CHESTIONAR

Vă rugăm să completaţi următorul chestionar elaborat în cadrul proiectului „Proiect integrat de sprijinire a dezvoltării antreprenoriatului prin sistemul turistic în regiunea Nord Est”, cod proiect 10106 Finanţator: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Coordonator: Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterianară Iaşi Scopul: de a furniza datele pentru realizarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată antreprenoriat sistemul turistic.

1. Care este domeniul/sectorul economic în care activează unitatea pe care o conduceţi? Bifaţi căsuţa
corespunzătoare. Agricol Vegetal Zootehnie * Pomicultură Viticultură Altele * Turistic Pensiuni agroturistice Industria alimentară ** Artizanat Altele

* Precizaţi tipul de fermă **Domeniul de activitate

2. Care sunt produsele /serviciile pe care firma dumneavoastră le comercializează? Enumeraţi în
ordinea descrescătoare a volumului de vânzări. Menţionaţi produsele tradiţionale unde este cazul: a) .................................................. b) .................................................. c) .................................................. d) ..................................................

3. Câţi angajati are unitatea dumneavostră? Bifaţi cu x căsuţa corespunzătoare.
Între 0-9 Între 10-50 Peste 50

4. Precizaţi numărul de angajaţi din firma dumneavostră, pe categorii de vârstă.
Sub 25 ani Între 25-40 ani Între 40-55 ani Peste 55 ani Total angajaţi

5. Menţionaţi numărul şi nivelul de pregătire al personalului din firmă:
Studii generale Necalificaţi Calificaţi Liceu Necalificaţi Calificaţi Superioare Necalificaţi Calificaţi Necalificaţi Total Calificaţi

6. Ce vechime are firma dumneavostră în domeniu, pe piaţă? Bifaţi cu x căsuţa corespunzătoare .
Sub 1 an 1-3 ani 3-5 ani Peste 5 ani

7. Menţionaţi gradul în care următoarele cauze influenţează activitatea dumneavoastră (Bifati câte o
variantă pe fiecare linie): 1 2 3 4 5 Acţiune Lipsa personalului calificat în zonă Lipsa sau slaba dezvoltare a pieţei de desfacere Lipsa în zonă a materiilor prime /materiilor prime de calitate Legislaţie greoaie, birocraţie instituţională în relaţiile cu instituţiile statului Lipsa resurselor financiare şi relaţionarea Foarte mult 1 1 1 1 1 Mult 2 2 2 2 2 Puţin 3 3 3 3 3 Mediu 4 4 4 4 4 Foarte puţin 5 5 5 5 5 Nu ştiu/ nu răspund 6 6 6 6 6

Prin firme specializate sau de distribuţie c. agenţiilor si operatorilor turistici Starea infrastructurii din zonă şi alimentarea cu utilităti Lipsa informaţiilor specifice Alte dificultăţi Care? _________________________ 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8. degustări c. Proprii prin contractare /negociere directă cu clienţii b. Prin supermarketuri (produse alimentare ) e. Piaţa locală (sat şi comune alăturate) În judeţ În regiunea Moldovei Piaţă naţională 10. Prin unităţi proprii de comerţ cu amănuntul d. produsele mele sunt tradiţionale şi nu le modific d. Cum anume identificati preferintele consumatorilor? Încercuiţi opţiunea dumneavostră. prin oferirea de mostre.6 7 8 9 10 dificilă cu băncile Acces greoi la fondurile europene datorită sistemului birocratic şi atitudinii functionarilor publici Modalităţi insuficiente de promovare. a. centrale. Da Vă rugăm să precizaţi numărul pe fiecare locatie: local (sat si comune alăturate) nivel judeţean Nivel regional – regiunea Moldovei Nivel naţional 12. alte forme de formare profesională Colaborarea cu operatorii de turism în vederea promovării produselor Oferta de formare si evaluare profesională pe fiecare linie) Foarte mare 1 1 1 1 1 1 1 1 Mare 2 2 2 2 2 2 2 2 Medie 3 3 3 3 3 3 3 3 Puţina 4 4 4 4 4 4 4 4 Deloc 5 5 5 5 5 5 5 5 Nu pot aprecia 6 6 6 6 6 6 6 6 9. Unde va desfaceţi produsele şi serviciile? Bifaţi cu x căsuţa corespunzătoare . inclusiv promovarea pe website-urile autorităţilor locale. Dacă aveţi unităţi proprii de desfacere? a. instruiri . nu realizez o identificare prealabila a produselor . Nu b. Altele (Agentii de turism) 11. în funcţie de părerile verbale exprimate de consumatori/ chestionare de satisfacţie completate b. Ce canale de distribuţie utilizaţi ? a. Ce importanţă credeţi că au următoarele aspecte pentru dezvoltarea regiunii? (Bifati câte o variantă Aspecte 1 2 3 4 5 6 7 8 Sprijinirea investitorilor prin fonduri/facilităţi guvernamentale şi europene Creşterea competitivităţii prin introducerea tehnologiilor moderne Creşterea calităţii produselor şi serviciilor locale Crearea de centre de consultanţă şi infrastructură pentru afaceri Creşterea cooperării între întreprinzătorii Creşterea competenţelor profesionale şi manageriale prin cursuri.

a. DSVSA. de pe piaţa comunitară sau din import c. prin publicitate exterioară – indicatoare. producatori individuali d. distribuirea fluturaşi b. prin intermediul clienţilor – recomandări client-client d. Cum percepeţi existenţa si aparitia altor producatori. Care este gradul de colaborare cu urmatoarele categorii de operatori economici. Prefecturi. siguranţa produselor etc. utilizez deja 16. cresterea competitivităţii firmelor prin calitatea produselor oferite d) nu stiu/ nu raspund 19. am fost nevoit sa investesc în retehnologizarea echipamentelor şi proceselor de producţie . instituii şi asociaţii profesionale (Bifati cate o varianta pe fiecare linie) Foarte mare Mare Mic Foarte mic Deloc Firme cu acelaşi domeniu de 1 2 3 4 5 activitate Firme cu domenii de activitate 1 2 3 4 5 conexe sau diferite Grupuri sau asociatii de 1 2 3 4 5 producatori din acelasi domeniu de activitate Operatori de Turism 1 2 3 4 5 Institutii publice (Primarii. Consilii 1 2 3 4 5 Judetene. a. aveţi un caiet de reclamatii c. nu c. website. Ati fi dispus să utilizaţi un chestionar de satisfacţie pentru a vă îmbunătăţi serviciile? a. recomandarile persoanelor din zonă c. de la firme specializate b. sanctionaţi persoanele vinovate e. nu luaţi nici o masură 15. returnaţi banii sau o parte din bani d. un risc deoarece creşte concurenţa b. Agentii guvernamentale. de la ferme mici. agenţii si asociaţii profesionale din domeniul dvs de activitate h. a. indiferent de domeniul de activitate? Încercuiţi opţiunea dumneavostră. a. da b.uri ale autorităţilor locale g. prin publicitatea audio şi video e. firma produce singură materia primă 17. am restrans activitatea firmei c.13. Cum anume va promovati produsele? Încercuiţi opţiunea dumneavostră . prin publicitate în presa scrisă f. bannere. DADR) Altii-Care? 1 2 3 4 5 _________________________ 18. a. au constituit constrangeri pentru activitatea firmei b. din zonă. igienă. o oportunitate de a promova produsele impreuna c. in regiune . pentru firma dumneavostră? Încercuiţi opţiunea dumneavostră. De unde vă procuraţi materiile prime şi serviciile necesare activitaţii dvs? Încercuiţi opţiunea dumeavoastră. vă certaţi cu clientul b. afişe. Ce efecte au avut actualele reglementari de mediu. nu ştiu/nu raspund 14. Cum rezolvati eventualele reclamaţii? Încercuiţi opţiunea dumneavostră.

d.... Nu... Considerati ca oportună o viitoare colaborare cu operatorii de turism şi alţi agenti economici din Regiune ? (Bifaţi căsuţa corespunzătoare).. cursuri de specializare. Da........ Precizati care : ………………………………………….. Sunteţi membru al unei asociaţii profesionale.. 28..... perfecţionare............ dar mă gândesc să apelez în viitorul apropiat c. nu am apelat şi nu voi apela niciodata 22...... Care sunt sursele dumneavoastra de finantare? Bifaţi cu x căsuţa corespunzătoare...... Da........ a....... încă nu.. . cursuri de administrarea afacerii c....... Precizati numele... nu b.d...... nu m-au afectat deloc 20.........studii de caz ... Ati apelat până în prezent la servicii de consultanţă în vederea obţinerii unor surse de finanţare interne sau externe............. nu apelez pentru că momentan nu am nevoie d... Aveti locuri de munca disponibile in firma dumneavoastra? a....... a.... da......................... nu stiu Aţi participat dumneavoastră şi personalul firmei dumneavostra la sesiuni de informare sau instruire in sectorul in care activati sau in sectoare conexe? Bifaţi da sau nu. nu cred că m-ar sprijini g... c... ocupatiile si nivelul de calificare .......... Nu b........... ............. 23................. cursuri de atragere de surse de finanţare f...... Care din urmatoarele cursuri considerati ca sunt necesare pentru dumneavostră şi personalul din firma dumneavoastra? a......... Fonduri proprii fonduri publice Fonduri europene Credite bancare Alte surse Specificaţi care 21................ e.... cursuri în desfacerea produselor d............. Da Nu Nu ştiu 24........ cursuri de promovare a produselor si atragere a consumatorilor (marketing) b............ Există alte aspecte pe care le consideraţi importante pentru creşterea eficienţei activităţii dumneavoastră? Menţionati care: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ..... 27... ghiduri de bune practici.................................. b. grup de producători ? a.. da............... Precizati numarul.. 25........... 26.... ori în vederea extinderii activităţii firmei dvs ? Încercuiţi opţiunea dvs............ Precizati organizatorul b............ m-ar ajuta sa-mi extind piaţade desfacere mi-aş promova mai bine produsele şi activitatea pe care o desfăşoară întreprinderea cumpărătorii află mai repede de activitatea mea mi-ar oferi posibilitatea încheierii unor parteneriate aş identifica mai precis si rapid preferinţele consumatorilor f..... Cum v-ar putea sprijini operatorii de turism? a............... am apelat b...........

.. parcurile de distractii. Ce fel de produse comercializati? (enumerati) .. etc... Nu b........... Comercializati produsele altor producatori? Ce fel de produse comercializati? a. RC Forma juridică : Numele şi prenumele Directorului General/ administratorului : Numele şi prenumele persoanei de contact : Telefon: Fax: E-mail: Cod CAEN pentru activitatea de bază : Web: ... . zone de pescuit sportiv) Cresterea cooperarii dintre unitatile de cazare..........) 2.. Denumirea firmei/ persoanei fizice /autorizate : Adresa: CUI: Nr...................................... transfer de bani.. Care sunt produsele apreciate pe piata locala? (Incercuiti optiunile dvs. produsele pensiunilor si hotelurilor 3......... Da...……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Pentru operatorii de turism (va rugam sa raspundeti la urmatoarele 3 intrebari) 1...................... produse traditionale d.... Ce importanţă credeţi că au următoarele aspecte pentru dezvoltarea regiunii? (Bifati cate o varianta pe fiecare linie) Foarte Nu pot Aspecte Mare Medie Putina Deloc mare aprecia Oportunitatile de recreere pentru adulti si copii (cluburi si 1 2 3 4 5 6 discoteci............. atat pentru angajati cat si pentru clienti Existenta unor servicii specifice precum cele bancare 1 2 3 4 5 6 (acces la bancomate.) a...... suveniruri c.. operatorii 1 2 3 4 5 6 turistici.. produsele mestesugaresti b. agentiile turistice Colaborarea cu autoritatile publice si reprezentantii monumentelor religioase in vederea promovarii 1 2 3 4 5 6 produselor Oferta de suveniruri si produse traditionale 1 2 3 4 5 6 Terenuri disponibile pentru amenjarea unor spatii de 1 2 3 4 5 6 parcare.

Vă mulţumim! .Data completării: Semnătura Chestionarul completat poate fi trimis prin e-mail la adresa proiect10106@gmail.com sau prin fax la numărul 0332 816113.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful