You are on page 1of 7

BN CU HI PHN TCH CNG VIC

Phn 1: Thng tin chung v i tng Nhm ngh nghip: Kinh doanh Chc danh: H v tn: Trng phng kinh doanh Nguyn Vn To Mi Hai

1.Ngi tr li cc cu hi sau y l ai ? o o o o Trng phng kinh doanh Ngi gim st Chuyn gia t vn i tng khc 2.Trnh vn ha trung bnh ca ngi ang lm vic ny:

o Tt nghip 12 o i hc o Trnh cao hn Phn 2: Kim tra 3.S nhn vin trc thuc s qun l? o Khng c ai o NV chuyn mn. S lng: qun l theo m hnh tp on nn di anh/ch c . Nhn vin kinh doanh thuc 7 n v thnh vin v ti phng lm vic ca anh/ch th c ..... nhn vin. o NV gim st hoc qun l. S lng: o NV tp s, hc ngh. S lng: .. 4.Mc thng xuyn c cp trn kim tra ? o o o o o o o o o Hu nh lin tc i vi mi nhim v Cc nhim v chnh c kim tra thng xuyn Cc nhim v chnh khng c kim tra thng xuyn Hu nh khng b gim st 5.Mc ch ca vic kim tra? o to nh gi thnh tch Kim tra cng vic D tho ngn sch Hun luyn hoc t vn

o Khc: 6.Mc quan trng ca vic c kim tra ? o L mt phn nh ca cng vic o Cn nhng khng l thit yu o Thc s thit yu Phn 3: Kin thc v k nng 7.Loi kin thc, k nng cn lm vic ? o o o o o o o o Kinh t Qun tr kinh doanh Lut Qun tr kinh doanh:Bn hng v Marketing Qun tr kinh doanh: Ti chnh Ngoi ng Qun tr kinh doanh: Qun l, bao gm c qun l nhn s/ngun nhn lc Khc: 8.Bng cp, giy chng nhn ngh nghip ?

o C o Khng 9.Mc s dng kin thc hoc k nng ny thng xuyn nh th no? o o o o o Hng gi Hng ngy Hng tun Hng thng Hng nm 10.Mc quan trng ca kin thc k nng?

o Cao o Trung bnh o Thp 11.i hi v vic i cng tc ca v tr ny? o o o o Trong khu vc Ngoi khu vc Qua m Khng c 12.S dng thit b vn phng?

o My in, photocoppy, fax, in thoi, my tnh, o My tnh ln

o Thit b bn phm khc (laptop, m tin, my ch, my cng,) 13.Bn lm g vi thit b ny ? o o o o o Vn hnh, kim sot n Phc v cho vic son tho cc vn bn lin quan. Kim tra, chn on Bo tr, tip liu, ly thnh phm Tho, lp, sa cha Phn 4: Cc quyt nh qun l v kinh doanh 14.Cc quyt nh lin quan n kinh doanh ? o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Tng, gim s lng Sale Tng, gim tin lng, phc li Thit lp, thay i quyn gim st Thit lp, thay i cc th tc, chnh sch trong cng vic Phn cng trch nhim nhn vin Tt c cc trn 15.Cc hot ng lin quan n chin lc di hn ? Hoch nh v ra chnh sch tng quan. Truyn t chnh sch. Chiu m, tuyn chn. Gim st. Thit lp h thng nh gi, o to. Xem xt lp k hoch khen thng. Lu tr h s nhn vin. Tt c trn 16.Mc vai tr ng gp trong cc quyt nh? Ti cung cp thong tin hoc u vo cho nhng ngi ra quyt nh Ti a ra nhng kin xut cho nhng ngi ra quyt nh Ti ra quyt nh nhng cn phi c kin chp thun ca ngi gim st ti Ti c thm quyn cao nht i vi quyt nh ny 17.Cp cao nht b nh hng bi cc quyt nh? Tng nhn vin Tng nhm, t Tng b phn, phng ban Ton doanh nghip 18.Mc trch nhim tham gia trong cc quyt nh?

o Khng chu trch nhim

o Giao ngi khc lm o Lm vic cng ngi khc o ch thn thc hin

Phn 5: Ngn ng 19.Khi lm vic s dng ngn ng ? o S dng mt ngn ng:.... o Kt hp nhiu ngn ng: ting Vit v ting Anh. 20.S dng ngn ng lm g? o o o o o o Son tho Dch, hiu chnh Ghi chp, tm tt Pht biu Bn bc, m phn Tt c trn Phn 6: Mi trng lm vic 21.Nhng ngi c giao tip bn trong? o o o o o o o o o o o o Nhn vin tp s, hc ngh Nhn vin cng phng Nhng ngi gim st Cp trn Tt c trn. 22.Bn lm g trong cc giao tip ? Nhn thng tin, ch th, mnh lnh a thng tin, phng vn, trao i Thng lng, m phn Sp xp lch cho h Hun luyn, hng dn, t vn h Gim st h, Tt c trn. 23.i tng giao tip bn ngoi?

o Khch hng o Phng vin

o Nh cung ng o Cc t chc, hip hi, cng ng o Nhng nh qun l ni khc

NHT K NGY LM VIC


- c bo trn mng - em pht

t trao i cc vn v chuyn mn vi cn b chuyn vin

lin uan trong ph ng nh m gii uyt nhng cng vic h n cht lch lm vic t trc. Tr li b ng vn bn hoc ua in thoi. pht

- Tip nhn ch o ca lnh o - trao i bn bc thng nht v ut gii php - Tip nhn n th yu cu ca cc ph ng ban C N ( thng ua cn b chuyn trch ca ph ng kinh doanh). em t hng ut gii uyt trc khi

uyt nh vn hoc h n lch lm vic c th (nu cn) c bit, o n H ng ng n ng kinh doanh rong ng m

ng rong i i

n g

ng m

- Nghin cu vn bn ti liu lin uan. Tra cu vn ng trong tng t nh hung c th. - ng n cng vic cho C 4. Phn tch d liu cng vic. a. Phn loi d liu i uyn (o to trong cng vic)

STT D l 1 Nu nhn vin khng vi phm k lut v hon thnh tt nhim v th 2 nm tng 1 ln(nhng a s l thng c tng sm hn 2 nm).

D liu nh lng

D liu nh tnh

2 3 4 5

6 7 8

10 11

12

S ngy ngh nhn vin c ngh ti a mt nm l 12 ngy. Nhim v chnh c a gi m c nhn s l thit lp c c chin lc chnh s ch trong cng t c qu n tr ngu n nhn l c. D o nhu cu o to lp k hoch o to th o nh hng t p on (m) v t th c t nhu cu c a ng ty i m so t vic lp k hoch t ch c o to hu n luyn v i ng N trong ng ty th o chnh s ch quy nh c a p on qu n l 7 n v thnh vin ao g m 7 trng phng nhn s Nhn vin phng hnh chnh nhn s c hng lng th o thi gian lm vic. h o c k nng cn thit v quan tr ng c a mt nh qu n tr l k nng l ng ngh quan tm v hi u nhng g ngi kh c n i it c ch t cu h i v chia s Nhng phm cn c c a mt nh qu n tr nhn s trung th c c tinh thn tr ch nhim cao tm huyt tn ty g n vi cng vic... Phng tin lm vic y tnh in thoi a m y in m y photocopy. i m so t vic ch m cng v th c hin vic tnh lng ch ph c p kh n thng cho N trong ton Cng ty u n l cng t c tuy n ng o to ch chnh s ch thi ua kh n thng quan h lao ng qu n tr hnh chnh ti ng ty.

b. Phn loi ngun thu thp thng tin - Ngun con ngi: c Thy cung cp cc thng tin lin uan n cng vic ca c - Ngun phi con ngi: ti liu lin uan n cng ty, cng vic qun tr nhn s 1. Bo co v ti kim tra d liu cng vic. - Mc ch: t m hiu v phn tch c v tr gim c hnh chnh nhn s c vai tr,nhim v g trong cng ty?Nhng yu cu,k nng,tiu chun cn thit c th tr thnh mt gim c hnh chnh-nhn s.

- Phm vi d n: tp on Mai Linh v c Nguyn Th L Thy-Gim c hnh chnh- nhn s - Cc phng php s dng: phng vn qua mail,bn cu hi,nht k ngy lm vic + Phng vn qua mail: to c hi thu thp thng tin mt cch xc thc v c th nhn c mi gii thch v nhng thc mc ca ngi phng vn v cng vic ang c phn tch. + Bn cu hi: Thu thp mt s lng ln thng tin trong thi giamn ngn m khi phng vn cha th tr li c. + Nht k ngy lm vic:Ghi li nhng nhim v,cng vic v ang tin hnh,tnh thng xuyn ca nhng nhim v v khi no nhim v c hon tt.