PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN

(Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 1. Penubuhan 1.1 1.2 Mesyuarat penaja. Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar. ( Rujuk Lampiran 1 ) Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan. ( Rujuk Lampiran 2 ) Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan, Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat. ( Rujuk Lampiran 3 ) Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat. ( Rujuk Lampiran 4 ) Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa. ( Rujuk Lampiran 5 ) Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa. ( Rujuk Lampiran 6 ) Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensiagensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. ( Rujuk Lampiran 7A, 7B ) 2. Pelaksanaan 2.1 Perkara-perkara yang perlu ada dalam Takwim ( Rujuk Lampiran 8 ) a. b. c. d. e. f. g. h. Pendaftaran. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/Permainan. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan, Kelab Sukan/Permainan. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1,2 ..,. Rancangan aktiviti. Hari Kokurikulum Sekolah. Penilaian Pelaporan.

1.3

1.4

1.5 1.6
1.7 1.8

Kelab Sukan / Permainan.(Rujuk Lampiran 10 ) 2. Kelab Sukan/Permainan. ( Rujuk Lampiran 9 ) Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam. ( Rujuk Lampiran H ) 3. 3.1 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam.( Rujuk Lampiran 11 ) penglibatan Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa / penjaga berkaitan murid dalam Kokurikulum. ( Lampiran 12 ) Surat pemberitahuan kepada ibu bapa / penjaga ketidakhadiran murid aktiviti Kokurikulum.2 Contoh Bentuk Format Takwim. Kelab / Persatuan. ( Rujuk Lampiran I dan J ) Lawatan 4. .2.2 4.Kelab/Persatuan. ( Rujuk Lampiran 13 ) 2.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua / Guru Besar dan contoh resit derma.3 2.6 dalam 3. ( Rujuk Pengurusan Fail ) Kandungan dalam buku pelaporan .1 Prosedur-prosedur lawatan.5 2.

SMK Saujana Utama. 2. SELANGOR Pengetua. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Saujana Utama. 47000 Sungai Buloh. Persiaran Saujana 3. SMK Saujana Utama..(A) 196 . Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih Sekian.Januari . yang berkait dengan Seksyen 130.U. 47000 Sungai Buloh. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Senarai Nama Jawatankuasa Penaja. Saujana Utama. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK SAUJANA UTAMA mulai 3 hb. SELANGOR.2 2. s. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: 3. ……………………………………. 47000 Sungai Buloh. RAMLI BIN PUTIH berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam.k. 2.3 Bersama-sama ini disertakan : Draf Perlembagaan. 2005. Tuan. Draf Aktiviti Asas. PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya. SELANGOR. Persiaran Saujana 3. Mei 1998 P.1 2. ( ) Guru Pemimpin Pengakap. PK Kokurikulum S/U Kokurikulum Fail Pengakap .

.. SELANGOR....U............ Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi...... bertarikh 12 Disember 2004 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb......k...SMK Saujana Utama.........(A) 196. ( ) Pengetua.......... SMK Saujana Utama.. Saujana Utama. …………………………………….... sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk menubuhkan ..... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah GPK Kokurikulum S/U Kokurikulum Fail . SELANGOR adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..... 4... KELULUSAN PENUBUHAN _______________________________________________ Merujuk surat tuan ........ 2.. Mei 1998 P. 3. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s............ 1........ SELANGOR Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh: 3 Januari 2005 Tuan. terima kasih......... 47000 Sungai Buloh....... Persiaran Saujana 3... Sekian..... SMK SAUJANA UTAMA........ SUNGAI BULOH.. 2. 47000 Sungai Buloh...

Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: 2 Januari 2005 Tuan. 47000 Sungai Buloh. a. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi perkhidmatan pendidikan dan pergerakan pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Banting berkuatkuasa mulai 1 hb. ……………………………………………. 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Mei 1998 P. Disember 2005. SMK Saujana Utama. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s. Januari 2005 hingga 31hb.SMK Saujana Utama. SELANGOR. Sekian. terima kasih.(A) 196. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. SELANGOR. Persiaran Saujana 3. 3.k. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Persiaran Saujana 3. 1. ( ) Pengetua. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang 3. Fail Peribadi Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap . 47000 Sungai Buloh . perlu dilaksanakan oleh tuan.U. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PEMIMPIN PERGERAKAN PENGAKAP Berhubung perkara diatas.

Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. 19. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 10. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Passukan Pakaian Seragam. 12. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.Lampiran 4 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat 1. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 18. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 5. . 7. 17. 9. 3. 15. 8. 2. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 14. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 11. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 13. 21. 20. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 6. 16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili .

SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung perkara tersebut diatas. SMK Saujana Utama. Saujana Utama. 47000 Sungai Buloh. 1. 3. Persiaran Saujana 3. 3. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Persiaran Saujana 3.U.Contoh Surat Penurunan Kuasa Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli Jawatankuasa SMK Saujana Utama.k. 47000 Sungai Buloh.(A) 196. terima kasih. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Saujana Utama. SELANGOR. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. SELANGOR Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh: Melalui dan salinan: Pengetua. Saudara. SELANGOR. Sekian . 47000 Sungai Buloh. 2. berkuatkuasa mulai 1 Januari 2005 hingga 31 Disember 2005. Mei 1998 P. s. Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Guru Pemimpin S/U Kokurikulum . Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. ……………………………………………. Persiaran Saujana 3. SMK Saujana Utama. ( ) Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. 2.

4.2 5. Pemeriksa Kira-Kira 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Pengerusi 1.1 4.2 3.4 1. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.1 1.2 4. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 5.2 2. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Bendahari 5. 6.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa 1.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Ahli Jawatankuasa 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 7. Berkerjasama dengan setiausaha.1 3. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.5 2.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. 7. Setiausaha 3.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. 3.3 1.1 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.1 5.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.4 5. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.1 2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.3 5. . Penolong Setiausaha 4.2 1. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.

5. Pengarah Pelajaran Selangor. 2. Daerah Kuala Selangor. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas. Persiaran Saujana 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Selangor. 47000 Sungai Buloh. SMK Saujana Utama. 47000 Sungai Buloh. Kuala Selangor dan juga senarai guru-guru penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. SELANGOR. ( ) Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh: . 47000 Sungai Buloh. terima kasih. . Sekian . Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Selangor. …………………………………………….k. 4. s. SELANGOR. Persiaran Saujana 3. Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Malaysia. Persiaran Saujana 3. SMK Saujana Utama. 1. Melalui dan salinan: Pengetua. bersama-sama disertakan senarai ahli-ahli Kumpulan Pengakap SMK Saujana Utama. .Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Saujana Utama. 2. Tuan. 3. SELANGOR.

Contoh Perkara-Perkara Yang Perlu Ada Dalam Takwim/Rancangan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 2 Minggu 4 Februari Minggu 2 Minggu 4 Mac Minggu 2 Minggu 4 April Minggu 2 Minggu 4 Mei Minggu 2 Minggu 4 Jun Minggu 2 Minggu 4 Julai Minggu 2 Minggu 4 Ogos Minggu 2 Minggu 4 September Minggu 2 Minggu 4 Okotber Minggu 2 Minggu 4 November Minggu 2 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat .

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. 47000 Sungai Buloh..Januari .... 1.... Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih Sekian...k...1 3. 3... SMK Saujana Utama. Tuan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap .3 Kutipan setiap minggu ialah RM . 2........ Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk memungut derma Pergerakan Pengakap SMK Saujana Utama.. Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : PERMOHONAN MEMUNGUT DERMA PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya.. Kutipan setiap bulan ialah RM 1.. 47000 Sungai Buloh... yang berkait dengan Seksyen 130...2 3.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.(A) 196 . Saujana Utama. SELANGOR Pengetua.. Mei 1998 P. . Saujana Utama... 3. SMK Saujana Utama. berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. SMK Saujana Utama. SELANGOR. Kuala Selangor mulai 1 hb. Persiaran Saujana 3..U. Kutipan setahun ialah RM ……………... 3. s.... ( ) Guru Pemimpin Pengakap.. ……………………………………... Bersama-sama ini disertakan keputusan mesyuarat jawatankuasa mengenai jumlah pungutan derma yang dipohon untuk dikutip daripada setiap ahli.. 2005. 47000 Sungai Buloh. Persiaran Saujana 3. SELANGOR..

( ) Pengetua. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Banting. sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Banting adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai 1 hb.(A) 196. terima kasih. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Guru Pemimpin . Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s.. Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. Rujukan Tuan : SMKBB/7/P/2005( 15 ) Rujukan Kami : JEA2003/PKS/05/2005(10) Tarikh : 25 Januari 2005 Encik Ramli bin Putih. Mei 1998 P. 42700 Banting. Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda SMK Bandar Banting. 2. 42700 Banting. Januari 2005. 1. 42700 Banting. SELANGOR. 3. Jalan Telekom 2. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.SELANGOR. KELULUSAN MEMUNGUT DERMA PERGERAKAN PENGAKAP Merujuk surat tuan SMKBBU/7/P/2003(15) bertarikh 25 Januarri 2005 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb.Lampiran 11 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Tuan.U. SMK Bandar Banting. ……………………………………. SELANGOR.k.

Lampiran 12 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. SMK Bandar Banting. ( ) Pengetua. PENERIMAAN AHLI PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Oleh itu. Jalan Telekom.25). Encik Putih bin Sulaiman. SELANGOR. 42700 Banting. 21. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.00) bermula dari bulan Januari 2005. 42700 Banting. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. 2. 2. 3. Rujukan Tuan : Rujukan Kami : JEA2003/PKS/05/2005(12) Tarikh : 28 Januari 2005 …………………………………….SELANGOR. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Tuan. 2. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda SMK Bandar Banting.k.00 hingga 11. SELANGOR. Sekian. 1.00) atau tahunan (RM 12. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Bandar Banting.00 pagi.. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. Sehubungan dengan itu. No. Kuala Langat dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 9. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s. atau bulanan (RM 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap .00 setahun. Jalan Jelawat 3. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. 42700 Banting. Taman Sri Putra.

SMK Bandar Banting. Taman Sri Putra. ( ) Pengetua. KETIDAKHADIRAN AHLI PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Jalan Jelawat 3. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s. SELANGOR. Fail Pengakap .Lampiran 13 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.k. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Bandar Banting. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. 42700 Banting. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda SMK Bandar Banting. 3. 2. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. Jalan Telekom 2. 42700 Banting. 1. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. Kuala Langat telah tidak hadir semasa latihan / perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 9. No..00 hingga 11. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. terima kasih. 21. 8 Februari 2005 Rujukan Tuan : Rujukan Kami : JEA2003/PKS/05/2005(25) Tarikh : 3 Mac 2005 2. Sekian.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. Tuan. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sehubungan dengan itu. SELANGOR. SELANGOR Encik Putih bin Sulaiman. 2. 17 Januari. ……………………………………. 42700 Banting.