Relaţii de cauzalitate Epoca antică

:
1. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre aşezarea geografică a Greciei şi colonizarea greacă în epoca antică. 2. * Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre războaiele macedonene şi elenism. 3. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre politica lui Burebista şi evoluţia statului geto-dac. 4. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre procesul romanizare a Daciei si cel de etnogeneza româneasca.

Epoca medievală:
1. * Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre evoluţia obştii săteşti şi dezvoltarea societăţii medievale. 2. Demonstrează relaţia de interdependenţă dintre dezvoltarea oraşului în evul mediu şi evoluţia spirituală a societăţii medievale. 3. Demonstrează relaţia de interdependenţă dintre monarhiile absolutiste şi evoluţia societăţii medievale. 4. Demonstrează relaţia de interdependenţă dintre puterea politică şi biserică în societatea medievală. 5. Demonstrează relaţia de interdependenţă dintre fărâmiţarea feudală şi războaiele Medieval.

Epoca modernă:
1. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre doctrinele social - politice şi democratizarea vieţii politice din sec. XIX-lea. 2. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre revoluţiile burgheze şi sistemul socialpolitic din epoca modernă. 3. * Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre mişcările naţionale din secolul al XIX-lea şi afirmarea naţiunilor europene. 4. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre politica colonială a ţarismului şi situaţia socio-economică a Basarabiei în secolul XIX-lea. 5. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre revoluţia rusă din 1917 şi mişcarea pentru autodeterminare a Basarabiei. 6. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre politica promovată de Alexandru Ioan Cuza şi abdicarea lui.

Epoca contemporană:
1. Demonstrează relaţia de interdependenţă dintre activitatea organizaţiilor internaţionale şi tendinţele de menţinere a păcii în lume. 2. Demonstrează relaţia de interdependenţă dintre politica externă a URSS şi crearea RASSM. 3. Demonstrează relaţia de interdependenţa dintre „Noul curs” a lui Roosevelt şi ieşirea SUA din criza economică. 4. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre evoluţia vieţii politice din România în perioada interbelică şi regimul de autoritate monarhică a lui Carol al II-lea. 5. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre semnarea pactului Ribbentrop-Molotov şi atacul german asupra URSS. 6. Demonstrează aţi relaţia de cauzalitate dintre deportările din 6 iulie 1949 din RSS Moldovenească şi procesul de colectivizare a gospodăriilor ţărăneşti individuale. 7. * Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre noua mentalitate politică şi sfârşitul „războiului rece”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful