1.

INTRODUCERE

Cresterea struţilor este o afacere foarte rentabilă acolo unde exista o orientare bună şi organizare strictă. Investiţia iniţială este destul de mare, dar rezultatele şi satisfacţiile sunt pe masura. Ţinand cont şi de orientarea Romaniei din acest moment, ferma de struţi este o opţiune care merită luată în calcul. Dezideratul care sta la baza înfiinţării fermei de struţi este unul de natură pur economica. În ultimul deceniu, struţul a fost privit ca o potenţială schemă de îmbogaţire rapidă. La inceputul „modei” privind creşterea struţilor, indivizii de pe piată au observat cum investiţia lor iniţială a crescut de 10 ori. Însă, pe măsură ce numărul păsarilor pentru împerechere creşte, potenţialii investitori sunt avertizaţi că afacerea de creştere a struţilor poate căpata un grad de risc. Struţul este o păsare complexă, prin faptul ca poate produce un număr atat de mare de produse. Ceea ce trebuie acum urmărit este că aceste produse variate să fie plasate pe piaţă de către crescator, şi de a face faţa unei pieţe dinamice. La ora actuală, produsele obţinute de la struţi sunt extrem de scumpe, şi se adreseaza elitelor din Europa şi SUA. Cu toate acestea, ridicarea monopolului Africii de Sud asupra struţilor, precum şi creşterea numărului acestora, vor antrena reducerea preţului pana la un nivel rezonabil. Atunci cand aceasta reducere se va produce, beneficiile cărnii sănatoase de struţ, pielea de calitate vor avea un viitor luminos pe piaţa mondiala. Creşterea struţilor în Romania este o activitate relativ noua. La ora actuala exista doar 10-15 fermieri din judeţele Maramureş, Satu-Mare, Cluj, Bihor, Ilfov, Argeş şi Suceava. Piaţa din ţara nu este însă organizată. Ritmul de creştere a struţilor este incomparabil cu al altor animale. Aceste păsari uriaşe pot fi valorificate la maximum, deoarece sunt căutate atât carnea, pielea şi penele, cât şi ouăle, şi puii.

1

2. DOCUMENTARE

2.1.CONCENTRAREA ŞI SPECIALIZAREA FERMELOR ŞI ÎNTREPRINDERILOR ZOOTEHNICE ÎN CONDITIILE DEZVOLTĂRII MULTILATERALE Experienţa acumulata în domeniul producţie agricole scoate în evidenţă faptul că obtinerea unor producţii mari şi eficiente, în condiţiile introducerii celor mai noi tehnologii, se poate realiza numai în condiţiile unor întreprinderi raţional dimensionate. Procesul de concentrare este characteristic unei agriculture modern, intensive, de înalta productivitate. Concentrarea producţiei agricole este la fel de pregnantă în cele doua ramuri de producţie (vegetala si animal). Cu toate acestea, particularităţile existente scot in evidenţă tratarea în mod diferenţiat a acestui proces. Esenţa procesului de concentrare a agriculturii constă în creşterea mărimii ramurilor (întreprinderilor) si a ponderii ramurilor mari ( marilor întreprinderi) în volumul producţiei. Ca urmare a acestui fapt, concentrarea agriculturii poate fi urmărită atât la nivelul fiecărei ramuri, cat şi pe ansamblul agriculturii, şi ea este urmarea fireasca a procesului de intensificare a producţiei agricole. Cerinţele concentrării pe scară largă în unitaţile agricole derivă din posibilitaţile pe care aceasta formă de organizare a producţiei le oferă dezvoltării tehnice, introducerii metodelor moderne de raţionalizare a producţiei, perfecţionării planificarii si conducerii producţiei agricole. Unităţile agricole ar trebui sa fie astfel amplasate încât să permită valorificarea superioară a potenţialului productiv al resurselor financiare, a efectivelor de animale , a forţei de munca. Studiile de specialitate existente au pus în evidenţă faptul ca procesul de concentrare se dezvoltă în unitătile agricole în mod specific, înfaptuirea lui având loc pe doua căi principale şi anume : prin centralizarea teritorială ( alocarea unor suprafeţe suplimentare pentru anumite culturi, unificarea unor subdiviziuni organizatorice ale întreprinderilor in scopul asigurării unor condiţii mai favorabile de producţie); pe calea intensificarii producţie prin alocarea de resurse materiala si umane suplimentare pe unitatea de suprafată, in limitele suprafetei de teren a ramurii, a subdiviziunii organizatorice, a intreprinderii in ansamblu.

2

2.2.PARTICULARITĂTILE ŞI EVOULTIA PROCESULUI DE CONCENTRARE ŞI SPECIALIZARE A PRODUCŢIEI ANIMALIERE

Concentrarea şi specializarea productiei animale reprezintă o parte integranta a procesului de concentrare a productiei agricole, process obiectiv, generat de un anumit grad de socializare a mijloacelor de productie si de perfectionarea conditiilor material si socialeconomie, ca expresie a stadiului de concentrare a proprietatii. Concentrarea intensive a productiei in intreprindei (unitati agricole) a caror dimensiune este astfel stabilita incat sa corespuna cerintelo de utilizare cat mai eficienta a resurselor constituie principal forma de intensificare si modernizare a agriculturii romanesti. Experienta a dovedit ca realizarea productiei animaliera in unitati specializate , de dimensiuni variind in functie de conditiile concrete tehnico-material ale fiecarei zone, cu un grad avansat de mecanizare, si dispunand de o organizare superioara a productiei si a muncii, ofera conditii de economicitate superioare, transformand aceasa activitate intr-o veritabila variant a muncii industrial. Concentrarea productiei animala in obiective industrial realizate de agricultura de stat si cooperatista a avut loc pe baza unor programe judicious intocmite in functie de potentialul economic al unitatilor agricole socialiste si de conditiile pedoclimatice ale diferitelor zone. Marimea unitatilor industrial de crestere a animalelor a constituit una din problemele majore ale dirijarii procesului de concentrare, specializare si industrializare. Optimul economic dimensional a fost evaluat la data realizarii complexelor, in functie de conditiile pedoclimatice, gradul de intensificare si prognoza productiei vegetale din zona, balanta resureslor furajere, potentialul economic, ethnic si uman al unitatilor in cadrul carora s-au construit obiectivele, distant fata de centrele populate, sursele de apa si energie, posibiltatile de evitare a poluarii mediului inconjurator. La baza fundamentarii amplasarii obiectivelor agrozootehnice de tip industrial a stat zonarea productiei agricole-lucrare ce reprezinta un punct de referinta pentru planificarea si organizarea productiei in profil territorial. Bazandu- se pe cunoasterea concreta a specificului fiecarei zone , lucrarea de zonarea reluata cu o periodicitatea de 5-7 ani, a fundamentat, pe baza unor indicatori specifici, directiile principale ale concentrarii si specializaraii productiei agricole, stabilind totodata corelatiilte optime dintre productia vegetale si productia animal in cadrul zonelor si judetelor, astfel incat sa se realizeze in cele mai bune condiii.

3

Una din caracteristicele procesului de concentrare a producţiei animale este dezvoltarea unitară a producţiei de nutreţuri combinate in intreprinderi specializate pe baza optimizarii volumului si structurii bazei furajere. Importanta organizarii stiincifice si eficiente a bazei furajere decurge din influenta hotaratoare a furajelor asupra costurilor de productie, ponderea acestora fiind de 60-80%. Particularitatea cea mai importanta a procesului de concentrare si specializare a productiei animale esta data de alocarea unui insemnat volum de investitii pentru realizarea de unitati moderene cu un inalt grad de tehnicitate. In toate judetele tarii, aproape 30% din investiitile acordate agriculturii au fost destinate construirii complexelor de crestere a vacilor pentru lapte, de ingrasare a taurinelor, de crestere si ingrasare a porcilor, de crestere a pasarilor pentru carne si oua, de ingrasare a tineretului ovin. In aceste complexe specializate, unele dintre ele realizand fluxuri de productie integrate pana la produsul finit, activitatea se desfasoara dupa principiile organizarii productiei industrial, cu un inalt grad de mecanizare a administratii furajelor si apei a mulsului,a tunsului, colectarii si sortarii oualelor, evacuarii dejectiilor.

2.3.MĂRIMEA ŞI DIMENSIUNEA OPTIMĂ A FERMELOR ŞI ÎNTREPRINDELOR ZOOTEHNICE

Procesul dimensionarii optime la nivel macro si microteritorial Concentrarea productiei in unitati economice de marimi si dimensiuni optime reprezinta cadrul organizatoric indispensabil cresterii productiei si eficientei economice. La nivel

macroeconomic o serie de etape preced dimensionarea optima a intreprinderilor si anume: optimizarea structurii ramurilor si a limitelor concentrarii si specializarii; stabilirea legaturilor de productie dintre ramuri; planificarea necesarului de resurse, materii prime, materiale si produse pentru si din productia interna; stabilirea disponibilitatilor pentru export si a relatiilor cu piata externa; stabilirea modalitatilor de acoperire a necesarului de produse prin extinderea si modernizarea capacitatilor existente sau prin construirea de noi capacitate. Factorii care influenteaza dimensionarea optima a intreprinderilo trebuie considerate la nivel macro si microeconomic: resursele natural utilizate; natura proceselor tehnologice; volum investitiilor; complexitatea conducerii; caracterul deficitar al diferitelor tipuri de utilaje sau resurse necesare; conditiile de transport a materiilor prim, materialelor, produselor finite; cantitatea si calitatea fortei de munca etc.
4

pentru care trebuie utilizat un sistem complet de indicatori tehnico-economici. care este exprimat de toate resursele allocate pentru a obtine un anumit volum si valoare a productiei. indicatorul principal este suprafata de teren pentru unitatile cu profil vegetal si efectivul de animale. se poate afirma ca aceasta este un concept care exprima capacitatea. Marimea fermei reflecta latura calitativa a organizarii productiei. 2. in conditiile unor dimensiuni date. potentialul de productie al intreprinderii agricole. Aceste rezultate exprima de fapt. eficienta folosirii capacitatilor de productie a fermelor.FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MĂRIMEA ŞI DIMENSIUNEA FERMELOR Asupra dimensiunii unitatilor agricole si a subdiviziunilor lor organizatorice actioneaza o serie de factor de natura diferita. Capacitatea de productie maxima a ansamblului de resurse material. In practica.CONCEPTUL DE MĂRIME ŞI DIMENSIUNE OPTIMĂ O caracteristica esentiala intreprinderilor agricole o constituie faptul ca dimensiunea si marimea reprezinta doua notiuni diferite. al productie nete si al beneficiilor. pentru unitatile cu profil zootehnic. umane si financiare reflecta limita superioara a marimii optime a fermei. procesul dimensionarii optime cuprinde atat stabilirea dimensiunii optime. In ceea ce priveste marimea. aceatsa problema este mult mai complexa in cazul stabilirii marimiii optima. in conformitate cu structura de productie si a tehnologiilor folosite de unitatile agricole in vederea atingerii obictivelor propuse. Urmatorii factori influenteaza in mod diferit dimensiunea si anume: a) Factori care influenteaza dimensiunea teritoriala. in sesnsul extinderii acesteia b) Factori care influenteaza dimensiunea teritoriala in sensul restrangerii acesteia c) Factori care pot influenta dimensiunea teritoriala in ambele sensuri 5 . Prin dimensiune se poate intelege acea suprafata (efectiv de animale) care asigura conditiile optime de utilizare a tuturor resurselor material si umane. Daca in ceea ce priveste dimensiunea.2. cat si intr-o masaura mai mare sau mai mica determinarea marimii optime in functie de capacitatea sistemului de indicatori utilizat de a exprima influenta tuturor factorilor de productie si de metodele de calcul folosite.5.4. gradul de intensificare a acesteia. al costurilor de productie. care asigura premisele obtinerii eficientei economice ridicate. Masura in care investitiile effectuate se reflecta in nivelul randamentelor medii.

Schimbarea sistemului de cultura de pilda . Raportul existent intre sporirea dimensiunii si gradul de intensivitate al productiei este inver proportional. cu atat suprafata agricola sau efectivele de animale trebuie sa se reduca. d) Gradul de pregatire profesionala a cadrelor din intreprinderi reprezinta un factor care asigura posibilitatea de a desfasura procesele de productie agricola pe suprafete mai intinse. Orice imbunatatire calitativa a drumurilo principale si secundare va determina in mod obiectiv si posibilitatea de a action ape spatii mai largi. In cazul in care suprafata ramane neschimbata. g) Conditiile natural-explicatia acestei legaturi este destul de simpla daca ne gandim la impactul destul de mare pe care il au factorii naturali asupra productiei agricole. f) Nivelul de intensivitate al productiei reprezinta factorul care influenteaza hotarator dimensiunea teritoriala a intreprinderii. Acesta influenteaza in mod substantial rezultatele de productie economice ale intreprinderilor agricole. care influenteaza dimensiunea in sensul extinderii ei. in conditiile aceluiasi profil. determinand gradul de intensificare a productiei. e) Reteaua drumurilor. Configuratia terenului de pilda. ca atare ii modifica si dimensiunea. b) Specializarea intreprinderilor sau a subdiviziunilor organizatorice ca factor dynamic. dar creste nivelul de intensificare. diferentiaza in mod evident dimensiunea unei intreprinderi agricole din zona de ses cu a alteia din zona de deal. 6 . dotarea cu mijloace de transport si cheltuielile cu transportul constituie factori cu influenta diversa asupra dimensiunii teritoriale a intreprinderilo agricole. cat si a cailor prin care au loc schimbarea ei. Cu cat productia intreprinderii se intensifica. atunci se cer modificate conditiile de productie.O alta grupare a factorilor care influenteaza dimensiunea intreprinderilor agricole se refera la: a) Forma social-economica a intreprinderii care reprezinta o conditie atat a dimensionarii intreprinderilor in anumite limite. isi pot organiza ma rational procesul de productie pe suprafete mai mari decat unitatile amplasate in zona de deal. Se stie ca intreprinderile amplasate in zona de ses. c) Nivelul tehnicii cu care sunt dotate unitatilr agricole. de la extensive la intensive modifica proportiile productiei in intreprindere si .

a imprimat acesteia un caracter industrial si ritmuri dinamice.2. adaptandu-se din mers la utilizarea energiilor disperse. In aceste conditii procesul de investire a fondurilor ina gricultura capata noi valente. intr-un timp cat mai scurt. aparută în epoca de varf a utilizarii resurselor neregenerabile de energie. si in primul rand al factorilor de progress biologic 7 .PARTICULARITĂŢI ALE DIMENSIONĂRII OPTIME A FERMELOR ZOOTEHNICE. Agricultura va ramane in continuare o ramura de productie intensive.6. Spre acest obiectiv sunt inidreptate preocuparile si eforturile tehnico-stiintifice din intreaga lume. promovand o noua politica de crestere si utilizare a capacitatii productive a pamantului si reevaluand toti factorii natural ice pot fi angrenati in productia agricola. folosind cu economicitate crescuta intreaga gama de energii disponibile. rejudecand decand tehnologiile. in cadrul unui echilibru ecologica si social stabil. ÎN RAPORT CU SPECIALIZAREA PRODUCŢIEI Concepţia de dezvoltare intensive a agriculturii. Fiecare noua investitie trebuie sa raspunda caracterului nou si complex al utilizarii resurselor si factorilor progresului tehnico-stiintific. cautandu-se solutii de a antrena procesle ciclice in randamentele maxime de bioconverise . Concepţia “agriculturii biologice” a revenit .

Din cele mai indepartate timpuri. are o vechime de cateva secole. si apoi exportati in Republica Ceha. Penele acestor pasari salbatice erau exportate din Senegal. Au fost adusi cu scopul unic de a popula fermele din aceste tari. oua si turism). hieroglife si istorie despre existenta strutilor chiar inainte de Hristos. In Egiptul Antic ele reprezentau un simbol al justitiei. Numerosi indivizi au afirmat faptul de a fi fost primii care sa creasca si sa smulga penajul pasarilor vii. Ei au s-au inmultit cu succes chiar si timpul unor ierni aprige. Canada. Strutii se adapteaza rapid oricarui mediu. Exista dovezi despre un numar de fermieri din Little Karoo si Capul Estic care aproape simultan (1863) au crescut struti. Datorita faptului ca de la distanta silueta unui strut se aseamana cu cea a unei camile. Comertul cu pene de strut insa. Anglia. penele de strut au fost folosite in scop decorativ. Israel. 11% pentru pene si 15% pentru altele (exempalre vii. in special zonele vaste de desert. Astazi. Franta etc.1. Primul succes in cresterea strutilor a avut loc in Europa. in 1906. Aceasta reprezinta o buna parte din veniturile industriei Sud-Africane. CRESTEREA STRUŢILOR 3. Exista marturii in Biblie. Strutii au ajuns din Olanda in Slovacia. Tripoli si Egipt. carnea fara grasimi si penajul fin. langa Hamburg. Algeria. Dupa ce Arthur Douglas a construit si patentat primul incubator pentru ouale de strut. arabii il numeau „pasarea-camila” (de aici specia numita Struthio Camelus). doar pentru penajul acestora. In prezent. Continentul african. Germania. asa cum se intalneste astazi in Africa de Sud si in alte regiuni. in Nordul Germaniei. Primii struti pentru imperechiere (aflati in afara supravegherii Gradinii Zoologice) au fost adusi din Africa in Europa acum 20 de ani. in 1896. aceasta industrie a luat rapid amploare. strutul domestic este crescut pentru pielea de foarte buna calitate. datand din civilizatiile primitive.3. Obiectivele actuale vizeaza cresterea strutilor: 60% pentru piele. s-a dezvoltat probabil intre anii 1857 si 1864 ca o noua ramura in agricultura. in iunie 1992. la Gradina Zoologica din Marsillia. Austria.SCURT ISTORIC Cresterea strutilor in ferme. numit Eclipsa. Desertul Sahara era un spatiu excelent pentru vanatoarea strutilor. cresterea strutilor in ferme reprezinta o industrie in dezvoltate in tari precum SUA. reprezinta habitatul natural pentru aceste pasari. Sudan. Asirian si Babilonian. Maroc. in special in timpul imperiilor Egiptean. 8 . 14% pentru carne. Strutii au fost importati pentru prima data de Germania. Olanda.

1 .3.DATE GENERALE Strutul este un animal intrigant. care au inceput acum mai bine de 100 ani.Ouale strutului sunt cele mai mari in comparatie cu ale altor pasari . Strutii din aceasta specie au gatul si picioare mai scurte pielea fiind de culoare gri. In general este o pasare linistita si docila. femela este colorata in gri-maro pe tot corpul cu anumite nuante de gri spre alb catre coada si varful aripilor. Puii nou nascuti au aproximativ 1kg si 25 cm inaltime si sunt colorati in maro. Ca membru al acestei familii. Este cea mai mare pasare din zilele noastre. mai intai pentru a creste calitatea penelor (pentru piata franceza) si dupa cativa ani pentru productia de piele. Pe piele. foliculii sunt numerosi si foarte desi. mai cunoscuti sub numele de Blue necks.este rezultatul a foarte multe incrucisari.2. Masculul adult are cea mai mare parte a penajului negru cu parti albe la coada si in virful aripilor. Lipsa acestei musculaturi a dus la pierderea abilitatii de zbor dar a fost compensata de cresterea capacitatii de alergare. Cele mai uzate nume de identificare a subspeciilor sunt: AFRICAN BLACK (BLACK NECK) . strutul a fost inzestrat cu o pereche de picioare puternice capabile sa-l propulseze cu o viteza de pina la 70Km/h in caz de pericol (find dupa ghepard cel mai rapid animal).1-2 Kg in greutate.75m inaltime si pana la 150-180Kg putand trai in libertate pana la 70-80 de ani. Termenul 'ratite' provine din latinescul ratis cuvant care inseamna lipsa musculaturii de pe osul pieptului (stern). insa ele sunt cele mai mici daca le raportam la dimensiunea parintelui. Un adult poate atinge pana la 2.6 kg. Ciocul si picioarele femelelor au zone mai deschise. In medie depun 65 oua pe sezon fiecare ou cantarind 1. Rea. Este o pasare dar nu poate zbura. portocaliu sau crem cu pete negre. Specii de struţi Strutul sau Strutio Camelus cuprinde 4 subspecii: Strutio Camelus Australis si Strutio Camelus Molybdophanes. in mod normal putand mentine o viteza de 50Km/h timp de 20 de minute. in Africa de Sud. galben. Face parte alaturi de Emu.1. Cazuar (Noua Guinee) si Kiwi (Noua Zeelanda) din familia ratitelor. iar cei pina intr-un an au coloritul penajului asemanator cu cel al femelelor. Strutio Camelus Camelus si Strutio Camelus Masaicus cunoscuti sub numele de Red Necks. 9 .

BLUE NECK ZIMBABWE .2 kg. RED NECK . corpul sau este ingust si are la spate o cocoasa vizibila (iesita in afara).are gatul si picioarele lungi.aceasta subspecie este chiar mai saraca in carne decat cea anterioara. In timpul sezonului de imperechere picioarele sunt colorate in rosu pana la baza coapsei. Au un caracter usor de manipulat. Fiind crescuti de multa vreme. Capul este lipsit de puf. In ceea ce priveste Blue Neck Namibia . Nu au un caracter foarte bun si sunt foarte iritabili. ajung devreme la maturitate sexuala. Femela incepe sa depuna oua dupa ce ajunge la 3-5 ani. Greutatea si masa crpului este mult mai mare decat a celorlalte specii. Blue Neck Namibia a crescut aproape complet in zona desertica si de aceea strutii originali erau inalti si slabi pentru a face fata mai bine caldurii. imperecheati si selectati pentru productia de pene si piele. destul de rari in timpul perioadei de imperechere. se adapteaza foarte greu pentru reproductie in mediul artificial si de aceea se intampla sa nu depuna nici un ou sau atunci cand o face.5-2. Pielea de pe intregul corp este colorata in roz. care au 10 .NAMIBIA . a fost obtinuta de fermierii sud africani prin incrucisari selective obtinand o pasare docila cu o productie ridicata de oua. Pielea are cativa foliculi. African Black este cea mai comuna specie din lume. fiecare ou cantarind aproximativ 1. este destul de agresiv si neproductiv. Tot ei au fost si primii exportatori in intreaga lume. Femelele depun in jur de 60 de oua pe sezon. Penajul este subtire si moale.este inalt cu un corp masiv.are un corp masiv. au o marime mai mica si de aceea cantitatea de carne furnizata este mai mica. partea frontala a metatarsului si picioarele masculului devin rosii. cele de pe pieptul masculilor fiind putin curbate. Femelele au pene lungi si drepte. mai intensa in perioada de imperechere. puii rezultati sunt foarte slabi. Foliculii de pe piele sunt mai rari. 120-140 kg pentru femele si 150-170 kg pentru masculi. de asemeni capul si pielea de pe gat capata tente rosiatice.BLUE NECK . In acele locuri in care cresterea strutilor a devenit o activitate serioasa. Ciocul si picioarele femelelor au o culoare gri-negru uniforma. cele 2 subspecii anterioare sunt din ce in ce mai des substituite cu Blue neck Zimbabwe. cu o productie de piele si pene de o calitate superioara.

mai mult pentru ca datorita originii lor se adapteaza mai usor climatului temperat continental de la noi. Tibia 21. Humerus 10. Femur 19. Prima vertebra a gitului 5. Scapula 17. Scheletul /prezentare schematica 1 .dimensiuni mai mari ceea ce duce la o productivitate mai mare de carne. Degete 11 . Axis 3. Articulatia intertarsiala 22. Vertrebre sacrale 6. Os sacral 7. Coastele 18. Blue Neck Zimbabwe are o rata de crestere mult mai rapida fata de celelalte subspecii ajungand sa depaseasca 100Kg in greutate atunci cand are doar 7 luni. Coracoid 16. Ulna 12. Ultima vertebra a gitului 4. Sternum 15. Osicioarele miinii 13. Osul ischiatic 8. Tarsometatarsus 23. Oasele degetelor 14. Radius 11. Osul pubian 9. Menisc 20.Atlas 2.

anul acesta (2001) numarul total de struti fiind undeva in jurul cifrei de 300 de pasari. porc. Tinand cont de faptul ca de la un strut ajuns la varsta sacrificarii (12-14 luni) se pot obtine 40-50Kg de carne rezulta ca pentru satisfacerea acestui procent de 1% sunt necesare intre 55.camib.500 de struti. aceasta ar insemna 2.000 Kg carne de strut/an. Daca 1% din acest consum ar fi acaparat de carnea de strut.3. a aparut tot mai pregnanta necesitatea gasirii unui inlocuitor pentru aceasta carne. cu un continut foarte scazut in grasimi si calorii fata de carnea de vaca.( sursa: Datorita cererii foarte mari si a epuizarii stocurilor de pasari pretul strutilor a crescut constant in ultima perioada. recurgindu-se astfel la importuri din Africa de Sud. Faptul ca este o carne rosie cu un gust intre cel al carnii de vaca si cel al carnii de pui a dus la alegerea strutilor ca o alternativa viabila. In Romania. Datorita cererii foarte mari de pe piata europeana stocurile multor ferme s-au epuizat rapid. consumul de carne de vita a scazut cu peste 50%.780. Facand un calcul estimativ putem avea o viziune asupra pietei strutilor in Romania si in lume. Israel si alte tari. dupa declansarea bolii 'vacii nebune'. Momentan piata se indreapta spre popularea fermelor existente cu capital animal adus din strainatate. 12 . Fata de numarul curent de struti din Romania necesarul ar fi de peste 200 de ori mai mare. Carnea de strut este promovata ca fiind una dintre cele mai sanatoase carni. cresterea strutilor este o activitate relativ noua.3.agravista. datorita in principal 'bolii vacii nebune' si a diferitelor epidemii ce au afectat fermele de vaci din Europa.000 de pasari in Uniunea Europeana si tarile din Asia. pui sau curcan prezentand un continut bogat in proteine si fier. De asemeni carnea de strut este cunoscuta ca fiind foarte saraca in colesterol constituindu-se ca o alternativa excelenta pentru persoanele ce prefera carnea rosie (asemanatoare celei de vaca) si sunt ingrijorati de nivelul ridicat de grasimi din dieta lor. Puteti extrapola acest calcul pentru piata Uniunii Europene unde. Primele ferme au fost construite in 1996-1997 cu pasari aduse din Belgia sau Ungaria. Exista cativa producatori care au investit in instalatii de incubatie.md/n18_2.Informaţii referitoare la piaţa mondială a struţilor In ultimii ani. In aceste conditii nu este de mirare ca stocurile de carne de strut s-au epuizat rapid iar crescatorii nu pot face fata cererii.html).600 si 69. Pentru Romania se estimeaza in 2003 un consum de 278 mii tone carne de vita (sursa: http://www.Anul acesta crescatorii din Africa de Sud se asteapta sa poata exporta pana la 350.

Esofagul se afla deasupra deschiderii traheei si se continua in jos pe partea dreapta.Strutul (Struthio camelus) face parte din familia ratitelor. ca si Emu. muschi ce le-ar putea permite sa zboare. Este cea mai mare pasare de pe glob. in Eocen. Strutul are un piept putenic ce acopera cutia toracica protejand inima si ficatul. o lungime de circa 2 metri. Cassowary. Ca orice alta ratita.1-2 Kg in greutate. cioc de lungime mijlocie. Narile strutului sunt localizate pe cioc. Anatomia strutului are anumite insusiri specifice. in principal datorita lungimii gatului. Cresterea acestor pasari a suscitat un interes continu incepand cu anii 1980 pana astazi ceea ce arata tendinta de a atinge dimensiuni majore deoarece carnea de strut are o valoare nutritiva considerabila. 13 . desi au aripi. Masculul adult are cea mai mare parte a penajului negru cu parti albe la coada si in virful aripilor. Traheea este mare si localizata in partea de jos a gurii. Strutul este ultima specie in viata din familia Struthionidae. Puii nou nascuti au aproximativ 1kg si 25 cm inaltime si sunt colorati in maro. Un fapt caracteristic strutului si familiei din care acesta face parte (ratite) este ca aceste pasari nu au muschi pe stern. forma dreapta. un corp puternic.5 metri. insa ele sunt cele mai mici daca le raportam la dimensiunea parintelui. dar alearga cu o viteza de pana la 60-70 Km / ora pentru o durata de 20 de minute. Strutul comun are o inaltime cuprinsa intre si 2. greutate de circa 75 kg. In ultima perioada cresterea strutilor in ferme. galben. In urma cu 40-50 milioane de ani. nu zboara. Lipsa acestei musculaturi a dus la pierderea abilitatii de zbor dar a fost compensata de cresterea capacitatii de alergare. a luat o deosebita amploare datorita cererii tot mai mari de carne de pe piata Uniunii Europene. ordinul Struthioniforme. Sistemul respirator al strutului ca al oricarei alte pasari consta din plamani si un sistem de saci cu aer care se gasesc in spatiile intercostale. In zilele noastre poate fi intalnit in libertate doar in Africa. cap foarte mic si plat. in conditiile in care aceasta contine foarte putine grasimi. alaturi de vena jugulara. nu poate zbura. portocaliu sau crem cu pete negre. Termenul 'ratite' provine din latinescul ratis cuvant care inseamna lipsa musculaturii de pe osul pieptului (stern). Europa si Africa. Strutul utilizeaza acesti saci pentru a-si regla temperatura corpului. Ouale strutului sunt cele mai mari in comparatie cu ale altor pasari . Rhe si Kiwi. foarte in fata si nu la baza lui cum se intalneste la alte pasari. femela este colorata in gri-maro pe tot corpul cu anumite nuante de gri spre alb catre coada si varful aripilor. iar cei pina intr-un an au coloritul penajului asemanator cu cel al femelelor. gat lung si aproape neacoperit. Rata normala de respiratie este de 7-12 respiratii/minut. putea fi gasit in stepele asiatice ulterior raspindindu-se in Asia. strutii. la capat rotunjit si aplatizat.

Alimentatia strutilor este cel mai important factor ce va influenta cresterea unor pasari sanatoase si productive. constructii.000 lei vechi. Cu toate acestea.000.Sunt pasari foarte rezistente.Un trio (1 mascul si 2 femele) pot fi productivi timp de peste 30 de ani . . ajungand doar 1-2 hectare.5 metri de piele costa in jur de 3. .Pielea este folosita in marochinaria de lux .Grasimea este cautata in industria farmaceutica si cosmetica . hranindu-se in special cu lucerna. a caror alimentatie devine adesea neprofitabila.O piata a carnii foarte receptiva si in continua crestere ca urmare a apritiei bolii vacii nebune si altor epidemii in cadrul fermelor de vaci.000 USD numai din valorificarea oualor. iar 1.Pentru cresterea lor se pot utiliza zone abandonate sau care nu sunt folosite in agricultura . piata satisfacuta doar intr-o proportie foarte mica . orz si concentrate . Foarte adesea se fac grave erori in ceea ce priveste nutritia strutilor lucru ce va reduce fertilitatea pasarilor si implicit scaderea productivitatii.Ministerul Agriculturii acorda o serie de subventii pentru crescatorii de struti . ouale fecundate se vand cu 23.Randament mult superior celorlalte animale si pasari . timp si personal .Perioada mare de fertilitate .Productie nelimitata .peste 30 de ani.Nu polueaza atmosfera sau zona in care traiesc .De la o singura femela strut se pot obtine anual 5.Investitii limitate in echipamente. Nu are nimic de-a face cu crescutul altor animale sau pasari productive. grau.Penele sunt cautate in lumea modei si in industria electronica (datorita proprietatilor electrostatice) .Iata cateva din avantajele cresterii strutilor: . Psihologia acestei pasari alaturi de particularitatile sale anatomice cer un 14 amestec special. . amestecul (compozitia) corect al alimentatiei strutului este o problema foarte delicata. bine proportionat de .000 lei/bucata. nepretentioase si docile .Ajung la o greutate de sacrificare de peste 100 kg in 12 luni .000 lei vechi/kg.pot ajunge la peste 80 oua / an .Au cea mai mare rata de conversie a mancarii in greutate .000.Terenul necesar unei ferme este mic. strutul este una dintre cele mai economice specii in ceea ce priveste hrana.Sunt pasari ierbivore.Calitatea si valoarea foarte ridicata a pielii . In ciuda marimii sale.Sunt foarte prolifice . porumb.Carnea de strut se vinde cu aproximativ 200.

dar fara alte obiecte sau resturi in ea. mai ales puii. viguroase si productive.Hranirea corecta garanteaza un venit substantial ca urmare a obtinerii unor pasari sanatoase. De aceea este de dorit ca ei sa fie tinuti intr-un spatiu curat.ingrediente. Ratiile pentru strutii reproducatori trebuie sa contina un supliment de calciu. continutul in proteine va avea variatii intre 16-22%) ratiile pentru puii de o zi foarte bogate in proteine nu sunt recomandabile deoarece pot genera anumite tulburari digestive. trebuie amintit ca alimentatia strutilor din zona mediteraneeana difera de cea a pasarilor crescute la tropice. Strutii sunt animale ierbivore. de preferat o curte cu multa iarba. De asemenea. hranindu-se in principal cu lucerna si anumite tipuri de graunte. Exista retete speciale de preparare a amestecului de mancare in functie de stadiul de viata al pasarii (de exemplu. O alta problema a nutritiei strutilor este legata de obiceilul acestora de a manca orice este stralucitor. 15 .

Obiectivul principal al firmei in prima faza este sa patrunda si sa se mentina pe piata produselor de acest fel.supermarket-uri. Arges si Suceava. Piata din tara nu este insa organizata. Bihor. Satu-Mare. Aceasta activitate s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani in multe din tarile din America. de trei ori mai valoaroasa decat pielea de crocodil. Asia si Europa Exista o cerere pe piata internationala si locala nesatisfacuta de productia actuala. deoarece sunt cautate atat carnea.4. Cluj. La ora actuala exista doar 10-15 fermieri din judetele Maramures. pielea si penele. Carnea de strut are calitati nutritive diferite de cele ale carnii de vita si de porc. restaurante si firme de comercializarea produselor agroindustriale si alimentare. cat si ouale. Aceste pasari uriase pot fi valorificate la maximum. si prin atragerea de investitii sa construiasca un abator pentru sacrificarea strutilor. Are in vedere incheierea de contracte cu firme de profil din strainatate in scopul comercializarii produselor. comerciale si manageriale ale firmei. Initial vanzarea se va face direct de la microferma urmand ca in scurt timp firma sa-si dezvolte reteaua de distributie prin incheierea de contracte cu magazine .Acestia se vor ocupa de toate problemele operationale. achizitionarii materialelor necesare pentu tarcuri si a hranei pentru pasari. fiind un aliment ideal pentru cei care vor sa tina cura de slabire si pentru bolnavii de inima. PLAN DE AFACERI –FERMA DE STRUŢI Strutomania. Cresterea strutilor in Romania este o activitate relativ noua. Ritmul de crestere a strutilor este incomparabil cu al altor animale. este folosita mai ales in 16 . carnea de strut castiga tot mai mult teren in fata carnii de vaca si de porc.Srl este o firma de productie si comert care va avea ca obiect de activitate cresterea strutilor si comercializarea acestora si a produselor derivate. Ilfov. achizitionarii de pasari. Este carnea cu cel mai mic continut de grasime (de zece ori mai putina decat la cea de porc) si contine cu 50% mai putin colesterol decat carnea de vita si de porc. Cresterea strutilor reprezinta una dintre cele mai bune oportunitati de investitie in agricultura. si puii. Investitia initiala este de 30000 RON (din care 20000 RON capitaluri proprii si 10000 RON imprumut necesar de la banca ) si va fi folosita in scopul infiintarii firmei. strutul nu este afectat de bolile specifice animalelor de consum.Din cauza encefalopatiei spongiforme a bovinelor si a febrei aftoase la porcine. Firma va fi o Societate cu raspundere limitata. avand doi actionari principali (sot si sotie). Pielea de strut. In plus. De asemenea isi propune sa organizeze piata de acest tip din Romania. Dezideratul care sta la baza infiintarii fermei de struti este unul de natura pur economica.

care cantareste intre 1. Deci este o estimare “probabila”.200 dolari.5 milioane de lei. O pana de strut costa un dolar. iar in Occident. Felul firmei: Companie privata Obiect de activitate : cresterea si comercializarea strutilor si produselor derivate Actionari principali: Popescu Ion. traiesc intr-o mare varietate de clima . piele. avand o valoare nutritiva incomparabila si fiind recomandat pentru diferite boli. Un ou de strut. din ele fiind realizate lampi.Srl isi propune sa aiba in primul an un profit net calculat de aproximativ 3500 RON urmand ca acesta sa creasca in anii urmatori (in cel mai rau caz sa se dubleze) avand in vedere strategia de marketing (astfel veniturile din vanzari vor creste in raport cu costurile fixe). Imprumuturi-. Un kilogram de carne de strut se vinde in Romania cu 30 de dolari. Trebuie mentionat ca nu pot fi prevazute toate riscurile majore. oferind facilitati in cazul contractelor mari in scopul dezvoltarii canalelor de distributie. pene). 10000 RON .000 RON 17 . Daca in primul an firma isi propune sa vanda numai o parte din oua si din pui. Ouale de strut sunt folosite insa si in mica industrie de artizanat. in anii urmatori numarul produselor va creste (carne. Strutomania. Popescu Ioana Surse de finantare : Investitii proprii -. Insa. semiarida si temperata. 20000 RON -. unul din riscurile mari ar putea fi mortalitatea mare a pasarilor (dar trebuie sa tinem cont de faptul ca potrivit studiilor sunt pasari foarte rezistente. o poseta de dama din piele de strut fiind vanduta in Occident cu 1. Pretul estimativ minim de vanzare calculat atat pentru ou cat si pentru pui incepand cu a treia luna de activitate este 1427 RON ( in conditiile in care pretul mediu al pietei este de 125 RON /ou si 1250 RON/pui in functie de varsta acestuia). El a fost conceput luand in calcul valorile medii ale costurilor si preturilor. In scopul dezvoltarii firmei. o coaja de ou valoreaza 5 dolari.5 si 2.marochinaria de lux. Acest plan de afaceri este un proiect de afacere si reprezinta o estimare a potentialului firmei.2 kg se vinde cu 1. suportand conditii climaterice extreme). (rambursabil in 3 ani) Finantare totala : 30000 RON Obiective financiare: Investitie totala : 30. actionarii isi propun reinvestirea profitului (prioritara este achizitionarea de incubatoare in al doilea si al treilea an). pretul este de 50 de dolari. Firma va practica preturi mai mici fata de cele ale concurentei. arida.

500 RON Costuri fixe Publicitate 1.000 RON Impozite pe teren.300 RON ROI = Profit net/investitie = 12% Rata de recuperare a investitiei este buna. putem lua in considerare si previziunea “in cel mai rau caz” astfel incat venitul estimat pentru primul an sa se reduca cu 25% (37. Costuri directe Ambalaje 500 RON Intretinere anuala 4.000 RON Pentru primul an nu ne propunem sacrificarea pasarilor.700 RON Dobanda la credit (50%) 10.000 RON Buget: 40. chiar o crestere a preturilor si “pierderi 0”.700 RON Profit net: 3.500 RON(struti + amenajare tarcuri) Amortizare lunara:425 RON Produs Volum vanzari Valoare vanzari Oua 100 12.500 RON Amenajare tarcuri 500 RON Salarii 15. cladire 200 RON Amortizare 5.800 RON Rata la credit 6. Daca luam in calcul preturile maxime de vanzare. 18 .000 RON Buget: 4.500 RON Total venit estimat pentru primul an: 50.100 RON Taxe si impozite(12%) 1. In cazul in care: nu sunt atinse vanzarile prevazute sau concurenta isi reduce preturile sau mortalitatea puilor este mare.500 RON).000 RON. venitul estimat pentru primul an ar deveni 70.500 RON Pui 30 37. Aceasta previziune se situeaza in categoria “probabil”.Profit brut: 4.800 RON Amortizarea investitiei:5 ani 25. tinand cont ca prognoza vanzarilor totale luata in calcul este pentru preturi medii si productie medie.525 RON Total costuri = 45.

de trei ori mai valoaroasa decat pielea de crocodil. orz si concentrate. este folosita mai ales in marochinaria de lux. chiar impropriu agriculturiii. cu 1. Un ou de strut. Productivitatea este de 31-45 kg carne macra. 1. Retetele si metodele de gatit valabile pentru vitel sint valabile si pentru strut. Sunt pasari ierbivore.culoarea. grau.1.Exista o cerere pe piata internationala si locala nesisfacuta de productia actuala. Pielea de strut. o poseta de dama din piele de strut fiind vanduta in Occident cu 1. 19 . Un pui de strut se poate cumpara cu 300 RON si poate fi vandut. din ele fiind realizate lampi . Amenajarile nu sunt costisitoare.200 dolari. pretul este de 50 de dolari. porumb. Piata din tara nu este insa organizata. cand implineste trei luni. hranindu-se in special cu lucerna. Carnea de strut a inceput sa fie servita in cele mai fine restaurante din SUA din 1992. Cercetarile au determinat ca muschiul de strut este foarte fraged. o coaja de ou valoreaza 5 dolari.2 kg se vinde cu 1. 1-2 kg pene. iar in Occident. De asemeni exista femei care realizeaza oua de strut incondeiate. Un kilogram de carne de strut se vinde in Romania cu 30 de dolari. 2. Penele sunt cautate in lumea modei si in industria electronica (datorita proprietatilor electrostatice) .000 RON . Cererea de produse este mare .5 milioane de lei.4. dar are de doua ori mai putina grasime. Exista posibilitatea organizarii acestui fel de comert mai ales ca strutii sunt o marfa buna la export . care cantareste intre 1.4 m² piele per individ. gustul si textura este similara cu cea a carnii de vaca. Grasimea este cautata in industria farmaceutica si cosmetica.5 si 2. Carnea de strut este o alternativa superba pentru iubitorii de carne rosie. turistii oferind pentru asemenea opere de arta 200 de dolari. 5. 4. Terenul necesar unei ferme este mic. Pentru ca are atita cautare. ajungand doar 1-2 hectare. Terenul folosit poate fi zona arida sau semiarida. O pana costa 1 dolar. dar in restaurantele selecte din Europa se serveste de mult. MARKETING Cresterea strutilor in Romania este o activitate relativ noua. Ouale de strut sunt folosite insa si in mica industrie de artizanat. La ora actuala exista doar cateva ferme de strut in tara noastra.1-1. nepretentioase si docile. 3. 6. avand o valoare nutritiva incomparabila si fiind recomandat pentru diferite boli. Avantajele majore ale cresterii strutilor sunt: 1. Sunt pasari foarte rezistente. Nu produce poluare zonala si nu induce mirosuri neplacute.

Procentajul adaugat la costul unitar va fi stabilit in functie de preturile competitorilor . publicitate gratuita in toate ziarele care publica anunturi gratuite si publicitate la radio si TV Realizarea unui site web cu prezentare in toate limbile de circulatie internationala. program care ajuta la dezvoltarea comertului local si regional in tarile din sud-estul Europei si faciliteaza legaturile cu firmele americane. pot fi angajate sau pensionare) si firme (intreprinderi de orice dimensiune din domeniul agicultura. Promovarea site-ului prin inscrierea in toate paginile web .de cererile clientilor(volumul de marfa si modalitatea de plata -. Promovarea produselor se va face la inceput prin toate mijloacele care nu implica costuri iar pentru cele cu plata. si a cererilor clientilor .contribuie la dezvoltarea comertului prin intermediul Internetului. alimentatie.500 RON pentru primul an: Publicitate in mass-media 1. gazduirea lui pe un server este gratuita iar schimbul de bannere se va face initial prin sistem barter (promovare reciproca).Preturile vor fi stabilite pe baza costurilor de productie. realizarea site-ului si a banner-ului o face managerul. Grupul tinta pentru toate produsele oferite este format din persoane fizice (indiferent de sex si varsta. zootehnie. 20 . am alocat un buget de 1.de exemplu pentru plata in avans se va acorda discount). comert). cu un venit disponibil mediu. Conceperea unui comunicat de presa care va fi distribuit revistelor de profil.500 RON/primul an -. Principalele obiective de marketing pentru primul an financiar : Am luat in calcul atat un volum mediu al vanzarilor cat si un pret mediu al produselor.baze de date (motoare de cautare) si prin abonarea la listele de discutii on-line Gratis -. Prezentarea ofertei de produse pe site-ul Centrului Roman de Comert Exterior si pe alte site-uri similar Inregistrarea in programul GTN-Southeast Europe (Global Technology Network ) -.

care reprezinta: fig.-magazie pentru unelte si utilaje fig.adapost furaje fig.3..5.2.1-adapost pentru animale. fig.1.2. ALEGEREA SPAŢIULUI PENTRU FERMA DE STRUŢI Constructii anexe ale fermei agroturistice fig. 21 .

De asemenea sa nu fie in zone cu curenti de aer foarte puternici si sa fie feriti de curiozitatea trecatorilor sau a localnicilor.Terenul trebuie sa fie relativ plat si se recomanda ingradirea lui precum si semanarea cu iarba. Conditia principala care trebuie avuta in vedere atunci cand se vrea infiintarea unei microferme sau ferme de struti este ca aceste pasari sunt usor stresabile in special la zgomote puternice. tocatoare. etc.1. Familiile trebuie sa aiba la dispozitie un tarc cu dimensiuni cuprinse intre 500 m patrati la 1000 m patrati ( sa nu fie foarte mic. ramane la latitudinea proprietarului cum vor fi. asadar amplasarea ei trebuie facuta departe de sosele circulate. de zone industriale sau orice altceva ii poate stresa. moara. In schimb cladirea in care sunt crescuti puii in prima parte a vietii lor trebuie sa fie o constructie solida incalzita si izolata termic. cele care sunt destinate adapostirii strutilor si puilor si cele administrative. Sa nu se uite ca strutul are nevoie de nisip si pietris marunt pe care le inghite in vederea digerarii hranei si le mai foloseste pentru a se 'scalda'. trebuie sa fie o cladire izolata termic si careia sa i se asigure o buna ventilatie si temperatura constanta. Cladirea in care se tine incubatorul (incubatoarele). la fel. Adapostul indicat este o constructie usoara din lemn cu o suprafata de aproximativ 20 m patrati.. Nu se recomanda zidarie deoarece strutii sunt animale salbatice – semisalbatice si tot ceea ce ii inconjoara trebuie sa fie cat mai natural. Construcţiile Avem 2 categorii de constructii. etc. In afara de acest considerent sa nu se uite ca strutul este extrem de rezistent inclusiv la variatiile de temperatura si isi petrece majoritatea timpului afara indiferent de anotimp. Celelalte cladiri: pentru furaje. 22 . dar nici foarte mare pentru a se evita salbaticirea pasarilor). 5. lucerna.

8 luni pana la 18 luni. neteda. se asigura intimitate in timpulsezonului de imperechere.Gardul de imprejmuire a terenului poate fi construit din gard de sarma. Gardul de plastic si paravantul pot fi folosite pentru a crea despartituri temporare in tarcurile exterioare. Trebuie remarcar faptul ca puii de strut pot evada prin gaurile de plasa 23 . Nu folositi niciodata sarma ghimpata care poate cauza serioase leziuni strutilor. Marimea tarcurilor exterioare trebuie largita pe masura trecerii timpului.5 metri vor putea retine un strut adult.4 metri inaltime.Ţarcuri exterioare pentru puii de struţ Puii de strut trebuie sa fie plasati in tarcuri optime pana la varsta de 4-5 luni. largind strucura tarcului. dar nu se recomanda a fi folosita in cazul tarcurilor.8 metri intre ele. Gardurile inalte de 1. Randul de sarma de jos trebuie sa fie suficent de inalt incat sa permita ingrijitorului sa scape de masculii agresivi. De la aprox. astfel incat unele tarcuri pot fi unite.6 metri patrati/strut”.6 metri. oferind un spatiu mai mare puilor. pentru a reduce stresul. avand in minte regula de „4. gard din zale de metal sau plasa din plastic. Pe masura ce puii cresc. Mutarea lor trebuie evitata. Se recomanda plasarea unor garduri duble intre pasuni pentru ca masculii sa nu se raneasca intre ei in lupta. Puii tineri trebuie separati in grupuri de varsta asemanatoare. Gardurile tarcurilor pot fi construite din numeroase materiale si trebuie sa fie inalte de 1. Tuburile pentru incarcare si tarcurile pentru captare trebuie sa fie de cel putin 2. astfel incat pot fi tinuti in acelasi tarc. cu o distanta de cel putin 1. Garduri exterioare Gardurile pentru puii mai mari si pentru adulti trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 1.5-1. deoarece strutii se pot rani in ea. diferenta de varsta nu mai reprezinta o problema. strutii au greutatea asemanatoare. Aproape toate gardurile au o parte superioara fina. Gardurile din sarma impletita sunt de asemenea folosite cu succes. Stalpii gardului trebuie plasati in afara tarcurilor. pentru a evita ranirea celor mici de catre strutii mai mari. Gardurile nu trebuie ingropate in pamant.5 metri si sa fie construite din 5-7 randuri de sarma neghimpata. Cand puii ating 4-5 luni. Uneori se foloseste plasa de sarma la gardurile exterioare pentru a tine la distanta pradatorii. ingradirea temporara poate fi eliminata. Tarcurile mari pot fi despartite prin garduri temporare (panza sau plastic) pentru a separa puii foarte mici in grupuri care nu au mai mult de 4 saptamani. pentru ca strutii sa nu se raneasca in sarma. Daca se amplaseaza gard viu sau un paravant intre tarcuri. constructii solide pentru a preveni ca pasarile sa evadeze. ci deschise in partea inferioara.

Puii si strutii mai tineri de un an. Adaposturile trebuie sa prevada un spatiu de 5. cele mai bune rezultate s-au inregistrat la folosirea unor sere deloc costisitoare sau hambare cu baloturi pentru adapost si vreme rea. trebuie asigurata umbra. sarma 2×4. gardul ar trebui sa aiba 1.Atat alimentatoarele cat si adapatoarele trebuie sa fie deschise si adaptate astfel incat sa ajunga la nivelul pieptului strutilor. Incepand cu varsta de 6 luni. Construcţii şi ţarcuri interioare pentru păsari mari (6 luni-varsta adulta) Desi strutii traiesc foarte bine in orice tip de clima iar adultii pot rezista la temperaturi de –23 grade Celsius.3-0. Pasarile mai tinere au nevoie de mai putin spatiu – 1. Pasunile trebuie astfel amenajate incat sa ofere strutilor posibilitatea sa intre in adapost pentru a se hrani si a bea apa. trebuie protejati de vremea rea. Este important ca gardurile sa fie construite dintr-un material neted si flexibil pentru a reduce riscul de ranire a strutilor.6 metri pentru acest tip de gard.5-1. ploilor reci si lapovitei. si in caz de vant puternic. Desi nu dau semne de agresivitate in mod normal. ei trebuie protejati impotriva zapezii. Alimentatoarele si adapatoarele trebuie astfel pozitionate incat managerii sa aiba acces la ele fara a se expune strutilor agresivi. Adapostul pentru cresterea puilor este prevazut cu o sursa de caldura. si se deschide catre un tarc aflat in exterior. strutii pot deveni violenti in timpul sezonului de imperechere. Adapostul trebuie astfel conceput incat strutii sa intre printrun culoar de retinere. trebuie blocata temporar partea de jos a gardului la o inaltime de 0. vantului puternic. Astfel.(iar animalele de prada pot intra). 24 . ghetii.5-2. care faciliteaza prinderea lor. precum si pentru a proteja hrana de vremea rea. Desi unii producatori asigura hambare incalzite pentru struti. Construcţii si ţarcuri interioare Adăpostul Strutii sunt pasari rezistente. In timpul verii. Cand puii sunt mici. binainteles.5-7. Gardul nu trebuie sa aiba colturi ascutite. etc. Materialul folosit poate fi plasa cu ochiuri/zale. Hrana si apa trebuie plasate in interiorul adapostului pentru a determina strutii sa intre de bunavoie. ei au nevoie de adapost pentru vreme rea. In amenajarea unui astfel de stabiliment trebuie prevazut un spatiu in care sa fie izolate pasarile bolnave sau cele nou-venite.5 metri patrati. Tarcurile amenajate astfel simplifica procesul de prindere si retinere a pasarilor. existenta hranei si apei in adapost protejeaza strutii impotriva conditiilor meteorologice neprielnice.6 metri in inaltime.5 metri patrati/strut. cu toate acestea.

Aceasta asigura pastrarea apei la o temperatura optima. Mutarea puilor dintr-un loc in altul trebuie minimizata. chiar evitata. langa un colt. strutii nu agreaza apa foarte rece. realizand o zona in forma de „U” sau in forma de triunghi. protejandu-va astfel si pe dvs. Cand nu este folosita.  cel mai cunoscut tip de podea folosit pentru strutii tineri sau cei pentru imperechere este solul natural sau cel acoperit cu nisip. Construcţii şi ţarcuri interioare pentru puii tineri (varsta: o zi-6 luni) Se recomanda construirea hambarelor pentru pui pe sistemul „toti intrati-toti iesiti”. ca pasarile sa creasca impreuna in acelasi loc fara a fi mutate sau amestecate cu altele. O pereche trebuie sa dispuna de minim 3-3.În construcţia unui adăpost trebuie avute in vedere:    masuri de siguranta si protectie alimentatoarele si adapatoarele sa poata fi accesate din afara adapostului usile trebuie astfel proiectate incat sa fi deschise si inchise cu usurinta din afara tarcului. cele care se deschid in doua parti si cele care se ridica. portile trebuie sa fie suficient de largi pentru ca pasarile sa intre neingradite (1.   spatiile mai mari sunt intotdeauna de preferat. un trio de 3. spre colt. . si strutii. Aceasta permite separarea masculului de personalul ingrijitor in timpul colectarii oualor   facilitand sortarea si manipularea. poarta va fi deschisa la un unghi de 90 grade. Se poate realiza o deschizatura prin atasarea unei usi batante pe o parte a tarcului.   furnizati iluminare si ventilatie corespunzatoare planificati dimensiunile tarcului interior in functie de marimea hambarului si de numarul pasarilor din fiecare tarc.  asigurati apa printr-o sursa de caldura care sa o impiedice sa inghete pe timpul iernii. sau mai mare. poarta batanta sta lipita de un perete. Cele mai folosite sunt portile care se deschid intr-o parte. datorita 25 impactului si expunerii la boli. O cale economica de a realiza acest lucru o reprezinta plasarea unui boiler de 250 Watti intr-o caldare de 15-20 litri.4-2.5 metri. urmat de pierderea puilor.5-5 metri. deoarece poate cauza stres nedorit. acoperit cu paie pentru odihna (asigura caldura si absorbtia). stabiliti o zona in care sa examinati pasarile. Cand este necear.4 metri).

trebuie sa va asigurati ca le puteti inchide temporar atuni cand puii sunt inca mici. facilitatile si mediul. nevoie de spatiu pentru alergare. Aceasta se poate realiza prin marirea spatiului pe masura ce puii cresc.Măsuri de siguranţă Caile de iesire din tarcurile pentru crestere trebuie realizate sub forma portilor specifice caselor.La varsta de 0-12 saptamani se inregistreaza cea mai mare mortalitate. varsta sau dimensiuni. Devine imperativ ca prin experienta. suficient de larga pentru a permite accesul unui om. Ei au. altfel pasarile risca sa-si prinda gatul).5-2.O serie de factori sunt esentiali in cresterea puilor: genetici.5-5. bineinteles. nutritia.Spatiul interior pentru pui devine foarte important in timpul sezonului rece. ca urmare a cresterii neadecvate. facilitatile trebuie planificate astfel incat puii sa dispuna de spatiul necesar. conditiile de clima. sau se poate lasa un spatiu de 4. 5.5 metri patrati spatiu/pui. deoarece puii au nevoie de un mediu cald cel putin in primele 3-4 luni de viata. se recomanda un spatiu de 2. 26 . pe masura ce puii cresc. În construcţia amenajării trebuie avut in vedere: Spatiul sau marimea tarcului depinde de numarul de pasari din grup. Pentru primele 4 saptamani din viata. (Aceste gauri nu trebuie sa fie prea inguste.2. Cand se folosesc aceste porti realizate de om.5 metri. (Acest spatiu nu este adecvat. managementul. tarcurilor pentru pui). Deoarece cresc foarte repede. Retineti regula de 1. unde pot fi plasati pana la 12 pui. cercetare si cunoastere.5 metri de la sol pana la limita gardului – suficient de inalt pentru ca un om sa se rostogoleasca pe sub gard. In timp. hambar si primul gard. dar poate fi prea ingusta pentru ca o pasare matura sa patrunda prin ea. si daca ele dispun de un spatiu exterior. O metoda necostisitoare de realiza porti o reprezinta lasarea unui spatiu intre cladire.Creşterea artificială a puilor Managementul joaca un rol important in cresterea cu succes a puilor. starea de sanatate. precum si factorii de stres.Crescatorii de struti se confrunta adesea cu o mortalitate ridicata la pui si strutii tineri. de asemenea. spatiul poate fi marit. sa se reduca mortalitatea.3.5×3. 5.

Temperatura Deoarece temperatura in incubator este de 36 grade Celsius. si nici prea ridicate. acestea trebuie acoperite cu panza de sac in primele 20 zile pentru ca puii sa nu manance resturile. rumegusul sau nisipul sunt scuturate zilnic pentru a se usca. Prin agitarea hranei cu regularitate. Lucerna se taie foarte fin (bucatele de 5 mm). sunt curiosi si vor veni sa cerecteze. incalzit cu infrarosii. Este important ca puii sa invete sa manance terci din primele zile de viata. Puii nu trebuie expusi la temparaturi scazute. Hrănirea II.Poate fi de asemenea plasat un pui mai mare care stie sa se hraneasca. I. Lucerna se administreaza dupa virta de 2-3 saptamini. vulpi etc). dezinfectate si reumplute. In acest timp. Temperatura puilor trebuie sa fie de 33-34 grade Celsius in primele 10 zile de viata. precum si ventilat. Puii vor fi atrasi de alimentatoare si vor invata repede sa manance. sunt susceptibili de a se imbolnavi intr-un mediu rece. Dupa ce panza este indepartata. pui vor fi indemnati sa manance. Acestea nu trebuie sa fie adanci pentru ca puii sa se poata deplasa cu usurinta printre ele. pentru a-i invata pe cei mici acest lucru. aparand astfel probleme intestinale. cat si in fata conditiilor de clima neprielnice. Ei trebuie sa aiba acces la hrana si apa din primele zile. Trebuie tinuti intr-un mediu uscat si curat. Daca puii sunt asezati pe rumegus. apoi de 29-30 pana la varsta de 3 saptamani. se inmoaie. cu 8-10 orificii de alimentare cu hrana si apa. Dispozitivele pentru hrana si apa trebuie curatate. Camerele incalzite uniform vor preveni aceasta problema. coji de orez sau nisip pentru constructii.Facilitatile pentru crestere trebuie astfel proiectate incat sa protejeze puii in fata pradatorilor (caini. inainte de a fi trecuti pe alimentatie cu lucerna. trebuie acordata atentie pentru ca puii sa nu raceasca cand sunt mutati. Sectorul in care sunt tinuti puii de o zi trebuie sa fie dezinfectata inainte. 27 . Puii crescuti intr-un mediu stramt. De la 3 la 8 saptamani. Se recomanda incalzirea centrala sau becuri calorice ceramice. se amesteca cu terci pentru pui si se da puilor de 6 ori pe zi. puii trebuie tinuti intr-un spatiu mic (3×3 m/50 pui). temperatura ideala este de 21-26 grade Celsius. Puii nu trebuie niciodata lasati sa se ude pana la piele.

pentru a preveni inecarea accidentala. Masculii pentru imperechere ar trebui sa primeasca 16 ore de lumina pe zi. 28 . pentru a controla durata luminii. culoare preferata de struti. cauzand indigestie. acest fapt poate fi cauzat de infertilitatea masculului. pentru a preveni cresterea amoniacului. O temperatura constanta. la inaltimea puilor. mai ales daca sunt multi pui. este esentiala. Puii mai mici de 4 saptamani nu trebuie sa primeasca fibre mai lungi de 5-8 mm. Trebuie utilizate ceasuri alaturi de lumina artificiala. ce vor activa sistemul de incalzire atunci cand se inregistreaza scaderea temperaturii la un anumit prag. incepand cu 3-4 saptamani. Un grad in plus la caldura este mai nociv decat unul in minus. Puii care se dezvolta mai greu sunt dificil de indentificat in grupuri mari. pentru a incuraja ciugulitul. dupa care puii trebuie invatati sa se adapateze la temperaturi normale.Containerele pentru hrana trebuie proiectate astfel incat puii sa nu se calce in picioare.Pentru a preveni deshidratarea. dar pe de alta parte ei nu trebuie supraincalziti. Programele de iluminat folosesc o combinatie de lumina naturala si lumina artificiala pentru a stimula si prelungi productia de oua si fertilitatea. Ventilaţia III. pentru ca acestia sa incepa sa faca mai multa miscare. Iluminatul Performantele reproductive ale strutilor sunt reglate in functie de durata zilei-lumina. Puii trebuie sa fie cat mai apropiati ca varsta in cadrul unui grup.Grupurile de mai mult de 50 de pui trebuie tinute in spatii largi. circa 2 kg la 50m kg de hrana. IV. Daca fibrele sunt mai lungi. dar ingreunand managementul general. Apa poate fi imbogatita cu o soluti e de multivitamine.Curentul este nociv pentru pui. mai ales in lunile de iarna. Ouale sunt de obicei nefertile in ultima parte a sezonului de imperechere. spatiul in care stau poate fi marit cate putin in fiecare zi.. ele vor forma un ghem fibros in stomac. fibrele pot ajunge la 10 mm.Este important sa se asigure pietris pentru pui. Dupa 7 zile acesta zona trebuie sa masoare 4×10 m/50 pui. Se presara lucerna proaspata peste hrana. permitand detectarea anomaliilor. Incalzirea suficienta. Dupa 4 saptamani.Imediat ce puii incep sa manance din terci. apa potabila poate fi colorata galben-verde. mai ales in prima saptamana. poate fi mentinuta in puiernita prin suspendarea unor senzori de caldura.Adapatoarele trebuie sa fie putin adanci pentru puii de o zi pana la 2 saptamani. puiernita trebuie ventilata permanent.

el nu trebuie schimbat. pot fi aprinse 2-5 lumanari pentru lumina artificiala. Pe masura ce se avanseaza in sezonul de imperechere. Puii trebuie tinuti in sistem extensiv cat mai mult timp posibil. Daca ferma de struti este plasata intr-o zona in care durata de zi-lumina este mai mare de 16 ore.Cand puii au doua saptamani si sunt pregatiti pentru lucerna. Durata de zi-lumina nu trebuie niciodata scurtata iar intensitatea luminii nu trebuie niciodata scazuta in timpul ciclului de depunere. fara sa existe spatiu disponibil. sistemul de incalzire trebuie inchis iar puii scosi afara. si prea putina hrana concentrata. in primele zile. 29 . se pot produce pierderi considerabile. Pe masura ce puii cresc. trebuie facuta gradual. inainte de a fi transferati pe pasune (nu inainte de varsta de 4 luni). se pot plasa folii de plastic la garduri pentru a proteja. Dupa apusul soarelui. cuibarul se aglomereaza cu pui. Daca tarcurile sunt prea mari. potriviti ceasul pentru a arata cea mai lunga perioada cu lumina naturala. nu mai mult de inaltimea burtii strutilor. insa baza tuturor sistemelor o reprezinta sistemul pasunilor cu lucerna si al alimentatiei pe baza de concentrate. ele incepand productia de oua mai repede cand vor fi plasate impreuna in sezonul de imperechere. Crescatorul de struti trebuie sa cunoasca ce elemente nutritive sunt cerute de pasari. in sistemul extensiv. Pe masura ce se incalzeste. pentru cateva ore. Dupa ce au fost plasati in acelasi loc. pe parcursul intregului sezon de imperechere. puii trebuie tinuti inchisi. nu trebuia lasati afara in frig.inainte de a se imperechea cu femelele. In caz de vreme rea. V. atat femelele cat si masculii primesc 16 ore de lumina pe zi. In zilele cu vant puternic.Daca strutii pot fi hraniti cu furaje sau grane. puii vor manca prea multa lucerna. Condiţii exterioare Exista o serie de sisteme de crestere a puilor. Schimbarea. Daca in acest interval se inrautatesc conditiile meteo. Femelele si masculii adulti trebuie separati dupa sezonul de imperechere.Daca un anumit sistem da rezultate bune. atunci cand se impune. trebuie sa se realizeze un echilibru intre acestea si alimentatia din comert. pentru a stimul aproductia de oua. Lucerna trebuie sa fie scurta. iar pui mai mai sunt scosi afara. Aceasta va permite pasarilor sa fie mai odihnite. Alimentatoarele si adapatoarele trebuie plasate in tarcuri. Nu trebuie permis ca strutii sa devina supraponderali. iar gardul nu este mai mare de 3×3-5×5 metri.Trei sau patru zile cu lumina sczuta sau durata micsorata poate genera ca intregul grup sa stopeze productia de oua. ei pot fi plasati in spatii mai mari.Nu trebuie neglijata importanta hranirii corecte.

noua dieta ar trebui sa o inlocuiasac total pe cea veche. S-au intocmit putine studii si exista inca foarte multe necunoscute despre dietele optime.Exista o cantitate limitata de informatii cu privire la cerintele nutritionale ale strutilor. plantele si fructele suculente constituie o componenta importanta alaturi de insecte si soparle. Tarcurile trebuie curatate de pietricele. schimbarea de la un tip de hrana la altul se realizeaza incet. au fost trasate cateva linii generale prin activitatea desfasurata in Africa. probabil. 5. Cu toate acestea. Dupa 4 zile. Strutii sunt animale ierbivore. Puii tineri vor ingiti orice. In multe cazuri. Celelalte tipuri de hrana trebuie sa fie sub forma de cocoloase. Strutii calatoresc pe distante mari pentru a-si procura hrana si apa necesare. inca de la infiintarea primelor ferme de crestere a acestor pasari. dar trebuie bagati in adapost pe timp de noapte. vegetatie uscata. mixul este de ½ cu ½. si alte materiale ce pot cauza obstructie intestinala. Schimbarile bruste de dieta pot provoca probleme digestive si chiar deces. o serie de ingrediente de calitate ar trebui sa fie intalnite in recomnadarile de hrana pentru struti.4. De asemenea. Dupa 8 zile. Dupa doua saptamani din acest proces.1.4.La varsta de 6-8 saptamani.Pot fi manevrati in grupuri de 25-50 pasari. se curata resturile de hrana. constand in principal din plante. Modificări în dieta Modificarile in dieta trebuie introduse gradat.Intr-o prima etapa. se amesteca ¼ hrana noua cu ¾ hrana actuala.sarma. Hrănirea puilor de struţ Nutritia in cazul strutilor a reprezentat o problema majora pentru producatori. 5.Aceasta se datoreaza. pioneze. Ca in cazul tuturor dietelor. hranindu-se cu o varietate de plante si arbusti. Este foarte important ca tranzitia sa fie facut 30 . puii pot fi plasati afara daca vremea este prielnica.Excesul de grasime este daunator productiei de oua si afecteaza calitatea carnii de strut. trebuie acordata atentie pentru a produce portii consistente.Atunci cand hrana este fabricata.Intr-o prima etapa. amestecand noua dieta in cea deja existenta. faptului ca strutii prefera o dieta variata. Utilizarea unei game diversificate de ingrediente ajuta la reducerea variatiilor inerente la toate ingredientele luate separat. se amesteca ¾ cu ¼ din vechea dieta. hrana trebuie oferita sub forma faramitata.Intotdeauna. si chiar deces.Acest tip de dieta este dificil de duplicat in forma de cocoloase.

Pana la aceasta varsta raportul este de 6. minerale si necesar energetic trebuie incluse in fiecare ratie. Trebuie insa retinut faptu ca hrana umeda va fi asimilata mai rapid de organism. zapada abundenta). raportul devine 12:1.Pot aparea probleme dupa ce a avut loc tranzitia. poate aparea diaree.Cercetarile efectuate in ultimii 5 ani ne indica cum trebuie modificate ratiile pentru a obtine maximum de crestere. provocandu-si probleme intestinale. Compozitia generala a acestui tip de hrana consta in 18% proteine si 16% fibre.Aceste cercetari au ajutat la stablirea ratiilor pentru struti. Recipientele pentru hrana trebuie curatate zilnic iar resturile de hrana trebuie indepartate si oferite pasarilor mai in varsta. Pasarile care au fost hranite in concordanta cu greutatea lor in 1995. Dupa aceasta etapa. din prima zi.Un pui bine hranit. rezultand numeroase probleme. Pana la varsta de 10 luni. Cerintele se schimba in mod continuu.Daca evolutia strutului da semne de retard ca urmare a continutului scazut de proteine avut la varsta de o zi. vitamine. Combinatiile de materii deteriorate pot determina incapacitatea de a consuma hrana. costul total pentru hrana de la varsta de o zi pana la 14 saptamani va fi mult mai mare. De exemplu. Daca una dintre aceste componente este exclusa cresterea va fi influentat negativ. ceea ce va determina retard si malformarea oaselor. In primele zile. cauzand indigestie. va creste mai repede. Hrana sub forma de cocoloase este esentiala incepand cu varsta de trei luni. reducand bacteriile. Componenta proteica este suficienta pentru a asigura o crestere adecvata fara a cauza probleme pentru picioare sau sistem osos. fecalele trebuie adunate cu regularitate. puii isi consuma propriile fecale.incet. pasarile pot evita hrana. de mentinere a greutatii. comparativ cu 22 kg in 1991 (pentru varsta de 3 luni). sau alte reactii. Puii tineri prefera sa manance pamant decat „cocoloase”. Pregatirile trebuie facute in avans pentru a asigura rezervele de hrana si apa pentru cazuri de urgenta (ex. Pentru a evita pericolele. Cercetarile efectuate au indicat faptul ca puii pana la varsta de 6 luni trebuie hraniti cu „cocoloase”. strutul este un animal foarte „economic”. Dupa prima hranire.5 kg hrana / 1 kg luat in greutate. au atins o greutate de 35 kg. atingand varsta pentru vanzare mult mai rapid. fecalele pasarilor trebuie supravegheate 31 . Cercetarile au indicat faptul ca o hranire adecvata poate determina diferente de greutate de pana la 13 kg la varsta de 3 luni. dupa care se poate folosi o ratie mai slaba. In general puii prefara hrana umeda in locul celei uscate. iar continutul ridicat de fibre se dovedeste a regla consistenta fecalelor. Nivelele acceptate de aminoacizi. Printr-o hranire adecvata a strutului se poate atinge maximum de greutate pana la varsta de 10 luni. ratia trebuie ajustata in mod continuu. Deoarece necesitatile nutritive ale strutilor se schimba in primele 10 luni.

La inceputul „modei” privind cresterea strutilor. si o ratie de intretinere.3-1. Insa. Economia struţului In ultimul deceniu. potentialii investitori sunt avertizati ca afacerea de crestere a strutilor poate capata un grad de risc. In general. Apoi ratia este crescuta pana la varsta de 10-14 luni (cand sunt pregatiti pentru taiere).8 Dieta pentru strutii adulti este asemenatoare cu cea pentru pui. cu exceptia faptului ca pasarile pentru reproducere trebuie sa aiba o ratie de calciu/fosfor suficienta pentru a compensa productia de oua. Se recomanda consultarea veterinarului si/sau companiei furnizoare pentru detalii in ceea ce priveste hrana. Acestea pot determina cea mai adecvata forma de hrana si nivelul optim de hranire a strutilor pe diferite stadii de dezvoltare .timp de 3-5 zile. Acest regim trebuie sa permita pasarilor sa-si pastreze grautatea fara sa o creasca si chiar sa o reduca (nu mai mult de 5-10%) in afara perioadei de depunere a oualor. in celelalte luni ale anului. indivizii de pe piata au observat cum investitia lor initiala a crescut de 10 ori. Puii sunt alimentati cu o ratie de start in primele trei luni. Se recomanda mentinerea pasarilor pe dieta de intretinere in afara perioadei de depunere a oualor.3 1. strutul a fost privit ca o potentiala schema de imbogatire rapida.1 5 5-6 6-7 7-8 10 1.Hrana pentru pui trebuie proiectata pentru ca pasarile sa castige in greutate cu minim de efort. La primele semne de diaree. Cu doua luni inainte de aceasta perioada.6 2-3 3-4 4-5 3. Rata de creştere Varsta (saptamani) Greutatea medie (kg) 0. Stocul pentru inmultire este alimentat cu o ratie speciala timp de 6 luni pe an. 5. strutii adulti consuma aprox.5. Cei care initiaza o astfel de afacere trebuie sa apeleze la experienta companiilor de furnizare a hranei pentru struti. pasarile trebuie tratate cu antibiotice plasate in hrana sau apa. proteinele pot fi din nou administrate pasarilor pentru a le energiza inainte de depunere. 32 . Luarea in greutate intr-un timp foarte scurt poate cauza probleme cu picioarele la puii tineri.8 kg de hrana/zi. 1. pe masura ce numarul pasarilor pentru imperechere creste.

si se adreseaza elitelor din Europa si SUA. iar daca se adauga o a treia pasare. ridicarea monopolului Africii de Sud asupra strutilor.2 35 30 100 35 Productia medie de carne-1 an. au devenit tot mai interesati in a achizitiona carne de strut. Atunci cand aceasta reducere se va produce. prin faptul ca poate produce un numar atat de mare de produse. Cu toate acestea. carnea de strut este asemanatoare cu cea de vaca. si poate produce 30-90 oua pe an.Strutii fac pui foarte devreme si cu mai multa regularitate decat animalele traditionale. De cand s-a dovedit ca aceasta carne „rosie” este mai sanatoasa decat carnea rosie traditionala. femela-strut poate incepe sa depuna oua la varsta de 2 ani. pielea de calitate vor avea un viitor luminos pe piata mondiala. spre deosebire de vaci sau oi.Strutul este o pasare complexa. beneficiile carnii sanatoase de strut. datorita faptului ca are un continut scazut de grasimi si colesterol. De exemplu. Doar 4000 metri patrati sunt necesari pentru a creste o pereche de struti. potentialul pe piata al strutului este enorm. precum si cresterea numarului acestora.3500 Pret mediu carne (USD)-1 kgVenituri estimate (USD)1 an5 17500 Avantaje Strutii nu necesita un spatiu mare pentru a creste. atunci este necesar 5000 metri patrati. presiunea ridicata a sangelui. si bolile cardiace. Harta economica comparativă Perioada de incubare -zilePerioada pana la taiere zile Marimaniea tarcului-haPerioada de productie Animale crescute1 an Greutatea medie la taiere-kgCant. numerosi consumatori constienti din intreaga lume. vor antrena reducerea pretului pana la un nivel rezonabil. Ceea ce trebuie acum urmarit este ca aceste produse variate sa fie plasate pe piata de catre crescator. carne obtinuta-kg42 365 0. si de a face fata unei piete dinamice. 33 . ca vaca. care sunt ingrijorati de atacurile de cord. Din acest motiv. produsele obtinute de la struti sunt extrem de scumpe. La ora actuala. fiind mult mai sanatoasa.

cu toate acestea.000 struti in SUA. Australia sau Noua Zeelanda. cea mai grava problema in ceea ce priveste carnea de strut.Atunci cand strutul este taiat. deoarece pielea de strut este considerata a fi cea mai fina si mai rezistenta din lume. carnea este vanduta distribuitorilor si restaurantelor. pe de o parte cresterii numarului de exemplare disponibile pentru imperechere. cat si pentru consumator. carora sa le ofere aceste produse la un pret rezonabil. crestere. pielea este vanduta pentru productia de produse de inalta calitate. Africa. Cand strutul este dus la sacrificare. Se previzioneaza ca piata de struti se va afla in plin proces de crestere a cererii in viitorul apropiat. de incubatie. Europa.000. De aceea.000 si 700. Numarul actual de struti crescuti in ferme. fapt extrem de benefic. in cele din urma. se recomanda ca producatorii sa se asocieze. iar pe de alta parte ridicarii monopolului sud-african. ochii sunt dispusi pentru centrele de cercetare a cataractei la oameni pentru a fi studiati. pentru a face aceasta industrie profitabila atat pentru crescator. „Strutii on-line” pot realiza procesul de gasire a perechilor. se pierde foarte putina carne in procesul de taiere. astfel incat ambalalatorii sa identifice restaurante si distribuitori en-detail. iar fermele de struti pot comunica intre ele. in timp ce carnea de strut are un continut scazut de grasimi si colesterol. iar carnea este foarte scumpa. Dezavantaje Investitia de intrare pe piata de struti este destul de ridicata. Industria de crestere a strutilor are acces la programe de crestere si cumparare disponibile On-Line. In prezent. Asociatia Americana pentru Struti estimeaza ca va fi nevoie de aprox. clocire. este posibil sa se realizeze un profit semnificativ in 5 ani. pe teritoriul SUA. In prezent. produsele obtinute de la struti devin din ce in ce mai accesibile. variaza intre 400.000. avand in vedere rata ridicata de natalitate a strutilor. penele sunt vandute constructorilor de automobile pentru a fi folosite in ultima etapa de vopsire a acestora.Aceasta se datoreaza. si chiar deplasarea pasarilor la taiere. prin Internet. ca afrodisiac. 3. picioarele sunt plasate intr-un praf foarte fin si vandute in Estul indepartat. 34 . fie ca se afla in SUA. pentru a furniza o cantitate suficienta de carne. vanzare oua si pui. o reprezinta faptul ca nu sunt suficiente exemplare.

cu o medie de 1. Calitatea oului In general. Ouale mici sunt de obicei produse la inceputul sezonului sau de catre pasari tinere. Ouale supradimensionale au o suprafata mica pentru gaze si schimb de vapori de apa. Nisipul trebuie sa se afle intr-o groapa adanca de 1 metru. atunci se recomnada construirea unei anexe sau a unei zone acoperite. si de aceea pot produce pui slabi. Ouale foarte mici au coaja foarte subtire si de obicei nu contin galbenus. cu un canal de scurgere pe margine pentru a drena apa pe timp ploios. are o pierdere de integritate structurala care o expune la invazia agentilor straini. dar se situeaza intre 1300 si 1700 g. expunand oul la bacterii sau ciuperci. De exemplu. Dimensiunile oualor Ouale de strut pot varia de la 350 la peste 2200 grame. rezultand pui slabi si deshidratati. si sunt cel mai adesea infertile. si poate avea intre 1. Marimea medie variaza in functie de subspecie si de conditiile de domesticire. inhiband in acelsi timp. carbohidrati sau grasimi. ouale subdimensionale pierd excesiv apa in timpul incubatiei.7-2. Coaja de ou Coaja se comporta ca o bariera selectiva ce permite schimbul de oxigen. Coaja subtire permite trecerea excesului de apa. Efectele datorate hranirii asupra morfologiei embrionului si mortalitatii au fost descrise in cazul puilor degaina. ciobituri. ducand la nasterea de pui slabi.4 si 2.5. Goaja groasa inhipa pierderile de apa. cu edeme. edematosi. si servesc in prezent ca baza pentru analiza relatiei nutritiecapacitate de clocire in cazul strutilor.4 mm.6.0 mm. creste. Strutilor trebuie sa li se puna la dispozitie zone pentru cuib cu nisip curat. Pe de alta parte. carenta de vitamine sau minerale poate duce la un ou redus din punct de vedere nutritiv. ouale produse sunt echilibrate dar mai mici decat marimea normala sau mai putine la numar. patrunderea unor factori de infectie. daca femela este deficitara in proteine. Cerinţe pentru cuibar Atat procedura de colectare a oualor cat si cea de igienizare pot fi simplificate daca se proiecteaza adecvat cuibarele. Coaja cu crapaturi. sau alte texturi neregulate. Daca se plaseaza un sopron in tarcurile pentru imperechere. famelele-strut hranite excesiv cu cereale. dioxid de carbon si vapori de apa. pe o 35 . Grosimea cojii variaza intre struti. au produs oua care au dat nastere la pui cu edeme datorate sangerarilor subcutanate. Cu toate acestea.

Aceasta metoda functioneaza mai bine atunci cand cuibul este plasat in apropierea portii de acces. acesta este plasat langa gard.1. Ouale ramase in cuib pot fi strivite sau chiar mancate de catre strutii adulti. o persoana distrage atentia masculului catre cealalta parte a tarcului. Ouale trebuie identificate la fiecare colectare. in general. Colectarea imediata previne distrugerea embrionului la temperaturi ridicate. numarul femelei. si alte metode de identificare. De asemenea. sunt necesare pentru a evalua productivitatea. va rezulta o productie mai mare.latura a sopronului. astfel incat ouale sa fie colectate la 10-15 minute dupa ce au fost ouate. ceea ce angajeaza o cantitate mare de nisip. Alaturi de hambar. Trebuie sa existe lucratori specializati care sa supravegheze femelele. de aceea. ouale lasate in cuib peste noapte se pot raci. dupa-amiaza sau seara. permitand bacteriilor sa intre in ou prin pori. In mod ideal. aceasta metoda ar trebui sa functioneze dar strutii pot alege sa-si construiasca cuibul unde doresc. Numarul tarcului. Strutii agresivi pot fi hraniti si inchisi intr-en tarc in timp ce sunt colecatate ouale. cu ultima colectare la apusul soarelui. In cele mai multe cazuri. Teoretic. colectarea oualor trebuie sa se faca de cateva ori pe zi. Toate aceste date trebuie organizate in dosare inainte ca ouale sa fi igienizate si depozitate. permitand celeilalte persoane sa se furiseze rapid pentru a aduna ouale. Puteti astepta pana ce masculul incepe sa construiasca cuibul. Mentinerea igienei cuibului reprezinta cea mai simpla cale pentru a reduce atacul mocrobilor. trebuie sa aveti o rezerva permanenta de nisip curat pentru a acoperi cuibul. permitand cuticulei sa se usuce.acesta va proteja de ploaia venita din mai multe directii. mai ales cand stau la soare.6. Usurinta in colectarea oualor depinde de structura tarcurilor pentru imperechere si a cuiburilor. 36 . si apoi acoperiti locul cu nisip. expunerea la microbi si pierderilor datorate furtului. Daca ouale sunt colectate in fiecare zi. colectarea oualor reprezinta o munca de echipa. mai ales in zilele calduroase. Ouale lasate in cuib timp de cateva zile sunt expuse variatiilor de temperatura. Pe de alta parte. si pot fi notate pe ou cu un creion. de aceea ele trebuie colectate cat mai curand posibil. Colectarea oualor Strutii isi depun ouale. metoda este ineficienta. 5. Nu este simplu de intrat in cuib pentru a colecta ouale. In cele mai multe cazuri. unde sa se construiasca cuibarul acoperit.Masculul va sapa in cuib in mod regulat.

se foloseste apa ce contine un agent de igienizare. Oricare metoda este folosita. 37 . deci strutii trebuie indepartati din cuib inainte de colectare. Nu se foloseste dezinfectant care poate altera coaja de ou. iar ouale sa fie colectate cat mai rapid. trebuie sa existe cate un prosop curat pentru fiecare ou care sa nu fie reutilizat. dar acest risc poate fi redus prin metode de igienizare adecvate. exista un dispozitiv numit „captator de oua” care poate fi folosit din afara tarcului pentru a apuca oul. pentru a preveni raspandirea bacteriilor. Curăţarea ouălor Cel mai important aspect in reducerea contaminarii oualor il reprezinta producerea unui ou curat. teoretic toate sunt acoperite de praf si pamant pe suprafata si in pori. Trebuie remarcat faptu ca strutii obisnuiesc sa stea in cuib si sa se joace cu ouale dupa ce au fiost depuse. De asemenea. Apa trebuie schimbata permanent. Este imperativ ca aceste cuiburi sa fie cat mai curate cu putinta. unele dintre ele adoptate de la cresterea puilor. intrucat poate impinge bacteriile mai adanc in porii oului. Doar in situatii extreme ouale pot fi udate in tipul procesului de curatare. Manusile de latex trebuie purtate la manipularea oualor. pentru a preveni ca uleiurile din piele sa patrund in coaja de ou. Cu toate acestea. Ouale nu trebuie sterse cu o carpa. Exista. Desinfectia cuibului este sustinuta de unii crescatori. Managementul strutilor recomnada ca ouale sa fie depuse in cuiburi sub forma unor gropi nu foarte inalte in pamant. sau o punga de plastic pentru a colecta ouale .Pe cat posibil. ce contine compusi cu amoniu. Igienizarea ouălor Acesta este un sector unde inca se intreprinde un volum insemnat de munca. Pamantul si ingrasamintele trebuie indepartate cu grija cu smirghel. crescand sansele de infectare. deoarece ouale de strut sunt depuse in pamant. o serie de metode de igienizare a oualor. iod. Curatarea incorecta este mai daunatoare decat absenta ei. Nisipul plasat in cuib asigura un substrat curat ce este tolerat de struti. Din nou. cuibul trebuie sa se afle la o distanta rezonabila de gard. il expun la contaminari. la ora actuala. Nu se recomanda curatarea oualor decat daca este absolut necesar. clor. Daca acest lucru nu este posibil. sau folositi manusi de cauciuc.Marimea fizica a unui ou. dar eficienta metodei ramane de dovedit. Doar ouale curate trebuie incubate. asigurati-va ca va spalati pe maini inainte de colectare. precum si perioada lunga de incubatie. se construiesc tarcurile astfel incat sa se poata inchide pasarile in afara cuibului. Daca ouale trebuie spalate.

Dezavantajele acestei metode constau in faptul ca bacteriile se pot dezvolta in aceasta solutie daca nu este schimbata in mod frecvent . depozitarea la rece nu dauneaza oualor. Aceasta metoda este mai fina decat prima. permitand procesarea in grup a oualor. de aici si necesitatea de a feri cuibul de ploaie. intr-o camera intunecata. Ouale de strut depozitate la/peste aceaste temperatura prezinta o mortalitate crescuta inca din a doua zi de viata. luminand capatul oului cu o lanterna. atunci ele pot fi transferate fara a contamina oule individuale. Au fost dezvoltate o serie de metode de igienizare a oualor. Atunci cand se efectueaza corect. si sters imediat cu un prosop de hartie.3 grade Celsius. orice igienizare este efectuata de incubator. astfel ca udarea oului poate duce la deteriorarea suprafetei oului. Umiditatea relativa de 75% este recomandata pentru a preveni pierderea in exces a apei sub forma de vapori. oul trebuie lasat sa se raceasca pana ce o celula de aer devine vizibile (2-4 ore in. ouale trebuie colectate cat mai curand posibil. Celula de aer poate fi identificate imediat ce oul este depus. Daca ouale sunt pozitionate cu celula de aer in sus in tava incubatorului. 5.O metoda utilizata este inmuierea oului intr-o solutie de dezinfectare. urmata de stergerea oului cu un prosop de hartie.2. Ulterior. 38 . inclusiv expunerea acestora la ultraviolete. Pragul de temperatura pentru cresterea embrionului trebuie sa fie de 20 grade Celsius. in timpul depozitarii oualor. dar prezinta de asemenea un coeficient de risc in ceea ce priveste suprafata oului. dar clocirea va fi redusa semnificativ la doua saptamani. functie de temperatura). Oul este apoi plasat intr-un frigider la o temperatura de 16 grade Celsius pana ce va fi dus in incubator. Ouale sunt lasate in cuib timp de 10-15 minute dupa ce au fost depuse daca temperatura si suprafata cuibului sunt uscate.6. Ouale „se strica” atunci cand au fost depuse intr-un cuib umed. Depozitarea ouălor Depozitarea oualor inainte de incubatie sporeste eficienta managementului clocirii. In acest punct. O varianta o reprezinta depozitarea oualor in pozitia orizontala. Daca cuibul este umed.818. Orice fir de nisip sau praf de pe suprafata oului trebuie „periat” cu o pensula moale. Ouale depozitate la o temperatura cuprinsa intre 12. pot fi pastrate in siguranta timp de o saptamana. Ouale ar trebui plasate pe un gratar (rastel) din sarme curat in camera de depozitare. Oul este apoi pulverizat cu un dezinfectant. O varianta a acestei metode consta in pulverizarea oului cu dezinfectant.

Cuibul este o groapa nu foarte adanca in pamant. O productie mare de oua se obtine daca ouale sunt indepartate din cuib in fiecare zi. Incubaţia Sunt consacrate doua metode de incubatie pentru strutii domestici .26% Rotatia 6 – 8 ori/zi Depozitarea 10 zile – 12–15 grade Celsius 39 .7. se depoziteaza. iar in jurul ei se construieste o ridicatura. langa cuib. Daca se apeleaza la incubatia artificiala. 5. ei considera ca investitia in incubatia naturala este mult mai mare. Trebuie mentinuta. se racesc la 18-21 grade Celsius. Principii generale de incubatie: Perioada medie de incubatie 42 – 43 zile Temperatura medie 36 grade Ceslius Umiditate relative 23% . o temperatura de 17-21 grade Celsius. deteriorandu-le conditia. gradul de clocire scade. Ouale trebuie intoarse de 3 ori pe zi inainte de a fi plasate in incubator. se colecteaza ouale de doua ori pe zi. Acest fapt este probabil adevarat. Daca femela poate sta pe oua. cu toate acestea. poate fi marit prin saparea unei mici gropi in pamant. poate cauza tensionarea acestora. umpluta cu nisip. Producatorii din Statele Unite sunt adeptii incubatiei artificiale. permitand strutilor sa stea pe oua pana la 6 saptamani. deoarece puii cei mai puternici pot supravietui in conditii naturale. Majoritatea crescatorilor de struti africani perfera metoda naturala de incubatie deoarece sunt de parere ca puii obtinuti pe cale artificiala nu sunt la fel de sanatosi. Daca ouale nu sunt incubate in 7-10 zile. cumuland astfel 12-15 oua pe luna. rata de clocire este semnificativ redusa. Se mentine o umiditate relativ scazuta de 35% pentru a preveni aparitia unor pui umflati.Daca ouale nu sunt incubate in 4-7 zile. ea va depune cate un ou la interval de doua zile. masculul mai ales noaptea iar femela ziua. De asemenea. Atat femela cat si masculul impart responsabilitatile de clocire. si se plaseaza in incubator timp de 7-10 zile. de asemenea. putini pui supravietuiesc la incubatia pe cale naturala.naturala si artificiala. Ouale sunt plasate timp de 7 zile sub ultraviolete pentru a elimina bacteriile.

La planificarea facilitatilor trebuie avute in vedere:        izolarea fata de circulatia persoanelor controlul de mediu asupra camerelor si cladirii igienizarea camerei sursa de curent de rezerva extinderea ulterioara spatii adecvate pentru provizii spatiu pentru depozitarea echipamentului necesar pentru incubator. Un incubator are 4 functii de baza: 1. in functie lde numarul anticipat de oua. folosind echipament special. umiditatea improprie au reprezentat probleme majore in trecut. dimensiunea afacerii. cladirile existente. dar in mediul artificial.1. inainte de a sti suprafata cladirii. In natura.2. Facilitatile pentru incubatie difera de la o ferma la alta. Echipament Pe piata actuala exista mai multe tipuri de echipamente pentru incubatie si clocire. trebuie creat un mediu similar. Ventilatia inadecvata. contribuind la reducerea mortalitatii timpurii. parintii-struti asigura in mod instinctiv conditiile de mediu pentru clocire. Fiecare producator trebuie sa puna la punct o structura. 40 . Obiectivul incubatieiil reprezinta crearea conditiilor necesare pentru ca din ouale fertile sa rezulte pui de strut intr-o perioada de 42-43 zile.controlul umiditatii 3.circulatia adecvata a aerului 4. Incubatorul trebuie astfel proiectat incat sa asigure temperatura.controlul temperaturii 2. in functie de buget. Aceste tehnici au fost perfectionate. 5.Dimensiunile actuale ale echipamentelor pentru incubatie si clocire vor varia. aceste sisteme reprezinta o importanta investitie financiara.7. de aceea trebuie stiute aceste dimensiuni.mecanismul de rotatie (acest mecanism nu este prezent la instalatiile de clocire) Fiecare dintre acesti factori poate cauza erori fatale in procesul de incubatie. Facilităti pentru incubaţie şi clocire Sunt necesare sisteme performante de incubatie si clocire.7. permanenta sau temporara.5. Alaturi de struti. umiditate si circulatia aerului constante.

se recomnada un registru operat pe calculator.2 grade Celsius si 36. 3. 41 . Deoarece embrionul se dezvolta mai ales dupa primele 6 saptamani. ouale consuma oxigen (respiratie) si elimina dioxid de carbon. creste si consumul de oxigen. Umiditatea trebuie sa aiba valori cuprinse intre 20-40%. Umiditatea Este de asemenea foarte importanta. In functie de pierderea in greutate a oului.5-36. Pentru a tine o evidenta clara. Ouale trebuie sa piarda o anumita cantitate de apa in timpul incubatiei – 13-15% din greutatea initiala. temperatura si umiditatea in incubator trebuie ajustate. Ca urmare. Umiditatea relativa trebuie mentinuta la valoarea de 25% pana in ziua a 40-a. Umiditatea si circulatia aerului joaca un rol important in pierderea apei.6 grade Celsius dar valorile cele mai comune sunt cuprinse in intervalul 35.6.1. se opereaza ajustari in incubator in ceea ce priveste umiditatea. este esentiala circulatia adecvata a aerului in cadrul sistemelor de incubatie. de aceea. de forma si porozitate. Vor exista diferente de marime la oua. dupa care se trece la valoarea de 35-40%. 2. deci si cantitatea de dioxid de carbon eliminate. Circulatia aerului In timpul incubatiei. Pierderea de apa va fi determinata prin cantarire saptamanala. Temperatura Valorile recomandate variaza intre 32.

1-1. Sacul de aer nu trebuie sa fie mai larg de 6 mm. 6.Cantarirea Cantarirea oualor saptamanal determina pierderea in greutate a acestora. 5. Ouale infertile se pot folosi si pentru consum. Inainte de inceperea activitatii. cu atat calitatea va fi crescuta. cu alte cuvinte 1 ou de strut este echivalentul a aproximativ 24 oua gaina. trebuie sa se efectueze rotatia oualor in fiecare zi. Pozitia Ouale de strut trebuie depozitate cu capatul mai mare in sus la o temperatura de 18-21 grade Celsius. Sacul de aer se formeaza dupa 24 ore de la depunerea oualor. sau mai mic de 4 mm. In sacul de aer se colecteaza albumina ce contine un factor antibacterial necesar pentru embrion. 42 . un ou are 14-18 cm lungime. mainile trebuie spalate si dezinfectate. Salubritatea Sunt plasate in incubator doar ouale curatem si solide. Ouale mai mari de 10 zile au o rata de succes scazuta. permitand adaptarea factorilor de umiditate si temperatura. Apa pentru dezinfectare trebuie plasata la intrarea in incubator.4. PRODUSE OBŢINUTE DIN STRUŢ Oul Sunt foarte cautate pentru incubare. Cei mai multi producatori se asteapta la o pierdere de 15-18%.8. In acest timp. omleta pregatita dintr-un singur ou fiind suficienta pentru hrana a 12 persoane. 7. chirurgicale in incubator. Se vor purta doar haine si incaltaminte sterile.6kg. Cu cat sta mai mult. decor si incondeiere. 12-15cm diametru si in medie 1.

Un strut adult poate produce 1. inclusiv in ceea ce priveste cunoscutele pamatufuri pentru praf. Pielea este foarte moale. masurate. Ea a fost intotdeauna considerata foarte pretioasa. dar si in industria de calculatoare si cea de masini (pentru curatarea acestora inaintea vopsirii). dar in continua crestere sunt utilizate la costume si la carnavale. Principalele clase de pene sunt: Cele albe (de pe aripile masculilor).Fantezii (de la capatul aripilor). Penele sunt utilizate in industrie din ce in ce mai mult. Cele negre (de pe aripile masculilor) . deoarece oferta nu satisfacea cererea. haine si tapiterii. La mijlocul anilor 90 producatorii din SUA utilizau annual aproximativ 150000 de piei aduse din Africa de Sud.5mp piele. dar si pentru faptul ca au un continut foarte mic de grasime in ele. dar rezistenta si usor de tabacit. Penele Penele sunt unele din cele mai cautate produse datorita durabilitatii lor de-a lungul timpului. Pamatufurile atrag si mentin praful asa cum nici un alt instrument asemanator nu o face. Penele sunt curatate. in principal pentru proprietatile antistatice. Cu o piata mai mica. Feminas (de pe aripile femelelor) Puf (de sub aripi). iar din aceasta se pot confectiona pana la 4 perechi de cizme. Cele mai frumoase si de calitate pene sunt cele de pe aripile si coada masculilor. spalate si vopsite in aproape orice culoare. 43 .Pielea Pielea de strut este un produs foarte popular pentru confectionarea de cizme. pentru ornamente in industria de distractii. Pielea este recunoscuta in toata lumea pentru calitatea si durabilitatea ei piata pentru aceasta incepand sa se extinda. Penele mici si puful de pe gat sunt utilizate pentru a produce perii sofisticate pentru instrumentele electronice si de mare precizie. pentru ca apoi sa fie utilizate in confectionarea diverselor obiecte din industria vestimentara. dar si datorita faptului ca sunt foarte matasoase. doar pielea de elefant este mai rezistenta decat cea a strutului. confectionandu-se lucruri luxoase de tipul: pantofilor si posetelor.. Penele de strut pot fi stranse odata pe an si sunt utilizate pentru o varietate intreaga de produse. Cele de la coada (de la cozile masculilor si femelelor).

100 g carne avand o valoare energetica de 105kcal. Studiile recente din SUA. De aceea. de exemplu. propriu. pentru un strut cu o greutate de 250kg. iar in restaurante a devenit din ce in ce mai solicitata. Pentru a analiza gustul acestei carni. in special fier si fosfor. De asemeni carnea de strut este cunoscuta ca fiind foarte saraca in colesterol constituindu-se ca o alternativa excelenta pentru persoanele care prefera carnea rosie (asemanatoare celei de vaca) si sunt ingrijorati de nivelul ridicat de grasimi din dieta lor. dar in mod evident a devenit din ce in ce mai solicitata in cele din Europa (datorita bolii vacii nebune). Carnea de strut se comercializeaza ca muschi. 130kg o reprezinta carnea. pui sau curcan prezentand un continut bogat de proteine si fier. este usor de digerat datorita faptului ca nu necesita o preparare indelungata. spitalele si clinicile elvetiene. au aratat ca in medie 57. Are un gust particular. adeseori avand nuanta cireselor rosii. 44 . mai putin pronuntat ca cea de vaca. Este bogata in minerale. putem spune ca este undeva intre gustul celei de vaca si a celei de pui. cu un continut foarte scazut in grasimi si calorii fata de carnea de vaca.Carnea Carnea de strut este promovata ca fiind una dintre cele mai sanatoase carni. ci mai degraba un semn al intentiei de a ne schimba modalitatile de alimentatie. Nu este numai o problema de curiozitate gastronomica. Poate ca nu este atat de surprinzator faptul ca o astfel de carne sa serveste de foarte multa vreme in caminele. si saraca in sodiu. de colesterol si grasimile nesaturate. pe scurt. Carnea de strut a inceput sa fie servita si in avioane. insa pentru moment se pare ca nimeni nu a depasit faza de file sau muschi de strut. si nici nu necesita garnituri sau sosuri pentru a-i imbogati gustul. Acest fenomen este strans legat de fobia cauzata de boala vacii nebune. Carnea proaspata este destul de rara in restaurantele din Africa de Sud. Belgia si Elvetia sunt doua dintre tarile ce se intrec pentru locul intai in lume la consumul de carne de strut pe cap de locuitor. Are aceeasi culoare rosu inchis ca cea de vaca. dar mai pronuntat ca cea de pui.57% din carnea ce imbraca carcasa osoasa a animalului poate fi folosita. nemaifiind o raritate in supermarketuri si restaurante. carnaciori. pastrama si salam de vara. British Airways incluzand-o in meniurile pasagerilor de la 'First Class' care circula pe rutele transatlantice. Are un continut sarac in grasimi si colesterol (1-2%). Faptul ca nu a fost inclusa in preparatele prezente in cartile de bucate poate constitui un motiv in plus pentru pasionatii de bucatarie. porc.

cu experienta de conducere. Personalul cheie: Nume Popescu Ion Varsta Pozitia 33 Director general Salarii 700 RON Popescu Ioana 33 Buget total Director comercial 700 RON 1400 RON/ luna Cei doi directori sunt persoane cu studii superioare. cu sursa de apa. Este suficient pentru inceput tinand cont ca daca atunci cand sunt pui se multumesc cu un spatiu mic. Pe terenul respectiv for fi amplasate tarcuri special. cu cat castiga in inaltime strutii au nevoie de mai mult loc.6. Pentru a depozita ouale se va folosi o combina frigorifica aflata in proprietatea actionarilor. 45 . Spatiul se afla intr-o zona propice pentru cresterea strutilor (lipsita de umiditate).Popescu Ioana: inginer.Popescu Ion: inginer. . cu experienta de conducere si mai ales experienta in domeniul comercial (8 ani comert pe piata interna si activitati de import-export) Spatiul de activitate: . CALCULUL ECONOMIC RESURSE UMANE Forta de munca: Profesii Administrator Ingrijitor Contabil Buget total Numar Salariu mediu Buget 500 RON 300 RON 500 RON 1600 RON/ luna 500 RON 600 RON 500 RON Va fi angajata forta de munca calificata. nu necesita cheltuieli suplimentare pentru pregatire.000 mp in proprietatea actionarilor principali. fara experienta insa in cresterea pasarilor (dar cu mare potential in a invata si spirit intreprinzator remarcabil) . astfel ca pentru fiecare adult trebuie calculat un spatiu de cel putin 500 de metri patrati. Transportul acestora se va face initial (in tara) cu masina proprietate personala (incluzand si cheltuielile de transport in pret).teren 10. ea este usor de gasit.

Restul sumei (5000 RON)va fi folosita pentru: infiintarea firmei. Tinand cont de experienta redusa in acest domeniu am hotarat sa cumparam pasarile de aceste varste cu toate ca sunt mai scumpe .Informatii despre produse: -Pentru femela de 2. Printr-un efort comun in a gasi investitori sau parteneri. intentia este de a stabili legaturi cu toti producatorii din tara si a infiinta o asociatie a crescatorilor de struti in scopul organizarii pietei respective. o femela face intre 20 si 25 de oua iar dupa varsta de patru ani aproape 80 de oua pe an. suma este folosita pentru achizitionarea a . Preturile sunt mult mai mari.doi masculi de doi ani(12000 RON) -.5 ani am considerat o productivitate de 140 oua /an Total : 180oua/an -Am considerat ca cele 2 femele de 3. va fi angajata o firma specializata in promovarea produselor . porumb si concentrate) In perspectiva.5 ani am considerat o productivitate de 40oua/an -Pentru femelele de 3. in prima luna Intretinere struti: 300 RON Salarii personal ingrijire: 1000 RON Productie lunara: 20 oua 46 .o femela de doi ani si jumatate (3000 RON) .Consideram o pierdere de 20 de oua -Am considerat ca din cele 60oua clocite vor iesi(trai) 45 pui din care 30 vor fi vanduti si 15 crescuti.achizitionarea materialelor necesare pentu tarcuri si a hranei pentru pasari (lucerna.000 RON) . Informatii despre produs PRODUS -. Strutii se pot creste in perechi. In cazul cresterii cash-flow-ului.doua femele de 3 ani si jumatate (10.5 ani clocesc intr-un an 30oua/exemplar Total : 60oua . Aceasta asociatie poate organiza targuri de specialitate (cu un accent deosebit pe organizarea unui targ “online”). intentia este de a construi un abator pentru sacrificarea strutilor. in trio (doua femele si un mascul) sau in grupuri de pana la 10 pasari (cu 3-4 masculi la 6-7 femele). din specia African Black.In faza initiala. Are in vedere incheierea de contracte cu firme de profil din strainatate in scopul comercializarii produselor . OU -. deoarece pasarile sunt deja producatoare de oua si ofera crescatorului posibilitatea de a intra in productie in anul achizitionarii Dupa varsta de doi ani. Pentru dezvoltarea crescatoriei proprii se impune achizitionarea de incubatoare.

Cost unitar(ou): 150 RON Salarii administratie: 1200 RON Rate:560 RON Dobanda:830 RON Taxe:167.PUI -. RON Amortizare:425 RON TOTAL: 4.482 RON Pret minimde vanzare:154 RON/ou PRODUS . a doua luna Intretinere struti: 150 RON Salarii personal ingrijire: 1000 lei (administratorul si un ingrijitor) Productie lunara: 3 pui Cost unitar(pui):1.274 RON Salarii administratie: 750 lei 47 .

datorita faptului ca are un continut scazut de grasimi si colesterol. ferma de struti este o optiune care merita luata in calcul. Europa. fiind mult mai sanatoasa. numerosi consumatori constienti din intreaga lume. Cresterea strutilor reprezinta una dintre cele mai bune oportunitati de investitie in agricultura. iar fermele de struti pot comunica intre ele. Cresterea strutilor are foarte multe avantaje. Tinand cont si de orientarea Romaniei din acest moment. De cand s-a dovedit ca aceasta carne „rosie” este mai sanatoasa decat carnea rosie traditionala. care sunt ingrijorati de atacurile de cord. dar rezultatele si satisfactiile sunt pe masura. si chiar deplasarea pasarilor la taiere.7. de incubatie. cu alte specii de animale mult mai pretentioase. Potentialul pe piata al strutului este enorm. carnea de strut este asemanatoare cu cea de vaca. Australia sau Noua Zeelanda. 48 . vanzare oua si pui. in comparatie cu necesitatile din cadrul altor ferme. Obiectivul principal al firmei in prima faza este sa patrunda si sa se mentina pe piata produselor de acest fel. Industria de crestere a strutilor are acces la programe de crestere si cumparare disponibile On-Line. si nici personal mult astfel reducandu-se anumite costuri. presiunea ridicata a sangelui. si bolile cardiace. CONCLUZII Cresterea strutilor este o afacere foarte buna . au devenit tot mai interesati in a achizitiona carne de strut. avand in vedere ca este foarte profitabila. Africa. incepand de la simplul fapt ca nu necesita un teren foarte mare. crestere. fie ca se afla in SUA. Se previzioneaza ca piata de struti se va afla in plin proces de crestere a cererii in viitorul apropiat. prin Internet. „Strutii on-line” pot realiza procesul de gasire a perechilor. clocire. desi investitia initiala este destul de mare.

Bucuresti 2.com/biologie/animale/STRUTI-TOTUL-DESPRESTRUTI61159.fermastruti.3x.BIBLIOGRAFIE 1. http://www.ro 3. N. 49 . Iosif.php 4. Dimensionarea optima a unitatilor agricole ferme si intreprinderi zootehnice . 1987.fermadestruti.ferme-de-struti.info/ 5.ro 6. www. Gh.scritube. http://www. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful