Codul penal francez

Partea Generală - Partea Legislativă CARTEA I; Dispoziţii generale TITLUL I; Despre legea penală CAPITOLUL I; Principii generale CAPITOLUL II; Aplicarea legii penale în timp CAPITOLUL III; Aplicarea legii penale în spaţiu Secţiunea 1 ; Infracţiuni Comise Sau Reputate Comise Pe Teritoriul Republicii Secţiunea 2 ; Infracţiuni comise în afara teritoriului republicii TITLUL II; Despre responsabilitatea penală CAPITOLUL I; Dispoziţii generale CAPITOLUL II; Cauze de iresponsabilitate sau de diminuare a responsabilităţii TITLUL III; Pedepse CAPITOLUL I; Despre natura pedepselor Secţiunea 1 ; Pedepse aplicabile persoanelor fizice Sub-secţiunea 1 ; Pedepse criminale Sub-secţiunea 2 ; Pedepse corecţionale Sub-secţiunea 3 ; Pedepse complementare date pentru anumite crime sau delicte Sub-secţiunea 4 ; Pedepse contravenţionale Sub-secţiunea 5 ; Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse Sub-secţiunea 6 ; Despre consecinţa socio-iudiciară Secţiunea 2 ; Pedepse aplicabile persoanelor juridice Sub-secţiunea 1 ; Pedepse criminale şi corecţionale Sub-secţiunea 2 ; Pedepse contravenţionale Sub-secţiunea 3 ; Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare pedepse CAPITOLUL II; Despre regimul pedepselor Secţiunea 1 ; Dispoziţii generale Sub-secţiunea 1 ; Pedepse aplicabile în caz de concurs de infracţiuni Sub-secţiunea 2 ; Pedepse aplicabile în caz de recidivă Sub-secţiunea 3 ; Despre pronunţarea pedepselor Sub-secţiunea 4 ; Despre perioada de cauţiune Secţiunea 2 ; Moduri de personalizare a pedepselor Sub-secţiunea 1 ; Despre semi-libertate Sub-secţiunea 2 ; Despre fracţionarea pedepselor Sub-secţiunea 3 ; Despre simpla amânare Sub-secţiunea 4 ; Despre amânarea cu punerea la încercare Sub-secţiunea 5 ; Despre amânarea armonizată cu obligaţia de îndeplinire a unei munci de interes general Sub-secţiunea 6 ; Despre scutirea pedepsei şi amânare Secţiunea 3 ; Despre definirea anumitor circumstanţe ce duc la agravarea pedepselor CAPITOLUL III; Despre stingerea pedepselor şi despre ştergerea condamnărilor Secţiunea 1 ; Despre prescripţie Secţiunea 2 ; Despre graţiere Secţiunea 3 ; Despre amnistie Secţiunea 4 ; Despre reabilitare CARTEA II; Crime şi delicte contra persoanelor

1

TITLUL I; Crime contra umanităţii CAPITOLUL I: Despre genocid CAPITOLUL II; Alte crime contra umanităţii CAPITOLUL III; Dispoziţii comune TITLUL II; Atingeri aduse persoanei umane CAPITOLUL I ;Atingeri aduse vieţii unei persoanei Secţiunea 1 ; Atingeri voluntare aduse vieţii Secţiunea 2 ; Atingeri involuntare aduse vieţii Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL II; Atingeri aduse integrităţii fizice sau psihice ale unei persoane Secţiunea 1 ; Atingeri voluntare aduse integrităţii unei persoane Paragraful 1 ; Torturi şi acte de barbarie Paragraful 2 ; Violenţe Paragraful 3 ; Ameninţări Secţiunea 2 ; Atingeri involuntare aduse integrităţii unei persoane Secţiunea 3 ; Agresiuni sexuale Paragraful 1 ; Despre viol Paragraful 2 ; Despre alte agresiuni sexuale Paragraful 3 ; Despre hărţuirea sexuală Secţiunea 4 ; Despre traficul de stupefiante Secţiunea 5 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Secţiunea 6 ; Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre punerea în pericol a persoanei Secţiunea 1 ; Despre riscurile cauzate aproapelui Secţiunea 2 ; Despre delăsarea unei persoane în afara stării de apărare Secţiunea 3 ; Despre împiedicarea măsurilor de asistenţă şi a omiterii de a sări în ajutor Secţiunea 4 ; Despre experimentarea pe persoana umană Secţiunea 5 ; Despre întreruperea ilegală a sarcinii Secţiunea 6 ; Despre provocarea sinuciderii Secţiunea 7 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL IV ; Atingeri aduse libertăţilor persoanei Secţiunea 1 ; Despre ridicarea sechestrului Secţiunea 2 ; Despre deturnarea de aeronave, vase sau a oricărui mijloc de transport Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL V ; Atingeri aduse demnităţii unei persoane Secţiunea 1 ; Discriminări Secţiunea 2 ; Despre proxenetism şi infracţiuni asimilate Secţiunea 3 ; Condiţii de muncă şi de găzduire contrare demnităţii unei persoane Secţiunea 3 bis ; Despre, farsele făcute noilor veniţi Secţiunea 4 ; Atingeri aduse respectului datorat celor decedaţi Secţiunea 5 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Secţiunea 6 ; Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice CAPITOLUL VI; Atingeri aduse personalităţii

2

Secţiunea 1 ; Despre atingerea adusă vieţii private Secţiunea 2 ; Despre atingerea adusă reprezentării unei persoane Secţiunea 3 ; Despre denunţarea calomnioasă Secţiunea 4 ; Despre atingerea adusă secretului Paragraful 1 ; Despre atingerea adusă secretului profesional Paragraful 2 ; Despre atingerea adusă secretului corespondenţelor Secţiunea 5 ; Atingeri aduse drepturilor unei persoane rezultate din fişiere sau prelucrări informatice Secţiunea 6 ; Atingeri aduse unei persoane rezultate din studiul genetic al caracteristicelor sale sau din identificarea cu ajutorul amprentelor sale genetice Secţiunea 7 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL VII; Atingeri aduse minorilor şi familiei Secţiunea 1 ; Despre abandonul minorului Secţiunea 2 ; Despre abandonul familiei Secţiunea 3 ; Atingeri aduse exercitării autorităţii părinteşti Secţiunea 4 ; Atingeri aduse filiaţiei Secţiunea 5 ; Despre punerea în pericol a minorilor Secţiunea 6 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CARTEA III; Crime şi delicte contra bunurilor TITLUL I; Atribuiri frauduloase CAPITOLUL I; Despre furt Secţiunea 1 ; Despre furtul simplu şi furturile agravate Secţiunea 2 ; Dispoziţii generale Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL II; Despre extorcare Secţiunea 1 ; Despre extorcare Secţiunea 2 ; Despre şantaj Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre escrocherie şi infracţiuni înrudite Secţiunea 1 ; Despre escrocherie Secţiunea 2 ; Despre infracţiunile înrudite cu escrocheria Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL IV ; Despre deturnări Secţiunea 1 ; Despre abuzul de încredere Secţiunea 2 ; Despre deturnarea de gaj sau obiect sechestrat Secţiunea 3 ; Despre organizarea frauduloasă a insolvabilităţii Secţiunea 4 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice TITLUL II; Despre alte atingeri aduse bunurilor CAPITOLUL I; Despre dosire şi despre infracţiuni asimilate sau înrudite Secţiunea 1 ; Despre dosire Secţiunea 2 ; Despre infracţiuni asimilate cu dosirea sau înrudite cu aceasta Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL II; Despre distrugeri, degradări şi deteriorări Secţiunea 1 ; Despre distrugerile, degradările şi deteriorările ce nu prezintă pericol pentru persoane

3

Secţiunea 2 ; Despre distrugerile, degradările şi deteriorările periculoase pentru persoane Secţiunea 3 ; Despre ameninţări cu distrugere, degradare sau deteriorare şi false alerte Secţiunea 4 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice si responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre atingeri aduse sistemelor de prelucrare automată a datelor CAPITOLUL IV ; Despre spălarea banilor Secţiunea 1 ; Despre spălarea simplă şi spălarea agravată a banilor Secţiunea 2 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea penală a persoanelor juridice CARTEA IV ; Crime şi delicte contra naţiunii. Statului şi ordinii publice TITLUL I; Atingeri aduse intereselor fundamentale ale naţiunii CAPITOLUL I; Despre trădare si despre spionaj Secţiunea 1 ; Despre predarea întregului teritoriu naţional sau numai a unei părţi din acesta, a forţelor armate sau material unei puteri străine Secţiunea 2 ; Des aptitudinile cu o putere străină Secţiunea 3 ; Despre furnizarea de informaţii unei puteri străine Secţiunea 4 ; Despre sabotai Secţiunea 5 ; Despre furnizarea de informaţii false Secţiunea 6 ; Despre provocarea la crimele prevăzute în acest capitol CAPITOLUL II ; Despre alte atingeri aduse instituţiilor Republicii sau integrităţii teritoriului naţional Secţiunea 1 ; Despre atentat şi despre complot Secţiunea 2 ; Despre insurecţie Secţiunea 3 ; Despre încălcarea ordinului, despre ridicarea forţelor armate şi despre provocarea la înarmare ilegală CAPITOLUL III; Despre alte atingeri aduse apărării naţionale Secţiunea 1 ; Atingeri aduse securităţii forţelor armate şi zonelor protejate privind apărarea naţională Secţiunea 2 ; Atingeri aduse secretului apărării naţionale CAPITOLUL IV ; Dispoziţii particulare TITLUL II; Despre terorism CAPITOLUL I; Acte de terorism CAPITOLUL II; Dispoziţii speciale TITLUL III; Atingeri aduse autorităţii Statului CAPITOLUL I; Atingeri aduse ordinii publice Secţiunea 1 ; Piedici pentru exercitarea libertăţilor de exprimare, muncii, asocierii, reuniunii sau manifestării Secţiunea 2 ; Despre participarea delicventă la o îmbulzeală de oameni Secţiunea 3 ; Manifestări ilicite şi participarea delicventă la o manifestaţie sau la o reuniune publică Secţiunea 4 ; Grupuri de luptă şi mişcări desfiinţate CAPITOLUL II ; Atingeri aduse administraţiei publice comise de persoane ce exercită o funcţie publică Secţiunea 1 ; Abuzurile de autoritate îndreptate contra administraţiei Secţiunea 2 ; Abuzurile de autoritatea comise contra particularilor Paragraful 1 ; Atingeri aduse libertăţii individuale Paragraful 2 ; Discriminări Paragraful 3 ; Atingeri aduse inviolabilităţii domiciliului Paragraful 4 ; Atingeri aduse secretului corespondenţelor

4

Secţiunea 3 ; încălcările datoriei de probitate Paragraful 1 ; Despre delapidare Paragraful 2 ; Despre coaipţia pasivă şi despre traficul de influenţă comis de persoane ce exercită o funcţie publică Paragraful 3 ; Despre luarea ilegală de foloase Paragraful 4 ; Atingeri aduse libertăţii de acces şi egalităţii candidaţilor pe pieţele publice şi delegaţiile de serviciu public Paragraful 5 ; Despre sustragerea şi deturnarea de bunuri Secţiunea 4 ; Pedepse complementare CAPITOLUL III; Atingeri aduse administraţiei publice comise de particulari Secţiunea 1 ; Despre corupţia activă şi traficul de influenţă comise de particulari Secţiunea 2 ; Ameninţări şi acte de intimidare comise contra persoanelor ce exercită o funcţie publică Secţiunea 3 ; Despre sustragerea şi deturnarea de bunuri dintr-un depozit public Secţiunea 4 Despre insultă Secţiunea 5 Despre rebeliune Secţiunea 6 Despre opunerea la executarea de munci publice Secţiunea 7 Despre uzurparea funcţiilor Secţiunea 8 Despre uzurparea semnelor rezervate autorităţii publice Secţiunea 9 Despre uzurparea titlurilor Secţiunea 10 ; Despre utilizarea neregulată a calităţii Secţiunea 11 ; Atingeri aduse stării civile a persoanelor Secţiunea 12 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL IV ; Atingeri aduse acţiunii în justiţie Secţiunea 1 ; Despre piedicile puse sesizării justiţiei Secţiunea 2 ; Despre piedicile puse exercitării justiţiei Secţiunea 3 ; Atingeri aduse autorităţii justiţiei Paragraful 1 ; Atingeri aduse respectului datorat justiţiei Paragraful 2 ; Despre evadare Paragraful 3 ; Alte atingeri aduse autorităţii justiţiei penale Secţiunea 4 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL V ; Atingeri aduse administraţiei publice a Comunităţilor europene. Statelor membre ale Uniunii europene, altor State străine şi organizaţiilor internaţionale publice Secţiunea 1 ; Despre corupţia pasivă Secţiunea 2 ; Despre corupţia activă Sub-secţiunea 1 ; Despre corupţia activă a funcţionarilor Comunităţilor europene, a funcţionarilor Statelor membre ale Uniunii europene, a membrilor instituţiilor Comunităţilor europene Sub-secţiunea 2 ; Despre corupţia activă a persoanelor aparţinând Statelor străine altele decât Statele membre ale Uniunii europene şi ale organizaţiilor internaţionale publice altele decât instituţiile Comunităţilor europene Secţiunea 3 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor morale TITLUL IV ; Atingeri aduse încrederii publice CAPITOLUL I; Despre falsuri CAPITOLUL II; Despre moneda falsă CAPITOLUL III ; Despre falsificarea titlurilor sau altor valori fiduciare emise de autoritatea publică

5

CAPITOLUL IV ; Despre falsificarea mărcilor autorităţii TITLUL V ; Despre participarea la o asociere de răufăcători CARTEA V ; Despre celelalte crime şi delicte TITLUL I; Infracţiuni în materie de sănătate publică CAPITOLUL Ier ; Infracţiuni în materie de etică biomedicală Secţiunea 1 ; Despre protecţia speciei umane Secţiunea 2 ; Despre protecţia corpului uman Secţiunea 3 ; Despre protecţia embrionului uman Secţiunea 4 ; Alte dispoziţii şi pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice TITLUL II; Alte dispoziţii CAPITOLUL unic ; Acte de violenţă sau acte de cruzime faţă de animale CARTEA VII ; Dispoziţii aplicabile în teritoriile de peste mare şi în colectivitatea teritorială Mayotte TITLUL I; Dispoziţii aplicabile în teritoriile de peste mare Capitolul I; Dispoziţii generale Capitolul II; Adaptarea cărţii I Capitolul III; Adaptarea cărţii II Capitolul IV ; Adaptarea cărţii III Capitolul V ; Adaptarea cărţii IV Capitolul VI; Adaptarea cărţii V Capitolul VII; Dispoziţii diverse TITLUL II; Dispoziţii aplicabile în colectivitatea teritorială Mayotte Capitolul I; Dispoziţii generale Capitolul II; Adaptarea cărţii I Capitolul III; Adaptarea cărţii II Capitolul IV ; Adaptarea cărţii III Capitolul V ; Adaptarea cărţii IV Capitolul VI; Adaptarea cărţii V Capitolul VII; Dispoziţii diverse Traducere din limba franceză CARTEA I Dispoziţii generale TITLUL I Despre legea penală

CAPITOLUL I: Principii generale

Articolul 11.1-1

Infracţiunile penale sunt clasificate, în funcţie de gravitatea lor, în crime, delicte şi contravenţii.

Articolul 111-2

6

Legea stabileşte crimele şi delictele şi fixează pedepsele aplicabile autorilor lor. Regulamentul determină contravenţiile şi fixează, în limitele şi după distincţiile stabilite prin lege, pedepsele aplicabile contravenienţilor.

Articolul 111-3

Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o infracţiune sau pentru un delict ale cărui elemente nu sunt definite prin lege, sau pentru o contravenţie ale cărei elemente nu sunt definite prin regulament. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o pedeapsă care nu este prevăzută prin lege, dacă infracţiunea este o crimă sau un delict, sau prin regulament, dacă infracţiunea este o contravenţie.

Legea penală este de interpretare strictă.

Articolul 111-5

Instanţele penale sunt competente să interpreteze actele administrative, de reglementare sau individuale şi să aprecieze legalitatea lor atunci când de această examinare depinde soluţionarea procesului penal care este supus atenţiei lor.

CAPITOLUL II: Despre aplicarea legii penale în timp

Articolul 112-1

Se pedepsesc numai faptele constitutive ale unei infracţiuni la data la care au fost comise.

Pot fi pronunţate numai pedepsele aplicabile din punct de vedere legal la aceeaşi dată.

Totuşi, dispoziţiile noi se aplică la infracţiunile comise înainte de intrarea lor în vigoare şi fără să fi avut loc o condamnare definitivă atunci când sunt mai puţin severe decât vechile dispoziţii.

Articolul 112-2

(Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 72 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Sunt aplicabile imediat la pedepsirea infracţiunilor comise înainte de intrarea lor în vigoare:

7

legile referitoare la prescripţia acţiunii publice şi la prescripţia pedepselor. nu sunt aplicabile decât condamnărilor pronunţate pentru fapte comise după intrarea lor în vigoare. Recursurile sunt supuse regulilor de formă în vigoare în ziua în care sunt exercitate. Legile ce ţin de competenţa şi organizarea judiciară. Legile care stabilesc modalităţile urmărilor şi formelor procedurii. nu mai are caracterul unei infracţiuni penale. aceste legi. 4. Atunci când prescripţiile nu sunt admise. dacă o sentinţă în fond nu a fost pronunţată în primă instanţă. totuşi. sunt aplicabile la recursurile depuse împotriva hotărârilor pronunţate după intrarea lor în vigoare. Totuşi. 3. Articolul 112-3 Legile referitoare la natura şi la cazurile de deschidere a căilor de recurs precum şi la termenele în care trebuie exercitate şi la calitatea persoanelor cărora li se permite acest lucru. atunci când ar avea drept rezultat să facă mai severe pedepsele pronunţate de hotărârea de condamnare.1. 2. în temeiul unei legi posterioare judecăţii. teritoriul republicii include spaţiile maritim şi aerian care sunt legate de el. Articolul 112-4 Aplicarea imediată a legii noi este fără efect asupra valabilităţii actelor îndeplinite conform legii vechi. pedeapsa încetează să fie executată când a fost pronunţată pentru o faptă care. Legile referitoare la regimul de executate şi de aplicare a pedepselor. CAPITOLUL III: Despre aplicarea legii penale în spaţiu Articolul 113-1 Pentru aplicarea prezentului capitol. Secţiunea î : Despre infracţiunile comise sau considerate comise pe teritoriul republicii Articolul 113-2 8 .

Articolul 113-3 Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise la bordul navelor sub pavilion francez. Ea este singura aplicabilă la infracţiunile comise la bordul navelor marinei naţionale. Ea este aplicabilă la delictele comise de francezi în afara teritoriului republicii dacă faptele sunt pedepsite de legislaţia ţării unde au fost comise. Ea este singura aplicabilă la infracţiunile comise la bordul aeronavelor militare franceze. Se aplică prezentul articol chiar şi atunci când infractorul a obţinut naţionalitatea franceză după fapta ce îi este atribuită. sau împotriva acestor nave. sau împotriva acestor aeronave. comis de un francez sau de un străin în afara teritoriului republicii atunci când victima este de naţionalitate franceză în momentul infracţiunii. precum şi la orice delict pedepsit cu închisoarea. indiferent unde se găsesc. ca complice. Articolul 113-5 Legea penală franceză este aplicabilă oricui s-a dovedit a fi vinovat pe teritoriul republicii. indiferent unde se găsesc. indiferent unde se găsesc. sau împotriva acestor nave. Infracţiunea este considerată comisă pe teritoriul republicii imediat ce una din faptele sale constitutive a avut loc pe acest teritoriu. Capitolul 2 : Despre infracţiunile comise în afara teritoriului republicii Legea penală franceză este aplicabilă oricărei crime comise de un francez în afara teritoriului republicii. sau împotriva acestor aeronave. Articolul 113-7 Legea penală franceză este aplicabilă la orice crimă. Articolul 113-4 Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise la bordul aeronavelor înmatriculate în Franţa. Articolul 111-4 9 .Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise pe teritoriul republicii. indiferent unde se găsesc. de o crimă sau de un delict comis în străinătate dacă crima sau delictul este pedepsit în acelaşi timp de legea franceză şi de legea străină şi dacă a fost constatat printr-o sentinţă definitivă a instanţei străine.

Urmărirea infracţiunilor menţionate la alineatul întâi nu poate fi efectuată decât la cererea ministerului public. Articolul 113-10 10 . 19 Monitorul Oficial din 10 martie Sub rezerva aplicării articolelor de la 113-6 la 113-8. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Ea trebuie să fie precedată de o plângere a victimei sau a celor îndreptăţiţi sau de o denunţare oficială a autorităţii ţării unde fapta a fost comisă. fie persoana cerută ar fi fost judecată în acel stat de un tribunal fără să se asigure garanţiile fundamentale de procedură şi de protecţie a drepturilor la apărare. în caz de condamnare. Ea trebuie să fie precedată de o denunţare oficială transmisă de ministrul justiţiei al autorităţii ţării unde fapta a fost comisă şi care a primit extrădarea. nici-o urmărire nu poate fi efectuată împotriva unei persoane care justifică faptul că a fost judecată definitiv în străinătate pentru aceleaşi fapte şi. că pedeapsa a fost ispăşită sau prescrisă. legea penală franceză este de asemenea aplicabilă oricărei crime sau oricărui delict pedepsit cu cel puţin cinci ani de închisoare comis în afara teritoriului republicii de un străin a cărui extrădate a fost refuzată statului solicitant de autorităţile franceze pe motiv că fie fapta din cauza căreia extrădarea a fost cerută este pedepsită printr-o pedeapsă sau o măsură de siguranţă contrară ordinii publice franceze. Articolul 113-9 în cazurile prevăzute de articolele 113-6 şi 113-7. Articolul 113-8-1 (inclus de Legea nr. urmărirea delictelor nu poate fi efectuată decât la cererea ministerului public. fie fapta reţinută îmbracă forma infracţiunii politice.Articolul 113-8 în cazurile prevăzute de articolele 113-6 şi 113-7.

naţionalitatea autorului sau a victimei infracţiunii este apreciată conform articolelor 113-6. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie Legea penală franceză se aplică la crimele şi delictele agravate de atingere a intereselor fundamentale ale naţiunii şi pedepsite de titlu I al cărţii IV. Atunci când aparatul aterizează în Franţa după crimă sau delict. ultimul alineat. In cazul prevăzut de punctul 1. legea penală franceză este aplicabilă la crimele şi delictele comise la bordul sau împotriva aeronavelor neînmatriculate în Franţa: 1. 2001-l 168 din 11 decembrie 2001 art. în lipsă. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. şi 113-7. Atunci când aeronava a fost închiriată fără echipaj unei persoane care are sediul principal al afacerii sale sau. din momentul în care convenţiile internaţionale şi legea o prevăd. 340 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 113-9. Articolul 113-11 (inclus de Legea nr. la falsificarea şi la contrafacerea sigiliului de stat. CAPITOLUL I: Dispoziţii generate Articolul 121-1 Nimeni nu este responsabil penal decât pentru propria faptă. 442-2. 96-151 din 26 februarie 1996 art. 2. Atunci când autoail sau victima este de naţionalitate franceză. a biletelor de bancă sau a titlurilor publice pedepsite de articolele 442-1. reşedinţa sa permanentă pe teritoriul republicii. 9 Monitorul Oficial din 27 februarie Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise dincolo de marea teritorială. 442-5. Articolul 111-4 11 . a monezilor.(Legea nr. 443-1 şi 444-1 şi la orice crimă sau delict împotriva agenţilor sau sediilor diplomatice sau consulare franceze. Articolul 113-12 (inclus de Legea nr. 442-15. comis în afara teritoriului republicii. 3.

Articolul 121-3 (Legea nr. cu excepţia statului. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. Există de asemenea un delict. 207 IV : Termenii "şi în cazurile prevăzute de lege sau regulament" sunt eliminate începând din 31 decembrie 2005. colectivităţile teritoriale şi grupările lor nu sunt responsabile penal decât pentru infracţiunile comise în exercitarea activităţilor susceptibile să facă obiectul convenţiilor de delegare a serviciului public. 8 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Legea nr. 96-393 din 13 mai 1996 art. de neglijenţă sau de nerespectare a unei obligaţii de prudenţă sau de securitate prevăzută de la lege sau de regulament. conform distincţiilor articolelor de la 121-4 la 121-7 şi în cazurile prevăzute de lege sau regulament. atunci când legea prevede. dacă se stabileşte că autorul faptelor nu a făcut demersurile normale ţinând cont.Articolul 121-2 (Legei nr. la nevoie. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Legea nr. există un delict în caz de punere în pericol deliberată a unei alte persoane. 54 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele juridice. persoanele fizice care nu au provocat direct paguba. în profitul lor. NOTĂ : Legea 2004-204 din 9 martie 2004 art. în cazul unei greşeli de imprudenţă. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. de natura misiunilor sau funcţiilor sale. Toruşi. sunt responsabile din punct de vedere penal. Totuşi. Răspunderea penală a persoanelor juridice nu o exclude pe cea a persoanelor fizice autori sau complici ale aceloraşi fapte. pentru infracţiunile comise. atunci când legea o prevede. în cazul prevăzut de alineatul precedent. de competenţele sale precum şi de puterea şi mijloacele de care dispunea. dar care au creat sau au contribuit la crearea situaţiei care a permis realizarea pagubei sau care nu au luat măsurile care permit să o evite. sub rezerva dispoziţiilor celui de-al patrulea alineat al articolului 121-3. sunt responsabili penal dacă s-a stabilit că fie au încălcat în mod clar deliberat o obligaţie 12 . 1 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) Nu există crimă sau delict fără intenţia de a-1 comite. prin organele sau reprezentanţii lor.

în sensul articolului 121-7. Articolul 121-4 Este autor al infracţiunii persoana care: 1. CAPITOLUL II: Destre cauzele de iresponsabilitate sau de atenuare a responsabilităţii Articolul 122-1 Nu este responsabilă penal persoana care suferea. manifestată de un început al executării. promisiune. încearcă să comită o crimă sau. Nu există contravenţie în caz de forţă majoră. ameninţare. ordin. Articolul 121. prin ajutor sau asistenţă. abuz de autoritate sau de putere a provocat o infracţiune sau a dat instrucţiuni pentru a o comite. Articolul 121-6 Va fi pedepsit drept autor complicele infracţiunii. în momentul faptelor. de o tulburare fizică sau neuropsihică ce i-au afectat discernământul sau controlul asupra acţiunilor sale. un delict. Articolul 111-4 13 . a facilitat pregătirea sau consumarea sa. 2. Tentativa este constituită din momentul în care. Comite faptele incriminate.specială de prudenţă sau de securitate prevăzută de lege sau regulament.-7 Este complice al unei crime sau al unui delict persoana care în mod conştient. în cazurile prevăzute de lege. fie au comis o greşeală caracteristică şi care au expus pe altcineva la un risc de o gravitate deosebită pe care nu-1 puteau ignora. nu a fost suspendadă sau nu şi-a pierdut efectul decît datorită circumstanţelor independente de voinţa autorului său. Este de asemenea complice persoana care prin cadou.

că poate comite acţiunea în mod legitim. Articolul 122-3 Nu este responsabilă penal persoana care demonstrează că a crezut. Articolul 122-4 Nu este responsabilă penal persoana care a îndeplint o acţiune ordonată sau autorizată de dispoziţiile legislative sau regulamentare. Nu este responsabilă penal persoana care. exceptând cazul în care această acţiune este clar ilegală. îndeplineşte. jurisdicţia ţine cont de această circumstanţă atunci când stabileşte pedeapsa şi fixează regimul ei. în acelaşi timp. dintr-o eroare asupra dreptului pe care nu era în măsură să-1 evite. Articolul 122-2 14 . Nu este responsabilă penal persoana care îndeplineşte o acţiune comandată de autoritatea legitimă. Nu este responsabilă penal persoana care a acţionat sub imperiul unei forţe sau unei constrângeri căreia nu i-a putut rezista. intrarea prin efracţie. Se consideră că a acţionat în legitimă apărare cel care a îndeplinit acţiunea: 1.Articolul 121-5 Persoana care suferea. alta decât o omucidere voluntară. în faţa unei lovituri nejustificate împotriva ei sau altcuiva. pe timp de noapte. Articolul 122-5 Nu este responsabilă penal persoana care. Pentru a respinge. exceptând disproporţia dintre mijloacele de apărare folosite şi gravitatea loviturii. atunci când această acţiune este strict necesară în scopul urmărit din moment ce mijloacele folosite sunt proporţionale cu gravitatea infracţiunii. violenţă sau şiretenie într-un loc locuit. în momentul faptelor. o acţiune ordonată de nevoia de legitimă apărare a ei sau a altcuiva. de o tulburare fizică sau neuropsihică ce i-au afectat discernământul sau controlul asupra acţiunilor rămâne pedepsibilă. îndeplineşte o acţiune de apărare. pentru a întrerupe executarea unei crime sau a unui delict împotriva unui bun. totuşi.

delictele sau contravenţiile de care au fost recunoscuţi vinovaţi. în condiţii stabilite de o lege deosebită care prevede măsurile de protecţie. în faţa unui pericol actual sau iminent care o ameninţă pe ea însăşi. de asistenţă. 11 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Minorii capabili de discernământ sunt responsabili penal pentru crimele. îndeplineşte o acţiune necesară salvării persoanei sau bunului. Această lege stabileşte de asemenea sancţiunile educative care pot fi pronunţate împotriva minorilor de la 10 la 18 ani precum şi pedepsele la care pot fi condamnaţi minorii de la 13 la 18 ani. 4.Articolul 121-5 2. închisoare penală sau detenţie penală de maxim 30 de ani. de supraveghere şi de educaţie al căror obiect îl pot constitui. Pentm a se apăra împotriva autorilor furturilor sau jafurilor executate cu violenţă. 3 închisoare penală sau detenţie penală de maxim 20 de ani. Articolul 122-8 (Legea nr. pe altcineva sau un bun. închisoare penală sau detenţie penală de maxim 15 ani. ţinând cont de atenuarea răspunderii de care beneficiază din cauza vârstei lor. Articolul 131-2 Articolul 122-2 15 . 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. Articolul 122-7 Nu este responsabilă penal persoana care. cu excepţia disproporţiei existente între mijloacele folosite şi gravitatea ameninţării. 2. Durata închisorii penale sau a detenţiei penale pe timp limitat este de minim 10 ani. Subcapitolul 1: Despre pedepsele penale Pedepsele penale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: închisoare penală sau detenţie penală pe viaţă.

2004-204 din 9 martie 2004 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Maxim un an. 2. Subcapitolul 2 : Despre pedepsele corecţionale Articolul 131-3 (Legea nr. 44 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Pedepsele corecţionale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: 1. 4. 4. Stagiul de civism. Maxim cinci ani. 6. 8. 5. Maxim şapte ani. Pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-10. Maxim şase luni. Maxim două luni. 3. 6. 2. Maxim 10 ani. 48 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Seria pedepselor cu închisoarea este următoarea: 1. 7. 16 . Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-6 . Articolul 131-4 (Legea nr. 5. Munca în folosul comunităţii. Ziua-amendă. Amenda.Pedepsele cu închisoarea penală sau cu detenţia penală nu sunt exclusive faţă de o pedeapsă cu amenda şi una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-10. închisoarea. Maxim trei ani. 3. Maxim doi ani. 7.

2003-495 din 12 iunie 2003 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. şi care are drept obiect să-i amintească valorile republicane de toleranţă şi de respect a demnităţii umane pe care se bazează societatea. instanţa poate.Articolul 131-5 (Ordonanţa nr. ale cărei modalităţi. Instanţa precizează dacă acest stagiu. 173 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. 44II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. nu poate depăşi 360. al cărui cost nu-1 poate depăşi pe acela al amenzilor contravenţionale din clasa a treia. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 131-5-1 (inclus de Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. să dispună ca condamnatul să îndeplinească un stagiu de civism. nu poate depăşi 1 000 euro. Această pedeapsă nu poate fi pronunţată împotriva infractorului care o refuză sau nu este prezent la audiere. în locul închisorii. Numărul de zile-amendă este stabilit ţinând cont de împrejurările infracţiunii. Suma fiecărei zile-amendă este stabilită ţinând cont de resursele şi de sarcinile infractorului. Articolul 131-6 (Legea nr. 44 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în 17 . durată şi conţinut sunt stabilite prin decret în Consiliul de stat. 341 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. 5 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. trebuie să fie făcut pe cheltuiala condamnatului. instanţa poate pronunţa o pedeapsă de zile-amendă constând pentru condamnat în plata la trezorerie a unei sume a cărei cifre globale rezultă din stabilirea de către judecător a unei contribuţii zilnice timp de un anumit număr de zile. 2004-204 din 9 martie 2004 art.

conform modalităţilor stabilite prin decret în Consiliul de stat. Interdicţia de a deţine sau de a purta. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. 7. Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. Confiscarea unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. în locul încarcerării. la conducerea în afara activităţii profesionale.vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. 6. această suspendare putând fi limitată. 9. timp de maxim un an. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. permisului de conducere. a unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. Totuşi. 5. 8. Interdicţia de a conduce anumite vehicule timp de maxim cinci ani. conform modalităţilor stabilite prin decret în consiliul de stat. Suspendarea. o armă supusă autorizării. Blocarea. una sau mai multe pedepse privative sau restrictive de libertate următoare: 1. Interdicţia timp de maxim cinci ani de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate şi de a folosi cârdurile de plată. de care este pasibil cu titlu de pedeapsă complementară. 4. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. această restricţie nu este totuşi posibilă în caz de delict pentru care suspendarea permisului de conducere. această confiscare nu poate fi pronunţată în materie de delict de presă. pe o durată de maxim cinci ani. 3. 18 . instanţa poate pronunţa. 2. pe o durată de maxim cinci ani. nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 10.

în locul încarcerării. Articolul . pe o durată de de la 40 la 210 (1) ore. 2004-204 din 9 martie 2004 art. de a compărea în anumite locuri sau categorii de locuri stabilite de instanţă şi în care infracţiunea a fost comisă. că condamnatul va îndeplini. Pedeapsa cu munca în folosul comunităţii nu poate fi pronunţată împotriva infractorului care refuză sau care nu este prezent la şedinţă. Ea nu este aplicabilă nici în materie de delict de presă. art. Preşedintele tribunalului.131-7 (Legea nr. de a vizita anumiţi condamnaţi desemnaţi special de instanţă. timp de maxim trei ani. Interdicţia. 12. 14. timp de maxim trei ani. 13. în locul amenzii. informează infractorul asupra dreptului său de a refuza îndeplinirea unei munci în folosul comunităţii şi primeşte răspunsul său. 44 VII. 174 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. Interdicţia timp de maxim cinci ani de a practica o activitate profesională sau socială imediat ce facilităţile pe care le obţine această activitate au fost folosite în mod conştient pentru a pregăti sau a comite infracţiunea. pentru delictele care sunt pedepsite numai cu o pedeapsă cu amenda. o muncă în folosul comunităţii neplătită în avantajul unei persoane juridice de drept public sau al unei asociaţii abilitate să pună în practică lucrări de interes general. înainte de pronunţarea sentinţei. Articolul 131-8 19 . Interdicţia. timp de maxim trei ani.11. 44 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Pedepsele privative sau restrictive a drepturilor enumerate la articolul 131-6 pot de asemenea să fie pronunţate. în special victima infracţiunii. Această interdicţie nu este totuşi aplicabilă exercitării unui mandat electiv sau a răspunderilor sindicale. (Legea nr. Interdicţia. de a intra în legătură cu anumite persoane desemnate special de instanţă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în special autorii sau complicii infracţiunii. instanţa poate dispune.

. Pedeapsa de zile-amendă nu poate fi pronunţată cumulativ cu pedeapsa amenzii. în condiţiile prevăzute de articolul 712-6 al codului de procedură penală. Subcapitolul 3: Despre pedepsele complementare aplicate pentru anumite crime sau delicte Articolul 131-10 (Legea nr.NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. Atunci când se face aplicarea dispoziţiilor prezentului alineat. NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. 712-6 al codului de procedură penală figurând în prezentul articol sunt. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Atunci când pronunţă una sau mai multe din pedepsele prevăzute de articolele 131-5-1. 1316 sau 131-8. Pedeapsa cu închisoarea sau amenda pe care o fixează instanţa nu 18 pot depăşi pedepsele de care este pasibil pentru delictul pentru care condamnarea este pronunţată. nici pe cele prevăzute de articolul 434-41 al prezentului cod. 44 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) încarcerarea nu poate fi pronunţată cumulativ cu una din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-6 nici cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii. dispoziţiile articolului 434-41 nu mai sunt atunci aplicabile. 207 II: Modificările aduse de articolul 174 al legii 2004-204. Articolul 131-9 (Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. dacă condamnatul nu respectă obligaţiile sau interdicţiile rezultate din pedeapsa sau pedepsele pronunţate. 207 I: referirile la articolul L. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când legea prevede. 2004-204 din 9 martie 2004 art. "210" în loc de "240". vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2005. până la 1 ianuarie 2005. instanţa poate fixa durata maximă a încarcerării sau suma maximă a amenzii a cărei punere în aplicare în întregime sau parţial va putea fi ordonată de judecătorul desemnat cu aplicarea pedepselor. 5 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. afectând persoanele fizice. o crimă sau un delict poate fi sancţionat cu una sau mai multe pedepse complementare care. Preşedintele instanţei avertizează condamnatul asupra acestui lucru după pronunţarea hotărârii. înlocuite de o referire la articolul 722 al codului de procedură penală.

Pedeapsa cu închisoarea sau amenda pe care o fixează instanţa nu pot depăşi pedepsele aplicate pentru delictul pentru care condamnarea este pronunţată. Instanţa poate fixa atunci durata maximă de încarcerare sau suma maximă a amenzii a cărei punere în aplicare în întregime sau parţial va putea fi ordonată de judecătorul desemnat cu aplicarea pedepselor. Preşedintele instanţei avertizează condamnatul asupra acestui lucru după pronunţarea hotărârii.implică interdicţia. fie prin orice mijloc de comunicare cu publicul pe calea electronică. 2. în condiţiile prevăzute de articolul 712-6 al codului de procedură penală. Subcapitolul 4: Despre pedepsele contravenţionale Articolul 131-12 Pedepsele contravenţionale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: 1. NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. dispoziţiile articolului 434-41 nu mai sunt atunci aplicabile. închiderea unei afaceri sau afişarea hotărârii pronunţate sau difuzarea acesteia fie prin presa scrisă. Articolul 131-11 (Legea nr. înlocuite de o referire la articolul 722 al codului de procedură penală. Atunci când se face aplicarea dispoziţiilor prezentului alineat. 712-6 al codului de procedură penală figurând în prezentul articol sunt. incapacitatea sau retragerea unui drept. Amenda. imobilizarea sau confiscarea unui obiect. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-14. 44 X I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu una sau mai multe din pedepsele complementare menţionate la articolul 131-10. în caz de încălcare de către condamnat a obligaţiilor sau interdicţiilor rezultate din pedepsele pronunţate cu aplicarea dispoziţiilor prezentului articol. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate cu titlu de pedeapsă principală. nici pe cele prevăzute de articolul 434-41 al prezentului cod. decăderea. 207 I: referirile la articolul L. ordinul de supraveghere sau obligaţia de a face. până la 1 ianuarie 2005. . 2004-204 din 9 martie 2004 art.

în afara cazurilor în care legea prevede că recidiva contravenţiei constituie un delict. maxim 150 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 2-a clasă. maxim 38 euro pentru contravenţiile de la prima clasă. 4. maxim 450 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 3-a clasă . 3. Articolul 131-13 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Suma amenzii este următoarea: 1. maxim 38 euro pentru contravenţiile de la prima clasă. maxim 750 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 4-a clasă . . 4. 4 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. 3. maxim 150 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 2-a clasă .Aceste pedepse nu sunt exclusive uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute de articolele 131-16 şi 131-17. 5. 2. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2. 2005-47 din 26 ianuarie 2005 art. 911 Monitorul Oficial din 27 ianuarie 2005 în vigoare de la 1 aprilie 2005) Constituie contravenţii infracţiunile pe care legea le pedepseşte cu o amendă care nu depăşeşte 3 000 euro. maxim 750 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 4-ae clasă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. maxim 1500 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. Articolul 131-13 (Ordonanţa nr. 4 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Suma amenzii este următoarea: 1. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. sumă care poate ajunge la 3000 euro în caz de recidivă atunci când regulamentul o prevede. maxim 450 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 3-a clasă. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

în afara cazurilor în care legea prevede că recidiva contravenţiei constituie un delict. această confiscare nu poate fi pronunţată în materie de delict de presă. Totuşi. 2005-47. una sau mai multe din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor următoare pot fi pronunţate: 1. Totuşi. Suspendarea.5. 5 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Pentru toate contravenţiile celei de-a 5-a clase. Articolul 131-14 (Legea nr. 5. pe o durată de maxim un an. 4. maxim 1 500 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. timp de maxim un an. această limitare nu este totuşi posibilă în caz de contravenţie pentru care suspendarea permisului de conducere. articolul 11: Aceste dispoziţii intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după publicarea sa. 2. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. Interdicţia timp de maxim cinci ani de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate şi de a folosi cârdurile de plată. Blocarea. 6. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. aplicată cu titlu de pedeapsă complementară. cauzele asupra cărora tribunalul sau instanţa din apropiere sunt cu regularitate sesizate la această dată rămân în competenţa acestor instanţe. a unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. sumă care poate ajunge la 3000 euro în caz de recidivă atunci când regulamentul o prevede. nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. Articolul 131-15 . 3. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. a permisului de conducere. NOTĂ: Legea nr.

Articolul 131-16 (Legea nr. 5 III. 44 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Regulamentul care pedepseşte o contravenţie poate prevedea. 6. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor enumerate la acest articol pot fi pronunţate cumulativ. 7. la nevoie pe cheltuiala sa. Articolul 131-17 24 . pe o durată de maxim trei ani. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale cu excepţia cazului când regulamentul exclude în mod expres această restricţie. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este cerut. un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere. Interdicţia de a deţine sau de a purta. pe o durată de maxim trei ani. 3. 8. Interdicţia de a conduce anumite vehicule terestre cu motor. un stagiu de civism. pe o durată de maxim trei ani. 4. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim trei ani. 2. art. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. atunci când vinovatul este o persoană fizică. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. 5. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. una sau mai multe din pedepsele complementare următoare: 1. Obligaţia de a îndeplini. Obligaţia de a îndeplini. a permisului de conducere. pe cheltuiala sa. Suspendarea.Pedeapsa cu amenda nu poate fi pronunţată cumulativ cu una din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor enumerate la articolul 131-14. 6 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. o armă supusă autorizării.

cu titlu de pedeapsă complementară. nu poate depăşi o durată de cinci ani. să emită alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate.Regulamentul care pedepseşte o contravenţie de clasa a 5-a poate între altele să prevadă pedeapsa complementară de interdicţie. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate. Atunci când această interdicţie este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară pentru o crimă sau un delict. Articolul 131-20 Interdicţia de a folosi de cârdurile de plată implică pentru condamnat obligaţia de a restitui bancarului care i le-a eliberat actele aflate în posesia sa şi a împuterniciţilor săi. Atunci când această interdicţie este aplicată cu titlu de pedeapsă complimentară pentru o crimă sau un delict. Articolul 131-18 Atunci când o contravenţie este pedepsită cu una sau mai multe din pedepsele complementare menţionate la articolele 131-16 şi 131-17. pedeapsa muncii în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 120 ore. pe o durată de maximum trei ani. Subcapitolul 5: Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse Articolul . Regulamentul care pedepseşte o contravenţie de clasa a 5-a poate de asemenea să prevadă. ea nu poate depăşi o durată de cinci ani.131-19 Interdicţia de a emite cecuri implică pentru condamnat obligaţia de a restitui bancarului care i le-a eliberat actele aflate în posesia sa şi a împuterniciţilor săi. 25 .

92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 60II. poate fi Articolul 131-17 26 . de lege sau regulament. Atunci când lucrai confiscat nu a fost sechestrat sau nu poate fi reprezentat. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedeapsa confiscării este obligatorie pentru obiectele calificate.Articolul 131-21 (Legea nr. Confiscarea are loc asupra bunului care a servit sau era destinat să se comită infracţiunea sau asupra bunului care este produsul rezultat din ea. Termenul se încheie odată cu îndeplinirea în întregime a muncii în folosul comunităţii. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. cu excepţia unei dispoziţii speciale care să prevadă distrugerea sau atribuirea sa. Atunci când lucrul confiscat este un vehicul care nu a fost sechestrat sau depozitat în cursul procedurii. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. până la concurenţa valorii sale. dispoziţiile referitoare la constrângerea judiciară sunt aplicabile. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. cu excepţia obiectelor ce pot fi înapoiate. la ordinul care îi este dat de procuror. să predea acest vehicul serviciului sau organismului însărcinat cu distrugerea sa ori cu înstrăinarea sa. 5 I V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Instanţa care pronunţă pedeapsa cu muncă în folosul comunităţii fixează termenul în timpul cămia munca de interes general trebuie să fie îndeplinită în limita celor 18 luni. datorat statului. confiscarea este ordonată asupra valorii. 344 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. ea poate avea loc asupra oricărui obiect mobiliar definit de legea sau regulamentul care pedepseşte infracţiunea. Pentru acoperirea sumei reprezentative a valorii lucrului confiscat. Lucrai confiscat este. dar rămâne grevat. 6II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. 342. între altele. art. drept periculoase sau dăunătoare. Articolul 131-22 (Legea nr. condamnatul trebuie. de drepturile reale constituite în mod licit în avantajul terţilor. Bunul care face obiectul infracţiunii este asimilat lucrului care a servit la comiterea infracţiunii sau care este produsul ei în sensul celui de-al doilea alineat. 343 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr.

222-20-1 şi 434-10. poate fi suspendat provizoriu dintr-un motiv grav de ordin medical.suspendat provizoriu dintr-un motiv grav de ordin medical. Ea poate fixa de asemenea pedeapsa cu închisoarea şi amenda de care este pasibil condamnatul în caz de neexecutare a pedepsei. 27 . dacă nu are în Franţa reşedinţa sa obişnuită. Atunci când persoana a fost condamnată pentru un delict prevăzut de codul rutier sau pe baza articolelor 221-6-1. 222-19-1. profesional sau social. dacă nu are în Franţa reşedinţa sa obişnuită. ea execută de preferinţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii în una din instituţiile specializate în primirea răniţilor din accidente rutiere. de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor al tribunalului care a hotărât în primă instanţă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în cursul termenului prevăzut de prezentul articol. de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor al tribunalului care a hotărât în primă instanţă. Modalităţile de executare a obligaţiei de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii şi suspendarea termenului prevăzut de alineatul precedent sunt decise de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor competent pe teritoriul unde condamnatul îşi are reşedinţa obişnuită sau. 174 2 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 31 decembrie 2006) Sentinţa care pronunţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii fixează termenul în timpul căruia munca în folosul comunităţii trebuie să fie îndeplinită în limita a 12 luni. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. familial. 5 I V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. profesional sau social. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control stabilite de articolul 132-55. Acest termen este suspendat în perioada în care condamnatul este închis sau în perioada în care îndeplineşte obligaţiile militare. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 344 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. Acest termen este suspendat în perioada în care condamnatul este închis sau în perioada în care îndeplineşte obligaţiile serviciului naţional. Termenul se încheie odată cu îndeplinirea întregii munci în folosul comunităţii. Articolul 131-22 (Legea nr. familial. Modalităţile de executare a obligaţiei de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii şi suspendarea termenului prevăzut de alineatul precedent sunt decise de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor competent pe teritoriul unde condamnatul îşi are reşedinţa obişnuită sau.

ea execută de preferinţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii în una din instituţiile specializate în primirea răniţilor din accidentele rutiere. Articolul 131-25 (Legea nr. la securitate precum şi la munca femeilor şi a tinerilor lucrători. Articolul 131-26 Interdicţia drepturilor civice. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control stabilite de articolul 132-55. 173 2 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) în caz de condamnare la o pedeapsă de zile-amendă. Articofui 131-24 Statul răspunde de dauna sau de partea de daună care a fost provocată altuia de un condamnat şi care reiese direct din aplicarea unei hotărâri privind obligaţia de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii. Se procedează ca în materie de constrângere judiciară. Statul se substituie de drept drepturilor victimei. în cursul termenului prevăzut de prezentul articol. Lipsa totală sau parţială a plăţii acestei sume duce la întemniţarea condamnatului pe o durată corespunzătoare numărului de zile-amendă neplătite. 222-20-1 şi 434-10. Acţiunea asupra răspunderii şi acţiunea în recurs sunt aduse în faţa tribunalelor de ordin judiciar.Atunci când persoana a fost condamnată pentru un delict prevăzut de codul rutier sau pe baza articolelor 221-6-1. la igienă. Munca în folosul comunităţii se poate cumula cu practicarea activităţii profesionale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 131-23 Munca în folosul comunităţii este supusă prevederilor legislative şi regulamentare referitoare la munca pe timp de noapte. Detenţia suferită astfel este supusă la regimul pedepselor cu închisoarea. suma totală este exigibilă la expirarea termenului corespunzător numărului de zile-amendă pronunţate. civile şi ale familiei are efect asupra: Articolul 131-17 28 . 222-19-1.

1. Dreptului la vot;

2. Eligibilităţii;

3. Dreptului de a ocupa o funcţie jurisdicţională sau de a fi expert la o instanţă, de a reprezenta sau de a asista o parte în faţa justiţiei;

4. Dreptul de a depune mărturie în justiţie altfel decât pentru a da simple declaraţii;

5. Dreptul de a fi tutore sau curator; această interdicţie nu exclude dreptul, după avizul conform al judecătorului delegat cu tutela, după consultarea consiliului de familie, de a fi tutore sau curator al propriilor copii.

Interdicţia drepturilor civice, civile şi ale familiei nu poate depăşi o durată de zece ani în caz de condamnare pentru crimă şi o durată de cinci ani în caz de condamnare pentru delict.

Instanţa poate pronunţa interdicţia tuturor sau unei părţi a acestor drepturi.

Interdicţia dreptului la vot sau neeligibilitate pronunţate cu aplicarea prezentului articol implică interdicţia sau incapacitatea de a deţine o funcţie publică.

Articolul 131-27

Atunci când este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară pentru o crimă sau un delict, interdicţia de a deţine o funcţie publică sau de a practica o activitate profesională sau socială este fie definitivă, fie temporară; în acest din urmă caz, nu poate depăşi o durată de cinci ani.

Această interdicţie nu este aplicabilă la exercitarea unui mandat electiv sau a responsabilităţilor sindicale. Ea nu este de asemenea aplicabilă în materie de delict de presă.

Articolul 131-28

29

Interdicţia de a practica o activitate profesională sau socială se poate referi fie asupra activităţii profesionale sau sociale în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă, fie asupra unei alte activităţi profesionale sau sociale definită de legea care pedepseşte infracţiunea.

Articolul 131-29

Atunci când interdicţia de a exercita în întregime sau parţial drepturile enumerate la articolul 131-26, sau interdicţia de a îndeplini o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială, însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare, ea se aplică imediat de la începutul acestei pedepse şi executarea continuă, pe durata fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit. (Legea nr. 93-1027 din 24 august 1993 art. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. 97-396 din 24 aprilie 1997 art. 16 Monitorul Oficial din 25 aprilie 1997) (Legea nr. 98-349 din 11 mai 1998 art. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 78 I Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Atunci când este prevăzută de lege, pedeapsa interdicţiei de a rămâne pe teritoriul francez poate fi pronunţată, cu titlu definitiv sau pe o durată de maxim zece ani, împotriva oricărui străin vinovat de o crimă sau de un delict.

Interdicţia de a rămâne pe teritoriu antrenează de drept reconducerea condamnatului la frontieră, la nevoie, la terminarea pedepsei cu încarcerarea sau cu detenţia.

Atunci când interdicţia de a rămâne pe teritoriu însoţeşte o pedeapsa privativă de libertate fără suspendare, aplicarea sa este suspendată în timpul termenului de executare a pedepsei. Ea se reia, pe durata fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit.

Interdicţia de a rămâne pe teritoriul francez pronunţată în acelaşi timp cu pedeapsa cu închisoarea nu împiedică această pedeapsă să facă obiectul, în scopul pregătirii unei cereri de reabilitare, măsurilor de semi-libertate, de plasare în afara instituţiei, de plasare sub supraveghere electronică sau de permisiune de a ieşi.

Articolul 131-30-i

(inclus de Legea nr. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 78II Monitorul Oficial din 27

30

noiembrie 2003)

în materie corecţională, tribunalul nu poate pronunţa interdicţia de a rămâne pe teritoriul francez decât printr-o hotărâre special motivată în privinţa gravităţii infracţiunii şi situaţiei personale şi familiale a străinului atunci când este vorba despre:

1. Un străin, netrâind în stare de poligamie, care este tatăl sau mama unui copil francez minor rezident în Franţa, cu condiţia să stabilească contribuţia efectivă la întreţinerea şi educarea copilului în condiţiile prevăzute de articolul 371-2 al codului civil de la naşterea acestuia sau de cel puţin un an;

2. Un străin căsătorit de cel puţin doi ani cu un soţ de naţionalitate franceză, cu condiţia ca această căsătorie să fie anterioară faptelor ce au dus la condamnarea sa, ca convieţuirea să nu fi încetat şi ca soţul să-şi fi păstrat naţionalitatea franceză;

3. Un străin care justifică prin orice mijloace că are reşedinţa obişnută în Franţa de peste 15 ani, exceptând cazul când a fost, în timpul acestei perioade, titular al unui permis de şedere temporară având menţiunea "student";

4. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani, exceptând cazul când a fost, în timpul acestei perioade, titular al unui permis de şedere temporară având menţiunea "student";

5. Un străin titular al unui venit pentru accident de muncă ou boală profesională oferit de un organism francez şi al cărui procent de incapacitate permanentă este egal sau mai mare de 20%.

Articolul 131-30-2

(inclus prin Legea nr. 2003-1119 clin 26 noiembrie 2003 art. 78II Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Pedeapsa de interdicţie de a rămâne pe teritoriul francez nu poate fi pronunţată atunci când este vorba despre:

1. Un străin care justifică prin toate mijloacele că are reşedinţa obişnuită în Franţa de când a împlinit vârsta maximă de 13 ani;

Articolul 131-30 31

2. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 20 de ani;

3. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani şi care, netrăind în stare de poligamie, este căsătorit de cel puţin trei ani cu un cetăţean francez care şi-a păstrat naţionalitatea franceză, cu condiţia ca această căsătorie să fie anterioară faptelor care au condus la condamnarea sa şi convieţuirea să nu fi încetat sau, în aceleaşi condiţii, cu un cetăţean străin prevăzut la punctul 1;

4. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani şi care, netrăind în stare de poligamie, este tatăl sau mama unui copil francez minor rezident în Franţa, cu condiţia să contribuie efectiv la întreţinerea şi educarea copilului în condiţiile prevăzute de articolul 371-2 al codului civil de la naşterea acestuia sau de cel puţin un an;

5. Un străin care are reşedinţa în Franţa sub acoperirea titlului de şedere prevăzut de punctul 11 al articolului 12 bis al ordonanţei nr. 45-2658 din 2 noiembrie 1945 referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor în Franţa.

Dispoziţiile prevăzute de punctele 3 şi 4 nu sunt totuşi aplicabile atunci când faptele aflate la originea condamnării au fost comise împotriva soţului sau copiilor străinului.

Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile la atingerea intereselor fundamentale ale naţiunii prevăzute de capitolele I, II şi IV ale titlului I al cărţii IV şi de articolele de la 413-1 la 413-4, 413-10 şi 413-11, nici la actele de terorism prevăzute de titlul II al cărţii IV, nici la infracţiunile în materie de grupări de luptă şi de mişcări suprimate prevăzute de articolele de la 431-14 la 431-17, nici la infracţiunile în materie de falsificare de monezi prevăzute de articolele de la 442-1 la 442-4.

Articolul .131-31

Pedeapsa de interdicţie de şedere implică interdicţia de a apărea în anumite locuri stabilite de instanţă. Ea implică, între altele, măsuri de supraveghere şi de asistenţă. Lista locurilor interzise precum şi măsurile de supraveghere şi de asistenţă pot fi modificate de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor, în condiţiile stabilite de codul de procedură penală.

Interdicţia de şedere nu poate depăşi o durată de zece ani în caz de condamnare pentru crimă şi o durată de cinci ani în caz de condamnare pentru delict.

32

Articolul 131-32

Atunci când interdicţia de şedere însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare, ea se aplică de la începutul acestei pedepse şi executarea sa continuă, pe perioada fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit.

Orice detenţie intervenită în cursul interdicţiei de şedere este calculată la durata acesteia. Sub rezerva aplicării articolului 763 al codului de procedură penală, interdicţia de şedere încetează de drept atunci când condamnatul împlineşte vârsta de 65 de ani.

Articolul 131-33

Pedeapsa de închidere a unei afaceri implică interdicţia de a exercita activitatea cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă. Pedeapsa de excludere din contractele de antrepriză implică interdicţia de a participa, direct sau indirect, la orice contract încheiat de stat şi de instituţiile sale publice, colectivităţile teritoriale, grupările lor şi instituţiile lor publice, precum şi de întreprinderile concesionate sau controlate de stat sau de colectivităţile teritoriale sau grupările lor.

Articolul 131-35 (Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Pedeapsa de afişare a hotărârii pronunţate sau de difuzare a acesteia îi revine condamnatului. Cheltuielile de afişare sau de difuzare percepute împotriva acestuia din urmă, nu pot totuşi să depăşească maximum amenzii de care este pasibil.

Instanţa poate ordona afişarea sau difuzarea în întregime sau a unei părţi din hotărâre, sau a unui comunicat care informează publicul asupra motivelor şi dispozitivului acesteia. Ea stabileşte, la nevoie, extrasele din hotărâre şi termenele comunicatului care vor trebui să fie afişate sau difuzate.

Afişarea sau difuzarea hotărârii sau comunicatului nu poate conţine identitatea victimei decât cu acordul său sau al reprezentantului său legal sau al celor îndreptăţiţi.

Pedeapsa de afişare este executată în locurile şi pe perioada indicate de instanţă; cu excepţia dispoziţiei contrare a legii care pedepseşte infracţiunea, afişarea nu poate depăşi două luni. în caz de distrugere,

33

ascundere sau rupere a afişelor aplicate, se procedează din nou la afişare pe cheltuiala persoanei recunoscute vinovată pentru aceste fapte.

Difuzarea hotărârii este făcută de Monitorul Oficial al Republicii franceze, prin una sau mai multe publicaţii de presă, sau prin unul sau mai multe servicii de comunicare către public pe calea electronică. Publicaţiile sau serviciile de comunicare publicului pe calea electronică însărcinate cu această difuzare sunt desemnate de instanţă. Nu se pot opune acestei difuzări.

Articolul 131-35-1

(inclus prin Legea nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 6 III Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Atunci când este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară, obligaţia de a îndeplini un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere este executată pe cheltuiala condamnatului, în termen de şase luni începând de la data la care condamnarea este definitivă.

îndeplinirea stagiului permite predarea către condamnat a unui atestat pe care acesta îl adresează procurorului republicii.

Articolul 131-36

Un decret în Consiliul de stat stabileşte modalităţile de aplicare a dispoziţiilor prezentului subcapitol.

Acest decret stabileşte de asemenea condiţiile în care se va executa activitatea condamnaţilor la pedeapsa cu munca în folosul comunităţii precum şi felul muncilor propuse.

El stabileşte între altele condiţiile în care:

1. Judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor stabileşte, după obţinerea avizului procurorului şi consultarea oricărui organism public competent în materie de prevenire a delincventei, lista lucrărilor în folosul comunităţii ce pot fi îndeplinite în zona sa de competenţă; 2. Munca în folosul comunităţii poate, pentru condamnaţii salariaţi, să se cumuleze cu durata legală a muncii;

3. Sunt abilitate asociaţiile menţionate la alineatul unu al articolului 131-8.

34

Subcapitolul 6: Despre controlul socio-judiciar

Articolul 131-36-1

(Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 46 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege, instanţa de judecată poate ordona un control socio-judiciar. Controlul socio-judiciar implică, pentru condamnat, obligaţia de a se supune, sub controlul judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor şi pe o durată stabilită de instanţa de judecată, la măsuri de supraveghere şi de asistenţă destinate prevenirii recidivei. Durata controlului socio-judiciar nu poate depăşi 10 ani în caz de condamnare pentru un delict ou 20 de ani în caz de condamnare pentru crimă. Totuşi, în materie corecţională, această perioadă poate ajunge la 20 de ani prin hotărâre special justificată a instanţei de judecată; atunci când este vorba despre o crimă pedepsită cu 30 de ani de închisoare, această durată este de 30 de ani; atunci când este vorba despre o crimă pedepsită cu închisoare pe viaţă, curtea cu juri poate decide că controlul socio-judiciar se va aplica fără limită de timp, sub rezerva posibilităţii pentru tribunal de aplicare a pedepselor de a pune capăt măsurii la sfârşitul unui termen de 30 de ani, conform modalităţilor prevăzute de articolul 712-7 al codului de procedură penală.

Hotărârea de condamnare stabileşte de asemenea durata maximă a încarcerării aplicată condamnatului în caz de nerespectare a obligaţiilor ce îi sunt impuse. Această încarcerare nu poate depăşi trei ani în caz de condamnare pentru delict şi şapte ani în caz de condamnare pentru crimă. Condiţiile în care judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate ordona, în întregime sau parţial, executarea încarcerării sunt stabilite de codul de procedură penală.

Preşedintele instanţei, după pronunţarea hotărârii, avertizează condamnatul asupra obligaţiilor care decurg din ea şi asupra consecinţelor pe care le implică nerespectarea lor.

Articolul 131-36-2

(inclus prin Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Măsurile de supraveghere aplicabile persoanei condamnate la un control socio-judiciar sunt cele prevăzute de articolul 132-44.

35

Atunci când instanţa de judecată pronunţă un ordin de acordare a îngrijirilor şi persoana a fost de asemenea condamnată la o pedeapsă privativă de libertate neînsoţită de suspendare. că persoana urmărită ar putea face obiectul unui tratament. la nevoie. dar că. dacă refuză îngrijirile ce îi vor fi propuse. Să evite să apară în orice loc sau orice categorie de locuri special desemnate. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Măsurile de asistenţă la care este supusă persoana condamnată la un control socio-judiciar au drept obiect asistarea eforturilor sale în vederea reintegrării sale sociale.Condamnatul poate de asemenea fi supus prin hotărârea de condamnare sau de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor la obligaţiile prevăzute de articolul 132-45. Să nu practice o activitate profesională sau benevolă care implică un contact obişnuit cu minori. preşedintele informează condamnatul că va avea posibilitatea să înceapă un tratament în timpul executării acestei pedepse. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Controlul socio-judiciar poate cuprinde un ordin de acordare a îngrijirilor. Acest ordin poate fi pronunţat de instanţa de judecată dacă s-a stabilit după o expertiză medicală. celor desemnaţi de instanţă. comandată în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. Această expertiză este realizată de doi experţi în cazul urmărilor pentru omor sau asasinat al unui minor precedat sau însoţit de un viol. şi în special minori. Articolul 131-36-5 36 . pedeapsa cu închisoarea pronunţată în aplicarea celui de-al treilea alineat al articolului 131-36-1 va putea fi pusă în aplicare. şi în special locurile care primesc de obicei minori. de torturi sau acte de barbarie. 3. Să evite să frecventeze sau să intre în raport cu anumite persoane sau anumite categorii de persoane. El poate de asemenea să fie supus uneia sau mai multora din obligaţiile următoare: 1. Preşedintele avertizează atunci condamnatul că nici-un tratament nu va putea fi făcut fără consimţământul său. Articolul 131-36-3 (inclus prin Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. (inclus de Legea nr. cu excepţia. 2.

1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Atunci când controlul socio-judiciar însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare. 98-468 din 17 iunie 1998 art.31-36-8 (inclus de Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. însoţit. Articolul 131-36-6 (inclus de Legea nr. controlul socio-judiciar poate fi ordonat ca pedeapsă principală. 98-468 din 17 iunie 1998 art. începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit. 2. pe durata fixată prin sentinţa de condamnare. cu pedepsele privative de libertate pronunţate pentru infracţiuni comise în timpul executării măsurii. Controlul socio-judiciar este suspendat pe toată durata detenţiei intervenite în cursul executării sale. Subcapitolul 1: Despre pedepsele penale şi corecţionale Articolul 131-37 Pedepsele penale sau corecţionale suferite de persoanele judiciare sunt: 1. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Controlul socio-judiciar nu poate fi ordonat în acelaşi timp cu o pedeapsă cu închisoarea.(inclus de Legea nr. Amenda. Articolul 1. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) în materie corecţională. încarcerarea ordonată din cauza nerespectării obligaţiilor rezultate din controlul socio-judiciar se cumulează. pedepsele enumerate la articolul 131-39. fără posibilitatea de confuziune. în cazurile prevăzute de lege. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 131-36-7 (inclus de Legea nr. de suspendare cu supunerea la probă. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Modalităţile de executare a controlului socio-judiciar sunt fixate de titlul VII bis al cărţii V a codului de procedură penală. se aplică. 37 . în întregime sau în parte.

cu titlu definitiv sau pe o perioadă de maxim cinci ani. Pedepsele definite la punctele 1 şi 3 de mai sus nu sunt aplicabile persoanelor juridice de drept public a căror responsabilitate penală este susceptibilă să fie angajată. cu titlu definitiv sau pe o durată de maxim cinci ani. Articolul 131-39 (Legea nr. Ele nu mai sunt aplicabile la partide sau grupări politice nici la sindicatele profesionale. pe o perioadă de maxim cinci ani. Interdicţia. de a se folosi de banul public. Dizolvarea. amenda suportată de persoanele juridice este de 1 000 000 Euro.(Legea nr. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când legea o prevede împotriva unei persoane juridice. 14 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. Interdicţia. 4. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. Interdicţia. 2. pe o durată de maxim cinci ani. 8. de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea fondurilor de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate sau de a folosi cârduri de plată. 9. atunci când este vorba despre o crimă sau un delict pedepsit în ceea ce priveşte persoanele fizice cu o pedeapsă cu închisoarea mai mare sau egală cu trei ani. sub supraveghere judiciară. deviată de la obiectul ei pentru a comite faptele incriminate. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 7. Plasarea. de a exercita direct sau indirect una sau mai multe activităţi profesionale sau sociale. o crimă sau un delict poate fi sancţionat cu una sau mai multe din pedepsele următoare: 1. Pedeapsa definită la punctul 1 nu este aplicabilă la instituţiile reprezentative ale personalului. 3. 5 5 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Procentul maxim al amenzii aplicabile persoanelor juridice este egal cu de cinci ori cel prevăzut pentru persoanele fizice de legea carepedepseşte infracţiunea. 6. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. Excluderea din contractele de antrepriză cu titlu definitiv sau pe o perioadă de maxim cinci ani. Afişarea hotărârii pronunţate sau difuzarea acesteia fie de către presa scrisă fie prin orice mijloc de comunicare publicului pe calea electronică. atunci când persoana juridică a fost constituită sau. Confiscarea bunului care a servit sau era destinat să comită infracţiunea sau a bunului care este produsul său. 5. închiderea definitivă sau pe o perioadă de maxim cinci ani a stabilimentului sau a unuia sau mai multor stabilimente ale întreprinderii care a servit la comiterea faptelor incriminate. Atunci când este vorba despre o crimă pentru care nu este prevăzută nici-o pedeapsă cu amenda împotriva persoanelor fizice. 38 .

Interdicţia. Subcapitolul 3: Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse 39 . pe o perioadă de maxim un an. să prevadă pedeapsa complementară menţionată la primul alineat al articolului 131-17. pedeapsa complementară menţionată la punctul 5 al articolului 131-16. regulamentul poate. Aceste pedepse nu exclud una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-43. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-42. de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea fondurilor de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate sau de a folosi cârduri de plată. Articolul 131-42 Pentru toate contravenţiile clasei a cincea. Articolul 131-44 Atunci când o contravenţie este pedepsită cu una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-43. Articolul 131-43 Regulamentul care pedepseşte o contravenţie poate prevedea.Subcapitolul 2: Despre pedepsele contravenţionale Articolul 131-40 Pedepsele contravenţionale aplicate persoanelor juridice sunt: 1. Procentul maxim al amenzii aplicabile persoanelor juridice este egal cu de cinci ori cel prevăzut pentru persoanele fizice de legea care pedepseşte infracţiunea. Pentru contravenţiile de la clasa a 5-a. 2. Confiscarea bunului care a servit sau era destinat să comită infracţiunea sau a bunului care este produsul său. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate. Amenda. 2. pedeapsa cu amenda poate fi înlocuită de una sau mai multe pedepse privative sau restrictive ale drepturilor următoare: 1. atunci când vinovatul este o persoană juridică. între altele.

346 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Decizia de plasare sub supraveghere judiciară a persoanei juridice implică desemnarea unui împuternicit a cărui jurisdicţie îi precizează misiunea. Acesta poate atunci fie să pronunţe o nouă pedeapsă. Din şase în şase luni. pentru plasarea de titluri indiferent de care ar fi. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate sesiza instanţa care a pronunţat plasarea sub supravegherea judiciară. cel puţin. Pedeapsa de interdicţie de a exercita una sau mai multe activităţi profesionale sau sociale implică consecinţele prevăzute la articolul 131-28. Pedeapsa de excludere din contractele de antrepriză implică consecinţele prevăzute la articolul 131-34. Pedeapsa de închidere a unuia sau mai multor stabilimente implică consecinţele prevăzute la articolul 131-33. la instituţiile financiare sau societăţile de bursă cât şi la orice fel de procedee de publicitate. fie să scutească persoana juridică de măsura de plasare. Pedeapsa de interdicţie de a emite cecuri implică consecinţele prevăzute la alineatul unu al articolului 131-19. împuternicitul informează judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor asupra îndeplinirii misiunii sale. de a recurge atât la instituţiile de credit. 345. După vederea acestei dări de seamă. 40 . Articolul 131-47 Interdicţia de a se folosi de banul public implică interdicţia.Articolul 131-45 Hotărârea care pronunţă dizolvarea persoanei juridice implică trimirea acesteia în faţa tribunalului competent pentru a proceda la lichidare. Articolul 131-46 (Legea nr. Această misiune nu se poatereferi decât la activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.

nu se poate pronunţa decât o singură pedeapsă de acest gen în limita maximului legal cel mai ridicat. pedepsele pronunţate se execută cumulativ în limita maximului legal cel mai ridicat. cu excepţia dispoziţiilor legislative contrare. Totuşi. atunci când mai multe pedepse de acelaşi fel sunt aplicate. regimul pedepselor care pot fi pronunţate respectă. fiecare din pedepsele aplicate poate fi pronunţată. persoana urmărită este recunoscută vinovată de mai multe infracţiuni în concurs. la cumularea totală sau parţială a pedepselor de acelaşi gen poate fi ordonată fie de ultima instanţă chemată să decidă. Totuşi. Articolul 132-4 Atunci când. Fiecare pedeapsă pronunţată este considerată comună infracţiunilor în concurs în limita maximului legal aplicabil fiecăreia din ele. Articolul 132-3 Atunci când. 41 . persoana urmărită a fost recunoscută vinovată de mai multe infracţiuni în concurs.Pedeapsa confiscării bunului este pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-21. regulile prezentului capitol. Pedeapsa afişării hotărârii sau difuzării acesteia este pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. CAPITOLUL II: Despre regimul pedepselor Articolul 132-1 Atunci când legea sau regulamentul pedepseşte o infracţiune. cu ocazia aceleaşi proceduri. fie în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. Articolul 131-49 Un decret în Consiliul de stat stabileşte modalităţile de aplicare a dispoziţiilor articolelor de la 131-45 la 131-47 şi stabileşte condiţiile în care reprezentanţii personalului sunt avizaţi asupra datei şedinţei. cu ocazia procedurilor separate. Subcapitolul: Despre pedepsele aplicabile în caz de concurs de infracţiuni Articolul 132-2 Există concurs de infracţiuni atunci când o infracţiune este comisă de o persoană înainte ca aceasta să fi fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune.

Articolul 132-6 (Legea nr. de starea de recidivă. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Maximul legal al cifrei şi duratei pedepsei de zile-amendă şi al celui al pedepsei cu munca în folosul comuniăţii sunt fixate de articolele 131-5 şi respectiv 131-8. Durata reducerii pedepsei se aplică asupra celei a pedepsei de suferit. pentru aplicarea de la cumulării. Se ţine cont. Reabilitarea apărută după cumulare se aplică la pedeapsa rezultată din cumulare. aplicată pentru una sau mai multe din infracţiunile în concurs. la nevoie. pedepsele privative de libertate sunt de acelaşi gen şi orice pedeapsă privativă de libertate este cumulată cu o pedeapsă pe viaţă. maximul legal este fixat la 30 de ani de închisoare. după cumulare. la nevoie. pedepsele cu amenda pentru contravenţii se cumulează între ele şi cu cele aplicate sau pronunţate pentru crime sau delicte în concurs. Subcapitolul: Despre pedepsele aplicabile în caz de recidivă Articolul 132-8 42 . de pedeapsa rezultată din măsură sau decizie. Articolul 132-7 Prin derogare de la dispoziţiile anterioare. Atunci când închisoarea pe viaţă. 348 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Atunci când o pedeapsă a făcut obiectul unei graţieri sau al unei reabilitări.Articolul 132-5 (Legea nr. 347 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Pentru aplicarea articolelor 132-3 şi 132-4. Beneficiul amânării în întregime sau parţiale a uneia din pedepsele pronunţate pentru infracţiunile în concurs nu împiedică executarea pedepselor de acelaşi gen neînsoţite de suspendare. nu a fost pronunţată. se ţine cont. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.

Atunci când o persoană fizică. comite. 4 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) în cazurile în care regulamentul o prevede. în cazul în care legea prevede că recidiva unei contravenţii din clasa a 5-a constituie un delict. sau acelaşi delict care este asimilat acestuia în privinţa regulilor recidivei. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. comite. condamnată deja definitiv pentru o contravenţie de la a 5-a clasă. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. un delict pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea cu o durată mai mare de un an şi mai mică de 10 ani. în termen de un an începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. recidiva este constituită dacă faptele sunt comise în termen de trei ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu 10 ani de închisoare de lege. Atunci când o persoană fizică. în termen de 10 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu 10 ani de închisoare de lege. atunci când o persoană fizică. maximul pedepsei cu amenda aplicată ajunge la 3000 euro. Maximul pedepsei ajunge la 30 de ani de închisoare sau de detenţie dacă închisoarea penală sau detenţia penală dacă crima este pedepsită cu 15 ani. aceeaşi contravenţie. Articolul 132-9 Atunci când o persoană fizică. comite o crimă. condamnată deja definitiv pentru un delict comite. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 132-10 Atunci când o persoană fizică. un delict pedepsit cu aceeaşi pedeapsă. comite. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu zece ani de închisoare de lege. (Ordonanţa nr. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. 3 Monitorul Oficial du 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. maximul pedepsei cu închisoarea sau cu detenţia este pe viaţă dacă maximul stabilit de lege pentru această crimă este de 20 sau 30 de ani. 43 .

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-504 din 13 iunie 2001 art. Atunci când o persoană juridică. de pedepsele menţionate la articolul 131-39. angajează răspunderea sa penală printr-o crimă. cu o amendă mai mare de 15000 euro. persoana juridică este pasibilă. angajează răspunderea sa penală. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) Atunci când o persoană juridică. fie prin acelaşi delict. în termen de cinci ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. sub rezerva dispoziţiilor ultimului alineat al acestui articol. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict.Articolul 132-12 (Ordonanţa nr. de pedepsele menţionate la articolul 131 -39. angajează răspunderea sa penală. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte această crimă. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. fie printr-un delict care îi este asimilat acestuia în privinţa regulilor recidivei. în cazurile prevăzute de cele două alineate precedente. Articolul 132-14 Atunci când o persoană juridică. între altele. între altele. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. în termen de zece ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. în acest caz. printr-un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) Atunci când o persoană juridică. sub rezerva dispoziţiilor ultimului alineat al acestui articol. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict în ceea ce priveşte persoanele fizice. persoana juridică este pasibilă. printr-un delict pedepsit cu aceeaşi pedeapsă. angajează răspunderea sa penală. 15 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. condamnată deja definitiv pentru un delict. (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 44 .

condamnată deja definitiv pentru o contravenţie de la cea de-a 5-a clasă. drept aceeaşi infracţiune. Sunt de asemenea asimilate delictelor menţionate la alineatul precedent atunci când constituie al doilea termen al recidivei. în privinţa recidivei. 98-468 din 17 iunie 1998 art. extorcarea.Articolul 132-15 în cazurile în care regulamentul o prevede. Articolul 132-16 Furtul. 221-2. 45 . 413-1 ale codului rutier sunt considerate. şantajul. angajează răspunderea sa penală. Delictele prevăzute de articolele L. în privinţa recidivei. drept aceeaşi infracţiune. 222-19-1 şi 222-20-1 sunt considerate. Subcapitolul: Despre pronunţarea pedepselor Articolul 132-17 Nici-o pedeapsă nu poate fi aplicată dacă instanţa nu a pronunţat-o în mod expres. Articolul 132-16-1 (inclus de Legea nr. L. drept aceeaşi infracţiune. atunci când persoana juridică. drept aceeaşi infracţiune. în privinţa recidivei. în privinţa recidivei. în termen de un an începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de regulamentul care pedepseşte această contravenţie în ceea ce priveşte persoanele fizice. prin aceeaşi contravenţie. 10 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Delictele de agresiuni sexuale şi de abuzuri sexuale sunt considerate. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. L. 4 III Monitorul Oficial din 13 iunie Delictele de omucidere involuntară sau de atingere involuntară a integrităţii persoanei comis cu ocazia conducerii unui vehicul terestru cu motor prevăzute de articoolele 221-6-1. escrocheria şi abuzul de încredere sunt considerate. 234-1. Instanţa poate să nu pronunţe decât una din pedepsele aplicate pentru infracţiunea asupra căreia este sesizată. 235-1 şi L. Articolul 132-16-2 (inclus de Legea nr.

cu aplicarea dispoziţiilor speciale. dintr-o condamnare penală. sau de la orice persoană care deţine fonduri ale infractorului. instanţa nu poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea fără suspendare decât după ce a motivat special alegerea acestei pedepse. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea sau cu detenţia penală pentru o perioadă mai mică decât cea care este aplicată. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoare sau detenţie penală pe timp limitat. Orice persoană lovită de o interdicţie. să fie relevată în întregime sau parţial. instanţa poate pronunţa o amendă cu o sumă mai mică decât cea care este aplicată. decădere sau incapacitate oarecare care reiese de drept. 46 . Articolul 132-22 Procurorul republicii. In materie corecţională. sau o pedeapsă cu închisoarea care nu poate fi mai mică de 2 ani. în ciuda oricărei dispoziţii contrare. decăderi sau incapacităţi. Atunci când o infracţiune este pedepsită cu închisoare sau detenţie penală pe timp limitat. inclusiv în ceea ce priveşte durata acestei interdicţii.Articolul 132-18 Atunci când o infracţiune este pedepsită cu închisoare sau detenţie pe viaţă. prin sentinţa de condamnare sau prin sentinţa ulterioară. judecătorul de instrucţie sau tribunalul sesizat pot obţine de la părţi. să reiasă de drept dintr-o condamnare penală. Atunci când o infracţiune este pedepsită cu o pedeapsă cu închisoarea. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă mai mică decât cea care este aplicată. Articolul 132-21 Interdicţia tuturor sau unei părţi din drepturile civice. de la orice administraţie. în condiţiile stabilite de codul de procedură penală. poate. civile şi ale familiei menţionate la articolul 131-26 nu poate. sau o pedeapsă cu închisoarea care nu poate fi mai mică de un an. de la orice instituţie financiară. Articolul 132-20 Atunci când o infracţiune este pedepsită cu o pedeapsă cu amendă.

dacă este vorba despre o condamnare la închisoare pe viaţă. Reducerile pedepselor acordate în timpul perioadei de siguranţă nu vor fi aplicate decât asupra părţii din pedeapsă care depăşeşte această durată. prin hotărâre specială. în celelalte cazuri. atunci când pronunţă o pedeapsă privativă de libertate cu o durată mai mare de cinci ani. în timpul unei perioade de siguranţă.comunicarea informaţiilor utile de natură financiară sau fiscală. condamnatul nu poate beneficia. Durata acestei perioade de siguranţă nu poate depăşi cele două treimi ale pedepsei pronunţate sau 22 de ani în caz de condamnare la închisoare pe viaţă. despre plasarea în exterior şi despre plasarea sub 47 . permisiunile de a ieşi. a cărei durată este egală sau mai mare de 10 ani. Subcapitolul 4: Despre perioada de siguranţă Articolul 132-23 In caz de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate. instanţa pronunţă pedepsele şi fixează regimul lor în funcţie de circumstanţele infracţiunii şi de personalitatea autorului său. fie să decidă să reducă aceste durate. neînsoţită de suspendare neînsoţită de suspendare. până la 22 de ani. fie să ducă aceste durate până la două treimi din pedeapsă sau. dacă este vorba despre o condamnare la închisoare pe viaţă. pronunţată pentru infracţiunile special prevăzute de lege. de 18 ani. Atunci când instanţa pronunţă o pedeapsă cu amenda. ea stabileşte suma ţinând cont de asemenea de resursele şi sarcinile autorului infracţiunii. Curtea cu juri sau tribunalul poate totuşi. neînsoţită de suspendare. plasarea în afară. Capitolul 2: Despre modurile de personalizare a pedepselor Articolul 132-24 în limitele fixate de lege. Subcapitolul 1: Despre semi-lîbertate. fără a putea fi invocată obligaţia de păstrare a secretului. instanţa poate fixa o perioadă de siguranţă în timpul căreia condamnatul nu poate beneficia de nici-una din modalităţile de execuţie a pedepsei menţionate la primul alineat. semi-libertatea şi eliberarea condiţionată. Durata perioadei de siguranţă este de jumătate din pedeapsă sau. de dispoziţiile privind suspendarea sau fracţionarea pedepsei.

III. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 185 II. în cazurile prevăzute de alineatul precedent. Atunci când a fost ordonată plasarea sau menţinerea în detenţie a condamnatului cu aplicarea articolului 397-4 din codul de procedură penală. pregătirii profesionale. obligaţiile sale exterioare sunt întrerupte. fie practicarea unei activităţi profesionale. indiferent din ce motiv. Este obligat să rămână în clădire în zilele în care. Condamnatul care beneficiază de plasarea în exterior este angajat în afara unei clădiri a penitenciarului la lucrări controlate de administraţie. că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul de semi-libertate. IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când instanţa de judecată pronunţă o pedeapsă egală sau mai mică de un an de închisoare. instanţa poate decide de asemenea că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul plasării în exterior. 2004-204 din 9 martie 2004 art. fie necesitatea de a suferi un tratament medical. ea poate decide în privinţa condamnatului care justifică. participării la viaţa de familie sau la tratament în vederea căruia i s-a permis regimul de semi-libertate. 48 . V Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la I ianuarie 2005) Condamnatul care beneficiază de semi-libertate este constrâns să se întoarcă în clădirea penitenciarului conform modalităţilor stabilite de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor în funcţie de timpul necesar activităţii. fie participarea sa esenţială la viaţa familiei sale. 185II. stagiului. instanţa care face aplicarea prezentului articol poate ordona executarea provizorie a semi-liberteţii sau a plasamentului în exterior. fie înscrierea la o formă de învăţământ sau o pregătire profesională sau un stagiu sau o muncă temporară în vederea integrării sale sociale.supraveghere electronică Articolul 132-25 (Legea nr. III. Instanţa de judecată poate de asemenea să supună condamnatul care beneficiază de semi-libertate sau de plasare în exterior la măsurile prevăzute de articolele de la 132-43 la 132-46. Articolul 132-26 (Legea nr. învăţării.

de faptul că urmează o formă de învăţământ sau o pregătire. Perioadele şi locurile sunt fixate ţinând cont: de practicarea unei activităţi profesionale de către condamnat. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 132-26-2 (inclus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Atunci când a fost ordonată plasarea sau menţinerea în detenţie a condamnatului cu aplicarea articolului 397-4 al codului de procedură penală. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Plasarea sub supraveghere electronică implică. fie necesitatea de a suferi un tratament medical. fie înscrierea la o formă de învăţământ sau o pregătire profesională sau un stagiu sau o muncă temporară în vederea integrării sale sociale. pentru condamnat. că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul plasării sub supraveghere electronică. fie participarea sa esenţială la viaţa familiei sale. efectuează un stagiu sau ocupă un serviciu temporar în vederea integrării sale sociale.Articolul 132-26-1 (inclus de Legea nr. Decizia de plasare sub supraveghere electronică nu poate fi luată decât cu acordul infractorului informat în prealabil că poate cere să fie asistat de avocatul său. instanţa de judecată care face aplicarea alineatului precedent poate ordona executarea provizorie a plasării sub supraveghere electronică. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când instanţa de judecată pronunţă o pedeapsă egală sau mai mică de un an de închisoare. această decizie nu poate fi luată decât cu acordul titularilor exercitării autorităţii părinteşti. Dacă este vorba despre un minor neeliberat. ea poate decide în privinţa condamnatului care justifică fie practicarea unei activităţi profesionale. de prescrierea unui tratament medical. de participarea sa la viaţa de familie. Plasarea sub supraveghere electronică implică de asemenea pentru condamnat obligaţia de a răspunde convocărilor oricărei autorităţi publice desemnate de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor. înainte de a-şi da acordul. la nevoie desemnat din oficiu de avocat la cererea sa. 49 . 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa de judecată poate de asemenea supune condamnatul care beneficiază de plasare sub supraveghere electronică la măsurile prevăzute de articolele de la 132-43 la 132-46. interdicţia de a lipsi de la domiciliul său sau din orice alt loc desemnat de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor în afara perioadelor fixate de acesta. (inclus de Legea nr.

în timpul unei perioade care să nu depăşească trei ani. profesional sau social. atunci când este prezent. La fel se procedează pentru persoanele fizice condamnate la pedeapsa de zile-amendă sau la pedeapsa de suspendare a permisului de conducere. după pronunţarea pedepsei însoţite de suspendarea simplă. nici-una din ele neputând fi mai mică de două zile. dintr-un motiv grav de ordin medical. dintr-un motiv grav de ordin medical. Articolul 132-30 (Ordonanţa nr. va fi executată pe fracţiuni. familial. în timpul unei perioade care nu depăşeşte trei ani. fracţionarea pedepsei de suspendare a permisului de conducere nu este totuşi posibilă în caz de delicte sau de contravenţii pentru care legea sau regulamentul prevede că această pedeapsă nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. va fi executată pe fracţiuni. suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane fizice decât atunci când infractorul nu a 50 . să ordone suspendarea executării sale. 5 V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) în materie corecţională sau contravenţională. Subcapitolul 3: Despre suspendarea simplă Articolul 132-29 Instanţa care pronunţă o pedeapsă poate. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 132-28 (Legea nr. familial. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) în materie penală sau corecţională. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute mai jos. profesional sau social. să decidă că pedeapsa cu amenda. instanţa poate. să decidă că încarcerarea pronunţată pe o durată de maxim un an. asupra consecinţelor pe care le-ar implica o condamnare pentru o nouă infracţiune care va fi comisă în termenele prevăzute de articolele 132-35 şi 132-37.Subcapitolul 2: Despre fracţionarea pedepselor Articolul 132-27 In materie corecţională. Preşedintele instanţei. avertizează condamnatul. instanţa poate.

suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane fizice decât atunci când infractorul nu a fost condamnat. 51 . la condamnările la amendă şi la pedepsele menţionate la punctele 2. în cursul celor cinci ani care precedă faptele. la amenda sau pedeapsa cu zileamendă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.32-31 Suspendarea simplă este aplicabilă. Suspendarea simplă nu poate fi ordonată decât pentru încarcerare atunci când infractorul a fost condamnat în termenul prevăzut la articolul 132-30 la o altă pedeapsă decât închisoarea sau detenţia. Articolul 132-32 (Legea nr. pentru o crimă sau un delict de drept comun. cu excepţia confiscării. la condamnările cu închisoare pronunţate pentru o durată de maxim cinci ani. în ceea ce priveşte persoanele fizice. şi la pedepsele complementare menţionate la articolul 131-10. Articolul 1. în acelaşi termen. Articolul 132-33 (Ordonanţa nr. Suspendarea nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane juridice decât atunci când aceasta nu a fost condamnată. la o pedeapsă cu închisoarea sau cu detenţia. 6 şi 7 ale articolului 131-39. pentru o crimă sau un delict de drept comun. 5. cu excepţia confiscării. în ceea ce priveşte persoanele juridice. pentru crimă sau delict de drept comun. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.fost condamnat. în cursul celor cinci ani ce precedă faptele. Instanţa poate decide că suspendarea nu se va aplica la executarea închisorii decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte în limita a cinci ani. închiderii afacerii şi afişării. 349 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Suspendarea simplă este aplicabilă. la pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor menţionate la articolul 131-6. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) In materie contravenţională. la o pedeapsă cu detenţia sau închisoarea. la o amendă de o cifră mai mare de 60000 euro.

132-34 Suspendarea simplă este aplicabilă. 2 şi 4 ale articolului 131-16 precum şi la pedeapsa complementară prevăzută de primul alineat al articolului 131-17. Orice nouă condamnare a unei persoane fizice sau juridice la o altă pedeapsă decât detenţia sau închisoarea revocă suspendarea acordată anterior care însoţeşte o pedeapsă oarecare. Articolul 132-36 Orice nouă condamnare la o pedeapsă cu detenţia sau închisoarea revocă suspendarea acordată anterior. în acelaşi termen.Suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane juridice decât atunci când aceasta nu a fost condamnată. Este de asemenea aplicabilă la amenda pronunţată pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. la o amendă cu o cifră mai mare de 15000 euro. Articolul 132-37 Condamnarea pentru contravenţie însoţită de suspendarea simplă este considerată că nu a avut loc dacă condamnatul care beneficiază de ea nu a comis. suspendarea simplă este aplicabilă la pedeapsa interdicţiei de a emite cecuri sau de a folosi cârduri de plată prevăzute de articolele 131-42 şi 131-43. în ceea ce priveşte persoanele fizice. la pedepsele complementare prevăzute de punctele 1. la condamnările la pedepse privative sau restrictive a drepturilor menţionate la articolul 131-14. cu excepţia confiscării. o crimă sau un delict de drept comun urmat de o nouă condamnare fără suspendare care implică revocarea. Este de asemenea aplicabilă la amenda pronunţată pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. în ceea ce priveşte persoanele juridice. în termen de cinci ani începând de la aceasta. în termen de doi ani începând de la aceasta o crimă sau un 52 . alta decât detenţia sau închisoarea. pentru crimă sau delict de drept comun. indiferent care ar fi pedeapsa pe care o însoţeşte. Articolul 132-35 Condamnarea pentru crimă sau delict însoţită de suspendarea simplă este considerată că nu s-a produs dacă condamnatul care beneficiază de ea nu a comis. Articolul .

condamnarea este considerată că nu a avut loc în toate elementele sale dacă revocarea suspendării nu a fost acordată. pentru o perioadă pe care o stabileşte. să spună că condamnarea pe care o pronunţă nu antrenează revocarea suspendării acordată anterior sau nu antrenează decât o revocare parţială. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 132-38 în caz de revocare a suspendării simple. 1751 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa care pronunţă o pedeapsă cu închisoarea poate. persoana fizică condamnată fiind plasată sub regimul supunerii la probă. obligaţiile de respectat în timpul suspendării cu supunere la probă şi îl avertizează asupra consecinţelor pe care le-ar implica o condamnare pentru o nouă infracţiune comisă în cursul termenului de probă sau o absenţă la măsurile de control şi neîndeplinire a 53 . Articolul 132-39 Atunci când beneficiul suspendării simple nu a fost acordat decât pentru o parte din pedeapsă. Ea poate de asemenea să limiteze efectele scutirii de revocare la una sau mai multe din suspendările acordate anterior. atunci când este prezent. După pronunţarea pedepsei cu închisoarea însoţită de suspendare cu supunerea la probă. în condiţiile prevăzute mai jos. pedeapsa cu zile-amendă sau amenda sau partea din amendă neînsoţită de suspendarea care este datorată. preşedintele instanţei comunică condamnatului.delict de drept comun sau o contravenţie de la cea de-a 5-a clasă urmată de o nouă condamnare fără suspendare implicând revocarea în condiţiile definite de articolul 132-36. să ordone să fie suspendată executarea sa. prima pedeapsă este executată fără a se putea cumula cu a doua. a suspendării acordată anterior. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. 791Monitorul Oficial din 27 novembre 2003) (Legea nr. Totuşi instanţa poate. prin hotărâre specială şi motivată. Subcapitolul 4: Despre suspendarea cu supunerea la probă Articolul 132-40 (Legea nr.

supunerea la probă nu este aplicabilă decât începând din ziua în care condamnarea devine executorie conform dispoziţiilor celui de-al doilea alineat al articolului 708 al codului de procedură penală. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control care sunt prevăzute de articolul 132-44 şi obligaţiile deosebite prevăzute de articolul 132-45 care îi sunt impuse special. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 175II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 31 decembrie 2006) Instanţa penală fixează termenul de probă care nu poate fi mai mic de 12 luni nici mai mare de 3 ani. Ea poate decide că suspendarea nu se va aplica executării pedepsei cu închisoarea decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte.obligaţiilor deosebite ce îi sunt impuse. cu titlu de pedeapsă complementară. 54 . condamnatul poate beneficia de măsurile de ajutor destinate favorizării reintegrării sale sociale. pedeapsa de interdicţie de a rămâne pe teritoriul francez pe o perioadă de maxim zece ani. este suspendată executarea sa în timpul supunerii la probă prevăzută de alineatul întâi. Articolul 132-43 în cursul termenului de probă. Ea poate decide că suspendarea nu se va aplica executării pedepsei cu închisoarea decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte. Articolul 132-42 (Legea nr. Atunci când instanţa pronunţă. din cauza unei crime sau unui delict de drept comun. Articolul 132-42 Instanţa penală fixează termenul de probă care nu poate fi mai mic de 18 luni nici mai mare de 3 ani. El îl informează asupra posibilităţii pe care o va avea de a se declara condamnarea nulă dacă observă o conduită satisfăcătoare. De fiecare dată când instanţa nu a pronunţat executarea provizorie. între altele. Articolul 132-41 Suspendarea cu supunerea la probă este aplicabilă la condamnările la închisoare pronunţate pe o durată de maxim cinci ani.

44 IV. Să obţină autorizaţia prealabilă a judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor pentru orice deplasare în străinătate şi. atunci când este de natură să împiedice executarea obligaţiilor sale. Să primească vizitele asistentului social şi să-i comunice informaţiile sau documentele de natură să permită controlul mijloacelor sale de existenţă şi al executării obligaţiilor sale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 124 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000) Măsurile de control la care condamnatul trebuie să se supună sunt următoarele: 1. 4. pentru orice schimbare a locului de muncă sau a reşedinţei. 55 . Să prevină asistentul social asupra schimbărilor locurilor sale de muncă.Aceste măsuri şi obligaţii deosebite încetează să se aplice şi termenul de probă este suspendat în perioada în care condamnatul este închis. Articolul 132-44 (Legea nr. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. Să răspundă convocărilor judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor sau ale asistentului social desemnat. Să-şi stabilească reşedinţa într-un anumit loc. Să practice o activitate profesională sau să urmeze o formă de învăţământ sau de pregătire profesională. art. Articolul 132-45 (Legea nr. Să prevină asistentul social asupra schimbărilor sale de reşedinţă sau oricărei deplasări a cărei durată ar depăşi 15 zile şi să informeze asupra întoarcerii sale. 6IVMonitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. 5. 176 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Instanţa de condamnare sau judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate impune special condamnatului respectarea uneia sau mai multora din obligaţiile următoare: 1. Termenul de probă este de asemenea suspendat în timpul perioadei în care condamnatul îşi îndeplineşte obligaţiile serviciului militar. 2. 3. 2.

un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere. 13. 4. 6. 8. 5. Să se supună măsurilor de examinare medicală. Să justifice că contribuie la cheltuielile familiale sau plăteşte cu regularitate pensiile alimentare al căror debitor este. chiar sub regim de spitalizare. Să se abţină să apară în orice loc special desemnat. Să nu frecventeze barurile. chiar şi în lipsa unei decizii asupra acţiunii civile. Să nu facă pariuri. daunele provocate prin infracţiune. 10. în special în organismele de pariuri mutuale. Să evite să difuzeze orice lucrare sau operă audio-vizuală al cărei autor sau coautor ar fi şi care s-ar referi. pe cheltuiala sa. 12. Să repare în întregime sau parţial. în special victima infracţiunii. în caz de infracţiune comisă cu ocazia conducerii unui vehicul terestru cu motor. 9. la infracţiunea comisă şi să evite orice intervenţie publică referitoare la această infracţiune. Să nu viziteze anumiţi condamnaţi.3. 7. Să se abţină să conducă anumite vehicule stabilite prin categoriile permisului prevăzute de codul rutier. în special autorii sau complicii infracţiunii. Să nu deţină sau să poarte o armă. Să nu practice activitatea profesională în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia a fost comisă infracţiunea. în întregime sau parţial. Să evite să intre în contact cu anumite persoane. de agresiuni sexuale sau de abuzuri sexuale. 14. de tratament sau îngrijire. 16. 15. dispoziţiile prezentului alineat nu sunt aplicabile decât în caz de condamnare pentru crime sau delicte de atacuri voluntare asupra vieţii. să efectueze. 11. Să justifice că achită în funcţie de posibilităţile sale de a contribui. în funcţie de posibilităţile sale de a contribui. sumele datorate Trezoreriei publice în urma condamnării. (1) 56 .

Să-şi predea copiii în mâinile celor cărora le-au fost încredinţaţi pentru întreţinere prin hotărâre a justiţiei. care se exercită sub forma unui ajutor cu caracter social şi. (1) 18. sunt aplicate de serviciul de suspendare condiţionată cu participarea. Articolul 132-46 Măsurile de ajutor au drept obiect sprijinirea eforturilor condamnatului în vederea reintegrării sale sociale.17. 207 II: punctele 16 şi 17 intră în vigoare de la 1 ianuarie 2005. a unui ajutor material. NOTĂ: (1) : Legea 2004-204 2004-03-09 art. Să îndeplinească un stagiu de civism. a tuturor organismelor publice şi private. la nevoie. Aceste măsuri. 57 . la nevoie.

182. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.(Legea nr. Articolul 132-48 (Legea nr. Totuşi. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Orice nerespectare a acestor măsuri şi obligaţii comisă după ce supunerea la probe a devenit executorie poate justifica revocarea suspendării. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 79II Monitorul Oficial din 27 novembre 2003) Dacă condamnatul comite. după obţinerea avizului judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor. Se poate face de asemenea revocarea de către judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor. o crimă sau un delict de drept comun urmat de o condamnare la o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare. Măsura interdicţiei de a rămâne pe teritoriul francez este executorie de drept în caz de revocare totală a suspendării cu supunerea la probă în condiţiile prevăzute de prezentul articol. 350 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. ea devine caducă în cazul în care această condamnare ar fi ulterior infirmată sau anulată. revocarea nu poate fi ordonată mai înainte ca condamnarea să fi căpătat caracter definitiv. atunci când condamnatul nu a respectat măsurile de control şi obligaţiile speciale ce i-au fost impuse. să ordone revocarea în întregime sau parţial a suspendării sau suspendărilor acordate anterior. Dacă această revocare este ordonată atunci când condamnarea încă nu a căpătat caracter definitiv. 351 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. conform modalităţilor prevăzute de codul de procedură penală. în cursul termenului de probă. 183 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Suspendarea cu supunerea la probă poate fi revocată de instanţa de judecată în condiţiile prevăzute de articolul 132-48. 69 Această revocare nu poate fi ordonată pentru infracţiunile comise înainte ca condamnarea însoţită de suspendare să fi căpătat caracter definitiv. art. 58 . instanţa de judecată poate.

Articolul 132-53 (Legea nr 2004-204 din 9 martie 2004 art. Atunci când beneficiul suspendării cu supunerea la probă nu a fost acordat decât pentru o parte din pedeapsa cu închisoarea. Articolul 132-51 Atunci când instanţa ordonă revocarea suspendării în întregime sau parţial. 183 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) . Articolul 132-50 Dacă instanţa ordonă executarea ântregii pedepse cu închisoarea şi dacă suspendarea cu supunerea la probă a fost acordată după o primă condamnare deja pronunţată sub acelaşi beneficiu. Articolul 132-52 Condamnarea însoţită de suspendare cu supunerea la probă este considerată nulă atunci când condamnatul nu a făcut obiectul unei decizii care ordonă executarea întregii pedepse cu închisoarea. executorie prin suspendare condiţionată. ea poate.Articolul 132-47 Articolul 132-49 Revocarea parţială a suspendării nu poate fi ordonată decât o dată. să închidă condamnatul. Decizia care ordonă revocarea parţială a suspendării nu pune capăt regimului supunerii la probă şi nu adaugă la condamnare efectele unei condamnări fără suspendare. prima pedeapsă este mai întâi executată exceptând cazul în care. nu scuteşte condamnatul de toată sau o parte din executarea ei. prin decizie specială şi justificată. prin decizie specială şi motivată. condamnarea este considerată nulă în toate elementele sale dacă revocarea suspendării nu a fost pronunţată în condiţiile prevăzute de alineatul precedent.

pe o perioadă de la 40 la 210 ore. 178 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa poate.32-55 60 . După îndeplinirea întregii munci în folosul counităţii. Modalităţile de aplicare a obligaţiei de a executa o muncă în folosul comunităţii sunt reglementate de dispoziţiile articolelor de la 131-22 la 131-24. într-un termen ce nu poate depăşi 12 luni (1). prevedea că condamnatul va îndeplini. Suspendarea însoţită de obligaţia de a efectua o muncă în folosul comunităţii nu poate fi ordonată atunci când infractorul refuză sau nu este prezent la şedinţă. această primă condamnare este considerată nulă dacă a doua este declarată sau considerată nulă în condiţiile şi termenele prevăzute de primul alineat al articolului 132-52 de mai sus sau de articolul 744 al codului de procedură penală. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în condiţiile şi conform modalităţilor prevăzute de articolele 132-40 şi 132-41. condamnarea este considerată drept nulă doar dacă nu s-a făcut aplicarea dispoziţiilor prevăzute de ultimul alineat al articolului 132-55. o muncă în folosul unei persoane juridice de drept public sau al unei asociaţii abilitate să pună în practică lucrări de interes general. art. Instanţa poate decide că obligaţiile impuse condamnatului vor continua dincolo de îndeplinirea muncii în folosul comunităţii. Articolul 1.Dacă suspendarea cu supunerea la probă a fost acordată după o primă condamnare deja pronunţată sub acelaşi beneficiu. 1771. NOTĂ: (1) : Legea 2004-204 2004-03-09 art. 207 VI: prezentul alineat va intra în vigoare la 31 decembrie 2006. Subcapitolul 5: Despre suspendarea însoţită de obligaţia de a munci în folosul comunităţii Articolul 132-54 (Legea nr.

Articolul 132-56 Suspendarea însoţită de obligaţia de a efectua o muncă în folosul comunităţii urmează aceleaşi reguli ca cele care sunt prevăzute pentru suspendarea cu supunerea la probă. 2. Să se supună examenului medical prealabil executării pedepsei care are drept scop descoperirea dacă a fost atins de o afecţiune periculoasă pentru ceilalţi lucrători şi să se asigure că este apt din punct de vedere medical pentru munca pe care trebuie să o execute. în afara obligaţiei de a îndeplini munca impusă. El trebuie de asemenea să respecte acele obligaţii deosebite prevăzute de articolul 132-45 pe care instanţa i le-a impus special şi a căror durată a fost precizată de aceasta ca nedepăşind 12 luni. Să răspundă convocărilor judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor sau asistentului social desemnat. condamnatul trebuie. 4. 5. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. 124 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000) (Legea nr. 3. cu excepţia celor care sunt conţinute la al doilea alineat al articolului 132-42 şi la al doilea alineat al articolului 132-52. să respecte măsurile de control următoare: 1.Articolul 132-47 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Să justifice motivele schimbărilor locului său de muncă sau de reşedinţă care împiedică executarea muncii în folosul comunităţii conform modalităţilor stabilite. Să primească vizitele asistentului social şi să-i comunice toate documentele sau informaţiile referitoare la executarea pedepsei. Să obţină autorizaţia prealabilă a judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor pentru orice deplasare care ar împiedica executarea muncii în folosul comunităţii conform modalităţilor stabilite. 177II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) în cursul termenului fixat de instanţă pentru a îndeplini o muncă în folosul comunităţii. obligaţia de a executa o muncă .

în folosul unei colectivităţi publice. exceptând cazurile prevăzute de articolele de la 132-63 la 132-65. Articolul 132-57 (Legea nr.în folosul comunităţii este asimilată unei obligaţii deosebite de suspendare cu supunere la probă şi termenul prevăzut de articolul 131-22 este asimilat termenului de probă. 62 . 1791 Monitorul Oficial du 10 martie 2004 în vigoare de la I ianuarie 2005) Atunci când o condamnare pentru un delict de drept comun ce implică o pedeapsă fermă cu închisoarea de maxim şase luni a fost pronunţată. asupra acţiunii civile. al unei instituţii publice sau al unei asociaţii. Subcapitolul 6: Despre scutirea de pedeapsă şi despre amânare Articolul 132-58 In materie corecţională sau. fie să scutească infractorul de orice altă pedeapsă. eventual. în acelaşi timp când se pronunţă asupra vinovăţiei infractorului. conform dispoziţiilor articolelor 131-5 şi 131-25. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. instanţa hotărăşte. Judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate de asemenea decide ca condamnatul să ispăşească o pedeapsă de zile-amendă. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor 73 poate. după ce a declarat infractorul vinovat şi a hotărât. 352 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. 45 Monitorul Oficial din 9 februarie 1995) (Legea nr. eventual. instanţa poate. fie să amâne pronunţarea acesteia în cazurile şi condiţiile prevăzute de articolele de mai jos. o muncă de interes general neretribuită cu o durată care nu va putea fi mai ică de 40 de ore nici mai mare de 210 ore. Executarea obligaţiei de a presta o muncă în folosul comunităţii este supusă prevederilor celui de-al treilea alineat al articolului 132-54 şi ale articolelor 132-55 şi 132-56. asupra confiscării obiectelor periculoase sau dăunătoare. atunci când această condamnare nu mai este susceptibilă să facă obiectul unei căi de recurs din partea condamnatului. 95-125 din 8 februarie 1995 art. să ordone să fie suspendat de la executarea acestei pedepse şi condamnatul să îndeplinească. în materie contravenţională.

Scutirea de pedeapsă nu se extinde la plata cheltuielilor procesuale. fie să amâne încă o dată pronunţarea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile prevăzute de articolul 132-60.Articolul 132-59 Scutirea de pedeapsă poate fi acordată atunci când rezultă că reintegrarea vinovatului este admisă. Instanţa care pronunţă o scutire de pedeapsă poate decide ca hotărârea sa să nu fie menţionată în cazierul judiciar. fie să pronunţe pedeapsa prevăzută de lege. este prezent la şedinţă. ea fixează în decizia sa data la care se va decide asupra pedepsei. instanţa poate amâna pronunţrea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile definite la articolul 132-60 punând interesatul sub regimul supunerii la probă pe o durată care nu poate depăşi un an. Articolul 132-61 La şedinţa de amânare. Articolul 132-63 Atunci când infractorul. că paguba provocată este reparată şi că tulburarea rezultată în urma infracţiunii a încetat. Articolul 132-60 Instanţa poate amâna pronunţarea pedepsei atunci când reiese că reintegrarea vinovatului este în curs să fie admisă. persoană fizică. că paguba produsă este pe cale să fie reparată şi că tulburarea rezultată în urma infracţiunii va înceta. în acest caz. Amânarea nu poate fi dispusă decât dacă persoana fizică acuzată sau reprezentantul persoanei juridice acuzate este prezent la şedinţă. . Decizia sa este executorie în mod provizoriu. instanţa poate fie să scutească infractorul de pedeapsă.32-62 Decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după prima decizie de amânare. Articolul 1.

Articolul 132-64 Regimul supunerii la probă. 180 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) La şedinţa de amânare. Instanţa acordă un termen pentru executarea acestor dispoziţii. instanţa care amână pronunţarea pedepsei poate ordona persoanei fizice sau persoanei juridice declarate vinovată să se conformeze uneia sau multora din dispoziţiile prevăzute de aceste legi sau regulamente. se poate ordona chiar dacă persoana fizică acuzată sau reprezentantul persoanei juridice nu este prezent. Instanţa poate însoţi ordinul cu o amendă atunci când aceasta este prevăzută de lege sau de regulament. procentul amenzii şi durata maximă în timpul căreia aceasta va fi aplicabilă. fie să pronunţe pedeapsa prevăzută de lege. Decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după prima decizie de amânare. să pronunţe el însuşi scutirea de pedeapsă. ea fixează. ţinând cont de conduita vinovatului în cursul perioadei de probă. fie să amâne încă o dată pronunţarea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile prevăzute de articolul 132-63. Cu acordul procurorului Republicii. cu 30 de zile înainte de şedinţa de amânare. instanţa poate. este aplicabilă la amânarea cu supunere la probă. Articolul 132-68 Amânarea prin ordin nu se poate face decât o dată. în acest caz. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate. 2004-204 din 9 martie 2004 art. aşa cum rezultă din articolele de la 132-43 la 132-46. Articolul 132-66 în cazurile prevăzute de legile sau regulamentele care pedepsesc nerespectarea obligaţiilor stabilite. fie să-1 scutească de pedeapsă. la sfârşitul unei dezbateri contradictorii ţinute conform dispoziţiilor articolului 712-6 al codului de procedură penală. 64 . în limitele prevăzute de lege sau de regulament. Amenda încetează să curgă din ziua în care dispoziţiile enumerate de ordin au fost executate. Articolul 132-65 (Legea nr.

pronunţă pedepsele şi poate între altele. instanţa lihidează eventual amenda şi pronunţă pedepsele prevăzute de lege sau regulament. de survenirea de evenimente care nu sunt imputabile vinovatului. Atunci când dispoziţiile au fost executate cu întârziere. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Procentul amenzii. fie să pronunţe pedepsele prevăzute de lege sau regulament. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Constituie o bandă organizată în sensul legii orice grupare formată sau orice înţelegere stabilită în vederea pregătirii. diminuarea sau scutirea pedepselor Articolul 132-71 (Legea nr. . eventual. decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după decizis de amânare. 2004-204 din 10 martie 2004 art. să ordone ca executarea acestor dispoziţii să fie continuată din oficiu pe cheltuiala condamnatului. Amenda nu dă curs constrângerii judiciare.32-69 La şedinţa de amânare. în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute de lege sau regulament. fie să scutească vinovatul de pedeapsă. prin una sau mai multe infracţiuni. instanţa poate.în toate cazurile hotărârea poate fi însoţită de executarea provizorie. Pentru lichidarea amenzii. nu poate fi modificat. Articolul 1. Articolul 132-70 (Legea nr. Capitolul 3: Despre definirea anumitor circumstanţe care antrenează agravarea. Cu excepţia dispoziţiilor contraire. atunci când dispoziţiile enumerate de ordin au fost executate ân termenul stabilit. aşa cum a fost fixat prin decizia de amânare. Atunci când nu se execută dispoziţiile. instanţa lichidează eventual amenda. caracterizată prin unul sau mai multe fapte materiale. instanţa apreciază neexecutarea sau întârzierea în executarea dispoziţiilor ţinând cont.

2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. care va putea dispune liber de el. 96-647 din 22 juillet 1996 art. tribunalul poate decide să predea animalul pentru o acţiune de protecţie a animalelor recunoscută a fi de utilitate publică sau declarată. Orice alt obiect ce poate reprezenta un pericol pentru persoane este asimilat unei arme de îndată ce este folosit pentru a ucide. a răni sau a ameninţa este asimilată folosirii unei arme.Articolul 132-72 (Legea nr. degradarea sau distrugerea oricărui dispozitiv de închidere sau a oricărei gen de îngrădire. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Efracţia constă în forţarea. 12 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Premeditarea este planul făcut înainte acţiunii de a comite o anumită crimă sau un anumit delict. să rănească sau să ameninţe. (Legea nr. să ameninţe cu uciderea sau rănirea Folosirea unui animal pentru a omorî. de cel care-1 poartă . a răni sau a ameninţa sau care este destinat. în caz de condamnare a proprietarului animalului sau dacă proprietarul este necunoscut. Articolul 132-74 (Legea nr. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Armă este orice obiect conceput pentru a omorî sau a răni. de cel care îl poartă. Articolul 132-75 (Legea nr. fie prin orice deschizătură care nu este destinată să servească drept intrare. prezentând cu arma definită la primul alineat o asemănare menită să creeze confuzie. de chei obţinute pe nedrept sau a oricărui instrument care ar putea fi folosit fraudulos pentru a acţiona un dispozitiv de închidere fără a-1 forţa sau a-1 degrada. 66 . Este asimilată efracţiei folosirea de chei false. Este asimilat unei arme orice obiect care. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Furtul prin escaladare este fapta de a pătrunde într-un loc oarecare. este folosit pentru a ameninţa cu uciderea sau rănirea sau este destinat. să ucidă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 19 Monitorul Oficial din 23 juillet 1996) (Legea nr. fie pe deasupra unui element de închidere.

a victimei la o anumită etnie. 2003-88 din 3 fevrier 2003 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art.Articolul 132-76 (Legea nr. a victimei la o anumită etnie. reale sau presupuse. naţiune. înscrisuri. 12 11 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) . 471Monitorul Oficial dinl9 martie 2003) (Legea nr. rasă sau religie. Circumstanţa agravantă definită la primul alineat este constituită atunci când infracţiunea este precedată. 1 Monitorul Oficial din 4fevrier 2003) (Legea nr. folosiri de imagini sau obiecte sau 80 acte de orice natură ce aduc atingere onoarei sau respectului victimei sau unui grup de persoane din care face parte victima din cauza orientării sexuale reale sau presupuse. Articolul 132-78 (inclus prin Legea nr. Articolul 132-77 (Legea nr. naţiune. reale sau presupuse. însoţită sau urmată de discuţii. 2004-204 din 9 martie 2004 art. obiecte sau acte de orice natură ce aduc atingere onoarei sau respectului victimei sau unui grup de persoane din care face parte victima din cauza apartenenţei sau neapartenenţei lor. Circumstanţa agravantă definită la primul alineat este constituită atunci când infracţiunea este precedată. înscrisuri. însoţită sau urmată de discuţii. 12 I. 2003-239 din 18 martie 2003 art. pedepsele aplicate pentru o crimă sau un delict sunt agravate atunci când infracţiunea este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. pedepsele aplicate pentru o crimă sau un delict sunt agravate atunci când infracţiunea este comisă din cauza orientării sexuale a victimei. imagini. 38 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege. rasă sau religie. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege. 2004-204 din 9 martie 2004 art. art.

maximul pedepsei privative de libertate aplicat este ridicat după cum urmează: 1. Ajunge la 30 de ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 20 de ani de închisoare. sau pentru a facilita pregătirea sau comiterea ei. Ajunge la 15 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 10 ani de închisoare. 37 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când un mijloc de criptologie în sensul articolului 29 al legii nr. Ajunge la 7 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 5 ani de închisoare. 4. Ajunge la închisoare penală pe viaţă atunci când infracţiunea este pedepsită cu 30 de ani de închisoare. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia numerică a fost folosit pentru a pregăti sau a comite o crimă sau un delict. 3. 6. a permis încetarea infracţiunii. scutit de pedeapsă dacă. Ajunge la 20 de ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 15 de ani de închisoare. Articolul 132-79 (inclus der Legea nr. Ajunge la 10 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 7 ani de închisoare. să evite ca aceasta să provoace o pagubă sau să se identifice autorii sau complicii lor. la nevoie. a permis să se evite realizarea infracţiunii şi. Nici-o condamnare nu poate fi pronunţată numai pe baza declaraţiilor făcute de persoane care au făcut obiectul dispoziţiilor prezentului articol. evitarea ca infracţiunea să provoace o pagubă sau identificarea altor autori sau complici. să identifice ceilalţi autori sau complici. după ce a avertizat autoritatea administrativă sau judiciară. după ce a avertizat autoritatea administrativă sau judiciară. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 5. în cazurile prevăzute de lege. Dispoziţiile de la alineatul precedent sunt de asemenea aplicabile atunci când persoana a permis fie să se evite realizarea unei infracţiuni conexe de acelaşi gen ca crima sau delictul pentru care era urmărită. fie să facă să înceteze o asemenea infracţiune.Persoana care a încercat să comită o crimă sau un delict este. 2. . în cazurile prevăzute de lege. durata pedepsei privative de libertate de care este pasibilă o persoană care a comis o crimă sau un delict este redusă dacă.

2002-1576 din 30 decembrie 2002 art. le-a predat versiunea explicită a mesajelor cifrate precum şi codurile secrete necesare descifrării. Articolul 133-4 (Legea nr. Dispoziţiile prezentului articol nu sunt totuşi aplicabile autorului sau complicelui infracţiunii care. la cererea autorităţilor judiciaire sau administrative. pedepsele pronunţate pentru o crimă se prescriu la împlinirea a 20 de ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. cu excepţia cazurilor în care dizolvarea este pronunţată de instanţa penală. împiedică sau opresc executarea pedepsei. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Prescripţia pedepsei împiedică executarea acesteia. Totuşi. Capitolul: Despre prescripţie Articolul 133-2 Sub rezerva dispoziţiilor articolului 213-5. graţia şi amnistia. 353 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Decesul condamnatului sau dizolvarea persoanei juridice. Reabilitarea anulează condamnarea. se poate poate proceda la plata amenzii şi a cheltuielilor de judecată precum şi la executarea confiscării după decesul condamnatului sau după dizolvarea persoanei juridice până la încheierea operaţiunilor de lichidare. Este dublată atunci când infracţiunea este pedepsită cu maxim 3 ani de închisoare. 81 Monitorul Oficial din 31 decembrie 2002) .7. CAPITOLUL III: Despre încetarea pedepselor şi despre anularea condamnărilor Articolul 133-1 (Legea nr. Articolul 133-3 Pedepsele pronunţate pentru un delict se prescriu la împlinirea a 5 ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă.

Ea rastabileşte autorul sau complicele infracţiunii în beneficiul suspendării care ar fi putut fi acordată cu prilejul unei condamnări anterioare.Pedepsele pronuneate pentru o contravenţie se prescriu la împlinirea a 3 ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. decăderi şi incapacităţi . absolvirea tuturor pedepselor. Este interzis oricărei persoane care. fără a să permită restabilirea. despre sancţiunile disciplinare sau profesionale sau despre interdicţii. NOTĂ: (Art. în exercitarea funcţiilor sale. Condamnaţilor în contumacie sau prin neprezentare a căror pedeapsă este prescrisă nu li se permite anularea contumaciei sau prezentarea contestaţiei. Articolul 133-6 Obligaţiile de natură civilă rezultate dintr-o hotărâre penală devenită definitivă se prescriu conform regulilor codului civil. Capitolul 3: Despre amnistie Articolul 133-9 Amnistia anulează condamnările pronunţate. Articolul 133-8 Graţia nu împiedică dreptul victimei de a obţine despăgubirea prejudiciului provocat de infracţiune. Ea implică. Amnistia nu prejudiciază terţii. are cunoştinţă despre condamnările penale. Capitolul 2: Despre graţiere Articolul 133-7 Graţia implică numai scutirea de a executa pedeapsa. 2002-1576 din 31 decembrie 2002: Aceste dispoziţii se aplică la condamnările pronunţate începând de la 1 ianuarie 2003). 81 II al legii nr.

după un termen de cinci ani începând fie de la executarea pedepsei. 2. în termenele mai jos stabilite. minutele hotărârilor. 3. fie de o reabilitare judiciară acordată în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. al căror total nu depăşeşte cinci ani. de la expirarea amendei judiciaire sau de la termenul de încarcerare prevăzut de articolul 131-25 sau de la îndeplinirea prescripţiei. Pentru condamnarea unică la o pedeapsă cu închisoarea care nu depăşeşte zece ani sau pentru condamnările multiple la pedeapsa cu închisoarea. sentinţelor. şi deciziilor nu se supun acestei interdicţii. Articolul 133-14 . detenţia penală. încarcerarea. Intre altele amnistia nu împiedică executarea publicării ordonate cu titlu de despăgubire.anulate prin amnistie. 2004-204 din 10 martie 2004 art. fie de la îndeplinirea prescripţiei. Articolul 133-13 (Legea nr. să amintească existenţa lor sub orice formă sau să lasă să rămână o menţiune asupra lor într-un document oarecare. fie la o altă pedeapsă decât închisoarea. amenda sau ziua-amendă. fie de la îndeplinirea prescripţiei. Totuşi. fie de o reabilitare de drept în condiţiile prevăzute în prezentul capitol. Pentru condamnarea unică fie la pedeapsa cu închisoarea care nu depăşeşte un an. după un termen de zece ani începând fie de la expirarea pedepsei suferite. nu a suferit nici-o condamnare nouă la o pedeapsă penală sau corecţională: 1. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Reabilitarea este permisă de drept persoanei fizice condamnate care. corecţională sau contravenţională poate beneficia. Capitolul 4: Despre reabilitare Articolul 133-12 Orice persoană afectată de o pedeapsă penală. Pentru condamnarea la amendă sau la pedeapsa cu zile-amendă după un termen de trei ani începând din ziua plăţii amenzii sau sumei totale a zilelor-amendă.

Reabilitarea este permisă de drept persoanei juridice condamnate care. fie de la îndeplinirea prescripţiei. reducerea prin graţiere a unei pedepse echivalează cu executarea ei. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Pentru condamnarea la o altă pedeapsă decât amenda sau dizolvarea. Totuşi. 41 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Reabilitarea produce aceleaşi efecte ca cele care sunt prevăzute de articolele 133-10 şi 133-11. Articolul 133-17 Pentru aplicarea regulilor asupra reabilitării. Articolul 133-15 Pedepsele a căror cumulare a fost acordată sunt considerate că constituie o pedeapsă unică pentru aplicarea dispoziţiilor articolelor 133-13 şi 133-14. Ea anulează toate incapacităţile şi decăderile care reies din condamnare. Pentru condamnarea la amendă. după un termen de cinci ani începând fie de la executarea pedepsei. în termenele mai jos stabilite. atunci când persoana a fost condamnată la urmărirea socio-judiciaire prevăzută de articolul 131-36-1 sau la pedeapsa interdicţiei de a practica o activitate profesională sau benevolă ce implică un contact obişnuit cu minorii. reabilitarea nu-şi produce efectele decât la sfârşitul măsurii. nu a suferit nici-o condamnare nouă la o pedeapsă penală sau corecţională: 1. după un termen de cinci ani începând din ziua plăţii amenzii sau îndeplinirii prescripţiei. 2. 72 . Articolul 133-16 (Legea nr.

inspirate din motive politice. 2004-800 din 6 august 2004 art. Articolul 212-3 (Legea nr. CAPITOLUL II: Alte crime contra umanităţii Articolul 212-1 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. etnic. în execuţia unui plan pus la cale ce are drept scop distrugerea totală sau parţială a unui grup naţional. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 73 . transfer forţat de copii. actele vizate la articolul 212-1 se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă.Articolul 212-2 CAPITOLUL I: Despre genocid Articolul 211-1 (Legea nr. (Legea nr. de tortură sau de acte inumane. 2004-800 din 6 august 2004 art. Genocidul este pedepsit cu închisoare penală pe viaţă. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. supunerea la condiţii de existenţă capabile să ducă la distrugerea totală sau parţială a grupului. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Deportarea. unul din următoarele acte: atingerea voluntară adusă vieţii. împotriva membrilor acestui grup. 2004-800 din 6 august 2004 art. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimelor prevăzute de acest articol. filozofice. măsuri vizând să împiedice naşterile. rasial sau religios. de răpiri de persoane urmate de dispariţia lor. sau a unui grop determinat plecând de la orice alt criteriu arbitrar. rasiale sau religioase şi organizate în execuţia unui plan pus la cale împotriva unui grop de populaţie civilă se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă. de a comite sau de a cere să se comită. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Având în vedere că sunt comise pe timp de război în executarea unui plan pus la cale împotriva celor care combat sistemul ideologic în numele căruia se comit crime contra umanităţii. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Constituie un genocid faptul. Primele două aliniate ale articolului 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică crimelor prevăzute de acest articol. atingerea gravă a integrităţii fizice sau psihice. reducerea la sclavie sau practica masivă şi sistematică de executări rapide.

în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . 2004-800 din 6 august 2004 art. 212-1 şi 212-2 Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute în acest articol. 3° Interdicţia sejurului. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest sub-titlu primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. fie pentru o durata de cel mult zece ani. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. CAPITOLUL III: Dispoziţii comune Articolul 213-1 (Legea nr. uneia din crimele definite de articolele 211-1. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) (Legea nr. 4° Confiscarea tuturor bunurilor sau numai a unei părţi din acestea. Articolul 213-2 (Legea nr. civile şi de familie. Articolul 213-3 (Legea nr.Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. 93-1027 din 24 august 1993 art. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. 98-349 din 11 mai 1998 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. fie cu titlu definitiv. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 74 . 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30.

sunt imprescriptibile. Articolul 213-4 (Legea nr. şi de asemenea pedepsele pronunţate. jurisdicţia ţine cont de această circumstanţă când stabileşte pedeapsa şi suma totală. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Autorul sau complicele unei crime vizat de acest sub-titlu nu poate fi exonerat de responsabilitatea sa a singurului fapt că a îndeplinit un act prescris sau autorizat de dispoziţiile legislative sau reglementare sau un act comandat de autoritatea legitimă. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Acţiunea publică privind crimele prevăzute de acest sub-titlu. Totuşi. 2004-800 din 6 august 2004 art.Articolul 212-2 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal de crime contra umanităţii în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. cu 75 . 2004-800 din 6 august 2004 art. Articolul 214-2 (introdus de Legea nr. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Infracţiunile prevăzute de articolele 214-1 şi 214-2 se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă şi amenda de 7 500 000 Euro când sunt comise în bandă organizată. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Punerea în operă a unei practici eugenice tinzând la organizarea selectării persoanelor se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7 500 000 Euro. Articolul 214-3 (introdus de Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) începerea unei intervenţii care are scopul naşterea unui copil genetic identic cu o persoană în viaţă sau decedată se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7 500 000 Euro. CAPITOLUL I: Crimele de eugenie şi clonaj reproductiv Articolul 214-1 (introdus de Legea nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Pedepsele menţionate la articolul 131-39 . Articolul 213-5 (Legea nr. 2° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau numai a unei părţi din acestea.

76 .Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 2004-800 din 6 august 2004 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 215-3 (introdus de Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. divizate sau nu. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. 3° Interdicţia sejurului. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . fie pentru o durată de cel mult zece ani. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de acest sub-titlu primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. civile şi de familie. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile prevăzute în acest sub-titlu. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . în funcţie de modalităţile prevăzute în articolul 131-26 . 4° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau numai o parte din acestea. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată. Dispoziţiile ultimelor şapte aliniate din articolul 131-30 nu se aplică. uneia din crimele definite de articolele 214-1 şi 214-2 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 7 500 000 Euro. 2° Interdicţia exercitării unei funcţii publice. fie cu titlu definitiv. 77 . 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal pentru infracţiunile definite în acest sub-titlu.Articolul 214-4 (introdus de Legea nr. (introdus de Legea nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. mobile sau imobile. CAPITOLUL II: Dispoziţii comune Articolul 215-1 (introdus de Legea nr. 5° Confiscarea materialului care a servit la comiterea infracţiunii. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art.

dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă. însoţeşte sau urmează unei alte crime se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. 94-89 din 1 februarie 1994 art. fie. Se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani. 2004-800 din 6 august 2004 art. fie favorizarea fugii sau asigurarea impunităţii autorului sau complicelui unui delict se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 6 Monitorul Oficial din 2 februariel994 în vigoare la 1 martie 1994) Omorul comis cu premeditare constituie un asasinat. să decidă că nici o măsură din cele enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa 78 . divizate sau nu. Primele două aliniate ale articolului 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. pentru crima clonajului reproductiv prevăzut de articolul 214-2. Se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală. întârzierea prescrierii acţiunii publice nu începe să se scurgă. din vreme de clonajul a condus la naşterea unui copil. din vreme ce victima este un minor de cincisprezece ani şi asasinatul este precedat sau însoţit de un viol. Omorul care are ca obiect fie pregătirea sau facilitarea unui delict. Articolul 215-4 (introduse de Legea nr. Articolul 221-2 Omorul care prevede. de torturi sau de acte de barbarie. prin decizie specială. Articolul 221-3 (Legea nr. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Acţiunea publică privind crimele prevăzute de acest sub-titlu şi de asemenea pedepsele pronunţate se prescriu prin treizeci de ani. curtea cu juri poate. mobile sau imobile. Secţiunea 1 : Atingeri voluntare aduse vieţii Omorul voluntar al aproapelui constituie o crimă. în plus.3° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau a unei părţi din acestea. decât de la majoratul acestui copil. Totuşi.

în exercitarea funcţiilor. 4° bis Asupra soţului/soţiei. Articolul 221-4 79 . un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 2004-204 din 9 martie 2004 art. şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. 96-647 din 22 iulie 1996 art. în vreme calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 4° ter Asupra unui agent al unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau al oricărei alte persoane însărcinată cu o misiunea din serviciul public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. 2003-239 din 18 martie 2003 art. avocat. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. infirmităţi. 4° Asupra unui magistrat. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. (Legea nr. 99-505 din 18 iunie 1999 art. în exercitarea funcţiilor sale. art. funcţionar public sau ministerial. 6 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Omorul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă când este comis: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. 3° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. deficienţe fizice sau psihice sau datorită unei sarcini. 6 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 47 ÎI. 2° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra taţilor sau mamelor adoptive. un funcţionar al poliţiei naţionale. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane. de la vamă. un militar al jandarmeriei naţionale. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003 Rectificativ MORF din 5 iunie 2003) (Legea nr.Articolul 221-1 condamnatului. 94-89 din 1 februarie 1994 art. în caz de comutare a pedepsei. perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. 60 I. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei la domiciliul lor. 2 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. jurat. este evidentă sau cunoscută de autor. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Legea nr. datorită unei boli. datorită vârstei.

2001-504 din 12 iunie 2001 art. (Legea nr. 8° de către mai multe persoane ce acţionează în bandă organizată. în caz de comutare a pedepsei. Primele două alinate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. plângerii sale sau depoziţiei sale. Se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă când este comisă într-una din circumstanţele prevăzute la articolele 221-2. 6II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. o naţiune. adevărată sau bănuită. şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva. Articolul 221-4 80 . curtea cu juri poate. Articolul 221-5 Atentarea la viaţa aproapelui prin utilizarea sau administrarea de substanţe capabile să ducă la moarte constituie o otrăvire. prin decizie specială. 2004-204 din 9 martie 2004 art. o rasă sau o religie determinată. dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă.Articolul 221-1 5° Asupra unui martor. fie pentru a-i împiedica să denunţe faptele. a victimei la o etnie. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. să facă plângeri sau să facă depoziţii. 7° Din cauza orientării sexuale a victimei. fie în vederea denunţării sale. dacă această crimă nu a fost comisă nici încercată. cadouri sau tot felul de avantaje pentru a comite un asasinat sau o otrăvire se pedepseşte. unei victime sau unei părţi civile. să decidă că nici una din măsurile enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa condamnatului . cu zece ani închisoare şi cu o amendă de 150 000 Euro. 6II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Facerea de oferte sau promisiuni unei persoane sau propunerea de daruri. de torturi sau de acte de barbarie. Otrăvirea se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. Totuşi. dacă victima este un minor de cincisprezece ani şi dacă omorul este precedat sau însoţit de un viol. 2004-204 din 9 martie 2004 art. perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. 221-3 şi 221-4. fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani. 4 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. 6° Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. fie.

a permis evitarea morţii victimei dacă este cazul. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . neglijenţă sau încălcarea unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau Articolul 221-4 81 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea. Secţiunea 2 : Atingeri involuntare aduse vieţii Articolul 221-6 (Legea nr. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. şi identificarea. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. dacă este cazul. imprudenţă. în condiţiile şi în funcţie de distincţiile prevăzute la articolul 121-3. prin stângăcie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 12 IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită crimele de asasinat sau otrăvire este scutită de pedeapsă dacă. Articolul 221-5-3 (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 6 II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune.Articolul 221-1 Articolul 221-5-2 (introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. a celorlalţi autori sau complici. neatenţie. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. a celorlalţi autori sau complici. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 4 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr.

3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Când stângăcia. declarat nul. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . 6° Conducătorul. neatenţia. 2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerul expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. suspendat sau reţinut. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi o amendă de 150 000 Euro dacă omorul involuntar a fost comis cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la 1° şi următoarele din acest articol.Articolul 221-1 regulament. morţii aproapelui constituie un omor involuntar pedepsit cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. omorul involuntar se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu o amendă de 75 000 Euro. Articolul 221-6-1 (introdus de Legea nr. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. imprudenţa. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementare de securitate sau de prudenţă prevăzute de articolul 221-6 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. Articolul 221-7 Articolul 221-4 82 . pedepsele date sunt până la cinci ani închisoare şi o amendă de 75000 euro. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. Pedepsele sunt până la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro dacă: 1° Conducătorul a comis o încălcare voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau de regulament alta decât cele menţionate mai jos. stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice.

în cazurile vizate la cel de-al doilea aliniat al articolului 221-6. 6 V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. 2° 131-39. 5° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. 5 VI. de infracţiunea definită la articolul 221-6. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Articolul 221-4 83 . Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 221-8 (Legea nr. art. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. şi nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. pentru o durată de cinci ani sau mai mult. chiar şi parţial. timp de cinci ani sau mai mult. menţionate Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. prevăzute 8° şi 9° de la articolul articolul 131-38. 6° Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 3° Suspendarea. este dată în plus pedeapsa menţionată la 4° la articolul 131 -39. o armă autorizată. în cazurile prevăzute de 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1. 3°. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. a permisului de conducere. Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2°. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. durata acestei suspendări este de cel mult zece ani. în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27.Articolul 221-1 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.

în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . confiscarea automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. 2 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele fizice vinovate de un omor sau de un asasinat precedat sau însoţit de un viol. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. durata interdicţiei este până la zece ani şi tribunalul. civile şi de familie. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. de torturi sau de acte de Articolul 221-4 84 . 9° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . Orice condamnare pentru delictele prevăzute la 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1 face loc de drept anulării permisului de conducere cu interdicţia de a solicita un nou permis pentru cel mult zece ani. 3° Confiscarea prevăzută de articolul 131-21 . conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. pentru u durată de cel mult cinci ani. 8° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. timp de cel mult un an de zile. pe cheltuiala sa. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii.Articolul 221-1 7° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. Articolul 221-9-1 (introdus de Legea nr. Articolul 221-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 1 din acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. dacă el este proprietarul. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. poate să prevadă că această interdicţie este definitivă. 10° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. obligaţia de atingere. prin decizie special motivată. 98-468 din 17 iunie 1998 art. dacă el este proprietarul. în caz de recidivă. 4° Interdicţia sejurului. imobilizarea.

Articolul 221-10 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 2 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. Articolul 221-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. însoţeşte sau urmează unei crime alta decât omorul sau violul. Paragraful 1 : Torturi şi acte de barbarie Articolul 222-1 Supunerea unei persoane la torturi sau la acte de barbarie se pedepseşte cu cincisprezece ani de închisoare penală. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Articolul 221-4 85 . fie pentru o durată de cel mult zece ani.Articolul 221-1 barbarie suportă şi consecinţa socio-judiciară în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. fie cu titlu definitiv. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la secţiunea I din acest capitol. Articolul 222-2 Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă precede.

Articolul 221-1

Articolul 222-3 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996)

(Legea nr. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999)

(Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47 III, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003)

Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorată vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, est evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, din vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al imobilelor sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unui proprietar care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţia de locuinţe în aplicare articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea sau în funcţiile sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei la domiciliul lor, având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane; 4° ter Asupra unui agent al unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau al oricărei alte persoane însărcinată cu o misiunea din serviciul public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor, în vreme calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, unei victime sau unei părţi civile, fie pentru a-i împiedica să denunţe faptele, să facă plângeri sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării sale, plângerii sale sau depoziţiei sale; Articolul 221-4

86

Articolul 221-1

6° Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărată sau bănuită, a victimei la o etnie, o naţiune, o rasă sau o religie determinată; 7° Din cauza orientării sexuale a victimei ; 8° de către mai multe persoane ce acţionează în bandă organizată. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Totuşi, dacă victima este un minor de cincisprezece ani şi dacă omorul este precedat sau însoţit de un viol, de torturi sau de acte de barbarie, curtea cu juri poate, prin decizie specială, fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani, fie, dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă, să decidă că nici una din măsurile enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa condamnatului ; în caz de comutare a pedepsei, şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva, perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. 4° bis Asupra soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor, în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane ; 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, victimă sau parte civilă, fie pentru a o împiedica să denunţe faptele, să facă plângere sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării, plângerii sau depoziţiei sale; 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărate sau bănuite, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată; 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei; 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei; 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale; 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice ;

9° Cu premeditare; 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte şi ea cu douăzeci de ani de închisoare penală este însoţită de agresiuni sexuale altele decât violul. dacă

Articolul 221-4

87

Articolul 221-1

Pedeapsa dată este de treizeci ani de închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-1 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzut de acest articol.

Articolul 222-4 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 6 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă este comisă în bandă organizată sau în mod obişnuit asupra unui minor de cincisprezece ani sau asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-5 Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a dus la mutilare sau la o infirmitate permanentă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-6 Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă a dus la moartea victimei fără intenţie. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-6-1 Articolul 221-4

88

Articolul 221-1

(introdus de Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 5 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001)

Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 pentru infracţiunile definite în acest paragraf. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda, în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38; 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Articolul 221-4

89

(introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 12 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de acest paragraf este scutit de pedeapsă si, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea realizării infracţiunii identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. şi

Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui uneia din crimele prevăzute în acest paragraf este redusă pe jumătate dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis încetarea infracţiunii sau evitarea faptului ca infracţiunea să ducă la moarte unui individ sau la o infirmitate permanentă şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală e viaţă, aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală.

Paragraful 2 : Despre violenţe

Articolul 222-7 Violenţele ce au provocat moartea fără intenţie se pedepsesc cu cincisprezece ani de închisoare penală.

Articolul 222-8 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 99-505 din

18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art.

4 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

90

Articolul 222-6-2

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47IV, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003)

Infracţiunea definită la articolul 222-7 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, de la vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea funcţiilor sale, în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 4° bis Asupra soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor, în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane ; 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, victimă sau parte civilă, fie pentru a o împiedica să denunţe faptele, să facă plângere sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării, plângerii sau depoziţiei sale; 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărate sau bănuite, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată; 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei ; 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei; 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale; 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice ;

9° Cu premeditare; 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme.

91

Pedeapsa dată este de treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-7 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice persoană cu autoritate asupra minorului. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

Articolul 222-9 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Violenţele ce duc la o mutilare sau o infirmitate permanentă se pedepsesc cu zece ani de închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Articolul 222-10 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996)

(Legea nr. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999)

(Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 5 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47 V, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-9 se pedepseşte cu cincisprezece ani de închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, de la vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea funcţiilor sale, în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor;

92

Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Pedeapsa dată este de douăzeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-9 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. în exercitarea funcţiilor sale. adevărate sau bănuite. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 5° Asupra unui martor. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . plângerii sau depoziţiei sale. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. natural sau adoptiv sau de către orice persoană cu autoritate asupra minorului. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. naţiune. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Violenţele ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. rasă sau religie determinată. 9° Cu premeditare. să facă plângere sau să facă depoziţii. Articolul 222-11 (Ordonanţa nr. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. victimă sau parte civilă. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. fie în vederea denunţării. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei . a victimei la o etnie.Articolul 222-6-2 4° bis Asupra soţului/soţiei. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . 93 .

4° bis Asupra soţului/soţiei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 4° Asupra unui magistrat. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . este evidentă sau cunoscută de autor. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din 94 . unei boli. 781. în exercitarea funcţiilor sale. funcţionar public sau ministerial. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-11 se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. 96-647 din 22 iulie 1996 art. jurat. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. art. 6 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. 47 VI. 13. de la vamă.Articolul 222-12 (Legea nr. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Ordonanţa nr. 14 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive. 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. datorită vârstei. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. avocat. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. un militar al jandarmeriei naţionale. 25 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. infirmităţi. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. II. un funcţionar al poliţiei naţionale. art. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. 601.

13. fie în vederea denunţării. în exercitarea funcţiilor sale. 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. art. 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . sau. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă este comisă în trei din aceste circumstanţe. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. naţiune. şi 12° De către o persoană majoră ce acţionează cu ajutorul sau asistenţa unui minor. 15 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de aliniatul precedent. 99-505 din 18 iunie 1999 art. plângerii sau depoziţiei sale. Articolul 222-13 (Legea nr. victimă sau parte civilă.domeniul sănătăţii. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. 13° într-un mijloc de transport în comun de călători sau într-un loc destinat accesului unui mijloc de transport în comun de călători. 11° Dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. 5° Asupra unui martor. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amendate de 100000 euro dacă această infracţiune este comisă în două din circumstanţele prevăzute la 1° şi următoarele din acest articol. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . cu ocazia venirilor ieşirilor elevilor din şcoală. Pedepsele date sunt de zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă infracţiunea definită la articolul 222-11 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. rasă sau religie determinată. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. adevărate sau bănuite. 98-468 din 17 iunie 1998 art. în vecinătatea unei asemenea unităţi. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) 95 . 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. a victimei la o etnie. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. să facă plângere sau să facă depoziţii. 9° Cu premeditare. 96-647 din 22 iulie 1996 art.

II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Violenţele ducând ca o incapacitate de muncă egală cu opt zile sau neducând la nici o incapacitate de muncă se pedepsesc cu trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă sunt comise: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. adevărate sau bănuite. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei. II. 5° Asupra unui martor. 781. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. 25 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. funcţionar public sau ministerial. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. naţiune. să facă plângere sau să facă depoziţii. jurat.(Ordonanţa nr. 4° Asupra unui magistrat. fie în vederea denunţării. victimă sau parte civilă. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. avocat. este evidentă sau cunoscută de autor. plângerii sau depoziţiei sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. datorită vârstei. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. art. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. unei boli. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. în exercitarea funcţiilor sale. art. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. de la vamă. un militar al jandarmeriei naţionale. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive. infirmităţi. a victimei la o etnie. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 96 . în exercitarea funcţiilor sale. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. 601. 7 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. 4° bis Asupra soţului/soţiei. un funcţionar al poliţiei naţionale. rasă sau religie determinată. 47 VII.

9° Cu premeditare. este comisă în două din circumstanţele prevăzute la 1° şi următoarele din acest articol. Articolul 222-14 (Ordonanţa nr. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă această infracţiune. 11° Dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. cu ocazia venirilor ieşirilor elevilor din şcoală. infirmităţi. 2° Cu douăzeci de ani închisoare penală dacă au provocat o mutilare sau infirmitate permanentă . şi 12° De către o persoană majoră ce acţionează cu ajutorul sau asistenţa unui minor. unei boli. este evidentă sau cunoscută de autor se pedepsesc: 1° Cu treizeci de ani închisoare penală dacă au provocat moartea victimei . în vecinătatea unei asemenea unităţi. Pedepsele date sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă infracţiunea definită în primul aliniat este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. sau. 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. ducând la o incapacitate totală de muncă mai mică sau egală cu opt zile . unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 13° într-un mijloc de transport în comun de călători sau într-un loc destinat accesului unui mijloc de transport în comun de călători. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă este comisă în trei din aceste circumstanţe. 97 . 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . 3° Cu zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă au provocat o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 4° Cu cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă nu au provocat o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Violenţele obişnuite asupra unui minor de cincisprezece ani sau asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale.6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . datorită vârstei sale. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică cazurilor prevăzute la 1° şi 2° din acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Articolul 222-15 Administrarea de substanţe nocive ce au adus atingere integrităţii fizice sau psihice aproapelui se pedepseşte cu pedepsele menţionate la articolele 222-7 până la 222-14 ce urmează distincţiilor prevăzute de aceste articole. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni în aceleaşi cazuri ca cele prevăzute de aceste articole. 98 .

Articolul 222-16-1 (introdus de Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 6 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest paragraf. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict împotriva persoanelor a căror 99 . în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 49 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Apelurile telefonice răuvoitoare reiterate sau agresiunile sonore pentru tulburarea liniştii aproapelui. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art.Articolul 222-16 (Ordonanţa nr. Paragraful 3 : Despre ameninţări Articolul 222-17 (Ordonanţa nr. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

iar cele prevăzute în cel de-al doilea aliniat al articolului 222-18 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 391 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. a victimei la o etnie. 2004-204 din 9 martie 2004 art. cu comiterea unei crime sau a unui delict împotriva persoanelor. 7 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. fie reiterată. o imagine sau orice alt obiect. se pedepseşte cui trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. Pedeapsa este de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu moartea. cele prevăzute în cel de-al doilea aliniat şi în primul aliniat al articolului 222-18 se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. adevărată sau bănită. naţiune. Articolul 222-18-2 (introdus de Legea nr. Articolul 222-18-1 (Legea nr. Pedeapsa este de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu moartea. dacă este făcută cu ordinul de a îndeplini o condiţie. ameninţările prevăzute în primul alinat al articolului 222-17 se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. fie materializată în scris. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea. 39II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dacă sunt comise din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. prin orice fel de mijloc. Articolul 222-18 (Ordonanţa nr. rasă sau religie determinată.tentativă se pedepseşte primeşte o pedeapsă de şase luni închisoare şi amenda de 7500 euro dacă este. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 391 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 100 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. Aceleaşi pedepse sunt dacă aceste ameninţări sunt proferate din cauza orientării sexuale adevărată sau bănuită a victimei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

131-39. pedepsele date sunt până de trei ani închisoare şi o amendă de 45000 euro. neglijenţă sau încălcarea unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. Secţiunea 2 : Atingeri involuntare aduse integrităţii persoanei Articolul 222-19 (Legea nr.Articolul 222-16 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest paragraf. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. menţionate 3° Pedeapsa menţionată la 1° la articolul 131-39 pentru infracţiunile definite de articolele 222-17 (al doilea aliniat). 101 . 2° Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de în articolul articolul 131-38. neatenţia. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. 222-18 şi 222-18-1. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în condiţiile şi în funcţie de distincţiile prevăzute la articolul 121-3. imprudenţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. prin stângăcie. o incapacitate totală de muncă timp de trei luni se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementară de cauţiune sau de prudenţă prevăzută de articolul 222-19 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea. 5 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. imprudenţa. atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei ce a dus la o incapacitate totală de muncă mai mult de trei luni se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro. neatenţie. 2 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Dacă stângăcia. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 222-19-1 (introdus de Legea nr. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro dacă: 1° Conducătorul a comis o încălcare voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau de regulament alta decât cele menţionate mai jos.

sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. 2 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Dacă stângăcia. neatenţia. o incapacitate totală de muncă mai puţin sau chiar trei luni de zile se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. imprudenţa. suspendat sau reţinut. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementare de securitate sau de prudenţă prevăzută de articolul 222-19 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. Articolul 222-20 (Legea nr. Pedepsele sunt de trei ani închisoare şi amenda de 45 000 Euro dacă: 102 .2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerul expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. declarat nul. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 6° Conducătorul. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . Articolul 222-20-1 (introdus de Legea nr. 6 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea aproapelui. 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei provocând o incapacitate totală de muncă de o durată mai mică sau egală cu trei luni se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. prin încălcarea deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi o amendă de 100 000 Euro dacă omorul involuntar a fost comis cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la l°şi următoarele din acest articol.

2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerai expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. 131-39. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi o amendă de 75000 Euro dacă atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei a fost comisă cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la 1° şi următoarele din acest articol. Secţiunea 3 : Agresiunile sexuale 103 . 6° Conducătorul. suspendat sau reţinut. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. Articolul 222-21 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest în articolele 222-19 şi 222-20. 2° Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de în articolul articolul 131-38. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. în cazurile vizate în cel de-al doilea liniat din articolul 222-19 se dă pedeapsa menţionată la 4° din articolul 131-39. declarat nul. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. menţionate Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.Articolul 222-16 1° Conducătorul a comis încălcare voită a unei obligaţii speciale de prudenţă sau de securitate prevăzută de lege sau regulament alta decât cele menţionate mai jos.

legea franceză se aplică prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile celei de-a doua frază din articolul 113-8 nu se aplică. Dacă agresiunile sexuale sunt comise în străinătate împotriva unui minor de către francez sau de către o persoană cu domiciliul obişnuit pe teritoriul francez. Violul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. constrângere. de orice natură ar fi. 104 . 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 222-24 (Legea nr. Paragraful 1: Despre viol Articolul 222-23 Orice act de penetrare sexuală. 47 VIII Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Violul se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală: 1° Dacă a provocat o mutilare sau infirmitate permanentă . ameninţare sau surprindere constituie un viol. 2° Dacă este comis asupra unui minor de cincisprezece ani . comis asupra persoanei aproapelui prin violenţă. ameninţare sau surprindere. constrângere. 2003-239 din 18 martie 2003 art.Constituie agresiune sexuală orice atingere sexuală comisă cu violenţă. 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr.

7° Dacă este comis cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . Paragraful 2 : Alte agresiuni sexuale Articolul 222-27 (Ordonanţa nr. 4° Dacă este comis de către un ascendent legitim.Articolul 222-22 (Legea nr. Articolul 222-26 Violul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este precedat. datorită vârstei. natural sau adoptiv. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 8° Dacă victima a fost pusă în legătură cu autorul faptelor datorită utilizării. 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) 3° Dacă este comis asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. unei boli. 5° Dacă este comis de o persoană care abuzează de autoritatea pe care i-o conferă funcţiile sale. 9° Dacă a fost comis din cauza orientării sexuale a victimei. infirmităţi. însoţit sau urmat de torturi sau de acte de barbarie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Agresiunile sexuale altele decât violul se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Articolul 222-25 Violul se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a provocat moartea victimei. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. a unei reţele de telecomunicaţii. 6° Dacă este comis de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei. 105 . este evidentă sau cunoscută de autor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 106 . 4° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . natural sau adoptiv. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei. 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 3° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care i le conferă funcţiile sale. Articolul 222-30 (Ordonanţa nr. 6° Dacă victima a fost pusă în legătură cu autorul faptelor datorită utilizării. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Agresiunile sexuale altele decât violul se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă sunt impuse: 1° Unui minor de cincisprezece ani. deficienţe fizice sau psihice sau datorită unei sarcini. a unei reţele de telecomunicaţii. datorită unei boli. datorită vârstei. 2° Dacă este comisă de un ascendent legitim. este evidentă sau cunoscută de autor. infirmităţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 222-27 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro: 1° Dacă a provocat vreo vătămare sau leziune. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat.Articolul 222-28 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 5° Dacă este comisă cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 222-29 (Ordonanţa nr.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Articolul 222-22 (Legea nr. 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. 6° Dacă a fost comisă din cauza orientării sexuale a victimei Articolul 222-31 Tentativa delictelor prevăzute de articolele 222-27 până la 222-30 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 5° Dacă este comisă cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . 98-468 din 17 iunie 1998 art. natural sau adoptiv. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei . Articolul 222-32 (Ordonanţa nr. 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 179 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) 107 . 2° Dacă este comisă de un ascendent legitim. 4° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Paragraful 3 : Despre hărţuirea sexuală Articolul 222-33 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 3° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care i le conferă funcţiile sale. 47IX Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-29 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă a provocat vreo vătămare sau leziune. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Expunerea sexuală impusă la vederea aproapelui într-un loc accesibil privirilor publicului se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 11 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998 rectificativ MORF 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr.

Secţiunea 3 bis : Despre hărţuirea morală Articolul 222-33-2 (introdus de Legea nr. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.Hărţuirea aproapelui în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. să-i altereze sănătatea fizică sau mintală sau să-i compromită viitorul profesional. Secţiunea 4 : Despre traficul de stupefiante 108 . 170 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) Hărţuirea aproapelui prin uneltiri repetate având ca obiect sau efect o degradare a condiţiilor de muncă susceptibile că ar aduce atingeri drepturilor şi demnităţii sale. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 8 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite la articolele 222-22 până la 222-31. 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. Articolul 222-33-1 (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .

exportarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Conducerea sau organizarea unei grupări având ca scop producerea. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. fabricarea. importarea. 109 . 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. oferirea. Aceste fapte se pedepsesc cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro dacă sunt comise în bandă organizată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Importarea sau exportarea ilicită de stupefiante se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 7500000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Aceste fapte se pedepsesc cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro dacă sunt comise în bandă organizată. cesiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. achiziţia sau folosirea de stupefiante ilicite se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 7500000 euro.Articolul 222-34 (Legea nr. deţinerea. Articolul 222-35 (Legea nr. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Producerea sau fabricarea de stupefiante ilicite se pedepsesc cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro. transportul.

a justificării mincinoase a originii bunurilor sau veniturilor autorului uneia din infracţiunile menţionate în articolele 222-34 până la 222-37 sau sprijinirea unei operaţii de plasare. 222-35 şi 222-36. eliberarea de stupefiante prin ordonanţe fictive sau de complezenţă. Articolul 222-37 (Legea nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. prin orice mijloc. Dacă infracţiunea a privit bunurile sau fondurile provenite din una din crimele menţionate la articolele 222-34. deţinerea. sau eliberarea de stupefiante la prezentarea acestor ordonanţe cunoscându-le caracterul fictiv sau complezent. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Transportul. disimulare sau conversie a produsului uneia din aceste infracţiuni. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. prin orice mijloc. 2 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Ordonanţa nr. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. al doilea aliniat. 110 . oferirea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro facilitarea. Pedeapsa cu amenda poate fi ridicată până la jumătate din valoarea bunurilor sau fondurilor ce au privit operaţiile de spălare a banilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 96-392 din 13 mai 1996 art. cesiunea.Articolul 222-34 (Legea nr. utilizarea ilicită de stupefiante. (Legea nr. Se pedepseşte de asemenea facilitarea. autorul său este pedepsit cu pedepsele prevăzute pentru crimele de care a avut cunoştinţă. achiziţia sau utilizarea de stupefiante se pedepsesc ci zece ani închisoare şi cu amenda de 7500000 euro. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Articolul 222-39 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cesiunea sau oferirea ilicit[ de stupefiante unei persoane în vederea consumării personale se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.Articolul 222-34 (Legea nr. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 111 . 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.

sau cu mai multe persoane ce se consacră utilizării de stupefiante. Primele două aliniate din articolul 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în aliniatul anterior.Pedeapsa cu închisoarea este de zece ani dacă stupefiantele sunt oferite cedaţilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoarea la 1 ianuarie 2002) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. Articolul 222-40 Tentativa delictelor prevăzute de articolele 222-36 (primul aliniat) până la 222-39 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Constituie stupefiante în sensul dispoziţiilor acestei secţiuni substanţele sau plantele clasate ca stupefiante în aplicarea articolului L. de infracţiunile definite la articolele 222-34 până la 222-39. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 5132-7 din codul sănătăţii publice. Pedeapsa cu închisoarea este de zece ani dacă una sau mai multe persoane vizate în alinatul precedent sunt minore. 17 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Ordonanţa nr. Articolul 222-39-1 (Legea nr. 96-392 din 13 mai 1996 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: Articolul 222-41 112 . Articolul 222-42 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce se consacră uneia din activităţile reprimate de această secţiune. în condiţiile definite în aliniatul precedent. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de aliniatul anterior. minorilor sau în centre de învăţământ sau educaţie sau în locurile administraţiei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. timp de cinci ani sau mai mult. a celorlalţi autori sau complici. a celorlalţi vinovaţi. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. o armă autorizată. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 222-43 (Legea nr. 5 VII. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . în cazul prevăzut la articolul 222-34. 2004-204 din 9 martie 2004 art.1° Amenda. 6 VI Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. Articolul 222-43-1 (introdus de Legea nr. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. pedeapsa cu închisoarea penală pe viaţă este de douăzeci de ani închisoare penală. art. Articolul 222-41 113 . dacă este cazul. Secţiunea 5 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 222-44 (Legea nr. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 12 VII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită exempte de pedeapsă dacă. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării cărei a fost comisă infracţiunea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. dacă este cazul. 2004-204 din 9 martie 2004 art. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. 12 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 222-35 până la 222-39 se reduce cu jumătate dacă. a permis încetarea uneltirilor incriminate şi identificarea.

şi nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. Orice condamnare pentru delictele prevăzute la 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 222-19-1 face loc de drept anulării permisului de conducere cu interdicţia de a solicita un nou permis pentru cel mult zece ani. a permisului de conducere. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. 92-]336 din 16 decembrie 1992 art. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. 44 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoarea la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 7° Confiscarea lucrului care a servit sau era destinată pentru comiterea infracţiunii sau lucrului al cărei produs este: 8° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. 2004-204 din 9 martie 2004 art.3° Suspendarea. Articolul 222-45 (Legea nr. 6° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. 356 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. pe cheltuiala sa. pentru o durată de cel mult cinci ani. chiar şi parţial. timp de cel mult un an de zile. 10° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. imobilizarea. dacă el este proprietarul. 12 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. obligaţia de atingere. în cazurile prevăzute de 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1. 9° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. 5° Confiscarea uneia sau mai multor automobile ce aparţin condamnatului. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. 3 şi 4 primesc şi următoarele pedepse: Articolul 222-41 114 . durata acestei suspendări este de cel mult zece ani. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. 98-468 din 17 iunie 1998 art. pentru o durată de cinci ani sau mai mult. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea.

la articolele 222-23 până la 222-26. 222-30. Articolul 222-47 în cazurile prevăzute de articolele 222-1 până la 222-15. Articolul 222-41 115 . 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. Articolul 222-48 (Legea nr.1° Interdicţia drepturilor civice. 93-1027 din 24 august 1993 art. 98-349 din 11 mai 1998 art. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. Articolul 222-46 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 2 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. 78111 Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30.fie pentru o durată de cel mult zece ani. poate fi pronunţată şi interdicţia. la 1° şi 2° din articolul 222-14. 3° Interdicţia de a exercita. fie cu titlu definitiv. o activitate profesională sau benevolă implicând un contact obişnuit cu minorii. poate fi pronunţată cu titlu de pedeapsă complementară interdicţia sejurului. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. fie pentru o durată de cel mult zece ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 222-23 până la 222-30 şi 222-34 până la 222-40. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 222-1 până la 222-8 şi 222-10. de a părăsi teritoriul Republicii. în cazurile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40. 222-34 până la 222-39 şi de asemenea la articolul 222-15 în cazurile vizate la cel de-al doilea alinat din acest articol. 4° Obligaţia de a îndeplini un stagiu de cetăţenie. pentru o durată de cel mult cinci ani plus. civile şi de familie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 .

de orice natură ar fi ele. direct sau indirect. în cazurile prevăzute de articolele 222-34. trebuie pronunţată confiscarea instalaţiilor. oricărei persoane ar aparţine şi în orice loc s-ar afla. Articolul 222-50 (Legea nr. poate fi pronunţată şi confiscarea tuturor bunurilor sau a unei părţi din bunurile condamnatului. Secţiunea 6 : Dispoziţii comune pentru persoanele fizice şi persoanele juridice Articolul 222-49 (Legea nr. ca urmare proprietarul lor nu putea să le ignore originea sau utilizarea frauduloasă. la comiterea infracţiunii. 358 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) 116 . 357 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 222-35. 222-38 şi 222-39-1. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art.Articolul 222-48-1 (introdus de Legea nr. mobile sau imobile. divizate sau nu. şi de asemenea orice produs ce provine din aceasta. 222-36. 6 LV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40. 3 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele vinovate de infracţiunile definite la articolele 222-23 până la 222-32 pot fi de asemenea condamnate la o consecinţă socio-judiciară în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8. materialelor şi a oricărui bun ce a servit.

2° închiderea. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. a oricărei unităţi deschisă publicului sau utilizată de public în care au fost comise. Secţiunea 1 : Riscuri cauzate aproapelui Articolul 223-1 (Ordonanţa nr. Articolul 222-51 închiderea temporară prevăzută de articolul 222-50 duce la suspendarea licenţei de vânzare de băuturi sau a licenţei restaurantului pentru aceeaşi durată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Expunerea directă a aproapelui la un risc imediat de moarte sau de vătămări capabile să provoace o mutilare sau infirmitate permanentă prin încălcarea voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau de regulament se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 8° şi 9° din articolul 131-39.Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Retragerea definitivă a licenţei vânzare a băuturilor sau a licenţei restaurantului. Termenul de preempţiune ala cesteia este suspendat în timpul închiderii. de infracţiunea definită la articolul 223-1. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3°. de către exploatator sau cu complicitatea acestuia. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2° Pedepsele menţionate la 2°. Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. închiderea definitivă prevăzută de articolul 222-50 duce la retragerea definitivă a licenţei de vânzare a băuturilor sau a licenţei restaurantului. infracţiunile definite de aceste articole. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 223-2 117 .

putea s-o acorde fie prin acţiunea sa personală. sau un delict împotriva integrităţii corporale a persoanei. putând să împiedice prin acţiunea sa imediată. Articolul 223-6 (Ordonanţa nr. Delăsarea care a provocat moartea se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţe persoane. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Delăsare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice persoană care. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se abţine voluntar de la asta este pedepsită cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei sau a stării sale fizice sau psihice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amendă de 75000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) împiedicarea voluntară a sosirii ajutorului destinat pentru a scăpa o persoană dintr-un pericol iminent sau pentru a combate o nenorocire ce prezintă un pericol pentru siguranţa persoanelor se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Articolul 223-4 Delăsarea ca a provocat o mutilare sau o infirmitate permanentă se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. Secţiunea 3 : Despre împiedicarea măsurilor de asistenţă şi a omiterii de a sări în ajutor (Ordonanţa nr. în oricare loc. Va fi pedepsită cu aceleaşi pedepse orice persoană care se abţine voluntar să aducă unei persoane aflate în pericol asistenţa pe care.Secţiunea 2 : Despre delăsarea unei persoane în afara stării de apărare Articolul 223-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie acordând ajutor. Articolul 223-7 Articolul 223-2 118 . fără vreun risc pentru sine sau pentru terţe persoane. o crimă.

(Ordonanţa nr. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţi. Articolul 223-9 Articolul 223-2 119 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice persoană care se abţine voluntar să ia sau să provoace măsurile care permit. Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de din articolul articolul 131-38. 94 Monitorul Oficial din 11 august 2004) Practicarea sau punerea unei persoane să practice asupra unei alte persoane o cercetare biomedicală fără să fi primit consimţământul liber. 2004-806 din 9 august 2004 art. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 9 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. Secţiunea 4 : Despre experimentarea asupra persoanei umane Articolul 223-8 (Ordonanţa nr. al titularilor autorităţii părinteşti sau al tutorelui sau al altor persoane. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în cazurile prevăzute de dispoziţiile din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Aceleaşi pedepse se aplică dacă cercetarea biomedicală este practică când consimţământul a fost retras. Dispoziţiile acestui articol nu se aplică la examinarea caracteristicilor genetice ale unei persoane sau la identificarea sa cu amprentele genetice efectuate în scopul cercetării ştiinţifice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. combaterea unei nenorociri capabilă să creeze un pericol pentru securitatea persoanelor se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. autorităţi sau organe desemnate pentru consimţirea cercetării sau pentru autorizarea sa. clar şi expres al celui interesat. (introdus de Legea nr. 2° 131-39. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 5IV Monitorul Oficial din 7 august 2004) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° menţionate Pedeapsa menţionată la 1° din articolul 131-39 pentru infracţiunile prevăzute la articolele 223-5 şi 223-6. 2004-800 din 6 august 2004 art.

2° Pedepsele menţionate 1 articolul 131-39. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea sinuciderii aproapelui se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro dacă provocarea a fost urmată de sinucidere sau de o tentativă de sinucidere. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. de infracţiunea definită la articolul 223-8. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 223-14 Articolul 223-2 120 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă victima infracţiunii definită în alinatul precedent este un minor de cincisprezece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 5 : Despre întreruperea ilegală a sarcinii Articolul 223-10 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreruperea sarcinii fără consimţământul celui interesat se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amendă de 75000 euro. Secţiunea 6 : Despre provocarea sinuciderii Articolul 223-13 (Ordonanţa nr.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.

Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 223-2 121 . de infracţiunile definite în această secţiune. 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Propaganda sau publicitatea. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2° Pedepsele menţionate la 2° şi 9° din articolul 131-39. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. obiectelor sau metodelor preconizate ca mijloace de sinucidere se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. 10 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Secţiunea 6 bis : Despre abuzul fraudulos al stării de ignoranţă sau de slăbiciune Articolul 223-15-2 (Legea nr. în favoarea produselor. oricare ar fi modul. dispoziţiile speciale ale legilor care determină aceste materii se aplică în privinţa determinării persoanelor responsabile. Articolul 223-15-1 (introdus de Legea nr. Articolul 223-15 Dacă delictele prevăzute de articolele 223-13 şi 223-14 sunt comise prin presa scrisă sau audiovizuală.(Ordonanţa nr. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 750000 euro. pentru o durată de cel mult cinci ani. pentru o durată de cel mult cinci ani. Articolul 223-2 122 . 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . fie a unei persoane al cărei vulnerabilitate specială. 2° Interdicţia. unei boli. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 6° Interdicţia. datorită vârstei. (introdus de Legea nr. 5° Interdicţia sejurului. este evidentă şi cunoscută de autor. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. Articolul 223-15-4 (introdus de Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131 -27. civile şi de familie. menţinerea sau exploatarea supunerii psihologice sau fizice a persoanelor care participă la aceste activităţi. de infracţiunea definită în această secţiune. a unităţilor sau a uneia sau mai multe unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea fondurilor de către cei ce sunt autorizaţi. 3° închiderea. Dacă infracţiunea este comisă de conducătorul de fapt sau de drept al unui grup care realizează activităţi ce au ca scop sau ca efect crearea. infirmităţi. pentru a conduce acest minor sau această persoană la un act sau o abţinere care îi aduc grave prejudicii. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. fie a unei persoane în stare de supunere psihologică sau fizică ce rezultă din exercitarea de presiuni grave sau reiterate sau de tehnici pentru alterarea judecăţii sale. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă.Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro abuzul fraudulos al stării de ignoranţă sau al situaţiei de slăbiciune fie a unui minor. 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele fizice vinovate de delictul prevăzut în această secţiune primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.

223-8. Secţiunea 7 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 223-16 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-3 până la 223-8. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27 pentru o durată de cel mult cinci ani. în cazurile prevăzute de articolul 223-8. în cazurile prevăzute la articolele 223-13 şi 223-14. 223-10 până la 223-14 primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia. 223-4. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. a acestor documente . vizuale sau sonore ce au servit la realizarea infracţiunii. civile şi de familie.Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3° închiderea definitivă sau pentru o durată de cel mult cinci ani a uneia. totală sau parţială. poate fi pronunţată şi excluderea pieţelor publice cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. 223-10 până la 223-14 primesc şi interdicţia drepturilor civice. jurisdicţia poate să ordone în plus distragerea. Articolul 223-17 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 223-3. de a exercita o activitate profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. pot fi luate sau confiscate documentele scrise. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 223-2 123 . 2° Confiscarea definită la articolul 131-21 . a mai multor sau a ansamblului de unităţi ai întreprinderii ce a servit la comiterea infracţiunea. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39.

a permisului de conducere. dacă el este proprietarul. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. pentru o durată de cel mult un an. 5° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. dacă delictul a fost comis cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. obligaţia de atingere. 5 VIII. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. art. 3° Suspendarea. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. pentru o durată de cel mult cinci ani. pentru o durată de cel mult cinci ani. de a deţine sau de a purta o armă autorizată. şi poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. pentru o durată de cel mult cinci ani. 124 . 7° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. pe cheltuiala lor. 6 VII Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolul 223-1 primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. 2° Interdicţia. nici chiar parţial. imobilizarea.(Legea nr. 6° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani.

pentru o durată de cel mult cinci ani. dacă el este proprietarul. Articolul 224-2 Infracţiunea prevăzută la articolul 224-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă victima a suferit o mutilare sau o infirmitate permanentă provocată voluntar sau rezultând fie din condiţiile de detenţie. Totuşi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Arestarea. se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. Secţiunea 1 : Despre răpire şi sechestrare Articolul 224-1 (Ordonanţa nr. pedeapsa este de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 223-20 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-1 şi 223-8 primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. dacă persoana deţinută sau sechestrată este eliberată voluntar înainte de a şaptea zi după ziua perceperii sale. în afară de pedepsele menţionate de aceste articole. confiscarea automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. deţinerea sau sechestrarea unei persoane.Articolul 223-18 8° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. Articolul 223-19 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-10 şi 223-11 primesc. cu excepţia cazurilor prevăzute de articolul 224-2. fără ordin de la autorităţile constituite şi în afara cazurilor prevăzute de lege. de a exercita o activitate de matură medicală sau paramedicală. luarea. fie dintr-o privare de alimente sau de îngrijiri. 125 . Ea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este precedată sau însoţită de torturi sau acte de barbarie sau dacă este urmată de moartea victimei. interdicţia.

se pedepseşte cu Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică în cazurile prevăzute de acest articol. pedeapsa este de zece ani închisoare. Cu excepţia cazurilor prevăzute în articolul 224-2.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. fie pentru a obţine execuţia unui ordin sau a unei condiţii. deţinută sau sechestrată a fost ostatic fie pentru pregătirea sau facilitarea comiterii unei crime sau a unui delict. cu excepţia cazului dacă victima sau una don victime a suferit una din atingerile aduse integrităţii sale fizice menţionate în articolul 224-2. Articolul 224-3 (Legea nr. infracţiunea prevăzută de articolul 224-1 treizeci de ani închisoare penală. luată. fără ca ordinul sau condiţia să fi fost executat. se pedepseşte cu Articolul 224-5 Dacă victima unei crime din cele prevăzute în articolele 224-1 până la 224-4 este un minor de cincisprezece ani. 2004-204 din 9 martie 2004 art. fie pentru favorizarea fugii sau pentru asigurarea impunităţii autorului sau complicelui unei crime sau unui delict. Dacă persoana arestată. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. Articolul 224-5-1 (introdus de Legea nr. în special plata unei răscumpărări. 6 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea prevăzută de articolul 224-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă este comisă în ceea ce priveşte mai multe persoane. 12 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 126 . Totuşi. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. 2004-204 din 9 martie 2004 art. dacă persoana deţinută sau sechestrată sau toate persoanele deţinute sau sechestrate sunt eliberate voluntar în termenul prevăzut de cel de-al treilea aliniat din articolul 224-1. pedeapsa este de zece ani închisoare dacă persoana prinsă ca ostatic în condiţiile definite în primul aliniat este eliberată voluntar înainte de a şaptea zi după cea a perceperii sale. pedeapsa este de închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea douăzeci de ani închisoare penală.

a permis evitarea morţii victimei identificarea. a unui vas sau orice mijloc de transport la bordul cărora persoanele au luat loc. vase sau a oricărui mijloc de transport Articolul 224-6 Luarea în stăpânire sau control prin violenţă sau ameninţare a unei aeronave. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. şi a unei platforme fixe situate pe platoul continental. pedepsele sunt amenda de 1 000 000 Euro şi: 1° Treizeci ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală. Infracţiunea definită la articolul 224-6 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este însoţită de torturi sau de acte de barbarie dacă duce la moartea uneia sau mai multor persoane. 2004-204 din 9 martie 2004 art. se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. a celorlalţi autori sau complici. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă.Articolul 223-18 Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. şi Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. 2° închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. a celorlalţi autori sau complici. Articolul 224-8 127 . 6 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dacă infracţiunile prevăzute de primul aliniat al articolului 224-1 şi de articolele 224-2 până la 224-5 sunt comise în bandă organizată. dacă este cazul. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. Primele două aliniate din articolul 132-23 se aplică acestei infracţiuni. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică în cazurile prevăzute la 1° şi 2°. dacă este cazul. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Secţiunea 2 : Despre deturnarea de aeronave. Articolul 224-5-2 (introdus de Legea nr. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală.

92-1336 din 16 decembrie 1992 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. dacă este cazul. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală. de a compromite cu bună ştiinţă securitatea unei aeronave în zbor sau a unui vas se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 224-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia.(Legea nr. Tentativa infracţiunii prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 128 . dacă este cazul. a celorlalţi autori sau complici. şi Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei crime din cele prevăzute în această secţiune este redusă la jumătate dacă. 2° Interdicţia. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 12 IX Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. de a deţine sau a purta o armă autorizată. civile şi de familie . 2004-204 din 9 martie 2004 art. 359 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a permis încetarea infracţiunii sau evitarea ca infracţiunea să provoace moartea unui om sau infirmitate permanentă şi identificarea. Articolul 224-8-1 (introdus de Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 3° Interdicţia. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă. a drepturilor civice. a permis evitarea morţii victimei identificarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta oricărei persoane de a comunica o informaţie falsă. a celorlalţi autori sau complici. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26.

sexului. handicapului. aspectului lor fizic. rasă sau religie determinată. 2004-204 din 9 martie 2004 art. moravurilor. opiniilor politice. reală sau bănuită. numelui de familie. sănătăţii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. aspectului fizic. 1 Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. Articolul 225-2 (Legea nr. rasă sau religie determinată a membrilor sau a anumitor membri ai acestor persoane juridice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sexului. 2002-303 din 4 martie 2002 art. 1 Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2001) (Legea nr. orientării lor sexuale. 2001-1066 din 16 noiembrie 2001 art. comisă cu privire la o persoană fizică sau juridică. apartenenţei sau neapartenenţei. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro dacă înseamnă: 1° Refuzarea furnizării unui bun sau unui serviciu . 411 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Discriminarea definită la articolul 225-1. situaţiei familiale. sănătăţii de. 2001-1066 din 16 noiembrie 2001 art. 3° Refuzarea angajării.Secţiunea 1: Discriminări Articolul 225-1 (Legea nr. 2° împiedicarea exercitării normale a unei activităţi economice. handicapului. vârstei. naţiune. caracteristicilor genetice. caracteristicilor genetice. la o etnie. situaţiei familiale. opiniilor lor politice. orientării sexuale. naţiune. reală sau bănuită. Articolul 224-7 129 . sancţionării sau licenţierii unei persoane . moravurilor. la o etnie. 4 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Constituie o discriminare orice distincţie făcută între persoanele fizice din cauza originii lor. Constituie de asemenea o discriminare orice distincţie făcută între persoanele juridice din cauza originii. apartenenţei sau neapartenenţei lor. activităţilor sindicale. 4° Subordonarea furnizării unui bun sau serviciu Ia o condiţie temeinică asupra unui din elementele vizate la articolul 225-1 . activităţilor lor sindicale. numelui de familie. vârstei.

aceste discriminări nu se pedepsesc cu pedepsele prevăzute în articolul anterior dacă se bazează se luarea în consideraţie a testelor genetice predictive ce au ca obiect o boală care nu est încă declarată sau o predispoziţie genetică la o boală.5° Subordonarea unei oferte de angajare. Articolul 225-3 (Legea nr. de infracţiunile definite la articolul 225-2. 3°. 3° Discriminărilor bazate. 6° Refuzarea acceptării unei persoane într-unui din stagiile vizate la 2° din articolul L. 5°. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau o concediere bazată pe inaptitudinea constatată medical fie în cadrul titlului IV din cartea II din codul muncii. Dacă refuzul discriminatoriu prevăzut la l°este comis într-un loc public primitor sau în scopul de a interzice accesul. condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2° Discriminărilor bazate pe starea sănătăţii sau pe handicap. pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro. 412-8 din codul securităţii sociale. 2° Pedepsele menţionate la 2°. 8° şi 9° din articolul 131-39. 4 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Dispoziţiile articolului anterior nu se aplică: 1° Discriminărilor bazate pe starea sănătăţii. riscurilor ce aduc atingere integrităţii fizice a persoanei sau riscurilor de incapacitate de muncă sau invaliditatea. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . conform dispoziţiilor din codul muncii sau legilor cu dispoziţii statutare privind funcţia publică. Articolul 225-4 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. fie în cadrul legilor ce au dispoziţii statutare cu privire la funcţia publică. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. pe sex dacă apartenenţa sau neapartenenţa la unul din sexe constituie. 130 . 4°. dacă constau din operaţii ce au ca obiect prevenirea şi acoperirea riscului deces. în domeniul angajării. unei cereri de stagiu sau a unei perioade de formare la o condiţie temeinică asupra unuia din elementele vizate la articolul 225-1 . 2002-303 din 4 martie 2002 art. Totuşi.

Secţiunea 1 bis : Despre traficul cu fiinţe umane Articolul 225-4-1 (introdus de Legea nr. 7° Prin folosirea de ameninţări. de exploatare a cerşetoriei. este evidentă sau cunoscută de autor. violenţe sau manevre ce vizează pe cel interesat. transportarea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. agresiune sau atingeri sexuale. datorită vârstei. Traficul de fiinţe umane se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. recrutarea unei persoane. a unei reţele de telecomunicaţii. 3° în privinţa mai multor persoane. unei boli. Articolul 224-7 131 . 4° în privinţa unei persoane care se afla pe teritoriul Republicii sau la sosirea pe teritoriul Republicii. în schimbul unei remuneraţii sau a oricărui alt fel de avantaj sau promisiunea unei remuneraţii sau avantaj. 2003-239 din 18 martie 2003 art. fie pentru a permite comiterea împotriva acestei persoane infracţiuni de proxenetism. 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Traficul cu fiinţe umane este. chiar şi neidentificat. infirmităţi. fie pentru a constrânge această persoană să comită orice crimă sau delict. cazarea sau primirea. 5° Dacă persoana a fost pusă în legătură cu autorul faptelor graţie utilizării. condiţii de muncă sau de cazare contrare demnităţii sale. pentru a o pune la dispoziţia unui terţ. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. familia sa sau persoană fiind în legătură obişnuită cu acesta. constrângeri. 6° în circumstanţele care expun direct persoana în privinţa căreia infracţiunea este comisă la un risc imediat de moarte sau vătămare care poate să provoace o mutilare sau o infirmitate permanentă . Articolul 225-4-2 (introdus de Legea nr. transferarea. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută în articolul 225-4-1 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1 500 000 Euro dacă este comisă : 1° In privinţa unui minor.

32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută la articolul 225-4-1 comisă recurgând la torturi sau la acte de barbarie se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 4 500 000 Euro. 2003-239 din 18 martie 2003 art. prin funcţiile sale. Articolul 225-4-6 (introdu de Legea nr. 9° De către o persoană numită să participe. dacă această crimă sau delict este însoţită de circumstanţe agravante. 2003-239 din 18 martie 2003 art. infracţiunea de trafic de fiinţe umane se pedepseşte cu pedepse ataşate la crimele sau delictele de care autorul a luat cunoştinţă şi. la lupta contra traficului sau menţinerii ordinii publice. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) 132 . natural sau adoptiv al persoanei victimei infracţiunii prevăzute la articolul 225-4-1 sau de către o persoană care are autoritate asupra ei sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale io conferă. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Dacă crima sau delictul care a fost comis sau care trebuia să fie comis împotriva persoanei victimei infracţiunii de trafic de fiinţe umane se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată mai mare decât cea a închisorii dată în aplicarea articolelor 225-4-1 până la 225-4-3. Articolul 225-4-3 (introdus de Legea nr. Articolul 225-4-4 (introdus de Legea nr. Articolul 225-4-5 (introdus de Legea nr.8° De către un ascendent legitim. 2003-239 din 18 martie 2003 art. de pedepse ataşate singurelor circumstanţe agravante de care a luat cunoştinţă. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută la articolul 225-4-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 3 000 000 Euro dacă este comisă în bandă organizată. 2003-239 din 18 martie 2003 art.

se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda ed 750 000 Euro. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39. Articolul 225-4-7 (introdus de Legea nr. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 12 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană ca a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. dacă este cazul. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Neputinţa justificării resurselor corespunzând modului său de viaţă. a celorlalţi autori sau complici. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Tentativa delictelor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. de infracţiunile prevăzute în această secţiune. aceasta este de douăzeci de ani. Articolul 225-4-9 (introdu de Legea nr. dacă este cazul. a celorlalţi autori sau complici. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane victime sau autori ai infracţiunilor prevăzute la articolele 225-4-1 până la 225-4-6. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. Articolul 225-4-8 (introdus de Legea nr. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. Articolul 224-7 133 .

asistarea sau apărarea prostituţiei aproapelui. 2° Facilitatea pentru un proxenet a justificării resurselor fictive .Secţiunea 2 : Despre proxenetism şi infracţiunile rezultante Articolul 225-5 (Legea nr. 134 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. control. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Este asimilată cu proxenetismul şi pedepsită cu pedepsele prevăzute de articolul 225-5 oricare din faptele de mai jos realizate de orice persoană în orice mod: 1° Intermedierea între două persoane din care una practică prostituţia şi cealaltă exploatează sau recompensează prostituţia aproapelui. 4° împiedicarea acţiunii de prevenire. împărţirea produselor sau primirea subvenţiilor unei persoane care obişnuieşte să practice prostituţia. Articolul 225-6 (Legea nr. antrenarea sau deturnarea unei persoane în vederea prostituţiei sau exercitarea asupra acesteia a unei presiuni pentru a se prostitua sau a continua să se prostitueze. 2° Obţinerea de profit din prostituţia aproapelui. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. Proxenetismul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 3° Angajarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Neputinţa justificării a resurselor ce corespund modului său de viaţă trăind cu o persoană care practică de obicei prostituţia sau fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce practică prostituţia. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul este una din următoarele fapte realizate de orice persoană în orice mod: 1° Ajutarea. asistenţă sau reeducare realizată de organismele calificate în privinţa persoanelor aflate în pericol de prostituţie sau care practică prostituţia. 60 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr.

este evidentă sau cunoscută de autor. infirmităţi. 10° Graţie utilizării. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 6° De către o persoană chemată să participe. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. fără să constituie o bandă organizată. 9° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice. datorită vârstei. 5° De către un ascendent legitim. 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. Articolul 225-7-1 (Legea nr. 8° Prin utilizarea constrângerii. violenţelor sau manevrelor. natural sau adoptiv al persoanei care se prostituează sau de către o persoană care are autoritate asuprea acesteia sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. la lupta contra prostituţiei. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. la protecţia sănătăţii sau la păstrarea ordinei publice. 4° în privinţa unei persoane care a fost incitată să practice prostituţia fie în afara teritoriului Republicii. 2003-239 din 18 martie 2003 art. fie la sosirea pe teritoriul Republicii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 7° De către o persoană care poartă o armă asupra sa. a unei reţele de telecomunicaţii. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Articolul 224-7 135 . 3° în privinţa mai multor persoane . unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. unei boli.Articolul 225-7 (Legea nr. prin funcţiile sale. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1500000 euro dacă este comis : 1° în privinţa unui minor .

(Legea nr. administrarea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul comis recurgând la torturi sau acte de barbarie se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 4500000 euro. art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. finanţarea sau contribuirea la finanţarea unei unităţi de prostituţie . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Articolul 225-8 (Ordonanţa nr. exploatarea. Articolul 225-9 136 . 51 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro una din următoarele fapte. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul prevăzute în articolul 225-7 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 3000000 euro dacă este comis în bandă organizată. Articolul 225-10 (Ordonanţa nr. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 3000000 euro dacă este comis în privinţa unui minor de cincisprezece ani. dirijarea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 50 1°. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. acţionând direct sau de o persoană interpusă: 1° Deţinerea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. punerea în funcţiune. 2003-239 din 18 martie 2003 art. realizate de orice persoană. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr.

în orice fel. dacă este cazul. administrarea. 12 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. Articolul 225-10-1 (introdus de Legea nr. aceasta este de douăzeci ani. 137 . Articolul 225-11 (Legea nr. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3° Vinderea sau punerea la dispoziţia uneia sau mai multor persoane a locurilor sau plasamentelor neutilizate de public. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. dirijarea. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 50 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Acţiunea. exploatarea. a celorlalţi autori sau complici. a celorlalţi autori sau complici. finanţarea sau contribuirea la finanţarea unei unităţi deschisă publicului sau utilizată de public. prin orice fel de mijloc. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Articolul 225-11-1 (introdus de Legea nr. inclusiv printr-o atitudine chiar pasivă. punerea în funcţiune. a unor automobile de orice natură ştiind că acestea vor practica prostituţia. dacă este cazul.2° Deţinerea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute la 1° şi 2° din acest articol. închirierea sau punerea la dispoziţia uneia sau mai multor persoane. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 4° Vinderea. de a racola public aproapele în vederea incitării relaţiilor sexuale în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie se pedepseşte cu două luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. acceptarea sau tolerarea în mod obişnuit a faptului ca una sau mai multe persoane practică prostituţia în interiorul unităţii sau a anexelor sale sau căutând clienţi în vederea prostituţiei. ştiind că acestea vor practica prostituţia .

inclusiv în mod ocazional. Secţiunea 2 bis : Despre recurgerea la prostituţie a minorilor sau persoanelor foarte vulnerabile Articolul 225-12-1 (Legea nr. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2003-239 din 18 martie 2003 art. acceptarea sau obţinerea. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse solicitarea. dacă această persoane prezintă o vulnerabilitate specială. 2003-239 din 18 martie 2003 art. în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie. a relaţiilor de natură sexuală din partea unui minor care practică prostituţia. acceptarea sau obţinerea. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 4° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Solicitarea. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. inclusiv în mod ocazional. de infracţiunile definite la articolele 225-5 până la 225-10. 138 . a relaţiilor sexuale din partea unei persoane care practică prostituţia. 2003-239 din 18 martie 2003 art. datorită unei boli. 2002-305 din 4 martie 2002 art. în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie. Articolul 225-12-2 (Legea nr. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. 50 3°. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . 5° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro: 1° Dacă infracţiunea este comisă în mod obişnuit sau în privinţa mai multor persoane .(Legea nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. evidentă sau cunoscută de autor. infirmităţi. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 50 3°.

în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. obişnuit pe teritoriul francez. legea franceză se aplică prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile din a doua frază a articolului 113-8 nu se aplică. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. Articolul 225-12-4 (Legea nr. de infracţiunile definite în această secţiune. 3°. 3° Dacă faptele sunt comise de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă.Articolul 225-12 2° Dacă persoane a fost pusă în legătură cu autorul faptelor graţie utilizării. 4°. 8° şi 9° din articolul 131-39. Articolul 225-12-3 (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2° Pedepsele menţionate la 2°. 50 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 50 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) în cazul în care delictele prevăzute de articolele 225-12-1 şi 225-12-2 sunt comise în străinătate de către un francez sau de către o persoană ce îşi are domiciliu. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 2002-305 din 4 martie 2002 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. 5°. 139 . Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani. a unei reţele de comunicaţie.

antrenarea sau deturnarea în scopul îmbogăţirii personale a unei persoane în vederea practicării unui serviciu printr-un dar pe vale publică. antrenarea sau deturnarea unei persoane în vederea practicării cerşetoriei. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei este una din următoarele fapte realizate de orice persoană în orice mod: 1° Organizarea cerşetoriei aproapelui în vederea câştigării de profit. infirmităţi. Este asimilată cu exploatarea cerşetoriei fapta de a nu putea justifica resursele corespunzătoare modului său de viaţă exercitând o influenţă. datorită vârstei. Exploatarea cerşetoriei se pedepseşte cu trei ani închisoare şi au amenda de 45 000 Euro. 3° Angajarea. permanentă sau nu. este evidentă sau cunoscută de autor. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro dacă este comisă : 1° în privinţa unui minor. 4° Angajarea. 2° Câştigarea de profit din cerşetoria aproapelui. 3° în privinţa mai multor persoane. 2003-239 din 18 martie 2003 art.Secţiunea 2 ter : Despre exploatarea cerşetoriei Articolul 225-12-5 (introdus de Legea nr. 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. unei boli. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. sau exercitarea asupra ei a unei presiuni pentru ca ea să cerşească sau să continue cerşetoria. 140 . împărţirea beneficiilor sau primirea câştigurilor unei persoane care practică de obicei cerşetoria. Articolul 225-12-6 (introdus de Legea nr. asupra uneia sau mai multor persoane ce practică cerşetoria sau fiind în relaţie obişnuită ci aceasta sau cu acestea din urmă.

2003-239 din 18 martie 2003 art. fie la sosirea pe teritoriul Republicii. Secţiunea 3 : Despre condiţiile de muncă şi cazare contrare demnităţii persoanei Articolul 225-13 (Ordonanţa nr. a cărei vulnerabilitate sau stare de dependinţă sunt evidente sau cunoscute de autor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 5° De către un ascendent legitim. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei aproapelui se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1 500 000 Euro dacă este comisă în bandă organizată. Articolul 225-14 (Ordonanţa nr.Articolul 225-12 4° în privinţa unei persoane care a fost incitată să practice cerşetoria fie în afara teritoriului Republicii. 6° Cu utilizarea constrângerii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. furnizarea de servicii neretribuite sau în schimbul unei retribuţii fără legătură cu importanţa muncii realizate se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. 34 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) 141 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. asupra familiei sale sau asupra unei persoane care este de obicei în relaţie cu aceasta. fără ca acestea să constituie o bandă organizată. natural sau adoptiv al persoanei care cerşeşte sau de către o persoană care are autoritatea asupra ei sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. violenţelor sau manevrelor asupra persoanei care practică cerşetoria. 7° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autori sau de complici. 2003-239 din 18 martie 2003 art. (introdus de Legea nr. 33 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Obţinerea de la o persoană.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 36 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pentru aplicarea articolelor 225-13 şi 225-14. 35 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunile definite la articolele 225-13 şi 225-14 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 200000 euro dacă sunt comise în privinţa mai multor persoane. 98-657 din 29 iulie 1998 art. Dacă sunt comise în privinţa mai multor persoane printre care figurează unul sau mai mulţi minori. 2003-239 din 18 martie 2003 art. la condiţii de muncă sau cazare incompatibile cu demnitate umană se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. Articolul 225-15-1 (introdus de Legea nr. se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 225-16 (Legea nr. se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 200 000 Euro. Dacă sunt comise în privinţa unui minor. minorii sau persoanele care au fost victime ale faptelor descrise de aceste articole la sosirea lor pe teritoriul francez sunt considerate ca persoane vulnerabile sau în situaţia de dependinţă. 2003-239 din 18 martie 2003 art.Supunerea unei persoane. Articolul 225-15 (Ordonanţa nr. a cărei vulnerabilitate sau stare de dependenţă sunt evidente sau cunoscute de autor. 124 Monitorul Oficial din 31 iulie 1998) 142 .

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 225-16-1 se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă este comisă asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. împotriva voinţei sale sau nu. ameninţări sau atingeri sexuale. să suporte sau să comită acte umilitoare sau degradante la manifestaţiile sau reuniunile restrânse în mediul şcolar şi socio-educativ se pedepseşte puni cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In afară de cazurile de violenţe. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal de infracţiunile definite în acest subtitlu. Articolul 225-16-2 (Legea nr. punerea de către o persoană a aproapelui. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 3 bis : Despre farsele făcute noilor veniţi Articolul 225-16-1 (Legea nr. unei boli. de infracţiunile definite la articolele 225-13 până la 225-15. 143 . este evidentă sau cunoscută de autor. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 3° Confiscarea fondurilor de comerţ destinat cazării persoanelor şi servind comiterii infracţiunii prevăzute la articolul 225-14. datorită vârstei. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131 -39 . infirmităţi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Articolul 225-18 (Ordonanţa nr. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . prin orice fel de mijloc. a cavourilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pedepsele sunt de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro pentru infracţiunile definite în primele două aliniate din 144 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 225-16-3 (introdus de Legea nr. mormintelor sau monumentelor ridicate în memoria celor decedaţi se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. prin orice fel de mijloc. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Violarea sau profanarea. a persoanelor decedate la o etnie. de infracţiunile comise la manifestaţiile sau reuniunile restrânse în mediul şcolar şi socio-educativ prevăzute de articolele 225-16-1 şi 225-16-2. naţiune. reale sau bănuite. rasă sau religie determinată. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 98-468 din 17 iunie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dacă infracţiunile definite în articolul precedent au fost comise din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. Secţiunea 4 : Atingeri aduse respectului datorat celor decedaţi Articolul 225-17 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice atingere adusă integrităţii cadavrului. Pedeapsa este de doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro dacă infracţiunile definite în aliniatul precedent au fost însoţite de atingerea adusă integrităţii cadavrului. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.

44 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1 şi 3 din acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor prevăzute la 2° şi 3° din articolul 131-26 pentru o durată de cel mult cinci ani. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 2° Pedepsele menţionate la 1° până la 9° din articolul 131-39.articolul 225-17 şi de cinci ani închisoare şi amenda până la 75000 euro pentru cea definită în ultimul aliniat din acest articol. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 145 . Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . a unuia sau mai multor sau a unui ansamblu de unităţi aparţinând persoanei condamnate. 3° Pedeapsa menţionată la 1° la articolul 131-39 pentru infracţiunile definite de articolul 225-18. 98-657 din 29 iulie 1998 art. pentru o durată de cel mult cinci ani sau cu titlu definitiv. 124 Monitorul Oficial din 31 iulie 1998) (Legea nr. Articolul 225-18-1 (introdus de Legea nr. Secţiunea 5 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 225-19 (Legea nr. 3° închiderea. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 11 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în articolele 225-17 şi 225-18. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

fie cu titlu definitiv.4° Excluderea de pe pieţele publice cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. unităţile deschise publicului sau utilizate de public enumerate în decizia de condamnare. 2 şi 2 ter din acest capitol. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 2 bis şi 2 ter din acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 5° Interdicţia. pentru o durată de cel mult cinci ani. 4° Interdicţia de a exploata. fie pentru o durată de cel mult zece ani. de a deţine sau de a purta o armă autorizată. 2. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 64 L 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. direct sau indirect. (Legea nr. 6° Obligaţia de atingere a unui stagiu de cetăţenie. de a părăsii teritoriul Republicii. 2° Interdicţia de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. 3° Interdicţia sejurului. civile şi de familie. 2" Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1 bis. Articolul 225-20 146 . Articolul 225-21 (Legea nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la secţiunile 1 bis. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . pentru o durată de cel mult cinci ani. 6° Interdicţia. 5° Confiscarea fondurilor de comerţ destinate cazării persoanelor şi servind la comiterea infracţiunii prevăzute de articolul 225-14 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. Secţiunea 6 : Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolul 225-10 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Retragerea definitivă a licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant. 641. de a fi angajat cu orice fel de titlu şi de a lua sau păstra o oarecare contribuţie financiară.

2004-204 din 9 martie 2004 art. de orice natură ar fi ele. Termenul de preempţiune al acesteia este suspendat în timpul închiderii. (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Rambursarea cheltuielilor de repatriere a victimei sau victimelor. mobile sau imobile. primesc de asemenea pedeapsa complementară de confiscare a tuturor bunurilor lor sau numai a unei părţi din acestea. 37 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. divizate sau nu. Articolul 225-23 închiderea temporară prevăzută de al treilea aliniat (2°) din articolul 225-22 duce la suspendarea licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant pentru aceeaşi durată. Articolul 225-24 Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 225-5 până la 225-10 primesc şi următoarele: 1° Confiscarea bunurilor mobiliare ce au servit direct sau indirect la comiterea infracţiunii cât şi produsele infracţiunii deţinute de o persoană alta decât persoana ce practică prostituţia. cu excepţia aceleia prevăzută de articolul 225-10-1. a întregii unităţi sau a unor părţi din unitate utilizate în vederea prostituţiei . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 147 . 35 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele fizice şi juridice recunoscute vinovate de infracţiunile prevăzute la secţiunile 1 bis şi 2 din acest capitol.2° închiderea. Secţiunea 1 : Despre atingerea adusă vieţii private Articolul 226-1 (Ordonanţa nr. închiderea definitivă prevăzută la articolul 225-22 duce la retragerea definitivă a licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant. 3° Confiscarea fondului de comerţ.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Introducerea sau deţinerea în domiciliul aproapelui cu ajutorul unor manevre. permit realizarea infracţiunii prevăzute la articolul 226-1 şi care figurează pe listă întocmită în condiţiile stabilite de acelaşi decret. adusă intimităţii vieţii private aproapelui: 1° Captarea. a imaginii unei persoane care se află într-un loc privat. Articolul 225-20 148 . consimţământul acestora este presupus. Articolul 226-3 Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fabricarea. concepute pentru detectarea de la distanţă a conversaţiilor. prin orice fel de procedeu. localizarea sau vânzarea. constrângere. importarea. aducerea sau încuviinţarea aducerii la cunoştinţa publicului sau a unui terţ sau utilizarea în orice mod a vreunei înregistrări sau document obţinut cu ajutorul unuia din actele prevăzute de articolul 226-1. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse păstrarea. când erau în măsură să o facă. ameninţări. în afara cazurilor în care legea o permite. Articolul 226-4 (Ordonanţa nr. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. oferta. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea unei publicităţi în favoarea unui aparat capabil să permită comiterea infracţiunilor prevăzute în articolul 226-1 şi în al doilea aliniat din articolul 226-15 dacă această publicitate constituie o incitare la comiterea acestei infracţiuni.Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro atingerea voluntară. de aparate concepute pentru realizarea operaţiilor ce pot constitui infracţiunea prevăzută de cel de-al doilea aliniat din articolul 226-15 sau care. deţinerea. înregistrarea sau transmiterea. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. expoziţia. Dacă actele menţionate în acest articol au fost îndeplinite la vedere şi cu ştiinţa celor interesaţi fără ca aceştia să se opună. fără consimţământul autorului lor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. înregistrarea sau transmiterea. în absenţa autorizaţiei ministeriale ale căror condiţii de concesiune sunt stabilite prin decretul Consiliului de State. a cuvintelor pronunţate cu titlu privat sau confidenţial. 2° Realizarea. fără consimţământul acesteia. Dacă delictul prevăzut de aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală.

montajul realizat cu cuvintele sau imaginea unei persoane fără consimţământul său. 2° Interdicţia. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35.Tentativa infracţiunilor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. Articolul 226-7 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. de a exercita direct sau indirect activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 226-6 în cazurile prevăzute de articolele 226-1 şi 226-2. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dacă nu este evident că este vorba de un montaj sau dacă nu sunt menţionate acestea în mod expres. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro publicarea. sau a reprezentantului său. prin orice mod. acţiunea publică nu poate fi exercitată decât la plângerea victimei. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . de infracţiunile definite în această secţiune. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. Secţiunea 2 : Despre atingerea adusă reprezentării persoanei Articolul 226-8 (Ordonanţa nr. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 149 .

de infracţiunile definite în articolul 226-10. sau de punere în libertate. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în orice alt caz. devenită definitivă. fie unei autorităţi ce are autoritatea să-i de urmare sau să anunţe autoritatea competentă. a achitare. care declară că realitatea faptei nu este stabilită sau că aceasta nu este imputabilă persoanei denunţate. nu se poate lua o hotărâre în privinţa urmăririlor exercitate împotriva autorului denunţării decât după decizia ce pune capăt definitiv procedurii cu privire la fapta denunţată. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .Dacă delictul prevăzute de aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Denunţarea. fie superiorilor ierarhici sau angajatorului persoanei denunţate. a unei fapte care poate să ducă la sancţiuni judiciare. dacă este adresată fie unui funcţionar din justiţie sau din poliţia administrativă sau judiciară. efectuată prin orice mijloc şi îndreptată contra unei persoane determinate. Falsitatea faptei denunţate rezultă în mod necesar din decizia. Secţiunea 3 : Despre denunţarea calomnioasă Articolul 226-10 (Ordonanţa nr. Articolul 226-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. tribunalul anunţat de urmăririle contra denunţătorului apreciază pertinenţa acuzaţiilor aduse de acesta. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 226-9 Articolele 226-5 şi 226-7 se aplică acestei secţiuni. administrative sau disciplinare şi pe care o ştim inexactă în totalitate sau parţial. Dacă fapta denunţată a făcut loc la urmăriri penale. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 226-11 150 .

de a exercita direct sau indirect activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. la Paris. sexuale sau psihice de orice natură. aduce la cunoştinţa procurorului Republicii maltratările sau privaţiunile pe care le-a constatat. fie din cauza unei funcţii sau a unei misiuni temporare. 11 Monitorul Oficial din 3 ianuarie 2004) Articolul 226-13 nu se aplică în cazurile în care legea impune sau autorizează destăinuirea secretului. 2004-1 din 2 ianuarie 2004 art. acordul său nu este necesar. 98-468 din 17 iunie 1998 art. prefectul poliţiei despre caracterul periculos pentru ei sau pentru aproapele persoanelor care le consultă şi de care ştiu că deţin o armă sau că şi-au manifestat intenţia de a deţine una. medicale sau administrative despre privaţiuni sau maltratări. inclusiv dacă este vorba de atingeri sexuale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Legea nr. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. pe plan fizic sau psihic. cu acordul victimei. de care a avut cunoştinţă şi care au fost aplicate unui minor sau unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei sau incapacităţii sale fizice sau psihice. 89 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) (Legea nr. Paragraful 1: Despre atingerea adusă secretului profesional Articolul 226-13 (Ordonanţa nr. 85 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) (Legea nr. 3° Profesioniştilor din domeniul sănătăţii sau din acţiunea socială care informează prefectul şi. Dacă victima este minoră. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 2003-239 din 18 martie 2003 art. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Articolul 226-11 151 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Destăinuirea unei informaţii cu caracter secret de către o persoană care este depozitara sa fie prin starea socială sau profesie.2° Interdicţia. în plus. Semnalarea autorităţilor competente efectuată în condiţiile prevăzute în acest articol nu poate face obiectul nici unei sancţiuni disciplinare. nu se aplică: 1° Celui care informează autorităţile judiciare. în exercitarea profesiunii sale şi care îi permit să bănuiască că au fost comise unele violenţe fizice. 15 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 2° Medicului care.

226-14 din codul penal se aplică în Noua Caledonie.NOTĂ : Legea 2004-1 din 3 ianuarie 2004 art. în Polynesia franceză şi în insulele Wallis şi Futuna. Paragraful 2 : Despre atingerea adusă secretul corespondenţelor Articolul 226-11 152 . 16: Dispoziţiile articolului L.

inclusiv din neglijenţă. a unei prelucrări care a făcut obiectul uneia din măsurile prevăzute la 2° din I din articolul 45 din legea nr. suprimarea. a corespondenţelor sosite sau nu la destinaţie şi adresate terţilor. chiar prin neglijenţă. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro. la fişiere şi libertăţi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. nerespectarea. deturnarea. chiar şi prin neglijenţă. 2004-801 din 6 august 2004 art. întârzierea sau deturnarea. 153 . 2004-801 din 6 august 2004 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Dacă a realizat sau a pus să se realizeze o prelucrare de date cu caracter personal în condiţiile prevăzute de I sau II din articolul 24 din legea nr. transmise sau primite prin telecomunicaţii sau instalarea aparatelor concepute pentru realizarea acestor interceptări. a normelor simplificate sau de exonerare stabilite în acest scop de Comisia naţională a informaticii şi libertăţilor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse interceptarea. sau luarea frauduloasă la cunoştinţă despre ele. (introdus de Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus. comisă cu rea voinţă. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Deschiderea. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică. comisă cu rea voinţă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. a corespondenţelor emise. utilizarea sau divulgarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 226-15 (Ordonanţa nr. a prelucrărilor de date cu caracter personal fără să fie respectate formalităţile prealabile punerii lor în operă prevăzute de lege se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. Secţiunea 5 : Atingeri aduse drepturilor unei persoane rezultate din fişiere sau prelucrări informatice Articolul 226-16 (Legea nr. 360 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr.

14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Colectarea de date cu caracter personal printr-un mijloc fraudulos. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-801 din 6 august 2004 art. 154 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Articolul 226-15 (Ordonanţa nr. 2004-801 din 6 august 2004 art. 2004-801 din 6 august 2004 art. 94-548 din 1 iulie 1994 art. a unei prelucrări de date cu caracter personal incluzând printre datele pe care poartă numărul de înscriere a persoanelor în repertoriul naţional de identificare a persoanelor fizice. Articolul 226-17 (Ordonanţa nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea sau punerea să se realizeze a unei prelucrări de date cu caracter personal fără Articolul 226-18 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în afară de cazurile în care prelucrarea a fost autorizată în condiţiile prevăzute de legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus. neloial sau ilicit se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro amendă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4 Monitorul Oficial din 2 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea sau punerea să se realizeze. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-16-1 (introdus de Legea nr.

Articolul 226-19 (Ordonanţa nr. 2004-801 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.punerea în operă a măsurilor prescrise la articolul 34 din legea nr. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea unei prelucrări de date cu caracter personal cu privire la o persoană fizică în ciuda opunerii acestei persoane. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. sau dacă această opunere se bazează pe motive legitime. dacă această prelucrare răspunde în scopul prospecţiunii. 2004-801 din 6 august 2004 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 155 . în special comercială. Articolul 226-18-1 (introdus de Legea nr.

a datelor cu caracter personal care. Articolul 226-20 (Legea nr. de cererea de autorizare sau avizare. condamnări sau măsuri de cauţiune. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. punerea sau stocarea în memorie informatică a datelor cu caracter personal cu privire la infracţiuni. 2000-321 din 12 aprilie 2000 art. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro realizarea unei prelucrări: 1° Fără să fi informat individual în prealabil persoanele în contul cărora datele cu caracter personal sunt culese sau transmise despre dreptul lor de acces. rectificare şi opunere. sau apartenenţele sindicale ale persoanelor. în absenţa consimţământului clar şi expres al persoanei. dacă legea o prevede. 2004-801 din 6 august 2004 art. direct sau indirect. sau care sunt legate de sănătatea sau orientarea sexuală a acestora. filozofice sau religioase. fac să apară originile rasiale sau etnice. 2° în ciuda opunerii persoanei respective sau. în afara cazurilor prevăzute de lege.în afara cazurilor prevăzute de lege. sau de declaraţia prealabilă adresată Comisie naţionale a informaticii şi libertăţilor. 156 . opiniile politice. punerea sau stocarea în memorie informatică. 5 Monitorul Oficial din 13 aprilie 2000) 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. statistice sau ştiinţifice a datelor cu caracter personal stocate dincolo de durata menţionată în primul aliniat. statistice sau ştiinţifice în condiţiile prevăzute de lege. în ciuda refuzului exprimat de aceasta în timpul vieţii. prelucrarea în alte scopuri decât istorice. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) în caz de prelucrare de date cu caracter personal având ca scop cercetarea în domeniul sănătăţii. 2004-801 din 6 august 2004 art. sau dacă este vorba de o persoană decedată. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Stocarea datelor cu caracter personal dincolo de durata prevăzută de lege sau regulament. în afară de cazurile prevăzute de lege. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. fără consimţământul expres al celui interesat. Articolul 226-19-1 (introdus de Legea nr. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. de natura datelor transmise şi a destinatarilor acestora. numai dacă această stocare se efectuează în scopuri istorice.

14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta. transmisiei lor sau a oricărei forme de prelucrare. clasării. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta. 2004-801 din 6 august 2004 art. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. realizată de orice persoană ce deţine date cu caracter personal cu ocazia înregistrării. cu ocazia înregistrării. în cazurile prevăzute în cele două aliniate precedente. fără autorizaţia celui interesat. realizată de orice persoană care a adunat. de a aduce aceste date. Articolul 226-22-1 (introdus de Legea nr. 95-116 din 4 februarie 1995 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. a datelor cu caracter personal a cărei divulgare ar avea ca efect atingerea adusă consideraţiei celui interesat sau intimităţii vieţii sale. Divulgarea prevăzută în aliniatul precedent se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro dacă a fost comisă din imprudenţă sau neglijenţă. 2004-801 din 6 august 2004 art. 2004-801 din 6 august 2004 art. transmisiunii lor sau a unei alte forme de prelucrare. clasării. actul reglementar sau decizia Comisie naţionale a informaticii şi libertăţilor ce autorizează prelucrarea automată sau prin declaraţii prealabile punerii în operă a acestei prelucrări. la cunoştinţa unui terţ care nu a re capacitatea de a le primi se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. (Legea nr. urmărirea nu poate fi exercitată decât la plângerea victimei. sau a reprezentantului său legal. 34 Monitorul Oficial din 5 februarie 1995) (Ordonanţa nr.Articolul 226-21 (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 157 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de deturnare a acestor informaţii din finalitatea aşa cum este definită de dispoziţia legislativă.

14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Dispoziţiile articolului 226-19 se aplică prelucrărilor neautomate de date cu caracter personal a căror punere în operă nu se limitează la exercitarea activităţilor exclusiv personale. ştergerea tuturor datelor cu caracter personal sau a unei părţi din acestea ce fac obiectul prelucrării dând locul infracţiunii poate fi ordonată. 7°. 8° şi 9° din articolul 131-39. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 158 . 2° Pedepsele menţionate la 2°. 2004-801 din 6 august 2004 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) în cazurile prevăzute de articolele 226-16 până la 226-22-1. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2004-801 din 6 august 2004 art. 2004-801 din 6 august 2004 art.(Ordonanţa nr. Articolul 226-23 (Legea nr. Membrii şi agenţii Comisiei naţionale a informaticii şi libertăţilor sunt abilitaţi să constate ştergerea acestor date. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 5°. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta. în afara cazurilor prevăzute de lege. Articolul 226-22-2 (introdus de Legea nr. 14II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. 4°. 3°. Articolul 226-24 (Legea nr. de a transfera sau a pune să se transfere date cu caractere personal ce fac obiectul sau sunt destinate să facă obiectul unei prelucrări către un Stat ce nu aparţine Comunităţii europene în încălcarea măsurilor luate de Comisia Comunităţilor europene sau de Comisia naţională a informaticii şi libertăţilor menţionate la articolul 70 din legea nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 6 : Atingeri aduse persoanei ce rezultă din examinarea caracteristicilor sale genetice sau din identificarea prin amprentele sale genetice 159 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr.

fără să-i fi cerut în prealabil consimţământul în condiţiile prevăzute de articolul 16-10 din codul civil. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 4 III. sau în scopuri medicale sau de cercetare ştiinţifică. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro.Articolul 226-25 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Examinarea caracteristicelor genetice ale unei persoane în alte scopuri decât cele medicale sau de cercetare ştiinţifică. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Deturnarea din finalităţile lor medicale sau din cercetarea ştiinţifică a informaţiilor culese cu privire la o persoană prin examinarea caracteristicilor sale genetice se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. art. Articolul 226-26 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 361 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 5 V Monitorul Oficial din 7 august Articolul 226-27 160 .

(Legea nr. Cercetarea identificări cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. Articolul 226-28 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetă sau de instrucţie luată printr-o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare Articolul 226-28 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fie titularul agrementului prevăzut la articolul L. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) 2004) Identificarea unei persoane prin amprentele sale genetice în scopuri medicale sau de cercetare ştiinţifică fără să-i fi obţinut consimţământul în condiţiile prevăzute de articolul 16-11 din codul civil se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţiuni condusă de forţele armate sau formaţiunile corelate. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetă sau de instrucţie luată printr-o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 145-16 din codul sănătăţii publice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 161 .

94-653 din 29 iulie 1994 art. 226-26. 2° Pedepseşte menţionate la 2°. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Tentativa infracţiunilor la articolele 226-25. 2004-800 din 6 august 2004 art. 8° şi 9° din articolul 131-39. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Secţiunea 7 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 226-31 (introdus de Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. de infracţiunile definite în această secţiune. 226-27 şi 226-28 se pedepseşte c aceleaşi pedepse. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 4°. 2005-270 din 24 martie 2005 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 7°. 5°. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 3°. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 162 . 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131 -38 . 2004-800 din 6 august 2004 art. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) (Legea nr. Articolul 226-30 (Legea nr.(Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 93 IIMonitorul Oficial din 26 martie 2005 în vigoare la 1 iulie 2005) Articolul 226-29 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 226-8. Confiscarea aparatelor vizate de articolul 226-3 este obligatorie. 5° în cazul prevăzut de articolele 226-1 până la 226-3.(Legea nr. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. Articolul 227-2 Abandonul unui minor de cincisprezece ani care a dus la o mutilare sau o infirmitate permanentă a acestuia se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . cu condiţia ca circumstanţele abandonului să fi permis asigurarea sănătăţii şi securităţii acestuia. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Abandonul unui minor de cincisprezece ani într-un loc oarecare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Secţiunea 1 : Despre abandonul minorului Articolul 227-1 (Ordonanţa nr. Abandonul unui minor de cincisprezece ani urmat de moartea acestuia se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. 2° Interdicţia de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute la articolul 226-28 şi de tentativa acestor infracţiuni ce au calitatea de expert judiciar sunt de asemenea şterse de pe lista pe care sunt înscrise. 226-15 şi 226-28. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . pentru o durată de cel mult cinci ani. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. Secţiunea 2 : Despre abandonul familiei 163 . 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) 1° Interdicţia drepturilor civice. 94-653 din 29 iulie 1994 art. de a deţine sau purta o armă autorizată. confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau obiectului care este produsul acesteia. civile şi de familie. 3° Interdicţia.

în condiţiile prevăzute la articolul 227-3. Articolul 227-4-1 (introdus de Legea nr. 164 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Neexecutarea. rămânând mai mult de două luni fără să se achite integral de această obligaţie. al unui descendent. legitim. o contribuţie. Articolul 227-4 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană care. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 15000 euro. o contribuţie. Infracţiunile prevăzute de primul aliniat din acest articol sunt asimilate cu abandonurile familiei pentru aplicarea lui 3° din articolul 373 din codul civil. a unei decizii judiciare sau a unei convenţii judiciar omologată ce îi impune să plătească în favoarea unui copil minor.Articolul 227-3 (Ordonanţa nr. VII şi VIII din cartea I din codul civil. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 12 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. subvenţii sau prestaţii de orice natură datorate din cauza uneia din obligaţiile familiale prevăzute de titlurile V. al unui ascendent sau al soţului/soţiei o pensie. VI. de către o persoană. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. subvenţii sau prestaţii de orice natură. nu îşi anunţă creditorul de schimbarea domiciliului într-un termen de o lună de la această schimbare. natural sau adoptiv. este obligată să plătească o pensie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Refuzul pe nedrept de a arăta un copil minor unei persoane care are dreptul să-1 reclame se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană care îşi schimbă domiciliul în altă parte. Articolul 227-6 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. nu îşi anunţă schimbarea domiciliului. 165 . 2° Pedepseşte menţionate la 2° până la 9° din articolul 131-39. copiii săi locuind împreună cu aceasta. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. într-un termen de o lună de la această schimbare. 27 Monitorul Oficial din 6 iulie 1996) (Ordonanţa nr. Secţiunea 3 : Despre atingerile aduse exercitării autorităţii părinteşti Articolul 227-5 (Ordonanţa nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 96-604 din 5 iulie 1996 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. celor care pot exercita în privinţa copiilor un drept de vizită sau de găzduire în virtutea unei sentinţe sau a unei convenţii judiciar omologată.

2° Dacă copilul minor este reţinut pe nedrept în afara teritoriului Republicii. aceste fapte se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 227-9 (Ordonanţa nr. natural sau adoptiv. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană alta decât cele menţionate la articolul 227-7 de a sustrage. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. un copil minor din mâinile celor care îşi exercită autoritatea părintească sau cărora acesta a fost încredinţat sau la care acesta îşi are domiciliul obişnuit. Dacă persoana vinovată de faptele definite de articolele 227-5 şi 227-7 a fost decăzută din autoritatea părintească. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 16 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Faptele definite de articolele 227-5 şi 227-7 se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro: 1° Dacă copilul minor este reţinut mai mult de cinci zile fără cei care au drept să reclame că le-a fost arătat să ştie unde se află. Articolul 227-11 Tentativa infracţiunilor prevăzute la articolele 227-7 şi 227-8 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 166 . fără fraudă sau violenţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sustrage un copil minor din mâinile celor care îşi exercită autoritatea părintească sau cărora acesta a fost încredinţat sau la care acesta îşi are domiciliul obişnuit. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice ascendent legitim. Articolul 227-8 (Ordonanţa nr.Articolul 227-7 (Ordonanţa nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea fie în scop lucrativ. între o persoană care doreşte să adopte un copil şi un părinte care doreşte să-şi abandoneze copilul născut sau care urmează să se nască se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 167 . fie prin dar. într-un scop lucrativ. promisiune. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 227-7 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 4 : Atingeri aduse filiaţiei Articolul 227-12 (Legea nr. a părinţilor sau a unui dintre ei ca să abandoneze un copil născut sau care urmează să se nască se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Intervenirea. 4 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. ameninţare sau abuz de autoritate. 94-653 din 29 iulie 1994 art.

Secţiunea 5 : Despre punerea în pericol a minorilor Articolul 227-15 168 . Tentativa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. simularea sau disimularea care a dus la o atingere a stării civile unui copil se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 7°. 5°. Articolul 227-13 COrdonanţa nr.Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la al doilea aliniat intervenirea între o persoană sau un cuplu ce doreşte să primească un copil sau o femeie care acceptă să poarte sarcina acestui copil în vederea abandonării. Tentativa infracţiunilor prevăzute de al doilea şi al treilea aliniat din acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) înlocuirea voluntară. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. pedepsele sunt dublate. 3°. Articolul 227-14 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 8° şi 9° din articolul 131-39. Dacă aceste fapte au fost comise cu titlu obişnuit sau într-un scop lucrativ. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2° Pedepseşte menţionate la 2°. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . de infracţiunile definite în această secţiune. 4°. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

în scopul solicitării generozităţii trecătorilor. Articolul 227-17 (Ordonanţa nr. îl privează pe acesta de alimente sau de îngrijiri până la compromiterea sănătăţii sale se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. moralităţii sau educaţiei copilului său minor se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 98-1165 din 18 decembrie 1998 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de la obligaţiile sale legale până la compromiterea sănătăţii. Articolul 227-17-1 (Legea nr. 27 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Fapta prin care tatăl sau mama legitimă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. naturală sau adoptivă. securităţii. fără o scuză 169 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 5 Monitorul Oficial din 22 decembrie 1998) (Ordonanţa nr. Constituie în special o privare de îngrijiri ţinerea unui copil mai mic de şase ani pe drumul public sau într-un spaţiu afectat transportului colectiv de călători. se sustrage. fără motiv legitim. nu îl înscrie într-o unitate de învăţământ. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care părinţii unui copil sau orice persoană care îşi exercită autoritatea părintească în privinţa acestuia sau o autoritate de fapt în mod continuu. Articolul 227-16 Infracţiunea definită la articolul precedent se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a dus la moartea victimei.(Ordonanţa nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. natural sau adoptiv sau orice altă persoană ce îşi exercită în privinţa acestuia autoritatea părintească sau care are autoritate asupra unui minor de cincisprezece ani. 44 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Fapta prin care un ascendent legitim. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

de infracţiunile definite în articolele 227-15 până la 227-17-1. în ciuda primirii de către inspectorul academiei nu a luat dispoziţiile necesare pentru ca educaţia din acea unitate să fie conformă cu obiectul instrucţiei obligatorii. şi nu a închis aceste clase se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. cum ar fi cel care este definit de articolul L.(Ordonanţa nr. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. în vecinătatea unei asemenea unităţi. 13 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor de a folosi ilicit stupefiante se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . în ciuda unei primi a inspectorului academiei. în plus. Fapta prin care directorul unei unităţi de învăţământ private fără contrat. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Articolul 227-18-1 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) valabilă. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 5 Monitorul Oficial din 22 decembrie 1998) (Legea nr. (Legea nr. Articolul 227-17-2 (Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 98-1165 din 18 decembrie 1998 art. 96-392 din 13 mai 1996 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. tribunalul poate dispune împotriva acestuia interdicţia de a conduce sau a preda şi de asemenea închiderea unităţii. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 18 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 170 . cu ocazia intrării sau ieşirilor elevilor. 131-10 din codul educaţiei.

cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. în vecinătatea Articolul 227-19 (Legea nr. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. Articolul 227-21 (Legea nr. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. deţine. oferi sau ceda stupefiante se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Articolul 227-18 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 28 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) 171 .2° Pedepseşte menţionate la articolul 131-39. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. în vecinătatea unei asemenea unităţi. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor de a transporta. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor pentru a consuma de obicei şi în exces băuturi alcoolice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

2° Pedepseşte menţionate la articolul 131-39. dacă minorul este provocat să comită de obicei crime sau delicte sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau 172 . Articolul 227-18 Provocarea directă a unui minor pentru a comite o crimă sau un delict se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 17 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 173 . Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de 1 000 000 Euro dacă faptele au fost comise în bandă organizată. 6 VII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Favorizarea sau încercarea de a favoriza corupţia unui minor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. art.(Legea nr. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. în vecinătatea unei asemenea unităţi. Tentativa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 44 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Fapta prin care. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Aceste pedepse sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă minorul este mai mic de cincisprezece ani sau dacă minorul a fost pus în contact cu autorul faptelor datorită utilizării. comisă de o persoană majoră. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Articolul 227-22 (Legea nr. se înregistrează sau se transmite imaginea sau reprezentarea unui minor dacă această imagine sau această reprezentare are un caracter pornografic se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. a unei reţele de telecomunicaţii sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. Articolul 227-23 (Legea nr. 13. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. de a organiza reuniuni cu expuneri sau relaţii sexuale la care asistă sau participă un minor. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 6 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 14 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) educative sau. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. în vederea difuzării. în vecinătatea unei asemenea unităţi. Aceleaşi pedepse se aplică în special faptei. se realizează. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat.

Oferirea sau difuzarea unei asemenea imagini sau reprezentări. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 174 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Dacă infracţiunile prevăzute de acest articol sunt prezentate în presa scrisă sau audiovizuală. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă acest mesaj este susceptibil de a fi văzut sau descoperit de un minor. pentru difuzarea imaginii sau reprezentării minorului cu destinaţia unui public nedeterminat. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Dispoziţiile acestui articol se aplică şi ele imaginilor pornografice ale unei persoane al cărei aspect fizic cel al unui minor. Articolul 227-24 (Ordonanţa nr. cererea importării sau exportării ei. Deţinerea unei asemenea imagini sau reprezentări se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. importarea sau exportarea ei. sau comercializarea unui asemenea mesaj. transportarea. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă a fost utilizată. difuzarea prin orice mijloc şi pe orice fel de suport a unui mesaj cu caracter violent sau pornografic sau în stare să aducă atingere demnităţii umane. dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. o reţea de telecomunicaţii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fabricarea. prin orice fel de mijloc. Infracţiunile prevăzute la al doilea. al treilea şi al patrulea aliniat se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 500 000 Euro dacă sunt comise în bandă organizată. fără să se fi stabilit dacă această persoană avea optsprezece ani în ziua realizării sau înregistrării imaginii. 18 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. Articolul 227-25 (Legea nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Legea nr. 13. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Atingerile sexuale fără violenţă. 2002-305 din 4 martie 2002 art. ameninţare sau surpriză o atingere sexuală asupra persoanei unui minor de cincisprezece ani se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. constrângere. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. a unei reţele de telecomunicaţii. 94-89 din 1 februarie 1994 art. ameninţare sau surpriză asupra unui minor mai mare de cincisprezece ani şi neemancipat prin căsătorie se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro: 175 . 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 3° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . 2° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţiile sale. constrângere. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 227-25 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este comisă de către un ascendent legitim. art. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoane cu autoritate asupra victimei . 95-116 din 4 februarie 1995 art. 15 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Fapta prin care o persoană majoră exercită fără violenţă. 4° Dacă minoail a fost pus în contact cu autorul faptelor graţie utilizării. Articolul 227-27 (Ordonanţa nr. Articolul 227-26 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 121 Monitorul Oficial din 5 februarie 1995) (Legea nr.

1° Dacă sunt comise de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice altă persoane cu autoritate asupra victimei; 2° Dacă sunt comise de către o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţiile sale;

în cazul în care infracţiunile prevăzute de articolele 227-22, 227-23 sau 227-25 până la 227-27 sunt comise în străinătate de către un francez sau de către o persoană ce îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez, legea franceză se aplică prin derogarea de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile din cea de-a doua frază a articolului 113-8 nu se aplică.

Articolul 227-28 Dacă delictele prevăzute de articolele 227-18 până la 227-21 şi 227-23 sunt comise prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.

Articolul 227-28-1 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 20 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998)

(Legea nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002)

Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal, în condiţiile prevăzute de articolul 121-2, de infracţiunile definite în articolele 227-18 până la 227-26. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda, în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 ; 2° Pedepseşte menţionate la 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° şi 9° din articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Secţiunea 6 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice

176

Articolul 227-29 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 21 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998)

Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în articolul acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice, civile şi de familie, în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 ; 2° Suspendarea, pentru o durată de cel mult cinci ani, a permisului de conducere, această suspendare putând fi limitată conducerii în afara activităţii profesionale; 3° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita emiterea unui nou permis timp de cel mult cinci ani; 4° Interdicţia, pentru o durată de cel mult cinci ani, de a părăsi teritoriul Republicii; 5° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia, cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire; 6° Interdicţia, fie cu titlu definitiv, fie pentru o durată de zece ani sau mai mult, de a exercita o activitate profesională sau benevolă implicând un contact obişnuit cu minorii.

Articolul 227-30 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 4 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau de difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35.

Articolul 227-31 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 4 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele vinovate

de infracţiunile definite la articolele 227-22 până la 227-27 pot fi de

Secţiunea 1 : Despre furtul simplu şi furturile agravate

Articolul 311-1

177

asemenea condamnate la o consecinţă socio-judiciar în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8.

Furtul este sustragerea frauduloasă a bunului aproapelui.

Articolul 311-2 Sustragerea frauduloasă de energie în prejudiciul aproapelui este asimilată cu furtul.

Articolul 311-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

Articolul 311-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

(Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 401 Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Furtul se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro:

178

1° Dacă este comis de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice, fără ca acestea să constituie o bandă organizată; 2° Dacă este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public, în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale; 3° Dacă este comis de o persoană care îşi iau pe nedrept calitatea unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ; 4° Dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui fără să ducă la o incapacitate totală de muncă; 5° Dacă este facilitat de starea unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei sale, unei boli, infirmităţi, unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 6° Dacă este comis într-o locuinţă sau într-un loc utilizat sau destinat pentru antrepozitul de fonduri, valori, mărfuri sau materiale, penetrând în locuri prin şiretenie, efracţie sau escaladă ; 7° Dacă este comis într-un automobil destinat transportului de călători în comun sau într-un loc destinat accesului la un mijloc de transport de călători în comun; 8° Dacă este precedat, însoţit sau urmat de un act de distrugere, degradare sau deteriorare; 9° Dacă este comis din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, reală sau bănuită, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată, sau din cauza orientării sale sexuale, reale sau bănuită. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă furtul este comis în două din circumstanţele prevăzute de acest articol. Acestea sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 150000 euro dacă furtul este comis în trei din aceste circumstanţe. septembrie 2002)

Furtul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă este comis de o persoană majoră cu ajutorul unuia sau mai multor minori, acţionând ca autori sau complici. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă persoana majoră este ajutată de unul sau mai mulţi minori mai mici de treisprezece ani.

Articolul 311-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui, ducând la o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile.

Articolul 311-4-1

179

Articolul 311-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Furtul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 311-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de 150000 euro dacă este comis fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme, fie de către o persoană ce poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 311-9 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Articolul 311-4-1

180

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul în bandă organizată se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro. Se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui.

181

Se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este comis fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme, fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

Articolul 311-9-1 (introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 12 XII Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Orice persoane care a încercat să comită un furt în bandă organizată prevăzut de articolul 311-9 este scutită de pedeapsă dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unui furt în bandă organizată este redusă pe jumătate dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis de încetarea infracţiunii în curs sau evitarea ca infracţiunea să nu ducă la moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici.

Articolul 311-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la l ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat fie de violenţe ducând la moarte, fie de torturi sau de aceste de barbarie. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Constituie, în sensul articolelor 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 şi 311-10, un furt urmat de violenţe furtul în urma căruia violenţele au fost comise pentru favorizarea fugii sau ou asigurarea impunităţii unui autor sau complice.

Secţiunea 2 : Dispoziţii generale

Articolul 311-12

182

2° în prejudiciul soţului său. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 311-14 (Legea nr. Articolul 311-15 183 . 5° Interdicţia sejurului. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 2° Interdicţia. 44 XII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. cu excepţia cazului când soţii sunt separaţi sau autorizaţi să locuiască separat. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. pentru o durată de cel mult cinci ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. în cazurile prevăzute de articolele 311-6 până la 311-10 . 6° Obligaţia de a atinge un stagiu de cetăţenie. această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute la articolele 311-6 până la 311-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 311-3 â 311-5 .Articolul 311-11 Nu poate avea urmări penale furtul comis de o persoană : 1° în prejudiciul ascendentului sau descendentului său. civile şi de familie. Articolul 311-13 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. a unei arme autorizate. 3° Interdicţia de a deţine sau a purta. 2004-204 din 9 martie 2004 art.

ameninţare cu violenţe sau constrângere fie a unei semnături. cu titlu definitiv sau provizoriu în cazurile prevăzute de articolele 311-6 până la 311-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 311-3 până la 311-5 . 3° Pedeapsa menţionată la 8° din articolul 131-39. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . de infracţiunile definite în acest articol. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea este obţinerea prin violenţă.Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Pedepseşte menţionate la 2° din articolul 131-39. fie predarea de fonduri. Articolul 312-2 (Ordonanţa nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 311-6 până la 311-10. fie revelarea unui secret. angajament sau renunţări. de valori sau a unui bun oarecare. Secţiunea 1 : Despre extorcare Articolul 312-1 (Ordonanţa nr. 40II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 184 . Articolul 311-16 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Extorcarea se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. fie pentru o durată de cel mult zece ani. fie cu titlu definitiv. 2000-9J6 din 19 septembrie 2000 art.

naţiune. 185 . însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. a victimei la o etnie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. rasă sau religie determinată. este evidentă sau cunoscută de autor. 3° Dacă este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. 2° Dacă este comisă în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. Articolul 312-3 (Ordonanţa nr. datorită vârstei. sau din cauza orientării sale sexuale. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.Articolul 311-11 Extorcarea se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este precedată. infirmităţi. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. unei boli. reale sau bănuite. reale sau bănuite. Articolul 312-4 (Ordonanţa nr.

dacă este cazul. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. dacă este cazul. Orice persoană care a încercat să comită o extorcare în bandă organizată prevăzută de articolul 312-6 este scutită de pedeapsă dacă. a celorlalţi autori sau complici. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. a celorlalţi autori sau complici. fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Ea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este comisă fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. Ea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Articolul 312-6 (Ordonanţa nr. aceasta este de douăzeci de ani.Articolul 312-5 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este comisă fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. Articolul 312-7 Articolul 312-6-1 186 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea în bandă organizată se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unei extorcări în bandă organizată este redusă pe jumătate dacă. a permis încetarea infracţiunii sau evitarea ca infracţiunea să ducă la moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. Articolul 312-9 Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. în sensul articolelor 312-2. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică infracţiunilor prevăzute de această secţiune.Articolul 312-5 (Ordonanţa nr. însoţită sau urmată de violenţe ducând la moarte. sau de torturi sau de acte de barbarie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Ordonanţa nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 312-6 şi 312-7. 312-4. o extorcare urmată de violenţe extorcarea în urma căreia au fost comise violenţe pentru favorizarea fugii sau asigurarea impunităţii unui autor sau a unui complice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 312-6-1 187 . 6IX Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Neputinţa de a justifica resursele corespunzând felului său de viaţă fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce au comis infracţiunile prevăzute la articolele 312-6 şi 312-7 Articolul 312-8 Constituie. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 312-3. Articolul 312-7-1 (introdus de Legea nr.

65 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Fapta prin care. Şantajul se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. de valori sau a unui bun se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. pedeapsa este de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro. de valori sa a unui bun oarecare. în reuniune şi în mod agresiv. Articolul 312-12 Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se solicită. ameninţând cu dezvăluirea sau imputarea faptelor capabile să aducă atingere onoarei sau consideraţiei. Articolul 312-11 188 . pe drumul public. Secţiunea 2 : Despre şantaj Articolul 312-10 (Ordonanţa nr. Dacă autorul şantajului şi-a pus ameninţarea în execuţie. fie predarea de fonduri. predarea de fonduri. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică infracţiunilor prevăzute de această secţiune. fie dezvăluirea unui secret. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Şantajul este obţinerea. angajament sau renunţare. 2003-239 din 18 martie 2003 art. sau sub ameninţarea unui animal periculos. Secţiunea 2 bis : Despre cererea de fonduri sub constrângere Articolul 312-12-1 (introdus de Legea nr. fie unei semnături.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro.

această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute la articolele 312-3 până la 312-7 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 312-1. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 312-13 (Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. o armă autorizată. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. fie pentru o durată de cel mult zece ani.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. 312-2 şi 312-10 . fie cu titlu definitiv. civile şi de familie. 5° Interdicţia sejurului în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 6° Obligaţia de atingere a unui stagiu de cetăţenie. Articolul 312-14 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 312-11 189 . 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. 44 XIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 3° Interdicţia de a deţine sau a purta. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 312-2 până la 312-7. 2° Interdicţia.

Articolul 313-2 (Ordonanţa nr. să furnizeze un serviciu sau să consimtă un act producând o obligaţie sau descărcare. Articolul 312-15 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 3 Monitorul Oficial du 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în prejudiciul său sau în prejudiciul unui terţ.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. să predea fondurile. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. fie prin utilizarea de manevre frauduloase. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Escrocheria este fapta. de infracţiunile definite în acest capitol. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Escrocheria se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. fie prin abuzul unei calităţi reale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Secţiunea 1: Despre escrocherie Articolul 313-1 (Ordonanţa nr. valorile sau un bun oarecare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Pedepseşte menţionate la 2° din articolul 131-39. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . prin care se înşeală o persoană fizică sau juridică şi prin care este determinată astfel. 6 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Articolul 312-11 190 . fie prin utilizarea unui nume fals sau a unei calităţi false. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

infirmităţi.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. Secţiunea 2 : Despre infracţiunile înrudite cu escrocheria Articolul 313-5 (Ordonanţa nr. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de până la 1 000 000 Euro dacă escrocheria este comisă în bandă organizată. datorită vârstei. Articolul 313-3 Tentativa infracţiunilor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 4° în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. este evidentă sau cunoscută de autor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Şterpelirea este fapta prin care o persoană care se ştie că este în imposibilitatea absolută de plată sau care este determinată sa nu plătească: 1° Serveşte băuturi sau alimente într-o unitate care vinde băuturi sau alimente . unei boli. 3° De către o persoană care face apel la public în vederea emiterii de titluri sau în vederea colectării de fonduri în scopuri de într-ajutorare umanitară sau socială . Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică delictului de escrocherie. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 750000 euro dacă escrocheria este realizată: 2° De către o persoană care îşi ia pe nedrept calitate unei persoane depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 312-11 191 . unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini.

prin cadouri.1° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. Şterpelirea se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 192 . la o scoatere la licitaţie fără sprijinul funcţionarului ministerial competent sau al unei societăţi de vânzări voluntare de mobilă la licitaţiile publice. promisiuni. 4° Merge cu taxi sau cu maşina. se dispersează un licitant sau se limitează licitaţiile sau prezentările. Articolul 313-6 (Legea nr. Tentativa infracţiunilor prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. prin violenţe sau ameninţări. se împiedică sau se tulbură libertatea licitaţiilor sau prezentărilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. un bun imobiliar ce aparţine aproapelui. 2° Fapta prin care se începe sau se participă. într-o adjudecare publică. Fapta prin care se pune la dispoziţia unui terţ. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. fără să poată justifica autorizarea proprietarului sau a titularului dreptului de folosinţă al acestui bun. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 3° Serveşte carburanţi sau lubrifianţi cu care îşi alimentează toate rezervoarele sau o parte din rezervoarele unui automobil de la profesionişti de distribuţie. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse: 1° Fapta prin care. 16 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 22500 euro. înţelegeri sau orice alt mijloc fraudulos. în vederea stabilirii locuinţei sale prin vărsarea unei contribuţii sau furnizarea vreunui avantaj în natură. într-o adjudecare publică. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care se acceptă asemenea daruri sau promisiuni. 2000-642 din 10 iulie 2000 art. după o adjudecare publică.

pentru o durată de cel mult cinci ani. 313-2. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2° Interdicţia. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 193 . 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. civile şi de familie. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. Articolul 313-8 (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 21 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . 5° Interdicţia sejurului. 57 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute în articolele 313-1. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. pentru o durată de cel mult cinci ani. 313-6 şi 313-6-1 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 57 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 313-7 (Legea nr. 57 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 313-1. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 313-2. 313-6 şi 313-6-1 primesc de asemenea excluderea din pieţele publice pentru o durată de cel mult cinci ani.(introdus de Legea nr. 3° închiderea.

2004-204 din 9 martie 2004 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. valori sau un bun oarecare care i-au fost încredinţate şi pe care a acceptat în schimb să reprezinte sau se le folosească într-un anumit scop. Secţiunea 1 : Despre abuzul de încredere Abuzul de încredere este fapta prin care o persoană deturnează. fie ca conducător sau presupus de drept sau de fapt al unei întreprinderi industriale sau comerciale . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. să le Abuzul de încredere se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. 57 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Articolul 313-9 (Legea nr. în prejudiciul aproapelui. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 57 4° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. fonduri. 194 . 51 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 750000 euro dacă abuzul de încredere este realizat: 1° De către o persoană care face apel la public pentru a obţine restituirea de fonduri sau de valori fie pentru sine. 21 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr.(introdus de Legea nr. de infracţiunile definite la articolele 313-1 până la 313-3 şi la articolul 313-6-1. 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. le restituie. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 314-2 (Ordonanţa nr.

fie din cauza calităţii sale. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. Secţiunea 2 : Despre deturnarea de gaj sau obiect sechestrat Articolul 314-5 (Ordonanţa nr. 3° în prejudiciul unei asociaţii care face apel la public în vederea colectării fonduri în scopuri de într-ajutorare umanitară sau socială . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care debitor. chiar şi cu titlu accesoriu. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care cel sechestrat distruge sau deturnează un obiect sechestrat între mâinile sale 195 . Articolul 314-6 (Ordonanţa nr. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 1500000 euro dacă abuzul de încredere este realizat de un mandatare de justiţie sau de un funcţionar public sau ministerial fie în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale. este evidentă sau cunoscută de autor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° De către orice altă persoană care. în mod obişnuit. 4° în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. datorită vârstei sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se consacră sau îşi oferă sprijinul. distruge sau deturnează obiectul pus ca gaj se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. la operaţiunile ce privesc bunurile terţilor în contul cărora aceasta îşi acoperă fonduri sau valori. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. unei boli. Articolul 314-4 Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică delictului de abuz de încredere.Articolul 314-1 (Ordonanţa nr. Tentativa infracţiunii prevăzute de acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. un împrumutător sau un terţ donator de gaj. infirmităţi.

în materie delictuală. organizează sau îi agravează insolvabilitatea fie mărind pasivele sau diminuând activele din patrimoniul său. Articolul 314-9 196 . fie diminuând sau disimulând toate sau o parte din veniturile sale. Secţiunea 3 : Despre organizarea frauduloasă a insolvabilităţii Articolul 314-7 (Ordonanţa nr. delictuală sau cvasi-delictuală. Dacă condamnarea de natură patrimonială a fost pronunţată de o jurisdicţie represivă.în garanţia drepturilor unui creditor şi încredinţat în grija sa sau a unui terţ se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. chiar înainte de decizia judiciară de constatare a datoriei sale. pronunţată de o jurisdicţie civilă. tribunalul poate decide ca pedeapsa pe care el o pronunţă să nu se confunde cu cea care a fost pronunţată anterior. Prescrierea acţiunii publice nu curge decât la condamnarea de la execuţia căreia debitorul a vrut să se sustragă. cvasi-delictuală sau de alimente. la datoriile pecuniare ce rezultă din condamnarea de la execuţia căreia autorul infracţiunii a vrut să se sustragă. în vederea sustragerii de la execuţia unei condamnări de natură patrimonială pronunţată de o jurisdicţie represivă sau. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 314-8 Jurisdicţia poate decide ca persoana condamnată drept complice la infracţiunea definită la articolul 314-7 să fie obligată solidar. în limita fondurilor sau a valorii venale a bunurilor primite cu titlu gratuit sau oneros. totuşi. Comite aceleaşi delict conducătorul de drept sau de fapt al unei persoane juridice care organizează sau agravează insolvabilitatea acesteia în condiţiile definite în aliniatul precedent în vederea sustragerii de la obligaţiile pecuniare ce rezultă dintr-o condamnare pronunţată în materie penală. fie disimulând câteva din bunurile sale. ea nu curge decât de la ultima uneltire ce a avut ca obiect organizarea sau agravarea insolvabilităţii debitorului dacă ultima uneltire are loc după această condamnare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un debitor. Tentativa infracţiunii prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 3° închiderea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. Articolul 314-12 197 .Pentru aplicarea articolului 314-7. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. 314-6 şi 314-7 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. deciziile judiciare şi convenţiile omologate judiciar privind obligaţia de a-şi vărsa prestaţiile. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. pentru o durată de cel mult cinci ani. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de persoane care sunt autorizate. pentru o durată de cel mult cinic ani. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. subvenţiile sau contribuţiile în contul căsătoriei sunt asimilate cu condamnările la plata de alimente. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2° Interdicţia. 5° Interdicţia. Articolul 314-11 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 314-5. Secţiunea 4 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 314-10 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute în articolele 314-1. civile şi de familie. 6° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 314-2 şi 314-3 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice.

se deţine sau se transmite un lucru. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea este fapta prin care se disimulează. 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2° Dacă este comisă în bandă organizată.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. de infracţiunile definite la articolele 314-5. în cunoştinţă de cauză. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. ştiind că acel lucru provine dintr-o crimă sau un delict. 198 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Secţiunea 1 : Despre dosire Articolul 321-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de produsului unei crime sau al unui delict. Dosirea se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. Constituie de asemenea dosire fapta prin care. de infracţiunile definite la articolele 314-1 şi 314-2. prin orice mijloc. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro: 1° Dacă este comisă în mod obişnuit sau utilizând facilităţile pe care le procură exercitarea unei activităţi profesionale. sau de a face pe intermediarul pentru a-1 transmite. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 321-2 (Ordonanţa nr. 314-6 şi 314-7. se beneficiază.

cu infracţiunea din care provine bunul dosit. Articolul 321-5 Dosirea este asimilată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană cu autoritate asupra unui minor care trăieşte cu ea şi comite de 199 .Articolul 321-3 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pedepsele cu amenda prevăzute de articolele 321-1 şi 321-2 pot fi mărite peste 375000 euro până la jumătate din valoarea bunurilor dosite. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 321-4 Dacă infracţiunea din care provine bunul dosit se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată mai mare decât cea a închisorii dată în aplicarea articolelor 321-1 sau 321-2. în privinţa recidivei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dositorul primeşte pedepsele ataşata infracţiunii de care a avut cunoştinţă şi. dacă această infracţiune este însoţită de circumstanţe agravante. primeşte pedepsele ataşate singurelor circumstanţe de care a avut cunoştinţă. Secţiunea 2 : Despre infracţiunile asimilate sau înrudite cu dosirea Articolul 321-6 (Ordonanţa nr.

se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. o manifestare în vederea vânzării sau schimbului de obiecte menţionate în aliniatul precedent. omite. Dacă activitatea profesională definită la primul aliniat este exercitată de o persoane juridică.obicei infracţiuni sau delicte împotriva bunurilor aproapelui nu poate să justifice resursele ce corespund modului său de viaţă. care organizează. Amenda poate fi mărită peste 375000 euro până la jumătatea valorii bunurilor dosite. Articolul 321-8 200 . să ţină zilnic. un registru care să cuprindă o descriere a obiectelor achiziţionate sau deţinute în vedrea vânzării sau schimbului şi care să permită identificarea acestor obiecte cât şi cea a persoanelor care i le-au vândut sau adus în schimb. omite. într-un loc public sau deschis publicului. sau dacă organizatorul manifestării prevăzute în al doilea aliniat este o persoană juridică. inclusiv din neglijenţă. inclusiv din neglijenţă. un registru care să permită identificarea vânzătorilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în condiţiile prevăzute de decret în Consiliul de Stat. 362 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. Articolul 321-7 (Legea nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană. obligaţia de a ţine registrul îi revine conducătorilor acestei persoane juridice. cu excepţia funcţionarilor publici sau ministeriali. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană a cărei activitate profesională înseamnă vânzarea de obiecte mobiliare folosite sau achiziţionate de la alte persoane decât cele care le fabrică sau le comercializează. în condiţiile prevăzute prin decret în Consiliul de Stat. să ţină zilnic.

4° Excluderea de pe pieţele publice cu titlu definitiv sau temporar în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 321-1. această închidere fiind definitivă sau temporară în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 321-1. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 201 . în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4 . Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care această persoană refuză să prezinte acest registru autorităţii competente. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 321-7 şi 321-8 . 6° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 321-6. 2° Interdicţia. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. civile şi de familie. 321-7 şi 321-8 .(Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 321-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 8° Interdicţia de sejur. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 7° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este cel condamnat sau la dispoziţia căruia se află acesta. 321-6. 321-6. 321-7 şi 321-8 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană menţionată în aliniatul precedent trece în registrul prevăzut de acest articol menţiuni inexacte. 3° închiderea unităţilor sau uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. această interdicţie fiind definitivă sau temporară în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 321-1. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27.

321-7 şi 321-8. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Articolul 321-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 8° şi 9° din articolul 131-39. 4°. pedepsele menţionate la 2°. de infracţiunile definite în articolele 321-1 până la 321-4. Secţiunea 1 : Despre distrugerile. 6°. 7°. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 9° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. pot fi de asemenea pronunţate celelalte pedepse complementare date pentru crimele sau delictele din care provine bunul dosit. 5°. Interdicţia menţionată la 1° din articolul 131-37 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. fie cu titlu definitiv. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 3° în cazurile prevăzute de articolele 321-7 şi 321-8. degradările şi deteriorările care nu prezintă nici un pericol pentru persoane Articolul 322-1 202 .(Ordonanţa nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolul 321-2. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 321-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 321-10 In cazurile prevăzute la articolele 321-1 până la 321-4.

2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 95-877 din 3 august 1995 art. un teren conţinând vestigii arheologice sau un obiect păstrat sau depozitat într-un muzeu din Franţa sau în muzeele. (Ordonanţa nr. degradat sau deteriorat este : 1° Destinat utilităţii sau decorării publice şi aparţine unei persoane publice sau însărcinate cu o misiune din serviciul public .2° în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4. pedepsele menţionate la articolul 131-39 . 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Distragerea. bibliotecile sau arhivele ce aparţin unei persoane publice. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. Articolul 322-2 (Legea nr. cultural sau ştiinţific. automobile. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. fără autorizaţie prealabilă. dramuri publice sau pe mobilier urban se pedepseşte cu amenda de 3750 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general dacă nu a rezultat decât o daună uşoară. pe faţade. dacă bunul distrus. 2° Un registru. 3° Un imobil sau un obiect mobilier clasat sau înscris. 4° Un obiect prezentat la o expoziţie cu caracter istoric. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. dacă nu a rezultat decât o daună uşoară. o minută sau un act original al autorităţii publice . Trasarea de inscripţii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. semne sau desene. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică . degradarea sau deteriorarea unui bun ce aparţine aproapelui se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 8 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) Infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro şi cea definită la al doilea aliniat din acelaşi articol cu amenda de 7500 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general. o descoperire arheologică făcută au ]n cursul săpăturilor arheologice sau întâmplător. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 26 Monitorul Oficial din 4 august 1995) (Ordonanţa nr. 203 . organizată de către o persoană publică.

mărfuri sau materiale. a unui funcţionar al poliţiei naţionale. avocat. fie pentru împiedicarea denunţării faptei. din administraţia penitenciară sau de către orice altă persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. în cazul prevăzut la 3° din acest articol. efracţie sau escaladă . 2° Dacă este facilitată de starea unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. pedepsele date sunt de asemenea de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro.2° în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. a persoanei proprietare sau utilizatore a acestui bun la o etnie. unei boli. Dacă infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. funcţionar public sau ministerial. 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. fie având în vedere denunţarea. rasă sau religie determinată. 3° Dacă este comisă în prejudiciul unui magistrat. 204 . naţiune. infirmităţi. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 9 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) Infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro şi cea definită la cel de-al doilea aliniat din acelaşi articol cu amenda de 15000 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general : 1° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice. datorită vârstei sale. degradat sau deteriorat. (Legea nr. plângerii sau dării în judecată. reale sau bănuite. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. pedepsele menţionate la articolul 131-39 . 2003-88 din 3 februarie 2003 art. este evidentă sau cunoscută de autor. valori. a unei victime sau a unei părţi civile. 5° Dacă este comis într-o locuinţă sau într-un loc utilizat sau destinat pentru antrepozitul de fonduri. 4° Dacă este comisă în prejudiciul unui martor. a unui militar din jandarmerie. în vederea influenţării comportamentului său în exercitarea funcţiilor sau misiunii. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. penetrând în locuri prin şiretenie. infracţiunea este de asemenea constituită dacă autorul său este proprietarul bunului distrus. plângerea sau depoziţia. de la vamă. a unui jurat. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

2000-614 din 5 iulie 2000 cu privire la primirea şi locuirea oamenilor din călătorie sau care nu este înscrisă în această schemă. educative sau de timp liber sau a unui automobil ce transportă copii. fie unui alt proprietar altul decât o comună. Articolul 322-4 Tentativa infracţiunilor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.Articolul 322-3 Dacă infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 este comisă împotriva unui loc de cult. Articolul 322-4-1 (introdus de Legea nr. fără să fie în măsură să-şi justifice autorizarea sau cea a titularului dreptului de utilizare a terenului. 53 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Instalarea în reuniune. în vederea stabilirii unei locuinţe. pedepsele date sunt de asemenea de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 Euro. degradări şi deteriorări periculoase pentru persoane Articolul 322-5 205 . Secţiunea 2 : Despre distrugeri. în vederea confiscării lor de jurisdicţia penală. pe un teren ce aparţine fie unei comune care s-a conformat obligaţiilor ce îi incumbă în virtutea schemei judeţene prevăzute de articolul 2 din legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. unei unităţi şcolare. se poate trece la sechestrarea lor. Dacă instalarea se face cu ajutorul automobilelor. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. cu excepţia automobilelor destinate locuinţei. chiar şi temporară.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. Dacă a provocat moartea uneia sau mai multor persoane. 2004-204 din 9 martie 2004 art. şi de zece ani închisoare şi amenda de 150 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. desişuri. Articolul 322-6-1 (introdus de Legea nr. degradarea sau deteriorarea involuntară a unui bun ce aparţine aproapelui printr-o explozie sau un incendiu provocat din lipa unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2004-204 din 9 martie 2004 art. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui în condiţii în stare să expună persoanele la o vătămare corporală sau să creeze o daună ireversibilă mediului. 7 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Articolul 322-6 206 . stepe. 32 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Distrugerea. Dacă este vorba de incendierea unor păduri. Dacă acest incendiu a apărut în condiţiile în stare că expună persoanele la o vătămare corporală sau să creeze o daună ireversibilă mediului. pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. (Legea nr. Dacă este vorba de incendierea de păduri. pedepsele sunt de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de până la 150 000 Euro. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau regulament. pedepsele sunt de până la doi ani închisoare şi amenda de până la 30 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. degradarea sau deteriorarea unui bun ce aparţine aproapelui prin efectul unei substanţe explozive. 31 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Distrugerea. stepe. Dacă incendiul a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. şi de trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. pedepsele date sunt de doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro. pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. a unui incendiu sau a oricărui alt mijloc în stare să creeze un pericol pentru persoane se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. şi la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. şi până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 100 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat.

stepe. din materii nucleare. Articolul 322-6 207 . a procedeelor ce permit fabricarea de motoare de distrugere făcute din praf sau dintr-o substanţă explozivă. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. sau din orice alt produs destinat utilizării domestice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 322-7 (Ordonanţa nr. Dacă este vorba de incendiu de păduri.(Ordonanţa nr. biologice sau chimice. 2° Dacă a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. desişuri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pedepsele sunt de până la douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 200 000 Euro. Pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda de 45 000 Euro dacă s-a folosit. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Difuzarea prin orice mijloc. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. pentru difuzarea procedeelor. Articolul 322-8 (Ordonanţa nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. industriale sau agricole. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 32 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este comisă în bandă organizată. o reţea de telecomunicaţii cu destinaţia unui public nedeterminat. cu excepţia destinaţiei profesioniştilor. 10 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr.

naţiune. reale sau bănuite. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. rasă sau o religie determinată. stepe. pedepsele sunt de până la treizeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 200 000 Euro.(Ordonanţa nr. desişuri. Articolul 322-6 208 . a persoanei proprietare sau utilizatoare a bunului la o etnice etnie. Dacă este vorba de incendierea de păduri. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 3° Dacă este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei.

Articolul 322-9 (Ordonanţa nr. stepe. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 209 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat moartea aproapelui. pedepsele sunt de închisoare penală pe viaţă şi amenda de până la 200 000 Euro. Dacă este vorba de incendierea de păduri. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. desişuri. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Articolul 322-10 (Ordonanţa nr. 32 IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat aproapelui o mutilare sau o infirmitate permanentă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

fie materializată printr-un document. 363 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 septembrie 1993) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 210 . o imagine sau orice alt obiect. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Articolul 322-13 (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. degradare sau deteriorare şi false alerte Articolul 322-12 (Legea nr. 363 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea. Articolul 322-14 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. degradări sau deteriorări periculoase pentru persoane se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro dacă este fie reiterată. Secţiunea 3 : Ameninţări de distrugere. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea cu comiterea unei distrugeri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu comiterea unei distrugeri. prin orice fel de mijloc. degradări sau deteriorări se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă este făcută cu ordinul de a îndeplini o condiţie.Articolul 322-11 Tentativa delictului prevăzut de articolul 322-6 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

211 . 322-3. 2° Interdicţia. Comunicarea sau divulgarea unei informaţii false în scopul de determina să se creadă că o distrugere. 322-13 şi 322-14 . 322-2. 2004-204 din 9 martie 2004 art. această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute de articolele 322-6 până la 322-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 322-1. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . cu Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse comunicarea sau divulgarea unei informaţii false care face să se creadă că o nenorocire ester în stare că provoace intervenţia inutilă a ajutoarelor. 322-5v 322-12.Pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu o distrugere. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 44 XIV Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27. degradare sau deteriorare periculoase pentru persoane. civile şi de familie. o degradare sau o deteriorare periculoasă pentru persoane va fi sau a fost comisă se pedepseşte doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Secţiunea 4 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 322-15 (Legea nr.

în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 2° Confiscarea automobilului sau automobilelor utilizate pentru comiterea infracţiunii. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 212 . CAPITOLUL III: Atingeri aduse sistemelor de prelucrare automată a datelor 1° Amenda. o armă autorizată. a permisului de conducere . împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 322-7 până la 322-10. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 322-12. 4° Interdicţia de sejur. Articolul 322-17 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. Articolul 322-15-1 (introdus de Legea nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. 322-13 şi 322-14 şi fără limitare de durată în cazurile prevăzute de articolele 322-6 până la 322-10. pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 322-1. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 322-16 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 322-3.3° Interdicţia de a deţine sau a purta. 322-5. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . fie cu titlu definitiv. 53 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolul 322-4-1 primesc următoarele pedepse complementare: 1° Suspendarea. pentru o durată de cel mult trei ani. în cazurile prevăzute de articolele 322-7 până la 322-10 . cu excepţia automobilelor destinate locuirii. pentru o durată de cel mult cinci ani.

fie o alterare a funcţionării acestui sistem. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 213 . 45II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) împiedicarea sau deformarea funcţionării unui sistem de prelucrare automată de date se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 323-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.3° Interdicţia de a deţine sau a purta. 451 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Accesul sau păstrarea în mod fraudulos într-un sistem întreg sau parţial de prelucrare automată de date se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro . 2004-575 din 21 iunie 2004 art. pentru o durată de cel mult cinci ani. o armă autorizată. pedeapsa este de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Dacă rezultă fie suspendarea sau modificarea datelor incluse în sistem. Articolul 323-2 (Ordonanţa nr.

program informatic sau a vreunei date concepute sau special adaptate pentru comiterea uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute respectiv pentru această infracţiune sau pentru infracţiunea cel mai grav reprimată. 2° Interdicţia. pentru o durată de cel mult cinci ani. instrument. 1° Interdicţia. pentru o durată de cel mult cinci ani. 46II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. a uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3-1 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute pentru această infracţiune sau pentru infracţiunea cel mai grav reprimată. a drepturilor civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 461 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Importarea. Articolul 323-4 (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. 45 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Introducerea frauduloasă a datelor într-un sistem de prelucrare automată sau suprimarea sau modificarea frauduloasă a datelor pe care conţine se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Articolul 323-3-1 (introdus de Legea nr. oferirea. cedarea. punerea la dispoziţie. deţinerea. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. a unui echipament. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 214 . fără vreun anumit motiv. civile şi de familie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Articolul 323-3 (Ordonanţa nr.

Articolul 323-7 (Legea nr. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea fondurilor de către cei ce sunt autorizaţi. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. Secţiunea 1 : Despre spălarea simplă şi spălarea agravată a banilor Articolul 324-1 (Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate.Articolul 323-3 (Ordonanţa nr. Articolul 323-6 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. pentru o durată de cel mult cinci ani. 96-392 din 13 mai 1996 art. 6° Interdicţia. 5° Excluderea. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . de pe pieţele publice . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 4° închiderea. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 215 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pentru o durată de cel mult cinci ani. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate . 46II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Tentativa delictelor prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3-1 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

96-392 din 13 mai 1996 art. 2° Dacă este comisă în bandă organizată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Dacă crima sau delictul din care provin bunurile şi fondurile asupra cărora au fost efectuate operaţiunile de spălare de bani se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată superioară celei cu închisoarea pusă în aplicare de articolele 324-1 sau 324-2. Constituie de asemenea spălare de bani fapta prin care se oferă sprijinul la o operaţie de plasament. 96-392 din 13 mai 1996 art. prin orice mijloc. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Spălarea banilor este fapta prin care se facilitează. de disimulare sau de conversie a produsului direct sau indirect al unei crime sau al unui delict. spălarea banilor se pedepseşte cu pedepsele (Legea nr. Spălarea banilor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 216 . Articolul 324-2 Spălarea banilor se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro: 1° Dacă este comisă în mod obişnuit sau utilizând facilităţile pe care le procură exercitarea unei activităţi profesionale . (Ordonanţa nr. justificarea mincinoasă a originii bunurilor sau a veniturilor autorului unei crime sau al unui delict ce i-au adus acestuia un profit direct sau indirect. Articolul 324-4 (introdus de Legea nr.Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Pedepsele cu amenda menţionate la articolele 324-1 şi 324-2 pot fi mărite până la jumătate din valoarea bunurilor sau fondurilor asupra cărora au fost efectuate operaţiunile de spălare de bani. 96-392 din 13 mai 1996 art. Articolul 324-3 (introdus de Legea nr.

Articolul 324-5 (Legea nr. cu pedepsele ataşate la singurele circumstanţe de care a avut cunoştinţă. ataşate infracţiunii al cărei autor a avut cunoştinţă şi. 96-392 din 13 mai 1996 art.Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 217 . dacă această infracţiune este însoţită de circumstanţe agravante.

5° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. timp de cinci ani sau mai mult. 2001-420 din 15 mai 2001 art. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 96-392 din 13 mai 1996 art. 5° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. 96-392 din 13 mai 1996 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Tentativa delictelor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3° Interdicţia. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. această interdicţie fiind definitivă sau temporară în cazul prevăzut de articolul 324-2 şi de o durată de cel mult cinci ani în cazul prevăzut de articolul 324-1 . 4° Suspendarea. 218 . în privinţa recidivei. 47 Monitorul Oficial din 16 mai 2001) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute la articolele 324-1 şi 324-2 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. o armă autorizată. a permisului de conducere. infracţiunii cu ocazia căreia au fost comise operaţiunile de spălare de bani. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. pentru o durată de cel mult cinci ani. 6° Confiscarea unuia sau mai multor automobile ce aparţin condamnatului. Secţiunea 2 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea penală a persoanelor juridice Articolul 324-7 (Legea nr. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Legea nr. Articolul 324-6 (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de către cei autorizaţi să folosească cărţile de credit. pentru o durată de cinci ani sau mai mult.Spălarea banilor este asimilată.

divizate sau nu. 9° Interdicţia. civile şi de familie . 10° Interdicţia sejurului în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . mobile sau imobile. 96-392 din 13 mai 1996 art. 219 . a drepturilor civice. de orice natură. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire . în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26. 12° Confiscarea tuturor bunurilor sau doar a unei părţi din acestea din posesia condamnatului.7° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi după buna dispoziţie. 8° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. de a părăsi teritoriul Republicii. pentru o durată de cel mult cinci ani. Articolul 324-8 (introdus de Legea nr. 11° Interdicţia.

împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2.fie cu titlu definitiv. securitatea sa. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 96-392 din 13 mai 1996 art. integritatea teritoriului său.. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 324-9 (Introdus de Legea nr. fie pentru o durată de cel mult zece ani. protecţia şi populaţia sa din Franţa şi din străinătate. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. forma republicană a instituţiilor sale. de a forţelor armate sau a materialului cu o putere străină Articolul 411-2 (Ordonanţa nr. cu echilibrul mediului natural. mijloacele sale de apărare şi cu diplomaţia. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 220 . 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. CAPITOLUL I: Despre trădare şi spionaj Secţiunea 1 : Despre predarea întregului sau a unei părţi din teritoriul naţional. a mediului înconjurător şi a elementelor esenţiale din potenţialul său ştiinţific şi economic şi din patrimoniul cultural. TITLUL I: Atingeri aduse intereselor fundamentale ale naţiunii Articolul 410-1 Interesele fundamentale ale naţiunii sunt de acord în sensul acestui titlu cu independenţa sa.

fie a întregului sau a unei părţi din teritoriul naţional se pedepseşte cu detenţie penală pe viaţă şi cu amenda de 750000 euro.fie cu titlu definitiv. o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor fie a trupelor ce aparţin forţelor armate franceze. instalaţiilor. echipamentelor. Articolul 411-3 (Ordonanţa nr. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Predarea către o putere străină. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2. 221 . Predarea către o putere străină. aparatelor destinate apărării naţionale se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. construcţiilor. către o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor a materialelor.

Secţiunea 3 : Despre furnizarea de informaţii unei puteri străine Articolul 411-6 Furnizarea sau punerea la dispoziţia unei puteri străine. datelor informatizate sau fişierelor a căror exploatare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. ani detenţie penală şi cu Articolul 4X1-7 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în vederea suscitării ostilităţilor sau actelor de agresiune împotriva Franţei. procedeelor. unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin sau agenţilor lor a informaţiilor. dacă este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii. Articolul 411-5 (Ordonanţa nr. cu o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau cu agenţii lor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 222 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor a mijloacelor de întreprindere a ostilităţilor sau de îndeplinire a actelor de agresiune împotriva Franţei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreţinerea relaţiilor cu o putere străină. documentelor. cu o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau cu agenţii lor. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu cincisprezece amenda de 225000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse furnizarea către o putere străină. se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. obiectelor.Secţiunea 2 : Despre relaţiile cu o putere străină Articolul 411-4 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreţinerea relaţiilor cu o putere străină. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

informaţii.Colectarea sau adunarea. procedee. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Exercitarea. a unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin sau al agenţilor lor. Articolul 411-8 (Ordonanţa nr. documente. date informatizate sau fişiere a căror exploatare. obiecte. obiecte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a unei activităţi care are ca scop obţinerea sau predarea de dispozitive. de informaţii. în contul unei puteri străine. o întreprindere sau organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor. date informatizate sau fişiere a căror exploatare. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. în vederea predării către o putere străină. procedee. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 223 . Secţiunea 4 : Despre sabotaj (Ordonanţa nr. documente.

Secţiunea 5 : Despre furnizarea de informaţii false Articolul 411-10 (Ordonanţa nr. aceeaşi faptă se pedepseşte cu douăzeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 300000 euro. autorităţilor civile sau militare din Franţa a de informaţii false în stare să inducă în eroare şi să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin. deteriorarea sau deturnarea oricărui document. Secţiunea 1 : Despre atentat şi complot Articolul 412-1 Articolul 411-11 224 . ameninţări sau acte de violenţă. construcţie. ale unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin.Articolul 411-9 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distrugerea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Furnizarea. dacă provocarea nu este urmată de vreun efect din cauza circumstanţelor independente de voinţa autorului. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Secţiunea 6 : Despre provocarea la crimele prevăzute în acest capitol Fapta. prin care se provoacă direct la comiterea uneia din crimele prevăzute în aceste capitol. se pedepseşte cu cincisprezece ani de detenţie penală şi cu amenda de 225000 euro. în vederea servirii intereselor unei puteri străine. instalaţie. dacă această faptă este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii. aparat. Dacă este comisă în scopul servirii intereselor unei puteri străine. prestări. oferte. echipament. dispozitiv tehnic sau sistem de prelucrare automată a informaţiilor sau aducerea de stricăciuni la acestea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. material. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. prin promisiuni.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie un atentat comiterea unui sau m ai multor acte de violenţă în stare să pună în pericol instituţiile Republicii sau să aducă atingere integrităţii teritoriului naţional. Articolul 412-2 Constituie un complot decizia oprită între mai multe persoane de a comite un atentat dacă această decizie este concretizată într-unui sau mai multe acte materiale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele sunt de până la douăzeci de ani detenţie penală şi amenda de până la 300000 euro dacă infracţiunea este comisă de către o persoană depozitară a autorităţii publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 2 : Despre insurecţie Articolul 412-3 Articolul 411-11 225 . Pedepsele sunt de detenţie penală pe viaţă şi amenda de până la 750000 euro dacă atentatul este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice.Articolul 411-9 (Ordonanţa nr. Atentatul se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Complotul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 364 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr.

Constituie o insurecţie orice violenţă colectivă în stare să pună în pericol instituţiile Republicii să aducă atingere integrităţii teritoriului naţional.

sau

Articolul 412-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu cincisprezece ani detenţie penală şi cu amenda de 225000 euro participarea la o insurecţie: 1° Ridicând baricade, fortificaţii sau efectuarea de munci ce au ca scop împiedicarea sau tulburarea acţiunii forţei publice; 2° Ocuparea cu forţa, prin viclenie sau distrugând orice edificiu sau instalaţie; 3° Asigurarea transportului, subzistenţei sau comunicaţiilor răsculaţilor; 4° Provocând la strângerea de răsculaţi, prin orice mijloc; 5° Fiind, el însuşi, purtător al unei arme ;

6° Substituindu-se unei autorităţi legale. 226

Articolul 412-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu douăzeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 300000 euro participarea la o insurecţie: 1° Acapararea de arme, muniţii, substanţe explozive sau periculoase sau de materiale de orice fel fie cu ajutorul violenţelor sau ameninţărilor, fie prin jaf, fie dezarmând forţa publică ; 2° Procurând răsculaţilor arme, muniţii sau substanţe explozive sau periculoase.

Articolul 412-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Conducerea sau organizarea unei insurecţii se pedepseşte cu detenţie penală pe viaţă şi cu amenda de 750000 euro.

Secţiunea 3 : Despre uzurparea comandamentului, ridicarea forţelor armate şi provocarea la armare ilegală

Articolul 412-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro fapta: 1° Fără drept sau fără autorizare, prin care se prinde un oarecare comandament militar sau să îl reţină împotriva ordinului autorităţilor legale ; Articolul 412-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Provocarea la armare împotriva autorităţii Statului sau împotriva unei părţi din populaţie se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

227

Articolul 412-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Dacă provocarea este urmată de efect, pedepsele sunt până la treizeci de ani de detenţie penală şi cu amenda de până la 450000 euro.

Dacă provocarea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste materii se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.

Secţiunea 1 : Atingeri aduse securităţii forţelor armate şi zonelor protejate interesând apărarea naţională

Articolul 413-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă militarii ce aparţin forţelor armate să treacă în serviciul unei puteri străine se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică funcţionarea normală a materialului militar se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică mişcarea de personal sau de material militar.

Articolul 413-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

228

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă la nesupunerea prin orice mijloc a militarilor sau supuşilor destinaţi oricărei forme din serviciul naţional se pedepseşte cu ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. cinci

Dacă provocarea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile.

Articolul 413-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Participarea la o întreprindere de demoralizare a armatei în vederea dăunării apărării naţionale se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile. Fapta prin care, fără autorizarea autorităţilor competente, se pătrunde în mod fraudulos pe un teren, într-o construcţie sau într-un motor sau aparat oarecare destinat autorităţii militare sau plasat sun controlul său se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

Articolul 413-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică funcţionarea normală a serviciilor, unităţilor sau întreprinderilor, publice sau private, interesând apărarea naţională, se pedepseşte trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. cu

Articolul 413-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care, în servicii, unităţi sau întreprinderi, publice sau private, interesând apărarea naţională, se pătrunde, fără autorizaţie, în locurile sau

229

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

terenurile închise în care libera circulaţie este interzisă şi care sunt delimitate pentru asigurarea protecţiei instalaţiilor, materialului sau secretului cercetărilor, studiilor sau fabricaţiilor. O decizie a Consiliului de Stat stabileşte, de o parte, condiţiile în care se trece la delimitarea locurilor şi terenurilor prevăzute în aliniatul anterior şi, de cealaltă parte, condiţiile în care pot fi emise autorizaţiile de acces.

Secţiunea 2 : Atingeri aduse secretului apărării naţionale

Articolul 413-9 (Legea nr. 94-89 din 1 februarie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994)

Au un caracter de secret al apărării naţionale în sensul acestei secţiuni informaţiile, procedeele, obiectele, documentele, datele informatizate sau fişierele interesând apărarea naţională care au făcut obiectul măsurilor de protecţie destinate restrângerii difuzării lor. Pot face obiectul acestor măsuri informaţiile, procedeele, obiectele, documentele, datele informatizate sau fişierele a căror divulgare este în stare să dăuneze apărării naţionale sau ar putea descoperirea unui secret din apărarea naţională. conduce la

Nivelurile de clasificare ale informaţiilor, procedeelor, obiectelor, documentelor, datelor informatizate sau fişierelor ce au un caracter de secret din apărarea naţională şi autorităţile însărcinate cu definirea modalităţilor în funcţie de care este organizată protecţia lor se stabilesc prin decizie în Consiliul de Stat.

Articolul 413-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro fapta prin care orice persoană depozitară, fie prin starea sau profesia sa, fie datorită unei funcţii sau misiuni temporare sau permanente, a unei informaţii, procedeu, obiect, document, dată informatizată

230

sau fişier care are un caracter de secret al apărării naţionale, le distruge, deturnează, sustrage sau reproduce, fie le aduce la cunoştinţa publicului sau a unei persoane necalificată. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană depozitară a lăsat să se distrugă, deturneze, sustragă, reproducă sau divulgă informaţia, procedeul, obiectul, documentul, sau fişierul menţionat în aliniatul anterior. cu data informatizată

Dacă persoane depozitară a acţionat din imprudenţă sau neglijenţă, infracţiunea se pedepseşte trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

Articolul 413-11 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro fapta prin care orice persoană ce nu a fost menţionată la articolul 413-10: 1° îşi asigură posesia unei informaţii, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau care prezintă caracterul unui secret al apărării naţionale ; 2° Distruge, sustrage sau reproduce, în orice mod, o asemenea informaţie, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau fişier; 3° Aduce la cunoştinţa publicului sau a unei persoane necalificate o asemenea informaţie, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau fişier.

Articolul 413-12 Tentativa delictelor prevăzute în primul aliniat din articolul 413-10 şi în articolul 413-11 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

CAPITOLUL IV : Dispoziţii speciale

231

Articolul 414-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

In caz de stare de asediu sau urgenţă declarată, sau în caz de mobilizare generală sau de punere în gardă decisă de Guvern, infracţiunile prevăzute de articolele 413-1 până la 413-3 se pedepsesc cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro şi infracţiunea prevăzută de articolul 413-6 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. In cazurile menţionate la aliniatul anterior, fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă la comiterea infracţiunilor prevăzute de articolul 413-2 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro şi infracţiunea prevăzută de articolul 413-6 cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

Articolul 414-2 Orice persoană care a încercat să comită una din infracţiunile prevăzute de articolele 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 şi 412-1 va fi scutită de pedeapsă dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea ca infracţiunea să nu se realizeze şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi vinovaţi.

Articolul 414-3 Orice persoană care a participat la complotul definit de articolul 412-2 va fi scutită de pedeapsă dacă, înainte de orice urmărire, a destăinuit complotul autorităţilor competente şi a permis identificarea celorlalţi participanţi.

Articolul 414-4

232

aceasta este de până la douăzeci de ani detenţie penală. Articolul 414-5 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute în acest titlu primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. II şi IV din acest titlu şi la articolele 413-1 până la 413-4. 98-349 din 11 mai 1998 art. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. împotriva oricărui străin vinovate de una din infracţiunile definite la capitolele I. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 411-5. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. Articolul 414-7 233 . Articolul 414-6 (Legea nr. 413-10 şi 413-11. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . 93-1027 din 24 august 1993 art. Dacă pedeapsa dată este detenţia penală pe viaţă. dacă este cazul. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 411-8 şi 412-6 este redusă cu jumătate dacă. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 2° Interdicţia. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . civile şi de familie.Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 411-4. 4° Interdicţia sejurului. 411-7. a celorlalţi vinovaţi. fie cu titlu definitiv. a permis să se încetarea uneltirilor incriminate sau evitarea ca infracţiunea să provoace moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. fie pentru o durată de cel mult zece ani.

Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. dacă sunt în mod intenţionat în legătură cu o întreprindere individuală sau colectivă ce are ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare sau teroare. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Constituie acte de terorism. Articolul 414-9 CAPITOLUL I: Acte de terorism Articolul 421-1 (Legea nr.(Legea nr. Articolul 414-8 Dispoziţiile articolelor 411-1 până la 411-11 şi 413-1 până la 413-12 se aplică actelor prevăzute de aceste dispoziţii care ar fi comise în prejudiciul puterilor semnatare ale tratatului din Atlantica de Nord. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest titlu. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 84 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. următoarele infracţiuni: Dispoziţiile articolelor 411-6 până la 411-8 şi 413-10 până la 413-12 se aplică informaţiilor ce fac obiectul acordului de securitate cu privire la anumite4 schimburi de informaţii cu 234 . 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. 1 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 98-467 din 17 iunie 1998 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

L. vas sau a oricărui alt mijloc de transport. Articolul 421-2 (Legea nr. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) 1° Atingerile voluntare aduse vieţii. 6° Infracţiunile de spălare de bani prevăzute la capitolul IV din titlul II din cartea III din acest cod. definite de cartea II din acest cod . 2339-2. 96-647 din 22 iulie 1996 art. extorcările. 2342-62 din codul apărării. 2341-4 din codul apărării. atingerile voluntare integrităţii persoanei. 465-1 din codul monetar şi financiar. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. distrugerile. definite în articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război. 2339-8 şi L. infracţiunile prevăzute de articolele L. 2339-5. 2° Furturile. portul şi transportul de arme şi muniţii din prima şi a patra categorie. 2353-13 din codul apărării. 2341-1 şi L. degradările şi deteriorările. deţinerea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. infracţiunile definite la articolele L. deţinerea. 2 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. şi de asemenea infracţiunile în materie informatică definite de cartea III din acest cod . 2339-9 din codul menţionat mai sus. definite la articolele L. definite la articolul L. 7° Delictele de iniţiat prevăzute de articolul L. răpirea şi sechestrarea şi de asemenea deturnarea unei aeronave. 3° Infracţiunile în materie de grupuri de combat şi mişcări suprimate definite de articolele 431-13 până la 431-17 şi infracţiunile definite de articolele 434-6 şi 441-2 până la 441-5 . 8 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dispoziţiile articolelor 411-6 până la 411-8 şi 413-10 până la 413-12 se aplică informaţiilor ce fac obiectul acordului de securitate cu privire la anumite4 schimburi de informaţii cu 235 . motoare ucigătoare sau explozive. 4° Fabricarea sau deţinerea de maşini. achiziţionarea. L.(Legea nr. 2342-57 până la L. 5° Dosirea produsului uneia din infracţiunile prevăzute la 1° şi 4° de mai sus. transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorul aşa-numitelor substanţe.

vânzarea. cu intenţia de a vedea aceste fonduri. în subsol. 2353-8 din codul apărării. inclusiv cele din marea teritorială. Articolul 421-2-3 (introdus de Legea nr. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Constituie de asemenea un act de terorism finanţarea unei întreprinderi teroriste prin furnizarea. în pericol sănătatea omului sau animalelor Articolul 421-2-1 Constituie de asemenea un act de terorism participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. Articolele 421-2-2 (introdus de Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 236 . pe sol. 2353-5 până la L. a unuia din actele de terorism menţionate la articolele precedente. reunirea sau administrarea unor fonduri. valori sau bunuri utilizate sau ştiind că sunt destinate pentru a fi utilizate. introducerea în atmosferă. 96-647 din 22 iulie 1996 art. L. a unei substanţe în stare să pună sau a mediului natural.producerea. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Constituie de asemenea un act de terorism. 2353-1. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. în alimente sau în compuşii alimentari sau ape. definite la articolele L. în vederea comiterii unui oarecare act de terorism din cele prevăzute în acest capitol. valori sau bunuri oarecare sau prin sfătuiri în acest scop. dacă este în mod intenţionat în legătură cu o întreprindere individuală sau colectivă ce are ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare sau teroare. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane care realizează unul sau mai multe din actele prevăzute la articolele 421-1 până la 421-2-2. importarea sau exportarea de substanţe explozive. Articolul 421-3 Maximul de pedeapsă privativă de libertate dată pentru infracţiunile menţionate la articolul 421-1 est relevată după cum urmează dacă aceste infracţiuni constituie acte de terorism: (introdus de Legea nr. caracterizată de una sau mai multe fapte materiale. independent de survenirea eventuală a unui asemenea act. toate sau doar o partea din ele. 45 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă.

(introdus de Legea nr. vânzarea. 4° Este de cincisprezece ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu zece ani închisoare. 6° Este de şapte ani închisoare dacă infracţiunea se pedepseşte cu cinci ani închisoare. 2353-5 până la L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2353-1. definite la articolele L. 1° Este de închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală. 3 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 237 . prevăzute de acest articol. L. 3° Este de douăzeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. 7° Este dublu dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de cel mult trei ani. importarea sau exportarea de substanţe explozive.producerea. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimelor şi de asemenea delictelor pedepsite cu zece ani închisoare. 46 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Actul de terorism definit la articolul 421-2 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 350000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 421-4 (Ordonanţa nr. 2° Este de treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. 2353-8 din codul apărării. 5° Este de zece ani închisoare dacă infracţiunea se pedepseşte cu şapte ani închisoare.

Articolul 421-5 (Legea nr. a permis încetarea uneltirilor incriminate sau evitarea ca infracţiunea să producă moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. dacă este 238 . Dirijarea sau organizarea grupării sau înţelegerii definite la articolul 421-2-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 500 000 Euro. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unui act de terorism se reduce cu jumătate dacă. a celorlalţi vinovaţi. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. dacă este cazul. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale Articolul 422-1 Orice persoană care a încercat să comită un act de terorism este scutită de pedeapsă dacă. Tentativa delictului definit la articolul 421-2-2 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 5 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 6 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Actele de terorism definite la articolele 421-2-1 şi 421-2-2 se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 225000 euro. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol.

Articolul 422-3 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. Totuşi. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. 93-1027 din 24 august 1993 art. Totuşi. 6 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de acest titlu primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 2° Interdicţia. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 239 .Articolul 422-2 cazul. fie pentru o durată de cel mult zece ani. civile şi de familie. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. a celorlalţi autori sau complici. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 3° Interdicţia sejurului. Articolul 422-4 (Legea nr. Totuşi. fie cu titlu definitiv. Articolul 422-5 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de actele de terorism definite în acest titlu. maximul duratei interdicţiei este de până la zece ani. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală. maximul duratei interdicţiei este de până la cincisprezece ani în caz de crimă şi de până la zece ani în caz de delict. maximul duratei interdicţiei este de până la cincisprezece ani în caz de crimă şi de zece ani în caz de delict. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: (Legea nr. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30.

(Legea nr. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Persoanele fizice sau juridice recunoscute vinovate de acte de terorism primesc şi pedeapsa complementară de confiscare a tuturor sau a unei părţi din bunurile lor de orice natură. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. Articolul 422-6 (introdus de Legea nr. 93-1027 din 24 august 1993 art. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 240 .Articolul 422-2 1° Amenda. mobile sau imobile. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . divizate sau nu. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art.

de asociere. asocierii. a exercitării uneia din libertăţile menţionate în aliniatul precedent se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Secţiunea 1 : Piedici puse exercitării libertăţilor de exprimare. împiedicarea. actelor de violenţă. într-un mod pregătit şi cu ajutorai loviturilor. de reuniune sau de manifestare se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) împiedicarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. violenţelor.Articolul 422-7 (introdus de Legea nr. într-un mod pregătit şi cu ajutorai ameninţărilor. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Produsul sancţiunilor financiare sau patrimoniale pronunţate împotriva persoanelor recunoscute vinovate de acte de terorism este destinat fondurilor garanţie ale victimelor actelor de terorism şi ale altor infracţiuni. Articolul 431-2 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în articolul 431-1 primesc următoarele pedepse complementare: 241 . a exercitării libertăţii de exprimare. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. distrugerilor sau degradărilor în sensul acestui cod. reuniunii sau manifestării Articolul 431-1 (Ordonanţa nr. de muncă. muncii.

subprefect. Articolul 431-5 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 431-4 242 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. civile şi de familie. care stabileşte şi insignele pe care trebuie să le poarte persoanele menţionate la aliniatul precedent. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. orice funcţionar al poliţiei judiciare responsabil de siguranţa publică. reprezentanţii forţei publice chemaţi în vederea disipării unei îmbulzeli de oameni pot face uz direct de forţă dacă au fost exercitate acte de violenţă împotriva lor sau dacă nu pot apăra altfel terenul pe care îl ocupă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. A trecut la aceste somaţii în funcţie de modalităţile proprii pentru informarea persoanelor ce participă la îmbulzeala de oameni despre obligaţia de a se dispersa imediat. Secţiunea 2 : Despre participarea delicventă la o îmbulzeală de oameni Articolul 431-3 Este considerată o îmbulzeală de oameni orice grupare de persoane pe drumul public sau într-un loc public susceptibil de tulburarea ordinii publice. aceste modalităţi sunt specificate de decret în Consiliul de Stat. 2° Interdicţia. de a deţine sau a purta o armă autorizată. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 3° Interdicţia. sau orice alt funcţionar din poliţia judiciară. Totuşi. pentru o durată de cel mult cinci ani.1° Interdicţia drepturilor civice. adresate de către prefect. purtători de insigne cu funcţia lor. O îmbulzeală de oameni poate fi disipată de către forţa publică după două somaţii de a se dispersa rămase fără efect. primar sau unul din adjuncţii săi. Fapta prin care cel care nu poartă o armă continuă voluntar să participe la o îmbulzeală de oameni după somaţii se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

Participarea la o îmbulzeală de oameni purtând o armă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.1° Interdicţia drepturilor civice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la l ianuarie 2002) Provocarea directă la o îmbulzeală de oameni înarmaţi. 4° Interdicţia sejurului. fie prin orice alt mijloc de transmisie a înscrisului. Dacă provocarea este urmată de efect. civile şi de familie. se pedepseşte cu un an închisoare şi amenda de 15000 euro. 3° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi la discreţie. 2° Interdicţia de a deţine sau a purta. cuvântului sau imaginii. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . pentru o durată de cel mult cinci ani. o armă autorizată. 1° Interdicţia drepturilor civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. manifestată fie prin strigăte sau discursuri publice. fie prin înscrisuri afişate sau distribuite. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . pedeapsa este de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro. civile şi de familie. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. Articolul 431-8 Articolul 431-4 243 . conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. Dacă persoana înarmată a continuat în mod voluntar să participe la o îmbulzeală de oameni după somaţii. Articolul 431-6 (Ordonanţa nr.

împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 431-5 şi 431-6. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 431-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Participarea la o manifestare sau la o reuniune publică purtând o armă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 431-11 Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolele 431-10 de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro: 2° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce a fost interzisă în condiţiile stabilite de lege. Secţiunea 3 : Despre manifestările ilicite şi participarea delicventă la o manifestare sau o reuniune publică Articolul 431-9 (Ordonanţa nr. 3° Stabilirea unei declaraţii incomplete sau inexacte în stare să înşele cu privire la obiectul sau condiţiile manifestării plănuite. fie cu titlu definitiv. 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 244 . civile şi de familie. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 .

Articolul 431-14 (Ordonanţa nr.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 2° Interdicţia de a deţine sau a purta. o armă autorizată. Articolul 431-15 (Ordonanţa nr. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. dotată cu o organizare ierarhizată şi susceptibilă de tulburare a ordinii publice. 245 . în afara cazurilor prevăzute de lege. orice grupare de persoane care deţine sau are acces la arme. > Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. pentru o durată de cel mult cinci ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Participarea la un grup de combat se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. fie pentru o durata de cel mult zece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi la discreţie. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolul 431 -10. 4° Interdicţia sejurului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie cu titlu definitiv. Secţiunea 4 : Despre grupurile de combat şi mişcările suprimate Articolul 431-13 Constituie un grup de combat.

Dacă asocierea sau gruparea menţinută sau reconstituită este un grup de combat în sensul s articolului 431-14. 2° Difuzarea integrală sau parţială a deciziei sau unui comunicat care informează publicul despre motivele şi dispozitivul acesteia. Articolul 431-18 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în această secţiune primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Organizarea menţinerii sau reconstituirii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Organizarea unui grup de combat se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro. civile şi de familie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a unei asocieri sau a unei grupări suprimate în aplicarea legii din 10 ianuarie 1936 cu privire la grupurile de combat şi la miliţiile private se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. a unui grup de combat suprimat în aplicarea legii din 10 ianuarie 1936 menţionată mai sus se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. (Legea nr.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: Participarea la menţinerea sau reconstituirea. deschisă sau deghizată. Articolul 431-17 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în condiţiile prevăzute de articolul 221-10 . deschisă sau deghizată. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până al Articolul 431-16 (Ordonanţa nr. 246 .

Articolul 431-21 Persoanele fizice sau juridice vinovate de infracţiunile prevăzute de această secţiune primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Confiscarea bunurilor mobiliare şi imobiliare ce aparţin sau sunt utilizate de grupul de combat de asocierea sau gruparea menţinută sau sau reconstituită. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 3° Interdicţia sejurului. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . insignelor. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. una din Articolul 431-20 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. fie cu titlu definitiv. 2° Confiscarea uniformelor. armelor şi tuturor materialelor utilizate Secţiunea 1 : Despre abuzurile de autoritate orientate împotriva administraţiei Articolul 432-1 (Ordonanţa nr. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. emblemelor.75000 euro. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. împotriva oricărui străin vinovat de infracţiunile definite în această secţiune. fie pentru o durată de cel mult zece ani. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 247 .

Articolul 432-2 (Ordonanţa nr. fiind informată 248 . acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. Articolul 432-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. acţionând în exercitarea funcţiilor sale.sau destinate pentru utilizarea de către grupul de combat sau de către asocierea sau gruparea menţinută ori reconstituită. cu şapte ani Dacă actul atentator constă dintr-o detenţie sau o reţinere de o durată mai mare de şapte zile. Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Paragraful 1 : Atingeri aduse libertăţii individuale Articolul 432-4 (Ordonanţa nr. ia măsuri destinate împiedicării execuţiei legii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. pedeapsa este de până la treizeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 450000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea prevăzută la articolul 432-1 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro dacă a fost urmată de efect. Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. ordonă sau îndeplineşte în mod arbitrar un acte ce atentează la libertatea individuală se pedepseşte închisoare şi cu amenda de 100000 euro.

în caz contrar. se Articolul 432-6 (Ordonanţa nr. de o privare de libertate ilegală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public având cunoştinţă. lipseşte se abţine fie să pună capăt dacă are puterea. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. fie. se abţine voluntar fie să treacă la verificările necesare dacă are puterea. sau prelungeşte pe nedrept durata unei detenţii. în caz contrar. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.sau destinate pentru utilizarea de către grupul de combat sau de către asocierea sau gruparea menţinută ori reconstituită. a unei privări de libertate a cărei ilegalitate este invocată. Articolul 432-5 (Ordonanţa nr. să transmită reclamaţie către o autoritate competentă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. trei ani închisoare şi Fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent având cunoştinţă. Paragraful 2 : Despre discriminări Articolul 432-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un agent al administraţiei penitenciare. să provoace intervenţia unei autorităţi competente. primeşte sau reţine o persoană fără mandat. decizie sau ordin de arestare stabilit conform legii. fiind informată 249 . fie. se pedepseşte cu cu amenda de 45000 euro.

comite sau facilitează. se continuă. se pedepseşte şi cu amenda de 45000 euro. în afara cazurilor prevăzute de lege. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 41 II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Discriminarea definită la articolul 225-1. (Legea nr. comisă în privinţa unei persoane fizice sau juridice de către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale misiunii sale. 121 Monitorul Oficial din 10 iulie 2004) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. deturnarea. Paragraful 3 : Atingeri aduse inviolabilităţii domiciliului Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 2004-669 din 9 iulie 2004 art. intră sau încearcă sa intre în domiciliul aproapelui împotriva voinţei acestuia în afara cazurilor prevăzute de lege se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. ordonă. 250 . utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. în afara cazurilor prevăzute de lege. cu trei ani închisoare Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelelor deschise publicului de comunicaţii electronice sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. comite sau facilitează. transmise sau primite prin telecomunicaţii. ordonă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. 2° împiedicarea exercitării normala a unei activităţi economice.pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă privarea de libertate. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă constă din: 1° Refuzul beneficiului unui drept acordat prin lege. Paragraful 4 : Atingeri aduse secretului corespondenţelor Articolul 432-9 (Ordonanţa nr. recunoscută ilegală. acţionând în exercitarea funcţiilor sale. suprimarea sau deschiderea de corespondenţe sau dezvăluirea conţinutului acestor corespondenţe.

cere sau ordonă perceperea cu titlu de drepturi sau contribuţii. cu diverse oferte. daruri. impozite sau taxe publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cadouri sau avantaje: 1° Fie pentru a îndeplini sau pentru a se abţine de la îndeplinirea unui act din funcţia. Paragraful 1 : Despre delapidare Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. din misiunea sau din mandatul său sau facilitat de funcţia. solicită sau este de acord.pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă privarea de libertate. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice. sau învestită cu un mandat electiv public. se pedepseşte cu cinci ani Tentativa delictelor prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. promisiuni. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care aceleaşi persoane. Paragraful 2 : Despre corupţia pasivă şi traficul de influenţă comise de persoane care exercită o funcţie publică Articolul 432-11 (Legea nr. însărcinată cu o misiune din serviciul public. închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2° Fie pentru a abuza de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de către o 251 . sau depăşeşte ceea ce se datorează. în orice moment. impozite sau taxe publice în încălcarea textelor legale sau reglementare. recunoscută ilegală. misiunea sau mandatul său. fără nici un drept. se continuă. o sumă de care nu ştie că este datorată. contribuţii. primeşte. acordă sub o formă oarecare şi din orice motiv o exonerare sau o scutire de drepturi. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. I Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. direct sau indirect.

printr-o deliberare motivată a consiliului municipal. în plus. Paragraful 3 : Despre luarea ilegală de foloase Articolul 432-12 (Ordonanţa nr. prin derogarea de 252 . după estimarea bunurilor respective de către serviciul domeniilor. Totuşi. adjuncţii sau consilierii municipali delegaţi sau care acţionează în substituirea primarului pot achiziţiona o parcelă dintr-o împărţire în loturi comunală pentru a-şi ridica locuinţa personală sau pot încheia contracte de închiriere cu comuna pentru propria lor locuinţă. printr-o deliberare motivată din consiliul municipal. administrare. 3 şi 4 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. în comunele care au cel mult 3 500 locuitori. locuri de muncă. primeşte sau păstrează. a fost însărcinată total sau parţial.autoritate sau administraţie publică de distincţii. în momentul actului. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină sa participe la deliberarea consiliului municipal legat de încheierea sau aprobarea contractului. în aceste comune. indiferent de valoarea bunurilor respective. 2122-26 din codul general al colectivităţilor teritoriale şi primarul. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. adjuncţii sau consilierii municipali delegaţi sau care acţionează în substituirea primarului pot trata fiecare cu comuna în care au fost aleşi pentru transferul bunurilor mobiliare sau imobiliare sau furnizarea de servicii în limita unei sume anuale fixată la 16000 euro. Aceste acte trebuie autorizate. lichidare sau plată. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. primarii. Actul trebuie să fie autorizat. primarii. în aceste comune. In plus. direct sau indirect. Pentru aplicarea celor trei aliniate anterioare. ia. Preţul nu poate fi inferior evaluării serviciului domeniilor. aceiaşi aleşi pot achiziţiona un bun ce aparţine comunei pentru crearea sau dezvoltarea activităţii lor profesionale. un oarecare folos dintr-o întreprindere sau dintr-o operaţiune cu a cărei supraveghere.

253 . administrator sau agent al Statului. societăţilor economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p. este asimilată unei întreprinderi private orice întreprindere publică ce îşi exercită activitatea într-un sector concurenţial şi conform regulilor de drept privat. Paragraful 4 : Atingeri aduse libertăţii de acces şi egalităţii candidaţilor pe pieţele publice şi delegaţiile din serviciul public (Ordonanţa nr. fie asigură supravegherea sau controlul unei întreprinderi private. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană care a fost însărcinată. în sensul acestui articol. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. ia sau primeşte o participare prin muncă. Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. Infracţiunea nu este constituită în caz de participare la capital a societăţilor cotate la bursă sau dacă capitalurile sunt primite prin devoluţie succesorală. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. chiar datorită funcţiei sale.la cel de-al doilea aliniat L. unităţilor publice. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse orice participare prin muncă. sfat sau capitaluri. 100 din capital şi exploatatorii publici prevăzuţi de legea nr. în calitate de funcţionar public sau agent sau prepus al unei administraţii publice. întreprinderilor naţionalizate. fie îşi exprimă opinia cu privire la operaţiile efectuate de o întreprindere privată. Articolul 432-13 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie încheie contracte de orice natură cu o întreprindere privată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la Ier ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public sau care exercită funcţiile de reprezentant. societăţilor de economie mixtă de interes naţional însărcinate cu o misiune din serviciul public şi a societăţilor de economie mixtă locale sau de către orice persoană care acţionează în contul uneia din cele menţionat mai sus procură sau încearcă să procure pentru aproapele său un avantaj nejustificat printr-un act contrar dispoziţiilor legislative sau reglementatoare având ca obiect garantarea libertăţii de acces şi egalitatea candidaţilor în pieţele publice şi delegaţiile din serviciul public. 90-568 din 2 iulie 1990 cu pricire la organizarea serviciului public a poştei şi telecomunicaţiilor. 100 de capital comun sau a încheiat un contract ce are o exclusivitate de drept sau de fapt cu una din întreprinderile menţionate la alinatul anterior. ale colectivităţilor teritoriale. sfat sau capitaluri într-una din aceste întreprinderi înainte de expirarea unui termen de cinci ani în urma încetării acestei funcţii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. într-o întreprindere privată care posedă cel puţin 30 p.

sau orice alt obiect ce i-a fost returnat având în vedere funcţiile sau misiunea sa. Secţiunea 4 : Pedepse complementare Articolul 432-17 (Legea nr. a unui contabil public sau a unui depozitar public. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. aceasta se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. sau fonduri publice sau private.la cel de-al doilea aliniat L. Dacă distrugerea. piese sau titluri ce ţin locul. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu misiune din serviciul public. Paragraful 5 : Despre sustragerea şi deturnarea bunurilor Articolul 432-15 (Ordonanţa nr. cu titlu complementar. următoarele pedepse: 254 . 365 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) în cazurile prevăzute de acest capitol. pot fi pronunţate. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Tentativa delictului prevăzut la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. distruge. sau valori. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. deturnează sau sustrage un act sau un titlu. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. deturnarea sau sustragerea de către un terţ a bunurilor prevăzute la articolul 432-15 rezultă din neglijenţa unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. un contabil public. un depozitar public sau unul din subordonaţii săi.

cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. oferte. direct sau indirect. a sumelor sau obiectelor primite în mod neregulat de autorul infracţiunii. afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-21. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 255 . de oferte.(Ordonanţa nr. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 2° Fie că abuzează de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la o autoritate sau administraţie publică de distincţii. Secţiunea 1 : Despre corupţia activă şi traficul de influenţă comise de particulari (Ordonanţa nr. daruri. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. misiunea sau mandatul său . 2° Interdicţia. însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public : 1° Fie că îndeplineşte sau se abţine să îndeplinească un act din funcţia. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . cadouri sau avantaje oarecare pentru a îndeplini sau pentru a se abţine să îndeplinească un act menţionat la 1° sau pentru a abuza de influenţa sa în condiţiile prevăzute la 2°. 3° Confiscarea. promisiuni. locuri de muncă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4° în cazul prevăzut de articolul 432-7. promisiuni. civile şi de familie. direct sau indirect. însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public care solicită. cadouri sau avantaje pentru obţinerea de la o persoană depozitară a autorităţii publice. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane depozitare a autorităţii publice. şi în orice moment. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. fără drept. Articolul 433-2 (Ordonanţa nr. daruri. fără drept şi în orice moment. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

daruri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro fapta prin care oricine solicită sau este de acord. direct sau indirect. promisiuni.(Ordonanţa nr. cu oferte. locuri de muncă. pieţe sau orice altă decizie 256 . cadouri sau avantaje oarecare pentru a abuza de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la autoritate sau administraţie publică de distincţii.

un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. locuri de muncă. în exercitarea funcţiilor sale. sau propunerea. a soţului. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Aceste dispoziţii se aplică de asemenea în caz de ameninţare proferată împotriva şi din cauza aceloraşi funcţii. jurat. Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro utilizarea de ameninţări. 59 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict contra persoanelor sau bunurilor proferate împotriva unei persoane învestite cu un mandat electiv public. a unui săpător-pompier profesionist sau voluntar. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. avocat. 16 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. Secţiunea 2 : Despre ameninţări şi acte de intimidare comis împotriva persoanelor ce exercită o funcţie publică Articolul 433-3 (Legea nr. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. de la vamă. militar din jandarmeria naţională. direct sau indirect. Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro dacă este vorba de o ameninţarea cu moartea sau de o ameninţarea cu atingerea bunurilor periculoase pentru persoane.favorabilă. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la autoritate sau administraţie publică de distincţii. daruri. fără drept. misiunea sau mandatul 257 . funcţionar din poliţia naţională. funcţionar public sau ministerial. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. ascendenţilor şi descendenţilor în linie dreaptă a acestei persoane sau a oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei în domiciliul său. de oferte. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea solicitanţilor prevăzuţi la aliniatul precedent. cu violenţe sau cu comiterea oricărui alt act de intimidare pentru a obţine de la o persoană menţionată la primul şi al doilea aliniat fie că îndeplineşte sau se abţine să îndeplinească un act din funcţia. în exercitarea funcţiilor sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. a unui magistrat. din administraţia penitenciară sau a oricărei alte persoane depozitare a autorităţii publice. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict contra persoanelor sau bunurilor proferate împotriva unui agent al unui exploatator de reţea de transport public de călători sau a oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din serviciul public cât şi a unui profesionist din domeniul sănătăţii. promisiuni. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. şi în stare să aducă atingere demnităţii sale sau respectului datorat funcţiei cu care este învestită. Secţiunea 3 : Despre sustragerea şi deturnarea bunurilor dintr-un depozit public Articolul 433-4 (Ordonanţa nr.său. având în vedere funcţiile sale. unui depozitar public sau unuia din subordonaţii săi. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. înscrisurile sau imaginile de orice natură nefăcute publice sau trimiterea de obiecte oarecare adresate unei persoane însărcinate cu o misiune din serviciul public. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Dacă este adresată unei persoane depozitară a autorităţii publice. Secţiunea 4 : Despre insultă Articolul 433-5 (Legea nr. pieselor sau titlurilor ce ţin locul sau a oricărui alt obiect. sau a fondurilor publice sau private. în exercitarea sau cu ocazia exercitării misiunii sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 45 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Constituie o insultă pedepsită cu amenda de 7500 euro cuvintele. 258 . 17 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. locuri de muncă. unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. gesturile sau ameninţările. 96-647 din 22 iulie 1996 art. unui contabil public. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distrugerea. sau facilitat de funcţia. insulta se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. misiunea sau mandatul său. deturnarea sau sustragerea unui acte sau titlu. Tentativa delictului prevăzut la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. sau a valorilor. fie că abuzează de autoritatea sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la o autoritate sau administraţie publică de distincţii. ce au fost returnate.

insulta prevăzută la primul aliniat se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. şi insulta prevăzută la aliniatul al doilea se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. această insultă se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7 500 euro. Secţiunea 5 : Despre rebeliune Articolul 433-6 Constituie rebeliune opunerea unei rezistenţe violente faţă de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public acţionând. Dacă este comisă în reuniune. pentru executarea legilor. se insultă public imnul naţional sau drapelul tricolor se pedepseşte cu amenda de 7 500 euro. în exercitarea funcţiilor sale. în cursul unei manifestări organizate sau reglementate de către autorităţile publice. Rebeliunea comisă în reuniune se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. deciziilor sau mandatelor de justiţie. sau cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Rebeliunea ser pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Articolul 433-7 (Ordonanţa nr.Dacă este adresată unei persoane însărcinată cu o misiune din serviciu] public şi dacă faptele au fost comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. Dacă este comisă în reuniune. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în vecinătatea unei asemenea unităţi. ordinelor autorităţii publice. insulta se pedepseşte cu şase luni închisoare şi amenda de 7500 euro. Articolul 433-8 259 . 2003) Fapta prin care.

Articolul 433-10 (Ordonanţa nr. Articolul 433-9 Dacă autorul rebeliunii este deţinut. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(introdus de Legea nr. sau imaginii. Secţiunea 6 : Despre opunerea la executarea de munci publice Opunerea. prin acte de violenţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. manifestată fie prin strigăte sau discursuri publice. 113 Monitorul Oficial din 19 martie Rebeliunea înarmată se pedepseşte cu trei ani închisoare şi Cu amenda de 45000 euro. fie prin orice alt mijloc de transmisie a înscrisului. fie prin înscrisuri afişate sau distribuite. Dacă delictul prevăzut la aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. prin derogare de la articolele 132-2 până la 132-5. la executarea de munci publice sau de utilitate publică se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. (Ordonanţa nr. Rebeliunea înarmată comisă în reuniune se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. cu cele pe care le ispăşea cel inc cauză sau cele pronunţate pentru infracţiunea din cauza căreia era deţinut. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă la rebeliune. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 260 . pedepsele pronunţate pentru delictul rebeliunii se cumulează. a cuvântului se pedepseşte cu amenda de 7500 euro. fără posibilitatea de confuzie. 2003-239 din 18 martie 2003 art. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu actele judiciare sau extrajudiciare sau cu documentele administrative. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 7 : Despre uzurparea funcţiilor Articolul 433-12 (Ordonanţa nr. o asemănare care este în stare să provoace o confuzie în spiritul publicului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în mod public şi fără drept: 1° Poartă un costum.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 8 : Despre uzurparea semnelor rezervate autorităţii publice Articolul 433-14 (Ordonanţa nr. Articolul 433-13 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care orice persoană acţionând fără titlu. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care orice persoană: 1° Exercită o activitate în condiţiile care sunt în stare să creeze în spiritul publicului o confuzie cu exercitarea unei funcţii publice sau a unei activităţi rezervate funcţionarilor publici sau ministeriali . o uniformă sau o decoraţie reglementate de autoritatea publică. se amestecă în exercitarea unei funcţii publice îndeplinind unul din actele rezervate titularului acestei funcţii. 261 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care orice persoană. 2° Se serveşte de documente sau înscrisuri ce prezintă.

automobilele. Articolul 433-16 Infracţiunile definite de articolele 433-14 şi 433-15 se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro dacă au ca obiect pregătirea sau facilitarea comiterii unei crime sau a unui delict. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. insignele sau documentele distinctive rezervate funcţionarilor poliţiei naţionale sau militarilor. o asemănare în stare să cauzeze o confuzie în spiritul publicului. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care orice persoană. sau se serveşte de o insignă sau un document ce prezintă împreună cu costumele. fără drept. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Folosirea. Secţiunea 9 : Despre uzurparea titlurilor Articolul 433-17 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 433-15 (Ordonanţa nr. uniformele. 262 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Se serveşte de un document justificativ cu o calitate profesională sau de o insignă reglementate de autoritatea publică. în mod public. poartă un costum sau o uniformă. a unui titlu ataşat unei profesii reglementată de autoritatea publică sau a unei diplome oficiale sau a unei calităţi ale cărei condiţii de atribuire sunt stabilite autoritatea publică se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. utilizează un automobil.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Utilizează un automobil ale cărui semne exterioare sunt identice cu cele utilizate de funcţionarii poliţiei naţionale sau de militari.

cu menţiunea funcţiei sale. Parlamentului. a unui magistrat sau a unui fost magistrat. într-o publicitate realizată în interesul întreprinderii pe care şi-a propus să o fondeze sau să o conducă: 1° Numele. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu menţiunea calităţii sale.(Ordonanţa nr. a Consiliului superior al magistraturii. cere să reprezinte sau lasă să reprezinte. a consiliului de administrare al Băncii Franţei sau a unui organism colegial învestit prin lege cu o misiune de control sau de sfat. a Institutului Franţei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 11 : Atingeri aduse stării civile a persoanelor Articolul 433-19 (Ordonanţa nr. a unui funcţionar sau a unui fost funcţionar sau a unui funcţionar public sau ministerial . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Parlamentului european. a Curţii de casaţie. a unei adunări deliberante a unei colectivităţi teritoriale. 3° Numele unei persoane cu menţiunea decoraţiei reglementate de autoritatea publică ce i-a fost decernată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta. a Consiliului constituţional. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care fondatorul sau conducătorul de drept sau de fapt a unei întreprinderi care are un scop lucrativ. într-un act public sau autentic sau într-un document administrativ destinat autorităţii publice şi în afara cazurilor în care reglementarea în vigoare autorizează subscrierea acestor acte sau documente sub o stare civilă de împrumut: 263 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 10 : Despre utilizarea neregulată a calităţii Articolul 433-18 (Ordonanţa nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care un bancher sau un afacerist se serveşte de publicitatea menţionată la aliniatul precedent. a Curţii de Conturi. 2° Numele. a unui membru sau a unui fost membru al Guvernului. a Consiliului economic şi social. a Consiliului de Stat.

92-1336 dini6 decembrie 1992 art.(Ordonanţa nr. 366 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Prin care se ia un nume sau un accesoriu din nume altul decât cel acordat prin stare civilă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 433-21-1 (Legea nr. se alterează sau se modifică numele sau accesoriul numelui acordat prin starea civilă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ministru al unui cult care va efectua. Articolul 433-21 (Ordonanţa nr. în mod obişnuit. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse funcţionarul public ce a celebrat această căsătorie cunoscând existenţa celei anterioare. ceremoniile religioase de căsătorie fără să i se fi justificat actul de căsătorie primit în prealabil de către funcţionarii de stare civile va fi pedepsit cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Articolul 433-20 Fapta prin care o persoană angajată în legăturile căsătoriei încheie o altă căsătorie înainte de dizolvarea celei anterioare se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2° Prin care se schimbă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 264 .

în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 2° Confiscarea armelor al căror proprietar este condamnatul sau de care se foloseşte la buna dispoziţie. pentru o durată de cel mult cinci ani. civile şi de familie.Orice persoană care dă funeraliilor un caracter contrar voinţei celui decedat sau contrar unei decizii judiciare. voinţe sau decizie de care a avut cunoştinţă. 2° Interdicţia. Articolul 433-22 265 . Articolul 433-23 în cazurile prevăzute la articolele 433-1. o armă autorizată. 6° şi 7° din articolul 131-39 . 433-2 şi 433-4. Articolul 433-24 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolul 433-8 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia de a deţine sau purta. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Secţiunea 12 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice 1° Interdicţia drepturilor civice. 3° Confiscarea prevăzută la articolul 131-21 . pedepsele menţionate la 2°. pentru o durată de cel mult cinci ani. va fi pedepsită cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Articolul 433-25 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani. poate fi de asemenea pronunţată confiscarea sumelor sau obiectelor primite în mod neregulat de autorul infracţiunii. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 5°. 4°. 3°. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire.

Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. nu informează autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 98-468 din 17 iunie 1998 art. şi de asemenea fraţii şi surorile şi soţii lor. care are cunoştinţă de o crimă pe care mai poate încă să o prevină sau să-i limiteze efectele. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.1° Amenda. ai autorului sau ai complicelui crimei . 15 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) 266 . Articolul 434-2 (Ordonanţa nr. Articolul 434-3 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care oricine. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile care preced. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dacă crima menţionată la primul aliniat din articolul 434-1 constituie o atingere adusă intereselor fundamentale ale naţiunii prevăzute de titlul I din această carte sau un act de terorism prevăzut de titlul II din această carte. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. sau persoane care locuieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . cu excepţia crimelor comise asupra minorilor de cincisprezece ani: 1° Părinţii în linie dreaptă şi soţii lor. 2° Soţul autorului sau complicelui crimei. sau ai cărei autori sunt susceptibili de comiterea altor noi crime ce ar putea fi împiedicate. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. Secţiunea 1 : Despre piedicile puse sesizării justiţiei Articolul 434-1 (Ordonanţa nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Dacă faptele prevăzute în acest articol sunt comise de către o persoană care. deplasarea sau suprimarea unor obiecte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice persoană care are cunoştinţă de anumite privaţiuni. sustrage. în vederea împiedicării manifestării adevărului: 1° Se modifică starea locurilor unei crime sau ale unui delict fie prin alterarea. cercetarea probelor sau condamnarea vinovaţilor. cu trei ani închisoare şi cu Cu excepţia cazului când legea dispune altceva. comis în vederea determinării victimei unei crime sau delict să nu facă plângere sau să se dezică. fie prin aportul. (Ordonanţa nr. de tratamente proaste sau de atingeri sexuale asupra unui minor de cincisprezece ani sau a unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei.1° Amenda. 267 . infirmităţi. Articolul 434-5 (Ordonanţa nr. a unei boli. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. prin funcţiile sale. Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care. falsificarea sau ştergerea urmelor sau indiciilor. doseşte sau alterează un document public sau privat sau un obiect în stare să faciliteze descoperirea unei crime sau a unui delict. este chemată să concureze la manifestarea adevărului. 2° Se distruge. nu informează autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ameninţare sau orice alt act de intimidare cu privire la orice persoană. sunt exceptate de la dispoziţiile precedente persoanele constrânse în secret în condiţiile prevăzute de articolul 226-13. deficienţe fizice sau psihice sau a unei sarcini. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 2 : Despre piedicile puse exercitării justiţiei Articolul 434-7-1 (Legea nr. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile precedente: 1° Părinţii în linie dreaptă şi soţii lor. sau persoane care locuieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-6 Furnizarea persoanei autorului sau complicelui unei crime sau al unui act de terorism pedepsit cu cel puţin zece ani închisoare. Articolul 434-7 (Ordonanţa nr. 2° Soţul autorului sau complicelui crimei sau actului de terorism. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. subvenţii. Pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă infracţiunea este comisă în mod obişnuit. 96-647 din 22 iulie 1996 art. şi de asemenea fraţii şi surorile şi soţii lor. 7 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 268 . mijloace de existenţă sau orice alt mijloc de sustragere de la cercetări sau de la arest se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea sau ascunderea cadavrului unei persoane victime a unui omor sau decedată în urma violenţelor se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. un loc de retragere. ai autorului sau complicelui crimei sau actului de terorism .(Ordonanţa nr. a unei locuinţe.

un interpret. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un magistrat. orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională sau orice altă autoritate administrativă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ameninţare sau orice act de intimidare comis asupra unui magistrat. direct sau indirect. neagă împărţirea dreptăţii după ce i s-a impus prin lege şi perseverează în negaţia sa după avertismentul sau injoncţiunea superiorilor săi se pedepseşte cu amenda de 7500 euro şi interdicţia de a exercita funcţii publice pentru o durată de cinci până la douăzeci de ani. cu ofertele. darurile. în comiterea acestor infracţiuni. datorită funcţiilor sale. 13 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Fără prejudiciul drepturilor apărării. 2004-204 din 9 martie 2004 art. fapta prin care orice persoană care. coautori. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. solicită sau este de acord. dezvăluie. ca autori. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un magistrat. dacă această dezvăluire este în stare să împiedice derularea investigaţiilor sau manifestării adevărului. aceste informaţii unor persoane susceptibile că ar fi implicate. despre informaţiile emise dintr-o anchetă sau dintr-o instrucţie în curs cu privire la o crimă sau un delict. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în aplicarea dispoziţiilor codului de procedură penală. are cunoştinţă. direct sau indirect. un arbitru sau un expert numit fie de către o jurisdicţie. jurat sau orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 269 . un arbitru. cadourile sau avantajele pentru îndeplinirea sau abţinerea unui act din funcţia sa. un jurat sau orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională. complici sau dositori. fie de către părţi. şi în orice moment. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu trei ani (Ordonanţa nr. Articolul 434-8 (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. promisiunile. fără drept.(Ordonanţa nr. sau o persoană însărcinată de autoritatea judiciară cu o misiune de conciliere sau de mediere. un expert sau avocatul unei părţi în vederea influenţării comportamentului său în exercitarea funcţiilor închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 434-7-2 (introdus de Legea nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Dacă infracţiunea definită la primul aliniat este comisă de un magistrat în beneficiul sau în detrimentul unei persoane care face obiectul unor urmăriri penale. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Fapta prin care orice conducător al unui automobil sau motor terestra. 3 III : Dispoziţiile din al doilea aliniat al articolului 434-10 din codul penal în redactarea anterioară intrării în vigoare a acestei legi. Articolul 434-10 (Ordonanţa nr. sau se propune oferte. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. este scutit de pedeapsă cel care va depune mărturie tardiv. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. solicitărilor unei persoane menţionate în alinatul precedent. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile din primul aliniat: 270 . rămânând infracţiunilor comise înainte de această intrare în vigoare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. fluvial sau maritim. dar spontan. daruri. se abţine în mod voluntar să depună imediat mărturie la autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Totuşi. în orice moment. NOTĂ : Legea 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care se cedează. aplicabile Articolul 434-11 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice persoană care cunoaşte dovada nevinovăţiei unei persoane deţinute provizoriu sau judecată pentru crimă sau delict. pedeapsa este de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de 225000 euro.(Ordonanţa nr. promisiuni. ştiind că tocmai a cauzat sau a ocazionat un accident. cadouri sau avantaje pentru obţinerea de către una din aceste persoane îndeplinirea sau abţinerea unui act din funcţia sa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. nu opreşte şi încearcă de asemenea să fugă de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea.

2° Dacă cel împotriva căruia sau în favoarea căruia a fost comisă mărturia mincinoasă este pasibil de o pedeapsă penală. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr. Articolul 434-12 Fapta prin care orice persoană. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 271 . Articolul 434-13 f Ordonanţa nr. surorile şi soţii lor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Mărturia mincinoasă făcută sub jurământ în faţa oricărei jurisdicţii sau în faţa unui funcţionai' din poliţia judiciară ce acţionează în executarea unei comisii rogatorii se pedepseşte închisoare şi cu amenda de 75000 euro. care a declarat public că îi cunoaşte pe autorii unei crime sau ai unui delict. 2° Soţul autorului sau complicelui infracţiunii care motiva urmărirea. 1° Autorul sau complicele infracţiunii care motiva urmărirea. refuză să răspundă întrebărilor care îi sunt puse în această privinţă de către un judecător se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu cinci ani Totuşi. martorul fals est scutit de pedeapsă dacă şi-a retras spontan mărturia înaintea deciziei ce pune capăt procedurii realizate de jurisdicţia de instrucţie sau de jurisdicţia de judecată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Mărturia mincinoasă se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro: 1° Dacă este provocată de încredinţarea unui dar sau a unei recompense oarecare. pedepsele prevăzute de aceste articole sunt dublate în afara cazurilor prevăzute de articolele 221-6-1. 222-19-1 şi 222-20-1. Sunt de asemenea exceptaţi de la dispoziţiile din primul aliniat persoanele constrânse în secret în condiţiile prevăzute de articolul 226-13. Articolul 434-14 (Ordonanţa nr.Dacă este loc pentru aplicarea articolelor 221-6 şi 222-19. sau persoane care trăieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. şi de asemenea fraţii. părinţii săi în linie dreaptă şi soţii lor.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 11 Monitorul Oficial din 31 decembrie 2000) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 272 . pedepsele prevăzute de aceste articole sunt dublate în afara cazurilor prevăzute de articolele 221-6-1. manevre sau artificii de-a lungul unei proceduri sau în vederea unei cereri sau apărări în justiţie pentru a determina aproapele fie să facă sau să dea o depoziţie. acte de violenţă. 39 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Neprezentarea. o declaraţie sau o atestare mincinoasă. chiar dacă subordonarea nu este urmată de efect. cadouri. 222-19-1 şi 222-20-1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în faţa judecătorului de instrucţie sau în faţa unui funcţionar din poliţia judiciară ce acţionează asupra comisiei rogatorii de către o persoană care a fost citată de aceasta pentru audiere ca martor se pedepseşte cu amenda de 3750 euro. ameninţări. fie să se abţină să facă sau să dea o depoziţie. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. oferte. o declaraţie sau o atestare. 2000-1354 din 30 decembrie 2000 art. nedepunerea de jurământ sau de depoziţie. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 31 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. presiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-15 Folosirea de promisiuni. 32 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2001) (Legea nr. Articolul 434-15-2 (introdus de Legea nr.Dacă este loc pentru aplicarea articolelor 221-6 şi 222-19. fără scuză sau justificare. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. Articolul 434-15-1 (Legea nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. înainte de intervenţia deciziei jurisdicţionale definitive. Dacă refuzul este opus când încredinţarea sau punerea în aplicare a convenţiei ar fi permis evitarea comiterii unei crime sau delict sau limitarea efectelor sale. Articolul 434-16 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Publicarea.persoană. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 euro. la cererile acestor autorităţi emise în aplicarea titlurilor II şi III din cartea I din codul de procedură penală. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. Articolul 434-18 273 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-17 (Ordonanţa nr. refuză să încredinţeze aşa-zisa convenţie autorităţilor judiciare sau să o pună în aplicare. care are cunoştinţă de convenţia secretă de descifrare a unui mijloc de criptologie susceptibilă că a utilizat pentru pregătirea. de comentarii care tind să exercite presiuni în vederea influenţării declaraţiilor martorilor sau decizia jurisdicţiilor de instrucţie sau de judecată se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul jurământ în materie civilă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. facilitarea sau comiterea unei crime sau delict. Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un interpret. conform distincţiilor articolelor 434-13 şi 434-14. Tentativa ruperii sigiliilor se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro sau cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse orice deturnare de obiect plasat sub sigilii sau sub mâna justiţiei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.COrdonanţa nr. Articolul 434-20 (Ordonanţa nr. cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro sau cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. în rapoartele sale scrise sau în expunerile sale orale. Articolul 434-22 Ruperea sigiliilor aplicate de autoritatea publică se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. falsifică. denaturează substanţa cuvintelor sau documentelor traduse se pedepseşte. Articolul 434-21 Subordonarea expertului este reprimată în condiţiile prevăzute de articolul 434-15. în orice problemă. Articolul 434-19 Subordonarea interpretului este reprimată în condiţiile prevăzute la articolul 434-15. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 274 . conform distincţiilor din articolele 434-13 şi 434-14. în orice problemă. datele sau rezultatele expertizei se pedepseşte. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un expert.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Luarea numelui unui terţ. prin înscrisuri sau imagini de orice natură nefăcute publice sau prin trimiterea de obiecte oarecare adresate unui magistrat. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-25 (Ordonanţa nr.Articolul 434-23 (Ordonanţa nr. înscrisuri sau imagini de orice natură. care a determinat sau ar fi putut determina urmăriri penale împotriva unui terţ. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Insulta prin cuvinte. un act sau o decizie jurisdicţională. pedeapsa este de până la doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro. 275 . jurat sau oricărei persoane care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională în exercitarea funcţiilor sale sau cu ocazia acestei exercitări şi care tinde să aducă atingere demnităţii sale sau Dacă insulta are loc la audierea unei curţi. gesturi sau ameninţări. în condiţiile care sunt în stare să aducă atingere autorităţii justiţiei sau independenţei sale se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. în ciuda dispoziţiilor articolelor 132-2 până la 132-5. cuvinte. în mod public prin acte. Paragraful 1: Atingeri aduse respectului datorat justiţiei Articolul 434-24 (Ordonanţa nr. tribunal sau a unei formaţiuni jurisdicţionale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în circumstanţele care au determinat sau ar fi putut determina împotriva acestuia urmăriri penale. Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute de primul aliniat declaraţia falsă cu privire la starea civilă a unei persoane. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pedepsele pronunţate pentru acest delict se cumulează. fără posibilitatea confuziei. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. cu cele care ar fi fost pronunţate pentru infracţiunea cu ocazia căreia a fost comisă uzurparea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care se caută să se discrediteze.

înscrisuri sau imagini de orice natură care tind la reformarea. 3° Care s-a văzut notificând un mandat de depunere sau un mandat de arest continuând să producă efect. începând din ziua în care a fost comisă infracţiunea definită în acest articol. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 434-26 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică comentariilor tehnice nici altor acte. dacă în acest interval nu a fost făcut nici un act de instrucţie sau de urmărire. efracţie sau corupţie. 276 . pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 Euro. este considerată deţinut orice persoană : 1° Care este păzită la vedere. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Paragraful 2 : Despre evadare Articolul 434-27 COrdonanţa nr. 2° Care se află în instanţă sau în curs de prezentarea la autoritatea judiciară la încheierea pazei la vedere sau în execuţia unui mandat de arestare. 1941 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Constituie evadare ce se pedepseşte fapta prin care un deţinut se sustrage gărzii care îl păzeşte. de către un terţ. Articolul 434-28 Pentru aplicarea acestui paragraf. Acţiunea publică se prescrie în trei luni împlinite. de acord cu deţinutul. Evadarea se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. casaţia sau revizuirea unei decizii. Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. chiar şi când acestea ar fi fost comise. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. cuvinte. Dacă evadarea este realizată prin violenţă.

4° Care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a fost arestată pentru executarea acestei pedepse. 2° Prin care orice condamnat se sustrage controlului la care a fost supus când a făcut obiectul unei decizii fie de scoaterea dintr-o unitate penitenciară. 4° Prin care orice condamnat pus sub supraveghere electronică. (Ordonanţa nr. neutralizează prin orice mijloc procedeul ce permite detectarea de la distanţă a prezenţei sau absenţei sale în locul desemnat de judecătorul aplicării pedepselor. 1 Monitorul Oficial din 31 decembrie 1997) Constituie de asemenea evadare pedepsită cu aceleaşi pedepse fapta: 1° Prin care un deţinut plasat într-o unitate sanitară sau spital. de scoatere. de semi-libertate sau de permisiunea de ieşire. incendiară sau toxică. Articolul 434-29 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 5° Care este plasată în închisoare de extrădare. Articolul 434-30 2004) Infracţiunile prevăzute la articolul 434-27 şi la 1° din articolul 434-29 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă au fost comise sub ameninţarea unei arme sau a unei substanţe explozive. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 277 . 3° Prin care orice condamnat nu revine la unitatea penitenciară la încheierea unei măsuri de suspendare sau de fracţionare a închisorii. 97-1273 din 29 decembrie 1997 art. se sustrage supravegherii la care a fost supus. 368 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. fie de plasarea sub supravegherea electronică sau de beneficierea de regimul semi-libertăţii sau de permisiunea de ieşire. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.

pedepsele pronunţate pentru delictul evadării se cumulează. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 278 . fără posibilitatea confuziei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care orice persoană procură unui deţinut orice mijloc de a se sustrage gărzii la care a fost supus. cu cele pe care evadatul le ispăşea sau cele pronunţate pentru infracţiunea din cauza căreia era deţinut. efracţie sau corupţie. Articolul 434-32 f Ordonanţa nr.4° Care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a fost arestată pentru executarea acestei pedepse. infracţiunea se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. chiar dacă membrii acestei bande sunt sau nu deţinuţi. Dacă contribuţia astfel adusă se însoţeşte de violenţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 150000 euro dacă s-a folosit o armă sau o substanţă explozivă. (Ordonanţa nr. Articolul 434-31 în ciuda dispoziţiilor articolelor 132-2 până la 132-5. incendiară sau toxică sau dacă faptele sunt comise în bandă organizată.

dacă contribuţia adusă constă din furnizarea sau folosirea unei arme sau a unei substanţe explozive. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 434-35 (Ordonanţa nr. într-o Articolul 434-35-1 (introdus de Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu orice titlu.Articolul 434-33 (Ordonanţa nr. incendiare sau toxice. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 73 II Monitorul Oficial din 19 martie Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care.. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sau se primesc de la el şi se transmit sume de 279 . evadarea unui deţinut. în cazurile prevăzute de acest articol. facilitează sau pregăteşte. chiar prin abţinere voluntară. cu orice titlu. în orice loc. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care orice persoană însărcinată cu supravegherea sa. 731 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45000 euro dacă vinovatul este însărcinat cu supravegherea deţinuţilor sau dacă este abilitat prin funcţiile sale să pătrundă unitate penitenciară sau să apropie deţinuţi. se încredinţează sau îi parvine unui deţinut. Articolul 434-34 Persoanele menţionate la articolele 434-32 şi 434-33 pot fi condamnate solidar la daune-interese pe care victima ar avea dreptul să se obţină de la deţinut prin exercitarea acţiunii civile din cauza infracţiunii care motiva detenţia acestuia. infracţiunea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 225000 euro. Aceste dispoziţii se aplică de asemenea oricărei persoane abilitată prin funcţiile sale să pătrundă într-o unitate penitenciară sau să apropie deţinuţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

în orice loc. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană care interdicţie de sejur se sustrage măsurilor de supraveghere prescrise de judecător. Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. avertizând autoritatea judiciară sau administraţia penitenciară.Articolul 434-33 (Ordonanţa nr. Articolul 434-36 Tentativa delictelor prevăzute în acest paragraf se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. a permis evitarea ca evadarea să nu se realizeze. va fi scutită de pedeapsă dacă. sau se primesc de la el şi se transmit sume de 280 . apare într-un loc interzis se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. în calitate de autor sau de complice. se încredinţează sau îi parvine unui deţinut. una din infracţiunile prevăzute în acest paragraf. Paragraful 3 : Alte atingeri aduse autorităţii justiţiei penale Articolul 434-38 Fapta prin care o persoană. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2003) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro pătrunderea de către o persoană într-o unitate penitenciară sau escaladarea incintei fără să fie abilitată în virtutea dispoziţiilor legislative sau reglementare sau fără să fi fost autorizat de autorităţile competente. care are interdicţie de sejur. Articolul 434-37 Orice persoană care a încercat să comită.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-39 (Ordonanţa nr. cu titlu de pedeapsă. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In cazul în care o sentinţă a dispus. de retragere a permisului de vânătoare. afişarea deciziei de condamnare. 131-10.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 44 XV. 131-14 sau 131-16. 131-10. 131-14. de interdicţia de a deţine sau a purta o armă. de interdicţia de a emite cecuri sau de a folosi cărţi de credit. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Sentinţa va dispune o nouă execuţie a afişării pe cheltuiala condamnatului. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse distrugerea. deturnarea sau încercarea de a distruge sau deturna un automobil imobilizat sau un vehicul. orice încălcare a acestei interdicţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 281 . de închidere a unităţii sau de excludere de pe pieţele publice pronunţate în aplicarea articolelor 131-5-1. Articolul 434-41 (Legea nr. Articolul 434-40 (Ordonanţa nr. o armă sau orice alt obiect confiscate în aplicarea articolelor 131-6. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. XVI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro încălcarea de către condamnat a obligaţiilor sau interdicţiilor ce rezultă din pedepsele de suspendare sau de anulare a permisului de conducere. de interdicţia de a pătrunde în anumite locuri sau de a întâlni anumite persoane. de obligare la îndeplinirea unui stagiu. interdicţia exercitării unei activităţi profesionale sau sociale prevăzute de articolele 131-27 până Ia 131-29. 131-16 sau 131-17. 131-6. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Când a fost pronunţată. suprimarea. cu titlu de pedeapsă. disimularea sau ruperea totală sau parţială a afişelor aplicate se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

retragerea permisului de vânătoare sau confiscarea unui automobil. încălcarea de către o persoană fizică a obligaţiilor care decurg de pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. a unei arme sau a oricărui alt obiect. Articolul 434-42 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană care primeşte notificarea unei decizii ce se pronunţă în privinţa sa. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro. a unei persoane morale a cărei dizolvare a fost pronunţată în aplicarea dispoziţiilor de la 1° din articolul 131-39 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. în aplicarea articolelor menţionate mai sus. Când dizolvarea a fost pronunţată pentru o infracţiune comisă în recidivă. 17 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-43 (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Secţiunea 4 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Când a fost pronunţată împotriva unei persoane juridice una din pedepsele prevăzute la acest articol 131-39. refuză să încredinţeze permisul suspendat. anulat sau retras sau obiectul confiscat agentului autorităţii însărcinate cu executarea acestei decizii. deschisă sau deghizată. sau pentru infracţiunea prevăzută în aliniatul precedent. 369 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) încălcarea de către condamnat a obligaţiilor ce rezultă din pedeapsa de muncă de interes general pronunţată cu titlu de pedeapsă principală sau de pedeapsă complementară se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Fapta prin care orice persoană fizică participă la menţinerea sau la reconstituirea.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. suspendarea sau anularea permisului de conducere. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 282 .

2001-504 din 12 iunie 2001 art. 434-35. neputând să fie Articolul 434-46 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 283 . la articolul 434-30. Articolul 434-47 (Legea nr. a permisului de conducere. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. de a exercita o funcţie publică sau activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-44 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 434-4 până la 434-8. în cazurile prevăzute de articolul 434-33 şi în cel de-al doilea aliniat din articolul 434-35. 434-36 şi 434-40 până la 434-43 primesc de asemenea interdicţia drepturilor civice. această suspendare limitată conducerii în afara activităţii profesionale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 5IX Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de delictul prevăzut de articolul 434-10 primesc de asemenea suspendarea. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 434-30. Articolul 434-45 (Legea nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la cel de-al doilea aliniat din articolul 434-9. fie cu titlu definitiv. 18 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Pedepsele date persoanelor juridice sunt: (Ordonanţa nr. în toate cazurile prevăzute în acest capitol. 434-H. se mai dă în plus confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii.(Ordonanţa nr. 434-17 până la 434-23. la ultimul aliniat din articolul 434-32 şi la articolul 434-33. pentru o durată de cel mult cinci ani. 434-33. 434-13 până la 434-15. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 434-32. poate fi de asemenea pronunţată interdicţia. civile şi de familie. 434-27. 434-29.

în cazurile prevăzute la articolele 434-16 şi 434-25. 6° şi 7° din articolul 131-39 . al Curţii de justiţie şi al Curţii de conturi ale Comunităţilor europene solicită sau este de acord. direct sau indirect. şi în orice moment. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. 4°. fără drept. misiunea sau mandatul său. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3°. Secţiunea 1: Despre corupţia pasivă Articolul 435-1 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei ce implică funcţionari ai Comunităţilor europene sau funcţionari ai Statelor membre ale Uniunii europene întocmită la Bruxelles la 26 mai 1997. Sub-secţiunea 1 : Despre corupţia activă a funcţionarilor Comunităţilor europene. pot fi de asemenea dispuse afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. promisiuni. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia. a funcţionarilor Statelor membre ale Uniunii europene. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . cu oferte. daruri. a membrilor instituţiilor Comunităţilor europene Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 5° Pentru infracţiunile prevăzute la al doilea şi al treilea aliniat al articolului 434-43. 284 . pedepsele menţionate la 2°. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 3° Confiscarea prevăzută la articolul 131-21 . 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care un funcţionar comunitar sau un funcţionar naţional dintr-un alt Stat membru al Uniunii europene sau prin care un membru al Comisiei Comunităţilor europene. al Parlamentului european. pedeapsa dizolvării menţionată la 1° din articolul 131-39. 5°. de infracţiunile definite la articolele 434-39 şi 434-43. 1° Amenda.

Sub-secţiunea 2 : Despre corupţia activă a persoanelor relevante a Statelor străine altele decât Statele membre ale uniunii europene şi organizaţiilor internaţionale publice altele decât instituţiile Comunităţilor europene Articolul 435-3 285 . Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionată la aliniatul precedent care solicită. misiunea sau mandatul său. promisiuni. de oferte. sau un membru al Comisiei Comunităţilor europene. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca un funcţionar comunitar sau un funcţionar naţional al unui alt Stat membru al Uniunii europene. de oferte. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei ce implică funcţionari ai Comunităţilor europene sau funcţionari ai Statelor membre ale Uniunii europene întocmită la Bruxelles la 26 mai 1997. daruri. direct sau indirect. direct sau indirect. promisiuni. fără drept. şi în orice moment. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept şi în orice moment. al Curţii de justiţie şi al Curţii de conturi ale Comunităţilor europene să îndeplinească sau să abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. al Parlamentului european. daruri.Articolul 435-2 (Legea nr. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui acte prevăzut Ia aliniatul menţionat.

direct sau indirect. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionată la aliniatul precedent care solicită. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană depozitară a autorităţii publice.(Legea nr. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale semnate la Paris la 17 decembrie 1997. fără drept. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. şi în orice moment. oferte. să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. de oferte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. şi în orice moment. sau învestită cu un mandat electiv public într-un Stat străin sau în sânul unei organizaţii internaţionale publice. Articolul 435-4 (Legea nr. promisiuni. daruri. de oferte. promisiuni. daruri. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale semnate la Paris la 17 decembrie 1997. daruri. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. în vederea obţinerii sau conservării unei pieţe sau a unui alt avantaj nepotrivit comerţului internaţional. şi în orice moment. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. direct sau indirect. promisiuni. însărcinată cu o misiune din serviciul public. direct sau indirect. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca un 286 . cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act prevăzut la alinatul menţionat. misiunea sau mandat său. Cercetarea delictelor menţionate în acest articol nu poate fi executată decât la cererea ministerului public.

misiunea sau mandatul său. într-un Stat străin sau în sânul unei organizaţii internaţionale publice. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. oferte. 4° Confiscarea. sau facilitat de funcţia. fie de către părţi. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . Cercetarea delictelor prevăzute în acest articol nu poate fi exercitată decât la cererea ministerului public. pentru o durată de cel mult cinci ani. direct sau indirect. şi în orice moment. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. daruri. fără drept. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. jurat sau orice altă persoană care are o funcţie jurisdicţională. a obiectului care a 287 . să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. sau o persoană însărcinată de autoritatea judiciară cu o misiune de conciliere sau mediere.magistrat. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act prevăzut în aliniatul de mai sus. 2° Interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-21. civile şi de familie. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionate la aliniatul precedent care solicită. Secţiunea 3 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 435-5 (introdus de Legea nr. în vederea obţinerii sau păstrării unei pieţe sau a unui alt avantaj contrar din comerţul internaţional. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . misiunea sau mandatul său. promisiuni. un arbitru sau un expert numit fie de o jurisdicţie.

împotriva oricărui străin care s-a făcut vinovat de una din infracţiunile definite la primul aliniat. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. plasarea sub supraveghere judiciară. interdicţia de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de cei care sunt autorizaţi să utilizeze cărţi de credit. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) Persoanele juridice pot fi declarate responsabil penal. fie cu titlu definitiv. nici nu a fost trimisă în misiune de către un Stat altul decât unul din cele care sunt părţi la conflict în calitate de membru al forţelor armate din acel Stat. 435-3 şi 435-4. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. special recrutată pentru a se lupta într-un conflict armat şi care nu este nici cetăţean al unui Stat parte la aşa-zisul conflict armat. închiderea unităţilor sau a uneia din unităţile întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate . 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani: interdicţia exercitării direct sau indirect a activităţii profesionale sau sociale în care sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . excluderea pieţelor publice . cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. CAPITOLUL VI: Despre participarea la o activitate mercenară Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro fapta: 1° Prin care orice persoană. obiectului care a servit sau era destinat la comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. ni membru al forţelor armate din acel Stat. fie pentru o durata de cel mult zece ani. interdicţia de a face apel public la economii. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunile definite de articolele 435-2. Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în plus în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 288 . în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-21. ia sau încearcă să ia parte directă la ostilităţi în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remuneraţii net superioară celei care se plăteşte sau promite luptătorilor cu un rang şi funcţiilor analoage din forţele armate ale părţii pentru care trebuie să se lupte. Articolul 435-6 (introdus de Legea nr. 3° Confiscarea.servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau obiectului care este produsul acesteia. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35.

1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Conducerea sau organizarea unei grupări ce are ca obiect recrutarea. Articolul 436-3 289 .Articolul 436-1 (introdus de Legea nr. Articolul 436-2 (introdus de Legea nr. civile şi de familie. nici nu a fost trimisă în misiune de vreun Stat. 3° Interdicţia sejurului. legea franceză se aplică prin derogare de la al doilea aliniat al articolului 113-6 şi dispoziţiile frazei a doua din articolul 113-8 nu se aplică. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. remunerarea. Dacă faptele menţionate în acest capitol sunt comise în străinătate de un francez sau de către o persoană care îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez. echiparea sau instrucţia militară a unei persoane definite la articolul 436-1 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2° Difuzarea integrală sau parţială a deciziei sau a unui comunicat ce informează publicul despre motivele şi despre dispozitivul acesteia în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) 2° Prin care orice persoană. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Articolul 436-4 (introdus de Legea nr. utilizarea. nici membru al forţelor armate al acelui Stat. special recrutată pentru a lua parte la un act pregătit de violenţă care vizează răsturnarea instituţiilor sau atingerea integrităţii teritoriale a unui Stat şi care nu este nici cetăţean al Statului împotriva căruia acest act este realizat. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. ia sau încearcă să ia parte la un asemenea act în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remuneraţii importante.

de infracţiunea definită la articolul 436-2.Articolul 436-1 (introdus de Legea nr. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Articolul 436-5 (introdus de Legea nr. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Articolul 436-3 290 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

Falsul şi uzul de fals se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 441-2 (Ordonanţa nr.1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie un fals orice alterare frauduloasă a adevărului. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul comis într-un document emis de o administraţie publică în scopul constării unui drept. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Uzul de fals menţionat la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. CAPITOLUL I: Despre falsuri Articolul 441-1 (Ordonanţa nr. 291 . în stare să cauzeze un prejudiciu şi să îndeplinească prin orice mijloc. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. într-un înscris sau orice alt suport de exprimare a gândirii care are ca obiect sau care poate avea ca efect stabilirea dovezii unui drept sau a unui fapt ce are consecinţe juridice. a unei identităţi sau calităţi sau în scopul acordării unei autorizaţii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă falsul sau uzul de fals este comis : 1° Fie de către o persoane depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sale. Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro în caz de deţinere frauduloasă a mai multor documente false. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul comis într-o scriere publică sau autentică sau într-o înregistrare ordonată de autoritatea publică se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Deţinerea frauduloasă al unuia din documentele false definite la articolul 441-2 se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Pedepsele sunt de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de până la 225000 euro dacă falsul sau uzul de fals este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sau misiunii sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Uzul de fals menţionat la aliniatul anterior se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Articolul 441-3 (Ordonanţa nr. 292 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Fie în mod obişnuit. 3° Fie cu intenţia de a facilita comiterea unei crime sau procurarea impunităţii pentru autor. Articolul 441-4 (Ordonanţa nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse furnizarea unei declaraţii mincinoase în vederea obţinerii de la o administraţie publică sau de la un organism însărcinat cu o misiune din serviciul public a unei alocaţii. 293 . 3° Fie cu intenţia de a facilita comiterea unei crime sau procurarea impunităţii pentru autor. Articolul 441-6 (Ordonanţa nr. 2° Fie în mod obişnuit. unei identităţi sau unei calităţi sau acordarea unei autorizaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. plăţi sau avantaj nedrept. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta: l°Prin care se stabileşte o atestaţie sau un certificat care face caz de faptele inexacte din punct de vedere material. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Procurarea frauduloasă pentru aproapele său a unui document emise de către o administraţie publică în scopul constatării unui drept. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă infracţiunea este comisă : 1 ° Fie de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sale. unei identităţi sau unei calităţi sau în scopul acordării unei autorizaţii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Independent de cazurile prevăzute în acest capitol. prin orice mijloc fraudulos. a unui document destinat constatării unui drept. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Emiterea în mod nedrept de către o administraţie publică sau de către un organism însărcinat cu o misiune din serviciul public.Articolul 441-5 (Ordonanţa nr.

cadouri sau avantaje oarecare pentru stabilirea unei atestaţii sau a unui certificat ce face caz de faptele inexacte din punct de vedere material. promisiuni. anumite oferte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. promisiuni. Articolul 441-8 (Ordonanţa nr. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană ce acţionează în exercitarea profesiei sale să stabilească o atestaţie sau un certificat ce face caz de faptele inexacte. daruri. Articolul 441-10 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele din acest capitol primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană ce acţionează în exercitarea profesiei sale. daruri. Pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda până la 45000 euro dacă infracţiunea este comisă în vederea prejudicierii Tezaurului public sau patrimoniului aproapelui. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131 -26 . Articolul 441-9 Tentativa delictelor prevăzute la articolele 441-1. 441-2 şi 441-4 până la 441-8 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. direct sau indirect. civile şi de familie. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea la solicitările prevăzute la alinatul precedent sau utilizarea actelor de violenţă sau ameninţărilor sau propunerea. solicită sau agreează. de oferte. direct sau indirect. Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă persoana menţionată în primele două aliniate exercită o profesie medicală sau din domeniul sănătăţii şi dacă atestaţia ce face caz de faptele inexacte disimulează sau certifică în mod fals 294 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Prin care se falsifică o atestaţie sau un certificat sincer originar.Articolul 441-7 (Ordonanţa nr. 3° Prin care se face uz de o atestaţie sau un certificat inexact sau falsificat.

3° Excluderea de pe pieţele publice 4° Confiscarea obiectului care a servit sau care era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia.Articolul 441-7 (Ordonanţa nr. fie cu titlu definitiv. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. CAPITOLUL II: Despre moneda falsă Articolul 442-1 Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă persoana menţionată în primele două aliniate exercită o profesie medicală sau din domeniul sănătăţii şi dacă atestaţia ce face caz de faptele inexacte disimulează sau certifică în mod fals 295 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 441-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131 -30. împotriva oricăaii străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. fie pentru o durata de cel mult zece ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate de natură profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda.

Articolul 441-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Articolul 442-4 Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 296 . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute la al doilea aliniat din acest articol. (Legea nr. 6 XIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Contrafacerea sau falsificarea monezilor sau bancnotelor cu curs legal în Franţa sau emise de către instituţiile străine sau internaţionale abilitate în acest scop se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 450000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fabricarea monezilor şi bancnotelor menţionate la aliniatul anterior realizată cu ajutorul instalaţiilor sau materialelor autorizate destinate acestui scop. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de infracţiunile definite în acest capitol. (Ordonanţa nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 6 XIV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Transportul. punerea în circulaţie sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie a semnelor monetare contrafăcute sau falsificate menţionate la primul aliniat din articolul 442-1 sau a semnelor monetare fabricate în mod menţionate la cel de-al doilea aliniat din acest articol se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Infracţiunile prevăzute la aliniatul precedent se pedepsesc cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 450 000 Euro dacă sunt comise în bandă organizată. Articolul 442-3 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Contrafacerea sau falsificarea monedelor sau bancnotelor franceze sau străine care nu au curs legal sau nu sunt autorizate se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. dacă este efectuată în încălcarea condiţiilor fixate de către instituţiile abilitate să emită aceste semne monetare şi fără acordul acestor instituţii.

imprimate sau formule în locul valorilor imitate. Articolul 442-7 (Ordonanţa nr. imprimate sau formule care prezintă cu semnele monetare menţionate la articolul 442-1 o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care cel care a primit semnele monetare contrafăcute sau falsificate menţionate în 297 . instrumentelor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. distribuţia tuturor obiectelor. 2001-1168 din 11 decembrie 2001 art. vânzarea. utilizarea sau deţinerea fără autorizaţie a materialelor. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie 2001) Fabricarea. Articolul 442-6 (Ordonanţa nr. programelor informatice sau orice alt element destinate în mod special fabricării sau protecţiei împotriva contrafacerii sau falsificării bancnotelor sau monedelor se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.Punerea în circula oricărui semn monetar neautorizat având ca obiect înlocuirea monedelor sau bancnotelor ce au curs legal în Franţa se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 442-5 (Legea nr.

articolul 442-1 luându-le drepte cele bune. a permis încetarea uneltirilor incriminate şi identificarea. dacă este cazul. 93-1027 din 24 august 1993 art. Articolul 442-10 Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 442-1 până la 442-4 se reduce cu jumătate dacă. dacă este cazul. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. 298 . avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Articolul 442-9 Orice persoană care a încercat să comită una din infracţiunile prevăzute în acest capitol va fi scutită de pedeapsă dacă. a celorlalţi vinovaţi. Articolul 442-12 (Legea nr. a permis evitarea ca infracţiunea să nu se realizeze şi identificarea. pe repune în circulaţie după ce le-a descoperit viciile se pedepseşte cu amenda de 7500 euro. a celorlalţi vinovaţi. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . civile şi de familie. Articolul 442-8 Tentativa delictelor prevăzute la primul aliniat din articolul 442-2 la articolele 442-3 până la 442-7 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Articolul 442-11 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute la articolele 442-1 până la 442-6 primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice.

Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. După cum contrafacerea sau falsificarea a fost efectuată la monede sau bancnote. în scopul distrugerii eventuale. cele ale materialelor şi instrumentelor confiscate pe care le desemnează. Articolul 442-13 In toate cazurile prevăzute în acest capitol. imprimate sau formule menţionate la articolul 442-6 este de asemenea obligatorie. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . Le mai sunt încredinţate de asemenea. Confiscarea obiectelor. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 442-13. cu Confiscarea monedelor şi bancnotelor contrafăcute sau falsificate şi de asemenea a materialelor instrumentelor destinate fabricării lor este obligatorie. în funcţie de distincţia prevăzută la alinatul precedent. Provoacă încredinţarea obiectului confiscat administraţiei monedelor şi medaliilor sau Băncii Franţei. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . fie cu titlu definitiv. (Legea nr. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. în scopul distrugerii eventuale. fie pentru o durata de cel mult zece ani. 78 III Monitorul Oficial du 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 98-349 din 11 mai 1998 art. în acelaşi scop. semnele monetare contrafăcute sau falsificate sunt încredinţate administraţiei monedelor şi medaliilor sau Băncii Franţei. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolele 442-1 până la 442-4. şi acesteia. poate fi de asemenea pronunţată confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 3° Confiscarea. Articolul 442-15 299 .3° Interdicţia sejurului.

CAPITOLUL III: Despre falsificarea titlurilor sau a altor valori fiduciare emise de autoritatea publică Articolul 443-1 Contrafacerea sau falsificarea efectelor emise de Tezaurul public cu timbrul sau cu marca sa sau a efectelor emise de Statele străine cu timbrul sau marca lor. Articolul 443-3 (Ordonanţa nr. nu au fost încă emise de către instituţiile abilitate în acest scop şi nu au încă curs legal. vânzarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. şi de asemenea utilizarea sau transportul acestor efecte contrafăcute sau falsificate se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro.3° Interdicţia sejurului. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 300 . şi de asemenea a timbrelor emise de către administraţia finanţelor. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . chiar dacă sunt destinate punerii în circulaţie. 2001-1168 din 11 decembrie 2001 art. transportul. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro contrafacerea sau falsificarea timbrelor poştale sau a altor valori fiduciare poştale. (introdus de Legea nr. 442-2 şi 442-5 până la 442-14 se aplică dacă sun în cauză bancnotele şi monedele care. Articolul 443-2 (Ordonanţa nr. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie 2001) Dispoziţiile articolelor 442-1. distribuirea sau utilizarea acestor timbre sau valori contrafăcute sau falsificate.

Ea provoacă încredinţarea la administraţie a obiectului confiscat în scopul distrugerii eventuale. 90-568 din 2 iulie 1990 cu privire la organizarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. imprimate sau formule în Se pedepsesc cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro contrafacerea sau falsificarea timbrelor poştale străine sau a altor valori poştale emise de serviciul poştelor dintr-o ţară străină. distribuţia sau utilizarea acestor timbre sau valori contrafăcute sau falsificate. în toate cazurile. colectivităţile locale.2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. Articolul 443-5 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate de natură profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27 . cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. locul valorilor imitate. şi de asemenea vânzarea. transportul. Articolul 443-6 Persoanele fizice vinovate de delictele prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. Articolul 443-7 Articolul 443-4 301 . 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. unităţile publice sau exploatatorii publici prevăzute de legea nr. cu titlurile sau alte valori fiduciare emise de Stat. imprimate sau formule care prezintă. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. confiscarea du corpului delictului este obligatorie. civile şi de familie în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . vânzarea.

împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolele 443-1 şi 443-2. fie a timbrelor naţionale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. CAPITOLUL IV : Despre falsificarea mărcilor autorităţii Articolul 444-1 (Ordonanţa nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. fie cu titlu definitiv. fie pentru o durata de cel mult zece ani. contrafăcute sau falsificate. argint sau de platină. de infracţiunile definite în acest capitol.Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Contrafacerea sau falsificarea fie a sigiliului Statului. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. sau utilizarea acestor sigilii. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 443-6. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . fie a mărcilor ce servesc la marcarea materiilor din aur. Articolul 443-8 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 302 . timbre sau mărci. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 3° Confiscarea.

2° Contrafacerea sau falsificarea hârtiilor de la antet sau imprimate oficiale utilizate în adunările instituite de Constituţie. contrafăcute sau falsificate. timbrelor sau mărcilor unei autorităţi publice. vânzarea. administraţii publice sau jurisdicţii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. timbre sau mărci. 99-574 din 9 iulie 1999 art. 101 Monitorul Oficial din 10 iulie 1999) (Ordonanţa nr. 101 Monitorul Oficial din 10 iulie 1999) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Utilizarea frauduloasă a sigiliilor Statului. sau utilizarea acestor sigilii. distribuirea şi de asemenea utilizarea acestor hârtii sau imprimate astfel contrafăcute sau falsificate. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 303 . Articolul 444-3 (Legea nr. Articolul 444-4 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro: 1° Contrafacerea sau falsificarea sigiliilor. 99-574 din 9 iulie 1999 art. 3° Contrafacerea sau falsificarea de ştampile sau mărci care să ateste intervenţia serviciilor de inspecţie sau de supraveghere sanitară a Franţei sau ale unei ţări străine. argint sau platină se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. a timbrelor naţionale sau a mărcilor ce servesc la marcarea materiilor din aur. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 444-2 (Ordonanţa nr.

In toate cazurile.Utilizarea frauduloasă a sigiliilor. mărcilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 444-8 3° Excluderea de pe pieţele publice. Articolul 444-5 (Ordonanţa nr. hârtiilor. 304 . distribuirea sau utilizarea imprimatelor care prezintă cu hârtiile pentru antet sau imprimatele oficiale utilizate în adunările instituite de Constituţie. vânzarea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Ea provoacă încredinţarea către administraţie a obiectului confiscat în scopul distrugerii eventuale. imprimatelor sau ştampilelor şi a mărcilor care aresta intervenirea serviciilor de inspecţie sau de supraveghere sanitară menţionate la articolul 444-3 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 444-7 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. administraţii publice sau jurisdicţii o asemănare cauzeze o confuzie în spiritul publicului. timbrelor. în stare să Articolul 444-6 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. civile şi de familie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. confiscarea corpului delictului este obligatorie. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 .

Articolul 444-9 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie o asociere de răufăcători orice grupare formată sau convenită stabilită în vederea pregătirii. a dezvăluit gruparea sau înţelegerea autorităţilor şi a permis identificarea celorlalţi participanţi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Confiscarea. fie pentru o durata de cel mult zece ani. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. Articolul 450-2 Orice persoană care a participat la gruparea sau înţelegerea definite la articolul 450-1 este scutită de pedeapsă dacă. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. de una sau mai multe crime sau de unul sau mai multe delicte de cel puţin cinci închisoare. caracterizată de una sau mai multe fapte materiale. înainte de orice urmărire. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Dacă infracţiunile pregătite sunt delicte pedepsite cu cel puţin cinci ani închisoare. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest capitol. participarea la o asociere de răufăcători se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. participarea la o asociere de răufăcători se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 444-7. Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131 -30. TITLUL V : Despre participarea Ia o asociere de răufăcători (Ordonanţa nr. de infracţiunile definite în acest capitol. Articolul 450-1 competente 305 . fie cu titlu definitiv. Dacă infracţiunile pregătite sunt crime sau delicte pedepsite cu zece ani închisoare. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .

de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Interdicţia. Articolul 450-2-1 (Legea nr. civile şi de familie. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 450-4 (introdus de Legea nr. 46 Monitorul Oficial din 16 mai 2001) (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu cinci 1° Interdicţia drepturilor civice. ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane care realizează activităţile prevăzute la articolul 450-1. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 22 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 2001-420 din 15 mai 2001 art. Pot fi de asemenea pronunţate împotriva acestor persoane celelalte pedepse complementare date pentru crimele şi delictele pe care aveau de gând să le pregătească gruparea sau înţelegerea. Articolul 450-1 306 . Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . de infracţiunile definite în articolul 450-1. 3° Interdicţia sejurului. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 .4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia.

9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. mobile sau imobile. 2004-800 din 6 august 2004 art. Persoanele fizice şi juridice recunoscute vinovate de infracţiunile prevăzute la al doilea aliniat din articolul 450-1 şi la articolul 450-2-1 primesc de asemenea pedeapsa complementară de confiscare a tuturor bunurilor sau a unei părţi din acestea. divizate sau nu.Articolul 450-3 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de articolul 450-1 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 3° Confiscarea. legea franceză se aplică prin derogare de la al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile frazei a doua din articolul 113-8 nu se aplică. Articolul 511-1-1 (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) în cazul în care delictul prevăzut la aliniatul 511-1 este comis în străinătate de către un francez sau de către o persoană care îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro pretarea la o prelevare de celule sau de gârneţi. vie sau decedată . pentru a da viaţă unui copil identic din punct de vedere genetic cu o altă persoană. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 444-7. de orice natură. Articolul 450-5 307 . Secţiunea 1 : Despre protecţia speciei umane Articolul 511-1 (Legea nr.

fără ca consimţământul acesteia să fi fost obţinut în condiţiile prevăzute la al treilea aliniat din articolul L. sau cedarea cu titlu oneros a unui asemene organ din corpul aproapelui. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de la o persoană a unuia sau mai multor organe în schimbul unei sume de bani. prin dar. 2004-800 din 6 august 2004 art. ameninţare. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse propaganda sau publicitatea. promisiune. pentru a da viaţă unui copil identic din punct de vedere genetic cu o altă persoană vie sau decedată. inclusiv într-o finalitate terapeutică. 94-653 din 29 iulie 1994 art. abuz de autoritate sau de putere. Aceleaşi pedepse se aplică în cazul în care organul obţinut în condiţiile prevăzute la primul aliniat provine dintr-o ţară străină. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Secţiunea 2 : Despre protecţia corpului uman Articolul 511-2 (Legea nr. 15 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore.Articolul 511-1-2 (introdus de Legea nr. (Ordonanţa nr. a aproapelui să se preteze la prelevarea de celule sau de gameţi. 29 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro provocarea. a unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs în vederea dăruirii unei persoane vii minore sau unei persoane vii majore care face obiectul Articolul 511-3 308 . indiferent de formă. indiferent de modul în care se face. în favoarea eugeniei sau clonajului reproductiv. 2004-800 din 6 august 2004 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii unui organ în schimbul unei sume de bani. 1231-1 din codul sănătăţii publice sau fără ca autorizaţia prevăzută la al doilea şi al cincilea aliniat din acelaşi articol să fi fost emisă se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organ. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu şape ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. ordin.

2004-800 din 6 august 2004 art. indiferent de formă. 1241-3 şi L. Articolul 511-5-1 Articolul 511-3 309 . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de ţesuturi. la articolele L. în afara cazurilor prevăzute la articolele din codul sănătăţii publice. 1241-4 Articolul 511-4 (Legea nr. 29 Monitorul Oficial din 7 august 2004) unei măsuri de protecţie legală. Prelevarea asupra unei persoane vie minoră sau a unei persoane vie majoră care face obiectul unei măsuri de protecţie legală a celulelor hematopoietice emise de măduva osoasă fără să se fi respectat condiţiile prevăzute. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de la o persoană a prelevării de ţesuturi. (Ordonanţa nr. L. 1241-1 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. 1241-4 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. sau cedarea cu titlu oneros a ţesuturilor. 94-653 din 29 iulie 1994 art. după caz.Articolul 511-1-2 (introdus de Legea nr. celule sau produse umane contra unei plăţi. 15 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea unui ţesut sau a celulelor sau colectarea unui produs de la o persoană vie majoră fără ca această sa-şi fi exprimat consimţământul în condiţiile prevăzute la al doilea şi al treilea aliniat L. 1241-3 sau L. celule sau produse din corpul său contra unei plăţi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. celulelor sau produselor din corpul aproapelui. indiferent de formă.

a componentelor şi produselor derivate: celulelor sau 1° Fără să se fi făcut declaraţia prealabilă prevăzută la articolul L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii fără consimţământul său scris se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. inclusiv în scopuri de cercetare genetică.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse păstrarea şi transformarea. Articolul 511-7 Articolul 511-5-2 310 . 1232-3 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a organelor. a organelor. celulelor sau sângelui. I. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. fără să fi obţinut în prealabil autorizaţia prevăzută la articolul L. componentelor şi produselor sale derivate. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse punerea în operă a unui protocol suspendat sau interzis de către ministrul însărcinat cu cercetarea.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro păstrarea şi transformarea în scopuri ştiinţifice. II . ţesuturilor. inclusiv în scopuri cercetării genetice. 1243-3 din codul sănătăţii publice sau dacă această autorizaţie este suspendată sau retrasă.Articolul 511-5 (Legea nr. 2° Când ministrul însărcinat cu cercetarea s-a opus exercitării acestor activităţi sau le-a suspendat sau interzis. ţesuturilor. Articolul 511-6 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (introdus de Legea nr. în vederea cedării lor pentru o utilizare ştiinţifică. . 2004-800 din 6 august 2004 art. 15 3° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevările în scopuri ştiinţifice asupra unei decedate fără să fi transmis protocolul prevăzut la articolul L. sângelui. 1243-3 din codul sănătăţii publică.

L.(Ordonanţa nr. prelevări de ţesuturi sau de celule. sau grefe de ţesuturi sau administrările pregătirilor de terapie celulară. produse celulare cu finalitate terapeutică sau de produse umane în vederea unui dar fără să fi fost respectate regulile de securitate sanitară cerate în aplicarea dispoziţiilor articolului L. se pedepseşte 30 000 Euro. cu doi ani închisoare şi cu amenda de (Legea nr. 15 6° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 311 . 1234-2. 15 4° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta prin care se fac prevalări de organe sau a grefelor de organe. L. 1243-6 din codul sănătăţii publice. păstrarea sau transformarea de ţesuturi sau pregătiri de terapie celulară într-o unitate ce nu a obţinut autorizaţia prevăzută la articolele L. Articolul 511-8-1 (Legea nr. 1243-2 sau L. 96-452 din 28 mai 1996 art. 98-535 din 1 iulie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. sau după retragerea sau suspendarea acestei autorizaţii. 98-535 din 1 iulie 1998 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. ţesuturi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1242-1. 10 Monitorul Oficial din 29 mai 1996) (Legea nr. 15 5° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Distribuirea sau cedarea de organe. 1211-6 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr. L. 1233-1. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr.

cu titlu oneros a gârneţilor ce provin din daruri. 2004-800 din 6 august 2004 art. 15 7° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Importarea sau exportarea organelor. se pedepseşte ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. celulelor şi produselor celulare cu finalitate terapeutică. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.(Ordonanţa nr. 1235-1 şi L. în încălcarea dispoziţiilor luate pentru aplicarea articolelor L. cu cinci Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de gârneţi în schimbul unor bani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de gârneţi în schimbul unei sume de bani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. indiferente de formă. 1245-5 din codul sănătăţii publice. cu excepţia plăţii prestaţiilor asigurate de unităţile ce efectuează pregătirea şi păstrarea acestor gârneţi. ţesuturilor. Articolul 511-11 312 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distribuirea sau cedarea în vederea unei utilizări terapeutice de ţesuturi sau de pregătiri de terapie celulară în încălcarea dispoziţiilor articolului L. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 1243-5 din codul sănătăţii publice se pedepseşte doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 511-10 (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Divulgarea unei informaţii ce permite în acelaşi timp identificarea unei persoane sau a unui cuplu care a oferit gârneţi şi cuplul care le-a primit se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. indiferent de formă. Articolul 511-9 (Legea nr. sau încredinţarea către terţi.

98-535 din 1 iulie 1998 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Inseminarea artificială cu spermă sau amestec de spermă ce provine din donaţii în încălcarea articolului L. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Articolul 511-13 Subordonarea beneficiului unui dar de gameţi desemnării de către cuplul primitor al unei persoane care a acceptat voluntar să facă acest dar în favoarea unui terţ cuplu în încălcarea articolului L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vie în vederea unei asistenţei medicale la procrearea fără teste de depistare a bolilor transmisibile cerute în aplicarea articolului L. 665-15 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 673-3 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 673-7 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 313 . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Articolul 511-14 (Legea nr. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 511-12 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art.(Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Realizarea activităţilor de culegere. 673-5 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de embrioni umani în schimbul unor bani.(Ordonanţa nr. 314 . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu şapte ani închisoarea şi cu amenda de 100000 euro. tratament. indiferent de formă. conservare şi cedare de gameţi ce provin din daruri fără să se fi obţinut autorizaţia prevăzută la articolul L. Secţiunea 3 : Despre protecţia embrionului uman Articolul 511-15 (Legea nr.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Obţinerea de embrioni umani fără respectarea condiţiilor prevăzute la articolele L. 2141-6 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 315 . de embrioni umani. Articolul 511-16 (Legea nr. Articolul 511-17 (Legea nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse utilizarea embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale. 94-653 din 29 iulie 1994 art.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de embrioni umani în schimbul unor bani. 2004-800 din 6 august 2004 art. cu titlu oneros. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. sau încredinţarea unor terţi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. indiferent de formă. 2141-5 şi L. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Conceperea în vitro sau constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri industriale sau comerciale se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 28II7° Monitorul Oficial din 7 august 2004) I. Articolul 511-19 (Legea nr. Articolul 511-18-1 (introdus de Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28II6° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri terapeutice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro . 28II5° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Conceperea în vitro sau constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri de cercetare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 1000 000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. . 2004-800 din 6 august 2004 art.Articolul 511-18 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2004-800 din 6 august 2004 art.Realizarea unui studiu sau a unei cercetări a embrionului uman: 316 .

1241-5 din codul sănătăţii publice sau pentru alte finalităţi decât diagnostice. suspendată. Articolul 511-19-2 317 . Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2° Fără conformarea la prescripţiile legislative şi reglementare sau la cele stabilite de această autorizaţie. II. terapeutice sau ştiinţifice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. sau dacă această autorizaţie este retrasă.Realizarea unui studiu sau a unei cercetări a celulelor cu provenienţă embrionară: TFără să se fi obţinut în prealabil consimţământul scris şi autorizaţia menţionată la articolul L. sau dacă această autorizaţie este retrasă. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. sau dacă consimţământul este revocat. a ţesuturilor sau celulelor embrionare sau fetale în condiţiile neconforme celor prevăzute de primul. . al doilea şi al patrulea aliniat din articolul L. 28II8° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea. 2151-5 din codul sănătăţii publice. 2° Fără conformarea la prescripţiile legislative şi reglementare sau la cele stabilite de această autorizaţie.1° Fără să fi obţinut în prealabil consimţământul scris şi autorizaţia menţionată la articolul L. Articolul 511-19-1 (introdus de Legea nr. suspendată sau dacă consimţământul este revocat. 2151-5 din codul sănătăţii publice. conservarea sau utilizarea. la întreruperea unei sarcini.

2004-800 din 6 august 2004 art. 2151-6 din codul sănătăţii publice. 2131-4 şi L. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2131-4-1 cu privire la diagnosticul de pre-implantator se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. menţionată Articolul 511-20 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 511-19-3 (introdus de Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28II10° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro importarea sau exportarea. 28II11° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Nerespectarea dispoziţiilor articolelor L. 2151-7 din acelaşi cod. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 4° Cedarea celulelor de origine embrionară fără să se fi informat în prealabil Agenţia biomedicinii.(introdus de Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 (Legea nr. 28II9° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro: 1° Conservarea celulelor cu origine embrionară fără să se fi obţinut autorizaţia menţionată la articolul L. 2° Conservarea celulelor cu origine embrionară fără să se conformeze regulilor menţionate la al doilea aliniat din articolul L. în scopuri de cercetare. 2151-7 din acelaşi cod . Diagnosticarea prenatală fără să se fi primit autorizaţia menţionată la articolul L. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2151-7 din codul sănătăţii publice sau dacă această autorizaţie este retrasă sau suspendată. a ţesuturilor sau celulelor embrionare sau fetale fără să se fi obţinut autorizaţia la articolul L. 162-16 din 318 . 2151-5 sau a articolului L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3° Cedarea celulelor de origine embrionară unor organisme netitulare ale autorizaţiei emise în aplicarea articolului L.

94-653 din 29 iulie 1994 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 28II12° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Punerea în operă a activităţilor de asistenţă medicală procreării fără să se fi obţinut autorizaţia prevăzute la aliniatul al treilea din articolul L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 28II13° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Introducerea de embrioni umani pe teritoriul în care se aplică codul sănătăţii publice sau scoaterea lor din acest teritoriu fără autorizaţie prevăzută la articolul L. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Diagnosticarea prenatală fără să se fi primit autorizaţia menţionată la articolul L. Articolul 511-24 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2142-1 din codul sănătăţii publice sau fără să se conformeze prescripţiilor acesteia din urmă se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 2141-9 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro. (Ordonanţa nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 28II9° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Articolul 511-22 (Legea nr. 162-16 din 319 . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.(introdus de Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea unei informaţii nominative care permite identificarea cuplului care a renunţat la embrion şi de asemenea a cuplului care 1-a primit. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) I. 511-5. 511-3. (Legea nr. 3° Sau în afara unei unităţi autorizate conform dispoziţiilor din al şaptelea aliniat din acelaşi articol. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 152-2 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 511-16 şi 511-19 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.Exercitarea activităţilor necesare primirii unui embrion uman în condiţiile stabilite la articolul L. 511-5-1. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 511-4. Articolul 511-25 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procrearea în alte scopuri decât cele definite la articolul L. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2141-6 din codul sănătăţii publice: 1° Fără asigurarea în prealabil că a fost obţinută autorizaţia judiciară prevăzută la al doilea aliniat din articolul menţionat. 511-5-2. 2° Sau fără luarea la cunoştinţă a rezultatelor testelor de depistare a bolilor infecţioase cerute la aliniatul şase din acelaşi articol. 28 II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Tentativa delictelor prevăzute de articolele 511-2. . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 511-9. II. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.(Legea nr. Secţiunea 4 : Alte dispoziţii şi pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 511-26 (Legea nr. 511-15. . 28II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 320 . 511-6. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr.

9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 22 Monitorul Oficial din 7 ianuarie 1999) (Ordonanţa nr. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 94-653 din 29 iulie 1994 art.(Legea nr. 99-5 din 6 ianuarie 1999 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 511-28 (introdus de Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Articolul 511-27 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea pedeapsa complementară de interdicţie pentru o durată de cel mult zece ani. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 28II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 321 . 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. CAPITOL unic : Acte de violenţă sau acte de cruzime faţă de animale Articolul 521-1 (Legea nr. a exercitării activităţii profesionale sau sociale în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia a fost comisă infracţiunea.

Se pedepseşte de asemenea cu aceleaşi pedepse abandonarea unui animal domestic. 50 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) prin care se comite un act de cruzime asupra unui animal domestic. Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la primul aliniat orice creare a unui nou galodrom. dresat sau cu excepţia animalelor ţinut în captivitate. destinate Fapta. publică sau nu. repopulării. Nu se mai aplică luptelor de cocoşi din localităţile în care o tradiţie neîntreruptă poate fi stabilită. 2004-204 din 9 martie 2004 art. sau ţinut în captivitate. Dispoziţiile din acest articol nu se aplică curselor de tauri dacă o tradiţie locală neîntreruptă poate fi invocată. prin care se exercită acte de violenţă grave. sau de natură sexuală. sau 322 . pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. sau dresat. cu titlu definitiv sau nu.(Legea nr. tribunalul poate interzise detenţia unui animal. se Cu titlu de pedeapsă complementară.

Articolul 711-2 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. cartea I. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 323 . şi cărţile II până la V din acest cod se aplică în Noua Caledonie şi pe teritoriile Polynesiei franceze şi insulele Wallis-et-Futuna. Capitolul I: Dispoziţii generale Articolul 711-1 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. Articolul 711-3 (Ordonanţa nr. pe teritoriile Polynesie franceze şi insulele Wallis-et-Futuna. 16 Monitorul Oficicd din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In Noua Caledonie. cu excluderea articolului 132-70-1. sancţiunile pecuniare date în virtutea acestui cod se pronunţă în monedă locală. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Practicarea experienţelor sau cercetărilor ştiinţifice sau experimentale asupra animalelor fără conformarea al prescripţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la articolul 511-1. 99-209 din 19 martie 1999 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. Articolul 711-4 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Articolul 521-2 (introdus de Lege nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. ţinând cont de contravaloarea acestei monede în euro. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Sub rezerva adaptărilor prevăzute în acest titlu. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Cărţile I până la V din acest cod se aplică pe teritoriile australe şi antarctice franceze.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. prin Monitorul oficial din teritoriu. Acestea nu se pot opune acestei difuzări ». Articolul 712-2 (Legea nr."prefect" şi "subprefect" cu "reprezentant al Statului în teritoriu". prin una sau mai multe publicaţii de presă."judeţ" cu "teritoriu" . « . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Capitolul II: Adaptarea cărţii I Articolul 712-1 Ultimul aliniat din articolul 131-35 este de asemenea redactat: « Difuzarea deciziei se face prin Monitorul oficial al Republicii franceze. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Pentru aplicarea acestui cod pe teritoriile menţionate la articolul 711-1. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Publicaţiile sau serviciile de comunicare audiovizuală însărcinate cu această difuzare sunt desemnate de jurisdicţie. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. « . termenii enumeraţi mai jos sunt înlocuiţi după urmează: « . « De asemenea. 99-209 din 19 martie 1999 art.Articolul 521-2 (introdus de Lege nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. sau prin unul sau mai multe servicii de comunicare audiovizuală. "referinţele la dispoziţiile neaplicabile în aceste teritorii " sunt înlocuite cu "referinţele la dispoziţiile cu acelaşi obiect aplicabile local"."tribunal de mare instanţă " cu "tribunal de primă instanţă " . 2 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 324 . 96-1240 din 30 decembrie 1996 art.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau concediere pe baza inaptitudinii constatate medical în cadrul dispoziţiilor cu privire la medicina muncii sau Ia funcţia publică aplicabile local. de la titularii autorităţii părinteşti sau de la tutore se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. clar şi expres al celui interesat. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 325 . pe sex dacă apartenenţa la un sex sau altul constituie. în domeniul angajării în muncă. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Capitolul III: Adaptarea cărţii II Articolul 713-1 Primul aliniat din articolul 223-8 este redactat după cum urmează :« Practicarea sau cererea practicării asupra unei persoane a unei cercetări biomedicale fără să se fi obţinut consimţământul liber. » Articolul 713-3 (Legea nr. 2° şi 3° din articolul 225-3 sunt redactate după cum urmează : « 2° La discriminările bazate pe starea sănătăţii sau pe handicap. » Articolul 713-4 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. 7° din articolul 132-45 este de asemenea redactat: « 7° Abţinerea de la conducerea anumitor automobile terestre pentru conducerea cărora este necesar un permis. « 3° La discriminările bazate.(Legea nr. conform dispoziţiilor aplicabile local în domeniul dreptului muncii sau dreptului funcţiei publice. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. consimţământul acesteia nu a fost obţinut. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice în scopuri medicale fără să se fi obţinut în prealabil consimţământul său în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.(Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. « Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 99-209 din 19 martie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-27 este redactat după cum urmează : « Art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Realizarea studiului caracteristicilor genetice ale unei persoane în scopuri medicale fără să se fi primit în prealabil consimţământul acesteia în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. «2° Sau dacă cu titlu excepţional. . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 326 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 713-5 (Legea nr. 226-27. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. 226-25. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţii conduse de forţele armate sau formaţiunile corelate.Articolul 226-25 este redactat după cum urmează: Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . » « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau încercarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fi făcut obiectul unui acord emis în condiţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat. 99-209 din 19 martie 1999 art. o descoperire arheologică făcută în cursul săpăturilor sau la întâmplare. 2° Sau dacă cu titlu excepţional. » 327 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. 226-28. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. un teren ce cuprinde vestigii arheologice sau un obiect conservat sau depozitat în muzee. » Capitolul IV : Adaptarea cărţii III Articolul 714-1 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. consimţământul acesteia nu a fost obţinut. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . (Legea nr. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetare sau instrucţie dirijată de o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 1500 euro. 3° din articolul 322-2 este redactat după cum urmează : « 3° Un imobil sau un obiect mobiliar clasat sau înscris sau protejat în virtutea reglementării aplicabile local. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-28 este redactat după cum urmează : « Art.Cercetarea identificării cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.

achiziţia. 3° din articolul 421-1 este redactat după cum urmează : « 3° Fabricarea sau deţinerea de maşini. 99-209 din 19 martie 1999 art. « . » Articolul 715-3 (Legea nr. portul sau transportul de arme şi de muniţii în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. în afara cazurilor prevăzute de lege. motoare ucigaşe sau explozive definite la articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război: « . însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. vânzarea. importarea sau exportarea de substanţe explozive în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. deţinerea. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 328 . 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 715-2 « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană prevăzută la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelei de telecomunicaţii autorizat în virtutea reglementării aplicabile local în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.producerea.infracţiunile definite la articolele L. transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorul aşa-ziselor substanţe în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. « . » Capitolul V : Adaptarea cărţii IV Articolul 715-1 (Legea nr.deţinerea. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. comite sau facilitează. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. ordonă. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2341-1 şi L. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise. 2341-4 din codul apărării.biblioteci sau arhive ce aparţin unei persoane publice. « . transmise sau primite prin telecomunicaţii. acţionând în exercitarea funcţiilor sale.

consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. în plus. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Ultimul aliniat din articolul 432-12 este redactat după cum urmează: « Pentru aplicarea celor trei aliniate precedente. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 121-15 din codul comunelor aşa cum a fost făcut aplicabil local. » (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al patrulea liniat din articolul 432-13 este redactat după cum urmează: (Legea nr. 122-12 din codul comunelor aşa cum a fost făcut aplicabil local şi primarul. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.biblioteci sau arhive ce aparţin unei persoane publice. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 329 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul L. » Articolul 715-4 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină de la participarea la deliberarea consiliului municipal cu privire la concluzia sau aprobarea contractului. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

» Articolul 715-5 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. imprimate sau formule care au cu titlurile sau cu alte valori fiduciare emise de Stat. 443-3. 99-209 din 19 martie 1999 art.«Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. întreprinderilor naţionalizate. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 443-3 este redactat după cum urmează: «Art. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte.Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 100 din capital şi a exploatatorilor publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. societăţilor de economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p. » Capitolul VI: Adaptarea cărţii V Articolul 716-1 (Legea nr. vânzarea. imprimate sau formule în locul valorilor imitate. 99-209 din 19 martie 1999 art.. unităţile publice sau exploatatorii publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. colectivităţile locale. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 330 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

realizarea unei prelevări de măduvă osoasă în vederea unei donaţii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. dacă aceste este apt. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » în Noua Caledonie. consimţământul este obţinut prin orice mijloc de către procurorul Republicii. Refuzul minorului este un obstacol pentru prelevare. Articolul 716-1-1 (introdus de Ordonanţa nr. o prelevare de măduvă osoasă asupra unui minor în favoarea fratelui sau surorii lui poate fi autorizată de către un comitet medical format în condiţiile stabilite de reglementarea aplicabilă local. .Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore fără să se fi obţinut consimţământul acesteia sau fără să o fi lămurit în prealabil despre riscurile şi consecinţele actului se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. sub rezerva consimţământului fiecăruia din titularii autorităţii părinteşti sau a reprezentantului legal al minorului. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organe asupra unui donator viu minor sau asupra unui donator viu major care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. în caz de urgenţă. Ele pot fi revocate fără formă oricând. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-3 este redactat astfel: Art. 98-773 din 2 septembrie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 4 septembrie 1998) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 511-5 este redactat astfel: « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs asupra unei persoane vii minore sau a unei persoane vii majore care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. Comitetul medical se asigură că minorul a fost informat despre prelevarea plănuită în vederea exprimării voinţei sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. Consimţămintele prevăzute la aliniatele precedente sunt exprimate în faţa preşedintelui tribunalului de primă instanţă sau a magistratului desemnat de acesta. 99-209 din 19 martie 1999 art. 331 . 511-3. Totuşi.

(Ordonanţa nr. 4 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) în Noua Caledonie. de celule şi produse umane în vederea unei donaţii fără să se fi respectat regulile de securitate sanitară impuse dispoziţiile aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. conservarea sau transformarea de ţesuturi sau grefa e celule în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. de ţesuturi. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. . . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 716-3 (Legea nr. 511-8. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. realizarea unei prelevări de măduvă osoasă în vederea unei donaţii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. » Articolul 716-5 (Legea nr. prelevările sau grefele de ţesuturi. 3 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 511-8 este redactat astfel: « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Distribuirea sau cedarea de organe. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Prelevările de organe sau transplanturile de organe. » Articolul 716-4 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-7 este redactat astfel : « Art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-7. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 332 .

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-11 este redactat astfel: « Art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-13 este redactat astfel : « Art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » (Legea nr. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 511-11.Subordonarea beneficiului unei donaţii de gameţi la desemnarea de către cuplul primitor a unei persoane care a acceptat voluntar să facă o asemenea donaţie în favoarea unui terţ cuplu anonim se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 716-7 (Legea nr. 511-13.Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii în vederea unei asistenţe medicale la procrearea fără realizarea testelor de depistare a bolilor transmisibile impuse în vederea reglementării aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 333 . 511-12. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Realizarea unei inseminări artificiale cu spermă sau cu amestec de spermă ce provine din donaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » Articolul 716-6 Articolul 511-12 este redactat astfel: « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.(Ordonanţa nr.

99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 716-8 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.(Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 334 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. dacă unul din membrii cuplului este decedat.Articolul 511-14 este redactat astfel: « Art. conservare şi de cedare de gârneţi ce provin din donaţii în afara unei unităţi sau organism cu scop nelucrativ autorizat pentru asta se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 511-14. şi după ce s-a verificat că actul nu cade sub prevederile articolului 511 -24 şi ca cuplul primitor oferă garanţii de primire satisfăcătoare pentru copilul ce urmează să se nască.Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000euro realizarea unui studiu sau ou a unui experiment asupra embrionului. 99-209 din 19 martie 1999 art. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. « Se pedepseşte de asemenea cu o pedeapsă de şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro obţinerea unui embrion uman: « .» (Legea nr.Obţinerea de embrioni umani fără autorizaţia prealabilă a autorităţii judiciare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. tratament. . 511-16. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. Autoritatea judiciară nu poate emite o asemenea autorizaţie decât cu titlu excepţional. 335 . al membrului supravieţuitor. la vederea consimţământului scris al cuplului de la originea concepţiei sau.» Articolul 716-10 (Legea nr.Realizarea activităţilor de culegere.dacă nu se respectă anonimatul între cuplul ce primeşte embrionul şi cel car a renunţat la el. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. . 511-19. « . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-19 este redactat astfel: «Art.sau dacă cuplul ce primeşte embrionul nu se află într-o situaţie în care asistenţa medicală la procrearea fără recurgerea la un terţ donator nu poate avea loc. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-16 este redactat astfel: «Art. 5 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr.

6 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 336 .(Legea nr. 511-21. . . probabilitatea mare pentru ca cuplul să dea naştere unui copil atins de o boală genetică de o gravitate specială recunoscută ca incurabilă în momentul diagnosticării. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Aliniatul precedent nu se aplică unui studiu realizat. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Diagnosticarea prenatală în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art.» Articolul 716-12 (Legea nr. 511-20. constituite în condiţiile Articolul 716-11 (Legea nr. « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse diagnosticarea pre-implantatoare : « 1° Fără să se fi obţinut în scris consimţământul celor doi membri din cuplu. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu titlu excepţional. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 este redactat astfel: « Art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-20 este redactat astfel: «Art. 96-1240 din 31 decembrie 1996 art. în scopuri medicale cu condiţia ca acesta să nu aducă atingere embrionului şi să privească un embrion conceput de un cuplu ce şi-a dat consimţământul în scris. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.Diagnosticarea pre-implantatoare fără să fi fost autorizat de către un medic care îşi exercită activitatea într-o unitate menţionată la articolul 511-20. după avizul conforme al unei comisii stabilite de reglementarea aplicabilă local».

.(Legea nr. 96-1240 din 31 decembrie 1996 art. 511-22. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) «Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. prevenirea şi tratarea. « 3° Sau în afara unei unităţi autorizate în acest scop. 6 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 337 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. » Articolul 716-13 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 7 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. » Articolul 716-14 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « 2° Sau în alte scopuri decât cercetarea afecţiunii.

.Practicarea experienţelor sau cercetărilor ştiinţifice sau experimentale asupra animalelor fără conformarea la prescripţiile aplicabile local se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la articolul 521-1. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 521-2. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 521 -2 este redactat astfel: « Art. » Capitolul VII: Dispoziţii diverse Articolul 717-1 (Legea nr.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare dacă acestea nu răspund cererii părinteşti a unui cuplu sau dacă cuplul beneficiar nu este format dintr-un bărbat şi o femeie în viaţă. la vârsta procreării. » Articolul 716-16 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-25 este redactat astfel: « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 8 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 338 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Articolul 511-24 este redactat astfel: « Art. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art.Realizarea transferului unui embrion fără să se cunoască rezultatele testelor de depistare cu boli infecţioase impuse în aplicarea dispoziţiilor în vigoare local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. căsătoriţi sau în măsură să-şi dovedească viaţa în comun de cel puţin doi ani de zile şi care au consimţit în prealabil la transferul embrionilor sau la inseminarea artificială. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. » Articolul 716-15 (Legea nr. 511 -24. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-25. «Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în vederea unui alt obiectiv decât remedierea unei infertilităţi al cărei caracter patologic a fost diagnosticat medical sau în vederea evitării transmisiei unui copil a unei boli de o gravitate specială. . .

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice director sau salariat solicită sau agreează. Dacă ridicarea sau scăderea artificială a preţurilor privesc produsele alimentare. direct sau indirect. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. pentru o durată de cel mult cinci ani. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care oricine cedează la solicitările definite la aliniatul precedent sau ia iniţiativa. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. sau utilizând orice alt mijloc fraudulos. sconturi sau prime pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia sa sau facilitat de funcţia sa se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest articol primesc şi următoarele pedepse complementare: 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. în cazurile prevăzute în acest articol. Articolul 717-2 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. difuzând prin orice mijloc informaţii mincinoase sau calomnioase. aruncând pe piaţă oferte destinate să tulbure cursurile sau supraoferte făcute la preţul cerut de vânzători. cadouri. cu titlu de pedeapsă complementară. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. tribunalul mia poate pronunţa. 99-209 din 19 martie 1999 art. oferte sau promisiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. interdicţia drepturilor civice. fără ştirea şi fără autorizaţia angajatorului său. 339 .(Ordonanţa nr. civile şi de familie prevăzută de articolul 131-26. se realizează sau se încearcă să se realizeze ridicarea sau scăderea artificială a preţului bunurilor sau a serviciilor sau a efectelor publice sau private se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. daruri.

99-209 din 19 martie 1999 art. termenele enumerate mai jos se înlocuiesc după cum urmează: "tribunal de mare instanţă" cu "tribunal de primă instanţă" . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 721-2 (Legea nr. 5°. "judeţ" cu "colectivitate" . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. "curte cu juri" cu "curte penală" . prevăzute 6° şi 9° de la articolul articolul 131-38. modalităţile 3°. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001 -616 din 11 iulie 2001 art.(Ordonanţa nr. "prefect" şi "subprefect" cu "reprezentant al Guvernului". 2° 131-39. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 340 . de infracţiunile definite la primele două aliniate din articolul precedent. 4°. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. De asemenea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Pentru aplicarea acestui cod în Mayotte. Interdicţia menţionate menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Capitolul I: Dispoziţii generale Articolul 721-1 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 717-3 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. referinţele la dispoziţiile neaplicabile din colectivitate se înlocuiesc cu referinţele la dispoziţiile cu acelaşi obiect aplicabile local. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. Pedepsele în funcţie la de 2°.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Capitolul II: Adaptarea cărţii I Articolul 722-1 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 99-209 din 21 martie 1999 art.(Ordonanţa nr. 9 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 7° din articolul 132-45 este de asemenea redactat: « 7° Abţinerea de la conducerea anumitor automobile terestre pentru conducerea cărora este necesar un permis. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. » 341 .

2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. numai dacă este practicată pentru un scop terapeutic. 2° şi 3° din articolul 225-3 sunt redactate după cum urmează: 342 . » II. 99-209 din 19 martie 1999 art. .Nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Primul aliniat din articolul 223-8 este redactat după cum urmează: « Practicarea sau cererea practicării asupra unei persoane a unei cercetări biomedicale fără să se fi obţinut consimţământul liber. clar şi expres al celui interesat. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. de la titularii autorităţii părinteşti sau de la tutore se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3° din articolul 223-11 este redactat după cum urmează: « 3° într-un alt loc decât o unitate de spitalizare publică sau decât o unitate de spitalizare privată satisfăcând condiţiile prevăzute de reglementarea aplicabilă local. » (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Capitolul III: Adaptarea cărţii II Articolul 723-1 (Legea nr. 1° din articolul 223-11 este redactat după cum urmează: « 1 ° După sfârşitul celei de-a 10-a săptămâni de sarcină. » Articolul 723-2 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) I. 99-209 din 19 martie 1999 art.

conform dispoziţiilor aplicabile local în domeniul muncii sau dreptului funcţiei publice. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) « 2° Discriminărilor bazate pe starea de sănătate sau pe handicap. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-27 este redactat după cum urmează: « Art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 343 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Realizarea unui studiu al caracteristicilor genetice ale unei persoane în scopuri medicale fără să-i fi obţinut în prealabil consimţământul în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. în domeniul angajării în muncă. « Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 99-209 din 19 martie 1999 art.Articolul 723-3 (Legea nr. 226-27. « 3° Discriminărilor bazate.Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorai amprentelor genetice în scopuri medicale fără să se fi obţinut în prealabil consimţământul său în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. cu condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale. » Articolul 723-4 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 226-25. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau concediere pe baza inaptitudinii constatate medical în cadrul dispoziţiilor privind medicina muncii sau funcţiei publice aplicabile local. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. « Dispoziţiile de Ia aliniatul precedent nu se aplică: Articolul 723-5 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-25 este redactat după cum urmează: « Art. pe sex dacă apartenenţa la un sex la altul constituie.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) « 1° Dacă studiul este realizat în cadrai unei proceduri judiciare . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. consimţământul acesteia nu a fost obţinut. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » Articolul 723-6 (Legea nr. «2° Sau dacă cu titlu excepţional. 344 .Articolul 723-3 (Legea nr.

transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorai aşa-ziselor substanţe în infracţiune la reglementarea aplicabilă local.producerea. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţii conduse de forţele armate sau formaţiunile corelate. 3° din articolul 322-2 este redactat după cum urmează: « 3° Un imobil sau un obiect mobilier clasat sau înscris. « . 99-209 din 19 martie 1999 art. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică . deţinerea.achiziţia. motoare ucigaşe sau explozive definite la articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război: « . importarea sau exportarea de substanţe explozive în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. . în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetare sau instrucţie dirijată de o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 1500 euro.Articolul 226-28 este redactat după cum urmează: « Art. o descoperire arheologică făcută au ]n cursul săpăturilor arheologice sau întâmplător. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 226-28. vânzarea. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. Articolul 725-1 345 . un teren conţinând vestigii arheologice sau un obiect păstrat sau depozitat într-un muzeu din Franţa sau în muzeele. bibliotecile sau arhivele ce aparţin unei persoane publice. Capitolul V : Adaptarea cărţii IV (Legea nr. » Capitolul IV : Adaptarea cărţii III Articolul 724-1 (Legea nr. » « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau încercarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fi făcut obiectul unui acord emis în condiţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Cercetarea identificării cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. 3° din articolul 421-1 este redactat după cum urmează: « 3° Fabricarea sau deţinerea de maşini.

comite sau facilitează. « . 2341-1 şi L. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. » Articolul 725-2 (Legea nr.deţinerea. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. acţionând în exercitarea funcţiilor sale. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise. în afara cazurilor prevăzute de lege. 99-209 din 19 martie 1999 art.infracţiunile definite la articolele L. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 432-9 este redactat după cum urmează: « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelelor deschise publicului de comunicaţii electronice sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. ordonă.« . 2341-4 din codul apărării. portul sau transportul de arme şi de muniţii în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. Articolul 725-1 346 . transmise sau primite prin telecomunicaţii.

societăţilor economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. prin derogarea de la cel de-al doilea aliniat L. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. întreprinderilor naţionalizate. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 100 din capital şi exploatatorii publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Ultimul aliniat din articolul 432-12 este redactat după cum urmează: «Pentru aplicarea celor trei aliniate anterioare. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină sa participe la deliberarea consiliului municipal legat.» Articolul 725-5 Dispoziţiile articolelor 433-20 şi 433-21 nu se aplică decât persoanelor care au statutul civil de drept comun. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. Articolul 725-6 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.» Articolul 725-4 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2122-26 din codul general al colectivităţilor teritoriale şi primarul. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al patrulea aliniat din articolul 432-13 este redactat după cum urmează: «Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. In plus. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 347 .Articolul 725-3 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.de încheierea sau aprobarea contractului.

Consimţămintele prevăzute la aliniatele precedente sunt exprimate în faţa preşedintelui tribunalului de primă instanţă sau a magistratului desemnat de acesta. unităţile publice sau exploatatorii publici care intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. cu titlurile sau alte valori fiduciare emise de Stat. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 443-3 este redactat după cum urmează: « Art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. sub rezerva consimţământului fiecăruia din titularii autorităţii părinteşti sau a reprezentantului legal al minorului. imprimate sau formule în locul valorilor imitate. colectivităţile locale. 99-209 din 19 martie 1999 art. . Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organe asupra unui donator viu minor sau asupra unui donator viu major care face obiectul unei măsuri de protecţie legală.Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 348 . Ele pot fi revocate fără formă oricând. 443-3. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. Totuşi.Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore fără să se fi obţinut consimţământul acesteia sau fără să o fi lămurit în prealabil despre riscurile şi consecinţele actului se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro.Articolul 725-3 (Legea nr. (Legea nr. 511-3. vânzarea. o prelevare de măduvă osoasă asupra unui minor în favoarea fratelui sau surorii lui poate fi autorizată de către un comitet medical format în condiţiile stabilite de reglementarea aplicabilă local. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. imprimate sau formule care prezintă.» Capitolul VI: Adaptarea cărţii V Articolul 726-1 Articolul 511-3 este redactat astfel: « Art.

dacă aceste este apt. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In caz de urgenţă. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. consimţământul este obţinut prin orice mijloc de către procurorul Republicii.(Ordonanţa nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 511-5 este redactat astfel: 349 . Comitetul medical se asigură că minorul a fost informat despre prelevarea plănuită în vederea exprimării voinţei sale. Refuzul minorului este un obstacol pentru prelevare.» Articolul 726-2 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 511-7. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 726-4 (Legea nr. . 511-8.Prelevările de organe sau transplanturile de organe. prelevările sau grefele de ţesuturi. 11 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-7 este redactat astfel: « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 350 .« Art.» Articolul 726-5 (Legea nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 511-5. conservarea sau transformarea de ţesuturi sau grefa e celule în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 96-124 din 30 decembrie 1996 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. » Articolul 726-3 (Legea nr.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs asupra unei persoane minore în viaţă sau a unei persoane majore în viaţă care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. 10 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Distribuirea sau cedarea de organe. 96-1240 din 30 decembrie 1999 art. de celule şi produse umane în vederea unei donaţii fără să se fi respectat regulile de securitate sanitară impuse dispoziţiile aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 12 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. . de ţesuturi.

99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. » Articolul 726-6 (Legea nr. . 99-209 din 19 martie 1999 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-13 este redactat astfel: (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 351 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 511-11. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Realizarea unei inseminări artificiale cu spermă sau cu amestec de spermă ce provine din donaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art.Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii în vederea unei asistenţe medicale la procrearea fără realizarea testelor de depistare a bolilor transmisibile impuse în vederea reglementării aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-11 este redactat astfel: « Art. » Articolul 726-7 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 511-12.

» Articolul 726-8 (Legea nr. tratament. conservare şi de cedare de gârneţi ce provin din donaţii în afara unei unităţi sau organism cu scop nelucrativ autorizat pentru asta se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.Articolul 511-12 este redactat astfel: « Art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-14. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-16 este redactat astfel: «Art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Obţinerea de embrioni umani fără autorizaţia prealabilă a autorităţii judiciare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 511-16. » Articolul 726-9 (Legea nr. Autoritatea judiciară nu poate emite o asemenea autorizaţie decât cu titlu excepţional.Subordonarea beneficiului unei donaţii de gameţi la desemnarea de către cuplul primitor a unei persoane care a acceptat voluntar să facă o asemenea donaţie în favoarea unui terţ cuplu anonim se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. dacă unul din membrii cuplului este decedat. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr.Realizarea activităţilor de culegere. la vederea consimţământului scris al cuplului de la originea concepţiei sau. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-14 este redactat astfel: 352 . . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. al membrului supravieţuitor. şi după ce s-a verificat că actul nu cade sub prevederile articolului 511-24 şi ca cuplul primitor oferă garanţii de primire satisfăcătoare pentru copilul ce urmează să se nască. 511-13.

. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. « Aliniatul precedent nu se aplică unui studiu realizat. în scopuri medicale cu condiţia ca acesta să nu aducă atingere embrionului şi să privească un embrion conceput de un cuplu ce şi-a dat consimţământul în scris.sau dacă cuplul ce primeşte embrionul nu se află într-o situaţie în care asistenţa medicală la procrearea fără recurgerea la un terţ donator nu poate avea loc.dacă nu se respectă anonimatul între cuplul ce primeşte embrionul şi cel car a renunţat la el. 99-209 din 19 martie 1999 art. « . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-19 este redactat astfel: «Art.Articolul 511-12 este redactat astfel: « Se pedepseşte de asemenea cu o pedeapsă de şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro obţinerea unui embrion uman: « . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-14 este redactat astfel: 353 . » (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro realizarea unui studiu sau ou a unui experiment asupra embrionului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. după avizul conforme al unei comisii stabilite de reglementarea aplicabilă local». 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. constituite în condiţiile Articolul 726-11 (Legea nr. cu titlu excepţional. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. 511-19. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 511-20. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-20 este redactat astfel: «Art. « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse diagnosticarea pre-implantatoare : « 1° Fără să se fi obţinut în scris consimţământul celor doi membri din cuplu. probabilitatea mare pentru ca cuplul să dea naştere unui copil atins de o boală genetică de o gravitate specială recunoscută ca incurabilă în momentul diagnosticării. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. prevenirea şi tratarea. 511-21. « 3° Sau în afara unei unităţi autorizate în acest scop. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 este redactat astfel : « Art. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Diagnosticarea prenatală în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Diagnosticarea pre-implantatoare fără să fi fost autorizat de către un medic care îşi exercită activitatea într-o unitate menţionată la articolul 511-20. 13 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.(Legea nr. » Articolul 726-13 354 . « 2° Sau în alte scopuri decât cercetarea afecţiunii. » (Legea nr.

511-25. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-25 este redactat astfel: « Art. 511-22. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 15 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. la vârsta procreării. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. «Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în vederea unui alt obiectiv decât remedierea unei infertilităţi al cărei caracter patologic a fost diagnosticat medical sau în vederea evitării transmisiei unui copil a unei boli de o gravitate specială. » Articolul 726-15 355 . 511-24. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511 -22 este redactat astfel: « Art. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. .Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 99-209 din 19 martie 1999 art.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare dacă acestea nu răspund cererii părinteşti a unui cuplu sau dacă cuplul beneficiar nu este format dintr-un bărbat şi o femeie în viaţă.(Ordonanţa nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-24 este redactat astfel: « Art. » (Legea nr. » Articolul 726-14 (Legea nr. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Realizarea transferului unui embrion fără să se cunoască rezultatele testelor de depistare cu boli infecţioase impuse în aplicarea dispoziţiilor în vigoare local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. căsătoriţi sau în măsură să-şi dovedească viaţa în comun de cel puţin doi ani de zile şi care au consimţit în prealabil la transferul embrionilor sau la inseminarea artificială.

sau utilizând orice alt mijloc fraudulos.(Ordonanţa nr. se realizează sau se încearcă să se realizeze ridicarea sau scăderea artificială a preţului Articolul 726-15 356 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. tribunalul mia poate pronunţa. civile şi de familie prevăzută de articolul 131-26. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. în cazurile prevăzute în acest articol. daruri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice director sau salariat solicită sau agreează. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care oricine cedează la solicitările definite la aliniatul precedent sau ia iniţiativa. 99-209 din 19 martie 1999 art. pentru o durată de cel mult cinci ani. sconturi sau prime pentm îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia sa sau facilitat de funcţia sa se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Articolul 727-2 (Legea nr. fără ştirea şi fără autorizaţia angajatorului său. oferte sau promisiuni. difuzând prin orice mijloc informaţii mincinoase sau calomnioase. aruncând pe piaţă oferte destinate să tulbure cursurile sau supraoferte făcute la preţul cerut de vânzători. interdicţia drepturilor civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu titlu de pedeapsă complementară. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. direct sau indirect. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Capitolul VII: Dispoziţii diverse Articolul 727-1 (Legea nr. cadouri.

(Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Dacă ridicarea sau scăderea artificială a preţurilor privesc produsele alimentare. 4°. prevăzute 6° şi 9° de la articolul articolul 131-38. 2° 131-39. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) bunurilor sau a serviciilor sau a efectelor publice sau private se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest articol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor des civice. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. de infracţiunile definite la primele două aliniate din articolul precedent. Interdicţia menţionate menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. modalităţile 3°. 5°. Articolul 726-15 357 . Pedepsele în funcţie la de 2°. civile şi de familie.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful