PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012

VISI SEKOLAH MEMBANTU SMKAB MENJADI SEKOLAH ELIT GEMILANG DI NEGERI KEDAH MENJELANG 2013

MISI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TINGKATAN 1-3 )
PANITIA KHB BERAZAM UNTUK:

 Mencapai kegemilangan pelajar di dalam pencapaian Peperiksaan dalaman dan PMR.  Mendapat kelulusan 100 % dalam PMR.  Menghasilkan pelajar yang dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan sebenar agar menjadi seorang pelajar yang seimbang dari segi intelek dan emosi. 

Misi : Mencapai kegemilangan pelajar dalam kurikulum.

1

Panitia KHB telah merancang aktiviti dan program bagi mencapai 100% gred A bagi Tingkatan 2 dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2012 dan PMR 2013. Mencapai kegemilangan pelajar di dalam mata pelajaran KHB di peringkat PMR 2012. 4.PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (PERDAGANGAN) TINGKATAN 1 – 3 (PMR 2011-2013) 1. MISI PANITIA 1.2010. 2. Memupuk minat dan sikap positif di kalangan pelajar terhadap KHB. Justeru. 2. VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling menjadi sekolah gemilang di negeri Kedah Tahun 2013. 3. Mendapat kelulusan 100% dalam setiap ujian dan peperiksaan. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KHB baik tetapi masih ramai lagi yang tidak mencapai Gred A. Strategi ini dirangka bagi meningkatkan kualiti pelajaran dan pembelajaran secara menyeluruh dengan memberi keutamaan kepada peningkatan akedamik. PENDAHULUAN Perancangan Strategik Peningkatan Akademik (PSPA) ini berdasarkan kepada Perancangan Strategik 2006 . Menghasilkan pelajar yang dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan sebenar agar menjadi seorang pelajar yang seimbang dari segi intilek dan emosi. 2 .

Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang (A) dalam mata pelajaran KHB. 3 . alam dan masyarakat sekelilingnya. 4. Mengesan dan memperbaiki kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran KHB. 3. 4. Semoga dengan strategi-strategi ini dapat melahirkan pelajar yang mempunyai minat dalam KHB seterusnya cemerlang dalam mata pelajaran ini. perkebunan dan jahitan. elektronik. Menanam minat pelajar terhadap mata pelajaran KHB sPERDAGANGANa dapat menguasai kemahiran dalam kerja kayu dan logam. elektrik.. 2. MATLAMAT Matlamat program peningkatan prestasi pelajaran KHB ini ialah untuk merangka dan melaksanakan beberapa strategi bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran KHB. Matlamat asasi pembelajaran KHB ialah mewujudkan insan yang mampu memanfaatkan maklumat dan kemahiran untuk kesejahteraan diri.kerja paip asas. 6. OBJEKTIF 1. Melahirkan insan yang cemerlang. 5. berdaya saing. Menyahut program-program kecemerlangan SMKAB. daya juang dan ketahanan yang tinggi . Meningkatkan pencapaian prestasi pelajar.PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 3.

Md Isa PENGERUS Guru Kanan Kemanusiaan En. AHLI JAWATANKUASA PANITIA KHB 2011 PENASIHAT Tn Hj Mohamad Mokhtar B.PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 5. Ghazali Ahmad KETUA PANITIA Pn Normaiza Bt Ibrahim SETIAUSAHA Cik faridah Bt Mat Isa AHLI JAWATANKUASA Guru KHB Masuriram Bt Md Yusop Sopiah Bt hamad Hasliza Bt Abu Hassan Mohamad Nor Amzari B Johari 4 .

Kelemahan (W) W 1 – Anggapan pelajar mata pelajaran KHB tidak perlu kepada pembacaan W 2 – Pelajar kurang membuat rujukan sendiri W 3 – Pelajar jarang merujuk kepada guru mengenai topik yang tidak difahami.BTP.beban tugas guru bPERDAGANGANambah.SPIM.PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 6.W. Ancaman ( T ) A 1 – Pelajar masuk ke SMKA bukan kerana minat sendiri tetapi kehendak ibu/bapa.M.PPD.Arahan bPERDAGANGANindih JPN.Kurang bahan-bahan rujukan berkaitan tajuk.T Kekuatan (S) S 1 –Keseluruhan pelajar adalah berpotensi S 2 . 5 .K.O.Guru berpengalaman S 3 – Bahan ABM yang lengkap S 4 – Kaunselor yang efektif S 5 – Keberkesanan usaha melalui penekanan agama S 7 – Hubungan pengurusan dengan staf baik S 8 – Sekolah Bestari/kelengkapan computer S 10 – Permuafakatan antara S. A 2 .A Peluang ( O ) P 1 – Pelajar terpilih dan mempunyai kemampuan untuk berjaya dengan baik P 2 – Hubungan baik dengan PPD/JPN/ NGO/JAPIM dan swasta P 3 – Guru berkemahiran. berpengalaman dan bermotivasi untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. S. W 4 – Pelajar hanya memberi tumpuan semasa ujian dan peperiksaan sahaja W 5 – Kurang pemantauan dari pihak pengurusan. W6 . A 3 – Guru kerap meninggalkan sekolah atas arahan berkursus/mesyuarat.

Guru yang berkemahiran.W3.W3.S3. Guru yang berpemgalaman dan mahir. 4. TOWS MATRIKS Kekuatan (S) 1.W2.O2. W5. Keseluruhan pelajar adalah berpotensi.T1 Menganjurkan ceramah motivasi.W2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik ST ( maxi – mini ) S4. Keberkatan usaha melalui penekanan agama Komitmen yang menyeluruh dari pentadbiran.T2 Memperbanyakkan buku-buku rujukan dan sudut bacaan dalam bengkel KHB SO ( maxi – maxi ) S1.O3 Membeli buku-buku rujukan sumbangan daripada PIBG 6 .O1 Mengadakan OPS Gemilang KHB mulai dari tingkatan satu dengan pembiayaan PIBG dan PPD.03 Mengadakan ceramah motivasi. guru. Pelajar hanya merujuk kepada guru mengenai topik yang tidak difahami. 5. WO ( mini-maxi ) . 3.O1 Mengadakan kelas tambahan S2.O2. berpengalaman dan bermotivasi untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. 4.S4. Kurang bahan-bahan rujukan berkaitan tajuk. O2.PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 7. O2. PPD dan JPN kuat.W4. PIBG dan ibu bapa. Pelajar hanya memberi tumpuan semasa ujian dan peperiksaan sahaja. Kelemahan (W) 1.W4. Pelajar kurang membuat rujukan. lawatan sambil belajar W5. Sokongan moral daripada PIBG. Pelajar yang terpilih dan mempunyai kemampuan untuk berjaya dengan baik. 2.T1 Program pemuafakatan PIBG WT (mini – mini ) W1. Ancaman ( T ) T1. 3. Peluang (O) O1. W1. 2. solat hajat dan bacaan yasin Anggapan pelajar mata pelajaran KHB tidak perlu kepada pembacaan.

PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 PERANCANGAN STRATEGIK KHB/PERDAGANGAN 2011 – 2013 BIDANG ISU MATLAMA T STRATEGI K Memberi kefahaman kepada murid kepentinga n subjek KHB SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV 2011 2012 100% 2013 100% KEMAHIRA N HIDUP BERSEPAD U (PERDAGA NGAN) Kurang saingan prestasi dalam kalangan pelajar dan sikap negatif dalam kalangan pelajar yang umumnya bPERDAGANG ANanggapan KHB ialah satu mata pelajaran yang tidak perlu kepada pembacaan Pelajar hanya memberi tumpuan apabila menghadapi ujian dan peperiksaan sahaja Memantap Bilangan aktiviti pemantapan di penyampaian dalam P&P guru dan pelajar di dalam kelas Menerapkan minat pelajar dalam P&P Peningkatan markah dalam setiap ujian Teknik nota dan latihan yang berkesan Peningkatan peratus gred A didalam ujian dan pepriksaan. - - 100% 100% 100% 100% Memantapkan pencapaian pelajar dalam pelajaran KHB Membiasaka n pelajar dengan ujian dan peperiksaan - - 100% 100% 7 .

1 3. T/ JAWAB Guru matapelajaran Ketua Panitia Guru matapelajaran Guru matapelajaran TEMPO H Jan . 2 3.1.1. 3 Program lawatan sambil belajar ke kolej komuniti Program sudut angkat benkel KHB Penghasilan ABM pelajar dalam tajuk tetentu.okt KOS / SUMBER Sekolah / Panitia Panitia OUTPUT Kemahiran dan minat pelajar dapat ditonjolkan Peningkatan kreativiti pelajar dalam KHB Peningkatan kreativiti pelajar dalam KHB PELAN KONTINGEN SI Pemantauan guru Pemantauan bersama guru Pemantauan bersama guru CATATAN Jan okt Jan okt Panitia PELAN OPERASI Nama : Lawatan sambil belajar ke Kolej Komuniti Progra : m Program ini dilaksanakan untuk mendedahkan pelajar kepada bidang yang berkaitan dengan KHB Matlam : Meningkatkan tahap keyakinan kendiri dan minat dalam KHB . at : Ogos Objektif : pelajar tingkatan 1 dan 2 Tempoh : RM1000 Sasaran Kos LANGKA STATUS /PELAN PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH H KONTIGENSI 1 Mesyuarat Panitia Semua guru KHB 4 kali 2 Taklimat kepada semua pelajar Guru KHB .1. 8 1 kali .PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 Strategi 1 : Memberi kefahaman kepada murid kepentingan subjek KHB BIL PELAN TINDAKAN 3.

Mempromosikan program Perlaksanaan program : 3 4 Guru KHB Pelajar dan guru 2 minggu 1 minggu PELAN OPERASI Nama : Sudut Angkat Bengkel KHB Progra : m Program ini dilaksanakan untuk memberi kefahaman pelajar tentang KHB dan mengasah minat pelajar Matlam dalam berkarya.PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 Tingkatan 1 hingga 3. Guru KHB Pelajar dan guru 1 kali 2 minggu 1 minggu 9 . Mempromosikan program Perlaksanaan program : Guru KHB . Objektif : Jan-Ogos Tempoh : pelajar tingkatan 1 -3 Sasaran : RM300 Kos LANGKA STATUS /PELAN PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH H KONTIGENSI 1 Mesyuarat Panitia Semua guru KHB 4 kali 2 3 4 Taklimat kepada semua pelajar Tingkatan 1 hingga 3. at : Meningkatkan tahap keyakinan kendiri dan minat dalam KHB .

at : Meningkatkan tahap keyakinan kendiri dan minat dalam KHB . Mempromosi program Perlaksanaan program Guru KHB .PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 PELAN OPERASI Nama : Penghasilan ABM pelajar dalam tajuk tetentu. Progra : m Program ini dilaksanakan supaya pelajar dapat belajar secara smart study dan mengingati lebih lama Matlam setiap tajuk yang sukar.. Guru KHB Pelajar dan guru 1 kali 2 minggu 1 minggu 10 . Objektif : Jan-Ogos Tempoh : pelajar tingkatan 1 -3 Sasaran : RM300 Kos LANGKA STATUS /PELAN PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH H KONTIGENSI 1 Mesyuarat Panitia Semua guru KHB 4 kali 2 3 4 Taklimat kepada semua pelajar Tingkatan 1 hingga 3.

T/ JAWAB Guru matapelajaran Ketua Panitia Guru matapelajaran Guru matapelajaran TEMPO H Jan . 1 3. 2 3.okt KOS / SUMBER Sekolah / Panitia Panitia OUTPUT Kemahiran dan minat pelajar dapat ditonjolkan Peningkatan kreativiti pelajar dalam KHB Peningkatan kreativiti pelajar dalam KHB PELAN KONTINGEN SI Pemantauan guru Pemantauan bersama guru Pemantauan bersama guru CATATAN Jan okt Jan okt Panitia 11 .1.1.1.PERANCANGAN STRATEGIK KHB/ PERDAGANGAN 2012 Strategi 1 : Memberi kefahaman kepada murid kepentingan subjek KHB BIL PELAN TINDAKAN 3. 3 Program lawatan sambil belajar ke kolej komuniti Program sudut angkat bengkel KHB Penghasilan ABM pelajar dalam tajuk tetentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful