Membentuk suasana kelas yang positif

• Bilik darjah fizikal yang menarik dapat melahirkan keadaan psikososial yang positif dan iklim bilik darjah yang positif akan dapat melahirkan mood pelajar untuk belajar. • Secara jelasnya, kesan daripada usaha guru untuk menjadikan suasana atau iklim di dalam kelas supaya lebih kreatif, bersatu padu, bermotivasi dan berkerjasama dimana tujuanya adalah untuk memastikan para pelajar berasa selesa dan menunjukan minat untuk belajar di dalam kelas.

1997.kepuasan dan orientasi di dalam kelas menunjukan perkembangan penglibatan pelajar yang positif di dalam kelas.Goh&Fraser.1995) • Dimana dari sudut pandangan psiko-sosial yang menyatakan tinggi darjah kesepaduan. . (Fraser. persaingan.• Relevan untuk menjadikan iklim kelas yang kondusif untuk pembelajaran disokong oleh kajian di psiko-sosial.

Perancangan bagi permulaan yang baik di dalam kelas. • Persepsi pelajar terhadap seseorang guru pada permulaan kelas adalah sangat penting kerana dari perspektif ini pelajar menilai guru tersebut samada guru tersebut seorang yang tegas atau lemah dan ini memberi impak kepada proses pembelajaran seterusnya. . • Mengorganisasi kelas dengan baik supaya para pelajar dapat memberi kerjasama dan boleh belajar dalam masa yang ditetapkan.

dan tabiat kerja yang akan mempengaruhi proses pembelajaran seterusnya. (Emmer.• Pentingnya menjadi pemula yang baik kerana pada permulaan awal persekolahan sebenarnya adalah masa pelajar belajar sikap. Evertson & Worsham (2000) ) .tingkah laku.

Preventive ) FASA 1. Kekalkan disiplin yang baik Sepanjang musim persekolahan .mensosialisasikan para pelajar dalam kelas -tinjau dan kekalkan sistem yang dibina Ulang/ubah jika perlu 2. Persediaan untuk awal tahun MASA Sebelum persekolahan bermula TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN -Menetapkan jangkaan yang akan berlaku terhadap sikap dan kerja pelajar .3Ps ( Positive. Proactive. Permulaan awal persekolahan Beberapa hari / minggu awal persekolahan 3.kenal pasti peraturan dan prosedur .mempertimbangkan akibat yang akan berlaku -Kenalpasti jangkaan -Bina peraturan dan prosedur -Ajar peraturan dan prosedur .

Mengorganisasi secara fizikal keadaan kelas dapat memupuk iklim kelas yang sihat serta dapat merancang untuk menjadi asas permulaan yang baik dalam persekolahan. .Kesimpulan • Kelas yang kondusif adalah kesan daripada guru yang sistematik mengorganisasi dan menguruskan kelas. • Guru yang mengunakan 3Ps akan selalu cuba untuk memastikan permulaan kelas adalah sebagai persektif yang positif kepada para pelajar mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful