Sjellja organizative

Prof.dr.Berim Ramosaj

b_ramosaj@hotmail.com

Kuptimi I sjelljeve organizative
 Sjellje organizative eshte nje fushe studimi qe heton ndikimin qe individed, grupet dhe strukturat kane mbi sjellje ne organizate me qellim qe kjo njohuri te zbatohet ne permisimin e efektivitetit te organizates

b_ramosaj@hotmail.com

Organizational Behavior Sjellja organizative
 Aftesite komunikuese jane disa nga aftesite me te rendesishme te menaxhmentit.Se sa jemi te komunikueshem me te tjeret tregon sa e suksesshme do te jete karriera jone.Per te arritur kete duhet te njihemi me koceptin e sjelljes organizative ,te dijme si te mbledhim fuqi,te nderlidhemi ne politike dhe te menaxhojme konfliktet e stresin. A keni menduar ndonjehere pse njerezit sillen ne menyre te caktuar ne vendin ku ata punojne?! Sjellja organizative “Organizational Behavior” paraqet studimin e veprimeve qe ndikojne ne sjelljen e njerezve ne vendin ku ata punojne. Qellimi I teoricienteve te “Sjelljes organizative” eshte te shpjegojne dhe teparashikojne veprimet e njerezve dhe si ato ndikojne ne sjelljet e tyre. Sjellja organizative si fushe e studimit mbeshtetet ne tri nivele: individi, grupi, dhe organizata.Sjelljet e individeve mbeshteten ne: personalitet, perceptim dhe veprime

b_ramosaj@hotmail.com

Trungu I dijeve (faktoret qe percaktojne sjelljen ne organizate)
 Individi  Grupi  Organizata

b_ramosaj@hotmail.com

gurpet dhe organizaten me qellim qe te beje organizata te punojne me efektivitet b_ramosaj@hotmail.com . Sjellja organizative eshte dije e zbatuar qe zbaton njohurite e fituara prej individit.

com .Fushat qe kontribojne ne SO      Psiokologjia Sociologjia Psikologjia sociale Antropologjia Shkenca politike b_ramosaj@hotmail.

com .Metodat e studimit ne SO      Rastet e studimit Studimi ne praktike Eksperimenti laboratorik Eksperimenti ne praktike Meta-analiza b_ramosaj@hotmail.

Variablat individuale te pavarur
 Aftesite dhe mjeshterite  Perceptimi i rolit  Motivimi

b_ramosaj@hotmail.com

Variablat te varur
    Produktiviteti Mungesat ne pune Qarkullimi Knaqesia ne pune

b_ramosaj@hotmail.com

Personaliteti
 Personaliteti I individit eshte kombinimi I tipareve psikologjike qe perdoren zakonisht per te klasifikuar personin (aktiv-pasiv, I qete-I zhurmshem, agresiv, ambicioz, besnik)

b_ramosaj@hotmail.com

Personality Personaliteti
 Pse disa njerez jane me te shoqerueshem e disa me te turpshem, disa me temperamente e disa me te qete, disa me agresive te tjeret me pasive? Te gjitha keto jane karakteristika te personalitetit. Personaliteti eshte kombinim I karakteristikave qe e identifikojne nje individ sic jane: sjellja, sistemi mental, dhe karakteristikat emocionale.Personaliteti mbeshtetet ne gjenetike dhe ne faktoret e ambientit ku njeriu jeton. Themelet e personalitetit te njeriut ndertohen qe nga mosha pese vjecare. Mirepo personaliteti I njeriut mund te nderroj varesisht nga ndikimi I familjes, shoqerise shkolles dhe mardhenieve te punes. Personaliteti dhe kuptimi I tij ka nje rendesi shume te madhe sepse personaliteti percakton te sjellurit dhe perceptimet e njeritu. Egzistojne disa menyra per klasifikimin e personalitetit mirepo dy prej tyre jane me te rendesishme: metoda e bazuar ne katakteristikat e vecanta dhe metoda qe bazohet en pese dimensionet e personalitetit.
b_ramosaj@hotmail.com

Cilesite e personaliteti qe ndikojne ne sjelljet organizative         Pika e kontrollit Te qenit autoritar Makiavelizimi Prirja ndaj rrezikut Nevoja per te qene rezultativ Vetevlersimi Vetefikasiteti Kujdesi per te paraqitur anen e duhur te vetes b_ramosaj@hotmail.com .

Tendenca per te ndermarr rreziqe mbeshtetet ne faktin per te ndermarr rreziqe deri tek fakti qe rreziqet duhet shmangur. High Machs konsiderohen si te efektshem ne situata ne te cialt fitorja eshte e rendesishme . Perderisa organizatat me menaxhere te cilet nuk jane te gatshem te rrezikojne .Optimistet besojne se gjerat do te shkojne mbare the kryesisht jane njerez te lumtur.Njerezit te cilet jane optimist zakonishte jane me kreative ne punen e tyre. Machiavellianism eshte veti e personalitetit te njeriut qe parasheh dhe arsyeton cdo veprim qe duhet ndermarr per ta arritur nje qellim te caktuar. nuk jane perparimtare ne boten e biznesit per arsye se nuk mund ti percjellin ndryshimet .    b_ramosaj@hotmail. Organizatat e suksesshme jane ne kerkim te menaxhereve te cilet jane te gatshem per te rrezikuar.com .Pesimistet besojne qe gjerat nuk do te shkojne mbare dhe kryesisht jane njerez te pa kenaqur. “Externalizers” quhen ata te cilet besojne qe njeriu nuk ka ndonje kontroll mbi fatin e tyre. mirepo High Machs jane persona te cilet me shume brengosen per arritjet e tyre personale se sa per arrtijet e organizates ku ata punojne.Single Traits of Personality Karakteristikat…  Kontrolli eshte karakteristike qe mbeshetet ne mes te fakteve shpjegojne qe kontrolli I fatit te dikujt behet nga jashte dhe brenda. Optimismi mbeshtetet ne faktin se ana e kundert e saj eshte pesimzimi. dhe se sjelljet e tyre nderlidhen me paraqitjet.Ndersa “Internalizers” jane ata te cilet besojne qe kane aftesi te kontrollojne fatin e tyre dhe se sjelljet e tyre kan ndikim direkt ne paraqitjet e tyre.

Formimi I personalitetit  Personaliteti formohet duke nderhyre vecori fizike individuale qe nenkupton karakteristika te qendrushme mendore dhe fizike qe perbejne identitetin e nje individi b_ramosaj@hotmail.com .

com .Faktoret qe ndikojne ne formimin e personalitetit      Trashegimia Mjedisi Kultura Familja Situata b_ramosaj@hotmail.

SJELLJA NE PUNE (Kuptimi)  Perceptimi I rolit  Aftesite dhe mjeshtrite e individit  Motivimi Prodhimi I ketyre tre komponenteve duhet te jete pozitiv ashtu qe te kemi sjellje pozitive ne pune b_ramosaj@hotmail.com .

Preferencat ne perceptim (Bias in Perception)-njerezit e ndryshem mund ta perceptojne ne menyre te ndryshme nje sjellje te njejte.com  .Disa faktor shume te rendesishem qe ndikojne ne menyren e te perceptuarit jane: personaliteti.etc...etc.shpjegon tendencen e njerezve per ti rregulluar informations ne favor te tyre. Kjo ndodhe per arsye te preferencave ne perceptim duke perfshire ketu: -Selektimin.perceptimi I gjerave mbeshtetur ne perspektive individuale. organizimit dhe interpretimit te informatave reth nesh. sjelljet. vlerat.shpjegon qe shpesh individet ndegjojne ate cka deshirojne te ndegjojne. -Frame of refference.(Parashikimet)-(Expectations. religjionin.Perception Perceptimi  Perceptimi eshte proces i zgjedhjes.. vet-vleresimi. -Stereotipet. -Pritjet. b_ramosaj@hotmail.. “Bird in the hand”).menyre e perceptimit gjate se ciles vijme ne perfundime per nje grup te caktuar njerezish dhe kete perfundim e aplikojme ne nje individ. Faktore tjeter i rendesishem eshte gjithashtu ambienti rreth nesh i cili ndihmon ne krijimin e perceptimeve reale. Njerezit krijojne stereotipe per:nacionalitetin. intelegjenca.Pritjet per nje rezultat te paramenduar.

com .Faktoret e jashtem te perceptimit       Permasa Intenziteti Kontrasti Levizja Perseritja Risia b_ramosaj@hotmail.

com  . Qendrimet shpesh here ndikojne ne sjellje.gjerave dhe situatave.sh.Sjelljet jane faktor kyq ne percaktimin e paraqitjes se individit.eshte teori e cila shpjegon qendrimet e nje idividi per nje fakt te caktuar bazuar ne profecine e tij.Attitudes Qendrimet     Qendrimet jane vleresime pozitive apo negative te njerezve . profesoret. Familja shoket.Ato jane te formuara bazuar ne perceptime. Kjo e fundit varet nga gjashte faktore kryesore: -Personaliteti .Njerezit me karakteristika optimiste te personalitetit dhe me vetebesim shfaqin knaqesi me te madhe ndaj punes. Qendrimet ndikojne gjithashtu ne knaqesine ndaj punes. mediat ndikojne ne formimin e sjelljeve te nje individi. Parashikimet dhe qendrimet e menagjereve per sjelljet e punetoreve te tyre.Kjo tregon se qendrime e menaxheret luajne nje rol te rendesishem ne performanca. Efekti “Pygmalion”. Qendrimet e nje personi ndaj nje personi tjeter apo situate nderrojne varesisht nga perceptimet. P.Puna -Compensimet -Stafi -Menaxhimi -Knaqesia per pune b_ramosaj@hotmail.

 Egsistojne shtate lloje te fuqise: -Fuqia autoritare -Fuqia nderlidhese -Fuqia shperblyese -Fuqia legjitime -Fuqia referuese -Fuqia informuese -Fuqia Ekspert b_ramosaj@hotmail.  Rendesia e fuqise ne sjelljen e organizuar eshte shume e madhe.com . Qellimi I saj kryesore eshte aftesia qe te ndikoje ne sjelljen e te tjereve.Power Zotesia(fuqia)  Per te qene te suksesshem duhet te kuptojme se si fuqia fitohet dhe perdoret.

Fuqia informuese bazohet ne nevojen e te tjereve per informata/te dhena.Seven types of power Shtate llojet e fuqise      Fuqia autoritare eshte tip i fuqise e cila perfshine format e kercnimeve dhe ndeshkimeve me qellim qe te arrihen rezultate. Fuqia nderlidhese bazohet ne mardheniet e personit me njerezit e tjere me ndikim ne menyre qe te arrihet qellimi I caktuar.com   .(Punetoret ndihen te detyrauar te bejne ate cka punedhenesi thote. Fuqia shperblyese bazohet ne aftesine e personit per te ndikuar tek te tjeret duke iu ofruar atyre dicka me vlere. Fuqia legjitime bazohet ne fuqine e personit ne organizate. Fuqia Expert ne aftesite the njohurit e personit I cili posedon nje fuqi te tille. b_ramosaj@hotmail.) Fuqia referuese bazohet ne mardheniet personale te personit me te tjeret.

me kusht qe keto perpjekje te sjellin plotesimin e qellimeve individuale b_ramosaj@hotmail.com .Motivimi  Motivimi paraqet gatishmerin e individit qe te perpiqet per arritjen e objektivave te organizates duke vene ne perdorim nje sasi energjish dhe perpjekjesh.

Motivimi si proces  Nevoja  Motivi  Objektivi b_ramosaj@hotmail.com .

Procesi I Motivimit  Nevoja e perceptuar (si mungese e perceptuar qe shkakton nje sjellje e cila synon te largoje kete mungese)  Nxitja per te vepruar  Objektivi (motivimi drejtohet gjithmone ne arritjen e nje objektivi qe jane forca qe e drejtojne perpjekjen e njeriut). b_ramosaj@hotmail.com .

Teoria e hierarkise se nevojave      Nevojat Nevojat Nevojat Nevojat Nevojat fiziologjike per siguri per tu shoqeruar per tu vleresuar per tu vetaktualizuar b_ramosaj@hotmail.com .

com .Teoria e tri nevojave (Alderfer)  Nevojat e egzistences  Nevojat per marredhenie me te tjeret  Nevojat pe r zhvillim b_ramosaj@hotmail.

Teoria e X dhe Y (McGregor)  Teoria x  Teoria y b_ramosaj@hotmail.com .

Teoria e motivimit nepermjet objektivave  Objektivi eshte qellimi I nje veprimi  Objektivi eshte nje burim I motivimit b_ramosaj@hotmail.com .

com .Dy supozimet themelore te teorise se motivimit permes objektivave  A) Njerezit punojne mire ne qofte se aktiviteti I tyre ka kuptim (ne qofte se ata e shohin nje qellim me te larte nga ai I zakonshmi)  B) Shumica e njerezve perpiqen te arrijne objektivat ne qofte se e din se cilat jane ato objektiva dhe qe do te kene shperblim ne arritjen e tyre. b_ramosaj@hotmail.

com .Menaxhimi nepermjet objektivave  Per ndryshim nga (MBO)Menaxhimi nepermjet kontrollit paraqet(kur kerkohet qe punonjesi te dije detalisht cdo detyre dhe objektivin e detyres)  Menaxhimi nepermjet objektivave (MBO) (duke I shpejguar punonjesit objektiva te pergjithshme dhe vizionin e pergjithshem) b_ramosaj@hotmail.

Teoria motivim-higjiene (Herzberg)  Faktoret higjiene (politika e kompanise.com . mirnjohjet. administrata.pergjegjesite dhe perparimi) b_ramosaj@hotmail. paga dhe kushtet e punes)  Faktoret motivues (arritjet.

com .Teoria motvim – higjene(Herzberg)  Kjo teori niset nga besimi se marredhenia e nje njeriu me punen qe kryen dhe qendrimi ndaj punes mund te percaktojn suksesin dhe deshtimin b_ramosaj@hotmail.

2. Politika e kompanise Administrata Marredhenjet midis njerezve Kushtet e punes dhe Paga Kur keta faktore jane te pershtatshem. 4.com . 3. 5.Faktoret e higjienes 1. njerezit nuk jane te paknaqur(Kjo nuk do te thot qe te jene te knaqur) b_ramosaj@hotmail.

 Jane perforcues pozitive qe nxisin sjellje te orientuara nga realizimi I detyrave te punes.com . b_ramosaj@hotmail.Te ardhurat si faktore motivues  Te ardhurat jane tersia e shperblimeve qe antaret marrin per punen qe bejne ne organizate.

gradimet.)  Te ardhurat nga jashte kontrollohen nga te tjeret (nga mjedisi qe e shoqeron ne pune.vetevleresimi etj.shperblimet.etj.Te ardhurat te brendshme dhe te jashtme  Te ardhurat e brendshme jane te ardhura qe kontrollohen dhe ndihen nga punonjesi dhe vetem drejteperdrejte nga individi(si kenaqesi ose vlere qe merr individi nga kryerja e punes. statusi.com .rritja.) b_ramosaj@hotmail.pagat.

Teoria e pritjes  Thelbi I saj qendron ne ate qe njerzit jane te motivuar per te punuar kur presin te arrijne gjerat qe duan nga puna(element kyq eshte perceptimi)  Eshte teori e Victor Vroom dhe Porter-it (Forca e nje qellimi per te vepruar ne nje menyre te caktuar. varet nga fuqia e besimit se ky veprim do te shoqerohet me nje rezultat b_ramosaj@hotmail.com .

Vendimi individual sipas teorise se pritjes varet:  Nga shpresa se perpjekjet individuale qojne ne kryerjen e punes-arritjen e objektivit  Nga shpresa qe kryerja e punes do te shperblehet dhe  Nga shpresa qe ky shperblim do ti ploteson nevojat e individit b_ramosaj@hotmail.com .

b_ramosaj@hotmail.com . ndihma qe merr nga bashkepuntoret. informacioni I nevojshem per pune dhe paisja dhe cilesia e punes. suksesi I meparshem ne pune.Pritja (Vroom)  Paraqet besimin e individit se nje mase e caktuar perpjekjesh do te ndiqet nga realizimi I detyrave ne nje mase te caktuar qe varen nga vetevleresimi.

b_ramosaj@hotmail.Instrumentaliteti (Kuptimi)  Eshte besimi I individit qe nje rezultat I caktuar ne pune (shperblimi) varet nga kryerja e detyres ne nivel te caktuar  Kryerja e punes I sherben individit si instrument per te arritur te rezultati  Instrumentaliteti varon nga -1 deri ne 1.com .

sipas kesaj kryerja e punes I sherben indvidit si nje sukses per te arritur te rezultati  Instrumentaliteti varion nga -1 deri ne 1 b_ramosaj@hotmail.com .Instrumentaliteti  Eshte besimi I individit qe nje rezultat I caktuar ne pune (shperblimi) varet nga kryerja e detyres ne nje nivel te caktuar.

b_ramosaj@hotmail.com .Valenca  Ka te beje me vleren negative apo pozitive qe individet I vene nje te ardhure te caktuar.  Valenca lidhet direkt me performancen qe tregon se qdo pune ofron lloje te ndryshme shperblimesh.

b_ramosaj@hotmail.Teoria e pritjes trgon se motivimi individual varet nga:  Shpresa se perpjekja e tij do te qoje ne kryerjen e punes. arritjen e objektivave  Shpresa qe kryerja e punes do te shperblehet  Fakti se ky shperblim do te plotesoj nevojat-objektivat individuale.com .

b_ramosaj@hotmail.com .Motivimi si funksion I projektimit te punes  Nje nder faktoret kryesor qe ndikon ne nivelin e motivit te punononjesit eshte struktura e punese se tij  Kuptimi dhe objektivat e punes paraqesin punen duke treguar disa komponent te saj : detyrat. marredheniet. statusin dhe mundesite. teknologjine. pergjegjesine. autoritetin.

Puna-burim I motivimit  Neqoftese menaxheret mund te projektojen punen asi soji qe punonjesit e konsiderojne interesante.com . puna vet mund te behet burim I motivimit b_ramosaj@hotmail.

com .Kuptimi i punes        Detyrat Autoriteti Pergjegjesia Teknologjia Marredheniet Statusi Oppurtuniteti b_ramosaj@hotmail.

com .Objektivat e Punes  Te sherbej si mjet per arritjen e qellimit te organizates  Te sherbej si mjet per plotesimin e nevojave te punonjesve (individit) b_ramosaj@hotmail.

com .Karakteristikat e Punes      Llojshmeria e mjeshtrive Identiteti I detyres Rendesia e detyres Autonomia Informacioni ne pune b_ramosaj@hotmail.

com .Projektimi I puneve  Projekti I punes nenkupton menyren se si kombinohen detyrat per te formuar punen komplete  Riprojektimi I punes (perfshine ndryshimin e puneve specifikeose te grupeve te puneve qe lidhen me njera tjetren me qellim rritjen e cilesise dhe produktivitetit te punes b_ramosaj@hotmail.

Tradicionale(pershtatja e njerzve me punen) B. Moderne (pershtatja e punes me njeriun b_ramosaj@hotmail.com .Projektimi I Punes  Projektimi I punes ka dy rruge qe mund te ndiqen: A.

Projektimi I punes     Zgjerimi I punes Rrotacioni Modulet e punes Pasurimi I punes Nje nga metodat me te hershme te projektimit te punes eshte menaxhmenti shkencor(Taylor) b_ramosaj@hotmail.com .

kenaqesin dhe produktivitetin.Modeli I karakteristikave te punes(Hackman dhe Greg OldHam)  Bazohet ne lidhjen midis karakterstikave te punes. b_ramosaj@hotmail. eksperiences se individit per keto karakteristika dhe te ardhurat rezultante qe lidhen me motivimin.com .

b_ramosaj@hotmail. Individi kupton cilat jane rezultatet (duhet te jete ne gjendje te percaktoje ne menyre te rregullt rezultatin e punes se vet. Individi ndjen pergjegjesi (beson qe ai vet eshte pergjegjes per rezultatin e punes se vet).Gjendjet psikologjike te individit qe shkaktojne motivim te brendshem nga puna 1. 3. 2. Individi e ndjen qe puna ka kuptim (percepton punen e vet si te vlefshme).com .

com .Grupi (Sjellja ne Grup)  Nje grup paraqet dy ose me shume persona te pavarur qe nderveprojne dhe influenciojn njeri tjetrin per te plotesuar nje qellim te perbashket. b_ramosaj@hotmail.

com .Llojet e grupeve  Formale  Jo formale b_ramosaj@hotmail.

Normat grupore  Jane rregulla dhe modele te sjelljes te pranuara dhe te pritura nga antaret e nje grupi apo ekipe.com . b_ramosaj@hotmail.

Trazimi (faza e ideve ku ka shum diskutime dhe konflikte. Krijimi I normave 4. Shkeputja b_ramosaj@hotmail. Formimi (faza kur individet fillojne te zbulojne nga pak njeri tjetrin) 2.Fazat e formimit te grupit (Tuckman)  Grupet jane ne gjendje te vazhdueshme ndryshimi: 1.com . testohet udheheqesi dhe pozicioni personal) 3. Ekzekutimi 5.

com .Degjenerimi I grupit      Degjenerimi Denormimi Detrazimi Deformimi Feedback b_ramosaj@hotmail.

com .Kohezioni grupor  Fortesia e lidhjeve percaktohet si mase ne te cilen antaret jane te terhequr ndaj njeri tjetrit.  Permbahet nga 2 komponente:  Faktoret socio-emocional (deshira)  Instrumental (nevoja) b_ramosaj@hotmail. deshirojne te mbeten ne grup dhe jane te perkushtuar ndaj tij.

b_ramosaj@hotmail.Efekti Asch ne konformizem  Paraqet shtrembimin e gjykimeve individuale nen efektin e nje gjykimi te kundert te dhene nga te gjithe antaret e grupit ne menyre unanime.com .

com . b_ramosaj@hotmail.Marrja e vendimeve ne grup  Marrja e vendimit kuptohet si zgjedhje e bere nga nje grup veprimesh alternative qe mund te kryhen per te arritur nje apo disa qellime.

b_ramosaj@hotmail. rritje pranueshmerise si nje zgjedhje. dhe rrijta e legjimitetit)  Disavantazhet(Harxhimi I kohes. pergjegjesi e paqarte.Avantazhet dhe Disavantazhet e perdorimit te grupit per vendosje  Avantazhet (Informacion dhe njohuri e plote. presioni per konformizem.com .

b_ramosaj@hotmail.com .  Efikasiteti matet me kohen dhe shpenzimet.Efektiviteti dhe Efikasiteti I marrjes se vendimit ne grup  Efektiviteti matet me kohen. shkallen e pranushmerise dhe shkallen e keativitetit.

 Teknika Delf-it nuk lejon takimin fizik te antarit te grupit b_ramosaj@hotmail.com .Procesi I marrjes se vendimeve ne grup  Teknika e grupit nominal (antaret e grupit jane fizikisht te pranishem por veprojne ne menyre te pavarur.

com .Ekipi (per ndryshim nga Grupi)  Ekipi eshte nje numer I vogel njerzish me aftesi qe te plotesojne njeri tjetrin te perkushtuar ne arritjen e nje qellimi te perbashket qe ne realizimin e objektivave te punes e konsiderojne njeri tjetrin reciprokisht pergjegjes. b_ramosaj@hotmail.

 Efektiviteti matet nga rezultati I perbashket b_ramosaj@hotmail.com .  Pergjegjesia kalon nga individual ne kolektive dhe anasjelltas.  Zhvillon qellimin e vet.  Zgjidhja e problemeve eshte menyre e jeteses e jo nje aktivitet parcial.Kur grupi behet ekip  Udheheqja behet aktivitet qe nuk e kryen vetem nje njeri.

Komunikimi  Procesi I kalimit te informacionit dhe I kuptimit te tij nga nje burim tek nje destinacion marres. b_ramosaj@hotmail.com .

Procesi I komunikimit        Nisesi Kodimi Mesazhi Kanali Marresi Dekodimi Feetback b_ramosaj@hotmail.com .

com .Modelet e komunikimit  Horizontal  Vertikal  Lateral b_ramosaj@hotmail.

Organizational Politics Politikat organizative  Natyra e politikes organizative  Sjellja politike ne organizata  Disa rregulla per zhvillimin e aftesive politike b_ramosaj@hotmail.com .

meso cka shefi juaj kerkon nga ju dhe beni ate qe ai kerkon.rrjeti. Rrjeti eshte proces I zhvillimit te mardhenieve me qellim te socializimit dhe berjes se politikave.Politika eshte proces I mbledhjes dhe perdorjes se fuqise. -Mos e befasoni shefin tuaj .Reciprociteti perfshin krijimin e obligimeve dhe zhvillimin e aleancave/unioneve te cilat sherbejne per te arrtitur qellimet e caktuara. Disa rregulla per zhvillimin e aftesive politike -nese deshirojme te arrijme ne poziten e nje lideri korporativ atehere duhet te zhvillojme aftesite politike. -Zgjedhni konfliktet – konfrontoni individed apo grupet te cilat dyshohen qe jane krijues te konflikteve b_ramosaj@hotmail. Sjellja politike.vendimet e rendesishme jan te bera nga lojtaret me te fuqishem ndaj meso kush jane keta lojetare dhe mbaj mend qe shefi juaj eshte lojtari kryesore per ju. mirepo sigurohu qe te perdoresh metoda te cilat jon te pershtatshme dhe etike.varesisht ne cfare organizate gjendeni duhet te fitonin respektin dhe besimin e te tjereve.si funksionon organizata zyrtarisht dhe jo zyrtarisht.Aleancat/Unionet jane rrjete qe ndihmojne nje menaxher te arrije qellimet e tij. -Meso kulturen organizative .Organizational Politics Politika organizative     Natyra e politikes organizative – aftesite politike zhvillohen atehere kur perdoret fuqia. .mund te iu ndihmoj ne mesimin e kultures organizative dhe te kuptoni se kush jane lojtaret kyq qe perfshihen ne bashpunimet tuaja. reciprociteti dhe aleancat jane disa nga sjelljet e rendesishme politike.Rrini i kyqyr ne “grapevine” . -Meso per lojetaret e fuqishem . -Behu nje lojtare i sinqerte .com . Zgjedh sjellejn politike per ta afirmuar vetveten.

 Nëse menaxherët dëshirojnë të jenë të suksesshëm duhet te kenë një zgjidhje të fortë për konfliktin dhe aftësi për negociata.com .  Menaxhimi i mirë I konfliktit ndikon në knaqësinë për punën. b_ramosaj@hotmail.Managing conflict  Konflikti shfaqet atëherë kur njerëzit nuk pajtohen me njeri tjetrin ose janë kunder.

The psychological contract  Të gjitha lidhjet njerëzore lidhen me marrëveshje psikologjike.kohë dhe aftësi) dhe asaj që ajo do t’ju mundësojë (kompenzim dhe knaqësi në punë).  Në punë ju keni një sërë parashikimesh rreth asaj që do ti kontriboni organizatës(përpjekje.Marrëveshja psokologjike është e përbërë nga parashikimet e brendshme të cdo grupi.com .Shpesh nuk jemi të vetëdijshëm për parashikimet tona deri sa ato bëhen realitet. b_ramosaj@hotmail.

KONFLIKTET  Konflikti lind kur kontrata psikologjike shkatërrohet.gjë që ndodh për dy arsye primare:  1)Dështimi në shprehjen e parashikimeve tona .  Përndryshe si mund të presësh nga te tjerët të njohin parashikimet e tua kur ata nuk dijn se qka janë ato? b_ramosaj@hotmail.Pra është e rëndesishme ti ndajmë informatat dhe ti shprehim parashikimet tona me ngulm.dhe dështimi në përfshirjen e parashikimeve të të tjerëve.kur ata nuk I njohin ato atëherë jemi në konflikt.com .Përderisa njerëzit shohin parashikimet tona cdo gjë është në rregull.  2)Supozimi se të tjerët kanë të njejtat parashikime që kemi edhe ne.

 Konflikti shumë I vogël apo shum I madh zakonisht është jofunksional.  Kur mospajtueshmëria dhe qëdrimi kunër mbështët arritjen e objektivave të organizatës atëhërë konflikti është pozitiv dhe quhet functional conflict(konflikt funksional).  Konflikti I cili parandalon arritjen e objektivave të organizatës është negativ ose dysfunctional conflict(konflikt jofunksional). b_ramosaj@hotmail.com .Functional and dysfunctional conflict  Njerëzit shpesh e mendojnë konfliktin si “luftë” dhe e shohin atë si përcarës.

com .agresiv dhe pozitiv.  Nivelet e ndryshme të shqetësimeve rezultuojnë në 3 tipa sjelljesh:pasiv. b_ramosaj@hotmail.Conflict management styles  Kur ju përballeni me një konflikt.Këto 5 lloje bazohen në dy dimensione të shqetsimeve:shqetsimi per nevojat e të tjerëve dhe shqetësimi për nevojat tuaja.  Secili lloj menaxhimi I konfliktit rezulton në një model të ndryshem fitim-humbje. ju mund të zgjedhni 5 lloje të menaxhimit të konfliktit.

Njerëzit shmangin konfliktin duke refuzuar të marrin një qëndrim.duke u tërhequr mentalisht.  Nëse ju shmangni konfliktin ju tregoheni joguximtar dhe jobashkëveprues.  Situata humbje-humbje rezulton atëherë kur konflikti nuk është zgjidhur  Avantazhi në shmangjen e konflikteve është se mund ti mbash lidhjet të cilat do rrezikoheshin nga zgjidhja e konfliktit  Disavantazhi është që konflikti nuk zgjidhet.Shmangje (Avoiding) conflict style  Personi I cili shmang konfliktet synon të injorojë konfliktin dhe jo ta zgjedh atë.com . b_ramosaj@hotmail.

Kur nuk keni kohë të zgjedhni konfliktin ose kur njerëzit janë të ndjeshëm atëherë zgjidhjen e situatës e bëni më vonë. Sjellja pasive-agresive e përkeqëson situatën duke iu bërë dëm lidhjeve njerëzore b_ramosaj@hotmail. Disa menaxherë lejojnë puntoret te punojnë dobët vetëm që mos të konfrontohen me ta.gjithashtu njerëzit synojnë të përfitojnë nga shmangësi.com .Shmangje (Avoiding) conflict style Një zgjedhje e tillë e vazhdueszhme për konfliktin con në konflikt brenda personit I cili e bën këtë zgjedhje. Sa më gjatë t’i shmangesh konfrontimit me të tjerët aq më I vështirë bëhet konfrontimi.Shmangja nuk I largon problemet ajo vetëm sa I keqëson ato.

com . Shmangja e konfliktit është e përshtatshme të bëhet atëherë kur:  Konflikti është I parëndësishëm  Rreziku për ju në këtë qeshtje nuk është I lartë  Konfrontimi do të dëmtonte një lidhje të rëndësishme  Ju nuk keni kohë ta zgjidhni konfliktin  Emocionet janë të shumta b_ramosaj@hotmail.

 Ju plotësoni nevojat e të tjerëve dhe nuk kujdeseni për tuajat duke lënë të tjerët të zgjedhin rrugën e tyre.  Nëse ju dhe një person tjetër punoni bashkë në një projekt dhe ju punoni sipas mënyrës së tij .kur ju përdorni këtë lloj të menaxhimit të konfliktit ju jeni I paguximshëm mirëpo bashkëveprues.Krijohet situata fitues-humbës.com . ju keni zgjedhur mënyrën e akomodimit të konfliktit.edhe pse ju nuk pajtoheni me këtë.  Ndryshimi në mes të shmangjes së konfliktit dhe akomodimit të tij është se kjo e fundit ju shtyen të bëni gjëra të cilat nuk dëshironi.dhe kështu ju përfundoni duke bërë dicka që nuk dëshironi b_ramosaj@hotmail.Accommodating conflict style  Akomodimi I konfliktit synon të zgjedh konfliktin duke i hapur rrugën anës kundërshtuese.

com . Avantazhi në akomodimin e konfliktit është se ju mbani lidhjet me të tjerët duke bërë gjërat sipas mënyrës se tyre. b_ramosaj@hotmail.  Përdorimi i vazhdueshëm i këtij lloji të menaxhimit të konfliktit mund të sjell përfitime të mëdha nga ana kundërshtuese.personi që nënshttrohet mund të ketë një zgjidhje më të mirë.  Disavantazhi në akomodimin e konfliktit është se duke lëshuar rrugë(nënshtruar) mund të bëhet e kundërta nga ajo që keni pasur për qëllim.

com . Akomodimi I konfliktit është I përshtatshëm të bëhet atëherë kur:  Ju pëlqen roli I ndjekësit(përcjellësit)  Ndryshimet për të cilat jeni pajtuar nuk janë të rëndësishme për juve por janë të rëndësishme për personin tjeter.  Dëshironi ti mbani lidhjet e rëndësishme mbi cdo gjë  Koha e zgjidhjes së konfliktit është e limituar  Personi me të cilin jeni në konflikt ushtron forcë b_ramosaj@hotmail.

Forcing conflict style  Detyrimi I konfliktit synon ta zgjidh konfliktin duke përdorur sjellje agresive për të zgjedhur rrugën e duhur.  Kur ju përdorni këtë lloj menaxhimi konflikti ju jeni jobashkëveprues dhe agresiv.com .ju bëni gjithcka për të kënaqur nevojat tuaja dukë shfrytëzuar nevojat e të tjerëve b_ramosaj@hotmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful