În timpul rugăciunii, înaintea mea s-au ivit două lumini deosebite – într-una l-am recunoscut pe Creator, în cealaltă m-am văzut pe mine

. (Francisc vorbind despre rugăciunea sa) El [nevoitorul Serghie] se gândea că este asemenea unei lumânări si, cu cât se gândea mai mult la aceasta, cu atât simtea mai mult o slăbire, o prefacere a luminii duhovnicesti a adevărului în sinea sa.(L.N. Tolstoi, “Părintele Serghie”) Cei cu adevărat curătiti se văd pe sine nevrednici de Dumnezeu.(Sf. Isaac Sirul) Cercetând datele biografice ale lui Francisc din Assisi, un lucru vrednic de atentie legat de mistica acestui ascet romano-catolic este manifestarea stigmatelor pe trupul său. Romano-catolicii văd această manifestare aparte ca fiind pecetea Duhului Sfânt. În cazul lui Francisc, aceste stigmate au luat pe trupul său forma semnelor suferintelor lui Hristos. Stigmatele lui Francisc nu reprezintă un fenomen rar printre nevoitorii din lumea romano-catolică. În general, stigmatele par să fie o trăsătură a misticii romano-catolice, atât înainte de Francisc, cât si după el. De pildă, Peter Damian vorbeste despre un călugăr care avea pe trupul său o imagine a Sfintei Cruci. Cezar din Geisterbach povesteste despre un novice pe a cărui frunte se putea vedea urma unui cruci. [1] De asemenea, există multe informatii care arată că după moartea lui Francisc au apărut mai mult stigmate care au fost cercetate de mai multi cercetători, în special în vremurile noastre. Potrivit spuselor lui V. Guerier, aceste fenomene aruncă ele însele o lumină asupra originii lor. Multe au făcut obiectul unei cercetări atente, fiind descrise în amanunt, asa cum este cazul Veronicăi Giuliani (1660-1727) care s-a aflat sub îngrijirea unui doctor; al Luisei Lato (1850-1883) descris de dr. Varleman, [2] si al Madelainei N. (1910) descris de Janat. [3] În cazul lui Francisc din Assisi, trebuie arătat că Biserica romano-catolică a arătat o mare cinstire fată de stigmatele lui. Fenomenul a fost primit ca o mare minune. La doi ani de la moartea sa, Papa l-a sanctificat pe Francisc. Principalul motiv al beatificării au fost stigmatele miraculoase de pe trupul lui, care au fost acceptate ca dovadă a sfinteniei. Acest lucru prezintă un interes deosebit pentru crestinii ortodocsi, dat fiind că nu există nimic de felul acesta în vietile sfintilor Bisericii Ortodoxe – unul dintre acestia fiind si Serafim din Sarov, un sfânt din Rusia. Trebuie arătat aici că relatările istorice despre stigmatele lui Francisc nu ridică nici un semn de îndoială în lumea cercetătorilor. În această privintă, se face trimitere la Sabbatier care a cercetat viata lui Francisc si îndeosebi stigmatele sale. Sabbatier a ajuns la concluzia că stigmatele erau fără îndoială adevărate. Sabbatier a încercat să găsească o explicatie a stigmatelor în domeniul necercetat al patologiei psihice – undeva între psihologie si fiziologie. [4] Înainte de a formula o explicatie a stigmatelor lui Francisc din punctul de vedere al misticii ortodoxe – scopul principal al acestei lucrări – vom cerceta stigmatele ca fenomen fiziologic, dat fiind că această abordare va contribui cu informatii importante la o ulterioară apreciere ortodoxă a misticii “sfântului” romano-catolic. Guerier include în lucrarea sa despre Francisc constatările stiintifice ale lui G. Dumas, care a studiat procesul aparitiei stigmatelor din punct de vedere psiho-somatic. [5] Iată mai jos concluziile la care a ajuns Dumas în legătură cu stigmaticii: 1. Trebuie să recunoastem sinceritatea stigmaticilor, precum si faptul că stigmatele apar de la sine, adică nu sunt răni auto-pricinuite în timp ce persoana se află într-o stare de inconstientă.

) [7] Generalizările lui Dumas sunt foarte interesante pentru că implică faptul că în procesul aparitiei stigmatelor. învătătură străină Bisericii Ortodoxe. dar. O intensă muncă de închipuire mintală. care apare atunci când cineva este cuprins de un anume fel de imagine pe care o contemplă. potrivit mărturiei acestora. circulatiei sângelui si secretiei glandulare. Dumas a stabilit următoarele criterii generale pentru aparitia stigmatelor: toti stigmaticii suferă o durere insuportabilă în părtile afectate ale trupului. urme de spini pe cap sau. picioare si coastă. asa cum apar ele în lucrarea Fioretti. Aceasta poate duce la răni la nivelul pielii. asa cum a făcut El. Observatiile lui Dumas cuprind niste factori mai mult decât emotionali (pe care William James îi consideră a fi sursa misticismului) [8] care joacă un rol egal. în cazul lui Francisc din Assisi. 4. Manifestări fiziologice. Sugestie. să poarte. Stigmatele apar nu numai ca rezultat al închipuirii pasive a unei răni pe propriul trup. 2. până într-acolo încât imaginea contemplată în timpul răpirii mistice dobândeste un control total asupra individului aflat în contemplatie. 3. separat de stare emotională produsă (o înăltare emotională a inimii). Deseori. c) auto-sugestie. sunt urmare a unei anumite rugăciuni. în fine. Semnificatia acestora o vom prezenta mai târziu. Rănile stigmaticilor apar în timp ce ei sunt într-o stare extatică. răni pe mâini. ei simt o mare desfătare la gândul că sunt vrednici să sufere împreună cu Iisus. aceasta se leagă de dogma romano-catolică a „satisfacerii divine”. cu date specifice legate de extazul si vedeniile Francisc. Alături de durere. si atunci când închipuirea este însotită de lucrarea activă a imaginii însăsi – cel mai adesea asemenea unei raze sau sulite ascutite care iese din rana contemplată si care pătrunde în trupul stigmaticului. în . Acestia pot fi ordonati astfel: 1. b) o închipuire mintală care implică o suferintă aparte. aceasta se petrece treptat si nu de la prima vedenie. [6] (Desigur. Este vorba de o rugăciune puternică prin care acesta cerea să simtă si el patimile lui Hristos. Sentimente senzuale. Redăm mai jos o scurtă analiză stiintifică privind stigmatele în general. cedându-i controlul. precum si o descriere a fenomenului. un important rol este jucat si de a) un element mintal. cum ar fi o serie de impulsuri mintale si voite în sensul preluării suferintelor prezentate în închipuire. 4. e) aparitia semnelor (a rănilor) – stigmatele. dacă nu chiar mai mare în aparitia stigmatelor. 3. datorate vedeniilor sale. ceea ce ne va ajuta să întelegem temeiul vedeniilor. Rănile stigmaticilor sunt privite ca fenomene legate de sistemul circulator (vasele de sânge) si reprezintă efecte ale sugestiei mintale asupra digestiei. Stigmatele lui Francisc din Assisi.2. păcate de care nu sunt vinovati. d) sentimente fizice – durere si. indiferent de forma pe care o iau stigmatele – urma unei cruci pe umăr.

luând lupul drept păstor si închinându-te vrăjmasilor draci. Această preschimbare nu era numai în duh. începu să-l vadă pe Hristos în serafim. Sf. dorinta lui de a le simti fiind împlinită. ambele chipuri. care atrage atentia asupra presupusei experieri a Dumnezeirii de care a avut parte Francisc. Apoi. Potrivit cronicarului. aparent. ca o lucrare sinergetică (omul împreună-lucrând cu Dumnezeu) pentru dobândirea desprinderii nu doar de celetrupesti sau „simtitoare”. anume imaginea lui Hristos cel răstignit. (A treia parte a vedeniei). [9] Atunci simti patimile lui Hristos pe trupul său. ci si la nivelul celor trupesti. căci îti vei pierde mintea. [10] De pildă. spune că “sufletul care iubeste pe Dumnezeu. serafimul si Hristos – să-si găsească loc în starea de constientă a lui Francisc. Această desprindere este o înăltare duhovnicească nemijlocită a omului către Dumnezeu. întru Dumnezeu si numai întru Dânsul îsi află pacea. ci si în trupul său. deoarece. Începutul rătăcirii mintii . atât de bruscă si neasteptată. Francisc văzu ceva pe care l-a zugrăvit ca minunat: un serafim cu sase aripi. Experienta lui Francisc din Assisi este deosebită si de un mare interes pentru crestinii ortodocsi. Se părea că rugăciunea lui înfocată si stăruitoare primea în cele din urmă răspuns. trebuie subliniat că ei priveau această rugăciune în contextul nevointelor lor personale. Isaac Sirul. se pogora din cer la Francisc. În rugăciunea sa. Peste vedenia de început a serafimului care. toate lucrurile de care a avut parte Francisc prin stigmatele sale reprezintă chiar acele manifestări împotriva cărora ne-au prevenit.” [11] Cel mai vădit îndemn este cel al Sfântului Nil Sinaitul. pironit pe o cruce. Părintii Bisericii! Amintind felul în care nevoitorii Bisericii Ortodoxe întelegeau cea mai înaltă rugăciune duhovnicească. Francisc. “acest serafim veni asa de aproape de sfânt. nu numai la nivelul simtămintelor duhovnicesti si psihologice. coborându-se din cer la el. Felul în care se desfăsoară aceste vedenii ne lasă sentimentul că cea dintâi vedenie (cea a serafimului). Complexitatea uimitoare a vedeniei lui Francisc este ceva deosebit. putem întelege cum a reusit o conceptie atât de complexă – cuprinzând ambele vedenii. adică trupesti – cu alte cuvinte o suferintă fizică. ci si de gândurile „întelegătoare”. depăsea hotarele închipuirii lui Francisc care dorea să-l vadă pe Hristos cel răstignit si să simtă pătimirile Lui. În felul acesta. începe să apară o altă imagine – cea după care înseta cel mai mult Francisc. Să nu tânjesti după vedenii ale simturilor sau după îngeri sau puteri sau după Hristos. Francisc recunoscu chipul lui Hristos în serafim atunci când Acesta se coborî la el. si nici în istoria trăirilor mistice. predându-se pe sine unei rugăciuni extatice. Cronicile spun că “Francisc s-a simtit cu totul transformat în Hristos”. încât Francisc putu zări deslusit pe serafim chipul Celui răstignit”. Rugăciunea lui Francisc nu a rămas fără răspuns. după ce serafimul se apropie.trupul si în sufletul său. nu întâlnim nimic de felul acesta în traditia Bisericii Ortodoxe. În Cuvânt despre rugăciune. atunci când însusi Sfântul Duh se roagă pentru nevoitor cu “suspinuri negrăite”. (A doua parte a vedeniei). căci lipirea de Dumnezeu vine după depărtarea de lume. Francisc dorea să aibă parte de acele suferinte nu numai în sufletul său. într-un fel destul de neasteptat pentru el. (Întâia parte a vedeniei). el previne: “Să nu doresti. Cum se petrecea de fapt vedenia? Întâi de toate. asemenea celui înfătisat de Prorocul Isaia. în repetate rânduri. Slobozeste-te mai întâi de toate legăturile cele dinafară. Începură apoi să apară stigmate pe trupul său. nici să cauti vreun chip sau înfătisare la vremea rugăciunii. ci chema asupra-i niste simtăminte pământesti. De fapt. el nu renunta la trup. însetat după Iisus si simtindu-se “transformat în Hristos”. (A patra parte a vedeniei). cu lungul ei sir de nevoitori. după cum este înfătisată în Filocalie. apoi inima ta se va putea lipi de Dumnezeu. ci si în trup. asa cum am arătat mai sus. Astfel. înÎndrumările sale.

Pentru studiul nostru. precum în cuvintele lui Ilie din Ekdik “…sufletul. în ciuda păcatelor sale. asemenea soarelui. a fost atât de uimit. în slava desartă. [13] Spre deosebire de Francisc. În timpul rugăciunii. Rugăciunea Sfântului Serafim era menită. Desigur. [14] Sf. Sf. Principala trăsătură a rugăciunii Sfântului era o smerenie adâncă. Este greu de spus. în orice caz. s-a minunat văzând o lumină mai presus de fire. care lucra odată cu extazul spiritual. descoperă cele înfricosate”. Acest lucru este adeverit de aspectele neobisnuitei vedenii pe care a avut-o Francisc după ce s-a simtit preschimbat cu totul în Iisus. Apoi vedenia a dispărut. Apoi l-a văzut pe Fiul Omului în slavă. Serafim nu si-a închipuit. a povestit însusi ce i s-a întâmplat. ca urmare a deosebitelor sale lucrări de nevointă. că si-ar fi dorit vreun semn văzut al prezentei dumnezeiesti.este slava desartă. spre deosebire de rugăciunea lui Francisc. nici măcar pe alocuri. după Sfântul Nil. nici n-a visat. psihismul era destul de puternic. plângându-si păcatele. Hristos s-a oprit în fata amvonului si. Întelesul acestui lucru. să vină de la o putere duhovniceste bună. Mai întâi. în acest caz. nici nu si-a dorit o asemenea vedenie. din cuvintele sale vădindu-se că niciodată nu s-a gândit că ar fi atins cumva vreun nivel de vrednicie când. ar fi alunecat usor în înselare. aceasta corespunde pocăintei Sfântului. să poată cere lucruri sfinte. El se ruga simplu si adânc. Cu atât mai putin se gândea că ar fi fost vrednic de a se “preschimba în Iisus”. Serafim s-a văzut deodată în fata tainicei Puteri Dumnezeiesti. adică nu numai la nivelul trăirilor duhovnicesti si mintale. după Sfântul Isaac. Însă atunci când aceasta s-a petrecut. tocmai pentru . se uneste cu rugăciunea. fiind un caz foarte grav de plani (înselare sau rătăcire). potrivit cuvintelor Sfintilor Isaac si Nil. cu lumină negrăită si înconjurat de puterile ceresti asemenea unui “roi de albine”. prin rugăciuni si nevointe. Mai târziu. Dacă ar fi gândit despre sine în acest fel. ridicându-si mâinile. i-a binecuvântat pe cei ce slujeau si pe cei ce se rugau. care se poate vedea din descrierea vedeniei sale. este că smerenia adevărată îl păzeste pe om să nu cadă în slavă desartă. dar si în trup. pe care n-a simtit-o si nici n-a constientizat-o. Serafim nu a căutat să se simtă “preschimbat în Iisus”. în chip vădit nu de la Hristos. Trăirile trupesti ale lui Francisc pot fi explicate ca fiind lucrarea închipuirii mintii sale. a crescut într-însul puterea tainică a Harului. Sf. care face mintea să încerce si să-si închipuie Dumnezeirea în oarescare chip sau înfătisare” [12] Rugăciunea extatică a lui Francisc a primit răspuns – însă. asa cum se ruga Francisc. iar acea rugăciune. asemenea unei văpăi care cuprinde sufletul asa cum focul învăluie fierul. asa cum au arătat în nenumărate rânduri Părintii Bisericii. urmată de o pocăintă adâncă. Venind prin poarta de apus (a altarului). preschimbat nu doar în duh. ci si la nivelul celor trupesti. aparitia trăirilor trupesti nu poate. Caracterul exagerat al exaltării lui Francisc. Serafim din Sarov. În vreme ce Francisc era pe deplin încredintat că fusese înăltat către Logosul dumnezeiesc. depărtându-se de toate cele din afară. în rugăciune nu se mai găseste nimic din afară – vreun gând sau vreo închipuire. dimpotrivă. ce anume predomina în rătăcirea lui Francisc: mândria lui religioasă sau psihismul (închipuirea mintală). Aflându-se în fata prestolului (altarului) cu inimă fierbinte. reiese si mai limpede atunci când o asemănăm cu măreata vedere a lui Hristos avută de Sf. strălucind mai puternic decât soarele. rugăciunea Sfântului Serafim nu cuprinde nimic care să sugereze. Cronica spune că “Francisc s-a simtit cu totul transformat în Hristos”. arătată prin mărturisirea cu glas tare a păcătoseniei. În afară de pocăinta lui. Un al doilea aspect profund al rugăciunii Sfântului Serafim este faptul că el nu cere nici o arătare cerească din partea lui Dumnezeu. ce-si are rădăcinile. Mai întâi. atunci când slujea ca diacon în Joia Mare. ne vom opri asupra câtorva aspecte din relatarea vedeniei Sfântului Serafim. încât i-au trebuit două ceasuri ca să-si vină în fire.

prin urmare. cerul este întru tine. spune asa: “Cel ce nu a dobândit încă cunostinta lui Dumnezeu însuflat de dragoste. dar le va goni până si pe ele atunci când i se va arăta acea lumină care. pentru că nevointa si smerenia sa îl fac să se simtă nevrednic. spune: Mintea nu va vedea locul lui Dumnezeu în ea. Isaac Sirul spune: “De esti curat. Sf. trebuie remarcat că cea mai înaltă stare duhovnicească. se iveste în inima omului în afara sferelor mintale si simtitoare. si întru tine vei vedea îngeri. Maxim Mărturisitorul. dintrodată si pe neasteptate. ceva dăruit nevoitorului. dobândită în felul arătat de nevoitorii Filocaliei. 4. Se întâmplă totusi ca acei oameni ce si-au lucrat despătimirea să primească vedenii. foarte greu de exprimat în cuvinte omenesti. [19] în timp ce trăirea spirituală a lui Francisc este o mistică născută din voia sa si întunecată evident de propria închipuire si propriile simtiri. explică: “…ivirea unei vedenii mai presus de constiintă. 5. găsim o mare deosebire între mistica celor doi. după cuvintele lui Hristos. Mistica Sfântului Serafim apare ca o înăltare cu totul duhovnicească. Simplitate. decât dacă se ridică deasupra tuturor gândurilor despre cele lumesti si zidite. [16] De obicei. Accentuând acest din urmă aspect. Smerenie. experierea unirii tainice a omului cu Dumnezeu este.” [18] Din cele de mai sus.” Potrivit vedeniei Sfântului Serafim. Avva Evagrie. 3. si nu se poate ridica deasupra lor decât dacă se slobozeste de patimile care o leagă de cele simtite si de gândurile tulburătoare despre acestea. ca o luminare de sus a mintii sale. Isaac. . pe Domnul îngerilor. pomenit mai sus. în Întâia Sută despre Dragoste. Înăltare sau cutremurare duhovnicească. Întorcându-ne la vedenia Sfântului Serafim. asemenea unui dar al unei vedenii duhovnicesti. este descoperită si arătată dinlăuntru pentru că. Serafim prin acestea. dăruită de Puterea de Sus. dincolo de cele simtite si rationale. dacă e să facem o comparatie între cele două vedenii si între ce au trăit Francisc si Sf. “împărătia cerurilor înlăuntrul vostru este ” – Această vedere înăuntrul icoanei.” [17] Părintii Bisericii Ortodoxe învată că toate aceste trăiri sunt dincolo de orice asteptare a celui smerit. dar în marea lor parte aceste vedenii sunt trecătoare si se arată omului ascuns al inimii – ele vin din lăuntru. si cu ei si în ei. Dar omul ce a primit acestea rosteste si el în inimă cuvintele strămosului nostru Avraam. 2. arată locul lui Dumnezeu. si.ceea ce învrednicit de arătarea dumnezeiască. Sf. asadar. în afara sferei închipuirii mintale. O vedenie neobisnuită. Se va slobozi de patimi cu ajutorul bunelor-săvârsiri si de gândurile simple cu ajutorul cugetării duhovnicesti. întipărită în mintea ascunsă (mintea cea de sus) se arată pe sine fără nici un gând despre ea. este primită de suflet – în el netrupeste. Sf. la rugăciunii. Pocăintă. când i s-a arătat Dumnezeu – Eu sunt pământ si cenusă (Facerea 18:27). se poate vedea că a avut următoarele trăsături: 1. în ale sale Scrieri despre Viata Făptuitoare – Către Anatolie. cugetă lucruri înalte despre cele ce face după Dumnezeu.

prin definitie. Acest lucru l-a frământat într-atâta. vom putea trage o concluzie finală privind mistica acestor doi nevoitori. Francisc intră în aspectul exterior al patimilor lui Hristos. Este cel mai limpede semn. n. în limba rusă) [înselarea sau rătăcirea. dându-le aceleasi porunci pe care le-a dat Mântuitorul apostolilor Săi. Trebuie arătat aici că evenimentele descrise reprezintă caracteristici generale ale celor doi. făcându-l să creadă că a primit vedenii dumnezeiesti (sau alte daruri ale Harului). care trăieste puterea duhovnicească a lui Hristos în inima sa si îl primeste pe Hristos în inimă. încredintându-l de închipuita sa sfintenie. pentru o predică. plani(prelest. “A refăcut”. acesta este un păcat drăcesc si.” [21] Această faptă nu poate fi îndreptătită de viata sa spirituală. Ceea ce rămâne este. În acelasi timp cu dorinta lui foarte puternică de a trăi patimile lui Hristos. care arată măsura misticii sale. “acea masă sfântă pe care Domnul a servit-o cu ucenicii Săi pentru ultima oară. oricât de cât de aspră a fost nevointa lui sau oricâte virtuti ar fi lucrat. trebuie să arătăm pe scurt ce înseamnă această stare numită plani. încât s-a hotărât să se pocăiască si să se pedepsească singur. Nu numai ca si-a trimis proprii “apostoli” în diferite părti ale pământului ca să propovăduiască. le-a spus acestora să nu plece nici unul. si îi arată un car de foc sau un alt lucru minunat care să-l ducă în ceruri. până ce nu se va întoarce. [22] Ceea ce reiese din această scurtă prezentare a înselării este faptul că omul care trăieste astfel de lucruri cade de regulă într-o formă de mândrie. Scrie în Fioretti că odată Francisc nu a reusit să tină un post asa cum se cuvenea. Spre deosebire de Sf. însăsi Cina cea de Taină. Francisc primeste în închipuirea sa simtiri îndeosebi din viata pământească a lui Hristos. al severitătii căderii sale în înselare duhovnicească. potrivit Mitropolitului Antonie Hrapovitki. [20] dar chiar a închipuit înaintea ucenicilor săi. o descriere a lucrării si faptelor lui Francisc. potrivit votului ascultării si fără împotrivire. Cronicarul scrie: …a poruncit oamenilor să se strângă pe o ulită din Assisi. Cel înselat păseste înainte (primind închipuirea) si se prăvăleste în hău. nu cu mult înainte de moartea sa. Această trăire a venit la el la Monte La Verna ca din afară. Prezentând câteva aspecte ale vietii lui Francisc si comparându-le cu aspecte din viata Sfântului Serafim din Sarov. Am arătat deja mai sus că vedenia lui Francisc cuprinde semne vădite ale înselării duhovnicesti. Cel viclean îl poartă pe un astfel de nevoitor în vârf de munte sau pe acoperisul unei biserici. În termeni generali. fiind sortit pierii fără de pocăintă.tr. înaintea multimii căreia îi . Acesta din urmă i-a răspuns că nu poate si că nu trebuie să dorească sau să facă nimic împotriva voii lui [a lui Francisc]. din pricina unei boli. Atunci Francisc si-a dat jos haina si i-a poruncit lui Petru să-i pună o frânghie la gât si să-l tragă afară. cel mai greu de dat în vileag – de unde si importanta si stăruintei neîncetate a scrierilor duhovnicesti pe ascultarea si smerenia în nevointă până în cea din urmă clipă a vietii pământesti. asadar.] apare de obicei atunci când diavolul îl amăgeste pe un om. si i-a spus lui Petru să facă ce-i va zice. de obicei slavă desartă. scrie biograful său. pe jumătate gol. s-a dus în catedrală cu multi frati si cu Petru din Catani. din punct de vedere ortodox. există si hotărârea sa de a imita si alte aspecte pământesti ale vietii lui Iisus. si îi făgăduieste puterea de a lucra minuni. Apoi cel viclean îi întunecă mereu mintea. de unde si închipuirea că a ajuns la o asa înăltime încât crede că nu mai trebuie să vegheze asupra primejdiei păcatului sau a hulei împotriva lui Dumnezeu. în limbajul ascetic românesc. Cu adevărat. Serafim. Înainte de a merge mai departe. Când a încheiat predica.O altă deosebire între cei doi este relatia diferită pe care si-o exprimă fată de Hristos.

asemenea unui arcus pe o vioară. luptându-se cu patimile. să-i verse tărâna pe cap. El însusi plângea cu amar în timpul acesta. Tinând-o cu mâna stângă. dar aceste mărturisiri sunt lipsite de păreri de rău sau de vreun alt semn că s-ar socoti nevrednic înaintea lui Dumnezeu. păcătosului”. Acolo. le-a spus: „Voi si toti cei ce ati părăsit lumea după pilda mea si urmati calea vietii fratilor. Când Francisc a ajuns astfel. fericitul Francisc a luat odată de jos o bucată de lemn. stătea în templu. după cum si biografii lui Francisc dovedesc în mod eufemistic. pe jumătate gol. Căci Domnul. Francisc îsi silea ucenicii să cersească. [24] În fine. a existat întotdeauna un element de exagerare si de melodramă. acestora nu le lipseste niciodată presupunerea că îi vorbeste Dumnezeu. păcătosului”. Cântecul îl făcu să plângă de milă fată de patimile lui Hristos si. cu cele mai adânci suspine. arătând destul de vădit că îi lipseste si cea mai elementară trezvie. [29] Sf. atunci când este cercetat de fratele Masseo pentru smerenia sa. milostiv fii mie. el însusi s-a smerit în foarte putine momente din viata sa. [23] Desigur. rugându-l pe Dumnezeu cu smerenie adevărată: “Dumnezeule. în pildă.” [28] Evident. dar aceasta era o trăsătură constantă a evlaviei lui Francisc. căzu în meditatie. privind în tăria cerului…” [25] Nu este nici o îndoială. un cersetor este purtătorul unei misiuni sfinte. Se străduia să idealizeze orice lucru pe care era silit să-l facă. ori de câte ori sunt prezentate în Fioretti momentele de smerenie ale lui Francisc. fiindcă era foarte tulburat de asa poruncă. mi-a dat darul de a vedea deslusit în rugăciune cu ce i-am gresit sau plăcut. dar mă căiesc înaintea Domnului si a voastră pentru că în vremea bolii mele am mâncat carne si mâncare cu carne‟. spuneti despre mine că sunt sfânt. Idealizarea de către Francisc a faptelor crestine de nevointă se poate vedea si din atitudinea lui atunci când făcea milostenie. îsi freca dreapta de ea. Acesta însă nu l-a ascultat. La un moment dat. urcându-se în locul unde predicase. păcatul lui Francisc nu era atât de mare încât să merite asemenea formă extremă de căintă. iarăsi si iarăsi: ” Dumnezeule. însă. că acest important întemeietor al Ordinului Franciscanilor era foarte teatral în actele sale de pocăintă. Semnificativ este felul în care se purta Francisc cu cersetorii. Desi vorbea adesea despre smerenie si le dădea franciscanilor învătături în această privintă.predicase. înflăcărarea idealistă a lui Francisc se poate vedea si din retrăirile de către el a patimilor pământesti ale lui Hristos. în timp ce vamesul stătea umil într-un colt. se străduia să idealizeze chiar si lucrarea de nevointă a pocăintei. desi aceste momente singulare au fost deosebite. Atunci când punem alături faptele de “smerenie” ale lui Francisc cu lupta de o mie de zile a Sfântului Serafim de pe stâncă. Ele seamănă mai degrabă cu vorbirea omului multumit de sine (fariseul) care. asa cum îi poruncise acesta. milostiv fii mie. înaintea multimii din locul unde predicase. Serafim striga cu cuvintele vamesului. acestia erau niste făpturi de o foarte înaltă tinută. fată de ceilalti oameni. [26] sau faptul că se crede ales de Dumnezeu “să vadă în tot locul binele si răul”. De aceea. iar ceilalti frati erau scăldati în lacrimi de milă si durere. Însă fratele Petru a apucat frânghia si a început să-l tragă pe Francisc după el. aceste cuvinte sunt foarte departe de adevărata smerenie. în mila Sa. În biografia lui Francisc stă scris că ” îmbătat fiind de dragoste si milă pentru Hristos. De fapt. vedem o mare deosebire. de pildă prin gura fratelui Leon. [27] Este adevărat că Francisc îsi înfătisează răutatea si păcătosenia. În ochii lui. . necesară unei vieti de nevointă ce caută dobândirea adevăratei smerenii. chiar si asa. Potrivit învătăturii mistice romano-catolice. în timp ce murmura un cântec frantuzesc despre Domnul Iisus Hristos. fiind icoana lui Hristos cel sărman si pribeag.Francisc i-a poruncit unui alt frate să umple o cupă cu tărână si. prin învătăturile sale. le-a spus ucenicilor: “Nu văd la mine nici un păcat pentru care să nu fi făcut mărturisire si pocăintă. Nimic nu poate fi mai lămuritor în această privintă decât propriile cuvinte către fratii de mănăstire.

b. Inimile oamenilor care veneau la el i se arătau asemenea unei cărti deschise. El respinge pe toti cei care se apropie de El cu un simtământ de curătie. această primă relatare a celor două lumini “deosebite” arată caracterul cognitiv al cererii sale adresate ulterior lui Dumnezeu – care. Iată cuvintele Sfântului Isaac Sirul: Cei cu adevărat curati cugetă întotdeauna în inima lor că sunt nevrednici de Dumnezeu. Serafim se referă. la singurele lucruri care i-au mai rămas pentru a dobândi iertarea. Sf. d. a vorbit astfel despre aceasta: “Domnul îl primeste doar pe omul care se apropie de El cu un simtământ al păcătoseniei. un vierme neînsemnat al pământului. Motovilov. prin Harul Domnului. atât cele vorbite cât si cele scrise. Cuvintele si faptele sale (opuse celor ale lui Francisc din Assisi – acesta credea că si-a ispăsit păcatele si că acum este bineplăcut lui Dumnezeu) sunt pe potriva învătăturilor nevoitorilor Filocalici.” [32] Dacă. Într-adevăr. nici o înfătisare ostentativă. Serafim a avut parte de multe experiente duhovnicesti mai presus de fire precum si de o părtăsie nemijlocită cu Dumnezeu. care le sunt de folos cât timp petrec în această viată. când “două lumini deosebite” – după cum spune cronica – “s-au ivit înaintea lui Francisc: una în care l-a recunoscut pe Creator. Apare deci o contradictie gravă în relatare. Francisc. si mărturisesc aceasta într-ascuns si pe fată. asemenea întâmplării descrise mai sus si care a avut loc în piata din Assisi. ca si pe cel al prorociei. care duce la zdrobirea inimii. nevoia de a birui patimile. astfel că nu rămân fără de griji si nevointă. căintă pentru starea sa duhovnicească rea. El s-a preocupat neîncetat de o singură miscare sufletească: cea dată de nevrednicia sa. în acea clipă. nu era o vedere ratională a păcatelor sale. adică a. după ce Sf. se stie prea bine că Sf. atunci când acestia au avut parte. sluga ta neînsemnată. el s-a rugat: Doamne! Ce sunt eu înaintea ta? Ce însemnătate am eu. era cufundat în contemplarea în care a zărit adâncimea nebănuită a milei dumnezeiesti si prăpastia nimicniciei sale. în esentă. ar trebui să tragem acum o concluzie despre smerenia lui Francisc în temeiul învătăturilor ascetice pentru monahi privitoare la smerenie. Si în acea clipă. despre omul smerit. nu se arată nicăieri că el se compara cu Dumnezeirea. iar cealaltă în care s-a recunoscut pe sine. Inutil s-o mai spunem. Aceasta se vede deslusit din vedenia pe care a avut-o pe Monte La Verna. recunoasterea patimilor sale. trăgând astfel concluzii despre starea sa duhovnicească. e. c. [31] Miscările sufletesti ale lui Francisc către smerenie. Astfel. În învătăturile sale. reprezintă o comparatie foarte îndrăzneată. Se poate vedea aceasta din deja cunoscuta discutie cu N. el nu a căzut niciodată în multumirea de sine sau în îngăduintă fată de sine. Chiar si în ultimii ani ai vietii. Sf. Serafim nici nu a putut descrie mai apoi acea trăire luminoasă. constientizarea neputintei si nevredniciei sale de a face singur aceasta. chemarea sinceră si arzătoare a milei Domnului. asa cum am arătat. pe lângă puterea Ta?” Prin această recunoastere. în urma celor de mai sus. pur si simplu. un nevoitor rus din Biserica Ortodoxă. care nu poate fi comparată în nici un fel cu lucidele relatări scripturistice sau patristice despre smerenie. atunci misticul . dar niciodată nu si-a stricat aceste minunate daruri primite prin asumarea vreunei importante sau prin vreo îngăduintă.Nu este nimic exaltat aici. De asemenea. din Filocalie. ci ca o recunoastere ratională a slabelor lui puteri în comparatie cu puterea dumnezeiască a lui Hristos. văzând acestea. de o lumină neobisnuită. si fac acestea prin Sfântul Duh. Theofan Zăvorâtul. De obicei smerenia lui apărea nu ca un sentiment. erau în general momente rare. Serafim primise deosebitul dar al înainte-vederii. Si că sunt cu adevărat curătiti se vede din faptul că se văd pe sine vrednici de plâns si nevrednici de grija lui Dumnezeu. Smerenia Sfântului Serafim. ci o trăire profundă si statornică.[30] precum si din discutia cu monahul Ioan.

apoi. Francisc însusi se simtea destul de puternic ca să ierte păcatele. Numai această smerenie. “este izvorul tainelor veacului ce va să fie. Se stie că iertarea păcatelor. cu ale sale pretentii de autoritate duhovnicească si temporală. din tot sufletul si trupul său. amintit mai sus. o înselare premergătoare celei deosebit de grave pe care a avut-o pe Monte La Verna. spune-ne cu cine vorbesti?” Sf. Smerenia este singura putere care poate lega mintea de jos cu miscările ei pătimase [35]. [34] Aceste cuvinte ale Sfântului Antonie arată că numai smerenia adâncă poate scoate afară gândul viclean care duce la înăltarea de sine si la multumirea de sine. după cum spune cronica. la cea mai înaltă treaptă a vietii de nevointă – cunoasterea lui Dumnezeu. Spre deosebire de el. “Omul întelept întru smerenie”. [39] Aceste cuvinte arată că pe patul de moarte. Înconjurat de fratii strânsi lângă patul său de moarte. nevoitorii sfintei Ortodoxii nu si-au îngăduit niciodată să-si atribuie dreptul de a ierta păcate. o preschimbare a luminii duhovnicesti a adevărului într-însul. fratii l-au întrebat: “Părinte. spune Sf. pătrunzând în trupul si sângele nevoitorului. Astfel. unde a vestit că si el a devenit un mare luminător. Date fiind acele vremuri si starea Bisericii Romane în ansamblu.” [33] Amintindu-ne de îndemnul Sfântului Nil. în general. atunci nu va mosteni Împărătia lui Dumnezeu. poate. în bună parte. cu cât se gândea mai mult la aceasta. cu atât mai mult simtea o slăbire. În cadrul acestui studiu ortodox asupra misticii lui Francisc. “Vicarul lui Hristos pe pământ”. este combătut de cuvintele părintelui vietii de nevointă. Isaac Sirul. o smerire din toată inima. si gândul curătiei proprii. Sisoe a răspuns: “Sunt îngerii care au venit să mă ia. el adăuga. cât si pe cei de departe. asemenea Papei. Toti au murit cu gândul proprii păcătosenii si cu nădejdea că Dumnezeu. că a primit darul de a sti cum să se facă bineplăcut lui Dumnezeu. si vă sterg păcatele atât cât îmi stă în putere”. în afara Tainei Spovedaniei si a Împărtăsaniei. această tristă cercetare a roadelor duhovnicesti ale ascetismului lui Francisc este un corolar.latin nu pare să fie o pildă de smerenie crestină. era un atribut exclusiv papal [40]. dar mă rog de ei să îmi mai . Părintele Serghie: “El [nevoitorul Serghie] se gândea că este asemenea unei lumânări si. Acest lucru se poate vedea din cuvântul său de despărtire către franciscani. Este de ajuns să ne amintim cuvintele marelui nevoitor din Thivaida veacului al cincilea. de toate greselile si răutătile. era un reprezentant al mândriei duhovnicesti. si Francisc suferea de mândrie. si vă iert pe toti. le va ierta păcatele. Sfântul Sisoe. potrivit duhului învătăturii nevoitorilor crestin ortodocsi. atunci când a rostit: “Acum mă cheamă Dumnezeu. el părea să vorbească cu făpturi nevăzute. care învată că dacă omul nu are cea mai adâncă smerenie. spiritualitatea romano-catolicilor. Antonie cel Mare. adevărata smerenie nu se putea ivi în sufletul oamenilor. atât pe cei de aproape. prin Harul Domnului. să-l mântuiască de legăturile pătimase ale cugetului mândru. în mila Sa. fratilor.” [37] ÎNCHEIERE Pricina de căpătâi care a nimicit viata ascetică a lui Francisc poate fi atribuită stării fundamentale a Bisericii romano-catolice. în care a crescut si a fost învătat acesta. făurind în sufletul omului acel pământ bun pentru cresterea nestânjenită a mintii de sus [36] si ducând. se poate spune acelasi lucru si despre cele relatate în romanul lui Lev Tolstoi. gândul lui Francisc că si el era tot o “lumină”. Nu se poate închipui o mândrie mai mare decât gândul infailibilitătii (negreselniciei) personale [38]. La gândul că îi bineplăcea lui Dumnezeu. Această cădere nu putea să nu afecteze spiritualitatea lui Francisc si. Asumarea de către Francisc a acestui prerogativ trebuie să se fi făcut pe temeiul credintei în sfintenia proprie. Asemenea Papei.

” Atunci când fratii. iar multi dintre noi au icoane ale lui… Opozitia episcopului dvs. dar nici în Apus înainte de Marea Schismă (cu exceptia simptomelor de înselare spirituală). Sf. avem o mare devotiune către Sf. a stat o clipă în cumpănă. Ignatie (Brianceaninov). însă. Desi putem aprecia literatura atribuită lui Francisc. Am citit o afirmatie în care el spunea că desi îi plac unele dintre poeziile Sfântului Francisc. stiind că Sisoe era desăvârsit în virtuti. îi era cu neputintă să primească Harul dumnezeiesc sau vreunul dintre darurile Sfântului Duh. NY) Biserica Ortodoxă nu îl include pe Francisc din Assisi printre Sfintii ei. el a avut multe trăsături specifice lui Antihrist. Cu privire la Părintii Bisericii. totusi acesta nu a fost un Sfânt. si care va fi privit ca sfânt (ba chiar ca Dumnezeu) de către cei care au înlocuit Sfânta Predanie a Bisericii cu un romantism carnal. vorbeste despre viata lui Francisc în termenii unei înselări spirituale: „Atunci când Francisc a ajuns în ceruri. Francisc cu Sf. Opinia episcopului dvs. Reprezentativ. cunoscutul episcop-ascet canonizat recent de Patriarhia Moscovei. iar cei care aduc inovatii sunt domniile voastre. L. fată de acest mare crestin este ciudată. Nădăjduim că ceea ce ati afirmat că se petrece în OCA este o exagerare. au răspuns “Tu nu ai nevoie de pocăintă.P. ce poate fi mai trist decât această înselare[?]! [Arena.. gândindu-se cui să-i dea întâietate. Sitianovici [1629-1670]. au venit de la un alt duh. Acesta a fost un papist fanatic. Nu numai că aceste persoane au contribuit la stricarea credintei noastre ortodoxe. în rândul cărora nimeni nu l-a asezat vreodată pe Nicholas Zernov. foarte moral. si până în ceasul mortii sale. după părerea mea. începând din clipa în care a auzit porunca de a înnoi biserica romano-catolică. Fiului Său prin fire sau fiului Său prin har – Francisc. Serafim de Sarov.‟ Ce poate fi mai înfricosător sau mai nebunesc lucru decât această hulă. altfel. surprinsă însă foarte bine în cinstirea lui Francisc din Assisi. aflându-se în afara Bisericii lui Hristos.lase răgaz de pocăintă. probabil că ies la iveală rădăcinile greco-catolice ale acelei jurisdictii si trebuie lucrate niste îndreptări. plin de dragoste si milă. Sfântul le-a zis: “Adevărat vă spun. căci. cinstirea lui si cu atât mai putin cinstirea “icoanelor” lui este pe deplin neortodoxă. văzându-l. nici nu stiu dacă am pus început pocăintei. Francisc de Assisi În OCA [Biserica Ortodoxă din America]. mai multi intelectuali ortodocsi.‟ scrie un biograf al său. Tolstoi [1828-1910] si multi dintre cei apartinând “Scolii de la Paris” din secolul 20) au fost înselati de viziunea romantică si teatrală a Apusului asupra sfinteniei. Francisc de Assisi. asa cum am arătat mai sus.” [41] În sfârsit. cunoscutul scriitor grec. Nici un scriitor sau părinte ortodox nu a spus vreodată asa ceva. virtuos. asa cum a arătat Arhiepiscopul Hrisostom al Etnei. Oricât de uimitor le-ar putea părea unora. dar unii au si . Nicholas Zernov l-a comparat odată pe Sf. în vedenia lui Hristos cel răstignit avută pe Monte La Verna. viziune necunoscută nici în Răsărit. Darurile sale. printre care Nikos Kazantzakis (1885-1957). Cap. nu ese traditională. părinte”. 11] Timp de secole. (M. străină de traditiile duhovnicesti ale Ortodoxiei. „Dumnezeu Tatăl. ci s-a aflat în rătăcire. care se va arăta si el feciorelnic. mistica lui Francisc din Assisi arată că acest mult-cinstit întemeietor al Ordinului Franciscanilor si-a trăit viata într-o înselare crescândă. stricare care încă afectează Biserica. si numerosi scriitori slavi (de exemplu S. a trăit după despărtirea bisericii romano-catolice de Ortodoxie si a practicat o spiritualitate romantică si emotională. Francisc din Assisi nu este foarte apreciat în scrierile patristice. Lucrul trist este faptul că dobândirea unei adevărate legături duhovnicesti cu Hristos nu a fost niciodată posibilă pentru Francisc.

fată de aceste notiuni apusene post-schismă cu privire la sfintenie si fată de “sfintii” apuseni post-schismă. să reflectati asupra acestui lucru. emotională. este un prim pas în procesul prin care au căzut aceste persoane în rătăcire.ro . trebuie s-o spun.trădat Biserica si si-au pierdut credinta. Genul de fermitate cu care catalogati ca neortodoxă părerea absolut ortodoxă a Arhiepiscopului Hrisostom despre Francisc din Assisi. http://www.odaiadesus. Vă rugăm pe dumneavoastră si pe toti cei care au o evlavie personală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful