Veseli zadaci

1. Emil tvrdi: “Igor laže!“ Igor tvrdi: “Tomica laže!” Tomica tvrdi:”Emil i Igor lažu!” Tko laže ? 2. U svakoj od tri kutije nalazi se po jedna kuglica: ili bijela, ili crna, ili zelena. Na prvoj kutiji piše “bijela”, na drugoj “crna” i na trećoj “bijela ili zelena”. Međutim, nijedan od natpisa ne odgovara istini. Odredi gdje je koja kuglica. 3. Na stolu su tri kutije: crna, bijela i siva. U jednoj od njih nalaze se dvije crne kuglice, u drugoj jedna crna i jedna bijela i u trećoj dvije bijele kuglice. Na crnoj kutiji piše “2 crne”, na bijeloj “2 bijele” i na sivoj “crna i bijela”. Međutim, zna se da nijedan od ovih natpisa ne odgovara istini. Može li se bez gledanja u kutiju, izvući samo jedna kuglica, pa na osnovu njene boje odrediti koje su kuglice u crnoj, bijeloj i sivoj kutiji ? 4. Vera, Mirna i Leona su predsjednice matematičke, kemijske i sportske grupe u svojim razredima. Sportašica je najmlađa i nema ni brata, ni sestru u školi. Vera, koja sjedi u klupi sa Mirninim bratom, starija je od članice kemijske grupe. Odrediti imena predsjednica matematičke, kemijske i sportske grupe. 5. Jedan miš gricka komad sira u obliku kocke brida 3. Kocka sira sastavljena je od 27 kockica brida 1. Miš gricka na taj način da počinje sa kockicom u jednom vrhu. Pojevši cijelu kockicu, prelazi na susjednu, koja sa tek pojedenom ima zajedničku stranu. Da li miš može pojesti cijeli komad sira, tako da posljednja kockica koju pojede bude iz centra kocke ? 6. U jednoj kutiji ima 1996 bijelih, 1997 crvenih i 1998 plavih kuglica. Koliki je najmanji broj kuglica koje moramo uzeti, bez gledanja i vraćanja u kutiju, da bi među izvučenim bile sigurno tri kuglice: a ) iste boje; b ) bijele boje; c ) različitih boja ? 7. U centru sobe je mačka i oko nje 10 miševa, i to 9 crnih, označenih brojevima od 1 do 9, i jedan bijeli miš, označen brojem 10. Miševi trče u krug, stalno u istom smjeru, ne mjenjajući međusobni redosljed (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Mačka ih lovi, jednog po jednog, i svaki put, kad ulovi jednog miša, dok ga pojede, ispred nje protrče četiri miša. Petog mačka ulovi, dok ostali trče ukrug, bez prestanka. Dok mačka jede miša, četiri opet protrče, a petog mačka ulovi, itd. Bijeli miš je zadnji ulovljen. Koji je miš prvi pojeden ? 8. Dva ribara pošla su zajedno u ribolov. Nenad je uluvio 3 ribe, a Petar 5 riba. Kad su ih počeli peći naišao je Marko i sjeo doručkovati s njima. Pojeli su sve ribe, tako da su sva trojica dobili jednake porcije. Poslije doručka Marko je platio svoju porciju 8 kuna. Kako će Petar i Nenad pravedno podijeliti taj novac ? 9. Jedne godine su 1.siječanj i 1.travanj pali u četvrtak. Koliko u toj godini ima mjeseci sa pet petka ?

10. Brojevima 4, 5, 6, 7, 8, 9 je napisan šesteroznamenkasti broj. Zoran, Maja i Nina su pogađali taj broj. Zoran: 574698, Maja: 786945, Nina: 456789. Zoran i Maja pogodili su točna mjesta za tri broja. Nina je pogodila mjesto samo jednog broja. Koji je to šesteroznamenkasti broj ? 11. Učenici A, B, C, D su se natjecali u trčanju. Svaki od njih je prognozirao konačni redoslkjed. Učenik A: ABCD, učenik B: BACD, učenik C: CBDA, učenik D: DCBA. Poslije natjecanja se pokazalo da nitko nije točno prognozirao konačni redosljed,osim jednog koji je pogodio samo jedno mjesto jednog natjecatelja.Kakav je bio redosljed na cilju trke ? 12. Na testiranju je učestvovalo 22 učenika iz osam škola. Oni su točno riješili ukupno 50 zadataka. Svaki učenik iz iste škole je riješio jednak broj zadataka, a učenici iz raznih škola su riješili različit broj zadataka. Svaki učenik je riješio bar jedan zadatak. Koliko je ukupno učenika riješilo samo po jedan zadatak ? 13. U tri kutije A, B i C nalaze se kuglice: u kutiji A su 2, u kutiji B su 3 i u kutiji C su 4 kuglice. Dva igrača igraju sljedeću igru: naizmjenično uzimaju iz proizvoljne kutije proizvoljan broj kuglica. Pobjednik je onaj igrač, poslije čijeg poteza sve kutije ostaju prazne. Kako treba igrati prvi igrač da bi sigurno pobijedio svog protivnika ? 14. Da bi oslobodio zarobljenu princezu Kraljević treba proći kroz šest vrata jednog dvorca. Na svakim vratima mu oduzimaju polovicu zlatnika koje ima u tom trenutku i još jedan zlatnik. Kada je konačno ušao u dvorac, ostao mu je samo jedan zlatnik. Koliko je zlatnika imao Kraljević prije polaska ? 15. Filip je ušao u jedan restoran, platio garderobu 1 kunu, potrošio polovicu preostalog novca i na kraju častio konobara 1 kunom. Zatim je otišao u drugi restoran. Na ulazu je ponovno platio garderobu 1 kunu. Opet je potrošio polovicu preostalog novca i častio konobara 1 kunom. Tako je postupio u trećem i četvrtom restoranu. Kad je htio ući u peti restoran, utvrdio je da nema više novaca. Koliko jer Filip imao novaca na početku ? 16. Sara je prvi utorak u mjesecu provela u Beču, a prvi utorak poslije prvog ponedjeljka istog mjeseca provela je u Londonu. Sljedećeg mjeseca Sara je prvu srijedu provela u Zagrebu, a prvu srijedu poslije prvog utorka u Rimu. Gdje je Sara proslavila 8. ožujak ? 17. Miško je ugovorio posao: pokosit će travu, a kao nadoknadu dobit će kosu kojom je kosio livadu i 1000 kuna. Međutim, Miško je pokosio pola livade i dobio kosu i 300 kuna. Koliko vrijedi kosa ? 18. Imamo dvije posude. U prvoj je mlijeko, a u drugoj skuhana crna kava. Iz druge posude zahvatimo do vrha punu šalicu kave, sipamo u prvu posudu i sadržaj ove posude promiješamo. Zatim, iz prve posude zahvatimo istu šalicu, do vrha punu dobijene “bijele kave” i sipamo u posudu sa kavom. Da li u prvoj posudi ima više kave, nego što u drugoj posudi ima mlijeka ? 19. Na šahovskom turniru Josip i Ivan su odigrali sve partije iz prvih pet kola, a onda su napustili turnir. Zbog toga je na turniru odigrano svega 38 partija, a bilo je predviđeno da igra svatko sa svakim po jednu partiju. Da li su Josip i Ivan odigrali partiju jedan sa drugim ?

20. Na šahovskom turniru svatko igra sa svakim jednu partiju. Na turniru je sudjelovalo 8 igrača i na kraju je svaki osvojio različit broj bodova. Drugoplasirani je imao toliko bodova, koliko četiri posljednja zajedno. Kako je završena igra između igrača koji su osvojili treće i sedmo mjesto ? 21. Ljilja i Mate, ljuti šahovski protivnici, igraju međusobno šahovski meč, mjenjajući naizmjenično boju figura. Oboje igraju veoma oštro i nijedna od 11 do sada odigranih partija nije završena remijem. Uvijek je neizvjesno tko će pobjediti, pa ni bijele figure nisu nikakva prednost. Naime, čak pet puta do sada je pobjedio igrač sa crnim figurama. Ukupan rezultat je 7 : 4 za Ljilju. Koji igrač ima bijele figure u dvanaestoj partiji ? 22. Za bojenje jedne strane kocke treba 5 sekundi. Koliko je najkraće vrijeme u toku kojeg tri čovjeka mogu obojiti 188 kocki, ako ne mogu dva čovjeka istovremeno bojiti istu kocku ? 23. U ribnjak je pušteno 25 gladnih štuka. Jedna štuka, da bi se zasitila, mora pojesti 3 štuke ( bilo koje – gladne ili site ). Koliko najviše štuka može ostati u ribnjaku ( da sve budu site ) ? 24. Trava na livadi raste svuda jednako brzo i jednako gusto. Znamo da bi 70 krava popaslo livadu za 24 dana, a 30 krava za 60 dana. Koliko bi krava popaslo tu livadu za 96 dana ? 25. Vanja, Dino i Saša rješavali su zadatke. Da je Vanja riješio 5 zadataka više nego što je uspio, tada bi imao riješenih zadataka koliko Dino i Saša zajedno. Da je Dino riješio 9 zadataka više, tada bi on imao rješenih zadataka koliko su zajedno riješili Vanja i Saša. Prezimena ovih dječaka su: Mikulić, Tkalec i Vrbanec. Odrediti svakom dječaku ime i prezime i koliko je zadataka riješio, ako je broj zadataka koje je riješio Tkalec djeljiv sa3, a Mikulić je riješio 11 zadataka. 26. Na izletu su bili 4 dječaka i 4 djevojčice, i to četiri para brat - sestra, iz četiri porodice. Pili su fantu i popili ukupno 32 čaše. Djevojčice su popile: Iva jednu čašu, Maja dvije čaše, Sanja tri čaše i Jelena četiri čaše. Dječaci su popili: Marković jednako kao njegova sestra, Car dva puta više od svoje sestre, Baksa tri puta više od svoje sestre i Haček četiri puta od svoje sestre. Kako glase imena i prezimena djevojčica ? 27. Na jednom natjecanju iz matematike, učenici su sjedili po dva u klupi. Na svaku klupu je postavljena boca mineralne vode. Zatim su učenici, za vrijeme pauze, razvrstani u grupe po tri učenika, i svakoj je grupi poslužena po jedna boca limunade. Za vrijeme ručka, za svakim stolom su sjedila po četiri učenika i na svaki je stol postavljena boca voćnog soka. Pored toga, svaki učenik je popio po jednu bočicu fante. Poslije natjecanja pokupljeno je 50 praznih boca. Poznato je da su sva poslužena pića popijena i sve su boce ostale na mjestu posluženja. Koliko je učenika sudjelovalo na natjecanju ?

Rješenja: 1. Emil i Tomica lažu, Igor ne laže 2. 1. kutija = zelena; 2. kutija = bijela; 3. kutija = crna 3. Treba izvući kuglicu iz sive kutije. 4. Vera = matematička; Mirna = kemijska; Leona = sportska 5. Ne 6. a ) najmanje 7 kuglica b ) najmanje3998 kuglica c ) 3996 kuglica 7. broj 2 8. Nenadu pripada 1 kuna, a Petru 7 kuna. 9. Pet mjeseci sa pet petka. 10. 576948 11. CDAB 12. 15 učenika 13. Prvi igrač iz kutije C uzima 3 kuglice tako da kutije sadrže redom 3,2,1 kuglicu. Ma kako odigrao drugi igrač, prvi je pobjednik. 14. 190 zlatnika 15. 45 kuna 16. u Rimu 17. 400 kuna 18. u obje posude volumen je jednak 19. Nisu 20. treći je pobijedio sedmog 21. Mate 22. 1880 sekundi 23. 6 štuka 24. 20 krava 25. Dino Tkalec, Vanja Vrbanec,Saša Mikulić 26. Iva Baksa,Jelena Car,Sanja Marković,Maja Haček 27. 24 učenika

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful