Verslag PV 23/04/2012

Aanwezigheden: Haythim (oud-EOOS), Ninke, Barbara, Taihō, Joren I, Joren II, Adriaan, Rudi, Sander, Thomas, Evelien, Zacharia, Krystle, Bert Verontschuldigd: Kenneth, Ansje, Elvira, Michelle, Jessica, Free Afwezig: Iljitsj, Daria 1. Goedkeuring verslag: Goedgekeurd met opmerkingen van Sander en de quote van de week mag niet van Joren I 2. Algemene opmerkingen Evaluatie feestactiviteiten Voor de Letteren-TD bedanken we iedereen die een shift gedraaid heeft, maar het viel toch weer op dat er zeer weinig volk van EOOS aanwezig was. Wij zijn immers ook een Letterenkring. Op de flügelfuif hadden we geen shiften, want we deden de avonddienst in de fak. De opkuis werd gedaan door Barbara en Sander like a baws. Komende evenementen Bitch en pimp (1 mei 2012 = dag van de Arbeid, maar maakt niet uit voor Sander, want die werkt altijd  ) De inkopen zijn zo goed als gedaan en we geven dan ook ons semestervat. De muziekkeuze wordt alvast niet Historiametal en –rock, wel EOOS Bitch & Pimp vuile slettenmuziek. Shiften: cocktails: 22-24: Barbara & Thomas 24-2: Evelien + Joren I 2-4: Sander + Taihō (“ ‘t is goed “)

Goede doelen zuip (donderdag 3 mei) met veiling van Sander Deze shiften moeten nog verder verdeeld worden!!! 10.30-12: opbouw: 19-20.30: afbraak: Krystle 17-19: eten verkopen: 24-2: cocktailfeestje: continu: lotjes verkopen: Barbara (maar ook werken voor haar echte shift)

Verslag PV 23/04/2012

De Open Vergadering zal op 7 mei doorgaan, binnen twee weken. Maak een mooie presentatie met je favoriete presentatiesoftware en ook het eindverslag van je functie. De meeste mensen zijn al gecontacteerd. Iedereen moet dan aanwezig zijn. Op 14 mei is het Letterencantus. Het Io vivat is om 20 uur @ Ons Huis in de Brusselsestraat (cfr. facebookevent). De cantus zal worden voorgezeten door huidge presides en Sander. Tickets zijn te koop bij de cudi. Het is dan ook geen PV. Op 21 mei is het afsluitende barbecue in de arena. Kiesweek en verkiezingen De kiesploeg Ali Sander en zijn Rovers is verkozen met een opkomst van 20,8% (118 studenten van de 566 stemgerechtigden). Hieronder wordt weergegeven wat de stempercentages per functie zijn. Kiesploeg: Ali Sander en zijn Rovers voor Dagelijks bestuur Preses: Sander Beelaert Vicepreses Arabistiek: Evelien Leemans 111 (94%) Vicepreses Japanologie: Zacharia Taieb Mokkadem Vicepreses Slavistiek: Agia Thomassen Financiën 101 (85,6%) Agia Thomassen Onderwijs 103 (87,3%) Ansje Vanbeselaere en Evelien Leemans PR 102 (86,4%) Lien Gillisjans Cultuur 101 (85,6%) Katrien Roebben en Sarah Moens Cursusdienst 107 (90,7%) Zacharia Taieb Mokkadem en Elvira Smolders Animatie 104 (88,1%) Jessica Jacobs Fakverantwoordelijke 104 (88,1%) Bert Deleersnijder Sportverantwoordelijke 101 (85,6%) Dries Bomans EOOS Express Kenneth Leemans, Frédérique Morré, Bert Collin en 108 (91,5%) Lara Lavreys Webmaster 106 (89,8%) Joren Dela Ruelle tegen onthouding totaal

3 (2,5%)

4 (3,4%)

118 (20,8%)

3 (2,5%) 3 (2,5%) 2 (1,7%) 3 (2,5%) 2 (1,7%) 1 (0,8%) 3 (2,5%) 1 (0,8%) 3 (2,5%) 1 (0,8%)

14 (11,9%) 12 (10,2%) 14 (11,9%) 14 (11,9%) 9 (7,6%) 13 (11,0%) 11 (9,3%) 16 (13,6%) 7 (5,9%) 11 (9,3%)

118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%) 118 (20,8%)

Sander zal vanavond te horen zijn op radio scorpio. Je moet luisteren van Sander, straks op facebook. Er is een onbekende usb-stick opgedoken die bij het editen van dit verslag van Sofie blijkt.

Verslag PV 23/04/2012

3. Functie per functie ONDERWIJS Het was vandaag faculteitsraad, maar er werd niet echt iets belangrijks gezegd voor EOOS. De POC was vorige vrijdag. Daar hebben we:  de economische minor goedgekeurd met een kleine aanpassing. In plaatst van Bank- en financiewezen zal het vak Marketing verplicht worden.:De rest van de programmawijziging wordt als bijlage toegevoegd aan dit verslag. het gehad over de masterproef: we zullen sowieso een samenvatting voor leken van max. 1 A4 moeten schrijven in het Nederlands of Engels. Het leek de studenten op de POC (incluis mezelf) niet te veel moeite om dat te doen naast de eigen samenvatting in de eigen taal, die vaak langer is. een nieuwe programmadirecteur verkozen: Tatjana Soldatjenkova is wederom programmadirecteur. het kort gehad over de imamopleiding / Master in de islamkunde: oproep aan CC Arabistiek om waakzaam te zijn, erover te praten en ook oproep van ons, de studenten, om niet zomaar onze master Arabistiek en Islamkunde te laten afpakken. de doorstroomopties naar Master Taalkunde en de Master Westerse Literatuur in gang gezet, naast die van de eigen richting en de Master Culturele Studies. Dit zal in orde komen, ik heb dat al aangevraagd, als proefpersoon. Waarschijnlijk zal je dan een 16 tal studiepunten moeten opnemen, waarvan zeker ATW I en ATW II voor die van Taalkunde; en voor Westerse Literatuur Europese literatuur en cultuur voor en na 1750.

 

StRaaL: Deze donderdag de belangrijkste StRaaL van dit jaar. We overlopen eerst enkele vraagjes van het vragenblad, waarna de twee ingestuurde stemmingsmodellen kort worden voorgesteld. De vergadering kiest voorlopig voor het systeem van Stijn van Alfa, maar op StRaaL kan die mening nog veranderen. FINANCIEN Sander overloopt de financiën van de kiesweek en voorbije activiteiten daarvan. De kiesweek heeft geen verlies gedraaid. We kunnen de galabaltickets van vorig jaar betalen! En we hebben subsidies van LOKO! Bewijsjes van uitgaven mogen afgegeven worden aan onze financiële cel. Nog een heleboel mensen hebben schulden aan EOOS. Onze financiële cel zal die mensen contacteren tot ze betalen. FAK

Verslag PV 23/04/2012

De afzuip is een bedankje van de fak voor alle vaste klanten. De lijst moet worden opgesteld worden door fakverantwoordelijken (Daria en Iljitsj), met hulp van Rudi en Sander. Die hebben namelijk een stem op de beheerraad. Na wat discussie besluiten we om een nieuwe lijst aan te leggen. Op de 21ste beheerraad werd beslist dat ze eindelijk onze verwarming gaan herstellen. De perma was alweer in orde. Deze week is het trappistenweek, er is een spaarkaartsysteem met als beloning Westvleteren 10 of 12, waarvan deskundigen 12 aanraden. Zaterdag 12 mei zoeken wij nog gemotiveerde mensen die willen komen kuisen na een wilde avond in de fak. Sander smeekt [als een meisje ] om mensen [en noemt de verslaggever een trut: “Ah, trut!”]. ANIMATIE De Bitch & pimp zal wel in orde komen. Je moet verkleed komen. Joren I zal jarretellen aandoen. CULTUUR Film morgenavond: Sztuczki. Volgende week geen film: lokalen zijn dan dicht wegens één mei. CUDI Je kan tickets voor de letterencantus komen kopen. SPORT 3 mei: ILT, 2-6 ’s middags. Het is Babylon vs. Historia vs. ‘het tweede’/MEKA. Wij behoren tot ‘het tweede’. ‘Het eerste’ is going down bitchezzzz! Barbara gaat kegelen. Het is op hetzelfde moment als de GDZ (zie ook StRaaLcommunity op toledo). PR PR had een poster gemaakt van de Bitch & Pimp. De poster was mooi! WEB De nieuwe website wordt kort voorgesteld, maar de webmasters gaan er nog hard aan werken. EOOS EXPRESS Joren I heeft een lijst met lay-out-opmerkingen en vraagt of er interesse is naar een lijst met pop poll-certificaten. Uiteindelijk moeten de mensen die een certificaat willen dat laten weten aan Sander. Pop poll: de slechtste EOOS activiteit was de cudi. Daar zijn we niet blij mee. We schieten onszelf hier in het been. VRIJE MEDEWERKERS De vergadering brult: “Neem een functie, Taiho!”

Verslag PV 23/04/2012

Bijlage: hervorming van de economische minor bij Sinologie, Japanologie en Arabistiek. De OPO's Globale Economie en Markten en Prijzen worden vervangen door het minder analytische OPO S0A25A Economie, dat in de eerste fase van de minor wordt geprogrammeerd. Dat OPO biedt een goede inleiding in micro- en macro-economische aspecten en veronderstelt geen specifieke voorkennis. De docent Economie is bereid om de studenten van taal- en regiostudies erbij te nemen. Economie staat bij Sociale wetenschappen in de tweede fase en wordt dus niet ondersteund door monitoraatsoefeningen. De evaluatie van Economie gebeurt met een multiple choice-examen met giscorrectie; een examenvorm waarmee onze studenten niet vertrouwd zijn; dus zeker op dat vlak zou er begeleiding moeten komen. De docent van Economie is bereid om hierover na te denken samen met de studenten en de monitoren. Een zuiver theoretische oefening 'hoe omgaan met multiple choice' zou bv. gecombineerd kunnen worden met een voorbeeldexamen Economie waarbij een goede student van de voorbije jaren uitleg komt geven. De docent last bovendien in de hoorcolleges oefensessies in ter vervanging van monitoraatsoefeningen. Accountancy blijft behouden als plichtvak in de tweede fase. Het is een zwaar vak waarvan de slaagcijfers voor onze studenten in het verleden niet bijzonder hoog waren maar uit de hearing over de economische minor van mei 2010, bleek dat onze studenten te weinig aanwezig waren op de verplichte oefeningen die bij het vak worden georganiseerd. De oefeningen worden verzorgd door de monitoren maar mogen niet als vrijblijvend worden gecommuniceerd. Daarom zullen de oefensessies ook in het collegerooster van het ISP zichtbaar worden gemaakt en niet enkel via toledo worden gecommuniceerd. Initiatie tot ondernemen wordt als plichtvak in de derde fase geschrapt. Voor de studenten FEB is dit een mastercollege waar veel voorkennis wordt verondersteld. In de plaats daarvan komen twee nieuwe plichtvakken, Mens en organisatie en Marketing, vakken die volgens de faculteit FEB zeer geschikt zijn voor de minor, met enthousiaste docenten en goed uitgewerkt studiemateriaal. Voor Bank en Financiewezen geldt een gelijktijdigheidsvoorwaarde met Accountancy, waaraan in het nieuwe voorstel voldaan is. Bovendien wordt 1,5 studiepunt besteed aan werkcolleges die door de monitoren begeleid worden en ook aan onze studenten worden aangeboden. Ook deze werkcolleges zullen door het OSL in de collegeroosters zichtbaar worden gemaakt. Voor de opleiding sinologie zal Bank en Financiewezen alterneren met het tweejaarlijkse vak Economische ontwikkelingen van China. Voor sinologie en japanologie wordt de bachelorpaper uit het minoresgedeelte gehaald en onder het gemeenschappelijk deel geplaatst. Nu hebben beide opleidingen twee bachelorpapers; één voor de economische minor en één voor de cultuur-historische minor. Inhoudelijk sluit die paper echter niet noodzakelijk aan bij de minores. In Japanologie wordt daarmee bovendien de ongelijkheid in studiepunten weggewerkt tussen beide papers. Die telt totnogtoe 9 stp in de cultuur-historische minor en 7 stp in de economische minor terwijl ze dezelfde studiebelasting voor de student hebben. Het keuzegedeelte van de economische minor krimpt daardoor van 6 naar 4 stp. Om die reden wordt het vak Beleidsanalyse van 4 stp aan de keuzelijst bij Japanologie toegevoegd. Dat OPO wordt ontleend van de faculteit Sociale wetenschappen en staat ook geprogrammeerd in de keuzelijsten van economische richtingen. Beleidsanalyse sluit inhoudelijk goed aan bij de minor.

Verslag PV 23/04/2012

De vergadering bespreekt ook de overgangsmaatregelen die zullen gelden voor studenten die nu reeds onderweg zijn in de economische minor en gaat akkoord met het voorstel (zie onderaan dit document). Een belangrijk aandachtspunt is de communicatie van de wijzigingen de overgangsmaatregelen naar de studenten. De nieuwe minor en de overgangsbepalingen zullen door de STB'ers via het studentenportaal worden gecommuniceerd en ook op de onthaaldagen zal er extra aandacht aan besteed worden. De volgende bijeenkomst van de POC taal- en regiostudies vindt plaats op vrijdag 20 april 2012 tussen 9.15u en 11.15. Op die vergadering wordt het onderstaande voorstel tot programmawijziging voorgelegd om dan op de faculteitsraad van 23 april goedgekeurd te worden. Vandaar vertrekt de programmawijziging als laattijdige aanvraag naar de ondersteuningsdiensten zodat de wijziging vanaf 2012-2013 verschijnt in de programmagids. De vergadering kan zich unaniem vinden in het onderstaande voorstel en dankt Kurt De Cock voor de goede samenwerking.

Voorstel invulling economische minor taal- en regiostudies

a. Economische minor in de opleiding Arabistiek en islamkunde: - naast S0A25A Economie en D0E16A Accountancy worden verplicht: DOT19A Mens en organisatie D0T08A Marketing (TEW)verplichten in BA2 of BA3. - F0LB8A Recht mag fase-aanduiding 1, 2, 3 krijgen Keuzelijst blijft 8 stp. Invulling economische minor 2012- 2013:

Minor in economisch beleid
De economische minor bestaat uit 4 verplichte opleidingsonderdelen (24 studiepunten). De studenten vullen hun programma verder aan met opleidingsonderdelen uit de keuzelijst van de minor economisch beleid en management tot een totaal van 32 studiepunten.

Plichtgedeelte

S0A25A D0E16A

Economie Accountancy

6 pt. 6 pt.

52,0 u. 64,5 u.

E. Schokkaert plaatsv.: Watteyne

A.

A. Van den Abbeele plaatsv.: R. Orens A. Van den Abbeele

Verslag PV 23/04/2012

D0T19A D0T08A

Mens en organisatie (TEW) Marketing (TEW)

6 pt. 6 pt.

45,5 u. 55,5 u.

coördinatie: M. M. Verbruggen

Verbruggen Hulle

coördinatie: C. Van K. Smedts C. Van Hulle

Minor in economisch beleid: keuzegedeelte Ten minste 8 studiepunten kiezen uit het aanbod economie. De onderstaande lijst is indicatief. Studenten kunnen ook andere opleidingsonderdelen ter goedkeuring voorleggen aan de POC.
F0LB8A Recht 4 pt. 26,0 u. F. Stevens

D0E32A

Development Economics

6 pt.

39,0 h.

J. Swinnen

D0H23A

Externe financiële verslaggeving (HIR)

6 pt.

45,5 u.

A. Gaeremynck N. plaatsv.: A. Clybouw coördinatie: G. Van Hootegem L. Sels G. Van Hootegem N. S. Proost

D0T14A

Arbeidssociologie (TEW)

6 pt.

45,5 u.

H02F4A

Milieu-economie

3 pt.

19,5 u.

S0A74A

Beleidsanalyse

4 pt.

26,0 u.

M. Brans

D0T01A D0T00A D0E43A D0T08A

Inleiding tot het economisch recht Wiskunde voor economen Publieke economie Marketing (TEW)

6 pt. 6 pt. 6 pt. 6 pt.

45,5 u. 52,0 u. 39,0 u. 45,5 u.

V. Colaert coördinatie: R. R. Cluckers J. Nicaise A. Decoster N. Cluckers

b. Economische minor in de opleiding Japanologie: De F0TN8A Bachelorpaper wordt uit het minoresgedeelte gehaald en overgeheveld naar het gemeenschappelijk deel, onder 'academische vaardigheden'. Voor alle studenten wordt de bachelorpaper 9 stp, F0TO0A Bachelorpaper moet geschrapt worden. De economische minor telt dan nog 32 stp ipv 34 stp nu. Het keuzegedeelte wordt gereduceerd naar 4 stp. Om die reden wordt het 4 stp -OPO Beleidsanalyse aan de keuzelijst toegevoegd. Initiatie tot ondernemen wordt vervangen door Mens en organisatie Dit heeft de volgende repercussies op de ISP-regels: ISP-regel Gemeenschappelijk deel: 7 studiepunten 'reflectie', 17 studiepunten 'academische vaardigheden', 4
studiepunten 'steuncollege', 81 studiepunten 'taalmodule', 39 studiepunten 'regiomodule'

Verslag PV 23/04/2012

ISP-regel cultuur-historische minor: 16 studiepunten verplicht, ten minste 4 studiepunten uit 'optie uit Sinologie' in de eerste fase, ten minste 4 studiepunten in de tweede fase 'opleidingsonderdelen uit andere discipline', ten minste 8 studiepunten 'opleidingsonderdelen uit andere discipline' in de derde fase, 9 studiepunten bachelorpaper = 32 studiepunten. ISP-regels economische minor: zie hieronder

Invulling economische minor 2012- 2013:

Minor in economisch beleid en management 28 studiepunten verplicht, 4 studiepunten kiezen uit 'keuzemodule economie', = 32 studiepunten totaal

S0A25A F0TG0A D0E16A D0T19A

Economie Economische ontwikkelingen van Japan Accountancy Mens en organisatie (TEW)

6 pt. 4 pt. 6 pt. 6 pt. 6 pt.

52,0 u. 26,0 u. 64,5 u. 45,5 u. 55,5 u.

E. Schokkaert plaatsv.: Watteyne D. Vanoverbeke

A.

A. Van den Abbeele plaatsv.: R. Orens A. Van den Abbeele coördinatie: M. M. Verbruggen Verbruggen

D0T08A

Marketing (TEW

coördinatie: C. Van Hulle K. Smedts C. Van Hulle

Keuzemodule economie Ten minste 4 studiepunten kiezen uit het aanbod economie. De onderstaande keuzelijst is indicatief. Studenten kunnen ook andere opleidingsonderdelen ter goedkeuring voorleggen aan de POC.
D0E32A D0H23A D0T01A D0T14A H02F4A D0T00A D0E43A D0T08A Development Economics Externe financiële verslaggeving (HIR) Inleiding tot het economisch recht Arbeidssociologie (TEW) Milieu-economie Wiskunde voor economen Publieke economie Marketing (TEW) Beleidsanalyse 6 pt. 6 pt. 6 pt. 6 pt. 3 pt. 6 pt. 6 pt. 6 pt. 4 pt. 39,0 h. 45,5 u. 45,5 u. 45,5 u. 19,5 u. 52,0 u. 39,0 u. 45,5 u. J. Swinnen A. Gaeremynck N. plaatsv.: A. Clybouw V. Colaert coördinatie: G. Van Hootegem L. Sels G. Van Hootegem N. S. Proost coördinatie: R. R. Cluckers J. Nicaise A. Decoster N. M. Brans Cluckers

S0A74A

26,0 u.

c. Economische minor in de opleiding Sinologie: Initiatie tot ondernemen vervangen door Mens en organisatie Toevoegen van D0T08A Marketing (TEW)als verplicht OPO in 2e of 3e fase.

Verslag PV 23/04/2012

Overhevelen F0TN2B Bachelorpapernaar gemeenschappelijk deel, onder 'academische vaardigheden' ; schrappen van F0TN4A Bachelorpaper

Dit heeft de volgende repercussies op de ISP-regels: - de ISP-regel van de C-H minor : 24 studiepunten verplicht, 4 studiepunten 'optie uit Japanologie', 6 studiepunten 'andere discipline', 8 studiepunten 'bachelorpaper' = 42 34studiepunten totaal De ISP-regel van 'gemeenschappelijk deel' --> 7 studiepunten 'reflectie', 10 18 studiepunten 'academische vaardigheden', 31 studiepunten 'regiomodule', 4 studiepunten 'Chinese filosofie', 86 studiepunten 'taalmodule' Invulling economische minor 2012- 2013:

Minor in economisch beleid en management 28 studiepunten verplicht, 6 studiepunten 'keuzemodule' = 34 studiepunten totaal. Economische Ontwikkeling van China wordt in de even jaren gedoceerd. In de oneven jaren nemen de studenten Bank en financiewezen op.
S0A25A D0E16A D0M10A D0T19A D0T08A Economie Accountancy Economische ontwikkeling van China Mens en organisatie (TEW) Marketing (TEW) 6 pt. 6 pt. 4 pt. 6 pt. 6 pt. 52,0 u. 64,5 u. 26,0 u. 45,5 u. 55,5 u. E. Schokkaert plaatsv.: Watteyne A.

A. Van den Abbeele plaatsv.: R. Orens A. Van den Abbeele N. coördinatie: M. M. Verbruggen Verbruggen Hulle

coördinatie: C. Van K. Smedts C. Van Hulle

Keuzemodule economie Ten minste 6 studiepunten kiezen uit het aanbod economie. De onderstaande keuzelijst is indicatief. Studenten kunnen ook andere opleidingsonderdelen ter goedkeuring voorleggen aan de POC.

D0E32A D0H23A D0T01A D0T14A H02F4A D0T00A D0E43A D0T08A

Development Economics Externe financiële verslaggeving (HIR) Inleiding tot het economisch recht Arbeidssociologie (TEW) Milieu-economie Wiskunde voor economen Publieke economie Marketing (TEW)

6 pt. 6 pt. 6 pt. 6 pt. 3 pt. 6 pt. 6 pt. 6 pt.

39,0 h. 45,5 u. 45,5 u. 45,5 u. 19,5 u. 52,0 u. 39,0 u. 45,5 u.

J. Swinnen A. Gaeremynck N. plaatsv.: A. Clybouw V. Colaert coördinatie: G. Van Hootegem L. Sels G. Van Hootegem N. S. Proost coördinatie: R. R. Cluckers J. Nicaise A. Decoster N. Cluckers

Verslag PV 23/04/2012

S0A74A

Beleidsanalyse

4 pt.

26,0 u.

M. Brans

Overgangsmaatregelen voor studenten die dit jaar 'onderweg' zijn in de economische minor: Overgangsmaatregelen worden genomen volgens de onderstaande STB-principes (voor alle opleidingen): -studenten die een credit hebben behaald voor De globale economie nemen Economie niet meer op - studenten die een credit hebben behaald voor Markten en Prijzen nemen Economie niet meer op - studenten die een credit hebben behaald voor Inleiding tot de economie nemen Economie niet meer op - studenten die een credit hebben behaald voor De Globale economie én Markten en prijzen nemen Economie niet meer op. Ze mogen daarnaast nog één economisch plichtvak laten vallen, maar niet Accountancy of Economische ontwikkelingen van Japan/China OF ze valoriseren één van de twee behaalde credits als keuzevak. - studenten die een credit hebben behaald voor Initiatie tot Ondernemen nemen Mens en Organisatie of Bank en Financiewezen niet meer op - Voor studenten die in de huidige economische minor hun 'ruimer' keuzegedeelte reeds hebben verworven (bv. voor de japanologen waar de keuzelijst van 6 naar 4 stp krimpt) maar het plichtgedeelte slechts gedeeltelijk, wordt het programma samengesteld volgens een prioriteitenlijst: PRIORITEIT 1 Economie (OF Globale economie, OF Markten en Prijzen OF inleiding tot de economie) verworven hebben. PRIORITEIT 2 Economische ontwikkelingen van China/Japan verworven hebben (nvt voor A&I) PRIORITEIT 3 Accountancy verworven hebben PRIORITEIT 4 Marketing (TEW)verworven hebben PRIORITEIT 5 Mens en organisatie verworven hebben