A

Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile, etapele procesului decizional, precum şi motivaţiile unui demers decizional. Figura următoare ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. Întrun context decizional real, decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. Mai mult decât atât, George Marakas, afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt, în ultimă instanţă, dictate de modul în care este luată decizia.
Stimuli Decident Oportunităţi Feedback Raţionament Restricţii ext. Ipoteze Costuri Riscuri Definirea problemei Selectarea alternativei Implementare Cadru informativ

Elaborare Strategie Creativitate Acceptare Evaluare Control

Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme, a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. În esenţă, o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli, care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate, iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli), fie problema există cu adevărat, însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. În contextul unui proces decizional, decidentul joacă un rol deosebit de important, el fiind considerat, nu numai o parte componentă a procesului, dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. Astfel, dacă problema este corect formulată, aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. În schimb, dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect, atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. Întro astfel de situaţie, un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue, şi chiar să le identifice pe cele corecte. Totodată, selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. În acest context, SIAD-ul este

utilizat pentru a asigura demersurile cantitative, necesare în analiza alternativelor posibile, dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei, şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale.

B
Aceste acţiuni includ o serie de aspecte, cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. Stiluri de decizii. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională, cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă, cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat, percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie, iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei.

B
Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile, etapele procesului decizional, precum şi motivaţiile unui demers decizional. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. Într-un context decizional real, decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. Mai mult decât atât, G. Marakas, afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt, în ultimă instanţă, dictate de modul în care este luată decizia. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme, a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. În esenţă, o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli, care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate, iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli), fie problema există cu adevărat, însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. În contextul unui proces decizional, decidentul joacă un rol deosebit de important, el fiind considerat, nu numai o parte componentă a procesului, dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional.

Stiluri de decizii. şi chiar să le identifice pe cele corecte. C Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. Totodată. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.C O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. necesare în analiza alternativelor posibile. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. Într-o astfel de situaţie. G. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. Mai mult decât atât. Într-un context decizional real. C Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. dictate de modul în care este luată decizia. în ultimă instanţă. precum şi motivaţiile unui demers decizional. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. dacă problema este corect formulată. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. B Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. Astfel. . Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. etapele procesului decizional. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. În schimb. Marakas. În esenţă. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. În acest context.

dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. În acest context. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. nu numai o parte componentă a procesului. Într-o astfel de situaţie. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. dacă problema este corect formulată. cum ar fi: contextul decizional al problemei de . Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. În contextul unui proces decizional. Astfel. Totodată. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. necesare în analiza alternativelor posibile. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. A Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. şi chiar să le identifice pe cele corecte. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. el fiind considerat. Stiluri de decizii. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. Bazat pe consens Unilateral Un individ Sistem informaţional Echipă Grup Organizaţional şi Metaorganizaţional Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. fie problema există cu adevărat.Decident individual Decidenţi multipli Negociat. decidentul joacă un rol deosebit de important. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). În schimb.

decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. B O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. În contextul unui proces decizional. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice.rezolvat. în ultimă instanţă. Stiluri de decizii. G. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. necesare în analiza alternativelor posibile. În acest context. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. el fiind considerat. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. cum interpretează informaţiile de . afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. nu numai o parte componentă a procesului. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. dictate de modul în care este luată decizia. Astfel. Marakas. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. În schimb. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. fie problema există cu adevărat. decidentul joacă un rol deosebit de important. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. etapele procesului decizional. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. Într-o astfel de situaţie. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. În esenţă. dacă problema este corect formulată. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. Totodată. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Într-un context decizional real. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. şi chiar să le identifice pe cele corecte. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. precum şi motivaţiile unui demers decizional. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. B Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. Mai mult decât atât.

Totodată. C Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. În esenţă. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. în ultimă instanţă. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. Marakas. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative.care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. dacă problema este corect formulată. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Astfel. el fiind considerat. C O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. G. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. dictate de modul în care este luată decizia. decidentul joacă un rol deosebit de important. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). Într-un context decizional real. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. fie problema există cu adevărat. nu numai o parte componentă a procesului. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. precum şi motivaţiile unui demers decizional. Mai mult decât atât. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. În acest context. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. etapele procesului decizional. În contextul unui proces decizional. În schimb. necesare în analiza alternativelor posibile. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. . Într-o astfel de situaţie. şi chiar să le identifice pe cele corecte.

Mai mult decât atât. Marakas. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. Astfel. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. dictate de modul în care este luată decizia. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. Totodată. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. Stilul de . dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. G. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. nu numai o parte componentă a procesului. Întro astfel de situaţie. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. În esenţă. Stiluri de decizii. În contextul unui proces decizional. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. dacă problema este corect formulată. În schimb. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. necesare în analiza alternativelor posibile. el fiind considerat. etapele procesului decizional. În acest context. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.Stiluri de decizii. decidentul joacă un rol deosebit de important. fie problema există cu adevărat. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. precum şi motivaţiile unui demers decizional. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. în ultimă instanţă. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. şi chiar să le identifice pe cele corecte. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. Într-un context decizional real.

şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). Totodată. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. nu numai o parte componentă a procesului. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. Mai mult decât atât. B Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. În contextul unui proces decizional. Astfel. şi chiar să le identifice pe cele corecte. În acest context. precum şi motivaţiile unui demers decizional. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. Întro astfel de situaţie. G. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. În esenţă. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. necesare în analiza alternativelor posibile. Într-un context decizional real. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. el fiind considerat. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. Stiluri de decizii. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. fie problema există cu adevărat. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. dacă problema este corect formulată. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. în ultimă instanţă. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. etapele procesului decizional. Stilul de . aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. Marakas. În schimb. dictate de modul în care este luată decizia. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. decidentul joacă un rol deosebit de important.

dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. G. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. Totodată. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. În acest context. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. şi chiar să le identifice pe cele corecte. C O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. el fiind considerat. în ultimă instanţă. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. Marakas. C Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. şi deci rezolvarea finală a problemei . cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. Într-o astfel de situaţie. decidentul joacă un rol deosebit de important. necesare în analiza alternativelor posibile. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. precum şi motivaţiile unui demers decizional. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. nu numai o parte componentă a procesului. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. În contextul unui proces decizional. Într-un context decizional real. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. Astfel. dictate de modul în care este luată decizia. fie problema există cu adevărat. dacă problema este corect formulată. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. În schimb. etapele procesului decizional. În esenţă. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. Mai mult decât atât.proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor.

precum şi motivaţiile unui demers decizional. Totodată. dacă problema este corect formulată. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. D SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii . Întro astfel de situaţie. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. necesare în analiza alternativelor posibile. şi chiar să le identifice pe cele corecte. În esenţă. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. Astfel. În contextul unui proces decizional. Într-un context decizional real. el fiind considerat. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. dictate de modul în care este luată decizia. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. fie problema există cu adevărat. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie.decizionale. în ultimă instanţă. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. nu numai o parte componentă a procesului. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Mai mult decât atât. decidentul joacă un rol deosebit de important. În schimb. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. Marakas. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. Stiluri de decizii. etapele procesului decizional. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. În acest context. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. G. D Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile.

… ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. G. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. În esenţă. etapele procesului decizional. Totodată. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. şi chiar să le identifice pe cele corecte. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. În schimb. precum şi motivaţiile unui demers decizional. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. dacă problema este corect formulată. Întro astfel de situaţie. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. dictate de modul în care este luată decizia. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). necesare în analiza alternativelor posibile. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. Stiluri de decizii. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. decidentul joacă un rol deosebit de important. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea . În contextul unui proces decizional. fie problema există cu adevărat. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. C Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. în ultimă instanţă. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. el fiind considerat. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. Marakas. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării.pentru rezolvarea problemei decizionale. Astfel. În acest context. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. Într-un context decizional real. nu numai o parte componentă a procesului. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. Mai mult decât atât. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.

Stiluri de decizii. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. În schimb. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. în ultimă instanţă. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. şi chiar să le identifice pe cele corecte. Mai mult decât atât. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. etapele procesului decizional. dacă problema este corect formulată. şi deci rezolvarea finală a problemei . Marakas.problemei decizionale. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. Astfel. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. Într-un context decizional real. În esenţă. G. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. el fiind considerat. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. În acest context. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. nu numai o parte componentă a procesului. decidentul joacă un rol deosebit de important. precum şi motivaţiile unui demers decizional. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. fie problema există cu adevărat. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. necesare în analiza alternativelor posibile. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. dictate de modul în care este luată decizia. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. Totodată. În contextul unui proces decizional. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. Întro astfel de situaţie. Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei.

Totodată. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. precum şi motivaţiile unui demers decizional. În esenţă. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. fie problema există cu adevărat. Astfel. în ultimă instanţă. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. G. necesare în analiza alternativelor posibile. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. el fiind considerat. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. Într-un context decizional real. Stiluri de decizii. Mai mult decât atât. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. Întro astfel de situaţie. În contextul unui proces decizional. etapele procesului decizional. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. În schimb. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. În acest context. şi chiar să le identifice pe cele corecte. dictate de modul în care este luată decizia. nu numai o parte componentă a procesului. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. dacă problema este corect formulată. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. decidentul joacă un rol deosebit de important.decizionale. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. Marakas. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. B Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată. şi deci rezolvarea finală a problemei . dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.

cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. În schimb. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională.decizionale. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. Stiluri de decizii. Într-o astfel de situaţie. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. Stiluri de decizii. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. În acest context. şi chiar să le identifice pe cele corecte. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. Totodată. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. . Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. necesare în analiza alternativelor posibile. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.

.. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate..................CUPRINS: A. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra ............ George Marakas...............................................................1 ..................................................... În esenţă........ cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia......... Într-o astfel de situaţie.....2 Aceste acţiuni includ o serie de aspecte........... Figura următoare ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor.. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale........... nu numai o parte componentă a procesului..................... o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia..... necesare în analiza alternativelor posibile.. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”.. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional.............................. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei.......... În contextul unui proces decizional.................... dictate de modul în care este luată decizia....................... ........... Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale.............. În acest context........ decidentul joacă un rol deosebit de important............ el fiind considerat..... în ultimă instanţă........ dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional................. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale.... dacă problema este corect formulată........ SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative.....1 B..... care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii...................................................... fie problema există cu adevărat..... O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării.............. etapele procesului decizional.... Astfel..... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii...... Mai mult decât atât......... însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice...1 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme........ Totodată.......... decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model..... ....... Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională.. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect............... precum şi motivaţiile unui demers decizional.... iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli)........................... Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt.... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor...................... În schimb........................... . atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia......................1 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile........ Într-un context decizional real...................................... aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată......... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli.. şi chiar să le identifice pe cele corecte......2 Stiluri de decizii................ un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue...

... ....................................... însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat........ el fiind considerat.. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative... ......... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată....rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă... În esenţă................. fie problema există cu adevărat.. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale...... dacă problema este corect formulată..................... precum şi motivaţiile unui demers decizional..... Într-un context decizional real..... Aceste acţiuni includ o serie de aspecte.........3 O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării...................2 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile...... În schimb.......................................2 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme........ iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli). necesare în analiza alternativelor posibile........ aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată.......................2 C......... Mai mult decât atât..3 Stiluri de decizii.. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.... şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale....... Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie........... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli... … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor............ care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii..............................3 C............... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional.................... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii... Marakas... Într-o astfel de situaţie.................................... decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model........ Astfel......................... În contextul unui proces decizional............. Totodată........... şi chiar să le identifice pe cele corecte........ .. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue...... Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate............. .. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale..... În acest context................ în ultimă instanţă.... afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”.... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect... dictate de modul în care este luată decizia.. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia... decidentul joacă un rol deosebit de important... dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional.................... cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. nu numai o parte componentă a procesului......3 Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei...... Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit ..... Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt.............................2 B................................... etapele procesului decizional...... G................................

................................. dacă problema este corect formulată..... Astfel..... el fiind considerat.......... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional............ etapele procesului decizional. dictate de modul în care este luată decizia.. Marakas............. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii........................ o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia......3 C........ Întro astfel de situaţie..........................context decizional – cum evaluează situaţia decizională............................... ................ … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor................. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă... . însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice....................... aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată........... Mai mult decât atât.......................... În schimb....... şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale...... şi chiar să le identifice pe cele corecte..... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.....................4 Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli..................................... Totodată....... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia.......... decidentul joacă un rol deosebit de important.................................... în ultimă instanţă.... .........4 ...3 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect................................................4 Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei..... decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model.......... dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale....... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor....................... În esenţă................................. necesare în analiza alternativelor posibile... Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt........3 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme... precum şi motivaţiile unui demers decizional.............. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”... O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării...... un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue.. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli)......... atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia............... Într-un context decizional real.4 A........... ..... cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat......... ......... fie problema există cu adevărat..............................3 B.............................. nu numai o parte componentă a procesului....................................... dar şi un participant activ (întro măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional... G........................... Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate... În contextul unui proces decizional..... Aceste acţiuni includ o serie de aspecte....................... SIADul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative............................ În acest context.....................3 ....

… ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor.. necesare în analiza alternativelor posibile.... el fiind considerat..... iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli).......... Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă... Astfel..... dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional.... şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale....... Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale..... Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională........ . Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. Mai mult decât atât...... etapele procesului decizional. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii...... Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie....4 B.............................. În schimb........ afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. Marakas........... însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice.5 B.. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte...... Într-o astfel de situaţie.................. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei....... .......... dacă problema este corect formulată......... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional..... o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.... Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate..... Într-un context decizional real.......5 O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării....... precum şi motivaţiile unui demers decizional... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii..........5 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme.........Stiluri de decizii...... decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model......5 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative.................... iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei...... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli..... ......... În acest context....... în ultimă instanţă.............. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat.................. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue......... decidentul joacă un rol deosebit de important............... şi chiar să le identifice pe cele corecte........... În esenţă. În contextul unui proces decizional...... atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia... fie problema există cu adevărat........ G......... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect..... Totodată............. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată............. dictate de modul în care este luată decizia.... dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale............ cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor............ nu numai o parte componentă a procesului...

........... cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat.. necesare în analiza alternativelor posibile...6 O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.... Totodată................... Într-o astfel de situaţie........ Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională.... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect... Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale..... afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”.. fie problema există cu adevărat. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model.. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia................. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice.................. Astfel.... Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt.............. Marakas.... dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional...... .. ........ în ultimă instanţă.............................. În acest context.... precum şi motivaţiile unui demers decizional.............. În esenţă....................6 C.... … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii....... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional......... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli............................6 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme.............. decidentul joacă un rol deosebit de important........ atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia.................... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor.. În contextul unui proces decizional... aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată..... un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue..... el fiind considerat. etapele procesului decizional.........................6 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile.. dacă problema este corect formulată.....5 Stiluri de decizii.................... În schimb.cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia................ SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative........... Mai mult decât atât............ dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale............. şi chiar să le identifice pe cele corecte........ Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă........ Ultima etapă a procesului constă .............................. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie.. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei.. . iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli)..............5 C... G. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii.. Într-un context decizional real.................... Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate.. dictate de modul în care este luată decizia.................. nu numai o parte componentă a procesului.

... Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale.................. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii.. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional...... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.. Mai mult decât atât. În schimb.. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată.. şi chiar să le identifice pe cele corecte. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli)....... Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional. în ultimă instanţă..în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei.... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor.. precum şi motivaţiile unui demers decizional.... … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor........ decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model.. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice.. Într-un context decizional real.......7 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile... necesare în analiza alternativelor posibile. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă... Marakas... o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. fie problema există cu adevărat.. Astfel... SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale.... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli.... În esenţă.7 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme.. etapele procesului decizional..... atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia... afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. Într-o astfel de situaţie. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. . cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a .. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt.. decidentul joacă un rol deosebit de important.... În acest context.. dictate de modul în care este luată decizia......6 Stiluri de decizii......... dacă problema este corect formulată. nu numai o parte componentă a procesului............ Aceste acţiuni includ o serie de aspecte.. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei......... Totodată.... ....... În contextul unui proces decizional..... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect...... Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie.... cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat..... el fiind considerat. G. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue........

7 B.7 Stiluri de decizii.................... Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a .. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte....... dacă problema este corect formulată......evenimentelor legate de implementarea soluţiei... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor.. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional...... şi chiar să le identifice pe cele corecte. nu numai o parte componentă a procesului...... ..... G...... dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional.......... În schimb.. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model....... precum şi motivaţiile unui demers decizional. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt............ Într-un context decizional real.. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei.. .. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat.. În contextul unui proces decizional.. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale.... care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii.. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice... necesare în analiza alternativelor posibile. în ultimă instanţă....... Într-o astfel de situaţie... Mai mult decât atât....... Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia..... el fiind considerat.......... etapele procesului decizional.. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative..... Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale...... În acest context.8 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile............ o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.8 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme.......... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. decidentul joacă un rol deosebit de important... atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. În esenţă. Astfel.... afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”......... Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate.. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată.......... iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli)...... un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue.. fie problema există cu adevărat........... Marakas....... Totodată... dictate de modul în care este luată decizia... O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli... Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă.

................ precum şi motivaţiile unui demers decizional............... Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională............... însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice...... Într-o astfel de situaţie....... SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect.. decidentul joacă un rol deosebit de important............. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model.... necesare în analiza alternativelor posibile.. dacă problema este corect formulată.... etapele procesului decizional. G..... cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia..... Aceste acţiuni includ o serie de aspecte. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii.......... dictate de modul în care este luată decizia. Mai mult decât atât.. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia.... În schimb............... … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor....9 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile.. nu numai o parte componentă a procesului.. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate.. şi chiar să le identifice pe cele corecte... care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii.... aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată......... şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale........ selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional........................................ Totodată.. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie...... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. fie problema există cu adevărat. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional...........9 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme...... iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei.......... o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată.. în ultimă instanţă................................. În contextul unui proces decizional..................... el fiind considerat.. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale.......... afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”..........8 C.......... În acest context.......evenimentelor legate de implementarea soluţiei.. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli..... În esenţă...... Într-un context decizional real.8 Stiluri de decizii...... .... Astfel.......9 O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării.... ...... Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt.. ... un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue.............. Marakas........... cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat......... iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli).. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai .....9 C..............

.9 Stiluri de decizii.. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. decidentul joacă un rol deosebit de important... aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată.. etapele procesului decizional... G.. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte... o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor....10 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile.. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt...... În schimb..... necesare în analiza alternativelor posibile. Într-un context decizional real.. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue..10 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme...... dictate de modul în care este luată decizia... fie problema există cu adevărat.. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect.. ... dacă problema este corect formulată.....bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat........... În contextul unui proces decizional.. Mai mult decât atât.... În acest context.......... care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii.......... .. În esenţă.. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale........... el fiind considerat......... dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional.. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării.... şi chiar să le identifice pe cele corecte. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. Totodată... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată..... Astfel.... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional....... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii...... afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”.... Într-o astfel de situaţie.... Marakas....... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli... în ultimă instanţă... şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională..... … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor... iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli).............. nu numai o parte componentă a procesului....... însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. ... dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune ........ cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia...... precum şi motivaţiile unui demers decizional.. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate......10 SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative..

........11 C.. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale... Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională........ În acest context.. nu numai o parte componentă a procesului...... Astfel............ percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. necesare în analiza alternativelor posibile........ … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor... Mai mult decât atât................ Totodată....soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale..... În contextul unui proces decizional. fie problema există cu adevărat................. dar .......... aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată.... O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor... Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt. dacă problema este corect formulată... precum şi motivaţiile unui demers decizional......11 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile.............. decidentul joacă un rol deosebit de important................10 Stiluri de decizii.. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.......... afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”. şi chiar să le identifice pe cele corecte...........11 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme... însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat. etapele procesului decizional. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia................ iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli)....... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii.. ... Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate...... În esenţă. Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie.. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia............... Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă.. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. în ultimă instanţă... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli...... dictate de modul în care este luată decizia... iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei....... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect...... decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model.... În schimb....... dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional.... Marakas. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei...... el fiind considerat.. .. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii............ G......... un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue.. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte.............. Într-o astfel de situaţie.. SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative..... Într-un context decizional real....

.... o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.. el fiind considerat.... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată. etapele procesului decizional. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. .... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. Într-un context decizional real. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională... SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative. fie problema există cu adevărat. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale. a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii. În esenţă.. Marakas. dacă problema este corect formulată..... cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat.. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării..12 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile.. În schimb. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli).. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii.. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect... Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor.12 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme. Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate... dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea . afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”.... şi chiar să le identifice pe cele corecte...11 Stiluri de decizii. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei.... Aceste acţiuni includ o serie de aspecte.. atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. Într-o astfel de situaţie...... selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional.. necesare în analiza alternativelor posibile. dictate de modul în care este luată decizia. decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model. un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue... în ultimă instanţă. ... decidentul joacă un rol deosebit de important. nu numai o parte componentă a procesului... Mai mult decât atât. însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice.şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. În contextul unui proces decizional.. Astfel... În acest context. Totodată. G. precum şi motivaţiile unui demers decizional. aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată... Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie.. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt..

. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. dar şi un participant activ (într-o măsură mai mare sau mai mică) la toate fazele procesului decizional. precum şi motivaţiile unui demers decizional. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă. dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect... percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată....... Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei... Există două aspecte care explică caracterul eterogen al acestei percepţii: fie că problema nu există în realitate....... Într-un context decizional real. ... dacă problema este corect formulată... cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia.13 B.......... aceasta are cele mai mari şanse de a fi rezolvată... în ultimă instanţă. În acest context.. Totodată.. fie problema există cu adevărat............. Într-o astfel de situaţie. cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor. iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei.. G... a căror rezolvare necesită una sau mai multe decizii.......... În esenţă..... şi chiar să le identifice pe cele corecte..13 Prima componentă a procesului se referă la anumite aspecte exterioare care motivează decidentul să perceapă existenţa unor probleme.. iar decidentul a interpretat greşit existenţa unor factori sau a unor informaţii (stimuli)............ Mai mult decât atât..... decizia nu se bazează întotdeauna pe toate componentele modelului şi nu respectă etapele sugerate de model........ Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională. necesare în analiza alternativelor posibile. cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat............ Astfel.. afirmă că „procesul decizional constituie o reprezentare statică a unor operaţii dinamice distincte”.. … ilustrează multiplele posibilităţi de adoptare a deciziilor.. Condiţiile specifice şi circumstanţele în care problema trebuie rezolvată sunt........12 Stiluri de decizii...... SIAD-ul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative.. care pot îmbrăca mai multe forme şi pot fi percepuţi în mod diferit de către decidenţii unei organizaţii.. O altă etapă a procesului decizional constă în definirea problemei supuse rezolvării... el fiind considerat.... atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia.problemei decizionale....... Perceperea contextului unei probleme este determinată de unul sau mai mulţi stimuli...... decidentul joacă un rol deosebit de important.. Aceste acţiuni includ o serie de aspecte.. dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea ..... şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale........ nu numai o parte componentă a procesului....... În schimb...... un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. .... Marakas....... dictate de modul în care este luată decizia. În contextul unui proces decizional.......... Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie. o problemă poate fi definită ca o percepţie a diferenţei dintre starea curentă a unui fapt şi starea dorită a acestuia.13 Literatura de specialitate conţine o serie de teorii referitoare la modul în care sunt luate deciziile. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional.... însă unul sau mai mulţi membrii ai organizaţiei nu reuşesc să o identifice............. etapele procesului decizional.....

.... un SIAD este capabil să elimine definirea unor probleme ambigue. Stilul de proiectare al managerului se reflectă în modul în care el reacţionează într-un anumit context decizional – cum evaluează situaţia decizională..13 Stiluri de decizii.. Efectul aplicării unui anumit stil de decizie asupra rezultatelor deciziei depinde de o serie de factori de circumstanţă......... dacă definirea problemei este ambiguă sau dacă natura problemei este interpretată incorect... Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale.......... dar şi pentru a asista decidentul în alegerea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei decizionale. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei..... atunci cu siguranţă se va furniza o soluţie greşită a acesteia. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale... iar rezultatele obţinute din aceste evaluări vor fi utilizate pentru a inspira proiectarea şi implementarea unui sistem de asistare a deciziei...14 În schimb........ percepţiile decidenţilor şi valorile personale ale managerului în situaţia dată..... SIADul este utilizat pentru a asigura demersurile cantitative..... cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia......... Totodată. şi deci rezolvarea finală a problemei decizionale......... Aceste acţiuni includ o serie de aspecte......... Acest mecanism are drept scop evaluarea şi clasificarea stilurilor de decizie.. .. Stilul deciziei reprezintă un concept care descrie maniera în care un manager adoptă deciziile pentru rezolvarea unei probleme organizaţionale. . Aceste acţiuni includ o serie de aspecte.....14 CUPRINS FIGURI: LISTA DE INDECŞI: ..........14 Stiluri de decizii.......... cum ar fi: contextul decizional al problemei de rezolvat.............. Întro astfel de situaţie. cum ar fi: asigurarea unui consens în acceptarea soluţiei şi căutarea unui context de aplicare a acesteia.... cum interpretează informaţiile de care dispune şi cum gestionează impactul factorilor externi asupra procesului de luare a deciziilor...problemei decizionale............. În acest context..... ..... necesare în analiza alternativelor posibile.. Ultima etapă a procesului constă în declanşarea acţiunilor şi a evenimentelor legate de implementarea soluţiei. selectarea unei alternative dintr-un set de soluţii fezabile reprezintă esenţa procesului decizional.. şi chiar să le identifice pe cele corecte........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful