You are on page 1of 357

Codul penal francez

Partea Generală - Partea Legislativă CARTEA I; Dispoziţii generale TITLUL I; Despre legea penală CAPITOLUL I; Principii generale CAPITOLUL II; Aplicarea legii penale în timp CAPITOLUL III; Aplicarea legii penale în spaţiu Secţiunea 1 ; Infracţiuni Comise Sau Reputate Comise Pe Teritoriul Republicii Secţiunea 2 ; Infracţiuni comise în afara teritoriului republicii TITLUL II; Despre responsabilitatea penală CAPITOLUL I; Dispoziţii generale CAPITOLUL II; Cauze de iresponsabilitate sau de diminuare a responsabilităţii TITLUL III; Pedepse CAPITOLUL I; Despre natura pedepselor Secţiunea 1 ; Pedepse aplicabile persoanelor fizice Sub-secţiunea 1 ; Pedepse criminale Sub-secţiunea 2 ; Pedepse corecţionale Sub-secţiunea 3 ; Pedepse complementare date pentru anumite crime sau delicte Sub-secţiunea 4 ; Pedepse contravenţionale Sub-secţiunea 5 ; Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse Sub-secţiunea 6 ; Despre consecinţa socio-iudiciară Secţiunea 2 ; Pedepse aplicabile persoanelor juridice Sub-secţiunea 1 ; Pedepse criminale şi corecţionale Sub-secţiunea 2 ; Pedepse contravenţionale Sub-secţiunea 3 ; Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare pedepse CAPITOLUL II; Despre regimul pedepselor Secţiunea 1 ; Dispoziţii generale Sub-secţiunea 1 ; Pedepse aplicabile în caz de concurs de infracţiuni Sub-secţiunea 2 ; Pedepse aplicabile în caz de recidivă Sub-secţiunea 3 ; Despre pronunţarea pedepselor Sub-secţiunea 4 ; Despre perioada de cauţiune Secţiunea 2 ; Moduri de personalizare a pedepselor Sub-secţiunea 1 ; Despre semi-libertate Sub-secţiunea 2 ; Despre fracţionarea pedepselor Sub-secţiunea 3 ; Despre simpla amânare Sub-secţiunea 4 ; Despre amânarea cu punerea la încercare Sub-secţiunea 5 ; Despre amânarea armonizată cu obligaţia de îndeplinire a unei munci de interes general Sub-secţiunea 6 ; Despre scutirea pedepsei şi amânare Secţiunea 3 ; Despre definirea anumitor circumstanţe ce duc la agravarea pedepselor CAPITOLUL III; Despre stingerea pedepselor şi despre ştergerea condamnărilor Secţiunea 1 ; Despre prescripţie Secţiunea 2 ; Despre graţiere Secţiunea 3 ; Despre amnistie Secţiunea 4 ; Despre reabilitare CARTEA II; Crime şi delicte contra persoanelor

1

TITLUL I; Crime contra umanităţii CAPITOLUL I: Despre genocid CAPITOLUL II; Alte crime contra umanităţii CAPITOLUL III; Dispoziţii comune TITLUL II; Atingeri aduse persoanei umane CAPITOLUL I ;Atingeri aduse vieţii unei persoanei Secţiunea 1 ; Atingeri voluntare aduse vieţii Secţiunea 2 ; Atingeri involuntare aduse vieţii Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL II; Atingeri aduse integrităţii fizice sau psihice ale unei persoane Secţiunea 1 ; Atingeri voluntare aduse integrităţii unei persoane Paragraful 1 ; Torturi şi acte de barbarie Paragraful 2 ; Violenţe Paragraful 3 ; Ameninţări Secţiunea 2 ; Atingeri involuntare aduse integrităţii unei persoane Secţiunea 3 ; Agresiuni sexuale Paragraful 1 ; Despre viol Paragraful 2 ; Despre alte agresiuni sexuale Paragraful 3 ; Despre hărţuirea sexuală Secţiunea 4 ; Despre traficul de stupefiante Secţiunea 5 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Secţiunea 6 ; Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre punerea în pericol a persoanei Secţiunea 1 ; Despre riscurile cauzate aproapelui Secţiunea 2 ; Despre delăsarea unei persoane în afara stării de apărare Secţiunea 3 ; Despre împiedicarea măsurilor de asistenţă şi a omiterii de a sări în ajutor Secţiunea 4 ; Despre experimentarea pe persoana umană Secţiunea 5 ; Despre întreruperea ilegală a sarcinii Secţiunea 6 ; Despre provocarea sinuciderii Secţiunea 7 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL IV ; Atingeri aduse libertăţilor persoanei Secţiunea 1 ; Despre ridicarea sechestrului Secţiunea 2 ; Despre deturnarea de aeronave, vase sau a oricărui mijloc de transport Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL V ; Atingeri aduse demnităţii unei persoane Secţiunea 1 ; Discriminări Secţiunea 2 ; Despre proxenetism şi infracţiuni asimilate Secţiunea 3 ; Condiţii de muncă şi de găzduire contrare demnităţii unei persoane Secţiunea 3 bis ; Despre, farsele făcute noilor veniţi Secţiunea 4 ; Atingeri aduse respectului datorat celor decedaţi Secţiunea 5 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Secţiunea 6 ; Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice CAPITOLUL VI; Atingeri aduse personalităţii

2

Secţiunea 1 ; Despre atingerea adusă vieţii private Secţiunea 2 ; Despre atingerea adusă reprezentării unei persoane Secţiunea 3 ; Despre denunţarea calomnioasă Secţiunea 4 ; Despre atingerea adusă secretului Paragraful 1 ; Despre atingerea adusă secretului profesional Paragraful 2 ; Despre atingerea adusă secretului corespondenţelor Secţiunea 5 ; Atingeri aduse drepturilor unei persoane rezultate din fişiere sau prelucrări informatice Secţiunea 6 ; Atingeri aduse unei persoane rezultate din studiul genetic al caracteristicelor sale sau din identificarea cu ajutorul amprentelor sale genetice Secţiunea 7 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL VII; Atingeri aduse minorilor şi familiei Secţiunea 1 ; Despre abandonul minorului Secţiunea 2 ; Despre abandonul familiei Secţiunea 3 ; Atingeri aduse exercitării autorităţii părinteşti Secţiunea 4 ; Atingeri aduse filiaţiei Secţiunea 5 ; Despre punerea în pericol a minorilor Secţiunea 6 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CARTEA III; Crime şi delicte contra bunurilor TITLUL I; Atribuiri frauduloase CAPITOLUL I; Despre furt Secţiunea 1 ; Despre furtul simplu şi furturile agravate Secţiunea 2 ; Dispoziţii generale Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL II; Despre extorcare Secţiunea 1 ; Despre extorcare Secţiunea 2 ; Despre şantaj Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre escrocherie şi infracţiuni înrudite Secţiunea 1 ; Despre escrocherie Secţiunea 2 ; Despre infracţiunile înrudite cu escrocheria Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL IV ; Despre deturnări Secţiunea 1 ; Despre abuzul de încredere Secţiunea 2 ; Despre deturnarea de gaj sau obiect sechestrat Secţiunea 3 ; Despre organizarea frauduloasă a insolvabilităţii Secţiunea 4 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice TITLUL II; Despre alte atingeri aduse bunurilor CAPITOLUL I; Despre dosire şi despre infracţiuni asimilate sau înrudite Secţiunea 1 ; Despre dosire Secţiunea 2 ; Despre infracţiuni asimilate cu dosirea sau înrudite cu aceasta Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL II; Despre distrugeri, degradări şi deteriorări Secţiunea 1 ; Despre distrugerile, degradările şi deteriorările ce nu prezintă pericol pentru persoane

3

Secţiunea 2 ; Despre distrugerile, degradările şi deteriorările periculoase pentru persoane Secţiunea 3 ; Despre ameninţări cu distrugere, degradare sau deteriorare şi false alerte Secţiunea 4 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice si responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre atingeri aduse sistemelor de prelucrare automată a datelor CAPITOLUL IV ; Despre spălarea banilor Secţiunea 1 ; Despre spălarea simplă şi spălarea agravată a banilor Secţiunea 2 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea penală a persoanelor juridice CARTEA IV ; Crime şi delicte contra naţiunii. Statului şi ordinii publice TITLUL I; Atingeri aduse intereselor fundamentale ale naţiunii CAPITOLUL I; Despre trădare si despre spionaj Secţiunea 1 ; Despre predarea întregului teritoriu naţional sau numai a unei părţi din acesta, a forţelor armate sau material unei puteri străine Secţiunea 2 ; Des aptitudinile cu o putere străină Secţiunea 3 ; Despre furnizarea de informaţii unei puteri străine Secţiunea 4 ; Despre sabotai Secţiunea 5 ; Despre furnizarea de informaţii false Secţiunea 6 ; Despre provocarea la crimele prevăzute în acest capitol CAPITOLUL II ; Despre alte atingeri aduse instituţiilor Republicii sau integrităţii teritoriului naţional Secţiunea 1 ; Despre atentat şi despre complot Secţiunea 2 ; Despre insurecţie Secţiunea 3 ; Despre încălcarea ordinului, despre ridicarea forţelor armate şi despre provocarea la înarmare ilegală CAPITOLUL III; Despre alte atingeri aduse apărării naţionale Secţiunea 1 ; Atingeri aduse securităţii forţelor armate şi zonelor protejate privind apărarea naţională Secţiunea 2 ; Atingeri aduse secretului apărării naţionale CAPITOLUL IV ; Dispoziţii particulare TITLUL II; Despre terorism CAPITOLUL I; Acte de terorism CAPITOLUL II; Dispoziţii speciale TITLUL III; Atingeri aduse autorităţii Statului CAPITOLUL I; Atingeri aduse ordinii publice Secţiunea 1 ; Piedici pentru exercitarea libertăţilor de exprimare, muncii, asocierii, reuniunii sau manifestării Secţiunea 2 ; Despre participarea delicventă la o îmbulzeală de oameni Secţiunea 3 ; Manifestări ilicite şi participarea delicventă la o manifestaţie sau la o reuniune publică Secţiunea 4 ; Grupuri de luptă şi mişcări desfiinţate CAPITOLUL II ; Atingeri aduse administraţiei publice comise de persoane ce exercită o funcţie publică Secţiunea 1 ; Abuzurile de autoritate îndreptate contra administraţiei Secţiunea 2 ; Abuzurile de autoritatea comise contra particularilor Paragraful 1 ; Atingeri aduse libertăţii individuale Paragraful 2 ; Discriminări Paragraful 3 ; Atingeri aduse inviolabilităţii domiciliului Paragraful 4 ; Atingeri aduse secretului corespondenţelor

4

Secţiunea 3 ; încălcările datoriei de probitate Paragraful 1 ; Despre delapidare Paragraful 2 ; Despre coaipţia pasivă şi despre traficul de influenţă comis de persoane ce exercită o funcţie publică Paragraful 3 ; Despre luarea ilegală de foloase Paragraful 4 ; Atingeri aduse libertăţii de acces şi egalităţii candidaţilor pe pieţele publice şi delegaţiile de serviciu public Paragraful 5 ; Despre sustragerea şi deturnarea de bunuri Secţiunea 4 ; Pedepse complementare CAPITOLUL III; Atingeri aduse administraţiei publice comise de particulari Secţiunea 1 ; Despre corupţia activă şi traficul de influenţă comise de particulari Secţiunea 2 ; Ameninţări şi acte de intimidare comise contra persoanelor ce exercită o funcţie publică Secţiunea 3 ; Despre sustragerea şi deturnarea de bunuri dintr-un depozit public Secţiunea 4 Despre insultă Secţiunea 5 Despre rebeliune Secţiunea 6 Despre opunerea la executarea de munci publice Secţiunea 7 Despre uzurparea funcţiilor Secţiunea 8 Despre uzurparea semnelor rezervate autorităţii publice Secţiunea 9 Despre uzurparea titlurilor Secţiunea 10 ; Despre utilizarea neregulată a calităţii Secţiunea 11 ; Atingeri aduse stării civile a persoanelor Secţiunea 12 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL IV ; Atingeri aduse acţiunii în justiţie Secţiunea 1 ; Despre piedicile puse sesizării justiţiei Secţiunea 2 ; Despre piedicile puse exercitării justiţiei Secţiunea 3 ; Atingeri aduse autorităţii justiţiei Paragraful 1 ; Atingeri aduse respectului datorat justiţiei Paragraful 2 ; Despre evadare Paragraful 3 ; Alte atingeri aduse autorităţii justiţiei penale Secţiunea 4 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL V ; Atingeri aduse administraţiei publice a Comunităţilor europene. Statelor membre ale Uniunii europene, altor State străine şi organizaţiilor internaţionale publice Secţiunea 1 ; Despre corupţia pasivă Secţiunea 2 ; Despre corupţia activă Sub-secţiunea 1 ; Despre corupţia activă a funcţionarilor Comunităţilor europene, a funcţionarilor Statelor membre ale Uniunii europene, a membrilor instituţiilor Comunităţilor europene Sub-secţiunea 2 ; Despre corupţia activă a persoanelor aparţinând Statelor străine altele decât Statele membre ale Uniunii europene şi ale organizaţiilor internaţionale publice altele decât instituţiile Comunităţilor europene Secţiunea 3 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor morale TITLUL IV ; Atingeri aduse încrederii publice CAPITOLUL I; Despre falsuri CAPITOLUL II; Despre moneda falsă CAPITOLUL III ; Despre falsificarea titlurilor sau altor valori fiduciare emise de autoritatea publică

5

CAPITOLUL IV ; Despre falsificarea mărcilor autorităţii TITLUL V ; Despre participarea la o asociere de răufăcători CARTEA V ; Despre celelalte crime şi delicte TITLUL I; Infracţiuni în materie de sănătate publică CAPITOLUL Ier ; Infracţiuni în materie de etică biomedicală Secţiunea 1 ; Despre protecţia speciei umane Secţiunea 2 ; Despre protecţia corpului uman Secţiunea 3 ; Despre protecţia embrionului uman Secţiunea 4 ; Alte dispoziţii şi pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice TITLUL II; Alte dispoziţii CAPITOLUL unic ; Acte de violenţă sau acte de cruzime faţă de animale CARTEA VII ; Dispoziţii aplicabile în teritoriile de peste mare şi în colectivitatea teritorială Mayotte TITLUL I; Dispoziţii aplicabile în teritoriile de peste mare Capitolul I; Dispoziţii generale Capitolul II; Adaptarea cărţii I Capitolul III; Adaptarea cărţii II Capitolul IV ; Adaptarea cărţii III Capitolul V ; Adaptarea cărţii IV Capitolul VI; Adaptarea cărţii V Capitolul VII; Dispoziţii diverse TITLUL II; Dispoziţii aplicabile în colectivitatea teritorială Mayotte Capitolul I; Dispoziţii generale Capitolul II; Adaptarea cărţii I Capitolul III; Adaptarea cărţii II Capitolul IV ; Adaptarea cărţii III Capitolul V ; Adaptarea cărţii IV Capitolul VI; Adaptarea cărţii V Capitolul VII; Dispoziţii diverse Traducere din limba franceză CARTEA I Dispoziţii generale TITLUL I Despre legea penală

CAPITOLUL I: Principii generale

Articolul 11.1-1

Infracţiunile penale sunt clasificate, în funcţie de gravitatea lor, în crime, delicte şi contravenţii.

Articolul 111-2

6

Legea stabileşte crimele şi delictele şi fixează pedepsele aplicabile autorilor lor. Regulamentul determină contravenţiile şi fixează, în limitele şi după distincţiile stabilite prin lege, pedepsele aplicabile contravenienţilor.

Articolul 111-3

Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o infracţiune sau pentru un delict ale cărui elemente nu sunt definite prin lege, sau pentru o contravenţie ale cărei elemente nu sunt definite prin regulament. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o pedeapsă care nu este prevăzută prin lege, dacă infracţiunea este o crimă sau un delict, sau prin regulament, dacă infracţiunea este o contravenţie.

Legea penală este de interpretare strictă.

Articolul 111-5

Instanţele penale sunt competente să interpreteze actele administrative, de reglementare sau individuale şi să aprecieze legalitatea lor atunci când de această examinare depinde soluţionarea procesului penal care este supus atenţiei lor.

CAPITOLUL II: Despre aplicarea legii penale în timp

Articolul 112-1

Se pedepsesc numai faptele constitutive ale unei infracţiuni la data la care au fost comise.

Pot fi pronunţate numai pedepsele aplicabile din punct de vedere legal la aceeaşi dată.

Totuşi, dispoziţiile noi se aplică la infracţiunile comise înainte de intrarea lor în vigoare şi fără să fi avut loc o condamnare definitivă atunci când sunt mai puţin severe decât vechile dispoziţii.

Articolul 112-2

(Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 72 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Sunt aplicabile imediat la pedepsirea infracţiunilor comise înainte de intrarea lor în vigoare:

7

atunci când ar avea drept rezultat să facă mai severe pedepsele pronunţate de hotărârea de condamnare. CAPITOLUL III: Despre aplicarea legii penale în spaţiu Articolul 113-1 Pentru aplicarea prezentului capitol. 2. Atunci când prescripţiile nu sunt admise. Articolul 112-3 Legile referitoare la natura şi la cazurile de deschidere a căilor de recurs precum şi la termenele în care trebuie exercitate şi la calitatea persoanelor cărora li se permite acest lucru. Legile referitoare la regimul de executate şi de aplicare a pedepselor. teritoriul republicii include spaţiile maritim şi aerian care sunt legate de el. Legile ce ţin de competenţa şi organizarea judiciară. nu mai are caracterul unei infracţiuni penale. Recursurile sunt supuse regulilor de formă în vigoare în ziua în care sunt exercitate. legile referitoare la prescripţia acţiunii publice şi la prescripţia pedepselor. 4. pedeapsa încetează să fie executată când a fost pronunţată pentru o faptă care. sunt aplicabile la recursurile depuse împotriva hotărârilor pronunţate după intrarea lor în vigoare. Secţiunea î : Despre infracţiunile comise sau considerate comise pe teritoriul republicii Articolul 113-2 8 . nu sunt aplicabile decât condamnărilor pronunţate pentru fapte comise după intrarea lor în vigoare. Totuşi. Articolul 112-4 Aplicarea imediată a legii noi este fără efect asupra valabilităţii actelor îndeplinite conform legii vechi. în temeiul unei legi posterioare judecăţii. aceste legi. Legile care stabilesc modalităţile urmărilor şi formelor procedurii.1. 3. dacă o sentinţă în fond nu a fost pronunţată în primă instanţă. totuşi.

sau împotriva acestor nave. de o crimă sau de un delict comis în străinătate dacă crima sau delictul este pedepsit în acelaşi timp de legea franceză şi de legea străină şi dacă a fost constatat printr-o sentinţă definitivă a instanţei străine. ca complice. sau împotriva acestor aeronave. Articolul 113-7 Legea penală franceză este aplicabilă la orice crimă. Ea este singura aplicabilă la infracţiunile comise la bordul navelor marinei naţionale.Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise pe teritoriul republicii. Capitolul 2 : Despre infracţiunile comise în afara teritoriului republicii Legea penală franceză este aplicabilă oricărei crime comise de un francez în afara teritoriului republicii. indiferent unde se găsesc. indiferent unde se găsesc. sau împotriva acestor aeronave. precum şi la orice delict pedepsit cu închisoarea. Articolul 111-4 9 . indiferent unde se găsesc. Se aplică prezentul articol chiar şi atunci când infractorul a obţinut naţionalitatea franceză după fapta ce îi este atribuită. Ea este singura aplicabilă la infracţiunile comise la bordul aeronavelor militare franceze. comis de un francez sau de un străin în afara teritoriului republicii atunci când victima este de naţionalitate franceză în momentul infracţiunii. indiferent unde se găsesc. Infracţiunea este considerată comisă pe teritoriul republicii imediat ce una din faptele sale constitutive a avut loc pe acest teritoriu. Articolul 113-5 Legea penală franceză este aplicabilă oricui s-a dovedit a fi vinovat pe teritoriul republicii. Articolul 113-3 Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise la bordul navelor sub pavilion francez. Articolul 113-4 Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise la bordul aeronavelor înmatriculate în Franţa. sau împotriva acestor nave. Ea este aplicabilă la delictele comise de francezi în afara teritoriului republicii dacă faptele sunt pedepsite de legislaţia ţării unde au fost comise.

Articolul 113-8-1 (inclus de Legea nr. legea penală franceză este de asemenea aplicabilă oricărei crime sau oricărui delict pedepsit cu cel puţin cinci ani de închisoare comis în afara teritoriului republicii de un străin a cărui extrădate a fost refuzată statului solicitant de autorităţile franceze pe motiv că fie fapta din cauza căreia extrădarea a fost cerută este pedepsită printr-o pedeapsă sau o măsură de siguranţă contrară ordinii publice franceze. urmărirea delictelor nu poate fi efectuată decât la cererea ministerului public. Ea trebuie să fie precedată de o plângere a victimei sau a celor îndreptăţiţi sau de o denunţare oficială a autorităţii ţării unde fapta a fost comisă. fie persoana cerută ar fi fost judecată în acel stat de un tribunal fără să se asigure garanţiile fundamentale de procedură şi de protecţie a drepturilor la apărare. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 113-9 în cazurile prevăzute de articolele 113-6 şi 113-7. în caz de condamnare.Articolul 113-8 în cazurile prevăzute de articolele 113-6 şi 113-7. nici-o urmărire nu poate fi efectuată împotriva unei persoane care justifică faptul că a fost judecată definitiv în străinătate pentru aceleaşi fapte şi. fie fapta reţinută îmbracă forma infracţiunii politice. 19 Monitorul Oficial din 10 martie Sub rezerva aplicării articolelor de la 113-6 la 113-8. Ea trebuie să fie precedată de o denunţare oficială transmisă de ministrul justiţiei al autorităţii ţării unde fapta a fost comisă şi care a primit extrădarea. Urmărirea infracţiunilor menţionate la alineatul întâi nu poate fi efectuată decât la cererea ministerului public. Articolul 113-10 10 . că pedeapsa a fost ispăşită sau prescrisă.

Articolul 113-11 (inclus de Legea nr. comis în afara teritoriului republicii. Articolul 113-12 (inclus de Legea nr. 442-15. 3. Articolul 111-4 11 . reşedinţa sa permanentă pe teritoriul republicii. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Atunci când aparatul aterizează în Franţa după crimă sau delict. CAPITOLUL I: Dispoziţii generate Articolul 121-1 Nimeni nu este responsabil penal decât pentru propria faptă. naţionalitatea autorului sau a victimei infracţiunii este apreciată conform articolelor 113-6. a biletelor de bancă sau a titlurilor publice pedepsite de articolele 442-1. 442-2. a monezilor. şi 113-7. 2001-l 168 din 11 decembrie 2001 art. 9 Monitorul Oficial din 27 februarie Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise dincolo de marea teritorială. 96-151 din 26 februarie 1996 art. 442-5. Atunci când autoail sau victima este de naţionalitate franceză. în lipsă. In cazul prevăzut de punctul 1. Atunci când aeronava a fost închiriată fără echipaj unei persoane care are sediul principal al afacerii sale sau. 443-1 şi 444-1 şi la orice crimă sau delict împotriva agenţilor sau sediilor diplomatice sau consulare franceze.(Legea nr. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie Legea penală franceză se aplică la crimele şi delictele agravate de atingere a intereselor fundamentale ale naţiunii şi pedepsite de titlu I al cărţii IV. din momentul în care convenţiile internaţionale şi legea o prevăd. 2. legea penală franceză este aplicabilă la crimele şi delictele comise la bordul sau împotriva aeronavelor neînmatriculate în Franţa: 1. 340 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 113-9. la falsificarea şi la contrafacerea sigiliului de stat. ultimul alineat.

1 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) Nu există crimă sau delict fără intenţia de a-1 comite. de competenţele sale precum şi de puterea şi mijloacele de care dispunea. în profitul lor. Articolul 121-3 (Legea nr. de neglijenţă sau de nerespectare a unei obligaţii de prudenţă sau de securitate prevăzută de la lege sau de regulament. în cazul unei greşeli de imprudenţă. 8 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Legea nr. dacă se stabileşte că autorul faptelor nu a făcut demersurile normale ţinând cont. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Legea nr. 96-393 din 13 mai 1996 art. Totuşi. de natura misiunilor sau funcţiilor sale. atunci când legea o prevede. sunt responsabile din punct de vedere penal. pentru infracţiunile comise. Există de asemenea un delict. persoanele fizice care nu au provocat direct paguba. în cazul prevăzut de alineatul precedent. NOTĂ : Legea 2004-204 din 9 martie 2004 art. există un delict în caz de punere în pericol deliberată a unei alte persoane. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. prin organele sau reprezentanţii lor. 207 IV : Termenii "şi în cazurile prevăzute de lege sau regulament" sunt eliminate începând din 31 decembrie 2005. Răspunderea penală a persoanelor juridice nu o exclude pe cea a persoanelor fizice autori sau complici ale aceloraşi fapte.Articolul 121-2 (Legei nr. sub rezerva dispoziţiilor celui de-al patrulea alineat al articolului 121-3. conform distincţiilor articolelor de la 121-4 la 121-7 şi în cazurile prevăzute de lege sau regulament. dar care au creat sau au contribuit la crearea situaţiei care a permis realizarea pagubei sau care nu au luat măsurile care permit să o evite. Toruşi. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. colectivităţile teritoriale şi grupările lor nu sunt responsabile penal decât pentru infracţiunile comise în exercitarea activităţilor susceptibile să facă obiectul convenţiilor de delegare a serviciului public. sunt responsabili penal dacă s-a stabilit că fie au încălcat în mod clar deliberat o obligaţie 12 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. atunci când legea prevede. la nevoie. cu excepţia statului. 54 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele juridice.

Articolul 121-4 Este autor al infracţiunii persoana care: 1. Articolul 111-4 13 . 2. Comite faptele incriminate. abuz de autoritate sau de putere a provocat o infracţiune sau a dat instrucţiuni pentru a o comite. de o tulburare fizică sau neuropsihică ce i-au afectat discernământul sau controlul asupra acţiunilor sale. în sensul articolului 121-7. promisiune. Este de asemenea complice persoana care prin cadou. a facilitat pregătirea sau consumarea sa. în cazurile prevăzute de lege. Articolul 121-6 Va fi pedepsit drept autor complicele infracţiunii. nu a fost suspendadă sau nu şi-a pierdut efectul decît datorită circumstanţelor independente de voinţa autorului său. manifestată de un început al executării.specială de prudenţă sau de securitate prevăzută de lege sau regulament. ameninţare. ordin.-7 Este complice al unei crime sau al unui delict persoana care în mod conştient. Articolul 121. fie au comis o greşeală caracteristică şi care au expus pe altcineva la un risc de o gravitate deosebită pe care nu-1 puteau ignora. CAPITOLUL II: Destre cauzele de iresponsabilitate sau de atenuare a responsabilităţii Articolul 122-1 Nu este responsabilă penal persoana care suferea. în momentul faptelor. Nu există contravenţie în caz de forţă majoră. Tentativa este constituită din momentul în care. un delict. prin ajutor sau asistenţă. încearcă să comită o crimă sau.

alta decât o omucidere voluntară. pentru a întrerupe executarea unei crime sau a unui delict împotriva unui bun. intrarea prin efracţie. pe timp de noapte. în faţa unei lovituri nejustificate împotriva ei sau altcuiva. Articolul 122-2 14 . Nu este responsabilă penal persoana care îndeplineşte o acţiune comandată de autoritatea legitimă. îndeplineşte. Articolul 122-3 Nu este responsabilă penal persoana care demonstrează că a crezut. în momentul faptelor. Articolul 122-5 Nu este responsabilă penal persoana care. în acelaşi timp. că poate comite acţiunea în mod legitim. Se consideră că a acţionat în legitimă apărare cel care a îndeplinit acţiunea: 1. exceptând cazul în care această acţiune este clar ilegală. Nu este responsabilă penal persoana care a acţionat sub imperiul unei forţe sau unei constrângeri căreia nu i-a putut rezista. atunci când această acţiune este strict necesară în scopul urmărit din moment ce mijloacele folosite sunt proporţionale cu gravitatea infracţiunii. totuşi. jurisdicţia ţine cont de această circumstanţă atunci când stabileşte pedeapsa şi fixează regimul ei. Articolul 122-4 Nu este responsabilă penal persoana care a îndeplint o acţiune ordonată sau autorizată de dispoziţiile legislative sau regulamentare. violenţă sau şiretenie într-un loc locuit. exceptând disproporţia dintre mijloacele de apărare folosite şi gravitatea loviturii. dintr-o eroare asupra dreptului pe care nu era în măsură să-1 evite. o acţiune ordonată de nevoia de legitimă apărare a ei sau a altcuiva. Pentru a respinge.Articolul 121-5 Persoana care suferea. Nu este responsabilă penal persoana care. îndeplineşte o acţiune de apărare. de o tulburare fizică sau neuropsihică ce i-au afectat discernământul sau controlul asupra acţiunilor rămâne pedepsibilă.

Articolul 122-7 Nu este responsabilă penal persoana care. Subcapitolul 1: Despre pedepsele penale Pedepsele penale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: închisoare penală sau detenţie penală pe viaţă. de asistenţă. închisoare penală sau detenţie penală de maxim 30 de ani. 11 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Minorii capabili de discernământ sunt responsabili penal pentru crimele. în faţa unui pericol actual sau iminent care o ameninţă pe ea însăşi.Articolul 121-5 2. îndeplineşte o acţiune necesară salvării persoanei sau bunului. în condiţii stabilite de o lege deosebită care prevede măsurile de protecţie. delictele sau contravenţiile de care au fost recunoscuţi vinovaţi. închisoare penală sau detenţie penală de maxim 15 ani. 3 închisoare penală sau detenţie penală de maxim 20 de ani. 4. cu excepţia disproporţiei existente între mijloacele folosite şi gravitatea ameninţării. Articolul 122-8 (Legea nr. Pentm a se apăra împotriva autorilor furturilor sau jafurilor executate cu violenţă. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. Durata închisorii penale sau a detenţiei penale pe timp limitat este de minim 10 ani. 2. pe altcineva sau un bun. ţinând cont de atenuarea răspunderii de care beneficiază din cauza vârstei lor. Articolul 131-2 Articolul 122-2 15 . de supraveghere şi de educaţie al căror obiect îl pot constitui. Această lege stabileşte de asemenea sancţiunile educative care pot fi pronunţate împotriva minorilor de la 10 la 18 ani precum şi pedepsele la care pot fi condamnaţi minorii de la 13 la 18 ani.

7. Stagiul de civism. 6. Maxim trei ani. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Subcapitolul 2 : Despre pedepsele corecţionale Articolul 131-3 (Legea nr. 44 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Pedepsele corecţionale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: 1. Articolul 131-4 (Legea nr. 4. Maxim 10 ani. 3. Maxim un an. Pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-10. Ziua-amendă. Munca în folosul comunităţii. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-6 . Maxim doi ani. 48 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Seria pedepselor cu închisoarea este următoarea: 1. 2. 5. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 16 . 6. închisoarea. 4. 5. Maxim două luni. Maxim şase luni. Maxim şapte ani. 3. Maxim cinci ani. 7. 2. 8. Amenda.Pedepsele cu închisoarea penală sau cu detenţia penală nu sunt exclusive faţă de o pedeapsă cu amenda şi una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-10.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 173 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. 341 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 5 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. Articolul 131-6 (Legea nr. 44II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. şi care are drept obiect să-i amintească valorile republicane de toleranţă şi de respect a demnităţii umane pe care se bazează societatea. 44 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în 17 . instanţa poate. 2004-204 din 9 martie 2004 art. ale cărei modalităţi. nu poate depăşi 360. trebuie să fie făcut pe cheltuiala condamnatului. instanţa poate pronunţa o pedeapsă de zile-amendă constând pentru condamnat în plata la trezorerie a unei sume a cărei cifre globale rezultă din stabilirea de către judecător a unei contribuţii zilnice timp de un anumit număr de zile. al cărui cost nu-1 poate depăşi pe acela al amenzilor contravenţionale din clasa a treia. în locul închisorii. Suma fiecărei zile-amendă este stabilită ţinând cont de resursele şi de sarcinile infractorului. Articolul 131-5-1 (inclus de Legea nr. nu poate depăşi 1 000 euro. să dispună ca condamnatul să îndeplinească un stagiu de civism. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.Articolul 131-5 (Ordonanţa nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. durată şi conţinut sunt stabilite prin decret în Consiliul de stat. Instanţa precizează dacă acest stagiu. Această pedeapsă nu poate fi pronunţată împotriva infractorului care o refuză sau nu este prezent la audiere. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Numărul de zile-amendă este stabilit ţinând cont de împrejurările infracţiunii. 2004-204 din 9 martie 2004 art.

această confiscare nu poate fi pronunţată în materie de delict de presă. pe o durată de maxim cinci ani. o armă supusă autorizării. Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. 3. conform modalităţilor stabilite prin decret în Consiliul de stat. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. timp de maxim un an. una sau mai multe pedepse privative sau restrictive de libertate următoare: 1. Interdicţia timp de maxim cinci ani de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate şi de a folosi cârdurile de plată. 9. această suspendare putând fi limitată. pe o durată de maxim cinci ani. Totuşi. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. 18 . 4. 6. Suspendarea. a unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. 5. Interdicţia de a deţine sau de a purta. 2. de care este pasibil cu titlu de pedeapsă complementară. 10. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. Blocarea. această restricţie nu este totuşi posibilă în caz de delict pentru care suspendarea permisului de conducere. conform modalităţilor stabilite prin decret în consiliul de stat. instanţa poate pronunţa. 7.vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. la conducerea în afara activităţii profesionale. 8. Confiscarea unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. permisului de conducere. în locul încarcerării. nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. Interdicţia de a conduce anumite vehicule timp de maxim cinci ani.

Interdicţia timp de maxim cinci ani de a practica o activitate profesională sau socială imediat ce facilităţile pe care le obţine această activitate au fost folosite în mod conştient pentru a pregăti sau a comite infracţiunea. art. de a intra în legătură cu anumite persoane desemnate special de instanţă. 44 VII. 44 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Pedepsele privative sau restrictive a drepturilor enumerate la articolul 131-6 pot de asemenea să fie pronunţate. informează infractorul asupra dreptului său de a refuza îndeplinirea unei munci în folosul comunităţii şi primeşte răspunsul său. de a compărea în anumite locuri sau categorii de locuri stabilite de instanţă şi în care infracţiunea a fost comisă. că condamnatul va îndeplini. Interdicţia. 13. 174 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. în locul amenzii. Preşedintele tribunalului. de a vizita anumiţi condamnaţi desemnaţi special de instanţă. 12. timp de maxim trei ani.131-7 (Legea nr. în special victima infracţiunii. 2004-204 din 9 martie 2004 art. timp de maxim trei ani. pe o durată de de la 40 la 210 (1) ore. Articolul . instanţa poate dispune. în locul încarcerării. (Legea nr. Articolul 131-8 19 . timp de maxim trei ani. 14. Interdicţia. înainte de pronunţarea sentinţei.11. în special autorii sau complicii infracţiunii. o muncă în folosul comunităţii neplătită în avantajul unei persoane juridice de drept public sau al unei asociaţii abilitate să pună în practică lucrări de interes general. Această interdicţie nu este totuşi aplicabilă exercitării unui mandat electiv sau a răspunderilor sindicale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Interdicţia. pentru delictele care sunt pedepsite numai cu o pedeapsă cu amenda. Pedeapsa cu munca în folosul comunităţii nu poate fi pronunţată împotriva infractorului care refuză sau care nu este prezent la şedinţă. Ea nu este aplicabilă nici în materie de delict de presă.

5 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 712-6 al codului de procedură penală figurând în prezentul articol sunt.NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. Atunci când se face aplicarea dispoziţiilor prezentului alineat. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 131-9 (Legea nr. . Atunci când pronunţă una sau mai multe din pedepsele prevăzute de articolele 131-5-1. 98-468 din 17 iunie 1998 art. înlocuite de o referire la articolul 722 al codului de procedură penală. dacă condamnatul nu respectă obligaţiile sau interdicţiile rezultate din pedeapsa sau pedepsele pronunţate. 207 II: Modificările aduse de articolul 174 al legii 2004-204. în condiţiile prevăzute de articolul 712-6 al codului de procedură penală. "210" în loc de "240". NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. 207 I: referirile la articolul L. 44 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) încarcerarea nu poate fi pronunţată cumulativ cu una din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-6 nici cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii. nici pe cele prevăzute de articolul 434-41 al prezentului cod. Pedeapsa de zile-amendă nu poate fi pronunţată cumulativ cu pedeapsa amenzii. instanţa poate fixa durata maximă a încarcerării sau suma maximă a amenzii a cărei punere în aplicare în întregime sau parţial va putea fi ordonată de judecătorul desemnat cu aplicarea pedepselor. o crimă sau un delict poate fi sancţionat cu una sau mai multe pedepse complementare care. afectând persoanele fizice. până la 1 ianuarie 2005. vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2005. Preşedintele instanţei avertizează condamnatul asupra acestui lucru după pronunţarea hotărârii. Subcapitolul 3: Despre pedepsele complementare aplicate pentru anumite crime sau delicte Articolul 131-10 (Legea nr. Pedeapsa cu închisoarea sau amenda pe care o fixează instanţa nu 18 pot depăşi pedepsele de care este pasibil pentru delictul pentru care condamnarea este pronunţată. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 1316 sau 131-8. dispoziţiile articolului 434-41 nu mai sunt atunci aplicabile. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când legea prevede.

Pedeapsa cu închisoarea sau amenda pe care o fixează instanţa nu pot depăşi pedepsele aplicate pentru delictul pentru care condamnarea este pronunţată. Atunci când se face aplicarea dispoziţiilor prezentului alineat. 44 X I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu una sau mai multe din pedepsele complementare menţionate la articolul 131-10. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-14.implică interdicţia. 2. Amenda. în caz de încălcare de către condamnat a obligaţiilor sau interdicţiilor rezultate din pedepsele pronunţate cu aplicarea dispoziţiilor prezentului articol. decăderea. Subcapitolul 4: Despre pedepsele contravenţionale Articolul 131-12 Pedepsele contravenţionale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: 1. nici pe cele prevăzute de articolul 434-41 al prezentului cod. fie prin orice mijloc de comunicare cu publicul pe calea electronică. imobilizarea sau confiscarea unui obiect. până la 1 ianuarie 2005. . închiderea unei afaceri sau afişarea hotărârii pronunţate sau difuzarea acesteia fie prin presa scrisă. ordinul de supraveghere sau obligaţia de a face. Preşedintele instanţei avertizează condamnatul asupra acestui lucru după pronunţarea hotărârii. dispoziţiile articolului 434-41 nu mai sunt atunci aplicabile. incapacitatea sau retragerea unui drept. 712-6 al codului de procedură penală figurând în prezentul articol sunt. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate cu titlu de pedeapsă principală. în condiţiile prevăzute de articolul 712-6 al codului de procedură penală. înlocuite de o referire la articolul 722 al codului de procedură penală. Articolul 131-11 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. 207 I: referirile la articolul L. Instanţa poate fixa atunci durata maximă de încarcerare sau suma maximă a amenzii a cărei punere în aplicare în întregime sau parţial va putea fi ordonată de judecătorul desemnat cu aplicarea pedepselor.

4. 4. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. maxim 38 euro pentru contravenţiile de la prima clasă. maxim 750 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 4-ae clasă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în afara cazurilor în care legea prevede că recidiva contravenţiei constituie un delict. 4 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. maxim 750 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 4-a clasă . 2005-47 din 26 ianuarie 2005 art. Articolul 131-13 (Ordonanţa nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. maxim 450 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 3-a clasă. 3. 3.Aceste pedepse nu sunt exclusive uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute de articolele 131-16 şi 131-17. Suma amenzii este următoarea: 1. 2. sumă care poate ajunge la 3000 euro în caz de recidivă atunci când regulamentul o prevede. maxim 1500 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. 2. 5. 911 Monitorul Oficial din 27 ianuarie 2005 în vigoare de la 1 aprilie 2005) Constituie contravenţii infracţiunile pe care legea le pedepseşte cu o amendă care nu depăşeşte 3 000 euro. maxim 150 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 2-a clasă. . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. maxim 150 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 2-a clasă . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. maxim 450 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 3-a clasă . maxim 38 euro pentru contravenţiile de la prima clasă. 4 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Suma amenzii este următoarea: 1. Articolul 131-13 (Ordonanţa nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art.

Articolul 131-15 . Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. Blocarea. această confiscare nu poate fi pronunţată în materie de delict de presă. maxim 1 500 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 4. Articolul 131-14 (Legea nr. 3.5. aplicată cu titlu de pedeapsă complementară. 5. Suspendarea. nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. în afara cazurilor în care legea prevede că recidiva contravenţiei constituie un delict. a permisului de conducere. cauzele asupra cărora tribunalul sau instanţa din apropiere sunt cu regularitate sesizate la această dată rămân în competenţa acestor instanţe. timp de maxim un an. Interdicţia timp de maxim cinci ani de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate şi de a folosi cârdurile de plată. 6. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. articolul 11: Aceste dispoziţii intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după publicarea sa. Totuşi. 2005-47. sumă care poate ajunge la 3000 euro în caz de recidivă atunci când regulamentul o prevede. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. 2. una sau mai multe din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor următoare pot fi pronunţate: 1. această limitare nu este totuşi posibilă în caz de contravenţie pentru care suspendarea permisului de conducere. NOTĂ: Legea nr. 5 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Pentru toate contravenţiile celei de-a 5-a clase. pe o durată de maxim un an. a unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. Totuşi.

Suspendarea. pe o durată de maxim trei ani. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Interdicţia de a deţine sau de a purta. 8. Obligaţia de a îndeplini. 7. un stagiu de civism. o armă supusă autorizării. pe cheltuiala sa. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 4. a permisului de conducere. Interdicţia de a conduce anumite vehicule terestre cu motor. 6. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. la nevoie pe cheltuiala sa. pe o durată de maxim trei ani. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor enumerate la acest articol pot fi pronunţate cumulativ. atunci când vinovatul este o persoană fizică. Articolul 131-16 (Legea nr. 6 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. una sau mai multe din pedepsele complementare următoare: 1. Articolul 131-17 24 . inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este cerut. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim trei ani.Pedeapsa cu amenda nu poate fi pronunţată cumulativ cu una din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor enumerate la articolul 131-14. pe o durată de maxim trei ani. 2. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale cu excepţia cazului când regulamentul exclude în mod expres această restricţie. art. un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere. 3. Obligaţia de a îndeplini. 5. 44 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Regulamentul care pedepseşte o contravenţie poate prevedea. 5 III.

nu poate depăşi o durată de cinci ani. Articolul 131-18 Atunci când o contravenţie este pedepsită cu una sau mai multe din pedepsele complementare menţionate la articolele 131-16 şi 131-17.Regulamentul care pedepseşte o contravenţie de clasa a 5-a poate între altele să prevadă pedeapsa complementară de interdicţie. Atunci când această interdicţie este aplicată cu titlu de pedeapsă complimentară pentru o crimă sau un delict. Atunci când această interdicţie este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară pentru o crimă sau un delict.131-19 Interdicţia de a emite cecuri implică pentru condamnat obligaţia de a restitui bancarului care i le-a eliberat actele aflate în posesia sa şi a împuterniciţilor săi. Subcapitolul 5: Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse Articolul . Regulamentul care pedepseşte o contravenţie de clasa a 5-a poate de asemenea să prevadă. ea nu poate depăşi o durată de cinci ani. cu titlu de pedeapsă complementară. să emită alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate. pedeapsa muncii în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 120 ore. 25 . pe o durată de maximum trei ani. Articolul 131-20 Interdicţia de a folosi de cârdurile de plată implică pentru condamnat obligaţia de a restitui bancarului care i le-a eliberat actele aflate în posesia sa şi a împuterniciţilor săi. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate.

de drepturile reale constituite în mod licit în avantajul terţilor. condamnatul trebuie. dispoziţiile referitoare la constrângerea judiciară sunt aplicabile. până la concurenţa valorii sale. ea poate avea loc asupra oricărui obiect mobiliar definit de legea sau regulamentul care pedepseşte infracţiunea. Bunul care face obiectul infracţiunii este asimilat lucrului care a servit la comiterea infracţiunii sau care este produsul ei în sensul celui de-al doilea alineat. între altele. Atunci când lucrul confiscat este un vehicul care nu a fost sechestrat sau depozitat în cursul procedurii. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedeapsa confiscării este obligatorie pentru obiectele calificate. să predea acest vehicul serviciului sau organismului însărcinat cu distrugerea sa ori cu înstrăinarea sa. Lucrai confiscat este. poate fi Articolul 131-17 26 . 5 I V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Instanţa care pronunţă pedeapsa cu muncă în folosul comunităţii fixează termenul în timpul cămia munca de interes general trebuie să fie îndeplinită în limita celor 18 luni. 2004-204 din 9 martie 2004 art. art. de lege sau regulament. Pentru acoperirea sumei reprezentative a valorii lucrului confiscat. 6II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 131-22 (Legea nr. Confiscarea are loc asupra bunului care a servit sau era destinat să se comită infracţiunea sau asupra bunului care este produsul rezultat din ea. cu excepţia unei dispoziţii speciale care să prevadă distrugerea sau atribuirea sa. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Atunci când lucrai confiscat nu a fost sechestrat sau nu poate fi reprezentat. drept periculoase sau dăunătoare. datorat statului. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 342.Articolul 131-21 (Legea nr. 60II. dar rămâne grevat. cu excepţia obiectelor ce pot fi înapoiate. 344 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. la ordinul care îi este dat de procuror. confiscarea este ordonată asupra valorii. 343 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. Termenul se încheie odată cu îndeplinirea în întregime a muncii în folosul comunităţii.

ea execută de preferinţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii în una din instituţiile specializate în primirea răniţilor din accidente rutiere. dacă nu are în Franţa reşedinţa sa obişnuită. 222-19-1. poate fi suspendat provizoriu dintr-un motiv grav de ordin medical. 222-20-1 şi 434-10. profesional sau social. de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor al tribunalului care a hotărât în primă instanţă. Ea poate fixa de asemenea pedeapsa cu închisoarea şi amenda de care este pasibil condamnatul în caz de neexecutare a pedepsei.suspendat provizoriu dintr-un motiv grav de ordin medical. 27 . Acest termen este suspendat în perioada în care condamnatul este închis sau în perioada în care îndeplineşte obligaţiile militare. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control stabilite de articolul 132-55. Modalităţile de executare a obligaţiei de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii şi suspendarea termenului prevăzut de alineatul precedent sunt decise de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor competent pe teritoriul unde condamnatul îşi are reşedinţa obişnuită sau. familial. în cursul termenului prevăzut de prezentul articol. 344 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. Articolul 131-22 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Acest termen este suspendat în perioada în care condamnatul este închis sau în perioada în care îndeplineşte obligaţiile serviciului naţional. dacă nu are în Franţa reşedinţa sa obişnuită. Modalităţile de executare a obligaţiei de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii şi suspendarea termenului prevăzut de alineatul precedent sunt decise de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor competent pe teritoriul unde condamnatul îşi are reşedinţa obişnuită sau. profesional sau social. familial. 174 2 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 31 decembrie 2006) Sentinţa care pronunţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii fixează termenul în timpul căruia munca în folosul comunităţii trebuie să fie îndeplinită în limita a 12 luni. de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor al tribunalului care a hotărât în primă instanţă. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 5 I V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. Termenul se încheie odată cu îndeplinirea întregii munci în folosul comunităţii. Atunci când persoana a fost condamnată pentru un delict prevăzut de codul rutier sau pe baza articolelor 221-6-1. 2003-495 din 12 iunie 2003 art.

Statul se substituie de drept drepturilor victimei. Articolul 131-23 Munca în folosul comunităţii este supusă prevederilor legislative şi regulamentare referitoare la munca pe timp de noapte. Lipsa totală sau parţială a plăţii acestei sume duce la întemniţarea condamnatului pe o durată corespunzătoare numărului de zile-amendă neplătite. la igienă. Acţiunea asupra răspunderii şi acţiunea în recurs sunt aduse în faţa tribunalelor de ordin judiciar. 2004-204 din 9 martie 2004 art.Atunci când persoana a fost condamnată pentru un delict prevăzut de codul rutier sau pe baza articolelor 221-6-1. Munca în folosul comunităţii se poate cumula cu practicarea activităţii profesionale. suma totală este exigibilă la expirarea termenului corespunzător numărului de zile-amendă pronunţate. Se procedează ca în materie de constrângere judiciară. la securitate precum şi la munca femeilor şi a tinerilor lucrători. Articolul 131-25 (Legea nr. ea execută de preferinţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii în una din instituţiile specializate în primirea răniţilor din accidentele rutiere. 222-20-1 şi 434-10. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control stabilite de articolul 132-55. în cursul termenului prevăzut de prezentul articol. 222-19-1. civile şi ale familiei are efect asupra: Articolul 131-17 28 . Detenţia suferită astfel este supusă la regimul pedepselor cu închisoarea. Articofui 131-24 Statul răspunde de dauna sau de partea de daună care a fost provocată altuia de un condamnat şi care reiese direct din aplicarea unei hotărâri privind obligaţia de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii. Articolul 131-26 Interdicţia drepturilor civice. 173 2 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) în caz de condamnare la o pedeapsă de zile-amendă.

1. Dreptului la vot;

2. Eligibilităţii;

3. Dreptului de a ocupa o funcţie jurisdicţională sau de a fi expert la o instanţă, de a reprezenta sau de a asista o parte în faţa justiţiei;

4. Dreptul de a depune mărturie în justiţie altfel decât pentru a da simple declaraţii;

5. Dreptul de a fi tutore sau curator; această interdicţie nu exclude dreptul, după avizul conform al judecătorului delegat cu tutela, după consultarea consiliului de familie, de a fi tutore sau curator al propriilor copii.

Interdicţia drepturilor civice, civile şi ale familiei nu poate depăşi o durată de zece ani în caz de condamnare pentru crimă şi o durată de cinci ani în caz de condamnare pentru delict.

Instanţa poate pronunţa interdicţia tuturor sau unei părţi a acestor drepturi.

Interdicţia dreptului la vot sau neeligibilitate pronunţate cu aplicarea prezentului articol implică interdicţia sau incapacitatea de a deţine o funcţie publică.

Articolul 131-27

Atunci când este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară pentru o crimă sau un delict, interdicţia de a deţine o funcţie publică sau de a practica o activitate profesională sau socială este fie definitivă, fie temporară; în acest din urmă caz, nu poate depăşi o durată de cinci ani.

Această interdicţie nu este aplicabilă la exercitarea unui mandat electiv sau a responsabilităţilor sindicale. Ea nu este de asemenea aplicabilă în materie de delict de presă.

Articolul 131-28

29

Interdicţia de a practica o activitate profesională sau socială se poate referi fie asupra activităţii profesionale sau sociale în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă, fie asupra unei alte activităţi profesionale sau sociale definită de legea care pedepseşte infracţiunea.

Articolul 131-29

Atunci când interdicţia de a exercita în întregime sau parţial drepturile enumerate la articolul 131-26, sau interdicţia de a îndeplini o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială, însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare, ea se aplică imediat de la începutul acestei pedepse şi executarea continuă, pe durata fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit. (Legea nr. 93-1027 din 24 august 1993 art. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. 97-396 din 24 aprilie 1997 art. 16 Monitorul Oficial din 25 aprilie 1997) (Legea nr. 98-349 din 11 mai 1998 art. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 78 I Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Atunci când este prevăzută de lege, pedeapsa interdicţiei de a rămâne pe teritoriul francez poate fi pronunţată, cu titlu definitiv sau pe o durată de maxim zece ani, împotriva oricărui străin vinovat de o crimă sau de un delict.

Interdicţia de a rămâne pe teritoriu antrenează de drept reconducerea condamnatului la frontieră, la nevoie, la terminarea pedepsei cu încarcerarea sau cu detenţia.

Atunci când interdicţia de a rămâne pe teritoriu însoţeşte o pedeapsa privativă de libertate fără suspendare, aplicarea sa este suspendată în timpul termenului de executare a pedepsei. Ea se reia, pe durata fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit.

Interdicţia de a rămâne pe teritoriul francez pronunţată în acelaşi timp cu pedeapsa cu închisoarea nu împiedică această pedeapsă să facă obiectul, în scopul pregătirii unei cereri de reabilitare, măsurilor de semi-libertate, de plasare în afara instituţiei, de plasare sub supraveghere electronică sau de permisiune de a ieşi.

Articolul 131-30-i

(inclus de Legea nr. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 78II Monitorul Oficial din 27

30

noiembrie 2003)

în materie corecţională, tribunalul nu poate pronunţa interdicţia de a rămâne pe teritoriul francez decât printr-o hotărâre special motivată în privinţa gravităţii infracţiunii şi situaţiei personale şi familiale a străinului atunci când este vorba despre:

1. Un străin, netrâind în stare de poligamie, care este tatăl sau mama unui copil francez minor rezident în Franţa, cu condiţia să stabilească contribuţia efectivă la întreţinerea şi educarea copilului în condiţiile prevăzute de articolul 371-2 al codului civil de la naşterea acestuia sau de cel puţin un an;

2. Un străin căsătorit de cel puţin doi ani cu un soţ de naţionalitate franceză, cu condiţia ca această căsătorie să fie anterioară faptelor ce au dus la condamnarea sa, ca convieţuirea să nu fi încetat şi ca soţul să-şi fi păstrat naţionalitatea franceză;

3. Un străin care justifică prin orice mijloace că are reşedinţa obişnută în Franţa de peste 15 ani, exceptând cazul când a fost, în timpul acestei perioade, titular al unui permis de şedere temporară având menţiunea "student";

4. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani, exceptând cazul când a fost, în timpul acestei perioade, titular al unui permis de şedere temporară având menţiunea "student";

5. Un străin titular al unui venit pentru accident de muncă ou boală profesională oferit de un organism francez şi al cărui procent de incapacitate permanentă este egal sau mai mare de 20%.

Articolul 131-30-2

(inclus prin Legea nr. 2003-1119 clin 26 noiembrie 2003 art. 78II Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Pedeapsa de interdicţie de a rămâne pe teritoriul francez nu poate fi pronunţată atunci când este vorba despre:

1. Un străin care justifică prin toate mijloacele că are reşedinţa obişnuită în Franţa de când a împlinit vârsta maximă de 13 ani;

Articolul 131-30 31

2. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 20 de ani;

3. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani şi care, netrăind în stare de poligamie, este căsătorit de cel puţin trei ani cu un cetăţean francez care şi-a păstrat naţionalitatea franceză, cu condiţia ca această căsătorie să fie anterioară faptelor care au condus la condamnarea sa şi convieţuirea să nu fi încetat sau, în aceleaşi condiţii, cu un cetăţean străin prevăzut la punctul 1;

4. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani şi care, netrăind în stare de poligamie, este tatăl sau mama unui copil francez minor rezident în Franţa, cu condiţia să contribuie efectiv la întreţinerea şi educarea copilului în condiţiile prevăzute de articolul 371-2 al codului civil de la naşterea acestuia sau de cel puţin un an;

5. Un străin care are reşedinţa în Franţa sub acoperirea titlului de şedere prevăzut de punctul 11 al articolului 12 bis al ordonanţei nr. 45-2658 din 2 noiembrie 1945 referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor în Franţa.

Dispoziţiile prevăzute de punctele 3 şi 4 nu sunt totuşi aplicabile atunci când faptele aflate la originea condamnării au fost comise împotriva soţului sau copiilor străinului.

Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile la atingerea intereselor fundamentale ale naţiunii prevăzute de capitolele I, II şi IV ale titlului I al cărţii IV şi de articolele de la 413-1 la 413-4, 413-10 şi 413-11, nici la actele de terorism prevăzute de titlul II al cărţii IV, nici la infracţiunile în materie de grupări de luptă şi de mişcări suprimate prevăzute de articolele de la 431-14 la 431-17, nici la infracţiunile în materie de falsificare de monezi prevăzute de articolele de la 442-1 la 442-4.

Articolul .131-31

Pedeapsa de interdicţie de şedere implică interdicţia de a apărea în anumite locuri stabilite de instanţă. Ea implică, între altele, măsuri de supraveghere şi de asistenţă. Lista locurilor interzise precum şi măsurile de supraveghere şi de asistenţă pot fi modificate de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor, în condiţiile stabilite de codul de procedură penală.

Interdicţia de şedere nu poate depăşi o durată de zece ani în caz de condamnare pentru crimă şi o durată de cinci ani în caz de condamnare pentru delict.

32

Articolul 131-32

Atunci când interdicţia de şedere însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare, ea se aplică de la începutul acestei pedepse şi executarea sa continuă, pe perioada fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit.

Orice detenţie intervenită în cursul interdicţiei de şedere este calculată la durata acesteia. Sub rezerva aplicării articolului 763 al codului de procedură penală, interdicţia de şedere încetează de drept atunci când condamnatul împlineşte vârsta de 65 de ani.

Articolul 131-33

Pedeapsa de închidere a unei afaceri implică interdicţia de a exercita activitatea cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă. Pedeapsa de excludere din contractele de antrepriză implică interdicţia de a participa, direct sau indirect, la orice contract încheiat de stat şi de instituţiile sale publice, colectivităţile teritoriale, grupările lor şi instituţiile lor publice, precum şi de întreprinderile concesionate sau controlate de stat sau de colectivităţile teritoriale sau grupările lor.

Articolul 131-35 (Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Pedeapsa de afişare a hotărârii pronunţate sau de difuzare a acesteia îi revine condamnatului. Cheltuielile de afişare sau de difuzare percepute împotriva acestuia din urmă, nu pot totuşi să depăşească maximum amenzii de care este pasibil.

Instanţa poate ordona afişarea sau difuzarea în întregime sau a unei părţi din hotărâre, sau a unui comunicat care informează publicul asupra motivelor şi dispozitivului acesteia. Ea stabileşte, la nevoie, extrasele din hotărâre şi termenele comunicatului care vor trebui să fie afişate sau difuzate.

Afişarea sau difuzarea hotărârii sau comunicatului nu poate conţine identitatea victimei decât cu acordul său sau al reprezentantului său legal sau al celor îndreptăţiţi.

Pedeapsa de afişare este executată în locurile şi pe perioada indicate de instanţă; cu excepţia dispoziţiei contrare a legii care pedepseşte infracţiunea, afişarea nu poate depăşi două luni. în caz de distrugere,

33

ascundere sau rupere a afişelor aplicate, se procedează din nou la afişare pe cheltuiala persoanei recunoscute vinovată pentru aceste fapte.

Difuzarea hotărârii este făcută de Monitorul Oficial al Republicii franceze, prin una sau mai multe publicaţii de presă, sau prin unul sau mai multe servicii de comunicare către public pe calea electronică. Publicaţiile sau serviciile de comunicare publicului pe calea electronică însărcinate cu această difuzare sunt desemnate de instanţă. Nu se pot opune acestei difuzări.

Articolul 131-35-1

(inclus prin Legea nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 6 III Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Atunci când este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară, obligaţia de a îndeplini un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere este executată pe cheltuiala condamnatului, în termen de şase luni începând de la data la care condamnarea este definitivă.

îndeplinirea stagiului permite predarea către condamnat a unui atestat pe care acesta îl adresează procurorului republicii.

Articolul 131-36

Un decret în Consiliul de stat stabileşte modalităţile de aplicare a dispoziţiilor prezentului subcapitol.

Acest decret stabileşte de asemenea condiţiile în care se va executa activitatea condamnaţilor la pedeapsa cu munca în folosul comunităţii precum şi felul muncilor propuse.

El stabileşte între altele condiţiile în care:

1. Judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor stabileşte, după obţinerea avizului procurorului şi consultarea oricărui organism public competent în materie de prevenire a delincventei, lista lucrărilor în folosul comunităţii ce pot fi îndeplinite în zona sa de competenţă; 2. Munca în folosul comunităţii poate, pentru condamnaţii salariaţi, să se cumuleze cu durata legală a muncii;

3. Sunt abilitate asociaţiile menţionate la alineatul unu al articolului 131-8.

34

Subcapitolul 6: Despre controlul socio-judiciar

Articolul 131-36-1

(Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 46 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege, instanţa de judecată poate ordona un control socio-judiciar. Controlul socio-judiciar implică, pentru condamnat, obligaţia de a se supune, sub controlul judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor şi pe o durată stabilită de instanţa de judecată, la măsuri de supraveghere şi de asistenţă destinate prevenirii recidivei. Durata controlului socio-judiciar nu poate depăşi 10 ani în caz de condamnare pentru un delict ou 20 de ani în caz de condamnare pentru crimă. Totuşi, în materie corecţională, această perioadă poate ajunge la 20 de ani prin hotărâre special justificată a instanţei de judecată; atunci când este vorba despre o crimă pedepsită cu 30 de ani de închisoare, această durată este de 30 de ani; atunci când este vorba despre o crimă pedepsită cu închisoare pe viaţă, curtea cu juri poate decide că controlul socio-judiciar se va aplica fără limită de timp, sub rezerva posibilităţii pentru tribunal de aplicare a pedepselor de a pune capăt măsurii la sfârşitul unui termen de 30 de ani, conform modalităţilor prevăzute de articolul 712-7 al codului de procedură penală.

Hotărârea de condamnare stabileşte de asemenea durata maximă a încarcerării aplicată condamnatului în caz de nerespectare a obligaţiilor ce îi sunt impuse. Această încarcerare nu poate depăşi trei ani în caz de condamnare pentru delict şi şapte ani în caz de condamnare pentru crimă. Condiţiile în care judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate ordona, în întregime sau parţial, executarea încarcerării sunt stabilite de codul de procedură penală.

Preşedintele instanţei, după pronunţarea hotărârii, avertizează condamnatul asupra obligaţiilor care decurg din ea şi asupra consecinţelor pe care le implică nerespectarea lor.

Articolul 131-36-2

(inclus prin Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Măsurile de supraveghere aplicabile persoanei condamnate la un control socio-judiciar sunt cele prevăzute de articolul 132-44.

35

dacă refuză îngrijirile ce îi vor fi propuse. cu excepţia. Să evite să apară în orice loc sau orice categorie de locuri special desemnate. Să nu practice o activitate profesională sau benevolă care implică un contact obişnuit cu minori. 3. că persoana urmărită ar putea face obiectul unui tratament. Articolul 131-36-3 (inclus prin Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 131-36-5 36 . 98-468 din 17 iunie 1998 art. 2. comandată în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. la nevoie. (inclus de Legea nr. Preşedintele avertizează atunci condamnatul că nici-un tratament nu va putea fi făcut fără consimţământul său. El poate de asemenea să fie supus uneia sau mai multora din obligaţiile următoare: 1. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Măsurile de asistenţă la care este supusă persoana condamnată la un control socio-judiciar au drept obiect asistarea eforturilor sale în vederea reintegrării sale sociale. dar că. pedeapsa cu închisoarea pronunţată în aplicarea celui de-al treilea alineat al articolului 131-36-1 va putea fi pusă în aplicare. şi în special minori. celor desemnaţi de instanţă. şi în special locurile care primesc de obicei minori. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Controlul socio-judiciar poate cuprinde un ordin de acordare a îngrijirilor. Acest ordin poate fi pronunţat de instanţa de judecată dacă s-a stabilit după o expertiză medicală.Condamnatul poate de asemenea fi supus prin hotărârea de condamnare sau de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor la obligaţiile prevăzute de articolul 132-45. de torturi sau acte de barbarie. preşedintele informează condamnatul că va avea posibilitatea să înceapă un tratament în timpul executării acestei pedepse. Această expertiză este realizată de doi experţi în cazul urmărilor pentru omor sau asasinat al unui minor precedat sau însoţit de un viol. Să evite să frecventeze sau să intre în raport cu anumite persoane sau anumite categorii de persoane. Atunci când instanţa de judecată pronunţă un ordin de acordare a îngrijirilor şi persoana a fost de asemenea condamnată la o pedeapsă privativă de libertate neînsoţită de suspendare.

în cazurile prevăzute de lege. Subcapitolul 1: Despre pedepsele penale şi corecţionale Articolul 131-37 Pedepsele penale sau corecţionale suferite de persoanele judiciare sunt: 1. se aplică. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Modalităţile de executare a controlului socio-judiciar sunt fixate de titlul VII bis al cărţii V a codului de procedură penală. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 131-36-7 (inclus de Legea nr. 37 .31-36-8 (inclus de Legea nr. Amenda. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Atunci când controlul socio-judiciar însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare.(inclus de Legea nr. Controlul socio-judiciar este suspendat pe toată durata detenţiei intervenite în cursul executării sale. încarcerarea ordonată din cauza nerespectării obligaţiilor rezultate din controlul socio-judiciar se cumulează. însoţit. de suspendare cu supunerea la probă. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) în materie corecţională. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 2. în întregime sau în parte. pedepsele enumerate la articolul 131-39. Articolul 1. cu pedepsele privative de libertate pronunţate pentru infracţiuni comise în timpul executării măsurii. Articolul 131-36-6 (inclus de Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. pe durata fixată prin sentinţa de condamnare. fără posibilitatea de confuziune. începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Controlul socio-judiciar nu poate fi ordonat în acelaşi timp cu o pedeapsă cu închisoarea. controlul socio-judiciar poate fi ordonat ca pedeapsă principală.

5. pe o perioadă de maxim cinci ani. Plasarea. cu titlu definitiv sau pe o durată de maxim cinci ani. o crimă sau un delict poate fi sancţionat cu una sau mai multe din pedepsele următoare: 1. Confiscarea bunului care a servit sau era destinat să comită infracţiunea sau a bunului care este produsul său. 5 5 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Procentul maxim al amenzii aplicabile persoanelor juridice este egal cu de cinci ori cel prevăzut pentru persoanele fizice de legea carepedepseşte infracţiunea. atunci când este vorba despre o crimă sau un delict pedepsit în ceea ce priveşte persoanele fizice cu o pedeapsă cu închisoarea mai mare sau egală cu trei ani. Excluderea din contractele de antrepriză cu titlu definitiv sau pe o perioadă de maxim cinci ani. 6. Atunci când este vorba despre o crimă pentru care nu este prevăzută nici-o pedeapsă cu amenda împotriva persoanelor fizice. cu titlu definitiv sau pe o perioadă de maxim cinci ani. 8. Afişarea hotărârii pronunţate sau difuzarea acesteia fie de către presa scrisă fie prin orice mijloc de comunicare publicului pe calea electronică. Articolul 131-39 (Legea nr. de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea fondurilor de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate sau de a folosi cârduri de plată. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. sub supraveghere judiciară. 38 . Interdicţia. Interdicţia. Ele nu mai sunt aplicabile la partide sau grupări politice nici la sindicatele profesionale. 7. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când legea o prevede împotriva unei persoane juridice. Pedepsele definite la punctele 1 şi 3 de mai sus nu sunt aplicabile persoanelor juridice de drept public a căror responsabilitate penală este susceptibilă să fie angajată. închiderea definitivă sau pe o perioadă de maxim cinci ani a stabilimentului sau a unuia sau mai multor stabilimente ale întreprinderii care a servit la comiterea faptelor incriminate.(Legea nr. amenda suportată de persoanele juridice este de 1 000 000 Euro. Dizolvarea. de a exercita direct sau indirect una sau mai multe activităţi profesionale sau sociale. Pedeapsa definită la punctul 1 nu este aplicabilă la instituţiile reprezentative ale personalului. deviată de la obiectul ei pentru a comite faptele incriminate. 2. 14 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. pe o durată de maxim cinci ani. atunci când persoana juridică a fost constituită sau. 4. 9. de a se folosi de banul public. Interdicţia.

Confiscarea bunului care a servit sau era destinat să comită infracţiunea sau a bunului care este produsul său. regulamentul poate. de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea fondurilor de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate sau de a folosi cârduri de plată. Articolul 131-43 Regulamentul care pedepseşte o contravenţie poate prevedea. Interdicţia. 2. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-42. Procentul maxim al amenzii aplicabile persoanelor juridice este egal cu de cinci ori cel prevăzut pentru persoanele fizice de legea care pedepseşte infracţiunea. să prevadă pedeapsa complementară menţionată la primul alineat al articolului 131-17. Amenda. Subcapitolul 3: Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse 39 . între altele. pedeapsa cu amenda poate fi înlocuită de una sau mai multe pedepse privative sau restrictive ale drepturilor următoare: 1. Aceste pedepse nu exclud una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-43. atunci când vinovatul este o persoană juridică. Pentru contravenţiile de la clasa a 5-a. pe o perioadă de maxim un an. Articolul 131-42 Pentru toate contravenţiile clasei a cincea. 2. pedeapsa complementară menţionată la punctul 5 al articolului 131-16.Subcapitolul 2: Despre pedepsele contravenţionale Articolul 131-40 Pedepsele contravenţionale aplicate persoanelor juridice sunt: 1. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate. Articolul 131-44 Atunci când o contravenţie este pedepsită cu una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-43.

Pedeapsa de excludere din contractele de antrepriză implică consecinţele prevăzute la articolul 131-34. Acesta poate atunci fie să pronunţe o nouă pedeapsă. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Pedeapsa de interdicţie de a emite cecuri implică consecinţele prevăzute la alineatul unu al articolului 131-19.Articolul 131-45 Hotărârea care pronunţă dizolvarea persoanei juridice implică trimirea acesteia în faţa tribunalului competent pentru a proceda la lichidare. Din şase în şase luni. fie să scutească persoana juridică de măsura de plasare. Această misiune nu se poatereferi decât la activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. Articolul 131-47 Interdicţia de a se folosi de banul public implică interdicţia. la instituţiile financiare sau societăţile de bursă cât şi la orice fel de procedee de publicitate. 40 . Articolul 131-46 (Legea nr. Pedeapsa de interdicţie de a exercita una sau mai multe activităţi profesionale sau sociale implică consecinţele prevăzute la articolul 131-28. cel puţin. de a recurge atât la instituţiile de credit. împuternicitul informează judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor asupra îndeplinirii misiunii sale. După vederea acestei dări de seamă. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate sesiza instanţa care a pronunţat plasarea sub supravegherea judiciară. 345. Pedeapsa de închidere a unuia sau mai multor stabilimente implică consecinţele prevăzute la articolul 131-33. pentru plasarea de titluri indiferent de care ar fi. 346 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Decizia de plasare sub supraveghere judiciară a persoanei juridice implică desemnarea unui împuternicit a cărui jurisdicţie îi precizează misiunea.

Articolul 132-4 Atunci când. cu ocazia procedurilor separate. pedepsele pronunţate se execută cumulativ în limita maximului legal cel mai ridicat. fie în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. nu se poate pronunţa decât o singură pedeapsă de acest gen în limita maximului legal cel mai ridicat. Pedeapsa afişării hotărârii sau difuzării acesteia este pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. Articolul 132-3 Atunci când. la cumularea totală sau parţială a pedepselor de acelaşi gen poate fi ordonată fie de ultima instanţă chemată să decidă. persoana urmărită este recunoscută vinovată de mai multe infracţiuni în concurs. regulile prezentului capitol. 41 . regimul pedepselor care pot fi pronunţate respectă. CAPITOLUL II: Despre regimul pedepselor Articolul 132-1 Atunci când legea sau regulamentul pedepseşte o infracţiune. fiecare din pedepsele aplicate poate fi pronunţată. cu ocazia aceleaşi proceduri. persoana urmărită a fost recunoscută vinovată de mai multe infracţiuni în concurs. Fiecare pedeapsă pronunţată este considerată comună infracţiunilor în concurs în limita maximului legal aplicabil fiecăreia din ele.Pedeapsa confiscării bunului este pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-21. Totuşi. Articolul 131-49 Un decret în Consiliul de stat stabileşte modalităţile de aplicare a dispoziţiilor articolelor de la 131-45 la 131-47 şi stabileşte condiţiile în care reprezentanţii personalului sunt avizaţi asupra datei şedinţei. Subcapitolul: Despre pedepsele aplicabile în caz de concurs de infracţiuni Articolul 132-2 Există concurs de infracţiuni atunci când o infracţiune este comisă de o persoană înainte ca aceasta să fi fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune. atunci când mai multe pedepse de acelaşi fel sunt aplicate. Totuşi. cu excepţia dispoziţiilor legislative contrare.

maximul legal este fixat la 30 de ani de închisoare. după cumulare. Se ţine cont. la nevoie. nu a fost pronunţată. de starea de recidivă. aplicată pentru una sau mai multe din infracţiunile în concurs. 347 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Pentru aplicarea articolelor 132-3 şi 132-4. la nevoie. pedepsele cu amenda pentru contravenţii se cumulează între ele şi cu cele aplicate sau pronunţate pentru crime sau delicte în concurs. Atunci când închisoarea pe viaţă. pedepsele privative de libertate sunt de acelaşi gen şi orice pedeapsă privativă de libertate este cumulată cu o pedeapsă pe viaţă. Maximul legal al cifrei şi duratei pedepsei de zile-amendă şi al celui al pedepsei cu munca în folosul comuniăţii sunt fixate de articolele 131-5 şi respectiv 131-8.Articolul 132-5 (Legea nr. Reabilitarea apărută după cumulare se aplică la pedeapsa rezultată din cumulare. Beneficiul amânării în întregime sau parţiale a uneia din pedepsele pronunţate pentru infracţiunile în concurs nu împiedică executarea pedepselor de acelaşi gen neînsoţite de suspendare. se ţine cont. 348 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Atunci când o pedeapsă a făcut obiectul unei graţieri sau al unei reabilitări. Articolul 132-7 Prin derogare de la dispoziţiile anterioare. Subcapitolul: Despre pedepsele aplicabile în caz de recidivă Articolul 132-8 42 . 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Articolul 132-6 (Legea nr. pentru aplicarea de la cumulării. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. de pedeapsa rezultată din măsură sau decizie. Durata reducerii pedepsei se aplică asupra celei a pedepsei de suferit.

în cazul în care legea prevede că recidiva unei contravenţii din clasa a 5-a constituie un delict. maximul pedepsei cu închisoarea sau cu detenţia este pe viaţă dacă maximul stabilit de lege pentru această crimă este de 20 sau 30 de ani. (Ordonanţa nr. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. un delict pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea cu o durată mai mare de un an şi mai mică de 10 ani. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu 10 ani de închisoare de lege. Articolul 132-10 Atunci când o persoană fizică. condamnată deja definitiv pentru o contravenţie de la a 5-a clasă. atunci când o persoană fizică. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. în termen de 10 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu 10 ani de închisoare de lege. comite. Articolul 132-9 Atunci când o persoană fizică. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu zece ani de închisoare de lege. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 43 .Atunci când o persoană fizică. aceeaşi contravenţie. comite o crimă. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. 3 Monitorul Oficial du 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 4 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) în cazurile în care regulamentul o prevede. în termen de un an începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. condamnată deja definitiv pentru un delict comite. maximul pedepsei cu amenda aplicată ajunge la 3000 euro. recidiva este constituită dacă faptele sunt comise în termen de trei ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. comite. comite. Maximul pedepsei ajunge la 30 de ani de închisoare sau de detenţie dacă închisoarea penală sau detenţia penală dacă crima este pedepsită cu 15 ani. Atunci când o persoană fizică. un delict pedepsit cu aceeaşi pedeapsă. sau acelaşi delict care este asimilat acestuia în privinţa regulilor recidivei.

Atunci când o persoană juridică. 15 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict. persoana juridică este pasibilă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sub rezerva dispoziţiilor ultimului alineat al acestui articol. în acest caz. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. angajează răspunderea sa penală. angajează răspunderea sa penală. în termen de zece ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) Atunci când o persoană juridică. fie printr-un delict care îi este asimilat acestuia în privinţa regulilor recidivei. printr-un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. sub rezerva dispoziţiilor ultimului alineat al acestui articol. de pedepsele menţionate la articolul 131 -39. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. persoana juridică este pasibilă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 132-12 (Ordonanţa nr. printr-un delict pedepsit cu aceeaşi pedeapsă. fie prin acelaşi delict. angajează răspunderea sa penală printr-o crimă. Articolul 132-14 Atunci când o persoană juridică. angajează răspunderea sa penală. între altele. între altele. 2001-504 din 13 iunie 2001 art. 44 . procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte această crimă. cu o amendă mai mare de 15000 euro. în termen de cinci ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) Atunci când o persoană juridică. în cazurile prevăzute de cele două alineate precedente. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict în ceea ce priveşte persoanele fizice. condamnată deja definitiv pentru un delict. de pedepsele menţionate la articolul 131-39. (Legea nr.

413-1 ale codului rutier sunt considerate. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de regulamentul care pedepseşte această contravenţie în ceea ce priveşte persoanele fizice. Instanţa poate să nu pronunţe decât una din pedepsele aplicate pentru infracţiunea asupra căreia este sesizată. în termen de un an începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. drept aceeaşi infracţiune. 235-1 şi L. 234-1. 45 . L. condamnată deja definitiv pentru o contravenţie de la cea de-a 5-a clasă. 10 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Delictele de agresiuni sexuale şi de abuzuri sexuale sunt considerate. Articolul 132-16 Furtul. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 132-16-2 (inclus de Legea nr. extorcarea. Delictele prevăzute de articolele L. în privinţa recidivei. şantajul. 98-468 din 17 iunie 1998 art. în privinţa recidivei. Articolul 132-16-1 (inclus de Legea nr. angajează răspunderea sa penală. L. în privinţa recidivei. escrocheria şi abuzul de încredere sunt considerate. drept aceeaşi infracţiune.Articolul 132-15 în cazurile în care regulamentul o prevede. în privinţa recidivei. 222-19-1 şi 222-20-1 sunt considerate. atunci când persoana juridică. 4 III Monitorul Oficial din 13 iunie Delictele de omucidere involuntară sau de atingere involuntară a integrităţii persoanei comis cu ocazia conducerii unui vehicul terestru cu motor prevăzute de articoolele 221-6-1. drept aceeaşi infracţiune. 221-2. prin aceeaşi contravenţie. Subcapitolul: Despre pronunţarea pedepselor Articolul 132-17 Nici-o pedeapsă nu poate fi aplicată dacă instanţa nu a pronunţat-o în mod expres. drept aceeaşi infracţiune. Sunt de asemenea asimilate delictelor menţionate la alineatul precedent atunci când constituie al doilea termen al recidivei.

de la orice instituţie financiară. poate. cu aplicarea dispoziţiilor speciale. să reiasă de drept dintr-o condamnare penală. Articolul 132-21 Interdicţia tuturor sau unei părţi din drepturile civice. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoare sau detenţie penală pe timp limitat. sau o pedeapsă cu închisoarea care nu poate fi mai mică de 2 ani. inclusiv în ceea ce priveşte durata acestei interdicţii. în ciuda oricărei dispoziţii contrare. Orice persoană lovită de o interdicţie. Articolul 132-22 Procurorul republicii. în condiţiile stabilite de codul de procedură penală. sau de la orice persoană care deţine fonduri ale infractorului. In materie corecţională. prin sentinţa de condamnare sau prin sentinţa ulterioară. Articolul 132-20 Atunci când o infracţiune este pedepsită cu o pedeapsă cu amendă. decădere sau incapacitate oarecare care reiese de drept. instanţa nu poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea fără suspendare decât după ce a motivat special alegerea acestei pedepse. 46 . de la orice administraţie. Atunci când o infracţiune este pedepsită cu o pedeapsă cu închisoarea. civile şi ale familiei menţionate la articolul 131-26 nu poate. dintr-o condamnare penală. judecătorul de instrucţie sau tribunalul sesizat pot obţine de la părţi. să fie relevată în întregime sau parţial. Atunci când o infracţiune este pedepsită cu închisoare sau detenţie penală pe timp limitat. sau o pedeapsă cu închisoarea care nu poate fi mai mică de un an.Articolul 132-18 Atunci când o infracţiune este pedepsită cu închisoare sau detenţie pe viaţă. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă mai mică decât cea care este aplicată. instanţa poate pronunţa o amendă cu o sumă mai mică decât cea care este aplicată. decăderi sau incapacităţi. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea sau cu detenţia penală pentru o perioadă mai mică decât cea care este aplicată.

Atunci când instanţa pronunţă o pedeapsă cu amenda. plasarea în afară. neînsoţită de suspendare neînsoţită de suspendare. atunci când pronunţă o pedeapsă privativă de libertate cu o durată mai mare de cinci ani. a cărei durată este egală sau mai mare de 10 ani. până la 22 de ani. despre plasarea în exterior şi despre plasarea sub 47 . permisiunile de a ieşi. prin hotărâre specială. condamnatul nu poate beneficia. Durata perioadei de siguranţă este de jumătate din pedeapsă sau. Subcapitolul 4: Despre perioada de siguranţă Articolul 132-23 In caz de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate. Durata acestei perioade de siguranţă nu poate depăşi cele două treimi ale pedepsei pronunţate sau 22 de ani în caz de condamnare la închisoare pe viaţă. instanţa poate fixa o perioadă de siguranţă în timpul căreia condamnatul nu poate beneficia de nici-una din modalităţile de execuţie a pedepsei menţionate la primul alineat. Capitolul 2: Despre modurile de personalizare a pedepselor Articolul 132-24 în limitele fixate de lege. neînsoţită de suspendare. în timpul unei perioade de siguranţă. pronunţată pentru infracţiunile special prevăzute de lege. de 18 ani. fie să ducă aceste durate până la două treimi din pedeapsă sau. Curtea cu juri sau tribunalul poate totuşi. instanţa pronunţă pedepsele şi fixează regimul lor în funcţie de circumstanţele infracţiunii şi de personalitatea autorului său. fără a putea fi invocată obligaţia de păstrare a secretului. semi-libertatea şi eliberarea condiţionată.comunicarea informaţiilor utile de natură financiară sau fiscală. dacă este vorba despre o condamnare la închisoare pe viaţă. dacă este vorba despre o condamnare la închisoare pe viaţă. ea stabileşte suma ţinând cont de asemenea de resursele şi sarcinile autorului infracţiunii. fie să decidă să reducă aceste durate. de dispoziţiile privind suspendarea sau fracţionarea pedepsei. în celelalte cazuri. Reducerile pedepselor acordate în timpul perioadei de siguranţă nu vor fi aplicate decât asupra părţii din pedeapsă care depăşeşte această durată. Subcapitolul 1: Despre semi-lîbertate.

V Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la I ianuarie 2005) Condamnatul care beneficiază de semi-libertate este constrâns să se întoarcă în clădirea penitenciarului conform modalităţilor stabilite de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor în funcţie de timpul necesar activităţii. Este obligat să rămână în clădire în zilele în care. fie necesitatea de a suferi un tratament medical. III. participării la viaţa de familie sau la tratament în vederea căruia i s-a permis regimul de semi-libertate. 185II. învăţării. 185 II. Instanţa de judecată poate de asemenea să supună condamnatul care beneficiază de semi-libertate sau de plasare în exterior la măsurile prevăzute de articolele de la 132-43 la 132-46. 48 . Atunci când a fost ordonată plasarea sau menţinerea în detenţie a condamnatului cu aplicarea articolului 397-4 din codul de procedură penală.supraveghere electronică Articolul 132-25 (Legea nr. IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când instanţa de judecată pronunţă o pedeapsă egală sau mai mică de un an de închisoare. III. ea poate decide în privinţa condamnatului care justifică. instanţa care face aplicarea prezentului articol poate ordona executarea provizorie a semi-liberteţii sau a plasamentului în exterior. instanţa poate decide de asemenea că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul plasării în exterior. în cazurile prevăzute de alineatul precedent. fie participarea sa esenţială la viaţa familiei sale. obligaţiile sale exterioare sunt întrerupte. Condamnatul care beneficiază de plasarea în exterior este angajat în afara unei clădiri a penitenciarului la lucrări controlate de administraţie. indiferent din ce motiv. stagiului. fie practicarea unei activităţi profesionale. că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul de semi-libertate. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. pregătirii profesionale. fie înscrierea la o formă de învăţământ sau o pregătire profesională sau un stagiu sau o muncă temporară în vederea integrării sale sociale. Articolul 132-26 (Legea nr.

înainte de a-şi da acordul. Decizia de plasare sub supraveghere electronică nu poate fi luată decât cu acordul infractorului informat în prealabil că poate cere să fie asistat de avocatul său. (inclus de Legea nr. de faptul că urmează o formă de învăţământ sau o pregătire. interdicţia de a lipsi de la domiciliul său sau din orice alt loc desemnat de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor în afara perioadelor fixate de acesta. ea poate decide în privinţa condamnatului care justifică fie practicarea unei activităţi profesionale. de participarea sa la viaţa de familie.Articolul 132-26-1 (inclus de Legea nr. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când instanţa de judecată pronunţă o pedeapsă egală sau mai mică de un an de închisoare. fie participarea sa esenţială la viaţa familiei sale. fie înscrierea la o formă de învăţământ sau o pregătire profesională sau un stagiu sau o muncă temporară în vederea integrării sale sociale. fie necesitatea de a suferi un tratament medical. la nevoie desemnat din oficiu de avocat la cererea sa. 2004-204 din 9 martie 2004 art. instanţa de judecată care face aplicarea alineatului precedent poate ordona executarea provizorie a plasării sub supraveghere electronică. Atunci când a fost ordonată plasarea sau menţinerea în detenţie a condamnatului cu aplicarea articolului 397-4 al codului de procedură penală. 2004-204 din 9 martie 2004 art. pentru condamnat. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Perioadele şi locurile sunt fixate ţinând cont: de practicarea unei activităţi profesionale de către condamnat. de prescrierea unui tratament medical. că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul plasării sub supraveghere electronică. Dacă este vorba despre un minor neeliberat. această decizie nu poate fi luată decât cu acordul titularilor exercitării autorităţii părinteşti. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Plasarea sub supraveghere electronică implică. 49 . efectuează un stagiu sau ocupă un serviciu temporar în vederea integrării sale sociale. Plasarea sub supraveghere electronică implică de asemenea pentru condamnat obligaţia de a răspunde convocărilor oricărei autorităţi publice desemnate de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa de judecată poate de asemenea supune condamnatul care beneficiază de plasare sub supraveghere electronică la măsurile prevăzute de articolele de la 132-43 la 132-46. Articolul 132-26-2 (inclus de Legea nr.

va fi executată pe fracţiuni.Subcapitolul 2: Despre fracţionarea pedepselor Articolul 132-27 In materie corecţională. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) în materie penală sau corecţională. profesional sau social. dintr-un motiv grav de ordin medical. în timpul unei perioade care nu depăşeşte trei ani. La fel se procedează pentru persoanele fizice condamnate la pedeapsa de zile-amendă sau la pedeapsa de suspendare a permisului de conducere. familial. nici-una din ele neputând fi mai mică de două zile. după pronunţarea pedepsei însoţite de suspendarea simplă. familial. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. atunci când este prezent. suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane fizice decât atunci când infractorul nu a 50 . să decidă că încarcerarea pronunţată pe o durată de maxim un an. asupra consecinţelor pe care le-ar implica o condamnare pentru o nouă infracţiune care va fi comisă în termenele prevăzute de articolele 132-35 şi 132-37. avertizează condamnatul. Subcapitolul 3: Despre suspendarea simplă Articolul 132-29 Instanţa care pronunţă o pedeapsă poate. fracţionarea pedepsei de suspendare a permisului de conducere nu este totuşi posibilă în caz de delicte sau de contravenţii pentru care legea sau regulamentul prevede că această pedeapsă nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute mai jos. în timpul unei perioade care să nu depăşească trei ani. 5 V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) în materie corecţională sau contravenţională. să decidă că pedeapsa cu amenda. va fi executată pe fracţiuni. Articolul 132-28 (Legea nr. profesional sau social. să ordone suspendarea executării sale. dintr-un motiv grav de ordin medical. Articolul 132-30 (Ordonanţa nr. instanţa poate. instanţa poate. Preşedintele instanţei.

închiderii afacerii şi afişării.fost condamnat. la o pedeapsă cu detenţia sau închisoarea. la condamnările la amendă şi la pedepsele menţionate la punctele 2. 5. 349 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Suspendarea simplă este aplicabilă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. la o pedeapsă cu închisoarea sau cu detenţia. la pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor menţionate la articolul 131-6. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) In materie contravenţională. în acelaşi termen. suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane fizice decât atunci când infractorul nu a fost condamnat. Articolul 132-32 (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. cu excepţia confiscării. pentru crimă sau delict de drept comun. 6 şi 7 ale articolului 131-39. la condamnările cu închisoare pronunţate pentru o durată de maxim cinci ani.32-31 Suspendarea simplă este aplicabilă. pentru o crimă sau un delict de drept comun. Articolul 1. şi la pedepsele complementare menţionate la articolul 131-10. în cursul celor cinci ani ce precedă faptele. la amenda sau pedeapsa cu zileamendă. 51 . la o amendă de o cifră mai mare de 60000 euro. Suspendarea simplă nu poate fi ordonată decât pentru încarcerare atunci când infractorul a fost condamnat în termenul prevăzut la articolul 132-30 la o altă pedeapsă decât închisoarea sau detenţia. pentru o crimă sau un delict de drept comun. cu excepţia confiscării. în cursul celor cinci ani care precedă faptele. Suspendarea nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane juridice decât atunci când aceasta nu a fost condamnată. în ceea ce priveşte persoanele juridice. Articolul 132-33 (Ordonanţa nr. Instanţa poate decide că suspendarea nu se va aplica la executarea închisorii decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte în limita a cinci ani. în ceea ce priveşte persoanele fizice.

pentru crimă sau delict de drept comun. suspendarea simplă este aplicabilă la pedeapsa interdicţiei de a emite cecuri sau de a folosi cârduri de plată prevăzute de articolele 131-42 şi 131-43. Articolul 132-35 Condamnarea pentru crimă sau delict însoţită de suspendarea simplă este considerată că nu s-a produs dacă condamnatul care beneficiază de ea nu a comis. Este de asemenea aplicabilă la amenda pronunţată pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. Articolul . Este de asemenea aplicabilă la amenda pronunţată pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. 2 şi 4 ale articolului 131-16 precum şi la pedeapsa complementară prevăzută de primul alineat al articolului 131-17.Suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane juridice decât atunci când aceasta nu a fost condamnată. indiferent care ar fi pedeapsa pe care o însoţeşte. în termen de cinci ani începând de la aceasta. la condamnările la pedepse privative sau restrictive a drepturilor menţionate la articolul 131-14. în ceea ce priveşte persoanele juridice. în ceea ce priveşte persoanele fizice. alta decât detenţia sau închisoarea. la o amendă cu o cifră mai mare de 15000 euro. o crimă sau un delict de drept comun urmat de o nouă condamnare fără suspendare care implică revocarea.132-34 Suspendarea simplă este aplicabilă. Articolul 132-36 Orice nouă condamnare la o pedeapsă cu detenţia sau închisoarea revocă suspendarea acordată anterior. în acelaşi termen. Articolul 132-37 Condamnarea pentru contravenţie însoţită de suspendarea simplă este considerată că nu a avut loc dacă condamnatul care beneficiază de ea nu a comis. la pedepsele complementare prevăzute de punctele 1. cu excepţia confiscării. în termen de doi ani începând de la aceasta o crimă sau un 52 . Orice nouă condamnare a unei persoane fizice sau juridice la o altă pedeapsă decât detenţia sau închisoarea revocă suspendarea acordată anterior care însoţeşte o pedeapsă oarecare.

pedeapsa cu zile-amendă sau amenda sau partea din amendă neînsoţită de suspendarea care este datorată. Totuşi instanţa poate. 791Monitorul Oficial din 27 novembre 2003) (Legea nr. pentru o perioadă pe care o stabileşte. prima pedeapsă este executată fără a se putea cumula cu a doua. Articolul 132-39 Atunci când beneficiul suspendării simple nu a fost acordat decât pentru o parte din pedeapsă. obligaţiile de respectat în timpul suspendării cu supunere la probă şi îl avertizează asupra consecinţelor pe care le-ar implica o condamnare pentru o nouă infracţiune comisă în cursul termenului de probă sau o absenţă la măsurile de control şi neîndeplinire a 53 . prin hotărâre specială şi motivată. Ea poate de asemenea să limiteze efectele scutirii de revocare la una sau mai multe din suspendările acordate anterior.delict de drept comun sau o contravenţie de la cea de-a 5-a clasă urmată de o nouă condamnare fără suspendare implicând revocarea în condiţiile definite de articolul 132-36. atunci când este prezent. condamnarea este considerată că nu a avut loc în toate elementele sale dacă revocarea suspendării nu a fost acordată. să spună că condamnarea pe care o pronunţă nu antrenează revocarea suspendării acordată anterior sau nu antrenează decât o revocare parţială. Articolul 132-38 în caz de revocare a suspendării simple. După pronunţarea pedepsei cu închisoarea însoţită de suspendare cu supunerea la probă. 1751 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa care pronunţă o pedeapsă cu închisoarea poate. a suspendării acordată anterior. Subcapitolul 4: Despre suspendarea cu supunerea la probă Articolul 132-40 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. în condiţiile prevăzute mai jos. să ordone să fie suspendată executarea sa. persoana fizică condamnată fiind plasată sub regimul supunerii la probă. preşedintele instanţei comunică condamnatului.

Atunci când instanţa pronunţă. Articolul 132-42 Instanţa penală fixează termenul de probă care nu poate fi mai mic de 18 luni nici mai mare de 3 ani. 175II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 31 decembrie 2006) Instanţa penală fixează termenul de probă care nu poate fi mai mic de 12 luni nici mai mare de 3 ani. din cauza unei crime sau unui delict de drept comun. El îl informează asupra posibilităţii pe care o va avea de a se declara condamnarea nulă dacă observă o conduită satisfăcătoare.obligaţiilor deosebite ce îi sunt impuse. Articolul 132-42 (Legea nr. De fiecare dată când instanţa nu a pronunţat executarea provizorie. este suspendată executarea sa în timpul supunerii la probă prevăzută de alineatul întâi. Articolul 132-41 Suspendarea cu supunerea la probă este aplicabilă la condamnările la închisoare pronunţate pe o durată de maxim cinci ani. pedeapsa de interdicţie de a rămâne pe teritoriul francez pe o perioadă de maxim zece ani. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Ea poate decide că suspendarea nu se va aplica executării pedepsei cu închisoarea decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte. cu titlu de pedeapsă complementară. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control care sunt prevăzute de articolul 132-44 şi obligaţiile deosebite prevăzute de articolul 132-45 care îi sunt impuse special. între altele. Articolul 132-43 în cursul termenului de probă. Ea poate decide că suspendarea nu se va aplica executării pedepsei cu închisoarea decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte. condamnatul poate beneficia de măsurile de ajutor destinate favorizării reintegrării sale sociale. 54 . supunerea la probă nu este aplicabilă decât începând din ziua în care condamnarea devine executorie conform dispoziţiilor celui de-al doilea alineat al articolului 708 al codului de procedură penală.

2000-516 din 15 iunie 2000 art.Aceste măsuri şi obligaţii deosebite încetează să se aplice şi termenul de probă este suspendat în perioada în care condamnatul este închis. 2. Articolul 132-45 (Legea nr. Termenul de probă este de asemenea suspendat în timpul perioadei în care condamnatul îşi îndeplineşte obligaţiile serviciului militar. 5. Să prevină asistentul social asupra schimbărilor locurilor sale de muncă. 124 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000) Măsurile de control la care condamnatul trebuie să se supună sunt următoarele: 1. 6IVMonitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. Să primească vizitele asistentului social şi să-i comunice informaţiile sau documentele de natură să permită controlul mijloacelor sale de existenţă şi al executării obligaţiilor sale. 55 . Să răspundă convocărilor judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor sau ale asistentului social desemnat. Articolul 132-44 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Să obţină autorizaţia prealabilă a judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor pentru orice deplasare în străinătate şi. 44 IV. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. atunci când este de natură să împiedice executarea obligaţiilor sale. 4. 3. art. Să-şi stabilească reşedinţa într-un anumit loc. pentru orice schimbare a locului de muncă sau a reşedinţei. 2. Să prevină asistentul social asupra schimbărilor sale de reşedinţă sau oricărei deplasări a cărei durată ar depăşi 15 zile şi să informeze asupra întoarcerii sale. Să practice o activitate profesională sau să urmeze o formă de învăţământ sau de pregătire profesională. 176 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Instanţa de condamnare sau judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate impune special condamnatului respectarea uneia sau mai multora din obligaţiile următoare: 1.

7. Să nu practice activitatea profesională în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia a fost comisă infracţiunea. 15. Să se abţină să conducă anumite vehicule stabilite prin categoriile permisului prevăzute de codul rutier. chiar şi în lipsa unei decizii asupra acţiunii civile. Să nu deţină sau să poarte o armă. Să nu frecventeze barurile. 12. pe cheltuiala sa. (1) 56 . 14. 5. în special în organismele de pariuri mutuale. în funcţie de posibilităţile sale de a contribui. sumele datorate Trezoreriei publice în urma condamnării. în caz de infracţiune comisă cu ocazia conducerii unui vehicul terestru cu motor. daunele provocate prin infracţiune.3. Să se abţină să apară în orice loc special desemnat. 8. Să justifice că contribuie la cheltuielile familiale sau plăteşte cu regularitate pensiile alimentare al căror debitor este. 10. chiar sub regim de spitalizare. Să nu viziteze anumiţi condamnaţi. Să justifice că achită în funcţie de posibilităţile sale de a contribui. de tratament sau îngrijire. să efectueze. dispoziţiile prezentului alineat nu sunt aplicabile decât în caz de condamnare pentru crime sau delicte de atacuri voluntare asupra vieţii. Să evite să difuzeze orice lucrare sau operă audio-vizuală al cărei autor sau coautor ar fi şi care s-ar referi. 9. 4. Să nu facă pariuri. 16. un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere. 6. Să se supună măsurilor de examinare medicală. de agresiuni sexuale sau de abuzuri sexuale. în special victima infracţiunii. 13. la infracţiunea comisă şi să evite orice intervenţie publică referitoare la această infracţiune. Să evite să intre în contact cu anumite persoane. Să repare în întregime sau parţial. în special autorii sau complicii infracţiunii. 11. în întregime sau parţial.

Aceste măsuri. NOTĂ: (1) : Legea 2004-204 2004-03-09 art. Să-şi predea copiii în mâinile celor cărora le-au fost încredinţaţi pentru întreţinere prin hotărâre a justiţiei. 57 . a tuturor organismelor publice şi private. care se exercită sub forma unui ajutor cu caracter social şi. Articolul 132-46 Măsurile de ajutor au drept obiect sprijinirea eforturilor condamnatului în vederea reintegrării sale sociale. sunt aplicate de serviciul de suspendare condiţionată cu participarea. la nevoie. a unui ajutor material. 207 II: punctele 16 şi 17 intră în vigoare de la 1 ianuarie 2005. (1) 18. Să îndeplinească un stagiu de civism. la nevoie.17.

58 . să ordone revocarea în întregime sau parţial a suspendării sau suspendărilor acordate anterior. atunci când condamnatul nu a respectat măsurile de control şi obligaţiile speciale ce i-au fost impuse. 351 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. Dacă această revocare este ordonată atunci când condamnarea încă nu a căpătat caracter definitiv. conform modalităţilor prevăzute de codul de procedură penală. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Orice nerespectare a acestor măsuri şi obligaţii comisă după ce supunerea la probe a devenit executorie poate justifica revocarea suspendării. 79II Monitorul Oficial din 27 novembre 2003) Dacă condamnatul comite. Măsura interdicţiei de a rămâne pe teritoriul francez este executorie de drept în caz de revocare totală a suspendării cu supunerea la probă în condiţiile prevăzute de prezentul articol. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. instanţa de judecată poate. 69 Această revocare nu poate fi ordonată pentru infracţiunile comise înainte ca condamnarea însoţită de suspendare să fi căpătat caracter definitiv. Totuşi. ea devine caducă în cazul în care această condamnare ar fi ulterior infirmată sau anulată. 2004-204 din 9 martie 2004 art.(Legea nr. Articolul 132-48 (Legea nr. Se poate face de asemenea revocarea de către judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor. o crimă sau un delict de drept comun urmat de o condamnare la o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. în cursul termenului de probă. art. după obţinerea avizului judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor. 350 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. revocarea nu poate fi ordonată mai înainte ca condamnarea să fi căpătat caracter definitiv. 183 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Suspendarea cu supunerea la probă poate fi revocată de instanţa de judecată în condiţiile prevăzute de articolul 132-48. 182.

Articolul 132-50 Dacă instanţa ordonă executarea ântregii pedepse cu închisoarea şi dacă suspendarea cu supunerea la probă a fost acordată după o primă condamnare deja pronunţată sub acelaşi beneficiu. condamnarea este considerată nulă în toate elementele sale dacă revocarea suspendării nu a fost pronunţată în condiţiile prevăzute de alineatul precedent.Articolul 132-47 Articolul 132-49 Revocarea parţială a suspendării nu poate fi ordonată decât o dată. ea poate. să închidă condamnatul. Articolul 132-52 Condamnarea însoţită de suspendare cu supunerea la probă este considerată nulă atunci când condamnatul nu a făcut obiectul unei decizii care ordonă executarea întregii pedepse cu închisoarea. executorie prin suspendare condiţionată. prima pedeapsă este mai întâi executată exceptând cazul în care. Decizia care ordonă revocarea parţială a suspendării nu pune capăt regimului supunerii la probă şi nu adaugă la condamnare efectele unei condamnări fără suspendare. 183 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) . Articolul 132-51 Atunci când instanţa ordonă revocarea suspendării în întregime sau parţial. Atunci când beneficiul suspendării cu supunerea la probă nu a fost acordat decât pentru o parte din pedeapsa cu închisoarea. Articolul 132-53 (Legea nr 2004-204 din 9 martie 2004 art. prin decizie specială şi motivată. nu scuteşte condamnatul de toată sau o parte din executarea ei. prin decizie specială şi justificată.

art. o muncă în folosul unei persoane juridice de drept public sau al unei asociaţii abilitate să pună în practică lucrări de interes general. Modalităţile de aplicare a obligaţiei de a executa o muncă în folosul comunităţii sunt reglementate de dispoziţiile articolelor de la 131-22 la 131-24. această primă condamnare este considerată nulă dacă a doua este declarată sau considerată nulă în condiţiile şi termenele prevăzute de primul alineat al articolului 132-52 de mai sus sau de articolul 744 al codului de procedură penală. într-un termen ce nu poate depăşi 12 luni (1). Articolul 1. prevedea că condamnatul va îndeplini. condamnarea este considerată drept nulă doar dacă nu s-a făcut aplicarea dispoziţiilor prevăzute de ultimul alineat al articolului 132-55. 1771. 178 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa poate.Dacă suspendarea cu supunerea la probă a fost acordată după o primă condamnare deja pronunţată sub acelaşi beneficiu. După îndeplinirea întregii munci în folosul counităţii. Suspendarea însoţită de obligaţia de a efectua o muncă în folosul comunităţii nu poate fi ordonată atunci când infractorul refuză sau nu este prezent la şedinţă. Instanţa poate decide că obligaţiile impuse condamnatului vor continua dincolo de îndeplinirea muncii în folosul comunităţii. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 207 VI: prezentul alineat va intra în vigoare la 31 decembrie 2006. pe o perioadă de la 40 la 210 ore. în condiţiile şi conform modalităţilor prevăzute de articolele 132-40 şi 132-41. Subcapitolul 5: Despre suspendarea însoţită de obligaţia de a munci în folosul comunităţii Articolul 132-54 (Legea nr.32-55 60 . NOTĂ: (1) : Legea 2004-204 2004-03-09 art.

Să se supună examenului medical prealabil executării pedepsei care are drept scop descoperirea dacă a fost atins de o afecţiune periculoasă pentru ceilalţi lucrători şi să se asigure că este apt din punct de vedere medical pentru munca pe care trebuie să o execute. cu excepţia celor care sunt conţinute la al doilea alineat al articolului 132-42 şi la al doilea alineat al articolului 132-52. Să primească vizitele asistentului social şi să-i comunice toate documentele sau informaţiile referitoare la executarea pedepsei. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 4. să respecte măsurile de control următoare: 1. Articolul 132-56 Suspendarea însoţită de obligaţia de a efectua o muncă în folosul comunităţii urmează aceleaşi reguli ca cele care sunt prevăzute pentru suspendarea cu supunerea la probă. 124 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000) (Legea nr. 177II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) în cursul termenului fixat de instanţă pentru a îndeplini o muncă în folosul comunităţii. condamnatul trebuie. Să obţină autorizaţia prealabilă a judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor pentru orice deplasare care ar împiedica executarea muncii în folosul comunităţii conform modalităţilor stabilite. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. obligaţia de a executa o muncă . în afara obligaţiei de a îndeplini munca impusă.Articolul 132-47 (Legea nr. Să justifice motivele schimbărilor locului său de muncă sau de reşedinţă care împiedică executarea muncii în folosul comunităţii conform modalităţilor stabilite. 3. 2. Să răspundă convocărilor judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor sau asistentului social desemnat. 5. El trebuie de asemenea să respecte acele obligaţii deosebite prevăzute de articolul 132-45 pe care instanţa i le-a impus special şi a căror durată a fost precizată de aceasta ca nedepăşind 12 luni.

92-1336 din 16 decembrie 1992 art. instanţa hotărăşte. 1791 Monitorul Oficial du 10 martie 2004 în vigoare de la I ianuarie 2005) Atunci când o condamnare pentru un delict de drept comun ce implică o pedeapsă fermă cu închisoarea de maxim şase luni a fost pronunţată. o muncă de interes general neretribuită cu o durată care nu va putea fi mai ică de 40 de ore nici mai mare de 210 ore. după ce a declarat infractorul vinovat şi a hotărât. să ordone să fie suspendat de la executarea acestei pedepse şi condamnatul să îndeplinească. 95-125 din 8 februarie 1995 art. instanţa poate. exceptând cazurile prevăzute de articolele de la 132-63 la 132-65. 352 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. fie să amâne pronunţarea acesteia în cazurile şi condiţiile prevăzute de articolele de mai jos. fie să scutească infractorul de orice altă pedeapsă. Judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate de asemenea decide ca condamnatul să ispăşească o pedeapsă de zile-amendă. în materie contravenţională. Subcapitolul 6: Despre scutirea de pedeapsă şi despre amânare Articolul 132-58 In materie corecţională sau. în acelaşi timp când se pronunţă asupra vinovăţiei infractorului. Articolul 132-57 (Legea nr. în folosul unei colectivităţi publice. 2004-204 din 9 martie 2004 art. atunci când această condamnare nu mai este susceptibilă să facă obiectul unei căi de recurs din partea condamnatului. al unei instituţii publice sau al unei asociaţii. eventual.în folosul comunităţii este asimilată unei obligaţii deosebite de suspendare cu supunere la probă şi termenul prevăzut de articolul 131-22 este asimilat termenului de probă. conform dispoziţiilor articolelor 131-5 şi 131-25. eventual. asupra confiscării obiectelor periculoase sau dăunătoare. 45 Monitorul Oficial din 9 februarie 1995) (Legea nr. asupra acţiunii civile. Executarea obligaţiei de a presta o muncă în folosul comunităţii este supusă prevederilor celui de-al treilea alineat al articolului 132-54 şi ale articolelor 132-55 şi 132-56. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor 73 poate. 62 .

că paguba provocată este reparată şi că tulburarea rezultată în urma infracţiunii a încetat. Scutirea de pedeapsă nu se extinde la plata cheltuielilor procesuale. este prezent la şedinţă. Articolul 132-61 La şedinţa de amânare. în acest caz. instanţa poate fie să scutească infractorul de pedeapsă. fie să pronunţe pedeapsa prevăzută de lege. . Amânarea nu poate fi dispusă decât dacă persoana fizică acuzată sau reprezentantul persoanei juridice acuzate este prezent la şedinţă. Articolul 1. Articolul 132-60 Instanţa poate amâna pronunţarea pedepsei atunci când reiese că reintegrarea vinovatului este în curs să fie admisă. Instanţa care pronunţă o scutire de pedeapsă poate decide ca hotărârea sa să nu fie menţionată în cazierul judiciar. fie să amâne încă o dată pronunţarea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile prevăzute de articolul 132-60.32-62 Decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după prima decizie de amânare. Decizia sa este executorie în mod provizoriu. ea fixează în decizia sa data la care se va decide asupra pedepsei. că paguba produsă este pe cale să fie reparată şi că tulburarea rezultată în urma infracţiunii va înceta.Articolul 132-59 Scutirea de pedeapsă poate fi acordată atunci când rezultă că reintegrarea vinovatului este admisă. Articolul 132-63 Atunci când infractorul. instanţa poate amâna pronunţrea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile definite la articolul 132-60 punând interesatul sub regimul supunerii la probă pe o durată care nu poate depăşi un an. persoană fizică.

fie să pronunţe pedeapsa prevăzută de lege. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate. în limitele prevăzute de lege sau de regulament. Instanţa acordă un termen pentru executarea acestor dispoziţii.Articolul 132-64 Regimul supunerii la probă. instanţa poate. aşa cum rezultă din articolele de la 132-43 la 132-46. ţinând cont de conduita vinovatului în cursul perioadei de probă. fie să-1 scutească de pedeapsă. procentul amenzii şi durata maximă în timpul căreia aceasta va fi aplicabilă. este aplicabilă la amânarea cu supunere la probă. se poate ordona chiar dacă persoana fizică acuzată sau reprezentantul persoanei juridice nu este prezent. cu 30 de zile înainte de şedinţa de amânare. fie să amâne încă o dată pronunţarea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile prevăzute de articolul 132-63. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Cu acordul procurorului Republicii. Articolul 132-65 (Legea nr. 180 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) La şedinţa de amânare. în acest caz. la sfârşitul unei dezbateri contradictorii ţinute conform dispoziţiilor articolului 712-6 al codului de procedură penală. ea fixează. să pronunţe el însuşi scutirea de pedeapsă. Instanţa poate însoţi ordinul cu o amendă atunci când aceasta este prevăzută de lege sau de regulament. Articolul 132-68 Amânarea prin ordin nu se poate face decât o dată. Articolul 132-66 în cazurile prevăzute de legile sau regulamentele care pedepsesc nerespectarea obligaţiilor stabilite. 64 . instanţa care amână pronunţarea pedepsei poate ordona persoanei fizice sau persoanei juridice declarate vinovată să se conformeze uneia sau multora din dispoziţiile prevăzute de aceste legi sau regulamente. Amenda încetează să curgă din ziua în care dispoziţiile enumerate de ordin au fost executate. Decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după prima decizie de amânare.

Atunci când nu se execută dispoziţiile. . Articolul 132-70 (Legea nr. nu poate fi modificat. diminuarea sau scutirea pedepselor Articolul 132-71 (Legea nr. să ordone ca executarea acestor dispoziţii să fie continuată din oficiu pe cheltuiala condamnatului. în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute de lege sau regulament. eventual.32-69 La şedinţa de amânare. fie să pronunţe pedepsele prevăzute de lege sau regulament. prin una sau mai multe infracţiuni. aşa cum a fost fixat prin decizia de amânare. 2004-204 din 10 martie 2004 art.în toate cazurile hotărârea poate fi însoţită de executarea provizorie. Capitolul 3: Despre definirea anumitor circumstanţe care antrenează agravarea. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Procentul amenzii. Cu excepţia dispoziţiilor contraire. Articolul 1. Amenda nu dă curs constrângerii judiciare. instanţa poate. instanţa lihidează eventual amenda şi pronunţă pedepsele prevăzute de lege sau regulament. fie să scutească vinovatul de pedeapsă. Pentru lichidarea amenzii. instanţa lichidează eventual amenda. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Constituie o bandă organizată în sensul legii orice grupare formată sau orice înţelegere stabilită în vederea pregătirii. caracterizată prin unul sau mai multe fapte materiale. de survenirea de evenimente care nu sunt imputabile vinovatului. 2004-204 din 9 martie 2004 art. atunci când dispoziţiile enumerate de ordin au fost executate ân termenul stabilit. Atunci când dispoziţiile au fost executate cu întârziere. pronunţă pedepsele şi poate între altele. instanţa apreciază neexecutarea sau întârzierea în executarea dispoziţiilor ţinând cont. decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după decizis de amânare.

12 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Premeditarea este planul făcut înainte acţiunii de a comite o anumită crimă sau un anumit delict. Articolul 132-74 (Legea nr. Articolul 132-75 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. este folosit pentru a ameninţa cu uciderea sau rănirea sau este destinat. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Furtul prin escaladare este fapta de a pătrunde într-un loc oarecare. 19 Monitorul Oficial din 23 juillet 1996) (Legea nr. să ameninţe cu uciderea sau rănirea Folosirea unui animal pentru a omorî. Este asimilată efracţiei folosirea de chei false. 66 . Este asimilat unei arme orice obiect care. Orice alt obiect ce poate reprezenta un pericol pentru persoane este asimilat unei arme de îndată ce este folosit pentru a ucide. fie prin orice deschizătură care nu este destinată să servească drept intrare. să ucidă. de cel care îl poartă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. să rănească sau să ameninţe. care va putea dispune liber de el. 96-647 din 22 juillet 1996 art. a răni sau a ameninţa este asimilată folosirii unei arme. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Efracţia constă în forţarea. fie pe deasupra unui element de închidere. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Armă este orice obiect conceput pentru a omorî sau a răni. 2004-204 din 9 martie 2004 art. de chei obţinute pe nedrept sau a oricărui instrument care ar putea fi folosit fraudulos pentru a acţiona un dispozitiv de închidere fără a-1 forţa sau a-1 degrada. tribunalul poate decide să predea animalul pentru o acţiune de protecţie a animalelor recunoscută a fi de utilitate publică sau declarată. în caz de condamnare a proprietarului animalului sau dacă proprietarul este necunoscut. prezentând cu arma definită la primul alineat o asemănare menită să creeze confuzie. (Legea nr. de cel care-1 poartă . 2004-204 din 9 martie 2004 art.Articolul 132-72 (Legea nr. a răni sau a ameninţa sau care este destinat. degradarea sau distrugerea oricărui dispozitiv de închidere sau a oricărei gen de îngrădire.

pedepsele aplicate pentru o crimă sau un delict sunt agravate atunci când infracţiunea este comisă din cauza orientării sexuale a victimei. 12 I. înscrisuri. rasă sau religie. Articolul 132-78 (inclus prin Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 1 Monitorul Oficial din 4fevrier 2003) (Legea nr. folosiri de imagini sau obiecte sau 80 acte de orice natură ce aduc atingere onoarei sau respectului victimei sau unui grup de persoane din care face parte victima din cauza orientării sexuale reale sau presupuse. art. rasă sau religie. însoţită sau urmată de discuţii. 38 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Circumstanţa agravantă definită la primul alineat este constituită atunci când infracţiunea este precedată. reale sau presupuse. 2003-88 din 3 fevrier 2003 art. imagini. a victimei la o anumită etnie. a victimei la o anumită etnie. Circumstanţa agravantă definită la primul alineat este constituită atunci când infracţiunea este precedată. însoţită sau urmată de discuţii. 2003-239 din 18 martie 2003 art. înscrisuri. reale sau presupuse.Articolul 132-76 (Legea nr. pedepsele aplicate pentru o crimă sau un delict sunt agravate atunci când infracţiunea este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. naţiune. 471Monitorul Oficial dinl9 martie 2003) (Legea nr. 12 11 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) . Articolul 132-77 (Legea nr. naţiune. 2004-204 din 9 martie 2004 art. obiecte sau acte de orice natură ce aduc atingere onoarei sau respectului victimei sau unui grup de persoane din care face parte victima din cauza apartenenţei sau neapartenenţei lor. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege.

evitarea ca infracţiunea să provoace o pagubă sau identificarea altor autori sau complici. Ajunge la 7 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 5 ani de închisoare. în cazurile prevăzute de lege. 4. în cazurile prevăzute de lege. 5. maximul pedepsei privative de libertate aplicat este ridicat după cum urmează: 1. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia numerică a fost folosit pentru a pregăti sau a comite o crimă sau un delict. sau pentru a facilita pregătirea sau comiterea ei. 37 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când un mijloc de criptologie în sensul articolului 29 al legii nr. 3. să identifice ceilalţi autori sau complici. durata pedepsei privative de libertate de care este pasibilă o persoană care a comis o crimă sau un delict este redusă dacă. după ce a avertizat autoritatea administrativă sau judiciară. a permis să se evite realizarea infracţiunii şi. 6. să evite ca aceasta să provoace o pagubă sau să se identifice autorii sau complicii lor. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. scutit de pedeapsă dacă. Ajunge la 15 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 10 ani de închisoare. Articolul 132-79 (inclus der Legea nr.Persoana care a încercat să comită o crimă sau un delict este. Ajunge la închisoare penală pe viaţă atunci când infracţiunea este pedepsită cu 30 de ani de închisoare. Ajunge la 30 de ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 20 de ani de închisoare. la nevoie. 2. fie să facă să înceteze o asemenea infracţiune. Ajunge la 10 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 7 ani de închisoare. Nici-o condamnare nu poate fi pronunţată numai pe baza declaraţiilor făcute de persoane care au făcut obiectul dispoziţiilor prezentului articol. după ce a avertizat autoritatea administrativă sau judiciară. Ajunge la 20 de ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 15 de ani de închisoare. . a permis încetarea infracţiunii. Dispoziţiile de la alineatul precedent sunt de asemenea aplicabile atunci când persoana a permis fie să se evite realizarea unei infracţiuni conexe de acelaşi gen ca crima sau delictul pentru care era urmărită.

CAPITOLUL III: Despre încetarea pedepselor şi despre anularea condamnărilor Articolul 133-1 (Legea nr. se poate poate proceda la plata amenzii şi a cheltuielilor de judecată precum şi la executarea confiscării după decesul condamnatului sau după dizolvarea persoanei juridice până la încheierea operaţiunilor de lichidare. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. la cererea autorităţilor judiciaire sau administrative. graţia şi amnistia. Reabilitarea anulează condamnarea. 81 Monitorul Oficial din 31 decembrie 2002) . împiedică sau opresc executarea pedepsei. Articolul 133-3 Pedepsele pronunţate pentru un delict se prescriu la împlinirea a 5 ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. cu excepţia cazurilor în care dizolvarea este pronunţată de instanţa penală.7. Prescripţia pedepsei împiedică executarea acesteia. le-a predat versiunea explicită a mesajelor cifrate precum şi codurile secrete necesare descifrării. Articolul 133-4 (Legea nr. pedepsele pronunţate pentru o crimă se prescriu la împlinirea a 20 de ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. Dispoziţiile prezentului articol nu sunt totuşi aplicabile autorului sau complicelui infracţiunii care. 2002-1576 din 30 decembrie 2002 art. 353 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Decesul condamnatului sau dizolvarea persoanei juridice. Capitolul: Despre prescripţie Articolul 133-2 Sub rezerva dispoziţiilor articolului 213-5. Totuşi. Este dublată atunci când infracţiunea este pedepsită cu maxim 3 ani de închisoare.

NOTĂ: (Art. Capitolul 3: Despre amnistie Articolul 133-9 Amnistia anulează condamnările pronunţate. Articolul 133-8 Graţia nu împiedică dreptul victimei de a obţine despăgubirea prejudiciului provocat de infracţiune. Amnistia nu prejudiciază terţii.Pedepsele pronuneate pentru o contravenţie se prescriu la împlinirea a 3 ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. 81 II al legii nr. Articolul 133-6 Obligaţiile de natură civilă rezultate dintr-o hotărâre penală devenită definitivă se prescriu conform regulilor codului civil. 2002-1576 din 31 decembrie 2002: Aceste dispoziţii se aplică la condamnările pronunţate începând de la 1 ianuarie 2003). decăderi şi incapacităţi . Ea rastabileşte autorul sau complicele infracţiunii în beneficiul suspendării care ar fi putut fi acordată cu prilejul unei condamnări anterioare. Este interzis oricărei persoane care. fără a să permită restabilirea. Capitolul 2: Despre graţiere Articolul 133-7 Graţia implică numai scutirea de a executa pedeapsa. Condamnaţilor în contumacie sau prin neprezentare a căror pedeapsă este prescrisă nu li se permite anularea contumaciei sau prezentarea contestaţiei. în exercitarea funcţiilor sale. are cunoştinţă despre condamnările penale. Ea implică. absolvirea tuturor pedepselor. despre sancţiunile disciplinare sau profesionale sau despre interdicţii.

încarcerarea. în termenele mai jos stabilite. fie de o reabilitare de drept în condiţiile prevăzute în prezentul capitol. după un termen de zece ani începând fie de la expirarea pedepsei suferite. Articolul 133-14 . Articolul 133-13 (Legea nr. amenda sau ziua-amendă. al căror total nu depăşeşte cinci ani. fie de la îndeplinirea prescripţiei. fie de la îndeplinirea prescripţiei. după un termen de cinci ani începând fie de la executarea pedepsei. să amintească existenţa lor sub orice formă sau să lasă să rămână o menţiune asupra lor într-un document oarecare. Pentru condamnarea unică la o pedeapsă cu închisoarea care nu depăşeşte zece ani sau pentru condamnările multiple la pedeapsa cu închisoarea. 2004-204 din 10 martie 2004 art. fie de o reabilitare judiciară acordată în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. de la expirarea amendei judiciaire sau de la termenul de încarcerare prevăzut de articolul 131-25 sau de la îndeplinirea prescripţiei. sentinţelor. Intre altele amnistia nu împiedică executarea publicării ordonate cu titlu de despăgubire. Capitolul 4: Despre reabilitare Articolul 133-12 Orice persoană afectată de o pedeapsă penală. Pentru condamnarea la amendă sau la pedeapsa cu zile-amendă după un termen de trei ani începând din ziua plăţii amenzii sau sumei totale a zilelor-amendă.anulate prin amnistie. şi deciziilor nu se supun acestei interdicţii. corecţională sau contravenţională poate beneficia. nu a suferit nici-o condamnare nouă la o pedeapsă penală sau corecţională: 1. Totuşi. 2. fie la o altă pedeapsă decât închisoarea. minutele hotărârilor. Pentru condamnarea unică fie la pedeapsa cu închisoarea care nu depăşeşte un an. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Reabilitarea este permisă de drept persoanei fizice condamnate care. 3. detenţia penală.

Reabilitarea este permisă de drept persoanei juridice condamnate care. după un termen de cinci ani începând fie de la executarea pedepsei. reabilitarea nu-şi produce efectele decât la sfârşitul măsurii. Articolul 133-17 Pentru aplicarea regulilor asupra reabilitării. nu a suferit nici-o condamnare nouă la o pedeapsă penală sau corecţională: 1. Articolul 133-15 Pedepsele a căror cumulare a fost acordată sunt considerate că constituie o pedeapsă unică pentru aplicarea dispoziţiilor articolelor 133-13 şi 133-14. după un termen de cinci ani începând din ziua plăţii amenzii sau îndeplinirii prescripţiei. Articolul 133-16 (Legea nr. 2. în termenele mai jos stabilite. atunci când persoana a fost condamnată la urmărirea socio-judiciaire prevăzută de articolul 131-36-1 sau la pedeapsa interdicţiei de a practica o activitate profesională sau benevolă ce implică un contact obişnuit cu minorii. Totuşi. 72 . 98-468 din 17 iunie 1998 art. Ea anulează toate incapacităţile şi decăderile care reies din condamnare. 41 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Reabilitarea produce aceleaşi efecte ca cele care sunt prevăzute de articolele 133-10 şi 133-11. Pentru condamnarea la amendă. fie de la îndeplinirea prescripţiei. reducerea prin graţiere a unei pedepse echivalează cu executarea ei. Pentru condamnarea la o altă pedeapsă decât amenda sau dizolvarea.

de a comite sau de a cere să se comită. de răpiri de persoane urmate de dispariţia lor. inspirate din motive politice. CAPITOLUL II: Alte crime contra umanităţii Articolul 212-1 (Legea nr. Articolul 212-3 (Legea nr. rasiale sau religioase şi organizate în execuţia unui plan pus la cale împotriva unui grop de populaţie civilă se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă.Articolul 212-2 CAPITOLUL I: Despre genocid Articolul 211-1 (Legea nr. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 73 . filozofice. în execuţia unui plan pus la cale ce are drept scop distrugerea totală sau parţială a unui grup naţional. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Având în vedere că sunt comise pe timp de război în executarea unui plan pus la cale împotriva celor care combat sistemul ideologic în numele căruia se comit crime contra umanităţii. de tortură sau de acte inumane. atingerea gravă a integrităţii fizice sau psihice. Primele două aliniate ale articolului 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică crimelor prevăzute de acest articol. sau a unui grop determinat plecând de la orice alt criteriu arbitrar. transfer forţat de copii. 2004-800 din 6 august 2004 art. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimelor prevăzute de acest articol. rasial sau religios. (Legea nr. împotriva membrilor acestui grup. 2004-800 din 6 august 2004 art. supunerea la condiţii de existenţă capabile să ducă la distrugerea totală sau parţială a grupului. 2004-800 din 6 august 2004 art. actele vizate la articolul 212-1 se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă. măsuri vizând să împiedice naşterile. etnic. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Constituie un genocid faptul. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Deportarea. 2004-800 din 6 august 2004 art. unul din următoarele acte: atingerea voluntară adusă vieţii. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. Genocidul este pedepsit cu închisoare penală pe viaţă. reducerea la sclavie sau practica masivă şi sistematică de executări rapide.

Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. 98-349 din 11 mai 1998 art. CAPITOLUL III: Dispoziţii comune Articolul 213-1 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. fie pentru o durata de cel mult zece ani. 2004-800 din 6 august 2004 art. se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest sub-titlu primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. civile şi de familie. 4° Confiscarea tuturor bunurilor sau numai a unei părţi din acestea. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 74 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. 93-1027 din 24 august 1993 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. fie cu titlu definitiv. Articolul 213-2 (Legea nr. 3° Interdicţia sejurului. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Articolul 213-3 (Legea nr. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . uneia din crimele definite de articolele 211-1. 212-1 şi 212-2 Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute în acest articol. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31.

28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Punerea în operă a unei practici eugenice tinzând la organizarea selectării persoanelor se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7 500 000 Euro. cu 75 . Articolul 214-2 (introdus de Legea nr. Totuşi. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) începerea unei intervenţii care are scopul naşterea unui copil genetic identic cu o persoană în viaţă sau decedată se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7 500 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Infracţiunile prevăzute de articolele 214-1 şi 214-2 se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă şi amenda de 7 500 000 Euro când sunt comise în bandă organizată. Articolul 213-4 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Pedepsele menţionate la articolul 131-39 . 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Acţiunea publică privind crimele prevăzute de acest sub-titlu. sunt imprescriptibile. 2004-800 din 6 august 2004 art. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Autorul sau complicele unei crime vizat de acest sub-titlu nu poate fi exonerat de responsabilitatea sa a singurului fapt că a îndeplinit un act prescris sau autorizat de dispoziţiile legislative sau reglementare sau un act comandat de autoritatea legitimă. jurisdicţia ţine cont de această circumstanţă când stabileşte pedeapsa şi suma totală. 2° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau numai a unei părţi din acestea. Articolul 214-3 (introdus de Legea nr. Articolul 213-5 (Legea nr.Articolul 212-2 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal de crime contra umanităţii în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. şi de asemenea pedepsele pronunţate. CAPITOLUL I: Crimele de eugenie şi clonaj reproductiv Articolul 214-1 (introdus de Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art.

76 .Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

5° Confiscarea materialului care a servit la comiterea infracţiunii. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de acest sub-titlu primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 77 . 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal pentru infracţiunile definite în acest sub-titlu. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. 2004-800 din 6 august 2004 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. divizate sau nu.Articolul 214-4 (introdus de Legea nr. 2° Interdicţia exercitării unei funcţii publice. fie cu titlu definitiv. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. uneia din crimele definite de articolele 214-1 şi 214-2 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 7 500 000 Euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . în funcţie de modalităţile prevăzute în articolul 131-26 . 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată. Articolul 215-3 (introdus de Legea nr. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 2004-800 din 6 august 2004 art. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile prevăzute în acest sub-titlu. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. (introdus de Legea nr. CAPITOLUL II: Dispoziţii comune Articolul 215-1 (introdus de Legea nr. în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . 3° Interdicţia sejurului. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Dispoziţiile ultimelor şapte aliniate din articolul 131-30 nu se aplică. civile şi de familie. 2004-800 din 6 august 2004 art. 4° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau numai o parte din acestea. mobile sau imobile.

3° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau a unei părţi din acestea. curtea cu juri poate. fie favorizarea fugii sau asigurarea impunităţii autorului sau complicelui unui delict se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. 6 Monitorul Oficial din 2 februariel994 în vigoare la 1 martie 1994) Omorul comis cu premeditare constituie un asasinat. Primele două aliniate ale articolului 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă. de torturi sau de acte de barbarie. Se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. pentru crima clonajului reproductiv prevăzut de articolul 214-2. însoţeşte sau urmează unei alte crime se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. divizate sau nu. prin decizie specială. Articolul 215-4 (introduse de Legea nr. să decidă că nici o măsură din cele enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa 78 . mobile sau imobile. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Acţiunea publică privind crimele prevăzute de acest sub-titlu şi de asemenea pedepsele pronunţate se prescriu prin treizeci de ani. fie. Omorul care are ca obiect fie pregătirea sau facilitarea unui delict. Secţiunea 1 : Atingeri voluntare aduse vieţii Omorul voluntar al aproapelui constituie o crimă. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Articolul 221-3 (Legea nr. în plus. 94-89 din 1 februarie 1994 art. Se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală. decât de la majoratul acestui copil. Totuşi. Articolul 221-2 Omorul care prevede. fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani. 2004-800 din 6 august 2004 art. din vreme de clonajul a condus la naşterea unui copil. din vreme ce victima este un minor de cincisprezece ani şi asasinatul este precedat sau însoţit de un viol. întârzierea prescrierii acţiunii publice nu începe să se scurgă.

3° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. (Legea nr. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei la domiciliul lor. avocat. jurat. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. 4° bis Asupra soţului/soţiei. având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Legea nr. 2 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. deficienţe fizice sau psihice sau datorită unei sarcini. în exercitarea funcţiilor sale. 60 I. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003 Rectificativ MORF din 5 iunie 2003) (Legea nr. un militar al jandarmeriei naţionale. în exercitarea funcţiilor. infirmităţi. 2003-239 din 18 martie 2003 art. este evidentă sau cunoscută de autor. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. art. funcţionar public sau ministerial. perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. datorită vârstei.Articolul 221-1 condamnatului. şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva. 2° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra taţilor sau mamelor adoptive. 4° ter Asupra unui agent al unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau al oricărei alte persoane însărcinată cu o misiunea din serviciul public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. un funcţionar al poliţiei naţionale. în caz de comutare a pedepsei. 94-89 din 1 februarie 1994 art. în vreme calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. de la vamă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 47 ÎI. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 6 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. datorită unei boli. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 4° Asupra unui magistrat. 6 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Omorul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă când este comis: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. Articolul 221-4 79 .

fie pentru a-i împiedica să denunţe faptele. fie în vederea denunţării sale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 6° Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. să facă plângeri sau să facă depoziţii. Articolul 221-5 Atentarea la viaţa aproapelui prin utilizarea sau administrarea de substanţe capabile să ducă la moarte constituie o otrăvire. prin decizie specială. perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. în caz de comutare a pedepsei. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă când este comisă într-una din circumstanţele prevăzute la articolele 221-2. Otrăvirea se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. 7° Din cauza orientării sexuale a victimei. să decidă că nici una din măsurile enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa condamnatului . de torturi sau de acte de barbarie. şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva. unei victime sau unei părţi civile. Totuşi. a victimei la o etnie. fie. o naţiune. dacă această crimă nu a fost comisă nici încercată. dacă victima este un minor de cincisprezece ani şi dacă omorul este precedat sau însoţit de un viol. adevărată sau bănuită. Articolul 221-4 80 . (Legea nr. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 221-3 şi 221-4. dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă. Primele două alinate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. o rasă sau o religie determinată. 4 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani. 6II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Facerea de oferte sau promisiuni unei persoane sau propunerea de daruri. 6II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. curtea cu juri poate. cadouri sau tot felul de avantaje pentru a comite un asasinat sau o otrăvire se pedepseşte.Articolul 221-1 5° Asupra unui martor. plângerii sale sau depoziţiei sale. cu zece ani închisoare şi cu o amendă de 150 000 Euro. 8° de către mai multe persoane ce acţionează în bandă organizată.

Articolul 221-1 Articolul 221-5-2 (introdus de Legea nr. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în condiţiile şi în funcţie de distincţiile prevăzute la articolul 121-3. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 4 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Secţiunea 2 : Atingeri involuntare aduse vieţii Articolul 221-6 (Legea nr. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. dacă este cazul. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . a permis evitarea morţii victimei dacă este cazul. 6 II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. a celorlalţi autori sau complici. Articolul 221-5-3 (introdus de Legea nr. prin stângăcie. neatenţie. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 12 IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită crimele de asasinat sau otrăvire este scutită de pedeapsă dacă. imprudenţă. a celorlalţi autori sau complici. şi identificarea. neglijenţă sau încălcarea unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau Articolul 221-4 81 .

Pedepsele sunt până la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro dacă: 1° Conducătorul a comis o încălcare voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau de regulament alta decât cele menţionate mai jos. suspendat sau reţinut. morţii aproapelui constituie un omor involuntar pedepsit cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. neatenţia. 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Când stângăcia. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi o amendă de 150 000 Euro dacă omorul involuntar a fost comis cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la 1° şi următoarele din acest articol. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. 2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerul expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. Articolul 221-7 Articolul 221-4 82 . pedepsele date sunt până la cinci ani închisoare şi o amendă de 75000 euro. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementare de securitate sau de prudenţă prevăzute de articolul 221-6 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. imprudenţa. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. declarat nul. stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. omorul involuntar se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu o amendă de 75 000 Euro. 6° Conducătorul. Articolul 221-6-1 (introdus de Legea nr. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante.Articolul 221-1 regulament.

2° 131-39.Articolul 221-1 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. de infracţiunea definită la articolul 221-6. o armă autorizată. durata acestei suspendări este de cel mult zece ani. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. a permisului de conducere. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. 5° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. Articolul 221-4 83 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 221-8 (Legea nr. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 6 V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. menţionate Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. chiar şi parţial. timp de cinci ani sau mai mult. în cazurile prevăzute de 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1. art. 5 VI. este dată în plus pedeapsa menţionată la 4° la articolul 131 -39. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. pentru o durată de cinci ani sau mai mult. prevăzute 8° şi 9° de la articolul articolul 131-38. 3° Suspendarea. în cazurile vizate la cel de-al doilea aliniat al articolului 221-6. şi nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2°. 6° Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 3°.

civile şi de familie. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. de torturi sau de acte de Articolul 221-4 84 . pe cheltuiala sa. 3° Confiscarea prevăzută de articolul 131-21 . 10° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. pentru u durată de cel mult cinci ani. în caz de recidivă. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. imobilizarea. confiscarea automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. 4° Interdicţia sejurului. timp de cel mult un an de zile. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. durata interdicţiei este până la zece ani şi tribunalul. obligaţia de atingere. Articolul 221-9-1 (introdus de Legea nr. poate să prevadă că această interdicţie este definitivă. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . 9° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. Articolul 221-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 1 din acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 8° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. dacă el este proprietarul. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . 98-468 din 17 iunie 1998 art.Articolul 221-1 7° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. dacă el este proprietarul. 2 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele fizice vinovate de un omor sau de un asasinat precedat sau însoţit de un viol. Orice condamnare pentru delictele prevăzute la 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1 face loc de drept anulării permisului de conducere cu interdicţia de a solicita un nou permis pentru cel mult zece ani. prin decizie special motivată.

Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. fie cu titlu definitiv. Paragraful 1 : Torturi şi acte de barbarie Articolul 222-1 Supunerea unei persoane la torturi sau la acte de barbarie se pedepseşte cu cincisprezece ani de închisoare penală. fie pentru o durată de cel mult zece ani. Articolul 221-4 85 . Articolul 222-2 Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă precede. Articolul 221-10 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 2 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. însoţeşte sau urmează unei crime alta decât omorul sau violul. Articolul 221-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la secţiunea I din acest capitol.Articolul 221-1 barbarie suportă şi consecinţa socio-judiciară în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8.

Articolul 221-1

Articolul 222-3 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996)

(Legea nr. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999)

(Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47 III, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003)

Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorată vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, est evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, din vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al imobilelor sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unui proprietar care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţia de locuinţe în aplicare articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea sau în funcţiile sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei la domiciliul lor, având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane; 4° ter Asupra unui agent al unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau al oricărei alte persoane însărcinată cu o misiunea din serviciul public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor, în vreme calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, unei victime sau unei părţi civile, fie pentru a-i împiedica să denunţe faptele, să facă plângeri sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării sale, plângerii sale sau depoziţiei sale; Articolul 221-4

86

Articolul 221-1

6° Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărată sau bănuită, a victimei la o etnie, o naţiune, o rasă sau o religie determinată; 7° Din cauza orientării sexuale a victimei ; 8° de către mai multe persoane ce acţionează în bandă organizată. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Totuşi, dacă victima este un minor de cincisprezece ani şi dacă omorul este precedat sau însoţit de un viol, de torturi sau de acte de barbarie, curtea cu juri poate, prin decizie specială, fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani, fie, dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă, să decidă că nici una din măsurile enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa condamnatului ; în caz de comutare a pedepsei, şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva, perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. 4° bis Asupra soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor, în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane ; 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, victimă sau parte civilă, fie pentru a o împiedica să denunţe faptele, să facă plângere sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării, plângerii sau depoziţiei sale; 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărate sau bănuite, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată; 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei; 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei; 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale; 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice ;

9° Cu premeditare; 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte şi ea cu douăzeci de ani de închisoare penală este însoţită de agresiuni sexuale altele decât violul. dacă

Articolul 221-4

87

Articolul 221-1

Pedeapsa dată este de treizeci ani de închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-1 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzut de acest articol.

Articolul 222-4 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 6 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă este comisă în bandă organizată sau în mod obişnuit asupra unui minor de cincisprezece ani sau asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-5 Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a dus la mutilare sau la o infirmitate permanentă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-6 Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă a dus la moartea victimei fără intenţie. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-6-1 Articolul 221-4

88

Articolul 221-1

(introdus de Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 5 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001)

Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 pentru infracţiunile definite în acest paragraf. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda, în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38; 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Articolul 221-4

89

(introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 12 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de acest paragraf este scutit de pedeapsă si, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea realizării infracţiunii identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. şi

Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui uneia din crimele prevăzute în acest paragraf este redusă pe jumătate dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis încetarea infracţiunii sau evitarea faptului ca infracţiunea să ducă la moarte unui individ sau la o infirmitate permanentă şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală e viaţă, aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală.

Paragraful 2 : Despre violenţe

Articolul 222-7 Violenţele ce au provocat moartea fără intenţie se pedepsesc cu cincisprezece ani de închisoare penală.

Articolul 222-8 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 99-505 din

18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art.

4 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

90

Articolul 222-6-2

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47IV, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003)

Infracţiunea definită la articolul 222-7 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, de la vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea funcţiilor sale, în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 4° bis Asupra soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor, în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane ; 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, victimă sau parte civilă, fie pentru a o împiedica să denunţe faptele, să facă plângere sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării, plângerii sau depoziţiei sale; 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărate sau bănuite, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată; 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei ; 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei; 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale; 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice ;

9° Cu premeditare; 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme.

91

Pedeapsa dată este de treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-7 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice persoană cu autoritate asupra minorului. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

Articolul 222-9 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Violenţele ce duc la o mutilare sau o infirmitate permanentă se pedepsesc cu zece ani de închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Articolul 222-10 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996)

(Legea nr. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999)

(Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 5 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47 V, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-9 se pedepseşte cu cincisprezece ani de închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, de la vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea funcţiilor sale, în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor;

92

5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. să facă plângere sau să facă depoziţii. 5° Asupra unui martor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9° Cu premeditare. rasă sau religie determinată. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . adevărate sau bănuite. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. Articolul 222-11 (Ordonanţa nr. a victimei la o etnie. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. victimă sau parte civilă.Articolul 222-6-2 4° bis Asupra soţului/soţiei. 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . în exercitarea funcţiilor sale. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . naţiune. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Violenţele ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. fie în vederea denunţării. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei . 93 . Pedeapsa dată este de douăzeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-9 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. natural sau adoptiv sau de către orice persoană cu autoritate asupra minorului. plângerii sau depoziţiei sale.

6 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. de la vamă. 781. jurat. datorită vârstei. un militar al jandarmeriei naţionale. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. în exercitarea funcţiilor sale. funcţionar public sau ministerial. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-11 se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 601. 14 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive. un funcţionar al poliţiei naţionale. art. avocat. art. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din 94 . 4° Asupra unui magistrat. este evidentă sau cunoscută de autor. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 13. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. II.Articolul 222-12 (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Ordonanţa nr. 25 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 4° bis Asupra soţului/soţiei. 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. unei boli. art. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. 47 VI. infirmităţi.

plângerii sau depoziţiei sale. 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. 5° Asupra unui martor. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. a victimei la o etnie. în exercitarea funcţiilor sale. 98-468 din 17 iunie 1998 art.domeniul sănătăţii. în vecinătatea unei asemenea unităţi. să facă plângere sau să facă depoziţii. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . 99-505 din 18 iunie 1999 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de aliniatul precedent. victimă sau parte civilă. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amendate de 100000 euro dacă această infracţiune este comisă în două din circumstanţele prevăzute la 1° şi următoarele din acest articol. şi 12° De către o persoană majoră ce acţionează cu ajutorul sau asistenţa unui minor. sau. art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) 95 . Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă este comisă în trei din aceste circumstanţe. 9° Cu premeditare. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. rasă sau religie determinată. cu ocazia venirilor ieşirilor elevilor din şcoală. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. Articolul 222-13 (Legea nr. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. 13. 13° într-un mijloc de transport în comun de călători sau într-un loc destinat accesului unui mijloc de transport în comun de călători. 15 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 11° Dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. 96-647 din 22 iulie 1996 art. adevărate sau bănuite. fie în vederea denunţării. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei. naţiune. Pedepsele date sunt de zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă infracţiunea definită la articolul 222-11 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei .

în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor.(Ordonanţa nr. 25 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . avocat. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. rasă sau religie determinată. să facă plângere sau să facă depoziţii. fie în vederea denunţării. un funcţionar al poliţiei naţionale. 5° Asupra unui martor. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. datorită vârstei. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Violenţele ducând ca o incapacitate de muncă egală cu opt zile sau neducând la nici o incapacitate de muncă se pedepsesc cu trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă sunt comise: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. în exercitarea funcţiilor sale. a victimei la o etnie. 4° Asupra unui magistrat. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 96 . 47 VII. un militar al jandarmeriei naţionale. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. de la vamă. 601. art. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 781. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. infirmităţi. funcţionar public sau ministerial. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive. este evidentă sau cunoscută de autor. 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. jurat. II. 4° bis Asupra soţului/soţiei. art. victimă sau parte civilă. unei boli. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei. 7 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. adevărate sau bănuite. plângerii sau depoziţiei sale. naţiune. în exercitarea funcţiilor sale.

cu ocazia venirilor ieşirilor elevilor din şcoală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Violenţele obişnuite asupra unui minor de cincisprezece ani sau asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. ducând la o incapacitate totală de muncă mai mică sau egală cu opt zile . în vecinătatea unei asemenea unităţi. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică cazurilor prevăzute la 1° şi 2° din acest articol. 9° Cu premeditare. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă această infracţiune. 13° într-un mijloc de transport în comun de călători sau într-un loc destinat accesului unui mijloc de transport în comun de călători. Articolul 222-14 (Ordonanţa nr. datorită vârstei sale. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă este comisă în trei din aceste circumstanţe. şi 12° De către o persoană majoră ce acţionează cu ajutorul sau asistenţa unui minor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. 3° Cu zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă au provocat o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. infirmităţi. unei boli. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . Pedepsele date sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă infracţiunea definită în primul aliniat este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim.6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. 97 . 2° Cu douăzeci de ani închisoare penală dacă au provocat o mutilare sau infirmitate permanentă . sau. 11° Dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. este comisă în două din circumstanţele prevăzute la 1° şi următoarele din acest articol. 4° Cu cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă nu au provocat o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. este evidentă sau cunoscută de autor se pedepsesc: 1° Cu treizeci de ani închisoare penală dacă au provocat moartea victimei .

98 .Articolul 222-15 Administrarea de substanţe nocive ce au adus atingere integrităţii fizice sau psihice aproapelui se pedepseşte cu pedepsele menţionate la articolele 222-7 până la 222-14 ce urmează distincţiilor prevăzute de aceste articole. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni în aceleaşi cazuri ca cele prevăzute de aceste articole.

Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 222-16 (Ordonanţa nr. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . Paragraful 3 : Despre ameninţări Articolul 222-17 (Ordonanţa nr. 49 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Apelurile telefonice răuvoitoare reiterate sau agresiunile sonore pentru tulburarea liniştii aproapelui. Articolul 222-16-1 (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 6 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest paragraf. se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict împotriva persoanelor a căror 99 .

Articolul 222-18-1 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. rasă sau religie determinată. dacă este făcută cu ordinul de a îndeplini o condiţie. 391 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. prin orice fel de mijloc. iar cele prevăzute în cel de-al doilea aliniat al articolului 222-18 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. Aceleaşi pedepse sunt dacă aceste ameninţări sunt proferate din cauza orientării sexuale adevărată sau bănuită a victimei. fie reiterată. 391 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 100 . Pedeapsa este de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu moartea. Pedeapsa este de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu moartea. 39II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dacă sunt comise din cauza apartenenţei sau neapartenenţei.tentativă se pedepseşte primeşte o pedeapsă de şase luni închisoare şi amenda de 7500 euro dacă este. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 7 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. naţiune. Articolul 222-18-2 (introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea. ameninţările prevăzute în primul alinat al articolului 222-17 se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. a victimei la o etnie. cu comiterea unei crime sau a unui delict împotriva persoanelor. cele prevăzute în cel de-al doilea aliniat şi în primul aliniat al articolului 222-18 se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. se pedepseşte cui trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. adevărată sau bănită. Articolul 222-18 (Ordonanţa nr. o imagine sau orice alt obiect. fie materializată în scris.

2003-495 din 12 iunie 2003 art. 5 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. neatenţia. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro dacă: 1° Conducătorul a comis o încălcare voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau de regulament alta decât cele menţionate mai jos. neatenţie. o incapacitate totală de muncă timp de trei luni se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 131-39. Secţiunea 2 : Atingeri involuntare aduse integrităţii persoanei Articolul 222-19 (Legea nr. Articolul 222-19-1 (introdus de Legea nr. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementară de cauţiune sau de prudenţă prevăzută de articolul 222-19 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. prin stângăcie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea. imprudenţă. pedepsele date sunt până de trei ani închisoare şi o amendă de 45000 euro. neglijenţă sau încălcarea unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei ce a dus la o incapacitate totală de muncă mai mult de trei luni se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro. 101 . 222-18 şi 222-18-1. menţionate 3° Pedeapsa menţionată la 1° la articolul 131-39 pentru infracţiunile definite de articolele 222-17 (al doilea aliniat).Articolul 222-16 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest paragraf. 2° Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de în articolul articolul 131-38. 2 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Dacă stângăcia. imprudenţa. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. în condiţiile şi în funcţie de distincţiile prevăzute la articolul 121-3.

6° Conducătorul. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. suspendat sau reţinut. 2 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Dacă stângăcia. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementare de securitate sau de prudenţă prevăzută de articolul 222-19 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea aproapelui. 6 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. Articolul 222-20 (Legea nr. Pedepsele sunt de trei ani închisoare şi amenda de 45 000 Euro dacă: 102 . nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi o amendă de 100 000 Euro dacă omorul involuntar a fost comis cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la l°şi următoarele din acest articol. declarat nul. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. o incapacitate totală de muncă mai puţin sau chiar trei luni de zile se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerul expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 222-20-1 (introdus de Legea nr. imprudenţa. neatenţia. atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei provocând o incapacitate totală de muncă de o durată mai mică sau egală cu trei luni se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. prin încălcarea deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante.

5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . în cazurile vizate în cel de-al doilea liniat din articolul 222-19 se dă pedeapsa menţionată la 4° din articolul 131-39. suspendat sau reţinut. 6° Conducătorul.Articolul 222-16 1° Conducătorul a comis încălcare voită a unei obligaţii speciale de prudenţă sau de securitate prevăzută de lege sau regulament alta decât cele menţionate mai jos. 2° Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de în articolul articolul 131-38. 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. Secţiunea 3 : Agresiunile sexuale 103 . 2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerai expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. Articolul 222-21 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest în articolele 222-19 şi 222-20. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi o amendă de 75000 Euro dacă atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei a fost comisă cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la 1° şi următoarele din acest articol. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. declarat nul. menţionate Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. 131-39. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident.

2° Dacă este comis asupra unui minor de cincisprezece ani . constrângere. legea franceză se aplică prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile celei de-a doua frază din articolul 113-8 nu se aplică. 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. ameninţare sau surprindere. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Violul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Dacă agresiunile sexuale sunt comise în străinătate împotriva unui minor de către francez sau de către o persoană cu domiciliul obişnuit pe teritoriul francez. Articolul 222-24 (Legea nr.Constituie agresiune sexuală orice atingere sexuală comisă cu violenţă. Paragraful 1: Despre viol Articolul 222-23 Orice act de penetrare sexuală. 47 VIII Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Violul se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală: 1° Dacă a provocat o mutilare sau infirmitate permanentă . 104 . ameninţare sau surprindere constituie un viol. de orice natură ar fi. constrângere. comis asupra persoanei aproapelui prin violenţă.

unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 105 .Articolul 222-22 (Legea nr. infirmităţi. 4° Dacă este comis de către un ascendent legitim. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. unei boli. datorită vârstei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Agresiunile sexuale altele decât violul se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 9° Dacă a fost comis din cauza orientării sexuale a victimei. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. Paragraful 2 : Alte agresiuni sexuale Articolul 222-27 (Ordonanţa nr. însoţit sau urmat de torturi sau de acte de barbarie. 6° Dacă este comis de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 8° Dacă victima a fost pusă în legătură cu autorul faptelor datorită utilizării. natural sau adoptiv. Articolul 222-26 Violul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este precedat. 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) 3° Dacă este comis asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. Articolul 222-25 Violul se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a provocat moartea victimei. este evidentă sau cunoscută de autor. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei. 5° Dacă este comis de o persoană care abuzează de autoritatea pe care i-o conferă funcţiile sale. a unei reţele de telecomunicaţii. 7° Dacă este comis cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . 98-468 din 17 iunie 1998 art.

6° Dacă victima a fost pusă în legătură cu autorul faptelor datorită utilizării. datorită unei boli. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Agresiunile sexuale altele decât violul se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă sunt impuse: 1° Unui minor de cincisprezece ani. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 222-29 (Ordonanţa nr. a unei reţele de telecomunicaţii. 5° Dacă este comisă cu utilizarea sau ameninţarea unei arme .Articolul 222-28 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . Articolul 222-30 (Ordonanţa nr. deficienţe fizice sau psihice sau datorită unei sarcini. datorită vârstei. infirmităţi. 2° Dacă este comisă de un ascendent legitim. 3° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care i le conferă funcţiile sale. 2° Unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. natural sau adoptiv. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 222-27 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro: 1° Dacă a provocat vreo vătămare sau leziune. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 106 . este evidentă sau cunoscută de autor.

4° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice .Articolul 222-22 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. Articolul 222-32 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2° Dacă este comisă de un ascendent legitim. 47IX Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-29 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă a provocat vreo vătămare sau leziune. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 5° Dacă este comisă cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . 6° Dacă a fost comisă din cauza orientării sexuale a victimei Articolul 222-31 Tentativa delictelor prevăzute de articolele 222-27 până la 222-30 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Expunerea sexuală impusă la vederea aproapelui într-un loc accesibil privirilor publicului se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Paragraful 3 : Despre hărţuirea sexuală Articolul 222-33 (Legea nr. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei . 3° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care i le conferă funcţiile sale. natural sau adoptiv. 179 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) 107 . 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 11 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998 rectificativ MORF 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr.

să-i altereze sănătatea fizică sau mintală sau să-i compromită viitorul profesional. Articolul 222-33-1 (introdus de Legea nr. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.Hărţuirea aproapelui în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Secţiunea 4 : Despre traficul de stupefiante 108 . 170 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) Hărţuirea aproapelui prin uneltiri repetate având ca obiect sau efect o degradare a condiţiilor de muncă susceptibile că ar aduce atingeri drepturilor şi demnităţii sale. 8 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite la articolele 222-22 până la 222-31. 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Secţiunea 3 bis : Despre hărţuirea morală Articolul 222-33-2 (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .

transportul. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.Articolul 222-34 (Legea nr. achiziţia sau folosirea de stupefiante ilicite se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 7500000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Importarea sau exportarea ilicită de stupefiante se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 7500000 euro. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Producerea sau fabricarea de stupefiante ilicite se pedepsesc cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro. oferirea. Articolul 222-35 (Legea nr. deţinerea. 109 . importarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Conducerea sau organizarea unei grupări având ca scop producerea. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. cesiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fabricarea. Aceste fapte se pedepsesc cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro dacă sunt comise în bandă organizată. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. exportarea. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. Aceste fapte se pedepsesc cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro dacă sunt comise în bandă organizată.

92-1336 din 16 decembrie 1992 art. oferirea. Pedeapsa cu amenda poate fi ridicată până la jumătate din valoarea bunurilor sau fondurilor ce au privit operaţiile de spălare a banilor. prin orice mijloc. utilizarea ilicită de stupefiante. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 96-392 din 13 mai 1996 art.Articolul 222-34 (Legea nr. prin orice mijloc. autorul său este pedepsit cu pedepsele prevăzute pentru crimele de care a avut cunoştinţă. cesiunea. eliberarea de stupefiante prin ordonanţe fictive sau de complezenţă. achiziţia sau utilizarea de stupefiante se pedepsesc ci zece ani închisoare şi cu amenda de 7500000 euro. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. disimulare sau conversie a produsului uneia din aceste infracţiuni. Dacă infracţiunea a privit bunurile sau fondurile provenite din una din crimele menţionate la articolele 222-34. Se pedepseşte de asemenea facilitarea. 110 . (Legea nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Transportul. a justificării mincinoase a originii bunurilor sau veniturilor autorului uneia din infracţiunile menţionate în articolele 222-34 până la 222-37 sau sprijinirea unei operaţii de plasare. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Articolul 222-37 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sau eliberarea de stupefiante la prezentarea acestor ordonanţe cunoscându-le caracterul fictiv sau complezent. al doilea aliniat. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro facilitarea. deţinerea. 2 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Ordonanţa nr. 222-35 şi 222-36.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cesiunea sau oferirea ilicit[ de stupefiante unei persoane în vederea consumării personale se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.Articolul 222-34 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 111 . Articolul 222-39 (Legea nr. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr.

fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce se consacră uneia din activităţile reprimate de această secţiune. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Primele două aliniate din articolul 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în aliniatul anterior. de infracţiunile definite la articolele 222-34 până la 222-39. minorilor sau în centre de învăţământ sau educaţie sau în locurile administraţiei. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de aliniatul anterior. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 222-42 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Constituie stupefiante în sensul dispoziţiilor acestei secţiuni substanţele sau plantele clasate ca stupefiante în aplicarea articolului L. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: Articolul 222-41 112 .Pedeapsa cu închisoarea este de zece ani dacă stupefiantele sunt oferite cedaţilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoarea la 1 ianuarie 2002) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. Articolul 222-40 Tentativa delictelor prevăzute de articolele 222-36 (primul aliniat) până la 222-39 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 5132-7 din codul sănătăţii publice. sau cu mai multe persoane ce se consacră utilizării de stupefiante. în condiţiile definite în aliniatul precedent. Pedeapsa cu închisoarea este de zece ani dacă una sau mai multe persoane vizate în alinatul precedent sunt minore. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 96-392 din 13 mai 1996 art. Articolul 222-39-1 (Legea nr. 17 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Ordonanţa nr.

6 VI Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. 2004-204 din 9 martie 2004 art. pedeapsa cu închisoarea penală pe viaţă este de douăzeci de ani închisoare penală. 2004-204 din 9 martie 2004 art. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . dacă este cazul. 2003-495 din 12 iunie 2003 art.1° Amenda. timp de cinci ani sau mai mult. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. dacă este cazul. a celorlalţi vinovaţi. 12 VII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită exempte de pedeapsă dacă. 12 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 222-35 până la 222-39 se reduce cu jumătate dacă. art. Secţiunea 5 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 222-44 (Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării cărei a fost comisă infracţiunea. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. o armă autorizată. a celorlalţi autori sau complici. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 5 VII. Articolul 222-41 113 . Articolul 222-43-1 (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. a permis încetarea uneltirilor incriminate şi identificarea. în cazul prevăzut la articolul 222-34. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Articolul 222-43 (Legea nr. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte.

a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. 10° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. durata acestei suspendări este de cel mult zece ani. în cazurile prevăzute de 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1. 7° Confiscarea lucrului care a servit sau era destinată pentru comiterea infracţiunii sau lucrului al cărei produs este: 8° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. 3 şi 4 primesc şi următoarele pedepse: Articolul 222-41 114 . suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. 9° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Orice condamnare pentru delictele prevăzute la 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 222-19-1 face loc de drept anulării permisului de conducere cu interdicţia de a solicita un nou permis pentru cel mult zece ani. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. obligaţia de atingere. timp de cel mult un an de zile. 44 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoarea la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1. 92-]336 din 16 decembrie 1992 art. pe cheltuiala sa. dacă el este proprietarul. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. pentru o durată de cinci ani sau mai mult. 12 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 356 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. pentru o durată de cel mult cinci ani. 98-468 din 17 iunie 1998 art. chiar şi parţial.3° Suspendarea. imobilizarea. 6° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. a permisului de conducere. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. Articolul 222-45 (Legea nr. 5° Confiscarea uneia sau mai multor automobile ce aparţin condamnatului. şi nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani.

poate fi pronunţată cu titlu de pedeapsă complementară interdicţia sejurului. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. Articolul 222-48 (Legea nr. 98-349 din 11 mai 1998 art. de a părăsi teritoriul Republicii. în cazurile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. fie pentru o durată de cel mult zece ani.fie pentru o durată de cel mult zece ani. 3° Interdicţia de a exercita. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. 93-1027 din 24 august 1993 art. poate fi pronunţată şi interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 78111 Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Articolul 222-41 115 . civile şi de familie. la 1° şi 2° din articolul 222-14. pentru o durată de cel mult cinci ani plus. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1.1° Interdicţia drepturilor civice. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. Articolul 222-46 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 2 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. 4° Obligaţia de a îndeplini un stagiu de cetăţenie. Articolul 222-47 în cazurile prevăzute de articolele 222-1 până la 222-15. la articolele 222-23 până la 222-26. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 222-1 până la 222-8 şi 222-10. fie cu titlu definitiv. 222-34 până la 222-39 şi de asemenea la articolul 222-15 în cazurile vizate la cel de-al doilea alinat din acest articol. o activitate profesională sau benevolă implicând un contact obişnuit cu minorii. 222-23 până la 222-30 şi 222-34 până la 222-40. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 222-30. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 .

357 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. oricărei persoane ar aparţine şi în orice loc s-ar afla. 222-35. mobile sau imobile. ca urmare proprietarul lor nu putea să le ignore originea sau utilizarea frauduloasă. 358 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) 116 . direct sau indirect.Articolul 222-48-1 (introdus de Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele vinovate de infracţiunile definite la articolele 222-23 până la 222-32 pot fi de asemenea condamnate la o consecinţă socio-judiciară în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8. 6 LV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40. materialelor şi a oricărui bun ce a servit. şi de asemenea orice produs ce provine din aceasta. de orice natură ar fi ele. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Secţiunea 6 : Dispoziţii comune pentru persoanele fizice şi persoanele juridice Articolul 222-49 (Legea nr. 222-38 şi 222-39-1. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în cazurile prevăzute de articolele 222-34. poate fi pronunţată şi confiscarea tuturor bunurilor sau a unei părţi din bunurile condamnatului. Articolul 222-50 (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. trebuie pronunţată confiscarea instalaţiilor. 222-36. divizate sau nu. la comiterea infracţiunii.

2° închiderea. Articolul 223-2 117 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. 3°. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 8° şi 9° din articolul 131-39. Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. de către exploatator sau cu complicitatea acestuia. a oricărei unităţi deschisă publicului sau utilizată de public în care au fost comise. infracţiunile definite de aceste articole. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. de infracţiunea definită la articolul 223-1. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Retragerea definitivă a licenţei vânzare a băuturilor sau a licenţei restaurantului. Articolul 222-51 închiderea temporară prevăzută de articolul 222-50 duce la suspendarea licenţei de vânzare de băuturi sau a licenţei restaurantului pentru aceeaşi durată. 2° Pedepsele menţionate la 2°. Termenul de preempţiune ala cesteia este suspendat în timpul închiderii. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . închiderea definitivă prevăzută de articolul 222-50 duce la retragerea definitivă a licenţei de vânzare a băuturilor sau a licenţei restaurantului. Secţiunea 1 : Riscuri cauzate aproapelui Articolul 223-1 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Expunerea directă a aproapelui la un risc imediat de moarte sau de vătămări capabile să provoace o mutilare sau infirmitate permanentă prin încălcarea voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau de regulament se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 223-4 Delăsarea ca a provocat o mutilare sau o infirmitate permanentă se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. Va fi pedepsită cu aceleaşi pedepse orice persoană care se abţine voluntar să aducă unei persoane aflate în pericol asistenţa pe care. putea s-o acorde fie prin acţiunea sa personală.Secţiunea 2 : Despre delăsarea unei persoane în afara stării de apărare Articolul 223-3 (Ordonanţa nr. Secţiunea 3 : Despre împiedicarea măsurilor de asistenţă şi a omiterii de a sări în ajutor (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice persoană care. se abţine voluntar de la asta este pedepsită cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţe persoane. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în oricare loc. a unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei sau a stării sale fizice sau psihice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amendă de 75000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) împiedicarea voluntară a sosirii ajutorului destinat pentru a scăpa o persoană dintr-un pericol iminent sau pentru a combate o nenorocire ce prezintă un pericol pentru siguranţa persoanelor se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Delăsarea care a provocat moartea se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţe persoane. putând să împiedice prin acţiunea sa imediată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Delăsare. o crimă. Articolul 223-6 (Ordonanţa nr. sau un delict împotriva integrităţii corporale a persoanei. fie acordând ajutor. Articolul 223-7 Articolul 223-2 118 .

Articolul 223-9 Articolul 223-2 119 . clar şi expres al celui interesat. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. combaterea unei nenorociri capabilă să creeze un pericol pentru securitatea persoanelor se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 5IV Monitorul Oficial din 7 august 2004) (Legea nr. al titularilor autorităţii părinteşti sau al tutorelui sau al altor persoane. Aceleaşi pedepse se aplică dacă cercetarea biomedicală este practică când consimţământul a fost retras. autorităţi sau organe desemnate pentru consimţirea cercetării sau pentru autorizarea sa. în cazurile prevăzute de dispoziţiile din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2004-806 din 9 august 2004 art. 3° menţionate Pedeapsa menţionată la 1° din articolul 131-39 pentru infracţiunile prevăzute la articolele 223-5 şi 223-6. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 94 Monitorul Oficial din 11 august 2004) Practicarea sau punerea unei persoane să practice asupra unei alte persoane o cercetare biomedicală fără să fi primit consimţământul liber. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° 131-39. Secţiunea 4 : Despre experimentarea asupra persoanei umane Articolul 223-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.(Ordonanţa nr. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice persoană care se abţine voluntar să ia sau să provoace măsurile care permit. Dispoziţiile acestui articol nu se aplică la examinarea caracteristicilor genetice ale unei persoane sau la identificarea sa cu amprentele genetice efectuate în scopul cercetării ştiinţifice. Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de din articolul articolul 131-38.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea sinuciderii aproapelui se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro dacă provocarea a fost urmată de sinucidere sau de o tentativă de sinucidere. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă victima infracţiunii definită în alinatul precedent este un minor de cincisprezece ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreruperea sarcinii fără consimţământul celui interesat se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amendă de 75000 euro.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Secţiunea 6 : Despre provocarea sinuciderii Articolul 223-13 (Ordonanţa nr. Secţiunea 5 : Despre întreruperea ilegală a sarcinii Articolul 223-10 (Ordonanţa nr. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2° Pedepsele menţionate 1 articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 223-14 Articolul 223-2 120 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. de infracţiunea definită la articolul 223-8.

obiectelor sau metodelor preconizate ca mijloace de sinucidere se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 223-2 121 .(Ordonanţa nr. Secţiunea 6 bis : Despre abuzul fraudulos al stării de ignoranţă sau de slăbiciune Articolul 223-15-2 (Legea nr. dispoziţiile speciale ale legilor care determină aceste materii se aplică în privinţa determinării persoanelor responsabile. Articolul 223-15-1 (introdus de Legea nr. de infracţiunile definite în această secţiune. Articolul 223-15 Dacă delictele prevăzute de articolele 223-13 şi 223-14 sunt comise prin presa scrisă sau audiovizuală. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 10 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Propaganda sau publicitatea. oricare ar fi modul. 2° Pedepsele menţionate la 2° şi 9° din articolul 131-39. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. în favoarea produselor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda.

3° închiderea. 6° Interdicţia. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. datorită vârstei. este evidentă şi cunoscută de autor. Articolul 223-2 122 . 2° Interdicţia. pentru o durată de cel mult cinci ani.Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro abuzul fraudulos al stării de ignoranţă sau al situaţiei de slăbiciune fie a unui minor. pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 750000 euro. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea fondurilor de către cei ce sunt autorizaţi. menţinerea sau exploatarea supunerii psihologice sau fizice a persoanelor care participă la aceste activităţi. unei boli. pentru o durată de cel mult cinci ani. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . infirmităţi. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. pentru o durată de cel mult cinci ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131 -27. fie a unei persoane în stare de supunere psihologică sau fizică ce rezultă din exercitarea de presiuni grave sau reiterate sau de tehnici pentru alterarea judecăţii sale. 5° Interdicţia sejurului. Dacă infracţiunea este comisă de conducătorul de fapt sau de drept al unui grup care realizează activităţi ce au ca scop sau ca efect crearea. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. a unităţilor sau a uneia sau mai multe unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. civile şi de familie. fie a unei persoane al cărei vulnerabilitate specială. (introdus de Legea nr. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. Articolul 223-15-4 (introdus de Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele fizice vinovate de delictul prevăzut în această secţiune primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. de infracţiunea definită în această secţiune. pentru a conduce acest minor sau această persoană la un act sau o abţinere care îi aduc grave prejudicii. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35.

în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. totală sau parţială. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27 pentru o durată de cel mult cinci ani. vizuale sau sonore ce au servit la realizarea infracţiunii. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. a mai multor sau a ansamblului de unităţi ai întreprinderii ce a servit la comiterea infracţiunea. 2° Confiscarea definită la articolul 131-21 . poate fi pronunţată şi excluderea pieţelor publice cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. în cazurile prevăzute la articolele 223-13 şi 223-14. pot fi luate sau confiscate documentele scrise. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. de a exercita o activitate profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 223-10 până la 223-14 primesc şi interdicţia drepturilor civice. jurisdicţia poate să ordone în plus distragerea. a acestor documente . civile şi de familie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. în cazurile prevăzute de articolul 223-8. 223-8. Articolul 223-17 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 223-3. Secţiunea 7 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 223-16 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-3 până la 223-8. 3° închiderea definitivă sau pentru o durată de cel mult cinci ani a uneia. 223-4. 223-10 până la 223-14 primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia. Articolul 223-2 123 .Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda.

pentru o durată de cel mult un an. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. pentru o durată de cel mult cinci ani. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 5° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. pentru o durată de cel mult cinci ani. nici chiar parţial. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. obligaţia de atingere. dacă el este proprietarul. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. 124 . imobilizarea. dacă delictul a fost comis cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. de a deţine sau de a purta o armă autorizată. 6° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. 2° Interdicţia. 6 VII Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolul 223-1 primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. 5 VIII. a permisului de conducere. 3° Suspendarea.(Legea nr. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. art. pe cheltuiala lor. şi poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. pentru o durată de cel mult cinci ani. 7° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

confiscarea automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. Totuşi. dacă el este proprietarul. 125 . Articolul 223-20 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-1 şi 223-8 primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. cu excepţia cazurilor prevăzute de articolul 224-2. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără ordin de la autorităţile constituite şi în afara cazurilor prevăzute de lege. în afară de pedepsele menţionate de aceste articole. Secţiunea 1 : Despre răpire şi sechestrare Articolul 224-1 (Ordonanţa nr. de a exercita o activitate de matură medicală sau paramedicală. dacă persoana deţinută sau sechestrată este eliberată voluntar înainte de a şaptea zi după ziua perceperii sale. pentru o durată de cel mult cinci ani. interdicţia. Articolul 223-19 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-10 şi 223-11 primesc. Ea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este precedată sau însoţită de torturi sau acte de barbarie sau dacă este urmată de moartea victimei. luarea. fie dintr-o privare de alimente sau de îngrijiri. Articolul 224-2 Infracţiunea prevăzută la articolul 224-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă victima a suferit o mutilare sau o infirmitate permanentă provocată voluntar sau rezultând fie din condiţiile de detenţie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Arestarea. se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. deţinerea sau sechestrarea unei persoane.Articolul 223-18 8° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. pedeapsa este de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro.

6 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea prevăzută de articolul 224-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă este comisă în ceea ce priveşte mai multe persoane. dacă persoana deţinută sau sechestrată sau toate persoanele deţinute sau sechestrate sunt eliberate voluntar în termenul prevăzut de cel de-al treilea aliniat din articolul 224-1. fie pentru favorizarea fugii sau pentru asigurarea impunităţii autorului sau complicelui unei crime sau unui delict. fie pentru a obţine execuţia unui ordin sau a unei condiţii. pedeapsa este de zece ani închisoare. cu excepţia cazului dacă victima sau una don victime a suferit una din atingerile aduse integrităţii sale fizice menţionate în articolul 224-2. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. pedeapsa este de zece ani închisoare dacă persoana prinsă ca ostatic în condiţiile definite în primul aliniat este eliberată voluntar înainte de a şaptea zi după cea a perceperii sale. se pedepseşte cu Articolul 224-5 Dacă victima unei crime din cele prevăzute în articolele 224-1 până la 224-4 este un minor de cincisprezece ani. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. Articolul 224-5-1 (introdus de Legea nr. 12 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 126 . infracţiunea prevăzută de articolul 224-1 treizeci de ani închisoare penală. Totuşi. fără ca ordinul sau condiţia să fi fost executat. 2004-204 din 9 martie 2004 art. deţinută sau sechestrată a fost ostatic fie pentru pregătirea sau facilitarea comiterii unei crime sau a unui delict. 2004-204 din 9 martie 2004 art. luată. Dacă persoana arestată. se pedepseşte cu Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică în cazurile prevăzute de acest articol. în special plata unei răscumpărări. Cu excepţia cazurilor prevăzute în articolul 224-2. Articolul 224-3 (Legea nr. pedeapsa este de închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea douăzeci de ani închisoare penală.

2° închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală. Infracţiunea definită la articolul 224-6 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este însoţită de torturi sau de acte de barbarie dacă duce la moartea uneia sau mai multor persoane. Articolul 224-5-2 (introdus de Legea nr. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. Articolul 224-8 127 . a unui vas sau orice mijloc de transport la bordul cărora persoanele au luat loc. 6 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dacă infracţiunile prevăzute de primul aliniat al articolului 224-1 şi de articolele 224-2 până la 224-5 sunt comise în bandă organizată. a permis evitarea morţii victimei identificarea.Articolul 223-18 Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. pedepsele sunt amenda de 1 000 000 Euro şi: 1° Treizeci ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală. a celorlalţi autori sau complici. dacă este cazul. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. şi a unei platforme fixe situate pe platoul continental. şi Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică în cazurile prevăzute la 1° şi 2°. Primele două aliniate din articolul 132-23 se aplică acestei infracţiuni. dacă este cazul. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Secţiunea 2 : Despre deturnarea de aeronave. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 2004-204 din 9 martie 2004 art. vase sau a oricărui mijloc de transport Articolul 224-6 Luarea în stăpânire sau control prin violenţă sau ameninţare a unei aeronave. se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. a celorlalţi autori sau complici.

a celorlalţi autori sau complici. dacă este cazul. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 224-8-1 (introdus de Legea nr. a drepturilor civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. pentru o durată de cel mult cinci ani. civile şi de familie . Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă. 3° Interdicţia. a permis evitarea morţii victimei identificarea. a celorlalţi autori sau complici. şi Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei crime din cele prevăzute în această secţiune este redusă la jumătate dacă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. de a deţine sau a purta o armă autorizată. 2° Interdicţia. 12 IX Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. 128 . a permis încetarea infracţiunii sau evitarea ca infracţiunea să provoace moartea unui om sau infirmitate permanentă şi identificarea. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 224-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta oricărei persoane de a comunica o informaţie falsă. dacă este cazul. Tentativa infracţiunii prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.(Legea nr. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. de a compromite cu bună ştiinţă securitatea unei aeronave în zbor sau a unui vas se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 359 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr.

rasă sau religie determinată a membrilor sau a anumitor membri ai acestor persoane juridice. comisă cu privire la o persoană fizică sau juridică. reală sau bănuită. sancţionării sau licenţierii unei persoane . 1 Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. rasă sau religie determinată. moravurilor. 2002-303 din 4 martie 2002 art. Articolul 224-7 129 . naţiune. activităţilor lor sindicale. apartenenţei sau neapartenenţei. 2° împiedicarea exercitării normale a unei activităţi economice. aspectului fizic. numelui de familie. aspectului lor fizic. 3° Refuzarea angajării.Secţiunea 1: Discriminări Articolul 225-1 (Legea nr. apartenenţei sau neapartenenţei lor. la o etnie. vârstei. Articolul 225-2 (Legea nr. vârstei. activităţilor sindicale. handicapului. Constituie de asemenea o discriminare orice distincţie făcută între persoanele juridice din cauza originii. caracteristicilor genetice. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro dacă înseamnă: 1° Refuzarea furnizării unui bun sau unui serviciu . la o etnie. orientării lor sexuale. reală sau bănuită. 411 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Discriminarea definită la articolul 225-1. 4 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Constituie o discriminare orice distincţie făcută între persoanele fizice din cauza originii lor. orientării sexuale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. naţiune. 1 Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2001) (Legea nr. 2001-1066 din 16 noiembrie 2001 art. numelui de familie. opiniilor lor politice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4° Subordonarea furnizării unui bun sau serviciu Ia o condiţie temeinică asupra unui din elementele vizate la articolul 225-1 . sănătăţii de. sexului. opiniilor politice. sănătăţii. sexului. handicapului. 2001-1066 din 16 noiembrie 2001 art. situaţiei familiale. situaţiei familiale. caracteristicilor genetice. moravurilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

2002-303 din 4 martie 2002 art. în domeniul angajării. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Dacă refuzul discriminatoriu prevăzut la l°este comis într-un loc public primitor sau în scopul de a interzice accesul. 2° Pedepsele menţionate la 2°.5° Subordonarea unei oferte de angajare. unei cereri de stagiu sau a unei perioade de formare la o condiţie temeinică asupra unuia din elementele vizate la articolul 225-1 . 6° Refuzarea acceptării unei persoane într-unui din stagiile vizate la 2° din articolul L. 8° şi 9° din articolul 131-39. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 4°. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. dacă constau din operaţii ce au ca obiect prevenirea şi acoperirea riscului deces. 3°. conform dispoziţiilor din codul muncii sau legilor cu dispoziţii statutare privind funcţia publică. Articolul 225-4 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. riscurilor ce aduc atingere integrităţii fizice a persoanei sau riscurilor de incapacitate de muncă sau invaliditatea. 130 . pe sex dacă apartenenţa sau neapartenenţa la unul din sexe constituie. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau o concediere bazată pe inaptitudinea constatată medical fie în cadrul titlului IV din cartea II din codul muncii. 5°. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 225-3 (Legea nr. de infracţiunile definite la articolul 225-2. Totuşi. pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro. 4 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Dispoziţiile articolului anterior nu se aplică: 1° Discriminărilor bazate pe starea sănătăţii. 3° Discriminărilor bazate. fie în cadrul legilor ce au dispoziţii statutare cu privire la funcţia publică. 2° Discriminărilor bazate pe starea sănătăţii sau pe handicap. aceste discriminări nu se pedepsesc cu pedepsele prevăzute în articolul anterior dacă se bazează se luarea în consideraţie a testelor genetice predictive ce au ca obiect o boală care nu est încă declarată sau o predispoziţie genetică la o boală. 412-8 din codul securităţii sociale. condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale.

datorită vârstei. familia sa sau persoană fiind în legătură obişnuită cu acesta. infirmităţi. constrângeri. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută în articolul 225-4-1 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1 500 000 Euro dacă este comisă : 1° In privinţa unui minor. 4° în privinţa unei persoane care se afla pe teritoriul Republicii sau la sosirea pe teritoriul Republicii. recrutarea unei persoane. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 5° Dacă persoana a fost pusă în legătură cu autorul faptelor graţie utilizării. fie pentru a permite comiterea împotriva acestei persoane infracţiuni de proxenetism. 3° în privinţa mai multor persoane. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Traficul cu fiinţe umane este. Articolul 224-7 131 . agresiune sau atingeri sexuale. unei boli. transportarea. transferarea. este evidentă sau cunoscută de autor. Articolul 225-4-2 (introdus de Legea nr. de exploatare a cerşetoriei. în schimbul unei remuneraţii sau a oricărui alt fel de avantaj sau promisiunea unei remuneraţii sau avantaj. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat.Secţiunea 1 bis : Despre traficul cu fiinţe umane Articolul 225-4-1 (introdus de Legea nr. pentru a o pune la dispoziţia unui terţ. a unei reţele de telecomunicaţii. 6° în circumstanţele care expun direct persoana în privinţa căreia infracţiunea este comisă la un risc imediat de moarte sau vătămare care poate să provoace o mutilare sau o infirmitate permanentă . 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. condiţii de muncă sau de cazare contrare demnităţii sale. violenţe sau manevre ce vizează pe cel interesat. chiar şi neidentificat. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 7° Prin folosirea de ameninţări. cazarea sau primirea. Traficul de fiinţe umane se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. fie pentru a constrânge această persoană să comită orice crimă sau delict. 2003-239 din 18 martie 2003 art.

infracţiunea de trafic de fiinţe umane se pedepseşte cu pedepse ataşate la crimele sau delictele de care autorul a luat cunoştinţă şi. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) 132 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. 9° De către o persoană numită să participe. Articolul 225-4-5 (introdus de Legea nr. la lupta contra traficului sau menţinerii ordinii publice. Articolul 225-4-6 (introdu de Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. natural sau adoptiv al persoanei victimei infracţiunii prevăzute la articolul 225-4-1 sau de către o persoană care are autoritate asupra ei sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale io conferă. prin funcţiile sale. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Dacă crima sau delictul care a fost comis sau care trebuia să fie comis împotriva persoanei victimei infracţiunii de trafic de fiinţe umane se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată mai mare decât cea a închisorii dată în aplicarea articolelor 225-4-1 până la 225-4-3. dacă această crimă sau delict este însoţită de circumstanţe agravante. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută la articolul 225-4-1 comisă recurgând la torturi sau la acte de barbarie se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 4 500 000 Euro. Articolul 225-4-4 (introdus de Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. de pedepse ataşate singurelor circumstanţe agravante de care a luat cunoştinţă. Articolul 225-4-3 (introdus de Legea nr.8° De către un ascendent legitim. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută la articolul 225-4-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 3 000 000 Euro dacă este comisă în bandă organizată.

2003-239 din 18 martie 2003 art. de infracţiunile prevăzute în această secţiune. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane victime sau autori ai infracţiunilor prevăzute la articolele 225-4-1 până la 225-4-6. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. Articolul 225-4-8 (introdus de Legea nr. dacă este cazul. a celorlalţi autori sau complici.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Articolul 224-7 133 . aceasta este de douăzeci de ani. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Tentativa delictelor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. Articolul 225-4-9 (introdu de Legea nr. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda ed 750 000 Euro. a celorlalţi autori sau complici. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Neputinţa justificării resurselor corespunzând modului său de viaţă. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. dacă este cazul. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 225-4-7 (introdus de Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 12 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană ca a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă.

134 . 60 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. Articolul 225-6 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. antrenarea sau deturnarea unei persoane în vederea prostituţiei sau exercitarea asupra acesteia a unei presiuni pentru a se prostitua sau a continua să se prostitueze. 3° Angajarea. asistenţă sau reeducare realizată de organismele calificate în privinţa persoanelor aflate în pericol de prostituţie sau care practică prostituţia. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul este una din următoarele fapte realizate de orice persoană în orice mod: 1° Ajutarea. Proxenetismul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.Secţiunea 2 : Despre proxenetism şi infracţiunile rezultante Articolul 225-5 (Legea nr. asistarea sau apărarea prostituţiei aproapelui. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2° Obţinerea de profit din prostituţia aproapelui. control. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 4° împiedicarea acţiunii de prevenire. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Este asimilată cu proxenetismul şi pedepsită cu pedepsele prevăzute de articolul 225-5 oricare din faptele de mai jos realizate de orice persoană în orice mod: 1° Intermedierea între două persoane din care una practică prostituţia şi cealaltă exploatează sau recompensează prostituţia aproapelui. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 2° Facilitatea pentru un proxenet a justificării resurselor fictive . împărţirea produselor sau primirea subvenţiilor unei persoane care obişnuieşte să practice prostituţia. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3° Neputinţa justificării a resurselor ce corespund modului său de viaţă trăind cu o persoană care practică de obicei prostituţia sau fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce practică prostituţia.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie la sosirea pe teritoriul Republicii. infirmităţi. 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. la protecţia sănătăţii sau la păstrarea ordinei publice. 8° Prin utilizarea constrângerii. 5° De către un ascendent legitim. a unei reţele de telecomunicaţii. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1500000 euro dacă este comis : 1° în privinţa unui minor . 9° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini.Articolul 225-7 (Legea nr. fără să constituie o bandă organizată. datorită vârstei. violenţelor sau manevrelor. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Articolul 224-7 135 . 4° în privinţa unei persoane care a fost incitată să practice prostituţia fie în afara teritoriului Republicii. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. prin funcţiile sale. 7° De către o persoană care poartă o armă asupra sa. 3° în privinţa mai multor persoane . unei boli. este evidentă sau cunoscută de autor. 6° De către o persoană chemată să participe. 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 10° Graţie utilizării. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 225-7-1 (Legea nr. natural sau adoptiv al persoanei care se prostituează sau de către o persoană care are autoritate asuprea acesteia sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. la lupta contra prostituţiei.

art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. punerea în funcţiune. Articolul 225-10 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. (Ordonanţa nr. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul comis recurgând la torturi sau acte de barbarie se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 4500000 euro. finanţarea sau contribuirea la finanţarea unei unităţi de prostituţie . 2003-239 din 18 martie 2003 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în acest articol. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 51 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro una din următoarele fapte. acţionând direct sau de o persoană interpusă: 1° Deţinerea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art.(Legea nr. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 3000000 euro dacă este comis în privinţa unui minor de cincisprezece ani. dirijarea. exploatarea. Articolul 225-8 (Ordonanţa nr. realizate de orice persoană. administrarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 50 1°. Articolul 225-9 136 . 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul prevăzute în articolul 225-7 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 3000000 euro dacă este comis în bandă organizată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

2003-239 din 18 martie 2003 art. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. dacă este cazul. Articolul 225-10-1 (introdus de Legea nr. administrarea. 4° Vinderea. prin orice fel de mijloc. 3° Vinderea sau punerea la dispoziţia uneia sau mai multor persoane a locurilor sau plasamentelor neutilizate de public. finanţarea sau contribuirea la finanţarea unei unităţi deschisă publicului sau utilizată de public. în orice fel. închirierea sau punerea la dispoziţia uneia sau mai multor persoane. 137 . de a racola public aproapele în vederea incitării relaţiilor sexuale în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie se pedepseşte cu două luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro.2° Deţinerea. dacă este cazul. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. a celorlalţi autori sau complici. acceptarea sau tolerarea în mod obişnuit a faptului ca una sau mai multe persoane practică prostituţia în interiorul unităţii sau a anexelor sale sau căutând clienţi în vederea prostituţiei. Articolul 225-11-1 (introdus de Legea nr. a unor automobile de orice natură ştiind că acestea vor practica prostituţia. 2003-239 din 18 martie 2003 art. exploatarea. inclusiv printr-o atitudine chiar pasivă. Articolul 225-11 (Legea nr. 50 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Acţiunea. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. ştiind că acestea vor practica prostituţia . 12 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. aceasta este de douăzeci ani. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute la 1° şi 2° din acest articol. a celorlalţi autori sau complici. dirijarea. punerea în funcţiune. 2004-204 din 9 martie 2004 art. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară.

în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. a relaţiilor sexuale din partea unei persoane care practică prostituţia. 138 . inclusiv în mod ocazional. de infracţiunile definite la articolele 225-5 până la 225-10. acceptarea sau obţinerea. 2002-305 din 4 martie 2002 art. Articolul 225-12-2 (Legea nr. infirmităţi. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. acceptarea sau obţinerea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. datorită unei boli. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 2002-305 din 4 martie 2002 art. în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie.(Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie. 5° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro: 1° Dacă infracţiunea este comisă în mod obişnuit sau în privinţa mai multor persoane . 50 3°. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. dacă această persoane prezintă o vulnerabilitate specială. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 4° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Solicitarea. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. Secţiunea 2 bis : Despre recurgerea la prostituţie a minorilor sau persoanelor foarte vulnerabile Articolul 225-12-1 (Legea nr. 50 3°. evidentă sau cunoscută de autor. a relaţiilor de natură sexuală din partea unui minor care practică prostituţia. inclusiv în mod ocazional. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse solicitarea.

50 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. obişnuit pe teritoriul francez. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. a unei reţele de comunicaţie. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. 50 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) în cazul în care delictele prevăzute de articolele 225-12-1 şi 225-12-2 sunt comise în străinătate de către un francez sau de către o persoană ce îşi are domiciliu. 3°. de infracţiunile definite în această secţiune. legea franceză se aplică prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile din a doua frază a articolului 113-8 nu se aplică. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. 2° Pedepsele menţionate la 2°. Articolul 225-12-4 (Legea nr.Articolul 225-12 2° Dacă persoane a fost pusă în legătură cu autorul faptelor graţie utilizării. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 3° Dacă faptele sunt comise de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. 5°. 139 . 8° şi 9° din articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 4°. Articolul 225-12-3 (Legea nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art.

64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro dacă este comisă : 1° în privinţa unui minor. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei este una din următoarele fapte realizate de orice persoană în orice mod: 1° Organizarea cerşetoriei aproapelui în vederea câştigării de profit. împărţirea beneficiilor sau primirea câştigurilor unei persoane care practică de obicei cerşetoria. Este asimilată cu exploatarea cerşetoriei fapta de a nu putea justifica resursele corespunzătoare modului său de viaţă exercitând o influenţă.Secţiunea 2 ter : Despre exploatarea cerşetoriei Articolul 225-12-5 (introdus de Legea nr. unei boli. sau exercitarea asupra ei a unei presiuni pentru ca ea să cerşească sau să continue cerşetoria. este evidentă sau cunoscută de autor. asupra uneia sau mai multor persoane ce practică cerşetoria sau fiind în relaţie obişnuită ci aceasta sau cu acestea din urmă. 2003-239 din 18 martie 2003 art. datorită vârstei. infirmităţi. permanentă sau nu. 4° Angajarea. 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 2° Câştigarea de profit din cerşetoria aproapelui. 140 . 3° în privinţa mai multor persoane. 3° Angajarea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. antrenarea sau deturnarea în scopul îmbogăţirii personale a unei persoane în vederea practicării unui serviciu printr-un dar pe vale publică. antrenarea sau deturnarea unei persoane în vederea practicării cerşetoriei. Articolul 225-12-6 (introdus de Legea nr. Exploatarea cerşetoriei se pedepseşte cu trei ani închisoare şi au amenda de 45 000 Euro.

violenţelor sau manevrelor asupra persoanei care practică cerşetoria. Secţiunea 3 : Despre condiţiile de muncă şi cazare contrare demnităţii persoanei Articolul 225-13 (Ordonanţa nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. fără ca acestea să constituie o bandă organizată.Articolul 225-12 4° în privinţa unei persoane care a fost incitată să practice cerşetoria fie în afara teritoriului Republicii. natural sau adoptiv al persoanei care cerşeşte sau de către o persoană care are autoritatea asupra ei sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 225-14 (Ordonanţa nr. 6° Cu utilizarea constrângerii. 5° De către un ascendent legitim. 2003-239 din 18 martie 2003 art. fie la sosirea pe teritoriul Republicii. a cărei vulnerabilitate sau stare de dependinţă sunt evidente sau cunoscute de autor. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei aproapelui se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1 500 000 Euro dacă este comisă în bandă organizată. 34 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) 141 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (introdus de Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 33 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Obţinerea de la o persoană. asupra familiei sale sau asupra unei persoane care este de obicei în relaţie cu aceasta. 7° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autori sau de complici. furnizarea de servicii neretribuite sau în schimbul unei retribuţii fără legătură cu importanţa muncii realizate se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro.

a cărei vulnerabilitate sau stare de dependenţă sunt evidente sau cunoscute de autor. Articolul 225-15 (Ordonanţa nr. la condiţii de muncă sau cazare incompatibile cu demnitate umană se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro.Supunerea unei persoane. 98-657 din 29 iulie 1998 art. minorii sau persoanele care au fost victime ale faptelor descrise de aceste articole la sosirea lor pe teritoriul francez sunt considerate ca persoane vulnerabile sau în situaţia de dependinţă. 36 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pentru aplicarea articolelor 225-13 şi 225-14. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 225-16 (Legea nr. 35 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunile definite la articolele 225-13 şi 225-14 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 200000 euro dacă sunt comise în privinţa mai multor persoane. Articolul 225-15-1 (introdus de Legea nr. se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 200 000 Euro. 124 Monitorul Oficial din 31 iulie 1998) 142 . Dacă sunt comise în privinţa mai multor persoane printre care figurează unul sau mai mulţi minori. Dacă sunt comise în privinţa unui minor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art.

Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal de infracţiunile definite în acest subtitlu. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Secţiunea 3 bis : Despre farsele făcute noilor veniţi Articolul 225-16-1 (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . de infracţiunile definite la articolele 225-13 până la 225-15. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. împotriva voinţei sale sau nu. unei boli. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. ameninţări sau atingeri sexuale. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131 -39 . punerea de către o persoană a aproapelui. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. este evidentă sau cunoscută de autor. să suporte sau să comită acte umilitoare sau degradante la manifestaţiile sau reuniunile restrânse în mediul şcolar şi socio-educativ se pedepseşte puni cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Articolul 225-16-2 (Legea nr. infirmităţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 225-16-1 se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă este comisă asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 143 . 3° Confiscarea fondurilor de comerţ destinat cazării persoanelor şi servind comiterii infracţiunii prevăzute la articolul 225-14. datorită vârstei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In afară de cazurile de violenţe. 98-468 din 17 iunie 1998 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice atingere adusă integrităţii cadavrului. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. mormintelor sau monumentelor ridicate în memoria celor decedaţi se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. naţiune.Articolul 225-16-3 (introdus de Legea nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. Pedeapsa este de doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro dacă infracţiunile definite în aliniatul precedent au fost însoţite de atingerea adusă integrităţii cadavrului. prin orice fel de mijloc. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . pedepsele sunt de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro pentru infracţiunile definite în primele două aliniate din 144 . Violarea sau profanarea. a cavourilor. prin orice fel de mijloc. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. rasă sau religie determinată. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. reale sau bănuite. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 225-18 (Ordonanţa nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. a persoanelor decedate la o etnie. de infracţiunile comise la manifestaţiile sau reuniunile restrânse în mediul şcolar şi socio-educativ prevăzute de articolele 225-16-1 şi 225-16-2. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dacă infracţiunile definite în articolul precedent au fost comise din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. Secţiunea 4 : Atingeri aduse respectului datorat celor decedaţi Articolul 225-17 (Ordonanţa nr.

Secţiunea 5 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 225-19 (Legea nr. 98-657 din 29 iulie 1998 art. 3° Pedeapsa menţionată la 1° la articolul 131-39 pentru infracţiunile definite de articolul 225-18. 3° închiderea. 44 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1 şi 3 din acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor prevăzute la 2° şi 3° din articolul 131-26 pentru o durată de cel mult cinci ani. 145 . 2001-504 din 12 iunie 2001 art. a unuia sau mai multor sau a unui ansamblu de unităţi aparţinând persoanei condamnate. 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . 2° Pedepsele menţionate la 1° până la 9° din articolul 131-39. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. pentru o durată de cel mult cinci ani sau cu titlu definitiv.articolul 225-17 şi de cinci ani închisoare şi amenda până la 75000 euro pentru cea definită în ultimul aliniat din acest articol. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 225-18-1 (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 11 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în articolele 225-17 şi 225-18. 124 Monitorul Oficial din 31 iulie 1998) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art.

2003-239 din 18 martie 2003 art. (Legea nr.4° Excluderea de pe pieţele publice cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 641. 2 şi 2 ter din acest capitol. Secţiunea 6 : Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolul 225-10 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Retragerea definitivă a licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . fie cu titlu definitiv. 64 L 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. de a deţine sau de a purta o armă autorizată. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. 4° Interdicţia de a exploata. 2. 6° Obligaţia de atingere a unui stagiu de cetăţenie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . pentru o durată de cel mult cinci ani. 2" Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1 bis. unităţile deschise publicului sau utilizate de public enumerate în decizia de condamnare. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 6° Interdicţia. 5° Interdicţia. Articolul 225-21 (Legea nr. de a fi angajat cu orice fel de titlu şi de a lua sau păstra o oarecare contribuţie financiară. 2 bis şi 2 ter din acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2° Interdicţia de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. pentru o durată de cel mult cinci ani. civile şi de familie. direct sau indirect. 5° Confiscarea fondurilor de comerţ destinate cazării persoanelor şi servind la comiterea infracţiunii prevăzute de articolul 225-14 . Articolul 225-20 146 . 3° Interdicţia sejurului. de a părăsii teritoriul Republicii. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la secţiunile 1 bis. 2002-305 din 4 martie 2002 art.

2° Rambursarea cheltuielilor de repatriere a victimei sau victimelor. divizate sau nu. cu excepţia aceleia prevăzută de articolul 225-10-1.2° închiderea. (Legea nr. a întregii unităţi sau a unor părţi din unitate utilizate în vederea prostituţiei . Articolul 225-24 Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 225-5 până la 225-10 primesc şi următoarele: 1° Confiscarea bunurilor mobiliare ce au servit direct sau indirect la comiterea infracţiunii cât şi produsele infracţiunii deţinute de o persoană alta decât persoana ce practică prostituţia. Articolul 225-23 închiderea temporară prevăzută de al treilea aliniat (2°) din articolul 225-22 duce la suspendarea licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant pentru aceeaşi durată. mobile sau imobile. 3° Confiscarea fondului de comerţ. primesc de asemenea pedeapsa complementară de confiscare a tuturor bunurilor lor sau numai a unei părţi din acestea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 1 : Despre atingerea adusă vieţii private Articolul 226-1 (Ordonanţa nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Termenul de preempţiune al acesteia este suspendat în timpul închiderii. închiderea definitivă prevăzută la articolul 225-22 duce la retragerea definitivă a licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant. 35 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele fizice şi juridice recunoscute vinovate de infracţiunile prevăzute la secţiunile 1 bis şi 2 din acest capitol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 147 . cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. de orice natură ar fi ele. 37 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art.

Articolul 226-3 Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fabricarea. importarea. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. fără consimţământul autorului lor. localizarea sau vânzarea. în absenţa autorizaţiei ministeriale ale căror condiţii de concesiune sunt stabilite prin decretul Consiliului de State. aducerea sau încuviinţarea aducerii la cunoştinţa publicului sau a unui terţ sau utilizarea în orice mod a vreunei înregistrări sau document obţinut cu ajutorul unuia din actele prevăzute de articolul 226-1. deţinerea. când erau în măsură să o facă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Introducerea sau deţinerea în domiciliul aproapelui cu ajutorul unor manevre. 2° Realizarea. oferta. de aparate concepute pentru realizarea operaţiilor ce pot constitui infracţiunea prevăzută de cel de-al doilea aliniat din articolul 226-15 sau care. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse păstrarea. ameninţări. fără consimţământul acesteia. Dacă delictul prevăzut de aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. înregistrarea sau transmiterea. Dacă actele menţionate în acest articol au fost îndeplinite la vedere şi cu ştiinţa celor interesaţi fără ca aceştia să se opună. Articolul 226-4 (Ordonanţa nr.Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro atingerea voluntară. consimţământul acestora este presupus. adusă intimităţii vieţii private aproapelui: 1° Captarea. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea unei publicităţi în favoarea unui aparat capabil să permită comiterea infracţiunilor prevăzute în articolul 226-1 şi în al doilea aliniat din articolul 226-15 dacă această publicitate constituie o incitare la comiterea acestei infracţiuni. Articolul 225-20 148 . concepute pentru detectarea de la distanţă a conversaţiilor. a imaginii unei persoane care se află într-un loc privat. înregistrarea sau transmiterea. constrângere. în afara cazurilor în care legea o permite. permit realizarea infracţiunii prevăzute la articolul 226-1 şi care figurează pe listă întocmită în condiţiile stabilite de acelaşi decret. prin orice fel de procedeu. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. a cuvintelor pronunţate cu titlu privat sau confidenţial. expoziţia.

acţiunea publică nu poate fi exercitată decât la plângerea victimei. 2° Interdicţia.Tentativa infracţiunilor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. dacă nu este evident că este vorba de un montaj sau dacă nu sunt menţionate acestea în mod expres. 149 . 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. prin orice mod. montajul realizat cu cuvintele sau imaginea unei persoane fără consimţământul său. Articolul 226-7 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro publicarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 226-6 în cazurile prevăzute de articolele 226-1 şi 226-2. sau a reprezentantului său. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. de a exercita direct sau indirect activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Secţiunea 2 : Despre atingerea adusă reprezentării persoanei Articolul 226-8 (Ordonanţa nr. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunile definite în această secţiune.

nu se poate lua o hotărâre în privinţa urmăririlor exercitate împotriva autorului denunţării decât după decizia ce pune capăt definitiv procedurii cu privire la fapta denunţată. în orice alt caz. tribunalul anunţat de urmăririle contra denunţătorului apreciază pertinenţa acuzaţiilor aduse de acesta. Falsitatea faptei denunţate rezultă în mod necesar din decizia. devenită definitivă. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie unei autorităţi ce are autoritatea să-i de urmare sau să anunţe autoritatea competentă. sau de punere în libertate. efectuată prin orice mijloc şi îndreptată contra unei persoane determinate. Articolul 226-9 Articolele 226-5 şi 226-7 se aplică acestei secţiuni. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. dacă este adresată fie unui funcţionar din justiţie sau din poliţia administrativă sau judiciară. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . a achitare. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. care declară că realitatea faptei nu este stabilită sau că aceasta nu este imputabilă persoanei denunţate. Articolul 226-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Dacă fapta denunţată a făcut loc la urmăriri penale. Articolul 226-11 150 . dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. Secţiunea 3 : Despre denunţarea calomnioasă Articolul 226-10 (Ordonanţa nr. administrative sau disciplinare şi pe care o ştim inexactă în totalitate sau parţial. a unei fapte care poate să ducă la sancţiuni judiciare. de infracţiunile definite în articolul 226-10.Dacă delictul prevăzute de aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. fie superiorilor ierarhici sau angajatorului persoanei denunţate. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Denunţarea.

Articolul 226-11 151 . cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. în plus. nu se aplică: 1° Celui care informează autorităţile judiciare.2° Interdicţia. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 15 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. inclusiv dacă este vorba de atingeri sexuale. fie din cauza unei funcţii sau a unei misiuni temporare. 89 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) (Legea nr. aduce la cunoştinţa procurorului Republicii maltratările sau privaţiunile pe care le-a constatat. prefectul poliţiei despre caracterul periculos pentru ei sau pentru aproapele persoanelor care le consultă şi de care ştiu că deţin o armă sau că şi-au manifestat intenţia de a deţine una. medicale sau administrative despre privaţiuni sau maltratări. 85 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) (Legea nr. la Paris. Dacă victima este minoră. acordul său nu este necesar. 3° Profesioniştilor din domeniul sănătăţii sau din acţiunea socială care informează prefectul şi. cu acordul victimei. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Semnalarea autorităţilor competente efectuată în condiţiile prevăzute în acest articol nu poate face obiectul nici unei sancţiuni disciplinare. 2004-1 din 2 ianuarie 2004 art. 11 Monitorul Oficial din 3 ianuarie 2004) Articolul 226-13 nu se aplică în cazurile în care legea impune sau autorizează destăinuirea secretului. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Destăinuirea unei informaţii cu caracter secret de către o persoană care este depozitara sa fie prin starea socială sau profesie. sexuale sau psihice de orice natură. de a exercita direct sau indirect activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. în exercitarea profesiunii sale şi care îi permit să bănuiască că au fost comise unele violenţe fizice. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2° Medicului care. (Legea nr. Paragraful 1: Despre atingerea adusă secretului profesional Articolul 226-13 (Ordonanţa nr. pe plan fizic sau psihic. 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. de care a avut cunoştinţă şi care au fost aplicate unui minor sau unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei sau incapacităţii sale fizice sau psihice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

NOTĂ : Legea 2004-1 din 3 ianuarie 2004 art. 226-14 din codul penal se aplică în Noua Caledonie. în Polynesia franceză şi în insulele Wallis şi Futuna. 16: Dispoziţiile articolului L. Paragraful 2 : Despre atingerea adusă secretul corespondenţelor Articolul 226-11 152 .

(introdus de Legea nr. a corespondenţelor emise. 2004-801 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Deschiderea. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse interceptarea. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro. transmise sau primite prin telecomunicaţii sau instalarea aparatelor concepute pentru realizarea acestor interceptări. inclusiv din neglijenţă. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 153 . chiar prin neglijenţă. chiar şi prin neglijenţă. nerespectarea. 360 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus. utilizarea sau divulgarea. la fişiere şi libertăţi. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. deturnarea. a corespondenţelor sosite sau nu la destinaţie şi adresate terţilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Dacă a realizat sau a pus să se realizeze o prelucrare de date cu caracter personal în condiţiile prevăzute de I sau II din articolul 24 din legea nr. suprimarea. a prelucrărilor de date cu caracter personal fără să fie respectate formalităţile prealabile punerii lor în operă prevăzute de lege se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. comisă cu rea voinţă. întârzierea sau deturnarea. a unei prelucrări care a făcut obiectul uneia din măsurile prevăzute la 2° din I din articolul 45 din legea nr. comisă cu rea voinţă. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea. Secţiunea 5 : Atingeri aduse drepturilor unei persoane rezultate din fişiere sau prelucrări informatice Articolul 226-16 (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea. 2004-801 din 6 august 2004 art. sau luarea frauduloasă la cunoştinţă despre ele. a normelor simplificate sau de exonerare stabilite în acest scop de Comisia naţională a informaticii şi libertăţilor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro.Articolul 226-15 (Ordonanţa nr.

a unei prelucrări de date cu caracter personal incluzând printre datele pe care poartă numărul de înscriere a persoanelor în repertoriul naţional de identificare a persoanelor fizice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 226-15 (Ordonanţa nr. 154 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Colectarea de date cu caracter personal printr-un mijloc fraudulos. 2004-801 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în afară de cazurile în care prelucrarea a fost autorizată în condiţiile prevăzute de legea nr. 4 Monitorul Oficial din 2 iulie 1994) (Ordonanţa nr. neloial sau ilicit se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro amendă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-16-1 (introdus de Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea sau punerea să se realizeze. 2004-801 din 6 august 2004 art. Articolul 226-17 (Ordonanţa nr. 2004-801 din 6 august 2004 art. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus. 94-548 din 1 iulie 1994 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea sau punerea să se realizeze a unei prelucrări de date cu caracter personal fără Articolul 226-18 (Legea nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art.punerea în operă a măsurilor prescrise la articolul 34 din legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea unei prelucrări de date cu caracter personal cu privire la o persoană fizică în ciuda opunerii acestei persoane. 2004-801 din 6 august 2004 art. dacă această prelucrare răspunde în scopul prospecţiunii. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 226-18-1 (introdus de Legea nr. sau dacă această opunere se bazează pe motive legitime. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 2004-801 din 6 august 2004 art. în special comercială. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 155 . Articolul 226-19 (Ordonanţa nr.

filozofice sau religioase. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Stocarea datelor cu caracter personal dincolo de durata prevăzută de lege sau regulament. opiniile politice. sau de declaraţia prealabilă adresată Comisie naţionale a informaticii şi libertăţilor. punerea sau stocarea în memorie informatică. statistice sau ştiinţifice în condiţiile prevăzute de lege. direct sau indirect. de natura datelor transmise şi a destinatarilor acestora. condamnări sau măsuri de cauţiune. Articolul 226-19-1 (introdus de Legea nr. sau care sunt legate de sănătatea sau orientarea sexuală a acestora. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 2° în ciuda opunerii persoanei respective sau. prelucrarea în alte scopuri decât istorice. de cererea de autorizare sau avizare. fără consimţământul expres al celui interesat. în ciuda refuzului exprimat de aceasta în timpul vieţii. în afară de cazurile prevăzute de lege. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) în caz de prelucrare de date cu caracter personal având ca scop cercetarea în domeniul sănătăţii. dacă legea o prevede. 2000-321 din 12 aprilie 2000 art. numai dacă această stocare se efectuează în scopuri istorice. rectificare şi opunere. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2004-801 din 6 august 2004 art. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro realizarea unei prelucrări: 1° Fără să fi informat individual în prealabil persoanele în contul cărora datele cu caracter personal sunt culese sau transmise despre dreptul lor de acces. punerea sau stocarea în memorie informatică a datelor cu caracter personal cu privire la infracţiuni. în afara cazurilor prevăzute de lege. 5 Monitorul Oficial din 13 aprilie 2000) 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în absenţa consimţământului clar şi expres al persoanei. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 156 . a datelor cu caracter personal care. Articolul 226-20 (Legea nr. sau dacă este vorba de o persoană decedată. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. statistice sau ştiinţifice a datelor cu caracter personal stocate dincolo de durata menţionată în primul aliniat. sau apartenenţele sindicale ale persoanelor. fac să apară originile rasiale sau etnice.în afara cazurilor prevăzute de lege. 2004-801 din 6 august 2004 art.

2004-801 din 6 august 2004 art. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta. actul reglementar sau decizia Comisie naţionale a informaticii şi libertăţilor ce autorizează prelucrarea automată sau prin declaraţii prealabile punerii în operă a acestei prelucrări. fără autorizaţia celui interesat. realizată de orice persoană ce deţine date cu caracter personal cu ocazia înregistrării. la cunoştinţa unui terţ care nu a re capacitatea de a le primi se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 2004-801 din 6 august 2004 art. Articolul 226-22-1 (introdus de Legea nr. a datelor cu caracter personal a cărei divulgare ar avea ca efect atingerea adusă consideraţiei celui interesat sau intimităţii vieţii sale. cu ocazia înregistrării. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 157 . 95-116 din 4 februarie 1995 art. urmărirea nu poate fi exercitată decât la plângerea victimei. Divulgarea prevăzută în aliniatul precedent se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro dacă a fost comisă din imprudenţă sau neglijenţă. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta. clasării. transmisiei lor sau a oricărei forme de prelucrare. realizată de orice persoană care a adunat. în cazurile prevăzute în cele două aliniate precedente. de deturnare a acestor informaţii din finalitatea aşa cum este definită de dispoziţia legislativă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 34 Monitorul Oficial din 5 februarie 1995) (Ordonanţa nr. clasării. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Articolul 226-21 (Legea nr. sau a reprezentantului său legal. 2004-801 din 6 august 2004 art. de a aduce aceste date. transmisiunii lor sau a unei alte forme de prelucrare.

(Ordonanţa nr. Articolul 226-22-2 (introdus de Legea nr. 3°. Articolul 226-24 (Legea nr. 14II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. Articolul 226-23 (Legea nr. 8° şi 9° din articolul 131-39. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. ştergerea tuturor datelor cu caracter personal sau a unei părţi din acestea ce fac obiectul prelucrării dând locul infracţiunii poate fi ordonată. 5°. de a transfera sau a pune să se transfere date cu caractere personal ce fac obiectul sau sunt destinate să facă obiectul unei prelucrări către un Stat ce nu aparţine Comunităţii europene în încălcarea măsurilor luate de Comisia Comunităţilor europene sau de Comisia naţională a informaticii şi libertăţilor menţionate la articolul 70 din legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Dispoziţiile articolului 226-19 se aplică prelucrărilor neautomate de date cu caracter personal a căror punere în operă nu se limitează la exercitarea activităţilor exclusiv personale. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta. 2004-801 din 6 august 2004 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în afara cazurilor prevăzute de lege. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 4°. 2004-801 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 158 . Membrii şi agenţii Comisiei naţionale a informaticii şi libertăţilor sunt abilitaţi să constate ştergerea acestor date. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) în cazurile prevăzute de articolele 226-16 până la 226-22-1. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 7°. 2° Pedepsele menţionate la 2°. 2004-801 din 6 august 2004 art.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 6 : Atingeri aduse persoanei ce rezultă din examinarea caracteristicilor sale genetice sau din identificarea prin amprentele sale genetice 159 .

8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.Articolul 226-25 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. (Ordonanţa nr. Articolul 226-26 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. fără să-i fi cerut în prealabil consimţământul în condiţiile prevăzute de articolul 16-10 din codul civil. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Deturnarea din finalităţile lor medicale sau din cercetarea ştiinţifică a informaţiilor culese cu privire la o persoană prin examinarea caracteristicilor sale genetice se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. art. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 361 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Examinarea caracteristicelor genetice ale unei persoane în alte scopuri decât cele medicale sau de cercetare ştiinţifică. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 5 V Monitorul Oficial din 7 august Articolul 226-27 160 . 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 4 III. sau în scopuri medicale sau de cercetare ştiinţifică. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.

8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) 2004) Identificarea unei persoane prin amprentele sale genetice în scopuri medicale sau de cercetare ştiinţifică fără să-i fi obţinut consimţământul în condiţiile prevăzute de articolul 16-11 din codul civil se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 161 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetă sau de instrucţie luată printr-o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare Articolul 226-28 (Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Articolul 226-28 (Legea nr. Cercetarea identificări cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. 145-16 din codul sănătăţii publice. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţiuni condusă de forţele armate sau formaţiunile corelate. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetă sau de instrucţie luată printr-o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 .(Legea nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fie titularul agrementului prevăzut la articolul L. 94-653 din 29 iulie 1994 art.

2005-270 din 24 martie 2005 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131 -38 . 2004-800 din 6 august 2004 art. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3°. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 5°. 226-27 şi 226-28 se pedepseşte c aceleaşi pedepse. 2° Pedepseşte menţionate la 2°. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr.(Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 162 . 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Tentativa infracţiunilor la articolele 226-25. 94-653 din 29 iulie 1994 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 7°. 93 IIMonitorul Oficial din 26 martie 2005 în vigoare la 1 iulie 2005) Articolul 226-29 (Legea nr. Articolul 226-30 (Legea nr. Secţiunea 7 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 226-31 (introdus de Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) (Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 226-26. 94-653 din 29 iulie 1994 art. de infracţiunile definite în această secţiune. 4°. 8° şi 9° din articolul 131-39. 2004-800 din 6 august 2004 art. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

3° Interdicţia. 2° Interdicţia de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute la articolul 226-28 şi de tentativa acestor infracţiuni ce au calitatea de expert judiciar sunt de asemenea şterse de pe lista pe care sunt înscrise. Abandonul unui minor de cincisprezece ani urmat de moartea acestuia se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Secţiunea 2 : Despre abandonul familiei 163 . civile şi de familie. confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau obiectului care este produsul acesteia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. pentru o durată de cel mult cinci ani. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) 1° Interdicţia drepturilor civice. 5° în cazul prevăzut de articolele 226-1 până la 226-3. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 1 : Despre abandonul minorului Articolul 227-1 (Ordonanţa nr.(Legea nr. de a deţine sau purta o armă autorizată. Articolul 227-2 Abandonul unui minor de cincisprezece ani care a dus la o mutilare sau o infirmitate permanentă a acestuia se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. 226-8. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. cu condiţia ca circumstanţele abandonului să fi permis asigurarea sănătăţii şi securităţii acestuia. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Abandonul unui minor de cincisprezece ani într-un loc oarecare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Confiscarea aparatelor vizate de articolul 226-3 este obligatorie. 226-15 şi 226-28.

Articolul 227-4 (Ordonanţa nr. VI. o contribuţie. nu îşi anunţă creditorul de schimbarea domiciliului într-un termen de o lună de la această schimbare. 164 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Neexecutarea. este obligată să plătească o pensie. a unei decizii judiciare sau a unei convenţii judiciar omologată ce îi impune să plătească în favoarea unui copil minor. al unui ascendent sau al soţului/soţiei o pensie. de către o persoană. subvenţii sau prestaţii de orice natură datorate din cauza uneia din obligaţiile familiale prevăzute de titlurile V. legitim. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 12 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. Infracţiunile prevăzute de primul aliniat din acest articol sunt asimilate cu abandonurile familiei pentru aplicarea lui 3° din articolul 373 din codul civil. în condiţiile prevăzute la articolul 227-3. subvenţii sau prestaţii de orice natură. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. al unui descendent. natural sau adoptiv. VII şi VIII din cartea I din codul civil. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană care. Articolul 227-4-1 (introdus de Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. rămânând mai mult de două luni fără să se achite integral de această obligaţie. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 227-3 (Ordonanţa nr. o contribuţie.

în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . nu îşi anunţă schimbarea domiciliului. Secţiunea 3 : Despre atingerile aduse exercitării autorităţii părinteşti Articolul 227-5 (Ordonanţa nr. celor care pot exercita în privinţa copiilor un drept de vizită sau de găzduire în virtutea unei sentinţe sau a unei convenţii judiciar omologată. 2° Pedepseşte menţionate la 2° până la 9° din articolul 131-39. Articolul 227-6 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 96-604 din 5 iulie 1996 art. copiii săi locuind împreună cu aceasta. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană care îşi schimbă domiciliul în altă parte. într-un termen de o lună de la această schimbare. 27 Monitorul Oficial din 6 iulie 1996) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Refuzul pe nedrept de a arăta un copil minor unei persoane care are dreptul să-1 reclame se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 165 .

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. natural sau adoptiv.Articolul 227-7 (Ordonanţa nr. Articolul 227-9 (Ordonanţa nr. Dacă persoana vinovată de faptele definite de articolele 227-5 şi 227-7 a fost decăzută din autoritatea părintească. 166 . Articolul 227-8 (Ordonanţa nr. Articolul 227-11 Tentativa infracţiunilor prevăzute la articolele 227-7 şi 227-8 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. un copil minor din mâinile celor care îşi exercită autoritatea părintească sau cărora acesta a fost încredinţat sau la care acesta îşi are domiciliul obişnuit. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană alta decât cele menţionate la articolul 227-7 de a sustrage. sustrage un copil minor din mâinile celor care îşi exercită autoritatea părintească sau cărora acesta a fost încredinţat sau la care acesta îşi are domiciliul obişnuit. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 16 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Faptele definite de articolele 227-5 şi 227-7 se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro: 1° Dacă copilul minor este reţinut mai mult de cinci zile fără cei care au drept să reclame că le-a fost arătat să ştie unde se află. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice ascendent legitim. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Dacă copilul minor este reţinut pe nedrept în afara teritoriului Republicii. fără fraudă sau violenţă. aceste fapte se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2002-305 din 4 martie 2002 art.

fie prin dar. între o persoană care doreşte să adopte un copil şi un părinte care doreşte să-şi abandoneze copilul născut sau care urmează să se nască se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 227-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Intervenirea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea fie în scop lucrativ. ameninţare sau abuz de autoritate. promisiune. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 4 : Atingeri aduse filiaţiei Articolul 227-12 (Legea nr. 167 . 4 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. a părinţilor sau a unui dintre ei ca să abandoneze un copil născut sau care urmează să se nască se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. într-un scop lucrativ.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. simularea sau disimularea care a dus la o atingere a stării civile unui copil se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) înlocuirea voluntară. 7°. Dacă aceste fapte au fost comise cu titlu obişnuit sau într-un scop lucrativ.Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la al doilea aliniat intervenirea între o persoană sau un cuplu ce doreşte să primească un copil sau o femeie care acceptă să poarte sarcina acestui copil în vederea abandonării. Secţiunea 5 : Despre punerea în pericol a minorilor Articolul 227-15 168 . Articolul 227-14 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Tentativa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Tentativa infracţiunilor prevăzute de al doilea şi al treilea aliniat din acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 8° şi 9° din articolul 131-39. 3°. 2° Pedepseşte menţionate la 2°. pedepsele sunt dublate. Articolul 227-13 COrdonanţa nr. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunile definite în această secţiune. 4°. 5°. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda.

în scopul solicitării generozităţii trecătorilor. fără o scuză 169 .(Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care părinţii unui copil sau orice persoană care îşi exercită autoritatea părintească în privinţa acestuia sau o autoritate de fapt în mod continuu. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. nu îl înscrie într-o unitate de învăţământ. 5 Monitorul Oficial din 22 decembrie 1998) (Ordonanţa nr. se sustrage. natural sau adoptiv sau orice altă persoană ce îşi exercită în privinţa acestuia autoritatea părintească sau care are autoritate asupra unui minor de cincisprezece ani. 27 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Fapta prin care tatăl sau mama legitimă. moralităţii sau educaţiei copilului său minor se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 98-1165 din 18 decembrie 1998 art. de la obligaţiile sale legale până la compromiterea sănătăţii. 44 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Fapta prin care un ascendent legitim. îl privează pe acesta de alimente sau de îngrijiri până la compromiterea sănătăţii sale se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Articolul 227-17-1 (Legea nr. Articolul 227-17 (Ordonanţa nr. naturală sau adoptivă. Constituie în special o privare de îngrijiri ţinerea unui copil mai mic de şase ani pe drumul public sau într-un spaţiu afectat transportului colectiv de călători. 2003-239 din 18 martie 2003 art. securităţii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 227-16 Infracţiunea definită la articolul precedent se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a dus la moartea victimei. fără motiv legitim.

96-392 din 13 mai 1996 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 98-1165 din 18 decembrie 1998 art. Articolul 227-17-2 (Legea nr. tribunalul poate dispune împotriva acestuia interdicţia de a conduce sau a preda şi de asemenea închiderea unităţii. şi nu a închis aceste clase se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro.(Ordonanţa nr. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. în ciuda unei primi a inspectorului academiei. 131-10 din codul educaţiei. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. cum ar fi cel care este definit de articolul L. cu ocazia intrării sau ieşirilor elevilor. 5 Monitorul Oficial din 22 decembrie 1998) (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în vecinătatea unei asemenea unităţi. 18 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 170 . de infracţiunile definite în articolele 227-15 până la 227-17-1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor de a folosi ilicit stupefiante se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Fapta prin care directorul unei unităţi de învăţământ private fără contrat. Articolul 227-18-1 (Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) valabilă. în ciuda primirii de către inspectorul academiei nu a luat dispoziţiile necesare pentru ca educaţia din acea unitate să fie conformă cu obiectul instrucţiei obligatorii. (Legea nr. în plus. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 13 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.

Articolul 227-18 (Legea nr. Articolul 227-21 (Legea nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art.2° Pedepseşte menţionate la articolul 131-39. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. în vecinătatea Articolul 227-19 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 28 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) 171 . deţine. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. oferi sau ceda stupefiante se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor de a transporta. 98-468 din 17 iunie 1998 art. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor pentru a consuma de obicei şi în exces băuturi alcoolice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. în vecinătatea unei asemenea unităţi.

2° Pedepseşte menţionate la articolul 131-39. dacă minorul este provocat să comită de obicei crime sau delicte sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau 172 . Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani. Articolul 227-18 Provocarea directă a unui minor pentru a comite o crimă sau un delict se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Tentativa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 14 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) educative sau. Articolul 227-22 (Legea nr. se realizează. a unei reţele de telecomunicaţii sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 98-468 din 17 iunie 1998 art. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. Aceste pedepse sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă minorul este mai mic de cincisprezece ani sau dacă minorul a fost pus în contact cu autorul faptelor datorită utilizării. 173 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 6 VII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Favorizarea sau încercarea de a favoriza corupţia unui minor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.(Legea nr. Aceleaşi pedepse se aplică în special faptei. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 6 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. în vederea difuzării. în vecinătatea unei asemenea unităţi. 2002-305 din 4 martie 2002 art. art. de a organiza reuniuni cu expuneri sau relaţii sexuale la care asistă sau participă un minor. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de 1 000 000 Euro dacă faptele au fost comise în bandă organizată. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. 98-468 din 17 iunie 1998 art. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. comisă de o persoană majoră. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 44 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Fapta prin care. 17 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. se înregistrează sau se transmite imaginea sau reprezentarea unui minor dacă această imagine sau această reprezentare are un caracter pornografic se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 227-23 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 13. în vecinătatea unei asemenea unităţi.

98-468 din 17 iunie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fabricarea. dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. pentru difuzarea imaginii sau reprezentării minorului cu destinaţia unui public nedeterminat. transportarea. fără să se fi stabilit dacă această persoană avea optsprezece ani în ziua realizării sau înregistrării imaginii. cererea importării sau exportării ei. prin orice fel de mijloc. 18 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr.Oferirea sau difuzarea unei asemenea imagini sau reprezentări. se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. importarea sau exportarea ei. Deţinerea unei asemenea imagini sau reprezentări se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. o reţea de telecomunicaţii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 227-25 (Legea nr. Infracţiunile prevăzute la al doilea. sau comercializarea unui asemenea mesaj. Dacă infracţiunile prevăzute de acest articol sunt prezentate în presa scrisă sau audiovizuală. difuzarea prin orice mijloc şi pe orice fel de suport a unui mesaj cu caracter violent sau pornografic sau în stare să aducă atingere demnităţii umane. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 174 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă acest mesaj este susceptibil de a fi văzut sau descoperit de un minor. Articolul 227-24 (Ordonanţa nr. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă a fost utilizată. al treilea şi al patrulea aliniat se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 500 000 Euro dacă sunt comise în bandă organizată. Dispoziţiile acestui articol se aplică şi ele imaginilor pornografice ale unei persoane al cărei aspect fizic cel al unui minor.

2° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţiile sale. Articolul 227-27 (Ordonanţa nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 94-89 din 1 februarie 1994 art. constrângere. 3° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . 14 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Fapta prin care o persoană majoră exercită fără violenţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 15 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. constrângere. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 227-25 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este comisă de către un ascendent legitim. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Atingerile sexuale fără violenţă. art. 13. 95-116 din 4 februarie 1995 art. Articolul 227-26 (Legea nr. 121 Monitorul Oficial din 5 februarie 1995) (Legea nr. a unei reţele de telecomunicaţii. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat.(Legea nr. 4° Dacă minoail a fost pus în contact cu autorul faptelor graţie utilizării. ameninţare sau surpriză o atingere sexuală asupra persoanei unui minor de cincisprezece ani se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. ameninţare sau surpriză asupra unui minor mai mare de cincisprezece ani şi neemancipat prin căsătorie se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro: 175 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoane cu autoritate asupra victimei .

1° Dacă sunt comise de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice altă persoane cu autoritate asupra victimei; 2° Dacă sunt comise de către o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţiile sale;

în cazul în care infracţiunile prevăzute de articolele 227-22, 227-23 sau 227-25 până la 227-27 sunt comise în străinătate de către un francez sau de către o persoană ce îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez, legea franceză se aplică prin derogarea de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile din cea de-a doua frază a articolului 113-8 nu se aplică.

Articolul 227-28 Dacă delictele prevăzute de articolele 227-18 până la 227-21 şi 227-23 sunt comise prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.

Articolul 227-28-1 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 20 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998)

(Legea nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002)

Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal, în condiţiile prevăzute de articolul 121-2, de infracţiunile definite în articolele 227-18 până la 227-26. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda, în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 ; 2° Pedepseşte menţionate la 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° şi 9° din articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Secţiunea 6 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice

176

Articolul 227-29 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 21 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998)

Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în articolul acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice, civile şi de familie, în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 ; 2° Suspendarea, pentru o durată de cel mult cinci ani, a permisului de conducere, această suspendare putând fi limitată conducerii în afara activităţii profesionale; 3° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita emiterea unui nou permis timp de cel mult cinci ani; 4° Interdicţia, pentru o durată de cel mult cinci ani, de a părăsi teritoriul Republicii; 5° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia, cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire; 6° Interdicţia, fie cu titlu definitiv, fie pentru o durată de zece ani sau mai mult, de a exercita o activitate profesională sau benevolă implicând un contact obişnuit cu minorii.

Articolul 227-30 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 4 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau de difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35.

Articolul 227-31 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 4 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele vinovate

de infracţiunile definite la articolele 227-22 până la 227-27 pot fi de

Secţiunea 1 : Despre furtul simplu şi furturile agravate

Articolul 311-1

177

asemenea condamnate la o consecinţă socio-judiciar în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8.

Furtul este sustragerea frauduloasă a bunului aproapelui.

Articolul 311-2 Sustragerea frauduloasă de energie în prejudiciul aproapelui este asimilată cu furtul.

Articolul 311-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

Articolul 311-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

(Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 401 Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Furtul se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro:

178

1° Dacă este comis de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice, fără ca acestea să constituie o bandă organizată; 2° Dacă este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public, în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale; 3° Dacă este comis de o persoană care îşi iau pe nedrept calitatea unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ; 4° Dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui fără să ducă la o incapacitate totală de muncă; 5° Dacă este facilitat de starea unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei sale, unei boli, infirmităţi, unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 6° Dacă este comis într-o locuinţă sau într-un loc utilizat sau destinat pentru antrepozitul de fonduri, valori, mărfuri sau materiale, penetrând în locuri prin şiretenie, efracţie sau escaladă ; 7° Dacă este comis într-un automobil destinat transportului de călători în comun sau într-un loc destinat accesului la un mijloc de transport de călători în comun; 8° Dacă este precedat, însoţit sau urmat de un act de distrugere, degradare sau deteriorare; 9° Dacă este comis din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, reală sau bănuită, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată, sau din cauza orientării sale sexuale, reale sau bănuită. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă furtul este comis în două din circumstanţele prevăzute de acest articol. Acestea sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 150000 euro dacă furtul este comis în trei din aceste circumstanţe. septembrie 2002)

Furtul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă este comis de o persoană majoră cu ajutorul unuia sau mai multor minori, acţionând ca autori sau complici. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă persoana majoră este ajutată de unul sau mai mulţi minori mai mici de treisprezece ani.

Articolul 311-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui, ducând la o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile.

Articolul 311-4-1

179

Articolul 311-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Furtul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 311-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de 150000 euro dacă este comis fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme, fie de către o persoană ce poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 311-9 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Articolul 311-4-1

180

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul în bandă organizată se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro. Se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui.

181

Se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este comis fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme, fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

Articolul 311-9-1 (introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 12 XII Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Orice persoane care a încercat să comită un furt în bandă organizată prevăzut de articolul 311-9 este scutită de pedeapsă dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unui furt în bandă organizată este redusă pe jumătate dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis de încetarea infracţiunii în curs sau evitarea ca infracţiunea să nu ducă la moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici.

Articolul 311-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la l ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat fie de violenţe ducând la moarte, fie de torturi sau de aceste de barbarie. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Constituie, în sensul articolelor 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 şi 311-10, un furt urmat de violenţe furtul în urma căruia violenţele au fost comise pentru favorizarea fugii sau ou asigurarea impunităţii unui autor sau complice.

Secţiunea 2 : Dispoziţii generale

Articolul 311-12

182

Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 311-14 (Legea nr. 6° Obligaţia de a atinge un stagiu de cetăţenie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Articolul 311-13 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. pentru o durată de cel mult cinci ani. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. 44 XII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice.Articolul 311-11 Nu poate avea urmări penale furtul comis de o persoană : 1° în prejudiciul ascendentului sau descendentului său. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 5° Interdicţia sejurului. în cazurile prevăzute de articolele 311-6 până la 311-10 . civile şi de familie. Articolul 311-15 183 . 2° Interdicţia. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. a unei arme autorizate. această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute la articolele 311-6 până la 311-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 311-3 â 311-5 . cu excepţia cazului când soţii sunt separaţi sau autorizaţi să locuiască separat. 3° Interdicţia de a deţine sau a purta. 2° în prejudiciul soţului său. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire.

împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 311-6 până la 311-10. Secţiunea 1 : Despre extorcare Articolul 312-1 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea este obţinerea prin violenţă. fie cu titlu definitiv. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. cu titlu definitiv sau provizoriu în cazurile prevăzute de articolele 311-6 până la 311-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 311-3 până la 311-5 .Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. de valori sau a unui bun oarecare. 3° Pedeapsa menţionată la 8° din articolul 131-39. 40II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 184 . ameninţare cu violenţe sau constrângere fie a unei semnături. Articolul 312-2 (Ordonanţa nr. fie revelarea unui secret. fie predarea de fonduri. de infracţiunile definite în acest articol. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2000-9J6 din 19 septembrie 2000 art. angajament sau renunţări. 2° Pedepseşte menţionate la 2° din articolul 131-39. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie pentru o durată de cel mult zece ani. Extorcarea se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 311-16 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.

însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. 3° Dacă este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. Articolul 312-4 (Ordonanţa nr. unei boli. naţiune. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. rasă sau religie determinată. este evidentă sau cunoscută de autor. a victimei la o etnie. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. datorită vârstei. Articolul 312-3 (Ordonanţa nr.Articolul 311-11 Extorcarea se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este precedată. 185 . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 2° Dacă este comisă în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. infirmităţi. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. sau din cauza orientării sale sexuale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. reale sau bănuite. reale sau bănuite.

Articolul 312-7 Articolul 312-6-1 186 . avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. Orice persoană care a încercat să comită o extorcare în bandă organizată prevăzută de articolul 312-6 este scutită de pedeapsă dacă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. a celorlalţi autori sau complici. dacă este cazul.Articolul 312-5 (Ordonanţa nr. Articolul 312-6 (Ordonanţa nr. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. dacă este cazul. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Ea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este comisă fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. aceasta este de douăzeci de ani. fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Ea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unei extorcări în bandă organizată este redusă pe jumătate dacă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este comisă fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. a permis încetarea infracţiunii sau evitarea ca infracţiunea să ducă la moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. a celorlalţi autori sau complici. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea în bandă organizată se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro.

o extorcare urmată de violenţe extorcarea în urma căreia au fost comise violenţe pentru favorizarea fugii sau asigurarea impunităţii unui autor sau a unui complice. 312-3. Articolul 312-6-1 187 . în sensul articolelor 312-2. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 6IX Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Neputinţa de a justifica resursele corespunzând felului său de viaţă fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce au comis infracţiunile prevăzute la articolele 312-6 şi 312-7 Articolul 312-8 Constituie. Articolul 312-7-1 (introdus de Legea nr. Articolul 312-9 Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică infracţiunilor prevăzute de această secţiune. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. 2004-204 din 9 martie 2004 art. însoţită sau urmată de violenţe ducând la moarte. 312-6 şi 312-7. 312-4. sau de torturi sau de acte de barbarie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 312-5 (Ordonanţa nr.

în reuniune şi în mod agresiv. 65 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Fapta prin care. se solicită. fie dezvăluirea unui secret. ameninţând cu dezvăluirea sau imputarea faptelor capabile să aducă atingere onoarei sau consideraţiei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. predarea de fonduri. de valori sa a unui bun oarecare. Articolul 312-11 188 . fie unei semnături. 2003-239 din 18 martie 2003 art. pe drumul public.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. pedeapsa este de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro. Şantajul se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. de valori sau a unui bun se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. fie predarea de fonduri. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică infracţiunilor prevăzute de această secţiune. sau sub ameninţarea unui animal periculos. Secţiunea 2 bis : Despre cererea de fonduri sub constrângere Articolul 312-12-1 (introdus de Legea nr. Secţiunea 2 : Despre şantaj Articolul 312-10 (Ordonanţa nr. Articolul 312-12 Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Dacă autorul şantajului şi-a pus ameninţarea în execuţie. angajament sau renunţare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Şantajul este obţinerea.

44 XIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute la articolele 312-3 până la 312-7 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 312-1. o armă autorizată. 6° Obligaţia de atingere a unui stagiu de cetăţenie.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 312-13 (Legea nr. 3° Interdicţia de a deţine sau a purta. pentru o durată de cel mult cinci ani. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 312-2 până la 312-7. Articolul 312-14 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 2° Interdicţia. 312-2 şi 312-10 . cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 312-11 189 . civile şi de familie. fie cu titlu definitiv. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 5° Interdicţia sejurului în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 .

în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Escrocheria este fapta. 2° Pedepseşte menţionate la 2° din articolul 131-39. Articolul 313-2 (Ordonanţa nr. fie prin utilizarea de manevre frauduloase. valorile sau un bun oarecare. în prejudiciul său sau în prejudiciul unui terţ. să furnizeze un serviciu sau să consimtă un act producând o obligaţie sau descărcare.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial du 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. de infracţiunile definite în acest capitol. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. să predea fondurile. fie prin utilizarea unui nume fals sau a unei calităţi false. Secţiunea 1: Despre escrocherie Articolul 313-1 (Ordonanţa nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. fie prin abuzul unei calităţi reale. prin care se înşeală o persoană fizică sau juridică şi prin care este determinată astfel. Escrocheria se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. 6 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Articolul 312-11 190 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 312-15 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Şterpelirea este fapta prin care o persoană care se ştie că este în imposibilitatea absolută de plată sau care este determinată sa nu plătească: 1° Serveşte băuturi sau alimente într-o unitate care vinde băuturi sau alimente . unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. Articolul 313-3 Tentativa infracţiunilor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 4° în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. este evidentă sau cunoscută de autor.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. infirmităţi. unei boli. datorită vârstei. Secţiunea 2 : Despre infracţiunile înrudite cu escrocheria Articolul 313-5 (Ordonanţa nr. 3° De către o persoană care face apel la public în vederea emiterii de titluri sau în vederea colectării de fonduri în scopuri de într-ajutorare umanitară sau socială . Articolul 312-11 191 . Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de până la 1 000 000 Euro dacă escrocheria este comisă în bandă organizată. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 750000 euro dacă escrocheria este realizată: 2° De către o persoană care îşi ia pe nedrept calitate unei persoane depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică delictului de escrocherie.

Şterpelirea se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. 16 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. într-o adjudecare publică. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără să poată justifica autorizarea proprietarului sau a titularului dreptului de folosinţă al acestui bun. 192 . prin violenţe sau ameninţări. înţelegeri sau orice alt mijloc fraudulos. după o adjudecare publică. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 22500 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse: 1° Fapta prin care. 2° Fapta prin care se începe sau se participă. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care se acceptă asemenea daruri sau promisiuni. Fapta prin care se pune la dispoziţia unui terţ. promisiuni. 4° Merge cu taxi sau cu maşina. în vederea stabilirii locuinţei sale prin vărsarea unei contribuţii sau furnizarea vreunui avantaj în natură. se împiedică sau se tulbură libertatea licitaţiilor sau prezentărilor. la o scoatere la licitaţie fără sprijinul funcţionarului ministerial competent sau al unei societăţi de vânzări voluntare de mobilă la licitaţiile publice. 3° Serveşte carburanţi sau lubrifianţi cu care îşi alimentează toate rezervoarele sau o parte din rezervoarele unui automobil de la profesionişti de distribuţie. un bun imobiliar ce aparţine aproapelui. 2000-642 din 10 iulie 2000 art.1° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. prin cadouri. Articolul 313-6 (Legea nr. se dispersează un licitant sau se limitează licitaţiile sau prezentările. Tentativa infracţiunilor prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. într-o adjudecare publică.

(introdus de Legea nr. 313-6 şi 313-6-1 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Articolul 313-8 (Legea nr. 3° închiderea. civile şi de familie. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 313-2. 21 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 5° Interdicţia sejurului. 2° Interdicţia. 57 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute în articolele 313-1. 193 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. 313-6 şi 313-6-1 primesc de asemenea excluderea din pieţele publice pentru o durată de cel mult cinci ani. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 313-2. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 57 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 313-1. 57 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 313-7 (Legea nr. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. pentru o durată de cel mult cinci ani. pentru o durată de cel mult cinci ani.

fie ca conducător sau presupus de drept sau de fapt al unei întreprinderi industriale sau comerciale . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. să le Abuzul de încredere se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 57 4° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 194 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. 21 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 314-2 (Ordonanţa nr. valori sau un bun oarecare care i-au fost încredinţate şi pe care a acceptat în schimb să reprezinte sau se le folosească într-un anumit scop. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 1 : Despre abuzul de încredere Abuzul de încredere este fapta prin care o persoană deturnează.(introdus de Legea nr. în prejudiciul aproapelui. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 57 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Articolul 313-9 (Legea nr. 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. de infracţiunile definite la articolele 313-1 până la 313-3 şi la articolul 313-6-1. 51 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 750000 euro dacă abuzul de încredere este realizat: 1° De către o persoană care face apel la public pentru a obţine restituirea de fonduri sau de valori fie pentru sine. le restituie. fonduri.

infirmităţi. distruge sau deturnează obiectul pus ca gaj se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. la operaţiunile ce privesc bunurile terţilor în contul cărora aceasta îşi acoperă fonduri sau valori. fie din cauza calităţii sale. unei boli. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care debitor. se consacră sau îşi oferă sprijinul. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care cel sechestrat distruge sau deturnează un obiect sechestrat între mâinile sale 195 . 3° în prejudiciul unei asociaţii care face apel la public în vederea colectării fonduri în scopuri de într-ajutorare umanitară sau socială . Articolul 314-4 Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică delictului de abuz de încredere. 4° în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 1500000 euro dacă abuzul de încredere este realizat de un mandatare de justiţie sau de un funcţionar public sau ministerial fie în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. chiar şi cu titlu accesoriu. este evidentă sau cunoscută de autor. Secţiunea 2 : Despre deturnarea de gaj sau obiect sechestrat Articolul 314-5 (Ordonanţa nr. Articolul 314-6 (Ordonanţa nr. datorită vârstei sale.Articolul 314-1 (Ordonanţa nr. un împrumutător sau un terţ donator de gaj. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° De către orice altă persoană care. în mod obişnuit. Tentativa infracţiunii prevăzute de acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

chiar înainte de decizia judiciară de constatare a datoriei sale. Prescrierea acţiunii publice nu curge decât la condamnarea de la execuţia căreia debitorul a vrut să se sustragă. Dacă condamnarea de natură patrimonială a fost pronunţată de o jurisdicţie represivă. cvasi-delictuală sau de alimente. totuşi. în materie delictuală. Comite aceleaşi delict conducătorul de drept sau de fapt al unei persoane juridice care organizează sau agravează insolvabilitatea acesteia în condiţiile definite în aliniatul precedent în vederea sustragerii de la obligaţiile pecuniare ce rezultă dintr-o condamnare pronunţată în materie penală. în limita fondurilor sau a valorii venale a bunurilor primite cu titlu gratuit sau oneros. fie disimulând câteva din bunurile sale. delictuală sau cvasi-delictuală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un debitor. Tentativa infracţiunii prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. organizează sau îi agravează insolvabilitatea fie mărind pasivele sau diminuând activele din patrimoniul său. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 314-9 196 . fie diminuând sau disimulând toate sau o parte din veniturile sale. Articolul 314-8 Jurisdicţia poate decide ca persoana condamnată drept complice la infracţiunea definită la articolul 314-7 să fie obligată solidar.în garanţia drepturilor unui creditor şi încredinţat în grija sa sau a unui terţ se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. pronunţată de o jurisdicţie civilă. Secţiunea 3 : Despre organizarea frauduloasă a insolvabilităţii Articolul 314-7 (Ordonanţa nr. la datoriile pecuniare ce rezultă din condamnarea de la execuţia căreia autorul infracţiunii a vrut să se sustragă. ea nu curge decât de la ultima uneltire ce a avut ca obiect organizarea sau agravarea insolvabilităţii debitorului dacă ultima uneltire are loc după această condamnare. tribunalul poate decide ca pedeapsa pe care el o pronunţă să nu se confunde cu cea care a fost pronunţată anterior. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. în vederea sustragerii de la execuţia unei condamnări de natură patrimonială pronunţată de o jurisdicţie represivă sau.

pentru o durată de cel mult cinci ani. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. Secţiunea 4 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 314-10 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute în articolele 314-1. pentru o durată de cel mult cinci ani. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 314-2 şi 314-3 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice.Pentru aplicarea articolului 314-7. subvenţiile sau contribuţiile în contul căsătoriei sunt asimilate cu condamnările la plata de alimente. 3° închiderea. deciziile judiciare şi convenţiile omologate judiciar privind obligaţia de a-şi vărsa prestaţiile. 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 5° Interdicţia. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. Articolul 314-12 197 . pentru o durată de cel mult cinic ani. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de persoane care sunt autorizate. civile şi de familie. 314-6 şi 314-7 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 6° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. 2° Interdicţia. Articolul 314-11 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 314-5. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27.

ştiind că acel lucru provine dintr-o crimă sau un delict. Articolul 321-2 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro: 1° Dacă este comisă în mod obişnuit sau utilizând facilităţile pe care le procură exercitarea unei activităţi profesionale. în cunoştinţă de cauză. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de infracţiunile definite la articolele 314-5. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Dosirea se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. Constituie de asemenea dosire fapta prin care. de infracţiunile definite la articolele 314-1 şi 314-2. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . sau de a face pe intermediarul pentru a-1 transmite. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. se deţine sau se transmite un lucru. 198 . 314-6 şi 314-7. se beneficiază. prin orice mijloc. 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. Secţiunea 1 : Despre dosire Articolul 321-1 (Ordonanţa nr. de produsului unei crime sau al unui delict. Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Dacă este comisă în bandă organizată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea este fapta prin care se disimulează.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Articolul 321-5 Dosirea este asimilată. Articolul 321-4 Dacă infracţiunea din care provine bunul dosit se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată mai mare decât cea a închisorii dată în aplicarea articolelor 321-1 sau 321-2. dositorul primeşte pedepsele ataşata infracţiunii de care a avut cunoştinţă şi. cu infracţiunea din care provine bunul dosit. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pedepsele cu amenda prevăzute de articolele 321-1 şi 321-2 pot fi mărite peste 375000 euro până la jumătate din valoarea bunurilor dosite. în privinţa recidivei. primeşte pedepsele ataşate singurelor circumstanţe de care a avut cunoştinţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 2 : Despre infracţiunile asimilate sau înrudite cu dosirea Articolul 321-6 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană cu autoritate asupra unui minor care trăieşte cu ea şi comite de 199 . dacă această infracţiune este însoţită de circumstanţe agravante. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 321-3 (Ordonanţa nr.

inclusiv din neglijenţă. obligaţia de a ţine registrul îi revine conducătorilor acestei persoane juridice.obicei infracţiuni sau delicte împotriva bunurilor aproapelui nu poate să justifice resursele ce corespund modului său de viaţă. în condiţiile prevăzute de decret în Consiliul de Stat. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. să ţină zilnic. Dacă activitatea profesională definită la primul aliniat este exercitată de o persoane juridică. sau dacă organizatorul manifestării prevăzute în al doilea aliniat este o persoană juridică. care organizează. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană. într-un loc public sau deschis publicului. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. 362 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. un registru care să permită identificarea vânzătorilor. în condiţiile prevăzute prin decret în Consiliul de Stat. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 321-8 200 . omite. Articolul 321-7 (Legea nr. o manifestare în vederea vânzării sau schimbului de obiecte menţionate în aliniatul precedent. un registru care să cuprindă o descriere a obiectelor achiziţionate sau deţinute în vedrea vânzării sau schimbului şi care să permită identificarea acestor obiecte cât şi cea a persoanelor care i le-au vândut sau adus în schimb. omite. Amenda poate fi mărită peste 375000 euro până la jumătatea valorii bunurilor dosite. să ţină zilnic. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană a cărei activitate profesională înseamnă vânzarea de obiecte mobiliare folosite sau achiziţionate de la alte persoane decât cele care le fabrică sau le comercializează. inclusiv din neglijenţă. cu excepţia funcţionarilor publici sau ministeriali.

în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4 . 2° Interdicţia. 321-6. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 321-7 şi 321-8 . de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 321-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. această interdicţie fiind definitivă sau temporară în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 321-1. 201 . 321-7 şi 321-8 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 321-7 şi 321-8 . 321-6. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 321-6. 7° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este cel condamnat sau la dispoziţia căruia se află acesta. 3° închiderea unităţilor sau uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate.(Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană menţionată în aliniatul precedent trece în registrul prevăzut de acest articol menţiuni inexacte. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care această persoană refuză să prezinte acest registru autorităţii competente. 8° Interdicţia de sejur. 6° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. această închidere fiind definitivă sau temporară în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 321-1. civile şi de familie. 4° Excluderea de pe pieţele publice cu titlu definitiv sau temporar în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 321-1.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 9° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 7°. 6°. 4°. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolul 321-2. 8° şi 9° din articolul 131-39. pedepsele menţionate la 2°. Articolul 321-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 321-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . fie cu titlu definitiv. Interdicţia menţionată la 1° din articolul 131-37 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. degradările şi deteriorările care nu prezintă nici un pericol pentru persoane Articolul 322-1 202 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Secţiunea 1 : Despre distrugerile. 321-7 şi 321-8. pot fi de asemenea pronunţate celelalte pedepse complementare date pentru crimele sau delictele din care provine bunul dosit. de infracţiunile definite în articolele 321-1 până la 321-4. fie pentru o durată de cel mult zece ani. Articolul 321-10 In cazurile prevăzute la articolele 321-1 până la 321-4. 3° în cazurile prevăzute de articolele 321-7 şi 321-8. 5°. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

2003-88 din 3 februarie 2003 art. degradarea sau deteriorarea unui bun ce aparţine aproapelui se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. dacă bunul distrus. fără autorizaţie prealabilă. Articolul 322-2 (Legea nr. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică . 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. bibliotecile sau arhivele ce aparţin unei persoane publice. automobile. un teren conţinând vestigii arheologice sau un obiect păstrat sau depozitat într-un muzeu din Franţa sau în muzeele. dacă nu a rezultat decât o daună uşoară. 3° Un imobil sau un obiect mobilier clasat sau înscris. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. o minută sau un act original al autorităţii publice . 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Distragerea. 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pedepsele menţionate la articolul 131-39 . cultural sau ştiinţific. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. organizată de către o persoană publică. o descoperire arheologică făcută au ]n cursul săpăturilor arheologice sau întâmplător. 26 Monitorul Oficial din 4 august 1995) (Ordonanţa nr. semne sau desene. dramuri publice sau pe mobilier urban se pedepseşte cu amenda de 3750 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general dacă nu a rezultat decât o daună uşoară. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. 203 . 4° Un obiect prezentat la o expoziţie cu caracter istoric. 2° Un registru. degradat sau deteriorat este : 1° Destinat utilităţii sau decorării publice şi aparţine unei persoane publice sau însărcinate cu o misiune din serviciul public . pe faţade. (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.2° în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Trasarea de inscripţii. 95-877 din 3 august 1995 art. 8 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) Infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro şi cea definită la al doilea aliniat din acelaşi articol cu amenda de 7500 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general.

(Legea nr. naţiune. 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. a unei victime sau a unei părţi civile. a unui militar din jandarmerie. a unui jurat. reale sau bănuite. datorită vârstei sale. infirmităţi. penetrând în locuri prin şiretenie. în cazul prevăzut la 3° din acest articol. plângerii sau dării în judecată. a persoanei proprietare sau utilizatore a acestui bun la o etnie. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. mărfuri sau materiale. avocat. de la vamă. Dacă infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. rasă sau religie determinată. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. degradat sau deteriorat. fie pentru împiedicarea denunţării faptei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. plângerea sau depoziţia. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în vederea influenţării comportamentului său în exercitarea funcţiilor sau misiunii. 204 . valori. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 2° Dacă este facilitată de starea unei persoane a cărei vulnerabilitate specială.2° în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4. 3° Dacă este comisă în prejudiciul unui magistrat. a unui funcţionar al poliţiei naţionale. pedepsele date sunt de asemenea de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro. este evidentă sau cunoscută de autor. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. din administraţia penitenciară sau de către orice altă persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 9 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) Infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro şi cea definită la cel de-al doilea aliniat din acelaşi articol cu amenda de 15000 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general : 1° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice. funcţionar public sau ministerial. unei boli. fie având în vedere denunţarea. infracţiunea este de asemenea constituită dacă autorul său este proprietarul bunului distrus. pedepsele menţionate la articolul 131-39 . efracţie sau escaladă . 5° Dacă este comis într-o locuinţă sau într-un loc utilizat sau destinat pentru antrepozitul de fonduri. 4° Dacă este comisă în prejudiciul unui martor.

fie unui alt proprietar altul decât o comună. Secţiunea 2 : Despre distrugeri. se poate trece la sechestrarea lor. 2003-239 din 18 martie 2003 art. chiar şi temporară. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. educative sau de timp liber sau a unui automobil ce transportă copii. degradări şi deteriorări periculoase pentru persoane Articolul 322-5 205 . în vederea confiscării lor de jurisdicţia penală. Dacă instalarea se face cu ajutorul automobilelor. unei unităţi şcolare.Articolul 322-3 Dacă infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 este comisă împotriva unui loc de cult. 53 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Instalarea în reuniune. fără să fie în măsură să-şi justifice autorizarea sau cea a titularului dreptului de utilizare a terenului. în vederea stabilirii unei locuinţe. pe un teren ce aparţine fie unei comune care s-a conformat obligaţiilor ce îi incumbă în virtutea schemei judeţene prevăzute de articolul 2 din legea nr. pedepsele date sunt de asemenea de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 Euro. Articolul 322-4-1 (introdus de Legea nr. Articolul 322-4 Tentativa infracţiunilor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-614 din 5 iulie 2000 cu privire la primirea şi locuirea oamenilor din călătorie sau care nu este înscrisă în această schemă. cu excepţia automobilelor destinate locuinţei.

a unui incendiu sau a oricărui alt mijloc în stare să creeze un pericol pentru persoane se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. şi până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 100 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. şi de zece ani închisoare şi amenda de 150 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. Dacă este vorba de incendierea unor păduri. stepe. stepe. pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. pedepsele sunt de până la doi ani închisoare şi amenda de până la 30 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. Articolul 322-6-1 (introdus de Legea nr. pedepsele date sunt de doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro. desişuri. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui în condiţii în stare să expună persoanele la o vătămare corporală sau să creeze o daună ireversibilă mediului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. degradarea sau deteriorarea unui bun ce aparţine aproapelui prin efectul unei substanţe explozive. Dacă este vorba de incendierea de păduri. 32 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Distrugerea. (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Dacă acest incendiu a apărut în condiţiile în stare că expună persoanele la o vătămare corporală sau să creeze o daună ireversibilă mediului. 7 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Articolul 322-6 206 . şi de trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. şi la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. pedepsele sunt de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de până la 150 000 Euro. degradarea sau deteriorarea involuntară a unui bun ce aparţine aproapelui printr-o explozie sau un incendiu provocat din lipa unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 31 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Distrugerea. Dacă incendiul a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. Dacă a provocat moartea uneia sau mai multor persoane. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau regulament. pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. 2004-204 din 9 martie 2004 art.

Articolul 322-8 (Ordonanţa nr. pedepsele sunt de până la douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 200 000 Euro. a procedeelor ce permit fabricarea de motoare de distrugere făcute din praf sau dintr-o substanţă explozivă. cu excepţia destinaţiei profesioniştilor. Articolul 322-7 (Ordonanţa nr.(Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Dacă este vorba de incendiu de păduri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. din materii nucleare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. stepe. 10 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. Articolul 322-6 207 . se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. pentru difuzarea procedeelor. 2° Dacă a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Difuzarea prin orice mijloc. desişuri. biologice sau chimice. industriale sau agricole. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. sau din orice alt produs destinat utilizării domestice. 2004-204 din 9 martie 2004 art. o reţea de telecomunicaţii cu destinaţia unui public nedeterminat. 32 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este comisă în bandă organizată. Pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda de 45 000 Euro dacă s-a folosit.

desişuri. Dacă este vorba de incendierea de păduri. a persoanei proprietare sau utilizatoare a bunului la o etnice etnie. stepe. reale sau bănuite. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 3° Dacă este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. rasă sau o religie determinată. pedepsele sunt de până la treizeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 200 000 Euro. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. naţiune. Articolul 322-6 208 .(Ordonanţa nr.

stepe. Dacă este vorba de incendierea de păduri. desişuri.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 209 . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 32 IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat aproapelui o mutilare sau o infirmitate permanentă. Articolul 322-9 (Ordonanţa nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. Articolul 322-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. pedepsele sunt de închisoare penală pe viaţă şi amenda de până la 200 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat moartea aproapelui.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 210 . degradare sau deteriorare şi false alerte Articolul 322-12 (Legea nr. fie materializată printr-un document. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. degradări sau deteriorări periculoase pentru persoane se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro dacă este fie reiterată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 363 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 septembrie 1993) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea cu comiterea unei distrugeri. o imagine sau orice alt obiect. Secţiunea 3 : Ameninţări de distrugere. 363 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 322-11 Tentativa delictului prevăzut de articolul 322-6 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. degradări sau deteriorări se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă este făcută cu ordinul de a îndeplini o condiţie. prin orice fel de mijloc. cu comiterea unei distrugeri. Articolul 322-13 (Legea nr. Articolul 322-14 (Ordonanţa nr.

o degradare sau o deteriorare periculoasă pentru persoane va fi sau a fost comisă se pedepseşte doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.Pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu o distrugere. civile şi de familie. 322-5v 322-12. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . cu Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse comunicarea sau divulgarea unei informaţii false care face să se creadă că o nenorocire ester în stare că provoace intervenţia inutilă a ajutoarelor. 322-3. 322-2. 211 . degradare sau deteriorare periculoase pentru persoane. 2° Interdicţia. 44 XIV Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2004-204 din 9 martie 2004 art. această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute de articolele 322-6 până la 322-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 322-1. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 322-13 şi 322-14 . Comunicarea sau divulgarea unei informaţii false în scopul de determina să se creadă că o distrugere. Secţiunea 4 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 322-15 (Legea nr.

322-12. 322-3. pentru o durată de cel mult trei ani. CAPITOLUL III: Atingeri aduse sistemelor de prelucrare automată a datelor 1° Amenda. fie pentru o durată de cel mult zece ani. cu excepţia automobilelor destinate locuirii. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 322-5. 4° Interdicţia de sejur. 322-13 şi 322-14 şi fără limitare de durată în cazurile prevăzute de articolele 322-6 până la 322-10. în cazurile prevăzute de articolele 322-7 până la 322-10 . Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. a permisului de conducere .3° Interdicţia de a deţine sau a purta. 2° Confiscarea automobilului sau automobilelor utilizate pentru comiterea infracţiunii. 53 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolul 322-4-1 primesc următoarele pedepse complementare: 1° Suspendarea. Articolul 322-17 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. o armă autorizată. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 322-15-1 (introdus de Legea nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 322-7 până la 322-10. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. pentru o durată de cel mult cinci ani. fie cu titlu definitiv. Articolul 322-16 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 212 . pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 322-1.

213 . Articolul 323-2 (Ordonanţa nr. 451 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Accesul sau păstrarea în mod fraudulos într-un sistem întreg sau parţial de prelucrare automată de date se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro . Articolul 323-1 (Ordonanţa nr. 1° Amenda. 45II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) împiedicarea sau deformarea funcţionării unui sistem de prelucrare automată de date se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Dacă rezultă fie suspendarea sau modificarea datelor incluse în sistem. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie o alterare a funcţionării acestui sistem.3° Interdicţia de a deţine sau a purta. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. o armă autorizată. pentru o durată de cel mult cinci ani. pedeapsa este de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

instrument. program informatic sau a vreunei date concepute sau special adaptate pentru comiterea uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute respectiv pentru această infracţiune sau pentru infracţiunea cel mai grav reprimată. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. a uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3-1 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute pentru această infracţiune sau pentru infracţiunea cel mai grav reprimată. civile şi de familie. cedarea. 461 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Importarea. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. deţinerea. a drepturilor civice. 46II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. 214 .Articolul 323-3 (Ordonanţa nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2° Interdicţia. Articolul 323-4 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. a unui echipament. punerea la dispoziţie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . oferirea. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 45 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Introducerea frauduloasă a datelor într-un sistem de prelucrare automată sau suprimarea sau modificarea frauduloasă a datelor pe care conţine se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. Articolul 323-3-1 (introdus de Legea nr. 1° Interdicţia. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. fără vreun anumit motiv.

5° Excluderea. 96-392 din 13 mai 1996 art. Articolul 323-6 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. 46II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Tentativa delictelor prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3-1 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. de pe pieţele publice . pentru o durată de cel mult cinci ani. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 323-7 (Legea nr. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate . Secţiunea 1 : Despre spălarea simplă şi spălarea agravată a banilor Articolul 324-1 (Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 4° închiderea. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 6° Interdicţia. pentru o durată de cel mult cinci ani. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea fondurilor de către cei ce sunt autorizaţi.Articolul 323-3 (Ordonanţa nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 215 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Dacă este comisă în bandă organizată.Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Spălarea banilor este fapta prin care se facilitează. Articolul 324-4 (introdus de Legea nr. spălarea banilor se pedepseşte cu pedepsele (Legea nr. Articolul 324-2 Spălarea banilor se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro: 1° Dacă este comisă în mod obişnuit sau utilizând facilităţile pe care le procură exercitarea unei activităţi profesionale . 96-392 din 13 mai 1996 art. (Ordonanţa nr. de disimulare sau de conversie a produsului direct sau indirect al unei crime sau al unui delict. Spălarea banilor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. 96-392 din 13 mai 1996 art. prin orice mijloc. justificarea mincinoasă a originii bunurilor sau a veniturilor autorului unei crime sau al unui delict ce i-au adus acestuia un profit direct sau indirect. Constituie de asemenea spălare de bani fapta prin care se oferă sprijinul la o operaţie de plasament. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Dacă crima sau delictul din care provin bunurile şi fondurile asupra cărora au fost efectuate operaţiunile de spălare de bani se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată superioară celei cu închisoarea pusă în aplicare de articolele 324-1 sau 324-2. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Pedepsele cu amenda menţionate la articolele 324-1 şi 324-2 pot fi mărite până la jumătate din valoarea bunurilor sau fondurilor asupra cărora au fost efectuate operaţiunile de spălare de bani. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 216 . 96-392 din 13 mai 1996 art. Articolul 324-3 (introdus de Legea nr.

dacă această infracţiune este însoţită de circumstanţe agravante. Articolul 324-5 (Legea nr. ataşate infracţiunii al cărei autor a avut cunoştinţă şi.Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. cu pedepsele ataşate la singurele circumstanţe de care a avut cunoştinţă. 96-392 din 13 mai 1996 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 217 .

Spălarea banilor este asimilată. în privinţa recidivei. a permisului de conducere. 2001-420 din 15 mai 2001 art. 3° Interdicţia. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 4° Suspendarea. 5° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. Secţiunea 2 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea penală a persoanelor juridice Articolul 324-7 (Legea nr. Articolul 324-6 (introdus de Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. 218 . de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de către cei autorizaţi să folosească cărţile de credit. 96-392 din 13 mai 1996 art. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. infracţiunii cu ocazia căreia au fost comise operaţiunile de spălare de bani. pentru o durată de cinci ani sau mai mult. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 96-392 din 13 mai 1996 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Tentativa delictelor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. această interdicţie fiind definitivă sau temporară în cazul prevăzut de articolul 324-2 şi de o durată de cel mult cinci ani în cazul prevăzut de articolul 324-1 . o armă autorizată. 47 Monitorul Oficial din 16 mai 2001) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute la articolele 324-1 şi 324-2 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. timp de cinci ani sau mai mult. 6° Confiscarea unuia sau mai multor automobile ce aparţin condamnatului. 5° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Legea nr.

9° Interdicţia. Articolul 324-8 (introdus de Legea nr. 219 . 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 8° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 12° Confiscarea tuturor bunurilor sau doar a unei părţi din acestea din posesia condamnatului. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26. a drepturilor civice. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire . 10° Interdicţia sejurului în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . pentru o durată de cel mult cinci ani. de orice natură. 96-392 din 13 mai 1996 art. civile şi de familie .7° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi după buna dispoziţie. mobile sau imobile. 11° Interdicţia. divizate sau nu. de a părăsi teritoriul Republicii.

conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. TITLUL I: Atingeri aduse intereselor fundamentale ale naţiunii Articolul 410-1 Interesele fundamentale ale naţiunii sunt de acord în sensul acestui titlu cu independenţa sa. fie pentru o durată de cel mult zece ani. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2. CAPITOLUL I: Despre trădare şi spionaj Secţiunea 1 : Despre predarea întregului sau a unei părţi din teritoriul naţional. de a forţelor armate sau a materialului cu o putere străină Articolul 411-2 (Ordonanţa nr. protecţia şi populaţia sa din Franţa şi din străinătate. forma republicană a instituţiilor sale. mijloacele sale de apărare şi cu diplomaţia. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 220 .. Articolul 324-9 (Introdus de Legea nr. securitatea sa. a mediului înconjurător şi a elementelor esenţiale din potenţialul său ştiinţific şi economic şi din patrimoniul cultural.fie cu titlu definitiv. integritatea teritoriului său. 96-392 din 13 mai 1996 art. cu echilibrul mediului natural.

către o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor a materialelor. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 221 . instalaţiilor.fie cu titlu definitiv. fie a întregului sau a unei părţi din teritoriul naţional se pedepseşte cu detenţie penală pe viaţă şi cu amenda de 750000 euro. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2. Articolul 411-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. aparatelor destinate apărării naţionale se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor fie a trupelor ce aparţin forţelor armate franceze. echipamentelor. Predarea către o putere străină. construcţiilor. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Predarea către o putere străină.

procedeelor. ani detenţie penală şi cu Articolul 4X1-7 (Ordonanţa nr. în vederea suscitării ostilităţilor sau actelor de agresiune împotriva Franţei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 411-5 (Ordonanţa nr. o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor a mijloacelor de întreprindere a ostilităţilor sau de îndeplinire a actelor de agresiune împotriva Franţei. unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin sau agenţilor lor a informaţiilor. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse furnizarea către o putere străină. datelor informatizate sau fişierelor a căror exploatare. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu cincisprezece amenda de 225000 euro. cu o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau cu agenţii lor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 222 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau cu agenţii lor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreţinerea relaţiilor cu o putere străină. se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro.Secţiunea 2 : Despre relaţiile cu o putere străină Articolul 411-4 (Ordonanţa nr. dacă este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreţinerea relaţiilor cu o putere străină. obiectelor. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. documentelor. Secţiunea 3 : Despre furnizarea de informaţii unei puteri străine Articolul 411-6 Furnizarea sau punerea la dispoziţia unei puteri străine.

obiecte. date informatizate sau fişiere a căror exploatare.Colectarea sau adunarea. obiecte. în contul unei puteri străine. date informatizate sau fişiere a căror exploatare. Secţiunea 4 : Despre sabotaj (Ordonanţa nr. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Exercitarea. documente. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. informaţii. procedee. documente. a unei activităţi care are ca scop obţinerea sau predarea de dispozitive. o întreprindere sau organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor. de informaţii. procedee. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 223 . în vederea predării către o putere străină. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin sau al agenţilor lor. Articolul 411-8 (Ordonanţa nr.

unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin. se pedepseşte cu cincisprezece ani de detenţie penală şi cu amenda de 225000 euro. Secţiunea 5 : Despre furnizarea de informaţii false Articolul 411-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. deteriorarea sau deturnarea oricărui document. echipament. dacă această faptă este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii. prin promisiuni. autorităţilor civile sau militare din Franţa a de informaţii false în stare să inducă în eroare şi să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Dacă este comisă în scopul servirii intereselor unei puteri străine. prestări. aparat. oferte.Articolul 411-9 (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. material. ale unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin. dacă provocarea nu este urmată de vreun efect din cauza circumstanţelor independente de voinţa autorului. în vederea servirii intereselor unei puteri străine. instalaţie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. prin care se provoacă direct la comiterea uneia din crimele prevăzute în aceste capitol. aceeaşi faptă se pedepseşte cu douăzeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 300000 euro. ameninţări sau acte de violenţă. dispozitiv tehnic sau sistem de prelucrare automată a informaţiilor sau aducerea de stricăciuni la acestea. construcţie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distrugerea. Secţiunea 6 : Despre provocarea la crimele prevăzute în acest capitol Fapta. Secţiunea 1 : Despre atentat şi complot Articolul 412-1 Articolul 411-11 224 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Furnizarea.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 412-2 Constituie un complot decizia oprită între mai multe persoane de a comite un atentat dacă această decizie este concretizată într-unui sau mai multe acte materiale. 364 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în acest articol. Pedepsele sunt de până la douăzeci de ani detenţie penală şi amenda de până la 300000 euro dacă infracţiunea este comisă de către o persoană depozitară a autorităţii publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 411-9 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie un atentat comiterea unui sau m ai multor acte de violenţă în stare să pună în pericol instituţiile Republicii sau să aducă atingere integrităţii teritoriului naţional. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Secţiunea 2 : Despre insurecţie Articolul 412-3 Articolul 411-11 225 . Pedepsele sunt de detenţie penală pe viaţă şi amenda de până la 750000 euro dacă atentatul este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice. Atentatul se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. Complotul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Constituie o insurecţie orice violenţă colectivă în stare să pună în pericol instituţiile Republicii să aducă atingere integrităţii teritoriului naţional.

sau

Articolul 412-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu cincisprezece ani detenţie penală şi cu amenda de 225000 euro participarea la o insurecţie: 1° Ridicând baricade, fortificaţii sau efectuarea de munci ce au ca scop împiedicarea sau tulburarea acţiunii forţei publice; 2° Ocuparea cu forţa, prin viclenie sau distrugând orice edificiu sau instalaţie; 3° Asigurarea transportului, subzistenţei sau comunicaţiilor răsculaţilor; 4° Provocând la strângerea de răsculaţi, prin orice mijloc; 5° Fiind, el însuşi, purtător al unei arme ;

6° Substituindu-se unei autorităţi legale. 226

Articolul 412-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu douăzeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 300000 euro participarea la o insurecţie: 1° Acapararea de arme, muniţii, substanţe explozive sau periculoase sau de materiale de orice fel fie cu ajutorul violenţelor sau ameninţărilor, fie prin jaf, fie dezarmând forţa publică ; 2° Procurând răsculaţilor arme, muniţii sau substanţe explozive sau periculoase.

Articolul 412-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Conducerea sau organizarea unei insurecţii se pedepseşte cu detenţie penală pe viaţă şi cu amenda de 750000 euro.

Secţiunea 3 : Despre uzurparea comandamentului, ridicarea forţelor armate şi provocarea la armare ilegală

Articolul 412-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro fapta: 1° Fără drept sau fără autorizare, prin care se prinde un oarecare comandament militar sau să îl reţină împotriva ordinului autorităţilor legale ; Articolul 412-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Provocarea la armare împotriva autorităţii Statului sau împotriva unei părţi din populaţie se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

227

Articolul 412-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Dacă provocarea este urmată de efect, pedepsele sunt până la treizeci de ani de detenţie penală şi cu amenda de până la 450000 euro.

Dacă provocarea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste materii se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.

Secţiunea 1 : Atingeri aduse securităţii forţelor armate şi zonelor protejate interesând apărarea naţională

Articolul 413-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă militarii ce aparţin forţelor armate să treacă în serviciul unei puteri străine se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică funcţionarea normală a materialului militar se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică mişcarea de personal sau de material militar.

Articolul 413-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

228

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă la nesupunerea prin orice mijloc a militarilor sau supuşilor destinaţi oricărei forme din serviciul naţional se pedepseşte cu ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. cinci

Dacă provocarea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile.

Articolul 413-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Participarea la o întreprindere de demoralizare a armatei în vederea dăunării apărării naţionale se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile. Fapta prin care, fără autorizarea autorităţilor competente, se pătrunde în mod fraudulos pe un teren, într-o construcţie sau într-un motor sau aparat oarecare destinat autorităţii militare sau plasat sun controlul său se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

Articolul 413-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică funcţionarea normală a serviciilor, unităţilor sau întreprinderilor, publice sau private, interesând apărarea naţională, se pedepseşte trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. cu

Articolul 413-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care, în servicii, unităţi sau întreprinderi, publice sau private, interesând apărarea naţională, se pătrunde, fără autorizaţie, în locurile sau

229

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

terenurile închise în care libera circulaţie este interzisă şi care sunt delimitate pentru asigurarea protecţiei instalaţiilor, materialului sau secretului cercetărilor, studiilor sau fabricaţiilor. O decizie a Consiliului de Stat stabileşte, de o parte, condiţiile în care se trece la delimitarea locurilor şi terenurilor prevăzute în aliniatul anterior şi, de cealaltă parte, condiţiile în care pot fi emise autorizaţiile de acces.

Secţiunea 2 : Atingeri aduse secretului apărării naţionale

Articolul 413-9 (Legea nr. 94-89 din 1 februarie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994)

Au un caracter de secret al apărării naţionale în sensul acestei secţiuni informaţiile, procedeele, obiectele, documentele, datele informatizate sau fişierele interesând apărarea naţională care au făcut obiectul măsurilor de protecţie destinate restrângerii difuzării lor. Pot face obiectul acestor măsuri informaţiile, procedeele, obiectele, documentele, datele informatizate sau fişierele a căror divulgare este în stare să dăuneze apărării naţionale sau ar putea descoperirea unui secret din apărarea naţională. conduce la

Nivelurile de clasificare ale informaţiilor, procedeelor, obiectelor, documentelor, datelor informatizate sau fişierelor ce au un caracter de secret din apărarea naţională şi autorităţile însărcinate cu definirea modalităţilor în funcţie de care este organizată protecţia lor se stabilesc prin decizie în Consiliul de Stat.

Articolul 413-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro fapta prin care orice persoană depozitară, fie prin starea sau profesia sa, fie datorită unei funcţii sau misiuni temporare sau permanente, a unei informaţii, procedeu, obiect, document, dată informatizată

230

sau fişier care are un caracter de secret al apărării naţionale, le distruge, deturnează, sustrage sau reproduce, fie le aduce la cunoştinţa publicului sau a unei persoane necalificată. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană depozitară a lăsat să se distrugă, deturneze, sustragă, reproducă sau divulgă informaţia, procedeul, obiectul, documentul, sau fişierul menţionat în aliniatul anterior. cu data informatizată

Dacă persoane depozitară a acţionat din imprudenţă sau neglijenţă, infracţiunea se pedepseşte trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

Articolul 413-11 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro fapta prin care orice persoană ce nu a fost menţionată la articolul 413-10: 1° îşi asigură posesia unei informaţii, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau care prezintă caracterul unui secret al apărării naţionale ; 2° Distruge, sustrage sau reproduce, în orice mod, o asemenea informaţie, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau fişier; 3° Aduce la cunoştinţa publicului sau a unei persoane necalificate o asemenea informaţie, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau fişier.

Articolul 413-12 Tentativa delictelor prevăzute în primul aliniat din articolul 413-10 şi în articolul 413-11 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

CAPITOLUL IV : Dispoziţii speciale

231

Articolul 414-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

In caz de stare de asediu sau urgenţă declarată, sau în caz de mobilizare generală sau de punere în gardă decisă de Guvern, infracţiunile prevăzute de articolele 413-1 până la 413-3 se pedepsesc cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro şi infracţiunea prevăzută de articolul 413-6 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. In cazurile menţionate la aliniatul anterior, fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă la comiterea infracţiunilor prevăzute de articolul 413-2 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro şi infracţiunea prevăzută de articolul 413-6 cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

Articolul 414-2 Orice persoană care a încercat să comită una din infracţiunile prevăzute de articolele 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 şi 412-1 va fi scutită de pedeapsă dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea ca infracţiunea să nu se realizeze şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi vinovaţi.

Articolul 414-3 Orice persoană care a participat la complotul definit de articolul 412-2 va fi scutită de pedeapsă dacă, înainte de orice urmărire, a destăinuit complotul autorităţilor competente şi a permis identificarea celorlalţi participanţi.

Articolul 414-4

232

Articolul 414-7 233 . fie cu titlu definitiv. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 4° Interdicţia sejurului. Articolul 414-5 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute în acest titlu primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. împotriva oricărui străin vinovate de una din infracţiunile definite la capitolele I. 2° Interdicţia. civile şi de familie. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. aceasta este de până la douăzeci de ani detenţie penală. a celorlalţi vinovaţi. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 98-349 din 11 mai 1998 art. 93-1027 din 24 august 1993 art. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. II şi IV din acest titlu şi la articolele 413-1 până la 413-4. 411-5. 413-10 şi 413-11. a permis să se încetarea uneltirilor incriminate sau evitarea ca infracţiunea să provoace moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. 411-8 şi 412-6 este redusă cu jumătate dacă. Dacă pedeapsa dată este detenţia penală pe viaţă. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 411-7. dacă este cazul. Articolul 414-6 (Legea nr.Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 411-4. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 .

33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Constituie acte de terorism. Articolul 414-9 CAPITOLUL I: Acte de terorism Articolul 421-1 (Legea nr. Articolul 414-8 Dispoziţiile articolelor 411-1 până la 411-11 şi 413-1 până la 413-12 se aplică actelor prevăzute de aceste dispoziţii care ar fi comise în prejudiciul puterilor semnatare ale tratatului din Atlantica de Nord. 98-467 din 17 iunie 1998 art. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest titlu. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. următoarele infracţiuni: Dispoziţiile articolelor 411-6 până la 411-8 şi 413-10 până la 413-12 se aplică informaţiilor ce fac obiectul acordului de securitate cu privire la anumite4 schimburi de informaţii cu 234 . conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . dacă sunt în mod intenţionat în legătură cu o întreprindere individuală sau colectivă ce are ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare sau teroare. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda.(Legea nr. 84 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 1 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr.

degradările şi deteriorările. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 8 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dispoziţiile articolelor 411-6 până la 411-8 şi 413-10 până la 413-12 se aplică informaţiilor ce fac obiectul acordului de securitate cu privire la anumite4 schimburi de informaţii cu 235 . răpirea şi sechestrarea şi de asemenea deturnarea unei aeronave. transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorul aşa-numitelor substanţe. portul şi transportul de arme şi muniţii din prima şi a patra categorie. 2353-13 din codul apărării. 2 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. motoare ucigătoare sau explozive. 2339-9 din codul menţionat mai sus. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) 1° Atingerile voluntare aduse vieţii. 96-647 din 22 iulie 1996 art. atingerile voluntare integrităţii persoanei. vas sau a oricărui alt mijloc de transport. distrugerile. şi de asemenea infracţiunile în materie informatică definite de cartea III din acest cod . L. 6° Infracţiunile de spălare de bani prevăzute la capitolul IV din titlul II din cartea III din acest cod. deţinerea. Articolul 421-2 (Legea nr. 2342-57 până la L. deţinerea. 465-1 din codul monetar şi financiar. definite în articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război. 2° Furturile. infracţiunile definite la articolele L. 2341-4 din codul apărării. 2339-2. L. definite de cartea II din acest cod . definite la articolele L. 2339-8 şi L. definite la articolul L. infracţiunile prevăzute de articolele L. achiziţionarea. 4° Fabricarea sau deţinerea de maşini.(Legea nr. 3° Infracţiunile în materie de grupuri de combat şi mişcări suprimate definite de articolele 431-13 până la 431-17 şi infracţiunile definite de articolele 434-6 şi 441-2 până la 441-5 . 5° Dosirea produsului uneia din infracţiunile prevăzute la 1° şi 4° de mai sus. 7° Delictele de iniţiat prevăzute de articolul L. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2339-5. extorcările. 2342-62 din codul apărării. 2341-1 şi L.

2003-239 din 18 martie 2003 art. vânzarea. Articolul 421-2-3 (introdus de Legea nr. a unuia din actele de terorism menţionate la articolele precedente. a unei substanţe în stare să pună sau a mediului natural. definite la articolele L.producerea. în alimente sau în compuşii alimentari sau ape. 3 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 236 . în subsol. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 2353-8 din codul apărării. Articolele 421-2-2 (introdus de Legea nr. toate sau doar o partea din ele. 2353-5 până la L. Articolul 421-3 Maximul de pedeapsă privativă de libertate dată pentru infracţiunile menţionate la articolul 421-1 est relevată după cum urmează dacă aceste infracţiuni constituie acte de terorism: (introdus de Legea nr. cu intenţia de a vedea aceste fonduri. caracterizată de una sau mai multe fapte materiale. Constituie de asemenea un act de terorism. importarea sau exportarea de substanţe explozive. inclusiv cele din marea teritorială. reunirea sau administrarea unor fonduri. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Constituie de asemenea un act de terorism finanţarea unei întreprinderi teroriste prin furnizarea. pe sol. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2353-1. 45 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. independent de survenirea eventuală a unui asemenea act. L. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. dacă este în mod intenţionat în legătură cu o întreprindere individuală sau colectivă ce are ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare sau teroare. valori sau bunuri utilizate sau ştiind că sunt destinate pentru a fi utilizate. valori sau bunuri oarecare sau prin sfătuiri în acest scop. în vederea comiterii unui oarecare act de terorism din cele prevăzute în acest capitol. introducerea în atmosferă. în pericol sănătatea omului sau animalelor Articolul 421-2-1 Constituie de asemenea un act de terorism participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane care realizează unul sau mai multe din actele prevăzute la articolele 421-1 până la 421-2-2.

(introdus de Legea nr. 2353-5 până la L. vânzarea. 1° Este de închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală. prevăzute de acest articol. definite la articolele L. 7° Este dublu dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de cel mult trei ani. 2° Este de treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. 3° Este de douăzeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. L. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 96-647 din 22 iulie 1996 art. Articolul 421-4 (Ordonanţa nr. importarea sau exportarea de substanţe explozive. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimelor şi de asemenea delictelor pedepsite cu zece ani închisoare.producerea. 3 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 237 . 2353-8 din codul apărării. 6° Este de şapte ani închisoare dacă infracţiunea se pedepseşte cu cinci ani închisoare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2353-1. 4° Este de cincisprezece ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu zece ani închisoare. 46 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Actul de terorism definit la articolul 421-2 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 350000 euro. 5° Este de zece ani închisoare dacă infracţiunea se pedepseşte cu şapte ani închisoare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

a celorlalţi vinovaţi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. Dirijarea sau organizarea grupării sau înţelegerii definite la articolul 421-2-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 500 000 Euro. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. Tentativa delictului definit la articolul 421-2-2 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. dacă este cazul. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unui act de terorism se reduce cu jumătate dacă. CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale Articolul 422-1 Orice persoană care a încercat să comită un act de terorism este scutită de pedeapsă dacă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 5 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. 6 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Actele de terorism definite la articolele 421-2-1 şi 421-2-2 se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 225000 euro. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. Articolul 421-5 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. a permis încetarea uneltirilor incriminate sau evitarea ca infracţiunea să producă moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. 96-647 din 22 iulie 1996 art. dacă este 238 .

Articolul 422-5 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de actele de terorism definite în acest titlu. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. Articolul 422-3 (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. maximul duratei interdicţiei este de până la cincisprezece ani în caz de crimă şi de zece ani în caz de delict. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 239 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31.Articolul 422-2 cazul. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. 93-1027 din 24 august 1993 art. 6 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de acest titlu primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . maximul duratei interdicţiei este de până la cincisprezece ani în caz de crimă şi de până la zece ani în caz de delict. Totuşi. fie cu titlu definitiv. maximul duratei interdicţiei este de până la zece ani. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 3° Interdicţia sejurului. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Articolul 422-4 (Legea nr. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală. 2° Interdicţia. civile şi de familie. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: (Legea nr. Totuşi. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. a celorlalţi autori sau complici. Totuşi.

33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 240 . divizate sau nu. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 93-1027 din 24 august 1993 art. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. Articolul 422-6 (introdus de Legea nr.Articolul 422-2 1° Amenda. (Legea nr. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Persoanele fizice sau juridice recunoscute vinovate de acte de terorism primesc şi pedeapsa complementară de confiscare a tuturor sau a unei părţi din bunurile lor de orice natură. mobile sau imobile. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Produsul sancţiunilor financiare sau patrimoniale pronunţate împotriva persoanelor recunoscute vinovate de acte de terorism este destinat fondurilor garanţie ale victimelor actelor de terorism şi ale altor infracţiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. de reuniune sau de manifestare se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. distrugerilor sau degradărilor în sensul acestui cod. împiedicarea. asocierii. într-un mod pregătit şi cu ajutorai loviturilor. actelor de violenţă. violenţelor.Articolul 422-7 (introdus de Legea nr. a exercitării libertăţii de exprimare. reuniunii sau manifestării Articolul 431-1 (Ordonanţa nr. a exercitării uneia din libertăţile menţionate în aliniatul precedent se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. de asociere. de muncă. muncii. Articolul 431-2 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în articolul 431-1 primesc următoarele pedepse complementare: 241 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) împiedicarea. Secţiunea 1 : Piedici puse exercitării libertăţilor de exprimare. într-un mod pregătit şi cu ajutorai ameninţărilor.

sau orice alt funcţionar din poliţia judiciară. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. Secţiunea 2 : Despre participarea delicventă la o îmbulzeală de oameni Articolul 431-3 Este considerată o îmbulzeală de oameni orice grupare de persoane pe drumul public sau într-un loc public susceptibil de tulburarea ordinii publice. 3° Interdicţia. subprefect. A trecut la aceste somaţii în funcţie de modalităţile proprii pentru informarea persoanelor ce participă la îmbulzeala de oameni despre obligaţia de a se dispersa imediat. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Interdicţia. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. reprezentanţii forţei publice chemaţi în vederea disipării unei îmbulzeli de oameni pot face uz direct de forţă dacă au fost exercitate acte de violenţă împotriva lor sau dacă nu pot apăra altfel terenul pe care îl ocupă. Articolul 431-5 (Ordonanţa nr. Totuşi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 431-4 242 . Fapta prin care cel care nu poartă o armă continuă voluntar să participe la o îmbulzeală de oameni după somaţii se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. purtători de insigne cu funcţia lor. primar sau unul din adjuncţii săi. O îmbulzeală de oameni poate fi disipată de către forţa publică după două somaţii de a se dispersa rămase fără efect. aceste modalităţi sunt specificate de decret în Consiliul de Stat. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . de a deţine sau a purta o armă autorizată. adresate de către prefect.1° Interdicţia drepturilor civice. civile şi de familie. pentru o durată de cel mult cinci ani. orice funcţionar al poliţiei judiciare responsabil de siguranţa publică. care stabileşte şi insignele pe care trebuie să le poarte persoanele menţionate la aliniatul precedent.

1° Interdicţia drepturilor civice. 2° Interdicţia de a deţine sau a purta. cuvântului sau imaginii. pentru o durată de cel mult cinci ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la l ianuarie 2002) Provocarea directă la o îmbulzeală de oameni înarmaţi. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . o armă autorizată. fie prin orice alt mijloc de transmisie a înscrisului. 3° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi la discreţie. se pedepseşte cu un an închisoare şi amenda de 15000 euro. 1° Interdicţia drepturilor civice. Participarea la o îmbulzeală de oameni purtând o armă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. pedeapsa este de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. 4° Interdicţia sejurului. Dacă provocarea este urmată de efect. fie prin înscrisuri afişate sau distribuite. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . manifestată fie prin strigăte sau discursuri publice. civile şi de familie. Dacă persoana înarmată a continuat în mod voluntar să participe la o îmbulzeală de oameni după somaţii. Articolul 431-8 Articolul 431-4 243 . civile şi de familie. Articolul 431-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro: 2° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce a fost interzisă în condiţiile stabilite de lege. Articolul 431-11 Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolele 431-10 de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. Secţiunea 3 : Despre manifestările ilicite şi participarea delicventă la o manifestare sau o reuniune publică Articolul 431-9 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Participarea la o manifestare sau la o reuniune publică purtând o armă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 431-10 (Ordonanţa nr. 244 . civile şi de familie. 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . 3° Stabilirea unei declaraţii incomplete sau inexacte în stare să înşele cu privire la obiectul sau condiţiile manifestării plănuite. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 431-5 şi 431-6. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. fie cu titlu definitiv. fie pentru o durată de cel mult zece ani.

4° Interdicţia sejurului. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolul 431 -10. în afara cazurilor prevăzute de lege. fie cu titlu definitiv. > Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi la discreţie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Participarea la un grup de combat se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Secţiunea 4 : Despre grupurile de combat şi mişcările suprimate Articolul 431-13 Constituie un grup de combat. pentru o durată de cel mult cinci ani. Articolul 431-15 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. Articolul 431-14 (Ordonanţa nr. orice grupare de persoane care deţine sau are acces la arme. dotată cu o organizare ierarhizată şi susceptibilă de tulburare a ordinii publice.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 2° Interdicţia de a deţine sau a purta. 245 . conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. o armă autorizată. fie pentru o durata de cel mult zece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

(Legea nr. civile şi de familie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. Articolul 431-18 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în această secţiune primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 246 . deschisă sau deghizată. a unei asocieri sau a unei grupări suprimate în aplicarea legii din 10 ianuarie 1936 cu privire la grupurile de combat şi la miliţiile private se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. deschisă sau deghizată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Organizarea unui grup de combat se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: Participarea la menţinerea sau reconstituirea. Dacă asocierea sau gruparea menţinută sau reconstituită este un grup de combat în sensul s articolului 431-14. în condiţiile prevăzute de articolul 221-10 . a unui grup de combat suprimat în aplicarea legii din 10 ianuarie 1936 menţionată mai sus se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până al Articolul 431-16 (Ordonanţa nr. 2° Difuzarea integrală sau parţială a deciziei sau unui comunicat care informează publicul despre motivele şi dispozitivul acesteia. Articolul 431-17 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Organizarea menţinerii sau reconstituirii.

conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31.75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 431-21 Persoanele fizice sau juridice vinovate de infracţiunile prevăzute de această secţiune primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Confiscarea bunurilor mobiliare şi imobiliare ce aparţin sau sunt utilizate de grupul de combat de asocierea sau gruparea menţinută sau sau reconstituită. una din Articolul 431-20 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. armelor şi tuturor materialelor utilizate Secţiunea 1 : Despre abuzurile de autoritate orientate împotriva administraţiei Articolul 432-1 (Ordonanţa nr. Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . fie cu titlu definitiv. 2° Confiscarea uniformelor. împotriva oricărui străin vinovat de infracţiunile definite în această secţiune. insignelor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 3° Interdicţia sejurului. emblemelor. fie pentru o durată de cel mult zece ani. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 247 .

ia măsuri destinate împiedicării execuţiei legii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice. cu şapte ani Dacă actul atentator constă dintr-o detenţie sau o reţinere de o durată mai mare de şapte zile. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea prevăzută la articolul 432-1 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro dacă a fost urmată de efect. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. Articolul 432-2 (Ordonanţa nr. ordonă sau îndeplineşte în mod arbitrar un acte ce atentează la libertatea individuală se pedepseşte închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 432-3 (Ordonanţa nr. pedeapsa este de până la treizeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 450000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. fiind informată 248 .sau destinate pentru utilizarea de către grupul de combat sau de către asocierea sau gruparea menţinută ori reconstituită. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Paragraful 1 : Atingeri aduse libertăţii individuale Articolul 432-4 (Ordonanţa nr. acţionând în exercitarea funcţiilor sale. Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. lipseşte se abţine fie să pună capăt dacă are puterea. fie. Paragraful 2 : Despre discriminări Articolul 432-7 (Ordonanţa nr. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. se Articolul 432-6 (Ordonanţa nr. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. primeşte sau reţine o persoană fără mandat. se abţine voluntar fie să treacă la verificările necesare dacă are puterea. sau prelungeşte pe nedrept durata unei detenţii. decizie sau ordin de arestare stabilit conform legii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public având cunoştinţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de o privare de libertate ilegală. în caz contrar. a unei privări de libertate a cărei ilegalitate este invocată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un agent al administraţiei penitenciare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. trei ani închisoare şi Fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent având cunoştinţă. se pedepseşte cu cu amenda de 45000 euro. Articolul 432-5 (Ordonanţa nr. să transmită reclamaţie către o autoritate competentă. fie. să provoace intervenţia unei autorităţi competente.sau destinate pentru utilizarea de către grupul de combat sau de către asocierea sau gruparea menţinută ori reconstituită. în caz contrar. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. fiind informată 249 .

121 Monitorul Oficial din 10 iulie 2004) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. în afara cazurilor prevăzute de lege. 2004-669 din 9 iulie 2004 art. ordonă.pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă privarea de libertate. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. cu trei ani închisoare Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelelor deschise publicului de comunicaţii electronice sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale misiunii sale. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. ordonă. deturnarea. 2° împiedicarea exercitării normala a unei activităţi economice. se continuă. (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. transmise sau primite prin telecomunicaţii. suprimarea sau deschiderea de corespondenţe sau dezvăluirea conţinutului acestor corespondenţe. 250 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. comite sau facilitează. 41 II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Discriminarea definită la articolul 225-1. recunoscută ilegală. în afara cazurilor prevăzute de lege. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă constă din: 1° Refuzul beneficiului unui drept acordat prin lege. comisă în privinţa unei persoane fizice sau juridice de către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. Paragraful 4 : Atingeri aduse secretului corespondenţelor Articolul 432-9 (Ordonanţa nr. acţionând în exercitarea funcţiilor sale. comite sau facilitează. Paragraful 3 : Atingeri aduse inviolabilităţii domiciliului Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. intră sau încearcă sa intre în domiciliul aproapelui împotriva voinţei acestuia în afara cazurilor prevăzute de lege se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. se pedepseşte şi cu amenda de 45000 euro. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise.

Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care aceleaşi persoane. cere sau ordonă perceperea cu titlu de drepturi sau contribuţii. cadouri sau avantaje: 1° Fie pentru a îndeplini sau pentru a se abţine de la îndeplinirea unui act din funcţia. în orice moment. o sumă de care nu ştie că este datorată. I Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. contribuţii. Paragraful 2 : Despre corupţia pasivă şi traficul de influenţă comise de persoane care exercită o funcţie publică Articolul 432-11 (Legea nr. acordă sub o formă oarecare şi din orice motiv o exonerare sau o scutire de drepturi. se pedepseşte cu cinci ani Tentativa delictelor prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice. 2° Fie pentru a abuza de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de către o 251 . misiunea sau mandatul său. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. primeşte. solicită sau este de acord. promisiuni. impozite sau taxe publice în încălcarea textelor legale sau reglementare. se continuă. cu diverse oferte. recunoscută ilegală. din misiunea sau din mandatul său sau facilitat de funcţia. sau depăşeşte ceea ce se datorează. sau învestită cu un mandat electiv public. Paragraful 1 : Despre delapidare Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. însărcinată cu o misiune din serviciul public. 2000-595 din 30 iunie 2000 art.pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă privarea de libertate. închisoare şi cu amenda de 75000 euro. impozite sau taxe publice. fără nici un drept. direct sau indirect. daruri.

a fost însărcinată total sau parţial. în momentul actului. ia. Totuşi. Aceste acte trebuie autorizate. un oarecare folos dintr-o întreprindere sau dintr-o operaţiune cu a cărei supraveghere. Paragraful 3 : Despre luarea ilegală de foloase Articolul 432-12 (Ordonanţa nr. prin derogarea de 252 . administrare. locuri de muncă. adjuncţii sau consilierii municipali delegaţi sau care acţionează în substituirea primarului pot achiziţiona o parcelă dintr-o împărţire în loturi comunală pentru a-şi ridica locuinţa personală sau pot încheia contracte de închiriere cu comuna pentru propria lor locuinţă. printr-o deliberare motivată a consiliului municipal. primeşte sau păstrează. indiferent de valoarea bunurilor respective. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. primarii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în comunele care au cel mult 3 500 locuitori. adjuncţii sau consilierii municipali delegaţi sau care acţionează în substituirea primarului pot trata fiecare cu comuna în care au fost aleşi pentru transferul bunurilor mobiliare sau imobiliare sau furnizarea de servicii în limita unei sume anuale fixată la 16000 euro. Actul trebuie să fie autorizat. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. lichidare sau plată. în plus. 3 şi 4 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. în aceste comune. Preţul nu poate fi inferior evaluării serviciului domeniilor. în aceste comune. aceiaşi aleşi pot achiziţiona un bun ce aparţine comunei pentru crearea sau dezvoltarea activităţii lor profesionale. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L.autoritate sau administraţie publică de distincţii. primarii. In plus. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină sa participe la deliberarea consiliului municipal legat de încheierea sau aprobarea contractului. după estimarea bunurilor respective de către serviciul domeniilor. direct sau indirect. printr-o deliberare motivată din consiliul municipal. 2122-26 din codul general al colectivităţilor teritoriale şi primarul. Pentru aplicarea celor trei aliniate anterioare.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la Ier ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public sau care exercită funcţiile de reprezentant. societăţilor de economie mixtă de interes naţional însărcinate cu o misiune din serviciul public şi a societăţilor de economie mixtă locale sau de către orice persoană care acţionează în contul uneia din cele menţionat mai sus procură sau încearcă să procure pentru aproapele său un avantaj nejustificat printr-un act contrar dispoziţiilor legislative sau reglementatoare având ca obiect garantarea libertăţii de acces şi egalitatea candidaţilor în pieţele publice şi delegaţiile din serviciul public. 90-568 din 2 iulie 1990 cu pricire la organizarea serviciului public a poştei şi telecomunicaţiilor. Infracţiunea nu este constituită în caz de participare la capital a societăţilor cotate la bursă sau dacă capitalurile sunt primite prin devoluţie succesorală. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. unităţilor publice. sfat sau capitaluri. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană care a fost însărcinată. 100 de capital comun sau a încheiat un contract ce are o exclusivitate de drept sau de fapt cu una din întreprinderile menţionate la alinatul anterior. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. întreprinderilor naţionalizate. societăţilor economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p. 253 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie asigură supravegherea sau controlul unei întreprinderi private. sfat sau capitaluri într-una din aceste întreprinderi înainte de expirarea unui termen de cinci ani în urma încetării acestei funcţii. Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. este asimilată unei întreprinderi private orice întreprindere publică ce îşi exercită activitatea într-un sector concurenţial şi conform regulilor de drept privat.la cel de-al doilea aliniat L. în sensul acestui articol. fie îşi exprimă opinia cu privire la operaţiile efectuate de o întreprindere privată. ale colectivităţilor teritoriale. în calitate de funcţionar public sau agent sau prepus al unei administraţii publice. ia sau primeşte o participare prin muncă. administrator sau agent al Statului. Articolul 432-13 (Ordonanţa nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse orice participare prin muncă. chiar datorită funcţiei sale. într-o întreprindere privată care posedă cel puţin 30 p. Paragraful 4 : Atingeri aduse libertăţii de acces şi egalităţii candidaţilor pe pieţele publice şi delegaţiile din serviciul public (Ordonanţa nr. fie încheie contracte de orice natură cu o întreprindere privată. 100 din capital şi exploatatorii publici prevăzuţi de legea nr.

se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Dacă distrugerea. cu titlu complementar. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a unui contabil public sau a unui depozitar public. sau orice alt obiect ce i-a fost returnat având în vedere funcţiile sau misiunea sa. piese sau titluri ce ţin locul. Paragraful 5 : Despre sustragerea şi deturnarea bunurilor Articolul 432-15 (Ordonanţa nr. următoarele pedepse: 254 . un contabil public. pot fi pronunţate. distruge. Secţiunea 4 : Pedepse complementare Articolul 432-17 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu misiune din serviciul public. sau valori.la cel de-al doilea aliniat L. 365 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) în cazurile prevăzute de acest capitol. sau fonduri publice sau private. deturnarea sau sustragerea de către un terţ a bunurilor prevăzute la articolul 432-15 rezultă din neglijenţa unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. deturnează sau sustrage un act sau un titlu. aceasta se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Tentativa delictului prevăzut la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. un depozitar public sau unul din subordonaţii săi.

3° Confiscarea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. oferte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. şi în orice moment. a sumelor sau obiectelor primite în mod neregulat de autorul infracţiunii. 2° Interdicţia. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane depozitare a autorităţii publice. însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public : 1° Fie că îndeplineşte sau se abţine să îndeplinească un act din funcţia. 4° în cazul prevăzut de articolul 432-7. direct sau indirect. promisiuni. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 255 . direct sau indirect. Secţiunea 1 : Despre corupţia activă şi traficul de influenţă comise de particulari (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea. însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public care solicită. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. fără drept şi în orice moment. cadouri sau avantaje oarecare pentru a îndeplini sau pentru a se abţine să îndeplinească un act menţionat la 1° sau pentru a abuza de influenţa sa în condiţiile prevăzute la 2°. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Interdicţia drepturilor civice. de oferte.(Ordonanţa nr. fără drept. misiunea sau mandatul său . afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. locuri de muncă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-21. daruri. civile şi de familie. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 2° Fie că abuzează de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la o autoritate sau administraţie publică de distincţii. daruri. cadouri sau avantaje pentru obţinerea de la o persoană depozitară a autorităţii publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 433-2 (Ordonanţa nr. promisiuni.

cu oferte. locuri de muncă. promisiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. direct sau indirect. daruri.(Ordonanţa nr. pieţe sau orice altă decizie 256 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro fapta prin care oricine solicită sau este de acord. cadouri sau avantaje oarecare pentru a abuza de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la autoritate sau administraţie publică de distincţii.

2003-239 din 18 martie 2003 art. promisiuni. din administraţia penitenciară sau a oricărei alte persoane depozitare a autorităţii publice. în exercitarea funcţiilor sale. a unui săpător-pompier profesionist sau voluntar. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. 16 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. funcţionar public sau ministerial. a unui magistrat. în exercitarea funcţiilor sale. Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro utilizarea de ameninţări. jurat. ascendenţilor şi descendenţilor în linie dreaptă a acestei persoane sau a oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei în domiciliul său. Secţiunea 2 : Despre ameninţări şi acte de intimidare comis împotriva persoanelor ce exercită o funcţie publică Articolul 433-3 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. daruri. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 96-647 din 22 iulie 1996 art. fără drept. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la autoritate sau administraţie publică de distincţii. 59 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict contra persoanelor sau bunurilor proferate împotriva unei persoane învestite cu un mandat electiv public. locuri de muncă. funcţionar din poliţia naţională. misiunea sau mandatul 257 .favorabilă. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea solicitanţilor prevăzuţi la aliniatul precedent. cu violenţe sau cu comiterea oricărui alt act de intimidare pentru a obţine de la o persoană menţionată la primul şi al doilea aliniat fie că îndeplineşte sau se abţine să îndeplinească un act din funcţia. direct sau indirect. sau propunerea. de oferte. militar din jandarmeria naţională. Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro dacă este vorba de o ameninţarea cu moartea sau de o ameninţarea cu atingerea bunurilor periculoase pentru persoane. avocat. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict contra persoanelor sau bunurilor proferate împotriva unui agent al unui exploatator de reţea de transport public de călători sau a oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din serviciul public cât şi a unui profesionist din domeniul sănătăţii. a soţului. Aceste dispoziţii se aplică de asemenea în caz de ameninţare proferată împotriva şi din cauza aceloraşi funcţii. de la vamă.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distrugerea. Tentativa delictului prevăzut la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. ce au fost returnate.său. Secţiunea 3 : Despre sustragerea şi deturnarea bunurilor dintr-un depozit public Articolul 433-4 (Ordonanţa nr. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. unui depozitar public sau unuia din subordonaţii săi. 96-647 din 22 iulie 1996 art. Secţiunea 4 : Despre insultă Articolul 433-5 (Legea nr. sau a valorilor. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 45 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Constituie o insultă pedepsită cu amenda de 7500 euro cuvintele. Dacă este adresată unei persoane depozitară a autorităţii publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. misiunea sau mandatul său. fie că abuzează de autoritatea sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la o autoritate sau administraţie publică de distincţii. 17 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. insulta se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. sau a fondurilor publice sau private. locuri de muncă. în exercitarea sau cu ocazia exercitării misiunii sale. şi în stare să aducă atingere demnităţii sale sau respectului datorat funcţiei cu care este învestită. 258 . deturnarea sau sustragerea unui acte sau titlu. sau facilitat de funcţia. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. unui contabil public. pieselor sau titlurilor ce ţin locul sau a oricărui alt obiect. având în vedere funcţiile sale. înscrisurile sau imaginile de orice natură nefăcute publice sau trimiterea de obiecte oarecare adresate unei persoane însărcinate cu o misiune din serviciul public. gesturile sau ameninţările.

2003) Fapta prin care. Dacă este comisă în reuniune. ordinelor autorităţii publice. insulta prevăzută la primul aliniat se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. se insultă public imnul naţional sau drapelul tricolor se pedepseşte cu amenda de 7 500 euro. Secţiunea 5 : Despre rebeliune Articolul 433-6 Constituie rebeliune opunerea unei rezistenţe violente faţă de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public acţionând. insulta se pedepseşte cu şase luni închisoare şi amenda de 7500 euro. Articolul 433-8 259 . şi insulta prevăzută la aliniatul al doilea se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. în exercitarea funcţiilor sale. deciziilor sau mandatelor de justiţie. Articolul 433-7 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Rebeliunea ser pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Rebeliunea comisă în reuniune se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Dacă este adresată unei persoane însărcinată cu o misiune din serviciu] public şi dacă faptele au fost comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. Dacă este comisă în reuniune. sau cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. în vecinătatea unei asemenea unităţi. în cursul unei manifestări organizate sau reglementate de către autorităţile publice. pentru executarea legilor. această insultă se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7 500 euro.

manifestată fie prin strigăte sau discursuri publice. la executarea de munci publice sau de utilitate publică se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. prin derogare de la articolele 132-2 până la 132-5. a cuvântului se pedepseşte cu amenda de 7500 euro. fie prin orice alt mijloc de transmisie a înscrisului. 2003-239 din 18 martie 2003 art. sau imaginii. Dacă delictul prevăzut la aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. Secţiunea 6 : Despre opunerea la executarea de munci publice Opunerea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără posibilitatea de confuzie. cu cele pe care le ispăşea cel inc cauză sau cele pronunţate pentru infracţiunea din cauza căreia era deţinut. Articolul 433-9 Dacă autorul rebeliunii este deţinut. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile. fie prin înscrisuri afişate sau distribuite. Rebeliunea înarmată comisă în reuniune se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 260 .(introdus de Legea nr. prin acte de violenţă. Articolul 433-10 (Ordonanţa nr. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă la rebeliune. 113 Monitorul Oficial din 19 martie Rebeliunea înarmată se pedepseşte cu trei ani închisoare şi Cu amenda de 45000 euro. pedepsele pronunţate pentru delictul rebeliunii se cumulează.

Secţiunea 8 : Despre uzurparea semnelor rezervate autorităţii publice Articolul 433-14 (Ordonanţa nr. 261 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care orice persoană. în mod public şi fără drept: 1° Poartă un costum. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. 2° Se serveşte de documente sau înscrisuri ce prezintă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care orice persoană: 1° Exercită o activitate în condiţiile care sunt în stare să creeze în spiritul publicului o confuzie cu exercitarea unei funcţii publice sau a unei activităţi rezervate funcţionarilor publici sau ministeriali . o asemănare care este în stare să provoace o confuzie în spiritul publicului. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care orice persoană acţionând fără titlu. se amestecă în exercitarea unei funcţii publice îndeplinind unul din actele rezervate titularului acestei funcţii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. o uniformă sau o decoraţie reglementate de autoritatea publică. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 433-13 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu actele judiciare sau extrajudiciare sau cu documentele administrative. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 7 : Despre uzurparea funcţiilor Articolul 433-12 (Ordonanţa nr.

fără drept. Secţiunea 9 : Despre uzurparea titlurilor Articolul 433-17 (Ordonanţa nr. poartă un costum sau o uniformă. insignele sau documentele distinctive rezervate funcţionarilor poliţiei naţionale sau militarilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care orice persoană. uniformele. în mod public. Articolul 433-16 Infracţiunile definite de articolele 433-14 şi 433-15 se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro dacă au ca obiect pregătirea sau facilitarea comiterii unei crime sau a unui delict. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Utilizează un automobil ale cărui semne exterioare sunt identice cu cele utilizate de funcţionarii poliţiei naţionale sau de militari. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. utilizează un automobil. Articolul 433-15 (Ordonanţa nr. o asemănare în stare să cauzeze o confuzie în spiritul publicului. 262 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Folosirea.(Ordonanţa nr. a unui titlu ataşat unei profesii reglementată de autoritatea publică sau a unei diplome oficiale sau a unei calităţi ale cărei condiţii de atribuire sunt stabilite autoritatea publică se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. automobilele. sau se serveşte de o insignă sau un document ce prezintă împreună cu costumele. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Se serveşte de un document justificativ cu o calitate profesională sau de o insignă reglementate de autoritatea publică. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

3° Numele unei persoane cu menţiunea decoraţiei reglementate de autoritatea publică ce i-a fost decernată. a unui funcţionar sau a unui fost funcţionar sau a unui funcţionar public sau ministerial . a Curţii de casaţie. a unui membru sau a unui fost membru al Guvernului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 11 : Atingeri aduse stării civile a persoanelor Articolul 433-19 (Ordonanţa nr. a Consiliului superior al magistraturii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a Curţii de Conturi. a unui magistrat sau a unui fost magistrat. a consiliului de administrare al Băncii Franţei sau a unui organism colegial învestit prin lege cu o misiune de control sau de sfat. Parlamentului. a Consiliului constituţional. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care un bancher sau un afacerist se serveşte de publicitatea menţionată la aliniatul precedent. a Institutului Franţei.(Ordonanţa nr. într-un act public sau autentic sau într-un document administrativ destinat autorităţii publice şi în afara cazurilor în care reglementarea în vigoare autorizează subscrierea acestor acte sau documente sub o stare civilă de împrumut: 263 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care fondatorul sau conducătorul de drept sau de fapt a unei întreprinderi care are un scop lucrativ. a Consiliului economic şi social. cere să reprezinte sau lasă să reprezinte. a Consiliului de Stat. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 10 : Despre utilizarea neregulată a calităţii Articolul 433-18 (Ordonanţa nr. într-o publicitate realizată în interesul întreprinderii pe care şi-a propus să o fondeze sau să o conducă: 1° Numele. 2° Numele. Parlamentului european. cu menţiunea funcţiei sale. cu menţiunea calităţii sale. a unei adunări deliberante a unei colectivităţi teritoriale.

92-1336 dini6 decembrie 1992 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Prin care se ia un nume sau un accesoriu din nume altul decât cel acordat prin stare civilă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 264 . în mod obişnuit. 366 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se alterează sau se modifică numele sau accesoriul numelui acordat prin starea civilă. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse funcţionarul public ce a celebrat această căsătorie cunoscând existenţa celei anterioare. Articolul 433-21 (Ordonanţa nr. Articolul 433-20 Fapta prin care o persoană angajată în legăturile căsătoriei încheie o altă căsătorie înainte de dizolvarea celei anterioare se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro. ceremoniile religioase de căsătorie fără să i se fi justificat actul de căsătorie primit în prealabil de către funcţionarii de stare civile va fi pedepsit cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Articolul 433-21-1 (Legea nr. 2° Prin care se schimbă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ministru al unui cult care va efectua.

o armă autorizată. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 3° Confiscarea prevăzută la articolul 131-21 . pentru o durată de cel mult cinci ani.Orice persoană care dă funeraliilor un caracter contrar voinţei celui decedat sau contrar unei decizii judiciare. va fi pedepsită cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 4°. 433-2 şi 433-4. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. Secţiunea 12 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice 1° Interdicţia drepturilor civice. Articolul 433-24 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolul 433-8 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia de a deţine sau purta. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 6° şi 7° din articolul 131-39 . Articolul 433-22 265 . 2° Interdicţia. Articolul 433-23 în cazurile prevăzute la articolele 433-1. pedepsele menţionate la 2°. poate fi de asemenea pronunţată confiscarea sumelor sau obiectelor primite în mod neregulat de autorul infracţiunii. civile şi de familie. Articolul 433-25 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani. 5°. voinţe sau decizie de care a avut cunoştinţă. 3°. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2° Confiscarea armelor al căror proprietar este condamnatul sau de care se foloseşte la buna dispoziţie.

2° Soţul autorului sau complicelui crimei. Articolul 434-3 (Legea nr. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 15 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) 266 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care oricine.1° Amenda. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . ai autorului sau ai complicelui crimei . nu informează autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. cu excepţia crimelor comise asupra minorilor de cincisprezece ani: 1° Părinţii în linie dreaptă şi soţii lor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dacă crima menţionată la primul aliniat din articolul 434-1 constituie o atingere adusă intereselor fundamentale ale naţiunii prevăzute de titlul I din această carte sau un act de terorism prevăzut de titlul II din această carte. sau persoane care locuieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. care are cunoştinţă de o crimă pe care mai poate încă să o prevină sau să-i limiteze efectele. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-2 (Ordonanţa nr. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile care preced. sau ai cărei autori sunt susceptibili de comiterea altor noi crime ce ar putea fi împiedicate. Secţiunea 1 : Despre piedicile puse sesizării justiţiei Articolul 434-1 (Ordonanţa nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. şi de asemenea fraţii şi surorile şi soţii lor.

falsificarea sau ştergerea urmelor sau indiciilor. de tratamente proaste sau de atingeri sexuale asupra unui minor de cincisprezece ani sau a unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei. (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sustrage. Articolul 434-5 (Ordonanţa nr. a unei boli. sunt exceptate de la dispoziţiile precedente persoanele constrânse în secret în condiţiile prevăzute de articolul 226-13. cu trei ani închisoare şi cu Cu excepţia cazului când legea dispune altceva.1° Amenda. Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care. cercetarea probelor sau condamnarea vinovaţilor. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. comis în vederea determinării victimei unei crime sau delict să nu facă plângere sau să se dezică. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice persoană care are cunoştinţă de anumite privaţiuni. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ameninţare sau orice alt act de intimidare cu privire la orice persoană. infirmităţi. 2° Se distruge. deficienţe fizice sau psihice sau a unei sarcini. în vederea împiedicării manifestării adevărului: 1° Se modifică starea locurilor unei crime sau ale unui delict fie prin alterarea. fie prin aportul. nu informează autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte amenda de 45000 euro. este chemată să concureze la manifestarea adevărului. Dacă faptele prevăzute în acest articol sunt comise de către o persoană care. deplasarea sau suprimarea unor obiecte. doseşte sau alterează un document public sau privat sau un obiect în stare să faciliteze descoperirea unei crime sau a unui delict. prin funcţiile sale. 267 . se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

(Ordonanţa nr. 7 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 268 . Pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă infracţiunea este comisă în mod obişnuit. a unei locuinţe. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-7 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-6 Furnizarea persoanei autorului sau complicelui unei crime sau al unui act de terorism pedepsit cu cel puţin zece ani închisoare. Secţiunea 2 : Despre piedicile puse exercitării justiţiei Articolul 434-7-1 (Legea nr. mijloace de existenţă sau orice alt mijloc de sustragere de la cercetări sau de la arest se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea sau ascunderea cadavrului unei persoane victime a unui omor sau decedată în urma violenţelor se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 96-647 din 22 iulie 1996 art. sau persoane care locuieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. şi de asemenea fraţii şi surorile şi soţii lor. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile precedente: 1° Părinţii în linie dreaptă şi soţii lor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. ai autorului sau complicelui crimei sau actului de terorism . subvenţii. un loc de retragere. 2° Soţul autorului sau complicelui crimei sau actului de terorism.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără drept. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un magistrat. direct sau indirect. cu ofertele. direct sau indirect. are cunoştinţă. un expert sau avocatul unei părţi în vederea influenţării comportamentului său în exercitarea funcţiilor închisoare şi cu amenda de 45000 euro. sau o persoană însărcinată de autoritatea judiciară cu o misiune de conciliere sau de mediere. un jurat sau orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională. despre informaţiile emise dintr-o anchetă sau dintr-o instrucţie în curs cu privire la o crimă sau un delict. fie de către părţi. în aplicarea dispoziţiilor codului de procedură penală. un interpret. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. solicită sau este de acord. 13 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Fără prejudiciul drepturilor apărării. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un magistrat. dacă această dezvăluire este în stare să împiedice derularea investigaţiilor sau manifestării adevărului. datorită funcţiilor sale. cadourile sau avantajele pentru îndeplinirea sau abţinerea unui act din funcţia sa. ca autori. aceste informaţii unor persoane susceptibile că ar fi implicate. 269 . dezvăluie. un arbitru. 2004-204 din 9 martie 2004 art. şi în orice moment. complici sau dositori. coautori. orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională sau orice altă autoritate administrativă. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. jurat sau orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională. darurile. un arbitru sau un expert numit fie de către o jurisdicţie. fapta prin care orice persoană care. în comiterea acestor infracţiuni. neagă împărţirea dreptăţii după ce i s-a impus prin lege şi perseverează în negaţia sa după avertismentul sau injoncţiunea superiorilor săi se pedepseşte cu amenda de 7500 euro şi interdicţia de a exercita funcţii publice pentru o durată de cinci până la douăzeci de ani. se pedepseşte cu trei ani (Ordonanţa nr. Articolul 434-8 (Ordonanţa nr.(Ordonanţa nr. promisiunile. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ameninţare sau orice act de intimidare comis asupra unui magistrat. Articolul 434-7-2 (introdus de Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

2003-495 din 12 iunie 2003 art. 3 III : Dispoziţiile din al doilea aliniat al articolului 434-10 din codul penal în redactarea anterioară intrării în vigoare a acestei legi. ştiind că tocmai a cauzat sau a ocazionat un accident. solicitărilor unei persoane menţionate în alinatul precedent. NOTĂ : Legea 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 434-10 (Ordonanţa nr. aplicabile Articolul 434-11 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care se cedează. este scutit de pedeapsă cel care va depune mărturie tardiv. Dacă infracţiunea definită la primul aliniat este comisă de un magistrat în beneficiul sau în detrimentul unei persoane care face obiectul unor urmăriri penale. în orice moment. cadouri sau avantaje pentru obţinerea de către una din aceste persoane îndeplinirea sau abţinerea unui act din funcţia sa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile din primul aliniat: 270 . se abţine în mod voluntar să depună imediat mărturie la autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. pedeapsa este de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de 225000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. rămânând infracţiunilor comise înainte de această intrare în vigoare. Totuşi. daruri. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. promisiuni. 3 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Fapta prin care orice conducător al unui automobil sau motor terestra. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice persoană care cunoaşte dovada nevinovăţiei unei persoane deţinute provizoriu sau judecată pentru crimă sau delict. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. fluvial sau maritim. dar spontan. nu opreşte şi încearcă de asemenea să fugă de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. sau se propune oferte.

Dacă este loc pentru aplicarea articolelor 221-6 şi 222-19. surorile şi soţii lor. Articolul 434-14 (Ordonanţa nr. martorul fals est scutit de pedeapsă dacă şi-a retras spontan mărturia înaintea deciziei ce pune capăt procedurii realizate de jurisdicţia de instrucţie sau de jurisdicţia de judecată. cu cinci ani Totuşi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Mărturia mincinoasă se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro: 1° Dacă este provocată de încredinţarea unui dar sau a unei recompense oarecare. care a declarat public că îi cunoaşte pe autorii unei crime sau ai unui delict. refuză să răspundă întrebărilor care îi sunt puse în această privinţă de către un judecător se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. şi de asemenea fraţii. părinţii săi în linie dreaptă şi soţii lor. 1° Autorul sau complicele infracţiunii care motiva urmărirea. Articolul 434-12 Fapta prin care orice persoană. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Mărturia mincinoasă făcută sub jurământ în faţa oricărei jurisdicţii sau în faţa unui funcţionai' din poliţia judiciară ce acţionează în executarea unei comisii rogatorii se pedepseşte închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2° Dacă cel împotriva căruia sau în favoarea căruia a fost comisă mărturia mincinoasă este pasibil de o pedeapsă penală. Articolul 434-13 f Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222-19-1 şi 222-20-1. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Sunt de asemenea exceptaţi de la dispoziţiile din primul aliniat persoanele constrânse în secret în condiţiile prevăzute de articolul 226-13. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 271 . pedepsele prevăzute de aceste articole sunt dublate în afara cazurilor prevăzute de articolele 221-6-1. 2° Soţul autorului sau complicelui infracţiunii care motiva urmărirea. sau persoane care trăieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el.

nedepunerea de jurământ sau de depoziţie. 222-19-1 şi 222-20-1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 272 . presiuni. 31 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. chiar dacă subordonarea nu este urmată de efect. 32 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2001) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 11 Monitorul Oficial din 31 decembrie 2000) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-15-1 (Legea nr. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. oferte. cadouri. acte de violenţă. fie să se abţină să facă sau să dea o depoziţie. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. manevre sau artificii de-a lungul unei proceduri sau în vederea unei cereri sau apărări în justiţie pentru a determina aproapele fie să facă sau să dea o depoziţie.Dacă este loc pentru aplicarea articolelor 221-6 şi 222-19. ameninţări. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-1354 din 30 decembrie 2000 art. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. pedepsele prevăzute de aceste articole sunt dublate în afara cazurilor prevăzute de articolele 221-6-1. fără scuză sau justificare. în faţa judecătorului de instrucţie sau în faţa unui funcţionar din poliţia judiciară ce acţionează asupra comisiei rogatorii de către o persoană care a fost citată de aceasta pentru audiere ca martor se pedepseşte cu amenda de 3750 euro. Articolul 434-15 Folosirea de promisiuni. o declaraţie sau o atestare. Articolul 434-15-2 (introdus de Legea nr. 39 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Neprezentarea. o declaraţie sau o atestare mincinoasă.

care are cunoştinţă de convenţia secretă de descifrare a unui mijloc de criptologie susceptibilă că a utilizat pentru pregătirea. facilitarea sau comiterea unei crime sau delict. Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală. la cererile acestor autorităţi emise în aplicarea titlurilor II şi III din cartea I din codul de procedură penală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Publicarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-17 (Ordonanţa nr. înainte de intervenţia deciziei jurisdicţionale definitive. de comentarii care tind să exercite presiuni în vederea influenţării declaraţiilor martorilor sau decizia jurisdicţiilor de instrucţie sau de judecată se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro.persoană. Articolul 434-18 273 . refuză să încredinţeze aşa-zisa convenţie autorităţilor judiciare sau să o pună în aplicare. Dacă refuzul este opus când încredinţarea sau punerea în aplicare a convenţiei ar fi permis evitarea comiterii unei crime sau delict sau limitarea efectelor sale. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul jurământ în materie civilă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 euro. Articolul 434-16 (Ordonanţa nr. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.

conform distincţiilor articolelor 434-13 şi 434-14. cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro sau cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro.COrdonanţa nr. în orice problemă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. denaturează substanţa cuvintelor sau documentelor traduse se pedepseşte. cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro sau cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. în orice problemă. Articolul 434-20 (Ordonanţa nr. falsifică. Articolul 434-22 Ruperea sigiliilor aplicate de autoritatea publică se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. conform distincţiilor din articolele 434-13 şi 434-14. (Ordonanţa nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse orice deturnare de obiect plasat sub sigilii sau sub mâna justiţiei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. datele sau rezultatele expertizei se pedepseşte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în rapoartele sale scrise sau în expunerile sale orale. Articolul 434-19 Subordonarea interpretului este reprimată în condiţiile prevăzute la articolul 434-15. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un expert. Tentativa ruperii sigiliilor se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un interpret. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 274 . Articolul 434-21 Subordonarea expertului este reprimată în condiţiile prevăzute de articolul 434-15.

în circumstanţele care au determinat sau ar fi putut determina împotriva acestuia urmăriri penale. care a determinat sau ar fi putut determina urmăriri penale împotriva unui terţ. tribunal sau a unei formaţiuni jurisdicţionale. cu cele care ar fi fost pronunţate pentru infracţiunea cu ocazia căreia a fost comisă uzurparea. prin înscrisuri sau imagini de orice natură nefăcute publice sau prin trimiterea de obiecte oarecare adresate unui magistrat. înscrisuri sau imagini de orice natură. 275 . jurat sau oricărei persoane care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională în exercitarea funcţiilor sale sau cu ocazia acestei exercitări şi care tinde să aducă atingere demnităţii sale sau Dacă insulta are loc la audierea unei curţi. pedeapsa este de până la doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro.Articolul 434-23 (Ordonanţa nr. pedepsele pronunţate pentru acest delict se cumulează. în mod public prin acte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în ciuda dispoziţiilor articolelor 132-2 până la 132-5. Paragraful 1: Atingeri aduse respectului datorat justiţiei Articolul 434-24 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care se caută să se discrediteze. Articolul 434-25 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără posibilitatea confuziei. Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute de primul aliniat declaraţia falsă cu privire la starea civilă a unei persoane. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cuvinte. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. în condiţiile care sunt în stare să aducă atingere autorităţii justiţiei sau independenţei sale se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. un act sau o decizie jurisdicţională. gesturi sau ameninţări. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Insulta prin cuvinte. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Luarea numelui unui terţ.

de acord cu deţinutul. efracţie sau corupţie. de către un terţ. chiar şi când acestea ar fi fost comise. Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală. pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 Euro. începând din ziua în care a fost comisă infracţiunea definită în acest articol. Articolul 434-28 Pentru aplicarea acestui paragraf. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. Dacă evadarea este realizată prin violenţă.Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică comentariilor tehnice nici altor acte. 1941 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Constituie evadare ce se pedepseşte fapta prin care un deţinut se sustrage gărzii care îl păzeşte. cuvinte. 276 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Care s-a văzut notificând un mandat de depunere sau un mandat de arest continuând să producă efect. dacă în acest interval nu a fost făcut nici un act de instrucţie sau de urmărire. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 434-26 (Ordonanţa nr. este considerată deţinut orice persoană : 1° Care este păzită la vedere. casaţia sau revizuirea unei decizii. înscrisuri sau imagini de orice natură care tind la reformarea. Evadarea se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Paragraful 2 : Despre evadare Articolul 434-27 COrdonanţa nr. Acţiunea publică se prescrie în trei luni împlinite. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2° Care se află în instanţă sau în curs de prezentarea la autoritatea judiciară la încheierea pazei la vedere sau în execuţia unui mandat de arestare.

neutralizează prin orice mijloc procedeul ce permite detectarea de la distanţă a prezenţei sau absenţei sale în locul desemnat de judecătorul aplicării pedepselor. 4° Prin care orice condamnat pus sub supraveghere electronică. Articolul 434-30 2004) Infracţiunile prevăzute la articolul 434-27 şi la 1° din articolul 434-29 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă au fost comise sub ameninţarea unei arme sau a unei substanţe explozive. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.4° Care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a fost arestată pentru executarea acestei pedepse. Articolul 434-29 (Legea nr. 368 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. se sustrage supravegherii la care a fost supus. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 277 . 2° Prin care orice condamnat se sustrage controlului la care a fost supus când a făcut obiectul unei decizii fie de scoaterea dintr-o unitate penitenciară. (Ordonanţa nr. de semi-libertate sau de permisiunea de ieşire. 3° Prin care orice condamnat nu revine la unitatea penitenciară la încheierea unei măsuri de suspendare sau de fracţionare a închisorii. de scoatere. incendiară sau toxică. 5° Care este plasată în închisoare de extrădare. 1 Monitorul Oficial din 31 decembrie 1997) Constituie de asemenea evadare pedepsită cu aceleaşi pedepse fapta: 1° Prin care un deţinut plasat într-o unitate sanitară sau spital. fie de plasarea sub supravegherea electronică sau de beneficierea de regimul semi-libertăţii sau de permisiunea de ieşire. 97-1273 din 29 decembrie 1997 art.

Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 150000 euro dacă s-a folosit o armă sau o substanţă explozivă. Articolul 434-32 f Ordonanţa nr. cu cele pe care evadatul le ispăşea sau cele pronunţate pentru infracţiunea din cauza căreia era deţinut. Articolul 434-31 în ciuda dispoziţiilor articolelor 132-2 până la 132-5. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără posibilitatea confuziei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 278 .4° Care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a fost arestată pentru executarea acestei pedepse. pedepsele pronunţate pentru delictul evadării se cumulează. (Ordonanţa nr. incendiară sau toxică sau dacă faptele sunt comise în bandă organizată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. efracţie sau corupţie. chiar dacă membrii acestei bande sunt sau nu deţinuţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care orice persoană procură unui deţinut orice mijloc de a se sustrage gărzii la care a fost supus. Dacă contribuţia astfel adusă se însoţeşte de violenţă. infracţiunea se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

cu orice titlu. 2003-239 din 18 martie 2003 art.. incendiare sau toxice. se încredinţează sau îi parvine unui deţinut. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care orice persoană însărcinată cu supravegherea sa. într-o Articolul 434-35-1 (introdus de Legea nr. dacă contribuţia adusă constă din furnizarea sau folosirea unei arme sau a unei substanţe explozive. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. cu orice titlu. 731 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45000 euro dacă vinovatul este însărcinat cu supravegherea deţinuţilor sau dacă este abilitat prin funcţiile sale să pătrundă unitate penitenciară sau să apropie deţinuţi. 2003-239 din 18 martie 2003 art. sau se primesc de la el şi se transmit sume de 279 . Aceste dispoziţii se aplică de asemenea oricărei persoane abilitată prin funcţiile sale să pătrundă într-o unitate penitenciară sau să apropie deţinuţi. Articolul 434-35 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în orice loc.Articolul 434-33 (Ordonanţa nr. evadarea unui deţinut. chiar prin abţinere voluntară. infracţiunea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 225000 euro. facilitează sau pregăteşte. 73 II Monitorul Oficial din 19 martie Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în cazurile prevăzute de acest articol. Articolul 434-34 Persoanele menţionate la articolele 434-32 şi 434-33 pot fi condamnate solidar la daune-interese pe care victima ar avea dreptul să se obţină de la deţinut prin exercitarea acţiunii civile din cauza infracţiunii care motiva detenţia acestuia.

Articolul 434-33 (Ordonanţa nr. a permis evitarea ca evadarea să nu se realizeze. Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care. se încredinţează sau îi parvine unui deţinut. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2003) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro pătrunderea de către o persoană într-o unitate penitenciară sau escaladarea incintei fără să fie abilitată în virtutea dispoziţiilor legislative sau reglementare sau fără să fi fost autorizat de autorităţile competente. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană care interdicţie de sejur se sustrage măsurilor de supraveghere prescrise de judecător. avertizând autoritatea judiciară sau administraţia penitenciară. una din infracţiunile prevăzute în acest paragraf. sau se primesc de la el şi se transmit sume de 280 . va fi scutită de pedeapsă dacă. apare într-un loc interzis se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. care are interdicţie de sejur. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Paragraful 3 : Alte atingeri aduse autorităţii justiţiei penale Articolul 434-38 Fapta prin care o persoană. în calitate de autor sau de complice. Articolul 434-36 Tentativa delictelor prevăzute în acest paragraf se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. în orice loc. Articolul 434-37 Orice persoană care a încercat să comită.

44 XV. 131-14 sau 131-16. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 131-10. de retragere a permisului de vânătoare. cu titlu de pedeapsă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr. deturnarea sau încercarea de a distruge sau deturna un automobil imobilizat sau un vehicul. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Când a fost pronunţată. Articolul 434-40 (Ordonanţa nr. de interdicţia de a emite cecuri sau de a folosi cărţi de credit. de interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. Sentinţa va dispune o nouă execuţie a afişării pe cheltuiala condamnatului. de interdicţia de a deţine sau a purta o armă. interdicţia exercitării unei activităţi profesionale sau sociale prevăzute de articolele 131-27 până Ia 131-29. 131-16 sau 131-17. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-39 (Ordonanţa nr. orice încălcare a acestei interdicţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. de interdicţia de a pătrunde în anumite locuri sau de a întâlni anumite persoane. XVI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro încălcarea de către condamnat a obligaţiilor sau interdicţiilor ce rezultă din pedepsele de suspendare sau de anulare a permisului de conducere. disimularea sau ruperea totală sau parţială a afişelor aplicate se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 281 . 131-14. cu titlu de pedeapsă. 131-6. suprimarea. o armă sau orice alt obiect confiscate în aplicarea articolelor 131-6. de închidere a unităţii sau de excludere de pe pieţele publice pronunţate în aplicarea articolelor 131-5-1. 131-10. afişarea deciziei de condamnare. de obligare la îndeplinirea unui stagiu. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In cazul în care o sentinţă a dispus. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse distrugerea. Articolul 434-41 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

anulat sau retras sau obiectul confiscat agentului autorităţii însărcinate cu executarea acestei decizii. a unei persoane morale a cărei dizolvare a fost pronunţată în aplicarea dispoziţiilor de la 1° din articolul 131-39 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană care primeşte notificarea unei decizii ce se pronunţă în privinţa sa. Secţiunea 4 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice (Ordonanţa nr. Fapta prin care orice persoană fizică participă la menţinerea sau la reconstituirea. deschisă sau deghizată.(Ordonanţa nr. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. retragerea permisului de vânătoare sau confiscarea unui automobil. 369 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) încălcarea de către condamnat a obligaţiilor ce rezultă din pedeapsa de muncă de interes general pronunţată cu titlu de pedeapsă principală sau de pedeapsă complementară se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Articolul 434-43 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 282 . 17 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. Când dizolvarea a fost pronunţată pentru o infracţiune comisă în recidivă. refuză să încredinţeze permisul suspendat. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. încălcarea de către o persoană fizică a obligaţiilor care decurg de pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Când a fost pronunţată împotriva unei persoane juridice una din pedepsele prevăzute la acest articol 131-39. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. în aplicarea articolelor menţionate mai sus. Articolul 434-42 (Legea nr. sau pentru infracţiunea prevăzută în aliniatul precedent. suspendarea sau anularea permisului de conducere. a unei arme sau a oricărui alt obiect.

434-27. 434-H. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 5IX Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de delictul prevăzut de articolul 434-10 primesc de asemenea suspendarea. 434-29. 434-13 până la 434-15. a permisului de conducere. în cazurile prevăzute de articolul 434-33 şi în cel de-al doilea aliniat din articolul 434-35. Articolul 434-47 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie cu titlu definitiv. această suspendare limitată conducerii în afara activităţii profesionale.(Ordonanţa nr. poate fi de asemenea pronunţată interdicţia. 434-30. 434-17 până la 434-23. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. neputând să fie Articolul 434-46 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. 18 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Pedepsele date persoanelor juridice sunt: (Ordonanţa nr. de a exercita o funcţie publică sau activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. la ultimul aliniat din articolul 434-32 şi la articolul 434-33. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 283 . Articolul 434-45 (Legea nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la cel de-al doilea aliniat din articolul 434-9. se mai dă în plus confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii. civile şi de familie. în toate cazurile prevăzute în acest capitol. 434-32. 434-36 şi 434-40 până la 434-43 primesc de asemenea interdicţia drepturilor civice. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 434-35. la articolul 434-30. 434-33. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-44 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 434-4 până la 434-8.

fără drept. Sub-secţiunea 1 : Despre corupţia activă a funcţionarilor Comunităţilor europene. şi în orice moment. daruri. al Curţii de justiţie şi al Curţii de conturi ale Comunităţilor europene solicită sau este de acord. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei ce implică funcţionari ai Comunităţilor europene sau funcţionari ai Statelor membre ale Uniunii europene întocmită la Bruxelles la 26 mai 1997. 3°. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4°. pedeapsa dizolvării menţionată la 1° din articolul 131-39. direct sau indirect. promisiuni. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. a funcţionarilor Statelor membre ale Uniunii europene. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . a membrilor instituţiilor Comunităţilor europene Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. de infracţiunile definite la articolele 434-39 şi 434-43. 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani. misiunea sau mandatul său. cu oferte. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. 1° Amenda. 284 . pedepsele menţionate la 2°. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care un funcţionar comunitar sau un funcţionar naţional dintr-un alt Stat membru al Uniunii europene sau prin care un membru al Comisiei Comunităţilor europene. pot fi de asemenea dispuse afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35.în cazurile prevăzute la articolele 434-16 şi 434-25. 6° şi 7° din articolul 131-39 . al Parlamentului european. 5°. 5° Pentru infracţiunile prevăzute la al doilea şi al treilea aliniat al articolului 434-43. 3° Confiscarea prevăzută la articolul 131-21 . Secţiunea 1: Despre corupţia pasivă Articolul 435-1 (Legea nr.

de oferte. al Curţii de justiţie şi al Curţii de conturi ale Comunităţilor europene să îndeplinească sau să abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. misiunea sau mandatul său. sau un membru al Comisiei Comunităţilor europene. Sub-secţiunea 2 : Despre corupţia activă a persoanelor relevante a Statelor străine altele decât Statele membre ale uniunii europene şi organizaţiilor internaţionale publice altele decât instituţiile Comunităţilor europene Articolul 435-3 285 . 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. promisiuni. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. direct sau indirect. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei ce implică funcţionari ai Comunităţilor europene sau funcţionari ai Statelor membre ale Uniunii europene întocmită la Bruxelles la 26 mai 1997. direct sau indirect.Articolul 435-2 (Legea nr. şi în orice moment. promisiuni. de oferte. fără drept. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionată la aliniatul precedent care solicită. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. daruri. daruri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept şi în orice moment. al Parlamentului european. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca un funcţionar comunitar sau un funcţionar naţional al unui alt Stat membru al Uniunii europene. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui acte prevăzut Ia aliniatul menţionat.

misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. 2000-595 din 30 iunie 2000 art.(Legea nr. direct sau indirect. misiunea sau mandat său. să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. promisiuni. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. daruri. sau învestită cu un mandat electiv public într-un Stat străin sau în sânul unei organizaţii internaţionale publice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale semnate la Paris la 17 decembrie 1997. promisiuni. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept. şi în orice moment. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept. Cercetarea delictelor menţionate în acest articol nu poate fi executată decât la cererea ministerului public. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionată la aliniatul precedent care solicită. direct sau indirect. Articolul 435-4 (Legea nr. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca un 286 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. daruri. daruri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale semnate la Paris la 17 decembrie 1997. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act prevăzut la alinatul menţionat. în vederea obţinerii sau conservării unei pieţe sau a unui alt avantaj nepotrivit comerţului internaţional. însărcinată cu o misiune din serviciul public. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană depozitară a autorităţii publice. fără drept. de oferte. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. şi în orice moment. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. promisiuni. de oferte. oferte. direct sau indirect. şi în orice moment.

sau o persoană însărcinată de autoritatea judiciară cu o misiune de conciliere sau mediere. Secţiunea 3 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 435-5 (introdus de Legea nr. sau facilitat de funcţia. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 2000-595 din 30 iunie 2000 art. Cercetarea delictelor prevăzute în acest articol nu poate fi exercitată decât la cererea ministerului public. fie de către părţi. jurat sau orice altă persoană care are o funcţie jurisdicţională. să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. daruri. misiunea sau mandatul său. 4° Confiscarea. misiunea sau mandatul său. promisiuni. civile şi de familie. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-21. şi în orice moment. un arbitru sau un expert numit fie de o jurisdicţie. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act prevăzut în aliniatul de mai sus. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionate la aliniatul precedent care solicită. direct sau indirect. în vederea obţinerii sau păstrării unei pieţe sau a unui alt avantaj contrar din comerţul internaţional. oferte. 2° Interdicţia. fără drept. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. într-un Stat străin sau în sânul unei organizaţii internaţionale publice.magistrat. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . a obiectului care a 287 .

de infracţiunile definite de articolele 435-2.servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau obiectului care este produsul acesteia. 435-3 şi 435-4. nici nu a fost trimisă în misiune de către un Stat altul decât unul din cele care sunt părţi la conflict în calitate de membru al forţelor armate din acel Stat. Articolul 435-6 (introdus de Legea nr. special recrutată pentru a se lupta într-un conflict armat şi care nu este nici cetăţean al unui Stat parte la aşa-zisul conflict armat. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. împotriva oricărui străin care s-a făcut vinovat de una din infracţiunile definite la primul aliniat. 3° Confiscarea. excluderea pieţelor publice . Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în plus în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. CAPITOLUL VI: Despre participarea la o activitate mercenară Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro fapta: 1° Prin care orice persoană. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire . fie pentru o durata de cel mult zece ani. 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani: interdicţia exercitării direct sau indirect a activităţii profesionale sau sociale în care sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 288 . ia sau încearcă să ia parte directă la ostilităţi în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remuneraţii net superioară celei care se plăteşte sau promite luptătorilor cu un rang şi funcţiilor analoage din forţele armate ale părţii pentru care trebuie să se lupte. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. fie cu titlu definitiv. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) Persoanele juridice pot fi declarate responsabil penal. ni membru al forţelor armate din acel Stat. interdicţia de a face apel public la economii. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. interdicţia de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de cei care sunt autorizaţi să utilizeze cărţi de credit. obiectului care a servit sau era destinat la comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. plasarea sub supraveghere judiciară. închiderea unităţilor sau a uneia din unităţile întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate . 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-21.

Articolul 436-2 (introdus de Legea nr. special recrutată pentru a lua parte la un act pregătit de violenţă care vizează răsturnarea instituţiilor sau atingerea integrităţii teritoriale a unui Stat şi care nu este nici cetăţean al Statului împotriva căruia acest act este realizat. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) 2° Prin care orice persoană. Articolul 436-4 (introdus de Legea nr. Dacă faptele menţionate în acest capitol sunt comise în străinătate de un francez sau de către o persoană care îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez.Articolul 436-1 (introdus de Legea nr. ia sau încearcă să ia parte la un asemenea act în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remuneraţii importante. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. civile şi de familie. remunerarea. echiparea sau instrucţia militară a unei persoane definite la articolul 436-1 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. utilizarea. 3° Interdicţia sejurului. 2° Difuzarea integrală sau parţială a deciziei sau a unui comunicat ce informează publicul despre motivele şi despre dispozitivul acesteia în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . nici membru al forţelor armate al acelui Stat. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. Articolul 436-3 289 . legea franceză se aplică prin derogare de la al doilea aliniat al articolului 113-6 şi dispoziţiile frazei a doua din articolul 113-8 nu se aplică. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Conducerea sau organizarea unei grupări ce are ca obiect recrutarea. nici nu a fost trimisă în misiune de vreun Stat. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art.

1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Articolul 436-5 (introdus de Legea nr. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. Articolul 436-3 290 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.Articolul 436-1 (introdus de Legea nr. de infracţiunea definită la articolul 436-2.

Uzul de fals menţionat la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Articolul 441-2 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul comis într-un document emis de o administraţie publică în scopul constării unui drept.1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie un fals orice alterare frauduloasă a adevărului. în stare să cauzeze un prejudiciu şi să îndeplinească prin orice mijloc. a unei identităţi sau calităţi sau în scopul acordării unei autorizaţii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Falsul şi uzul de fals se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. CAPITOLUL I: Despre falsuri Articolul 441-1 (Ordonanţa nr. într-un înscris sau orice alt suport de exprimare a gândirii care are ca obiect sau care poate avea ca efect stabilirea dovezii unui drept sau a unui fapt ce are consecinţe juridice. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 291 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 441-3 (Ordonanţa nr. Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro în caz de deţinere frauduloasă a mai multor documente false. Uzul de fals menţionat la aliniatul anterior se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă falsul sau uzul de fals este comis : 1° Fie de către o persoane depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sale. Pedepsele sunt de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de până la 225000 euro dacă falsul sau uzul de fals este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sau misiunii sale. 2° Fie în mod obişnuit. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Deţinerea frauduloasă al unuia din documentele false definite la articolul 441-2 se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3° Fie cu intenţia de a facilita comiterea unei crime sau procurarea impunităţii pentru autor. 292 . Articolul 441-4 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul comis într-o scriere publică sau autentică sau într-o înregistrare ordonată de autoritatea publică se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Articolul 441-6 (Ordonanţa nr. unei identităţi sau unei calităţi sau în scopul acordării unei autorizaţii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse furnizarea unei declaraţii mincinoase în vederea obţinerii de la o administraţie publică sau de la un organism însărcinat cu o misiune din serviciul public a unei alocaţii. unei identităţi sau unei calităţi sau acordarea unei autorizaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta: l°Prin care se stabileşte o atestaţie sau un certificat care face caz de faptele inexacte din punct de vedere material. 3° Fie cu intenţia de a facilita comiterea unei crime sau procurarea impunităţii pentru autor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Emiterea în mod nedrept de către o administraţie publică sau de către un organism însărcinat cu o misiune din serviciul public. plăţi sau avantaj nedrept. 2° Fie în mod obişnuit. Independent de cazurile prevăzute în acest capitol.Articolul 441-5 (Ordonanţa nr. a unui document destinat constatării unui drept. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă infracţiunea este comisă : 1 ° Fie de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sale. 293 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Procurarea frauduloasă pentru aproapele său a unui document emise de către o administraţie publică în scopul constatării unui drept. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. prin orice mijloc fraudulos.

Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă persoana menţionată în primele două aliniate exercită o profesie medicală sau din domeniul sănătăţii şi dacă atestaţia ce face caz de faptele inexacte disimulează sau certifică în mod fals 294 . direct sau indirect. anumite oferte. Articolul 441-8 (Ordonanţa nr. direct sau indirect. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131 -26 . cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană ce acţionează în exercitarea profesiei sale să stabilească o atestaţie sau un certificat ce face caz de faptele inexacte. de oferte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cadouri sau avantaje oarecare pentru stabilirea unei atestaţii sau a unui certificat ce face caz de faptele inexacte din punct de vedere material. promisiuni. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Prin care se falsifică o atestaţie sau un certificat sincer originar. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Prin care se face uz de o atestaţie sau un certificat inexact sau falsificat. Articolul 441-10 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele din acest capitol primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. promisiuni. daruri. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană ce acţionează în exercitarea profesiei sale. Pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda până la 45000 euro dacă infracţiunea este comisă în vederea prejudicierii Tezaurului public sau patrimoniului aproapelui. daruri. civile şi de familie. solicită sau agreează.Articolul 441-7 (Ordonanţa nr. Articolul 441-9 Tentativa delictelor prevăzute la articolele 441-1. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea la solicitările prevăzute la alinatul precedent sau utilizarea actelor de violenţă sau ameninţărilor sau propunerea. 441-2 şi 441-4 până la 441-8 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate de natură profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 441-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131 -30.Articolul 441-7 (Ordonanţa nr. fie pentru o durata de cel mult zece ani. 3° Excluderea de pe pieţele publice 4° Confiscarea obiectului care a servit sau care era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie cu titlu definitiv. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. împotriva oricăaii străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. CAPITOLUL II: Despre moneda falsă Articolul 442-1 Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă persoana menţionată în primele două aliniate exercită o profesie medicală sau din domeniul sănătăţii şi dacă atestaţia ce face caz de faptele inexacte disimulează sau certifică în mod fals 295 . cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire.

6 XIV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Transportul. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Contrafacerea sau falsificarea monedelor sau bancnotelor franceze sau străine care nu au curs legal sau nu sunt autorizate se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 442-4 Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute la al doilea aliniat din acest articol. de infracţiunile definite în acest capitol. (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. punerea în circulaţie sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie a semnelor monetare contrafăcute sau falsificate menţionate la primul aliniat din articolul 442-1 sau a semnelor monetare fabricate în mod menţionate la cel de-al doilea aliniat din acest articol se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fabricarea monezilor şi bancnotelor menţionate la aliniatul anterior realizată cu ajutorul instalaţiilor sau materialelor autorizate destinate acestui scop. Articolul 442-3 (Ordonanţa nr.Articolul 441-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. dacă este efectuată în încălcarea condiţiilor fixate de către instituţiile abilitate să emită aceste semne monetare şi fără acordul acestor instituţii. (Ordonanţa nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 6 XIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Contrafacerea sau falsificarea monezilor sau bancnotelor cu curs legal în Franţa sau emise de către instituţiile străine sau internaţionale abilitate în acest scop se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 450000 euro. Infracţiunile prevăzute la aliniatul precedent se pedepsesc cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 450 000 Euro dacă sunt comise în bandă organizată. 296 .

distribuţia tuturor obiectelor. imprimate sau formule care prezintă cu semnele monetare menţionate la articolul 442-1 o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. instrumentelor. vânzarea. Articolul 442-5 (Legea nr. imprimate sau formule în locul valorilor imitate. utilizarea sau deţinerea fără autorizaţie a materialelor. Articolul 442-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Punerea în circula oricărui semn monetar neautorizat având ca obiect înlocuirea monedelor sau bancnotelor ce au curs legal în Franţa se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. programelor informatice sau orice alt element destinate în mod special fabricării sau protecţiei împotriva contrafacerii sau falsificării bancnotelor sau monedelor se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-1168 din 11 decembrie 2001 art. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie 2001) Fabricarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. Articolul 442-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care cel care a primit semnele monetare contrafăcute sau falsificate menţionate în 297 .

civile şi de familie. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. Articolul 442-12 (Legea nr. a permis evitarea ca infracţiunea să nu se realizeze şi identificarea. a celorlalţi vinovaţi. a permis încetarea uneltirilor incriminate şi identificarea. Articolul 442-8 Tentativa delictelor prevăzute la primul aliniat din articolul 442-2 la articolele 442-3 până la 442-7 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Articolul 442-10 Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 442-1 până la 442-4 se reduce cu jumătate dacă. 93-1027 din 24 august 1993 art. dacă este cazul. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . pe repune în circulaţie după ce le-a descoperit viciile se pedepseşte cu amenda de 7500 euro. a celorlalţi vinovaţi.articolul 442-1 luându-le drepte cele bune. Articolul 442-11 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute la articolele 442-1 până la 442-6 primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. Articolul 442-9 Orice persoană care a încercat să comită una din infracţiunile prevăzute în acest capitol va fi scutită de pedeapsă dacă. dacă este cazul. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . 298 .

Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Provoacă încredinţarea obiectului confiscat administraţiei monedelor şi medaliilor sau Băncii Franţei. în funcţie de distincţia prevăzută la alinatul precedent. Articolul 442-15 299 . fie pentru o durata de cel mult zece ani. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . Articolul 442-13 In toate cazurile prevăzute în acest capitol. în scopul distrugerii eventuale. 3° Confiscarea. (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 442-13. în acelaşi scop. fie cu titlu definitiv.3° Interdicţia sejurului. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolele 442-1 până la 442-4. semnele monetare contrafăcute sau falsificate sunt încredinţate administraţiei monedelor şi medaliilor sau Băncii Franţei. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. şi acesteia. cele ale materialelor şi instrumentelor confiscate pe care le desemnează. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Confiscarea obiectelor. 78 III Monitorul Oficial du 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. După cum contrafacerea sau falsificarea a fost efectuată la monede sau bancnote. Le mai sunt încredinţate de asemenea. imprimate sau formule menţionate la articolul 442-6 este de asemenea obligatorie. poate fi de asemenea pronunţată confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul excepţia obiectelor susceptibile de restituire. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. cu Confiscarea monedelor şi bancnotelor contrafăcute sau falsificate şi de asemenea a materialelor instrumentelor destinate fabricării lor este obligatorie. 98-349 din 11 mai 1998 art. în scopul distrugerii eventuale.

nu au fost încă emise de către instituţiile abilitate în acest scop şi nu au încă curs legal. şi de asemenea utilizarea sau transportul acestor efecte contrafăcute sau falsificate se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. transportul. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie 2001) Dispoziţiile articolelor 442-1. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . chiar dacă sunt destinate punerii în circulaţie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 300 . distribuirea sau utilizarea acestor timbre sau valori contrafăcute sau falsificate. 442-2 şi 442-5 până la 442-14 se aplică dacă sun în cauză bancnotele şi monedele care. Articolul 443-2 (Ordonanţa nr. şi de asemenea a timbrelor emise de către administraţia finanţelor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.3° Interdicţia sejurului. 2001-1168 din 11 decembrie 2001 art. Articolul 443-3 (Ordonanţa nr. CAPITOLUL III: Despre falsificarea titlurilor sau a altor valori fiduciare emise de autoritatea publică Articolul 443-1 Contrafacerea sau falsificarea efectelor emise de Tezaurul public cu timbrul sau cu marca sa sau a efectelor emise de Statele străine cu timbrul sau marca lor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro contrafacerea sau falsificarea timbrelor poştale sau a altor valori fiduciare poştale. vânzarea.

colectivităţile locale. distribuţia sau utilizarea acestor timbre sau valori contrafăcute sau falsificate. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. vânzarea. unităţile publice sau exploatatorii publici prevăzute de legea nr. Ea provoacă încredinţarea la administraţie a obiectului confiscat în scopul distrugerii eventuale. în toate cazurile. imprimate sau formule care prezintă. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire.2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. şi de asemenea vânzarea. imprimate sau formule în Se pedepsesc cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro contrafacerea sau falsificarea timbrelor poştale străine sau a altor valori poştale emise de serviciul poştelor dintr-o ţară străină. cu titlurile sau alte valori fiduciare emise de Stat. Articolul 443-7 Articolul 443-4 301 . civile şi de familie în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Articolul 443-5 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. transportul. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. 90-568 din 2 iulie 1990 cu privire la organizarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. locul valorilor imitate. confiscarea du corpului delictului este obligatorie. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate de natură profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27 . Articolul 443-6 Persoanele fizice vinovate de delictele prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia.

fie pentru o durata de cel mult zece ani. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . fie a timbrelor naţionale. argint sau de platină. 302 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. timbre sau mărci. 3° Confiscarea. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 443-6. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolele 443-1 şi 443-2. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. sau utilizarea acestor sigilii. contrafăcute sau falsificate. de infracţiunile definite în acest capitol. Articolul 443-8 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie a mărcilor ce servesc la marcarea materiilor din aur. CAPITOLUL IV : Despre falsificarea mărcilor autorităţii Articolul 444-1 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Contrafacerea sau falsificarea fie a sigiliului Statului. fie cu titlu definitiv.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro: 1° Contrafacerea sau falsificarea sigiliilor. Articolul 444-4 (Legea nr. distribuirea şi de asemenea utilizarea acestor hârtii sau imprimate astfel contrafăcute sau falsificate. Articolul 444-3 (Legea nr. 2° Contrafacerea sau falsificarea hârtiilor de la antet sau imprimate oficiale utilizate în adunările instituite de Constituţie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. argint sau platină se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro.Articolul 444-2 (Ordonanţa nr. a timbrelor naţionale sau a mărcilor ce servesc la marcarea materiilor din aur. timbrelor sau mărcilor unei autorităţi publice. 99-574 din 9 iulie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Utilizarea frauduloasă a sigiliilor Statului. contrafăcute sau falsificate. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 101 Monitorul Oficial din 10 iulie 1999) (Ordonanţa nr. 101 Monitorul Oficial din 10 iulie 1999) (Ordonanţa nr. 99-574 din 9 iulie 1999 art. sau utilizarea acestor sigilii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 303 . timbre sau mărci. administraţii publice sau jurisdicţii. vânzarea. 3° Contrafacerea sau falsificarea de ştampile sau mărci care să ateste intervenţia serviciilor de inspecţie sau de supraveghere sanitară a Franţei sau ale unei ţări străine.

hârtiilor. Ea provoacă încredinţarea către administraţie a obiectului confiscat în scopul distrugerii eventuale. civile şi de familie. în stare să Articolul 444-6 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. confiscarea corpului delictului este obligatorie. Articolul 444-5 (Ordonanţa nr. 304 . Articolul 444-7 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. vânzarea. timbrelor. mărcilor. In toate cazurile. administraţii publice sau jurisdicţii o asemănare cauzeze o confuzie în spiritul publicului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 444-8 3° Excluderea de pe pieţele publice. imprimatelor sau ştampilelor şi a mărcilor care aresta intervenirea serviciilor de inspecţie sau de supraveghere sanitară menţionate la articolul 444-3 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . distribuirea sau utilizarea imprimatelor care prezintă cu hârtiile pentru antet sau imprimatele oficiale utilizate în adunările instituite de Constituţie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 .Utilizarea frauduloasă a sigiliilor.

Dacă infracţiunile pregătite sunt crime sau delicte pedepsite cu zece ani închisoare. fie cu titlu definitiv. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie o asociere de răufăcători orice grupare formată sau convenită stabilită în vederea pregătirii. 3° Confiscarea. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Articolul 450-2 Orice persoană care a participat la gruparea sau înţelegerea definite la articolul 450-1 este scutită de pedeapsă dacă. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Dacă infracţiunile pregătite sunt delicte pedepsite cu cel puţin cinci ani închisoare. caracterizată de una sau mai multe fapte materiale. Articolul 444-9 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. a dezvăluit gruparea sau înţelegerea autorităţilor şi a permis identificarea celorlalţi participanţi. TITLUL V : Despre participarea Ia o asociere de răufăcători (Ordonanţa nr. de infracţiunile definite în acest capitol. Articolul 450-1 competente 305 .4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 444-7. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest capitol. înainte de orice urmărire. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. de una sau mai multe crime sau de unul sau mai multe delicte de cel puţin cinci închisoare. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . participarea la o asociere de răufăcători se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. fie pentru o durata de cel mult zece ani. participarea la o asociere de răufăcători se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131 -30.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 3° Interdicţia sejurului. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. Pot fi de asemenea pronunţate împotriva acestor persoane celelalte pedepse complementare date pentru crimele şi delictele pe care aveau de gând să le pregătească gruparea sau înţelegerea. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . de infracţiunile definite în articolul 450-1. 2001-420 din 15 mai 2001 art. Articolul 450-4 (introdus de Legea nr. civile şi de familie. ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 98-468 din 17 iunie 1998 art. se pedepseşte cu cinci 1° Interdicţia drepturilor civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 22 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 46 Monitorul Oficial din 16 mai 2001) (Ordonanţa nr. Articolul 450-1 306 . Articolul 450-2-1 (Legea nr. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 2° Interdicţia. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane care realizează activităţile prevăzute la articolul 450-1. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .

mobile sau imobile. 2004-800 din 6 august 2004 art. divizate sau nu. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. Persoanele fizice şi juridice recunoscute vinovate de infracţiunile prevăzute la al doilea aliniat din articolul 450-1 şi la articolul 450-2-1 primesc de asemenea pedeapsa complementară de confiscare a tuturor bunurilor sau a unei părţi din acestea. Secţiunea 1 : Despre protecţia speciei umane Articolul 511-1 (Legea nr. vie sau decedată . 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro pretarea la o prelevare de celule sau de gârneţi. legea franceză se aplică prin derogare de la al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile frazei a doua din articolul 113-8 nu se aplică.Articolul 450-3 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de articolul 450-1 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 3° Confiscarea. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 444-7. Articolul 511-1-1 (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) în cazul în care delictul prevăzut la aliniatul 511-1 este comis în străinătate de către un francez sau de către o persoană care îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez. pentru a da viaţă unui copil identic din punct de vedere genetic cu o altă persoană. de orice natură. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Articolul 450-5 307 . 2004-800 din 6 august 2004 art.

pentru a da viaţă unui copil identic din punct de vedere genetic cu o altă persoană vie sau decedată. ordin. indiferent de formă. sau cedarea cu titlu oneros a unui asemene organ din corpul aproapelui. abuz de autoritate sau de putere. 2004-800 din 6 august 2004 art. inclusiv într-o finalitate terapeutică. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organ. 15 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de la o persoană a unuia sau mai multor organe în schimbul unei sume de bani.Articolul 511-1-2 (introdus de Legea nr. 29 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro provocarea. indiferent de modul în care se face. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. (Ordonanţa nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. promisiune. fără ca consimţământul acesteia să fi fost obţinut în condiţiile prevăzute la al treilea aliniat din articolul L. a aproapelui să se preteze la prelevarea de celule sau de gameţi. ameninţare. prin dar. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse propaganda sau publicitatea. Aceleaşi pedepse se aplică în cazul în care organul obţinut în condiţiile prevăzute la primul aliniat provine dintr-o ţară străină. se pedepseşte cu şape ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii unui organ în schimbul unei sume de bani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1231-1 din codul sănătăţii publice sau fără ca autorizaţia prevăzută la al doilea şi al cincilea aliniat din acelaşi articol să fi fost emisă se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. Secţiunea 2 : Despre protecţia corpului uman Articolul 511-2 (Legea nr. a unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs în vederea dăruirii unei persoane vii minore sau unei persoane vii majore care face obiectul Articolul 511-3 308 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. în favoarea eugeniei sau clonajului reproductiv.

94-653 din 29 iulie 1994 art. (Ordonanţa nr. celule sau produse din corpul său contra unei plăţi. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. celule sau produse umane contra unei plăţi. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de ţesuturi. 1241-3 şi L. 2004-800 din 6 august 2004 art. 29 Monitorul Oficial din 7 august 2004) unei măsuri de protecţie legală. după caz. celulelor sau produselor din corpul aproapelui. 1241-3 sau L. la articolele L. L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. indiferent de formă. 1241-4 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro . 15 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea unui ţesut sau a celulelor sau colectarea unui produs de la o persoană vie majoră fără ca această sa-şi fi exprimat consimţământul în condiţiile prevăzute la al doilea şi al treilea aliniat L. sau cedarea cu titlu oneros a ţesuturilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1241-4 Articolul 511-4 (Legea nr. indiferent de formă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 511-1-2 (introdus de Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de la o persoană a prelevării de ţesuturi. în afara cazurilor prevăzute la articolele din codul sănătăţii publice. Prelevarea asupra unei persoane vie minoră sau a unei persoane vie majoră care face obiectul unei măsuri de protecţie legală a celulelor hematopoietice emise de măduva osoasă fără să se fi respectat condiţiile prevăzute. 1241-1 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. Articolul 511-5-1 Articolul 511-3 309 . 2004-800 din 6 august 2004 art.

II . a componentelor şi produselor derivate: celulelor sau 1° Fără să se fi făcut declaraţia prealabilă prevăzută la articolul L. ţesuturilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii fără consimţământul său scris se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. a organelor. sângelui.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro păstrarea şi transformarea în scopuri ştiinţifice. 2° Când ministrul însărcinat cu cercetarea s-a opus exercitării acestor activităţi sau le-a suspendat sau interzis. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. componentelor şi produselor sale derivate. fără să fi obţinut în prealabil autorizaţia prevăzută la articolul L. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (introdus de Legea nr.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse păstrarea şi transformarea. inclusiv în scopuri cercetării genetice. 1243-3 din codul sănătăţii publice sau dacă această autorizaţie este suspendată sau retrasă. ţesuturilor. 15 3° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevările în scopuri ştiinţifice asupra unei decedate fără să fi transmis protocolul prevăzut la articolul L. celulelor sau sângelui. 1232-3 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro . I. Articolul 511-6 (Legea nr. . Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse punerea în operă a unui protocol suspendat sau interzis de către ministrul însărcinat cu cercetarea. 1243-3 din codul sănătăţii publică. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. inclusiv în scopuri de cercetare genetică. a organelor. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. în vederea cedării lor pentru o utilizare ştiinţifică. 94-653 din 29 iulie 1994 art.Articolul 511-5 (Legea nr. Articolul 511-7 Articolul 511-5-2 310 .

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. cu doi ani închisoare şi cu amenda de (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. 1233-1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 10 Monitorul Oficial din 29 mai 1996) (Legea nr. produse celulare cu finalitate terapeutică sau de produse umane în vederea unui dar fără să fi fost respectate regulile de securitate sanitară cerate în aplicarea dispoziţiilor articolului L. 1243-2 sau L. 98-535 din 1 iulie 1998 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. prelevări de ţesuturi sau de celule. Articolul 511-8-1 (Legea nr. L. 96-452 din 28 mai 1996 art. ţesuturi. 1242-1. L. 15 4° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta prin care se fac prevalări de organe sau a grefelor de organe. păstrarea sau transformarea de ţesuturi sau pregătiri de terapie celulară într-o unitate ce nu a obţinut autorizaţia prevăzută la articolele L. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 15 6° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 311 . 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sau după retragerea sau suspendarea acestei autorizaţii. 98-535 din 1 iulie 1998 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. sau grefe de ţesuturi sau administrările pregătirilor de terapie celulară. 1211-6 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 1234-2. 15 5° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Distribuirea sau cedarea de organe. 1243-6 din codul sănătăţii publice. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr. se pedepseşte 30 000 Euro. L.

15 7° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Importarea sau exportarea organelor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. cu excepţia plăţii prestaţiilor asigurate de unităţile ce efectuează pregătirea şi păstrarea acestor gârneţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de gârneţi în schimbul unei sume de bani. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. indiferent de formă. cu titlu oneros a gârneţilor ce provin din daruri.(Ordonanţa nr. Articolul 511-9 (Legea nr. 1245-5 din codul sănătăţii publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. ţesuturilor. Articolul 511-10 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. cu (Ordonanţa nr. cu cinci Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de gârneţi în schimbul unor bani. celulelor şi produselor celulare cu finalitate terapeutică. 1243-5 din codul sănătăţii publice se pedepseşte doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Divulgarea unei informaţii ce permite în acelaşi timp identificarea unei persoane sau a unui cuplu care a oferit gârneţi şi cuplul care le-a primit se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. în încălcarea dispoziţiilor luate pentru aplicarea articolelor L. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. sau încredinţarea către terţi. 1235-1 şi L. se pedepseşte ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. indiferente de formă. Articolul 511-11 312 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distribuirea sau cedarea în vederea unei utilizări terapeutice de ţesuturi sau de pregătiri de terapie celulară în încălcarea dispoziţiilor articolului L. 94-653 din 29 iulie 1994 art.

Articolul 511-12 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Articolul 511-14 (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Articolul 511-13 Subordonarea beneficiului unui dar de gameţi desemnării de către cuplul primitor al unei persoane care a acceptat voluntar să facă acest dar în favoarea unui terţ cuplu în încălcarea articolului L. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 665-15 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 673-7 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Inseminarea artificială cu spermă sau amestec de spermă ce provine din donaţii în încălcarea articolului L. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Legea nr. 673-3 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vie în vederea unei asistenţei medicale la procrearea fără teste de depistare a bolilor transmisibile cerute în aplicarea articolului L. 98-535 din 1 iulie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 313 .

673-5 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. tratament. indiferent de formă.(Ordonanţa nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Secţiunea 3 : Despre protecţia embrionului uman Articolul 511-15 (Legea nr. se pedepseşte cu şapte ani închisoarea şi cu amenda de 100000 euro. 314 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de embrioni umani în schimbul unor bani. conservare şi cedare de gameţi ce provin din daruri fără să se fi obţinut autorizaţia prevăzută la articolul L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Realizarea activităţilor de culegere. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

94-653 din 29 iulie 1994 art. Articolul 511-16 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse utilizarea embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale. 315 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Obţinerea de embrioni umani fără respectarea condiţiilor prevăzute la articolele L. cu titlu oneros.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de embrioni umani în schimbul unor bani. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Conceperea în vitro sau constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri industriale sau comerciale se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. sau încredinţarea unor terţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2141-6 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 511-17 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2141-5 şi L. indiferent de formă. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. de embrioni umani.

9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 511-18-1 (introdus de Legea nr.Realizarea unui studiu sau a unei cercetări a embrionului uman: 316 . 28II5° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Conceperea în vitro sau constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri de cercetare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 1000 000 euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Articolul 511-19 (Legea nr. 28II7° Monitorul Oficial din 7 august 2004) I. 2004-800 din 6 august 2004 art. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 511-18 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 28II6° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri terapeutice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro .

Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. suspendată. 2151-5 din codul sănătăţii publice. . conservarea sau utilizarea. terapeutice sau ştiinţifice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro.1° Fără să fi obţinut în prealabil consimţământul scris şi autorizaţia menţionată la articolul L. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. al doilea şi al patrulea aliniat din articolul L. 2° Fără conformarea la prescripţiile legislative şi reglementare sau la cele stabilite de această autorizaţie. 2° Fără conformarea la prescripţiile legislative şi reglementare sau la cele stabilite de această autorizaţie. sau dacă consimţământul este revocat. Articolul 511-19-2 317 . a ţesuturilor sau celulelor embrionare sau fetale în condiţiile neconforme celor prevăzute de primul. 1241-5 din codul sănătăţii publice sau pentru alte finalităţi decât diagnostice. 28II8° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea. la întreruperea unei sarcini. sau dacă această autorizaţie este retrasă. suspendată sau dacă consimţământul este revocat. sau dacă această autorizaţie este retrasă. 2151-5 din codul sănătăţii publice.Realizarea unui studiu sau a unei cercetări a celulelor cu provenienţă embrionară: TFără să se fi obţinut în prealabil consimţământul scris şi autorizaţia menţionată la articolul L. Articolul 511-19-1 (introdus de Legea nr. II.

2151-7 din acelaşi cod . 162-16 din 318 . 4° Cedarea celulelor de origine embrionară fără să se fi informat în prealabil Agenţia biomedicinii. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2151-5 sau a articolului L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 (Legea nr. 2151-6 din codul sănătăţii publice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în scopuri de cercetare. 2131-4-1 cu privire la diagnosticul de pre-implantator se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 2131-4 şi L. Articolul 511-19-3 (introdus de Legea nr. Diagnosticarea prenatală fără să se fi primit autorizaţia menţionată la articolul L. 2° Conservarea celulelor cu origine embrionară fără să se conformeze regulilor menţionate la al doilea aliniat din articolul L. 28II10° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro importarea sau exportarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2151-7 din codul sănătăţii publice sau dacă această autorizaţie este retrasă sau suspendată. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2151-7 din acelaşi cod. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. menţionată Articolul 511-20 (Legea nr. 28II11° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Nerespectarea dispoziţiilor articolelor L. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3° Cedarea celulelor de origine embrionară unor organisme netitulare ale autorizaţiei emise în aplicarea articolului L. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 28II9° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro: 1° Conservarea celulelor cu origine embrionară fără să se fi obţinut autorizaţia menţionată la articolul L.(introdus de Legea nr. a ţesuturilor sau celulelor embrionare sau fetale fără să se fi obţinut autorizaţia la articolul L. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.

(Ordonanţa nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.(introdus de Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 28II12° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Punerea în operă a activităţilor de asistenţă medicală procreării fără să se fi obţinut autorizaţia prevăzute la aliniatul al treilea din articolul L. 28II13° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Introducerea de embrioni umani pe teritoriul în care se aplică codul sănătăţii publice sau scoaterea lor din acest teritoriu fără autorizaţie prevăzută la articolul L. 2142-1 din codul sănătăţii publice sau fără să se conformeze prescripţiilor acesteia din urmă se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 2141-9 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro. 28II9° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Articolul 511-22 (Legea nr. Articolul 511-24 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 162-16 din 319 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Diagnosticarea prenatală fără să se fi primit autorizaţia menţionată la articolul L. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

(Legea nr. . se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. II. (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 511-6. 511-16 şi 511-19 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2° Sau fără luarea la cunoştinţă a rezultatelor testelor de depistare a bolilor infecţioase cerute la aliniatul şase din acelaşi articol. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 152-2 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea unei informaţii nominative care permite identificarea cuplului care a renunţat la embrion şi de asemenea a cuplului care 1-a primit. 511-5-1. 2004-800 din 6 august 2004 art. 511-3. 511-9. 511-5. 2141-6 din codul sănătăţii publice: 1° Fără asigurarea în prealabil că a fost obţinută autorizaţia judiciară prevăzută la al doilea aliniat din articolul menţionat. Secţiunea 4 : Alte dispoziţii şi pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 511-26 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 511-15.Exercitarea activităţilor necesare primirii unui embrion uman în condiţiile stabilite la articolul L. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Articolul 511-25 (Legea nr. 511-5-2. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procrearea în alte scopuri decât cele definite la articolul L. . 511-4. 28II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 320 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) I. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28 II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Tentativa delictelor prevăzute de articolele 511-2. 3° Sau în afara unei unităţi autorizate conform dispoziţiilor din al şaptelea aliniat din acelaşi articol.

9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Articolul 511-27 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea pedeapsa complementară de interdicţie pentru o durată de cel mult zece ani. 99-5 din 6 ianuarie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a exercitării activităţii profesionale sau sociale în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia a fost comisă infracţiunea. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 28II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 321 . 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. CAPITOL unic : Acte de violenţă sau acte de cruzime faţă de animale Articolul 521-1 (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .(Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 22 Monitorul Oficial din 7 ianuarie 1999) (Ordonanţa nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Articolul 511-28 (introdus de Legea nr.

sau ţinut în captivitate. publică sau nu. sau 322 . Nu se mai aplică luptelor de cocoşi din localităţile în care o tradiţie neîntreruptă poate fi stabilită. pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 50 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) prin care se comite un act de cruzime asupra unui animal domestic. cu titlu definitiv sau nu. Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la primul aliniat orice creare a unui nou galodrom. Dispoziţiile din acest articol nu se aplică curselor de tauri dacă o tradiţie locală neîntreruptă poate fi invocată.(Legea nr. destinate Fapta. repopulării. dresat sau cu excepţia animalelor ţinut în captivitate. 2004-204 din 9 martie 2004 art. se Cu titlu de pedeapsă complementară. sau dresat. Se pedepseşte de asemenea cu aceleaşi pedepse abandonarea unui animal domestic. prin care se exercită acte de violenţă grave. sau de natură sexuală. tribunalul poate interzise detenţia unui animal.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Sub rezerva adaptărilor prevăzute în acest titlu. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Practicarea experienţelor sau cercetărilor ştiinţifice sau experimentale asupra animalelor fără conformarea al prescripţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la articolul 511-1. ţinând cont de contravaloarea acestei monede în euro. pe teritoriile Polynesie franceze şi insulele Wallis-et-Futuna. 16 Monitorul Oficicd din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In Noua Caledonie. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Cărţile I până la V din acest cod se aplică pe teritoriile australe şi antarctice franceze. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. cu excluderea articolului 132-70-1. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 323 . Articolul 711-3 (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Articolul 521-2 (introdus de Lege nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. Articolul 711-2 (Legea nr. cartea I. sancţiunile pecuniare date în virtutea acestui cod se pronunţă în monedă locală. şi cărţile II până la V din acest cod se aplică în Noua Caledonie şi pe teritoriile Polynesiei franceze şi insulele Wallis-et-Futuna. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 711-4 (Legea nr. Capitolul I: Dispoziţii generale Articolul 711-1 (Legea nr.

Articolul 712-2 (Legea nr. « . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. Capitolul II: Adaptarea cărţii I Articolul 712-1 Ultimul aliniat din articolul 131-35 este de asemenea redactat: « Difuzarea deciziei se face prin Monitorul oficial al Republicii franceze. Acestea nu se pot opune acestei difuzări »."prefect" şi "subprefect" cu "reprezentant al Statului în teritoriu". 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 324 . prin Monitorul oficial din teritoriu. 2 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. termenii enumeraţi mai jos sunt înlocuiţi după urmează: « .Articolul 521-2 (introdus de Lege nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. "referinţele la dispoziţiile neaplicabile în aceste teritorii " sunt înlocuite cu "referinţele la dispoziţiile cu acelaşi obiect aplicabile local". 94-653 din 29 iulie 1994 art. « De asemenea. 99-209 din 19 martie 1999 art. « . 99-209 din 19 martie 1999 art. Publicaţiile sau serviciile de comunicare audiovizuală însărcinate cu această difuzare sunt desemnate de jurisdicţie. sau prin unul sau mai multe servicii de comunicare audiovizuală. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Pentru aplicarea acestui cod pe teritoriile menţionate la articolul 711-1. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr."tribunal de mare instanţă " cu "tribunal de primă instanţă " . prin una sau mai multe publicaţii de presă. 99-209 din 19 martie 1999 art."judeţ" cu "teritoriu" .

» Capitolul III: Adaptarea cărţii II Articolul 713-1 Primul aliniat din articolul 223-8 este redactat după cum urmează :« Practicarea sau cererea practicării asupra unei persoane a unei cercetări biomedicale fără să se fi obţinut consimţământul liber. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. « 3° La discriminările bazate. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 325 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. în domeniul angajării în muncă. 2° şi 3° din articolul 225-3 sunt redactate după cum urmează : « 2° La discriminările bazate pe starea sănătăţii sau pe handicap. » Articolul 713-4 (Legea nr. 7° din articolul 132-45 este de asemenea redactat: « 7° Abţinerea de la conducerea anumitor automobile terestre pentru conducerea cărora este necesar un permis. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.(Legea nr. pe sex dacă apartenenţa la un sex sau altul constituie. condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. de la titularii autorităţii părinteşti sau de la tutore se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau concediere pe baza inaptitudinii constatate medical în cadrul dispoziţiilor cu privire la medicina muncii sau Ia funcţia publică aplicabile local. 99-209 din 19 martie 1999 art. conform dispoziţiilor aplicabile local în domeniul dreptului muncii sau dreptului funcţiei publice. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » Articolul 713-3 (Legea nr. clar şi expres al celui interesat.

. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. « Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 226-27. 226-25. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 326 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. «2° Sau dacă cu titlu excepţional. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-27 este redactat după cum urmează : « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art.(Legea nr.Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice în scopuri medicale fără să se fi obţinut în prealabil consimţământul său în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. (Legea nr. consimţământul acesteia nu a fost obţinut.Realizarea studiului caracteristicilor genetice ale unei persoane în scopuri medicale fără să se fi primit în prealabil consimţământul acesteia în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 713-5 (Legea nr.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. consimţământul acesteia nu a fost obţinut. o descoperire arheologică făcută în cursul săpăturilor sau la întâmplare.Cercetarea identificării cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane.Articolul 226-25 este redactat după cum urmează: Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-28 este redactat după cum urmează : « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetare sau instrucţie dirijată de o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 1500 euro. » 327 . 3° din articolul 322-2 este redactat după cum urmează : « 3° Un imobil sau un obiect mobiliar clasat sau înscris sau protejat în virtutea reglementării aplicabile local. 226-28. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Sau dacă cu titlu excepţional. (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţii conduse de forţele armate sau formaţiunile corelate. » Capitolul IV : Adaptarea cărţii III Articolul 714-1 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. un teren ce cuprinde vestigii arheologice sau un obiect conservat sau depozitat în muzee. » « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau încercarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fi făcut obiectul unui acord emis în condiţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat. .

2001-616 din 11 iulie 2001 art. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. 2341-4 din codul apărării. în afara cazurilor prevăzute de lege. comite sau facilitează.deţinerea. transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorul aşa-ziselor substanţe în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. deţinerea. « . interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise. importarea sau exportarea de substanţe explozive în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 328 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. portul sau transportul de arme şi de muniţii în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. motoare ucigaşe sau explozive definite la articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război: « . « . 2341-1 şi L.biblioteci sau arhive ce aparţin unei persoane publice. ordonă. » Capitolul V : Adaptarea cărţii IV Articolul 715-1 (Legea nr.infracţiunile definite la articolele L. « . acţionând în exercitarea funcţiilor sale. transmise sau primite prin telecomunicaţii. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.producerea.achiziţia. 3° din articolul 421-1 este redactat după cum urmează : « 3° Fabricarea sau deţinerea de maşini. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 715-2 « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană prevăzută la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelei de telecomunicaţii autorizat în virtutea reglementării aplicabile local în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. vânzarea. » Articolul 715-3 (Legea nr.

122-12 din codul comunelor aşa cum a fost făcut aplicabil local şi primarul. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 329 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul L. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al patrulea liniat din articolul 432-13 este redactat după cum urmează: (Legea nr. în plus.biblioteci sau arhive ce aparţin unei persoane publice. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. 99-209 din 19 martie 1999 art. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 121-15 din codul comunelor aşa cum a fost făcut aplicabil local. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. » Articolul 715-4 (Legea nr. » (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Ultimul aliniat din articolul 432-12 este redactat după cum urmează: « Pentru aplicarea celor trei aliniate precedente. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină de la participarea la deliberarea consiliului municipal cu privire la concluzia sau aprobarea contractului.

443-3.Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. unităţile publice sau exploatatorii publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.. vânzarea. întreprinderilor naţionalizate. societăţilor de economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p. » Capitolul VI: Adaptarea cărţii V Articolul 716-1 (Legea nr. imprimate sau formule în locul valorilor imitate. » Articolul 715-5 (Legea nr.«Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 443-3 este redactat după cum urmează: «Art. imprimate sau formule care au cu titlurile sau cu alte valori fiduciare emise de Stat. 100 din capital şi a exploatatorilor publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. colectivităţile locale. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 330 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Refuzul minorului este un obstacol pentru prelevare. sub rezerva consimţământului fiecăruia din titularii autorităţii părinteşti sau a reprezentantului legal al minorului. Comitetul medical se asigură că minorul a fost informat despre prelevarea plănuită în vederea exprimării voinţei sale. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organe asupra unui donator viu minor sau asupra unui donator viu major care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. realizarea unei prelevări de măduvă osoasă în vederea unei donaţii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Articolul 716-1-1 (introdus de Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. în caz de urgenţă. 99-209 din 19 martie 1999 art. 1 Monitorul Oficial din 4 septembrie 1998) (Legea nr. . Ele pot fi revocate fără formă oricând. » în Noua Caledonie.Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore fără să se fi obţinut consimţământul acesteia sau fără să o fi lămurit în prealabil despre riscurile şi consecinţele actului se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. Totuşi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-3 este redactat astfel: Art. consimţământul este obţinut prin orice mijloc de către procurorul Republicii. 331 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 511-5 este redactat astfel: « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs asupra unei persoane vii minore sau a unei persoane vii majore care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. 98-773 din 2 septembrie 1998 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. Consimţămintele prevăzute la aliniatele precedente sunt exprimate în faţa preşedintelui tribunalului de primă instanţă sau a magistratului desemnat de acesta. o prelevare de măduvă osoasă asupra unui minor în favoarea fratelui sau surorii lui poate fi autorizată de către un comitet medical format în condiţiile stabilite de reglementarea aplicabilă local. 511-3. dacă aceste este apt.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 511-8 este redactat astfel: « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . prelevările sau grefele de ţesuturi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-7 este redactat astfel : « Art. 3 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 332 . » Articolul 716-5 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.Distribuirea sau cedarea de organe. de celule şi produse umane în vederea unei donaţii fără să se fi respectat regulile de securitate sanitară impuse dispoziţiile aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) în Noua Caledonie. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. realizarea unei prelevări de măduvă osoasă în vederea unei donaţii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 716-3 (Legea nr. 4 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr.Prelevările de organe sau transplanturile de organe. conservarea sau transformarea de ţesuturi sau grefa e celule în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 511-7. de ţesuturi. » Articolul 716-4 (Legea nr.(Ordonanţa nr. 511-8. .

» (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. . 511-13. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 333 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Realizarea unei inseminări artificiale cu spermă sau cu amestec de spermă ce provine din donaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 511-11.(Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 716-7 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-13 este redactat astfel : « Art. 511-12. » Articolul 716-6 Articolul 511-12 este redactat astfel: « Art.Subordonarea beneficiului unei donaţii de gameţi la desemnarea de către cuplul primitor a unei persoane care a acceptat voluntar să facă o asemenea donaţie în favoarea unui terţ cuplu anonim se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-11 este redactat astfel: « Art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. .Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii în vederea unei asistenţe medicale la procrearea fără realizarea testelor de depistare a bolilor transmisibile impuse în vederea reglementării aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 334 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 716-8 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr.(Ordonanţa nr.

Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000euro realizarea unui studiu sau ou a unui experiment asupra embrionului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 511-14 este redactat astfel: « Art. Autoritatea judiciară nu poate emite o asemenea autorizaţie decât cu titlu excepţional. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. « Se pedepseşte de asemenea cu o pedeapsă de şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro obţinerea unui embrion uman: « . al membrului supravieţuitor.» (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . 511-19. 335 . 511-14. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-19 este redactat astfel: «Art.Realizarea activităţilor de culegere. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Obţinerea de embrioni umani fără autorizaţia prealabilă a autorităţii judiciare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. şi după ce s-a verificat că actul nu cade sub prevederile articolului 511 -24 şi ca cuplul primitor oferă garanţii de primire satisfăcătoare pentru copilul ce urmează să se nască. 5 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-16 este redactat astfel: «Art.dacă nu se respectă anonimatul între cuplul ce primeşte embrionul şi cel car a renunţat la el. . tratament.sau dacă cuplul ce primeşte embrionul nu se află într-o situaţie în care asistenţa medicală la procrearea fără recurgerea la un terţ donator nu poate avea loc. . « . 511-16. la vederea consimţământului scris al cuplului de la originea concepţiei sau.» Articolul 716-10 (Legea nr. conservare şi de cedare de gârneţi ce provin din donaţii în afara unei unităţi sau organism cu scop nelucrativ autorizat pentru asta se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. dacă unul din membrii cuplului este decedat. 99-209 din 19 martie 1999 art.

Diagnosticarea pre-implantatoare fără să fi fost autorizat de către un medic care îşi exercită activitatea într-o unitate menţionată la articolul 511-20. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Aliniatul precedent nu se aplică unui studiu realizat. 96-1240 din 31 decembrie 1996 art. (Legea nr. . cu titlu excepţional. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.(Legea nr. 511-21. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în scopuri medicale cu condiţia ca acesta să nu aducă atingere embrionului şi să privească un embrion conceput de un cuplu ce şi-a dat consimţământul în scris. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.» Articolul 716-12 (Legea nr. după avizul conforme al unei comisii stabilite de reglementarea aplicabilă local».Diagnosticarea prenatală în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 6 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 336 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-20 este redactat astfel: «Art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 este redactat astfel: « Art. constituite în condiţiile Articolul 716-11 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. probabilitatea mare pentru ca cuplul să dea naştere unui copil atins de o boală genetică de o gravitate specială recunoscută ca incurabilă în momentul diagnosticării. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 511-20. . se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse diagnosticarea pre-implantatoare : « 1° Fără să se fi obţinut în scris consimţământul celor doi membri din cuplu.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 6 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 337 . » Articolul 716-13 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. » Articolul 716-14 (Legea nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 96-1240 din 31 decembrie 1996 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. prevenirea şi tratarea. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.(Legea nr. 7 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « 2° Sau în alte scopuri decât cercetarea afecţiunii. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. « 3° Sau în afara unei unităţi autorizate în acest scop. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) «Art. 511-22.

Realizarea transferului unui embrion fără să se cunoască rezultatele testelor de depistare cu boli infecţioase impuse în aplicarea dispoziţiilor în vigoare local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. » Articolul 716-16 (Legea nr.Practicarea experienţelor sau cercetărilor ştiinţifice sau experimentale asupra animalelor fără conformarea la prescripţiile aplicabile local se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la articolul 521-1. 521-2. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. «Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în vederea unui alt obiectiv decât remedierea unei infertilităţi al cărei caracter patologic a fost diagnosticat medical sau în vederea evitării transmisiei unui copil a unei boli de o gravitate specială. » Articolul 716-15 (Legea nr. » Capitolul VII: Dispoziţii diverse Articolul 717-1 (Legea nr. 511-25. la vârsta procreării. 8 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 338 . . 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 511 -24. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 521 -2 este redactat astfel: « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Articolul 511-24 este redactat astfel: « Art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-25 este redactat astfel: « Art.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare dacă acestea nu răspund cererii părinteşti a unui cuplu sau dacă cuplul beneficiar nu este format dintr-un bărbat şi o femeie în viaţă. . căsătoriţi sau în măsură să-şi dovedească viaţa în comun de cel puţin doi ani de zile şi care au consimţit în prealabil la transferul embrionilor sau la inseminarea artificială. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care oricine cedează la solicitările definite la aliniatul precedent sau ia iniţiativa. sau utilizând orice alt mijloc fraudulos. Articolul 717-2 (Legea nr. în cazurile prevăzute în acest articol. fără ştirea şi fără autorizaţia angajatorului său. daruri. difuzând prin orice mijloc informaţii mincinoase sau calomnioase. pentru o durată de cel mult cinci ani. civile şi de familie prevăzută de articolul 131-26. Dacă ridicarea sau scăderea artificială a preţurilor privesc produsele alimentare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice director sau salariat solicită sau agreează. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cadouri. se realizează sau se încearcă să se realizeze ridicarea sau scăderea artificială a preţului bunurilor sau a serviciilor sau a efectelor publice sau private se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 339 . sconturi sau prime pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia sa sau facilitat de funcţia sa se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest articol primesc şi următoarele pedepse complementare: 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. direct sau indirect. cu titlu de pedeapsă complementară. pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. aruncând pe piaţă oferte destinate să tulbure cursurile sau supraoferte făcute la preţul cerut de vânzători.(Ordonanţa nr. oferte sau promisiuni. interdicţia drepturilor civice. 99-209 din 19 martie 1999 art. tribunalul mia poate pronunţa. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 .

Pedepsele în funcţie la de 2°. termenele enumerate mai jos se înlocuiesc după cum urmează: "tribunal de mare instanţă" cu "tribunal de primă instanţă" .(Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. referinţele la dispoziţiile neaplicabile din colectivitate se înlocuiesc cu referinţele la dispoziţiile cu acelaşi obiect aplicabile local. De asemenea. prevăzute 6° şi 9° de la articolul articolul 131-38. Capitolul I: Dispoziţii generale Articolul 721-1 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 5°. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 721-2 (Legea nr. "judeţ" cu "colectivitate" . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 340 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. modalităţile 3°. "prefect" şi "subprefect" cu "reprezentant al Guvernului". Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. de infracţiunile definite la primele două aliniate din articolul precedent. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 717-3 (Legea nr. 2001 -616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Pentru aplicarea acestui cod în Mayotte. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Interdicţia menţionate menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. "curte cu juri" cu "curte penală" . 4°. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2° 131-39. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Capitolul II: Adaptarea cărţii I Articolul 722-1 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 99-209 din 21 martie 1999 art. 9 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 7° din articolul 132-45 este de asemenea redactat: « 7° Abţinerea de la conducerea anumitor automobile terestre pentru conducerea cărora este necesar un permis. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art.(Ordonanţa nr. » 341 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 3° din articolul 223-11 este redactat după cum urmează: « 3° într-un alt loc decât o unitate de spitalizare publică sau decât o unitate de spitalizare privată satisfăcând condiţiile prevăzute de reglementarea aplicabilă local. 1° din articolul 223-11 este redactat după cum urmează: « 1 ° După sfârşitul celei de-a 10-a săptămâni de sarcină.Capitolul III: Adaptarea cărţii II Articolul 723-1 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) I. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. .Nr. » II. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. clar şi expres al celui interesat. numai dacă este practicată pentru un scop terapeutic. » (Legea nr.Nr. . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. de la titularii autorităţii părinteşti sau de la tutore se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2° şi 3° din articolul 225-3 sunt redactate după cum urmează: 342 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Primul aliniat din articolul 223-8 este redactat după cum urmează: « Practicarea sau cererea practicării asupra unei persoane a unei cercetări biomedicale fără să se fi obţinut consimţământul liber. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » Articolul 723-2 (Legea nr.

.Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorai amprentelor genetice în scopuri medicale fără să se fi obţinut în prealabil consimţământul său în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. pe sex dacă apartenenţa la un sex la altul constituie. « 3° Discriminărilor bazate. 343 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 226-25. în domeniul angajării în muncă. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. conform dispoziţiilor aplicabile local în domeniul muncii sau dreptului funcţiei publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau concediere pe baza inaptitudinii constatate medical în cadrul dispoziţiilor privind medicina muncii sau funcţiei publice aplicabile local. . cu condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale.Realizarea unui studiu al caracteristicilor genetice ale unei persoane în scopuri medicale fără să-i fi obţinut în prealabil consimţământul în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. « Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-27 este redactat după cum urmează: « Art. « Dispoziţiile de Ia aliniatul precedent nu se aplică: Articolul 723-5 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-25 este redactat după cum urmează: « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Articolul 723-3 (Legea nr. 226-27. » Articolul 723-4 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) « 2° Discriminărilor bazate pe starea de sănătate sau pe handicap. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

» Articolul 723-6 (Legea nr. 344 .Articolul 723-3 (Legea nr. «2° Sau dacă cu titlu excepţional. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) « 1° Dacă studiul este realizat în cadrai unei proceduri judiciare . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. consimţământul acesteia nu a fost obţinut. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. o descoperire arheologică făcută au ]n cursul săpăturilor arheologice sau întâmplător. 3° din articolul 322-2 este redactat după cum urmează: « 3° Un imobil sau un obiect mobilier clasat sau înscris. Capitolul V : Adaptarea cărţii IV (Legea nr.producerea. 226-28. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetare sau instrucţie dirijată de o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 1500 euro. vânzarea. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţii conduse de forţele armate sau formaţiunile corelate.achiziţia. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.Articolul 226-28 este redactat după cum urmează: « Art.Cercetarea identificării cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. » « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau încercarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fi făcut obiectul unui acord emis în condiţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat. Articolul 725-1 345 . însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică . motoare ucigaşe sau explozive definite la articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război: « . . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. importarea sau exportarea de substanţe explozive în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. deţinerea. bibliotecile sau arhivele ce aparţin unei persoane publice. transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorai aşa-ziselor substanţe în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. un teren conţinând vestigii arheologice sau un obiect păstrat sau depozitat într-un muzeu din Franţa sau în muzeele. « . » Capitolul IV : Adaptarea cărţii III Articolul 724-1 (Legea nr. 3° din articolul 421-1 este redactat după cum urmează: « 3° Fabricarea sau deţinerea de maşini. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.

2001-616 din 11 iulie 2001 art. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. « . ordonă.infracţiunile definite la articolele L. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise. comite sau facilitează. transmise sau primite prin telecomunicaţii. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. Articolul 725-1 346 . acţionând în exercitarea funcţiilor sale.deţinerea.« . » Articolul 725-2 (Legea nr. portul sau transportul de arme şi de muniţii în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. 2341-4 din codul apărării. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2341-1 şi L. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 432-9 este redactat după cum urmează: « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelelor deschise publicului de comunicaţii electronice sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. în afara cazurilor prevăzute de lege.

99-209 din 19 martie 1999 art. 100 din capital şi exploatatorii publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor.» Articolul 725-5 Dispoziţiile articolelor 433-20 şi 433-21 nu se aplică decât persoanelor care au statutul civil de drept comun. societăţilor economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p.de încheierea sau aprobarea contractului. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Articolul 725-3 (Legea nr. întreprinderilor naţionalizate. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. 2122-26 din codul general al colectivităţilor teritoriale şi primarul. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al patrulea aliniat din articolul 432-13 este redactat după cum urmează: «Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 347 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Ultimul aliniat din articolul 432-12 este redactat după cum urmează: «Pentru aplicarea celor trei aliniate anterioare. In plus.» Articolul 725-4 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină sa participe la deliberarea consiliului municipal legat. prin derogarea de la cel de-al doilea aliniat L. Articolul 725-6 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

cu titlurile sau alte valori fiduciare emise de Stat. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. 443-3.Articolul 725-3 (Legea nr. o prelevare de măduvă osoasă asupra unui minor în favoarea fratelui sau surorii lui poate fi autorizată de către un comitet medical format în condiţiile stabilite de reglementarea aplicabilă local. Consimţămintele prevăzute la aliniatele precedente sunt exprimate în faţa preşedintelui tribunalului de primă instanţă sau a magistratului desemnat de acesta. . 511-3. 99-209 din 19 martie 1999 art.» Capitolul VI: Adaptarea cărţii V Articolul 726-1 Articolul 511-3 este redactat astfel: « Art. imprimate sau formule în locul valorilor imitate. . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 443-3 este redactat după cum urmează: « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. imprimate sau formule care prezintă. (Legea nr. vânzarea. colectivităţile locale.Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. unităţile publice sau exploatatorii publici care intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. sub rezerva consimţământului fiecăruia din titularii autorităţii părinteşti sau a reprezentantului legal al minorului. Totuşi. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. Ele pot fi revocate fără formă oricând. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 348 .Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore fără să se fi obţinut consimţământul acesteia sau fără să o fi lămurit în prealabil despre riscurile şi consecinţele actului se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organe asupra unui donator viu minor sau asupra unui donator viu major care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. 99-209 din 19 martie 1999 art.

Comitetul medical se asigură că minorul a fost informat despre prelevarea plănuită în vederea exprimării voinţei sale. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dacă aceste este apt. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 511-5 este redactat astfel: 349 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. consimţământul este obţinut prin orice mijloc de către procurorul Republicii.» Articolul 726-2 (Legea nr. Refuzul minorului este un obstacol pentru prelevare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In caz de urgenţă.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 12 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.» Articolul 726-5 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 10 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 350 . . . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 511-8. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.« Art. 96-1240 din 30 decembrie 1999 art.Distribuirea sau cedarea de organe. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. 11 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 511-7.Prelevările de organe sau transplanturile de organe.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs asupra unei persoane minore în viaţă sau a unei persoane majore în viaţă care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. 511-5. de celule şi produse umane în vederea unei donaţii fără să se fi respectat regulile de securitate sanitară impuse dispoziţiile aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. prelevările sau grefele de ţesuturi. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. conservarea sau transformarea de ţesuturi sau grefa e celule în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-7 este redactat astfel: « Art. 96-124 din 30 decembrie 1996 art. » Articolul 726-4 (Legea nr. » Articolul 726-3 (Legea nr. de ţesuturi.

. 99-209 din 19 martie 1999 art..(Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 511-11. 511-12. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Realizarea unei inseminări artificiale cu spermă sau cu amestec de spermă ce provine din donaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. » Articolul 726-7 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-13 este redactat astfel: (Ordonanţa nr. » Articolul 726-6 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-11 este redactat astfel: « Art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 351 .Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii în vederea unei asistenţe medicale la procrearea fără realizarea testelor de depistare a bolilor transmisibile impuse în vederea reglementării aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.

99-209 din 19 martie 1999 art. la vederea consimţământului scris al cuplului de la originea concepţiei sau. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-16 este redactat astfel: «Art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-14 este redactat astfel: 352 . » Articolul 726-8 (Legea nr.Obţinerea de embrioni umani fără autorizaţia prealabilă a autorităţii judiciare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. . dacă unul din membrii cuplului este decedat. 99-209 din 19 martie 1999 art. . 511-13. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Articolul 511-12 este redactat astfel: « Art. (Ordonanţa nr. al membrului supravieţuitor. . 511-16. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Realizarea activităţilor de culegere. 511-14. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Subordonarea beneficiului unei donaţii de gameţi la desemnarea de către cuplul primitor a unei persoane care a acceptat voluntar să facă o asemenea donaţie în favoarea unui terţ cuplu anonim se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. şi după ce s-a verificat că actul nu cade sub prevederile articolului 511-24 şi ca cuplul primitor oferă garanţii de primire satisfăcătoare pentru copilul ce urmează să se nască. tratament. » Articolul 726-9 (Legea nr. Autoritatea judiciară nu poate emite o asemenea autorizaţie decât cu titlu excepţional. conservare şi de cedare de gârneţi ce provin din donaţii în afara unei unităţi sau organism cu scop nelucrativ autorizat pentru asta se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.

« Aliniatul precedent nu se aplică unui studiu realizat. « . » (Legea nr. în scopuri medicale cu condiţia ca acesta să nu aducă atingere embrionului şi să privească un embrion conceput de un cuplu ce şi-a dat consimţământul în scris.Articolul 511-12 este redactat astfel: « Se pedepseşte de asemenea cu o pedeapsă de şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro obţinerea unui embrion uman: « .Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro realizarea unui studiu sau ou a unui experiment asupra embrionului.sau dacă cuplul ce primeşte embrionul nu se află într-o situaţie în care asistenţa medicală la procrearea fără recurgerea la un terţ donator nu poate avea loc. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-14 este redactat astfel: 353 . 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. . 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. după avizul conforme al unei comisii stabilite de reglementarea aplicabilă local». constituite în condiţiile Articolul 726-11 (Legea nr. cu titlu excepţional. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-19 este redactat astfel: «Art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr.dacă nu se respectă anonimatul între cuplul ce primeşte embrionul şi cel car a renunţat la el. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 511-19. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. » Articolul 726-13 354 . 511-21. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.(Legea nr. « 2° Sau în alte scopuri decât cercetarea afecţiunii. . » (Legea nr. probabilitatea mare pentru ca cuplul să dea naştere unui copil atins de o boală genetică de o gravitate specială recunoscută ca incurabilă în momentul diagnosticării. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. . « 3° Sau în afara unei unităţi autorizate în acest scop. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-20 este redactat astfel: «Art. 13 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 este redactat astfel : « Art. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Diagnosticarea pre-implantatoare fără să fi fost autorizat de către un medic care îşi exercită activitatea într-o unitate menţionată la articolul 511-20. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-20. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse diagnosticarea pre-implantatoare : « 1° Fără să se fi obţinut în scris consimţământul celor doi membri din cuplu.Diagnosticarea prenatală în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. prevenirea şi tratarea. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.

«Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în vederea unui alt obiectiv decât remedierea unei infertilităţi al cărei caracter patologic a fost diagnosticat medical sau în vederea evitării transmisiei unui copil a unei boli de o gravitate specială. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-24 este redactat astfel: « Art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 511-25. . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. la vârsta procreării. căsătoriţi sau în măsură să-şi dovedească viaţa în comun de cel puţin doi ani de zile şi care au consimţit în prealabil la transferul embrionilor sau la inseminarea artificială. 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-25 este redactat astfel: « Art.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare dacă acestea nu răspund cererii părinteşti a unui cuplu sau dacă cuplul beneficiar nu este format dintr-un bărbat şi o femeie în viaţă. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . 99-209 din 19 martie 1999 art.Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. . 15 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 511-24.Realizarea transferului unui embrion fără să se cunoască rezultatele testelor de depistare cu boli infecţioase impuse în aplicarea dispoziţiilor în vigoare local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. » Articolul 726-15 355 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. » Articolul 726-14 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511 -22 este redactat astfel: « Art.(Ordonanţa nr. 511-22. » (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. sau utilizând orice alt mijloc fraudulos. direct sau indirect. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Capitolul VII: Dispoziţii diverse Articolul 727-1 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pentru o durată de cel mult cinci ani.(Ordonanţa nr. în cazurile prevăzute în acest articol. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Articolul 727-2 (Legea nr. fără ştirea şi fără autorizaţia angajatorului său. 99-209 din 19 martie 1999 art. sconturi sau prime pentm îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia sa sau facilitat de funcţia sa se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. civile şi de familie prevăzută de articolul 131-26. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. difuzând prin orice mijloc informaţii mincinoase sau calomnioase. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. interdicţia drepturilor civice. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care oricine cedează la solicitările definite la aliniatul precedent sau ia iniţiativa. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice director sau salariat solicită sau agreează. daruri. tribunalul mia poate pronunţa. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. aruncând pe piaţă oferte destinate să tulbure cursurile sau supraoferte făcute la preţul cerut de vânzători. cu titlu de pedeapsă complementară. cadouri. se realizează sau se încearcă să se realizeze ridicarea sau scăderea artificială a preţului Articolul 726-15 356 . oferte sau promisiuni. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

4°. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. de infracţiunile definite la primele două aliniate din articolul precedent. civile şi de familie. Articolul 726-15 357 . Dacă ridicarea sau scăderea artificială a preţurilor privesc produsele alimentare. 99-209 din 19 martie 1999 art. modalităţile 3°. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) bunurilor sau a serviciilor sau a efectelor publice sau private se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . Pedepsele în funcţie la de 2°. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. prevăzute 6° şi 9° de la articolul articolul 131-38. (Legea nr. 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 5°.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest articol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor des civice. Interdicţia menţionate menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° 131-39. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro.