKAN BPSH/BPM/BPI/ SBP/BPTV/BPKhas/ JPN

17

23 April 2012

Penyerahan data murid bagi penempatan murid ke Tingkatan Enam Bawah sesi 2012 ke Myloca (online) dan DAPAT (data SMS) Keputusan Kemasukan Murid ke Tingkatan Enam melalui Laman Web KPM (MOE) Pendaftaran Masuk Murid ke Tingkatan Enam Bawah 2011

BPM

25 April 2012

BPSH/BPM BPSH/JPN/PPD/ Sekolah Pusat Tingkatan Enam

8 Mei 2012

CATATAN : Proses kemasukan ke Tingkatan Enam dibuat setelah menolak calon yang berjaya ditawarkan ke Program Matrikulasi.

KEGUNAAN JABATAN BORANG

T6BKK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON SEKOLAH KERAJAAN BERDASARKAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN ____________

NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN SAINS TIDAK LULUS

18

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: ALAMAT RUMAH: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI: BULAN:

2.

PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) :

TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) : TAHUN SPM DIAMBIL: GRED BAHASA MELAYU:

3.

PENEMPATAN YANG DI POHON DAERAH:

NEGERI : JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS): 4.

JAWATAN-JAWATAN YANG DISANDANG DI SEKOLAH


19

NAMA BADAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH LEMBAGA PENGAWAS ASRAMA LEMBAGA PENGAWAS PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER SIDANG PENGARANG MAJALAH SEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN DI BAWAH INI) 1. 2. 5. JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM

JAWATAN

NAMA PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM/ SUKAN DAN PERMAINAN 1. 2. 3. 6. PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM*

JAWATAN

ACARA SUKAN PERMAINAN

SILA TANDAKAN () PADA PERINGKAT TERTINGGI YANG DISERTAI = PERSATUAN/ KELAB/RUMAH = SUKAN SEKOLAH S D/Z D/Z NEG KEB AB NEG = = = = DAERAH/ZON NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA KEB AB

PERTANDINGAN, PKR PERAYAAN ATAU LAIN-LAIN YANG S DISERTAI PKR 1. 2. 3. 4.

* KEGIATAN KORIKULUM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA / DAN LAIN-LAIN

20

7.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. Jika terdapat butir-butir keterangan yang palsu atau tidak tepat/sempurna dalam borang ini atau pada dokumen-dokumen lain yang disertakan bersama, maka pihak berkenaan bolehlah menolak rayuan saya ini.
TARIKH : TANDATANGAN MURID :

7.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

TINDAKAN TATATERTIB YANG PERNAH DIAMBIL TERHADAP MURID / ULASAN DISIPLIN MURID: .. .. .. .. SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA .. .. .. TANDATANGAN PENGETUA: NAMA : COP RASMI : TARIKH:

21

SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BKK


1. Borang T6BKK ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam Bawah.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. Keputusan peperiksaan SPM 2011 ii. Sijil kelahiran, iii. Kad pengenalan/pasport; dan iv. Dokumen-dokumen lain yang berkenaan. 3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada pengetua sekolah asal murid. Pengetua sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. 4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 16 Jun 2012. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i.
ii. iii. iv. 6.

Lulus dalam peperiksaan SPM 2011 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum; Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain; Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1.1. 2012; dan Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua Sekolah dan perakuan rekod disiplin yang baik. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.
7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon.

8.

Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.

22

BORANG T6BCP
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON PERSENDIRIAN &SEKOLAH SWASTA TAHUN ___________
KEGUNAAN JABATAN NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN T.T PEGAWAI: TARIKH: SAINS TIDAK LULUS

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI:

ALAMAT RUMAH:

3. 2.

BUTIR PERSEKOLAHAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA SEKOLAH

TAHUN/TINGKATAN

TAHUN

TAHUN CALON BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA): TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN SPM: GRED BAHASA MELAYU:

23

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH TERAKHIR CALON

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

24

SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP


1. Borang T6BCP ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH SWASTA yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. Keputusan peperiksaan SPM 2011, ii. Sijil kelahiran, iii. Kad pengenalan/Pasport; dan iv. Sijil-sijil persekolahan menengah. 3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. 4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei 2012. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

6. Lulus dalam peperiksaan SPM 2011 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah
ditetapkan; 7. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain; dan 8. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1.1. 2012. 9. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan rekod disiplin yang baik.
10. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon.

11. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.
12. Jabatan seboleh-bolehnya menempatkan pelajar di sekolah yang berhampiran dengan alamat tempat tinggal ibu bapa. Pelajar tidak dibenarkan pilih sekolah.

25

RTJT6
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN RAYUAN TUKAR JURUSAN TINGKATAN ENAM BAWAH TAHUN _____________
(Sila isi dalam 3 salinan)

. Cop Sekolah

A. 1.

MAKLUMAT MURID Butir-Butir Diri 1.1 1.2 1.4 1.5 Nama Murid Jantina : ............................................. : ........ 1.3 No. K/Pengenalan : ..................................

Alamat Rumah : ...................................................................................................... No. Telefon : ..........................

2. 3. 4.

Jurusan sekarang : ....................................... Keputusan SPM 2011: (Sila sertakan 3 salinan keputusan yang disahkan oleh Pengetua). Kombinasi mata pelajaran yang akan diambil (jika diluluskan) BiBil Mata Pelajaran

5.

Sebab-sebab ingin tukar jurusan :

...... (Tandatangan Murid)

................................................ (Tandatangan Ibubapa/Penjaga)

........................ (Tarikh)

26

B.

PERAKUAN DAN SOKONGAN PENGETUA KELAS MURID

PERKARA Jurusan Sains Jurusan Kemanusiaan

Permohonan murid ini adalah disokong / tidak disokong* (Ulasan lain jika ada) .................. ..............................................................................................................................................................

....... (Tandatangan Pengetua) C. UNTUK DIISI OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI Bil. ( ) dlm. JPN/......................................

..................... (Tarikh)

Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan dan murid ini ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan.................................................................... dalam Jurusan Sains / Kemanusiaan.

. b.p Pengarah Pelajaran Negeri s.k JPN ........................... SMK ........................... Fail ...... (Tarikh)

* Potong yang tidak berkaitan

SILA BACA

27

PANDUAN MENGISI BORANG RTJT6


1. Borang RTJT6 ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang

hendak membuat rayuan tukar jurusan Tingkatan Enam Bawah.


2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah

disahkan seperti berikut:Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Pelajaran Negeri dengan mendapat perakuan Pengetua sekolah di mana murid berkenaan belajar.

i. Keputusan peperiksaan SPM 2011 ii. Inventori minat kerjaya dan iii. Dokumen yang berkaitan
3. Tarikh tutup permohonan ialah pada 23 Jun 2012.

4. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. 5. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar. 6. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. 7. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.
8. Jabatan seboleh-bolehnya menempatkan pelajar di sekolah yang berhampiran

dengan alamat tempat tinggal ibu bapa. Pelajar tidak dibenarkan pilih sekolah.

28

BORANG T6BUS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGULANG BELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS TAHUN __________
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

KEGUNAAN JABATAN NO.RUJUKAN : KEPUTUSAN DILULUSKAN


KEMANUSIAAN SAINS

TIDAK LULUS

T.T PEGAWAI: TARIKH:

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR ALAMAT RUMAH: JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI:

2.

KEPUTUSAN PENUH PEPERIKSAAN STPM 2011 NO. PUSAT PEPERIKSAAN : GRED

ANGKA GILIRAN : BIL 1 2 3 4 5 6 MATA PELAJARAN

29

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

30

SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BUS


1. Borang T6BUS ini adalah untuk CALON MENGULANG yang memohon memasuki Tingkatan Enam Atas di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan.

2.

Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. ii. iii. iv. Keputusan peperiksaan SPM/STPM 2011; Sijil kelahiran; Kad pengenalan/pasport; dan Sijil-sijil persekolahan menengah.

3. 4. 5.

Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. Tarikh tutup permohonan ialah Dua minggu selepas keputusan STPM diumumkan. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i. ii.

Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2012; Memperoleh keputusan STPM 2011 b a g i dua ( 2 ) mata pelajaran d e n g a n k e p u t u s a n Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja atau mendapat satu mata pelajaran Lulus Penuh (Gred A, A-, B+, B, B-, C+ dan C) dan satu mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja; Masih berkesempatan untuk mendaftar diri bagi mengambil peperiksaan STPM 2012 sebagai calon sekolah; Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah pusat Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan; dan Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid. Kelulusan boleh diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi SEMUA syarat di atas.

iii.
iv. v.

6.

31

INVENTORI MINAT KERJAYA

Vocational Preference Inventory


VPI Edisi 85

Arahan :
Inventori ini mengandungi 160 senarai nama jenis-jenis pekerjaan. Anda diminta membaca setiap jenis pekerjaan dan menentukan sama ada ANDA : a. Suka pekerjaan itu (Y) b. Tidak suka pekerjaan itu (N) c. Tidak pasti Sekiranya anda SUKA sesuatu pekerjaan, anda dikehendaki menghitamkan (Y) pada kertas jawapan. Demikian juga sekiranya anda TIDAK SUKA pada sesuatu pekerjaan, sila hitamkan (N). Sila pastikan nombor pada kertas jawapan adalah sama dengan nombor pada kertas soalan. Contohnya jika anda SUKA pekerjaan nombor 1, hitamkan ruang (Y) untuk nombor 1 pada kertas jawapan. Jika anda TIDAK SUKA pekerjaan nombor 1, maka anda perlu menghitamkan ruang (N) untuk nombor 1 pada kertas jawapan. Sekiranya anda TIDAK DAPAT MENENTUKAN atau TIDAK PASTI mengenai pilihan anda, JANGAN BUAT APA-APA TANDA untuk nombor itu pada kertas jawapan.

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nama Pekerjaan Ahli Ilmu Penjenayahan Criminologist Penyiasat Sulit Private Investigator Pekerja Restoran Restaurant Worker Mata-Mata Gelap Detective Pengukir Gambar foto Photoengraver Pekebun Sayur Truck Gardener Guru Pendidikan Jasmani Physical Education Teacher Pelawak Humorist Jurugambar Photographer Diplomat Diplomat

Y N

Bil. Nama Pekerjaan 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Mekanik Kapalterbang Airplane Mechanic Ahli Kajicuaca Meteorologist Penyair Poet Ahli Sosiologi Sociologist Spekulator Speculator Penyimpan Kira-Kira Bookkeeper Juruselam Lautan Dalam Deep Sea Diver Kerani Stok Stock Clerk Jurulatih Drama Dramatic Coach Peguam Lawyer

32

Bil. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Nama Pekerjaan Pakar Ikan dan Hidupan Liar Fish and Wildlife Specialist Ahli Biologi Biologist Pemimpin Orkestra Simfoni Symphony Conductor Guru Sekolah Menengah High School Teacher Pembeli Buyer Guru Perdagangan Business Teacher Peruntuh Bangunan Wrecker (Building) Doktor Haiwan Veterinarian Guru Sekolah Rendah Elimentary School Teacher Doktor Perubatan Physician

Y N

Bil. Nama Pekerjaan 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Mekanik Kereta Auto Mechanic Ahli Kajibintang Astronomer Ahli Muzik Musician Pakar Delinkuen JUvana Juvanile Delenquency Expert Eksekutif Pengiklanan Advertising Executive Penyimak Belanjawan Budget Reviewer Ahli Tinju Terkenal Prizefighter Kerani Pejabat Pos Post Office Clerk Jurutera Makmal Ujikaji Experimental Laboratory Engeneer Pelayan Bar Bartender

30.

40.

Bil. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Nama Pekerjaan Tukang Kayu Carpenter Juruteknik Makmal Perubatan Medical Laboratory Technician Pengarang Author Ahli Terapi Pertuturan Speech Therapist Wakil Pengilang Manufacturers Represestative Akauntan Certified Public Accountant Ahli Bomba Firefighter Agen Tiket Penerbangan Airline Ticket Agent Penghibur Entertainer Novelis Novelist

Y N

Bil. Nama Pekerjaan 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Jurupandu Memburu Hunting or Fishing Guide Antropologis Anthropologist Pelukis Perdagangan Commercial Artist Kaunselor Perkahwinan Marriage Counselor Penerbit Televisyen Television Producer Penyiasat Kredit Credit Investigator Pelatih Binatang Liar Wild Animal Trainer Penolong Pentadbir Administrative Assistant Terapis Fizikal Physical Therapist Juruwang Cashier

33

Bil. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Nama Pekerjaan Juruukur Surveyor Ahli Zoologi Zoologist Penulis Bebas Free-Lance Writer Pengetua Sekolah School Principal Pengurus Hotel Hotel Manager Jurutrengkas Mahkamah Court Steneographer Pelakon Aksi Lasak Filem Stunt Man/Stunt Women (Movies) Jurujual Bertempat Route Salesperson Ahli Sukan Profesional Professional Athlete Pramugari/Pramugara Flight Attendant

Y N

Bil. Nama Pekerjaan 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Merinyu Pembinaan Construction Ahli Kimia Chemist Penyusun Muzik Musical Arranger Pengarah Padang Permainan Playground Director Eksekutif Perniagaan Business Executive Kerani bank Bank Teller Penunggang Kuda Lumba Jockey Juruhias Dalaman Interior Decorator Pemandu Kapalterbang Airplane Pilot Pemilik/Pengarah Bank Banker

68. 69. 70.

78. 79. 80.

Bil. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Nama Pekerjaan Operator Radio Radio Operator Ahli Sains Penyelidikan Bebas Independent Research Scientist Wartawan Journalist Ahli Psikologi Klinikal Clinical Psychologist Pengurus Restoren Restaurant Manager Pakar Cukai Tax Expert Pelumba Motosikal Motocycle Driver Penganjur Sukan Sport Promoter Pengadil Sukan Refree (Sporting Events) Posmen Mail Carrier

Y N

Bil. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Nama Pekerjaan Juruteknik Elektronik Electronic Technician Penulis Rencana Sains Writer of Scientific Articles Pelukis Potret Potrait Artist Guru Sains Sosial Social Science Teacher Juruacara Master of Ceremonies Pengawal Peralatan Inventory Controller Peletup Bukit Blaster (Dynamiter) Pegawai Polis Police Officer Guru Bahasa Inggeris English Teacher Pegawai PBB U.N. Official

34

Bil. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Nama Pekerjaan Ahli Ilmu Perkebunan Tree Surgeon Penyunting Jurnal Sains Editor of a Scientific Journal Penyanyi Konsert Concert Singer Pengarah Agensi Kebajikan Director of Welfare Agency Jurujual Salesperson Operator Komputer IBM IBM Equipment Operator Agen Pengintip Kerajaan F.B.I Agent Pegawai Percubaan Probation Agent Angkasawan Astronaut Profesor Universiti College Professor

Y N

Bil.

Nama Pekerjaan

111. Pemandu Bas Bus Driver 112. Ahli Kajibumi Geologist 113. Pengubah Lagu Composer 114. Pengarah Kem Belia Youth Camp Director 115. Jurujual Harta, Rumah, Tanah Real Estate Salesperson 116. Penganalisis Kewangan Financial Analyst 117. Pendaki Gunung Mountain Climber 118. Tukang Masak Cook / Chef 119. Pengarah Pentas Stage Director 120. Agen Tiket Ticket Agent

Bil. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

Nama Pekerjaan Jurutera Keretapi Locomotive Engineer Ahli Botani Botanist Pemahat / Pengukir Sculptor / Sculptress Kaunselor Peribadi Personal Counselor Pengarah Publisiti Publicity Director Penilai Kos / Harta Cost Estimator Peneroka Explorer Guru Tadika Nursery School Teacher Pakar Kawalan Mutu Quality Control Expert Hakim Judge

Y N

Bil.

Nama Pekerjaan

131. Operator Mesin Machinist 132. Penyelidik Sains Scientific Research Worker 133. Penulis Lakonan Playwright 134. Pekerja Kes Psikiatri Psychiatric Case Worker 135. Pengurus Supermarket Department Store Manager 136. Kerani Gaji Payroll Clerk 137. Juruterbang Penguji Test Pilot 138. Pengatur Program Komputer Computer Programmer 139. Pereka Fesyen Pakaian Clothing Designer 140. Pemandu Lori Truck Driver
35

Bil. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.

Nama Pekerjaan Pemandu Lori Truck Driver Juruelektrik Electrician Ahli Fizik Physicist Pelukis Kartun Cartoonist Pengurus Jualan Sales Manager Pemeriksa Bank Bank Examiner Pemandu Kereta Lumba Racing Car Driver Pegawai Perhutanan Forester Pegawai Kebajikan Masyarakat Social Worker Kerani Jualan Sales Clerk

Y N

Bil.

Nama Pekerjaan

151. Pengurus Jenazah Funeral Director 152. Tukang Tilik Mind Reader 153. Arkitek Architect 154. Kerani Perkapalan Shipping & Receiving Clerk 155. Ahli Psikologi Jenayah Criminal Psychologist 156. Kerani Insuran Insurance Clerk 157. Tukang Gunting Rambut Barber 158. Pengutip Bil Hutang Bill Collecter 159. Atendan Hospital Ward Attendant 160. Tukang Urut Masseur / Masseuse

150.

36

SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA Self-Directed Search John L. Holland, Ph.D


Alih Bahasa Oleh : SIDEK MOHD NOAH, Ph.D
BAHAGIAN A : KESUKAAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada perkara-perkara yang anda SUKA buat atau yang anda RASA SUKA melakukannya. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA buat. BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ITEM Membaiki alat-alat elektrik Membaiki alat-alat mekanik Membuat benda-benda daripada kayu Mamandu trak atau traktor Mengikuti kursus Lukisan Mekanik Menggunakan alat-alat kerja logam dan mesin Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal Mengikuti kursus Seni Perusahaan Mengikuti kursus Kerja Kayu Mengikuti kursus Automekanik Membaca buku atau majalah sains Bekerja dalam makmal penyelidikan Membuat kerja projek sains Merekacipta model roket Bekerja menggunakan alat-alat kimia Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus Mengikuti kursus Fizik Mengikuti kursus Kimia Mengikuti kursus Geometri Mengikuti kursus Biologi Y T

37

BIL. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

ITEM Melakar, melukis atau mewarna Menonton lakonan / drama Mereka bentuk perabot atau bangunan Bermain alat muzik dalam kumpulan muzik atau orkestra Berlatih menggunakan alat muzik Menghadiri pertunjukan pentas atau muzik Mencipta potret atau foto Membaca buku-buku lakonan Membaca atau menulis sajak Mengikuti kursus seni lukis
Menulis surat pada kawan Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama Menganggotai kelab social Menolong prang yang mempunyai masalah peribadi Mengajar kanak-kanak Menghadiri majlis parti Menari Menghadiri mesyuarat atau persidangan Menghadiri temasya sukan Memulakan persahabatan Mempengaruhi orang lain Berbincang mengenai politik Menguruskan perniagaan sendiri Menghadiri persidangan Memberi ceramah Menjadi pemimpin sebarang kumpulan Menyelia kerja-kerja orang lain Menemui orang-orang penting Mengetuai kumpulan dalam mencapai sesuati matlamat Mengambil bahagian dalam kempen politik Menaip bahan-bahan bertulis atau surat Mengira angka-angka dalam urusan perniagaan atau menyimpan kira-kira Menggunakan mesin perniagaan Menyimpan rekod-rekod perbelanjaan perniagaan Mengikuti kursus Menaip Mengikuti kursus Perniagaan Mengikut kursus Simpan-Kira Mengikuti kursus Matematik Perdagangan Menyimpan surat-surat, laporan-laporan dan rekod-rekod dalam fail Menulis surat-surat perniagaan

BAHAGIAN B : KECEKAPAN
38

Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TAHU atau RASA BOLEH mempelajarinya. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TIDAK TAHU atau anda rasa TIDAK BOLEH mempelajarinya. SAYA TAHU ATAU BELAJAR CARA BIL. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

ITEM Y Menggunakan jangka volta Melaras kasburator Menggunakan alat-alat elektrik logam di bengkel seperti gerudi elektrik Mengolah perabot atau barang-barang daripada kayu Membaca blueprints Membaiki kerosakan elektrik yang mudah Membaiki alat perabot Membuat lukisan mekanik Membaiki kerosakan radio atau TV yang mudah Membaiki kerosakan paip air yang mudah Memahami fungsi tiub hampagas Menamakan tiga jenis makanan yang mempunyai kandungan protin yang tinggi Memahami separuh hayat dalam unsure radioaktif Menggunakan jadual logarisma Menggunakan pengukur bolehubah untuk mendarab dan membahagi Menggunakan mikroskop Mengecam tiga gugusan bintang-bintang Menerangkan fungsi-fungsi darah putih Mentafsir formula kimia yang mudah Memahami mengapa satelit buatan manusia tidak jatuh ke bumi Menyanyi dalam bahagian dua atau bahagian empat dalam kumpulan nyanyian beramai-ramai Melakukan persembahan muzik berseorangan Berlakon dalam sebuah lakonan Membaca sambil menterjemah Menterjemah gerakgeri moden atau ballet Melukis gambar manusia sehingga dapat dikenali Mencipta lukisan atau ukiran Membuat barang-barang daripada tembikar Mencipta pakaian, poster atau perabot Menulis cerita atau sajak yang baik

39

BIL. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 .

ITEM Menerangkan sesuatu dengan jelas Bekerjasama atau bekerja dengan orang lain Melayan tetamu dengan baik Mengajar kanak-kanak Merancang hiburan untuk sesuatu majlis Menolong orang yang dalam kesusahan atau kesedihan Menjadi pembantu sukarela di hospital, klinik atau di rumah orang-orang tua Merancang aktiviti-aktiviti amal untuk sekolah Meramal personaliti dengan baik Melayan orang yang lebih tua daripada saya dengan baik
Menyelia kerja-kerja orang lain Membuat orang lain bekerja mengikut cara saya Mempunyai semangat dan daya tenaga yang tinggi Menjadi jurujual yang cemerlang Mewakili kumpulan mengemukakan cadangan atau aduan kepada pihak berkuasa Memenangi hadiah untuk kerja-kerja sebagai jurujual atau pemimpin Mengelola kelab, pertubuhan atau perkumpulan Memulakan perniagaan sendiri Menjadi pemimpin yang Berjaya Menjadi pendebat yang baik Mengendalikan mesin salin atau mesin campur Menulis trengkas Menyimpan surat-surat atau bahan-bahan bertulis dalam fail Memegang jawatan dalam pejabat Menggunakan mesin simpan kira Menggunakan mesin taip atau computer Membuat banyak kerja bertulis dalam masa yang singkat Menggunakan mesin kira Menggunakan alat pemerosesan datan yang mudah seperti alat penebuk lubang Menyimpan rekod-rekod bayaran atau jualan dengan rapi

40

41

BAHAGIAN C : NAMA PEKERJAAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada pekerjaan-pekerjaan yang anda rasakan ANDA BERMINAT Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada oekerjaan-pekerjaan yang anda TIDAK SUKA atau TIDAK BERMINAT BIL. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. ITEM Mekanik Kapalterbang Operator Janaelektrik Pemasang Paip Pemandu Jentera Berat Juruukur Merinyu Binaan Operator Radio Atenden Pam Minyak Penggunting Pokok Pereka Alat Perkakas Pengukir Foto Juru Elektrik Y N BIL. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. ITEM Ahli Kajicuaca Ahli Biologi Pengkaji Cekrawala Ahli Zoologi Ahli Kimia Penyelidik Sains Bebas Penulis Rencana Sains Penyunting Jurnal Sains Ahli Kajibumi Ahli Botani Penyelidik Sains Ahli Fizik Y N

BIL. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

ITEM Penyair Pemimpin Simfoni Ahli Muzik Pengarang Penulis Bebas Penyusun Muzik Peniaga Seni Lukis Pelatih Drama Penyanyi Konsert Pengubah Lagu Pengarah Pentas Penulis Skrip Lakonan

Y N

BIL. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

ITEM Pendakwah / Mibaligh Pakar Jenayah kanak-kanak Terapis Pertuturan Kaunselor Perkahwinan Pengarah Padang Permainan Guru Sains Sosial Psikologis Perubatan Pegawai Kebajikan Masyarakat Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kaunselor Pelajar Penyiasat Kes Sakit Jiwa Kaunselor Kerjaya

BIL.

ITEM

Y N

BIL.

ITEM

N
42

169 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

Jurujual Sahan dan Bon Spekulator Wakil Pengilang Penerbit Televisyen Pengurus Hotel Pegawai Eksekutif Pengurus Restoran Juruacara Jurujual Berkereta Jurujual Harta / Rumah Pakar Perunding Perhubungan Pengurus Kempen Ahli Politik

181. Penyimpan Kira-Kira 182. Pakar Kawalan

183. Penyimak Belanjawan 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. Perangkawan Jurutrengkas Mahkamah Kerani Bank Pegawai Daftar Barang-Barang Penilai Harga Kerani Gaji Penganalisa Kewangan

191. Pemeriksa Kira-Kira Bank 192. Akauntan Cukai

43

INVENTORI PEMILIHAN KERJAYA (VPI) SEMAKAN 1985 NAMA : TINGKATAN : UMUR : JANTINA : TARIKH :

TANDAKAN JAWAPAN Y JIKA YA DAN T JIKA TIDAK 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 11 T Y 12 T Y 13 T Y 14 T Y 15 T Y 16 T Y 17 T Y 18 T Y 19 T Y 20 T Y 21 T Y 22 T Y 23 T Y 24 T Y 25 T Y 26 T Y 27 T Y 28 T Y 29 T Y 30 T Y 31 T Y 32 T Y 33 T Y 34 T Y 35 T Y 36 T Y 37 T Y 38 T Y 39 T Y 40 T Y 41 T Y 42 T Y 43 T Y 44 T Y 45 T Y 46 T Y 47 T Y 48 T Y 49 T Y 50 T Y 51 T Y 52 T Y 53 T Y 54 T Y 66 T Y 56 T Y 57 T Y 58 T Y 59 T Y 60 T Y 61 T Y 62 T Y 63 T Y 64 T Y 65 T Y 66 T Y 67 T Y 68 T Y 69 T Y 70 T Y 71 T Y 72 T Y 73 T Y 74 T Y 75 T Y 76 T Y 77 T Y 78 T Y 79 T Y 80 T Y 81 T Y 82 T Y 83 T Y 84 T Y 85 T Y 86 T Y 87 T Y 88 T Y 89 T Y 90 T Y 91 T Y T 92 T Y T 93 T Y T 94 T Y T 95 T Y T 96 T Y T 97 T Y T 98 T Y T 99 T Y T 100 T Y T 101 Y T 102 Y T 103 Y T 104 Y T 105 Y T 106 Y T 107 Y T 108 Y T 109 Y T 110 Y T 111 Y T 112 Y T 113 Y T 114 Y T 115 Y T 116 Y T 117 Y T 118 Y T 119 Y T 120 Y T 121 Y T 122 Y T 123 Y T 124 Y T 125 Y T 126 Y T 127 Y T 128 Y T 129 Y T 130 Y T 131 Y T 132 Y T 133 Y T 134 Y T 135 Y T 136 Y T 137 Y T 138 Y T 139 Y T 140 Y T 141 Y T 142 Y T 143 Y T 144 Y T 145 Y T 146 Y T 147 Y T 148 Y T 149 Y T 150 Y T 151 Y T 152 Y T 153 Y T 154 Y T 155 Y T 156 Y T 157 Y T 158 Y T 159 Y T 160 Y T

(Kod Tiga Huruf Holand)____ ____ ____

44