Rumusan Negara kita merupakan sebuah negara yang memiliki rakyat yang berbilang kaum, budaya dan agama

.Namun, rakyat masih hidup bersama secara aman dan damai.Pada 2 April 2009,perdana menteri kita yang ke-6 ,iaitu YAB Dato’Seri Najib Tun Razak telah memperkenalkan Konsep Satu Malaysia untuk melahirkan rakyat yang dapat berfikir dan bertindak sebagai satu bangsa Malaysia atau one people.Masyarakat juga dituntut melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum serta tidak hanya berfikir dalam skop bangsa mereka sahaja dan tidak membataskan tindakan mereka kepada perkara-perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja.Beliau juga bertujuan untuk memperkukuhkan dan memperbaiki hubungan yang sedia ada antara kaum.Seperti yang dinyatakan oleh YAB Dato’Seri Najib Tun Razak,Konsep Satu Malaysia merupakan satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum,berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap ralyat Malaysia.Dalam Konsep Satu Malaysia,terdapat lapan nilai penting yang harus disemai oleh seluruh rakyat Malaysia iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan, dan integriti. Dalam nilai budaya kecemerlangan, ia memastikan setiap tugas yang dilakukan mencapai prestasi yang terbaik dalam masa yang ditetapkan.Sebagai rakyat sebuah Negara yang berhasrat untuk mencapai status Negara maju,rakyat Malaysia haruslah mengenali budaya ketepatan,iaitu menepati masa dan menyiapkan sesuatu tugas dalam masa yang ditetapkan.Sejajar dengan itu, sikap sambil lewa dan “acuh tak acuh” tidak boleh wujud dalam masyarakat yang berdaya maju untuk mencapai prestasi yang cemerlang. Seterusnya,nilai ketabahan pula menunjukkan bahawa rakyat haruslah tabah menghadapi masalah dan dugaan hidup.Sebaliknya,rakyat Malaysia haruslah bersifat tidak mengaku kalah ,tidak mudah berputus asa dan gigih berusaha untuk menjayakan sesuatu tugas serta mempunyai keyakinan yang tinggi untuk berjuang dalam bidang yang diceburi. Nilai rendah hati pula merupakan satu nilai yang harus dimiliki oleh setiap individu.Ini kerana individu yang rendah hati akan dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling.Perbuatan suka menunjuk-nunjuk tidak harus ada pada rakyat Malaysia kerana ia akan menyinggung perasaan orang lain terutamanya orang yang

Nilai kesetiaan menunjukkan bahawa rakyat haruslah setia kepada raja dan Negara serta bersedia untuk berbakti dan berkorban demi Negara.Oleh itu. Nilai yang terakhir adalah nilai integriti. Penerimaan memperlihatkan perlakuan yang positif iaitu seseorang akan menerima dengan hati yang terbukadan ikhlas tanpa ada unsure-unsur terpaksabagi sesuatu perkara.mereka akan berjuang demi semua bangsa di Negara kita tanpa mengira warna kulit. Selain itu.menepati janji.Rakyat haruslah bersikap jujur terhdap sesuatu tindakan dan percakapan.barulah perpaduan akan tercapai.kita haruslah menerima pegangan agama dan budaya kaum lain dengan hati yang ikhlas tanpa menghina dan mengkritik mereka.sesebuah negara tidak akan maju.bangsa dan Negara akan sentiasa disegani dan dihormati oleh semua pihak. Di samping itu.pegangan agama dan sebagainya.Malah. Nilai pendidikan juga tidak kurang pentingnya dalam gagasan tersebut.Malah.tidak memilikinya.melalui .Contohnya.setiap individu mempunyai kelebihan dan kelemahan masingmasing.Ini kerana tanpa ilmu pengetahuan.pemilihan berdasarkan prestasi dan budaya cemerlang dapat memaksimumkan pembangunan Malaysia dalam semua bidang.memang tidak dapat dinafikan bahawa gagasan tersebut memanfaatkan rakyat.Sebaliknya.para pemimpin akan mengetepikan kepentingan politik yang hanya akan berjuang demi kapentingan kaum sendiri.Dari aspek politik.Integriti adalah sangat penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan orang lain.Dengan ini.interaksi antara kaum juga dapat ditingkatkan melalui aktiviti gabungan yang dianjurkan oleh sekolah kebangsaan.menerima kritikan dan sebagainya.Malah. Melalui nilai-nilai yang terterap dalam Gagasan Satu Malaysia.nilai meritokrasi yang terterap dalam Konsep 1Malaysia pula memastikan seseorang yang memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan untuk memimpin dan mempunyai kebolehan yang tinggi berpeluang untuk memimpin sesebuah pertubuhan.kita seharusnya memanfaatkan kelebihan masing-masing untuk memperkukuhkan masyarakat dan negara.Apabila rakyat mempunyai integriti yang tinggi.Pendidikan dapat melahirkan modal insan kelas pertama yang bagus dalam pemikiran dan melaksanakan tugas serta membantu dalam pembangunan Negara.nilai penerimaan juga sangat penting bagi Negara kita yang berbilang kaum.Kita semua adalah rakyat Malaysia dan seharusnya hidup dalam keadaan harmoni.cina dan india.serta tidak melakukan perbuatan yang mengkhianati Negara kita.

Ibu bapa yang lebih gemar menghantar anak mereka untuk belajar di sekolah yang mengajar ibunda mereka akan menyebabkan kekurangan interaksi dan persefahaman antara kaum.integriti dan sebagainya.toleransi.Apabila perpaduan diwujudkan.Kini. Selain itu.rakyat Malaysia haruslah mengamalkan nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati.iaitu pendidikan.orang cina memonopoli perniagaan dan orang india menguasai perladangan.ia dapat membentuk sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh masyarakat.Setiap kaum berpeluang untuk terlibat dalam sektor yang berpotensi untuk dimajukan.para pelajar akan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar.Melalui Gagasan Satu Malaysia.Oleh itu.Gagasan Satu Malaysia juga memberi sumbangan yang besar dalam aspek sosial.Ini kerana Gagasan Satu Malaysia lebih tertumpu kepada kesamarataan ekonomi.pemimpin yang berkebolehan tinggi akan diberi peluang untuk memimpin sesebuah kerajaan.Masyarakat haruslah menerima dan menghormati agama atau kepercayaan kaum lain dengan hati yang terbuka tanpa menghina agama lain.ini akan memudahkan perhubungan antara kaum dan mewujudkan persefahaman.Apabila kepentingan politik diketepikan.system pendidikan yang hanya memihak kepada pihak atau bangsa tertentu telah dihapuskan.sekolah wawasan juga dapat membantu menjalinkan perpaduan yang erat.Dengan ini.ia akan membantu menggerakkan ekonomi dan meningkatkan .persaingan antara pelajar untuk belajar di univesiti kerajaan atau universiti swasta adalah adil dan saksama agar tidak menindas pihak tertentu.barulah rakyat di Negara kita dapat hidup bersama dalam keadaan yang aman dan damai. Dalam aspek ekonomi pula. Di samping itu . Akhir sekali.Oleh itu.nilai meritokrasi yang terdapat dalam Gagasan Satu Malaysia.untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan yang akan menjejaskan keamanan Negara. Setelah Gagasan Satu Malaysia dilaksanakan.iaitu kaum melayu terlibat dalam pertanian.Malah. saya rasa Gagasan Satu Malaysia yang dilancarkan oleh YAB Dato’Seri Najib Tun Razak akan membawa faedah kepada rakyat. Gagasan Satu Malaysia dapat menghapuskan dasar yang diperkenalkan oleh penjajah barat yang menyebabkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum.perpaduan tidak dapat diperkukuhkan.soal keagamaan merupakan salah satu isu yang sensitif yang akan menimbulkan persengketaan antara kaum jika tidak diurus dengan baik.Ini kerana matlamat Konsep Sstu Malaysia adalah untuk mewujudkan perpaduan antara kaum.Ini kerana Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum.

.Oleh itu.ia merupakan obligasi kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjayakan gagasan ini.Pencapaian diutamakan”diyakini akan menjana satu transformasi ketara.Oleh itu.Masyarakat daripada setiap lapiasan haruslah bekerjasama untuk menjayakan gagasan ini kerana ia akan membantu kita menghadapi cabaran globalisasi dan merealisasikan wawasan 2020 menjelang tahun 2020.slogan YAB Dato’Seri Najib Tun Razak.”Rakyat didahulukan.didokongi oleh rakyat yang utuh perpaduannya dan tinggi mertabatnya pada pandangan dunia.pendapatan negara kita.ke arah sebuah negara Malaysia yang maju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful