Data:_______________________________________________

Nom:

_______________________________________________________

Amb el vostre grup de treball fer una llista de tot el material
necessari per a reciclar paper:
1.- .......................................................................................................
........................
2.- .......................................................................................................
........................
3.- .......................................................................................................
........................
4.- .......................................................................................................
........................
5.- .......................................................................................................
........................
6.- .......................................................................................................
........................
7.- .......................................................................................................
........................
8.- .......................................................................................................
.......................
9.- .......................................................................................................
........................
10.- .....................................................................................................
.......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful